KASVATUSJOHTOKUNTA /12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3"

Transkriptio

1 KASVATUSJOHTOKUNTA /12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai klo liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 1, 2, 2a 3 TALOUSARVIOESITYKSET V SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 6 4 LAPSITYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 10 TIEDOKSI 8 10 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 KASVATUSJOHTOKUNTA sivu 1 Tiistai KLO Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Päätöksentekijät Komulainen Yrjö puheenjohtaja Eronen Marikki Häkkinen Maj Kangasniemi Aino Kekäläinen Arvi varajäsen Muut osallistujat Aho Anne esittelijä Cox James esittelijä Lintunen Satu esittelijä Määttä Marjo pöytäkirjan pitäjä Puotiniemi Maria esittelijä, poistui klo 18.12, 5 Rissanen Satu poistui klo 18.12, 5 Sorjonen Anu esittelijä Poissa Dammert Marja-Leena Heikkinen Pekka Hämäläinen Jani Isoranta Noora Kaarlenkaski Mari Kemppainen Miika Vehmassalo Jonna Åström Jarkko Österman Minna kirkkoneuvoston edustaja Allekirjoitus Yrjö Komulainen Marjo Määttä Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Käsitellyt asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Järvenpäässä Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetty julkisesti nähtävänä viraston pitäminen aukioloaikoina (ma-ke klo , to klo 8-18 ja pe klo 8-13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa Elina Leistén hallintosihteeri

3 Kasvatusjohtokunta 1-4 :t KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN Kjk 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja James Cox pitää alkuhartauden. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja James Cox piti alkuhartauden. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kjk 2 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Heikkinen ja Jani Hämäläinen. Kjk 3 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Aino Kangasniemi. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kjk 4 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

4 Kasvatusjohtokunta TALOUSARVIOESITYKSET V SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT Talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet, liite 1. Perhetyön (AS), lapsityön (SL), perhekerhotyön (SL), varhaisnuorisotyön (JC), nuorisotyön (JC), rippikoulutyön (MP), kouluja oppilaitostyön (AA) sekä partiotyön (JC) talousarvioesitykset ja toimintasuunnitelmat liitteessä 2. Kjk 5 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

5 Kasvatusjohtokunta LAPSITYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttamisen takaisin valmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää kirkon varhaiskasvatuksen työryhmän kanta ja kirkon työmarkkinalaitoksen kanta sekä hakea esimerkkejä siitä, miten muut seurakunnat ovat vastaavassa tilanteessa toimineet. Kirkkohallituksen työalasihteeri Marja Pesonen on selvittänyt laajasti kirkon varhaiskasvatuksen kantaa seurakunnan mahdollisuuteen perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka ja määritellä viralle pätevyysvaatimuksiin myös ei-kirkollisia koulutuksia. Vastauksen mukaan seurakunta voi perustaa viran, nimetä sen itsenäisesti ja määrittää kelpoisuuden viran johtosäännössä. Kuitenkin piispainkokoukselle on annettu tehtävä määrittää kirkon hengellisen työn virkojen koulutukseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Siksi seurakuntien virkanimikkeistö ja kelpoisuusvaatimukset noudattavat piispainkokouksen päätöksiä. Yhteiskunnassa on joukko säänneltyjä ammatteja, joiden kelpoisuus säädellään säädöksellä ja joiden pätevyyden tunnistamisesta vastaa viranomainen. Kirkon hengellisen työn virat kuuluvat säänneltyihin ammatteihin, koska niiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kirkon säädöskokoelmassa. Kirkon säänneltyjen ammattien osalta niiden pätevyyden tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava viranomainen on Kirkkohallitus. Kirkon säänneltyjen ammattien virkoihin johtavien tutkintojen todistuksissa edellytetään maininta siitä, että tutkinto tuottaa piispainkokouksen edellyttämän kelpoisuuden virkaan. Hengellisen työn virat ovat säänneltyjä mm. siksi, että näin voidaan osaltaan varmistaa hengellisen työn turvallisuus. Tämä on erityisen keskeistä varhaiskasvatuksessa, joka on yhteiskunnassakin yksi tarkimmin säännellyistä ammattialoista. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, seurakunta voi valita virkaan epäpätevän hakijan määräaikaisesti. Sen sijaan viranhakuilmoituksiin ei kuulu teksti, jossa edellytetään epäpätevän hakijan sitoumus pätevyyteen johtavan koulutuksen suorittamiseen. Sitoumusta on mahdotonta antaa, koska näihin koulutuksiin hakeudutaan valintamenettelyn kautta. On toki mahdollista perustaa lapsi- ja perhetyönohjaajan virka, mutta koska se on hengellisen työn virka, niin se edellyttää piispainkokouksen hengelliseen työhön liittyvien kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Joulukuussa 2011 piispainkokous hyväksyi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset sekä ydinosaamiskuvauksen. Lapsi- ja perhetyönohjaajan virka olisi ilmeisesti rinnasteinen tämän uuden viran kanssa. Kirkon varhaiskasvatus ei siis suosittele aiemman esityksen mukaista lapsityönohjaajan virkanimikkeen muutosta lapsi- ja perhetyönohjaajan viraksi ja kelpoisuusehtojen laajentamista esittämällämme tavalla. Ei edes siinä tilanteessa että kelpoisuusehtoina Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

6 Kasvatusjohtokunta olisivat kirkolliset koulutukset (lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, diakoni, teologi), jolloin toteutuisi hengelliseen työhön liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Kirkon varhaiskasvatuksen kanta on, että jos viran tehtävät liittyvät keskeisesti varhaiskasvatukseen, niin silloin kelpoisuusehtojen täytyy olla synkronissa tehtävien kanssa. Viran nimeäminen muun nimiseksi vaikka tehtävät säilyvät ennallaan, on tavallaan kelpoisuusehtojen kiertämistä. Kirkon varhaiskasvatuksen näkemys on, että lapsityönohjaajien kohdalla tilanne vaikuttaa olevan Espoon ja Helsingin hiippakuntia lukuun ottamatta hyvä. Rekrytointi tulee olemaan täällä vaikeaa vielä seuraavat lähivuodet, ennen kuin uusi koulutus alkaa tuottaa normaalissa tahdissa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajia. Viran täyttäminen väliaikaisesti on tässä tilanteessa suositeltavin ratkaisu kirkon varhaiskasvatuksen mukaan Pj:n esitys: Kn 133 Päätös: Lapsityönohjaajan viran nimike ja johtosääntö pidetään entisellään 2. Lapsityönohjaajan virka tullaan täyttämään alkaen määräaikaisena viideksi vuodeksi johtuen rekrytointitilanteen haasteellisuudesta ja koulutuksen muutoksesta. 3. Määräaikaisen viran rekrytointi suoritetaan syksyn 2012 alussa. Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti. Työnjakokirjan mukaan lapsityönohjaajan viran vastuualueeseen kuuluvat kokoavan kerhotoiminnan (perhe- ja päiväkerhot sekä kaupungin koordinoima koululaisten iltapäivätoiminta) ja päivähoitoyhteyksien organisoiminen ja toiminnan kehittäminen sekä muut yhteisesti sovittavat tehtävät. Ma. lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot (Piispainkokouksen päätös ) tai muu soveltuva koulutus Viran vaativuusryhmä on 503 (vähimmäispalkka 2.339,27 /kk). Virka täytetään määräaikaisena viideksi vuodeksi. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan perusteena määräaikaisuudelle on rekrytointitilanteen haasteellisuus ja koulutuksen muutos. Määräaikaisuuden perusteluna voidaan todeta myös Toiminta- ja taloussuunnitelmassa sivulla 19 mainittu tavoite henkilöstön vähentämiseen 10 prosentilla suunnitelmakaudella talouden tilanteen heikentymisen takia. Samoin sivulla 15 mainittu vapautuvien virkojen ja toimien tarpeellisuuden tarkasteleminen niiden vapautuessa. Määräaikaisuus antaa mahdollisuuden tarkastella pidemmällä aikavälillä lapsi- ja perhetyön virkojen ja toimien kokonaisuutta. Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

7 Kasvatusjohtokunta Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika , haastattelut klo 14 alkaen, kasvatusjohtokunnan lausunto hakijoista ja kirkkoneuvoston päätös Lapsityönohjaajan määräaikaisen viran hakuilmoitus on liitteenä nro 219. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan määräaikaisen viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa. 3. valita keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään. Kn 219 Päätös: Kohdat 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Henry Berg. Kasvatusjohtokunta valitsee jäsenen haastatteluryhmään. Kjk 6 Päätös: Haastatteluryhmään valittiin Arvi Kekäläinen. pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

8 Kasvatusjohtokunta HALLINTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto asetti ( 68) luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan toimikunnan, jonka tehtävänä oli päivittää seurakunnan keskeiset hallintosäännöt ja tehdä tarvittaessa esitykset sisällöllisiksi muutoksiksi. Samalla lähiesimiehille/työalavastaaville annettiin tehtäväksi päivittää ja tehdä muutosehdotukset työalansa sääntöjen ja alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden johtosääntöjen ja toimenkuvien osalta vuoden 2011 loppuun mennessä. Johtuen tiettyjen työalojen suuresta työntekijävaihtuvuudesta ja sijaisuuksista työalakohtaisten hallintosääntöjen päivittäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Kirkkolain 2:1 pykälän mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa. Tarkemmin kirkon ja seurakunnan hallinnosta säädetään kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Seurakuntatason alemmat säädökset ovat ohjesääntöjä, johtosääntöjä tai työjärjestyksiä. Näistä Kirkkojärjestyksen 7:1 pykälän mukaan seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Näistä seurakuntatason säädöksiä on sääntötoimikunta työssään tarkastellut seurakuntamme kirkkovaltuuston työjärjestystä, kirkkoneuvoston ohjesääntöä, johtokuntien (kiinteistö-, diakonia-, julistus-, kasvatusjohtokuntien) johtosääntöjä, luottamustoimien palkkiosääntöä ja taloussääntöä. Kirkkovaltuuston työjärjestys Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla itselleen työjärjestykseen. Työjärjestys sisältää tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä työjärjestys on vuodelta Sääntötoimikunnan ehdotus päivitetyksi kirkkovaltuuston työjärjestykseksi on liitteenä nro 130 A. Ehdotetut muutokset näkyvät asiakirjassa punaisella. Kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkolain 10 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle tietyin kirkkolain 9 kuvun 1 :n asettamin rajoituksin. Voimassaoleva Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on vuodelta Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesäännön luonnos ehdotettuine muutoksineen löytyy liitteenä nro 130 B. pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

9 Kasvatusjohtokunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Sääntötoimikunnan luonnosehdotus muutoksineen on liitteenä 130 C. Taloussääntö Kirkkojärjestyksen 7:1 mukaisesti seurakunta voi kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Taloussääntö on johtosääntö jonka kirkkolain 9:1 pykälän mukaan säätää kirkkovaltuusto. Nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Taloussäännön päivityksessä sääntötoimikunta käytti työskentelyn pohjana kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää seurakuntien taloussääntömallia ja päätyi esittämään sitä kirkkoneuvostolle sellaisenaan. Kirkkohallituksen virastokollegion taloussääntömalli on liitteenä nro 130 D. Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö Sääntötoimikunta toteaa, että nykyisellään kiinteistöjohtokunnan rooli on epäselvä suhteessa kiinteistöpäällikköön ja suhteessa kirkkoneuvostoon. Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön uudistamisessa voidaan lähteä Jyväskylän mallin pohjalta. Lisäksi Johtokunnan tehtäviin voitaisiin liittää myös kiinteistöjen seuranta (kulutukset ja kustannukset). Liitteenä nro 130 E on ehdotus kiinteistöjohtokunnan johtosäännöksi. Toiminnallisten johtokuntien johtosäännöt Sääntötyöryhmän työskentelyn aikana toiminnallisten johtokuntien (diakonia-, julistusja kasvatusjohtokunta) sääntöjen osalta kirjattiin mm. seuraavaa: - Kirkkoneuvostolta siirrettäisiin päätösvaltaa johtokunnille, jotta niille saataisiin mielekkäitä tehtäviä. Henkilöstöä koskevat päätösasiat voitaisiin kuitenkin siirtää kokonaisuudessaan pois johtokunnilta kirkkoneuvostolle - johtokuntien kokouksissa esitettiin yhden esittelijän mallia, mutta nykyisen mallin kannattajiakin oli - Johtokunnan keskeisiksi tehtäviksi nähtiin toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, palautteen tuominen kentältä, talousarvion valmistelu - Johtokunta voisi antaa lausuntonsa viran täyttämisestä /täyttämättä jättämisestä ja tehdä ehdotuksensa toimialan henkilöstösuunnitelmaksi. - Selvitetään, tulisiko johtosääntöön lisätä puheenjohtajan työtä ohjaavia säännöksiä, päätösvaltaisuus yms. pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

10 Kasvatusjohtokunta Sääntötyöryhmä mielestä selkeimmin johtokunnan rooliksi muodostuu toiminnan kehittäminen ja työalan toiminnan ja talouden suunnittelu, palautteen tuominen, asioiden valmistelu ja aloitteiden tekeminen kirkkoneuvostolle. Voidaan sanoa, että johtokunnalla on kyllä paljon tehtävää, mutta varsinaisia päätettäviä asioita on johtokunnille vaikea löytää lisää, semminkin kun henkilöstöasiat keskitetään kootusti kirkkoneuvostolle. Liitteenä nro 130 F - H ovat ehdotukset toiminnallisten johtokuntien johtosäännöiksi. Lisäksi Sääntötyöryhmä toteaa hallintosääntöä luetteloon tutustuttuaan, että osa hallintosäännöistä voidaan vanhentuneina poistaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. esittää kirkkovaltuustolle, kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja taloussäännön päivittämistä liitteiden A D mukaisesti 2. lähettää toiminnallisten johtokuntien ja kiinteistöjohtokunnan johtosääntöehdotukset (liitteet E H) lausuntokierrokselle ao. johtokuntiin. Liite siirtää viranhaltijoille tehtäväksi käydä sääntöluettelo läpi ja valmistaa kirkkoneuvostolle ehdotus poistettavista säännöistä Kn 130 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Pyydetään lausunto kasvatusjohtokunnalta. Kjk 7 Päätös: Kasvatusjohtokunta hyväksyi yksimielisesti johtosääntöehdotuksen. pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

11 Kasvatusjohtokunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT TIEDOKSI Seuraava kasvatusjohtokunnan kokous pidetään klo OIKAISUVAATIMUSOHJE Kjk 8 Liitettiin pöytäkirjaan kirkkolain vaatima oikaisuvaatimusohje. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maj Häkkinen piti päätöshartauden ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot