Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008"

Transkriptio

1 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yliopistokirjastot

2 KYSELY YLIOPISTOKIRJASTOJEN PALVELUISTA. Yliopistot ( Arvioin seuraavan yliopiston kirjaston palveluja ).2 Kirjastot I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli.4 Ikä.5 Asema Mihin seuraavista ryhmistä lähinnä kuulut?.6 Koulutusala ( Opiskelen / opetan / työskentelen pääasiallisesti seuraavalla alalla ) II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä ( Käyn arvioimassani kirjastossa ) 2.2 Kirjastossa asioinnin syy ( Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet asioidessasi kirjastossa ) 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö ( Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät ) 2.3 Mitä muuta tehdään kirjastossa 2.3 Miksi ei käytetä elektronisia palveluja ( Jos et käytä elektronisia palveluja, miksi et ) Kirjasto asiointiympäristönä 3. Luonteva osa toimintaa ( Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni ) 3.2 Kirjaston sijanti ( Kirjaston sijainti on sopiva ) 3.3 Kirjaston aukioloajat ( Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ) 3.4 Kirjaston tilat ( Kirjaston tilat ovat viihtyisät ) 3.5 Rauhalliset opiskelutilat ( Kirjasto tarjoaa rauhalliset opiskelutilat ) 3.6 Ryhmätyötilat ( Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani ) 3.7 Riittävästi työasemia ( Kirjastossa on riittävästi työasemia ) 3.8 Omatoiminen tiedonhankinta ( Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ) 3.9 Tiedotus ( Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ) 3.0 Asiointi- ja oppimisympäristö ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä ) Kirjaston aineistot 4. Painetut aineistot ( Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.2 Elektroniset aineistot ( Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita ) 4.3 Painetut aineistot ajantasaiset ( Kirjaston painetut aineistot ovat ajantasaiset ) 4.4 Elektroniset aineistot ajantasaiset ( Kirjaston elektroniset aineistot ovat ajantasaiset ) 4.5 Aineistojen riittävyys ( Kirjastossa on riittävästi tarvitsemaani aineistoa ) 4.6 Aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti )

3 4.7 Elektronisen aineistohaun helppous ( Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti ) 4.8 Aineistojen hankintaehdotukset ( Voin halutessani tehdä hankintaehdotuksia aineistoista, joita ei ole kirjaston kokoelmissa ) 4.9 Aineistot ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin ) Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 5. Riittävästi tiedonhankinnan opetusta ( Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhankinnan opetusta ) 5.2 Tiedonhankintataidot kehittyneet ( Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ) 5.3 Tiedonhankinnan ohjaus ( Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedonhankintaani tarpeideni mukaisesti ) 5.4 Asiantuntevuus ( Kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ) 5.5 Tavoitettavuus ( Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ) 5.6 Palveluhaluisuus ( Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ) 5.7 Ongelmien selvittäminen ( Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ) 5.8 Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinta ( Kommentteja ja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen ) Kirjaston elektroniset palvelut 6. Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita ( Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani ) 6.2 Asiointi elektronisilla palveluilla ( Asiointi kirjaston elektronisten palveluiden avulla on toimivaa ) 6.3 Verkkosivujen käytettävyys ( Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ) 6.4 Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ( Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ) 6.5 Elektroniset palvelut ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston elektronisiin palveluihin ) 7. Palvelu kokonaisuudessaan ( Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia ) Kirjastopalvelujen vaikutukset ( Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi ) 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä ( Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä ) 8.2 Helpottaneet alan seuraamista ( Helpottaneet alani seuraamista ) 8.3 Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua ( Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua ) 8.4 Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä ( Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni ) 8.5 Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ( Edistäneet uusien ideoiden syntymistä ) 8.6 Palvelujen muu vaikutus 9. Kirjaston palvelut yleensä ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä ) 9.2 Kommentit kyselyyn ( Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn )

4 Yliopistokirjastot - Universitetsbiblioteken - University Libraries. Yliopistot Vaihtoehto kpl % Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska Handelshögskola Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Ei vastanneita 0 0.0

5 .2 Kirjastot Vaihtoehto kpl % HY: Humanistisen tiedekunnan kirjasto HY: Kumpulan tiedekirjasto HY: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Opiskelijakirjasto HY: Terveystieteiden keskuskirjasto HY: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto HY: Kansalliskirjasto Joensuun yliopiston kirjasto JoY: Savonlinnan kampuskirjasto JY: Liikunnan kirjasto 0.0 JY: Mattilanniemen kirjasto JY: Pääkirjasto JY: Tourulan kirjasto JY: Ylistönrinteen kirjasto Kuopion yliopiston kirjasto Kuvataideakatemian kirjasto Lapin yliopiston kirjasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto Oulun yliopiston kirjasto Sibelius-Akatemian kirjasto Svenska Handelshögskolans bibliotek Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto Pori TaY: pääkirjasto TaY: Humanika TaY: Hämeenlinnan yksikkö TaY: Terveystieteiden osasto Teatterikorkeakoulun kirjasto Teknillisen korkeakoulun kirjasto Turun kauppakorkeakoulun kirjasto TY: Pääkirjasto TY: Humanistinen kirjasto TY: ICT-kirjasto TY: Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen sekä kurs TY: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen kirj TY: Lääketieteellinen kirjasto TY: Matemaattis-luonnontieteellinen kirjasto TY: Oikeustieteellinen kirjasto TY: Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjasto Vaasan tiedekirjasto Tritonia Åbo Akademin kirjasto Ei vastanneita 0.0

6 I TAUSTATIEDOT.3 Sukupuoli Vaihtoehto kpl % mies nainen Ei vastanneita Ikä Vaihtoehto kpl % alle yli Ei vastanneita 0 0.0

7 .5 Asema Vaihtoehto kpl % alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija jatkotutkintoa suorittava opiskelija avoimen yliopiston opiskelija tutkija lehtori tai muu opettaja laitoksen esimies tai professori muu henkilökunnan edustaja yliopiston ulkopuolinen asiakas 53.3 Ei vastanneita yliopiston ulkopuolinen asiakas, täsmennä mikä MPKK:n kirjoilla oleva täydennyskoultusopiskelija 2 opiskelija (amk) 3 Valmistunut oikeustieteellisestä 5/ projektisuunnittelija, opiskelija 5 ylempää korkeakoulututkintoa täydentävä opiskelija 6 Kuvataideakatemia/ Jatkotutkintolinja 7 Maisterintutkinnon suorittanut alan harrastelija. 8 Tutkinnon suorittanut kirjaston käyttäjä 9 dosentti 0 jatkotutkintoa suunnitteleva opiskelija tietokirjailija 2 valtioneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen edustaja 3 exchange student 5 4 entinen opiskelija 5 MITIM opiskelija 6 emer prof 7 yhdistysaktiivi 8 Taiteen maisteri Helsingin yliopistossa suorittamassa toista maistetintutkintoa 9 toimittaja 2 20 ylioppistollisen sairaalan työntekijä 2 kuvataiteilija 22 eläkkeellä Sibasta 23 nuorisokoulutuksen opiskelija 24 Työssäkäyvä 25 omiin tarpeisiin tietoa etsivä 26 TAYS:n henlkilökuntaa, TtM 27 Tänä lukuvuonna maisteriksi valmistunut. PIA-opinto-oikeus. 28 ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija OAMK:sta 29 en kerro 30 valmistunut akatemialta 3 ylimääräinen opiskelija /Koha-kokonaisuus 32 täydennysopiskeluoikeus 33 muun (HY) yliopiston opiskelija 34 entinen perustutkinto-opiskelija 35 valmistunut, entinen FM opiskelija 36 exchange student (master's degree) 37 Teen väitöskirjaa Kuopion yliopistoon 38 P-K:n amk opiskelija 39 kuopio city library 40 ja lisäksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittava 4 ėrikoistuvalääkäri 42 erasmus 43 Postdoctaral researcher 44 Toisen yliopiston tutkija 45 Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelija 46 Kuopion kesäyliopiston opiskelija, Kuopiosta valmistunut fm 47 Suoritan jatkotutkintoa, mutta olen samalla töissä muualla kuin yliopistossa. 48 I'm studying for a master degree and working at the department as a teacher and project manager 49 ylempi korkeakoulututkinto, valtion virassa 50 Töissä toisessa valtion virastossa, jatkotutkintoa työn ohessa suorittava opiskelija 5 muualla opiskeleva, muusikko ja kohta amk musiikkipedagogi (kevät 2008) 52 Kuopion yliopisto, asun kuitenkin Helsingissä 53 työssäkäyvä kirjaston kuluttaja 54 valmistunut 55 Entinen TeaKin opiskelija, nykyinen free lancer ja opettaja

8 .6 Koulutusala Vaihtoehto kpl % teologinen humanistinen taideteollinen musiikkiala teatteri- tai tanssiala kasvatustieteellinen liikuntatieteellinen yhteiskuntatieteellinen psykologia terveystieteet oikeustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinen teknillistieteellinen lääketieteellinen hammaslääketieteellinen eläinlääketieteellinen farmasia kuvataideala muu koulutusala Ei vastanneita muu koulutusala, täsmennä mikä bioteknologia 2 2 graafinen suunnittelu 2 3 KY:n Avoimen yliopiston tarjonta eli kaikki KY:n alat. 4 kulttuurimaantiede 5 media 6 logopedi (talterapi) 7 kauppatieteet översätts med ekonomi eller företagsekonomi... 8 informaatiotutkimus 9 9 informaatiotieteellinen 5 0 olen lastentarhanopettaja myös. journalismi/viestintä 2 tv-teatteri 3 tilastotiede 4 tietojenkäsittelytiede 4 5 biotieteellinen 2 6 Ravitsemustiede 7 molekyyligenetiikka 8 Urapalvelut 9 kotitaloustiede 2 20 aluetiede 2 sotatieteet 6 22 Konetekniikka 23 ekonomi 24 hallinto 2 25 digitaalinen kulttuuri 26 tekninen 27 syövän lääkekehitys 28 biochemisty 29 Tietojenkäsittelytieteen 30 nutrition 3 IT, onko teknillis- ja/vai luonnontieteellinen ala? 32 käsityötiede 33 Turvallisuus 34 venäjän kieli ja kääntäminen 35 translation studies 36 Sotatieteellinen 5 37 Kuvataiteen tohtoritutkinto/äänitaide 38 musiikkikasvatus 39 sotilas 40 sotatieteellistä 4 avoin yliopisto 2 42 Maanpuolustus 3 43 varhaiskasvatus 44 lisäksi toinen pääaine humanistisesta tiedekunnasta 45 humanistiset tietokirjat, kirjallisuus, elokuva, populaarikulttuuri 46 Kauppa- ja hallintotiede, humanistinen (intercultural studies) 47 logopedi 48 economy 49 management 3 50 Monitieteinen ala (Human Technology) 5 tietekniikka 52 mathematics

9 53 Environmental engineer 54 teen yhteiskunnallista väitöskirjaa teknillisessä tiedekunnalla 55 konetekniikka tuotantotekniikka 56 tuotantotalous 57 Företagande och företagsledning 58 informaatiotiede 2 59 languages 60 yliopistokeskus 6 kulttuuriala 62 Opetan kansanmusiikin historiaa. Suoritan myös jatko-opintoja kansanmusiikissa ja työskentelen kansanmusiikin osaston kirjaston hoitajana 63 koulutusteknologia, verkko-opetus, mediapedagogiikka 64 statistics 65 opiskelen konetekniikan osastolla pakkaustekniikkaa 66 IT 67 palvelu 68 biokemia 2 69 Nursing 70 tietojohtaminen 7 hallintotieteellinen 5 72 sekä teknillistieteellinen että kauppatieteellinen 73 humanistinen, viron kieli ja kulttuuri 74 kuvataidekasvatus 75 terveystieteet 76 informaatiotieteellinen tiedekunta, informaatiotutkimus 77 en kerro 78 taidehallinto 79 informaatiotieteet 6 80 erittelemättömällä eli ei erityisesti millään, koska työ ei jäsennys koulutusalan mukaan 8 82 filosofia 83 Hallintotieteellinen, julkisoikeus 84 informaatioala 85 informaatiotieteet (informaatiotutkimus) 86 työskentelen: avoin yliopisto 87 kasvatustieteellisen lisäksi opiskelen luonnontieteellisessä tdk:ssa 88 matkailu 89 humanistinen/musiikkiala 90 hallintotiede 9 hallintotieteet 2 92 Bioteknologian koulutusohjelma; kuuluu lääketieteelliseen tiedekuntaan mutta kuitenkin ennemmin luonnontieteellistä kuin lääketieteellistä. 93 käännöstiede 94 humanistinen: teen sivugradua humanistiselta alalta, pääaine yhteiskuntatieteellinen 95 utvecklingspsykologi 96 pääaine ympäristöpolitiikka (hallintotieteellinen) ja pitkä sivuaine tiedotusoppi (yhteiskuntatieteellinen) 97 täsmennys: informaatiotieteet 98 tiedotusoppi, historia 99 hallinto, puheoppi 00 hallintotieteellinen (kunnallisala) 0 sosiaalityö 2 02 esitystaide ja esitystutkimus 03 Porin yksikkö 04 Technology 05 Koulumaailmassa 06 Public Health 2 07 tietojenkäsittely 08 kiinteistö -ja huoltopalvelut 09 ympäristötieteet 0 sosiaalihallinto neurobiology 2 2 Toksikologia 3 3 neuroscience 4 työskentelen hallintokeskuksessa, opiskelen kauppatieteellisessä 5 kiinteistö 6 ravisemutiede 7 ympäristötiede 2 8 hoitotiede 2 9 Vårdvetenskap och hälsovårdsadministration 20 language centre 2 palvelulaitos 2 22 food and nutrition biotechnology 23 ja kauppatieteellinen 24 sairaanhoitaja-amk 25 Environmental science 26 yhteiskuntatieteellinen 27 Environmental Sciences 28 ympäristötieteellinen 29 informaatioteknologia 30 Pk-yritysten markkinointi ja kansainvalinen liiketoiminta 3 neurotieteet 32 Liiketalous AMK 33 biotieteiden ko. 34 terv.hallintotiede 35 business 36 hoitotiede, hoitotyön johtaminen 37 kuntoutus 38 työssäni tarvitsen moniosaamista 39 teknik 40 tietotekniikka

10 II KIRJASTON PALVELUT 2. Käyntimäärä Vaihtoehto kpl % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin en lainkaan 4.0 Ei vastanneita jos et käy lainkaan, miksi et I am out of country 2 työskentelen Kajaanissa, käyn vain labran omassa kirjastossa 3 Asun eri paikkakunnalla, joten kirjastossa paikan päällä asioiminen on hankalaa. 4 Käytän kirjaston sähköisiä palveluja 5 suurimman osan aineistosta saa nykyään verkosta 6 En ole vielä aloittanut opiskelujani täysipainoisesti. 7 Asun toisella paikkakunnalla (60 km matkan päässä). Opiskelupäiviä harvoin Kuopiossa. 8 asun Etelä-Suomessa 9 Olen valmistunut, mutta opiskeluaikana käytin kirjastoa aktiivisesti. 0 Käyn 'kirjastossa' omalta päätteeltäni etäisyys 2 Onko sellainen olemassa? Sähköistä materiaalia käytän. 3 erilaisia eaineistoja käytössä 4 Käytän matkailualan tietokeskuksen palveluja lähes päivittäin eli asioin Puistokadun korkeakoulukirjastossa. Tässä kyselyssä arvioin Savonlinnan kampuskirjaston palveluja 5 tilaan tarvittavat kirjat suoraan työpaikalle, mikä on Sotkamossa 6 Based in Mikkeli Unit 7 Käytän sähköisiä palveluita 8 Katson journaalit netin kautta 9 Työpiste on eri paikkakunnalla, asioin sähköpostitse ja tietokannoissa kyllä useammin times a week 2 valmistuin juuri, sitä ennen kävin viikoittain 22 vain sähköinen asionti 23 väsään dippaa toisella paikkakunnalla. 24 Kysymyksen asettelu huono jos elektronisten palveluiden käyttö vastaa kirjastossa vierailua - fyysisestihän silloin ei välttämättä käydä 25 käytän sähköistä asiointia 26 käyn nykyään harvemmin koska monet kirjaston palvelut saan työkoneelleni 27 siis fyysisesti? kirjasto on sormenpäissä eli näppäimistössä 28 Tarvittavan tiedon saa Internet yhteyksistä. 29 assistentti kay puolestani ja asioin itse sahkoisesti 30 Sähköinen palvelu toimii aikakauslehtien osalta hyvin 3 tarkoittaako käyminen konkreettista käymistä vai kelpaako että käyn netissä harva se päivä - hajataittonäköni takia kirjariveistä etsiminen on aika mahdotonta 32 En tiedä käyttöoikeuksistani 33 Kirjasto fyysisesti liian kaukana: kirjaston pitää olla siellä missä on toimintakin. 34 käytän elektronisia palveluja 2 35 käytän e-kirjasotpalveluita artikkelitietokantoja ja REF-Worksia enimmäkseen 36 Fyysisesti käyn kirjastossa harvoin, mutta käytän päivittäin tietokoneen välityksellä e-kirjastoa. 37 Jos/kun huomioidaan netin välityksellä tapahtuvat käytöt, niin viikoittain! 38 Har besökt biblioteket en gång på de 8 år som jag totalt studerat. Väldigt opraktiskt, eftersom det ligger en bra bit från skolan, saknar parkeringsplats, de böcker man behöver ska man oftast köa för. 39 Nyt en enää käy juuri lainkaan, kun olen muuttanut Helsinkiin ja lainaan viimeiset tarvitsemani kirjat täältä Helsingistä. 40 olen vaihto-opiskelijana, mutta Suomessa ollessani kąytąn kirjastoa viikoittain 4 lainausajat ovat lyhentyneet, ennen sai pitää kirjoja niin kauan kunnes niihin tuli varauksia. Minusta se oli henkilökunnan kannalta ihan kohtuullista 42 Muutin juuri Suomesta pois. Sitä ennen kävin noin kerran kuussa. 43 sain huonoa palvelua ei ole lainattavia kurssikirjoja 44 (vain paikkakunnalla ollessani) 45 fyysisesti en käy kirjastossa juuri koskaan, koska se on liian kaukana työpaikaltani; elektronisia aineistoja käytän omalta tietokoneeltani 46 Etäasiakkaana 2 47 Koska olen joutunut lainauskieltoon ja koen muutenkin vastenmielisyyttä kyseistä kirjastoa kohtaan 48 Yksiköllämme on hyvä oma kirjasto, mihin ostamme jatkuvasti uusi kirjoja. Käytän kirjaston palveluita lähinnä verkon kautta. 49 research 50 Meidän laitoksellamme on oma 'sivukirjasto', josta suurin osa tarvitsemistani kirjoista löytyy. Lainaus ja palautus onnistuu myös sitä kautta. En siis fyysisesti asioi kirjastossa, mutta toki käytän sen palveluja verkossa. 5 asun toisella paikkakunnalla 52 Opiskelen muuntokoulutuksessa 53 käytän verkopalveluita ja luen e-lehtiä 54 Assistentti käy 55 Siellä ei koskaan ole mitään paikalla jos jotain tarvitsisi (kurssikirjoja on korkeintaan +, joista toinen on aina lainaissa ja toista ei saa lainata). 56 pääasiallisesti hoidan asiani netin kautta.. 57 olen ulkomailla 58 because there were some books in the department 59 Verkkopalvelut ja etäkäyttömahdollisuudet erittäin hyvät 60 tarkoittaako 'käyminen' myös vrkkoasiointia; asioin verkossa melkein joka päivä. 6 Käytän vain etäpalvelua useita kertoja kuukaudessa 62 using through internet 63 Käytän kirjaston sähköisiä etäpalveluja. 64 ei ole tarpeen, netistä haen tiedon

11 65 Se on liian kaukana. Olisi tärkeää voida tilata kirjastosta kirjoja/lehtiä sis.postissa. Muissa yliopistoissa tämä toimii ja todella tukisi tutkijan työtä eikä aikaa kuluisi kirjastoon asti kulkemiseen...

12 2.2 Kirjastossa asioinnin syy Vaihtoehto kpl % lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa kirjaston tarjoamat painetut aineistot kirjaston tarjoamat elektroniset aineistot tietyn tiedon haku neuvonta- tai tietopalvelun käyttö kaukopalvelun käyttö itsenäinen opiskelu tai työskentely ryhmässä opiskelu tai työskentely osallistuminen opastuksiin, opetuksiin tietokoneen käyttö kopiointi tai tulostus ajan viettäminen ystävien / tuttavien / kavereiden tapaaminen muu Ei vastanneita muuta, mitä? luen taidelehtiä 2 read books in the library without going out with 3 tutustun uutuuksiin ja kausijulkaisuihin 4 olen töissä kirjastossa 5 Kuuntelen levyjä 6 6 använder bibliotekets CD-arkiv för självständigt arbete 7 luen lehtiä 4 8 Kuuntelen levyjä. 9 Hoidan kirjatilauksia 0 luen sanomalehtiä 6 nautin kahvia 2 Olen oppitunneilla lasten kanssa. 3 luen päivän lehden 4 luen päivän lehdet 5 luen lehdet 6 En osallistu tiedonhankinnan opastuksiin, sillä ne ovat osa opintoja, joten ole jo melko ajan tasalla teidonhaun kysymyksistä. Lisää kyselen, kun sellaisia koulutöitä taas eteen sattuu, etteivät omat taidot riitä 7 Luen vanhoja tenttikysymyksiä. 8 seuraan aktiivisesti yo:n henkilökunnan lehtikierrossa olevia tieteellisiä aikakauslehtiä 9 reading or just go through some magazines and news papers 20 Luen päivän lehdet 2 2 Teen tutkimustyötä tietenkin!! Miten teiltä voi puuttua vaihtoehdoista se, mitä tieteellisissä kirjastoissa tehdään! 22 töissä kirjastossa 23 teen tutkimusta, kokoan opetusaineistoa kirjoista 24 luen päivän sanomalehden 25 tarkistan uutuushyllyä 26 Lataan artikkeleita 27 ostan poistokirjoja 2 28 look through free books to take, buy books in kirjavitriini 29 etsin tai selaan graduja 30 katson poistokirjojen hyllyn 3 Luen mikrofilmejä 32 Skannaan materiaaleja 33 Käytän Origon lainattavien koneet 34 Luen lehtiä Käyn vessassa. 36 Jag läser också tidningar i biblioteket. 37 olen töissä 38 milloin mitäkin 39 Vai että pakollinen kenttä.. JOS lauseen alussa tarkoittaa ettei tähän tarvitse vastata, kun en käytä klirjaston palveluja.. 40 katson uutuudet 4 Luen usein tenttiin alakerrassa olevissa 'lukusopeissa' 42 esittelen uusille työntekijöille kirjastoa: lainaus, Origon palvelut 43 päivitytän kirjallisuusluetteloita, infoan kirjastoa opiskelijamääristä ja tarvittavasta kirjallisuudesta, sovin opetuksia 44 Metsästän poistomyyntikirjoja 45 käytän AV-huonetta 46 Annan neuvontaa, kopioin materiaaleja. Lisäksi huolehdin osastokirjastostamme 47 Käytän elektronisia aineistoja omalta koneeltani yliopistolla! 48 pyydän kirjastonjohtajaa tilaamaan haluamiani kirjoja 49 Yhteistyö hallintoasioissa 50 syön eväitä Kuuntelen musiikkia. 52 käyn lukemassa taideteollisen alan aikauslehtiä 53 Kyselyssänne on epälogiikka: vaaditaan vastaus tähän kohtaan, vaikka EI asioisi kirjastossa 54 luen lehtiä lehtilukusalissa 55 Käyn kurssikirjastossa 'paikantamassa' kirjoja, joita käytän omilla kurssillani ja joita suosittelen opiskelijoille. Osaan näin helposti sanoa, mistä löytyy ja kuinka paljon. 56 varastomateriaalin haku 57 Joskus valmistelen opetusta tai arvioin tenttejä 58 käyn usein kirjastossa lukemassa sanomalehtiä

13 59 relax a bit in the middle of the working day 60 kuuntelen ja poltan cd-levyjä 6 kirjoitan lopputyötä, skannaan 62 luen koulutusalaani koeskevat, kirjaston toimesta kootut lehtiartikkelit 63 Käytän elektronisia palveluja työhuoneestani tai kotoa käsin 64 Luen :) 65 Luen ajankohtaisia lehtiartikkeleita koskien koulumme oppilaita työelämässä, luen ulkomaisia tanssilehtiä, joita ei mistään muualta löydy 66 use the scanner 67 kirjaston ei-lainattava aineisto (arkistot) 68 luen lukusalikirjoja 69 Luen vapaakappaleita. 70 surffailen netissä 7 Käyn luennoilla jotka järjestetään kirjaston tiloissa 72 Käytän paljon kurssikirjalukusalia itsenäiseen opiskeluun. 73 Syön Käyn läpi poistomyyntikirjat 75 Luen ajankohtaiset lehdet 76 Käyn katsoo uusia lehtiä 77 direktionsmöte 78 luen tenttiin 79 ostan kopiokortin 80 käytän ryhmätyöhuonetta 8 luen sanomalehdet 82 käytän informaatikon palveluja 83 Kysymystä voisi tarkentaa: mitä tarkoittaa asioida kirjastossa? Tarkoittaako sitä, että kun fyysisesti tulee kirjastoon, mitä siellä sisällä tekee, vai tarkoittaa asiointi kirjastossa sitä, että kotikoneelta voi käydä kirjaston verkkopalveluissa ja -aineistoissa? Seuraavasta kysymyksestä tosin päättelin, että 2.3 tarkoittaa yleensä jos 2 käyttää elektronisia palveluja (kotoa käsin vai kirjastossa, vai onko sillä merkitystä?) 84 luen tieteellisiä aikakauslehtiä 85 Vierailen kirjaston kahvilassa. 86 Ammattialan lehtien tilaus 87 Etsin tietoa, tiettyä teosta, sopivaa teoriaa ja aina olen saanut vastauksen, vähintään sen, että 'Otetaan selvää!' 88 En asioi paikan päällä 89 katson poistokirjat 90 Kirjasto myy opettajien opiskelijoille tekemät opintomateriaalit, ja käyn tarkistamassa, kuinka paljon materiaaleja on jäljellä. 9 Luen päivän sanomalehtiä. 92 joskus luen Savon Sanomat 93 luen Hesaria 94 Luen sanoma - ja aikakauslehtiä. 95 luen päivänlehdet 96 interjournals 97 tarkistan tietoni uusimmista kuopion väitöskirjoista,selaan eräiden julkaisujen sisällysluetteloita 98 katson elokuvia 99 Neuvon kirjaston käytössä 00 Tilaan kaukolaina artikkeleita. 0 Mikrofilmejä (vanhat sanomalehdet) 02 Käyn pyytämässä apua kirjaston nettisysteemien käyttöön. 03 Luen päivän sanomalehdet. 04 får handledning om nät 05 jätän opiskelijoille aineistoa 06 check out new materials 07 pro gradu -seminaarit kirjaston tiloissa 08 Käytän Tritonian tiloja kokousten järjestämiseen. 09 Muokkaan tekstejäni omalla kannettavalla tietokoneellani. 0 opetusmateriaali luen tentteihin 2 Luen ilmoitustaululta artikkelit.

14 Kieli Vaihtoehto kpl % Suomi Ruotsi Englanti Ei vastanneita 0 0.0

15 2.3 Elektronisten palvelujen käyttö kirjaston kokoelmatietokanta Vaihtoehto kpl % Osuus % päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita kirjaston verkkosivut päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita tietokannat päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita Nelli-portaali päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset lehdet päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita elektroniset kirjat muu päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ei lainkaan Ei vastanneita

16 Kriteeri Ka Onnistuminen = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.0

17 Kriteeri Ka Merkitys = Luonteva osa toimintaa Kirjaston sijanti Kirjaston aukioloajat Kirjaston tilat Rauhalliset opiskelutilat Ryhmätyötilat Riittävästi työasemia Omatoiminen tiedonhankinta Tiedotus Painetut aineistot Elektroniset aineistot Painetut aineistot ajantasaiset Elektroniset aineistot ajantasaiset Aineistojen riittävyys Aineistohaun helppous Elektronisen aineistohaun helppous Aineistojen hankintaehdotukset Riittävästi tiedonhankinnan opetusta Tiedonhankintataidot kehittyneet Tiedonhankinnan ohjaus Asiantuntevuus Tavoitettavuus Palveluhaluisuus Ongelmien selvittäminen Elektroniset palvelut vastaavat tarpeita Asiointi elektronisilla palveluilla Verkkosivujen käytettävyys Elektronisten palvelujen käyttöohjeet Palvelu kokonaisuudessaan 4.6

18 NELIKENTTÄANALYYSI

19 8.3 Kirjastopalvelujen vaikutukset Vaihtoehto kpl % Osuus % 8. Helpottaneet aineistojen löytymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Helpottaneet alan seuraamista huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Tehostaneet opiskelua tai työskentelyä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita Edistäneet uusien ideoiden syntymistä huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa Ei vastanneita

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot KYSELY AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN PALVELUISTA 1.1 Ammattikorkeakoulut ( Arvioin seuraavan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista

Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista Kun koulu loppuu tutkimus 203 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista ÅBO AKADEMIN ERIKOISRAPORTTI KILPAILIJAVERTAILULLA: Svenska handelshögskolan, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Arvoisa vastaaja! Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista,

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle

Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle Marke Hongisto Kaukopalvelupäivät 2011 IL:n kirjaston 1847-2009 Lakkautusprosessi Henkilöstökysely Lakkauttamisen seurauksia

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa. Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. Virpi Yliraudanjoki

Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa. Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. Virpi Yliraudanjoki Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa Tietokirjallisuuden edistämiskeskus Virpi Yliraudanjoki 1 SISÄLLYS SAATTEEKSI 1 JOHDANTO 2 KUSTANNUSALA JA TIETOKIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot