Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS"

Transkriptio

1 Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

2 Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA... 4 Huipputehon hallinta ja sähköhinnan perusteella tapahtuvat ohjaukset... 4 Valaistusenergian pienentäminen... 5 Kuluttajien motivointi energiansäästöön... 5 Kysynnän jousto... 5 Kysynnän jousto valtakunnan verkkoyhtiön (Fingrid) suhteen... 7 Energian varastointi... 8 Automaatiojärjestelmä ja sähköohjausjärjestelmä... 9 Korttelin oma energiantuotanto SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Sähköenergian ostomittaus Omatuotannon sähkömittaus Rakentamisen energiamääräysten (RakMK D3 2012) vaatimat sähkömittaukset AURINKOSÄHKÖPANEELIT \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 2 (13)

3 JOHDANTO Wasa Stationin taloteknisen suunnittelun alkuvaiheessa on pyritty perusteellisesti ja monipuolisesti kartoittamaan mahdollisuuksia ja keinoja vähentää korttelin energiankulutusta niin, että se mahdollistaa korttelille asetettujen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen. Potentiaalisina keinoina energiankulutuksen pienentämiseksi suunnitelmassa on otettu huomioon tällä hetkellä käytettävissä olevien teknisten menetelmien lisäksi myös näköpiirissä olevien tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämismahdollisuudet ja/tai niihin varautuminen. Tehokas energiankäyttö tarkoittaa energiankulutuksen pienentämisen lisäksi myös mahdollisimman edullisen energian hankintaa ja hukkaenergioiden hyödyntämistä sekä ilmaisenergioiden käyttöä. Ulkopuolisilta toimittajilta ostettavan energian kustannuksiin vaikuttaa energiakulutuksen lisäksi myös sovellettavat ostotariffit. Eräs merkittävä tariffien kautta kustannuksiin vaikuttava yksityiskohta on huipputeho, joka huipputehomaksujen lisäksi vaikuttaa myös sähköjärjestelmän kapasiteetin mitoitukseen ja tätä kautta investointikustannuksiin sekä liittymismaksun suuruuteen. Liikekortteliin perustettavan energiayhtiön tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti edistää tehokasta energiankäyttöä. Jotta yhtiö voi täyttää tehtävänsä, sen käytettävissä tulee olla hyvät monipuoliset välineet ja tietotaito energiankulutuksen tarkkailemiseen ja kulutuksen vähentämiseen. Oleelliset osat hyvää kulutuksen ohjausjärjestelmää ovat riittävän tarkat tehoja energiamittaukset sekä etukäteen rakennetut ohjausmenetelmät. Pois päältä kytkettävien tai alhaiselle energiankulutustasolle säädettävien kohteiden priorisointi tulee tehdä siten, että sen vaikutus tilojen olosuhteisiin (mm. lämpötila ja valaistus) on minimaalinen ja sellainen, että käyttäjät eivät sitä välttämättä edes huomaa. Kuva 1. Wasa Stationin energianjakelun periaate. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 3 (13)

4 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA Huipputehon hallinta ja sähköhinnan perusteella tapahtuvat ohjaukset Wasa Stationin sähkönjakelujärjestelmän huipputehon hallinta on osa korttelin energiankulutuksen hallintajärjestelmää. Järjestelmä koostuu kuvan 2 mukaisista toiminnoista. Jokaisen kuluttajan tai vaihtoehtoisesti kiinteistön kulutuslajikohtaiset tuntitehot mitataan ja summateho lasketaan sähkömittausjärjestelmän avulla ja tiedot siirretään rakennusautomaatioja sähköautomaatiojärjestelmiin tehorajoituksen ohjaamista varten. Mikäli sähkön tuntihinta on korkea ja/tai ennalta määritelty huipputeho uhkaa ylittyä, ohjataan tai säädetään eri kulutuslajikohtaisten laitteiden tehoa alas ko. algoritmiin ennalta määritellyllä tavalla. Esimerkiksi valaistustasoa ja samalla huipputehoa voidaan laskea ilman, että käyttäjät pitävät valaistuksen alentamista häiritsevänä. Valaistustason pienentäminen tapahtuu säädetyn aikaviiveen kuluessa portaattomasti. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää millä tavalla tehon hallinta on mahdollista toteuttaa niin, että se tyydyttää erilaisia käyttäjäryhmiä, kuten liikekeskuksen käytävän varrelle tulevia pienliikkeitä. On oletettavaa, että huipputehon hallintajärjestelmä on helpompi ottaa käyttöön sellaisissa kohteissa, joissa käyttäjiä on vähemmän. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 4 (13)

5 Kuva 2. Sähkönkäytön optimointi tuntihintojen ja huipputehon perusteella sekä periaatteellinen toiminta. Mittaustarkkuus voi olla joko kiinteistökohtainen tai jopa kuluttajakohtainen. Sähkönmittausjärjestelmä on osa sähköurakkaa, mutta huipputehon rajoitusalgoritmien toimitus kuuluu rakennusautomaatiourakkaan. Valaistusenergian pienentäminen Valaistusenergian käytön vähentäminen merkitsee sitä, että myös tilan jäähdytysenergian tarve pienenee. Karkeasti ottaen 1 kw vähennys valaistuksessa saa aikaan noin 0,3 kw:n vähennyksen jäähdytyksen sähköenergian käytössä. Valaistukseen käytettävään energian määrää voidaan vähentää seuraavilla keinoilla: - LED- valaisimien syöttöä tasavirralla on selvitetty tiloissa, joissa voitaisiin käyttää aurinkosähköpaneelien sähköä. Koska aurinkosähköä ei kuitenkaan ole jatkuvasti käytettävissä, jouduttaisiin ko. valaisimille rakentamaan rinnakkainen vaihtosähköverkko. Tämä tekee järjestelmästä perinteistä vaihtosähkösyöttöverkkoa monimutkaisemman ja kalliimman, josta syystä tässä kohteessa valaisimien tasavirtasyöttöjärjestelmästä luovutaan. - Hyvähyötysuhteiset uudet valaisimet (ks. valaistusta koskevat tekstikohdat) - Valaistustason vähentäminen huipputehoaikoihin (ks. huipputehon hallinta) - Valaistustason vähentäminen kun tilaan tulee luonnonvaloa (päivänvaloanturit) - Valaistustason vähentäminen kun tilassa ei ole ihmisiä (läsnäoloanturit) - Valaistuksen värisävyn säädön mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon - Ulkovalaistuksen ohjaus päivänvalon mukaan o Tekniset valmiudet LED-valaisimien kautta olemassa o Ulkovalaistuksen vaikutus Breeam-luokitukseen Kuluttajien motivointi energiansäästöön Kuluttajien mahdollisuutta vaikuttaa energiansäästöön voidaan edistää seuraavilla tavoilla: - Kysynnän ohjaus omatuotannon aikaan hinnoittelulla (hotelli, asunnot) - Käyttäjälle hyötyä energiansäästöstä (esimerkiksi hotellimaksun alennuksena) - Energiatehokkuus näkyväksi kuluttajalle (indikointi infotaululla, valaistuksella tmv.) - Tarkalla mittaroinnilla ja kulutusta tarkkailevalla ohjelmistolla pystytään havaitsemaan vikatilanteet nopeammin - Huoneistokohtaiset IV-koneet, kotona-poissa -ohjaukset yms. - Hotellivarausten mukaan ohjautuva lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus - Energiarannekkeen ja/tai älypuhelinten hyödyntäminen energiankulutuksen tietoisuuden ja faktojen lisäämisessä Kysynnän jousto Kysynnän joustoon pohjautuva sähkönkäyttö tähtää energiakustannusten minimointiin ja tarkoittaa sähkönkäytön vähentämistä silloin, kun sähköenergian hinta on korkea tai myös päinvastoin, sähkölaitteiden käyttöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkökulutuksen siirtämistä sellaiseen ajankohtaan, jossa sähkönkäyttö on edullista. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 5 (13)

6 Kysyntäjouston hyödyntäminen edellyttää sitä, että kuluttajilla ja/tai ohjausjärjestelmällä on riittävän ajoissa etukäteen tiedossa sähkön hintakehitys ja eri hintahälytysrajoilla suoritettavat, energiankulutukseen vaikuttavat säätö- ja ohjaustoimenpiteet (tehomuutosportaat). Kuva 3. Kysynnän joustoon liittyvät hälytys- ja ohjausrajat Seuraavassa on lueteltu kysynnän jouston hyödyntämisessä huomioon otettavia seikkoja: - Kysyntäjouston soveltaminen edellyttää Spot- hinnoiteltua (Huom. 1) sähkösopimusta, jotta jouston käyttö yleensä on mahdollista ja myös taloudellisesti mielekästä - Sähkön kulutusryhmien porrastus prioriteettiryhmiin, joita ohjataan sähköhinnan mukaan - Määritetään säätö- ja ohjausryhmät, jotka näkyvät käyttäjille vähiten o Jäähdytys- ja ilmanvaihtokohteet, joiden säätöä (virtaus, lämpötila jne.) käyttäjä ei välttämättä edes huomaa o Pistorasioiden jännitetasoa ei voida säätää, mutta ehkä jotkin pistorasioiden käyttöryhmät voidaan ohjata pois päältä kalliin sähkön aikana o Muistettava kuitenkin, että käyttäjien ensisijainen tavoite on kuitenkin liiketoiminnan ylläpitäminen, jolle oikeat olosuhteet taattava - Liikekorttelissa on hyvin erityyppisiä tiloja ja toimintoja ja seuraavissa suunnitteluvaiheissa on syytä selvittää mm. seuraavat sähkönkäytön vähentämiseen vaikuttavat seikat: o Mitä sähkönkäyttökohteita kussakin rakennuksessa on mahdollista ohjata o Tilojen sähkökuormaprofiilien arvioiminen, kulutusryhmien määrittäminen ja ohjaus- ja säätöportaiden muodostaminen o Tilojen ja toimintojen priorisointi - Huipputehojen leikkauksella voi olla vaikutusta jopa liittymätehoihin ja sitä kautta sähköliittymän hintaan. Tämä edellyttää sitä, että jo suunnitteluvaiheessa päätetään käytettävät sähkönostotavat ja huipputehon rajoitusmenetelmät ja -kohteet. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 6 (13)

7 Huom 1. Tuntisähkösopimuksella voi hyödyntää sähkön hinnan vaihteluita ja pienentää sähkölaskua. Sähkö hinnoitellaan tunneittain sähköpörssi Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hinnoin. Sähkönkulutusta voi siis suunnitella etukäteen seuraavan vuorokauden edullisimmille tunneille. Kuva 4. Sähköenergian tuntihinnat eri viikonpäivinä maaliskuun lopussa Hintasuhteet ovat todelliset. Sähkönkulutuksen siirtäminen kalleimman hinnan tunneilta halvan hinnan tunneille voi merkitä enimmillään kymmenien prosenttien pienennystä sähköenergian yksikköhinnoissa. Kulutuksen siirto edellyttää joko sitä, että energiaa varastoidaan myöhempää käyttöä varten, tai että kulutuksen ajankohdan siirrolla ei toimintojen kannalta ole suurta merkitystä. Kysynnän jousto valtakunnan verkkoyhtiön (Fingrid) suhteen - Fingridin kanssa mahdollista tehdä sähkön kysynnän joustoa koskevia sopimuksia. o Aktivoitumisvaade o Sopimuskorvaus - Kysynnänjouston toteutustavat Suomessa ovat alla olevan taulukon mukaan. Tässä kohteessa vaihtoehdot rajoittuvat kahteen ensin mainittuun tapaan: o Taajuusohjattu reservi; 0,1 MW o Taajuusohjattu häiriöreservi; 1 MW - Toteutus edellyttää laitehankintoja, esimerkiksi UPS- laitteisto - Asiaa voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä tarvittaessa selvittää erikseen \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 7 (13)

8 Taulukko 1. Kysynnän jouston sopimusmallit Fingridin kanssa. Energian varastointi Sähköenergian ja lämpöenergian varastoinnilla voidaan tasoittaa ja vähentää verkosta ostettavan energian määrää ja kustannuksia. Lämpöergiaa kannattaa varastoida, kun käytettävissä on mm. aurinkoenergiaa, halpaa ostoenergiaa ja korttelin alueella syntyvää häviöenergiaa. Varastoitua energia kannattaa käyttää silloin, kun ostoenergian hinta on korkea tai huipputeho uhkaa nousta suureksi. - Kortteliin tulossa säiliöitä lämpö- ja jäähdytysenergian varastointia varten - Jotta varastoitu energia voidaan käyttää taloudellisesti mielekkäästi, on tiedettävä: o varastoissa oleva energiamäärä o ajankohta jolloin varastoitu energia on mahdollista käyttää - Sääennusteeseen perustuva ohjaus mahdollistaa o energian varastointiajankohtien määrittämisen o kulutushuippujen ennakoimisen - Olemassa erilaisia akkuja eri käyttötarkoituksille riippuen lataustahdista - Joissakin kohteissa maailmalla käytetään akkuja sähköhuipputehon tasaamiseen/rajoittamiseen ja sähköverkon häiriöreservinä. o 1,2 MW/15 min konttiakku (esim. Kalasatamassa Helsingissä harkittava sovellutus) o Kannattavuus tulisi tarvittaessa selvittää elinkaarikustannusarvion avulla ottaen hankintahinnan ja huoltokustannusten lisäksi huomioon sopimuskorvaukset kantaverkkoyhtiöltä samoin kuin mahdollinen TEM- tuki o Vaasan Sähkön alueella ei ole tällä hetkellä käytössä akkupohjaisia energiavarastoja \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 8 (13)

9 - Sähköautojen käyttäminen varastoina tällä hetkellä ei ole mahdollista sähköautojen vähäisyyden takia, mutta tulevaisuudessa sähköautojen mahdollisesti lisääntyessä niiden käyttöä energiavarastoina tulisi harkita Automaatiojärjestelmä ja sähköohjausjärjestelmä Wasa Stationin automaatiojärjestelmä huolehtii kiinteistöjen normaaleista ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätö-, ohjaus ja valvonta- sekä em. järjestelmien energiankäytön optimointitehtävistä. Rakennusautomaatiojärjestelmän ominaisuudet on esitetty järjestelmäkuvauksessa. Sähköohjausjärjestelmä ohjaa ja valvoo kiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmää, sähkölaitteiden ja valaistuksen käyttöä sekä optimoi näiden energiatehokasta käyttöä. Kuva 5. Rakennusautomaatio- ja sähköautomaatiojärjestelmät. Automaatiojärjestelmillä on tärkeä osa energiankäytön tehostamisessa. Seuraavissa kohdissa luetellaan automaatiojärjestelmiin liittyviä näkökohtia: - Tarvitaan tavanomaista kehittyneemmät ohjausjärjestelmät energian kulutuksen, tuotannon ja varastoinnin ohjaukseen o Järjestelmän reagointinopeus oltava riittävän suuri o Järjestelmä vaatii osaavan käyttäjän o Jatkosuunnittelussa tarvitaan tietojärjestelmäasiantuntija mukaan projektiin \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 9 (13)

10 - Automaatiojärjestelmien tulee sisältää ennusteet kuinka paljon energiaa lähitunteina tai vuorokausina tullaan tarvitsemaan o Ennakointi eri käyttäjäryhmien osalta historiatietoon ja sääennusteeseen perustuen o Hintatietoon perustuen (Fingridiltä on saatavissa seuraavan päivän tarkat energianhinnat). On selvitettävä, kuinka pitkälle ajanjaksolle optimointia halutaan tai voidaan tehdä. o Tarvitaan tieto kuinka paljon energiaa varastoissa, väylässä on. Myös varavoimalähteiden kapasiteetit on otettava huomioon. - Käyttäjäpuolelta vaaditaan liittymät ohjausjärjestelmään o Esimerkiksi hotellin varausjärjestelmä, jolloin kulutusta voidaan ohjata huoneiden käytön mukaan ja ennakoivasti (jäähdytys, lämmitys) o Mahdollistaa myös muiden palveluntarjoajien, kuten turvapalvelun, pääsyn dataan avoimen rajapinnan kautta - Kulutustiedon vieminen käyttäjille esimerkiksi internet-tv:n kautta o Järjestelmän on syytä olla jonkin muun palveluja tarjoavan portaalin yhteydessä eikä erillisen sisään kirjautumisen takana Korttelin oma energiantuotanto Oman energiantuotannon tavoitteena on lisätä ns. ilmaisenergioiden hyödyntämistä sisältäen mm. aurinkoenergian sekä maalämmön käytön. Siihen sisällytetään myös korttelin sisäisten häviöenergioiden hyödyntäminen; hukkalämpöä ei puhalleta taivaan tuuliin, vaan se kierrätetään tai varastoidaan ja käytetään myöhemmin. - Ikkunoihin ja lasitukseen integroitavien aurinkosähköpaneelien käyttöä on tutkittu, mutta päädytty vesikatolle asennettaviin aurinkosähköpaneeleihin. - Biokaasun ja LNG:n hyödyntämistä korttelissa voidaan jatkossa tarvittaessa selvittää lisää o Jätteet Stormossenin biokaasureaktoriin kaasu Wasa Stationille? o Oma biokaasureaktori Wasa Stationiin? o LNG:n tulo Vaasaan (laivat?). Terminaalista ei tietoa. - Verkkoon myydystä energiasta ei saada taloudellista hyötyä, koska ostohinta on sidottu sähkömarkkinoiden Spot-hintaan, joka on selvästi pienempi kuin verkosta ostettavan energian hinta o suurempi hyöty saadaan, kun itse kehitetty energia käytetään pienentämään ostoenergian kulutusta ja leikkaamaan liittymän huipputehoa - Varavoimakoneen käyttöä huipputehojen leikkaukseen on selvitetty, mutta sen saaminen taloudellisesti kannattavammaksi edellyttää, että konetta käytettäisiin myös lämmön tuotantoon o Pelkän sähköntuotannon hyötysuhde on noin 40 % ja se ei ole kannattavaa ostosähkön alhaisen hinnan vuoksi - Mikro-CHP-laitoksen käyttöä on tutkittu ja todettu epätaloudelliseksi suhteessa ostoenergiaan o Mikroturbiinin huolto on todettu kalliiksi. Diesel-/kaasumoottori edullisempi. o Pelkkä sähkötuotanto on kokonaiskustannuksiltaan verkosta ostettua kalliimpaa o Hyvä hyötysuhde edellyttää tasaista kuormaa, ei onnistu vaihtelevalla kuormalla \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 10 (13)

11 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Korttelin eri kiinteistöt varustetaan sähköenergian ostomittauslaittein, omatuotannon sähkömittauslaittein ja rakentamismääräysten vaatimin sähköenergian mittauslaittein. Kohteeseen hankitaan energiamittausten hallintajärjestelmä, jonka avulla kaikkia sähköenergiamittauksia voidaan valvoa ja raportoida sähköenergian kulutusta. Sähköenergian ostomittaus Kohteeseen asennetaan sähkömittarit, joiden avulla kunkin kuluttajan sähkömyyntiyrityksiltä ostama sähköenergia voidaan mitata ja sähkölaskutus suorittaa. Langattomasti etäluettavat mittarit toimittaa sähköverkkoyhtiö (Vaasan Sähköverkko Oy) ja mittarit asennetaan pääasiassa pää- ja nousukeskushuoneisiin. Näiden mittarien avulla jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkönosto ja valita sähköntoimittaja vapaasti. Sähköenergian ostomittaus toteutetaan kuluttajakohtaisesti. Alustavat kuluttajaryhmät ovat seuraavan luettelon mukaiset: - Korttelikiinteistö o LVIJ- tekniikka o Liiketilojen yhteiset tilat o Kiinteistön yhteiset tilat - Pysäköintihalli - Monitoimisali - Musiikki- ja kongressikeskus - Liiketila o Liiketilan kiinteistö (jos on erillinen) o Yksittäiset liikkeet - Hotelli ja ravintola o Hotelli o Ravintolat - Asunto Oy o Asunto Oy:n kiinteistöosuus o Asunnot Omatuotannon sähkömittaus Kohteen sähkön omatuotannon varavoima ja aurinkosähkö mittausta varten asennetaan tuotantoyksikkökohtaiset sähkömittarit. Tuotantoyksikköjä ovat kaksi aurinkopaneelikenttää (liiketilan vesikatolla ja konsertti- ja kongressikeskuksen päällä oleva paneelikenttä) sekä varavoimakone. Rakentamisen energiamääräysten (RakMK D3 2012) vaatimat sähkömittaukset Jokainen kiinteistö varustetaan energiankäytön mittauksella tai mittausvalmiudella siten, että eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää. - Sähkönmittaus, josta saadaan tieto kiinteistön koko sähköenergiankulutuksesta. - IV-järjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella lukuun ottamatta vähäisiä erillispoistoja. Järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmän ominaissähköteho voidaan helposti mitata. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 11 (13)

12 - Jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutuksen mittaus. Järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmän ottama sähköteho ja tuottama jäähdytysenergia voidaan helposti mitata. - Kiinteä valaistusjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella muualla paitsi pienliikkeissä. Kuva 6. Sähkönjakelujärjestelmän ja sähkömittausten periaatekaavio AURINKOSÄHKÖPANEELIT Kohteeseen asennetaan kaksi aurinkosähköpaneelikenttää, joiden tuottama sähkö syötetään koko korttelin energiayhtiön ts. kiinteistöosakeyhtiön sähköverkkoon. Tässä verkossa on runsaasti koko korttelia palvelevia suuritehoisia LVIJ- laitteita ja yhteistilojen valaistusta, ja se pystyy käyttämään koko tuotetun aurinkosähkön ilman, että aurinkosähköä on tarvetta syöttää kiinteistöosakeyhtiön verkosta energialaitoksen verkkoon päin. Laajempi selvitys aurinkosähköjärjestelmistä löytyy asiakirjasta T7.4 Aurinkoenergiaselvitys. Aurinkosähköstä johtuvat kustannukset ja säästöt: Investointikustannus K i ( /a), korkokanta ja elinkaari Huolto- ja ylläpitokustannus K h ( /a) Aurinkosähköstä saatava säästö S as = W as * h se ( /a), sähkö käytetään kokonaan kohteessa \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 12 (13)

13 Aurinkosähkön kokonaiskustannus jossa h se = sähköenergian ostohinta ulkoa ( /kwh) W as = aurinkosähkön energiamäärä (kwh/a) K as = K i + K h - S as ( /a) h as = K as /W as = tuotetun aurinkosähkön yksikkökustannus ( /kwh) Kun aurinkosähkö käytetään kokonaan koko liikekorttelia palvelevan kiinteistöosakeyhtiön laitteissa ja tiloissa, aurinkosähkön veloitus eri kiinteistöiltä ja liikkeiltä voitaisiin huomioida kiinteistöyhtiön palvelumaksujen kautta. Täsmällisestä veloitusperusteesta tulisi sopia korttelin kiinteistöosakeyhtiön ja korttelin eri kiinteistöjen kesken ja veloitusperuste ja sen päivitysperiaatteet tulisi sisällyttää kiinteistöosakeyhtiön palvelusopimukseen. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 13 (13)

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Kysynnän jousto ja lämmityksen nykyaikaiset ratkaisut Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Energianeuvonnan teemapäivät 27. 28.10.2015 Radisson

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön. Arto Nissilä Fidelix Oy, Oulu aluepäällikkö

Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön. Arto Nissilä Fidelix Oy, Oulu aluepäällikkö Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön Arto Nissilä, Oulu aluepäällikkö Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation edelläkävijä. Pääomistajana Procuritas (Ruotsi).

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian etätuotanto

Uusiutuvan energian etätuotanto Uusiutuvan energian etätuotanto COMBI YLEISÖSEMINAARI 26.1.2017 Pirkko Harsia Yliopettaja, koulutuspäällikkö 1 COMBI WP4.5: UUSIUTUVAN ENERGIAN ETÄTUOTANTOON LIITTYVÄT YHTEISKUNNALLISET JA JURIDISET KYSYMYKSET

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Asunnon lämpötilojen tarkka ja tarpeenmukainen hallinta on yksi keskeisimmistä energiankäytön tehostamistavoista. Pientaloissa

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen 10.12.2015 Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot