Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku 26.-30.5.1999. S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p."

Transkriptio

1

2 Pöytäkirja S D P:n XXXVIII puoluekokous Turku S uomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands S ocialdemokratiska Parti r.p. KO KOUKSEN KUL KU

3 SDP:n 100-vuotisjuhlallisuudet 1 Ensimmäisen kokouspäivän avaus 3 Toisen kokouspäivän avaus 23 Kolmannen kokouspäivän avaus 163 Neljännen kokouspäivän avaus 372 Viidennen kokouspäivän avaus 475 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8 Koollekutsumistavan laillisuuden toteaminen 8 Päätösvaltaisuuden toteaminen 10 Ilmoitus puoluekokouksesta8 Puoluekokouskutsu 9 Edustajavaltakirjojen hyväksyminen 9 Edustajien läsnäolon toteaminen ja merkitseminen pöytäkirjaan 10, 22, 23, 42, 60, 72, 95 Muiden läsnäolevien toteaminen 11 Läsnäolo-oikeuden myöntäminen tiedotusvälineiden edustajille 12 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 12 Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot sekä puoluekokousedustajille, puoluevaltuuston sekä puoluehallituksen jäsenille aiheutuvien kulujen korvausperusteet 16 Muutokset puoluekokousedustukseen 124, 144, 163, 170, 209, 235, 300, Kutsuvieraiden tervehdykset 4, 34, 458 Puolueen toimintakertomukset Puolueen tilinpäätökset Vastuuvapauden myöntäminen tilivuosilta Uusien kunniajäsenten kutsuminen 19 Poliittinen tilanne 24, 37, 42, 52, 79 Kokouksen kannanotot ja ponnet , , , 360, Eurovaaliehdokkaiden esittely 230 Puoluekokouksen päättämistoimet , 322, 374, 392, 403, 476 KO KOUKSEN SUORITTA MAT HENKILÖVALINNAT Kokouksen puheenjohtajien vaali 13 Kokouksen sihteerien vaali 14 Kokouksen vaalitoimikunnan vaali 15 Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien vaali 15 Kokouksen valiokuntien asettaminen 17 Ehdokkaiden asettaminen puolueen puheenjohtajaksi 36 Ehdokkaiden asettaminen puoluehallituksen jäseniksi 96 Ehdokkaiden asettaminen puolueen varapuheenjohtajiksi 163 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi 183 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi 37, 181

4 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston I varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston II varapuheenjohtajaksi 187 Ehdokkaiden asettaminen puoluesihteeriksi 78 Ehdokkaiden asettaminen puolueen tilintarkastajiksi 198 Puolueen puheenjohtajan valinta 77 Puoluesihteerin valinta 78 Puoluehallituksen jäsenten valinta 106, 107 Puoluehallituksen I varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 179 Puoluehallituksen II varapuheenjohtajan valinta 164, 171, 180 Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten valinta 186 Puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta 182 Puoluevaltuuston I varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Puoluevaltuuston II varapuheenjohtajan valinta 189, 197 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 199 PÖYTÄKIRJAN LIITTEET SDP:n 100-vuotisjuhlan ohjelma (liite 1) 484 Puheenjohtaja, pääministeri Paavo Lipposen puhe SDP:n 100-vuotisjuhlassa (liite 2) 486 Luettelo äänioikeutetuista edustajista (liite 3) 490 Kokoukseen osallistuneet varaedustajat (liite 4) 494 Puhe- ja esitysoikeutetut (liite 5) 495 Läsnäolo- ja puheoikeutetut (liite 6) 495 Esityslista (liite 7) 499 Järjestyssääntö (liite 8) 502 Vaalitoimikunta ja valiokunnat (liite 9) 505 Tilintarkastuskertomukset vuosilta (liite 10) 511 Sisäpoliittinen julkilausuma (liite 11) 514 Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta (liite 12) 515 Puoluekokouksen suorittamat henkilövalinnat (liite 13) 519 Uudet kunniajäsenet (liite 14) 522 Kokouksen hyväksymät ponnet (liite 15) 522 Henkilöhakemisto (liite 16) 523 KO KOUKSEN K ÄSITTELE MÄT ESITY KSET I OHJEL MA-ALOITTEET 1. Periaateohjelma Puoluehallituksen esitys 37, , , , Periaateohjelma-aloitteet

5 2. Periaateohjelman laadinta Kokkolan Sosialidemokraatit ry:n aloite Aatteellinen tilinpäätös tarvitaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite Utgångspunkter och initiativ om SDP:s principprogram Motion given av Partiavdelningarna iom Helsingfors regionens svenska socialdemokratiska krets (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f SDP:n periaateohjelman lähtökohtia Helsingin seudun ruotsinkielisen sosialidemokraattisen piirin puolueosastojen (Esbo Svenska Socialdemokrater r.f., Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f, Socialdemokratiskt Forum r.f., Spårbägens Venska Socialdemokratiska Förening r.f och Vanda Arbetarförening r.f 462 Muut ohjelma-aloitteet 5. Tulevaisuuden tutkimus aloitettava Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 462 I I K ANSAINVÄ LISET ALOITTEET 6. Kannanotto kansainvälisistä asioista Puoluehallituksen esitys 175, 177, 192, 194, Kannanotto Eurooppa-politiikasta Puoluehallituksen esitys 195, ILO:n sopimus/lapsityövoima Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 173, 195, Kehitysapua Venäjälle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 195, Kansainväliset konfliktit ja kriisinhallinta Sosialidemokraattiset Nurote ry:n aloite 195, Suomen jäsenyys NATOssa Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 195, Militarismin nousu Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Maanpuolustuskasvatus Puhoksen työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite SDP:n tuki rauhantyölle Tamperen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite SDP on ihmisoikeuksien puolue Tölö Unga Socialister rf:n aloite 196, 286

6 16. Rasismi poistettava Suomesta Kymen Sos.dem. Piirin aloite 196, Pohjoisten alueiden yhteistyö SDP:ssä Oulun ja Lapin Sosialidemokraattisten piirihallitusten aloite 174, 196, Ruotsinsuomalaisille virallinen vähemmistöasema Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 196, Suomen kieli skandinaavisten kielten rinnalle pohjoismaisessa yhteistyössä Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Beaktande av humana aspekter och den Nordiska välfärdsmodellen vid utformandet av Finlands EU-politik och den Nordliga Dimensionen Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f Inhimillisten näkökohtien ja pohjoismaisen hyvinvointimallin huomioon ottaminen muotoiltaessa Suomen EU-politiikkaa ja pohjoista ulottuvuutta Esbo Svenska Socialdemokrater r.f:n aloite 175, 196, Euroopan unionin ja Suomen välinen tiedotus Töölön Sos.dem. yhdistyksen aloite 196, EU:n budjettivarat ja Suomi Tampereen Kunnallisväen Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 196, ESP:n järjestörakenne Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 196, 288 III VALTIOSÄÄNTÖ- JA LA KIALOITTEET 24. Kannanotto oikeuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys Ministeriksi nimitetyn kansanedustajan tilalle varaedustaja Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite Tuomarit määräaikaisiksi esittelijöiksi Pirkkalan Sos.dem. Työväenyhdistys Taisto ry:n aloite Kansalaisten ryhmäkannemahdollisuuden toteutuminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite Ylivelkaantuneiden palauttaminen yhteiskuntakelpoisiksi Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 130

7 29. Velkasaneeraus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite Tasa-arvon lisääminen kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla Sosialidemokraattisten Naisten aloite M T K:n jäsenhankinta Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite Inrättandet av ministerium för familjefrågor Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f. Perheministeriön perustaminen Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite Vaalijärjestelmän uudistaminen Nakkilan Työväenyhdistys ry:n aloite Seurakunta- ja kunnallisvaalit yhtäaikaisesti Lopen Sosialidemokraatit ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Nurmijärven Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite Postiäänestys seurakuntavaaleihin Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Eduskuntavaalit siirrettävä syksylle Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite Alueelliseen EU-vaalitapaan Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 132 IV TALOUS-, TYÖLLISYYS- JA VEROALOITTEET 39. Kannanotto talous-, työllisyys- ja veropolitiikasta Puoluehallituksen esitys 133, 139, 289, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Suur-Helsingin Sosialistiseura ry:n aloite 139, Eurooppa tarvitsee uutta talous- ja työllisyyspolitiikkaa Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 139, Tuotannon koon optimointi teollisuus- ja palvelusektorilla Suomen kansantalouden etu Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Sosialidemokraattinen politiikka vuosituhannen vaihteessa - ehdotuksia poliittisiksi tavoitteiksi Tölö Unga Socialister rf:n aloite 140, Sosiaalisempaan markkinatalouteen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 135, 140, 297

8 46. Hyvinvointi kuuluu kaikille Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 140, Hyvinvointia on jaettava oikeudenmukaisesti Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 140, Verotuksen painopistettä siirrettävä tuloverotuksesta ympäristö-, energia- ja pääomaverotukseen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 140, Mindre företagens omsättningsskatt Motion given av Per-Erik Ström, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Pienyritysten arvonlisäveron helpottaminen Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite. 140, Arvonlisävero alas Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Arvonlisäveron valikoitu poisto tai alentaminen Ikaalisten Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 140, Pääomaverotuksen korottamisesta kolmeksikymmeneksi prosentiksi pääomatulosta Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Rikkaiden verotuksen kiristäminen Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Kuntiin kohdistuvan arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmän muuttaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite.141, Progressiivinen kunnallisvero Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 141, Pienituloisten verotuksen keventäminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 141, Beskattning av makar Motion given av Nils Påhls, medlem i Vörå Puolisoverotus Vörån Sosialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite Yksilölliset eläkevakuutukset Kymen Sos.dem. Piiri ry:n aloite 141, Autovero alennettava eurotasolle Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Erkki Niemisen aloite Vapaan poisto-oikeuden kokeilu Itä-Suomessa Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 141

9 V ELINKEINO- JA ENERGIA-ALOITTEET 61. Kannanotto elinkeinopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 149, 322, Kannanotto energiapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 142, , Selvityshenkilö selvittämään valtion- ja EU-tuet sekä niiden kohteet Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry:n aloite 149, Valtionomaisuuden myynti Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 149, Uuteen julkisen vallan yrittäjyyteen Pohjois-Haagan Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 149, Vaatetusteollisuuden työpaikkojen aseman turvaaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Turkiselinkeinoon kohdistuvan tuholaistoiminnan korvaaminen valtion varoin Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalvi Tikan aloite Luonnonyrttien ja rohdoskasvien keräilyedellytysten parantaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Maatalousasiat pois EU-päätöksenteosta Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Ydinenergia huomioon energiapolitiikassa Loviisan Sosialidemokraatit ry:n aloite 150, On tehtävä selvitys energian kulutuksesta nyt ja tulevaisuudessa Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 150, Naturgaskraftverk Motion given av Per-Erik Ström, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f Maakaasuvoimala Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite 150, Turpeen käytön lisäämisestä Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 150, Träbaserad energi Moton given av Nils Påhls, medlem i Vörå Socialdemokrater rf Puusta polttoainetta Vörå Socialdemokrater rf:n jäsenen Nils Påhlsin aloite 150, 340

10 VI LII KENNE- JA VIESTINTÄALOITTEET 75. Kannanotto liikennepolitiikasta Puoluehallituksen esitys 150, 152, 155, 340, , Kannanotto viestinnästä Puoluehallituksen esitys 151, 153, Tietotekniikan soveltamiselle yhteiskunnallinen sisältö Mikkelin Demarit ry:n aloite 355, Yltiöpäinen kilpailuttaminen mm. liikenteessä aiheuttaa ongelmia Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Tielaitostoimintojen kehittäminen Rymättylän Työväenyhdistys Vapaus ry:n jäsenen Hannu Viherpuron ja Runosmäen alueen Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Eeva Järven aloite 155, 355, Kymijoen-Mäntyharjun kanavapari Kymintehtaalaisten Työväenyhdistys ry:n aloite 156, 355, Talvirengaspakon ulottaminen koskemaan myös ulkomaalaisia autoilijoita Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite Länsimetron rakentaminen Tapanilan Työväenyhdistys ry:n aloite 355, 371 VII ALUE-, KAUPUNKI- JA KUNTA-ALOITTEET 83. Kannanotto alue-, kaupunki- ja kuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 340, Kuntien henkilöstörakenteen sukupolvien välinen kuilu kurottava umpeen Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 160, Kunnallistalouden sietämätön keveys vaarantaa peruspalveluiden tason alueellisen tasa-arvon Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Sosiaalisen pääoman vahvistaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 161, Seudullinen yhteistyö Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 161, Julkilausumaan kunnallisdemokratian kehittäminen Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite161, Sosialidemokraattista kaupunkipolitiikkaa

11 Kallion Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 161, Muutos kohti asukaskeskeisiä kaupunkeja Yhteiskuntapoliittinen Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite 161, Lapsen mielipiteen kuuleminen ja kunnioittaminen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 161 VIII Y MPÄRISTÖ- JA ASUNTOALOITTEET 92. Kannanotto ympäristöpolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 269, Kannanotto asuntopolitiikasta Puoluehallituksen esitys , Ympäristöaloitteet 94. Muovijätteen talteenoton ja hyötykäytön tehostaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, 270, Håll skärgården ren - inför avfallshaneringsavgift Motion given av Kyrksltt-Masaby Arbetarförening rf. Pidetään saaristo siistinä - otetaan käyttöön jäteenkäsittelymaksu Kykrslätt-Masaby arbetarförening rf:n aloite 202, 270, 273 Asuntoaloitteet 96. Asuminen - perusoikeus Hakaniemen Sosialidemokraatit ry:n aloite 202, Pelisääntöjä vuokra-asuntojen välitystoimintaan ja vuokrankorotuksiin Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 202, Vanhojen aravalainojen koron tason alentaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n aloite 202, Vakaaseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 202, Asuntopolitiikka ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 202, 276 IX TYÖELÄ MÄÄ KOSKEVAT ALOITTEET

12 101. Kannanotto työelämästä Puoluehallituksen esitys 203, , 215, Sopimusyhteiskunta turvattava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Yleissitovuutta ei saa murtaa Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuus Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 204, 215, Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaminen ja eurooppalaisten minimityöehtojen säätäminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 204, 215, Hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupanalan työaikaan lyhennys Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, Työsopimukseen keskimääräinen työaika Palvelualojen Sosialidemokraatit ry:n aloite 215, 309, Työlainsäädännön uudistaminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 216, Granskning av tidsbundna arbetsavtal Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Määräaikaiset työsopimukset Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Työtä on jaettava Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Työtä on jaettava ja työaikaa lyhennettävä Lamminpään-Epilän Sos.dem. Yhdistys ry:n aloite216, Aloite työpaikkakiusaamisen rajoittamiseksi Ristinummen Sosialidemokraatit ry:n aloite 216, Burn out Motion given av Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Työuupumus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n aloite 216, Syrjintä työelämässä Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Naisten ja miesten asema Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n aloite 216, Vanhempien hoitovapaan uudistaminen Uimaharjun Sos.dem. Työväenyhdistyksen aloite Perinteisten ammattien arvostuksen lisääminen ja koulutuksen parantaminen Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry:n aloite 216

13 118. Luodaan rekisterit työpaikkakiusaajista, tasa-arvon rikkojista, törkeistä työehtojen rikkomuksista ja harmaan talouden harjoittajista Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite IP-projektin jatkeeksi keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien projekti Ikaalisten Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 217, Tukityöllistämis- ja työharjoittelupaikat uuteen tarkasteluun - pitkäaikaistyöttömät halutessaan eläkkeelle Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Eläkkeelle sapattivapaalta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 217, Samhällsarbete för de arbetslösa Motion given av Per-Erik Störm, medlem av Jakobstads Svenska Arbetarförening rf Työttömien yhteiskuntatyövelvollisuus Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Per-Erik Strömin aloite Euroopan laajuisen lakko-oikeuden toteutuminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite Työllistämistukea rekisteröidylle puolueelle, sen piirijärjestölle tai paikallisyhdistykselle Ilmajoen Työväenyhdistyksen aloite 205, 210, 217, 125. Lyhtyaikaisten työsuhteiden solmiminen joustavammaksi Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 211, 217, 388 X SOSIAALI- JA TERVEYSALOITTEET 126. Kannanotto sosiaalipolitiikasta Puoluehallituksen esitys , 223, 228, 234, , , 127. Kannanotto terveyspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 218, , 225, 239, , Sosiaalialoitteet 128. Tukea lapsille ja lapsiperheille Turun Sosialidemokraattinen yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Päivähoitolaki ennallaan hallitusneuvotteluissa

14 Tampereen Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite 240, Subjektiivinen oikeus kokopäivähoitopaikkaan pois Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 237, 240, Lapsen oikeus hyvään varhaiskasvatukseen Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite 240, Päivähoitomaksun katto (1000 markkaa) poistettava Turun Sos.dem. Nuorisoyhdistys ry:n aloite 240, Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen yhteinen maksukatto ja vähimmäiskäyttövara Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Faderskapspenning Motion given av Richard Sjölund, medlem i Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. Isyysraha Jakobstads Svenska Arbetarförening rf:n jäsenen Richard Sjölundin aloite , 240, 401, 402, Alle 25-vuotiaiden toimeentulon maksatus vastikkeelliseksi Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 225, 240, Opintotuen korottaminen ja opiskeluolosuhteiden parantaminen Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 240, 470, Demarit myös opiskelijan asialle Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 224, 239, 240, 470, Opiskelijat ja työttömät taloudellisesti yhdenvertaiseen asemaan Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Jonne Postin aloite 240, 470, Työttömien junalippujen hintoja alennettava Kuopion Sos.dem. Nuorisopiirin piirisihteeri Markku Kolarin aloite. 240, Kansalaisten toimeentuloturvan parantaminen Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 240, Eläkkeen lepäämäänjättämisoikeus kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 233, 240, Kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille turvallinen mahdollisuus yrittää paluuta työelämään Turun Sosialidemokraattinen Yhdistys Vastus ry:n aloite 240, Pitkäaikaistyöttömiä uudelleen pysyviin työsuhteisiin

15 Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 240, Työttömyysturvalain muuttaminen sovitellun päivärahan osalta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 234, 240, Ylisuuret eläkkeet Kymen Sos.dem. piiri ry:n aloite 240, Tasa-arvoa eläketurvaan Tapiolan Sos.dem. Naisyhdistys ry:n aloite 234, 241, Pienituloisille eläkeläisille ylimääräiset korotukset Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Reservipalkka Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 Terveysaloitteet 149. Töitä sosiaali- ja terveysaloilta Seinäjoen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, SDP bör utveckla vår gemensamma hälso- och sjukvård Motion given av Esbo Svenska Socialdemokrater r.f SDP:n on kehitettävä ytheistä terveyden- ja sairaanhoitoa Esbo Svenska Socialdemokrater rf:n aloite. 235, 241, Kilpailuttaminen ja kustannusten jako sairaan- ja terveydenhoidossa Useiden Karjaan Sos.dem. yhdistys ry:n jäsenten aloite 220, 235, Suomen sanoutuminen irti EU:n koulumaito-ohjelmasta ja rasvapolitiikasta Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Lasten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kuntien lastenneuvolatyöhön Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 228, 237, 241, Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite , 237, 155. Riittävät psykiatriset palvelut saatava myös lapsille ja nuorille Nuorten Kotkain Keskusliiton aloite , 237, 241, Huumepolitiikan kehittäminen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 241, , 400

16 157. Yli 42-vuotiaat hammashoitokorvausten piiriin Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Aikuisten hammashuollon järjestäminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 241, Esitys sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman laatimiseksi 2000-luvulle Vuoksenniskan Työväenyhdistys ry:n aloite 241, 473 XI KOULUTUS- JA KULTTUURIALOITTEET 160. Kannanotto koulutuspolitiikasta Puoluehallituksen esitys 242, 243, 246, 247, , 259, 264, 267, 161. Kannanotto tiede- ja korkeakoulupolitiikasta Puoluehallituksen esitys 252, , , 267, Kannanotto kulttuuripolitiikasta Puoluehallituksen esitys 267, Kannanotto liikuntapolitiikasta Puoluehallituksen esitys 246, 255, 258, 268, Koulutuspoliittiset aloitteet 164. Päiväkoteihin kieltenopetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 267, Kaikille lapsille laadukasta opetusta Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry:n aloite 268, Lapsillekin taattava tasa-arvoinen mahdollisuus saada laadukasta ja yhtäläiset tavoitteet saavuttavaa opetusta Sosialidemokraattisten Naisten aloite 268, Peruskoulun liikuntakasvatuksen uudistaminen Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite 243, 268, Ruotsinkielen pakollisuus poistettava peruskoulusta ja lukiosta Kara- ja Viherkallion Sos.dem. Kilta ry:n aloite 268, Tulevaisuuden toivojen kielitaito: englanti, ranska - suomi, ruotsi Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite 268, Kouluihin uusi oppiaine Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 268, 434

17 171. Uusien koululakien toteutuminen tasa-arvon ja opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite 268, Päätoimiset opinnonohjaajat lukioihin Tampereen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite 244, 268, Nuorten oikeus ilmaisiin pääsykokeisiin Parkanon Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 433, Koulutuksen yksikköhinnan reaaliarvon turvaaminen ja vanhojen valtionosuuksien maksaminen Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 246, 268, Ammattikorkeakoulujen perusopetuksen tulee olla maksutonta Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenen Ismo Kainulaisen aloite 268, SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman uusiminen Kuusankosken Työväenyhdistys ry:n aloite 268, 436 Kulttuurialoitteet 177. Kirkko ja valtio on erotettava Joensuun Työväenyhdistys ry:n jäsenten Ismo Kainulaisen ja Jonne Postin aloite 243, 246, 269, Kirkko ja valtio on erotettava Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 243, 246, 269, Valtiokirkkojärjestelmän purkaminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Pekka Tolosen aloite 243, 246, 269, Nuorisojärjestöjen valtionapu parlamentaarisin perustein Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 257, 269, Veikkauksen tuotto alkuperäisiin käyttötarkoituksiin Nuorten Kotkain Keskusliiton, Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry:n aloite 257, 269, Puolue tarvitsee älyn ja mielikuvituksen liittoa Munkin Seudun Sosialidemokraatit ry:n jäsenen Harald Olausenin aloite 269, Maailmankatsomuksesta, aatteellisesta vakaumuksesta ja mielipiteistä johtuvan syrjinnän kieltäminen ja kitkeminen julkisen, yhteiskunnan rahoittaman ja valvonnan alla olevan taiteen ja kulttuurin apurahoituksen piiristä Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen 269, 437

18 XII JÄRJESTÖTOI M INTA-, SÄÄNTÖ- JA JÄRJESTÖTALOUSALOITTEET 184. Kannanotto järjestötoiminnasta Puoluehallituksen esityskannanotoksi liittyen järjestötoiminta-aloitteisiin 300, 304, 306, , 360, Puolueen jäsenmaksu vuosiksi Puoluehallituksen esitys 317 Järjestötoiminta-aloitteet 186. Järjestötyön kehittäminen puoluetoimintaa uudistamalla Tölö Unga Socialister rf:n aloite 301, 318, Puolueorganisaation kehittäminen yli kunta- ja piirirajojen Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kunnallistoimikunnan aloite 301, 318, SDP:n organisaation keventäminen Imatran Työväenyhdistys ry:n sekä jäsenten Heikki Luukkasen ja Arto Polson aloite 301, 302, 318, Piiri- ja kunnallisjärjestöjen toiminnan kehittäminen Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 301, 307, 318, Järjestörakenteen uudistaminen Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen aloite 301, 318, SDP:n vuosisuunnitelmien uudistaminen Uudenmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry:n aloite 318, Puoluekokousaloitteiden toteuttamisen seuranta avoimemmaksi Tapiolan Sosialidemokraatit ry:n aloite 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Ahonpään ja Karisjärven Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Karjalohjan Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Nummi-Pusulan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen

19 Nummen Työväenyhdistyksen puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentelyn parantaminen Hangon Sosialidemokraatit ry:n puolueosaston/kunnallisjärjestön aloite 309, 319, Puoluekokouksen työskentely Ylivieskan Sos.dem. Naiset ry:n ja Ylivieskan Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 309, 319, Loukkaavia mielipiteitä sisältävien aloitteiden käsittely Puhoksen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Kalevi Tikan aloite Laatujärjestelmä käyttöön puoluetyössä Kuoreven Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n, Vilppulan sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n ja Mäntän Työväenyhdistys ry:n yhteisaloite 319, Yhteistyötä sosialidemokraattisen liikkeen jäsenasioissa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite 305, 319, Puoluevaltuuston kokoukset Porin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite SDP:lle nuoriso- ja opintoasiainsihteeri Tampereen Sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 319, SDP:n piirien toiminnanjohtajien työsuhteet määräaikaisiksi Utran Työväenyhdistys ry:n aloite 319, SDP:n jäsenrekisteri toiminnan ohjaamiseen Töölön Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n aloite Puolueosaston jäsenrekisteritiedot levykkeelle Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite Yhteinen ESP:n ruusupinssi ja jäsenkortti Kuljun Sosialidemokraatit ry:n aloite Presidenttiehdokkaan nimeäminen Utran Työväenyhdistyksen aloite 310, Harmaan talouden vastaisten iskuryhmien perustaminen kaikille päätöksenteon tasoille Tampereen Kunnallisväen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenen Risto Lindroosin aloite 320 Sääntöaloitteet 210. Kiintiöperiaate koskemaan kaikkia puolueorganisaatioita Sosialidemokraattisten Naisten aloite Puolueen piirijärjestön sääntöjen 14 muuttaminen Uudenkaupungin Sosialidemokraattinen

20 Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, Sääntöjen yhtenäistäminen suhteellisen vaalin osalta - puolueen sääntöjen 33 :n 2 mom. muutos Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 320, SDP:n sääntöjen uudistaminen kunnallisjärjestöjen sääntöjen osalta Raision Sosialidemokraattinen Yhdistys Silta ry:n aloite 320, Puolueosastojen johtokunnat valittava kahdeksi vuodeksi Popinniemen Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puoluekokouksen edustajamäärän nostaminen Vallilan sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite SDP:n presidenttiehdokkaiden jäsenäänestys vain puolueen jäsenille Savonlinnan Työväenyhdistys ry:n aloite 320, Puolueen jäsenyydelle vaihtoehdoksi valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröityminen Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsenen Leena Piikiven aloite 320, 366 Järjestötalousaloitteet 218. Puolueen otettava opiskelijajäsenmaksu Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n aloite 320, Kansanedustajilta perittävän piiriveron palauttaminen Useiden Karjalohjan, Pohjois-Lohjan, Paloniemen, Sammatin ja Karkkilan Sos.dem. Työväenyhdistysten jäsenten Veikko Lackmanin (Karjalohjan sd ty ry) johdolla allekirjoittama aloite Puolueen jäsenmaksun alentaminen Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Vapaajäsenten jäsenmaksu Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Työväentalojen säilyttäminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Honkolan työväenyhdistyksen perinneyhdistyksen perustaminen Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite Vapaajäsenyys periaatteiden tarkistaminen Vallilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite 321, Suurten kunnallisjärjestöjen aseman korjaaminen Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite 3221, 367

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt

NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO UNGA ÖRNARS CENTRALFÖRBUND NKK ry. säännöt 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Nuorten Kotkien Keskusliitto Unga Örnars Centralförbund

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi. Sininen = Tekstiä ehdotetaan muutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen paikkaan. Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi. Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi. Nykyinen 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 20.11.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

Lisätiedot

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT 1 Piirin säännöt SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot