Opinto-opas lukuvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto www mainonnantekijät com Oy Hakapaino Oy, Helsinki 1

2 Sisällysluettelo 1. TERVEHDYKSET Rehtorin tervehdys Opiskelijakunnan tervehdys OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opinto-oikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen Käsitteitä Ammattikorkeakouluopinnot Arviointi Toiminnan ja itsearvioinnin kehittämisen mittarit Opintojen ja opiskelijan ohjaus Opiskelijatuutortoiminta Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tutkintotodistuksen antaminen Kansainvälinen toiminta Kirjasto- ja tietopalvelut Turvallinen oppimisympäristö Opiskelijan tukipalvelut Asuminen Terveydenhuolto Opiskelijakunta - opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa opiskeluolosuhteisiin TEKNIIKKA, KUOPIO (TeKu) Tärkeimmät yhteystiedot Työjärjestys Ilmoittautuminen Opintoneuvonta Opintosuoritusten arvostelu Hylättyjen opintojaksojen suorittaminen ja arvosanojen korottaminen amk:ssa Vapaasti valittavat opintojaksot Vapautukset pakollisten opintojen suorittamisesta Ulkomaisissa yhteistyö-oppilaitoksissa suoritettujen opintojen liittäminen tukintoon Ulkomaille lähtevän opiskelijan opiskelusuunnitelma Opintorekisteriotteet Liikunnan harrastusmahdollisuudet Harjoittelu Harjoitteluneuvonta Opintotoimisto Kirjasto- ja informaatiopalvelut Kansainväliset opinnot ja harjoittelu Opiskelijayhdistys Konetekniikan koulutusohjelma Yleistä konetekniikan koulutusohjelmasta ja koulutusohjelman rakenne Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksokuvaukset Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmat Rakennustekniikan koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Puuteknikkan koulutusohjelma Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston opintojaksokuvaukset Sähköalan koulutusohjelmat Elektroniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Information Technology Degree Programme Opintojaksokuvaukset TEKNIIKKA, VARKAUS Yleistä koulutusyksiköstä Henkilökunta ja yhteystiedot Luentoperiodit ja uusintakokeet Opinto-ohjaus Oppilasyhdistys Kirjasto- ja tietopalvelu Kansainvälinen toiminta Opintojen rakenne ja opetusjärjestelyt Koulutusohjelmien yleiset tavoitteet Arviointi Päättötyö ja harjoittelu Opetussuunnitelmat Automaatiotekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Opintokokonaisuudet Opintojaksokuvaukset

3 5 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJEMA Palopäällyston koulutusohjelma korkeakoulututkintona Koulutusammattien kuvaus Ammattikorkeakoulujärjestelmän käsitteistöä Opiskelu palopäällystön koulutusohjelmassa Palopäällystön koulutusohjelman lukusuunnitelma Palopäällystön koulutusohjelman opintojaksot Perusopinnot Yhteiset ammattiopinnot Syventävät ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Opintosuoritusten arviointi PÄIHDEOHJELMA TUTKINTOSÄÄNTÖ REHTORIN TERVEHDYS Hyvä uusi Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelija! Tämä opinto-opas on tehty Sinua varten ja tarkoitettu opiskeluaikaiseksi käsikirjaksi tukemaan opintojasi sekä hahmottamaan ammattikorkeakoulututkintoosi sisältyvien opintojen rakennetta ja sisältöä. Tänään muutokset elinkeino- ja työelämässä ovat nopeita, jotka näkyvät esimerkiksi palkattavan henkilöstön osaamistarpeiden muutoksina. Pelkästään ammatillisella osaamisella ei enää työllisty, vaan tarvitaan mm. oma-aloitteisia, kielitaitoisia, vastuuntuntoisia ja vuorovaikutustaitoisia ammattilaisia. Tämä on kouluttajille ja koulutettaville kova haaste, jonka olemme ottaneet vastaan - toivottavasti Sinäkin! Opinto-oppaaseen on kerätty myös yleistä tietoa opiskelusta ammattikorkeakoulussamme. Tietenkään kaikkea ei ole pystytty kertomaan, mutta epäselvät asiat selvität helpommin kysymällä esim. tuutor-opiskelijoilta, opettajilta tai opintotoimiston työntekijöiltä. He ovat Sinua varten. Paljon tietoa löydät myös ammattikorkeakoulumme www-sivuilta osoitteesta Opinto-opas on monivuotisen ja jatkuvan kehitystyön tulos. Mielellämme otamme vastaan edelleenkin palautetta tämän oppaan sisällön, luettavuuden, käytön helppouden ja ulkoasun osalta. Ammattikorkeakoulumme on jo niin laaja, että painoteknisistä syistä opas on jaettu 8 eri osaan, joita ovat hallinto- ja kauppa, kulttuuriala (kaksi opasta), luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala, tekniikka sekä International Studies, joka sisältää englanninkielisten koulutusohjelmiemme opetussuunnitelmat. Jos olet kiinnostunut myös muiden kuin oman alasi opinnoista, saat yksiköstäsi muiden alojen opinto-oppaita, joista voit etsiä itseäsi kiinnostavia opintokokonaisuuksia. Toivon Sinulle menestystä opinnoissasi sekä tulevana että tulevina lukuvuosina. Samalla toivon, että viihdyt opiskeluympäristössäsi ja opiskelijakavereittesi seurassa saaden opiskelupaikkakunnaltasi myös harrastuksiisi liittyviä virikkeitä. Tervetuloa Pohjois-Savon ammattikorkeakouluun! Veli-Matti Tolppi rehtori 4 5

4 1.2 HEI, UUSI OPISKELIJA! Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun Opiskelijat PSAKO ry:n puolesta toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan ammattikorkeakouluumme teit loistavan valinnan! Kanssasi opintonsa aloittaa yli tuhat nuorta. Tästä joukosta Sinulle löytyy varmasti mukava kaveripiiri opiskelun lisäksi vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Hyödynnä ammattikorkeakoulun monialaisuutta opintojesi aikana, vaikka vain tutustumalla eri koulutusalojen opiskelijoihin. Se kannattaa. Opiskeluaikana muodostuva verkosto on hyödyllinen valmistumisen jälkeenkin. Valmistuttuasi voit törmätä opiskeluaikaisiin tuttavuuksiin mitä erinäisimmissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelu voi monesti tuntua hyvinkin yksinäiseltä puurtamiselta. Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa apunasi ovat aina opiskelijayhdistysten ja opiskelijakunnan osaajat. Olemme lähelläsi opiskelitpa sitten kaupan ja hallinnon alalla, kulttuurialalla, luonnonvara-alalla, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan ja liikenteen alalla. Ammattikorkeakoulu opinnot saattavat poiketa hyvinkin paljon aiemmista opinnoistasi. Sinulla on edessäsi monia korkeakoulukulttuurin mukanaan tuomia vastuita ja velvollisuuksia, mutta myös tiettyjä oikeuksia. Opiskelijan oikeudet on määritelty yleisiltä osiltaan ammattikorkeakoululaissa sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. PSAKO on omalta osaltaan valvomassa oikeuksiesi toteutumista ja etujasi. Opiskelustasi ja sen etenemisestä olet vastuussa Sinä. Velvollisuutesi on suorittaa opintosi säädetyssä ajassa ja huolehtia siitä, että ilmoittaudut määräaikana ammattikorkeakouluun läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Muista, ei opiskelu ole ainoastaan opiskelua vaan myös elämää varten. Vielä kerran, tervetuloa opiskelemaan Pohjois-Savon ammattikorkeakouluun! Intoa opiskeluun! Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun Opiskelijat PSAKO ry:n puolesta 2. OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat on laadittu aloittain, joita ammattikorkeakoulussamme ovat hallinto ja kauppa, kulttuuriala, luonnonvara-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 1995/ Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista annetaan ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. Tutkintosääntö löytyy erilllisenä liitteenä tästä opinto-oppaasta. Hallinnon ja kaupan alan koulutusta toteutetaan liiketalouden Kuopion ja Varkauden sekä liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan Iisalmen yksiköissä. Koulutusohjelmia ovat: Liiketalouden koulutusohjelma (Iisalmi) - tietohallinto ja viestintä -yrittäjyys (Kuopio) -markkinointi -taloushallinto ja rahoitus -yritystoiminta ja liikkeenjohto -terveyden ja talouden suuntautumisvaihtoehto (Varkaus) -kansainvälinen liiketoiminta -teollisuuden taloushallinto Kristiina Vuollet Puheenjohtaja Juha Asikainen Pääsihteeri Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (Kuopio, Varkaus) Degree Programme in International Business -International Management (Kuopio) -International Marketing (Varkaus) 6 7

5 Kulttuurialan koulutusta toteutetaan musiikin ja tanssin Kuopion yksikössä ja Kuopion Muotoiluakatemiassa. Koulutusohjelmia ovat: Musiikin koulutusohjelma -musiikinohjaaja -musiikkileikkikoulun opettaja -musiikkioppilaitoksen opettaja Tanssinopettajan koulutusohjelma - klassisen baletin opettaja - tanssikasvatus Muotoilun koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Luonnonvara-alan koulutusta toteutetaan maaseutuopetuksen Peltosalmen yksikössä. Koulutusohjelma: Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma -kotieläintuotanto ja -teknologia -metsä ja ympäristö -yritystalous Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusta toteutetaan matkailu- ja ravitsemisalan Kuopion yksikössä. Koulutusohjelma: Matkailun koulutusohjelma -elintarvikeyrittäjyys -hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto -matkailun liikkeenjohto -ruokapalvelujen liikkeenjohto Sosiaali- ja terveysalan koulutusta toteutetaan liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan Iisalmen yksikössä sekä sosiaali- ja terveysalan Kuopion yksikössä. Koulutusohjelmia ovat: Bioanalytiikan koulutusohjelma (Kuopio) Fysioterapian koulutusohjelma (Kuopio) Hoitotyön koulutusohjelma -hoitotyö (Iisalmi, Kuopio) -kätilötyö (Kuopio) Sosiaalialan koulutusohjelma (Iisalmi) -sosiaalikasvatus -palveluohjaus -vanhustyö Suun terveydenhuollon koulutusohjelma (Kuopio) Tekniikan ja liikenteen alan koulutusta toteutetaan tekniikan Kuopion ja Varkauden yksiköissä sekä Palopäällystön koulutusohjelmassa Pelastusopistossa Kuopiossa. Koulutusohjelmia ovat: Automaatiotekniikan koulutusohjelma (Varkaus) -automaatiotekniikka -graafinen tekniikka -tietotekniikka Elektroniikan koulutusohjelma (Kuopio) -elektroniikan tuotekehitys -sulautetut järjestelmät -tietoliikennetekniikka Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (Kuopio) -elektroniikan mekaniikka -kone- ja tuotesuunnittelu -konealan tuotantopainotteinen sv. -koneautomaatio Palopäällystön koulutusohjelma (Pelastusopisto) Puutekniikan koulutusohjelma (Kuopio) 8 9

6 Rakennustekniikan koulutusohjelma (Kuopio) -rakennus- ja tuotesuunnittelu -rakennustuotanto -talonrakennustekniikka -yhdyskuntatekniikka Sähkötekniikan koulutusohjelma (Kuopio) -energiahuolto -sähkötekniikan tuotantopainotteinen sv. -teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka Tietotekniikan koulutusohjelma (Kuopio ja Varkaus) -hajautettu ohjelmointi (Kuopio) -multimedia ja visualisointi (Kuopio) -ohjelmointitekniikka (Varkaus) -sähkötekniikan tietotekniikka (Kuopio) -säätö- ja automaatiotekniikka (Kuopio) -terveydenhuollon tekniikka (Kuopio) -tiedonhallintatekniikat (Kuopio) -tietotekniikan tuotantopainotteinen sv. (Kuopio) -tietoverkot (Kuopio ja Varkaus) Tuotantotalouden koulutusohjelma (Varkaus) -teollisuuden logistiikka -tietotekniikka -tuotantotekniikka Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Kuopio) -laite- ja mittaustekniikka -vesi- ja ympäristötekniikka Degree Programme in Information Technology koulutusohjelma (Kuopio) -Industrial Information Technology -Multimedia Programing Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology koulutusohjelma (Varkaus) suuntautumisvaihtoehto -Euro Business Engineering 2.1 OPINTO-OIKEUS JA OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan, jossa tutkinto suoritetaan. Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat opiskelupaikan vastaanotettuaan kutsukirjeessä olevan ohjeen mukaisesti. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottamista koskevan säännöksen mukaan opiskelija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukuvuodessa. Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat läsnä/poissaoleviksi opiskelijoiksi kirjallisesti oman yksikkönsä opintotoimistoon syyslukukaudella 15. syyskuuta mennessä ja kevätlukukaudella 15. tammikuuta mennessä yksikön ohjeiden mukaan. Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija kertoo poissaolon syyn tilastointia varten ilmoittautumislomakkeessa. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hänellä ei ole oikeutta suorittaa opintojaan, vaikkakin hänen opinto-oikeusaikansa kuluu. Tutkintosäännössä määritellään tarkemmin opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Opinto-oikeus koskee oman koulutusohjelman laajuutta vastaavaa tai HOPS:aan vahvistettua opintoviikkomäärää (140, 160 tai 180 ov). Ammattikorkeakoulun on järjestettävä ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa eli norminmukaisessa suoritusajassa. Norminmukaisen suoritusajan ylittämiseen vaaditaan tarkistettu opintosuunnitelma ennen seuraavan lukukauden alkamista. Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opintonsa viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Opinto-oikeuden jatkamisesta rehtori päättää opiskelijan hakemuksesta. Jatkettua opinto-oikeutta voidaan myöntää erityisestä syystä vain kerran ja enintään yhdeksi vuodeksi. Opinto-oikeushakemus on jätettävä ennen opintojen säädetyn ajan päättymistä. 2.2 KÄSITTEITÄ Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä kypsyysnäytteestä. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia sen mukaan 10 11

7 kuin koulutusohjelmakohtaisissa opetussuunnitelmissa määrätään. Koulutusohjelma on tavoitteellinen ja laaja-alainen opintojen kokonaisuus, joka suuntautuu tiettyyn ammatilliseen tai muuta asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen. Koulutusohjelmassa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja. Tällöin osa ammattiopinnoista suuntautuu johonkin ammatillisen tehtäväalueen osa-alueeseen. Opintokokonaisuus muodostuu yhdestä tai useammasta opintojaksosta, jotka on yleensä ryhmitelty jonkin aihepiirin tai ongelma-alueen perusteella. Opintojakso on opintojen järjestämisen ja opiskelun perusyksikkö. Sen tavoitteet on määritelty ja siihen kuuluu erilaista opetusta ja opiskelua. Opintojakson opiskelumuotoja ovat mm. luennot, harjoitustyöt, seminaarit, harjoittelu, laboraatiot, laboratoriotyöt, yritysvierailut ja omaehtoinen opiskelu. Opintojakson laajuus ilmoitetaan opintoviikkoina. Opintoviikko on opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanos asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintovuosi vastaa 40 opintoviikon keskimääräistä työpanosta. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) on opiskelijan itselleen laatima opiskelusuunnitelma, jonka vahvistaa vastuuopettaja. 2.3 AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT Ammattikorkeakouluopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakoulutukintoon johtavia korkeakouluopintoja ja aikuiskoulutuksena suoritettavia erikoistumisopintoja sekä jatkotutkintoja. Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 140, 160 tai 180 opintoviikkoa. Opintoihin kuuluu perusopintoja- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö Perusopinnot Perusopinnoilla luodaan pohja ammattialan perustietämykselle ja käytännön osaamiselle. Niiden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ammattikorkeakouluun ja koulutusohjelmaan, antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin sekä antaa hänelle asetuksessa tarkoitettu kielitaito. Perusopintojen laajuus vaihtelee koulutusohjelmittain. Ammattiopinnot Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovelluksiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään alansa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija saa myös valmiudet itsenäiseen tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun sekä oman ammattialansa kehittämiseen. Harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja perehtyy harjoitteluyrityksen organisaatioon ja sen työtehtäviin sekä oppii havaitsemaan ja ratkaisemaan kyseiselle alalle ominaisia ongelmia. Harjoittelu pyritään yhdistämään kiinteästi ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö Opinnäytetyön tavoitteena on opiskelijan tietojen syventäminen koulutusohjelman joltakin painopistealueelta, uusien lähestymistapojen löytäminen, ongelmien kokonaisvaltainen ratkaisutaito, omien työtapojen suunnitelmallinen kehittäminen, päätöksentekoon harjaannuttaminen sekä kirjallisen ja kuvallisen viestinnän kehittäminen. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan analysoiva ote työmenetelmiin, aktiivinen suhtautuminen työn kehittämiseen ja kyky analysoida työtä tuotesuunnittelun, tekniikan, talouden ja ihmisen kannalta. Opiskelijan on suoritettava opinnäytetyön laatimisen jälkeen sen aihepiiriin kuuluvasta aiheesta kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja hyvää suomen kielen taitoa. Vapaasti valittavat opinnot Jokaiseen koulutusohjelmaan kuuluu vapaasti valittavia opintoja vähintään 10 opintoviikkoa. Ne voi valita omasta yksiköstä, ammattikorkeakoulun muista koulutusyksiköistä, toisesta, yliopistosta, korkeakoulusta tai muusta samantasoisesta oppilaitoksesta. Koulutusyksikkö hyväksyy opiskelijan vapaasti valittavien opintojaksojen yhdistelmän. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu järjestää lisäksi vuosittain opintojaksoja, jotka voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin kaikissa koulutusohjelmissa. Tarjonnasta tiedotetaan ammattikorkeakoulun www-sivuilla. Yhteiset opinnot Kaikille koulutusohjelmille yhteisiä opintoja ovat: * Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 1 ov * Suomen kieli ja viestintä 2 ov * Englannin kieli ja viestintä 2 ov * Ruotsin kieli ja viestintä 1 ov * Johdatus tietotekniikkaan 2 ov * Johdatus yritystoimintaan 1 ov Opiskelija voi suorittaa yhteisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot missä tahansa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun yksikössä. Vapaasti valittavien ja yhteisten opintojen opintojaksoille ilmoittautuminen Vapaasti valittavista opintojaksoista ilmoitetaan ammattikorkeakoulun www-sivuilla. Opintojaksojen tarjonta esitellään opintojakson tarjoavan yksikön sivuilla ja tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumislomake palautus- ja täyttöohjeineen löytyy ammattikorkeakoulun nettisivuilta. Kevään opintojaksoille ilmoittautumisaika on edel

8 lisen lukukauden marraskuussa ja syksyn jaksoille edellisen lukukauden maaliskuussa. Opiskelijan osallistuminen valitsemalleen vapaasti valittavalle opintojaksolle on sitova. yliopettaja Irma Mikkonen (varalla yliopettaja Airi Laitinen) Sosiaali- ja terveysala, Kuopio 2.4 ARVIOINTI Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena voi olla esim.: -tentit ja oppimistehtävät -omatoiminen opiskelu harjoitus- ja seminaaritöineen -osallistuminen lähiopetukseen -käytännön harjoittelu -portfoliot Arvosteluasteikkona käytetään asteikkoa 0 5 tai hyväksytty / hylätty Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa lukuvuoden aikana yksikön ilmoittamina yleisinä tenttipäivinä. Jos opiskelija ei saa opintojaksoa suoritetuksi kahdella uusintakerralla tai hän ei ole käyttänyt uusintamahdollisuuksiaan ennen kuin ko. opintojakso seuraavan kerran on kokonaan toteutettu, suoritusvaatimukset ovat uuden opetussuunnitelman mukaiset. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi koulutuksen aikana yrittää yhden kerran korottaa yleisinä tenttipäivinä sinä ajankohtana voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Jos opintojakso voidaan suorittaa välikokeilla, pätevät niihin opintojaksokohtaiset määräykset. Laitetenttien ja näyttökokeiden ajankohdat sovitaan erikseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua arvioituun tai muuten talletettuun opintosuoritukseen. Arvioidut kirjalliset tai muuten tallennetut opintosuoritukset säilytetään ammattikorkeakouluista annetun asetuksen / mukaisesti. Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvioinnin tehneeltä opettajalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Edelleen arviointiin tyytymätön opiskelija vie asian koulutuspäällikön käsittelyyn ja sen jälkeen mahdollisesti tutkintolautakunnan ratkaistavaksi. Lukuvuonna tutkintolautakuntaan kuuluvat: yliopettaja Jorma Saarijärvi, pj Tekniikka, Kuopio (varalla tulosaluejohtaja Kari Lehtomäki) koulutuspäällikkö Päivi Diov Matkailu-ja ravitsemisala, Kuopio (varalla yliopettaja Riitta Rissanen) Liiketalous, Kuopio Opintojen hyväksilukeminen Opiskelija voi tietyin perustein esittää luettavaksi hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua muilla samantasoisilla opinnoilla taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkokemuksella. Hyväksilukua haettaessa käytetään valmista hakemuslomaketta. Jos opiskelija on tyytymätön opintojensa hyväksilukuun hän pyytää siihen oikaisua (kts: arviointiin tyytymätön opiskelija ). Opintosuoritusten rekisteröinti Oppilaitos pitää rekisteriä opintosuorituksista. Arvioinnin suorittanut opettaja kirjaa arvosanat oppilashallintoohjelmaan neljän viikon kuluessa koepäivästä tai harjoitus/oppimistehtävän palautuspäivästä. Halutessaan opiskelija voi saada suorituksistaan rekisteriotteen. 2.5 TOIMINNAN JA ITSEARVIOINNIN KEHITTÄMISEN MITTARIT Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa ovat osittain käytössä alla luetellut Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen itsearvioinnin kehittämisen myötä syntyneet mittarit. Mittarit uudistuvat kokonaisuudessaan lukuvuoden aikana. Euroopan laatupalkinto/itä-suomen ammattikorkeakoulujen laatukriteeristöllä määritetään ja mitataan koulutusorganisaation kokonaisuutta. Opiskelijoiden tulokyselyllä selvitetään opiskelijan kokemuksia koulutukseen hakeutumisesta, opiskelun aloittamisesta, ohjauksesta sekä koulutusyksiköstä. Tavoitteena on antaa perustiedot opettaja-tuutoreille ja suuntaviivat opiskelijan ohjaukselle sekä tarvittaville tukitoimenpiteille. SDLR-kysely (Self Directed Learning Readiness) mittaa opiskelijan itseohjautuvuutta, ja sen avulla voidaan opiskelijoita ohjata tai kouluttaa opiskelumenetelmien oppimisessa. Toteutetaan ensimmäisen jakson/periodin jälkeen. Opiskelijoiden yleiskysely mittaa opiskeluyhteisön me-henkeä, opiskelun ilmapiiriä sekä opetuksen ja sen tukitoimintojen toimivuutta. Sen avulla voidaan selvittää opiskeluun liittyviä ongelmakohtia ja ottaa niiden parantaminen huomioon työyhteisön kehittämisohjelmissa. Toteutetaan toisen vuosikurssin puolenvälin jälkeen. Ammattikorkeakouluopetuksen ja opiskelun tavoiteprofiilitutkimuksella arvioidaan opetuksen ja opiskelun painottumista opiskelijakeskeiseen tai opettajakeskeiseen suuntaan sekä opiskelua tukevaan ohjaukseen. Tuloksia käytetään pedagogisten ratkaisujen kehittämisessä. Toteutetaan kolmannen vuosikurssin puolessa välissä

9 Opiskelijoiden lähtökyselyllä (OPALA) selvitetään opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta ja koulutuksen antamia valmiuksia siirtyä työelämään. Tuloksia käytetään koulutusohjelmien kehittämisessä. Toteutetaan kypsyysnäytteen yhteydessä. Opiskelijoiden seurantakysely selvittää noin 2 vuotta aikaisemmin valmistuneiden opiskelijoiden toimintaa työelämässä. 2.6 OPINTOJEN JA OPISKELIJAN OHJAUS Opintojen ohjauksessa tuetaan ammattitaidon hankkimista, opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään omaan opiskeluunsa ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Opintojen ohjausta antavat opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opettajatuutorit, luokanvalvojat ja ryhmävastaavat. Myös opiskelijatuutoreiden, muiden opiskelijoiden ja koko henkilökunnan osaaminen on opiskelijan käytössä. Opintosihteerit ohjaavat mm. opiskelijavalintaan, opintososiaalisiin etuihin, opintotukeen ja opintorekisteriin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat vastaavat koulutusyksiköissä opinto-ohjauksen koordinoimisesta ja kehittämisestä sekä osallistuvat uraohjaukseen. 2.7 OPISKELIJATUUTORTOIMINTA Opiskelijatuutortoiminnalla tarkoitetaan kunkin koulutusalan opiskelijoiden antamaa vertaisohjausta, tukea ja neuvontaa erityisesti opiskelun alkuvaiheen esiinnostamissa kysymyksissä. Opiskelijatuutor on tuutorointiin sitoutunut ja koulutettu opiskelija ja omalta osaltaan amk-opiskelun asiantuntija. Opiskelijatuutoroinnin tavoitteena on yhteistyössä opintojen ohjausta toteuttavien kanssa perehdyttää uudet opiskelijat opiskeluun, sen käytäntöihin ja opiskelupaikkakuntaan sekä luoda ja edistää viihtyisää ja toimivaa opiskeluilmapiiriä ammattikorkeakoulussa. Keskeistä on opiskelijoiden antama tuki toisilleen ja tasavertainen kumppanuus. Opiskelijatuutorit toimivat myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa olevien opiskelijoiden isäntinä ja emäntinä. Tuutorit osallistuvat erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen sekä opiskelijahankintaan erilaisissa koulutuksen markkinointi- ja esittelytilaisuuksissa. Opiskelijatuutorina toimiminen kartuttaa vapaasti valittavia opintoja koulutusyksikköjen sopimien kriteerien mukaisesti. Jokaisessa koulutusyksikössä on omat opiskelijatuutorit ja tuutorvastaavat. He ovat juuri Sinua varten, ota rohkeasti yhteyttä! 2.8 POHJOIS-SAVON AMMATTIKORKEAKOULUN URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa opiskelijan, sinun ohjaustasi Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa. Palvelut tukevat itsetuntemuksen kehittymistä, opastavat opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvässä tiedonhaussa sekä auttavat opintojen ja uran suunnittelussa ja harjoittelu- ja työpaikan löytämisessä. Palvelut edistävät kontaktien syntymistä maakunnan työnantajien ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden välille sekä välittävät ajankohtaista tietoa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta, harjoittelusta, opinnäytetöistä ja työpaikoista. Ura- ja rekrytointipalveluihin sisältyvää ohjausta saat tarpeesi mukaan ensisijaisesti yksikkösi ura- ja rekrytointivastaavalta, opinto-ohjaajilta, opettaja- ja opiskelijatuutoreilta, harjoittelusta, opinnäytetöistä ja kansainvälisestä toiminnasta vastaavilta henkilöiltä sekä opintotoimistojen ja kirjastojen henkilöstöltä. Opiskelun eri vaiheissa saat tietoa ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluista, ohjaushenkilöstöstä ja heidän työnjaostaan sekä ura- ja rekrytointivastaavista. Opintojen aloitusvaiheessa esitellään ura- ja rekrytointipalvelujen tehtävää, henkilöstöä sekä verkko- ja tietopalveluja. Opintojen kuluessa tuetaan ammatillisen suuntautumisen valintoja esimerkiksi järjestämällä työpaikkavierailuja, työelämän edustajien tapaamisia, alumnitoimintaa ja rekrytointitapahtumia. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua työnhaku- ja urasuunnitteluvalmiuksia kehittävälle opintojaksolle. Ura- ja rekrytointiohjaus toimii yksilö- ja ryhmäpalveluina tai itsepalveluperiaatteella. Yksilöpalvelut sisältyvät henkilökohtaiseen opintojen ja uran suunnitteluusi.ryhmäohjauksessa sinua ohjataan käyttämään itsepalveluperiaatteella toimivia ura- ja rekrytointipalveluja. Opit löytämään itsenäisesti tietoa harjoittelu- ja työpaikoista sekä opinnäytetöiden aiheista. Apunasi sinulla ovat mm. Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkorekrytointipalvelu Jobstep.net ja yksiköiden ura- ja rekrytointipalveluiden ilmoitustaulut, ura- ja rekrytointiesitteet, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelujen kotisivut (www.pspt.fi ), opinto-oppaat ja erilaiset markkinointi-, rekrytointi- ja tiedotuskampanjat. Lisätietoa palveluistamme saat yksikkösi ura- ja rekrytointivastaavalta ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun kotisivuilta wwww.pspt.fi. 2.9 TUTKINTOTODISTUKSEN ANTAMINEN Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija anoo tutkintotodistusta yksikössä sovitulla tavalla viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua valmistumista. Anomus tehdään yksikön opintotoimistosta saatavalla tutkintotodistushakemuksella ja mukaan liitetään opintorekisteriote, josta ilmenee, että opiskelija on suorittanut kaikki opintonsa. Opintojen päättymisvaiheessa valmistuvalta opiskelijalta pyydetään palautetta 16 17

10 eri viranomaisia varten opetuksen ja opetustarjonnan toteuttamisesta. Kyselyt on eritelty todistushakemukssa, josta opiskelija voi hakemusta jättäessään tarkistaa, onko hän vastannut valmistumisvaiheen kaikkiin kyselyihin KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisten kokemusten merkitys on nykypäivänä tärkeää opiskelijalle niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin. Ulkomailla vietetty opiskelu- tai harjoittelujakso vahvistaa esimerkiksi kielitaitoa, vieraiden kulttuurien tuntemusta, joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Näitä taitoja ja piirteitä työnantajatkin arvostavat nykyaikana. Yhä useammissa tehtävissä tarvitaan eri kulttuurien ja alueiden tuntemusta sekä kansainvälistä kokemusta. Ammattikorkeakoulumme tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle monipuolisia kansainvälistymis mahdollisuuksia. Erilaiset kansainväliset yhteistyöohjelmat ja projektit tarjoavat opiskelijoille niin opiskelu- kuin harjoittelupaikkoja korkeakouluissa tai yrityksissä eri puolilla maailmaa. Yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen partnerikorkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Oma-aloitteisimmat opiskelijat etsivät myös itse paikkoja haluamastaan maasta tai kaupungista. Niin vaihto-ohjelmien puitteissa kuin itsenäisesti vaihtoon lähdettäessä lähtökohtana on suorittaa opintoja, jotka voidaan laskea mukaan kotimaiseen tutkintoon. Sokratesohjelmaan kuuluvaa opintojen seurantaa helpottavaa ECTS-järjestelmää (Euroean Credit Transfer System) sovelletaan ulkomaisten opintojen korvaavuuden ja hyväksilukemisen kehittämisessä. Yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan lisäksi Venäjälle, Itä- ja Etelä-Eurooppaan, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä useisiin Afrikan valtioihin. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu on osallisena muun muassa SOKRATES/ERASMUS-, LEONARDO DA VINCI-, TEMPUS- sekä NORDPLUS-yhteistyöohjelmissa ja toimii koordinoivana ammattikorkeakouluna kansallisessa Venäjä-verkostohankkeessa. Nämä ohjelmat tarjoavat opiskelijoille niin opiskelu- kuin harjoittelumahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa ja Venäjää. Kun opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla integroituu osaksi kotimaista tutkintoa, se ei pidennä opintojen kokonaiskestoa. Kaikkia vaihtoon lähteviä opiskelijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan matka-avustuksilla. Esimerkiksi lukuvuonna Erasmus-vaihto-opiskelija sai avustusta euroa vaihdon kokonaiskestosta riippuen. Jokainen opiskelija saa myös opinto- ja asumistukea vaihtojaksonsa aikana. Jokaisessa ammattikorkeakoulun yksikössä tai tulosalueella on kv-koordinaattori, joka opastaa lähteviä ja tulevia opiskelijoita vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Opintoasioissa opiskelijaa neuvoo opinto-ohjaaja ja koulutusohjelmanjohtaja. Myös kehittämis- ja palvelukeskuksessa (Kuopio) sijaitsevaan kv-toimistoon voi ottaa yhteyttä kansainväliseen vaihtoon liittyvissä asioissa. Ammattikorkeakoulu tiedottaa kansainvälisistä asioista infotilaisuuksien, tiedotteiden ja www-sivujen kautta. Jos haluat lisätietoja kansainvälisestä vaihdosta ja opiskelusta ulkomailla, ota yhteyttä! Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu kv-toimisto kv-suunnittelija Maija-Liisa Ahtiainen Puh. (017) Fax. (017) URL: KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluista saat tietoja ammattikorkeakoulun wwwsivuilta (http://www.pspt.fi/kirjasto). Sieltä löydät mm. yhteiset aineistohakemistot, tiedot lehdistä, tietokannoista ja opinnäytetöistä. Kaikilla ammattikorkeakoulun yksiköillä on omat toimipistekirjastonsa, joista saat yksikkökohtaisia lisätietoja palveluista. Ammattikorkeakoulun tietoverkko (Pohjois-Savo Polytechnic NETwork) yhdistää toisiinsa yksiköiden lähiverkot. Tämä verkko on edelleen liitetty Suomen yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset yhdistävään FUNET-verkkoon ja sen kautta maailman laajuiseen Internet-verkkoon. Tietoverkko tarjoaa yksiköiden lähiverkkoihin liitettyjen laitteiden välityksellä opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön lukuisia palveluja. Tavallisimmin käytettyjä ovat sähköposti, pääteyhteydet muihin koneisiin sekä erilaiset tiedosto- ja hakemistopalvelut. FUNET- ja Internet-verkot mahdollistavat laajan tietopalveluyhteistyön suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Opiskelijoiden vakuutusturva Pohjois-Savon ammattikorkeakoululla on lakisääteinen työtapaturmavakuutus oppilaitoksen opiskelijoille. Opiskelijoiden vakuutus on voimassa käytännön työharjoittelun aikana. Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvien osalta vakuutus on voimassa työharjoittelun lisäksi myös koulumatkoilla ja teoriaopiskelun aikana. Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä työtapaturmavakuutusta ja on voimassa muulla opiskeluajalla, myös opiskeluun liittyvillä matkoilla kaikkialla maailmassa. Kuitenkin opiskelijoiden lähtiessä ulkomaan matkoille heidän on syytä hankkia matkavakuutus täydentämään vakuutusturvaa

11 Vahingon satuttua opiskelija ottaa yhteyttä oman yksikön koulutuspäällikköön vahinkoilmoituksen tekemistä varten Päihteiden väärinkäytön ehkäiseminen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelijat ja työntekijät noudattavat Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän oppilaitosten päihdeohjelmaa (liitteenä) Oppilaitoksen järjestyssäännöt Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän oppilaitokset, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu ja ammatillinen instituutti, ovat hyväksyneet yhdessä laaditut järjestyssäännöt, joiden avulla taataan työ- ja opiskeluyhteisön turvallisuus ja työrauha. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa sen ulkopuolella (kuten työharjoittelussa, opintokäynneillä ja koulua edustettaessa). Järjestyssäännöt löydät intranetista Tasa-arvo Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymässä on hyväksytty tasa-arvosuunnitelma. Opiskelijoiden kohdalta tasa-arvoa tarkastellaan tasa-arvoperiaatteiden toteutumiseksi opetuksessa, arvioinneissa, ohjauksessa sekä syrjinnän/häirinnän ehkäisemiseksi. Tasa-arvoasiamies on opskelijoiden käytettävissä. Tasa-arvosuunnitelman löydät intranetista Tietosuoja Opiskelijahallinnon tietojärjestelmästä on laadittu henkilörekisteriseloste, joka löytyy nettisivuilta. Henkilörekisteriseloste sisältää opiskelijoiden tietojen keräämistä, säilyttämistä sekä luovuttamista koskevat velvoittavat periaatteet. Ammattikorkeakoulun toimintapolitiikka korostaa yksityisyyden suojaa velvoittavia säädöksiäkin voimakkaammin OPISKELIJAN TUKIPALVELUT Yksiköitten opintotoimistoissa opiskelijaa palvellaan seuraavissa asioissa: ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun lukuvuosittain henkilö- ja yhteystietojen muutokset opiskelutodistukset opintorekisteriotteet opintotukiasiat: neuvonta, hakemuslomakkeiden jakelu, vastaanottaminen ja edelleen toimittaminen Lisäksi opintotoimistoissa hoidetaan opiskelijaksi hakemiseen, opiskelupaikan siirtoon sekä opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviä asioita. Opintoasiaintoimistossa opiskelijaa palvellaan: opiskeluoikeuteen liittyvissä asioissa opintotukiasioissa (mikäli asia ei ratkea yksikön opintotoimistossa) opintososiaalisissa asioissa opintoasioiden tietohallinnossa yhteis- ja erillishaussa, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvissä asioissa Opintoasiaintoimistolla on tiedotus ja ohjausvastuu yksiköitten opintotoimistojen henkilökunnan kanssa. Ammattikorkeakouluopiskelijalla on oikeus anoa opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Tietyin edellytyksin opiskelijalla on oikeus myös aikuiskolutustukeen, jonka myöntää koulutus- ja erorahasto (www.koulutuserorahasto.fi). Opintotukea voidaan myöntää hakemuksesta oppilaitokseen hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle, kun opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Opiskelijan omat veronalaiset tulot vaikuttavat opiskelijan saamaan opintotukeen. Lisää tietoa saat Kelan opintotukikeskuksen nettisivuilta, joihin pääset osoitteesta Ammattikorkeakoulussa on opintotukilain mukainen opintotukilautakunta, joka toimii kahdeksan jäsenisenä. Opintotukilautakunnan tehtävänä on määritellä kutakin tutkintoa varten opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä antaa Kelan opintotukikeskukselle yksittäisen opiskelijan osalta lausuntoja em. perusteiden toteutumisesta. Opintotukilautakunnan antamat lausunnot ovat Kelan opintotukikeskuksen päätöksiä sitovia. Opintotukilautakunta on määritellyt opintojen edistymisen yleiseksi kriteeriksi 30 opintoviikkoa / lukuvuosi. Päätoimisen opiskelun kriteerinä on keskimäärin 3 opintoviikkoa / kuukausi. Opintotukilautakunta valvoo määrittelemiensä kriteereiden mukaisesti opiskelijan opintojen päätoimisuutta ja edistymistä. Tarvittaessa opintotukilautakunta pyytää opiskelijalta selvitystä em. asioista. Opiskelijan omat veronalaiset tulot vaikuttavat opiskelijan opintotukikuukausien määrään vuositasolla. Ammattikorkeakoulun opiskelija on oikeutettu myös Kelan ruokalan ylläpitäjälle maksamaan ateriatukeen. Opiskelija todistaa ko oikeuden kuvallisella oppilaitoskortilla, jonka hän saa maksuttomana aloittaessaan opiskelun. Kadotetun tai muuten tuhoutuneen kortin tilalle opiskelija hankkii uuden kortin hintaan 40 mk. Opintotukiasioista löydät lisää tietoa ammattikorkeakoulun kotisivuilta osoitteesta:

12 2.14 ASUMINEN Kuopiossa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUOPAS) omistamista asunnoista. Hakeminen tapahtuu kirjallisesti lomakkeella, jota saa KUOPAS:n toimistosta Torikatu 15, KUOPIO, puh. (017) sekä yksiköiden opintotoimistoista. Tekniikan Kuopion yksikön opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Taivaanpankolla. Hakeminen tapahtuu kirjallisesti asuntohallituksen lomakkeella nro 34, jota saa Tekman Tuki ry:n toimistosta, Retkeilijäntie 1 D, KUOPIO, puh. (017) , yksiköiden opintotoimistoista sekä nettisivuilta tekma.pspt.fi. Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa. Varkaudessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Varkauden Vuokratalot Oy:stä, puh. (017) Hakeminen tapahtuu lomakkella, jota saa Varkauden Vuokratalot Oy:stä, Käsityökatu 37-39, VAR- KAUS tai kaupungin asuntotoimistosta, Ahlströminkatu 6, VARKAUS, puh. (017) ja yhteispalvelupisteestä Kaupungintalolta. Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokra-asuntoja, joista saa tietoa mm. yksiköiden opintotoimistoista ja ilmoitustauluilta. Iisalmessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy-Petterinkulman omistamista opiskelija-asunnoista. Hakeminen tapahtuu asuntohakemuslomakkeella, jota on saatavilla Kiinteistö Oy-Petterinkulmasta, Kirkonsalmentie 12, IISALMI, puh. (017) ja kuntien asuntotoimistoista. Asuntohakemukset on palautettava liitteineen Kiinteistö Oy-Petterinkulmaan. Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti: Peltosalmen maaseutuopetuksen yksikön opiskelijat voivat hakea asuntoa myös yksikön omasta asuntolasta. Hakeminen tapahtuu yksiköstä saatavilla hakemuslomakkeilla, jotka palautetaan opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen yhteydessä. Opintotuen asumislisää voivat pääsääntöisesti saada kaikki vuokralla asuvat lapsettomat avio- ja avoparit, alivuokralaiset ja osa-asunnossa sekä yhteisruokakunnissa asuvat opiskelijat. Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja opintotuen asumislisään, voivat hakea yleistä asumistukea opiskelupaikkakuntansa Kelan toimistosta TERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Päätoimiseksi katsotaan opiskelija, jonka opiskelu kestää yli neljä kuukautta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. (Kansanterveyslaki 66/72.) Tarkemmin terveydenhuoltopalveluista löydät tietoa ammattikorkeakoulun yksiköitten kotisivuilta. Voit kysyä myös terveydenhoitajalta, alla terveydenhoitajien puhelinnumerot yksiköittäin: Maaseutuopetus, Peltosalmi terveydenhoitajan puh. (017) Liiketalous, Sosiaali-ja terveysala, Iisalmi terveydenhoitajan puh. (017) Metsä- ja puutalous, Siilinjärvi terveydenhoitajan puh. (017) Matkailu- ja ravitsemisala, Kuopio terveydenhoitajan puh. (017) Musiikki ja tanssi, Kuopio terveydenhoitajan puh. (017) Liiketalous, Kuopio terveydenhoitajan puh. (017) Sosiaali- ja terveysala, Kuopio terveydenhoitajan puh. (017) Tekniikka, Kuopio terveydenhoitajan puh. (017) Liiketalous, Varkaus terveydenhoitajan puh. (017) Tekniikka, Varkaus terveydenhoitajan puh. (017) Kuopion Muotoiluakatemia terveydenhoitajan puh. (017) Pelastusopisto terveydenhoitajan puh. (017) OPISKELIJAKUNTA OPISKELIJOIDEN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OPISKELU- OLOSUHTEISIIN Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun Opiskelijat PSAKO ry. on sekä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun että ammatillisen instituutin opiskelijoita yhdistävä opiskelijakunta, joka valvoo ja ajaa tasapuolisesti yhteensä lähes 8000 opiskelijan etuja niin Iisalmessa, Kuopiossa kuin Varkaudessakin. PSAKO ry:n tehtäviin edunvalvonnan lisäksi kuuluu mm. opiskelijaedustajien nimeäminen ammattikorkeakoulun monenlaisiin työryhmiin ja tiimeihin. Näin varmistetaan se, että opiskelijoiden ääni kuuluu jo päätösten valmisteluvaiheessa. PSAKO ry on aktiivisesti yhteydessä ammattikorkeakoulun johtoon sekä tekee yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa sekä Pohjois-Savon maakunnan alueella, että valtakunnallisesti. Opiskelijayhdistyksen kokous edustajisto hallitus pääsihteeri Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää opiskelijayhdistyksen kokous. Edustajisto, jonne valitaan jokaisesta koulutusalajärjestöstä edustajat päättää mm. vuosittain jäsenmaksujen suuruuksista ja toiminnan linjauksista hyväksymällä vuosittain mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion

13 Varsinaisesti PSAKO ry:n toimintaa käytännön tasolla pyörittää ja siitä vastaa edustajiston lailla vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallitus koostuu koulutusalajärjestöjen edustajista, kuntayhtymän hallituksen opiskelijajäsenestä sekä pääsihteeristä, joka toimii kokousten sihteerinä. Hallituksen jäseniin saat helpoiten yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin yhteystiedot löytyvät tämän esittelytekstin jälkeen. Jäsenyys kannattaa - opiskelijakortilla säästät selvää rahaa Edunvalvonnan lisäksi opiskelijakuntamme tarjoaa myös erilaisia etuja jäsenistölleen. Hankkimalla opiskelijayhdistyksesi kautta PSAKO ry:n ja Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:n tarjoaman opiskelijakortin, saat paitsi vahvan etujärjestön taaksesi, myös erilaisia jäsenetuja. Matkustat halvemmalla ja saat muita rahanarvoisia jäsenetuja koulutusyksikössäsi ja liikkuessasi opiskelupaikkakunnallasi. Tule mukaan aktiiviseen ja iloiseen opiskelijakuntatoimintaan! Tekijöitä ei ole koskaan liikaa. Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun Opiskelijat PSAKO ry. PL 6 (käyntiosoite Sammakkolammentie 2 C, 2. kerros) KUOPIO puh. (017) fax. (017) puheenjohtaja: gsm , pääsihteeri: gsm , koko hallitus: internet: Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry. PSAKO ry on yksi valtakunnallisen ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujärjestön eli SAMOK ry:n jäsenistä. SAMOK ry on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK ry huolehtii opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon. SAMOK ry järjestää myös tasokasta koulutusta sekä seminaareja ja tapaamisia opiskelijakuntien luottamushenkilöille, julkaisee materiaalia opiskelijakuntien käyttöön sekä informatiivista SAMOKKI lehteä, vuotuista kalenteria unohtamatta. SAMOK ry huolehtii omalta osaltaan opiskelijakortin eduista valtakunnallisella tasolla: VR, Matkahuolto, hotellit, Sampo ryhmän vakuutukset jne. Opiskelijakortti korkeakouluopiskelijan ehdoton tuntomerkki! Lisätietoja löydät SAMOK ry:n nettisivuilta osoitteesta Opiskelijakunta-asiaa netistä! Mitä opiskelijakunnassa tapahtuu, hallituksen, edustajiston puheenjohtajiston ja koulutusalajärjestöjen yhteystiedot sekä tuoreimmat opiskelijakuntakuulumiset sekä muuta hyödyllistä tietoa mm. jäseneduista löytyy opiskelijakunnan www-sivuilta osoitteesta Yhteisellä asialla! Opiskelijakunta- samoin, kuin opiskelijayhdistystoiminnalla opiskelijoiden on mahdollista vaikuttaa opiskeluolosuhteisiinsa. Yhteistyössä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa meidän on mahdollista kehittää mme entistä parempi ja laadukkaampi paikka olla ja opiskella

14 Tekniikka Kuopio Tekniikka Kuopio 3 TEKNIIKKA, KUOPIO (TeKu) Kuopion tekniikan koulutusyksikkö (ent. Kuopion teknillinen oppilaitos) on vuonna 1886 perustettu oppilaitos, jota valtio ylläpiti vuoteen Yksikössä koulutetaan insinöörejä kone-, sähkö- rakennus- ja ympäristöaloille. Koulutusta annetaan teknillisiin ja teknillis-taloudellisiin käyttö- ja ylläpito- sekä suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusyksikössä annetaan myös ammatillista lisäja täydennyskoulutusta sekä suoritetaan palvelu- ja tutkimustoimintaa. 3.1 TÄRKEIMMÄT YHTEYSTIEDOT Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio PL 88 (Opistotie 2) Kuopio vaihde (017) faksi (017) tulosaluejohtaja Kari Lehtomäki (017) koulutuspäällikkö Hemmo Yli-Pietilä (017) johtajien sihteeri Oili Lipponen (017) koulutusohjelmien johtajat Osastonjohtajat toimivat koulutusohjelmien johtajina seuraavasti: koneosasto, yliopettaja Esa Hietikko (017) kone- ja tuotantotekniikka rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, yliopettaja Kimmo Ruotsalainen (017) rakennustekniikka - ympäristöteknologia - puutekniikka - palopäällystö sähköosasto, yliopettaja Arto Toppinen (017) elektroniikka - sähkötekniikka - tietotekniikka - Information Technology opinto-ohjaajat koneosasto Pekka Hytönen (017) sähköosasto Esko Pöllänen (017) rakennusosasto Esa Makkonen (017) harjoitteluinsinööri Jukka Valtonen (017) opintotoimisto opintosihteeri Marketta Asikainen (017) opintosihteeri Anja Haapakoski (017) opintosihteeri Pirjo Mustonen (017) talousasiat laskentasihteeri Anitta Miettinen (017) palkkasihteeri Marja-Liisa Kaiponen (017) kirjasto (017) ja (017) virastomestarit (017) täydennyskoulutusosasto (017) sähköosaston laboratoriot (017) , , , koneosaston laboratoriot (017) , , rakennus- ja ympäristötekniikan os. laboratoriot (017) , atk-laboratorio (017) , terveydenhoitaja (017) Päivi Kuronen tai (017) opiskelijayhdistys (017) TYÖJÄRJESTYS ma pe pe aloitus lukujärjestyksen mukaisesti rästitentit ja arvosanojen korotukset rästitentit ja arvosanojen korotukset viikko 42 syysloma ( ) pe periodi päättyy, periodissa 40 opetuspäivää rästitentit ja arvosanojen korotukset ma la pe periodi alkaa opetus perjantain lukujärjestyksen mukaisesti rästitentit ja arvosanojen korotukset pe periodi päättyy, periodissa 40 opetuspäivää ti 7.1. pe la pe joululoma periodi alkaa opetus maanantain lukujärjestyksen mukaisesti opetus perjantain lukujärjestyksen mukaisesti rästitentit ja arvosanojen korotukset pe periodi päättyy, periodissa 40 opetuspäivää rästitentit ja arvosanojen korotukset 26 27

15 Tekniikka Kuopio Tekniikka Kuopio Kaikki opinnot kelpaavat vapaasti valittaviin opintoihin sen laajuisina kuin yhteistyökumppanina toimiva oppilaitos ilmoittaa. Opiskelijan on toimitettava koulutusohjelmansa johviikko 10 ma pe ( ) hiihtoloma 4. periodi alkaa rästitentit ja arvosanojen korotukset ke periodi päättyy, periodissa 40 opetuspäivää pe päättäjäiset pe 6.6. rästitentit ja arvosanojen korotukset (mahdollisesti valintakoepäivä uusille pyrkijöille) vahvistetaan myöhemmin 3.3 ILMOITTAUTUMINEN Opiskelijoiden tulee ilmoittautua koulutusyksikön opintotoimistoon 13. syyskuuta mennessä. Katso yksityiskohtaiset ohjeet liitteenä olevasta tutkintosäännön 4. :stä. Lisäksi opiskelijan on ilmoittauduttava opintojakson alussa opettajalle. 3.4 OPINTONEUVONTA Opintoneuvonnalla ja opinto-ohjauksella pyritään selvittämään opiskelijalle opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä ja toisaalta helpottamaan opiskeluprosessia ja auttamaan opiskelijaa käyttämään tarjolla olevia opetuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti. Uusille ammattikorkeakouluopiskelijoille järjestetään aluksi yksi informaatiopäivä, tällöin esitellään ammattikorkeakoulujärjestelmää, yksikköä ja sen osastoja sekä käsitellään opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä. Uusia opiskelijoita neuvovat myös ns. tutorit eli vanhemmat opiskelijat. Opintoneuvontaa saa pyydettäessä opinto-ohjaajilta: rakennusosasto: yliopettaja, Esa Makkonen (huone A306) koneosasto: lehtori Pekka Hytönen (huone A214) sähköosasto: lehtori pääopinto-ohjaaja Esko Pöllänen (huone A213) Lisäksi opintoneuvontaa antavat koulutusohjelmien johtajat (osastonjohtajat) sekä kaikki opettajat. Käytännön alkujärjestelyissä opastavat myös yksikön opintotoimiston henkilökunta sekä harjoitteluinsinööri Jukka Valtonen. 3.5 OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU Opintojaksojen ja tutkinnon tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suullisten ja kirjallisten tenttien sekä harjoitustöiden perusteella. Opintojaksoissa osoitetuista hyväksytyistä tiedoista, taidoista ja valmiuksista käytetään arvosanoja: kiitettävä (5), hyvä (4 ja 3), tyydyttävä (2 ja 1). Arviointiperiaatteita on selostettu erillisessä arviointiohjeessa (ks. ilmoitustaulut). 3.6 HYLÄTTYJEN OPINTOJAKSOJEN SUORITTAMINEN JA OPINTO- JAKSOJEN ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN AMK:SSA Hylätyt opintojaksot Hylättyä opintojaksoa voi yrittää suorittaa kahdesti 12 kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Kuullustelupäivät on ilmoitettu työjärjestyksessä. Kuulustelutilaisuuksiin ilmoittaudutaan WEB-palvelun kautta. Jos hylätyn opintojakson suoritus ei toisellakaan yrityksellä onnistu, opiskelijan on kuunneltava opintojakso uudelleen sekä osallistuttava opintojakson normaaleihin kokeisiin. Jos tällöinkään ei opintojaksoa saada hyväksytysti suoritetuksi, ratkaisee ao. osasto jatkotoimenpiteet. Jos opiskelijalta puuttuu harjoitustöitä tai laboratorioselostuksia, opettajalla on oikeus kieltää erilliskuulusteluun osallistuminen. Opintojakson arvosanojen korottaminen Hyväksyttyä opintojakson arvosanaa saa yrittää korottaa yhden kerran. Korotustilaisuudet ovat kuulustelupäivinä, ilmoittautuminen WEB-palvelun kautta Korotustilaisuudessa koe on viimeksi opetetun opintojakson mukainen. 3.7 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT Tutkinnon laajuus on 160 ov ja siihen sisältyy vapaasti valittavia opintoja 10 ov. Opiskelija voi täydentää tutkintoaan yli 160 ov:n, jolloin nämä tutkintoa ylittävät opinnot kirjataan vapaasti valittaviin opintoihin. Tutkintoon sisältyviin vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä yhtä kieltä korkeintaan 4 ov. Kielien määrää ei rajoiteta. 1. Tekniikan koulutusyksikön opintojaksot Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman koulutusyksikön kaikkien koulutusohjelmien opinnoista. Jos eri opintojaksoilla on ilmeistä päällekkäisyyttä, on opiskelijan varmistettava luennoitsijalta, opolta tai koulutusohjelmansa johtajalta ennen opiskelun aloittamista, hyväksytäänkö ko. opintojakso hänen tutkintoonsa sisältyviin vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija ilmoittautuu välittömästi opintojakson alettua opettajalle. 2. Muiden Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutusyksiköiden opintojaksot Opiskelija voi valita opintojaksoja muiden yksiköiden tarjonnasta. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake nettisivuilla. 3. Ulkomaiset yhteistyöoppilaitokset 28 29

16 Tekniikka Kuopio Tekniikka Kuopio tajalle dokumentit (todistus, opintokortinote, opetusohjelma, luennoitsijan selvitys tms.), joista selviää oppilaitos opintojakson nimi opintojakson laajuus suorituspäivä suorituksesta saatu arvosana 4. Muut oppilaitokset Mikäli opiskelija haluaa suorittaa vapaasti valittavia opintoja muissa kuin edellä mainituissa oppilaitoksissa, tulee hänen ennakolta varmistaa opintojen hyväksyttävyys opinto-ohjaajalta tai osastonjohtajalta. Suorituksen jälkeen opiskelija toimittaa opinto-ohjaajan tai osastonjohtajan hyväksymän dokumentin opintotoimistoon tallennettavaksi opintorekisteriin. 3.8 VAPAUTUKSET PAKOLLISTEN OPINTOJEN SUORITTAMISESTA 1. VAPAUTUKSET Opiskelija voi tietyin edellytyksin saada vapautuksia pakollisista opinnoista. Vapautusmenettelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita: Jos opiskelija haluaa korvata koulutusohjelmaansa kuuluvan pakollisen opintojakson vastaavalla suorituksella toisessa ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tms. on hänen tehtävä siitä hakemus opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä tosite suorituksesta. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen opintojakson opetuksen alkua, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sen alkamisesta. Pääsääntöisesti korvaavan opintojakson arvosana tulee olla vähintään hyvä (3). Suoritus ei saa olla viittä vuotta vanhempi ja sen tulee olla vähintään amk-tasoinen. Anomuksen käsittelee opinto-ohjaaja tai osastonjohtaja. Jos vapautus on haettu opettajalta, lopullisen hyväksymisen tekee opinto-ohjaaja tai osastonjohtaja. Jos opettaja katsoo, että ulkopuoliset suoritukset korvaavat opintojakson vain osittain, ei hakemusta hyväksytä. Kuitenkin opettaja voi harkintansa mukaan ottaa suorituksen huomioon osana opintojakson suoritusta. Tällöin hän vaatii opiskelijalta lisäsuorituksia. Lisäsuoritus voi olla harjoitustyö, tentti tai osittainen luentojen kuuntelu. Opettajan on arvosteltava kyseinen opintojakso ja suoritus näkyy todistuksessa normaalina ko. opettajalle suoritettuna TeKu:n opintojaksona. 2. ALKUOPINTOJEN JÄRJESTELYT Alkuopintojen opintojaksot ovat kaikille pakolliset, mutta joidenkin opintojaksojen suorittamiseen on mahdollista saada helpotusta tietyin edellytyksin. Koska käytäntö eri aineissa vaihtelee, on tärkeää osallistua kunkin alkuopintojakson ensimmäiselle tunnille, jossa erikoisjärjestelyistä ilmoitetaan. Yleisaineet Ruotsi 1, Ruotsi 2, Vieras kieli 1 ja Vieras kieli 2 Opintojakson alussa järjestetään tasokoe. Sen läpäisseet saavat rekisteriin suoritusmerkinnän ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Viestintä 1 Lukion käyneistä ne, joilla päättötodistuksen äidinkielen arvosana on väh. 7 tai ylioppilaskirjoitusten arvosana väh. C, saavat suoritusmerkinnän ja vapautuksen kurssin muista velvoitteista. Matematiikan peruskurssi A Tämä koskee vain ammattioppilaitoksista tulevia opiskelijoita ja siihen osallistuminen on pakollista ilman huojennuksia. Matematiikan peruskurssi L Tämä koskee vain lukion käyneitä opiskelijoita. Lukion käyneistä ne, joilla päättötodistuksen pitkän matematiikan arvosana on väh. 7 tai ylioppilaskirjoitusten arvosana väh. C, saavat suoritusmerkinnän ja vapautuksen kurssin muista velvoitteista. Vapautukseen oikeutetutkin voivat silti suorittaa opintojakson myös normaalisti. Tätä suositellaan etenkin, jos edellisestä koulunkäynnistä on kulunut pitkähkö aika. Kemia 1 Kaikkien osastojen yhteinen kemian tasokoe pidetään toisella opiskeluviikolla. Tasokokeen läpäisseet saavat rekisteriin suoritusmerkinnän ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Taskokokeeseen tulee ilmoittautua ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Ilmoittautumislistat löytyvät osastojen ilmoitustauluilta. Tasokoe perustuu kirjaan Tekniikan kemia (kirjoittajat Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio). Ammattiaineet Sähkötekniikan työt, sähköosaston koulutusohjelmat Ammattioppilaitoksen sähkötekniikan tai vastaavan koulutusohjelman suorittaneet saavat vapautuksen. Sähköturvallisuus, sähköosaston koulutusohjelmat Ammattioppilaitoksen sähkötekniikan tai vastaavan koulutusohjelman suorittaneet saavat vapautuksen. Tietokoneenkäytönperusteet, tietojenkäsittely 1 tai tietotekniikka 1 voidaan korvata hyväksytyllä tasokokeella. 3.9 ULKOMAISISSA YHTEISTYÖ- OPPILAITOKSISSA SUORITETTUJEN OPINTOJEN LIITTÄMINEN TUTKINTOON Opiskelija saa liittää kaikki ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa suorittamansa opinnot tutkintoonsa vapaasti valittavina opintoina. Tällöin sovelletaan vapaasti valittavia opintoja koskevaa ohjetta ULKOMAILLE LÄHTEVÄN OPISKELIJAN OPISKELU- SUUNNITELMA Normaaliin opetusohjelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittamiseksi koulutusyksikkö pyrkii tarjoamaan erityisjärjestelyjä, jottei ulkomailla opiskeleminen vaikeuttaisi tai hidastaisi normaaliaikaista valmistumista. Tällaisia erityisjärjestelyjä ovat mm. opintojaksoon liittyvä tavanomaista laajempi harjoitustyö, referaatin laatiminen, tenttiminen ulkomailla (koejärjestelyt sovittava oppilaitosten kesken) tai tenttiminen paluun jälkeen. Erityisjärjestelyt sovitaan ennakkoon tehdyllä opiskelusuunnitelmalla. Opiskelijan on mahdollisimman varhain pyrittävä selvittämään kohdelaitoksessa suoritettavat opinnot ja mitä tutkintoon kuuluvia opintoja niillä korvataan (vapaasti valittavat opinnot, pakolliset/vaihtoehtoiset opinnot kokonaan/osittain). Lisätietoja saat ECTS-oppaasta. Opasta saat KV-toimistosta. Tässä selvityksessä häntä avustavat koulutusohjelman kv-asioista vastaava opettaja ja korvautuvien opintojaksojen opettajat. Opiskelusuunnitelma tehdään opintotoimistosta saatavalla lomakkeella ja siinä selvitetään miten ulkomaiset opinnot liitetään tutkintoon 30 31

17 Tekniikka Kuopio Tekniikka Kuopio mitä erityisjärjestelyjä sovelletaan muihin normaaliin opetusohjelmaan kuuluviin opintoihin. Opiskelija neuvottelee kunkin opintojakson opettajan kanssa menettelytavasta. Opettaja kirjaa sovitun menettelyn lomakkeelle. Kun koko opiskeluohjelma on valmis opiskelija toimittaa sen opintotoimistoon, josta se edelleen toimitetaan koulutusohjelman johtajalle. Koulutusohjelmanjohtajan hyväksyttyä suunnitelman opiskelija saa siitä kopion opintotoimistosta OPINTOREKISTERIOTTEET Halutessaan opiskelija voi saada rekisteriotteen opintotoimistosta. Lisäksi WEB-palvelun kautta opiskelija voi vapaasti katsella omia arvosanojaan LIIKUNNAN HARRASTUS- MAHDOLLISUUDET Liikunta on vapaaehtoista. Opiskelijat kokoavat joukostaan ryhmän, jolla aloittavat säännöllisen liikunnan. Liikuntavahtimestari varaa näille ryhmille salivuoroja, luovuttaa liikuntavälineitä ja huolehtii liikuntavälineiden hankkimisesta. Koulutusyksikössä on hyvät liikuntatilat saunoineen, jotka ovat opiskelijoiden käytettävissä myös iltaisin HARJOITTELU Harjoittelun osuus opiskelusta insinöörikoulutuksessa on 20 ov. Poikkeuksena on tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto, jossa harjoittelun osuus on 40 ov. Ammattioppilaitospohjaisilla opiskelijoilla käytännön työtä sisältänyt koulutus yhdessä heiltä vaadittavien alkuopintojen kanssa vastaa 10 ov harjoittelua. Opiskelijaksi pääsemiseen vaadittavan tutkinnon jälkeen on ylioppilaiden oltava käytännön harjoittelussa 12 kk ja ammattioppi-laitospohjaisten opiskelijoiden 6 kk vaatimusten täyttämiseksi. Harjoittelupaikan jokainen opiskelija hankkii itse HARJOITTELUNEUVONTA Koulutusyksikön harjoitteluinsinööri Jukka Valtonen opastaa harjoitteluasioissa ja vastaanottaa harjoittelusuoritukset. Harjoitteluinsinöörin huone on A212 ja puhelin (017) Lisätietoja : OPINTOTOIMISTO Koulutusyksikön opintotoimisto on avoinna opiskelijoiden asioimista varten arkisin lukuvuoden aikana klo Opintotoimistosta saa mm. opintotukineuvontaa ja opiskelutodistukset KIRJASTO- JA INFORMAATIO- PALVELUT Koulutusyksikön kirjaston asiakkaita ovat opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä ulkopuoliset asiakkaat ja kirjastot. Kirjastoon hankitaan tietopohjaista aineistoa yksikössä opetettavien alojen mukaisesti, opiskelijoiden ja opettajien tarpeet huomioiden. Painetun aineiston lisäksi kirjastossa voi käyttää lukuisia kokoteksti- ja viitetietokantoja, jotka tukevat opiskelua ja antavat mahdollisuuden laajaalaiseen tiedonhakuun. Asiakkaiden käytössä on 12 tietokonetta, joita voi käyttää vapaasti kirjaston aukioloaikoina. Koneissa on Internet, teksinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat, sekä tulostus- ja tallennusmahdollisuus. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut löytyvät Internetistä osoitteesta Sieltä löytyvät mm. Pohjois- Savon ammattikorkeakoulun kirjastojen yhteystiedot ja PrettyLib-aineistotietokanta. PrettyLibiä voi käyttää myös kirjaston asiakaspäätteeltä suoraan. Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus kuuluu 1. vuosikurssilaisten opinto-ohjelmaan. Muut vuosikurssit saavat tiedonhaun opetusta tarpeen mukaan. Tervetuloa kirjastoon! Kirjastoasioissa sinua auttavat informaatikko Tuula Ahvenainen (tietopalvelu, puh. (017) ) ja tietopalvelusihteeri (asiakaspalvelu, puh. (017) ). Sähköpostiosoitteemme on 3.17 KANSAINVÄLISET OPINNOT JA HARJOITTELU Teemme yhteistyötä useiden korkeakoulujen kanssa Euroopassa, USA:ssa ja Venäjällä. Kansainvälinen yhteistyö käsittää opiskelija- ja opettajavaihdon sekä kehittämishankkeet. TeKun opiskelija voi lähteä opiskelemaan, harjoittelemaan tai tekemään päättötyötä ulkomaille toisen opiskeluvuoden jälkeen. Vaihdon tulee kestää yleensä vähintään 3 kuukautta. Kansainväliset vaihto-ohjelmat mahdollistavat matkan osittaisen rahoituksen. TeKun kansainvälisten asioiden toimisto eli kv-toimisto neuvoo ja auttaa opiskelijoita vaihtoon liittyvissä asioissa. Toimistossa on eri yhteistyökorkeakoulujen esitteitä, opintooppaita sekä vaihtoon tarvittavat hakulomakkeet. Englanninkielisen opintorekisteriotteen saa opintotoimistosta. Lisätietoa ja hakulomakkeita löytyy myös ensimmäisen kerroksen kv-ilmoitustaululta ja internetistä, KV-toimisto (1. krs, huone A 168) - KV-koordinaattori Tuula Peura, p. (017) , sähköposti: - KV-sihteeri Laila Seppänen, p. (017) , sähköposti: Osastojen KV-yhdyshenkilöt - rakennus- ja ympäristötekniikan osasto: yliopettaja Kimmo Ruotsalainen - rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Neptune-projekti: yliopettaja Martti Nyman - koneosasto: lehtori Lea Myllylä - sähköosasto: yliopettaja Vesa Vauhkonen Opiskelijoiden kv-yhdyshenkilö: Henri Humala, 3.18 OPISKELIJAYHDISTYS Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry PL 88, KUOPIO p. (017) fax (017) kirjakauppa p keittiö p lounaskahvio avoinna: ma ja pe ti-to la

18 Tekniikka Kuopio kirjakauppa-monistamo avoinna: ma-pe Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys (KUTOP) ry:n tehtävänä on ajaa opiskelijoiden etuja mm. tiedottamalla opiskelijoita koskevista asioista, vaikuttamalla opintojen sisällön ja opiskeluolosuhteiden kehittämiseen, järjestämällä liikuntamahdollisuuksia ja virkistystoimintaa sekä ylläpitämällä lounaskahviota, kirjakauppaa ja monistustoimintaa. Opiskelijayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän, Tekniikka Kuopion opiskelijat maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n jäsenetuja: - kahvilatuotteet lipuilla jäsenhintaan - monisteet jäsenhintaan - eräät kirjakauppatuotteet jäsenhintaan - opiskelijahaalarit jäsenhintaan - taskukalenteri - laskettelulippujen vuokraus jäsenhintaan - elokuvaliput jäsenhintaan - alennukset uima- ja keilahallimaksuista - PSAKO:n, SAMOK:n ja OLL:n jäsenyys - alennuksia opiskelijakortilla mm.: juna- ja linja-automatkoista, SAMPO-ryhmän vakuutuksista 34

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009

OPAS LOIKKA uudelle opiskelijalle 2008 2009 LOIKKA OPAS uudelle opiskelijalle 2008 2009 Katso lisätietoa kaupungeista: www.pori.fi www.rauma.fi www.harjavalta.fi www.huittinen.fi www.kankaanpaa.fi Kankaanpää Pori Harjavalta Rauma Huittinen Satakunnan

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

ARVOISA LUKIJA. Tampereella 31.5.2002. Olli Mikkilä rehtori

ARVOISA LUKIJA. Tampereella 31.5.2002. Olli Mikkilä rehtori ARVOISA LUKIJA Ammattikorkeakoulujen kehitys on ollut ripeää ja laaja-alaista. Ammattikorkeakouluista on selkeästi muodostunut osa koulutuksen korkea-astetta yliopistosektorin rinnalle. Opetustoiminnan

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO HUMAKON MUISTILISTA SYKSYKSI 2008 Opiskelijakortti Mökkifestarit 9. - 10.10.2008 Haalarit Muista seurailla foorumeita! www.humako.net -2- HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot