Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku 26.-30.5.1999. S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p."

Transkriptio

1

2 Pöytäkirja S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p. KO KOUKSEN KUL KU

3 SDP:n 100-vuotisjuhlallisuudet 1 Ensimmäisen kokouspäivän avaus 3 Toisen kokouspäivän avaus 23 Kolmannen kokouspäivän avaus 163 Neljännen kokouspäivän avaus 372 Viidennen kokouspäivän avaus 475 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8 Koollekutsumistavan laillisuuden toteaminen 8 Päätösvaltaisuuden toteaminen 10 Ilmoitus puoluekokouksesta8 Puoluekokouskutsu 9 Edustajavaltakirjojen hyväksyminen 9 Edustajien läsnäolon toteaminen ja merkitseminen pöytäkirjaan 10, 22, 23, 42, 60, 72, 95 Muiden läsnäolevien toteaminen 11 Läsnäolo-oikeuden myöntäminen tiedotusvälineiden edustajille 12 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 12 Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot sekä puoluekokousedustajille, puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen jäsenille aiheutuvien kulujen korvausperusteet 16 Muutokset puoluekokousedustukseen 124, 144, 163, 170, 209, 235, 300, Kutsuvieraiden tervehdykset 4, 34, 458 Puolueen toimintakertomukset Puolueen tilinpäätökset Vastuuvapauden myöntäminen tilivuosilta Uusien kunniajäsenten kutsuminen 19 Poliittinen tilanne 24, 37, 42, 52, 79 Kokouksen kannanotot ja ponnet , , , 360, Eurovaaliehdokkaiden esittely 230 Puoluekokouksen päättämistoimet , 322, 374, 392, 403, 476 KO KOUKSEN SUORITTA MAT HENKILÖVALINNAT Kokouksen puheenjohtajien vaali 13 Kokouksen sihteerien vaali 14 Kokouksen vaalitoimikunnan vaali 15 Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien vaali 15 Kokouksen valiokuntien asettaminen 17 Ehdokkaiden asettaminen puolueen puheenjohtajaksi 36 Ehdokkaiden asettaminen puoluehallituksen jäseniksi 96 Ehdokkaiden asettaminen puolueen varapuheenjohtajiksi 163 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi 183 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi 37, 181

4 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston I varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston II varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluesihteeriksi 78 Ehdokkaiden asettaminen puolueen tilintarkastajiksi 198 Puolueen puheenjohtajan valinta 77 Puoluesihteerin valinta 78 Puoluehallituksen jäsenten valinta 106, 107 Puoluehallituksen I varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 179 Puoluehallituksen II varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 180 Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten valinta 186 Puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta 182 Puoluevaltuuston I varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Puoluevaltuuston II varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 199 PÖYTÄKIRJAN LIITTEET SDP:n 100-vuotisjuhlan ohjelma (liite 1) 484 Puheenjohtaja, pääministeri Paavo Lipposen puhe SDP:n 100-vuotisjuhlassa (liite 2) 486 Luettelo äänioikeutetuista edustajista (liite 3) 490 Kokoukseen osallistuneet varaedustajat (liite 4) 494 Puhe- ja esitysoikeutetut (liite 5) 495 Läsnäolo- ja puheoikeutetut (liite 6) 495 Esityslista (liite 7) 499 Järjestyssääntö (liite 8) 502 Vaalitoimikunta ja valiokunnat (liite 9) 505 Tilintarkastuskertomukset vuosilta (liite 10) 511 Sisäpoliittinen julkilausuma (liite 11) 514 Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta (liite 12) 515 Puoluekokouksen suorittamat henkilövalinnat (liite 13) 519 Uudet kunniajäsenet (liite 14) 522 Kokouksen hyväksymät ponnet (liite 15) 522 Henkilöhakemisto (liite 16) 523 KO KOUKSEN K ÄSITTELE MÄT ESITY KSET I OHJEL MA-ALOITTEET 1. Periaateohjelma Puoluehallituksen esitys 37, , , , Periaateohjelma-aloitteet

5 2. Periaateohjelman laadinta Kokkolan Sosialidemokraatit ry:n aloite Aatteellinen tilinpäätös tarvitaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite Utgångspunkter och initiativ om SDP:s principprogram Motion given av Partiavdelningarna iom Helsingfors regionens svenska socialdemokratiska krets (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f SDP:n periaateohjelman lähtökohtia Helsingin seudun ruotsinkielisen sosialidemokraattisen piirin puolueosastojen (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f 462 Muut ohjelma-aloitteet 5. Tulevaisuuden tutkimus aloitettava Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 462 I I K ANSAINVÄ LISET ALOITTEET 6. Kannanotto kansainvälisistä asioista Puoluehallituksen esitys 175, 177, 192, 194, Kannanotto Eurooppa-politiikasta Puoluehallituksen esitys 195, ILO:n sopimus/lapsityövoima Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 173, 195, Kehitysapua Venäjälle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 195, Kansainväliset konfliktit ja kriisinhallinta Sosialidemokraattiset Nurote ry:n aloite 195, Suomen jäsenyys NATOssa Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 195, Militarismin nousu Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Maanpuolustuskasvatus Puhoksen työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite SDP:n tuki rauhantyölle Tamperen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite SDP on ihmisoikeuksien puolue Tölö Unga Socialister rf:n aloite 196, 286

6 16. Rasismi poistettava Suomesta Kymen Sos.dem. Piirin aloite 196, Pohjoisten alueiden yhteistyö SDP:ssä Oulun ja Lapin Sosialidemokraattisten piirihallitusten aloite 174, 196, Ruotsinsuomalaisille virallinen vähemmistöasema Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 196, Suomen kieli skandinaavisten kielten rinnalle pohjoismaisessa yhteistyössä Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Beaktande av humana aspekter och den Nordiska välfärdsmodellen vid utformandet av Finlands EU-politik och den Nordliga Dimensionen Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f Inhimillisten näkökohtien ja pohjoismaisen hyvinvointimallin huomioon ottaminen muotoiltaessa Suomen EU-politiikkaa ja pohjoista ulottuvuutta Esbo Svenska Socialdemokrater r.f:n aloite 175, 196, Euroopan unionin ja Suomen välinen tiedotus Töölön Sos.dem. yhdistyksen aloite 196, EU:n budjettivarat ja Suomi Tampereen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 196, ESP:n järjestörakenne Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 196, 288 III VALTIOSÄÄNTÖ- JA LA KIALOITTEET 24. Kannanotto oikeuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys Ministeriksi nimitetyn kansanedustajan tilalle varaedustaja Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite Tuomarit määräaikaisiksi esittelijöiksi Pirkkalan Sos.dem. Työväenyhdistys Taisto ry:n aloite Kansalaisten ryhmäkannemahdollisuuden toteutuminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite Ylivelkaantuneiden palauttaminen yhteiskuntakelpoisiksi Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 130

7 29. Velkasaneeraus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite Tasa-arvon lisääminen kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla Sosialidemokraattisten Naisten aloite M T K:n jäsenhankinta Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite Inrättandet av ministerium för familjefrågor Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f. Perheministeriön perustaminen Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite Vaalijärjestelmän uudistaminen Nakkilan Työväenyhdistys ry:n aloite Seurakunta- ja kunnallisvaalit yhtäaikaisesti Lopen Sosialidemokraatit ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Nurmijärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Eduskuntavaalit siirrettävä syksylle Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite Alueelliseen EU-vaalitapaan Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 132 IV TALOUS-, TYÖLLISYYS- JA VEROALOITTEET 39. Kannanotto talous-, työllisyys- ja veropolitiikasta Puoluehallituksen esitys 133, 139, 289, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Suur-Helsingin Sosialistiseura ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Tuotannon koon optimointi teollisuus- ja palvelusektorilla Suomen kansantalouden etu Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Sosialidemokraattinen politiikka vuosituhannen vaihteessa - ehdotuksia poliittisiksi tavoitteiksi Tölö Unga Socialister rf:n aloite 140, Sosiaalisempaan markkinatalouteen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 135, 140, 297

8 46. Hyvinvointi kuuluu kaikille Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 140, Hyvinvointia on jaettava oikeudenmukaisesti Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 140, Verotuksen painopistettä siirrettävä tuloverotuksesta ympäristö-, energia- ja pääomaverotukseen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 140, Mindre företagens omsättningsskatt Motion given av Per-Erik Ström, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Pienyritysten arvonlisäveron helpottaminen Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite. 140, Arvonlisävero alas Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Arvonlisäveron valikoitu poisto tai alentaminen Ikaalisten Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Pääomaverotuksen korottamisesta kolmeksikymmeneksi prosentiksi pääomatulosta Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Rikkaiden verotuksen kiristäminen Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Kuntiin kohdistuvan arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmän muuttaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite.141, Progressiivinen kunnallisvero Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 141, Pienituloisten verotuksen keventäminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Beskattning av makar Motion given av Nils Påhls, medlem i Vörå Puolisoverotus Vörån Sosialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite Yksilölliset eläkevakuutukset Kymen Sos.dem. Piiri ry:n aloite 141, Autovero alennettava eurotasolle Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Erkki Niemisen aloite Vapaan poisto-oikeuden kokeilu Itä-Suomessa Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141

9 V ELINKEINO- JA ENERGIA-ALOITTEET 61. Kannanotto elinkeinopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 149, 322, Kannanotto energiapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 142, , Selvityshenkilö selvittämään valtion- ja EU-tuet sekä niiden kohteet Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry:n aloite 149, Valtionomaisuuden myynti Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 149, Uuteen julkisen vallan yrittäjyyteen Pohjois-Haagan Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 149, Vaatetusteollisuuden työpaikkojen aseman turvaaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Turkiselinkeinoon kohdistuvan tuholaistoiminnan korvaaminen valtion varoin Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalvi Tikan aloite Luonnonyrttien ja rohdoskasvien keräilyedellytysten parantaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Maatalousasiat pois EU-päätöksenteosta Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Ydinenergia huomioon energiapolitiikassa Loviisan Sosialidemokraatit ry:n aloite 150, On tehtävä selvitys energian kulutuksesta nyt ja tulevaisuudessa Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Naturgaskraftverk Motion given av Per-Erik Ström, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f Maakaasuvoimala Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite 150, Turpeen käytön lisäämisestä Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 150, Träbaserad energi Moton given av Nils Påhls, medlem i Vörå Socialdemokrater rf Puusta polttoainetta Vörå Socialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite 150, 340

10 VI LII KENNE- JA VIESTINTÄALOITTEET 75. Kannanotto liikennepolitiikasta Puoluehallituksen esitys 150, 152, 155, 340, , Kannanotto viestinnästä Puoluehallituksen esitys 151, 153, Tietotekniikan soveltamiselle yhteiskunnallinen sisältö Mikkelin Demarit ry:n aloite 355, Yltiöpäinen kilpailuttaminen mm. liikenteessä aiheuttaa ongelmia Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Tielaitostoimintojen kehittäminen Rymättylän Työväenyhdistys Vapaus ry:n jäsenen Hannu Viherpuron ja Runosmäen alueen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Eeva Järven aloite 155, 355, Kymijoen-Mäntyharjun kanavapari Kymintehtaalaisten Työväenyhdistys ry:n aloite 156, 355, Talvirengaspakon ulottaminen koskemaan myös ulkomaalaisia autoilijoita Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Länsimetron rakentaminen Tapanilan Työväenyhdistys ry:n aloite 355, 371 VII ALUE-, KAUPUNKI- JA KUNTA-ALOITTEET 83. Kannanotto alue-, kaupunki- ja kuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 340, Kuntien henkilöstörakenteen sukupolvien välinen kuilu kurottava umpeen Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 160, Kunnallistalouden sietämätön keveys vaarantaa peruspalveluiden tason alueellisen tasa-arvon Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Sosiaalisen pääoman vahvistaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Seudullinen yhteistyö Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 161, Julkilausumaan kunnallisdemokratian kehittäminen Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite161, Sosialidemokraattista kaupunkipolitiikkaa

11 Kallion Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 161, Muutos kohti asukaskeskeisiä kaupunkeja Yhteiskuntapoliittinen Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 161, Lapsen mielipiteen kuuleminen ja kunnioittaminen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 161 VIII Y MPÄRISTÖ- JA ASUNTOALOITTEET 92. Kannanotto ympäristöpolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 269, Kannanotto asuntopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , Ympäristöaloitteet 94. Muovijätteen talteenoton ja hyötykäytön tehostaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, 270, Håll skärgården ren - inför avfallshaneringsavgift Motion given av Kyrksltt-Masaby Arbetarförening rf. Pidetään saaristo siistinä - otetaan käyttöön jäteenkäsittelymaksu Kykrslätt-Masaby arbetarförening rf:n aloite 202, 270, 273 Asuntoaloitteet 96. Asuminen - perusoikeus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite 202, Pelisääntöjä vuokra-asuntojen välitystoimintaan ja vuokrankorotuksiin Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 202, Vanhojen aravalainojen koron tason alentaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, Vakaaseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 202, Asuntopolitiikka ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 202, 276 IX TYÖELÄ MÄÄ KOSKEVAT ALOITTEET

12 101. Kannanotto työelämästä Puoluehallituksen esitys 203, , 215, Sopimusyhteiskunta turvattava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Yleissitovuutta ei saa murtaa Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuus Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaminen ja eurooppalaisten minimityöehtojen säätäminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupanalan työaikaan lyhennys Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, Työsopimukseen keskimääräinen työaika Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, 309, Työlainsäädännön uudistaminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 216, Granskning av tidsbundna arbetsavtal Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Määräaikaiset työsopimukset Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Työtä on jaettava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Työtä on jaettava ja työaikaa lyhennettävä Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite216, Aloite työpaikkakiusaamisen rajoittamiseksi Ristinummen Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Burn out Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Työuupumus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Syrjintä työelämässä Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Naisten ja miesten asema Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Vanhempien hoitovapaan uudistaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistyksen aloite Perinteisten ammattien arvostuksen lisääminen ja koulutuksen parantaminen Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 216

13 118. Luodaan rekisterit työpaikkakiusaajista, tasa-arvon rikkojista, törkeistä työehtojen rikkomuksista ja harmaan talouden harjoittajista Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite IP-projektin jatkeeksi keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien projekti Ikaalisten Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 217, Tukityöllistämis- ja työharjoittelupaikat uuteen tarkasteluun - pitkäaikaistyöttömät halutessaan eläkkeelle Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Eläkkeelle sapattivapaalta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 217, Samhällsarbete för de arbetslösa Motion given av Per-Erik Störm, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening rf Työttömien yhteiskuntatyövelvollisuus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite Euroopan laajuisen lakko-oikeuden toteutuminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite Työllistämistukea rekisteröidylle puolueelle, sen piirijärjestölle tai paikallisyhdistykselle Ilmajoen Työväenyhdistyksen aloite 205, 210, 217, 125. Lyhtyaikaisten työsuhteiden solmiminen joustavammaksi Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 211, 217, 388 X SOSIAALI- JA TERVEYSALOITTEET 126. Kannanotto sosiaalipolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 223, 228, 234, , , 127. Kannanotto terveyspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 218, , 225, 239, , Sosiaalialoitteet 128. Tukea lapsille ja lapsiperheille Turun Sosialidemokraattinen yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Päivähoitolaki ennallaan hallitusneuvotteluissa

14 Tampereen Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite 240, Subjektiivinen oikeus kokopäivähoitopaikkaan pois Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 237, 240, Lapsen oikeus hyvään varhaiskasvatukseen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 240, Päivähoitomaksun katto (1000 markkaa) poistettava Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite 240, Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen yhteinen maksukatto ja vähimmäiskäyttövara Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Faderskapspenning Motion given av Richard Sjölund, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Isyysraha Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Richard Sjölundin aloite , 240, 401, 402, Alle 25-vuotiaiden toimeentulon maksatus vastikkeelliseksi Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 225, 240, Opintotuen korottaminen ja opiskeluolosuhteiden parantaminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 240, 470, Demarit myös opiskelijan asialle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 224, 239, 240, 470, Opiskelijat ja työttömät taloudellisesti yhdenvertaiseen asemaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 240, 470, Työttömien junalippujen hintoja alennettava Kuopion Sos.dem. Nuorisopiirin piirisihteeri Markku Kolarin aloite. 240, Kansalaisten toimeentuloturvan parantaminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 240, Eläkkeen lepäämäänjättämisoikeus kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 233, 240, Kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille turvallinen mahdollisuus yrittää paluuta työelämään Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Pitkäaikaistyöttömiä uudelleen pysyviin työsuhteisiin

15 Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Työttömyysturvalain muuttaminen sovitellun päivärahan osalta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 234, 240, Ylisuuret eläkkeet Kymen Sos.dem. piiri ry:n aloite 240, Tasa-arvoa eläketurvaan Tapiolan Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 234, 241, Pienituloisille eläkeläisille ylimääräiset korotukset Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Reservipalkka Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 Terveysaloitteet 149. Töitä sosiaali- ja terveysaloilta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, SDP bör utveckla vår gemensamma hälso- och sjukvård Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f SDP:n on kehitettävä ytheistä terveyden- ja sairaanhoitoa Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite. 235, 241, Kilpailuttaminen ja kustannusten jako sairaan- ja terveydenhoidossa Useiden Karjaan Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenten aloite 220, 235, Suomen sanoutuminen irti EU:n koulumaito-ohjelmasta ja rasvapolitiikasta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Lasten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kuntien lastenneuvolatyöhön Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 237, 241, Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite , 237, 155. Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite , 237, 241, Huumepolitiikan kehittäminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 241, , 400

16 157. Yli 42-vuotiaat hammashoitokorvausten piiriin Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Aikuisten hammashuollon järjestäminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Esitys sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman laatimiseksi 2000-luvulle Vuoksenniskan Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 XI KOULUTUS- JA KULTTUURIALOITTEET 160. Kannanotto koulutuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 242, 243, 246, 247, , 259, 264, 267, 161. Kannanotto tiede- ja korkeakoulupolitiikasta Puoluehallituksen esitys 252, , , 267, Kannanotto kulttuuripolitiikasta Puoluehallituksen esitys 267, Kannanotto liikuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 246, 255, 258, 268, Koulutuspoliittiset aloitteet 164. Päiväkoteihin kieltenopetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 267, Kaikille lapsille laadukasta opetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 268, Lapsillekin taattava tasa-arvoinen mahdollisuus saada laadukasta ja yhtäläiset tavoitteet saavuttavaa opetusta Sosialidemokraattisten Naisten aloite 268, Peruskoulun liikuntakasvatuksen uudistaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite 243, 268, Ruotsinkielen pakollisuus poistettava peruskoulusta ja lukiosta Kara- ja Viherkallion Sos.dem. Kilta ry:n aloite 268, Tulevaisuuden toivojen kielitaito: englanti, ranska - suomi, ruotsi Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 268, Kouluihin uusi oppiaine Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 268, 434

17 171. Uusien koululakien toteutuminen tasa-arvon ja opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 268, Päätoimiset opinnonohjaajat lukioihin Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite 244, 268, Nuorten oikeus ilmaisiin pääsykokeisiin Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 433, Koulutuksen yksikköhinnan reaaliarvon turvaaminen ja vanhojen valtionosuuksien maksaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 246, 268, Ammattikorkeakoulujen perusopetuksen tulee olla maksutonta Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 268, SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 436 Kulttuurialoitteet 177. Kirkko ja valtio on erotettava Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenten Ismo Kainulaisen ja Jonne Postin aloite 243, 246, 269, Kirkko ja valtio on erotettava Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 243, 246, 269, Valtiokirkkojärjestelmän purkaminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Pekka Tolosen aloite 243, 246, 269, Nuorisojärjestöjen valtionapu parlamentaarisin perustein Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 257, 269, Veikkauksen tuotto alkuperäisiin käyttötarkoituksiin Nuorten Kotkain Keskusliiton, Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry:n aloite 257, 269, Puolue tarvitsee älyn ja mielikuvituksen liittoa Munkin Seudun Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Harald Olausenin aloite 269, Maailmankatsomuksesta, aatteellisesta vakaumuksesta ja mielipiteistä johtuvan syrjinnän kieltäminen ja kitkeminen julkisen, yhteiskunnan rahoittaman ja valvonnan alla olevan taiteen ja kulttuurin apurahoituksen piiristä Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen 269, 437

18 XII JÄRJESTÖTOI M INTA-, SÄÄNTÖ- JA JÄRJESTÖTALOUSALOITTEET 184. Kannanotto järjestötoiminnasta Puoluehallituksen esityskannanotoksi liittyen järjestötoiminta-aloitteisiin 300, 304, 306, , 360, Puolueen jäsenmaksu vuosiksi Puoluehallituksen esitys 317 Järjestötoiminta-aloitteet 186. Järjestötyön kehittäminen puoluetoimintaa uudistamalla Tölö Unga Socialister rf:n aloite 301, 318, Puolueorganisaation kehittäminen yli kunta- ja piirirajojen Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kunnallistoimikunnan aloite 301, 318, SDP:n organisaation keventäminen Imatran Työväenyhdistys ry:n sekä jäsenten Heikki Luukkasen ja Arto Polson aloite 301, 302, 318, Piiri- ja kunnallisjärjestöjen toiminnan kehittäminen Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 301, 307, 318, Järjestörakenteen uudistaminen Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 301, 318, SDP:n vuosisuunnitelmien uudistaminen Uudenmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry:n aloite 318, Puoluekokousaloitteiden toteuttamisen seuranta avoimemmaksi Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Ahonpään ja Karisjärven Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Karjalohjan Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Nummi-Pusulan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen

19 Nummen Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Hangon Sosialidemokraatit ry:n puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentely Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 309, 319, Loukkaavia mielipiteitä sisältävien aloitteiden käsittely Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite Laatujärjestelmä käyttöön puoluetyössä Kuoreven Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n, Vilppulan sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n ja Mäntän Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 319, Yhteistyötä sosialidemokraattisen liikkeen jäsenasioissa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 305, 319, Puoluevaltuuston kokoukset Porin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite SDP:lle nuoriso- ja opintoasiainsihteeri Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 319, SDP:n piirien toiminnanjohtajien työsuhteet määräaikaisiksi Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 319, SDP:n jäsenrekisteri toiminnan ohjaamiseen Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Puolueosaston jäsenrekisteritiedot levykkeelle Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Yhteinen ESP:n ruusupinssi ja jäsenkortti Kuljun Sosialidemokraatit ry:n aloite Presidenttiehdokkaan nimeäminen Utran Työväenyhdistyksen aloite 310, Harmaan talouden vastaisten iskuryhmien perustaminen kaikille päätöksenteon tasoille Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 320 Sääntöaloitteet 210. Kiintiöperiaate koskemaan kaikkia puolueorganisaatioita Sosialidemokraattisten Naisten aloite Puolueen piirijärjestön sääntöjen 14 muuttaminen Uudenkaupungin Sosialidemokraattinen

20 Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, Sääntöjen yhtenäistäminen suhteellisen vaalin osalta - puolueen sääntöjen 33 :n 2 mom. muutos Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, SDP:n sääntöjen uudistaminen kunnallisjärjestöjen sääntöjen osalta Raision Sosialidemokraattinen Yhdistys Silta ry:n aloite 320, Puolueosastojen johtokunnat valittava kahdeksi vuodeksi Popinniemen Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puoluekokouksen edustajamäärän nostaminen Vallilan sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite SDP:n presidenttiehdokkaiden jäsenäänestys vain puolueen jäsenille Savonlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puolueen jäsenyydelle vaihtoehdoksi valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröityminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Leena Piikiven aloite 320, 366 Järjestötalousaloitteet 218. Puolueen otettava opiskelijajäsenmaksu Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 320, Kansanedustajilta perittävän piiriveron palauttaminen Useiden Karjalohjan, Pohjois-Lohjan, Paloniemen, Sammatin ja Karkkilan Sos.dem. Työväenyhdistysten jäsenten Veikko Lackmanin (Karjalohjan sd ty ry) johdolla allekirjoittama aloite Puolueen jäsenmaksun alentaminen Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Vapaajäsenten jäsenmaksu Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Työväentalojen säilyttäminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Honkolan työväenyhdistyksen perinneyhdistyksen perustaminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Vapaajäsenyys periaatteiden tarkistaminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Suurten kunnallisjärjestöjen aseman korjaaminen Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 3221, 367

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Pöytäkirja. SDP:n XXXVII puoluekokous Helsinki 6.-9.6.1996 -*»*»($$<»»*-

Pöytäkirja. SDP:n XXXVII puoluekokous Helsinki 6.-9.6.1996 -*»*»($$<»»*- Pöytäkirja SDP:n XXXVII puoluekokous Helsinki 6.-9.6.1996 -*»*»($$

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Nuorten Kotkien Keskusliitto Unga Örnars Centralförbund

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

UUDEN JÄSENEN KIRJANEN. Opas uusille jäsenille. Suomen. Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN JÄSENEN KIRJANEN. Opas uusille jäsenille. Suomen. Sosialidemokraattinen Puolue Suomen UUDEN JÄSENEN KIRJANEN Sosialidemokraattinen Puolue Opas uusille jäsenille 1 UUDEN JÄSENEN KIRJANEN Opas uusille jäsenille Julkaisija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Saariniemenkatu 6 00530

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Aika: 29.4. 2009 kello 18:00 Paikka: Merimaskun koulu, Iskolantie 9 Merimasku 1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Lisätiedot

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Paikka: Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: Kaisa Köykkä Jeremias Mäkinen Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10) Jeremias

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot