ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61. kaupunginosan korttelit sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueita. Selostuksen päivämäärä

2 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61. kaupunginosan korttelit sekä virkistys-, pysäköinti ja katualueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi TUNNELINMÄKI III Kaavan tunnus 61:035 Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavan vireilletulo Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 4/2010 ( ) Hyväksymispäivämäärät Ltk , Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Tikkakoskella, Tunnelinmäki I alueen eteläpuolella. Kaava-alueen etäisyys Tikkakosken keskustasta on noin 2 km. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alueen nimi on Tunnelinmäki III. Tarkoitus on laajentaa Tunnelinmäen omakotialuetta.

3 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 16

4 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Seurantalomake 3. Liito-oravaselvitys 4. Tonttijaot 5. Havainnemateriaalia 6. Pienennös asemakaavakartasta määräyksineen 7. Lepakkoselvitys Taustaselvitysmateriaalia: Maakuntakaava Tikkakosken osayleiskaava v Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusraportit v ja 2006

5 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Tarkoituksena on Tunnelinmäen omakotialueen laajennus etelän suuntaan, kaupungin omistamalle Jokela-nimisen tilan maalle. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRL 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaava-alueen tonttien luovutus on tarkoitus aloittaa v Alueen rakennukset toteuttavat omatoimirakentajat. Kadut ja muun kunnallistekniikan toteuttaa Jyväskylän kaupungin konsernin yhtiöt ja Vattenfall Oy. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Tunnelinmäki I alueen eteläpuolella. Alue on rakentamatonta havumetsää. Alueen itä- ja eteläpuolella on voimalinjat (20 kv).

6 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (6) Alueen sijainti Luonnonympäristö Alue on havupuuvaltaista metsää, joka korkeussuhteiltaan laskee itään. Alueen itäpuolella on Autiojoki. Suunnittelualueen länsiosassa on tunneli ja tunnelin kaivamisesta tullut sivukivikasa Rakennettu ympäristö Viereisten Tunnelinmäki I:n ja II:n omakotialuetta, joka sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella, on rakennettu 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Siellä on lähes 80 omakotitaloa. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tunnelinmäki I alueella asuu yli 300 asukasta. Tunnelinmäki II:n alueen valmistuttua siellä asuu noin 150 asukasta. Tunnelinmäki III alueelle oletetaan tulevan noin asukasta, joten asukasmäärä kasvaa jopa 50 prosenttia. Tunnelinmäen asuinalueella voi olla enimmillään 850 asukasta. Yhdyskuntarakenne Kaava-alueen ympäristö koostuu yhden perheen omakotitaloista. Alue sijaitsee lähellä Tikkakosken keskustaa n. 2 km:n päässä julkisista ja kaupallisista palveluista. Taajamakuva Tunnelinmäki I alueen omakotirakennukset ovat kerrosluvultaan I- ja I ½ -kerroksisia. Alueen yleisilme on vaalea, katot ovat tumman harmaita ja mustia. Alueen tontit ovat melko suuria. Palvelut Palveluiltaan alue tukeutuu kävelymatkan (2 km) päässä olevaan Tikkakosken keskustaan. Sieltä löytyvät monipuoliset palvelut, kuten terveyskeskus, päiväkodit, koulut, liikuntakeskus, kirjasto, kirkko ja suhteellisen hyvät valikoimat omaavat kaupat. Virkistys Tunnelinmäen asuinalue on syntynyt Tikkakosken taajaman reuna-alueelle metsän keskelle. Alueella on hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, mikäli pitää hiihtämisestä, sienestyksestä ja marjastuksesta sekä metsässä samoilemisesta. Tunnelinmäki I:n alueella on pieniä mutta laadukkaita lasten leikkipaikkoja ja Tunnelinmäki II:n alueelle on kaavoitettu suurehko leikkipuistoalue.

7 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (7) Liikenne Ajoneuvoyhteys alueelle Tikkakosken keskustasta on Tikkakoskentieltä, jolta käännytään Jukolantielle. Jukolantie on leveä kokoojakatu, jonka reunassa kulkee erillinen kevyenliikenteen väylä. Jukolantie jatkuu etelään päin Tunnelinmäentienä, joka jatkuu noin puoleenväliin uutta kaava-aluetta. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet Tikkakosken keskustaan. Lähin paikallisliikenteen bussipysäkki on Tikkakoskentiellä. Tekninen huolto Vesi- ja viemäriverkosto, katuvalaistus sekä sähkö- ja tietoliikenneyhteydet on rakennettu valmiiksi Tunnelinmäki I ja II alueille eli nyt kaavoitettavan alueen pohjoislaidalle. Suunnittelualueen pohjoisosassa on pumppaamo. Uusi alue voidaan liittää olemassa olevaan verkostoon. Alueella ei ole kaukolämpöä. On epätodennäköistä, että sitä koskaan rakennetaan Tunnelinmäkeen Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Ympäristöministeriö on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n 1 momentin nojalla maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Ote maakuntakaavasta

8 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (8) Yleiskaavat Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Tikkakosken osayleiskaava vuodelta 1992, jossa alue on merkitty asuinpientalojen alueeksi AP-3. Ote yleiskaavasta Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa vahvistunut kaava. Muuttuvat alueet ovat katu- ja virkistysalueita. Ote ajantasa-asemakaavasta

9 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (9) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen pohjoispuolen (Tunnelinmäki I) kaava, johon suunnittelu alue rajautuu, on vahvistunut v Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit. Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Liitooravaselvityksen loppuosassa selvittäjä toteaa, että tunnelialueella voi mahdollisesti olla lepakoita. Kaikki maassamme olevat lepakkolajit ovat uhanalaisia ja suojeltuja. Alueelle tehtiin erillinen lepakkoselvitys vuoden 2011 aikana. Jyväskylän kaupungin leikkipaikkojen ohjelmoinnissa 2009 on Tikkakoskelle Tunnelinmäen alueelle suunniteltu kaksi korttelileikkipuistoa A616 ja A617. Ote leikkipaikkojen ohjelmointikartasta. Tunnelinmäen vieressä olevalla Koppelmäellä on toiminut ampumarata. Keski-Suomen ELY - keskuksesta saadun tiedon mukaan ampumarata-alueen maaperä on puhdistettu

10 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (10) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laadintaan on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Koska Tikkakoskella on omakotitonteista jatkuvasti kysyntää, pyritään tähän kysyntään vastaamaan. Tunnelinmäen alue on kiinteä osa Tikkakosken taajamaa ja palvelut löytyvät läheltä. Kunnallistekniikka ja muu infrastruktuuri on rakennettu lähelle. Tikkakosken työpaikkaomavaraisuus on yli 120 %, joten on mahdollista, että monet Tunnelinmäkeen rakentavista ovat myös töissä lähialueella. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan muutos käynnistettiin kaupungin aloitteesta keväällä Tavoitteena on laajentaa Tunnelinmäen omakotialuetta OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: suunnittelualueen ja ympäristön asukkaat ja muut toimijat viranomaiset: -yhdyskuntatekniikka -tonttituotanto -rakennusvalvonta -ympäristötoimi Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen pelastuslaitos - Vattenfall Oy / verkko - Jyväskylän Energia Oy - Elisa Oyj - Kesnet Oy Vireilletulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 4/ Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 4/ Lähialueen asukkaille on lähetetty päivätty kirje, jossa on kerrottu nähtävillä olosta ja osallistumismahdollisuuksista. Kirjeen liitteenä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ote voimassa olevasta asemakaavasta ja kaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa ja maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajautuville naapureille on lähetetty kaavan nähtävillä olosta tiedottavat kirjeet, joissa oli liitteenä pienennös asemakaavaluonnoksesta ja OAS. Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Luonetjärven koululla

11 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (11) Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu on käyty , jossa keskusteltiin mahdollisista pilaantuneista maaalueista. Asemakaava-alue on rajattu siten, ettei pilaantunutta maa-aluetta ole kaava-alueella. Asemakaavaprosessin aikana saatiin Keski-Suomen ELY keskukselta tieto, että maaperä on ko. alueella puhdistettu. Asemakaavan luonnosvaiheessa Keski-Suomen ELY totesi lausunnossaan, että ennen asemakaavan hyväksymistä on tehtävä lepakkoselvitys. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Alue kaavoitetaan omakotitaloille. Tavoitteena on vastata Tikkakoskelle suosittujen omakotitonttien kysyntään eli kaavoittaa suurehkoja omakotitalotontteja, joihin voi rakentaa esim. talopakettivalmistajien toimittamia valmistaloja. Myös paikalla rakennetut omakotitalot tulevat kyseeseen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavasuunnittelua tehtiin yhtä aikaa katujen ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun kanssa. Tavoitteena oli saada järkevä lopputulos jo suunnitellut tai rakennetut vesi- ja viemärilinjat sekä erityisesti pumppaamo huomioiden. Kaupunkirakennepalveluiden kaavoitus ja yhdyskuntatekniikka neuvottelivat useita kertoja kaavaratkaisusta. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Tunnelinmäentien varrella. Alue on osin loivaa ja osin jyrkkää mäkimaastoa. Mäkisyys on vaikuttanut suunnitelmaan erityisesti Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Lausunnot ja mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavasta on saatu määräaikaan mennessä neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi,jyväskylän Energia vesiliiketoiminta Oy ja Vattenfall Oy. Mielipiteensä antoi Kaarle Pesonen. Asemakaavan yleisötilaisuus järjestettiin Luonetjärven koululla. Esittelijän lisäksi paikalla oli kaksi muuta henkilöä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskus, alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen ja ympäristölakimies Ritva Schiestl Tunnelinmäki III :n liito-oravaselvityksen johtopäätösosassa suositellaan, että selvitysalueen lohkolla 1 tehtäisiin lepakkoselvitys, sillä alueella sijaitseva tunnelimainen louhos (lohko 1, kohde A) ja kellarimaiset rakennukset (lohko 1, kohde B) saattavat olla lepakoiden käyttämiä pesimä- ja levähdyspaikkoja. Näitä mahdollisia pesimä- ja levähdyspaikkoja sijoittuu kaavaluonnoksen lähivirkistysalueelle erillispientalojen korttelialueiden välittömään läheisyyteen.

12 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (12) Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin. Luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentin mukaan näihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tästä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) esittää, että alueella tehdään lepakkoselvitys keväällä ennen kuin asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. ELY -keskuksella ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, ympäristötoimi kaavaratkaisu on hyvin perusteltu ja se täydentää luontevasti lähialueelle jo muodostunutta omakotiasumista. Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen luonto-olosuhteet ja saatu aikaan luonteva ratkaisu alueen maastomuotojen kannalta. Kaavassa tulee tutkia olemassa oleva latuyhteyden säilyminen Pirttimäen suuntaan. Jyväskylän Energia Oy, vesihuoltoinsinööri Juha Kettunen Kaavaan ohjeellinen et -merkintä Tunnelimäen jätevedenpumppaamon AKMLK 457 vuokratontin kohdalle. Tonttien hulevedet tulee imeyttää mahdollisuuksien mukaan maastoon. Hulevesiviemäriä joudutaan rakentamaan kuivatuksen takia sellaisiin kohtiin, missä imeyttäminen maastoon ei ole mahdollista mm. alapuolisen tontin takia. Kaavasta ei ole muuta huomautettavaa. Vattenfall Verkko, suunnitteluinsinööri Hannu Leppämäki Vattenfall Verkko Oy pyytää varaamaan Tunnelinmäki III pientaloalueelle EN -alueet puistomuuntamoiden sijoittamista varten oheisen liitekartan osoittamaan paikkaan tai niiden välittömään läheisyyteen. EN -alueiden tulisi olla kooltaan n. 10x10 m. Vähimmäisetäisyydet EN -alueelle sijoitettavasta puistomuuntamosta lähimpiin julkisiin rakennuksiin tulee olla 15 m muihin rakennuksiin 5 m. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee 20 kv :n ilmajohtoja. Nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan alueita. mutta pyydämme huomiomaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalla. Vattenfall Verkko Oy :lla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan ja esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. Mielipide Kaarle Pasonen, Antti Pasosen pk:n p:sta Hulevesien johtaminen läheiseen Autiojokeen on suunniteltava johdettavaksi niin, ettei siitä koidu vahinkoa asemakaavaluonnosalueen ja Autiojoen välisen maa-alueen yksityisille maanomistajille eikä näistä alueista muodostu suodatusaluetta. Tunnelinmäen jätevedenpumppaamon säiliötilavuus tulisi tarkastaa ja mitoittaa riittävän suureksi, jottei asutuksen laajentuessa lyhytaikaisissa häiriöissä jätevettä johdettaisi ylivuotona Autiojokeen, kuten nykyisin tehdään. Asemakaavaluonnoksen mukaisen uuden asuntoalueen läpikulkevalla kadulla tulisi olla erillinen kevyenliikenteen kadun osa, kuten tälle kadulle johtavalla Jokelantiellä. Liikennehän alueelle tulee kulkemaan Jokelantien kautta ja lisäksi läpikulkevalla kadunosalla on useita risteyksiä, jotka edellyttivät tarkkaavaisuutta useaan suuntaan kevyeltä liikenteeltä (koululaiset yms.). Kaavaluonnos toteutuessaan katkaisee Tikkakosken kuntoladun ja yhteydet läheiselle mäkialueelle, jota nykyiset asukkaat käyttävät kuntoillessaan. Kuntoladulle tulisi kaavaan varata ja merkitä paikka. Tarvittaessa tulisi kaavan lähivirkistysaluetta (YL) laajentaa. Samoin tulisi kaavaan varata ja merkitä polkureitit, joita nykyiset ja uudet asukkaat voisivat käyttää liikkuessaan läpi uuden kaavan mukaisen asuntoalueen Koppelmäen, Taavetinmäen ja Pirttimäen suuntaan.

13 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (13) Lausuntojen ja mielipiteen huomioon ottaminen Asemakaavasuunnitelmaa muutettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun perusteella. Korttelijaotusta muutettiin luonnosvaiheen korttelin 234 kohdalla. Alueelle lisättiin teknisten rakennelmien ja rakennusten rakennusalat. Lisäksi alueen itäosaan merkittiin ohjeellinen reitti kuntolatua ja puistopolkua varten. Tunnelinmäentien varteen on merkitty liittymäkieltomerkinnät. Alueella oleva latu voidaan siirtää Autiojoen varteen sähkölinjan lähituntuman. Tätä varten ei ole välttämätöntä esittää kaavaan erityistä merkintää Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavaluonnos hyväksyttiin laitettavaksi nähtäville kaupunkirakennelautakunnassa ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Alueen asukasluku tulee olemaan n asukasta. Asemakaavalla muodostuu 92 uutta omakotitonttia. AO -kortteleiden laajuus on 10,0675 ha ja niillä on yhteensä k-m2 rakennusoikeutta. Kaavoitettua virkistysaluetta (VL) on 5,58 ha. Katualuetta on 3,2633 ha Palvelut Kaava-alueella ei ole omia palveluita. Tilavat asuintalot tosin mahdollistavat pienimuotoisten palvelujen syntymisen. Lähimmät julkiset ja kaupalliset palvelut ovat Tikkakosken keskustassa. Jalkaisin ja pyörällä esimerkiksi Luonetjärven koululle ja Tikkakosken koulukeskukseen tai terveysasemalle on matkaa noin 1,5 km. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavalla ei ole erityisiä arkkitehtonisia tavoitteita. Tarkoitus on mahdollistaa melko vapaamuotoinen omatoimirakentaminen. Rakennusten mittakaava/koko on käytännöllisesti katsoen samanlainen, eikä alueella ole muista erottuvaa korkeampaa tai suurempaa rakennusta alueellisena kiintopisteenä. Omaleimaisin tekijä on osittain selkeän geometrinen aluerakenne. Koska Tunnelinmäki III sijoittuu osittain jyrkkään rinteeseen, on mahdollista, että joistain asunnoista on valoisat ja ehkä hienotkin kaukonäkymät aamuauringon suuntaan. 4.3 ALUEVARAUKSET Suunnittelualueella on AO kortteleita, VL aluetta ja katualuetta sekä pienet yleisen pysäköinnin alueet (LP).

14 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (14) Korttelialueet AO -korttelit Kortteleissa rakennustehokkuus on tavanomainen omakotikorttelialueiden tehokkuus (e=0,25). Alueen sisäisestä rakenteesta tulee omakotialueelle tyypillinen. Rakennusten julkisivujen materiaalia ei ole määritelty mutta värin tulee olla vaalea. Kattovärin tulee olla kaikissa rakennuksissa harmaa. Kattomuotoa ei ole määrätty, mutta kattokaltevuus ei saa olla loivempi kuin 1:3. Kattokaltevuusmääritelmä mahdollistaa varsin erilaisten kattojen rakentamisen, varsinkin kun kaikissa kortteleissa kerrosluku on 3/4kIu3/4. Arkkitehtuuriltaan alue valmistuttuaan kokonaan voisi muistuttaa lähinnä postmodernia, villiä tyyliä. Ajan myötä varttuva kasvillisuus tasoittaa räikeimpiä eroavaisuuksia. Alueella on sallittu aurinkokennojen rakentaminen rakennusten seiniin, kattoihin ja pihoille. Myös maalämpökaivoja saa porata. Nämä sallitaan erikseen, jotta tulevat rakentajat edes ajattelisivat tätä mahdollisuutta ja että niitä voidaan ainakin kaavan puolesta alueelle rakentaa Muut alueet VL -alueet Suunnittelualueella on paljon virkistysaluetta. Virkistysalueelle jää mm. louhos ja louhoksen sivukivikasa. Myös sähkölinjat ovat VL alueella. 4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointi on tehty kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Vaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia ja vaikutusten arviointia on käsitelty kaavoitusprosessin kuluessa järjestetyissä kokouksissa ja neuvotteluissa. Arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin sekä kaavoitusprosessin kuluessa laadittuihin lisäselvityksiin. Kaavoituksen alkaessa tunnistettiin alustavasti kaavaan liittyvät vaikutukset ja mietittiin niiden merkittävyyttä kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitusprosessi-oppaan muistilistan avulla Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset väestön rakenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan Tunnelinmäki III :n toteutumisen myötä Tikkakosken taajaman länsiosaan muuttanee 92 lapsiperhettä lisää muutaman vuoden aikana. Alueen tonttien jakaminen on ajoitettava useammalle vuodelle, jotta esim. päiväkoti- ja koulupalvelut riittävät Tikkakoskella, eikä niitä tarvitsisi hakea kauempaa. Tunnelinmäen aikaisemmat omakotialueet saavat kaltaisensa jatko-osan, jossa rakennuskanta koostuu pääasiassa talopaketeista. Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin, liikenteeseen Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia palveluihin, työpaikkoihin tai kulttuuriympäristöön. Tosin uudet asukkaat, mikäli he tulevat Tikkakosken ulkopuolelta lisäävät Tikkakosken taajaman palveluntarjoajien asiakasmäärää.

15 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (15) Liikenteellisiä vaikutuksia kaavalla on. Uuden alueen asukkaat kulkevat vanhojen alueiden läpi aamuin illoin henkilöautoillaan, jotka helpottavat perheiden arkista taakkaa. Tilannetta lievittää se, että alueen kokoojakatu on mitoitukseltaan reilu ja siinä on erillinen kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualueella olevat rakennelmat puretaan. Kallioluolastolle ei ole löytynyt käyttöä. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualueella voi marjastaa, sienestää ja ulkoilla aina alueen rakentamiseen saakka. Tunnelinmäki I:n ja II:n asujaimiston harrastus- ja lähivirkistysmahdollisuudet kaventuvat ja siirtyvät kauemmaksi. Uuden alueen uusien talojen uudet asukkaat ovat pääosin omakotiasumisen ja perhehistoriansa alkuvaiheessa. Tunnelinmäen alueelle tulee lisää aivan pieniä lapsia ja nuoria perheitä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentamisen myötä asuinkortteleiden puusto kaadetaan. Alueen luonne muuttuu lähes luonnontilaisesta täysin rakennetuksi. Alueen valo-olosuhteet ja maisema muuttuvat täysin. Maa muokataan rakentamiseen osoitetuilla alueilla ja sitä myötä myös alueen vesitalous muuttuu. Uudet kadut ja rakennukset ohjaavat vedet uusiin uomiin. Alueen hulevedet johdetaan avo-ojia myöten Autiojoelle. Osa tonteilta syntyvästä hulevedestä ohjautuu suoraan Autiojoen varrella olevalle suoalueelle. Suoalueella mahdolliset epäpuhtaudet ja kiintoaines suodattuvat mutta ojaan ohjattujen hulevesien mukana kiintoaineksia todennäköisesti siirtyy jokeen jonkin verran. Pahimmillaan tilanne on todennäköisesti alueen rakentamsivaiheessa. Maisema muuttuu oleellisesti. Nykyinen metsäalue muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Vähitellen rakentajien istuttamat puut ja pensaat peittävät rakennukset. Tunnelinmäki III: katot voivat näkyä kauemmaksi itäsuuntaan. Kun puusto on kaadettu, saattaa Tunnelinmäeltä avautua kaukonäkymä itään. Alueen valomäärä lisääntyy ja heinät yms. kasvit saavat jalansijaa entistä enemmän. Luonnon monimuotoisuus kärsii. Alueella nyt elävät maaperän organismit osin tuhoutuvat ja useimmat eläimet, jotka siihen pystyvät, siirtyvät toisille asuinsijoille. Kulttuurieläimet ja ihmisen toiminnasta sekä ihmisistä hyötyvät oliot hyötyvät ja saavat asuinsijan. Alueella asuvien lepakoiden elinolosuhteet eivät heikkene kohtalokkaasti, koska ympäristöön jää paljon metsäalueita rakentamisen ulkopuolelle. Suunnittelualueen toteutuksessa on otettava huomioon lepakoiden tarvitsemat valaisemattomat vyöhykkeet ja valaistuksen suunnittelussa on oltava erityisen huolellinen Mahdolliset epävarmuustekijät Suunnittelualueella on vanha luolasto. Luolaston edessä on kanjonimainen louhos. Biologi Timo Kupari toteaa selvityksessään, että ko. paikka voisi olla sopiva lepakon pesimä- ja levähdyspaikaksi. Keski-Suomen ELY keskus toteaa luonnosvaiheen lausunnossaan, että alueelle on tehtävä lepakkoselvitys ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn viemistä. Lepakkoselvitys tehdään ainakin kahdessa vaiheessa vuoden 2011 aikana. 4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueella on tunnelilouhos. Alueen toteuttamisen yhteydessä on tarkoin harkittava louhoksen aitaamista turvallisuussyistä.

16 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (16) 4.7 NIMISTÖ Alueen nimistö pohjautuu kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven teoksissa esiintyvien hahmojen nimiin. Nimistötoimikunta on ehdottanut kokouksessaan , että alueen päätien nimi on Tunnelinmäentie. Siitä itään päin pohjoisesta alkaen teiden nimet: Nummisuutarintie, Kraatarintie ja Sepeteus (pieni kaari keskellä) ja länteen päin Kreetantie, Kristonkuja erkanee edellisestä, Vaatturintie (lenkki kokonaan) Nummisuutarintie jatkuu Tunnelinmäentien yli 4:n tontin osoitteeksi. Kadut on nimetty pääosin, kuten nimistötoimikunta on esittänyt. Nimistötoimikunnan esityksestä poiketen lyhyt neljän tontin katu on nimetty Sepeteuksenkujaksi. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Alueelle ei ole laadittu erillisiä rakentamistapaohjeita. Rakentamista ohjaavat asemakaavan lisäksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys ja muut ohjeistukset. Asemakaavamääräykset riittävät ohjaamaan rakentamista siten, että yhtenäinen kokonaisuus Tunnelinmäki I :n ja II :n kanssa syntyy. Tunnelinmäki III:n alueen valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lepakoiden elintavat ja mahdollinen häiriintyminen katuvalaistuksen takia. Suositeltavaa olisi, että alueen kokoojakadulle jäisi yksi tai kaksi sellaista kohtaa, jossa katuvalaisimien etäisyys toisistaan olisi totuttua pitempi. Lisäksi kortteleiden 228 ja 231 väliin jäävän viheralueen kohdalla on katuvalaisimien sijoittelussa huomioitava lepakoiden elinolosuhteet. 5.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistynee vuonna 2012 ja kaava-alueelta luovutettaneen tontteja samana vuonna. Jyväskylän kaupunki rakennuttaa kadut ja kunnallistekniikan. Omatoimirakentajat rakentavat tai rakennuttavat alueen talot, joukossa voi olla pienurakoitsijoitakin. 5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista asioista on keskusteltava kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen edustajien kanssa. Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä. Suurimpana epävarmuustekijänä on kaavan mukaisen rakentamisen toteutumatta jääminen tai viivästyminen, jolloin ympäristö pysyy pitempään keskeneräisenä ja siten epämiellyttävämpänä ympäristönä. Asemakaavan ehdotusvaiheessa oli vielä epäselvää, onko luolaston alueella lepakoita. Asia selvitytetään ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä.

17 61:035/ TUNNELINMÄKI III / ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS (17) Asemakaavaselostuksen lisälehti Tunnelinmäki III:n asemakaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä - asetuksen 27 :n määräysten mukaisesti julkisesti nähtävillä Asemakaavasta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY -keskukselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot edellä mainituilta ja Jyväskylän Energia vesiliiketoiminta Oy:ltä. Kenelläkään ei ollut huomautettavaa. Maalämpökaivoa koskevaa asemakaavamääräystä on tarkennettu. Määräys kuuluu: Maalämpökaivojen etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 20 m. Tarkennus on luonteeltaan tekninen. Asemakaavan selostukseen on lisätty ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kappaleeseen 5.1. teksti: Tunnelinmäki III:n alueen valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lepakoiden elintavat ja mahdollinen häiriintyminen katuvalaistuksen takia. Suositeltavaa olisi, että alueen kokoojakadulle jäisi yksi tai kaksi sellaista kohtaa, jossa katuvalaisimien etäisyys toisistaan olisi totuttua pitempi. Lisäksi kortteleiden 228 ja 231 väliin jäävän viheralueen kohdalla on katuvalaisimien sijoittelussa huomioitava lepakoiden elinolosuhteet. Asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn vientiä on lykätty lepakkoselvityksen takia. Lepakkoselvityksessä ilmeni, että alueella on lepakoita mutta että asemakaavan ominaisuudet mahdollistavat niiden elämisen siellä jatkossakin. Alueen rakentamisen myötä valaistusolosuhteet muuttuvat lepakoille epäedullisemmiksi. Erityisesti katuvalaistuksen suunnitteluun on kiinnitettävä tämän takia erityistä huomiota. Asemakaavaan tehty muutos on luonteeltaan tekninen, joten asemakaavaa ei tarvitse laittaa uudelleen ehdotuksena nähtäville ja se voidaan viedä suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEKKOLANTIE 11 KAAVATUNNUS 23:096 KAAVAN PÄIVÄYS 15.2.2013 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Jyväskylän kaupunki I Yhdyskuntatoimi I Kaupunkisuunnitteluosasto I 22.12.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS / 29:018 29. kaupunginosan korttelin 42 tontin 1 ja katualueen asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHDAT... 4

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KULOTTAJANTIE 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 20:039

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KULOTTAJANTIE 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 20:039 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 Kaavakartan päiväys: 22.10.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot