Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku 26.-30.5.1999. S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p."

Transkriptio

1

2 Pöytäkirja S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p. KO KOUKSEN KUL KU

3 SDP:n 100-vuotisjuhlallisuudet 1 Ensimmäisen kokouspäivän avaus 3 Toisen kokouspäivän avaus 23 Kolmannen kokouspäivän avaus 163 Neljännen kokouspäivän avaus 372 Viidennen kokouspäivän avaus 475 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8 Koollekutsumistavan laillisuuden toteaminen 8 Päätösvaltaisuuden toteaminen 10 Ilmoitus puoluekokouksesta8 Puoluekokouskutsu 9 Edustajavaltakirjojen hyväksyminen 9 Edustajien läsnäolon toteaminen ja merkitseminen pöytäkirjaan 10, 22, 23, 42, 60, 72, 95 Muiden läsnäolevien toteaminen 11 Läsnäolo-oikeuden myöntäminen tiedotusvälineiden edustajille 12 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 12 Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot sekä puoluekokousedustajille, puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen jäsenille aiheutuvien kulujen korvausperusteet 16 Muutokset puoluekokousedustukseen 124, 144, 163, 170, 209, 235, 300, Kutsuvieraiden tervehdykset 4, 34, 458 Puolueen toimintakertomukset Puolueen tilinpäätökset Vastuuvapauden myöntäminen tilivuosilta Uusien kunniajäsenten kutsuminen 19 Poliittinen tilanne 24, 37, 42, 52, 79 Kokouksen kannanotot ja ponnet , , , 360, Eurovaaliehdokkaiden esittely 230 Puoluekokouksen päättämistoimet , 322, 374, 392, 403, 476 KO KOUKSEN SUORITTA MAT HENKILÖVALINNAT Kokouksen puheenjohtajien vaali 13 Kokouksen sihteerien vaali 14 Kokouksen vaalitoimikunnan vaali 15 Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien vaali 15 Kokouksen valiokuntien asettaminen 17 Ehdokkaiden asettaminen puolueen puheenjohtajaksi 36 Ehdokkaiden asettaminen puoluehallituksen jäseniksi 96 Ehdokkaiden asettaminen puolueen varapuheenjohtajiksi 163 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi 183 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi 37, 181

4 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston I varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston II varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluesihteeriksi 78 Ehdokkaiden asettaminen puolueen tilintarkastajiksi 198 Puolueen puheenjohtajan valinta 77 Puoluesihteerin valinta 78 Puoluehallituksen jäsenten valinta 106, 107 Puoluehallituksen I varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 179 Puoluehallituksen II varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 180 Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten valinta 186 Puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta 182 Puoluevaltuuston I varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Puoluevaltuuston II varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 199 PÖYTÄKIRJAN LIITTEET SDP:n 100-vuotisjuhlan ohjelma (liite 1) 484 Puheenjohtaja, pääministeri Paavo Lipposen puhe SDP:n 100-vuotisjuhlassa (liite 2) 486 Luettelo äänioikeutetuista edustajista (liite 3) 490 Kokoukseen osallistuneet varaedustajat (liite 4) 494 Puhe- ja esitysoikeutetut (liite 5) 495 Läsnäolo- ja puheoikeutetut (liite 6) 495 Esityslista (liite 7) 499 Järjestyssääntö (liite 8) 502 Vaalitoimikunta ja valiokunnat (liite 9) 505 Tilintarkastuskertomukset vuosilta (liite 10) 511 Sisäpoliittinen julkilausuma (liite 11) 514 Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta (liite 12) 515 Puoluekokouksen suorittamat henkilövalinnat (liite 13) 519 Uudet kunniajäsenet (liite 14) 522 Kokouksen hyväksymät ponnet (liite 15) 522 Henkilöhakemisto (liite 16) 523 KO KOUKSEN K ÄSITTELE MÄT ESITY KSET I OHJEL MA-ALOITTEET 1. Periaateohjelma Puoluehallituksen esitys 37, , , , Periaateohjelma-aloitteet

5 2. Periaateohjelman laadinta Kokkolan Sosialidemokraatit ry:n aloite Aatteellinen tilinpäätös tarvitaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite Utgångspunkter och initiativ om SDP:s principprogram Motion given av Partiavdelningarna iom Helsingfors regionens svenska socialdemokratiska krets (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f SDP:n periaateohjelman lähtökohtia Helsingin seudun ruotsinkielisen sosialidemokraattisen piirin puolueosastojen (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f 462 Muut ohjelma-aloitteet 5. Tulevaisuuden tutkimus aloitettava Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 462 I I K ANSAINVÄ LISET ALOITTEET 6. Kannanotto kansainvälisistä asioista Puoluehallituksen esitys 175, 177, 192, 194, Kannanotto Eurooppa-politiikasta Puoluehallituksen esitys 195, ILO:n sopimus/lapsityövoima Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 173, 195, Kehitysapua Venäjälle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 195, Kansainväliset konfliktit ja kriisinhallinta Sosialidemokraattiset Nurote ry:n aloite 195, Suomen jäsenyys NATOssa Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 195, Militarismin nousu Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Maanpuolustuskasvatus Puhoksen työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite SDP:n tuki rauhantyölle Tamperen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite SDP on ihmisoikeuksien puolue Tölö Unga Socialister rf:n aloite 196, 286

6 16. Rasismi poistettava Suomesta Kymen Sos.dem. Piirin aloite 196, Pohjoisten alueiden yhteistyö SDP:ssä Oulun ja Lapin Sosialidemokraattisten piirihallitusten aloite 174, 196, Ruotsinsuomalaisille virallinen vähemmistöasema Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 196, Suomen kieli skandinaavisten kielten rinnalle pohjoismaisessa yhteistyössä Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Beaktande av humana aspekter och den Nordiska välfärdsmodellen vid utformandet av Finlands EU-politik och den Nordliga Dimensionen Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f Inhimillisten näkökohtien ja pohjoismaisen hyvinvointimallin huomioon ottaminen muotoiltaessa Suomen EU-politiikkaa ja pohjoista ulottuvuutta Esbo Svenska Socialdemokrater r.f:n aloite 175, 196, Euroopan unionin ja Suomen välinen tiedotus Töölön Sos.dem. yhdistyksen aloite 196, EU:n budjettivarat ja Suomi Tampereen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 196, ESP:n järjestörakenne Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 196, 288 III VALTIOSÄÄNTÖ- JA LA KIALOITTEET 24. Kannanotto oikeuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys Ministeriksi nimitetyn kansanedustajan tilalle varaedustaja Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite Tuomarit määräaikaisiksi esittelijöiksi Pirkkalan Sos.dem. Työväenyhdistys Taisto ry:n aloite Kansalaisten ryhmäkannemahdollisuuden toteutuminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite Ylivelkaantuneiden palauttaminen yhteiskuntakelpoisiksi Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 130

7 29. Velkasaneeraus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite Tasa-arvon lisääminen kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla Sosialidemokraattisten Naisten aloite M T K:n jäsenhankinta Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite Inrättandet av ministerium för familjefrågor Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f. Perheministeriön perustaminen Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite Vaalijärjestelmän uudistaminen Nakkilan Työväenyhdistys ry:n aloite Seurakunta- ja kunnallisvaalit yhtäaikaisesti Lopen Sosialidemokraatit ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Nurmijärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Eduskuntavaalit siirrettävä syksylle Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite Alueelliseen EU-vaalitapaan Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 132 IV TALOUS-, TYÖLLISYYS- JA VEROALOITTEET 39. Kannanotto talous-, työllisyys- ja veropolitiikasta Puoluehallituksen esitys 133, 139, 289, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Suur-Helsingin Sosialistiseura ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Tuotannon koon optimointi teollisuus- ja palvelusektorilla Suomen kansantalouden etu Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Sosialidemokraattinen politiikka vuosituhannen vaihteessa - ehdotuksia poliittisiksi tavoitteiksi Tölö Unga Socialister rf:n aloite 140, Sosiaalisempaan markkinatalouteen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 135, 140, 297

8 46. Hyvinvointi kuuluu kaikille Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 140, Hyvinvointia on jaettava oikeudenmukaisesti Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 140, Verotuksen painopistettä siirrettävä tuloverotuksesta ympäristö-, energia- ja pääomaverotukseen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 140, Mindre företagens omsättningsskatt Motion given av Per-Erik Ström, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Pienyritysten arvonlisäveron helpottaminen Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite. 140, Arvonlisävero alas Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Arvonlisäveron valikoitu poisto tai alentaminen Ikaalisten Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Pääomaverotuksen korottamisesta kolmeksikymmeneksi prosentiksi pääomatulosta Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Rikkaiden verotuksen kiristäminen Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Kuntiin kohdistuvan arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmän muuttaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite.141, Progressiivinen kunnallisvero Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 141, Pienituloisten verotuksen keventäminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Beskattning av makar Motion given av Nils Påhls, medlem i Vörå Puolisoverotus Vörån Sosialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite Yksilölliset eläkevakuutukset Kymen Sos.dem. Piiri ry:n aloite 141, Autovero alennettava eurotasolle Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Erkki Niemisen aloite Vapaan poisto-oikeuden kokeilu Itä-Suomessa Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141

9 V ELINKEINO- JA ENERGIA-ALOITTEET 61. Kannanotto elinkeinopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 149, 322, Kannanotto energiapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 142, , Selvityshenkilö selvittämään valtion- ja EU-tuet sekä niiden kohteet Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry:n aloite 149, Valtionomaisuuden myynti Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 149, Uuteen julkisen vallan yrittäjyyteen Pohjois-Haagan Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 149, Vaatetusteollisuuden työpaikkojen aseman turvaaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Turkiselinkeinoon kohdistuvan tuholaistoiminnan korvaaminen valtion varoin Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalvi Tikan aloite Luonnonyrttien ja rohdoskasvien keräilyedellytysten parantaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Maatalousasiat pois EU-päätöksenteosta Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Ydinenergia huomioon energiapolitiikassa Loviisan Sosialidemokraatit ry:n aloite 150, On tehtävä selvitys energian kulutuksesta nyt ja tulevaisuudessa Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Naturgaskraftverk Motion given av Per-Erik Ström, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f Maakaasuvoimala Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite 150, Turpeen käytön lisäämisestä Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 150, Träbaserad energi Moton given av Nils Påhls, medlem i Vörå Socialdemokrater rf Puusta polttoainetta Vörå Socialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite 150, 340

10 VI LII KENNE- JA VIESTINTÄALOITTEET 75. Kannanotto liikennepolitiikasta Puoluehallituksen esitys 150, 152, 155, 340, , Kannanotto viestinnästä Puoluehallituksen esitys 151, 153, Tietotekniikan soveltamiselle yhteiskunnallinen sisältö Mikkelin Demarit ry:n aloite 355, Yltiöpäinen kilpailuttaminen mm. liikenteessä aiheuttaa ongelmia Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Tielaitostoimintojen kehittäminen Rymättylän Työväenyhdistys Vapaus ry:n jäsenen Hannu Viherpuron ja Runosmäen alueen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Eeva Järven aloite 155, 355, Kymijoen-Mäntyharjun kanavapari Kymintehtaalaisten Työväenyhdistys ry:n aloite 156, 355, Talvirengaspakon ulottaminen koskemaan myös ulkomaalaisia autoilijoita Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Länsimetron rakentaminen Tapanilan Työväenyhdistys ry:n aloite 355, 371 VII ALUE-, KAUPUNKI- JA KUNTA-ALOITTEET 83. Kannanotto alue-, kaupunki- ja kuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 340, Kuntien henkilöstörakenteen sukupolvien välinen kuilu kurottava umpeen Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 160, Kunnallistalouden sietämätön keveys vaarantaa peruspalveluiden tason alueellisen tasa-arvon Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Sosiaalisen pääoman vahvistaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Seudullinen yhteistyö Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 161, Julkilausumaan kunnallisdemokratian kehittäminen Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite161, Sosialidemokraattista kaupunkipolitiikkaa

11 Kallion Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 161, Muutos kohti asukaskeskeisiä kaupunkeja Yhteiskuntapoliittinen Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 161, Lapsen mielipiteen kuuleminen ja kunnioittaminen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 161 VIII Y MPÄRISTÖ- JA ASUNTOALOITTEET 92. Kannanotto ympäristöpolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 269, Kannanotto asuntopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , Ympäristöaloitteet 94. Muovijätteen talteenoton ja hyötykäytön tehostaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, 270, Håll skärgården ren - inför avfallshaneringsavgift Motion given av Kyrksltt-Masaby Arbetarförening rf. Pidetään saaristo siistinä - otetaan käyttöön jäteenkäsittelymaksu Kykrslätt-Masaby arbetarförening rf:n aloite 202, 270, 273 Asuntoaloitteet 96. Asuminen - perusoikeus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite 202, Pelisääntöjä vuokra-asuntojen välitystoimintaan ja vuokrankorotuksiin Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 202, Vanhojen aravalainojen koron tason alentaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, Vakaaseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 202, Asuntopolitiikka ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 202, 276 IX TYÖELÄ MÄÄ KOSKEVAT ALOITTEET

12 101. Kannanotto työelämästä Puoluehallituksen esitys 203, , 215, Sopimusyhteiskunta turvattava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Yleissitovuutta ei saa murtaa Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuus Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaminen ja eurooppalaisten minimityöehtojen säätäminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupanalan työaikaan lyhennys Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, Työsopimukseen keskimääräinen työaika Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, 309, Työlainsäädännön uudistaminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 216, Granskning av tidsbundna arbetsavtal Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Määräaikaiset työsopimukset Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Työtä on jaettava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Työtä on jaettava ja työaikaa lyhennettävä Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite216, Aloite työpaikkakiusaamisen rajoittamiseksi Ristinummen Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Burn out Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Työuupumus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Syrjintä työelämässä Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Naisten ja miesten asema Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Vanhempien hoitovapaan uudistaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistyksen aloite Perinteisten ammattien arvostuksen lisääminen ja koulutuksen parantaminen Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 216

13 118. Luodaan rekisterit työpaikkakiusaajista, tasa-arvon rikkojista, törkeistä työehtojen rikkomuksista ja harmaan talouden harjoittajista Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite IP-projektin jatkeeksi keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien projekti Ikaalisten Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 217, Tukityöllistämis- ja työharjoittelupaikat uuteen tarkasteluun - pitkäaikaistyöttömät halutessaan eläkkeelle Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Eläkkeelle sapattivapaalta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 217, Samhällsarbete för de arbetslösa Motion given av Per-Erik Störm, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening rf Työttömien yhteiskuntatyövelvollisuus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite Euroopan laajuisen lakko-oikeuden toteutuminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite Työllistämistukea rekisteröidylle puolueelle, sen piirijärjestölle tai paikallisyhdistykselle Ilmajoen Työväenyhdistyksen aloite 205, 210, 217, 125. Lyhtyaikaisten työsuhteiden solmiminen joustavammaksi Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 211, 217, 388 X SOSIAALI- JA TERVEYSALOITTEET 126. Kannanotto sosiaalipolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 223, 228, 234, , , 127. Kannanotto terveyspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 218, , 225, 239, , Sosiaalialoitteet 128. Tukea lapsille ja lapsiperheille Turun Sosialidemokraattinen yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Päivähoitolaki ennallaan hallitusneuvotteluissa

14 Tampereen Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite 240, Subjektiivinen oikeus kokopäivähoitopaikkaan pois Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 237, 240, Lapsen oikeus hyvään varhaiskasvatukseen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 240, Päivähoitomaksun katto (1000 markkaa) poistettava Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite 240, Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen yhteinen maksukatto ja vähimmäiskäyttövara Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Faderskapspenning Motion given av Richard Sjölund, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Isyysraha Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Richard Sjölundin aloite , 240, 401, 402, Alle 25-vuotiaiden toimeentulon maksatus vastikkeelliseksi Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 225, 240, Opintotuen korottaminen ja opiskeluolosuhteiden parantaminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 240, 470, Demarit myös opiskelijan asialle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 224, 239, 240, 470, Opiskelijat ja työttömät taloudellisesti yhdenvertaiseen asemaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 240, 470, Työttömien junalippujen hintoja alennettava Kuopion Sos.dem. Nuorisopiirin piirisihteeri Markku Kolarin aloite. 240, Kansalaisten toimeentuloturvan parantaminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 240, Eläkkeen lepäämäänjättämisoikeus kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 233, 240, Kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille turvallinen mahdollisuus yrittää paluuta työelämään Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Pitkäaikaistyöttömiä uudelleen pysyviin työsuhteisiin

15 Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Työttömyysturvalain muuttaminen sovitellun päivärahan osalta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 234, 240, Ylisuuret eläkkeet Kymen Sos.dem. piiri ry:n aloite 240, Tasa-arvoa eläketurvaan Tapiolan Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 234, 241, Pienituloisille eläkeläisille ylimääräiset korotukset Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Reservipalkka Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 Terveysaloitteet 149. Töitä sosiaali- ja terveysaloilta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, SDP bör utveckla vår gemensamma hälso- och sjukvård Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f SDP:n on kehitettävä ytheistä terveyden- ja sairaanhoitoa Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite. 235, 241, Kilpailuttaminen ja kustannusten jako sairaan- ja terveydenhoidossa Useiden Karjaan Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenten aloite 220, 235, Suomen sanoutuminen irti EU:n koulumaito-ohjelmasta ja rasvapolitiikasta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Lasten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kuntien lastenneuvolatyöhön Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 237, 241, Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite , 237, 155. Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite , 237, 241, Huumepolitiikan kehittäminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 241, , 400

16 157. Yli 42-vuotiaat hammashoitokorvausten piiriin Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Aikuisten hammashuollon järjestäminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Esitys sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman laatimiseksi 2000-luvulle Vuoksenniskan Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 XI KOULUTUS- JA KULTTUURIALOITTEET 160. Kannanotto koulutuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 242, 243, 246, 247, , 259, 264, 267, 161. Kannanotto tiede- ja korkeakoulupolitiikasta Puoluehallituksen esitys 252, , , 267, Kannanotto kulttuuripolitiikasta Puoluehallituksen esitys 267, Kannanotto liikuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 246, 255, 258, 268, Koulutuspoliittiset aloitteet 164. Päiväkoteihin kieltenopetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 267, Kaikille lapsille laadukasta opetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 268, Lapsillekin taattava tasa-arvoinen mahdollisuus saada laadukasta ja yhtäläiset tavoitteet saavuttavaa opetusta Sosialidemokraattisten Naisten aloite 268, Peruskoulun liikuntakasvatuksen uudistaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite 243, 268, Ruotsinkielen pakollisuus poistettava peruskoulusta ja lukiosta Kara- ja Viherkallion Sos.dem. Kilta ry:n aloite 268, Tulevaisuuden toivojen kielitaito: englanti, ranska - suomi, ruotsi Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 268, Kouluihin uusi oppiaine Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 268, 434

17 171. Uusien koululakien toteutuminen tasa-arvon ja opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 268, Päätoimiset opinnonohjaajat lukioihin Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite 244, 268, Nuorten oikeus ilmaisiin pääsykokeisiin Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 433, Koulutuksen yksikköhinnan reaaliarvon turvaaminen ja vanhojen valtionosuuksien maksaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 246, 268, Ammattikorkeakoulujen perusopetuksen tulee olla maksutonta Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 268, SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 436 Kulttuurialoitteet 177. Kirkko ja valtio on erotettava Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenten Ismo Kainulaisen ja Jonne Postin aloite 243, 246, 269, Kirkko ja valtio on erotettava Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 243, 246, 269, Valtiokirkkojärjestelmän purkaminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Pekka Tolosen aloite 243, 246, 269, Nuorisojärjestöjen valtionapu parlamentaarisin perustein Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 257, 269, Veikkauksen tuotto alkuperäisiin käyttötarkoituksiin Nuorten Kotkain Keskusliiton, Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry:n aloite 257, 269, Puolue tarvitsee älyn ja mielikuvituksen liittoa Munkin Seudun Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Harald Olausenin aloite 269, Maailmankatsomuksesta, aatteellisesta vakaumuksesta ja mielipiteistä johtuvan syrjinnän kieltäminen ja kitkeminen julkisen, yhteiskunnan rahoittaman ja valvonnan alla olevan taiteen ja kulttuurin apurahoituksen piiristä Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen 269, 437

18 XII JÄRJESTÖTOI M INTA-, SÄÄNTÖ- JA JÄRJESTÖTALOUSALOITTEET 184. Kannanotto järjestötoiminnasta Puoluehallituksen esityskannanotoksi liittyen järjestötoiminta-aloitteisiin 300, 304, 306, , 360, Puolueen jäsenmaksu vuosiksi Puoluehallituksen esitys 317 Järjestötoiminta-aloitteet 186. Järjestötyön kehittäminen puoluetoimintaa uudistamalla Tölö Unga Socialister rf:n aloite 301, 318, Puolueorganisaation kehittäminen yli kunta- ja piirirajojen Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kunnallistoimikunnan aloite 301, 318, SDP:n organisaation keventäminen Imatran Työväenyhdistys ry:n sekä jäsenten Heikki Luukkasen ja Arto Polson aloite 301, 302, 318, Piiri- ja kunnallisjärjestöjen toiminnan kehittäminen Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 301, 307, 318, Järjestörakenteen uudistaminen Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 301, 318, SDP:n vuosisuunnitelmien uudistaminen Uudenmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry:n aloite 318, Puoluekokousaloitteiden toteuttamisen seuranta avoimemmaksi Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Ahonpään ja Karisjärven Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Karjalohjan Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Nummi-Pusulan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen

19 Nummen Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Hangon Sosialidemokraatit ry:n puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentely Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 309, 319, Loukkaavia mielipiteitä sisältävien aloitteiden käsittely Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite Laatujärjestelmä käyttöön puoluetyössä Kuoreven Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n, Vilppulan sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n ja Mäntän Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 319, Yhteistyötä sosialidemokraattisen liikkeen jäsenasioissa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 305, 319, Puoluevaltuuston kokoukset Porin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite SDP:lle nuoriso- ja opintoasiainsihteeri Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 319, SDP:n piirien toiminnanjohtajien työsuhteet määräaikaisiksi Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 319, SDP:n jäsenrekisteri toiminnan ohjaamiseen Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Puolueosaston jäsenrekisteritiedot levykkeelle Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Yhteinen ESP:n ruusupinssi ja jäsenkortti Kuljun Sosialidemokraatit ry:n aloite Presidenttiehdokkaan nimeäminen Utran Työväenyhdistyksen aloite 310, Harmaan talouden vastaisten iskuryhmien perustaminen kaikille päätöksenteon tasoille Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 320 Sääntöaloitteet 210. Kiintiöperiaate koskemaan kaikkia puolueorganisaatioita Sosialidemokraattisten Naisten aloite Puolueen piirijärjestön sääntöjen 14 muuttaminen Uudenkaupungin Sosialidemokraattinen

20 Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, Sääntöjen yhtenäistäminen suhteellisen vaalin osalta - puolueen sääntöjen 33 :n 2 mom. muutos Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, SDP:n sääntöjen uudistaminen kunnallisjärjestöjen sääntöjen osalta Raision Sosialidemokraattinen Yhdistys Silta ry:n aloite 320, Puolueosastojen johtokunnat valittava kahdeksi vuodeksi Popinniemen Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puoluekokouksen edustajamäärän nostaminen Vallilan sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite SDP:n presidenttiehdokkaiden jäsenäänestys vain puolueen jäsenille Savonlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puolueen jäsenyydelle vaihtoehdoksi valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröityminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Leena Piikiven aloite 320, 366 Järjestötalousaloitteet 218. Puolueen otettava opiskelijajäsenmaksu Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 320, Kansanedustajilta perittävän piiriveron palauttaminen Useiden Karjalohjan, Pohjois-Lohjan, Paloniemen, Sammatin ja Karkkilan Sos.dem. Työväenyhdistysten jäsenten Veikko Lackmanin (Karjalohjan sd ty ry) johdolla allekirjoittama aloite Puolueen jäsenmaksun alentaminen Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Vapaajäsenten jäsenmaksu Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Työväentalojen säilyttäminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Honkolan työväenyhdistyksen perinneyhdistyksen perustaminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Vapaajäsenyys periaatteiden tarkistaminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Suurten kunnallisjärjestöjen aseman korjaaminen Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 3221, 367

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat luottamustehtäviin Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 16. 17. toukokuuta 2009, Jyväskylä Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 21.4. mennessä saapuneet ehdotukset puolueen eri luottamustehtäviin. Esitetyt henkilöt

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS 1.1. Kansainvälinen toimintaympäristö Vuoden 1995 merkittävin kansainväliseen toimintaympäristöön liittynyt asia oli Suomen

Lisätiedot

EESPÄIN! JYVÄSKYLÄN SOS.DEM.KUNNALLISJÄRJESTÖ 100 VUOTTA

EESPÄIN! JYVÄSKYLÄN SOS.DEM.KUNNALLISJÄRJESTÖ 100 VUOTTA EESPÄIN! JYVÄSKYLÄN SOS.DEM.KUNNALLISJÄRJESTÖ 100 VUOTTA TYÖN VUODET MUISTOJA POLSUN KULMASTA Enemmän ylijäämänpalautusta! Nyt 2%! Ostojen keskittäminen on entistäkin kannattavampaa! Ylijäämänpalautusta

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio Ehdokasesittelyt 1 Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 11. 12. kesäkuuta 2011, Kuopio Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 18.5. mennessä

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

Puoluekokous 2010 sisus.indd 41 28.5.2010 15:24:44

Puoluekokous 2010 sisus.indd 41 28.5.2010 15:24:44 PUOLUEKOKOUKSELLE JÄTETYT ALOITTEET JA PUOLUEHALLITUKSEN LAUSUNNOT NIISTÄ 41 Puoluekokous 2010 sisus.indd 41 28.5.2010 15:24:44 PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö. Hallinto

5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö. Hallinto 5.6. Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Hallinto Kansainvälisen solidaarisuussäätiön valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 1995 Helvi Saarinen (puheenjohtaja), (Erja Anttonen), Vilho Lautala (varapuheenjohtaja),

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2005 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Vuosikokouksen avauspuhe Arvon naiset, hyvät herrat, kaikki te ihanat ihmiset, tervetuloa viettämään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS EUROOPAN KULTTUURISÄÄTIÖN SUOMEN OSASTO EUROPAS KULTURFOND, FINLANDS SEKTION

Lisätiedot

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6.

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6. Nappaa mukaan puoluekokouksen paras vaalilehti! Katri Kulmuni Keskustan varapuheenjohtajaksi Keskustan puoluekokous Turussa 13.-15.6.2014 Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Mauri Pekkarinen: Uusiutuva

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

liian usein takki auki.

liian usein takki auki. Numero 4 Perjantai 10.4.2015 MP2 Itella Oyj 8 Eduskuntavaalit: Mitä rakentaja ehdokkaat lupaavat äänestäjilleen? 22 Norjan rakennustyömaille 28 lähdetään liian usein takki auki. Talvipäivillä viljeltiin

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset KERTOM UKSET, LIITEVIHKO I Sivut 3 119 Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1960-1962 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1960 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen

Lisätiedot

HELSINKI VASEMMISTOLIITON VAALILEHTI. Dan Koivulaakso vastustaa tasaveroja.

HELSINKI VASEMMISTOLIITON VAALILEHTI. Dan Koivulaakso vastustaa tasaveroja. M Itella Posti Oy Itella Green HELSINKI VASEMMISTOLIITON VAALILEHTI Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tuloeroja päätettiin kasvattaa Otsikoissa vilisee väite tuloerojen kasvusta.

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015 www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 6-7/2015 Perussuomalaisilla juhlavuosi

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot