Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS"

Transkriptio

1 Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

2 Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA... 4 Huipputehon hallinta ja sähköhinnan perusteella tapahtuvat ohjaukset... 4 Valaistusenergian pienentäminen... 5 Kuluttajien motivointi energiansäästöön... 5 Kysynnän jousto... 5 Kysynnän jousto valtakunnan verkkoyhtiön (Fingrid) suhteen... 7 Energian varastointi... 8 Automaatiojärjestelmä ja sähköohjausjärjestelmä... 9 Korttelin oma energiantuotanto SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Sähköenergian ostomittaus Omatuotannon sähkömittaus Rakentamisen energiamääräysten (RakMK D3 2012) vaatimat sähkömittaukset AURINKOSÄHKÖPANEELIT \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 2 (13)

3 JOHDANTO Wasa Stationin taloteknisen suunnittelun alkuvaiheessa on pyritty perusteellisesti ja monipuolisesti kartoittamaan mahdollisuuksia ja keinoja vähentää korttelin energiankulutusta niin, että se mahdollistaa korttelille asetettujen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen. Potentiaalisina keinoina energiankulutuksen pienentämiseksi suunnitelmassa on otettu huomioon tällä hetkellä käytettävissä olevien teknisten menetelmien lisäksi myös näköpiirissä olevien tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämismahdollisuudet ja/tai niihin varautuminen. Tehokas energiankäyttö tarkoittaa energiankulutuksen pienentämisen lisäksi myös mahdollisimman edullisen energian hankintaa ja hukkaenergioiden hyödyntämistä sekä ilmaisenergioiden käyttöä. Ulkopuolisilta toimittajilta ostettavan energian kustannuksiin vaikuttaa energiakulutuksen lisäksi myös sovellettavat ostotariffit. Eräs merkittävä tariffien kautta kustannuksiin vaikuttava yksityiskohta on huipputeho, joka huipputehomaksujen lisäksi vaikuttaa myös sähköjärjestelmän kapasiteetin mitoitukseen ja tätä kautta investointikustannuksiin sekä liittymismaksun suuruuteen. Liikekortteliin perustettavan energiayhtiön tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti edistää tehokasta energiankäyttöä. Jotta yhtiö voi täyttää tehtävänsä, sen käytettävissä tulee olla hyvät monipuoliset välineet ja tietotaito energiankulutuksen tarkkailemiseen ja kulutuksen vähentämiseen. Oleelliset osat hyvää kulutuksen ohjausjärjestelmää ovat riittävän tarkat tehoja energiamittaukset sekä etukäteen rakennetut ohjausmenetelmät. Pois päältä kytkettävien tai alhaiselle energiankulutustasolle säädettävien kohteiden priorisointi tulee tehdä siten, että sen vaikutus tilojen olosuhteisiin (mm. lämpötila ja valaistus) on minimaalinen ja sellainen, että käyttäjät eivät sitä välttämättä edes huomaa. Kuva 1. Wasa Stationin energianjakelun periaate. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 3 (13)

4 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA Huipputehon hallinta ja sähköhinnan perusteella tapahtuvat ohjaukset Wasa Stationin sähkönjakelujärjestelmän huipputehon hallinta on osa korttelin energiankulutuksen hallintajärjestelmää. Järjestelmä koostuu kuvan 2 mukaisista toiminnoista. Jokaisen kuluttajan tai vaihtoehtoisesti kiinteistön kulutuslajikohtaiset tuntitehot mitataan ja summateho lasketaan sähkömittausjärjestelmän avulla ja tiedot siirretään rakennusautomaatioja sähköautomaatiojärjestelmiin tehorajoituksen ohjaamista varten. Mikäli sähkön tuntihinta on korkea ja/tai ennalta määritelty huipputeho uhkaa ylittyä, ohjataan tai säädetään eri kulutuslajikohtaisten laitteiden tehoa alas ko. algoritmiin ennalta määritellyllä tavalla. Esimerkiksi valaistustasoa ja samalla huipputehoa voidaan laskea ilman, että käyttäjät pitävät valaistuksen alentamista häiritsevänä. Valaistustason pienentäminen tapahtuu säädetyn aikaviiveen kuluessa portaattomasti. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää millä tavalla tehon hallinta on mahdollista toteuttaa niin, että se tyydyttää erilaisia käyttäjäryhmiä, kuten liikekeskuksen käytävän varrelle tulevia pienliikkeitä. On oletettavaa, että huipputehon hallintajärjestelmä on helpompi ottaa käyttöön sellaisissa kohteissa, joissa käyttäjiä on vähemmän. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 4 (13)

5 Kuva 2. Sähkönkäytön optimointi tuntihintojen ja huipputehon perusteella sekä periaatteellinen toiminta. Mittaustarkkuus voi olla joko kiinteistökohtainen tai jopa kuluttajakohtainen. Sähkönmittausjärjestelmä on osa sähköurakkaa, mutta huipputehon rajoitusalgoritmien toimitus kuuluu rakennusautomaatiourakkaan. Valaistusenergian pienentäminen Valaistusenergian käytön vähentäminen merkitsee sitä, että myös tilan jäähdytysenergian tarve pienenee. Karkeasti ottaen 1 kw vähennys valaistuksessa saa aikaan noin 0,3 kw:n vähennyksen jäähdytyksen sähköenergian käytössä. Valaistukseen käytettävään energian määrää voidaan vähentää seuraavilla keinoilla: - LED- valaisimien syöttöä tasavirralla on selvitetty tiloissa, joissa voitaisiin käyttää aurinkosähköpaneelien sähköä. Koska aurinkosähköä ei kuitenkaan ole jatkuvasti käytettävissä, jouduttaisiin ko. valaisimille rakentamaan rinnakkainen vaihtosähköverkko. Tämä tekee järjestelmästä perinteistä vaihtosähkösyöttöverkkoa monimutkaisemman ja kalliimman, josta syystä tässä kohteessa valaisimien tasavirtasyöttöjärjestelmästä luovutaan. - Hyvähyötysuhteiset uudet valaisimet (ks. valaistusta koskevat tekstikohdat) - Valaistustason vähentäminen huipputehoaikoihin (ks. huipputehon hallinta) - Valaistustason vähentäminen kun tilaan tulee luonnonvaloa (päivänvaloanturit) - Valaistustason vähentäminen kun tilassa ei ole ihmisiä (läsnäoloanturit) - Valaistuksen värisävyn säädön mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon - Ulkovalaistuksen ohjaus päivänvalon mukaan o Tekniset valmiudet LED-valaisimien kautta olemassa o Ulkovalaistuksen vaikutus Breeam-luokitukseen Kuluttajien motivointi energiansäästöön Kuluttajien mahdollisuutta vaikuttaa energiansäästöön voidaan edistää seuraavilla tavoilla: - Kysynnän ohjaus omatuotannon aikaan hinnoittelulla (hotelli, asunnot) - Käyttäjälle hyötyä energiansäästöstä (esimerkiksi hotellimaksun alennuksena) - Energiatehokkuus näkyväksi kuluttajalle (indikointi infotaululla, valaistuksella tmv.) - Tarkalla mittaroinnilla ja kulutusta tarkkailevalla ohjelmistolla pystytään havaitsemaan vikatilanteet nopeammin - Huoneistokohtaiset IV-koneet, kotona-poissa -ohjaukset yms. - Hotellivarausten mukaan ohjautuva lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus - Energiarannekkeen ja/tai älypuhelinten hyödyntäminen energiankulutuksen tietoisuuden ja faktojen lisäämisessä Kysynnän jousto Kysynnän joustoon pohjautuva sähkönkäyttö tähtää energiakustannusten minimointiin ja tarkoittaa sähkönkäytön vähentämistä silloin, kun sähköenergian hinta on korkea tai myös päinvastoin, sähkölaitteiden käyttöä silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkökulutuksen siirtämistä sellaiseen ajankohtaan, jossa sähkönkäyttö on edullista. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 5 (13)

6 Kysyntäjouston hyödyntäminen edellyttää sitä, että kuluttajilla ja/tai ohjausjärjestelmällä on riittävän ajoissa etukäteen tiedossa sähkön hintakehitys ja eri hintahälytysrajoilla suoritettavat, energiankulutukseen vaikuttavat säätö- ja ohjaustoimenpiteet (tehomuutosportaat). Kuva 3. Kysynnän joustoon liittyvät hälytys- ja ohjausrajat Seuraavassa on lueteltu kysynnän jouston hyödyntämisessä huomioon otettavia seikkoja: - Kysyntäjouston soveltaminen edellyttää Spot- hinnoiteltua (Huom. 1) sähkösopimusta, jotta jouston käyttö yleensä on mahdollista ja myös taloudellisesti mielekästä - Sähkön kulutusryhmien porrastus prioriteettiryhmiin, joita ohjataan sähköhinnan mukaan - Määritetään säätö- ja ohjausryhmät, jotka näkyvät käyttäjille vähiten o Jäähdytys- ja ilmanvaihtokohteet, joiden säätöä (virtaus, lämpötila jne.) käyttäjä ei välttämättä edes huomaa o Pistorasioiden jännitetasoa ei voida säätää, mutta ehkä jotkin pistorasioiden käyttöryhmät voidaan ohjata pois päältä kalliin sähkön aikana o Muistettava kuitenkin, että käyttäjien ensisijainen tavoite on kuitenkin liiketoiminnan ylläpitäminen, jolle oikeat olosuhteet taattava - Liikekorttelissa on hyvin erityyppisiä tiloja ja toimintoja ja seuraavissa suunnitteluvaiheissa on syytä selvittää mm. seuraavat sähkönkäytön vähentämiseen vaikuttavat seikat: o Mitä sähkönkäyttökohteita kussakin rakennuksessa on mahdollista ohjata o Tilojen sähkökuormaprofiilien arvioiminen, kulutusryhmien määrittäminen ja ohjaus- ja säätöportaiden muodostaminen o Tilojen ja toimintojen priorisointi - Huipputehojen leikkauksella voi olla vaikutusta jopa liittymätehoihin ja sitä kautta sähköliittymän hintaan. Tämä edellyttää sitä, että jo suunnitteluvaiheessa päätetään käytettävät sähkönostotavat ja huipputehon rajoitusmenetelmät ja -kohteet. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 6 (13)

7 Huom 1. Tuntisähkösopimuksella voi hyödyntää sähkön hinnan vaihteluita ja pienentää sähkölaskua. Sähkö hinnoitellaan tunneittain sähköpörssi Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hinnoin. Sähkönkulutusta voi siis suunnitella etukäteen seuraavan vuorokauden edullisimmille tunneille. Kuva 4. Sähköenergian tuntihinnat eri viikonpäivinä maaliskuun lopussa Hintasuhteet ovat todelliset. Sähkönkulutuksen siirtäminen kalleimman hinnan tunneilta halvan hinnan tunneille voi merkitä enimmillään kymmenien prosenttien pienennystä sähköenergian yksikköhinnoissa. Kulutuksen siirto edellyttää joko sitä, että energiaa varastoidaan myöhempää käyttöä varten, tai että kulutuksen ajankohdan siirrolla ei toimintojen kannalta ole suurta merkitystä. Kysynnän jousto valtakunnan verkkoyhtiön (Fingrid) suhteen - Fingridin kanssa mahdollista tehdä sähkön kysynnän joustoa koskevia sopimuksia. o Aktivoitumisvaade o Sopimuskorvaus - Kysynnänjouston toteutustavat Suomessa ovat alla olevan taulukon mukaan. Tässä kohteessa vaihtoehdot rajoittuvat kahteen ensin mainittuun tapaan: o Taajuusohjattu reservi; 0,1 MW o Taajuusohjattu häiriöreservi; 1 MW - Toteutus edellyttää laitehankintoja, esimerkiksi UPS- laitteisto - Asiaa voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä tarvittaessa selvittää erikseen \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 7 (13)

8 Taulukko 1. Kysynnän jouston sopimusmallit Fingridin kanssa. Energian varastointi Sähköenergian ja lämpöenergian varastoinnilla voidaan tasoittaa ja vähentää verkosta ostettavan energian määrää ja kustannuksia. Lämpöergiaa kannattaa varastoida, kun käytettävissä on mm. aurinkoenergiaa, halpaa ostoenergiaa ja korttelin alueella syntyvää häviöenergiaa. Varastoitua energia kannattaa käyttää silloin, kun ostoenergian hinta on korkea tai huipputeho uhkaa nousta suureksi. - Kortteliin tulossa säiliöitä lämpö- ja jäähdytysenergian varastointia varten - Jotta varastoitu energia voidaan käyttää taloudellisesti mielekkäästi, on tiedettävä: o varastoissa oleva energiamäärä o ajankohta jolloin varastoitu energia on mahdollista käyttää - Sääennusteeseen perustuva ohjaus mahdollistaa o energian varastointiajankohtien määrittämisen o kulutushuippujen ennakoimisen - Olemassa erilaisia akkuja eri käyttötarkoituksille riippuen lataustahdista - Joissakin kohteissa maailmalla käytetään akkuja sähköhuipputehon tasaamiseen/rajoittamiseen ja sähköverkon häiriöreservinä. o 1,2 MW/15 min konttiakku (esim. Kalasatamassa Helsingissä harkittava sovellutus) o Kannattavuus tulisi tarvittaessa selvittää elinkaarikustannusarvion avulla ottaen hankintahinnan ja huoltokustannusten lisäksi huomioon sopimuskorvaukset kantaverkkoyhtiöltä samoin kuin mahdollinen TEM- tuki o Vaasan Sähkön alueella ei ole tällä hetkellä käytössä akkupohjaisia energiavarastoja \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 8 (13)

9 - Sähköautojen käyttäminen varastoina tällä hetkellä ei ole mahdollista sähköautojen vähäisyyden takia, mutta tulevaisuudessa sähköautojen mahdollisesti lisääntyessä niiden käyttöä energiavarastoina tulisi harkita Automaatiojärjestelmä ja sähköohjausjärjestelmä Wasa Stationin automaatiojärjestelmä huolehtii kiinteistöjen normaaleista ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätö-, ohjaus ja valvonta- sekä em. järjestelmien energiankäytön optimointitehtävistä. Rakennusautomaatiojärjestelmän ominaisuudet on esitetty järjestelmäkuvauksessa. Sähköohjausjärjestelmä ohjaa ja valvoo kiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmää, sähkölaitteiden ja valaistuksen käyttöä sekä optimoi näiden energiatehokasta käyttöä. Kuva 5. Rakennusautomaatio- ja sähköautomaatiojärjestelmät. Automaatiojärjestelmillä on tärkeä osa energiankäytön tehostamisessa. Seuraavissa kohdissa luetellaan automaatiojärjestelmiin liittyviä näkökohtia: - Tarvitaan tavanomaista kehittyneemmät ohjausjärjestelmät energian kulutuksen, tuotannon ja varastoinnin ohjaukseen o Järjestelmän reagointinopeus oltava riittävän suuri o Järjestelmä vaatii osaavan käyttäjän o Jatkosuunnittelussa tarvitaan tietojärjestelmäasiantuntija mukaan projektiin \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 9 (13)

10 - Automaatiojärjestelmien tulee sisältää ennusteet kuinka paljon energiaa lähitunteina tai vuorokausina tullaan tarvitsemaan o Ennakointi eri käyttäjäryhmien osalta historiatietoon ja sääennusteeseen perustuen o Hintatietoon perustuen (Fingridiltä on saatavissa seuraavan päivän tarkat energianhinnat). On selvitettävä, kuinka pitkälle ajanjaksolle optimointia halutaan tai voidaan tehdä. o Tarvitaan tieto kuinka paljon energiaa varastoissa, väylässä on. Myös varavoimalähteiden kapasiteetit on otettava huomioon. - Käyttäjäpuolelta vaaditaan liittymät ohjausjärjestelmään o Esimerkiksi hotellin varausjärjestelmä, jolloin kulutusta voidaan ohjata huoneiden käytön mukaan ja ennakoivasti (jäähdytys, lämmitys) o Mahdollistaa myös muiden palveluntarjoajien, kuten turvapalvelun, pääsyn dataan avoimen rajapinnan kautta - Kulutustiedon vieminen käyttäjille esimerkiksi internet-tv:n kautta o Järjestelmän on syytä olla jonkin muun palveluja tarjoavan portaalin yhteydessä eikä erillisen sisään kirjautumisen takana Korttelin oma energiantuotanto Oman energiantuotannon tavoitteena on lisätä ns. ilmaisenergioiden hyödyntämistä sisältäen mm. aurinkoenergian sekä maalämmön käytön. Siihen sisällytetään myös korttelin sisäisten häviöenergioiden hyödyntäminen; hukkalämpöä ei puhalleta taivaan tuuliin, vaan se kierrätetään tai varastoidaan ja käytetään myöhemmin. - Ikkunoihin ja lasitukseen integroitavien aurinkosähköpaneelien käyttöä on tutkittu, mutta päädytty vesikatolle asennettaviin aurinkosähköpaneeleihin. - Biokaasun ja LNG:n hyödyntämistä korttelissa voidaan jatkossa tarvittaessa selvittää lisää o Jätteet Stormossenin biokaasureaktoriin kaasu Wasa Stationille? o Oma biokaasureaktori Wasa Stationiin? o LNG:n tulo Vaasaan (laivat?). Terminaalista ei tietoa. - Verkkoon myydystä energiasta ei saada taloudellista hyötyä, koska ostohinta on sidottu sähkömarkkinoiden Spot-hintaan, joka on selvästi pienempi kuin verkosta ostettavan energian hinta o suurempi hyöty saadaan, kun itse kehitetty energia käytetään pienentämään ostoenergian kulutusta ja leikkaamaan liittymän huipputehoa - Varavoimakoneen käyttöä huipputehojen leikkaukseen on selvitetty, mutta sen saaminen taloudellisesti kannattavammaksi edellyttää, että konetta käytettäisiin myös lämmön tuotantoon o Pelkän sähköntuotannon hyötysuhde on noin 40 % ja se ei ole kannattavaa ostosähkön alhaisen hinnan vuoksi - Mikro-CHP-laitoksen käyttöä on tutkittu ja todettu epätaloudelliseksi suhteessa ostoenergiaan o Mikroturbiinin huolto on todettu kalliiksi. Diesel-/kaasumoottori edullisempi. o Pelkkä sähkötuotanto on kokonaiskustannuksiltaan verkosta ostettua kalliimpaa o Hyvä hyötysuhde edellyttää tasaista kuormaa, ei onnistu vaihtelevalla kuormalla \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 10 (13)

11 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS Korttelin eri kiinteistöt varustetaan sähköenergian ostomittauslaittein, omatuotannon sähkömittauslaittein ja rakentamismääräysten vaatimin sähköenergian mittauslaittein. Kohteeseen hankitaan energiamittausten hallintajärjestelmä, jonka avulla kaikkia sähköenergiamittauksia voidaan valvoa ja raportoida sähköenergian kulutusta. Sähköenergian ostomittaus Kohteeseen asennetaan sähkömittarit, joiden avulla kunkin kuluttajan sähkömyyntiyrityksiltä ostama sähköenergia voidaan mitata ja sähkölaskutus suorittaa. Langattomasti etäluettavat mittarit toimittaa sähköverkkoyhtiö (Vaasan Sähköverkko Oy) ja mittarit asennetaan pääasiassa pää- ja nousukeskushuoneisiin. Näiden mittarien avulla jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkönosto ja valita sähköntoimittaja vapaasti. Sähköenergian ostomittaus toteutetaan kuluttajakohtaisesti. Alustavat kuluttajaryhmät ovat seuraavan luettelon mukaiset: - Korttelikiinteistö o LVIJ- tekniikka o Liiketilojen yhteiset tilat o Kiinteistön yhteiset tilat - Pysäköintihalli - Monitoimisali - Musiikki- ja kongressikeskus - Liiketila o Liiketilan kiinteistö (jos on erillinen) o Yksittäiset liikkeet - Hotelli ja ravintola o Hotelli o Ravintolat - Asunto Oy o Asunto Oy:n kiinteistöosuus o Asunnot Omatuotannon sähkömittaus Kohteen sähkön omatuotannon varavoima ja aurinkosähkö mittausta varten asennetaan tuotantoyksikkökohtaiset sähkömittarit. Tuotantoyksikköjä ovat kaksi aurinkopaneelikenttää (liiketilan vesikatolla ja konsertti- ja kongressikeskuksen päällä oleva paneelikenttä) sekä varavoimakone. Rakentamisen energiamääräysten (RakMK D3 2012) vaatimat sähkömittaukset Jokainen kiinteistö varustetaan energiankäytön mittauksella tai mittausvalmiudella siten, että eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää. - Sähkönmittaus, josta saadaan tieto kiinteistön koko sähköenergiankulutuksesta. - IV-järjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella lukuun ottamatta vähäisiä erillispoistoja. Järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmän ominaissähköteho voidaan helposti mitata. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 11 (13)

12 - Jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutuksen mittaus. Järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmän ottama sähköteho ja tuottama jäähdytysenergia voidaan helposti mitata. - Kiinteä valaistusjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella muualla paitsi pienliikkeissä. Kuva 6. Sähkönjakelujärjestelmän ja sähkömittausten periaatekaavio AURINKOSÄHKÖPANEELIT Kohteeseen asennetaan kaksi aurinkosähköpaneelikenttää, joiden tuottama sähkö syötetään koko korttelin energiayhtiön ts. kiinteistöosakeyhtiön sähköverkkoon. Tässä verkossa on runsaasti koko korttelia palvelevia suuritehoisia LVIJ- laitteita ja yhteistilojen valaistusta, ja se pystyy käyttämään koko tuotetun aurinkosähkön ilman, että aurinkosähköä on tarvetta syöttää kiinteistöosakeyhtiön verkosta energialaitoksen verkkoon päin. Laajempi selvitys aurinkosähköjärjestelmistä löytyy asiakirjasta T7.4 Aurinkoenergiaselvitys. Aurinkosähköstä johtuvat kustannukset ja säästöt: Investointikustannus K i ( /a), korkokanta ja elinkaari Huolto- ja ylläpitokustannus K h ( /a) Aurinkosähköstä saatava säästö S as = W as * h se ( /a), sähkö käytetään kokonaan kohteessa \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 12 (13)

13 Aurinkosähkön kokonaiskustannus jossa h se = sähköenergian ostohinta ulkoa ( /kwh) W as = aurinkosähkön energiamäärä (kwh/a) K as = K i + K h - S as ( /a) h as = K as /W as = tuotetun aurinkosähkön yksikkökustannus ( /kwh) Kun aurinkosähkö käytetään kokonaan koko liikekorttelia palvelevan kiinteistöosakeyhtiön laitteissa ja tiloissa, aurinkosähkön veloitus eri kiinteistöiltä ja liikkeiltä voitaisiin huomioida kiinteistöyhtiön palvelumaksujen kautta. Täsmällisestä veloitusperusteesta tulisi sopia korttelin kiinteistöosakeyhtiön ja korttelin eri kiinteistöjen kesken ja veloitusperuste ja sen päivitysperiaatteet tulisi sisällyttää kiinteistöosakeyhtiön palvelusopimukseen. \\OGHKI-FS01\P_HKI\080XX\08057\P000\PROJEKTIARKISTO\SELVITYKSET\EY\SÄHKÖENERGIASELVITYKSET\7_8.DOCX 13 (13)

Wasa Station Yritysyhteistyöseminaari

Wasa Station Yritysyhteistyöseminaari Wasa Station Yritysyhteistyöseminaari 11.5.2015 Energiaratkaisut Ville Reinikainen Esityksen sisältö 1. Työpajojen esittely 2. Ylätason näkökulmia 3. Suunnitteluprosessi 4. Esimerkkejä ratkaisuista Työpajat

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama

Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Vihreä Foorumi: Älyteknologiasta ja avoimesta datasta vauhtia energiatehokkuuteen Älykaupunki käytännössä Case: Kalasatama Kimmo Liljeström, Optiplan Oy Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Matti Lehtonen, 8.10.2015 Rakennusten energiaseminaari Uusiutuvan energian haaste: vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho Tuulivoimatuotanto Saksassa

Lisätiedot

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto,

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi KAUKOLÄMPÖ Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä 2015 www.jyvaskylanenergia.fi Neljä esimerkkiä hinnoittelun muutoksesta Esimerkki 1 : Teollisuuskiinteistö Esimerkki 2: Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älyvaraajat tulevat markkinoille, mitä hyötyä käyttäjälle?

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älyvaraajat tulevat markkinoille, mitä hyötyä käyttäjälle? Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen Älyvaraajat tulevat markkinoille, mitä hyötyä käyttäjälle? MIKÄ ÄLYVARAAJA? - Älykäs sähköinen käyttövedenlämmitin - Älykäs sähköinen käyttövedenlämmitin 1,1 miljoonasta

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala 5.1.2014 Mikä on kiinteistö? Täysin yksiselitteistä määritelmää ei ole Kiinteistöön kuuluu oma (tai vuokrattu) maapohja + siinä olevat rakennukset Omakotitalo on yleensä

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla GES-verkostotilaisuus 15.11.2017 Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla 16.11.2017 1 IVH Kampus, Skinnarila Monimuotoinen kokonaisuus, 24.000 m2, 11

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen Best product in Southern Finland 2017 Jäspi Älyvaraaja (Jäspi Smart Grid water heater) Jäspi Älyvaraaja

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 369 Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon HEL 2015-005325 T 00 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Jaakko Ketomäki Erikoistutkija, Interactive buildings VTT Technical Research Centre of Finland Älykäs valaistus? Tehokas valaistus Valaistustapa Valaisinsijoittelu

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Nantes Hamburg Helsinki

Nantes Hamburg Helsinki Nantes Hamburg Helsinki Vihreä Foorumi 16.3.2017 Mira Jarkko, Helsingin kaupungin ympäristökeskus mysmartlife EU HANKE 2016-2021 Euroopan komission majakka -hanke, jossa kehitetään, demonstroidaan ja integroidaan

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen

Lisätiedot

Hankintaohjeita taloyhtiöille

Hankintaohjeita taloyhtiöille Hankintaohjeita taloyhtiöille Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Sähkön säästökeinot omakotitalossa - Jyväskylän energia 5.10.2015. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Sähkön säästökeinot omakotitalossa - Jyväskylän energia 5.10.2015. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Sähkön säästökeinot omakotitalossa - Jyväskylän energia 5.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvontaa Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA AJOISSA LIIKKEELLE Selvitykset tarpeista ja vaihtoehdoista ajoissa ennen päätöksiä Ei kalliita kiirekorjauksia tai vahinkojen

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 11. Sipoonlahden koulu. Energiantuotantoratkaisut Page 1

Hankesuunnitelman liite 11. Sipoonlahden koulu. Energiantuotantoratkaisut Page 1 Hankesuunnitelman liite 11 Sipoonlahden koulu Energiantuotantoratkaisut 27.9.2016 Page 1 Energiatuki Kunnalle TEM:n ja ELY-keskuksen energiatuet ovat ainoat tällaisiin pienehköihin hankkeisiin. Puhelinkeskustelu

Lisätiedot

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia Solar Forum 12.05.2011 Satmatic Oy Satmatic on suomalainen sähkö- ja automaatiotalo Satmatic in osakekannan omistaa pörssiyhtiö

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1 Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy 16.11.2017 16.11.2017 Motiva Oy 1 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Mistä tietoa energiansäästöön? 16.11.2017 Motiva Oy 2 Kuluttaja

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät Mikko Kara, Gaia Consulting 24.3.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot