PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012"

Transkriptio

1 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO Suomen Palopäällystöliitto ry ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Raportti Laatijat: Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto ja Hanna Suontausta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Helsinki Suomen Palopäällystöliitto I Iso Roobertinkatu 7 A 5, Helsinki I puhelin (09) I faksi (09) I I

2 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Sisällys 1 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA PEHKO Taustaa Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä Osallistujien valinta Koulutusohjelman rahoitus ja talous OSALLISTUJAT Osallistuneet pelastuslaitokset Esimieskokemus Käsitys johtamiskulttuurin nykytilasta, koosteet PEHKO Esimiestyö (grafiikka) Työyksikön ilmapiiri (grafiikka) Organisaatiokulttuuri (grafiikka) Sitoutuminen organisaatioon (grafiikka) Työmotiivit (grafiikka) KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ JA AIKATAULU Ensimmäinen jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat Jakso yksi: Ensimmäinen päivä Jakso yksi: Toinen päivä Jakso yksi: Kolmas päivä Materiaalit Toinen jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus Jakso kaksi: Ensimmäinen päivä Jakso kaksi: Toinen päivä Jakso kaksi: Kolmas päivä Materiaalit Kolmas jakso: Henkilöstöjohtaminen Jakso kolme: Ensimmäinen päivä Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 1, 2 ja 3) Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 4 ja 5) Jakso kolme: Kolmas päivä Materiaalit PALAUTTEET KOULUTUSOHJELMAN VAIKUUTTAVUUDESTA... 31

3 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 4.1 Vastausprosentti Kurssin pituus Mikä oli parasta koulutusohjelmassa? Vastaukset Mitkä asiat kannattaisi mielestäsi toteuttaa toisin? Vastaukset Mitkä olivat tärkeimmät henkilökohtaiset tavoitteesi osallistuessasi koulutusohjelmaan? Vastaukset Miten hyvin edellä mainitsemasi tavoitteet täyttyivät? Solmitko koulutusohjelman yhteydessä työsi kannalta uusia kontakteja tai syntyikö uusia yhteistyökuvioita? Suosittelisitko vastaavaa koulutusohjelmaa työyhteisösi muille henkilöille? Oliko koulutusohjelman sisällössä mielestäsi täysin tarpeettomia osia? Puuttuiko koulutusohjelman sisällöstä mielestäsi jotain olennaista? Miten osallistuminen koulutusohjelmaan hyödytti sinua? Miten sinun osallistumisesi koulutusohjelmaan hyödytti pelastusalaa toimialakohtaisesti? HENKILÖKOHTAISET KEHITYSTYÖT Valmiit kehitystyöt ( ) tekijät ja aiheet KOULUTUSOHJELMA JA OPINTOPISTEVASTAAVUUDET Edellytykset opintopisteen vastaavuudelle Mahdollisuus turvallisuusalan lisäopintoihin Tietoja koulutuksesta TULEVAISUUS LIITTEET Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kurssiohjelma: PEHKO Kyselylomake Pelastutoimen henkilöjohtamisen kehittäminen Osallistujan taustat ja odotukset Kyselylomake Pelastustoimen johtamiskulttuurin nykytila ja kehittämishaasteet Infokirje... 79

4 Suomen Palopäällystöliitto Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Kuvaluettelo Kuva 1 PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain Kuva 2 Mitä mieltä kurssin pituudesta? Kuva 3 Tavoitteiden täyttyminen Kuva 4 Uusien kontaktien ja yhteistyökuvioiden syntyminen Kuva 5 Suosittelisitko koulutusta muille? Kuva 6 Henkilökohtainen kehitystyö... 50

5 5 1 Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelma PEHKO 1.1 Taustaa Suomen Palopäällystöliitto (SPPL), Pelastusopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö alkoivat suunnitella Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämistä vuonna Heti alusta oli selvää, että valmennus haluttiin ankkuroida mahdollisimman kiinteästi meneillään olevien muutosten tukemiseen ja henkilöstöjohtamisen rooliin muutoksen toteutuksessa. Varsinaiset koulutukset alkoivat keväällä 2010 ja viimeinen koulutusohjelma saatiin päätökseen toukokuussa Koulutusohjelmassa oli kaiken kaikkiaan 101 osallistujaa, 91 miestä ja 10 naista. Nimeksi valmennukselle koulutusohjelman ohjausryhmä päätti antaa PEHKO lyhennettynä virallisen nimen alkukirjaimista (Pelastustoimen Henkilöjohtamisen Koulutusohjelma). Sisällön suunnittelun päävastuu oli Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kehitysjohtaja, KL Pertti Laineella, jolla on monivuotinen kokemus henkilöstöjohtajan tehtävistä yritysmaailmasta. Erityisesti koulutusohjelman Strategia-osuuden suunnittelussa vahva rooli oli myös Pelastusopiston yliopettaja Heikki Ojalalla. Pertti Laine jäi eläkkeelle koulutusohjelman aikana, mutta jatkoi PEHKON luennoitsijana koko valmennuksen ajan. Professori Tomi Kallio, dosentti Jukka-Pekka Puro ja kehitysjohtaja, FT Heikki Haaparanta ( alkaen) toivat myös tärkeitä osia koulutusohjelman sisältöön. Koulutuspäällikkö Hanna Suontaustan (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) vastuulla oli kurssien arjen pyörittämien sekä Moodle-verkko-oppimisympäristön ylläpito ja hallinnointi. Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelman ohjausryhmään kuuluivat Piia Vähäsalo, Tomi Timonen, Pauli Nurminen, Risto Wikström ja Tarja Oksanen. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön puolesta ohjausryhmätyöskentelyssä ovat olleet mukana Pertti Laine, Hanna Suontausta ja Heikki Haaparanta. Lisäksi ohjausryhmä työskentelyyn hankkeen aikana osallistuivat myös Heikki Ojala ja Kari Kinnunen Pelastusopistolta. 1.2 Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä Miksi tällainen koulutusohjelma haluttiin toteuttaa? Ohjelman suunnittelun lähtökohtana oli se, että vaikka pelastuslaitoksissa oli jo toteutettu monenlaista johtamisen kehittämistä, nyt tarvittiin uudenlaista otetta johtamiseen; sellaista, joka yhdistäisi ja kehittäisi koko toimialan johtamista. Yleistavoitteena oli kehittää pelastustoimen henkilöjohtamista niin, että ylemmissä esimiestehtävissä toimivat ymmärtävät oman johtamistyönsä merkityksen alan keskeisten muutoshankkeiden toteuttamisessa. Samalla kehitettäisiin päivittäistä henkilöjohtamista entistä paremmin ihmisten motivoitumista, osallistumista ja jaksamista tukevaksi.

6 6 Palopäällystöliitto lähetti pelastusalueille koulutusohjelman kutsun kevättalvella 2010 (kuva seuraavassa).

7 7 Kutsun perusteella ilmoittautumisia alkoikin tulla ja ensimmäinen kurssi lähti liikkeelle toukokuussa 2010.

8 8 1.3 Osallistujien valinta Pelastuslaitosten johto työnantajina valitsi osallistujat. Erityisen tärkeänä valintakriteerinä pidettiin osallistujan omaa motivaatiota osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Kun koulutusohjelmia oli suunniteltu toteuttaa viisi kappaletta ja kuhunkin toteutukseen otettiin noin 20 osallistujaa, mahdollisti tämä noin sadan avainhenkilön osallistumisen kehittämisohjelmaan. Tämä osallistujamäärä myös saavutettiin. Palopäällystöliitto otti vastaan ilmoittautumiset ja hoiti majoitusvaraukset ja käytännöt Vierumäki Country Clubin suuntaan. Liitto toimitti tiedot osallistujista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle, joka hoiti käytännössä osallistujien informoinnin ja orientoinnin sekä kutsumisen varsinaiseen koulutusohjelmaan. 1.4 Koulutusohjelman rahoitus ja talous Koulutusohjelma toteutettiin Palosuojelurahaston 100 % erityisavustuksella siten että osallistuminen koulutukseen oli maksutonta. Lähettävät tahot vastasivat osallistujien palkka-, matka- ja majoituskuluista. Kehittämishankkeen välittömät kustannukset olivat ,14 euroa eli 1 % Kustannusten jakautumien 1 % TUKKK n euroa/osallistuja sisältäen Luennoitsijakulut suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen. 31 % 39 % Tilat ja ruokailu Hankkeelle myönnettiin Palosuojelurahaston erityisavustusta eu- muut kulut Ohjausryhmä roa, joka koostui varsinaisesta hankeasustuksesta euroa sekä 28 % euron lisärahoituksesta. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio vuonna 2008 oli rahoitusta suunniteltaessa euroa, jonka ylittyminen johtui kehittämisohjelman lopullisesta toteutusmuodosta, kuten ryhmätyönohjauksen mukaan ottamisesta sekä toteutuspaikan sijainnista aiheutuvista ennakoimattomista matkakuluista. Lisäksi arvioitujen kustannusten ylittymiseen vaikutti yleinen kustannustason nousu. Palopäällystöliitto piti hanketta niin merkittävänä että ohjelmat päätettiin viedä sovitussa muodossa loppuun saakka ja liitto vastasikin osaltaan kulujen ylittymisestä aiheutuvista kustannuksista ,14 euroa. Hankkeen hallinnointi toteutettiin Palopäällystöliiton toimesta palosuojelurahaston yleisavustuksen turvin. Lähettävät tahot panostivat henkilöjohdon koulutukseen lähipäivien muodossa 909 henkilötyöpäivää, mikä vastaa yli neljän henkilötyövuoden panosta. Mikäli arvioidaan panostusta rahallisessa muodossa käyttäen laskennassa palomestarin kokonaisansiota 4029 euroa/kk (tilastokeskus 2010) euroa, oli panostus jo palkkakulujen osalta sivukulut huomioiden lähes euroa.

9 9 2 Osallistujat Koulutusohjelman aloitti kaiken kaikkiaan 101 henkilöä, joista 95 kävi koko koulutusohjelman läpi ja 6 keskeytti. Keskeyttäneistä 3 vaihtoi työpaikkaa tai tehtäviä ja yksi osallistuja keskeytti sairastumisen vuoksi. Miehiä osallistujista oli 91, naisia 10. Osallistujien keski-ikä oli 46 vuotta, nuorin osallistuja oli 27-vuotias ja vanhin 59. OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Ari Keijonen SPPL 1. Ari Saarenpää Lapin pela 1. Heikki Levón Oulu-Koillismaan pela 1. Jani Aaltonen Päijät-Hämeen pela 1. Jarmo Haapanen Jokilaaksojen pela 1. Jorma Kuikka Itä-Uudenmaan pela 1. Juha Lindholm Helsingin pela 1. Juha Virto Varsinais-Suomen pela 1. Mikko Nygård SM 1. Ole Wik Pohjanmaan pela 1. Pauli Nurminen Keski-Suomen pela 1. Pekka Hynynen Länsi-Uudenmaan pela 1. Pertti Mäenpää Hätäkeskuslaitos 1. Petri Talikka Kanta-Hämeen pela 1. Teemu-Taavetti Toivonen Tampereen aluepelastuslaitos 1. Tuomo Kukkonen Oulu-Koillismaan pela 1. Ulf Westerstråhle Etelä-Karjalan pela 1. Veli-Matti Heininen Kymenlaakson pela 1. Yrjö Jantunen Pohjois-Karjalan pela 1. Arto Mäkelä Etelä-Karjalan pela 2. Esko Hätinen Pohjois-Karjalan pela 2. Hanna Talka Keski-Uudenmaan pela 2. Harri Paldanius Lapin pela 2. Heikki Suomalainen Päijät-Hämeen pela 2. Jari Lepistö Jokilaaksojen pela 2. Jarkko Selin Keski-Uudenmaan pela 2. Jarmo Peltonen Pohjanmaan pela 2. Juha Tiitinen Kymenlaakson pela 2. Kari Alanko Varsinais-Suomen pela 2. Martti Sneck Länsi-Uudenmaan pela 2.

10 10 OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Mika Kuivalainen Keski-Suomen pela 2. Pekka Mutikainen Tampereen aluepelastuslaitos 2. Petri Hintikka Oulu-Koillismaan pela 2. Stig Granström Länsi-Uudenmaan pela 2. Tomi Pursiainen Itä-Uudenmaan pela 2. Torbjörn Lindström Varsinais-Suomen pela 2. Veikko Valli Oulu-Koillismaan pela 2. Ville Mensala Helsingin pela 2. Alpo Nikula SM 3. Arto Heiskanen Pohjois-Savon pela 3. Ilpo Tolonen Kymenlaakson pela 3. Jari Kivekäs Keski-Uudenmaan pela 3. Jukka Valtoaho Etelä-Karjalan pela 3. Jyrki Paunila Tampereen aluepelastuslaitos 3. Kaj Enqvist Pohjanmaan pela 3. Lauri Jaakkola Länsi-Uudenmaan pela 3. Markus Koskela Kanta-Hämeen pela 3. Mika Kivipato Kanta-Hämeen pela 3. Mika Viljanen Varsinais-Suomen pela 3. Niklas Eriksson Keski-Uudenmaan pela 3. Paula Kantis Länsi-Uudenmaan pela 3. Petri Nenonen Varsinais-Suomen pela 3. Petteri Hynönen Pohjois-Savon pela 3. Pia Nyman Itä-Uudenmaan pela 3. Ritva Tanttu Etelä-Karjalan pela 3. Sirpa Heiskanen Oulu-Koillismaan pela 3. Tarja Hjelt Kymenlaakson pela 3. Timo Rantala Lapin pela 3. Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pela 3. Tomi Timonen SPPL 3. Esa Ihalainen Jokilaaksojen pela 4. Esa Viiru Etelä-Karjalan pela 4. Heikki Aarela Keski-Uudenmaan pela 4. Heikki Kervinen Länsi-Uudenmaan pela 4. Henri Vänni Keski-Suomen pela 4. Juhani Carlson Kymenlaakson pela 4. Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pela 4.

11 11 OSALLISTUJAN NIMI Pelastusalue / organisaatio PEHKO Marja Sopanen Keski-Uudenmaan pela 4. Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pela 4. Matti Honkanen Pelastusopisto 4. Mika Haverinen Oulu-Koillismaan pela 4. Mika Salmela Tampereen aluepelastuslaitos 4. Mika Viertola Pohjois-Karjalan pela 4. Petri Tuomi Oulu-Koillismaan pela 4. Sami Häkkinen SPPL 4. Sanna Leiviskä Lapin pela 4. Tuomo Kallio Jokilaaksojen pela 4. Hannu Orrenmaa Oulu-Koillismaan pela 5. Juha Karhu Länsi-Uudenmaan pela 5. Juha Lahtinen Päijät-Hämeen pela 5. Juha Rajala Keski-Uudenmaan pela 5. Jussi Rahikainen Kuntaliitto 5. Jörgen Lang Pohjanmaan pela 5. Krister Fogelberg Pohjanmaan pela 5. Lari Parkkinen Pohjois-Karjalan pela 5. Maria Murtola Kanta-Hämeen pela 5. Markku Saarinen Kanta-Hämeen pela 5. Minna Branders Länsi-Uudenmaan pela 5. Olli Korteniemi Jokilaaksojen pela 5. Olli Pietikäinen Länsi-Uudenmaan pela 5. Pertti Loivamaa Keski-Suomen pela 5. Petri Lindh SPPL 5. Sami Lindfors Tampereen aluepelastuslaitos 5. Seppo Törönen Pohjois-Karjalan pela 5. Tauno Toivanen Oulu-Koillismaan pela 5. Tero Vanhamaa Kymenlaakson pela 5. Tuomo Virkkala Kanta-Hämeen pela 5. Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pela 5. Vesa Leinonen Kymenlaakson pela 5. Vesa-Pekka Tervo Keski-Uudenmaan pela 5. Yrjö Jalava Keski-Uudenmaan pela 5.

12 Osallistuneet pelastuslaitokset Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta PEHKO-koulutusohjelmaan lähetti osallistujia 17, lisäksi osallistujia oli Suomen Palopäällystöliitosta, Sisäasiainministeriöstä, Hätäkeskuslaitoksesta, Pelastusopistosta ja Kuntaliitosta. Eniten osallistujia oli Länsi-Uudenmaan sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksista. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Satakunta eivät lähettäneet yhtään osallistujaa. PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain Länsi-Uudenmaan pela Oulu-Koillismaan pela Keski-Uudenmaan pela Kymenlaakson pela Kanta-Hämeen pela Etelä-Karjalan pela Jokilaaksojen pela Pohjanmaan pela Varsinais-Suomen pela Tampereen aluepelastuslaitos Pohjois-Karjalan pela Lapin pela Päijät-Hämeen pela SPPL Keski-Suomen pela Itä-Uudenmaan pela Helsingin pela Pohjois-Savon pela SM Hätäkeskuslaitos Kuntaliitto Pelastusopisto Kuva 1 PEHKO-koulutusohjelmaan osallistuneet pelastuslaitoksittain

13 Esimieskokemus Kaikille osallistujille teetettiin 1- ja 2-jaksojen välissä professori Tomi J. Kallion kehittämä MPE-kysely (Management Personal Evaluation), jossa kysyttiin taustatietoina mm. esimieskokemusvuosia ja asemaa organisaatiossa. Seuraavassa koosteet kyselyjen tuloksista esimieskokemuksen osalta: PEHKO 1 Vastaajia yht. 17 (17 / 19, kaikki vastaajat miehiä) Vastaajien keski-ikä 48 vuotta (min 33, max 58) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 15,1 vuotta (min 3, max 28) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 2 Vastaajia yht. 18 (18 / 19, 17 miestä ja 1 nainen) Vastaajien keski-ikä 45 vuotta (min 35, max 57) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 15,4 vuotta (min 1, max 30) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 3 Vastaajia yht. 18 (18 / 22, 14 miestä ja 4 naista) Vastaajien keski-ikä 45 vuotta (min 29, max 55) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 12,6 vuotta (min 0, max 25) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 4 Vastaajia yht. 16 (16/18, 13 miestä ja 3 naista) Vastaajien keski-ikä 44 vuotta (min 27, max 54) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 12,8 vuotta (min 1, max 24) Asema organisaatiossa: 2,2 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto) PEHKO 5 Vastaajia yht. 18 (18/23, 17 miestä ja 1 naista) Vastaajien keski-ikä 45,9 vuotta (min 32, max 57) Johtamiskokemus vuosina keskimäärin 14,4 vuotta (min 0, max 34) Asema organisaatiossa: 2,3 (1 = työnjohto, 2 = keskijohto, = 3 ylin johto)

14 Käsitys johtamiskulttuurin nykytilasta, koosteet PEHKO 1-5 Osallistujilta kysyttiin ennen koulutusohjelman alkua heidän käsitystään Pelastustoimen johtamiskulttuurin nykytilasta. Vastauksiin ei sisältynyt suurta dramatiikkaa asioiden koettiin olevan pääsääntöisesti hyvin. Eräitä kehittämisalueita kuitenkin vastauksista oli löydettävissä: esimiehen rooli osaamisen tukijana ja kehittäjänä, aktiivinen ja varhainen ongelmiin puuttuminen sekä aloitteellisuuteen ja kehittämiseen innostaminen ja kuuleminen. Myös ikuisuusaihe tiedon kulku - tai paremminkin sen kulkemattomuus - nousi esiin. Parantamisen varaa oli myös palkitsemisen ja henkilöstöstä huolehtimisen alueilla. Seuraavassa esitetään kootut vastaukset graafisesti Esimiestyö (grafiikka)

15 15

16 16 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Koetko, että sinun ja lähiesimiehesi välinen suhde on stressaava? Erittäin harvoin tai ei koskaan Melko harvoin Silloin tällöin Melko usein Hyvin usein tai aina

17 2.3.2 Työyksikön ilmapiiri (grafiikka) 17

18 18 60% Jäykkä ja sääntöihin perustuva 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erittäin vähän tai ei lainkaan Melko vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon

19 Organisaatiokulttuuri (grafiikka) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Erittäin harvoin tai ei koskaan Onko tiedonkulku riittävää työyhteisössäsi? Melko harvoin Silloin tällöin Melko usein Hyvin usein tai aina

20 20

21 21

22 Sitoutuminen organisaatioon (grafiikka) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tämä organisaatio todella innostaa minua parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen Täysin eri mieltä Melko paljon eri mieltä Siltä väliltä Lähes samaa mieltä Täysin samaa mieltä

23 2.3.5 Työmotiivit (grafiikka) 23

24 24

25 25

26 26 3 Koulutusohjelman sisältö ja aikataulu Koulutusohjelma koostui kolmesta kolmen päivän lähityöskentelyjaksosta (yhteensä 9 lähipäivää) ja näiden välissä etäopiskelusta (monimuoto-opiskelu verkossa). Lisäksi jokainen osallistuja sai tehtäväkseen henkilökohtaisen kehitystyön. Kullakin kurssilla oli noin 20 osallistujaa. Toteutusaikataulu oli seuraava: 1. jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat 2. jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus 3. jakso Henkilöstöjohtaminen PEHKO PEHKO PEHKO PEHKO PEHKO Lähipäiväjaksojen sisällöt tarkentuivat ja muuttuivat koulutusohjelmakokonaisuuden aikana jonkin verran annettujen palautteiden myötä. Seuraavassa on esitelty lähipäiväjaksojen ohjelmat ja luennoitsijat pääkohdittain. Kurssikohtaiset päiväohjelmat ovat tämän raportin lopussa liitteinä. 3.1 Ensimmäinen jakso: Strateginen muutos ja kehitys sekä omat voimavarat Ensimmäisessä jaksossa alustajina olivat Sisäasiainministeriön Pelastusosastolta hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen (PEHKO 1), suunnittelujohtaja Veikko Peltonen (PEHKO 2 ja 3) sekä neuvotteleva virkamies Henri Helo (PEHKO 4 ja 5). Pelastusjohtajat Pekka Vänskä, Seppo Lokka sekä Vesa Parkko alustivat keskusteluja omilla luennoillaan. Teija Mankkinen SPEKistä, Pelastusopiston yliopettaja Heikki Ojala sekä PEHKOn pääopettaja Pertti Laine toivat omaa osaamistaan strategisen muutoksen läpikäyntiin. Vierumäen valmennuspäällikkö Matti Heikkilä sekä Lahden kaupungin talousjohtaja Mika Mäkelä pitivät myös omat, hyvät palautteet saaneet alustuksensa ensimmäisessä jaksossa Jakso yksi: Ensimmäinen päivä Valmennuksen avaus ja esittely: Tavoitteet ja odotukset.

27 27 Osallistujien esittely Ministeriön puheenvuoro Strateginen johtaminen - viitekehyksiä Pelastustoimen strategiset kehityshaasteet ja -hankkeet Jakso yksi: Toinen päivä Henkilökohtaisten kehitystehtävien käynnistäminen, koulutusohjelman etäopiskeluympäristöön tutustuminen yms. Pelastustoimen tuottavuushaasteet ja johtajan rooli tuottavuuden kehittäjänä Miksi muutos ja kehittäminen on tahmeaa pelastustoimessa? tai Isännän ääni kunnan puheenvuoro: Muutos niukkojen resurssien maailmassa Oma jaksaminen sekä fyysisen kunnon ja elämäntapojen merkitys Jakso yksi: Kolmas päivä Pelastustoimen muutoskulttuuri - johtajana muutoksessa pelastustoimialalla Voimavarat ja jaksaminen muutostilanteissa Orientointi työnohjaukseen Jakson päätös ja kotiin lähtö Materiaalit Ykkösjakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat mm. alustuksia: Heikki Ojala: Strategisen johtamisen viitekehys Pekka Vänskän artikkeli Pelastustoimen strategioissa on yksi vika Seppo Lokka: Strateginen johtaminen Pertti Laine: Muutoksen johtaminen, Muutos ja työhyvinvointi Matti Heikkilä: Liikunnasta täsmälääkettä Vesa Parkko: Johtamisen kehittäminen

28 Toinen jakso: Oma johtajuus: johtamistyyli ja vuorovaikutus Ensimmäisen ja toisen jakson välissä osallistujat olivat vastanneet professori Tomi J. Kallion MPE-kyselyyn, jonka tuloksien läpikäynti kuului toisen jakson ohjelmaan. Tomi Kallio vetikin ensimmäisen päivän kokonaisuudessaan. Toinen päivä oli rakenteeltaan haasteellinen. Kaikki osallistujat tutustuivat työnohjaukseen ryhmätyönohjauksen muodossa niin, että kunkin ryhmän sessio kesti 1,5 tuntia. Näin koko päivän ajan 4-6 henkilön ryhmä (vaihtuvalla kokoonpanolla) oli poissa luokkatyöskentelystä. Ensimmäisessä PEHKOssa kokeiltiin mallia, jossa aamu- ja iltapäivällä luokassa käytiin läpi sama opetus aina puolelle osallistujista. Neljännes osallistujista oli aina työnohjauksessa ja toisella neljänneksellä oli vapaata vastaavan ajan. PEHKO 2-5:lla siirryttiin kuitenkin malliin, jossa päivän ohjelma ja ryhmätyönohjaus kulkivat rinnakkain Jakso kaksi: Ensimmäinen päivä Henkilökohtaisen johtamisen ja vuorovaikutustavan viitekehykset Oma henkilökohtainen johtamis- ja vuorovaikutustapa Tietoisuus, kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollisuudet Jakso kaksi: Toinen päivä Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Katsaus kehitystöihin Kehitystöiden aiheanalyysiraportit, teemojen sparrausta ja työstämistä Jakso kaksi: Kolmas päivä Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi johtamisen työkaluina Millaista johtamistapaa pelastustoimi (kehitys ja tavoitteet) edellyttää Materiaalit Kakkosjakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat alustuksia: Tomi J. Kallio: Oma henkilökohtainen johtamis- ja vuorovaikutustapa II: Tietoisuus, kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollisuudet Tomi J. Kallio: Henkilökohtaisen johtamisen ja vuorovaikutustavan viitekehykset, MPE-kyselyn tulokset

29 Kolmas jakso: Henkilöstöjohtaminen PEHKOn viimeinen jakso, Henkilöstöjohtaminen, muuttui eniten koko koulutusohjelman aikana. Ensimmäisen PEHKOn palautteiden perusteella pääluennoitsijaksi viimeseen jaksoon vaihdettiin Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineesta dosentti Jukka-Pekka Puro. Toinen päivä oli jälleen pyhitetty työnohjaukselle, joten osa osallistujista oli pois ryhmästä, kuten kakkosjaksollakin. PEHKO 1-3:ssa toisen päivän muu (työnohjauksen lisäksi) sisältö koostui kehityskeskustelujen ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen käsittelemisestä. Kahdessa viimeisessä PEHKOssa aiheiksi päivitettiin uudet oppimiskäsitykset esimiestyön taustalla sekä esimiestyöhän vaikuttavat uudet teknologiat. Koko PEHKO-koulutusohjelman viimeinen päivä koostui aina osallistujien henkilökohtaisten kehitystöiden esittelyistä. Kukin osallistuja kertoi 5-15 minuutin pikaesittelyssä oman kehitystyönsä pääkohdat ja esittelyn jälkeen muilla osallistujilla sekä esittelytilaisuuksiin kutsutuilla Pelastustoimen johdon edustajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja keskustella esityksistä Jakso kolme: Ensimmäinen päivä Esimiehen viestintä henkilöstöjohtamisen kysymyksenä Esimiehen vuorovaikutuksen kehittäminen Esimiehen viestintätaidot Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 1, 2 ja 3) Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Henkilöstöjohtamisen maailma Keskustelu ja interaktio esimiestyössä Esimies-alaiskeskustelut Kehityskeskustelut ja korjaava palaute Jakso kolme: Toinen päivä (PEHKO 4 ja 5) Ryhmätyönohjaukset koko päivän, kesto 1,5 h / ryhmä Uusi oppimiskäsitys esimiestyön taustalla Teknologian kehityssuuntia Uudet teknologiat esimiestyön tukena ja haasteena

30 Jakso kolme: Kolmas päivä Kehitystöiden esittelyt Kurssin päätös Materiaalit Viimeisen eli kolmannen jakson materiaaleina osallistujat saivat (joko paperiversioina tai sähköisenä) seuraavat alustuksia: Jukka-Pekka Puro: Esimiesviestinnän kehittäminen Heikki Haaparanta: Käsitys ihmisen oppimisesta 90-luvulta lähtien suuressa murroksessa suomalaisessa koulutuskentässä, Teknologia ja tietojärjestelmät kehittyvät yhä nopeammin, Sosiaalinen media Oheismateriaalit eivät ole suuren kokonsa vuoksi tässä raportissa mukana, mutta ne on luovutettu SPPL:lle sähköisessä muodossa.

31 31 4 Palautteet koulutusohjelman vaikuuttavuudesta 4.1 Vastausprosentti Koko koulutusohjelman päätyttyä toukokuun 2012 lopulla kaikille osallistujille lähetettiin palautekysely. Kaikista 101 vastaajasta kyselyyn vastasi 63, vastaukset jakautuivat ryhmien välillä seuraavasti (vastausprosentti): PEHKO 1 13/19 eli 68 % PEHKO 2 11/19 eli 58 % PEHKO 3 11/22 eli 50 % PEHKO 4 14/18 eli 78 % PEHKO 5 14/23 eli 61 % Yhteensä 63/101 eli 63 % 4.2 Kurssin pituus Yli 90 % vastanneista piti koulutusohjelman pituutta sopivana, vajaa 8 % olisi halunnut kurssin olevan pidempikin. Vastaajista vain yhden (1,6 %) mielestä PEHKOn kesto oli liian pitkä. Kuva 2 Mitä mieltä kurssin pituudesta?

32 Mikä oli parasta koulutusohjelmassa? Avoimeen kysymykseen Mikä oli parasta koulutusohjelmassa saatiin 56 erilaista vastausta. Useimmat vastauksissa esille tulleet asiat olivat: verkostoituminen ja kollegoiden tapaaminen (15/56 eli 27 % vastauksista) hyvät ja mielenkiintoiset luennot ja luennoitsijat (27/56 eli 48 % vastauksista) Vastaukset - keskustelut ja verkottuminen - Verkostuminen, uusia idiksiä johtamiseen - Kurssilaisilta saatu vertaistuki. Pekka Vänskän alustus oli erinomainen - Alan asioiden käsittely ammattilaiisten kanssa ja hyvin johdetussa oppimistilaisuudessa. - Mielenkiintoiset luennot ja niiden pohjalta keskustelu muiden kurssilaisten kanssa. - Asiantuntevat luennoitsijat - Ei enää meinaa muistaakaan, mutta erityisesti keskustelut joidenkin luennoitsijoiden esitysten yhteydessä ja niiden jälkeen. - Toisten pelastustoimialueden henkilöstön tapaaminen ja heidän kanssaan käydyt keskustelut - Verkostoituminen - Irtiotto arjen työstä. - Muut opiskelijat, paikka, osa koulutussisällöstä - Kertausta vanhoihin opintoihin. Mieleenjäävin oli suomalaisten kuntoilutottumukset luento. - Keskustelut ja yhteisiin probleemoihin paneutuminen. Lopputyöt. - Kokonaisjärjestelyt - Ohjelma sinänsä oli laadittu hyvin, ryhmässä tekeminen ja lopputöiden tulokset. - Kollegoiden tapaaminen ja vertaisoppiminen, mielenkiintoiset luennot, irtautuminen arjesta. - Keskustelut, ryhmätyöt ja niiden purku - Hyvät aiheet ja ennen kaikkea korkeatasoiset luennoitsijat - Vuorovaikutus. Osaavat kouluttajat. Hyvät puitteet. - Olin opiskellut viimeksi 2003 ja koulutusohjelmassa hyviä asioita minulle oli tutustuminen tämän päivän sähköiseen viestintä maailmaan, joka toi tarpeen päivittää omia tietoja. Muutos ja kehittäminen, henkilökohtainen johtaminen ja vuorovaikutus jotka varmistivat, että oma ajatusmaailma on suunnilleen oikealla

33 33 kohdalla asioissa. Työnohjaus. Keskustelut muiden kanssa. - Vuorovaikutus osallistujien mukaan lukien "opettajat" kanssa. Räätälöity turvallisuusalan ihmisille - Oman toimialan henkilöiden tapaaminen eri puolilta Suomea ja kokemusten vaihtaminen. Hyvät ja mielenkiintoiset luennot. - Verkostoituminen ja se havainto, että myös muissa orgnisaatioissa ja toimialoilla painitaan samojen ongelmien kanssa. Lisäksi työnohjaukseen liittyvät asiat olivat erinomaisia. - Verkottuminen muiden samaatyötä tekevien kanssa ja herkulliset keskustelut polttavista aiheista. - Henkilökohtaisesti: toisen osallistujan esille tuoma kehitystyönaihe ja se, että sai esittää kehitystyönsä pelastusylijohtajalle Koulutuksellisesti/yhteisöllisesti: verkostoituminen Yhdellä sanalla edellä mainitut summattuna verkostoituminen - Uudet ihmiset! Ja kokemusten vertailu ja kuulla mitä missäkin on touhuttu (esim henkilöstöasioiden kanssa) ja minkälaisiin lopputuloksiin niin on päästy. - Hyvät luennoitsijat. - Asiantuntijaluennot - Kollegoiden tapaaminen ympäri Suomea. Yhteisistä kehittämisalueista keskustelu ja pohdiskelu kollegoiden kesken. Koulutusohjelman vetäjien näkemykset, "alan ulkopuolisin" silmin katsottuna. - Henkilö, joka luennoi kunnosta, omasta jaksamisesta jne. Oliko joku valmentaja tms. Hän oli paras! Hänen luentonsa oli vahva ja vaikuttava. Vaikutti minuun henkilökohtaisella tasolla. Kun saa kehon liikkumaan ja fyysisen kunnon nousemaan -> vaikuttaa se mieleen ja kaikkeen toimintaan! Yliopistotaustan omaavat kouluttajat. Sain paljon teoreettista tietoa ja he saivat minut ajattelemaan. Vaikutukset näkyvät työssäni tulevaisuudessa. - luennot, verkostoituminen->uusia alan henkilöitä joita ei aiemmin nähnyt/tuntenut - Muutama luento + keskustelu Esim. Matti Heikkilä; Mika Mäkinen sekä yleiset keskustelut - Erittäin hyvät luennot. Asiantuntevat luennoitsijat - Kokonaisuua erittäin hyvä - Aikataulutus oli sopiva (Kolme lähijaksoa 5 kk:n aikajanalla) Esimiesviestinnän kehittäminen J-P Puron osuus oli hyvä. Kyselyiden tulokset ja vertaileminen erilaisiin työntekijäryhmiin antoi perspektiiviä pelastustoimen johtamismalleihin. - Keskityttiin oman toiminnan kehittämiseen. Kurssilla oleelliset asiat tulivat hyvin esille. - Joka jaksolta löytyi vähintään yksi mukaansatempaava luennoitsija, jonka aihepiiriä olisi ollut mielenkiintoista kuulla syvällisemmin. Lisäksi ilman muuta kollegoi-

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Palontutkinta Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO.

Palontutkinta Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO. Palontutkinta 2020 11.11.2015 Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi Palontutkinta 2020 työryhmä Työryhmän tehtävänä on kehittää ja yhdenmukaistaa pelastuslaitoksien palontutkintaan

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Ratkaisukeskeinen esimiestyö valmennus Evirassa Marianne Turja Työhyvinvointipäällikkö Mihin tilanteeseen valmennusta tarvittiin: Evira perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kolme virastoa: (Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke 28.3.2012 väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto 1 Mikä on TuKeVa II? PSR-avustuksella toteutettava Turvallisuuskulttuuria

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot