Kädessäsi oleva vuosikertomuksessa on esitelty foorumin arvioimat viisi parasta ehdotusta sekä listattu myös muut Vuoden 2010 ilmastoteko ehdokkaat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kädessäsi oleva vuosikertomuksessa on esitelty foorumin arvioimat viisi parasta ehdotusta sekä listattu myös muut Vuoden 2010 ilmastoteko ehdokkaat."

Transkriptio

1 KERTOMUS 2010

2

3 Vuoden ilmastoteko tunnustus myönnetään vuosittain energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle tai yhteisölle (tutkimuslaitos, kunta jne.), joka on toteuttanut ilmastonmuutosta hillitseviä investointeja tai kehittämishankkeita tai muutoin toiminnallaan torjunut ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää tekoja: investointeja, kehittämishankkeita ja uusia innovaatioita. Vuoden ilmastoteko -ohjelma on käynnistetty, koska energiateollisuus haluaa palkita ja tukea eri toimijoiden työtä hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden 2010 ilmastoteoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelujen toteuttaman Ämmässuon kaasuvoimalan Espoossa. Kunniamaininnan arvoisiksi foorumi arvioi OKM Suunnittelu Ky:n Passiivikerrostalo kohteen sekä Helen Sähköverkkojen, ABB:n ja Nokia Siemens Networksin Kalasatama hankkeen. Kädessäsi oleva vuosikertomuksessa on esitelty foorumin arvioimat viisi parasta ehdotusta sekä listattu myös muut Vuoden 2010 ilmastoteko ehdokkaat. Tarkemmat esittelyt kohteista löydät osoitteesta Vuoden ilmastoteko voittaja saa haltuunsa vuodeksi Aalto yliopiston opiskelijoiden Olli Hanhirovan ja Matias Mäenpään suunnitteleman Blow kiertopalkinnon.

4 Vuoden ilmastotekohakemukset ENERGIAN TEHOKAS KÄYTTÖ Palvelinkeskusten kokonaisenergiaratkaisu Fortum Oyj Tietokoneiden hukkalämmön hyödyntäminen lämmityksessä Helsingin Energia Uusiutuvalla energialla lämpenevä logistiikkakeskus SOK Passiivikerrostalo OKM Suunnittelu KY Energiatehokas ikkunoiden ja ovien tuotanto Skaala ikkunat ja ovet Oy Älykäs energiaratkaisu - Kalasatama -hanke Helsingin Energia, Helen Sähköverkko, ABB ja Nokia Siemens Networks Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito ja turbiinien uudistaminen Teollisuuden Voima Oyj UUSIUTUVA ENERGIA Puupelletit Vapo Uusiutuvan energian tuotteistus ja ympäristötili Oulun Energia Kaukaan Voima Oy:n yhteistuotantolaitos Lappeenrannan Energia ja Pohjolan Voima Oy Lähilämpö-projekti E.On Kainuu Oy Vanajan voimalaitoksen investointiohjelma Vattenfall Lämpö Oy Keravan biovoimalaitos Keravan Lämpövoima Oy (Keravan Energia ja PVO) Bioenergiaohjelma Pohjolan Voima Raahe tuulivoimamyönteinen kaupunki Energiateollisuuden tuulivoimakunta EPV tuuli-ohjelma EPV Energia Oy Taajama-alueen tuuliturbiini Nurmijärven Sähkö Aurinkovoimala sähköautojen lataukseen Fortum Oyj ja Espoon kaupunki JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ ENERGIANA Jätevoimalaitos Vantaan Energia Oy Hyötyvoimalaitos Kotkan Energia Oy Ämmässuon kaatopaikkakaasuvoimala Helsingin Seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä KULUTTAJIEN VALISTUS No Emission Monday Ilmastodieetti-laskuri Suomen Ympäristökeskus Energiaperhe - energiaraportointi online palveluna Vattenfall Oy Palkinnosta päättävä foorumi käy keskustelua kestävästä kehityksestä Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi on perustettu pysyväksi asiantuntijaryhmäksi käymään keskustelua energiaalalla kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Taustana foorumille on energiateollisuuden visio hiilineutraalista tulevaisuudesta, joka edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä yhteiskunnassa toimivien energia-alan eri sidosryhmien kanssa. Foorumin puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka ja jäseniä ovat ympäristötoimittaja Kari Rissa, WWF pääsihteeri Liisa Rohweder, EK:n ympäristöfoorumin puheenjohtaja Tapani Järvinen, Sitra energiaohjelman johtaja Jukka Noponen, Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen, Aalto yliopisto professori Raimo Lovio sekä muusikko Apulantayhtyeestä Sipe Santapukki.

5 VUODEN 2010 ILMASTOTEKO Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut Poissa silmistä poissa mielestä? Keskivertosuomalainen tuottaa vajaan kilon verran jätettä päivässä. Osa tästä kuormasta on hajoavaa biojätettä, joka mädäntyessään tuottaa metaania ja joka on yli kaksikymmenkertaisesti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Metaanin voi myös käyttää energiaksi, jolloin jätteestä saadaan kolminkertainen hyöty murto-osan hiilidioksidipäästöt sekä sähköä ja lämpöä alueen tarpeisiin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on rakentanut Ämmässuolle kaasuvoimalan, jonka toiminta käynnistyi toukokuussa Laitos käyttää hyödykseen kaatopaikalla muodostuvaa ja kerättyä kaasua. Kaasu on syntynyt pääosin yhdyskuntajätteistä, jotka ovat peräisin mm. kotitalouksista, kouluista, sairaaloista ja muista palveluista. Jätettä kypsytetään kaatopaikan erityisolosuhteissa vajaan vuoden verran ennen kuin kaasu on lopulta kerättävissä. Alan viimeisintä tekniikkaa käyttävässä laitoksessa hyödynnetään valtaosa Ämmässuon kaatopaikalta kerätystä kaasusta sähkön ja lämmön tuotannossa. VOITTAJA Prosessissa saadaan hyötykäyttöön 80 prosenttia kaatopaikkakaasun sisältämästä energiasta. Hyödyksi käytetyllä kaatopaikkakaasun energialla lämpenisi kerrostaloasuntoa, ja sähköä riittäisi yli asukkaan tarpeisiin. HSY päätyi yhteistuotantolaitosratkaisuun, koska se oli mm. aikataulullisesti houkuttelevampi kuin kaasun käyttäminen esim. liikenteen polttoaineena. Voimala lisää merkittävästi pääkaupunkiseudun uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön määrää ja kaatopaikkakaasujen hyötykäyttö jopa kymmenkertaistuu. Ilman metaanin talteenottoa ja hyödyntämistä Suomen kasvihuonekaasupäästöt olisivat prosentin korkeammat. HSY:n hanke on malliesimerkki kestävästä investoinnista siinä yhdistyvät taloudellinen kannattavuus, pienemmät päästöt sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen. Nykytekniikkaa käyttävällä laitoksella on tiukat päästörajat, joten tupruttelu ei haittaa myöskään naapureiden terveyttä tai viihtyvyyttä. Jätemäärän vähentämisen ohella jätteiden höytykäyttö on merkittävä keino pyrittäessä kestävään ja vähähiiliseen yhteiskuntaan. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Ämmässuon kaasuvoimala. Kuva: HSY/Kai Widell

6 KUNNIAMAININTA Kalasatama Yhä suurempi osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja tämä trendi vahvistuu. Kestävän kaupunkirakentamisen ja energiajärjestelmien yhdistäminen ovat edellytyksiä vähäpäästöiselle urbaanille tulevaisuudelle. Miltä sitten näyttää kestävä ja älykäs kaupunki? Helsingissä tarjoutuu mahdollisuus kurkistaa tuohon tulevaisuuteen, kun Kalasataman uuden ekokaupunginosan rakentamistyöt alkoivat vuonna Uuden hiilineutraalin kaupunginosan rakentamisen lähtökohtana ovat kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset energiaratkaisut kuten älykäs sähköverkko, kaukolämpö ja -jäähdytys, paikallinen tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa sekä sähköautoilua tukeva infrastruktuuri. Meren rannalle, Itäiseen kantakaupunkiin nousevan alueen energiajärjestelmästä vastaavat Helsingin Energia, Helen Sähköverkko, ABB sekä Nokia Siemens Networks. Tavoitteena mallikaupunginosalla on toimia urbaanin hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisen pioneerina ja esimerkkinä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Ympäristöystävällinen eläminen on huomattavasti helpompaa, kun oma asuinympäristö on valjastettu tukemaan tätä tarkoitusta. Huomisen energiaratkaisut ovat paitsi tehokkaita myös taloudellisia niistä hyötyvät alueen asukkaat sekä myös koko ympäröivä yhteiskunta uusien työllisyysmahdollisuuksien, viihtyisämmän sekä puhtaamman kaupunkiympäristön kautta. Kalasataman hankkeesta saadut kokemukset on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa uusien rakennushankkeiden yhteydessä Suomessa ja ulkomailla. KUNNIAMAININTA OKM Mynämäen passiivitalo Rakennusten energiankulutus kattaa reilun kolmanneksen energian loppukäytöstä Suomessa. Kulutuksen osuus unohtuu energiakeskustelussa liian usein. Kaikilla energiantuotantotavoilla on omat ympäristövaikutuksensa. Ympäristön kannalta paras käytetty watti on negawatti - energiaa jota ei koskaan tarvittu tuottaa. Mynämäen keskustaan suunniteltu passiivikerrostalo kuluttaa neljäsosan nykystandardien mukaan rakennetun talon energiantarpeesta. Pienen energiatarpeen lisäksi tärkeitä asioita ovat myös rakennuksen pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve. Mynämäen passiivitalo vastaa myös näihin haasteisiin. Passiivirakentamisesta ei kiitä ainoastaan ilmasto vaan myös asuntojen asukkaat ja omistajat. Kustannukset ovat 2-5 prosenttia nykystandardien mukaista rakentamista korkeammat, joka tarkoittaa nykyisillä energiahinnoilla ja pienemmällä energiankulutuksella alle kahdeksan vuoden takaisinmaksuaikaa sekä selvästi korkeampaa jälleenmyyntihintaa. Yhden passiivikerrostalon suunnittelu on vasta ensimmäinen askel laajemmassa muutoksessa kestävämpään yhteiskuntaan. Mynämäen kaltaiset esimerkit innostavat muita alan toimijoita ja toimivat ympäristöystävällisen rakentamisen tiennäyttäjinä. Kalasatama.

7 NELJÄS SIJA PVO Uusiutuvan energian lisäämistä pidetään energian tuotannon ja kulutuksen tehostamisen jälkeen tärkeimpänä yksittäisenä toimena maailman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Rakenteellinen muutos fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi liikenteessä, lämmityksessä ja sähköntuotannossa vaatii merkittäviä taloudellisia ponnistuksia. Pohjolan Voima Oy on investoinut uusiin biovoimalaitoksiin ja niiden käyttämän metsä- ja peltoperäisen polttoaineen tutkimukseen ja kehitystyöhön yhteensä 1,4 miljardia euroa viimeisen 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä metsäenergian vuotuinen käyttö on yli miljoona kiintokuutiometriä vuodessa. Se vastaa sadan kilometrin mittaista kymmenen metrin korkuista ja yhden metrin levyistä puupinoa vuodessa. Uudet biovoimalaitokset vastaavat vajaata kolmea prosenttia energian kokonaistuotannosta Suomessa. Jos vastaava määrä energiaa olisi tuotettu kivihiilellä, Suomen päästöt olisivat noin 5 prosenttia nykyistä korkeammat. Siirtymisellä fossiilisista polttoaineista kotimaiseen biomassankäyttöön on myös muita positiivisia vaikutuksia. Suomeen on syntynyt merkittävää uusiutuvan energian osaamista tuotantolaitosten rakentamiseen ja ylläpitoon, sekä pelto- ja metsäbiomassan korjuuketjun eri vaiheisiin. Lisäksi on syntynyt uusia työpaikkoja. Asiakas ei ole enää riippuvainen tuontipolttoaineiden hinnanvaihteluista. Bioenergian työpaikat ovat myös tasapainottaneet metsäteollisuuden suhdannevaihteluiden vaikutuksia. Heikon kysynnän aikana mm. paperiteollisuuden ainespuun hankinnassa toimineet yrittäjät ovat työllistyneet energiapuun korjuussa. Investointiohjelma ja siitä saadut kokemukset ja osaaminen ovat nostaneet Suomen bioenergian käytön ja korjuun johtavaksi maaksi maailmassa. Investoinneissa on otettu huomioon paitsi kasvihuonekaasupäästöt myös paikalliset hiukkaspäästöt. Laitokset ovat uusia ja ne käyttävät parasta puhdistusteknologiaa. Toteutetut hankkeet: Vaskiluodon Voima, Seinäjoki 1990 Veitsiluodon Voima, Kemi* 1996 Oulun Voima* 1997 Alholmens Kraft, Pietarsaari 2001 Kokkolan Voima 2001 Kymin Voima, Kuusankoski 2002 Jämsänkosken Voima* 2002 Järvi-Suomen Voima, Ristiina 2002 Järvi-Suomen Voima, Savonlinna 2003 Wisapower, Pietarsaari 2004 Rauman Voima Oy 2006 Porin Prosessivoima Oy 2008 Keravan Lämpövoima 2009 Kaukaan Voima 2010 *myyty Pohjolan Voima. Kuva: Jukka Nissinen

8 VIIDES SIJA Ilmastodieetti-laskuri Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt työkalun, jolla kuluttaja voi laskea aiheuttamiensa hiilidioksidipäästöjen määrän. Osoitteessa ilmastodieetti.fi käydään läpi asumisesta, liikkumisesta, ruuasta, jätteistä ja kulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Omaa tulosta voi verrata suomalaisten keskiarvoon ja myöhemmin samankokoiseen kotitalouteen tai samalla alueella asuviin. Suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt henkilöä kohti laskettuna ovat maailman suurimpia, noin kymmenen hiilidioksiditonnia vuodessa. Elämäntapa- ja kulutusvalinnoilla on päästöjen vähentämisessä suuri merkitys. Työkalun avulla suhteellisen helpoin toimenpitein moni voi karistaa omia ja koko perheen hiilikiloja jopa kymmeniä prosentteja. Laskureilla ei pysäytetä ilmastonmuutosta, mutta luotettavan tiedon saanti ja omien toimien arviointi ovat tärkeä ensiaskel vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa. Ilmastodieetti-laskurin avulla kuluttaja voi kaikessa rauhassa ja omalla ajallaan rakentaa itselleen ilmastodieettiä. Asuminen Lämmitysenergia, sähkönkulutus, kodin sisustus, kodinkoneet, rakentaminen, siivous... Jätteet Jätteiden syntyminen ja lajittelu... Liikenne Henkilöautoilu, moottoripyöräily, julkinen liikenne maitse, laivaliikenne ja lentäminen... Ruoka Eri ruoka-aineiden kulutus, ravintola- ja kahvilapalvelut... Kulutus Vaatteet, jalkineet, virkistys, paperituotteet, viestintä- ja vakuutuspalvelut, elektroniikka, muut tavarat ja palvelut

9

10 Mainostoimisto Laine/Suomen Graafiset Palvelut 2011 Seuraava ilmastoteko-ohjelma avautuu ja päättyy Ehdotukset palkinnon saajaksi tehdään hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta Palkitsemiskriteerit sekä hakuohjeet julkistetaan kevään 2011 aikana. Seuraava tunnustus ilmastoteosta jaetaan huhtikuussa 2012 Energiateollisuus ry:n ilmastoseminaarin yhteydessä.

Hyvistä teoista on oikeus saada tunnustusta

Hyvistä teoista on oikeus saada tunnustusta Vuosikertomus 2013 Hyvistä teoista on oikeus saada tunnustusta Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää tekoja, kuten investointeja, kehittämishankkeita ja uusia innovaatioita. Me haluamme palkita rohkeat

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot