H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti"

Transkriptio

1 No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti H-HETKI TERVEISIÄ OBAMA ASTA - AMERIKKALAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ LASKUSUHDANTEESSA PERINNÄN TULEE OLLA TEHOKASTA

2 LAPIN MÖKISTÄ MAKSAT NYT VEROA VAIKKA ET KÄYT- TÄISIKÄÄN SITÄ Lapin ja muidenkin vapaa-ajan asuntojen verotusta kiristettiin erittäin voimakkaasti elokuussa 2008 annetussa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa. Verohallitus antoi tämän vuoksi syyskuussa 2008 uuden ohjeen, jonka mukaan Lapin mökistä joutuu maksamaan veroa, vaikka mökki olisi tyhjillään. Aikaisemmin oli ratkaisevaa se, kuinka monta viikkoa mökkiä käytettiin yksityiskäytössä ja montako viikkoa muussa käytössä, esimerkiksi edustuskäytössä. Uuden ohjeen mukaan jo se, että on mahdollisuus käyttää mökkiä, aiheuttaa yksityiskäytön verotuksen. Verotus on lisäksi ankara, yksityiskäytön hinta on sama kuin ulkopuoliselle vuorattaessa vuokran määrä on. Jos vuokraviikon hinta on euroa, niin yksityiskäytön viikkohinta on myös euroa. Verottajan päätös koskee vain yhden osakkaan määräysvallassa ollutta mökkiä. Mikäli osakkaita on useita, päteekö sama yhtä tiukka tulkinta? Riski on suuri, että tulkinta on hyvin tiukkaa jatkossa. Kannattaa pitää varauskirjaa hyvin tarkasti, mikäli käyttäjiä on useita. Aiemmin oli vakiintunut käytäntö, että verotarkastuksestakin selvisi, kunhan oli tarkka mökkivarauskirja. Verotarkastuksessa mökit, veneet ja autot ovat aivan varmasti niitä seikkoja, jota käydään läpi suurennuslasin kanssa. Viereisessä jutussa Pertti Siikarla valottaa niitä keinoja, joilla rasitteeksi muodostuvasta mökistä päästään. KIINTEISTÖT VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA Mikäli yrityksenne taseessa on kiinteistö, jossa yrityksenne toimii, se on väärässä paikassa. Samoin, mikäli yrityksenne taseeseen sisältyy vapaaajan kiinteistö tai kiinteistöjä esim. Levillä tai muita kiinteistöjä, joista saadaan vuokratuottoja, ovat nekin väärässä paikassa. Jos yhtiönne taseessa on kiinteistö, jossa yrityksenne toimii, siitä ei saada vuokratuottoja, ja se vaikuttaa vain yrityksen nettovarallisuuteen, jonka mukaan verovapaat osingot määräytyvät. Jos kiinteistön jäännösarvo on korkeampi kuin verotusarvo, huomioidaan se yhtiön nettovaroina tasearvon mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kiinteistön verotusarvo on korkeampi kuin sen tasearvo, lisätään verotusarvon ja tasearvon erotus yhtiön omaan pääomaan laskettaessa yhtiön nettovaroja Jos taseeseen sisältyy Lapin kiinteistö tai kiinteistöjä, niiden tasearvot vähennetään yhtiön nettovarallisuudesta laskettaessa sitä yhtiön matemaattista arvoa, jonka mukaan verovapaiden osinkojen määrä määräytyy. Näin saatte vähemmän verovapaata osinkotuloa yhtiöstänne. Sellaisten liikekiinteistöjen arvoa, jotka on vuokrattu ulkopuolisille ja jotka tuovat yhtiöön vuokratuloa, ei vähennetä yhtiön nettovaroista. Saatu vuokratulo on yhtiönne verotettavaa tuloa, josta maksetaan veroa 26 %. Loput 74 % saaduista vuokratuloista jää jako- 2 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

3 H-HETKI 1/2009 kelpoisiksi varoiksi yhtiöön, mutta verottomasti yhtiöstä saadaan nostaa osinkoa vain 9 % yhtiön oikaistuista nettovaroista. Mikäli osinkoa jaetaan yli 9 % osakkeiden matemaattisesta arvosta eikä osakkeiden matemaattinen arvo ylitä 1,0 miljoonaa euroa, lisäosingoista on ansiotuloa 70 % ja verovapaata 30 %. Virhe edellä mainitussa tilanteessa on se, että kiinteistö/kiinteistöt tulisi olla joko teidän henkilökohtaisessa omistuksessa tai omistamassanne keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. MITEN SAADA KIINTEISTÖN VUOKRATULOT ITSELLEN- NE Teillä on käytettävissänne kolme keinoa, joilla saatte kiinteistön vuokratuotot yhtiöstä itsellenne. Yksi keino on siirtää se ensin keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön ja sitä kautta saatte kiinteistön vuokratulot itsellenne. Toinen keino on ostaa kiinteistö itsellenne käypään hintaan. Kolmantena keinona on se, että voitte jakaa kiinteistön osinkona itsellenne. KIINTEISTÖN OSTO KÄYPÄÄN HINTAAN Koska kyseessä on osakeyhtiö, ette voi ostaa yhtiöstä mitään alihintaan, ettekä voi myydä yhtiölle mitään ylihintaan. Ali- ja ylihintaan sovelletaan peitellyn osingonjaon verotussäännöstä. Jos kiinteistön jäännösarvo on esim euroa ja sen käypä arvo on euroa, joutuisitte maksamaan kiinteistöstä yhtiöllenne euroa. Tästä aiheutuisi yhtiölle euron luovutusvoitto, josta yhtiö maksaisi veroa 26 % eli euroa. Te joutuisitte puolestaan maksamaan euron kauppahinnan lisäksi myös 4 %:n varainsiirtoveron eli euroa. Tämän vuoksi kiinteistön osto yhtiöltä käypään hintaan ei ole mielestäni järkevää. JAKAMALLA KIINTEISTÖ OSINKONA Mitään estettä ei ole sille, että rahan sijasta osinkona jaetaan yhtiön muuta omaisuutta kuten esim. kiinteistö. Kiinteistö on kuitenkin siirrettävä myös osingonjaossa käyvästä arvosta, jolloin verotettavaksi tuloksi purkautuu osingonjaon seurauksena em euroa, josta yhtiö maksaisi veroa euroa. Kun yhtiön nettovarat ennen osingonjakoa olivat euroa, saatte osinkona euron arvoisen kiinteistön. Tästä osingosta on verovapaata 9 % yhtiön nettovaroista eli euroa. Lopuista euron osingoista eli eurosta olisi verovapaata vielä 30 % eli euroa, ja loput euroa olisi teidän ansiotulona verotettavaa osinkoa. Tämän lisäksi joutuisitte maksamaan kiinteistöstä 4 % varainsiirtoveron, joten tämäkään vaihtoehto ei tällöin ole järkevä. JAKAUTUMINEN Osakeyhtiö voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi osakeyhtiöksi ilman mitään veroseuraamuksia. Siten nykyinen osakeyhtiönne voitaisiin jakaa uudeksi liiketoimintaosakeyhtiöksi, jonne siirrettäisiin nykyinen liiketoimintanne ja uudeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, jonne siirrettäisiin yrityksenne omistama kiinteistö. Mikäli yrityksenne omistaa useampia kiinteistöjä, niistä jokaisesta kannattaisi muodostaa oma keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Jakautumisessa poistot eivätkä arvonlisäverot palaudu, eikä kiinteistöjen ja osakkeiden siirtymisestä jouduta maksamaan varainsiirtoveroja. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien tulee saada uusista yhtiöistä osakkeita suhteessa yhtä paljon kuin he omistavat osakkeita jakautuvassa yhtiössäkin. Merkittävää on myös se, että näiden uusien yhtiöiden osakkeiden omistusajat katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä alkaen, kun olette hankkineet osakkeet jakautuvassa yhtiössä. Tällä on merkitystä luovutusvoittoverotuksen kannalta. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 3

4 - OMISTAJAN VERONÄKÖKULMASTA Liiketoiminnan edellyttäessä kiinteitä toimitiloja usein käytetty tapa niiden järjestämiseen on vuokraaminen. Usein vaihtoehtona vuokraamiselle on tilojen tai niiden käyttöön oikeuttavien osakkeiden hankkiminen yhtiölle itselleen tai sen omistajalle. Kokemusperäinen havainto on, ettei toimitilakysymystä vuokraamista tai omistamista ole aina ratkaistu huolellisen harkinnan pohjalta. Aina vaihtoehtoja ei ole. Toisinaan kyse on myös siitä, ettei vaihtoehtoisia toimintamalleja ja niiden käytännön vaikutuksia ole pidemmällä tähtäimellä edes arvioitu. Vastaavasti myöskään kiinteistöjen omistajat eivät ole aina tietoisia toimitilojen omistamiseen ja vuokralle tarjoamiseen liittyvistä mahdollisuuksistaan. Tässä kirjoituksessa näkökulma on kiinteistön omistajan. Kyseessä voi olla itse tiloissa toimiva yrittäjä tai tilat ulkopuoliselle vuokrannut omistaja. Tarkoituksena on keskittyä niihin seurannaisvaikutuksiin, joita omistajan näkökulmasta on sillä, että tilat vuokraava kiinteistöyhtiö on keskinäinen. Lisäksi tarkastellaan yleisellä tasolla muutosprosessia keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. KESKINÄINEN KIINTEIS- TÖYHTIÖ Perinteisesti keskinäistä kiinteistöyhtiötä on käytetty kiinteistön hallinnointiin tilanteessa, jossa omistajia on useita. Tällaisia ovat mm. asunto-osakeyhtiöt, vaikkakaan käytettävyyttä ei ole säädöstasolla rajoitettu. Näin ollen kiinteistöyhtiön muuttaminen keskinäiseksi voi olla harkinnanarvoinen mahdollisuus ja tarjota verotuksellisia etuja myös suppeammin omistetuissa taikka pääasiassa toimisto- tai tuotantotiloja käsittävissä kiinteistöissä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö voi soveltaa joko osakeyhtiölakia tai asunto-osakeyhtiölakia. Sovellettavasta laista riippumatta keskinäisessä kiinteistöyhtiössä on yleisesti ottaen kyse osakeyhtiöstä, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta. Jokainen osake tuottaa oikeuden hallita tiettyä yhtiöjärjestyksessä yksilöityä osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Keskeiset erot suhteessa tavalliseen kiinteistöyhtiöön ilmenevät osakastasolla. Keskinäisen kiinteistöyhtiön tiloja vuokrattaessa vuokrasopimus laaditaan osakkaan ja vuokralaisen välisenä. Näin saatavat vuokratulot 4 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

5 H-HETKI 1/2009 NIMITYKSIÄ ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY kuuluvat omistajalle, joka vastaa myös yhtiön kuluista. Käytännössä kulujen kattaminen järjestetään yhtiön omistajakunnaltaan perimän vastikkeen kautta. Oletetaan, että omistaisitte kiinteistön henkilökohtaisesti tai sen omistaisi teidän omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Voisitte periä kiinteistöstä vuosivuokrana esim euroa. Vuokratulo on pääomatuloa, josta maksetaan veroa 28 % eli euron vuokratuloista jäisi teille puhtaana käteen euroa. Oletetaan edelleen, että yhtiönne oma pääoma on euroa, josta kiinteistön osuus on euroa (jäännösarvo). Tällainen yhtiö kykenisi jakamaan verovapaata osinkoa 9 %:ia eurosta eli euroa, josta kiinteistön osuus olisi vain euroa (9 %:ia eurosta). MUUTOS KES- KINÄISEKSI Kiinteistöyhtiö muutetaan keskinäiseksi yhtiöjärjestystä muuttamalla. Käytännössä yhtiöjärjestys on tarkoituksenmukaista käydä tässä yhteydessä kokonaisuudessaan läpi sen varmistamiseksi, että yhtiöjärjestys on yhtiön ja sen omistajien kannalta toimiva kokonaisuus myös muutosten jälkeen. Keskeisin muutos yhtiöjärjestykseen on siihen lisättävä selitelmäosa, josta käy ilmi minkä tilan hallintaan tietyt yhtiön osakkeet oikeuttavat. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on syytä määrätä vastikkeesta, sen määräytymisen perusteista ja käytöstä sekä mahdollisesta arvonlisäverovastikkeesta ja lainaosuuden suorittamisesta. Olennaista on määrätä myös sovellettavasta laista. Yhtiöjärjestyksen muutos toteutetaan yhtiökokouksen päätöksellä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto eli kiinteistöyhtiöstä voidaan muutoksen jälkeenkin käyttää kiinteistöyhtiö tai kiinteistö Oy -nimitystä, mikäli tällainen yhtiön nimessä mainitaan. Muutos keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tulee usein ajankohtaiseksi yhtiön omistusta ja toimintoja muutoinkin uudelleen järjesteltäessä joko osana yrityskauppaa tai sen esitoimia. Muutos voi olla perusteltavissa kuitenkin myös muissa olosuhteissa. Tilanteesta riippu- mahdollisuus matta tulee haettavien veroetujen ohella tiedostaa myös muut järjestelyn käytännön vaikutukset. Niinpä mm. sovellettavan lain valinnasta ja sen vaikutuksista sekä näköpiirissä olevista muista mahdollisista muutoksista on hyvä keskustella asiantuntijan kanssa ennen lopullisen päätöksen tekemistä asiassa. Lisäksi järjestelyn mielekkyys edellyttää, että vuokra ja perittävä vastike ovat asianmukaisella tasolla myös kiinteistön mahdolliset korjaus- ja investointitarpeet huomioiden. Oikeassa yhteydessä kiinteistöyhtiön muutos keskinäiseksi voi olla rahanarvoinen sekä jatkosuunnitelmia palveleva askel kiinteistön omistajalle. JASKA IKÄHEIMONEN P Asianajaja Timo Huhtala on kutsuttu osakkaaksi Helsingin toimistoon. Erityisalueena hänellä on sopimus-, työsuhde- ja kansainväliset asiat. Asianajaja, varatuomari Janne Röytiö on kutsuttu osakkaaksi Turun toimistoon. Erityisalueena hänellä on riitojen ratkaisu sekä konkurssi- ja yrityssaneerausasiat. Oik. yo Karlo Siirala, on nimitetty assistentiksi Helsingin toimistoon HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 5

6 Työskentelin viime vuoden syyskuusta tämän vuoden alkuun Atlantassa Georgiassa amerikkalaisen asianajotoimiston Smith, Gambrell & Russell LLP:n palveluksessa nimikkeellä visiting attorney. Yhtiö on sikäläisen mittapuun mukaan keskikokoinen noin 200 lakimiehen toimisto, jolla on toimistot Atlantassa, New Yorkissa, Washingtonissa, Jacksonvillessa ja myös Wiesbadenissa Saksassa. Matka oli erittäin opettavainen monella tavalla. Atlanta sinänsä on minulle tuttu kaupunki. Työskentelin siellä viime vuosituhannella viiden vuoden jakson suomalaisen pörssiyhtiön USA:n tytäryhtiön johdossa. Tuolloin minulla oli mahdollisuus kokea ja tarkastella amerikkalaista businesskulttuuria vastuullisena toimijana. Yhtiömme luonnollisesti käytti amerikkalaisia asiantuntijapalveluita mukaan lukien asianajajien palvelut. Viime syksynä sain mahdollisuuden vaihteeksi tarkastella liike-elämää asianajopalveluiden tarjoajan näkökulmasta. Smith, Gambrell & Russell LLP on kehittänyt ainutlaatuisen osaamisen suomalaisten yritysten edustajana USA:ssa. He ovat auttaneet suomalaisia yrityksiä aina luvulta alkaen, jolloin esimerkiksi Nokia vielä markkinoi kaapelikoneitaan Atlantassa sijaitsevan tytäyhtiönsä kautta. Tämän jälkeen SGR:n asiakaspohja on laajentunut kaikkiaan kymmeniin suomalaisiin eri kokoisiin vientiyrityksiin. Erityisesti suomalaisilla yrityksillä on ollut konsultaatiotarpeita U.S. / Suomi verokysymyksissä, työoikeudellisissa asioissa, maahanmuutto- ja työlupaasioissa, yritysostoissa, yhteisyrityshankkeissa, lisensioinneissa, yhtiön perustamiskysymyksissä ja muissa yhtiöikeudellisissa asioissa sekä tavaramerkki- ja patenttikysymyksissä. John Saunders, SGR:n corporate -osaston päällikkö, on toiminut lukuisten suomalaisten yhtiöiden uskottuna ja kirjoittanut artikkeleita koskien suomalaisten ja muidenkin ulkomaisten yritysten etabloitumista USA:an. Saunders on Suomen kunniakonsuli Atlantassa ja on vieraillut lukuisia kertoja Suomessa. Kävin useita keskusteluja Saundersin ja hänen kollegoidensa kanssa. Hän on tulossa Suomeen tämän vuoden aikana. Pyrimme järjestämään Heikkilä Groupin asiakkaille mahdollisuuden keskustella hänen kanssaan USA:n toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Ohessa joitakin Johnin esille ottamia aiheita koskien erityisesti suomalaisten USA:n kokemuksia. On pakko todeta, että monet alla esitetyistä aihealueista olisi voinut sisäistää paremmin omassa toiminnassaan USA:ssa aikoinaan. Mutta oppia ikä kaikki. Oli hienoa kuitenkin todeta, että esim. sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista suomalaistaustaiset Metso ja Andritz ovat ehdottomia markkinajohtajia Pohjois-Amerikassa. Itse mukana olleena tiedän, että alku oli niilläkin hankalaa ja useita virheitä olisi voinut jättää tekemättä. 6 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

7 H-HETKI 1/2009 PEKKA WARJUS, ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO, TAMPERE YHTEISTYÖKUMPPANIEN VALINTA Saunders toteaa kunnioituksella, että suomalaiset ovat perusluonteeltaan rehellisiä ja luottavaisia. He uskovat ihmisten sanaan ja liike-elämässä esimerkiksi siihen mitä yhteistyökumppanit itsestään kertovat. Amerikkalaiset taas ovat itsensä myymisessä parhaimpia experttejä maailmassa. Kun suomalaiset valitsevat yhteistyökumppaneitaan toimiessaan USA:ssa, he usein yllättyvät saamansa palautteen korkeasta tasosta. Joskus on myös kysymys yhteistyökumppanin erinomaisesta kyvystä laatia komea CV omasta toiminnastaan. Todellinen osaaminen voi olla vaatimatonta. JS kehottaa huolellisuuteen suorituskyvyn arvioinnisssa ja referenssien tarkistamisessa. Usein on käynyt niin, että suomalainen asiakas on kertonut loistavasta yhteistyö- tai työntekijäehdokkaasta, joka sitten tarkemman tarkastelun perusteella on todettu monin osin arveluttavaksi. Kuvassa vasemmalta Ari Mertala, John Saunders ja Pekka Warjus MARKKINA-ALUEEN HUO- LELLINEN ENNAKKOTAR- KASTELU Suomalaiset kohdistavat usein kaiken huomionsa projektin tekniseen suunnitteluun ja tuotantoon. Samalla he vähättelevät talouskonsulttien, paikallisten tiedotus- ja markkinointiresurssien sekä lakimiesten tarjoamien palvelujen tarvetta. Suomalaiset ajattelevat, että heidän tuotteensa ovat teknisesti niin ylivoimaisia verrattuna paikallisiin, että ne ilman enempiä markkinointiponnistuksia lyövät itsensä läpi myös USA:n markkinoilla. Markkinointitutkimukset, juridiset tarkastelut ja verotuksen huomioon ottaminen helposti laiminlyödään. Tämä johtaa siihen, että markkinoille pääsy vähintäänkin viivästyy dramaattisesti, kun ensi askelien aikana tehtyjä laiminlyöntejä joudutaan korjailemaan. Amerikkalaisen kilpailijan mielestä tuotteen ei tarvitse olla maailman paras, kunhan se toimii tarkoituksensa mukaisesti, myy ja tuottaa voittoa. He panostavat enemmän markkinointiin ja jakelutien toimivuuteen. MARKKINA-ALUEEN RAJAAMINEN USA:n väestö on lähes 300 miljoonaa eli noin 50 kertaa suurempi kuin Suomen. Pohjois-Amerikan markkina kasvaa, kun otetaan vielä Kanadakin huomioon. Suomalaiset puhuvat USA:n markkinoille menosta, jolloin resurssit loppuvat kun pyritään haukkaamaan liian suurta palaa. Jos kohdemarkkinaksi valittaisiin vaikkapa Kaakkois-USA (Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina ja Tennessee), alueen väestöpohja olisi 40 miljoonaa. Kohdentamalla markkina-alue tarkemmin voidaan isku tehdä tehokkaammin. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 7

8 DOKUMENTAATIO Eurooppalainen oikeusjärjestelmä perustuu pääosin kirjoitettuun lainsäädäntöön, kun taas amerikkalainen tukeutuu tuomioistuinten luomaan oikeuskäytäntöön. Eurooppalainen järjestelmä antaa suojaa sopimusosapuolille säädösten kautta. Se mahdollistaa mm. vähaisemmän dokumentoinnin ja lyhyemmät yksittäiset asiakirjat, koska laki antaa tietyn minimiturvan. Amerikkalainen oikeuskäytäntöön tukeutuva oikeusjärjestelmä johtaa osaltaan laajaan dokumentaatioon. Suomalaisen osapuolen on vaikea ymmärtää miksi sinänsä itsestään selviltä tuntuvat asiat täytyy kirjata sopimuksiin. Osittain tämä johtuu suomalaisten luottavaisesta suhtautumisesta sopimusosapuoleen. Suomalaisesta tuntuu loukkaavalta sopimusvaiheessa vaatia purkupykälien ja siihen liittyvien vastuiden erittelyä. Kuitenkin näiden asioiden huolellinen kirjaaminen saattaa varmistaa amerikkalaisen osapuolen asianmukaisen käyttäytymisen. Tällöin kaikki ponnistelu kohdistuu sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseen (eikä mahdolliseen sopimussanktioiden kautta haettavaan oikeudelliseen kompensaatioon). ÄLÄ VÄLTTELE OIKEU- DENKÄYNTIÄ TARPEETTO- MASTI Monet USA:n oikeudenkäyntien uutisoinnit kauhistuttavat suomalaista liike-elämää. Kuitenkin vastuut ovat useimmiten hallinnoitavissa sopimuksiin otettavilla vastuurajoituslausekkeilla. Riskejä voidaan hallita myös vakuutuksilla sekä organisoimalla toiminta esim. tytäryhtiöiden kautta tapahtuvaksi. Suomalaisilla on perinteisesti tapa käyttää oikeudenkäyntiä oikeussuojakeinona vasta äärimmäisessä hädässä. Eräs suomalainen yhtiö oli huolissaan josko Georgian viranomaiset katsovat sitä kriittisesti paikallisen vastapuolen perusteettoman kanteen takia. USA:n liike-elämässä oikeudenkäynnit ja niillä uhkaaminen ovat tietyllä tavalla arkipäivää eikä mikään häpeätahra yritykselle. Liiallinen arkuus voi johtaa tilanteeseen, jossa amerikkalainen osapuoli luottaa siihen, että suomalainen osapuoli pyrkii sopimaan asian millä hinnalla hyvänsä. Tällaista käsitystä ei saa päästää syntymään. JOHTOPÄÄTÖS Suomalaiset asiakkaat suhtautuvat yleensä skeptisesti lakimiesten vapaamuotoisesti antamiin ohjeisiin koskien valmistautumista Amerikan markkinoille tuloon. Käsitys on, että lakimiehet vain ylikorostavat merkitystään ja ennalta tarvittavan juristityön määrää. JS on kuitenkin täysin vakuuttunut, että kohtuullinen, mutta riittävä investointi tarvittaviin asiantuntijoihin auttaa välttämään vakavat vastuut ja kalliit virheet. Kuvassa Suomen maajoukkue Skandinavia festeissä Atlantassa syksyllä HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

9 H-HETKI 1/2009 käytännön ohjeita laman syvenemisen varalle Elämme erittäin haastavia aikoja. Kuka enää kykenee sanomaan, millainen taloustilanne on loppukeväällä, puhumattakaan ensi syksystä? Toivottavasti käänne parempaan on silloin jo menossa. Siltä varalta, että näin ei kävisi, on viisasta varautua myös huonoihin uutisiin. Viimeistään nyt on syytä päivittää yrityksen varasuunnitelma B. Pitää käydä läpi mahdolliset yritystä uhkaavat riskit ja se, miten niihin voisi varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä seminaarissa käydään läpi juuri näitä asioita. Tilaisuudessa ei tarjoilla mitään yleisiä mantroja, vaan asiantuntijoiden kokemukseen perustuvia käytännön neuvoja yrityksille ja yrittäjille. Kannattaa tulla kuuntelemaan ja kysymään! 14:45 Ilmoittautuminen 15:00 Tilaisuuden avaus Toimitusjohtaja Timo Heikkilä, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy 15:10 Mikä nyt neuvoksi? Yrityksen tilannekartoitus ja nopeat selviytymistoimenpiteet. Ekonomi Pekka Manelius, Financial Solutions Oy 15:50 Lomautus- ja irtisanomismenettely. Keskeiset lain määräykset sekä YT-menettely pääpiirteittäin. Varatuomari Timo Mattila, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy 16:30 Kahvitauko 17:00 Finnvera Oyj:n apu ongelmatilanteessa: ajankohtaista suhdannetakauksesta ja - lainasta. Aluejohtaja Seija Pelkonen, Finnvera Oyj 17:30 Heikon suhdanteen yli yhteistyössä pankin kanssa. Käytännön neuvoja rahoitusongelmien ratkaisemiseksi. Pankinjohtaja Arto Koski, Turun Seudun Osuuspankki 18:00 Tilaisuuden päättäminen, mahdollisuus keskustella esiintyneiden asiantuntijoiden kanssa. KESKIVIIKKONA KLO ALVARIUM / AUDITORIO, PUUTARHAKATU 8 B, TURKU Hinta: 60 euroa + alv (sisältää luennot ja kahvitarjoilun) ILMOITTAUTUMISET: MENNESSÄ Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n Turun toimistoon Hanna Suomiselle puhelimitse ( ), telefaxilla ( ) tai sähköpostilla VEROSEMINAARI KÖÖPENHAMINASSA Torstai lähtö Helsingistä klo 7.50 ja saapuminen Kööpenhaminaan - siirtyminen Suomen Suurlähetystöön - lähetystöneuvoksen ajankohtaiskatsaus ja kevyt lounas - siirtyminen majoitukseen Etelä-Ruotsin puolelle - veroklinikka Perjantai aamiainen - juurinrauman alueen mahdollisuudet suomalaiselle yrittäjälle Finpro Skandinavian toimintojen päällikkö Aija Bärlund - lounas - seminaari: Lääkäriyhtiöiden osingonjako - mikä muuttuu - veroklinikka Ilta vapaata ohjelmaa Lauantai aamiainen - seminaari: Uutta verotuskäytäntöä mm. vapaa-ajanasuntojen kiristynyt verotus - lounas - seminaari: Jakautuminen ja sulautuminen verotuksessa - veroklinikka Ilta vapaata ohjelmaa Sunnuntaina aamiainen - mahdollisuus tutustua Barsebäckin golfkenttään - lounas - paluu Suomeen Kevään kohokohta on Heikkilä Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n golf-henkinen veroseminaari. Varaa kalenteristasi pidennetty viikonloppu verotohtorin vastaanotolle! Seminaarien ja asiantuntijaluentojen lisäksi matkaisäntämme Pertti J. Siikarla ja Ari Mertala paneutuvat yrityksesi verotuksellisiin haasteisiin koko matkan ajan. KIINNOSTUITKO? Hienoa, sillä tämä reissu kannattaa tehdä! Maksa sitova varausmaksu 100 tilille mennessä ja ilmoittaudu Johanna Martikaiselle: puhelin (09) , fax (09) Matkan alustava hinta 750 Yhden hengen huone lisämaksu 196 LISÄTIETOJA: HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 9

10 MAKSUHÄIRIÖT JA KONKURSSIT Viime aikoina olemme saaneet lukea lehdistä yhä heikkenevästä taloustilanteesta. Talouden ennustetaan kohenevan aikaisintaan syksystä alkaen. Ennusteiden mukaan sekä maksuhäiriömerkinnät että konkurssihakemusten määrät tulevat kasvamaan tänä vuonna reilusti. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreen katsauksen mukaan vuonna 2008 maksuhäiriömerkintöjä oli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän ja tänä vuonna kasvun uskotaan jatkuvan. Loka-joulukuussa 2008 konkurssihakemusten määrä kasvoi keskimäärin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konkurssien määrän ennustetaan nousevan vielä prosenttia vuonna MYYNTISAATAVIEN HALLINTA Nyt on entistä tärkeämpää seurata asiakkaiden maksuvalmiutta ja tunnistaa luottoriski niin vanhojen kuin uusienkin asiakassuhteiden kohdalla. Tärkeää on myös päivittää asiakkaiden yhteystiedot eli virallinen nimi, osoite ja y-tunnus. Muuten voi käydä niin, että tutkitaan väärän yhtiön luottotietoja tai kohdistetaan perintätoimet väärään yhtiöön. Toimituserät kannattaa pitää kohtuullisina. Jos yksittäinen tilaus on summaltaan suuri, on järkevää sopia ennakkomaksusta. Sopimusehdot kannattaa myös päivittää kuntoon. Lakimiehemme auttavat tässä mielellään, työ on meille tuttuakin tutumpaa. Vain laskussa oleva merkintä tavaran pidätysoikeudesta ei riitä, tästä pitää olla selkeä maininta myös (allekirjoitetuissa) toimitusehdoissa. Törmäämme jatkuvasti tilanteisiin, joissa päämies on virheellisesti luottanut em. merkintään laskussa. LUOTTOTIETOJEN SEURAAMINEN Maksuhäiriömerkintöjä kannattaa seurata sekä uusien että vanhojen asiakkaiden osalta tavallistakin tarkemmin. Vanhojen asiakkaiden maksuvalmius saattaa muuttua yllättävänkin nopeasti. Maksuhäiriömerkintöjen lisäksi kannattaa seurata myös seuraavissa tiedoissa tapahtuvia muutoksia: kaupparekisteritiedot, vastuuhenkilöt, rekisterimerkinnät (alv- ja ennakkoperintärekisterit), tulos- ja tasetiedot (mm. oma pääoma), riskimittarit. Tämä työ ei ole turhaa, sillä se auttaa turvaamaan oman yrityksenne jatkuvuuden taantuman yli. Tämän työn voi myös ulkoistaa ja automatisoida. PERINTÄÄN RYHTYMINEN Kuvassa Timo Heikkilä näyttää miten saatavan arvo laskee ajan kuluessa Asiakkaiden luottorajaa tulee seurata, ettei erääntynyt summa kerry kovin suureksi. Jos maksuviivästyksiä ilmenee, asiakkaaseen tulee olla heti yhteydessä ja sopia uudesta eräpäivästä tai selkeästä maksusopimuksesta. Mikäli asiakas ei suorita laskua sovitun 10 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

11 H-HETKI mukaisesti, saatava tulee siirtää viipymättä perintään. Yrityksen oma perintä pitäisi hoitaa päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Kokemuksemme mukaan merkkejä asiakkaan maksuvaikeuksista ovat esimerkiksi seuraavat: asiakasta on vaikea tavoittaa, tulee kaikenlaisia selityksiä (tulipalo, lähiomaisen kuolema, sairastelu jne.), perusteettomat reklamaatiot, maksuerien toistuva myöhästely ja katteettomat lupaukset. Rahojen kotiuttaminen vaikeutuu ja pahimmassa tapauksessa niitä ei saada lainkaan. Aina kun tarvitsette apua, tehoa ja neuvoja perintäänne, voitte ottaa meihin yhteyttä! MITEN ME HOIDAMME PERINTÄÄ? Perintämme on jämäkkää, mutta asiallista. Pyrimme aina säilyttämään asiakassuhteenne eli ymmärrämme pitkän asiakassuhteen merkityksen kaikille yrityksille. Sama yhteyshenkilö hoitaa meillä toimeksiannon alusta loppuun. Perintämme koostuu vapaaehtoisesta ja oikeudellisesta perinnästä. Vapaehtoisessa perinnässä lähetämme velalliselle (asiakkaallenne) maksuvaatimuksen. Mikäli suoritusta ei saada, otamme henkilökohtaisesti yhteyttä velalliseen ja sovimme uuden eräpäivän tai teemme kirjallisen maksusopimuksen. Tässä vaiheessa muistutamme velallista siitä, että mikäli sovitussa maksusopimuksessa ei pysytä, siirrymme oikeudelliseen perintään. Tästä aiheutuu velalliselle maksuhäiriömerkintä. Oikeudellinen perintä - haastehakemus tai konkurssiuhkainen maksukehotus - tuottaa yleensä hyvän tuloksen, kun kyseessä on toimiva yritys. MITÄ PERINTÄPALVELUMME MAKSAA? Toimistollamme ei ole käytössä minkäänlaista vuosimaksua. Vapaaehtoinen yritysperintä on teille maksutonta, kulut maksaa velallinen. Oikeudellisesta perinnästä neuvottelemme kanssanne erikseen ja sovimme kuluriskistä. Se tulee maksettavaksenne vain siinä tapauksessa, ettei velalliselta saada mitään. SAAMAMME ASIAKASPALAUTE PERINNÄN OSALTA Olemme viime syksyn ja tämän alkuvuoden aikana järjestelmällisesti keränneet kirjallista palautetta perintäasiakkailtamme. Mietin useamman kerran voisimmeko julkaista saamamme asiakaspalautteen. Syynä on se, että se on todella hyvää. Olemme pohtineet tykönämme miksi näin on ja päätyneet seuraaviin selittäviin tekijöihin: 1. Pidämme perintätapamme yksinkertaisena ja päämiehille helppona. Olemme hioneet sitä yli 15 vuotta. 2. Käytämme viivyttelemättä tehokasta ja nopeaa konkurssiperintää, elleivät asiat muuten etene. 3. Toimimme kurinalaisesti ja meillä on asenne kunnossa! 1/2009 Ja sitten se tullut palaute kouluarvosanalla 4-10 (4 = täysin kelvoton, 10 = aivan erinomainen): Ammattitaito 9,83 Palveluasenne 9,77 Tavoitettavuus 9,67 9,61 Palvelun ripeys yys ja aikataulun pitäv Hinta-laatusuhde ty ja saavutettu hyö 9,56 Mikäli tuntuu epäuskottavalta, kehotan kokeilemaan tai kysymään joltakin nykyiseltä asiakkaaltamme kokemuksia. Lisätietoja saatte ottamalle yhteyttä toimistoomme perintäpäällikkö Marina Suonperään, puh YRIT T ÄJÄT ERV EIS IN, T IM O H EIKKIL Ä HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 11

12 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY:n ja HEIKKILÄ GROUP in XIV GOLFKISAT Ma , Nevas Golf, Sipoo Yhteislähtö klo 9.00 Jo tuttuun tapaan järjestämme jälleen yrittäjille ja heidän ystävilleen tarkoitetun kisan haasteellisella Nevaksen golfkentällä. Tänäkin vuonna jokainen osallistuja palkitaan! Kilpailu on: Tasoituksellinen pistebogey Tasoitusrajat 1-54 korkein kilpailutasoitus 36 Naiset:punainen tii Miehet: keltainen tii Pisin draivi & lähemmäs lippua Osallistumismaksu: 55 sisältäen pelimaksun (joka laskutetaan etukäteen), kenttäeväät, saunan, lounaan, palkinnon jokaiselle ja hyvän peliseuran Ilmoittautumiset: Koska voimme ottaa mukaan vain 72 osallistujaa, varmista heti mukaanpääsysi ja ilmoittaudu ennakkoon: puhelimitse (09) tai faksilla (09) sähköpostilla Ilmoita: Nimesi + mahdollisten ystäviesi nimet, yrityksen nimi kotiseurat ja tasoitukset laskutusosoite + puhelinnumero (fax- tai sähköpostiosoite) Lisäohjeet: Lisäohjeet tulevat laskun mukana!

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ).

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ). LUONNOS 16.12.2016 OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Suomen Urheiluliitto r.y. Y-tunnus: Osoite: Omistusosuus ¼ Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos Y-tunnus:

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 19.9.2012, Helsinki Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 27.9.2012, Helsinki Häiriötilanteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot