PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012"

Transkriptio

1 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO Suomen Palopäällystöliitto ry ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Raportti Laatijat: Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto ja Hanna Suontausta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Helsinki Suomen Palopäällystöliitto I Iso Roobertinkatu 7 A 5, Helsinki I puhelin (09) I faksi (09) I I

2 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Sisällys 1 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA PEHKO Taustaa Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä Osallistujien valinta Koulutusohjelman rahoitus ja talous OSALLISTUJAT Osallistuneet pelastuslaitokset Esimieskokemus Käsitys johtamiskulttuurin nykytilasta, koosteet PEHKO Esimiestyö (grafiikka) Työyksikön ilmapiiri (grafiikka) Organisaatiokulttuuri (grafiikka) Sitoutuminen organisaatioon (grafiikka) Työmotiivit (grafiikka) KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ JA AIKATAULU Ensimmäinen jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat Jakso yksi: Ensimmäinen päivä Jakso yksi: Toinen päivä Jakso yksi: Kolmas päivä Materiaalit Toinen jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus Jakso kaksi: Ensimmäinen päivä Jakso kaksi: Toinen päivä Jakso kaksi: Kolmas päivä Materiaalit Kolmas jakso: Henkilöstöjohtaminen Jakso kolme: Ensimmäinen päivä Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 1, 2 ja 3) Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 4 ja 5) Jakso kolme: Kolmas päivä Materiaalit PALAUTTEET KOULUTUSOHJELMAN VAIKUUTTAVUUDESTA... 31

3 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 4.1 Vastausprosentti Kurssin pituus Mikä oli parasta koulutusohjelmassa? Vastaukset Mitkä asiat kannattaisi mielestäsi toteuttaa toisin? Vastaukset Mitkä olivat tärkeimmät henkilökohtaiset tavoitteesi osallistuessasi koulutusohjelmaan? Vastaukset Miten hyvin edellä mainitsemasi tavoitteet täyttyivät? Solmitko koulutusohjelman yhteydessä työsi kannalta uusia kontakteja tai syntyikö uusia yhteistyökuvioita? Suosittelisitko vastaavaa koulutusohjelmaa työyhteisösi muille henkilöille? Oliko koulutusohjelman sisällössä mielestäsi täysin tarpeettomia osia? Puuttuiko koulutusohjelman sisällöstä mielestäsi jotain olennaista? Miten osallistuminen koulutusohjelmaan hyödytti sinua? Miten sinun osallistumisesi koulutusohjelmaan hyödytti pelastusalaa toimialakohtaisesti? HENKILÖKOHTAISET KEHITYSTYÖT Valmiit kehitystyöt ( ) tekijät ja aiheet KOULUTUSOHJELMA JA OPINTOPISTEVASTAAVUUDET Edellytykset opintopisteen vastaavuudelle Mahdollisuus turvallisuusalan lisäopintoihin Tietoja koulutuksesta TULEVAISUUS LIITTEET Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kyselylomake Pelastutoimen henkilöjohtamisen kehittäminen Osallistujan taustat ja odotukset Kyselylomake Pelastustoimen johtamiskulttuurin nykytila ja kehittämishaasteet Infokirje... 79

4 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Kuvaluettelo Kuva 1 PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain Kuva 2 Mitä mieltä kurssin pituudesta? Kuva 3 Tavoitteiden täyttyminen Kuva 4 Uusien kontaktien ja yhteistyökuvioiden syntyminen Kuva 5 Suosittelisitko koulutusta muille? Kuva 6 Henkilökohtainen kehitystyö... 50

5 5 1 Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelma PEHKO 1.1 Taustaa Suomen Palopäällystöliitto (SPPL), Pelastusopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö alkoivat suunnitella Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämistä vuonna Heti alusta oli selvää, että valmennus haluttiin ankkuroida mahdollisimman kiinteästi meneillään olevien muutosten tukemiseen ja henkilöstöjohtamisen rooliin muutoksen toteutuksessa. Varsinaiset koulutukset alkoivat keväällä 2010 ja viimeinen koulutusohjelma saatiin päätökseen toukokuussa Koulutusohjelmassa oli kaiken kaikkiaan 101 osallistujaa, 91 miestä ja 10 naista. Nimeksi valmennukselle koulutusohjelman ohjausryhmä päätti antaa PEHKO lyhennettynä virallisen nimen alkukirjaimista (Pelastustoimen Henkilöjohtamisen Koulutusohjelma). Sisällön suunnittelun päävastuu oli Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kehitysjohtaja, KL Pertti Laineella, jolla on monivuotinen kokemus henkilöstöjohtajan tehtävistä yritysmaailmasta. Erityisesti koulutusohjelman Strategia-osuuden suunnittelussa vahva rooli oli myös Pelastusopiston yliopettaja Heikki Ojalalla. Pertti Laine jäi eläkkeelle koulutusohjelman aikana, mutta jatkoi PEHKON luennoitsijana koko valmennuksen ajan. Professori Tomi Kallio, dosentti Jukka-Pekka Puro ja kehitysjohtaja, FT Heikki Haaparanta ( alkaen) toivat myös tärkeitä osia koulutusohjelman sisältöön. Koulutuspäällikkö Hanna Suontaustan (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) vastuulla oli kurssien arjen pyörittämien sekä Moodle-verkko-oppimisympäristön ylläpito ja hallinnointi. Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelman ohjausryhmään kuuluivat Piia Vähäsalo, Tomi Timonen, Pauli Nurminen, Risto Wikström ja Tarja Oksanen. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön puolesta ohjausryhmätyöskentelyssä ovat olleet mukana Pertti Laine, Hanna Suontausta ja Heikki Haaparanta. Lisäksi ohjausryhmä työskentelyyn hankkeen aikana osallistuivat myös Heikki Ojala ja Kari Kinnunen Pelastusopistolta. 1.2 Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä Miksi tällainen koulutusohjelma haluttiin toteuttaa? Ohjelman suunnittelun lähtökohtana oli se, että vaikka pelastuslaitoksissa oli jo toteutettu monenlaista johtamisen kehittämistä, nyt tarvittiin uudenlaista otetta johtamiseen; sellaista, joka yhdistäisi ja kehittäisi koko toimialan johtamista. Yleistavoitteena oli kehittää pelastustoimen henkilöjohtamista niin, että ylemmissä esimiestehtävissä toimivat ymmärtävät oman johtamistyönsä merkityksen alan keskeisten muutoshankkeiden toteuttamisessa. Samalla kehitettäisiin päivittäistä henkilöjohtamista entistä paremmin ihmisten motivoitumista, osallistumista ja jaksamista tukevaksi.

6 6 Palopäällystöliitto lähetti pelastusalueille koulutusohjelman kutsun kevättalvella 2010 (kuva seuraavassa).

7 7 Kutsun perusteella ilmoittautumisia alkoikin tulla ja ensimmäinen kurssi lähti liikkeelle toukokuussa 2010.

8 8 1.3 Osallistujien valinta Pelastuslaitosten johto työnantajina valitsi osallistujat. Erityisen tärkeänä valintakriteerinä pidettiin osallistujan omaa motivaatiota osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Kun koulutusohjelmia oli suunniteltu toteuttaa viisi kappaletta ja kuhunkin toteutukseen otettiin noin 20 osallistujaa, mahdollisti tämä noin sadan avainhenkilön osallistumisen kehittämisohjelmaan. Tämä osallistujamäärä myös saavutettiin. Palopäällystöliitto otti vastaan ilmoittautumiset ja hoiti majoitusvaraukset ja käytännöt Vierumäki Country Clubin suuntaan. Liitto toimitti tiedot osallistujista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle, joka hoiti käytännössä osallistujien informoinnin ja orientoinnin sekä kutsumisen varsinaiseen koulutusohjelmaan. 1.4 Koulutusohjelman rahoitus ja talous Koulutusohjelma toteutettiin Palosuojelurahaston 100 % erityisavustuksella siten että osallistuminen koulutukseen oli maksutonta. Lähettävät tahot vastasivat osallistujien palkka-, matka- ja majoituskuluista. Kehittämishankkeen välittömät kustannukset olivat ,14 euroa eli 1 % Kustannusten jakautumien 1 % TUKKK n euroa/osallistuja sisältäen Luennoitsijakulut suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen. 31 % 39 % Tilat ja ruokailu Hankkeelle myönnettiin Palosuojelurahaston erityisavustusta eu- muut kulut Ohjausryhmä roa, joka koostui varsinaisesta hankeasustuksesta euroa sekä 28 % euron lisärahoituksesta. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio vuonna 2008 oli rahoitusta suunniteltaessa euroa, jonka ylittyminen johtui kehittämisohjelman lopullisesta toteutusmuodosta, kuten ryhmätyönohjauksen mukaan ottamisesta sekä toteutuspaikan sijainnista aiheutuvista ennakoimattomista matkakuluista. Lisäksi arvioitujen kustannusten ylittymiseen vaikutti yleinen kustannustason nousu. Palopäällystöliitto piti hanketta niin merkittävänä että ohjelmat päätettiin viedä sovitussa muodossa loppuun saakka ja liitto vastasikin osaltaan kulujen ylittymisestä aiheutuvista kustannuksista ,14 euroa. Hankkeen hallinnointi toteutettiin Palopäällystöliiton toimesta palosuojelurahaston yleisavustuksen turvin. Lähettävät tahot panostivat henkilöjohdon koulutukseen lähipäivien muodossa 909 henkilötyöpäivää, mikä vastaa yli neljän henkilötyövuoden panosta. Mikäli arvioidaan panostusta rahallisessa muodossa käyttäen laskennassa palomestarin kokonaisansiota 4029 euroa/kk (tilastokeskus 2010) euroa, oli panostus jo palkkakulujen osalta sivukulut huomioiden lähes euroa.

9 9 2 Osallistujat Koulutusohjelman aloitti kaiken kaikkiaan 101 henkilöä, joista 95 kävi koko koulutusohjelman läpi ja 6 keskeytti. Keskeyttäneistä 3 vaihtoi työpaikkaa tai tehtäviä ja yksi osallistuja keskeytti sairastumisen vuoksi. Miehiä osallistujista oli 91, naisia 10. Osallistujien keski-ikä oli 46 vuotta, nuorin osallistuja oli 27-vuotias ja vanhin 59. OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Ari Keijonen SPPL 1. Ari Saarenpää Lapin pela 1. Heikki Levón Oulu-Koillismaan pela 1. Jani Aaltonen Päijät-Hämeen pela 1. Jarmo Haapanen Jokilaaksojen pela 1. Jorma Kuikka Itä-Uudenmaan pela 1. Juha Lindholm Helsingin pela 1. Juha Virto Varsinais-Suomen pela 1. Mikko Nygård SM 1. Ole Wik Pohjanmaan pela 1. Pauli Nurminen Keski-Suomen pela 1. Pekka Hynynen Länsi-Uudenmaan pela 1. Pertti Mäenpää Hätäkeskuslaitos 1. Petri Talikka Kanta-Hämeen pela 1. Teemu-Taavetti Toivonen Tampereen aluepelastuslaitos 1. Tuomo Kukkonen Oulu-Koillismaan pela 1. Ulf Westerstråhle Etelä-Karjalan pela 1. Veli-Matti Heininen Kymenlaakson pela 1. Yrjö Jantunen Pohjois-Karjalan pela 1. Arto Mäkelä Etelä-Karjalan pela 2. Esko Hätinen Pohjois-Karjalan pela 2. Hanna Talka Keski-Uudenmaan pela 2. Harri Paldanius Lapin pela 2. Heikki Suomalainen Päijät-Hämeen pela 2. Jari Lepistö Jokilaaksojen pela 2. Jarkko Selin Keski-Uudenmaan pela 2. Jarmo Peltonen Pohjanmaan pela 2. Juha Tiitinen Kymenlaakson pela 2. Kari Alanko Varsinais-Suomen pela 2. Martti Sneck Länsi-Uudenmaan pela 2.

10 10 OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Mika Kuivalainen Keski-Suomen pela 2. Pekka Mutikainen Tampereen aluepelastuslaitos 2. Petri Hintikka Oulu-Koillismaan pela 2. Stig Granström Länsi-Uudenmaan pela 2. Tomi Pursiainen Itä-Uudenmaan pela 2. Torbjörn Lindström Varsinais-Suomen pela 2. Veikko Valli Oulu-Koillismaan pela 2. Ville Mensala Helsingin pela 2. Alpo Nikula SM 3. Arto Heiskanen Pohjois-Savon pela 3. Ilpo Tolonen Kymenlaakson pela 3. Jari Kivekäs Keski-Uudenmaan pela 3. Jukka Valtoaho Etelä-Karjalan pela 3. Jyrki Paunila Tampereen aluepelastuslaitos 3. Kaj Enqvist Pohjanmaan pela 3. Lauri Jaakkola Länsi-Uudenmaan pela 3. Markus Koskela Kanta-Hämeen pela 3. Mika Kivipato Kanta-Hämeen pela 3. Mika Viljanen Varsinais-Suomen pela 3. Niklas Eriksson Keski-Uudenmaan pela 3. Paula Kantis Länsi-Uudenmaan pela 3. Petri Nenonen Varsinais-Suomen pela 3. Petteri Hynönen Pohjois-Savon pela 3. Pia Nyman Itä-Uudenmaan pela 3. Ritva Tanttu Etelä-Karjalan pela 3. Sirpa Heiskanen Oulu-Koillismaan pela 3. Tarja Hjelt Kymenlaakson pela 3. Timo Rantala Lapin pela 3. Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pela 3. Tomi Timonen SPPL 3. Esa Ihalainen Jokilaaksojen pela 4. Esa Viiru Etelä-Karjalan pela 4. Heikki Aarela Keski-Uudenmaan pela 4. Heikki Kervinen Länsi-Uudenmaan pela 4. Henri Vänni Keski-Suomen pela 4. Juhani Carlson Kymenlaakson pela 4. Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pela 4.

11 11 OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Marja Sopanen Keski-Uudenmaan pela 4. Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pela 4. Matti Honkanen Pelastusopisto 4. Mika Haverinen Oulu-Koillismaan pela 4. Mika Salmela Tampereen aluepelastuslaitos 4. Mika Viertola Pohjois-Karjalan pela 4. Petri Tuomi Oulu-Koillismaan pela 4. Sami Häkkinen SPPL 4. Sanna Leiviskä Lapin pela 4. Tuomo Kallio Jokilaaksojen pela 4. Hannu Orrenmaa Oulu-Koillismaan pela 5. Juha Karhu Länsi-Uudenmaan pela 5. Juha Lahtinen Päijät-Hämeen pela 5. Juha Rajala Keski-Uudenmaan pela 5. Jussi Rahikainen Kuntaliitto 5. Jörgen Lang Pohjanmaan pela 5. Krister Fogelberg Pohjanmaan pela 5. Lari Parkkinen Pohjois-Karjalan pela 5. Maria Murtola Kanta-Hämeen pela 5. Markku Saarinen Kanta-Hämeen pela 5. Minna Branders Länsi-Uudenmaan pela 5. Olli Korteniemi Jokilaaksojen pela 5. Olli Pietikäinen Länsi-Uudenmaan pela 5. Pertti Loivamaa Keski-Suomen pela 5. Petri Lindh SPPL 5. Sami Lindfors Tampereen aluepelastuslaitos 5. Seppo Törönen Pohjois-Karjalan pela 5. Tauno Toivanen Oulu-Koillismaan pela 5. Tero Vanhamaa Kymenlaakson pela 5. Tuomo Virkkala Kanta-Hämeen pela 5. Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pela 5. Vesa Leinonen Kymenlaakson pela 5. Vesa-Pekka Tervo Keski-Uudenmaan pela 5. Yrjö Jalava Keski-Uudenmaan pela 5.

12 Osallistuneet pelastuslaitokset Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta PEHKO-koulutusohjelmaan lähetti osallistujia 17, lisäksi osallistujia oli Suomen Palopäällystöliitosta, Sisäasiainministeriöstä, Hätäkeskuslaitoksesta, Pelastusopistosta ja Kuntaliitosta. Eniten osallistujia oli Länsi-Uudenmaan sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksista. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Satakunta eivät lähettäneet yhtään osallistujaa. PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain Länsi-Uudenmaan pela Oulu-Koillismaan pela Keski-Uudenmaan pela Kymenlaakson pela Kanta-Hämeen pela Etelä-Karjalan pela Jokilaaksojen pela Pohjanmaan pela Varsinais-Suomen pela Tampereen aluepelastuslaitos Pohjois-Karjalan pela Lapin pela Päijät-Hämeen pela SPPL Keski-Suomen pela Itä-Uudenmaan pela Helsingin pela Pohjois-Savon pela SM Hätäkeskuslaitos Kuntaliitto Pelastusopisto Kuva 1 PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain

13 Esimieskokemus Kaikille osallistujille teetettiin 1- ja 2-jaksojen välissä professori Tomi J. Kallion kehittämä MPE-kysely (Management Personal Evaluation), jossa kysyttiin taustatietoina mm. esimieskokemusvuosia ja asemaa organisaatiossa. Seuraavassa koosteet kyselyjen tuloksista esimieskokemuksen osalta: PEHKO 1 Vastaajia yht. 17 (17 / 19, kaikki vastaajat miehiä) Vastaajien keski-ikä 48 vuotta (min 33, max 58) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 15,1 vuotta (min 3, max 28) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 2 Vastaajia yht. 18 (18 / 19, 17 miestä ja 1 nainen) Vastaajien keski-ikä 45 vuotta (min 35, max 57) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 15,4 vuotta (min 1, max 30) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 3 Vastaajia yht. 18 (18 / 22, 14 miestä ja 4 naista) Vastaajien keski-ikä 45 vuotta (min 29, max 55) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 12,6 vuotta (min 0, max 25) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 4 Vastaajia yht. 16 (16/18, 13 miestä ja 3 naista) Vastaajien keski-ikä 44 vuotta (min 27, max 54) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 12,8 vuotta (min 1, max 24) Asema organisaatiossa: 2,2 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 5 Vastaajia yht. 18 (18/23, 17 miestä ja 1 naista) Vastaajien keski-ikä 45,9 vuotta (min 32, max 57) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 14,4 vuotta (min 0, max 34) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto)

14 Käsitys johtamiskulttuurin nykytilasta, koosteet PEHKO 1-5 Osallistujilta kysyttiin ennen koulutusohjelman alkua heidän käsitystään Pelastustoimen johtamiskulttuurin nykytilasta. Vastauksiin ei sisältynyt suurta dramatiikkaa asioiden koettiin olevan pääsääntöisesti hyvin. Eräitä kehittämisalueita kuitenkin vastauksista oli löydettävissä: esimiehen rooli osaamisen tukijana ja kehittäjänä, aktiivinen ja varhainen ongelmiin puuttuminen sekä aloitteellisuuteen ja kehittämiseen innostaminen ja kuuleminen. Myös ikuisuusaihe tiedon kulku - tai paremminkin sen kulkemattomuus - nousi esiin. Parantamisen varaa oli myös palkitsemisen ja henkilöstöstä huolehtimisen alueilla. Seuraavassa esitetään kootut vastaukset graafisesti Esimiestyö (grafiikka)

15 15

16 16 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Koetko, että sinun ja lähiesimiehesi välinen suhde on stressaava? Erittäin harvoin tai ei koskaan Melko harvoin Silloin tällöin Melko usein Hyvin usein tai aina

17 2.3.2 Työyksikön ilmapiiri (grafiikka) 17

18 18 60% Jäykkä ja sääntöihin perustuva 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erittäin vähän tai ei lainkaan Melko vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon

19 Organisaatiokulttuuri (grafiikka) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Erittäin harvoin tai ei koskaan Onko tiedonkulku riittävää työyhteisössäsi? Melko harvoin Silloin tällöin Melko usein Hyvin usein tai aina

20 20

21 21

22 Sitoutuminen organisaatioon (grafiikka) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tämä organisaatio todella innostaa minua parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen Täysin eri mieltä Melko paljon eri mieltä Siltä väliltä Lähes samaa mieltä Täysin samaa mieltä

23 2.3.5 Työmotiivit (grafiikka) 23

24 24

25 25

26 26 3 Koulutusohjelman sisältö ja aikataulu Koulutusohjelma koostui kolmesta kolmen päivän lähityöskentelyjaksosta (yhteensä 9 lähipäivää) ja näiden välissä etäopiskelusta (monimuoto-opiskelu verkossa). Lisäksi jokainen osallistuja sai tehtäväkseen henkilökohtaisen kehitystyön. Kullakin kurssilla oli noin 20 osallistujaa. Toteutusaikataulu oli seuraava: 1. jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat 2. jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus 3. jakso Henkilöstöjohtaminen PEHKO PEHKO PEHKO PEHKO PEHKO Lähipäiväjaksojen sisällöt tarkentuivat ja muuttuivat koulutusohjelmakokonaisuuden aikana jonkin verran annettujen palautteiden myötä. Seuraavassa on esitelty lähipäiväjaksojen ohjelmat ja luennoitsijat pääkohdittain. Kurssikohtaiset päiväohjelmat ovat tämän raportin lopussa liitteinä. 3.1 Ensimmäinen jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat Ensimmäisessä jaksossa alustajina olivat Sisäasiainministeriön Pelastusosastolta hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen (PEHKO 1), suunnittelujohtaja Veikko Peltonen (PEHKO 2 ja 3) sekä neuvotteleva virkamies Henri Helo (PEHKO 4 ja 5). Pelastusjohtajat Pekka Vänskä, Seppo Lokka sekä Vesa Parkko alustivat keskusteluja omilla luennoillaan. Teija Mankkinen SPEKistä, Pelastusopiston yliopettaja Heikki Ojala sekä PEHKOn pääopettaja Pertti Laine toivat omaa osaamistaan strategisen muutoksen läpikäyntiin. Vierumäen valmennuspäällikkö Matti Heikkilä sekä Lahden kaupungin talousjohtaja Mika Mäkelä pitivät myös omat, hyvät palautteet saaneet alustuksensa ensimmäisessä jaksossa Jakso yksi: Ensimmäinen päivä Valmennuksen avaus ja esittely: Tavoitteet ja odotukset.

27 27 Osallistujien esittely Ministeriön puheenvuoro Strateginen johtaminen - viitekehyksiä Pelastustoimen strategiset kehityshaasteet ja -hankkeet Jakso yksi: Toinen päivä Henkilökohtaisten kehitystehtävien käynnistäminen, koulutusohjelman etäopiskeluympäristöön tutustuminen yms. Pelastustoimen tuottavuushaasteet ja johtajan rooli tuottavuuden kehittäjänä Miksi muutos ja kehittäminen on tahmeaa pelastustoimessa? tai Isännän ääni kunnan puheenvuoro: Muutos niukkojen resurssien maailmassa Oma jaksaminen sekä fyysisen kunnon ja elämäntapojen merkitys Jakso yksi: Kolmas päivä Pelastustoimen muutoskulttuuri - johtajana muutoksessa pelastustoimialalla Voimavarat ja jaksaminen muutostilanteissa Orientointi työnohjaukseen Jakson päätös ja kotiin lähtö Materiaalit Ykkösjakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat mm. alustuksia: Heikki Ojala: Strategisen johtamisen viitekehys Pekka Vänskän artikkeli Pelastustoimen strategioissa on yksi vika Seppo Lokka: Strateginen johtaminen Pertti Laine: Muutoksen johtaminen, Muutos ja työhyvinvointi Matti Heikkilä: Liikunnasta täsmälääkettä Vesa Parkko: Johtamisen kehittäminen

28 Toinen jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus Ensimmäisen ja toisen jakson välissä osallistujat olivat vastanneet professori Tomi J. Kallion MPE-kyselyyn, jonka tuloksien läpikäynti kuului toisen jakson ohjelmaan. Tomi Kallio vetikin ensimmäisen päivän kokonaisuudessaan. Toinen päivä oli rakenteeltaan haasteellinen. Kaikki osallistujat tutustuivat työnohjaukseen ryhmätyönohjauksen muodossa niin, että kunkin ryhmän sessio kesti 1,5 tuntia. Näin koko päivän ajan 4-6 henkilön ryhmä (vaihtuvalla kokoonpanolla) oli poissa luokkatyöskentelystä. Ensimmäisessä PEHKOssa kokeiltiin mallia, jossa aamu- ja iltapäivällä luokassa käytiin läpi sama opetus aina puolelle osallistujista. Neljännes osallistujista oli aina työnohjauksessa ja toisella neljänneksellä oli vapaata vastaavan ajan. PEHKO 2-5:lla siirryttiin kuitenkin malliin, jossa päivän ohjelma ja ryhmätyönohjaus kulkivat rinnakkain Jakso kaksi: Ensimmäinen päivä Henkilökohtaisen johtamisen ja vuorovaikutustavan viitekehykset Oma henkilökohtainen johtamis- ja vuorovaikutustapa Tietoisuus, kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollisuudet Jakso kaksi: Toinen päivä Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Katsaus kehitystöihin Kehitystöiden aiheanalyysiraportit, teemojen sparrausta ja työstämistä Jakso kaksi: Kolmas päivä Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi johtamisen työkaluina Millaista johtamistapaa pelastustoimi (kehitys ja tavoitteet) edellyttää Materiaalit Kakkosjakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat alustuksia: Tomi J. Kallio: Oma henkilökohtainen johtamis- ja vuorovaikutustapa II: Tietoisuus, kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollisuudet Tomi J. Kallio: Henkilökohtaisen johtamisen ja vuorovaikutustavan viitekehykset, MPE-kyselyn tulokset

29 Kolmas jakso: Henkilöstöjohtaminen PEHKOn viimeinen jakso, Henkilöstöjohtaminen, muuttui eniten koko koulutusohjelman aikana. Ensimmäisen PEHKOn palautteiden perusteella pääluennoitsijaksi viimeseen jaksoon vaihdettiin Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineesta dosentti Jukka-Pekka Puro. Toinen päivä oli jälleen pyhitetty työnohjaukselle, joten osa osallistujista oli pois ryhmästä, kuten kakkosjaksollakin. PEHKO 1-3:ssa toisen päivän muu (työnohjauksen lisäksi) sisältö koostui kehityskeskustelujen ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen käsittelemisestä. Kahdessa viimeisessä PEHKOssa aiheiksi päivitettiin uudet oppimiskäsitykset esimiestyön taustalla sekä esimiestyöhän vaikuttavat uudet teknologiat. Koko PEHKO-koulutusohjelman viimeinen päivä koostui aina osallistujien henkilökohtaisten kehitystöiden esittelyistä. Kukin osallistuja kertoi 5-15 minuutin pikaesittelyssä oman kehitystyönsä pääkohdat ja esittelyn jälkeen muilla osallistujilla sekä esittelytilaisuuksiin kutsutuilla Pelastustoimen johdon edustajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja keskustella esityksistä Jakso kolme: Ensimmäinen päivä Esimiehen viestintä henkilöstöjohtamisen kysymyksenä Esimiehen vuorovaikutuksen kehittäminen Esimiehen viestintätaidot Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 1, 2 ja 3) Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Henkilöstöjohtamisen maailma Keskustelu ja interaktio esimiestyössä Esimies-alaiskeskustelut Kehityskeskustelut ja korjaava palaute Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 4 ja 5) Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Uusi oppimiskäsitys esimiestyön taustalla Teknologian kehityssuuntia Uudet teknologiat esimiestyön tukena ja haasteena

30 Jakso kolme: Kolmas päivä Kehitystöiden esittelyt Kurssin päätös Materiaalit Viimeisen eli kolmannen jakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat alustuksia: Jukka-Pekka Puro: Esimiesviestinnän kehittäminen Heikki Haaparanta: Käsitys ihmisen oppimisesta 90-luvulta lähtien suuressa murroksessa suomalaisessa koulutuskentässä, Teknologia ja tietojärjestelmät kehittyvät yhä nopeammin, Sosiaalinen media Oheismateriaalit eivät ole suuren kokonsa vuoksi tässä raportissa mukana, mutta ne on luovutettu SPPL:lle sähköisessä muodossa.

31 31 4 Palautteet koulutusohjelman vaikuuttavuudesta 4.1 Vastausprosentti Koko koulutusohjelman päätyttyä toukokuun 2012 lopulla kaikille osallistujille lähetettiin palautekysely. Kaikista 101 vastaajasta kyselyyn vastasi 63, vastaukset jakautuivat ryhmien välillä seuraavasti (vastausprosentti): PEHKO 1 13/19 eli 68 % PEHKO 2 11/19 eli 58 % PEHKO 3 11/22 eli 50 % PEHKO 4 14/18 eli 78 % PEHKO 5 14/23 eli 61 % Yhteensä 63/101 eli 63 % 4.2 Kurssin pituus Yli 90 % vastanneista piti koulutusohjelman pituutta sopivana, vajaa 8 % olisi halunnut kurssin olevan pidempikin. Vastaajista vain yhden (1,6 %) mielestä PEHKOn kesto oli liian pitkä. Kuva 2 Mitä mieltä kurssin pituudesta?

32 Mikä oli parasta koulutusohjelmassa? Avoimeen kysymykseen Mikä oli parasta koulutusohjelmassa saatiin 56 erilaista vastausta. Useimmat vastauksissa esille tulleet asiat olivat: verkostoituminen ja kollegoiden tapaaminen (15/56 eli 27 % vastauksista) hyvät ja mielenkiintoiset luennot ja luennoitsijat (27/56 eli 48 % vastauksista) Vastaukset - keskustelut ja verkottuminen - Verkostuminen, uusia idiksiä johtamiseen - Kurssilaisilta saatu vertaistuki. Pekka Vänskän alustus oli erinomainen - Alan asioiden käsittely ammattilaiisten kanssa ja hyvin johdetussa oppimistilaisuudessa. - Mielenkiintoiset luennot ja niiden pohjalta keskustelu muiden kurssilaisten kanssa. - Asiantuntevat luennoitsijat - Ei enää meinaa muistaakaan, mutta erityisesti keskustelut joidenkin luennoitsijoiden esitysten yhteydessä ja niiden jälkeen. - Toisten pelastustoimialueden henkilöstön tapaaminen ja heidän kanssaan käydyt keskustelut - Verkostoituminen - Irtiotto arjen työstä. - Muut opiskelijat, paikka, osa koulutussisällöstä - Kertausta vanhoihin opintoihin. Mieleenjäävin oli suomalaisten kuntoilutottumukset luento. - Keskustelut ja yhteisiin probleemoihin paneutuminen. Lopputyöt. - Kokonaisjärjestelyt - Ohjelma sinänsä oli laadittu hyvin, ryhmässä tekeminen ja lopputöiden tulokset. - Kollegoiden tapaaminen ja vertaisoppiminen, mielenkiintoiset luennot, irtautuminen arjesta. - Keskustelut, ryhmätyöt ja niiden purku - Hyvät aiheet ja ennen kaikkea korkeatasoiset luennoitsijat - Vuorovaikutus. Osaavat kouluttajat. Hyvät puitteet. - Olin opiskellut viimeksi 2003 ja koulutusohjelmassa hyviä asioita minulle oli tutustuminen tämän päivän sähköiseen viestintä maailmaan, joka toi tarpeen päivittää omia tietoja. Muutos ja kehittäminen, henkilökohtainen johtaminen ja vuorovaikutus jotka varmistivat, että oma ajatusmaailma on suunnilleen oikealla

33 33 kohdalla asioissa. Työnohjaus. Keskustelut muiden kanssa. - Vuorovaikutus osallistujien mukaan lukien "opettajat" kanssa. Räätälöity turvallisuusalan ihmisille - Oman toimialan henkilöiden tapaaminen eri puolilta Suomea ja kokemusten vaihtaminen. Hyvät ja mielenkiintoiset luennot. - Verkostoituminen ja se havainto, että myös muissa orgnisaatioissa ja toimialoilla painitaan samojen ongelmien kanssa. Lisäksi työnohjaukseen liittyvät asiat olivat erinomaisia. - Verkottuminen muiden samaatyötä tekevien kanssa ja herkulliset keskustelut polttavista aiheista. - Henkilökohtaisesti: toisen osallistujan esille tuoma kehitystyönaihe ja se, että sai esittää kehitystyönsä pelastusylijohtajalle Koulutuksellisesti/yhteisöllisesti: verkostoituminen Yhdellä sanalla edellä mainitut summattuna verkostoituminen - Uudet ihmiset! Ja kokemusten vertailu ja kuulla mitä missäkin on touhuttu (esim henkilöstöasioiden kanssa) ja minkälaisiin lopputuloksiin niin on päästy. - Hyvät luennoitsijat. - Asiantuntijaluennot - Kollegoiden tapaaminen ympäri Suomea. Yhteisistä kehittämisalueista keskustelu ja pohdiskelu kollegoiden kesken. Koulutusohjelman vetäjien näkemykset, "alan ulkopuolisin" silmin katsottuna. - Henkilö, joka luennoi kunnosta, omasta jaksamisesta jne. Oliko joku valmentaja tms. Hän oli paras! Hänen luentonsa oli vahva ja vaikuttava. Vaikutti minuun henkilökohtaisella tasolla. Kun saa kehon liikkumaan ja fyysisen kunnon nousemaan -> vaikuttaa se mieleen ja kaikkeen toimintaan! Yliopistotaustan omaavat kouluttajat. Sain paljon teoreettista tietoa ja he saivat minut ajattelemaan. Vaikutukset näkyvät työssäni tulevaisuudessa. - luennot, verkostoituminen->uusia alan henkilöitä joita ei aiemmin nähnyt/tuntenut - Muutama luento + keskustelu Esim. Matti Heikkilä; Mika Mäkinen sekä yleiset keskustelut - Erittäin hyvät luennot. Asiantuntevat luennoitsijat - Kokonaisuua erittäin hyvä - Aikataulutus oli sopiva (Kolme lähijaksoa 5 kk:n aikajanalla) Esimiesviestinnän kehittäminen J-P Puron osuus oli hyvä. Kyselyiden tulokset ja vertaileminen erilaisiin työntekijäryhmiin antoi perspektiiviä pelastustoimen johtamismalleihin. - Keskityttiin oman toiminnan kehittämiseen. Kurssilla oleelliset asiat tulivat hyvin esille. - Joka jaksolta löytyi vähintään yksi mukaansatempaava luennoitsija, jonka aihepiiriä olisi ollut mielenkiintoista kuulla syvällisemmin. Lisäksi ilman muuta kollegoi-

Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa. Esimieskoulutukset 2015-2016

Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa. Esimieskoulutukset 2015-2016 Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa Esimieskoulutukset 2015-2016 Taustaa Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelmat toteutettiin 2010 2012 Tuolloin nousi esiin tarve lähiesimieskoulutuksille

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖELIN

PELASTUSLAITOSTEN TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖELIN PELASTUSLAITOSTEN TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖELIN Pelastusalan työturvallisuusseminaari Kuopio 3. - 4.6. 2013 Ylitarkastaja Jouni Pousi 6.6.2013 Taustaa Hallitusohjelmaan perustunut

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle.

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Ilpo Lehtonen Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Pilotin päättymisen jälkeen tuotetussa raportissa on kuvattu mallintamisen toteutuminen sekä ehdotettu

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 PERA Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 Ohjelmistosuunnittelija Teemu Mykkänen Hankekoordinaattori Maija Puranen 21.4.2015 1 PERA

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 FT Nina Laine Ohjelmajohtaja, työhyvinvointi Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Essi Gustafsson Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Dispositio WASI hanke taustaa & hankkeen kuvaus Metal Age menetelmä osallistujien mielipiteitä Johtopäätöksiä - mitä

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Työnohjaus osana ikäjohtamista Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Helsingin ikähanke 4-vuotinen kehittämisohjelma 2011-2014 Tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot