Turun yliopiston julkaisut 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston julkaisut 2010"

Transkriptio

1 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011

2 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten ja oppiaineiden henkilökunta Teos on julkaisu vain sähköisessä muodossa Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Edited by librarian Mikko Pennanen Bibliographic information provided by University of Turku staff members. This bibliography is available only in electronic form. Turku: Turun yliopisto 2011 ISSN URN:NBN:fi-fe

3 LUKIJALLE Tähän Turun yliopiston julkaisuluetteloon on koottu tiedot yliopiston tieteellisestä julkaisutoiminnasta vuodelta Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi Tämä luettelo sisältää siis tiedot myös Turun kauppakorkeakoulun julkaisutoiminnasta. Luettelon tiedot perustuvat laitosten ja oppiaineiden julkaisujen tekijöiltä kokoamaan ja ilmoittamaan tietoon. Opinnäytetöiden kohdalla bibliografia sisältää tiedot vain julkaistuista väitöskirjoista. Turun yliopiston henkilökuntaa pyydettiin ilmoittamaan julkaisutietonsa ryhmiteltynä siten, että tietoja voidaan käyttää mm. opetusministeriön KOTA-tietokantaan tulevassa julkaisutoimintaa koskevassa yhteenvedossa. Julkaisujen ryhmittely on Opetusministeriön kansallisen julkaisutyyppiluokituksen mukainen. Julkaisun ryhmittelytieto on mainittu hakasulkeissa julkaisun bibliografisten tietojen lopussa. Ulkomailla ilmestyneen julkaisun ryhmä on suuraakkosin. Julkaisutietojen luokittelu perustuu tekijän antamaan ilmoitukseen. Henkilökuntaa pyydettiin ryhmittelyn lisäksi ilmoittamaan tähdellä (*) tekijän nimen yhteydessä ne yhteisjulkaisun tekijät, jotka eivät kuuluneet tietojen keruuhetkellä yliopiston henkilökuntaan. Julkaisutoiminnan tilastoja ei ole otettu mukaan tähän teokseen. Tietoja tilastoista voi tarvittaessa kysellä Turun yliopiston kehittämisen ja suunnittelun yksiköstä, sähköposti postiosoite: Turun yliopisto, Kehittäminen ja suunnittelu, TURUN YLIOPISTO, p. (02) Turun yliopiston julkaisut-teos ilmestyi aikaisemmin painetussa muodossa. Uuden yliopiston myötä päätettiin siirtyä pelkästään sähköisessä muodossa ilmestyvään julkaisuluetteloon. Tätä julkaisua ei ole siis enää saatavana painetussa muodossa. Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli A2 Katsausartikkeli A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa B4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 3

4 C Tieteelliset kirjat (monografiat) C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut D1 Artikkeli ammattilehdessä D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli E2 Yleistajuinen monografia F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus F3 Julkinen taiteellinen esitys tai näyttely F4 Tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma G Opinnäytteet Opinnäytetöistä pyydettiin ilmoittamaan tiedot vain väitöskirjoista. Väitöskirjat on ilmoitettu erikseen jokaisen laitoksen/oppiaineen kohdalla. Opinnäytetöiden luokkaa ei ole erikseen merkitty julkaisun kohdalle. H Patentit ja keksintöilmoitukset H1 Myönnetty patentti H2 Keksintöilmoitus I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat I1 Audiovisuaalinen aineisto I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tai ohjelmistot 4

5 TO THE READER This bibliography lists the scientific publications by the University of Turku staff in Since 1 January 2010, the Turku School of Economics has been part of the new University of Turku. Thus, this bibliography also contains the publications of the Turku School of Economics. This bibliography is based on the information that the university departments collected from the authors. As regards final theses, the bibliography includes information on published doctoral theses only. University personnel were asked to categorise their publications according to the national classification for publications defined by the Ministry of Education. The publication category is given in parentheses and in block letters if published abroad. The publication information is classified based on the information given by the author. An asterisk (*) before a co-author s name indicates that the person concerned was working outside the University of Turku at the time of the data collection Statistics of publications are not listed in this publication. If needed information of the statistics can be requested from the University Planning and Development department, address: University of Turku, University Planning and Development, FI UNIVERSITY OF TURKU, FINLAND. In previous years, this bibliography was published in printed form. With the re-organisation of the University of Turku, a decision was made to publish the bibliography only in electronic form. Therefore, this publication is no longer available in printed form. National classification for publications A Peer-reviewed scientific articles A1 Original scientific article A2 Review A3 Contribution to book/other compilations A4 Article in conference publication B Non-peer-reviewed scientific writings B1 Writing in scientific journal B3 Contribution to book/other compilations B4 Article in conference proceedings C Scientific books (monographs) C1 Published scientific monograph C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 5

6 D Publications directed at societies of experties D1 Article in professional journal D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book material D3 Article in professional conference proceedings D4 Published development or research report D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary E Publications directed at the general public E1 Popular article, newspaper article E2 Popular monograph Public activity in fields of arts and industrial arts F1 Published independent artistic work F2 Public contribution to artistic work F3 Public artistic play or exhibition F4 Model or plan taken into production / exploited G Thesis This bibliography lists only published doctoral theses. They are listed separately by each department/school. Class code has not been indicated separately at the bibliographic information. H Patents and invention reports H1 Patents H2 Invention reports I Audiovisual materials and programs in information and communication technology (ICT) I1 Audiovisual materials I2 ICT programs or applications 6

7 SISÄLLYS LUKIJALLE 3 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 17 Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 17 Arkeologia 17 Folkloristiikka 17 Kansatiede 20 Kotimainen kirjallisuus 22 Kulttuurihistoria 25 Mediatutkimus 31 Museologia 32 Musiikkitiede 33 Naistutkimus 33 Suomen historia 34 Taidehistoria 36 Uskontotiede 38 Yleinen historia 39 Yleinen kirjallisuustiede 41 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma 44 -Digitaalinen kulttuuri 44 -Maisemantutkimus 47 -Kulttuuriperinnön tutkimus 48 -Kulttuurimatkailu 49 Kieli- ja käännöstieteiden laitos 50 Englannin kieli 50 Espanja 52 Fonetiikka 53 Italia 53 Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri 55 Pohjoismainen filologia 57 Ranska 57 Saksan kieli 61 -Saksalainen filologia 61 -Saksan kääntäminen ja tulkkaus 61 Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 63 Suomen kieli 64 Venäjän kieli 67 Yleinen kielitiede 68 7

8 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 69 Matematiikan laitos 69 Matematiikka 69 Sovellettu matematiikka 74 Informaatioteknologian laitos 77 Bioinformatiikka 77 Mikroelektroniikka 79 Sulautetut tietokonejärjestelmät 81 Tietojenkäsittelytiede 86 Tietoliikennetekniikka 87 Tietotekniikka 87 Tuotteistaminen 88 Fysiikan ja tähtitieteen laitos 89 Fysiikka 89 Materiaalitiede 95 Teoreettinen fysiikka 96 Tähtitiede 97 Kemian laitos 114 Biokemian ja elintarvikekemian laitos 121 Biokemia 121 Biotekniikka 122 Elintarvikekemia 125 Molekulaarinen kasvibiologia 128 Biologian laitos 131 Biodiversiteettitutkimus 131 Eläinmuseo 132 Kasvimuseo 138 Kasvitieteellinen puutarha 139 Ympäristötiede 139 Ekologia 141 Eläinfysiologia 150 Genetiikka 152 Geologian laitos 157 Geologia ja mineralogia 157 Maaperägeologia 157 Maantieteen laitos 158 8

9 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 163 Biolääketieteen laitos 163 Solubiologia ja anatomia 163 Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito 167 Fysiologia 170 Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka 173 Kliinis-teoreettinen laitos 176 Elektronimikroskopian laboratorio 176 Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 177 Oikeuslääketiede 183 Patologia 183 Virusoppi 187 Kliininen laitos 190 Anestesiologia ja tehohoito 190 Biostatistiikka 195 Diagnostinen radiologia 198 Fysiatria 199 Geriatria 201 Ihotautioppi 203 Kansanterveystiede 205 Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia 210 Kirurgia 213 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 220 Kliininen kemia 226 Kliininen mikorobiologia 227 Kliininen neurofysiologia 228 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka 229 Lastenneurologia 231 Lastenpsykiatria 232 Lastentaudit 236 Lääketieteellinen etiikka 243 Neurologia 243 Onkologia ja sädehoito 245 Ortopedia ja traumatologia 247 Psykiatria 248 Silmätautioppi 250 Sisätautioppi 251 Synnytys- ja naistentautioppi 264 Yleislääketiede 267 Sydäntutkimuskeskus 269 Hoitotieteen laitos 273 Hammaslääketieteen laitos 285 9

10 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 293 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 306 Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos 306 Filosofia 306 Logopedia 309 Psykologia 310 Politiikan tutkimuksen laitos 317 Itä-aasian tutkimus- ja koulutuskeskus 317 Poliittinen historia 317 Valtio-oppi 321 Sosiaalitieteiden laitos 327 Sosiaalipolitiikka 327 Sosiaalityö 329 Sosiologia 330 Taloussosiologia 333 Tilastotiede 335 IASM instituutioiden ja sosiaalisten mekanismien maisteriohjelma 337 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 338 Johtamisen laitos 338 Johtaminen ja organisointi 338 Tietojärjestelmätiede 340 Laskentatoimen laitos 344 Laskentatoimi ja rahoitus 344 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 345 Yritysjuridiikka 346 Markkinoinnin laitos 347 Kansainvälinen liiketoiminta 347 Logistiikka 350 Markkinointi 351 Talousmaantiede 353 Taloussosiologia 354 Pan-Eurooppa Instituutti 354 Kielten ja liikeviestinnän yksikkö 357 -Saksan kieli ja liikeviestintä 357 -Suomen kieli ja liikeviestintä 357 Taloustieteen laitos 358 CRE tutkimus- ja koulutuskeskus 361 TSE Entre 361 Kilpailuinstituutti

11 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 365 Laskentatoimi 365 Markkinointi 365 Johtaminen ja organisointi 366 Yritysjuridiikka 366 Tietojärjestelmätiede 367 Kansantaloustiede 367 Kielet / Ranska 368 Muut julkaisut / oppiaineeseen kohdistumattomat 368 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 369 Kasvatustieteiden laitos 369 Opettajankoulutuslaitos (Turku & Rauma) 377 ERILLISET LAITOKSET JA TUTKIMUSYKSIKÖT 392 Funktionaalisten elintarvikkeitten kehittämiskeskus 392 Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus 396 Lapin tutkimuslaitos Kevo 396 Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 398 Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 402 Turun biotekniikan keskus 404 PET-keskus 408 Koulutussosiologian tutkimuskeskus 418 Kielikeskus 419 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 419 Suomen ESO-keskus 420 Tulevaisuuden tutkimuskeskus 426 YLIOPISTOPALVELUT 435 Kirjasto 435 Kehittäminen ja suunnittelu 435 Opintohallinto. Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut 435 TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

12 CONTENTS TO THE READER 5 FACULTY OF HUMANITIES 17 School of History, Culture and Arts Studies 17 Archaeology 17 Folkloristics 17 European Ethnology 20 Finnish Literature 22 Cultural History 25 Media Studies 31 Museology 32 Musicology 33 Women s Studies 33 Finnish History 34 Art History 36 Comparative Religion 38 General History 39 Comparative Literature 41 Degree Program of Cultural Production and Landscape Studies 44 -Digital Culture 44 -Lanscape Studies 47 -Cultural Heritage Studies 48 -Cultural Tourism Studies 49 School of Languages and Translation Studies 50 English 50 Spanish 52 Phonetics 53 Italian 53 Classics 55 Scandinavian Languages 57 French 57 German 61 -German Philology 61 -German Translation and Interpreting 61 Finno-Ugric Languages 63 Finnish Language 64 Russian Studies 67 General Linguistics 68 12

13 FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES 69 Department of Mathematics 69 Mathematics 69 Applied Mathematics 74 Department of Information Technology 77 Bioinformatics 77 Microelectronics 79 Embedded Computing 81 Computer Science 86 Telecommunications Technology 87 Computing and Software Engineering 87 Productization 88 Department of Physics and Astronomy 89 Physics 89 Materials Science 95 Theoretical Physics 96 Astronomy 97 Department of Chemistry 114 Department of Biochemistry and Food Chemistry 121 Biochemistry 121 Biotechnology 122 Food Chemistry 125 Molecular Plant Biology 128 Department of Biology 131 Biodiversity Research 131 Zoological Museum 132 Herbarium 138 Botanical Garden 139 Environmental Sciences 139 Ecology 141 Animal Physiology 150 Genetics 152 Department of Geology 157 Geology and Mineralogy 157 Quaternary Geology 157 Department of Geography

14 FACULTY OF MEDICINE 163 Institute of Biomedicine 163 Department of Cellbiology and Anatomy 163 Pharmacology, Drug Development and Therapeutics 167 Physiology 170 Department of Medical Biochemistry and Genetics 173 Institute of Microbiology and Pathology 176 Laboratory of Electron Microscopy 176 Department of Medical Microbiology and Immunology 177 Forensic Medicine 183 Pathology 183 Virology 187 Institute of Clinical Medicine 190 Anaesthesiology and Intensive Care 190 Department of Biostatistics 195 Department of Diagnostic Radiology 198 Department of Medicine and Rehabilitation 199 Geriatrics 201 Dermatology 203 Department of Public Health 205 Department of Pulomorary Diseases and Clinical Allergology 210 Department of Surgery 213 Clinical physiology and nuclear medicine 220 Clinical Chemistry 226 Clinical microbiology 227 Clinical neurophysiology 228 Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery 229 Paediatric Neurology 231 Child Psychiatry 232 Pediatrics 236 Medical Ethics 243 Neurology 243 Oncology and Radiotherapy 245 Orthopaedics and Traumatology 247 Psychiatry 248 Department of Ophthalmology 250 Internal Medicine 251 Department of Obstetrics and Gynecology 264 Family Medicine 267 Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine (Capc) 269 Department of Nursing Science 273 Institute of Dentistry

15 FACULTY OF LAW 293 FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 306 Department of Behavioral Sciences and Philosophy 306 Philosophy 306 Logopedics 309 Psychology 310 Department of Political Science and Contemporary History 317 Centre for East Asian Studies 317 Contemporary History 317 Political Science 321 Department of Social Policy 327 Social Policy 327 Social work 329 Sociology 330 Economic Sociology 333 Statistics 335 Institutions and Social Mechanism Master s Degree Programme 337 TURKU SCHOOL OF ECONOMICS 338 Department of Management 338 Management and organisation 338 Information Systems 340 Department of Accounting and Finance 344 Accounting and Finance 344 Quantitative Methods in Management 345 Business Law 346 Department of Marketing 347 International Business 347 Logistics 350 Marketing 351 Economic Geography 353 Economic Sociology 354 Pan-European Institute 354 Unit for languages and business communication 357 -German language and Business Communication 357 -Finnish Language and Communication 357 Department of Economics 358 Centre for Research and Education CRE 361 TSE Entre 361 Institute for Competition Policy Studies

16 Turku School of Economics at The University of Turku, Pori Unit 365 Accounting 365 Marketing 365 Management and organization 366 Business law 366 Information systems science 367 Economics 367 Languages / French 368 Other publications / not referred to particular department/school 368 FACULTY OF EDUCATION 369 Department of Education 369 Department of Teacher Education (Turku & Rauma) 377 SPECIAL UNITS 392 Functional Foods Forum 392 Turku Centre for Environmental Research 396 Kevo Subartic Research Institute 396 Centre for Maritime Studies 398 Brahea Centre for Training and Development 402 Turku Centre for Biotecnology 404 Turku PET-Centre 408 Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) 418 Language Center 419 Turku Institute for Child and Youth Research 419 Finnish Centre for Astronomy With ESO (Finca) 420 Finland Futures Research Centre 426 UNIVERSITY SERVICES 435 Library 435 Planning and Development 435 Study administration. Educational Development and Counselling Services 435 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

17 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA FACULTY OF HUMANITIES HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEIDEN TUTKIMUKSEN LAITOS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND ARTS STUDIES Arkeologia Archaeology Väitöskirjat Doctoral theses Immonen, V. 2010: Golden Moments. Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVI, I Text 329 s., II Cataloque, 205 p. Majantie, K. 2010: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII, 391 s. Folkloristiikka Folkloristics Väitöskirjat Doctoral theses Heimo, A. 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 295 s. Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications Enges, P. 2010: Tutkija Turjan tunturimailla. Arvostelu teoksesta Paulaharju, Samuli: Kolttain mailta. Kansatieteellisiä kuvauksia Kuolan Lapista. 2., uudistettu painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Elore vol. 17 1/2010, [http://www.elore.fi/arkisto/1_10/kirjat_enges_1_10.pdf] [b1] Kalevalaa svengaten. Arvostelu äänilevystä Lyra All Stars: Kalevala. Neomusic & Lyra Pirta. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 2/2010, 4. [b1] 2010: Kylätutkimusta tieteidenvälisesti. Arvostelu teoksesta Knuuttila, Seppo & Rannikko, Pertti (toim.): Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Elore vol. 17 2/2010, [http://www.elore.fi/arkisto/2_10/enges_2_10.pdf] [b1] Koski, Kaarina & Enges, Pasi 2010: Mi en ossaas sanoa mitem mie näin. Erikoisten aistihavaintojen tulkinta uskomusperinteen pohjalta. Elore vol. 17 1/2010, URL: [a1] 17

18 Humanistinen tiedekunta Hakamies, P. 2010: Safeguarding Intangible Cultural Heritage A Case in Finnish North Karelia Teoksessa: Mihály Hoppál (ed.): Sustainable Heritage. Budapest: European Folklore Institute 2010, p [A4] 2010: The modernization process among Finno-Ugric peoples of the Soviet Union: Karelians. Teoksessa Sándor Csúcs et al. (red.) Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscaba VIII Pars I. Orationes plenariae. Piliscaba 2010: [A4] 2010: Word order, information structure and perception of proverbiality in Finnish proverbs. In: Rui Soares (ed.): 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. ICP09 Proceedings. Tavira: Tipografia Tavirense S [A4] 2010: Editorial note: Tradition continuity change. In: Folklore Fellows Network No 38. June 2010, p. 1. [b1] 2010: Editorial note: The centenary of Folklore Fellows Communications. In: Folklore Fellows Network No 39. December P.1. [b1] 2010: Story and reality in folkloristics. In: Folklore Fellows Network No 39. December 2010, p. 9-11, 14. [b1] 2010: Kohti yhteisöllisyyttä Kulttuurien tutkimuksen laitoksessa. Teoksessa: Soili Keksinen & Anni Paalumäki (toim.): Eväitä esimiestyöhön akateemisessa työympäristössä. Turun yliopiston julkaisusarja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, [d2] Heimo, A. 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Lectio praecursoria Turun yliopistossa Elore 2/2010: URL: [a2] 2010: Rauhaa ja rakkautta Näkökulmia suomalaiseen kuusikymmentälukuun. Työväentutkimus. Vuosikirja Kirja-arvio teoksesta Katja-Maria Miettunen. Menneisyys ja historiakuva. Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Bibliotheca Historica 126. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki: SKS, [a2] 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 295 s. [c1] 2010: Tärkeä viesti! Laita eteenpäin! Hiidenkivi 2/2010: [e1) Hovi, T. 2010: Karjalan muisti. Kirja-arvio Outi Fingerroosin teoksesta: Karjala utopiana, Elore 2/2010. [b1] 2010: Eastern Manifestations of a Western Idea and Vice Versa: Dracula Tourism in Romania. Europe - Evropa : cross-cultural dialogue between the west, Russia and Southeastern Europe. Edited by Maija Könönen, Juhani Nuorluoto. Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis, [B3] 2010: Dracula Tourism as Pilgrimage? In: Tore Alhbäck (ed.) Pilgrimages Today. Scripta Instituti Donneriani Aboensis Vol. 22. Åbo: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History. [b3] 2010: Aliokirjoitus: Kun Pyhä Urho heinäsirkat Suomesta karkoitti. Turun Sanomat [e1] 2010: Dracula taustaa ja historiaa. Kaarina-teatterin Dracula-näytöksen käsiohjelma. [f2] Leppälahti, M. 2010: Mielikuvituksen yhdistämät. Fantasiaan liittyviä harrastuksia Suomessa. Nuorisotutkimus 2/2010, [a2] 2010: Ei sanat salahan joua. Kalevala suomalaisessa nykykirjallisuudessa // " "., 160- " ". :, S [A4] 18

19 Humanistinen tiedekunta 2010: Tutkija, tytöt ja tykkääminen. Kirja-arvio Anna Anttilan väitöskirjasta Leikin asia. Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Helsinki, Elore 2/ [b1] 2010: Unien maantiedettä. Kirja-arvio Annikki Kaivola-Bregenhøjn teoksesta Kerrotut ja tulkitut unet. Kulttuurinen näkökulma uniin. SKS, Elore 2/ [b1] 2010: Kato ***** Googlesta! Kirja-arvio teoksesta Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Toim. Saarikoski, Petri, Suominen, Jaakko, Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari. - Kulttuurintutkimus 2/2010, [b1] 2010: Aineettomia valtauksia ja aitausten jäytämistä. Kirja-arvio Otto Bruunin, Teppo Eskelisen, Ilkka Kauppisen ja Hanna Kuuselan teoksesta Immateriaalitalous. Kapitalismin uusin muoto. Gaudeamus, Helsinki, Kulttuurintutkimus 1/2010, [b1] 2010: Nuorukaiselle kuolla kuuluu? Kirja-arvio teoksesta Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Toim. Sari Näre ja Jenni Kirves. Johnny Kniga, Nuorisotutkimus 1/2010, [b1] 2010: Nuoret vapaalla ja ryhmissä. Pääkirjoitus. -Nuorisotutkimus 2/2010, 1 2. [b1] 2010: Nuorisotutkimus 2/2010, teemanumero Ryhmät ja vapaa-aika. [c2] 2010: Mitä Karjalaan kuuluu nykyään? Timo Kalevi Forss, teksti; Martti Lintunen, kuvat: Karjala edestakaisin. Like, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Painavaa puhetta puheesta. Kirja-arvio teoksesta Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. SKS, Hiidenkivi 4/2010, 45. [d1] 2010: Tutkija mediassa. Kirja-arvio Ulla Järven ja Tuula Vainikaisen teoksesta Asiantuntijan mukaan. Viestintäopas media-alan asiantuntijoille. Enostone Acatiimi 8/2010. [d1] 2010: Tähdeksi taivaalle. Kirja-arvio Arto Kivimäen teoksesta Sankarien aika. Teos, Agricolan kirja-arvostelut. [d1] 2010: Olipa kerran Satumaassa. Kirja-arvio teoksista Suomalainen satu 1 ja 2. Toim. Kaarina Kolu. BTJ kustannus, Onnimanni 2/2010, [d1] 2010: Herran sanaa ja puhekuplia. Kirja-arvio Robert Crumbin teoksesta Genesis. Teos, Helsinki. Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Paratiisin takapihalla. Kirja-arvio Jennie Dielemansin teoksesta Tervetuloa paratiisiin. Reportaasi turismiteollisuudesta. Like Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Evankeliumi Jonaksen mukaan. Kirja-arvio Jonas Gardellin teoksesta Jeesuksesta. Johnny Kniga, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Vaaralliset uutuudet. Kirja-arvio Kati Mikkolan teoksesta Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, Pirta 1/2010, 4. [d1] 2010: Pitkin poikin muistojen Karjalaa. Kirja-arvio Roope Hollménin teoksesta Juuret Karjalassa. Facto-kustannus oy, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Faniutta kaikilla mausteilla. Kirja-arvio Helena Saarikosken teoksesta Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hiidenkivi 1/2010, 43. [d1] 2010: Matkalla kotiin. Kirja-arvio Liisa Ahokkaan teoksesta Evakkomatkalla. Karjalaisten kokemuksia ensimmäiseltä evakkomatkalta. Turun yliopisto, Suomen historian julkaisuja 1, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Erilaisia evakkomuistoja. Kirja-arvio Armas Lindin teoksesta Caleb, romanipojan evakkotaipale. Like, Agricolan kirja-arviot. URL: [d1] 2010: Lohikäärmeen selässä. Kirja-arvio Christopher Paolinin teoksesta Eragon. Lohikäärmeratsastajan opas. Tammi, Onnimanni 4/2010, 56. [d1] 19

20 Humanistinen tiedekunta 2010: Kalevalaa kerrottuna. Kirja-arvio Martti Haavion suorasanaisesti kertomasta teoksesta Kalevalan tarinat. WSOY, Onnimanni 4/2010, 52. [d1] 2010: Matkalla satumaassa. Kirja-arvio J. R. R. Tolkienin teoksesta Satujen valtakunta. WSOY, Onnimanni 4/2010, [d1] 2010: Verta ja romantiikkaa. Kirja-arvio Charlaine Harrisin teoksesta Veren voima. Gummerus Onnimanni 4/2010, 61. [d1] 2010: Maailman varjoisalla puolella. Kirja-arvio H. P. Lovecraftin teoksesta Varjo menneisyydestä ja muita kertomuksia. Jalava, Onnimanni 4/2010, [d1] 2010: Miekan ja magian mestari. Kirja-arvio Howardin teoksesta Mustan rannikon kuningatar ja muita Conan-kertomuksia. Jalava, Onnimanni 4/2010, 60. [d1] 2010: Kylmän maailman tummia unia. Kirja-arvio Jani Saxellin teoksesta Unenpäästäjä Florian. Avain, Kiiltomato. URL: [d1] 2010: Voiko huomenna kaikki olla toisin? Kirja-arvio Anu Holopaisen teoksesta Ilmeetön mies. Karisto Kiiltomato. URL: [d1] 2010: Magiaa ja ammatinvalintaa. Kirja-arvio Diana Wynne Jonesin teoksesta Tietäjän lapsuus. WSOY, Onnimanni 2/2010, 54. [d1] 2010: Ruostumaton rauta-aika. Kirja-arvio Paavo Haavikon teoksesta Rauta-aika. WSOY, Onnimanni 2/2010, 58. [d1] 2010: Tunteita ja hormoneja. Kommentti. [d1] 2010: Kipinää kielitaidolle Karjalassa. Lehtiartikkeli. -Onnimanni 3/2010, 25. [e1] Kansatiede European Ethnology Väitöskirjat Doctoral theses Aukia, M. 2010: Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Turku: Turun yliopisto. URL: 281 s. Hieta, H. 2010: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina luvulta 2000-luvun alkuun. Turku: Turun yliopisto. URL: 6, 276 s. Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications Aho, L & Lehtonen, T. 2010: Nuorisotyötä ja nuoriso(työn)tutkimusta. Teoksessa Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (toim.): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Turun yliopisto, Kansatiede, s [b3] Heikkinen, M. 2010: Kiertokirjeistä KOTISIVUIHIN, postikorteista PIKAVIESTIMIIN. Nuoperi. Turku: Turun yliopisto, 103 s. [e2] Kiiskinen, K. 2010: Konferenssiraportti: Ethnologists on cultural heritage: intersections of culture, politics and identity. -Ethnologia Fennica 2010, vol. 37 pp. [b1] 2010: Konferenssiraportti: VI Kansatieteen päivät Turussa Ethnos-tiedote 2/2010, p. 5-6 [b1] 20

21 Humanistinen tiedekunta Koskinen, R. & Hagelstam, K. 2010: Kartanoista huvimajaan. Restauroi ja kunnosta taitavasti. Helsinki: Otava, 207 s. [e2] 2010: Herrgårdar och lusthus. Restaurera och renovera. Helsingfors: Schildts, 207 s. [e2] Lehtonen, J. 2010: Alkusanat: Tutkimuskohteena Konnunsuon vankila. Teoksessa: Lehtonen, J toim.): Siitä ei tarvitse puhua, kun se on joka hetki mukana. Loppuraportti Konnunsuon vankilan kenttätöistä Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, [b2] 2010: Siitä ei tarvitse puhua, kun se on joka hetki mukana. Loppuraportti Konnunsuon vankilan kenttätöistä Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 62 s. [c2] 2010: Tulevaisuudentutkimus ja kansatiede. Teoksessa: Lehtonen J. & Tenkanen, S. (toim): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, [b3] 2010: Tulevaisuus. Nyt! Tulevaisuuden tutkimuskeskus on hyvä työpaikka kansatieteilijällekin. - Informaatio 1/2010: [e1] 2010: Kenttätöitä vankilassa. - Henrikinkadun Helmi. Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tiedotuslehti 2/2009: [e1] 2010: Viettelyksen vaunu. Suomalainen myymäläauto 1930-luvulta 2000-luvulle. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 152 s. [c1] Lehtonen, J. & Tenkanen S. 2010: Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 392 s. [c2] Leimu, P. 2010: Espanjantauti niitti varusmiehiä Suomessa Turun Sanomat [e2] 2010: Kansatiede ja Euroopan kansat. Suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto. 266 s. [c1] 2010: Espanjantauti kaatoi varusmiehiä Suomessa Hiidenkivi 2/2010, [e1] 2010: Sotilasparodiat. - Lippu ja kunnia. Näkökulmia sotilasperinteeseen II, (toim. Markus Anaja). Sotilasperinteen seura ry. Helsinki, s [e1] 2010: Modernization of the countryside as a challenge to Finnish ethnology. - Ethnology in the 21st century. Transnational reflections og past, present and future, (toimittajat - editors Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen. Kansatiede - European Ethnology, Turun yliopisto - University of Turku), Turku, s [b3] 2010: Customs governing the Use of National Flags in Europe and North America. - Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendös Barna Gábor tiszteletére. Studies in Honour of Gágor Barna on His 60th Birthday. Beiträge zum 60 Geburtstag von Gábor Barna. szerkesztette (eds./hrsg.) Mód Laszlo és Simon András. Szeged, pp [E1] Mäki, M. 2010: From a Modern Power Plant to a Factory of Culture - Hanasaari A Power Plant as an Object of Industrial Heritage in Helsinki In: J.Lehtonen & S.Tenkanen (eds.): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku : Turun yliopisto, kansatiede, pp [b3] Ruotsala, H. 2010: Nature Has Its Own Soul and Speaks Its Own Language The Meaning of Local Landscape in the Pallastunturi Fells. AJEC, Anthropological Journal of European Cultures 19 (2), [A1] 2010: Gendered religious spaces among the Mari in Central Russia. In: Marja-Liisa Keinänen (ed.): Women s everyday religion..stockholm: University of Stockholm, [A3] 2010: Reindeer fences in Focus. Ref. Teppo Korhonen. Poroerotus. Historia, toiminta ja tekniset ratkaisut. SKS Ethnologia Scandinavica 40: [B1] 21

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA ***

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA *** *** EI TIEDEKUNTAA *** EI LAITOSTA TIEDEKUNTIEN YHTEISET OPINNOT 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 KIELIKESKUS KIELIKESKUS/ARABIA 0 0 100 25 0 0 100 25 100 25 KIELIKESKUS/ENGLANTI

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Opetus-

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.2013 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 353 108 366 106 494 160 422 130 408 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT Tutkimustietojärjestelmän ohjausryhmän 20.3.2014 Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit / Peer-reviewed scientific

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Laskelmia uudenvuodenpuheista

Laskelmia uudenvuodenpuheista Laskelmia uudenvuodenpuheista Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on laskettu uudenvuodepuheista joitakin seikkoja, joiden avulla on mahdollista tarkastella mm. presidenttien välisiä eroja. Laskelmat

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus Kielet 0 0 38 21 0 0 38 21 38 21 Kielikeskus/arabia 0 0 8 2 0 0 8 2 8 2 Kielikeskus/englanti 21 7 4702 1585 21 7 4702 1585 4723 1592 Kielikeskus/espanja 16 4 1675 323

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69 Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69 Jos henkilö on ollut osan vuodesta palkattomalla virkavapaalla tai palkattomalla lomalla, vähennetään henkilötyövuotta samassa suhteessa. Jos

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 18.8.2010, liite 4. Julkaisufoorumi-hanke 25 paneelia

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 18.8.2010, liite 4. Julkaisufoorumi-hanke 25 paneelia Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 18.8.2010, liite 4. Julkaisufoorumi-hanke 25 paneelia 1 Matematiikka, tilastotiede Mathematics Mathematics, Applied Mathematics, General Mathematics, Interdisciplinary

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Bibliometrinen tieteenalaluokitus 2016

Bibliometrinen tieteenalaluokitus 2016 Bibliometrinen tieteenalaluokitus 2016 Julkaisun (esim. artikkelin) "subject category" määräytyy Thomson Reutersin tieteelliselle aikakauslehdelle tai konferenssijulkaisulle määrittelemän kategorian mukaan.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 123. Valtiovarainministeriön asetus. väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista

SISÄLLYS. N:o 123. Valtiovarainministeriön asetus. väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010 N:o 123 126 SISÄLLYS N:o Sivu 123 Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Cecilia von Brandenburg Aalto /Arts YH Novia/ ArtGoesWork cecilia.vonbrandenburg@aalto.fi Jäniksen tarina Voimmeko ajatella maailmaa

Lisätiedot

Artikkelit. berättar berättarteknik i Jakob Edvard Wefvars uppteckningar om slaget vid Oravais 1808

Artikkelit. berättar berättarteknik i Jakob Edvard Wefvars uppteckningar om slaget vid Oravais 1808 Artikkelit Camilla Asplund: Ingemark: En upptecknare berättar berättarteknik i Jakob Edvard Wefvars uppteckningar om slaget vid Oravais 1808 Susanne Nylund Skog: Don t give me away mother Moral and emotion

Lisätiedot

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita

Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto Korkeakoulujen raportointi opetusministeriölle KOTA Online tilastot https://kotaplus.csc.fi/online/etusivu.do

Lisätiedot

7. Neuvottelukunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja teema (Hahto)

7. Neuvottelukunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja teema (Hahto) Neuvottelukunta Neuvottelukunnan viidestoista kokous Aika: Tiistai, 1. kesäkuuta 2004, klo 15:00-17:00 Paikka: Turun yliopiston hallintohuone Järjestäjä: Asialista 1. Kokouksen avaus (Hahto) 2. Edellisen

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005

Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005 Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005 Helena Tähtinen Risto-Pekka Happonen BMF ry Syysseminaari 11.11.2009 Tertio, Tampere STM Selvityksiä 2/2009 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-2756-8

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.2014 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 366 106 494 160 420 129 428 161 427 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen julkaisutoimintaa tieteenaloittain bibliometrisiä indikaattoreita apuna käyttäen. Bibliometrisenä

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Liite 1, TYYn hallituksen kokous 37/2015

Liite 1, TYYn hallituksen kokous 37/2015 Valintatoimikunnan esitys humanistisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista TYYn linjapaperi: Hallinnon opiskelijaedustajat tulee nimittää tehtäväänsä avoimesti ja demokraattisesti. Nimitysasioissa tulee

Lisätiedot

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HUMANISTINEN Tiedekunnan johtokunta 6 6 6 18 2 Johtoryhmä 7 5 12 Peruskoulutustyöryhmä 3 4 2 9 1 Jatkokoulutustyöryhmä 3 2 2 7 1 Tutkimuksen

Lisätiedot