Lämpö talteen. Lämmöntalteenotto Poistoilmapatterit Tuloilmapatterit Poistoilmalämpöpumput Kanavapatterit Erikoissovellukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpö talteen. Lämmöntalteenotto Poistoilmapatterit Tuloilmapatterit Poistoilmalämpöpumput Kanavapatterit Erikoissovellukset"

Transkriptio

1 Lämpö talteen ainutlaatuisen t i harjalämmönsiirtimen avulla Lämmöntalteenotto Poistoilmapatterit Tuloilmapatterit Poistoilmalämpöpumput Kanavapatterit Erikoissovellukset

2 Hydrocell Oy:n konsepti: Lämpötilan hallintaa ja lämmön talteenottoa Hydrocell poistoilmapatterit (LTO-patterit) Poistoilmapatterilla voidaan ottaa kiinteistöstä poistettavasta poistoilmasta (jäteilmasta) lämpö talteen. Hydrocell poistoilmapatteri voidaan asentaa joko ennen tai jälkeen IV-konetta. Koska Hydrocellin harjasiirrin soveltuu myös kohteisiin, joissa poisto- ja/tai tuloilmassa esiintyy epäpuhtauksia, ei patterille menevää ilmaa tarvitse välttämättä suodattaa. LTO-sovelluksissa Hydrocellin patteri ei ole myöskään herkkä jäätymiselle, joten jäteilman alhainen lämpötila ei tuota kovillakaan pakkasilla ongelmaa. Hydrocell poistoilmapatteri voidaan asentaa vapaammin kuin esim. lamellipatteri. Patteri voidaan sijoittaa esim. kanavaan, tasauskammioihin tai huippuimurin yhteyteen. Hyvä sisäilman laatu edellyttää riittävää ja oikein mitoitettua ilmanvaihtoa. Jatkuvasti kohoavat energiakustannukset johtavat puolestaan siihen, että poistoilmasta kannattaa aina ottaa lämpö talteen, sekä uudisrakennuksissa että olemassa olevissa kiinteistöissä. Hydrocellin ratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaan lämmöntalteenoton ja energian järkevän käytön kaikissa kiinteistöissä ja pientaloissa. Hydrocell Oy:llä on tehokkaat ja varmatoimiset ratkaisut lämmön talteenottoon, lämpötilan hallintaan (lämmitys/ jäähdytys) ja ilman epäpuhtauksien poistamiseen. Hydrocellin tarjoamien ratkaisujen soveltuvuusalue on hyvin laaja. Suurista liikekiinteistöistä pientaloihin. Kerrostaloista omakotitaloihin. Tämän tekee mahdolliseksi Hydrocellin käyttämä edistyksellinen tekniikka, laaja vakiotuotemallisto sekä kustannustehokkaiden yksilöllisten lämmöntalteenotto (LTO) -ratkaisujen toteuttaminen kohteen mukaisesti. Jokaiseen kohteeseen saadaan aina oikein mitoitettu ja tarkoituksenmukainen ratkaisu. Samalla saadaan aikaan energian käytön optimoiva ja kustannuksia säästävä ratkaisu. Tässä esitteessä keskitymme Hydrocellin tarjoamiin LTO-ratkaisuihin. Hyvin toteutettu lämmöntalteenotto on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä energian säästämisen sekä työ- ja asumisviihtyvyyden kannalta. Tulevaisuudessa merkitys vain korostuu ja LTO-ratkaisuja tullaan tekemään sektoreille, joissa niitä ei ole aiemmin käytetty. Hyvä niin, sillä lämmön talteenotto kannattaa aina. Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 kaupallistamaan silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa kehitettyä polttokennotekniikaa. Yksi merkittävistä tuotekehitysprojektin aikana syntyneistä tuoteinnovaatioista on uudentyyppinen lämmönsiirrin, jossa yhdistyvät hyvä lämmönsiirtokerroin, suuri tehokkuus ja alhainen painehäviö. Tuotteen nimi, harjalämmönsiirrin, viittaa tuotteen ulkonäköön. Lukemattomat kupari- tai alumiiniharjakset muodostavat siirtimen tehokkaan riparakenteen. Hydrocellin yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa jatkuu edelleen tutkimusprojektien kautta. Nykyisin Hydrocell kuuluu SINI-konserniin, jonka emoyhtiö on Sinituote Oy. Hydrocellin toimipaikka on Järvenpäässä, jossa myös LTOlaitteet pääosin valmistetaan. Kotimaisena valmistajana Hydrocell tuntee hyvin Suomen ilmaston ja rakennuskannan asettamat vaatimukset. Harjalämmönsiirrin IV-koneen osana. Hydrocell huippuimurikatos Hydrocell huippuimurikatos on joustava ja kustannustehokas LTO-ratkaisu uudis- ja saneerauskohteisiin. Järjestelmän etuja ovat alhaiset painehäviöt sekä suuri lämmönsiirtopinta-ala. Huippuimurikatoksen LTO-patteri on toteutettu harjalämmönsiirrintekniikalla, joten ratkaisu on jäätymättömän rakenteensa ansiosta luotettava myös talvella. Siten myös vuosihyötysuhde pysyy korkeana. Järjestelmän takaisinmaksuaika onkin tyypillisesti melko nopea, jopa alle viisi vuotta. Huippuimurikatos soveltuu hyvin myös kohteisiin joiden poistoilmassa esiintyy rasvaa, pölyä tai muita epäpuhtauksia, esim. konepajoihin ja keittiöihin. Huippuimurikatosten asentaminen on pitkälle esivalmistellun ratkaisun ansiosta nopeaa ja vaivatonta. Kotelointi on siisti ja sovelletaan ulkonäöllisesti kattorakenteiden mukaisiksi. Avattavat rakenteet, tukevasti saranoiduilla luukuilla, helpottavat puolestaan tarvittavia huoltotoimia. Nestekierto sitoo poistoilman lämpöenergian talteen. Hydrocell Oy:n LTO-ratkaisujen sovelluskohteita: teollisuusrakennukset ja -hallit muut tuotantotilat, esim. maalaamot ja leipomot toimisto- ja liikerakennukset varastorakennukset konepajat korjaamot keittiöt ja suurkeittiöt kerrostalot rivitalot erillistalot maatilarakennukset Saranoidut huoltoluukut Asennusjalusta Eristetty huippuimurikatos Harjalämmönsiirrin Tuulensuojapelti Pesu- ja kondenssiviemäri 3

3 Hydrocell tuloilmapatterit Hydrocell tuloilmapatteri voi olla osa LTO-piiriä tai se voidaan asentaa itsenäisenä yksikkönä parantamaan tuloilman laatua. Tuloilmapatterit perustuvat tehokkaiden ja mukautuvien harjalämmönsiirrinelementtien käyttöön. Niiden avulla saavutetaan suuri kaasupuolen lämmönsiirtopinta-ala, alhainen painehäviö sekä putkien spiraalimuodosta johtuen suuri nestepuolen lämmönsiirtokerroin alhaisillakin virtausnopeuksilla. Harjalämmönsiirtimet soveltuvat asennettaviksi ennen tuloilmasuodattimia, jolloin estetään tehokkaasti lumen ja kosteuden pääsy varsinaisille suodattimille. Tällä tavalla voidaan estää kastumisesta aiheutuva mikrobikasvusto ja sen seurauksena tyypillisesti esiintyvät sisäilmaongelmat. Tuloilmapatterin asentamisessa on useita vaihtoehtoja. Lämmönsiirrin voidaan asentaa suoraan ilmanvaihtokanavaan tai kanavan osaksi. Tasauskammiossa lämmönsiirrin on asennettavissa modulaarirakenteensa ansiosta ahtaisiinkin Harjalämmönsiirtimen asennusperiaate seinustan tuloilmasäleikön ulkopuolella. Tuulensuojalevy Eristetty kotelo huoltoluukkuineen Harjalämmönsiirtimistä koostuva tuloilmapatteri tulo- tai poistoilmakammioihin. Ilmanvaihtokoneissa harjalämmönsiirrin voidaan puolestaan asentaa ilmanvaihtokoneen väliosaan, joko valmiiksi tehtaalla tai paikan päällä IV-konehuoneessa. Lisäksi Hydrocell tuloilmapatteri voidaan asentaa raitisilmasäleikön ulkopuolelle erilliseen eristettyyn tuloilmakatokseen. Hydrocell poistoilmalämpöpumppu Hydrocell poistoilmalämpöpumppu (PILP) on poistoilman energiasisältöä hyödyntävä tehokas järjestelmä kiinteistöjen energiansäästöön. Ensisijaisia kohteita ovat asuinkerrostalot sekä muut poistoilmakoneilla varustetut kiinteistöt, joissa ei ole mahdollisuutta siirtää poistoilman lämpöä tuloilman lämmitykseen. Lukuisissa rakennuksissa lämpö puhalletaan poistoilmanvaihtokoneen avulla hukkaan. Pakkaskeleillä ilmamääriä usein pienennetään energian säästämiseksi, jolloin ilmanvaihto voi toimia alitehoisesti ja seurauksena on huonolaatuinen sisäilma. Toimintaselostus Ratkaisu ongelmaan on hukkalämmön talteenotto Hydrocellin lämmönsiirtoratkaisuilla ja talteen otetun lämmön kierrättäminen takaisin käyttöön lämpöpumpun ja lämmönsiirtimen/varaajasäiliöiden avulla. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa voidaan Hydrocell PILP -ratkaisulla saavuttaa merkittäviä, jopa % energiansäästöjä. Kerrostalojen poistoilma on siis suuri, hyödyntämätön energiareservi, joka voidaan lämmönsiirrinratkaisuilla ja lämpöpumpputekniikalla hyödyntää erittäin tehokkaasti. Hydrocell PILP-järjestelmä optimoidaan maksimoimalla lämpökerroin. Kerroin on parempi, kuin esim. maalämpöjärjestelmissä. Lisäksi PILP ei tarvitse energiakaivoja ja on hankintakustannuksiltaan edullisempi. Järjestelmän huipputehon tarve toteutetaan olemassa olevalla kaukolämpö- tai öljykattilajärjestelmällä. Huipputehoa ei siis tuoteta sähköllä, joten PILP on myös käyttökustannuksiltaan edullisempi. Harjalämmönsiirtimellä toteutettu patteri kerää poistoilmasta lämpöä talteen, jolloin ulospuhallettava ilma jäähtyy. Talteen otettu lämpö siirretään vesi-glykoliputkistolla lämmönjakohuoneen läheisyyteen asennettuun lämpöpumppuyksikköön. Lämpöpumpun tuottama lämpö ohjataan vaihtoventtiilillä joko kiinteistön lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarpeen mukaan. RST-allas Tuloilmapattereiden asennus. 5

4 Hydrocell kanavapatterit Hydrocell kanavapatterit ovat monikäyttöisiä tuotteita. Niillä voidaan esilämmittää, jäähdyttää tai jälkilämmittää ilmaa. Kanavapatteri voidaan asentaa uudiskohteeseen tai jälkiasentaa saneerauskohteeseen. Likaisten tilojen LTO Hydrocell toimittaa LTO-järjestelmiä ja/tai LTO -pattereita myös kohteisiin, joiden poistoilmassa esiintyy epäpuhtauksia. Kohteita voivat olla esim. maalaamot, konepajat, keittiöt, leipomot, viljankuivaamot ym. Hydrocellin ratkaisu perustuu harjalämmönsiirtimen luontaiseen ominaisuuteen, eli ilma pääsee harjasiirtimen rakenteessa kiertämään likapartikkelin ja läpäisemään patterin likaantumisesta huolimatta. Harjalämmönsiirtimen painehäviö kasvaa likaantumisen johdosta hyvin maltillisesti, vastaavasti siirtimen konduktanssi (tehokkuus) heikkenee likaantumisen takia vain vähän. Kuvassa näkyy ero pestyn (yläosa) ja pesemättömän (alaosa) siirtimen otsapinnasta. Siirtimen pesutarve voidaan määritellä silmämääräisesti tai painehäviötiedon perusteella. Pesutoimenpiteellä siirtimen toiminta-arvot palautuvat alkuperäiseen mitoitusarvoon. Kanavapatteri-ratkaisussa lämmönsiirrin asennetaan osaksi ilmanvaihtokanavaa. Patterit toimitetaan kohteeseen tyypillisesti lämmönsiirrin valmiiksi asennettuna. Saatavilla on myös supistuskappaleita erikokoisia kanavia varten. Kanavapatteriin voidaan asentaa puhdistusluukku ja patterissa on viemäriyhde kondenssiveden poistamiseksi. Kanavapattereita Kohteissa, joissa likaantumista tapahtuu, patterin painehäviö mitoitetaan puhaltimen mukaan. Ilmapuolen painehäviöarvot voivat olla esim. 20 Pa/30 Pa, jolloin 20 Pa arvo on puhtaan patterin painehäviö ja 30 Pa likaisen patterin raja-arvo, jolloin patteri on pestävä. Maalaamoissa puhdistuväli on yleensä 6 12 kk, kohteesta ja käytöstä riippuen. Hydrocell LTO-patterin harjalämmönsiirtimet on helppo pestä pesuohjeiden mukaisesti painepesurilla. Kuva maalaamon LTOkoneesta. Kanavapatterin toiminnassa voidaan hyödyntää esim. energiakaivoa sekä takasta tai muusta lämmönlähteestä saatavaa lämpöä. Kesällä voidaan kanavapatterin avulla puolestaan viilentää tuloilmaa, ja lisätä siten oleskeluviihtyvyyttä. Hydrocell kanavapattereita on saatavana sekä vakiotuotteina että vakiomoduuleihin perustuvina yksilöllisinä, kohteen mukaan suunniteltuina ja toteutettuina ratkaisuina. Erikoissovellukset ja muut lämmönsiirtimet Kanavapatteri ja kanavapatterin painehäviökäyrä (ilma). Neste meno/paluu Savukaasupatteri Harjalämmönsiirtimellä voidaan toteuttaa myös vaativia jäähdytyssovelluksia. Mitoitamme ja valmistamme myös RST- ja haponkestäviä putkisiirtimiä. Lisäksi pystymme auttamaan vaativissa lämmönsiirrinmitoituksissa ja energiaselvityksissä. Kondenssinpoisto Harjalämmönsiirrin Hydrocell mitoittaa, suunnittelee ja valmistaa myös putkisiirtimiä asiakkaiden tarpeisiin. Kanavapatteri Lämmitys-/jäähdytyspatteri Kuparisilla lämmönsiirrinyksiköillä varustettu patteri. Jauhemaisen suodatinmateriaalin lämmitys-/jäähdytyspatteri. 7

5 Hydrocell harjalämmönsiirrin Ainutlaatuinen Hydrocell harjalämmönsiirrin on edistyksellisten Hydrocell lämmönhallintajärjestelmien yhdistävä tekijä ja keskeinen komponentti. Patentoidun harjalämmönsiirtimen tehokkuuden salaisuus piilee sen rakenteessa. Yksittäinen lämmönsiirrinelementti koostuu erittäin suuresta määrästä kupari- tai alumiinilankoja, jotka on puristettu kahden putken väliin. Rakenteen johdosta lämmönsiirtimen läpi virtaavalla ilmalla on useita reittejä läpäistä siirtimen riparakenne, jolloin mahdolliset ilman epäpuhtaudet eivät merkittävästi lisää siirtimen painehäviötä. Harjalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö voidaan mitoittaa hyvin alhaiseksi, jopa alle 10Pa, jolloin olemassa olevia IV-koneita ei ole välttämätöntä vaihtaa. Vastaavasti harjalämmönsiirrin soveltuu jäätäviin olosuhteisiin. Esimerkiksi LTO-patterissa, jossa poistoilmassa oleva kosteus pyrkii muodostamaan jäätä, harjasiirtimen rakenteen johdosta jään muodostuminen ei lisää siirtimen painehäviötä tai ratkaisevasti heikennä konduktanssia pakkasjaksojen aikana. Näin varmistetaan pidemmät käyttöjaksot ilman sulatustarvetta. LTO-sovelluksissa harjalämmönsiirrin tuottaa parhaan mahdollisen vuosihyötysuhteen, koska LTO:n tehoa ei tarvitse rajoittaa jäänmuodostumisen vuoksi. Vakiotuotteet sekä yksilölliset, joustavat ratkaisut varmistavat harjalämmönsiirtimen sopivuuden varmuudella ja oikein mitoitettuna kohteeseen. Harjalämmönsiirtimellä voidaan toteuttaa myös tavallisesta poikkeavia ratkaisuja, joihin perinteiset menetelmät eivät sovellu. Vanhoja tiloja ei tarvitse purkaa ja tarvittaessa lämmönsiirrin voidaan koota vasta asennuskohteessa tilan mittojen mukaan. Optimaalisen rakenteen johdosta saavutetaan hyviä lämmönsiirtokertoimia ja kustannussäästöjä heti asennusvaiheesta alkaen. Nyrkkisääntönä on, että Hydrocellin harjalämmönsiirtimellä toteutetut ratkaisut maksavat itsensä takaisin 3 6 vuodessa, käyttökohteesta riippuen. Ota meihin yhteyttä, niin kuulet ratkaisumme lämmönsiirto- tai energiansäästötarpeeseesi. Sähköposti: tai puh Oy Hydrocell Ltd Minkkikatu Järvenpää Puh Fax s-posti:

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta

Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Lämpöä pientaloihin Viessmann-järjestelmät laatua ja energiatehokkuutta Rakennusten energiataloudellisuuden vertailuarvona käytetään primäärienergian tarvetta. Rakennuksia suunniteltaessa täytyy ottaa

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS kortti 10 pientalot TOIMIVA ILMANVAIHTO Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda sisälle raitista ilmaa ja kuljettaa ulos sisäilman epäpuhtaudet,

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi 2 Olemme johtava ympäristöä ja lompakkoasi säästävien lämpöpumppujen kehittäjä. Sisältö Maailman katseet kääntyvät Tranåsiin. 4 Lämpöpumppusi maksaa itse itsensä. 6 Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014 RETERMIA NEWS NUMERO 1/2014 Ilmanvaihto 36 % Yläpohja 6 % Ikkunat 15% Ulkoseinät 17% Lämmitys 60 % Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa Energiaremontin

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun ostajan opas

Ilmalämpöpumpun ostajan opas Ilmalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto...2 Mitä on ilmalämpö?...3 Toimintaperiaate...3 Ilmalämpöpumpun soveltuvuus...4 Kokoluokan määrittely...5 Asentaminen...6 Sähköistys...7 COP ja SCOP...8

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen

Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut saman katon alta suunnittelusta asennukseen UUDISRAKENTAJALLE JA SANEERAAJALLE lämmityksen ja ilmanvaihdon ratkaisut HELPOSTI - SAMAN KATON ALTA Asiantuntevaa

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen www.recair.fi Esipuhe 4 Valmistajat 5 Yhteystiedot 6 Huoltopalvelut 8 Recair ilmastointikoneet 9 Recair Modular

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot