Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008"

Transkriptio

1 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yliopistokirjastot

2 KYSELY YLIOPISTOKIRJASTOJEN PALVELUISTA. Yliopistot ( Arvioin seuraavan yliopiston kirjaston palveluja ).2 Kirjastot I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli.4 Ikä.5 Asema Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut?.6 Koulutusala ( Opiskelen / opetan / työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla ) II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä ( Käyn arvioimassani kirjastossa ) 2.2 Kirjastossa asioinnin syy ( Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa ) 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö ( Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät ) 2.3 Mitä muuta tehdään kirjastossa 2.3 Miksi ei käytetä elektronisia palveluja ( Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et ) Kirjasto asiointiympäristönä 3. Luonteva osa toimintaa ( Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni ) 3.2 Kirjaston sijanti ( Kirjaston sijainti on sopiva ) 3.3 Kirjaston aukioloajat ( Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ) 3.4 Kirjaston tilat ( Kirjaston tilat ovat viihtyisät ) 3.5 Rauhalliset opiskelutilat ( Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat ) 3.6 Ryhmätyötilat ( Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani ) 3.7 Riittävästi työasemia ( Kirjastossa on riittävästi työasemia ) 3.8 Omatoiminen tiedonhankinta ( Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ) 3.9 Tiedotus ( Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ) 3.0 Asiointi- ja oppimisympäristö ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä ) Kirjaston aineistot 4. Painetut aineistot ( Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.2 Elektroniset aineistot ( Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.3 Painetut aineistot ajantasaiset ( Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset ) 4.4 Elektroniset aineistot ajantasaiset ( Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset ) 4.5 Aineistojen riittävyys ( Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa ) 4.6 Aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti )

3 4.7 Elektronisen aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti ) 4.8 Aineistojen hankintaehdotukset ( Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa ) 4.9 Aineistot ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin ) Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 5. Riittävästi tiedonhankinnan opetusta ( Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta ) 5.2 Tiedonhankintataidot kehittyneet ( Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ) 5.3 Tiedonhankinnan ohjaus ( Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti ) 5.4 Asiantuntevuus ( Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ) 5.5 Tavoitettavuus ( Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ) 5.6 Palveluhaluisuus ( Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ) 5.7 Ongelmien selvittäminen ( Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ) 5.8 Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinta ( Kommentteja ja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen ) Kirjaston elektroniset palvelut 6. Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita ( Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani ) 6.2 Asiointi elektronisilla palveluilla ( Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ) 6.3 Verkkosivujen käytettävyys ( Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ) 6.4 Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ( Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ) 6.5 Elektroniset palvelut ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin ) 7. Palvelu kokonaisuudessaan ( Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia ) Kirjastopalvelujen vaikutukset ( Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi ) 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä ( Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä ) 8.2 Helpottaneet alan seuraamista ( Helpottaneet alani seuraamista ) 8.3 Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua ( Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua ) 8.4 Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä ( Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni ) 8.5 Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ( Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ) 8.6 Palvelujen muu vaikutus 9. Kirjaston palvelut yleensä ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä ) 9.2 Kommentit kyselyyn ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn )

4 Yliopistokirjastot - Universitetsbiblioteken - University Libraries. Yliopistot Vaihtoehto kpl % Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska Handelshögskola Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Ei vastanneita 0 0.0

5 .2 Kirjastot Vaihtoehto kpl % HY: Humanistisen tiedekunnan kirjasto HY: Kumpulan tiedekirjasto HY: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Opiskelijakirjasto HY: Terveystieteiden keskuskirjasto HY: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Kansalliskirjasto Joensuun yliopiston kirjasto JoY: Savonlinnan kampuskirjasto JY: Liikunnan kirjasto 0.0 JY: Mattilanniemen kirjasto JY: Pääkirjasto JY: Tourulan kirjasto JY: Ylistönrinteen kirjasto Kuopion yliopiston kirjasto Kuvataideakatemian kirjasto Lapin yliopiston kirjasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto Oulun yliopiston kirjasto Sibelius-Akatemian kirjasto Svenska Handelshögskolans bibliotek Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Pori TaY: pääkirjasto TaY: Humanika TaY: Hämeenlinnan yksikkö TaY: Terveystieteiden osasto Teatterikorkeakoulun kirjasto Teknillisen korkeakoulun kirjasto Turun kauppakorkeakoulun kirjasto TY: Pääkirjasto TY: Humanistinen kirjasto TY: ICT-kirjasto TY: Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen sekä kurs TY: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen kirj TY: Lääketieteellinen kirjasto TY: Matemaattis-luonnontieteellinen kirjasto TY: Oikeustieteellinen kirjasto TY: Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjasto Vaasan tiedekirjasto Tritonia Åbo Akademin kirjasto Ei vastanneita 0.0

6 I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli Vaihtoehto kpl % mies nainen Ei vastanneita Ikä Vaihtoehto kpl % alle yli Ei vastanneita 0 0.0

7 .5 Asema Vaihtoehto kpl % alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija jatkotutkintoa suorittava opiskelija avoimen yliopiston opiskelija tutkija lehtori tai muu opettaja laitoksen esimies tai professori muu henkilökunnan edustaja yliopiston ulkopuolinen asiakas 53.3 Ei vastanneita yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä MPKK:n kirjoilla oleva täydennyskoultusopiskelija 2 opiskelija (amk) 3 Valmistunut oikeustieteellisestä 5/ projektisuunnittelija, opiskelija 5 ylempää korkeakoulututkintoa täydentävä opiskelija 6 Kuvataideakatemia/ Jatkotutkintolinja 7 Maisterintutkinnon suorittanut alan harrastelija. 8 Tutkinnon suorittanut kirjaston käyttäjä 9 dosentti 0 jatkotutkintoa suunnitteleva opiskelija tietokirjailija 2 valtioneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen edustaja 3 exchange student 5 4 entinen opiskelija 5 MITIM opiskelija 6 emer prof 7 yhdistysaktiivi 8 Taiteen maisteri Helsingin yliopistossa suorittamassa toista maistetintutkintoa 9 toimittaja 2 20 ylioppistollisen sairaalan työntekijä 2 kuvataiteilija 22 eläkkeellä Sibasta 23 nuorisokoulutuksen opiskelija 24 Työssäkäyvä 25 omiin tarpeisiin tietoa etsivä 26 TAYS:n henlkilökuntaa, TtM 27 Tänä lukuvuonna maisteriksi valmistunut. PIA-opinto-oikeus. 28 ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija OAMK:sta 29 en kerro 30 valmistunut akatemialta 3 ylimääräinen opiskelija /Koha-kokonaisuus 32 täydennysopiskeluoikeus 33 muun (HY) yliopiston opiskelija 34 entinen perustutkinto-opiskelija 35 valmistunut, entinen FM opiskelija 36 exchange student (master's degree) 37 Teen väitöskirjaa Kuopion yliopistoon 38 P-K:n amk opiskelija 39 kuopio city library 40 ja lisäksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittava 4 ėrikoistuvalääkäri 42 erasmus 43 Postdoctaral researcher 44 Toisen yliopiston tutkija 45 Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelija 46 Kuopion kesäyliopiston opiskelija, Kuopiosta valmistunut fm 47 Suoritan jatkotutkintoa, mutta olen samalla töissä muualla kuin yliopistossa. 48 I'm studying for a master degree and working at the department as a teacher and project manager 49 ylempi korkeakoulututkinto, valtion virassa 50 Töissä toisessa valtion virastossa, jatkotutkintoa työn ohessa suorittava opiskelija 5 muualla opiskeleva, muusikko ja kohta amk musiikkipedagogi (kevät 2008) 52 Kuopion yliopisto, asun kuitenkin Helsingissä 53 työssäkäyvä kirjaston kuluttaja 54 valmistunut 55 Entinen TeaKin opiskelija, nykyinen free lancer ja opettaja

8 .6 Koulutusala Vaihtoehto kpl % teologinen humanistinen taideteollinen musiikkiala teatteri- tai tanssiala kasvatustieteellinen liikuntatieteellinen yhteiskuntatieteellinen psykologia terveystieteet oikeustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinen teknillistieteellinen lääketieteellinen hammaslääketieteellinen eläinlääketieteellinen farmasia kuvataideala muu koulutusala Ei vastanneita muu koulutusala, täsmennä mikä bioteknologia 2 2 graafinen suunnittelu 2 3 KY:n Avoimen yliopiston tarjonta eli kaikki KY:n alat. 4 kulttuurimaantiede 5 media 6 logopedi (talterapi) 7 kauppatieteet översätts med ekonomi eller företagsekonomi... 8 informaatiotutkimus 9 9 informaatiotieteellinen 5 0 olen lastentarhanopettaja myös. journalismi/viestintä 2 tv-teatteri 3 tilastotiede 4 tietojenkäsittelytiede 4 5 biotieteellinen 2 6 Ravitsemustiede 7 molekyyligenetiikka 8 Urapalvelut 9 kotitaloustiede 2 20 aluetiede 2 sotatieteet 6 22 Konetekniikka 23 ekonomi 24 hallinto 2 25 digitaalinen kulttuuri 26 tekninen 27 syövän lääkekehitys 28 biochemisty 29 Tietojenkäsittelytieteen 30 nutrition 3 IT, onko teknillis- ja/vai luonnontieteellinen ala? 32 käsityötiede 33 Turvallisuus 34 venäjän kieli ja kääntäminen 35 translation studies 36 Sotatieteellinen 5 37 Kuvataiteen tohtoritutkinto/äänitaide 38 musiikkikasvatus 39 sotilas 40 sotatieteellistä 4 avoin yliopisto 2 42 Maanpuolustus 3 43 varhaiskasvatus 44 lisäksi toinen pääaine humanistisesta tiedekunnasta 45 humanistiset tietokirjat, kirjallisuus, elokuva, populaarikulttuuri 46 Kauppa- ja hallintotiede, humanistinen (intercultural studies) 47 logopedi 48 economy 49 management 3 50 Monitieteinen ala (Human Technology) 5 tietekniikka 52 mathematics

9 53 Environmental engineer 54 teen yhteiskunnallista väitöskirjaa teknillisessä tiedekunnalla 55 konetekniikka tuotantotekniikka 56 tuotantotalous 57 Företagande och företagsledning 58 informaatiotiede 2 59 languages 60 yliopistokeskus 6 kulttuuriala 62 Opetan kansanmusiikin historiaa. Suoritan myös jatko-opintoja kansanmusiikissa ja työskentelen kansanmusiikin osaston kirjaston hoitajana 63 koulutusteknologia, verkko-opetus, mediapedagogiikka 64 statistics 65 opiskelen konetekniikan osastolla pakkaustekniikkaa 66 IT 67 palvelu 68 biokemia 2 69 Nursing 70 tietojohtaminen 7 hallintotieteellinen 5 72 sekä teknillistieteellinen että kauppatieteellinen 73 humanistinen, viron kieli ja kulttuuri 74 kuvataidekasvatus 75 terveystieteet 76 informaatiotieteellinen tiedekunta, informaatiotutkimus 77 en kerro 78 taidehallinto 79 informaatiotieteet 6 80 erittelemättömällä eli ei erityisesti millään, koska työ ei jäsennys koulutusalan mukaan 8 82 filosofia 83 Hallintotieteellinen, julkisoikeus 84 informaatioala 85 informaatiotieteet (informaatiotutkimus) 86 työskentelen: avoin yliopisto 87 kasvatustieteellisen lisäksi opiskelen luonnontieteellisessä tdk:ssa 88 matkailu 89 humanistinen/musiikkiala 90 hallintotiede 9 hallintotieteet 2 92 Bioteknologian koulutusohjelma; kuuluu lääketieteelliseen tiedekuntaan mutta kuitenkin ennemmin luonnontieteellistä kuin lääketieteellistä. 93 käännöstiede 94 humanistinen: teen sivugradua humanistiselta alalta, pääaine yhteiskuntatieteellinen 95 utvecklingspsykologi 96 pääaine ympäristöpolitiikka (hallintotieteellinen) ja pitkä sivuaine tiedotusoppi (yhteiskuntatieteellinen) 97 täsmennys: informaatiotieteet 98 tiedotusoppi, historia 99 hallinto, puheoppi 00 hallintotieteellinen (kunnallisala) 0 sosiaalityö 2 02 esitystaide ja esitystutkimus 03 Porin yksikkö 04 Technology 05 Koulumaailmassa 06 Public Health 2 07 tietojenkäsittely 08 kiinteistö -ja huoltopalvelut 09 ympäristötieteet 0 sosiaalihallinto neurobiology 2 2 Toksikologia 3 3 neuroscience 4 työskentelen hallintokeskuksessa, opiskelen kauppatieteellisessä 5 kiinteistö 6 ravisemutiede 7 ympäristötiede 2 8 hoitotiede 2 9 Vårdvetenskap och hälsovårdsadministration 20 language centre 2 palvelulaitos 2 22 food and nutrition biotechnology 23 ja kauppatieteellinen 24 sairaanhoitaja-amk 25 Environmental science 26 yhteiskuntatieteellinen 27 Environmental Sciences 28 ympäristötieteellinen 29 informaatioteknologia 30 Pk-yritysten markkinointi ja kansainvalinen liiketoiminta 3 neurotieteet 32 Liiketalous AMK 33 biotieteiden ko. 34 terv.hallintotiede 35 business 36 hoitotiede, hoitotyön johtaminen 37 kuntoutus 38 työssäni tarvitsen moniosaamista 39 teknik 40 tietotekniikka

10 II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä Vaihtoehto kpl % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin en lainkaan 4.0 Ei vastanneita jos et käy lainkaan, miksi et I am out of country 2 työskentelen Kajaanissa, käyn vain labran omassa kirjastossa 3 Asun eri paikkakunnalla, joten kirjastossa paikan päällä asioiminen on hankalaa. 4 Käytän kirjaston sähköisiä palveluja 5 suurimman osan aineistosta saa nykyään verkosta 6 En ole vielä aloittanut opiskelujani täysipainoisesti. 7 Asun toisella paikkakunnalla (60 km matkan päässä). Opiskelupäiviä harvoin Kuopiossa. 8 asun Etelä-Suomessa 9 Olen valmistunut, mutta opiskeluaikana käytin kirjastoa aktiivisesti. 0 Käyn 'kirjastossa' omalta päätteeltäni etäisyys 2 Onko sellainen olemassa? Sähköistä materiaalia käytän. 3 erilaisia eaineistoja käytössä 4 Käytän matkailualan tietokeskuksen palveluja lähes päivittäin eli asioin Puistokadun korkeakoulukirjastossa. Tässä kyselyssä arvioin Savonlinnan kampuskirjaston palveluja 5 tilaan tarvittavat kirjat suoraan työpaikalle, mikä on Sotkamossa 6 Based in Mikkeli Unit 7 Käytän sähköisiä palveluita 8 Katson journaalit netin kautta 9 Työpiste on eri paikkakunnalla, asioin sähköpostitse ja tietokannoissa kyllä useammin times a week 2 valmistuin juuri, sitä ennen kävin viikoittain 22 vain sähköinen asionti 23 väsään dippaa toisella paikkakunnalla. 24 Kysymyksen asettelu huono jos elektronisten palveluiden käyttö vastaa kirjastossa vierailua - fyysisestihän silloin ei välttämättä käydä 25 käytän sähköistä asiointia 26 käyn nykyään harvemmin koska monet kirjaston palvelut saan työkoneelleni 27 siis fyysisesti? kirjasto on sormenpäissä eli näppäimistössä 28 Tarvittavan tiedon saa Internet yhteyksistä. 29 assistentti kay puolestani ja asioin itse sahkoisesti 30 Sähköinen palvelu toimii aikakauslehtien osalta hyvin 3 tarkoittaako käyminen konkreettista käymistä vai kelpaako että käyn netissä harva se päivä - hajataittonäköni takia kirjariveistä etsiminen on aika mahdotonta 32 En tiedä käyttöoikeuksistani 33 Kirjasto fyysisesti liian kaukana: kirjaston pitää olla siellä missä on toimintakin. 34 käytän elektronisia palveluja 2 35 käytän e-kirjasotpalveluita artikkelitietokantoja ja REF-Worksia enimmäkseen 36 Fyysisesti käyn kirjastossa harvoin, mutta käytän päivittäin tietokoneen välityksellä e-kirjastoa. 37 Jos/kun huomioidaan netin välityksellä tapahtuvat käytöt, niin viikoittain! 38 Har besökt biblioteket en gång på de 8 år som jag totalt studerat. Väldigt opraktiskt, eftersom det ligger en bra bit från skolan, saknar parkeringsplats, de böcker man behöver ska man oftast köa för. 39 Nyt en enää käy juuri lainkaan, kun olen muuttanut Helsinkiin ja lainaan viimeiset tarvitsemani kirjat täältä Helsingistä. 40 olen vaihto-opiskelijana, mutta Suomessa ollessani kąytąn kirjastoa viikoittain 4 lainausajat ovat lyhentyneet, ennen sai pitää kirjoja niin kauan kunnes niihin tuli varauksia. Minusta se oli henkilökunnan kannalta ihan kohtuullista 42 Muutin juuri Suomesta pois. Sitä ennen kävin noin kerran kuussa. 43 sain huonoa palvelua ei ole lainattavia kurssikirjoja 44 (vain paikkakunnalla ollessani) 45 fyysisesti en käy kirjastossa juuri koskaan, koska se on liian kaukana työpaikaltani; elektronisia aineistoja käytän omalta tietokoneeltani 46 Etäasiakkaana 2 47 Koska olen joutunut lainauskieltoon ja koen muutenkin vastenmielisyyttä kyseistä kirjastoa kohtaan 48 Yksiköllämme on hyvä oma kirjasto, mihin ostamme jatkuvasti uusi kirjoja. Käytän kirjaston palveluita lähinnä verkon kautta. 49 research 50 Meidän laitoksellamme on oma 'sivukirjasto', josta suurin osa tarvitsemistani kirjoista löytyy. Lainaus ja palautus onnistuu myös sitä kautta. En siis fyysisesti asioi kirjastossa, mutta toki käytän sen palveluja verkossa. 5 asun toisella paikkakunnalla 52 Opiskelen muuntokoulutuksessa 53 käytän verkopalveluita ja luen e-lehtiä 54 Assistentti käy 55 Siellä ei koskaan ole mitään paikalla jos jotain tarvitsisi (kurssikirjoja on korkeintaan +, joista toinen on aina lainaissa ja toista ei saa lainata). 56 pääasiallisesti hoidan asiani netin kautta.. 57 olen ulkomailla 58 because there were some books in the department 59 Verkkopalvelut ja etäkäyttömahdollisuudet erittäin hyvät 60 tarkoittaako 'käyminen' myös vrkkoasiointia; asioin verkossa melkein joka päivä. 6 Käytän vain etäpalvelua useita kertoja kuukaudessa 62 using through internet 63 Käytän kirjaston sähköisiä etäpalveluja. 64 ei ole tarpeen, netistä haen tiedon

11 65 Se on liian kaukana. Olisi tärkeää voida tilata kirjastosta kirjoja/lehtiä sis.postissa. Muissa yliopistoissa tämä toimii ja todella tukisi tutkijan työtä eikä aikaa kuluisi kirjastoon asti kulkemiseen...

12 2.2 Kirjastossa asioinnin syy Vaihtoehto kpl % lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa kirjaston tarjoamat painetut aineistot kirjaston tarjoamat elektroniset aineistot tietyn tiedon haku neuvonta- tai tietopalvelun käyttö kaukopalvelun käyttö itsenäinen opiskelu tai työskentely ryhmässä opiskelu tai työskentely osallistuminen opastuksiin, opetuksiin tietokoneen käyttö kopiointi tai tulostus ajan viettäminen ystävien / tuttavien / kavereiden tapaaminen muu Ei vastanneita muuta, mitä? luen taidelehtiä 2 read books in the library without going out with 3 tutustun uutuuksiin ja kausijulkaisuihin 4 olen töissä kirjastossa 5 Kuuntelen levyjä 6 6 använder bibliotekets CD-arkiv för självständigt arbete 7 luen lehtiä 4 8 Kuuntelen levyjä. 9 Hoidan kirjatilauksia 0 luen sanomalehtiä 6 nautin kahvia 2 Olen oppitunneilla lasten kanssa. 3 luen päivän lehden 4 luen päivän lehdet 5 luen lehdet 6 En osallistu tiedonhankinnan opastuksiin, sillä ne ovat osa opintoja, joten ole jo melko ajan tasalla teidonhaun kysymyksistä. Lisää kyselen, kun sellaisia koulutöitä taas eteen sattuu, etteivät omat taidot riitä 7 Luen vanhoja tenttikysymyksiä. 8 seuraan aktiivisesti yo:n henkilökunnan lehtikierrossa olevia tieteellisiä aikakauslehtiä 9 reading or just go through some magazines and news papers 20 Luen päivän lehdet 2 2 Teen tutkimustyötä tietenkin!! Miten teiltä voi puuttua vaihtoehdoista se, mitä tieteellisissä kirjastoissa tehdään! 22 töissä kirjastossa 23 teen tutkimusta, kokoan opetusaineistoa kirjoista 24 luen päivän sanomalehden 25 tarkistan uutuushyllyä 26 Lataan artikkeleita 27 ostan poistokirjoja 2 28 look through free books to take, buy books in kirjavitriini 29 etsin tai selaan graduja 30 katson poistokirjojen hyllyn 3 Luen mikrofilmejä 32 Skannaan materiaaleja 33 Käytän Origon lainattavien koneet 34 Luen lehtiä Käyn vessassa. 36 Jag läser också tidningar i biblioteket. 37 olen töissä 38 milloin mitäkin 39 Vai että pakollinen kenttä.. JOS lauseen alussa tarkoittaa ettei tähän tarvitse vastata, kun en käytä klirjaston palveluja.. 40 katson uutuudet 4 Luen usein tenttiin alakerrassa olevissa 'lukusopeissa' 42 esittelen uusille työntekijöille kirjastoa: lainaus, Origon palvelut 43 päivitytän kirjallisuusluetteloita, infoan kirjastoa opiskelijamääristä ja tarvittavasta kirjallisuudesta, sovin opetuksia 44 Metsästän poistomyyntikirjoja 45 käytän AV-huonetta 46 Annan neuvontaa, kopioin materiaaleja. Lisäksi huolehdin osastokirjastostamme 47 Käytän elektronisia aineistoja omalta koneeltani yliopistolla! 48 pyydän kirjastonjohtajaa tilaamaan haluamiani kirjoja 49 Yhteistyö hallintoasioissa 50 syön eväitä Kuuntelen musiikkia. 52 käyn lukemassa taideteollisen alan aikauslehtiä 53 Kyselyssänne on epälogiikka: vaaditaan vastaus tähän kohtaan, vaikka EI asioisi kirjastossa 54 luen lehtiä lehtilukusalissa 55 Käyn kurssikirjastossa 'paikantamassa' kirjoja, joita käytän omilla kurssillani ja joita suosittelen opiskelijoille. Osaan näin helposti sanoa, mistä löytyy ja kuinka paljon. 56 varastomateriaalin haku 57 Joskus valmistelen opetusta tai arvioin tenttejä 58 käyn usein kirjastossa lukemassa sanomalehtiä

13 59 relax a bit in the middle of the working day 60 kuuntelen ja poltan cd-levyjä 6 kirjoitan lopputyötä, skannaan 62 luen koulutusalaani koeskevat, kirjaston toimesta kootut lehtiartikkelit 63 Käytän elektronisia palveluja työhuoneestani tai kotoa käsin 64 Luen :) 65 Luen ajankohtaisia lehtiartikkeleita koskien koulumme oppilaita työelämässä, luen ulkomaisia tanssilehtiä, joita ei mistään muualta löydy 66 use the scanner 67 kirjaston ei-lainattava aineisto (arkistot) 68 luen lukusalikirjoja 69 Luen vapaakappaleita. 70 surffailen netissä 7 Käyn luennoilla jotka järjestetään kirjaston tiloissa 72 Käytän paljon kurssikirjalukusalia itsenäiseen opiskeluun. 73 Syön Käyn läpi poistomyyntikirjat 75 Luen ajankohtaiset lehdet 76 Käyn katsoo uusia lehtiä 77 direktionsmöte 78 luen tenttiin 79 ostan kopiokortin 80 käytän ryhmätyöhuonetta 8 luen sanomalehdet 82 käytän informaatikon palveluja 83 Kysymystä voisi tarkentaa: mitä tarkoittaa asioida kirjastossa? Tarkoittaako sitä, että kun fyysisesti tulee kirjastoon, mitä siellä sisällä tekee, vai tarkoittaa asiointi kirjastossa sitä, että kotikoneelta voi käydä kirjaston verkkopalveluissa ja -aineistoissa? Seuraavasta kysymyksestä tosin päättelin, että 2.3 tarkoittaa yleensä jos 2 käyttää elektronisia palveluja (kotoa käsin vai kirjastossa, vai onko sillä merkitystä?) 84 luen tieteellisiä aikakauslehtiä 85 Vierailen kirjaston kahvilassa. 86 Ammattialan lehtien tilaus 87 Etsin tietoa, tiettyä teosta, sopivaa teoriaa ja aina olen saanut vastauksen, vähintään sen, että 'Otetaan selvää!' 88 En asioi paikan päällä 89 katson poistokirjat 90 Kirjasto myy opettajien opiskelijoille tekemät opintomateriaalit, ja käyn tarkistamassa, kuinka paljon materiaaleja on jäljellä. 9 Luen päivän sanomalehtiä. 92 joskus luen Savon Sanomat 93 luen Hesaria 94 Luen sanoma - ja aikakauslehtiä. 95 luen päivänlehdet 96 interjournals 97 tarkistan tietoni uusimmista kuopion väitöskirjoista,selaan eräiden julkaisujen sisällysluetteloita 98 katson elokuvia 99 Neuvon kirjaston käytössä 00 Tilaan kaukolaina artikkeleita. 0 Mikrofilmejä (vanhat sanomalehdet) 02 Käyn pyytämässä apua kirjaston nettisysteemien käyttöön. 03 Luen päivän sanomalehdet. 04 får handledning om nät 05 jätän opiskelijoille aineistoa 06 check out new materials 07 pro gradu -seminaarit kirjaston tiloissa 08 Käytän Tritonian tiloja kokousten järjestämiseen. 09 Muokkaan tekstejäni omalla kannettavalla tietokoneellani. 0 opetusmateriaali luen tentteihin 2 Luen ilmoitustaululta artikkelit.

14 Kieli Vaihtoehto kpl % Suomi Ruotsi Englanti Ei vastanneita 0 0.0

15 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö kirjaston kokoelmatietokanta Vaihtoehto kpl % Osuus % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita kirjaston verkkosivut päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita tietokannat päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita Nelli-portaali päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset lehdet päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset kirjat muu päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita

16 Kriteeri Ka Onnistuminen = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.0

17 Kriteeri Ka Merkitys = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.6

18 NELIKENTTÄANALYYSI

19 8.3 Kirjastopalvelujen vaikutukset Vaihtoehto kpl % Osuus % 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Helpottaneet alan seuraamista huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Edistäneet uusien ideoiden syntymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Enintään 1-3 Vähintään 3 kertaa/kk kertaa/vko 4 kertaa/vko ---- 1. vuosi 415 19.8 54.2 26.0

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---- ---- Pää- Sivu- Muulla Pää- Sivu- Muulla Miehet toimisesti toimisesti tavoin Naiset toimisesti

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa OSA 1. OPISKELIJAT JA

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukirjastojen yhteistyöhanke. hanke. Maakuntakirjastokokous 6.10.2008 Maija Koponen Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lapin korkeakoulukirjastojen yhteistyöhanke. hanke. Maakuntakirjastokokous 6.10.2008 Maija Koponen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lapin korkeakoulukirjastojen yhteistyöhanke hanke Maakuntakirjastokokous 6.10.2008 Maija Koponen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Taustaa Lapin korkeakouluyhteisön kehittäminen (työryhm ryhmät t 11 / 2006)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitte tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Tiedonhaku - UEF/KYS

Tiedonhaku - UEF/KYS Kliinisen tutkijakoulun seminaari. Johdatus kliiniseen tutkimukseen. 30.8.2012 KYS Auditorio 2 Tiedonhaku - UEF/KYS KYS-kirjastopalvelut 30.8.2012 Tuulevi Ovaska 1 Itä-Suomen yliopiston kirjasto Joensuun

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 1. Taustatietoja 1.0 Ammattikorkeakoulu (Mitä ammattikorkeakoulua edustat) 1.1 Sukupuoli 1.2 Ikä 1.3 Opiskelija- tai työntekijäryhmä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä Ilkka Virtanen Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä Vaasa Botnia Rotaryklubin viikkokokous Vaasan yliopisto 26.2.2007 http://www.uwasa.fi/~itv/publicat/vy_vamk.ppt Palosaaren

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot