Turun yliopiston julkaisut 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston julkaisut 2010"

Transkriptio

1 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011

2 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten ja oppiaineiden henkilökunta Teos on julkaisu vain sähköisessä muodossa Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Edited by librarian Mikko Pennanen Bibliographic information provided by University of Turku staff members. This bibliography is available only in electronic form. Turku: Turun yliopisto 2011 ISSN URN:NBN:fi-fe

3 LUKIJALLE Tähän Turun yliopiston julkaisuluetteloon on koottu tiedot yliopiston tieteellisestä julkaisutoiminnasta vuodelta Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi Tämä luettelo sisältää siis tiedot myös Turun kauppakorkeakoulun julkaisutoiminnasta. Luettelon tiedot perustuvat laitosten ja oppiaineiden julkaisujen tekijöiltä kokoamaan ja ilmoittamaan tietoon. Opinnäytetöiden kohdalla bibliografia sisältää tiedot vain julkaistuista väitöskirjoista. Turun yliopiston henkilökuntaa pyydettiin ilmoittamaan julkaisutietonsa ryhmiteltynä siten, että tietoja voidaan käyttää mm. opetusministeriön KOTA-tietokantaan tulevassa julkaisutoimintaa koskevassa yhteenvedossa. Julkaisujen ryhmittely on Opetusministeriön kansallisen julkaisutyyppiluokituksen mukainen. Julkaisun ryhmittelytieto on mainittu hakasulkeissa julkaisun bibliografisten tietojen lopussa. Ulkomailla ilmestyneen julkaisun ryhmä on suuraakkosin. Julkaisutietojen luokittelu perustuu tekijän antamaan ilmoitukseen. Henkilökuntaa pyydettiin ryhmittelyn lisäksi ilmoittamaan tähdellä (*) tekijän nimen yhteydessä ne yhteisjulkaisun tekijät, jotka eivät kuuluneet tietojen keruuhetkellä yliopiston henkilökuntaan. Julkaisutoiminnan tilastoja ei ole otettu mukaan tähän teokseen. Tietoja tilastoista voi tarvittaessa kysellä Turun yliopiston kehittämisen ja suunnittelun yksiköstä, sähköposti postiosoite: Turun yliopisto, Kehittäminen ja suunnittelu, TURUN YLIOPISTO, p. (02) Turun yliopiston julkaisut-teos ilmestyi aikaisemmin painetussa muodossa. Uuden yliopiston myötä päätettiin siirtyä pelkästään sähköisessä muodossa ilmestyvään julkaisuluetteloon. Tätä julkaisua ei ole siis enää saatavana painetussa muodossa. Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli A2 Katsausartikkeli A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa B4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 3

4 C Tieteelliset kirjat (monografiat) C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut D1 Artikkeli ammattilehdessä D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli E2 Yleistajuinen monografia F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus F3 Julkinen taiteellinen esitys tai näyttely F4 Tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma G Opinnäytteet Opinnäytetöistä pyydettiin ilmoittamaan tiedot vain väitöskirjoista. Väitöskirjat on ilmoitettu erikseen jokaisen laitoksen/oppiaineen kohdalla. Opinnäytetöiden luokkaa ei ole erikseen merkitty julkaisun kohdalle. H Patentit ja keksintöilmoitukset H1 Myönnetty patentti H2 Keksintöilmoitus I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat I1 Audiovisuaalinen aineisto I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tai ohjelmistot 4

5 TO THE READER This bibliography lists the scientific publications by the University of Turku staff in Since 1 January 2010, the Turku School of Economics has been part of the new University of Turku. Thus, this bibliography also contains the publications of the Turku School of Economics. This bibliography is based on the information that the university departments collected from the authors. As regards final theses, the bibliography includes information on published doctoral theses only. University personnel were asked to categorise their publications according to the national classification for publications defined by the Ministry of Education. The publication category is given in parentheses and in block letters if published abroad. The publication information is classified based on the information given by the author. An asterisk (*) before a co-author s name indicates that the person concerned was working outside the University of Turku at the time of the data collection Statistics of publications are not listed in this publication. If needed information of the statistics can be requested from the University Planning and Development department, address: University of Turku, University Planning and Development, FI UNIVERSITY OF TURKU, FINLAND. In previous years, this bibliography was published in printed form. With the re-organisation of the University of Turku, a decision was made to publish the bibliography only in electronic form. Therefore, this publication is no longer available in printed form. National classification for publications A Peer-reviewed scientific articles A1 Original scientific article A2 Review A3 Contribution to book/other compilations A4 Article in conference publication B Non-peer-reviewed scientific writings B1 Writing in scientific journal B3 Contribution to book/other compilations B4 Article in conference proceedings C Scientific books (monographs) C1 Published scientific monograph C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 5

6 D Publications directed at societies of experties D1 Article in professional journal D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book material D3 Article in professional conference proceedings D4 Published development or research report D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary E Publications directed at the general public E1 Popular article, newspaper article E2 Popular monograph Public activity in fields of arts and industrial arts F1 Published independent artistic work F2 Public contribution to artistic work F3 Public artistic play or exhibition F4 Model or plan taken into production / exploited G Thesis This bibliography lists only published doctoral theses. They are listed separately by each department/school. Class code has not been indicated separately at the bibliographic information. H Patents and invention reports H1 Patents H2 Invention reports I Audiovisual materials and programs in information and communication technology (ICT) I1 Audiovisual materials I2 ICT programs or applications 6

7 SISÄLLYS LUKIJALLE 3 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 17 Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 17 Arkeologia 17 Folkloristiikka 17 Kansatiede 20 Kotimainen kirjallisuus 22 Kulttuurihistoria 25 Mediatutkimus 31 Museologia 32 Musiikkitiede 33 Naistutkimus 33 Suomen historia 34 Taidehistoria 36 Uskontotiede 38 Yleinen historia 39 Yleinen kirjallisuustiede 41 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma 44 -Digitaalinen kulttuuri 44 -Maisemantutkimus 47 -Kulttuuriperinnön tutkimus 48 -Kulttuurimatkailu 49 Kieli- ja käännöstieteiden laitos 50 Englannin kieli 50 Espanja 52 Fonetiikka 53 Italia 53 Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri 55 Pohjoismainen filologia 57 Ranska 57 Saksan kieli 61 -Saksalainen filologia 61 -Saksan kääntäminen ja tulkkaus 61 Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 63 Suomen kieli 64 Venäjän kieli 67 Yleinen kielitiede 68 7

8 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 69 Matematiikan laitos 69 Matematiikka 69 Sovellettu matematiikka 74 Informaatioteknologian laitos 77 Bioinformatiikka 77 Mikroelektroniikka 79 Sulautetut tietokonejärjestelmät 81 Tietojenkäsittelytiede 86 Tietoliikennetekniikka 87 Tietotekniikka 87 Tuotteistaminen 88 Fysiikan ja tähtitieteen laitos 89 Fysiikka 89 Materiaalitiede 95 Teoreettinen fysiikka 96 Tähtitiede 97 Kemian laitos 114 Biokemian ja elintarvikekemian laitos 121 Biokemia 121 Biotekniikka 122 Elintarvikekemia 125 Molekulaarinen kasvibiologia 128 Biologian laitos 131 Biodiversiteettitutkimus 131 Eläinmuseo 132 Kasvimuseo 138 Kasvitieteellinen puutarha 139 Ympäristötiede 139 Ekologia 141 Eläinfysiologia 150 Genetiikka 152 Geologian laitos 157 Geologia ja mineralogia 157 Maaperägeologia 157 Maantieteen laitos 158 8

9 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 163 Biolääketieteen laitos 163 Solubiologia ja anatomia 163 Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito 167 Fysiologia 170 Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka 173 Kliinis-teoreettinen laitos 176 Elektronimikroskopian laboratorio 176 Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 177 Oikeuslääketiede 183 Patologia 183 Virusoppi 187 Kliininen laitos 190 Anestesiologia ja tehohoito 190 Biostatistiikka 195 Diagnostinen radiologia 198 Fysiatria 199 Geriatria 201 Ihotautioppi 203 Kansanterveystiede 205 Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia 210 Kirurgia 213 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 220 Kliininen kemia 226 Kliininen mikorobiologia 227 Kliininen neurofysiologia 228 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka 229 Lastenneurologia 231 Lastenpsykiatria 232 Lastentaudit 236 Lääketieteellinen etiikka 243 Neurologia 243 Onkologia ja sädehoito 245 Ortopedia ja traumatologia 247 Psykiatria 248 Silmätautioppi 250 Sisätautioppi 251 Synnytys- ja naistentautioppi 264 Yleislääketiede 267 Sydäntutkimuskeskus 269 Hoitotieteen laitos 273 Hammaslääketieteen laitos 285 9

10 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 293 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 306 Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos 306 Filosofia 306 Logopedia 309 Psykologia 310 Politiikan tutkimuksen laitos 317 Itä-aasian tutkimus- ja koulutuskeskus 317 Poliittinen historia 317 Valtio-oppi 321 Sosiaalitieteiden laitos 327 Sosiaalipolitiikka 327 Sosiaalityö 329 Sosiologia 330 Taloussosiologia 333 Tilastotiede 335 IASM instituutioiden ja sosiaalisten mekanismien maisteriohjelma 337 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 338 Johtamisen laitos 338 Johtaminen ja organisointi 338 Tietojärjestelmätiede 340 Laskentatoimen laitos 344 Laskentatoimi ja rahoitus 344 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 345 Yritysjuridiikka 346 Markkinoinnin laitos 347 Kansainvälinen liiketoiminta 347 Logistiikka 350 Markkinointi 351 Talousmaantiede 353 Taloussosiologia 354 Pan-Eurooppa Instituutti 354 Kielten ja liikeviestinnän yksikkö 357 -Saksan kieli ja liikeviestintä 357 -Suomen kieli ja liikeviestintä 357 Taloustieteen laitos 358 CRE tutkimus- ja koulutuskeskus 361 TSE Entre 361 Kilpailuinstituutti

11 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 365 Laskentatoimi 365 Markkinointi 365 Johtaminen ja organisointi 366 Yritysjuridiikka 366 Tietojärjestelmätiede 367 Kansantaloustiede 367 Kielet / Ranska 368 Muut julkaisut / oppiaineeseen kohdistumattomat 368 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 369 Kasvatustieteiden laitos 369 Opettajankoulutuslaitos (Turku & Rauma) 377 ERILLISET LAITOKSET JA TUTKIMUSYKSIKÖT 392 Funktionaalisten elintarvikkeitten kehittämiskeskus 392 Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus 396 Lapin tutkimuslaitos Kevo 396 Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 398 Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 402 Turun biotekniikan keskus 404 PET-keskus 408 Koulutussosiologian tutkimuskeskus 418 Kielikeskus 419 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus 419 Suomen ESO-keskus 420 Tulevaisuuden tutkimuskeskus 426 YLIOPISTOPALVELUT 435 Kirjasto 435 Kehittäminen ja suunnittelu 435 Opintohallinto. Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut 435 TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

12 CONTENTS TO THE READER 5 FACULTY OF HUMANITIES 17 School of History, Culture and Arts Studies 17 Archaeology 17 Folkloristics 17 European Ethnology 20 Finnish Literature 22 Cultural History 25 Media Studies 31 Museology 32 Musicology 33 Women s Studies 33 Finnish History 34 Art History 36 Comparative Religion 38 General History 39 Comparative Literature 41 Degree Program of Cultural Production and Landscape Studies 44 -Digital Culture 44 -Lanscape Studies 47 -Cultural Heritage Studies 48 -Cultural Tourism Studies 49 School of Languages and Translation Studies 50 English 50 Spanish 52 Phonetics 53 Italian 53 Classics 55 Scandinavian Languages 57 French 57 German 61 -German Philology 61 -German Translation and Interpreting 61 Finno-Ugric Languages 63 Finnish Language 64 Russian Studies 67 General Linguistics 68 12

13 FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES 69 Department of Mathematics 69 Mathematics 69 Applied Mathematics 74 Department of Information Technology 77 Bioinformatics 77 Microelectronics 79 Embedded Computing 81 Computer Science 86 Telecommunications Technology 87 Computing and Software Engineering 87 Productization 88 Department of Physics and Astronomy 89 Physics 89 Materials Science 95 Theoretical Physics 96 Astronomy 97 Department of Chemistry 114 Department of Biochemistry and Food Chemistry 121 Biochemistry 121 Biotechnology 122 Food Chemistry 125 Molecular Plant Biology 128 Department of Biology 131 Biodiversity Research 131 Zoological Museum 132 Herbarium 138 Botanical Garden 139 Environmental Sciences 139 Ecology 141 Animal Physiology 150 Genetics 152 Department of Geology 157 Geology and Mineralogy 157 Quaternary Geology 157 Department of Geography

14 FACULTY OF MEDICINE 163 Institute of Biomedicine 163 Department of Cellbiology and Anatomy 163 Pharmacology, Drug Development and Therapeutics 167 Physiology 170 Department of Medical Biochemistry and Genetics 173 Institute of Microbiology and Pathology 176 Laboratory of Electron Microscopy 176 Department of Medical Microbiology and Immunology 177 Forensic Medicine 183 Pathology 183 Virology 187 Institute of Clinical Medicine 190 Anaesthesiology and Intensive Care 190 Department of Biostatistics 195 Department of Diagnostic Radiology 198 Department of Medicine and Rehabilitation 199 Geriatrics 201 Dermatology 203 Department of Public Health 205 Department of Pulomorary Diseases and Clinical Allergology 210 Department of Surgery 213 Clinical physiology and nuclear medicine 220 Clinical Chemistry 226 Clinical microbiology 227 Clinical neurophysiology 228 Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery 229 Paediatric Neurology 231 Child Psychiatry 232 Pediatrics 236 Medical Ethics 243 Neurology 243 Oncology and Radiotherapy 245 Orthopaedics and Traumatology 247 Psychiatry 248 Department of Ophthalmology 250 Internal Medicine 251 Department of Obstetrics and Gynecology 264 Family Medicine 267 Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine (Capc) 269 Department of Nursing Science 273 Institute of Dentistry

15 FACULTY OF LAW 293 FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 306 Department of Behavioral Sciences and Philosophy 306 Philosophy 306 Logopedics 309 Psychology 310 Department of Political Science and Contemporary History 317 Centre for East Asian Studies 317 Contemporary History 317 Political Science 321 Department of Social Policy 327 Social Policy 327 Social work 329 Sociology 330 Economic Sociology 333 Statistics 335 Institutions and Social Mechanism Master s Degree Programme 337 TURKU SCHOOL OF ECONOMICS 338 Department of Management 338 Management and organisation 338 Information Systems 340 Department of Accounting and Finance 344 Accounting and Finance 344 Quantitative Methods in Management 345 Business Law 346 Department of Marketing 347 International Business 347 Logistics 350 Marketing 351 Economic Geography 353 Economic Sociology 354 Pan-European Institute 354 Unit for languages and business communication 357 -German language and Business Communication 357 -Finnish Language and Communication 357 Department of Economics 358 Centre for Research and Education CRE 361 TSE Entre 361 Institute for Competition Policy Studies

16 Turku School of Economics at The University of Turku, Pori Unit 365 Accounting 365 Marketing 365 Management and organization 366 Business law 366 Information systems science 367 Economics 367 Languages / French 368 Other publications / not referred to particular department/school 368 FACULTY OF EDUCATION 369 Department of Education 369 Department of Teacher Education (Turku & Rauma) 377 SPECIAL UNITS 392 Functional Foods Forum 392 Turku Centre for Environmental Research 396 Kevo Subartic Research Institute 396 Centre for Maritime Studies 398 Brahea Centre for Training and Development 402 Turku Centre for Biotecnology 404 Turku PET-Centre 408 Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) 418 Language Center 419 Turku Institute for Child and Youth Research 419 Finnish Centre for Astronomy With ESO (Finca) 420 Finland Futures Research Centre 426 UNIVERSITY SERVICES 435 Library 435 Planning and Development 435 Study administration. Educational Development and Counselling Services 435 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

17 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA FACULTY OF HUMANITIES HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEIDEN TUTKIMUKSEN LAITOS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND ARTS STUDIES Arkeologia Archaeology Väitöskirjat Doctoral theses Immonen, V. 2010: Golden Moments. Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVI, I Text 329 s., II Cataloque, 205 p. Majantie, K. 2010: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII, 391 s. Folkloristiikka Folkloristics Väitöskirjat Doctoral theses Heimo, A. 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 295 s. Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications Enges, P. 2010: Tutkija Turjan tunturimailla. Arvostelu teoksesta Paulaharju, Samuli: Kolttain mailta. Kansatieteellisiä kuvauksia Kuolan Lapista. 2., uudistettu painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Elore vol. 17 1/2010, [http://www.elore.fi/arkisto/1_10/kirjat_enges_1_10.pdf] [b1] Kalevalaa svengaten. Arvostelu äänilevystä Lyra All Stars: Kalevala. Neomusic & Lyra Pirta. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 2/2010, 4. [b1] 2010: Kylätutkimusta tieteidenvälisesti. Arvostelu teoksesta Knuuttila, Seppo & Rannikko, Pertti (toim.): Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Elore vol. 17 2/2010, [http://www.elore.fi/arkisto/2_10/enges_2_10.pdf] [b1] Koski, Kaarina & Enges, Pasi 2010: Mi en ossaas sanoa mitem mie näin. Erikoisten aistihavaintojen tulkinta uskomusperinteen pohjalta. Elore vol. 17 1/2010, URL: [a1] 17

18 Humanistinen tiedekunta Hakamies, P. 2010: Safeguarding Intangible Cultural Heritage A Case in Finnish North Karelia Teoksessa: Mihály Hoppál (ed.): Sustainable Heritage. Budapest: European Folklore Institute 2010, p [A4] 2010: The modernization process among Finno-Ugric peoples of the Soviet Union: Karelians. Teoksessa Sándor Csúcs et al. (red.) Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscaba VIII Pars I. Orationes plenariae. Piliscaba 2010: [A4] 2010: Word order, information structure and perception of proverbiality in Finnish proverbs. In: Rui Soares (ed.): 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. ICP09 Proceedings. Tavira: Tipografia Tavirense S [A4] 2010: Editorial note: Tradition continuity change. In: Folklore Fellows Network No 38. June 2010, p. 1. [b1] 2010: Editorial note: The centenary of Folklore Fellows Communications. In: Folklore Fellows Network No 39. December P.1. [b1] 2010: Story and reality in folkloristics. In: Folklore Fellows Network No 39. December 2010, p. 9-11, 14. [b1] 2010: Kohti yhteisöllisyyttä Kulttuurien tutkimuksen laitoksessa. Teoksessa: Soili Keksinen & Anni Paalumäki (toim.): Eväitä esimiestyöhön akateemisessa työympäristössä. Turun yliopiston julkaisusarja 1/2010. Turku: Turun yliopisto, [d2] Heimo, A. 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Lectio praecursoria Turun yliopistossa Elore 2/2010: URL: [a2] 2010: Rauhaa ja rakkautta Näkökulmia suomalaiseen kuusikymmentälukuun. Työväentutkimus. Vuosikirja Kirja-arvio teoksesta Katja-Maria Miettunen. Menneisyys ja historiakuva. Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Bibliotheca Historica 126. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki: SKS, [a2] 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 295 s. [c1] 2010: Tärkeä viesti! Laita eteenpäin! Hiidenkivi 2/2010: [e1) Hovi, T. 2010: Karjalan muisti. Kirja-arvio Outi Fingerroosin teoksesta: Karjala utopiana, Elore 2/2010. [b1] 2010: Eastern Manifestations of a Western Idea and Vice Versa: Dracula Tourism in Romania. Europe - Evropa : cross-cultural dialogue between the west, Russia and Southeastern Europe. Edited by Maija Könönen, Juhani Nuorluoto. Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis, [B3] 2010: Dracula Tourism as Pilgrimage? In: Tore Alhbäck (ed.) Pilgrimages Today. Scripta Instituti Donneriani Aboensis Vol. 22. Åbo: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History. [b3] 2010: Aliokirjoitus: Kun Pyhä Urho heinäsirkat Suomesta karkoitti. Turun Sanomat [e1] 2010: Dracula taustaa ja historiaa. Kaarina-teatterin Dracula-näytöksen käsiohjelma. [f2] Leppälahti, M. 2010: Mielikuvituksen yhdistämät. Fantasiaan liittyviä harrastuksia Suomessa. Nuorisotutkimus 2/2010, [a2] 2010: Ei sanat salahan joua. Kalevala suomalaisessa nykykirjallisuudessa // " "., 160- " ". :, S [A4] 18

19 Humanistinen tiedekunta 2010: Tutkija, tytöt ja tykkääminen. Kirja-arvio Anna Anttilan väitöskirjasta Leikin asia. Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Helsinki, Elore 2/ [b1] 2010: Unien maantiedettä. Kirja-arvio Annikki Kaivola-Bregenhøjn teoksesta Kerrotut ja tulkitut unet. Kulttuurinen näkökulma uniin. SKS, Elore 2/ [b1] 2010: Kato ***** Googlesta! Kirja-arvio teoksesta Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Toim. Saarikoski, Petri, Suominen, Jaakko, Turtiainen, Riikka ja Östman, Sari. - Kulttuurintutkimus 2/2010, [b1] 2010: Aineettomia valtauksia ja aitausten jäytämistä. Kirja-arvio Otto Bruunin, Teppo Eskelisen, Ilkka Kauppisen ja Hanna Kuuselan teoksesta Immateriaalitalous. Kapitalismin uusin muoto. Gaudeamus, Helsinki, Kulttuurintutkimus 1/2010, [b1] 2010: Nuorukaiselle kuolla kuuluu? Kirja-arvio teoksesta Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Toim. Sari Näre ja Jenni Kirves. Johnny Kniga, Nuorisotutkimus 1/2010, [b1] 2010: Nuoret vapaalla ja ryhmissä. Pääkirjoitus. -Nuorisotutkimus 2/2010, 1 2. [b1] 2010: Nuorisotutkimus 2/2010, teemanumero Ryhmät ja vapaa-aika. [c2] 2010: Mitä Karjalaan kuuluu nykyään? Timo Kalevi Forss, teksti; Martti Lintunen, kuvat: Karjala edestakaisin. Like, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Painavaa puhetta puheesta. Kirja-arvio teoksesta Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. SKS, Hiidenkivi 4/2010, 45. [d1] 2010: Tutkija mediassa. Kirja-arvio Ulla Järven ja Tuula Vainikaisen teoksesta Asiantuntijan mukaan. Viestintäopas media-alan asiantuntijoille. Enostone Acatiimi 8/2010. [d1] 2010: Tähdeksi taivaalle. Kirja-arvio Arto Kivimäen teoksesta Sankarien aika. Teos, Agricolan kirja-arvostelut. [d1] 2010: Olipa kerran Satumaassa. Kirja-arvio teoksista Suomalainen satu 1 ja 2. Toim. Kaarina Kolu. BTJ kustannus, Onnimanni 2/2010, [d1] 2010: Herran sanaa ja puhekuplia. Kirja-arvio Robert Crumbin teoksesta Genesis. Teos, Helsinki. Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Paratiisin takapihalla. Kirja-arvio Jennie Dielemansin teoksesta Tervetuloa paratiisiin. Reportaasi turismiteollisuudesta. Like Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Evankeliumi Jonaksen mukaan. Kirja-arvio Jonas Gardellin teoksesta Jeesuksesta. Johnny Kniga, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Vaaralliset uutuudet. Kirja-arvio Kati Mikkolan teoksesta Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, Pirta 1/2010, 4. [d1] 2010: Pitkin poikin muistojen Karjalaa. Kirja-arvio Roope Hollménin teoksesta Juuret Karjalassa. Facto-kustannus oy, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Faniutta kaikilla mausteilla. Kirja-arvio Helena Saarikosken teoksesta Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hiidenkivi 1/2010, 43. [d1] 2010: Matkalla kotiin. Kirja-arvio Liisa Ahokkaan teoksesta Evakkomatkalla. Karjalaisten kokemuksia ensimmäiseltä evakkomatkalta. Turun yliopisto, Suomen historian julkaisuja 1, Agricolan kirja-arvostelut. URL: [d1] 2010: Erilaisia evakkomuistoja. Kirja-arvio Armas Lindin teoksesta Caleb, romanipojan evakkotaipale. Like, Agricolan kirja-arviot. URL: [d1] 2010: Lohikäärmeen selässä. Kirja-arvio Christopher Paolinin teoksesta Eragon. Lohikäärmeratsastajan opas. Tammi, Onnimanni 4/2010, 56. [d1] 19

20 Humanistinen tiedekunta 2010: Kalevalaa kerrottuna. Kirja-arvio Martti Haavion suorasanaisesti kertomasta teoksesta Kalevalan tarinat. WSOY, Onnimanni 4/2010, 52. [d1] 2010: Matkalla satumaassa. Kirja-arvio J. R. R. Tolkienin teoksesta Satujen valtakunta. WSOY, Onnimanni 4/2010, [d1] 2010: Verta ja romantiikkaa. Kirja-arvio Charlaine Harrisin teoksesta Veren voima. Gummerus Onnimanni 4/2010, 61. [d1] 2010: Maailman varjoisalla puolella. Kirja-arvio H. P. Lovecraftin teoksesta Varjo menneisyydestä ja muita kertomuksia. Jalava, Onnimanni 4/2010, [d1] 2010: Miekan ja magian mestari. Kirja-arvio Howardin teoksesta Mustan rannikon kuningatar ja muita Conan-kertomuksia. Jalava, Onnimanni 4/2010, 60. [d1] 2010: Kylmän maailman tummia unia. Kirja-arvio Jani Saxellin teoksesta Unenpäästäjä Florian. Avain, Kiiltomato. URL: [d1] 2010: Voiko huomenna kaikki olla toisin? Kirja-arvio Anu Holopaisen teoksesta Ilmeetön mies. Karisto Kiiltomato. URL: [d1] 2010: Magiaa ja ammatinvalintaa. Kirja-arvio Diana Wynne Jonesin teoksesta Tietäjän lapsuus. WSOY, Onnimanni 2/2010, 54. [d1] 2010: Ruostumaton rauta-aika. Kirja-arvio Paavo Haavikon teoksesta Rauta-aika. WSOY, Onnimanni 2/2010, 58. [d1] 2010: Tunteita ja hormoneja. Kommentti. [d1] 2010: Kipinää kielitaidolle Karjalassa. Lehtiartikkeli. -Onnimanni 3/2010, 25. [e1] Kansatiede European Ethnology Väitöskirjat Doctoral theses Aukia, M. 2010: Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Turku: Turun yliopisto. URL: 281 s. Hieta, H. 2010: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina luvulta 2000-luvun alkuun. Turku: Turun yliopisto. URL: 6, 276 s. Muu tieteellinen julkaisutoiminta Other scientific publications Aho, L & Lehtonen, T. 2010: Nuorisotyötä ja nuoriso(työn)tutkimusta. Teoksessa Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (toim.): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Turun yliopisto, Kansatiede, s [b3] Heikkinen, M. 2010: Kiertokirjeistä KOTISIVUIHIN, postikorteista PIKAVIESTIMIIN. Nuoperi. Turku: Turun yliopisto, 103 s. [e2] Kiiskinen, K. 2010: Konferenssiraportti: Ethnologists on cultural heritage: intersections of culture, politics and identity. -Ethnologia Fennica 2010, vol. 37 pp. [b1] 2010: Konferenssiraportti: VI Kansatieteen päivät Turussa Ethnos-tiedote 2/2010, p. 5-6 [b1] 20

21 Humanistinen tiedekunta Koskinen, R. & Hagelstam, K. 2010: Kartanoista huvimajaan. Restauroi ja kunnosta taitavasti. Helsinki: Otava, 207 s. [e2] 2010: Herrgårdar och lusthus. Restaurera och renovera. Helsingfors: Schildts, 207 s. [e2] Lehtonen, J. 2010: Alkusanat: Tutkimuskohteena Konnunsuon vankila. Teoksessa: Lehtonen, J toim.): Siitä ei tarvitse puhua, kun se on joka hetki mukana. Loppuraportti Konnunsuon vankilan kenttätöistä Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, [b2] 2010: Siitä ei tarvitse puhua, kun se on joka hetki mukana. Loppuraportti Konnunsuon vankilan kenttätöistä Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 62 s. [c2] 2010: Tulevaisuudentutkimus ja kansatiede. Teoksessa: Lehtonen J. & Tenkanen, S. (toim): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, [b3] 2010: Tulevaisuus. Nyt! Tulevaisuuden tutkimuskeskus on hyvä työpaikka kansatieteilijällekin. - Informaatio 1/2010: [e1] 2010: Kenttätöitä vankilassa. - Henrikinkadun Helmi. Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tiedotuslehti 2/2009: [e1] 2010: Viettelyksen vaunu. Suomalainen myymäläauto 1930-luvulta 2000-luvulle. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 152 s. [c1] Lehtonen, J. & Tenkanen S. 2010: Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto, 392 s. [c2] Leimu, P. 2010: Espanjantauti niitti varusmiehiä Suomessa Turun Sanomat [e2] 2010: Kansatiede ja Euroopan kansat. Suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Turku: Kansatiede, Turun yliopisto. 266 s. [c1] 2010: Espanjantauti kaatoi varusmiehiä Suomessa Hiidenkivi 2/2010, [e1] 2010: Sotilasparodiat. - Lippu ja kunnia. Näkökulmia sotilasperinteeseen II, (toim. Markus Anaja). Sotilasperinteen seura ry. Helsinki, s [e1] 2010: Modernization of the countryside as a challenge to Finnish ethnology. - Ethnology in the 21st century. Transnational reflections og past, present and future, (toimittajat - editors Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen. Kansatiede - European Ethnology, Turun yliopisto - University of Turku), Turku, s [b3] 2010: Customs governing the Use of National Flags in Europe and North America. - Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendös Barna Gábor tiszteletére. Studies in Honour of Gágor Barna on His 60th Birthday. Beiträge zum 60 Geburtstag von Gábor Barna. szerkesztette (eds./hrsg.) Mód Laszlo és Simon András. Szeged, pp [E1] Mäki, M. 2010: From a Modern Power Plant to a Factory of Culture - Hanasaari A Power Plant as an Object of Industrial Heritage in Helsinki In: J.Lehtonen & S.Tenkanen (eds.): Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Turku : Turun yliopisto, kansatiede, pp [b3] Ruotsala, H. 2010: Nature Has Its Own Soul and Speaks Its Own Language The Meaning of Local Landscape in the Pallastunturi Fells. AJEC, Anthropological Journal of European Cultures 19 (2), [A1] 2010: Gendered religious spaces among the Mari in Central Russia. In: Marja-Liisa Keinänen (ed.): Women s everyday religion..stockholm: University of Stockholm, [A3] 2010: Reindeer fences in Focus. Ref. Teppo Korhonen. Poroerotus. Historia, toiminta ja tekniset ratkaisut. SKS Ethnologia Scandinavica 40: [B1] 21

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 20042003 57 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Laadittu syksyllä 2006. Laatija Eeva-Liisa Haanpää Bibliografiaa ylläpidetään jatkuvasti. Päivitetty viimeksi 6/2013. Sisällys A. Artikkelit...

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2006

ETHNOS TIEDOTE 1/2006 ETHNOS TIEDOTE 1/2006 Sisältö Puheenjohtajan palsta:...3 Toimintakertomus vuodelta 2005...5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006...10 Maailmankylässä Göteborgissa...12 Havaintoja Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila CV/Jaakko Hämeen-Anttila/15.9. 2014 1. Full name Jaakko Markus Hämeen-Anttila, male 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Altti Kuusamo: Publications (1977-2012)

Altti Kuusamo: Publications (1977-2012) Appendix 2 Altti Kuusamo: Publications (1977-2012) A Peer-reviewed scientific articles 1 Helsingin kahviloiden semiotiikkaa. Synteesi 2-4/1982, s. 60-64. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 2 Kuvataiteen ns.

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Akateemikko Jorma Panula 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Toimittaja Kari Lumikero 15.000 euroa Hakemuksetta

Lisätiedot

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 Niina Kuorikoski, Annakaisa Paukkeri, Hanna-leena nissilä & Vappu Sunnari (toim.) 2007 Kuvat: Etukansi: Vuokko Isaksson: KOLME NAISTA Rakastunut nainen (A Woman

Lisätiedot