ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61. kaupunginosan korttelit sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueita. Selostuksen päivämäärä

2 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61. kaupunginosan korttelit sekä virkistys-, pysäköinti ja katualueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi TUNNELINMÄKI III Kaavan tunnus 61:035 Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavan vireilletulo Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 4/2010 ( ) Hyväksymispäivämäärät Ltk , Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Tikkakoskella, Tunnelinmäki I alueen eteläpuolella. Kaava-alueen etäisyys Tikkakosken keskustasta on noin 2 km. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alueen nimi on Tunnelinmäki III. Tarkoitus on laajentaa Tunnelinmäen omakotialuetta.

3 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 16

4 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Seurantalomake 3. Liito-oravaselvitys 4. Tonttijaot 5. Havainnemateriaalia 6. Pienennös asemakaavakartasta määräyksineen 7. Lepakkoselvitys Taustaselvitysmateriaalia: Maakuntakaava Tikkakosken osayleiskaava v Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusraportit v ja 2006

5 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Tarkoituksena on Tunnelinmäen omakotialueen laajennus etelän suuntaan, kaupungin omistamalle Jokela-nimisen tilan maalle. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRL 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaava-alueen tonttien luovutus on tarkoitus aloittaa v Alueen rakennukset toteuttavat omatoimirakentajat. Kadut ja muun kunnallistekniikan toteuttaa Jyväskylän kaupungin konsernin yhtiöt ja Vattenfall Oy. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Tunnelinmäki I alueen eteläpuolella. Alue on rakentamatonta havumetsää. Alueen itä- ja eteläpuolella on voimalinjat (20 kv).

6 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (6) Alueen sijainti Luonnonympäristö Alue on havupuuvaltaista metsää, joka korkeussuhteiltaan laskee itään. Alueen itäpuolella on Autiojoki. Suunnittelualueen länsiosassa on tunneli ja tunnelin kaivamisesta tullut sivukivikasa Rakennettu ympäristö Viereisten Tunnelinmäki I:n ja II:n omakotialuetta, joka sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella, on rakennettu 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Siellä on lähes 80 omakotitaloa. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tunnelinmäki I alueella asuu yli 300 asukasta. Tunnelinmäki II:n alueen valmistuttua siellä asuu noin 150 asukasta. Tunnelinmäki III alueelle oletetaan tulevan noin asukasta, joten asukasmäärä kasvaa jopa 50 prosenttia. Tunnelinmäen asuinalueella voi olla enimmillään 850 asukasta. Yhdyskuntarakenne Kaava-alueen ympäristö koostuu yhden perheen omakotitaloista. Alue sijaitsee lähellä Tikkakosken keskustaa n. 2 km:n päässä julkisista ja kaupallisista palveluista. Taajamakuva Tunnelinmäki I alueen omakotirakennukset ovat kerrosluvultaan I- ja I ½ -kerroksisia. Alueen yleisilme on vaalea, katot ovat tumman harmaita ja mustia. Alueen tontit ovat melko suuria. Palvelut Palveluiltaan alue tukeutuu kävelymatkan (2 km) päässä olevaan Tikkakosken keskustaan. Sieltä löytyvät monipuoliset palvelut, kuten terveyskeskus, päiväkodit, koulut, liikuntakeskus, kirjasto, kirkko ja suhteellisen hyvät valikoimat omaavat kaupat. Virkistys Tunnelinmäen asuinalue on syntynyt Tikkakosken taajaman reuna-alueelle metsän keskelle. Alueella on hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, mikäli pitää hiihtämisestä, sienestyksestä ja marjastuksesta sekä metsässä samoilemisesta. Tunnelinmäki I:n alueella on pieniä mutta laadukkaita lasten leikkipaikkoja ja Tunnelinmäki II:n alueelle on kaavoitettu suurehko leikkipuistoalue.

7 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (7) Liikenne Ajoneuvoyhteys alueelle Tikkakosken keskustasta on Tikkakoskentieltä, jolta käännytään Jukolantielle. Jukolantie on leveä kokoojakatu, jonka reunassa kulkee erillinen kevyenliikenteen väylä. Jukolantie jatkuu etelään päin Tunnelinmäentienä, joka jatkuu noin puoleenväliin uutta kaava-aluetta. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet Tikkakosken keskustaan. Lähin paikallisliikenteen bussipysäkki on Tikkakoskentiellä. Tekninen huolto Vesi- ja viemäriverkosto, katuvalaistus sekä sähkö- ja tietoliikenneyhteydet on rakennettu valmiiksi Tunnelinmäki I ja II alueille eli nyt kaavoitettavan alueen pohjoislaidalle. Suunnittelualueen pohjoisosassa on pumppaamo. Uusi alue voidaan liittää olemassa olevaan verkostoon. Alueella ei ole kaukolämpöä. On epätodennäköistä, että sitä koskaan rakennetaan Tunnelinmäkeen Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Ympäristöministeriö on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n 1 momentin nojalla maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Ote maakuntakaavasta

8 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (8) Yleiskaavat Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Tikkakosken osayleiskaava vuodelta 1992, jossa alue on merkitty asuinpientalojen alueeksi AP-3. Ote yleiskaavasta Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa vahvistunut kaava. Muuttuvat alueet ovat katu- ja virkistysalueita. Ote ajantasa-asemakaavasta

9 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (9) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen pohjoispuolen (Tunnelinmäki I) kaava, johon suunnittelu alue rajautuu, on vahvistunut v Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit. Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Liitooravaselvityksen loppuosassa selvittäjä toteaa, että tunnelialueella voi mahdollisesti olla lepakoita. Kaikki maassamme olevat lepakkolajit ovat uhanalaisia ja suojeltuja. Alueelle tehtiin erillinen lepakkoselvitys vuoden 2011 aikana. Jyväskylän kaupungin leikkipaikkojen ohjelmoinnissa 2009 on Tikkakoskelle Tunnelinmäen alueelle suunniteltu kaksi korttelileikkipuistoa A616 ja A617. Ote leikkipaikkojen ohjelmointikartasta. Tunnelinmäen vieressä olevalla Koppelmäellä on toiminut ampumarata. Keski-Suomen ELY - keskuksesta saadun tiedon mukaan ampumarata-alueen maaperä on puhdistettu

10 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (10) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laadintaan on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Koska Tikkakoskella on omakotitonteista jatkuvasti kysyntää, pyritään tähän kysyntään vastaamaan. Tunnelinmäen alue on kiinteä osa Tikkakosken taajamaa ja palvelut löytyvät läheltä. Kunnallistekniikka ja muu infrastruktuuri on rakennettu lähelle. Tikkakosken työpaikkaomavaraisuus on yli 120 %, joten on mahdollista, että monet Tunnelinmäkeen rakentavista ovat myös töissä lähialueella. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan muutos käynnistettiin kaupungin aloitteesta keväällä Tavoitteena on laajentaa Tunnelinmäen omakotialuetta OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: suunnittelualueen ja ympäristön asukkaat ja muut toimijat viranomaiset: -yhdyskuntatekniikka -tonttituotanto -rakennusvalvonta -ympäristötoimi Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen pelastuslaitos - Vattenfall Oy / verkko - Jyväskylän Energia Oy - Elisa Oyj - Kesnet Oy Vireilletulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 4/ Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 4/ Lähialueen asukkaille on lähetetty päivätty kirje, jossa on kerrottu nähtävillä olosta ja osallistumismahdollisuuksista. Kirjeen liitteenä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ote voimassa olevasta asemakaavasta ja kaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa ja maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajautuville naapureille on lähetetty kaavan nähtävillä olosta tiedottavat kirjeet, joissa oli liitteenä pienennös asemakaavaluonnoksesta ja OAS. Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Luonetjärven koululla

11 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (11) Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu on käyty , jossa keskusteltiin mahdollisista pilaantuneista maaalueista. Asemakaava-alue on rajattu siten, ettei pilaantunutta maa-aluetta ole kaava-alueella. Asemakaavaprosessin aikana saatiin Keski-Suomen ELY keskukselta tieto, että maaperä on ko. alueella puhdistettu. Asemakaavan luonnosvaiheessa Keski-Suomen ELY totesi lausunnossaan, että ennen asemakaavan hyväksymistä on tehtävä lepakkoselvitys. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Alue kaavoitetaan omakotitaloille. Tavoitteena on vastata Tikkakoskelle suosittujen omakotitonttien kysyntään eli kaavoittaa suurehkoja omakotitalotontteja, joihin voi rakentaa esim. talopakettivalmistajien toimittamia valmistaloja. Myös paikalla rakennetut omakotitalot tulevat kyseeseen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavasuunnittelua tehtiin yhtä aikaa katujen ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun kanssa. Tavoitteena oli saada järkevä lopputulos jo suunnitellut tai rakennetut vesi- ja viemärilinjat sekä erityisesti pumppaamo huomioiden. Kaupunkirakennepalveluiden kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka neuvottelivat useita kertoja kaavaratkaisusta. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Tunnelinmäentien varrella. Alue on osin loivaa ja osin jyrkkää mäkimaastoa. Mäkisyys on vaikuttanut suunnitelmaan erityisesti Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Lausunnot ja mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavasta on saatu määräaikaan mennessä neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi,jyväskylän Energia vesiliiketoiminta Oy ja Vattenfall Oy. Mielipiteensä antoi Kaarle Pesonen. Asemakaavan yleisötilaisuus järjestettiin Luonetjärven koululla. Esittelijän lisäksi paikalla oli kaksi muuta henkilöä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskus, alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen ja ympäristölakimies Ritva Schiestl Tunnelinmäki III :n liito-oravaselvityksen johtopäätösosassa suositellaan, että selvitysalueen lohkolla 1 tehtäisiin lepakkoselvitys, sillä alueella sijaitseva tunnelimainen louhos (lohko 1, kohde A) ja kellarimaiset rakennukset (lohko 1, kohde B) saattavat olla lepakoiden käyttämiä pesimä- ja levähdyspaikkoja. Näitä mahdollisia pesimä- ja levähdyspaikkoja sijoittuu kaavaluonnoksen lähivirkistysalueelle erillispientalojen korttelialueiden välittömään läheisyyteen.

12 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (12) Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin. Luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentin mukaan näihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tästä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) esittää, että alueella tehdään lepakkoselvitys keväällä ennen kuin asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. ELY -keskuksella ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, ympäristötoimi kaavaratkaisu on hyvin perusteltu ja se täydentää luontevasti lähialueelle jo muodostunutta omakotiasumista. Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen luonto-olosuhteet ja saatu aikaan luonteva ratkaisu alueen maastomuotojen kannalta. Kaavassa tulee tutkia olemassa oleva latuyhteyden säilyminen Pirttimäen suuntaan. Jyväskylän Energia Oy, vesihuoltoinsinööri Juha Kettunen Kaavaan ohjeellinen et -merkintä Tunnelimäen jätevedenpumppaamon AKMLK 457 vuokratontin kohdalle. Tonttien hulevedet tulee imeyttää mahdollisuuksien mukaan maastoon. Hulevesiviemäriä joudutaan rakentamaan kuivatuksen takia sellaisiin kohtiin, missä imeyttäminen maastoon ei ole mahdollista mm. alapuolisen tontin takia. Kaavasta ei ole muuta huomautettavaa. Vattenfall Verkko, suunnitteluinsinööri Hannu Leppämäki Vattenfall Verkko Oy pyytää varaamaan Tunnelinmäki III pientaloalueelle EN -alueet puistomuuntamoiden sijoittamista varten oheisen liitekartan osoittamaan paikkaan tai niiden välittömään läheisyyteen. EN -alueiden tulisi olla kooltaan n. 10x10 m. Vähimmäisetäisyydet EN -alueelle sijoitettavasta puistomuuntamosta lähimpiin julkisiin rakennuksiin tulee olla 15 m muihin rakennuksiin 5 m. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee 20 kv :n ilmajohtoja. Nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan alueita. mutta pyydämme huomiomaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalla. Vattenfall Verkko Oy :lla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan ja esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. Mielipide Kaarle Pasonen, Antti Pasosen pk:n p:sta Hulevesien johtaminen läheiseen Autiojokeen on suunniteltava johdettavaksi niin, ettei siitä koidu vahinkoa asemakaavaluonnosalueen ja Autiojoen välisen maa-alueen yksityisille maanomistajille eikä näistä alueista muodostu suodatusaluetta. Tunnelinmäen jätevedenpumppaamon säiliötilavuus tulisi tarkastaa ja mitoittaa riittävän suureksi, jottei asutuksen laajentuessa lyhytaikaisissa häiriöissä jätevettä johdettaisi ylivuotona Autiojokeen, kuten nykyisin tehdään. Asemakaavaluonnoksen mukaisen uuden asuntoalueen läpikulkevalla kadulla tulisi olla erillinen kevyenliikenteen kadun osa, kuten tälle kadulle johtavalla Jokelantiellä. Liikennehän alueelle tulee kulkemaan Jokelantien kautta ja lisäksi läpikulkevalla kadunosalla on useita risteyksiä, jotka edellyttivät tarkkaavaisuutta useaan suuntaan kevyeltä liikenteeltä (koululaiset yms.). Kaavaluonnos toteutuessaan katkaisee Tikkakosken kuntoladun ja yhteydet läheiselle mäkialueelle, jota nykyiset asukkaat käyttävät kuntoillessaan. Kuntoladulle tulisi kaavaan varata ja merkitä paikka. Tarvittaessa tulisi kaavan lähivirkistysaluetta (YL) laajentaa. Samoin tulisi kaavaan varata ja merkitä polkureitit, joita nykyiset ja uudet asukkaat voisivat käyttää liikkuessaan läpi uuden kaavan mukaisen asuntoalueen Koppelmäen, Taavetinmäen ja Pirttimäen suuntaan.

13 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (13) Lausuntojen ja mielipiteen huomioon ottaminen Asemakaavasuunnitelmaa muutettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun perusteella. Korttelijaotusta muutettiin luonnosvaiheen korttelin 234 kohdalla. Alueelle lisättiin teknisten rakennelmien ja rakennusten rakennusalat. Lisäksi alueen itäosaan merkittiin ohjeellinen reitti kuntolatua ja puistopolkua varten. Tunnelinmäentien varteen on merkitty liittymäkieltomerkinnät. Alueella oleva latu voidaan siirtää Autiojoen varteen sähkölinjan lähituntuman. Tätä varten ei ole välttämätöntä esittää kaavaan erityistä merkintää Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavaluonnos hyväksyttiin laitettavaksi nähtäville kaupunkirakennelautakunnassa ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Alueen asukasluku tulee olemaan n asukasta. Asemakaavalla muodostuu 92 uutta omakotitonttia. AO -kortteleiden laajuus on 10,0675 ha ja niillä on yhteensä k-m2 rakennusoikeutta. Kaavoitettua virkistysaluetta (VL) on 5,58 ha. Katualuetta on 3,2633 ha Palvelut Kaava-alueella ei ole omia palveluita. Tilavat asuintalot tosin mahdollistavat pienimuotoisten palvelujen syntymisen. Lähimmät julkiset ja kaupalliset palvelut ovat Tikkakosken keskustassa. Jalkaisin ja pyörällä esimerkiksi Luonetjärven koululle ja Tikkakosken koulukeskukseen tai terveysasemalle on matkaa noin 1,5 km. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavalla ei ole erityisiä arkkitehtonisia tavoitteita. Tarkoitus on mahdollistaa melko vapaamuotoinen omatoimirakentaminen. Rakennusten mittakaava/koko on käytännöllisesti katsoen samanlainen, eikä alueella ole muista erottuvaa korkeampaa tai suurempaa rakennusta alueellisena kiintopisteenä. Omaleimaisin tekijä on osittain selkeän geometrinen aluerakenne. Koska Tunnelinmäki III sijoittuu osittain jyrkkään rinteeseen, on mahdollista, että joistain asunnoista on valoisat ja ehkä hienotkin kaukonäkymät aamuauringon suuntaan. 4.3 ALUEVARAUKSET Suunnittelualueella on AO kortteleita, VL aluetta ja katualuetta sekä pienet yleisen pysäköinnin alueet (LP).

14 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (14) Korttelialueet AO -korttelit Kortteleissa rakennustehokkuus on tavanomainen omakotikorttelialueiden tehokkuus (e=0,25). Alueen sisäisestä rakenteesta tulee omakotialueelle tyypillinen. Rakennusten julkisivujen materiaalia ei ole määritelty mutta värin tulee olla vaalea. Kattovärin tulee olla kaikissa rakennuksissa harmaa. Kattomuotoa ei ole määrätty, mutta kattokaltevuus ei saa olla loivempi kuin 1:3. Kattokaltevuusmääritelmä mahdollistaa varsin erilaisten kattojen rakentamisen, varsinkin kun kaikissa kortteleissa kerrosluku on 3/4kIu3/4. Arkkitehtuuriltaan alue valmistuttuaan kokonaan voisi muistuttaa lähinnä postmodernia, villiä tyyliä. Ajan myötä varttuva kasvillisuus tasoittaa räikeimpiä eroavaisuuksia. Alueella on sallittu aurinkokennojen rakentaminen rakennusten seiniin, kattoihin ja pihoille. Myös maalämpökaivoja saa porata. Nämä sallitaan erikseen, jotta tulevat rakentajat edes ajattelisivat tätä mahdollisuutta ja että niitä voidaan ainakin kaavan puolesta alueelle rakentaa Muut alueet VL -alueet Suunnittelualueella on paljon virkistysaluetta. Virkistysalueelle jää mm. louhos ja louhoksen sivukivikasa. Myös sähkölinjat ovat VL alueella. 4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointi on tehty kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Vaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia ja vaikutusten arviointia on käsitelty kaavoitusprosessin kuluessa järjestetyissä kokouksissa ja neuvotteluissa. Arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin sekä kaavoitusprosessin kuluessa laadittuihin lisäselvityksiin. Kaavoituksen alkaessa tunnistettiin alustavasti kaavaan liittyvät vaikutukset ja mietittiin niiden merkittävyyttä kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitusprosessi-oppaan muistilistan avulla Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset väestön rakenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan Tunnelinmäki III :n toteutumisen myötä Tikkakosken taajaman länsiosaan muuttanee 92 lapsiperhettä lisää muutaman vuoden aikana. Alueen tonttien jakaminen on ajoitettava useammalle vuodelle, jotta esim. päiväkoti- ja koulupalvelut riittävät Tikkakoskella, eikä niitä tarvitsisi hakea kauempaa. Tunnelinmäen aikaisemmat omakotialueet saavat kaltaisensa jatko-osan, jossa rakennuskanta koostuu pääasiassa talopaketeista. Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin, liikenteeseen Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia palveluihin, työpaikkoihin tai kulttuuriympäristöön. Tosin uudet asukkaat, mikäli he tulevat Tikkakosken ulkopuolelta lisäävät Tikkakosken taajaman palveluntarjoajien asiakasmäärää.

15 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (15) Liikenteellisiä vaikutuksia kaavalla on. Uuden alueen asukkaat kulkevat vanhojen alueiden läpi aamuin illoin henkilöautoillaan, jotka helpottavat perheiden arkista taakkaa. Tilannetta lievittää se, että alueen kokoojakatu on mitoitukseltaan reilu ja siinä on erillinen kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualueella olevat rakennelmat puretaan. Kallioluolastolle ei ole löytynyt käyttöä. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualueella voi marjastaa, sienestää ja ulkoilla aina alueen rakentamiseen saakka. Tunnelinmäki I:n ja II:n asujaimiston harrastus- ja lähivirkistysmahdollisuudet kaventuvat ja siirtyvät kauemmaksi. Uuden alueen uusien talojen uudet asukkaat ovat pääosin omakotiasumisen ja perhehistoriansa alkuvaiheessa. Tunnelinmäen alueelle tulee lisää aivan pieniä lapsia ja nuoria perheitä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentamisen myötä asuinkortteleiden puusto kaadetaan. Alueen luonne muuttuu lähes luonnontilaisesta täysin rakennetuksi. Alueen valo-olosuhteet ja maisema muuttuvat täysin. Maa muokataan rakentamiseen osoitetuilla alueilla ja sitä myötä myös alueen vesitalous muuttuu. Uudet kadut ja rakennukset ohjaavat vedet uusiin uomiin. Alueen hulevedet johdetaan avo-ojia myöten Autiojoelle. Osa tonteilta syntyvästä hulevedestä ohjautuu suoraan Autiojoen varrella olevalle suoalueelle. Suoalueella mahdolliset epäpuhtaudet ja kiintoaines suodattuvat mutta ojaan ohjattujen hulevesien mukana kiintoaineksia todennäköisesti siirtyy jokeen jonkin verran. Pahimmillaan tilanne on todennäköisesti alueen rakentamsivaiheessa. Maisema muuttuu oleellisesti. Nykyinen metsäalue muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Vähitellen rakentajien istuttamat puut ja pensaat peittävät rakennukset. Tunnelinmäki III: katot voivat näkyä kauemmaksi itäsuuntaan. Kun puusto on kaadettu, saattaa Tunnelinmäeltä avautua kaukonäkymä itään. Alueen valomäärä lisääntyy ja heinät yms. kasvit saavat jalansijaa entistä enemmän. Luonnon monimuotoisuus kärsii. Alueella nyt elävät maaperän organismit osin tuhoutuvat ja useimmat eläimet, jotka siihen pystyvät, siirtyvät toisille asuinsijoille. Kulttuurieläimet ja ihmisen toiminnasta sekä ihmisistä hyötyvät oliot hyötyvät ja saavat asuinsijan. Alueella asuvien lepakoiden elinolosuhteet eivät heikkene kohtalokkaasti, koska ympäristöön jää paljon metsäalueita rakentamisen ulkopuolelle. Suunnittelualueen toteutuksessa on otettava huomioon lepakoiden tarvitsemat valaisemattomat vyöhykkeet ja valaistuksen suunnittelussa on oltava erityisen huolellinen Mahdolliset epävarmuustekijät Suunnittelualueella on vanha luolasto. Luolaston edessä on kanjonimainen louhos. Biologi Timo Kupari toteaa selvityksessään, että ko. paikka voisi olla sopiva lepakon pesimä- ja levähdyspaikaksi. Keski-Suomen ELY keskus toteaa luonnosvaiheen lausunnossaan, että alueelle on tehtävä lepakkoselvitys ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn viemistä. Lepakkoselvitys tehdään ainakin kahdessa vaiheessa vuoden 2011 aikana. 4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueella on tunnelilouhos. Alueen toteuttamisen yhteydessä on tarkoin harkittava louhoksen aitaamista turvallisuussyistä.

16 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (16) 4.7 NIMISTÖ Alueen nimistö pohjautuu kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven teoksissa esiintyvien hahmojen nimiin. Nimistötoimikunta on ehdottanut kokouksessaan , että alueen päätien nimi on Tunnelinmäentie. Siitä itään päin pohjoisesta alkaen teiden nimet: Nummisuutarintie, Kraatarintie ja Sepeteus (pieni kaari keskellä) ja länteen päin Kreetantie, Kristonkuja erkanee edellisestä, Vaatturintie (lenkki kokonaan) Nummisuutarintie jatkuu Tunnelinmäentien yli 4:n tontin osoitteeksi. Kadut on nimetty pääosin, kuten nimistötoimikunta on esittänyt. Nimistötoimikunnan esityksestä poiketen lyhyt neljän tontin katu on nimetty Sepeteuksenkujaksi. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Alueelle ei ole laadittu erillisiä rakentamistapaohjeita. Rakentamista ohjaavat asemakaavan lisäksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys ja muut ohjeistukset. Asemakaavamääräykset riittävät ohjaamaan rakentamista siten, että yhtenäinen kokonaisuus Tunnelinmäki I :n ja II :n kanssa syntyy. Tunnelinmäki III:n alueen valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lepakoiden elintavat ja mahdollinen häiriintyminen katuvalaistuksen takia. Suositeltavaa olisi, että alueen kokoojakadulle jäisi yksi tai kaksi sellaista kohtaa, jossa katuvalaisimien etäisyys toisistaan olisi totuttua pitempi. Lisäksi kortteleiden 228 ja 231 väliin jäävän viheralueen kohdalla on katuvalaisimien sijoittelussa huomioitava lepakoiden elinolosuhteet. 5.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistynee vuonna 2012 ja kaava-alueelta luovutettaneen tontteja samana vuonna. Jyväskylän kaupunki rakennuttaa kadut ja kunnallistekniikan. Omatoimirakentajat rakentavat tai rakennuttavat alueen talot, joukossa voi olla pienurakoitsijoitakin. 5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista asioista on keskusteltava kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen edustajien kanssa. Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä. Suurimpana epävarmuustekijänä on kaavan mukaisen rakentamisen toteutumatta jääminen tai viivästyminen, jolloin ympäristö pysyy pitempään keskeneräisenä ja siten epämiellyttävämpänä ympäristönä. Asemakaavan ehdotusvaiheessa oli vielä epäselvää, onko luolaston alueella lepakoita. Asia selvitytetään ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä.

17 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (17) Asemakaavaselostuksen lisälehti Tunnelinmäki III:n asemakaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä - asetuksen 27 :n määräysten mukaisesti julkisesti nähtävillä Asemakaavasta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY -keskukselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot edellä mainituilta ja Jyväskylän Energia vesiliiketoiminta Oy:ltä. Kenelläkään ei ollut huomautettavaa. Maalämpökaivoa koskevaa asemakaavamääräystä on tarkennettu. Määräys kuuluu: Maalämpökaivojen etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 20 m. Tarkennus on luonteeltaan tekninen. Asemakaavan selostukseen on lisätty ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kappaleeseen 5.1. teksti: Tunnelinmäki III:n alueen valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lepakoiden elintavat ja mahdollinen häiriintyminen katuvalaistuksen takia. Suositeltavaa olisi, että alueen kokoojakadulle jäisi yksi tai kaksi sellaista kohtaa, jossa katuvalaisimien etäisyys toisistaan olisi totuttua pitempi. Lisäksi kortteleiden 228 ja 231 väliin jäävän viheralueen kohdalla on katuvalaisimien sijoittelussa huomioitava lepakoiden elinolosuhteet. Asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn vientiä on lykätty lepakkoselvityksen takia. Lepakkoselvityksessä ilmeni, että alueella on lepakoita mutta että asemakaavan ominaisuudet mahdollistavat niiden elämisen siellä jatkossakin. Alueen rakentamisen myötä valaistusolosuhteet muuttuvat lepakoille epäedullisemmiksi. Erityisesti katuvalaistuksen suunnitteluun on kiinnitettävä tämän takia erityistä huomiota. Asemakaavaan tehty muutos on luonteeltaan tekninen, joten asemakaavaa ei tarvitse laittaa uudelleen ehdotuksena nähtäville ja se voidaan viedä suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Jyväskylän kaupunki I Yhdyskuntatoimi I Kaupunkisuunnitteluosasto I 22.12.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS / 29:018 29. kaupunginosan korttelin 42 tontin 1 ja katualueen asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHDAT... 4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KULOTTAJANTIE 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 20:039

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KULOTTAJANTIE 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 20:039 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 Kaavakartan päiväys: 22.10.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot