Kaavoituskatsaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoituskatsaus 2015"

Transkriptio

1 Kaavoituskatsaus 2015 Reima Juopperi 2014 Vuosittain julkaistavassa kaavoitusohjelmassa on esitetty ajankohtaiset ja suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet. Tämän kautta kaupunkilaiset saavat tietoa maankäytön suunnittelusta ja pystyvät vaikuttamaan kaavoitukseen. KEMIN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaavoitus Kaupunginhallitus xxxx

2 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kestävä kehitys Energiatehokkuus on ilmastomuutoksen myötä noussut tärkeäksi osaksi rakentamista. Uudet energiaratkaisut koskevat kaikkea rakentamista. Maalämmön käyttö lisääntyy ja kunta voi tehdä alueellisen ratkaisun kaukolämpöverkkoon liittymiseksi. Myös täydennysrakentaminen ja vanhojen tilojen uudelleenkäyttö on kestävää kehitystä. Kemi vastaa ilmastomuutokseen mm. kaupunkia tiivistämällä ja suosimalla jalankulkua. Vetovoimainen kaupunki Kemin vetovoimaisuudesta on viime vuosina ollut paljon keskustelua. Kaavoitus on laatinut kesän 2012 aikana keskusta-alueen kaupunkikuvallisen inventoinnin. Samassa yhteydessä on ideoitu kehittämisehdotuksia kaupunkitilan parantamiseksi.tekninen palvelukeskus varautuu vuosittain kohentamaan kaupunkikuvaa suunnitelman mukaisesti. Kaavoituksen kautta voidaan tarjota niin yksityisille kuin yrityksille vetovoimaisia asuin-, liikeja teollisuustontteja. Vuoden 2013 aikana valmistui uusi pientaloalue Rovalle. Kunnallistekniikan piiriin ensimmäisessä vaiheessa saatiin 30 omakotitonttia, joista vapaana on 23 tonttia. Tämän lisäksi kaupungilla on tarjota n. 70 pientalotonttia eripuolilta kaupunkia. Sariuksen asemakaava ja Ruutinpuiston asemakaava ovat saaneet lainvoiman. Molemmat kaavat mahdollistavat merellistä asumista Kemin keskustaan kaupungin strategian mukaisesti. Rakentamattomia kerrostalotontteja on keskustassa ja sen läheisyydessä 21 sisältäen Möllärinrannan, Sariuksen ja Ruutinpuiston kaavoitetut tontit. Vapaita rivitalotontteja on kuusi. Lisäksi saneerattavia kohteita on runsaasti. Kemintullin työpaikka- ja palvelualueen vesihuoltoa ja katuverkkoa on rakennettu. Elinkeinotoiminnalle on käytettävissä 14 tonttia. Kemissä on rakennettu viime vuosina keskimäärin 50 asuntoa vuodessa, joista noin puolet on ollut kerrostalorakentamista kaupungin keskustassa. Tonttivaranto on Kemissä riittävä tällä suunnitelmalla muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Osallistumalla ja yhteistyöllä Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi kaikkien osallisten kanssa. Osallisiksi luetaan kaikki, joiden elinympäristöön tai toimintaan kaavoituksella vaikutetaan. Myös viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, mikäli kaavoitus koskee heidän toimialaansa. Vuorovaikutteisuus näkyy kaavoittajan, viranomaisten ja osallisten välisenä yhteistyönä. Vain osallistumalla voi vaikuttaa kaavoitukseen. Kaavoitusta koskevat perustiedot löytyvät kaavoitustyön prosessin alussa julkaistavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Vesihuollon kehittäminen Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Ylikunnalliset hankkeet Seutuyhteistyö on maankäytön suunnittelussa tärkeää. Länsi-Lapin maakuntakaavan laatiminen käynnistyi vuoden 2010 aikana. Kaavalla on ratkaistu mm. tuulivoimapuistojen sijoittuminen ja vähittäiskaupan mitoitus ja sijainti. Ympäristöministeriö on hyväksynyt maakuntakaavan, muun kuin Ajoksen ja Röyttän tuulivoimapuistojen osalta. Lapin liitto on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi Lapin liitto on käynnistänyt Karsikkoniemen ydinvoimamaakuntakaavan purkamisen, hyväksynnän jälkeen Kemi voi muuttaa Satamakankaan alueen yleiskaavan ja mahdollistaa alueen asumiselle. Jätevesihuoltoyhteistyö ja uuden yhteisen kunnallisen puhdistamon mahdollinen perustaminen vaatii laajoja selvityksiä ja seudullista yhteistyötä tiukkenevien velvoitteiden myötä. Meri- Lapin alueen kuntien, Lapin ELY-keskuksen ja Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen välillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus alueen jätevedenkäsittelyn yleissuunnitelman teettämistä varten. Suunnitelma valmistui vuoden 2013 aikana. Lapin liitto on käynnistänyt nk. POSKI - hankkeen, Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa. Kemin osalta on tärkeää selvittää pohjavesialueen rajaukset Elijärventien molemmin puolin. Projekti ajoittuu vuosille Selvitystä hyödynnetään Elijärventien työpaikka-alueen suunnittelussa.

3 YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. 1. Kemin merialueen Ajoksen edustan tuulivoimapuiston laajennus v PVO-Innopower on anonut, että kaupunki muuttaisi yleiskaavaa, jotta yhtiö voisi laajentaa Ajoksen olemassa olevaa tuulivoimapuistoa merelle päin. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui v ja lisäselvitykset syksyllä Suunnitteilla on 27uutta tuulivoimalaa. Valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan Satamakankaan yleiskaavamuutos v Fennovoiman päätettyä sijoittaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle, Lapin liitto on päättänyt kumota ydinvoimalaitoksen sallivan vaihemaakuntakaavan. Kaavan hyväksyminen käsitellään seuraavassa Lapin liittovaltuustossa. Satamakankaalle vapautuu alue asuinkäyttöön aikaisemman suunnitelman mukaisesti. 3. Elijärven työpaikka-alueen yleiskaavamuutos Yleiskaavan muutoksella selvitetään kaivosteollisuutta hyödyntävän ja muun elinkeinotoiminnan sijoittumista alueelle. Kaavamuutos edellyttää (Poski) pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa hankkeen valmistumista. Kemin osalta selvitetään pohjavesialueen rajaukset Elijärventien molemmin puolin.

4 ASEMAKAAVOITUS Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Osa Kemin nykyisin voimassaolevasta asemakaava-alueesta on vanhentunutta (142,6ha), koska kaavatonteille on määrätty rakennusoikeus rakennusjärjestyksen kautta. Vanhentuneiden asemakaavojen saneerausta jatketaan. ASEMAKAAVOJEN AJANMUKAISUUDEN ARVIOINTI Vuoden 2013 alusta on tullut määräyksenä voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 60 ja 61 sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 29 siirtymäsäännös. Niissä määrätään, että asemakaava-alueella, jossa kaava on ollut voimassa yli 13 vuotta ja merkittävältä osalta edelleen toteutumatta, asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitava ennen rakennusluvan myöntämistä. Jos asemakaava todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. 1. Vainio-Pohjolankatu Kemin Energia on anonut kaavan muutosta uudistaakseen muuntamoaseman. Lisäksi Pohjolankadun asemakaava on vanhentunut ja vaatii uudistamista. Samalla tutkitaan muutosalueen eteläosan muuntamon, liikennealueen ja puiston käyttötarkoitusta. Kaavamuutos on päätösprosessissa.

5 2. Yleisten teiden siirtyminen kunnalle. Moottoritien rakentamisen ja tietoimituksen yhteydessä on sovittu yleisten teiden siirtymisestä kaupungille, jolloin yleiset tiet on muutettava asemakaavan mukaisiksi kaduiksi. Muutos koskee Sauvonväylää, Karihaaranväylää ja Lapintietä. 3. Peurasaari Täydennyskaavoitushanke uusien merellisten pientalotonttien tarjoamiseksi käytöstä poistuneille teollisuus- ja varastotonteille. Alueelle on syytä tehdä kartoitus pilaantuneista maista ennen kaavoitusta.

6 4. Lapintien liikealue Lapintien liikealue on keskeisellä paikalla Kemiin tultaessa ja epäviihtyisä toimintaympäristö kaipaa saneerausta. Alueella on vanhentunutta asemakaavaa. Lapintie on tärkeä sisääntuloväylä pohjoisesta tultaessa. 5. Valtakatu 65 / Pajarinranta Yhteiskoulun tontilla sijaitsee käytöstä poistuneet koulurakennukset. Kohteen käyttötarkoitusta tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että lumilinnan pysyvä sijoituspaikka on Pajarinranta. Alueen yhteiskäyttöedellytyksiä tutkitaan Lapin yliopiston ja Kemin matkailun projekteissa. Projektin sisällöstä riippuen, myös rannan puolen asuntoalueen tuleivaisuus harkitaan. 6. Keskustan eheyttäminen Liikekeskustan toiminnallisen ja rakenteellisen nykytilanteen tarkastelu. Tavoitteena on liikekeskustan vetovoimaisuuden lisääminen. Selvitys toteutetaan yhdessä Kemitiimin kassa. 7. Ajoksen asemakaavan tarkistus Vuoden kohteet Satamakangas, asemakaava Ruutti kaavasaneraus Elijärventien asemakaava Nauskan jatke Lisätietoja: Tekninen palvelukeskus/kaavoitus Valtakatu Kemi Riitta Vallin, kaavoituspäällikkö p. (016) Päivi Koskimäki, kaavoitussihteeri p. (016) Saija Alakare, kaavoitusarkkitehti p Peter Brusila, maankäyttösuunnittelija p Aune Junno, paikkatietokäsittelijä p. (016)

7 ...\KAVOITUSKATSAUS 2015_Opaskartta-Map.dgn :50:18

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI kaavoituskatsaus 2015 Maankäytön suunnittelu 2.2.2015 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat ja lähiaikoina

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA

JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA 10.6.2014 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013

SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013 SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus 2013 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS OMAKOTITALORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2013 - 1.

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot