Hämeen liitto. Tulevaisuus tehdään NYT! tiedottaa. syyskuu2009 SISÄLLYS. Hämeen liitto on valjastanut tulevaisuudentutkimuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto. Tulevaisuus tehdään NYT! tiedottaa. syyskuu2009 SISÄLLYS. Hämeen liitto on valjastanut tulevaisuudentutkimuksen"

Transkriptio

1 Hämeen liitto syyskuu2009 tiedottaa Kuva: Paula Mustonen Tulevaisuus tehdään NYT! Hämeen liitto on valjastanut tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä maakunnallisen strategiatyön käyttöön. Maakunnallinen tulevaisuusprosessi avattiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla elokuun puolivälissä järjestetyssä Tulevaisuusverstaassa, jota luotsasi professori Sirkka Heinonen Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Työskentelyyn osallistui edustava joukko keskeisiä vaikuttajia maakunnan eri osista. Tulevaisuusprosessi on Asumisen HämePro -hankkeen järjestämä ja liittyy kiinteästi myös juuri käynnistyneeseen maakuntasuunnitelman päivittämiseen. Verstastilaisuuden tarkoituksena oli auttaa näkemään tulevaisuuden tutkimuksen merkitys seudullisen ja maakunnallisen strategiatyön tukena. Koko tulevaisuusprosessin tavoitteena on pystyä hahmottamaan Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja rakentaa niihin johtavia kehityspolkuja. Toivottujen tulevaisuuksien aikaansaamiseksi tarvi- SISÄLLYS Tulevaisuus tehdään nyt 1-2 HämePro tahtoi ja toimi 2 Juhlan taikaa Brysselissä 3 Maakuntajohtaja Juhani Honka 4 Häme Open Campus etenee 4 Hämeen vaalipiirin kansanedustajat... 4 Häme-Päivä julistetaan haettavaksi 6

2 Kuva: Paula Mustonen taan määrätietoisia linjauksia. Tulevaisuusverstaan yhteydessä pitämässään alustuspuheenvuorossa professori Sirkka Heinonen rohkaisi kuulijoita aktiiviseen toimintaan toivotun tulevaisuuden hyväksi Valta ja etulyöntiasema on sillä, joka mielessään on kyennyt visioimaan useita tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja laatimaan toimintasuunnitelmia niiden varalle. Huomisen Hämettä suunniteltaessa on hyvä pysähtyä aluksi miettimään nykyistä toimintaympäristöämme ja laajempaa kehystä, johon maakuntamme kuuluu: Suomea, Eurooppaa, koko maapalloakin. Maailma on pienentynyt, globaalit ilmiöt koskettavat Hämettäkin syvemmin ja nopeammin kuin koskaan ennen. Maailma on tänään myös hyvin erilainen kuin se oli vaikkapa viisikymmentä vuotta sitten ja voimme olla varmoja siitä, että muutos jatkuu edelleen, tietyiltä osin jopa kiihtyen. On siis syytä varautua muutokseen ja arvioida mitä se tarkoittaa hämäläisten arjessa elämisen, työnteon ja asumisen kannalta. Tulevaisuuteen kohdistuvia tavoitteita muotoiltaessa on otettava huomioon jo nykyhetkessä esiintyvät vahvat ilmiöt ja erilaiset globaalit megatrendit, jotka ohjaavat kehityksen suuntia myös meillä. Alustuksessaan professori Heinonen loi katsauksen yleismaailmallisiin megatrendeihin. Ilmastonmuutos on nopeasti kiivennyt megatrendien listan kärkeen väkevimpänä vaikuttajana, mutta myös väestön ikääntyminen, globalisaatio, digitalisaatio ja elämystalous koskettavat jatkossa jokaisen hämäläisen arkea. Pidemmälle tulevaisuuteen katsottaessa on hyvä osata tunnistaa myös hienovaraisempia vihjeitä. Nämä ns. heikot signaalit ovat orastavia merkkejä tulevaisuuden kehityssuunnista. Mitkä heikot signaalit tulevat jatkossa voimistumaan? Miten ne voivat vaikuttaa Hämeeseen? Laajasta heikkojen signaalien joukosta professori Sirkka Heinonen nosti esiin muutamia, joita Verkatehtaan Tulevaisuusverstaassa käsiteltiin seudullisen ja maakunnallisen kilpailukyvyn kannalta. Verstas tuotti suuren määrän paikallistuntemukseen perustuvia ajatuksia megatrendeistä ja heikoista signaaleista Hämeessä. Tuloksia analysoidaan seuraavaksi professori Sirkka Heinosen toimesta. Myöhemmin tulokset yhdistetään Hämeen liitossa suunniteltaviin maakunnallisiin yhdyskuntarakenteen rakennemalleihin, joilla kuvataan Hämeen maakunnan vaihtoehtoisia kehittymistapoja. Käsiteltyjen ilmiöiden - heikkojen signaalien ja vahvojen megatrendien - vaikutuksesta syntyy erilaisia vetovoimatekijöitä, jotka ohjaavat kehityksen suuntaa. Näihin vetovoimatekijöihin vaikuttamalla voimme Hämeessä itse olla aktiivisina muovaamassa tulevaisuuttamme. Professori Sirkka Heinosen sanoin: Tulevaisuus ei ole nurkan takana - tulevaisuus tehdään NYT. Anna-Mari Ahonen, Tekninen johtaja, Janakkala HämePro tahtoi ja toimi HämePro-kehittäjät kokoontuivat Itämerelle Tahto- ja Toimintaseminaariin. Yhteisiä töitä ja toimia haettiin ja löydettiin Hämeen maakunnan innovaatiotoimintaan, työvoiman hallintaan, saavutettavuuteen, kansainvälistymiseen ja vetovoimaan. Seminaarin aikana tutustuttiin myös Hämeenlinnan ystävyyskaupungin Uppsalan strategiseen kehittämiseen. HämePro on Hämeen keskeisten kehittäjien luoma pysyvä ja uudistuva toimintamalli. Tavoitteena on, että kehittäjien työ helpottuu ja vaikuttavuus lisääntyy. HämePro:ssa on muodostettu maakunnan kehittäjien yhteinen, elinkeinopainotteinen HämePro-strategia, jossa ilmaistaan yhteinen tahto ja ne painopisteet, joissa maakunnan yhteinen tekeminen on onnistumisen edellytys. Kuva: Pipa Heinonen Häme-räp soi... Hämeessä on laatua ja määräkin karttuu on muualta saatua ja omat toimeen tarttuu Tarpeista lähtee innovointi rytmin antaa Häme-rap sointi inspirointi, innovointi, ennakointi tuloksena asukkaan hyvinvointi...

3 Juhlan taikaa Brysselissä Hämeen liiton EU-toimisto juhli kesäkuussa Brysselissä 10-vuotista taivaltaan. Vuonna 1999 kolme eteläistä maakuntaa, Kanta-Häme, Itä-Uusimaa ja Päijät-Häme, päättivät perustaa yhteisen toimiston pitämään huolta meidän yhteisistä eduistamme Brysselin byrokratiassa. Kun toimisto aloitti Brysselissä tarkalleen ottaen oli aluetoimistoja vajaa 200 kpl. Tänä päivänä joukkio on kasvanut jo yli 300:aan. Alueiden rooli Brysselin käytävillä on saanut aivan erilaisen merkityksen vuosien aikana ja niiden osaamistaan arvostetaan asiantuntijaorganisaatioina yli puolue- ja intressirajojen. Mutta aitoa asiantuntijuuttakin enemmän arvostetaan Brysselissä yhteistyökyvykkyyttä. Toimistoa alusta asti luotsanneen Tuula Loikkasen mukaan onnistuneen ja menestyksekkään toiminnan takana on aina huomattavasti isompi määrä ihmisiä kuin pelkkä toimiston henkilökunta. Ilman vankkumatonta tukea niin omistajaorganisaatioilta kuin muiltakin toimijoilta maakunnasta ei toimisto olisi saanut näin näkyvää asemaa Brysselissä. Samoin ystävät ja kollegat Brysselistä, joita kokoontui reilusti yli sata juhlistamaan tilaisuutta, ansaitsevat ison kiitoksen niistä hienoista neuvoista, joiden avulla toimisto on päässyt vuosien saatossa yli kaikkien karikkojen. Laajentumisesta vastaava Komissaari Olli Rehn kehui juhlatervehdyksessään eteläsuomalaista sielunmaisemaa, osaamista ja tekemisen tahtoa. Komissaarin mukaan ilman voimakasta tahtoa onnistumiseen ei saada tuloksia ja tämän tahdon hän on aistinut hämäläisessä toiminnassa. Myös Hämeen liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen korosti yhteistyönmerkitystä suomalaisten alueiden on menestyäkseen tehtävä yhteistyötä sekä keskenään että eurooppalaisten alueiden kanssa. Aurinkoinen sää helli vieraita tänä vuonna juhannusviikolle sattuneena juhlapäivänä ja juhlavieraat viihtyivät Brysselissä hiukan harvinaisemman grilliruoan äärellä iltamyöhään. Ja jos aurinko ja rento tunnelma saivat leveän hymyn vieraiden kasvoille, niin kyllä isäntien hymyä levensi vielä lisää Presidentti Tarja Haloselta saadut onnittelut ja komea kukkakimppu. Tuula Loikkanen,

4 ALKU haastaa Kanta-Hämeen Valtakunnallinen aluehallinnon uudistushanke ALKU on edennyt aikataulun mukaisesti. Olemme loppusuoralla. Lainsäädäntö on eduskuntakäsittelyssä ja uudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Valtion aluehallinto on organisoitu uudelleen. Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) valmistautuvat kuumeisesti starttiin ! Maakunnan liittojen osalta uudistus olisi saanut olla suurempi kuin mihin nyt näytetään yltävän. Kanta-Häme on ollut uudistajien etulinjassa esittämällä mm. nykyisten maakunnan liittojen lakkauttamista ja kasvukäytävien mukaan muodostettavien aluekehitysliittojen perustamista. Esitys on saanut runsaasti kannatusta, mutta ministeritason kommentit ovat kuuluneet: "Hyvä idea, mutta sillä ei ole läpimenomahdollisuuksia tällä eduskuntakaudella, ehkä seuraavalla"! Siispä nyt rakennamme uutta alue- ja "maakuntahallintoa" eduskuntakäsittelyssä olevan lakipaketin linjausten mukaisesti. Vaikka odotin "rajumpaa ravistelua" maakunnan liittojen kenttään, näen näinkin toteutettavan uudistuksen suurena mahdollisuutena jos vaan osaamme sen oikein hyödyntää. Maakunnan liittojen roolia voidaan näidenkin säädösten perusteella uudistaa ja terästää. Liitoille tulee tiettyjä uusia tehtäviäkin. Maakuntaohjelman painoarvo nousee ja sen toteuttamisohjelma (TOTSU) tulee uudistaa sekä rakenteen että sisällön osalta. Se tulee laatia yhteensopivaksi ELY-keskusten - meillä Hämeen ja Uudenmaan - strategisten tulossopimusten kanssa. Niistä käymme sitten tulosneuvottelut työ- ja elinkeino-ministeriön johdolla eri ministeriöiden kanssa. Toisella puolella pöytää istumme - maakunnan liitot ja ELY-keskukset - ja toisella puolella ministeriöiden edustajat. Neuvottelun tavoitteena on sopia millaisia (suuria) hankkeita maakunnassa lähdetään lähivuosina yhteisvoimin toteuttamaan. Toistan vielä, että tämä uusi käytäntö on meille suuri mahdollisuus mikäli vain itse osaamme tilanteen hyödyntää. ALKU-hanke velvoittaa maakunnan liitot muodostamaan yhteistoiminta-alueita joiden tulee olla yhteensopivia ELY:jen (ja AVI:en) kanssa. Hämeen liitto on ollut aktiivinen yhteistoiminta-alueen muodostamisneuvottelija jo runsaan vuoden ajan. Neuvottelukokouksia on ollut lukuisia, eniten Uudenmaan liiton kanssa. Nyt olemme tilanteessa jossa neljä maakuntaa Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme hahmottelevat jo yhteistoimintasopimusta. Yhteistoimintasopimuksella sovitaan ne strategiset ylimaakunnalliset tehtävät jotka liitot hoitavat yhteistyössä sekä miten päätöksenteko yhteistoiminta-alueella hoidetaan. Yhteistoiminta-alueet pitää olla muodostettu ja sopimukset allekirjoitettu mennessä. Valmistautuminen uudistukseen mm. ELY:jen strategisten tulossopimusten ja liiton TOTSU:n laadinta tällä "harjoituskierroksella" ELY:jen kanssa on ollut lupauksia antavaa. Mitä tämän jälkeen? Olen vakuuttunut, että pian käynnistyy taas keskustelu maakuntareformista - varsinkin jos emme saa vakuuttavaa näyttöä maakuntien yhteistoiminnan tuloksellisuudesta. Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan välillä puhutaan jo nyt maakuntareformista. Kanta-Hämeen pitää nyt käyttää harkintaa ottaessaan seuraavaa askelta. Rupeaa olemaan se aika, että on syytä punnita eri vaihtoehtoja ja rakennella skenaarioita esimerkiksi seuraavaan tapaan: 1. Pyrimme olemaan itsenäinen nykyisten maantieteellisten rajojen mukainen maakunta niin pitkään kuin mahdollista. Vaalimme Häme-brändiä ja uudistamme liiton toimintaa muuttuvan kuntarakenteen vaatimalla tavalla. Pakko kuitenkin kysyä: Mihin liittoa kohta sitten tarvittaisiin? 2. Annamme seutukuntien (kuntien) valita suuntautumisensa ja hakeutua naapuriliittojen jäseniksi. Vauhditamme tätä kehitystä ja poistamme Hämeen liiton kartalta. Pakko kuitenkin analysoida: Onko se naapuriliiton tarjoaman palvelun hinta-laatusuhde parempi kuin Hämeen liiton tarjoama? 3. Pyrimme kasvattamaan liiton jäsenkuntien määrää niin, että olisimme riittävän suuri, vahva ja tehokas. Pakko kuitenkin kysyä: Millaisia porkkanoita tarjoaisimme esim. Hyvinkäälle, Karkkilalle, Somerolle jne. jotta ne päättäisivät hakeutua Hämeen liiton jäseneksi? 4. Ajamme määrätietoisesti aluekehitysliittoideaamme periaatteella "kokeilun kautta valtakunnalliseen toteutukseen". Pakko kuitenkin kysyä: Miten saamme riittävästi valtakunnantason päättäjien tukea idean läpiajamiseksi? Nyt kaikki skenaarioita tuottamaan ja arvioimaan. Juhani Honka maakuntajohtaja

5 Häme Open Campus etenee Häme Open Campus eli HOC on uusi kantahämäläinen verkosto, jonka tavoitteena on maakunnan korkeakoulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen. Verkoston toiminta perustuu avoimeen yhteistyöhön, jossa muun muassa hyödynnetään uusien nettisovellusten mahdollisuuksia. Perusteellisen suunnittelutyön jälkeen HOC on nyt siirtynyt käynnistysvaiheeseen. - Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, vai miten se nyt meni, naurahtaa elokuun lopussa HOC-aktivaattorina aloittanut Pipa Heinonen. Häme Open Campus -konseptia on Kanta-Hämeessä muotoiltu usean vuoden ajan. Yhteistyöllä pyritään alueellista osaamista täydentävään toimintamalliin. - Keskeistä HOC:n toiminnassa on uusien, jopa ennalta epätodennäköisten kumppanuuksien synnyttäminen. Tämä edellyttää laaja-alaisen toimijajoukon osallistumista ja osallistamista maakunnalliseen kehittämistyöhön. Sitoutuminen on kaiken a ja o, Heinonen toteaa. - Toisaalta samanaikaisesti pyritään jo olemassa olevan yhteistyön tiivistämiseen ja näkyväksi tekemiseen. Toisin sanoen, maakunnallista osaamis- ja innovointiprofiilia halutaan nostaa. Hämeessa on valtavasti tietoa, taitoa ja tahtoa luoda uutta. Tämä osaaminen pitää nyt vain saada saman pöydän ääreen ideoimaan yhdessä, Heinonen täydentää. Ainakin alkuvaiheessa HOC-toimisto sijaitsee Hämeen liiton tiloissa Hämeenlinnassa. Pipa Heinonen, , Hämeen vaalipiirin kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteita vuoden 2010 budjettiin Valtion vuoden 2010 budjetti on annettu eduskunnan käsiteltäväksi. Kanta-Hämeen kansanedustajat jättivät budjettiin yhteensä 13 kansanedustajien ja Hämeen liiton yhdessä valmistelemaa talousarvioaloitetta, joilla pyritään saamaan rahoitus maakunnan kehittämisen kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen. Aloitteissa korostuvat tie- ja ratahankkeet sekä työllistämisen kautta elvyttävä vaikutus. Tie- ja ratayhteydet ovat maakunnan saavutettavuuden ja sitä kautta kehittymisen kannalta merkittäviä hankkeita. VT 2:n parantamista tulee päästä jatkamaan, jotta nopeustaso tiellä voidaan nostaa 100 km:iin tunnissa. Myös poikittaisyhteydet vt 10 / 12 ja kt 54 tarvitsevat parannukset, etenkin kun on odotettavissa, että nousukauden alkaessa rekkaliikenteen määrä nousee taas merkittävästi. Ratayhteyksien kehittäminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi. Pääradan välityskykyä on voitava nostaa ruuhkaisella eteläosalla ja Riihimäellä voimakkaasti kehittynyt asemanseutu tarvitsee myös rautatieaseman ja ratapiha-alueen kokonaisuudistuksen. Toisaalta Helsinki - Forssa - Pori -radan suunnittelutyö halutaan saada käyntiin. Kanta-Hämeessä, jossa ei ole omaa tiedeyliopistoa, on ammattikorkeakoulutuksen merkitys kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kannalta ratkaiseva ja lisävarojen saaminen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan on siksi maakunnallemme erittäin tärkeää. Talousarvioaloitteita ovat: Määrärahan osoittaminen Riihimäen rautatieaseman peruskorjaushankkeen suunnitteluun Määrärahan osoittaminen Maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin tarkoitetun avustusmäärärahan korottamiseksi Määrärahan osoittaminen rataosan Helsinki-Riihimäki välityskyvyn parantamiseen Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen Määrärahan osoittaminen Vt 2 Helsinki- Pori tiehankkeen lisätöihin Määrärahan osoittaminen Vt 10/12 parantamiseen välillä Hämeenlinna-Lahti Määrärahan osoittaminen Hämeen linnan välttämättömien korjaustöiden jatkamiseksi Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan oikeustalon suunnitteluun ja toteuttamisen aloittamiseen Määrärahan osoittaminen kaupunkirakenteen tiivistämiseksi pilaantuneille maaalueille Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan vankilan perusparannuksen toteuttamiseen Määrärahan osoittaminen ratayhteyden Helsinki Forssa Pori suunnitteluun Määrärahan osoittaminen kantatie 54 parantamiseen välillä Tammela - Hollola Aloitteissa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että ne ovat nopeastikin työllistäviä ja niillä olisi siten elvyttävä vaikutus alueella. Näin esimerkiksi Hämeenlinnan vankilan peruskorjauksella, jossa korjaustarve on pikainen. Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan Jouko Ylipaavalniemi, , ja Timo Heinonen,

6 Kerro ehdotuksesi Häme-Päivän tapahtumaksi 2010 Mikä on Häme-Päivä? Häme-Päivä on tapahtuma, joka vahvistaa hämäläistä tapahtumatarjontaa ja tekee sitä tunnetuksi niin maakunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Hämeen maakuntahallitus nimeää yhden vuonna 2010 järjestettävän tapahtuman tai tilaisuuden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-Päiväksi. Häme-Päiväksi nimetyn tapahtuman järjestämiseen myönnetään euron kerta-avustus jolla tulee kehittää tapahtumaa ja lisätä sen tunnettavuutta. Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjien tekevän esityksiä Häme-Päivän tapahtumaksi Aikaa esitysten tekemiselle on asti. Lue lisää: TOIMITTAJA Hämeen liitto JULKAISIJA Hämeen liitto Niittykatu 5, Hämeenlinna puh. (03) fax (03) sähköpostiosoite: Osoitteenmuutokset: Kaunista syksyn aikaa 4 6

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille.

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille. Hämeen liitto tiedottaa marraskuu 2012 Tanssin ilo palkittiin Tässä numerossa: Tanssin ilo palkittiin 1 HOC-kuulumisia 3 Kanta-Hämeen ennakointifoorumi helmikuussa 2013 4 Ministeri Jari Koskisen terveiset

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot