H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti"

Transkriptio

1 No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti H-HETKI TERVEISIÄ OBAMA ASTA - AMERIKKALAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ LASKUSUHDANTEESSA PERINNÄN TULEE OLLA TEHOKASTA

2 LAPIN MÖKISTÄ MAKSAT NYT VEROA VAIKKA ET KÄYT- TÄISIKÄÄN SITÄ Lapin ja muidenkin vapaa-ajan asuntojen verotusta kiristettiin erittäin voimakkaasti elokuussa 2008 annetussa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa. Verohallitus antoi tämän vuoksi syyskuussa 2008 uuden ohjeen, jonka mukaan Lapin mökistä joutuu maksamaan veroa, vaikka mökki olisi tyhjillään. Aikaisemmin oli ratkaisevaa se, kuinka monta viikkoa mökkiä käytettiin yksityiskäytössä ja montako viikkoa muussa käytössä, esimerkiksi edustuskäytössä. Uuden ohjeen mukaan jo se, että on mahdollisuus käyttää mökkiä, aiheuttaa yksityiskäytön verotuksen. Verotus on lisäksi ankara, yksityiskäytön hinta on sama kuin ulkopuoliselle vuorattaessa vuokran määrä on. Jos vuokraviikon hinta on euroa, niin yksityiskäytön viikkohinta on myös euroa. Verottajan päätös koskee vain yhden osakkaan määräysvallassa ollutta mökkiä. Mikäli osakkaita on useita, päteekö sama yhtä tiukka tulkinta? Riski on suuri, että tulkinta on hyvin tiukkaa jatkossa. Kannattaa pitää varauskirjaa hyvin tarkasti, mikäli käyttäjiä on useita. Aiemmin oli vakiintunut käytäntö, että verotarkastuksestakin selvisi, kunhan oli tarkka mökkivarauskirja. Verotarkastuksessa mökit, veneet ja autot ovat aivan varmasti niitä seikkoja, jota käydään läpi suurennuslasin kanssa. Viereisessä jutussa Pertti Siikarla valottaa niitä keinoja, joilla rasitteeksi muodostuvasta mökistä päästään. KIINTEISTÖT VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA Mikäli yrityksenne taseessa on kiinteistö, jossa yrityksenne toimii, se on väärässä paikassa. Samoin, mikäli yrityksenne taseeseen sisältyy vapaaajan kiinteistö tai kiinteistöjä esim. Levillä tai muita kiinteistöjä, joista saadaan vuokratuottoja, ovat nekin väärässä paikassa. Jos yhtiönne taseessa on kiinteistö, jossa yrityksenne toimii, siitä ei saada vuokratuottoja, ja se vaikuttaa vain yrityksen nettovarallisuuteen, jonka mukaan verovapaat osingot määräytyvät. Jos kiinteistön jäännösarvo on korkeampi kuin verotusarvo, huomioidaan se yhtiön nettovaroina tasearvon mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kiinteistön verotusarvo on korkeampi kuin sen tasearvo, lisätään verotusarvon ja tasearvon erotus yhtiön omaan pääomaan laskettaessa yhtiön nettovaroja Jos taseeseen sisältyy Lapin kiinteistö tai kiinteistöjä, niiden tasearvot vähennetään yhtiön nettovarallisuudesta laskettaessa sitä yhtiön matemaattista arvoa, jonka mukaan verovapaiden osinkojen määrä määräytyy. Näin saatte vähemmän verovapaata osinkotuloa yhtiöstänne. Sellaisten liikekiinteistöjen arvoa, jotka on vuokrattu ulkopuolisille ja jotka tuovat yhtiöön vuokratuloa, ei vähennetä yhtiön nettovaroista. Saatu vuokratulo on yhtiönne verotettavaa tuloa, josta maksetaan veroa 26 %. Loput 74 % saaduista vuokratuloista jää jako- 2 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

3 H-HETKI 1/2009 kelpoisiksi varoiksi yhtiöön, mutta verottomasti yhtiöstä saadaan nostaa osinkoa vain 9 % yhtiön oikaistuista nettovaroista. Mikäli osinkoa jaetaan yli 9 % osakkeiden matemaattisesta arvosta eikä osakkeiden matemaattinen arvo ylitä 1,0 miljoonaa euroa, lisäosingoista on ansiotuloa 70 % ja verovapaata 30 %. Virhe edellä mainitussa tilanteessa on se, että kiinteistö/kiinteistöt tulisi olla joko teidän henkilökohtaisessa omistuksessa tai omistamassanne keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. MITEN SAADA KIINTEISTÖN VUOKRATULOT ITSELLEN- NE Teillä on käytettävissänne kolme keinoa, joilla saatte kiinteistön vuokratuotot yhtiöstä itsellenne. Yksi keino on siirtää se ensin keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön ja sitä kautta saatte kiinteistön vuokratulot itsellenne. Toinen keino on ostaa kiinteistö itsellenne käypään hintaan. Kolmantena keinona on se, että voitte jakaa kiinteistön osinkona itsellenne. KIINTEISTÖN OSTO KÄYPÄÄN HINTAAN Koska kyseessä on osakeyhtiö, ette voi ostaa yhtiöstä mitään alihintaan, ettekä voi myydä yhtiölle mitään ylihintaan. Ali- ja ylihintaan sovelletaan peitellyn osingonjaon verotussäännöstä. Jos kiinteistön jäännösarvo on esim euroa ja sen käypä arvo on euroa, joutuisitte maksamaan kiinteistöstä yhtiöllenne euroa. Tästä aiheutuisi yhtiölle euron luovutusvoitto, josta yhtiö maksaisi veroa 26 % eli euroa. Te joutuisitte puolestaan maksamaan euron kauppahinnan lisäksi myös 4 %:n varainsiirtoveron eli euroa. Tämän vuoksi kiinteistön osto yhtiöltä käypään hintaan ei ole mielestäni järkevää. JAKAMALLA KIINTEISTÖ OSINKONA Mitään estettä ei ole sille, että rahan sijasta osinkona jaetaan yhtiön muuta omaisuutta kuten esim. kiinteistö. Kiinteistö on kuitenkin siirrettävä myös osingonjaossa käyvästä arvosta, jolloin verotettavaksi tuloksi purkautuu osingonjaon seurauksena em euroa, josta yhtiö maksaisi veroa euroa. Kun yhtiön nettovarat ennen osingonjakoa olivat euroa, saatte osinkona euron arvoisen kiinteistön. Tästä osingosta on verovapaata 9 % yhtiön nettovaroista eli euroa. Lopuista euron osingoista eli eurosta olisi verovapaata vielä 30 % eli euroa, ja loput euroa olisi teidän ansiotulona verotettavaa osinkoa. Tämän lisäksi joutuisitte maksamaan kiinteistöstä 4 % varainsiirtoveron, joten tämäkään vaihtoehto ei tällöin ole järkevä. JAKAUTUMINEN Osakeyhtiö voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi osakeyhtiöksi ilman mitään veroseuraamuksia. Siten nykyinen osakeyhtiönne voitaisiin jakaa uudeksi liiketoimintaosakeyhtiöksi, jonne siirrettäisiin nykyinen liiketoimintanne ja uudeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, jonne siirrettäisiin yrityksenne omistama kiinteistö. Mikäli yrityksenne omistaa useampia kiinteistöjä, niistä jokaisesta kannattaisi muodostaa oma keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Jakautumisessa poistot eivätkä arvonlisäverot palaudu, eikä kiinteistöjen ja osakkeiden siirtymisestä jouduta maksamaan varainsiirtoveroja. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien tulee saada uusista yhtiöistä osakkeita suhteessa yhtä paljon kuin he omistavat osakkeita jakautuvassa yhtiössäkin. Merkittävää on myös se, että näiden uusien yhtiöiden osakkeiden omistusajat katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä alkaen, kun olette hankkineet osakkeet jakautuvassa yhtiössä. Tällä on merkitystä luovutusvoittoverotuksen kannalta. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 3

4 - OMISTAJAN VERONÄKÖKULMASTA Liiketoiminnan edellyttäessä kiinteitä toimitiloja usein käytetty tapa niiden järjestämiseen on vuokraaminen. Usein vaihtoehtona vuokraamiselle on tilojen tai niiden käyttöön oikeuttavien osakkeiden hankkiminen yhtiölle itselleen tai sen omistajalle. Kokemusperäinen havainto on, ettei toimitilakysymystä vuokraamista tai omistamista ole aina ratkaistu huolellisen harkinnan pohjalta. Aina vaihtoehtoja ei ole. Toisinaan kyse on myös siitä, ettei vaihtoehtoisia toimintamalleja ja niiden käytännön vaikutuksia ole pidemmällä tähtäimellä edes arvioitu. Vastaavasti myöskään kiinteistöjen omistajat eivät ole aina tietoisia toimitilojen omistamiseen ja vuokralle tarjoamiseen liittyvistä mahdollisuuksistaan. Tässä kirjoituksessa näkökulma on kiinteistön omistajan. Kyseessä voi olla itse tiloissa toimiva yrittäjä tai tilat ulkopuoliselle vuokrannut omistaja. Tarkoituksena on keskittyä niihin seurannaisvaikutuksiin, joita omistajan näkökulmasta on sillä, että tilat vuokraava kiinteistöyhtiö on keskinäinen. Lisäksi tarkastellaan yleisellä tasolla muutosprosessia keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. KESKINÄINEN KIINTEIS- TÖYHTIÖ Perinteisesti keskinäistä kiinteistöyhtiötä on käytetty kiinteistön hallinnointiin tilanteessa, jossa omistajia on useita. Tällaisia ovat mm. asunto-osakeyhtiöt, vaikkakaan käytettävyyttä ei ole säädöstasolla rajoitettu. Näin ollen kiinteistöyhtiön muuttaminen keskinäiseksi voi olla harkinnanarvoinen mahdollisuus ja tarjota verotuksellisia etuja myös suppeammin omistetuissa taikka pääasiassa toimisto- tai tuotantotiloja käsittävissä kiinteistöissä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö voi soveltaa joko osakeyhtiölakia tai asunto-osakeyhtiölakia. Sovellettavasta laista riippumatta keskinäisessä kiinteistöyhtiössä on yleisesti ottaen kyse osakeyhtiöstä, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta. Jokainen osake tuottaa oikeuden hallita tiettyä yhtiöjärjestyksessä yksilöityä osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Keskeiset erot suhteessa tavalliseen kiinteistöyhtiöön ilmenevät osakastasolla. Keskinäisen kiinteistöyhtiön tiloja vuokrattaessa vuokrasopimus laaditaan osakkaan ja vuokralaisen välisenä. Näin saatavat vuokratulot 4 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

5 H-HETKI 1/2009 NIMITYKSIÄ ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY kuuluvat omistajalle, joka vastaa myös yhtiön kuluista. Käytännössä kulujen kattaminen järjestetään yhtiön omistajakunnaltaan perimän vastikkeen kautta. Oletetaan, että omistaisitte kiinteistön henkilökohtaisesti tai sen omistaisi teidän omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Voisitte periä kiinteistöstä vuosivuokrana esim euroa. Vuokratulo on pääomatuloa, josta maksetaan veroa 28 % eli euron vuokratuloista jäisi teille puhtaana käteen euroa. Oletetaan edelleen, että yhtiönne oma pääoma on euroa, josta kiinteistön osuus on euroa (jäännösarvo). Tällainen yhtiö kykenisi jakamaan verovapaata osinkoa 9 %:ia eurosta eli euroa, josta kiinteistön osuus olisi vain euroa (9 %:ia eurosta). MUUTOS KES- KINÄISEKSI Kiinteistöyhtiö muutetaan keskinäiseksi yhtiöjärjestystä muuttamalla. Käytännössä yhtiöjärjestys on tarkoituksenmukaista käydä tässä yhteydessä kokonaisuudessaan läpi sen varmistamiseksi, että yhtiöjärjestys on yhtiön ja sen omistajien kannalta toimiva kokonaisuus myös muutosten jälkeen. Keskeisin muutos yhtiöjärjestykseen on siihen lisättävä selitelmäosa, josta käy ilmi minkä tilan hallintaan tietyt yhtiön osakkeet oikeuttavat. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on syytä määrätä vastikkeesta, sen määräytymisen perusteista ja käytöstä sekä mahdollisesta arvonlisäverovastikkeesta ja lainaosuuden suorittamisesta. Olennaista on määrätä myös sovellettavasta laista. Yhtiöjärjestyksen muutos toteutetaan yhtiökokouksen päätöksellä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto eli kiinteistöyhtiöstä voidaan muutoksen jälkeenkin käyttää kiinteistöyhtiö tai kiinteistö Oy -nimitystä, mikäli tällainen yhtiön nimessä mainitaan. Muutos keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tulee usein ajankohtaiseksi yhtiön omistusta ja toimintoja muutoinkin uudelleen järjesteltäessä joko osana yrityskauppaa tai sen esitoimia. Muutos voi olla perusteltavissa kuitenkin myös muissa olosuhteissa. Tilanteesta riippu- mahdollisuus matta tulee haettavien veroetujen ohella tiedostaa myös muut järjestelyn käytännön vaikutukset. Niinpä mm. sovellettavan lain valinnasta ja sen vaikutuksista sekä näköpiirissä olevista muista mahdollisista muutoksista on hyvä keskustella asiantuntijan kanssa ennen lopullisen päätöksen tekemistä asiassa. Lisäksi järjestelyn mielekkyys edellyttää, että vuokra ja perittävä vastike ovat asianmukaisella tasolla myös kiinteistön mahdolliset korjaus- ja investointitarpeet huomioiden. Oikeassa yhteydessä kiinteistöyhtiön muutos keskinäiseksi voi olla rahanarvoinen sekä jatkosuunnitelmia palveleva askel kiinteistön omistajalle. JASKA IKÄHEIMONEN P Asianajaja Timo Huhtala on kutsuttu osakkaaksi Helsingin toimistoon. Erityisalueena hänellä on sopimus-, työsuhde- ja kansainväliset asiat. Asianajaja, varatuomari Janne Röytiö on kutsuttu osakkaaksi Turun toimistoon. Erityisalueena hänellä on riitojen ratkaisu sekä konkurssi- ja yrityssaneerausasiat. Oik. yo Karlo Siirala, on nimitetty assistentiksi Helsingin toimistoon HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 5

6 Työskentelin viime vuoden syyskuusta tämän vuoden alkuun Atlantassa Georgiassa amerikkalaisen asianajotoimiston Smith, Gambrell & Russell LLP:n palveluksessa nimikkeellä visiting attorney. Yhtiö on sikäläisen mittapuun mukaan keskikokoinen noin 200 lakimiehen toimisto, jolla on toimistot Atlantassa, New Yorkissa, Washingtonissa, Jacksonvillessa ja myös Wiesbadenissa Saksassa. Matka oli erittäin opettavainen monella tavalla. Atlanta sinänsä on minulle tuttu kaupunki. Työskentelin siellä viime vuosituhannella viiden vuoden jakson suomalaisen pörssiyhtiön USA:n tytäryhtiön johdossa. Tuolloin minulla oli mahdollisuus kokea ja tarkastella amerikkalaista businesskulttuuria vastuullisena toimijana. Yhtiömme luonnollisesti käytti amerikkalaisia asiantuntijapalveluita mukaan lukien asianajajien palvelut. Viime syksynä sain mahdollisuuden vaihteeksi tarkastella liike-elämää asianajopalveluiden tarjoajan näkökulmasta. Smith, Gambrell & Russell LLP on kehittänyt ainutlaatuisen osaamisen suomalaisten yritysten edustajana USA:ssa. He ovat auttaneet suomalaisia yrityksiä aina luvulta alkaen, jolloin esimerkiksi Nokia vielä markkinoi kaapelikoneitaan Atlantassa sijaitsevan tytäyhtiönsä kautta. Tämän jälkeen SGR:n asiakaspohja on laajentunut kaikkiaan kymmeniin suomalaisiin eri kokoisiin vientiyrityksiin. Erityisesti suomalaisilla yrityksillä on ollut konsultaatiotarpeita U.S. / Suomi verokysymyksissä, työoikeudellisissa asioissa, maahanmuutto- ja työlupaasioissa, yritysostoissa, yhteisyrityshankkeissa, lisensioinneissa, yhtiön perustamiskysymyksissä ja muissa yhtiöikeudellisissa asioissa sekä tavaramerkki- ja patenttikysymyksissä. John Saunders, SGR:n corporate -osaston päällikkö, on toiminut lukuisten suomalaisten yhtiöiden uskottuna ja kirjoittanut artikkeleita koskien suomalaisten ja muidenkin ulkomaisten yritysten etabloitumista USA:an. Saunders on Suomen kunniakonsuli Atlantassa ja on vieraillut lukuisia kertoja Suomessa. Kävin useita keskusteluja Saundersin ja hänen kollegoidensa kanssa. Hän on tulossa Suomeen tämän vuoden aikana. Pyrimme järjestämään Heikkilä Groupin asiakkaille mahdollisuuden keskustella hänen kanssaan USA:n toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Ohessa joitakin Johnin esille ottamia aiheita koskien erityisesti suomalaisten USA:n kokemuksia. On pakko todeta, että monet alla esitetyistä aihealueista olisi voinut sisäistää paremmin omassa toiminnassaan USA:ssa aikoinaan. Mutta oppia ikä kaikki. Oli hienoa kuitenkin todeta, että esim. sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista suomalaistaustaiset Metso ja Andritz ovat ehdottomia markkinajohtajia Pohjois-Amerikassa. Itse mukana olleena tiedän, että alku oli niilläkin hankalaa ja useita virheitä olisi voinut jättää tekemättä. 6 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

7 H-HETKI 1/2009 PEKKA WARJUS, ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO, TAMPERE YHTEISTYÖKUMPPANIEN VALINTA Saunders toteaa kunnioituksella, että suomalaiset ovat perusluonteeltaan rehellisiä ja luottavaisia. He uskovat ihmisten sanaan ja liike-elämässä esimerkiksi siihen mitä yhteistyökumppanit itsestään kertovat. Amerikkalaiset taas ovat itsensä myymisessä parhaimpia experttejä maailmassa. Kun suomalaiset valitsevat yhteistyökumppaneitaan toimiessaan USA:ssa, he usein yllättyvät saamansa palautteen korkeasta tasosta. Joskus on myös kysymys yhteistyökumppanin erinomaisesta kyvystä laatia komea CV omasta toiminnastaan. Todellinen osaaminen voi olla vaatimatonta. JS kehottaa huolellisuuteen suorituskyvyn arvioinnisssa ja referenssien tarkistamisessa. Usein on käynyt niin, että suomalainen asiakas on kertonut loistavasta yhteistyö- tai työntekijäehdokkaasta, joka sitten tarkemman tarkastelun perusteella on todettu monin osin arveluttavaksi. Kuvassa vasemmalta Ari Mertala, John Saunders ja Pekka Warjus MARKKINA-ALUEEN HUO- LELLINEN ENNAKKOTAR- KASTELU Suomalaiset kohdistavat usein kaiken huomionsa projektin tekniseen suunnitteluun ja tuotantoon. Samalla he vähättelevät talouskonsulttien, paikallisten tiedotus- ja markkinointiresurssien sekä lakimiesten tarjoamien palvelujen tarvetta. Suomalaiset ajattelevat, että heidän tuotteensa ovat teknisesti niin ylivoimaisia verrattuna paikallisiin, että ne ilman enempiä markkinointiponnistuksia lyövät itsensä läpi myös USA:n markkinoilla. Markkinointitutkimukset, juridiset tarkastelut ja verotuksen huomioon ottaminen helposti laiminlyödään. Tämä johtaa siihen, että markkinoille pääsy vähintäänkin viivästyy dramaattisesti, kun ensi askelien aikana tehtyjä laiminlyöntejä joudutaan korjailemaan. Amerikkalaisen kilpailijan mielestä tuotteen ei tarvitse olla maailman paras, kunhan se toimii tarkoituksensa mukaisesti, myy ja tuottaa voittoa. He panostavat enemmän markkinointiin ja jakelutien toimivuuteen. MARKKINA-ALUEEN RAJAAMINEN USA:n väestö on lähes 300 miljoonaa eli noin 50 kertaa suurempi kuin Suomen. Pohjois-Amerikan markkina kasvaa, kun otetaan vielä Kanadakin huomioon. Suomalaiset puhuvat USA:n markkinoille menosta, jolloin resurssit loppuvat kun pyritään haukkaamaan liian suurta palaa. Jos kohdemarkkinaksi valittaisiin vaikkapa Kaakkois-USA (Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina ja Tennessee), alueen väestöpohja olisi 40 miljoonaa. Kohdentamalla markkina-alue tarkemmin voidaan isku tehdä tehokkaammin. HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 7

8 DOKUMENTAATIO Eurooppalainen oikeusjärjestelmä perustuu pääosin kirjoitettuun lainsäädäntöön, kun taas amerikkalainen tukeutuu tuomioistuinten luomaan oikeuskäytäntöön. Eurooppalainen järjestelmä antaa suojaa sopimusosapuolille säädösten kautta. Se mahdollistaa mm. vähaisemmän dokumentoinnin ja lyhyemmät yksittäiset asiakirjat, koska laki antaa tietyn minimiturvan. Amerikkalainen oikeuskäytäntöön tukeutuva oikeusjärjestelmä johtaa osaltaan laajaan dokumentaatioon. Suomalaisen osapuolen on vaikea ymmärtää miksi sinänsä itsestään selviltä tuntuvat asiat täytyy kirjata sopimuksiin. Osittain tämä johtuu suomalaisten luottavaisesta suhtautumisesta sopimusosapuoleen. Suomalaisesta tuntuu loukkaavalta sopimusvaiheessa vaatia purkupykälien ja siihen liittyvien vastuiden erittelyä. Kuitenkin näiden asioiden huolellinen kirjaaminen saattaa varmistaa amerikkalaisen osapuolen asianmukaisen käyttäytymisen. Tällöin kaikki ponnistelu kohdistuu sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseen (eikä mahdolliseen sopimussanktioiden kautta haettavaan oikeudelliseen kompensaatioon). ÄLÄ VÄLTTELE OIKEU- DENKÄYNTIÄ TARPEETTO- MASTI Monet USA:n oikeudenkäyntien uutisoinnit kauhistuttavat suomalaista liike-elämää. Kuitenkin vastuut ovat useimmiten hallinnoitavissa sopimuksiin otettavilla vastuurajoituslausekkeilla. Riskejä voidaan hallita myös vakuutuksilla sekä organisoimalla toiminta esim. tytäryhtiöiden kautta tapahtuvaksi. Suomalaisilla on perinteisesti tapa käyttää oikeudenkäyntiä oikeussuojakeinona vasta äärimmäisessä hädässä. Eräs suomalainen yhtiö oli huolissaan josko Georgian viranomaiset katsovat sitä kriittisesti paikallisen vastapuolen perusteettoman kanteen takia. USA:n liike-elämässä oikeudenkäynnit ja niillä uhkaaminen ovat tietyllä tavalla arkipäivää eikä mikään häpeätahra yritykselle. Liiallinen arkuus voi johtaa tilanteeseen, jossa amerikkalainen osapuoli luottaa siihen, että suomalainen osapuoli pyrkii sopimaan asian millä hinnalla hyvänsä. Tällaista käsitystä ei saa päästää syntymään. JOHTOPÄÄTÖS Suomalaiset asiakkaat suhtautuvat yleensä skeptisesti lakimiesten vapaamuotoisesti antamiin ohjeisiin koskien valmistautumista Amerikan markkinoille tuloon. Käsitys on, että lakimiehet vain ylikorostavat merkitystään ja ennalta tarvittavan juristityön määrää. JS on kuitenkin täysin vakuuttunut, että kohtuullinen, mutta riittävä investointi tarvittaviin asiantuntijoihin auttaa välttämään vakavat vastuut ja kalliit virheet. Kuvassa Suomen maajoukkue Skandinavia festeissä Atlantassa syksyllä HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

9 H-HETKI 1/2009 käytännön ohjeita laman syvenemisen varalle Elämme erittäin haastavia aikoja. Kuka enää kykenee sanomaan, millainen taloustilanne on loppukeväällä, puhumattakaan ensi syksystä? Toivottavasti käänne parempaan on silloin jo menossa. Siltä varalta, että näin ei kävisi, on viisasta varautua myös huonoihin uutisiin. Viimeistään nyt on syytä päivittää yrityksen varasuunnitelma B. Pitää käydä läpi mahdolliset yritystä uhkaavat riskit ja se, miten niihin voisi varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä seminaarissa käydään läpi juuri näitä asioita. Tilaisuudessa ei tarjoilla mitään yleisiä mantroja, vaan asiantuntijoiden kokemukseen perustuvia käytännön neuvoja yrityksille ja yrittäjille. Kannattaa tulla kuuntelemaan ja kysymään! 14:45 Ilmoittautuminen 15:00 Tilaisuuden avaus Toimitusjohtaja Timo Heikkilä, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy 15:10 Mikä nyt neuvoksi? Yrityksen tilannekartoitus ja nopeat selviytymistoimenpiteet. Ekonomi Pekka Manelius, Financial Solutions Oy 15:50 Lomautus- ja irtisanomismenettely. Keskeiset lain määräykset sekä YT-menettely pääpiirteittäin. Varatuomari Timo Mattila, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy 16:30 Kahvitauko 17:00 Finnvera Oyj:n apu ongelmatilanteessa: ajankohtaista suhdannetakauksesta ja - lainasta. Aluejohtaja Seija Pelkonen, Finnvera Oyj 17:30 Heikon suhdanteen yli yhteistyössä pankin kanssa. Käytännön neuvoja rahoitusongelmien ratkaisemiseksi. Pankinjohtaja Arto Koski, Turun Seudun Osuuspankki 18:00 Tilaisuuden päättäminen, mahdollisuus keskustella esiintyneiden asiantuntijoiden kanssa. KESKIVIIKKONA KLO ALVARIUM / AUDITORIO, PUUTARHAKATU 8 B, TURKU Hinta: 60 euroa + alv (sisältää luennot ja kahvitarjoilun) ILMOITTAUTUMISET: MENNESSÄ Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n Turun toimistoon Hanna Suomiselle puhelimitse ( ), telefaxilla ( ) tai sähköpostilla VEROSEMINAARI KÖÖPENHAMINASSA Torstai lähtö Helsingistä klo 7.50 ja saapuminen Kööpenhaminaan - siirtyminen Suomen Suurlähetystöön - lähetystöneuvoksen ajankohtaiskatsaus ja kevyt lounas - siirtyminen majoitukseen Etelä-Ruotsin puolelle - veroklinikka Perjantai aamiainen - juurinrauman alueen mahdollisuudet suomalaiselle yrittäjälle Finpro Skandinavian toimintojen päällikkö Aija Bärlund - lounas - seminaari: Lääkäriyhtiöiden osingonjako - mikä muuttuu - veroklinikka Ilta vapaata ohjelmaa Lauantai aamiainen - seminaari: Uutta verotuskäytäntöä mm. vapaa-ajanasuntojen kiristynyt verotus - lounas - seminaari: Jakautuminen ja sulautuminen verotuksessa - veroklinikka Ilta vapaata ohjelmaa Sunnuntaina aamiainen - mahdollisuus tutustua Barsebäckin golfkenttään - lounas - paluu Suomeen Kevään kohokohta on Heikkilä Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n golf-henkinen veroseminaari. Varaa kalenteristasi pidennetty viikonloppu verotohtorin vastaanotolle! Seminaarien ja asiantuntijaluentojen lisäksi matkaisäntämme Pertti J. Siikarla ja Ari Mertala paneutuvat yrityksesi verotuksellisiin haasteisiin koko matkan ajan. KIINNOSTUITKO? Hienoa, sillä tämä reissu kannattaa tehdä! Maksa sitova varausmaksu 100 tilille mennessä ja ilmoittaudu Johanna Martikaiselle: puhelin (09) , fax (09) Matkan alustava hinta 750 Yhden hengen huone lisämaksu 196 LISÄTIETOJA: HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 9

10 MAKSUHÄIRIÖT JA KONKURSSIT Viime aikoina olemme saaneet lukea lehdistä yhä heikkenevästä taloustilanteesta. Talouden ennustetaan kohenevan aikaisintaan syksystä alkaen. Ennusteiden mukaan sekä maksuhäiriömerkinnät että konkurssihakemusten määrät tulevat kasvamaan tänä vuonna reilusti. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreen katsauksen mukaan vuonna 2008 maksuhäiriömerkintöjä oli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän ja tänä vuonna kasvun uskotaan jatkuvan. Loka-joulukuussa 2008 konkurssihakemusten määrä kasvoi keskimäärin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konkurssien määrän ennustetaan nousevan vielä prosenttia vuonna MYYNTISAATAVIEN HALLINTA Nyt on entistä tärkeämpää seurata asiakkaiden maksuvalmiutta ja tunnistaa luottoriski niin vanhojen kuin uusienkin asiakassuhteiden kohdalla. Tärkeää on myös päivittää asiakkaiden yhteystiedot eli virallinen nimi, osoite ja y-tunnus. Muuten voi käydä niin, että tutkitaan väärän yhtiön luottotietoja tai kohdistetaan perintätoimet väärään yhtiöön. Toimituserät kannattaa pitää kohtuullisina. Jos yksittäinen tilaus on summaltaan suuri, on järkevää sopia ennakkomaksusta. Sopimusehdot kannattaa myös päivittää kuntoon. Lakimiehemme auttavat tässä mielellään, työ on meille tuttuakin tutumpaa. Vain laskussa oleva merkintä tavaran pidätysoikeudesta ei riitä, tästä pitää olla selkeä maininta myös (allekirjoitetuissa) toimitusehdoissa. Törmäämme jatkuvasti tilanteisiin, joissa päämies on virheellisesti luottanut em. merkintään laskussa. LUOTTOTIETOJEN SEURAAMINEN Maksuhäiriömerkintöjä kannattaa seurata sekä uusien että vanhojen asiakkaiden osalta tavallistakin tarkemmin. Vanhojen asiakkaiden maksuvalmius saattaa muuttua yllättävänkin nopeasti. Maksuhäiriömerkintöjen lisäksi kannattaa seurata myös seuraavissa tiedoissa tapahtuvia muutoksia: kaupparekisteritiedot, vastuuhenkilöt, rekisterimerkinnät (alv- ja ennakkoperintärekisterit), tulos- ja tasetiedot (mm. oma pääoma), riskimittarit. Tämä työ ei ole turhaa, sillä se auttaa turvaamaan oman yrityksenne jatkuvuuden taantuman yli. Tämän työn voi myös ulkoistaa ja automatisoida. PERINTÄÄN RYHTYMINEN Kuvassa Timo Heikkilä näyttää miten saatavan arvo laskee ajan kuluessa Asiakkaiden luottorajaa tulee seurata, ettei erääntynyt summa kerry kovin suureksi. Jos maksuviivästyksiä ilmenee, asiakkaaseen tulee olla heti yhteydessä ja sopia uudesta eräpäivästä tai selkeästä maksusopimuksesta. Mikäli asiakas ei suorita laskua sovitun 10 HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY

11 H-HETKI mukaisesti, saatava tulee siirtää viipymättä perintään. Yrityksen oma perintä pitäisi hoitaa päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Kokemuksemme mukaan merkkejä asiakkaan maksuvaikeuksista ovat esimerkiksi seuraavat: asiakasta on vaikea tavoittaa, tulee kaikenlaisia selityksiä (tulipalo, lähiomaisen kuolema, sairastelu jne.), perusteettomat reklamaatiot, maksuerien toistuva myöhästely ja katteettomat lupaukset. Rahojen kotiuttaminen vaikeutuu ja pahimmassa tapauksessa niitä ei saada lainkaan. Aina kun tarvitsette apua, tehoa ja neuvoja perintäänne, voitte ottaa meihin yhteyttä! MITEN ME HOIDAMME PERINTÄÄ? Perintämme on jämäkkää, mutta asiallista. Pyrimme aina säilyttämään asiakassuhteenne eli ymmärrämme pitkän asiakassuhteen merkityksen kaikille yrityksille. Sama yhteyshenkilö hoitaa meillä toimeksiannon alusta loppuun. Perintämme koostuu vapaaehtoisesta ja oikeudellisesta perinnästä. Vapaehtoisessa perinnässä lähetämme velalliselle (asiakkaallenne) maksuvaatimuksen. Mikäli suoritusta ei saada, otamme henkilökohtaisesti yhteyttä velalliseen ja sovimme uuden eräpäivän tai teemme kirjallisen maksusopimuksen. Tässä vaiheessa muistutamme velallista siitä, että mikäli sovitussa maksusopimuksessa ei pysytä, siirrymme oikeudelliseen perintään. Tästä aiheutuu velalliselle maksuhäiriömerkintä. Oikeudellinen perintä - haastehakemus tai konkurssiuhkainen maksukehotus - tuottaa yleensä hyvän tuloksen, kun kyseessä on toimiva yritys. MITÄ PERINTÄPALVELUMME MAKSAA? Toimistollamme ei ole käytössä minkäänlaista vuosimaksua. Vapaaehtoinen yritysperintä on teille maksutonta, kulut maksaa velallinen. Oikeudellisesta perinnästä neuvottelemme kanssanne erikseen ja sovimme kuluriskistä. Se tulee maksettavaksenne vain siinä tapauksessa, ettei velalliselta saada mitään. SAAMAMME ASIAKASPALAUTE PERINNÄN OSALTA Olemme viime syksyn ja tämän alkuvuoden aikana järjestelmällisesti keränneet kirjallista palautetta perintäasiakkailtamme. Mietin useamman kerran voisimmeko julkaista saamamme asiakaspalautteen. Syynä on se, että se on todella hyvää. Olemme pohtineet tykönämme miksi näin on ja päätyneet seuraaviin selittäviin tekijöihin: 1. Pidämme perintätapamme yksinkertaisena ja päämiehille helppona. Olemme hioneet sitä yli 15 vuotta. 2. Käytämme viivyttelemättä tehokasta ja nopeaa konkurssiperintää, elleivät asiat muuten etene. 3. Toimimme kurinalaisesti ja meillä on asenne kunnossa! 1/2009 Ja sitten se tullut palaute kouluarvosanalla 4-10 (4 = täysin kelvoton, 10 = aivan erinomainen): Ammattitaito 9,83 Palveluasenne 9,77 Tavoitettavuus 9,67 9,61 Palvelun ripeys yys ja aikataulun pitäv Hinta-laatusuhde ty ja saavutettu hyö 9,56 Mikäli tuntuu epäuskottavalta, kehotan kokeilemaan tai kysymään joltakin nykyiseltä asiakkaaltamme kokemuksia. Lisätietoja saatte ottamalle yhteyttä toimistoomme perintäpäällikkö Marina Suonperään, puh YRIT T ÄJÄT ERV EIS IN, T IM O H EIKKIL Ä HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 11

12 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY:n ja HEIKKILÄ GROUP in XIV GOLFKISAT Ma , Nevas Golf, Sipoo Yhteislähtö klo 9.00 Jo tuttuun tapaan järjestämme jälleen yrittäjille ja heidän ystävilleen tarkoitetun kisan haasteellisella Nevaksen golfkentällä. Tänäkin vuonna jokainen osallistuja palkitaan! Kilpailu on: Tasoituksellinen pistebogey Tasoitusrajat 1-54 korkein kilpailutasoitus 36 Naiset:punainen tii Miehet: keltainen tii Pisin draivi & lähemmäs lippua Osallistumismaksu: 55 sisältäen pelimaksun (joka laskutetaan etukäteen), kenttäeväät, saunan, lounaan, palkinnon jokaiselle ja hyvän peliseuran Ilmoittautumiset: Koska voimme ottaa mukaan vain 72 osallistujaa, varmista heti mukaanpääsysi ja ilmoittaudu ennakkoon: puhelimitse (09) tai faksilla (09) sähköpostilla Ilmoita: Nimesi + mahdollisten ystäviesi nimet, yrityksen nimi kotiseurat ja tasoitukset laskutusosoite + puhelinnumero (fax- tai sähköpostiosoite) Lisäohjeet: Lisäohjeet tulevat laskun mukana!

H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti TERVEISIÄ OBAMA ASTA

H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti TERVEISIÄ OBAMA ASTA No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti H-HETKI HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY TERVEISIÄ OBAMA ASTA - amerikkalaista

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Keskuskauppakamarin LVV-koe 23.4.2016 1 (5) LVV-koe 23.4.2016 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit sijoittajan verotuksen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioon otettavia yksityiskohtia,

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS Aika Torstai 17.8.2017 klo 15.00 16.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkultaranta Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkultarannan osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen osakkeenomistajat

Lisätiedot