Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008"

Transkriptio

1 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yliopistokirjastot

2 KYSELY YLIOPISTOKIRJASTOJEN PALVELUISTA. Yliopistot ( Arvioin seuraavan yliopiston kirjaston palveluja ).2 Kirjastot I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli.4 Ikä.5 Asema Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut?.6 Koulutusala ( Opiskelen / opetan / työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla ) II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä ( Käyn arvioimassani kirjastossa ) 2.2 Kirjastossa asioinnin syy ( Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa ) 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö ( Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät ) 2.3 Mitä muuta tehdään kirjastossa 2.3 Miksi ei käytetä elektronisia palveluja ( Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et ) Kirjasto asiointiympäristönä 3. Luonteva osa toimintaa ( Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni ) 3.2 Kirjaston sijanti ( Kirjaston sijainti on sopiva ) 3.3 Kirjaston aukioloajat ( Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ) 3.4 Kirjaston tilat ( Kirjaston tilat ovat viihtyisät ) 3.5 Rauhalliset opiskelutilat ( Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat ) 3.6 Ryhmätyötilat ( Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani ) 3.7 Riittävästi työasemia ( Kirjastossa on riittävästi työasemia ) 3.8 Omatoiminen tiedonhankinta ( Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ) 3.9 Tiedotus ( Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ) 3.0 Asiointi- ja oppimisympäristö ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä ) Kirjaston aineistot 4. Painetut aineistot ( Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.2 Elektroniset aineistot ( Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.3 Painetut aineistot ajantasaiset ( Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset ) 4.4 Elektroniset aineistot ajantasaiset ( Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset ) 4.5 Aineistojen riittävyys ( Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa ) 4.6 Aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti )

3 4.7 Elektronisen aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti ) 4.8 Aineistojen hankintaehdotukset ( Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa ) 4.9 Aineistot ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin ) Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 5. Riittävästi tiedonhankinnan opetusta ( Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta ) 5.2 Tiedonhankintataidot kehittyneet ( Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ) 5.3 Tiedonhankinnan ohjaus ( Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti ) 5.4 Asiantuntevuus ( Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ) 5.5 Tavoitettavuus ( Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ) 5.6 Palveluhaluisuus ( Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ) 5.7 Ongelmien selvittäminen ( Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ) 5.8 Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinta ( Kommentteja ja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen ) Kirjaston elektroniset palvelut 6. Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita ( Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani ) 6.2 Asiointi elektronisilla palveluilla ( Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ) 6.3 Verkkosivujen käytettävyys ( Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ) 6.4 Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ( Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ) 6.5 Elektroniset palvelut ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin ) 7. Palvelu kokonaisuudessaan ( Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia ) Kirjastopalvelujen vaikutukset ( Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi ) 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä ( Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä ) 8.2 Helpottaneet alan seuraamista ( Helpottaneet alani seuraamista ) 8.3 Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua ( Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua ) 8.4 Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä ( Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni ) 8.5 Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ( Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ) 8.6 Palvelujen muu vaikutus 9. Kirjaston palvelut yleensä ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä ) 9.2 Kommentit kyselyyn ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn )

4 Yliopistokirjastot - Universitetsbiblioteken - University Libraries. Yliopistot Vaihtoehto kpl % Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska Handelshögskola Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Ei vastanneita 0 0.0

5 .2 Kirjastot Vaihtoehto kpl % HY: Humanistisen tiedekunnan kirjasto HY: Kumpulan tiedekirjasto HY: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Opiskelijakirjasto HY: Terveystieteiden keskuskirjasto HY: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Kansalliskirjasto Joensuun yliopiston kirjasto JoY: Savonlinnan kampuskirjasto JY: Liikunnan kirjasto 0.0 JY: Mattilanniemen kirjasto JY: Pääkirjasto JY: Tourulan kirjasto JY: Ylistönrinteen kirjasto Kuopion yliopiston kirjasto Kuvataideakatemian kirjasto Lapin yliopiston kirjasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto Oulun yliopiston kirjasto Sibelius-Akatemian kirjasto Svenska Handelshögskolans bibliotek Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Pori TaY: pääkirjasto TaY: Humanika TaY: Hämeenlinnan yksikkö TaY: Terveystieteiden osasto Teatterikorkeakoulun kirjasto Teknillisen korkeakoulun kirjasto Turun kauppakorkeakoulun kirjasto TY: Pääkirjasto TY: Humanistinen kirjasto TY: ICT-kirjasto TY: Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen sekä kurs TY: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen kirj TY: Lääketieteellinen kirjasto TY: Matemaattis-luonnontieteellinen kirjasto TY: Oikeustieteellinen kirjasto TY: Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjasto Vaasan tiedekirjasto Tritonia Åbo Akademin kirjasto Ei vastanneita 0.0

6 I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli Vaihtoehto kpl % mies nainen Ei vastanneita Ikä Vaihtoehto kpl % alle yli Ei vastanneita 0 0.0

7 .5 Asema Vaihtoehto kpl % alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija jatkotutkintoa suorittava opiskelija avoimen yliopiston opiskelija tutkija lehtori tai muu opettaja laitoksen esimies tai professori muu henkilökunnan edustaja yliopiston ulkopuolinen asiakas 53.3 Ei vastanneita yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä MPKK:n kirjoilla oleva täydennyskoultusopiskelija 2 opiskelija (amk) 3 Valmistunut oikeustieteellisestä 5/ projektisuunnittelija, opiskelija 5 ylempää korkeakoulututkintoa täydentävä opiskelija 6 Kuvataideakatemia/ Jatkotutkintolinja 7 Maisterintutkinnon suorittanut alan harrastelija. 8 Tutkinnon suorittanut kirjaston käyttäjä 9 dosentti 0 jatkotutkintoa suunnitteleva opiskelija tietokirjailija 2 valtioneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen edustaja 3 exchange student 5 4 entinen opiskelija 5 MITIM opiskelija 6 emer prof 7 yhdistysaktiivi 8 Taiteen maisteri Helsingin yliopistossa suorittamassa toista maistetintutkintoa 9 toimittaja 2 20 ylioppistollisen sairaalan työntekijä 2 kuvataiteilija 22 eläkkeellä Sibasta 23 nuorisokoulutuksen opiskelija 24 Työssäkäyvä 25 omiin tarpeisiin tietoa etsivä 26 TAYS:n henlkilökuntaa, TtM 27 Tänä lukuvuonna maisteriksi valmistunut. PIA-opinto-oikeus. 28 ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija OAMK:sta 29 en kerro 30 valmistunut akatemialta 3 ylimääräinen opiskelija /Koha-kokonaisuus 32 täydennysopiskeluoikeus 33 muun (HY) yliopiston opiskelija 34 entinen perustutkinto-opiskelija 35 valmistunut, entinen FM opiskelija 36 exchange student (master's degree) 37 Teen väitöskirjaa Kuopion yliopistoon 38 P-K:n amk opiskelija 39 kuopio city library 40 ja lisäksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittava 4 ėrikoistuvalääkäri 42 erasmus 43 Postdoctaral researcher 44 Toisen yliopiston tutkija 45 Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelija 46 Kuopion kesäyliopiston opiskelija, Kuopiosta valmistunut fm 47 Suoritan jatkotutkintoa, mutta olen samalla töissä muualla kuin yliopistossa. 48 I'm studying for a master degree and working at the department as a teacher and project manager 49 ylempi korkeakoulututkinto, valtion virassa 50 Töissä toisessa valtion virastossa, jatkotutkintoa työn ohessa suorittava opiskelija 5 muualla opiskeleva, muusikko ja kohta amk musiikkipedagogi (kevät 2008) 52 Kuopion yliopisto, asun kuitenkin Helsingissä 53 työssäkäyvä kirjaston kuluttaja 54 valmistunut 55 Entinen TeaKin opiskelija, nykyinen free lancer ja opettaja

8 .6 Koulutusala Vaihtoehto kpl % teologinen humanistinen taideteollinen musiikkiala teatteri- tai tanssiala kasvatustieteellinen liikuntatieteellinen yhteiskuntatieteellinen psykologia terveystieteet oikeustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinen teknillistieteellinen lääketieteellinen hammaslääketieteellinen eläinlääketieteellinen farmasia kuvataideala muu koulutusala Ei vastanneita muu koulutusala, täsmennä mikä bioteknologia 2 2 graafinen suunnittelu 2 3 KY:n Avoimen yliopiston tarjonta eli kaikki KY:n alat. 4 kulttuurimaantiede 5 media 6 logopedi (talterapi) 7 kauppatieteet översätts med ekonomi eller företagsekonomi... 8 informaatiotutkimus 9 9 informaatiotieteellinen 5 0 olen lastentarhanopettaja myös. journalismi/viestintä 2 tv-teatteri 3 tilastotiede 4 tietojenkäsittelytiede 4 5 biotieteellinen 2 6 Ravitsemustiede 7 molekyyligenetiikka 8 Urapalvelut 9 kotitaloustiede 2 20 aluetiede 2 sotatieteet 6 22 Konetekniikka 23 ekonomi 24 hallinto 2 25 digitaalinen kulttuuri 26 tekninen 27 syövän lääkekehitys 28 biochemisty 29 Tietojenkäsittelytieteen 30 nutrition 3 IT, onko teknillis- ja/vai luonnontieteellinen ala? 32 käsityötiede 33 Turvallisuus 34 venäjän kieli ja kääntäminen 35 translation studies 36 Sotatieteellinen 5 37 Kuvataiteen tohtoritutkinto/äänitaide 38 musiikkikasvatus 39 sotilas 40 sotatieteellistä 4 avoin yliopisto 2 42 Maanpuolustus 3 43 varhaiskasvatus 44 lisäksi toinen pääaine humanistisesta tiedekunnasta 45 humanistiset tietokirjat, kirjallisuus, elokuva, populaarikulttuuri 46 Kauppa- ja hallintotiede, humanistinen (intercultural studies) 47 logopedi 48 economy 49 management 3 50 Monitieteinen ala (Human Technology) 5 tietekniikka 52 mathematics

9 53 Environmental engineer 54 teen yhteiskunnallista väitöskirjaa teknillisessä tiedekunnalla 55 konetekniikka tuotantotekniikka 56 tuotantotalous 57 Företagande och företagsledning 58 informaatiotiede 2 59 languages 60 yliopistokeskus 6 kulttuuriala 62 Opetan kansanmusiikin historiaa. Suoritan myös jatko-opintoja kansanmusiikissa ja työskentelen kansanmusiikin osaston kirjaston hoitajana 63 koulutusteknologia, verkko-opetus, mediapedagogiikka 64 statistics 65 opiskelen konetekniikan osastolla pakkaustekniikkaa 66 IT 67 palvelu 68 biokemia 2 69 Nursing 70 tietojohtaminen 7 hallintotieteellinen 5 72 sekä teknillistieteellinen että kauppatieteellinen 73 humanistinen, viron kieli ja kulttuuri 74 kuvataidekasvatus 75 terveystieteet 76 informaatiotieteellinen tiedekunta, informaatiotutkimus 77 en kerro 78 taidehallinto 79 informaatiotieteet 6 80 erittelemättömällä eli ei erityisesti millään, koska työ ei jäsennys koulutusalan mukaan 8 82 filosofia 83 Hallintotieteellinen, julkisoikeus 84 informaatioala 85 informaatiotieteet (informaatiotutkimus) 86 työskentelen: avoin yliopisto 87 kasvatustieteellisen lisäksi opiskelen luonnontieteellisessä tdk:ssa 88 matkailu 89 humanistinen/musiikkiala 90 hallintotiede 9 hallintotieteet 2 92 Bioteknologian koulutusohjelma; kuuluu lääketieteelliseen tiedekuntaan mutta kuitenkin ennemmin luonnontieteellistä kuin lääketieteellistä. 93 käännöstiede 94 humanistinen: teen sivugradua humanistiselta alalta, pääaine yhteiskuntatieteellinen 95 utvecklingspsykologi 96 pääaine ympäristöpolitiikka (hallintotieteellinen) ja pitkä sivuaine tiedotusoppi (yhteiskuntatieteellinen) 97 täsmennys: informaatiotieteet 98 tiedotusoppi, historia 99 hallinto, puheoppi 00 hallintotieteellinen (kunnallisala) 0 sosiaalityö 2 02 esitystaide ja esitystutkimus 03 Porin yksikkö 04 Technology 05 Koulumaailmassa 06 Public Health 2 07 tietojenkäsittely 08 kiinteistö -ja huoltopalvelut 09 ympäristötieteet 0 sosiaalihallinto neurobiology 2 2 Toksikologia 3 3 neuroscience 4 työskentelen hallintokeskuksessa, opiskelen kauppatieteellisessä 5 kiinteistö 6 ravisemutiede 7 ympäristötiede 2 8 hoitotiede 2 9 Vårdvetenskap och hälsovårdsadministration 20 language centre 2 palvelulaitos 2 22 food and nutrition biotechnology 23 ja kauppatieteellinen 24 sairaanhoitaja-amk 25 Environmental science 26 yhteiskuntatieteellinen 27 Environmental Sciences 28 ympäristötieteellinen 29 informaatioteknologia 30 Pk-yritysten markkinointi ja kansainvalinen liiketoiminta 3 neurotieteet 32 Liiketalous AMK 33 biotieteiden ko. 34 terv.hallintotiede 35 business 36 hoitotiede, hoitotyön johtaminen 37 kuntoutus 38 työssäni tarvitsen moniosaamista 39 teknik 40 tietotekniikka

10 II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä Vaihtoehto kpl % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin en lainkaan 4.0 Ei vastanneita jos et käy lainkaan, miksi et I am out of country 2 työskentelen Kajaanissa, käyn vain labran omassa kirjastossa 3 Asun eri paikkakunnalla, joten kirjastossa paikan päällä asioiminen on hankalaa. 4 Käytän kirjaston sähköisiä palveluja 5 suurimman osan aineistosta saa nykyään verkosta 6 En ole vielä aloittanut opiskelujani täysipainoisesti. 7 Asun toisella paikkakunnalla (60 km matkan päässä). Opiskelupäiviä harvoin Kuopiossa. 8 asun Etelä-Suomessa 9 Olen valmistunut, mutta opiskeluaikana käytin kirjastoa aktiivisesti. 0 Käyn 'kirjastossa' omalta päätteeltäni etäisyys 2 Onko sellainen olemassa? Sähköistä materiaalia käytän. 3 erilaisia eaineistoja käytössä 4 Käytän matkailualan tietokeskuksen palveluja lähes päivittäin eli asioin Puistokadun korkeakoulukirjastossa. Tässä kyselyssä arvioin Savonlinnan kampuskirjaston palveluja 5 tilaan tarvittavat kirjat suoraan työpaikalle, mikä on Sotkamossa 6 Based in Mikkeli Unit 7 Käytän sähköisiä palveluita 8 Katson journaalit netin kautta 9 Työpiste on eri paikkakunnalla, asioin sähköpostitse ja tietokannoissa kyllä useammin times a week 2 valmistuin juuri, sitä ennen kävin viikoittain 22 vain sähköinen asionti 23 väsään dippaa toisella paikkakunnalla. 24 Kysymyksen asettelu huono jos elektronisten palveluiden käyttö vastaa kirjastossa vierailua - fyysisestihän silloin ei välttämättä käydä 25 käytän sähköistä asiointia 26 käyn nykyään harvemmin koska monet kirjaston palvelut saan työkoneelleni 27 siis fyysisesti? kirjasto on sormenpäissä eli näppäimistössä 28 Tarvittavan tiedon saa Internet yhteyksistä. 29 assistentti kay puolestani ja asioin itse sahkoisesti 30 Sähköinen palvelu toimii aikakauslehtien osalta hyvin 3 tarkoittaako käyminen konkreettista käymistä vai kelpaako että käyn netissä harva se päivä - hajataittonäköni takia kirjariveistä etsiminen on aika mahdotonta 32 En tiedä käyttöoikeuksistani 33 Kirjasto fyysisesti liian kaukana: kirjaston pitää olla siellä missä on toimintakin. 34 käytän elektronisia palveluja 2 35 käytän e-kirjasotpalveluita artikkelitietokantoja ja REF-Worksia enimmäkseen 36 Fyysisesti käyn kirjastossa harvoin, mutta käytän päivittäin tietokoneen välityksellä e-kirjastoa. 37 Jos/kun huomioidaan netin välityksellä tapahtuvat käytöt, niin viikoittain! 38 Har besökt biblioteket en gång på de 8 år som jag totalt studerat. Väldigt opraktiskt, eftersom det ligger en bra bit från skolan, saknar parkeringsplats, de böcker man behöver ska man oftast köa för. 39 Nyt en enää käy juuri lainkaan, kun olen muuttanut Helsinkiin ja lainaan viimeiset tarvitsemani kirjat täältä Helsingistä. 40 olen vaihto-opiskelijana, mutta Suomessa ollessani kąytąn kirjastoa viikoittain 4 lainausajat ovat lyhentyneet, ennen sai pitää kirjoja niin kauan kunnes niihin tuli varauksia. Minusta se oli henkilökunnan kannalta ihan kohtuullista 42 Muutin juuri Suomesta pois. Sitä ennen kävin noin kerran kuussa. 43 sain huonoa palvelua ei ole lainattavia kurssikirjoja 44 (vain paikkakunnalla ollessani) 45 fyysisesti en käy kirjastossa juuri koskaan, koska se on liian kaukana työpaikaltani; elektronisia aineistoja käytän omalta tietokoneeltani 46 Etäasiakkaana 2 47 Koska olen joutunut lainauskieltoon ja koen muutenkin vastenmielisyyttä kyseistä kirjastoa kohtaan 48 Yksiköllämme on hyvä oma kirjasto, mihin ostamme jatkuvasti uusi kirjoja. Käytän kirjaston palveluita lähinnä verkon kautta. 49 research 50 Meidän laitoksellamme on oma 'sivukirjasto', josta suurin osa tarvitsemistani kirjoista löytyy. Lainaus ja palautus onnistuu myös sitä kautta. En siis fyysisesti asioi kirjastossa, mutta toki käytän sen palveluja verkossa. 5 asun toisella paikkakunnalla 52 Opiskelen muuntokoulutuksessa 53 käytän verkopalveluita ja luen e-lehtiä 54 Assistentti käy 55 Siellä ei koskaan ole mitään paikalla jos jotain tarvitsisi (kurssikirjoja on korkeintaan +, joista toinen on aina lainaissa ja toista ei saa lainata). 56 pääasiallisesti hoidan asiani netin kautta.. 57 olen ulkomailla 58 because there were some books in the department 59 Verkkopalvelut ja etäkäyttömahdollisuudet erittäin hyvät 60 tarkoittaako 'käyminen' myös vrkkoasiointia; asioin verkossa melkein joka päivä. 6 Käytän vain etäpalvelua useita kertoja kuukaudessa 62 using through internet 63 Käytän kirjaston sähköisiä etäpalveluja. 64 ei ole tarpeen, netistä haen tiedon

11 65 Se on liian kaukana. Olisi tärkeää voida tilata kirjastosta kirjoja/lehtiä sis.postissa. Muissa yliopistoissa tämä toimii ja todella tukisi tutkijan työtä eikä aikaa kuluisi kirjastoon asti kulkemiseen...

12 2.2 Kirjastossa asioinnin syy Vaihtoehto kpl % lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa kirjaston tarjoamat painetut aineistot kirjaston tarjoamat elektroniset aineistot tietyn tiedon haku neuvonta- tai tietopalvelun käyttö kaukopalvelun käyttö itsenäinen opiskelu tai työskentely ryhmässä opiskelu tai työskentely osallistuminen opastuksiin, opetuksiin tietokoneen käyttö kopiointi tai tulostus ajan viettäminen ystävien / tuttavien / kavereiden tapaaminen muu Ei vastanneita muuta, mitä? luen taidelehtiä 2 read books in the library without going out with 3 tutustun uutuuksiin ja kausijulkaisuihin 4 olen töissä kirjastossa 5 Kuuntelen levyjä 6 6 använder bibliotekets CD-arkiv för självständigt arbete 7 luen lehtiä 4 8 Kuuntelen levyjä. 9 Hoidan kirjatilauksia 0 luen sanomalehtiä 6 nautin kahvia 2 Olen oppitunneilla lasten kanssa. 3 luen päivän lehden 4 luen päivän lehdet 5 luen lehdet 6 En osallistu tiedonhankinnan opastuksiin, sillä ne ovat osa opintoja, joten ole jo melko ajan tasalla teidonhaun kysymyksistä. Lisää kyselen, kun sellaisia koulutöitä taas eteen sattuu, etteivät omat taidot riitä 7 Luen vanhoja tenttikysymyksiä. 8 seuraan aktiivisesti yo:n henkilökunnan lehtikierrossa olevia tieteellisiä aikakauslehtiä 9 reading or just go through some magazines and news papers 20 Luen päivän lehdet 2 2 Teen tutkimustyötä tietenkin!! Miten teiltä voi puuttua vaihtoehdoista se, mitä tieteellisissä kirjastoissa tehdään! 22 töissä kirjastossa 23 teen tutkimusta, kokoan opetusaineistoa kirjoista 24 luen päivän sanomalehden 25 tarkistan uutuushyllyä 26 Lataan artikkeleita 27 ostan poistokirjoja 2 28 look through free books to take, buy books in kirjavitriini 29 etsin tai selaan graduja 30 katson poistokirjojen hyllyn 3 Luen mikrofilmejä 32 Skannaan materiaaleja 33 Käytän Origon lainattavien koneet 34 Luen lehtiä Käyn vessassa. 36 Jag läser också tidningar i biblioteket. 37 olen töissä 38 milloin mitäkin 39 Vai että pakollinen kenttä.. JOS lauseen alussa tarkoittaa ettei tähän tarvitse vastata, kun en käytä klirjaston palveluja.. 40 katson uutuudet 4 Luen usein tenttiin alakerrassa olevissa 'lukusopeissa' 42 esittelen uusille työntekijöille kirjastoa: lainaus, Origon palvelut 43 päivitytän kirjallisuusluetteloita, infoan kirjastoa opiskelijamääristä ja tarvittavasta kirjallisuudesta, sovin opetuksia 44 Metsästän poistomyyntikirjoja 45 käytän AV-huonetta 46 Annan neuvontaa, kopioin materiaaleja. Lisäksi huolehdin osastokirjastostamme 47 Käytän elektronisia aineistoja omalta koneeltani yliopistolla! 48 pyydän kirjastonjohtajaa tilaamaan haluamiani kirjoja 49 Yhteistyö hallintoasioissa 50 syön eväitä Kuuntelen musiikkia. 52 käyn lukemassa taideteollisen alan aikauslehtiä 53 Kyselyssänne on epälogiikka: vaaditaan vastaus tähän kohtaan, vaikka EI asioisi kirjastossa 54 luen lehtiä lehtilukusalissa 55 Käyn kurssikirjastossa 'paikantamassa' kirjoja, joita käytän omilla kurssillani ja joita suosittelen opiskelijoille. Osaan näin helposti sanoa, mistä löytyy ja kuinka paljon. 56 varastomateriaalin haku 57 Joskus valmistelen opetusta tai arvioin tenttejä 58 käyn usein kirjastossa lukemassa sanomalehtiä

13 59 relax a bit in the middle of the working day 60 kuuntelen ja poltan cd-levyjä 6 kirjoitan lopputyötä, skannaan 62 luen koulutusalaani koeskevat, kirjaston toimesta kootut lehtiartikkelit 63 Käytän elektronisia palveluja työhuoneestani tai kotoa käsin 64 Luen :) 65 Luen ajankohtaisia lehtiartikkeleita koskien koulumme oppilaita työelämässä, luen ulkomaisia tanssilehtiä, joita ei mistään muualta löydy 66 use the scanner 67 kirjaston ei-lainattava aineisto (arkistot) 68 luen lukusalikirjoja 69 Luen vapaakappaleita. 70 surffailen netissä 7 Käyn luennoilla jotka järjestetään kirjaston tiloissa 72 Käytän paljon kurssikirjalukusalia itsenäiseen opiskeluun. 73 Syön Käyn läpi poistomyyntikirjat 75 Luen ajankohtaiset lehdet 76 Käyn katsoo uusia lehtiä 77 direktionsmöte 78 luen tenttiin 79 ostan kopiokortin 80 käytän ryhmätyöhuonetta 8 luen sanomalehdet 82 käytän informaatikon palveluja 83 Kysymystä voisi tarkentaa: mitä tarkoittaa asioida kirjastossa? Tarkoittaako sitä, että kun fyysisesti tulee kirjastoon, mitä siellä sisällä tekee, vai tarkoittaa asiointi kirjastossa sitä, että kotikoneelta voi käydä kirjaston verkkopalveluissa ja -aineistoissa? Seuraavasta kysymyksestä tosin päättelin, että 2.3 tarkoittaa yleensä jos 2 käyttää elektronisia palveluja (kotoa käsin vai kirjastossa, vai onko sillä merkitystä?) 84 luen tieteellisiä aikakauslehtiä 85 Vierailen kirjaston kahvilassa. 86 Ammattialan lehtien tilaus 87 Etsin tietoa, tiettyä teosta, sopivaa teoriaa ja aina olen saanut vastauksen, vähintään sen, että 'Otetaan selvää!' 88 En asioi paikan päällä 89 katson poistokirjat 90 Kirjasto myy opettajien opiskelijoille tekemät opintomateriaalit, ja käyn tarkistamassa, kuinka paljon materiaaleja on jäljellä. 9 Luen päivän sanomalehtiä. 92 joskus luen Savon Sanomat 93 luen Hesaria 94 Luen sanoma - ja aikakauslehtiä. 95 luen päivänlehdet 96 interjournals 97 tarkistan tietoni uusimmista kuopion väitöskirjoista,selaan eräiden julkaisujen sisällysluetteloita 98 katson elokuvia 99 Neuvon kirjaston käytössä 00 Tilaan kaukolaina artikkeleita. 0 Mikrofilmejä (vanhat sanomalehdet) 02 Käyn pyytämässä apua kirjaston nettisysteemien käyttöön. 03 Luen päivän sanomalehdet. 04 får handledning om nät 05 jätän opiskelijoille aineistoa 06 check out new materials 07 pro gradu -seminaarit kirjaston tiloissa 08 Käytän Tritonian tiloja kokousten järjestämiseen. 09 Muokkaan tekstejäni omalla kannettavalla tietokoneellani. 0 opetusmateriaali luen tentteihin 2 Luen ilmoitustaululta artikkelit.

14 Kieli Vaihtoehto kpl % Suomi Ruotsi Englanti Ei vastanneita 0 0.0

15 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö kirjaston kokoelmatietokanta Vaihtoehto kpl % Osuus % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita kirjaston verkkosivut päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita tietokannat päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita Nelli-portaali päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset lehdet päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset kirjat muu päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita

16 Kriteeri Ka Onnistuminen = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.0

17 Kriteeri Ka Merkitys = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.6

18 NELIKENTTÄANALYYSI

19 8.3 Kirjastopalvelujen vaikutukset Vaihtoehto kpl % Osuus % 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Helpottaneet alan seuraamista huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Edistäneet uusien ideoiden syntymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Erikoiskirjastot KYSELY ERIKOISKIRJASTOJEN PALVELUISTA 1.1 Kirjastot ( Minkä kirjaston palveluja arvioit ) I TAUSTATIEDOT 1.2 Sukupuoli

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Asiakaskysely Tritonian kirjastopalveluista 2010. Tulokset

Asiakaskysely Tritonian kirjastopalveluista 2010. Tulokset Asiakaskysely Tritonian kirjastopalveluista 2010 Tulokset Jonna Hahto 27.8.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2010 - Taustatietoja... 4 2 Yliopistonrannan toimipiste...

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset

Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset Mikko Sauna-aho, Tampereen kaupunginkirjasto 1/19 SISÄLLYS 1. Käyttäjäryhmät... 2. Kirjaston palvelut...5. Kirjasto asiointiympäristönä...7.

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006

ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006 Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko YHTEENVETO ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006 Kysely oli verkossa yhden vuorokauden ajan 28. 29.11.2006 Kyselyyn vastasi 332 käyttäjää (vuonna 2004 vastasi

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa OSA 1. OPISKELIJAT JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Enintään 1-3 Vähintään 3 kertaa/kk kertaa/vko 4 kertaa/vko ---- 1. vuosi 415 19.8 54.2 26.0

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot