Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje 28.1.2015"

Transkriptio

1 Metsa koneyritta ja n vuosikello Käyttöohje

2 Alkusanat Metsäkoneyrittäjän vuosikello on apuväline, jonka avulla yrittäjä voi tehostaa ajankäyttöään, seurata yrityksensä toimintaa ja mitata yrityksen suorituskykyä. Vuosikello pyrkii auttamaan yrittäjää yrityksen johtamisessa, mutta se ei korvaa yrittäjän kokemusta ja ammattitaitoa. Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaa ja sen laskelmia on sen laatimisvaiheessa testattu ja havaitut virheet on korjattu, mutta on silti mahdollista, että ohjelma joissakin tilanteissa laskee tunnusluvuille vääriä arvoja. Siksi onkin suotavaa, että tuloksiin suhtaudutaan tarvittavalla kriittisyydellä, eikä johtopäätöksiä tehdä vain yhden tunnusluvun ja/tai mittauskerran perusteella. Työtehoseura ry ei anna käyttäjälle takuuta Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun virheettömyydestä. Työtehoseura ry ei myöskään takaa Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun käyttäjälle halutun lopputuloksen saavuttamista. Työtehoseura ry ei vastaa suhteessa käyttäjään kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu Metsäkoneyrittäjän vuosikellon käyttämisestä. Havaituista virheistä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:

3 Sisällys Alkusanat Ohjelman asennus... 4 Mahdolliset virhetilanteet Ohjelman käyttö tiivistetysti Ohjelman päivittäinen käyttö Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Yritysseuranta Puunkorjuun seuranta Talousseuranta Tulosten raportointi Tuotantoraportti Herkkyysanalyysi Tuottavuuskäyrät Tunnusluvut Suorituskyvyn mittaaminen Johdanto Suorituskykymittariston suunnittelu Suorituskykymittariston rakentaminen Suorituskyvyn mittaaminen Tunnusluvut... 38

4 1. Ohjelman asennus Laitteistovaatimukset: Microsoft Windows käyttöjärjestelmä (käytännössä Windows 7 tai 8) Microsoft.NET 4.5 Framework (tai uudempi ) Metsäkoneyrittäjän vuosikello työkalun asennuspaketti (MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip) löytyy osoitteesta: sites.google.com/site/ttsvuosikello. Kopioi asennuspaketti omalle tietokoneellesi painamalla LATAA-linkkiä: Selain kysyy, haluatko tallentaa tai avata MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip tiedoston. Jos valitset TALLENNA-vaihtoehdon, asennuspaketti tallentuu koneellesi Ladatut tiedostot hakemistoon. Vie hiiren osoitin asennuspaketin päälle ja paina oikeanpuoleista näppäintä, jolloin avautuu valikko:

5 Valitse Pura kaikki, ja valitse hakemisto, johon paketti puretaan. Paina alareunassa olevaa [Pura] näppäintä. Näytölle avautuu valikko, josta valitaan (tuplaklikkaus hiirellä) setup-tiedosto. Ohjelman asennus alkaa. Asennusohjelmassa voit halutessasi määritellä, mihin hakemistoon ohjelma asentuu jne. Lopuksi ohjelma avautuu käytettäväksesi. Myöhemmin löydät ohjelman Windowsin Käynnistys-valikosta Metsäkoneyrittäjän vuosikello nimellä. Halutessasi voit poistaa ohjelman Käynnistysvalikon Metsäkoneyrittäjän vuosikello hakemistosta tai Windowsin ohjauspaneelin kautta.

6 Mahdolliset virhetilanteet Käynnistettäessä ohjelma Windows 8-käyttöjärjestelmässä, saattaa näytölle tulla virheilmoitus: Ratkaisu: Koneelle on asennettava Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable tiedosto, jonka avulla yhteys tietokantatiedostoihin saadaan toimimaan. Kyseinen tiedosto löytyy Microsoftin nettisivuilta osoitteesta

7 2. Ohjelman käyttö tiivistetysti Metsäkoneyrittäjän vuosikellon osia voidaan käyttää pitkälti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla ei vaadi työajan tai yritystoiminnan seurantaa. Poikkeuksena on suorituskykymittariston käyttö, joka edellyttää yritystoiminnan seurantatietojen syöttämistä ohjelmaan. Metsäkoneyrittäjän vuosikellon suorituskykymittariston käyttöönotto voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti: 1. Ohjelman asennuksen jälkeen yrittäjä alkaa syöttää ohjelmaan tietoja valmistuneista työmaista ja lavettikuljetuksista ja laskee työmaakohtaiset puunkorjuun tunnusluvut (nappia painamalla). Näiden tietojen pohjalta ohjelma pystyy laskemaan mm. tuotantoraportin ja tuottavuuskäyrät hakkuulle ja metsäkuljetukselle. 2. Tilinpäätöksen (tai kuukausiraportin) valmistuttua yrittäjä syöttää siitä lukuja ohjelmaan ja laskee nappia painamalla talouden tunnusluvut. Tämän jälkeen ohjelma laskee esim. herkkyysanalyysin. 3. Kun työmaa-, lavettikuljetus- ja tilinpäätöslukuja on syötetty esimerkiksi kokonaisen tilikauden ajalta, yrittäjä voi ohjelman tuottamista raporteista hahmottaa yrityksensä nykytilan ja asettaa tavoitteita tulevaisuuteen. 4. Asetettujen tavoitteiden pohjalta ohjelmaan voidaan rakentaa suorituskykymittaristo ja valita siihen yrityksen menestymisen kannalta keskeiset tunnusluvut. 5. Kun mittaristo on rakennettu, voidaan laskea ensimmäiset suorituskykyindeksit. Alkutilanteessa kaikki indeksit saavat arvon Tiedon syöttö valmistuneista työmaista, lavettikuljetuksista ja tilinpäätöksistä (tai kuukausiraporteista jatkuu). Aina, kun ohjelmaan syötetään uusi tilinpäätös tai kuukausiraportti, voidaan suorituskyvylle laskea (nappia painamalla) uudet indeksiarvot. Suorituskyvyn tarkasteluväli on siis sama kuin taloustietojen syöttöväli. 7. Suorituskyvyn indeksien muutokset ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat pohjana yrityksen strategiselle johtamiselle. HUOM! Ota riittävän usein varmuuskopiotc:\tts-vuosikello hakemistossa olevista tietokantatiedostoista (Ajankäyttö.accdb, Suorituskyky.accdb ja Vuosikello.accdb)

8 3. Ohjelman päivittäinen käyttö 3.1 Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelma avautuu tilaan, jossa ruudulla on automaattisesti ko. päivään päivittynyt vuosikello-näkymä (Kuva 2). Mikäli vuosikellossa on tapahtumia, joiden määräpäivä on ohitettu ja joita ei ole kuitattu valmiiksi, tulee ohjelman käynnistyessä ruudulle huomautus myöhässä olevista tapahtumista. Kuva 1. Ilmoituksen saa suljettua [OK] näppäimestä. Kuva 2. Ohjelman aloitusnäkymä on Vuosikello. Ruudussa 1 on listattuna kaikki tehtävät, joiden aloituspäiväksi on merkitty jokin päivä tarkasteluhetkestä seitsemän päivää eteenpäin. Tämän listan kärjessä ovat myös myöhässä olevat tehtävät, eli tehtävät joiden määräpäivä on jo ohitettu.

9 Ruudussa 2 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 viikon 1 kuukauden kuluessa ja joiden tärkeydeksi (prioriteetti) on asetettu 1 (tärkein luokka) tai 2 (toiseksi tärkein luokka). Ruudussa 3 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 kuukauden 1 vuoden kuluessa ja joiden tärkeysluokitus on kaikkein korkein (prioriteetti 1). Kun hiiren osoittimen vie jonkin listatun tapahtuman päälle ja painaa hiiren näppäimestä, lomakkeen yläosaan (4) tulee tietoa tapahtumasta. Ruudussa 4 tapahtuman tietoja voi päivittää. Päivityksen jälkeen on painettava [Päivitä tietokanta] näppäintä. [Hallitse tapahtumia] näppäimestä avautuu uusi lomake, jossa Vuosikellon tapahtumia voi lisätä, poistaa ja päivittää. Tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.2. [Päivitä vuosikello] näppäimellä vuosikelloon päivitetään ohjelman käynnistämisen jälkeen tehdyt mahdolliset päivitykset ja uudet tapahtumat. Ohjelman yläpalkista löytyvät seuraavat valikot: 1. Vuosikello 2. Seuranta 3. Raportit 4. Asetukset 5. Tietoja Asetukset-valikosta (Kuva 4) löytyvät lomakkeet, joiden avulla yrittäjä voi syöttää ohjelmaan oman yrityksensä perustiedot, yrityksen käytössä olevat ajo- ja hakkuukoneet, lavetit sekä tiedot urakanantajista. Näitä tietoja hyödynnetään seurantatietojen syötössä sekä tulosten laskennassa ja raporteissa. (Kuvat 5, 6 ja 7) HUOM! Lomakkeiden yläreunassa on navigointipaneeli, jonka avulla ohjelmassa olevia tietoja voidaan selata, lisätä, poistaa ja tehdyt muutokset tallettaa. AINA ENNEN UUDEN TIEDON SYÖTTÄMISTÄ ON PAINETTAVA KELTAISTA + -NÄPPÄINTÄ JA KUN TIEDOT ON SYÖTETTY ON PAINETTAVA SINISTÄ LEVYKKEEN KUVAA, JOTTA TIEDOT TALLENTUVAT TIETOKANTAAN. Joissakin lomakkeissa ei ole käytössä kaikkia näppäimiä. Kuva 3. Navigointipaneeli.

10 Kuva 4. Kuva 5.

11 Kuva 6. Ajokoneet ja Hakkuukoneet lomakkeille voidaan syöttää mm. koneen käyttötuntikustannus, jota käytetään myöhemmin työmaakohtaisessa kannattavuuslaskennassa. Maksimityöaikatietoa hyödynnetään käyttöastelaskennassa. Kuva 7. Lavetit lomakkeella voidaan syöttää yrityksen käytössä olevat omat kuljetusvälineet ja saatavilla olevat kuljetuspalveluita tuottavat alihankkijat. Omien lavettien osalta lomakkeelle syötetään arvioitu käyttötuntikustannus ja ulkopuolisilta ostettavien lavettien osalta sovittu lähtömaksu ja kilometrikustannus.

12 Kuva 8. Urakanantaja lomakkeelle voidaan syöttää tiedot urakanantajista. 3.2 Vuosikello Vuosikellon avulla yrittäjä voi suunnitella ajankäyttöään. Kuvassa 2 esiteltiin Vuosikello ohjelman aloitusnäkymä ja sen osat toimintoineen. Tässä luvussa esitellään tarkemmin, kuinka ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla tapahtuu käytännössä.

13 Kuva 9. Vuosikellon [Hallitse tapahtumia] näppäin avaa lomakkeen, jolla voi selata, muokata, lisätä ja poistaa Vuosikello tapahtumia (Kuva 10). Samainen lomake avautuu ohjelman yläpalkin Vuosikello Aikatauluta uusi tehtävä valikosta. Kuva 10. Lisättäessä Vuosikellon uusi tapahtuma, painetaan ensin navigointipaneelissa olevaa keltaista +-näppäintä. Sen jälkeen annetaan tapahtumalle tapahtuman sisältöä hyvin kuvaava nimi (Tämä nimi näkyy Vuosikello näkymässä). Tapahtuma luokitellaan kuuluvaksi johonkin seuraavista tapahtumaryhmistä (paina tekstilaatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta saadaksesi näkyville valikon): Johtaminen ja esimiestyö

14 Taloushallinto Kouluttautuminen Myynti ja markkinointi Yksityistalous Muut Seuraavaksi tapahtumalle annetaan prioriteettiluokitus 1 Vuosinäkymä 2 Kuukausinäkymä 3 Viikkonäkymä 1 prioriteetin tapahtumat ovat kaikkein tärkeimpiä (ja harvinaisimpia?) tapahtumia, jotka näkyvät Vuosikellon kaikissa näkymissä, eli ne ilmestyvät Vuosikelloon jo vuotta ennen suunniteltua aloituspäivää. Prioriteetin 3 tapahtumat sen sijaan ovat usein toistuvia, eivätkä kaikkien kriittisimpiä tapahtumia. Ne tulevat näkyville Vuosikellossa vasta viikkoa ennen tapahtuman suunniteltua aloituspäivää. Resurssi-valikossa on mahdollisuus kohdistaa tapahtuma koskemaan jotain seuraavista yrityksen resursseista: Yrittäjä Hallitus Osakkaat Tapahtuma valmis laatikkoon laitetaan ruksi (hiiren osoittimella), kun tehtävä on valmistunut. Aloituspäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu aloituspäivä (Nuolesta avautuu kalenterinäkymä). Tehtävät sijoitetaan Vuosikelloon aloituspäivän perusteella. Määräpäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu valmistumispäivä. Aloitus- ja määräpäivä voidaan syöttää tehtävälle suoraan valikoista, mutta aloituspäivä voidaan myös laskea syöttämällä lomakkeelle tehtävän määräpäivä ja arvioitu kesto sekä painamalla [Laske viimeisin aloituspäivä] näppäintä lomakkeen oikeassa reunassa. Muistiinpanot tekstikenttään voidaan kirjoittaa tehtävään liittyviä muistiinpanoja ja ohjeita. Kun lomakkeelle on syötetty uusi tapahtuma tai tapahtuman tietoja on muutettu, on muistettava tallentaa tiedot painamalla navigointipaneelissa olevaa sinistä levykkeen kuvaa.

15 Vuosikelloon syötettyjä tehtäviä voidaan selata navigointipaneelissa olevilla nuolinäppäimillä. Tehtävät ovat ohjelmassa syöttöjärjestyksessä, joka voi poiketa aikajärjestyksestä. Yksittäisten tapahtumien poistaminen tapahtuu navigointipaneelissa olevasta punaisesta ruksista. Lomake suljetaan (tallennuksen jälkeen) joko [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista. Kuva 11. Kun Vuosikellon tapahtumia on käsitelty, voidaan Vuosikello lomake päivittää ajan tasalle painamalla Vuosikello lomakkeen oikeassa yläreunassa olevaa [Päivitä vuosikello] näppäintä (Kuva 11). Vuosikello lomakkeella on kaksi välilehteä. Ensimmäinen Vuosikello välilehti sisältää varsinaisen Vuosikello-näkymän. Tapahtumat välilehdellä (Kuva 11) voidaan suodattaa ja listata tapahtumia käyttäjän haluamalla tavalla. Välilehden oikealla puoliskolla ovat valikot, joiden mukaan ohjelma suodattaa tapahtumia vasemmassa reunassa olevaan tapahtumaluetteloon. Suodatusehtoina ovat: Tapahtumaluokka o Johtaminen ja esimiestyö o Taloushallinto o Kouluttautuminen o Myynti ja markkinointi o Yksityistalous o Muut

16 Resurssi o Yrittäjä o Hallitus o Osakkaat Aikaväli (Nykyhetkestä eteenpäin) o Viikko o Kuukausi o 3 kuukautta o 6 kuukautta o Vuosi Tila o o o Aikataulutettu Valmis MYÖHÄSSÄ Kun suodatusehdot on valittu, painetaan [Päivitä luettelo] näppäintä, jolloin lomakkeen vasemmassa reunassa oleva luettelo päivittyy hakuehtojen mukaiseksi. Luettelon saa tulostettua oletustulostimelle [Tulosta] näppäimestä. 3.3 Yrittäjän ajankäyttö Yrittäjä voi seurata omaa ajankäyttöään kirjaamalla päivittäin tekemiään töitä ja tarkastelemalla kirjauksia halutulta aikaväliltä. Yrittäjän ajankäytön seurantalomakkeet löytyvät ohjelman yläpalkista Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö -valikosta (Kuva 12) Kuva 12. Kirjaa tehdyt työt lomakkeella yrittäjä voi kirjata, kuinka yksittäisen työpäivän työtunnit jakautuivat (Kuva 13).

17 Kuva 13. Uusi kirjaus tehdään luomalla uusi kirjaustapahtuma navigointipaneelin keltaisesta + -näppäimestä. Tämän jälkeen valitaan päivä, johon kirjaukset kohdistuvat ja syötetään tuntimäärät eri työlajeille. Lisäksi lomakkeelle voidaan syöttää kyseistä päivää koskevia muistiinpanoja. Työpäivän jakauma saadaan painamalla [Laske] näppäintä. Ja lopuksi kirjaukset talletetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa painamalla. Lomake suljetaan oikean yläreunan ruksista. Kuva 14.

18 Yrittäjän ajankäytön jakaumaa voidaan tarkastella Yrittäjän ajankäyttöraportista (Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Tarkastele ajankäyttöä). Lomakkeen yläosassa olevasta valikosta valitaan haluttu tarkastelujakso (aika tarkasteluhetkestä taaksepäin): Viikko Kuukausi Kvartaali (3 kk) Vuosi Valinnan jälkeen painetaan [Näytä] näppäintä, jolloin lomakkeelle tulostuu valitun ajanjakson raportoidut tunnit ja niiden jakauma (Kuva 14). Raportin pohjalta voidaan pohtia, kuinka tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ajankäyttö jakaantuu ja pitäisikö asialle tehdä jotain. Tuntiraportti voidaan tulostaa [Tulosta] näppäimellä. Lomake sulkeutuu [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa yläreunassa olevasta ruksista. 3.4 Yritysseuranta Seurantatietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaan tapahtuu yläpalkin SEURANTA valikossa olevien lomakkeiden avulla. (Kuva 15) Työmaat lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeiset työmaatiedot (Kuvat 16, 17, 18 ja 19). Lavettikuljetukset lomakkeella voi kirjata tietoja koneiden siirroista (Kuva 20) ja Tilinpäätökset lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeisiä taloustietoja (Kuvat 21, 22 ja 23). Kuva 15.

19 3.4.1 Puunkorjuun seuranta Kuva 16. Ohjelman logiikan mukaisesti jokainen työmaa on oma itsenäinen kokonaisuus, jolta on olemassa työmaaja mittaustiedot. Työmaa voi tarkoittaa yhtä leimikkoa, mutta samalla leimikolla voi olla myös useita työmaita. Esimerkiksi jos samalla leimikolla työskentelee useita korjuuketjuja, jokaisen ketjun mittaustiedot syötetään ohjelmaan erillisinä työmaina. Työmaat lomakkeen yläosan [Leimikot] näppäintä painamalla pääsee syöttämään leimikkotietoja. (Kuva 16.1) Huom! Ohjelma voi laskea työmaakohtaisia tunnuslukuja, vaikka leimikkotietoja ei olekaan syötetty!

20 Kuva Kuva 17.

21 Kuva 18. Kuva 19. Työmaakohtaiset tunnusluvut. Työmaat lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. työmaata koskevia tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle

22 tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Työmaakohtaiset tunnusluvut esitetään kahdessa sarakkeessa. Vasemmalla on esitetty hakkuuta ja metsäkuljetusta kuvaavia tuottavuus- tehokkuus ja käyttöastelukuja. Kuljetussuorite tunnusluku (m³km) kertoo kuljetetun puumäärän ja kuljetuksen kokonaismatkan tulon. Tätä tunnuslukua käytetään usein kuvaaman kaukokuljetuksen suoritetta, mutta se tekee myös metsäkuljetuksen tuottavuusluvuista vertailukelpoisia silloin, kun metsäkuljetusmatkat eri työmaiden välillä poikkeavat paljon. Kuljetuksen tehokkuus tunnusluku kertoo kuormattuna ajon osuuden kokonaisajomatkasta. Tunnusluvun heikentyvä arvo voi kertoa esimerkiksi työmaiden heikosta kantavuudesta, jolloin joudutaan ajamaan vajailla kuormilla. Mikäli tehokkuusluku vaihtelee suuresti eri urakanantajien välillä, voi se kertoa leimikkosuunnittelun tason vaihtelusta, joka tulisi ottaa huomioon kuljetustaksassa. Työmaan käyttöaste tunnusluku kertoo konetyöajan osuuden koneiden työmaalla oloajasta. Työmaalla oloaika lasketaan kalenteripäivien ja konekohtaisesti määritettyjen päiväkohtaisten työtuntien perusteella. Oikean puoleisessa sarakkeessa on kuvattu työmaan puutavaralajijakaumaa, puunkorjuun laatua ja työmaakohtaisia tuottoja ja kuluja. Tuotot lasketaan työmaakohtaisesti syötetyistä taksoista ja kulut konekohtaisesti annetuista tuntikustannuksista. Korjuun laatuindeksi tunnusluku kertoo kuinka moni puunkorjuun laatutekijöistä täyttää korjuulaadulle asetetut ehdot. Mikäli jäävän puuston tiheys, runko- ja juurivauriot, urapainumat, uraleveys ja uraväli ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, laatuindeksi saa arvon 5. Mikäli omavalvontaa ei ole tehty tai mikään laatutavoitteista ei ole täyttynyt, indeksi saa arvon 0.

23 Lavettikuljetukset Koneiden kuljetuksiin käytettyä aikaa, kuljetusmatkaa ja kustannuksia voidaan seurata Lavettikuljetukset lomakkeen avulla (Kuva 20). Kuva 20. Koneiden siirrosta syötetään lomakkeelle lavetin nimi (lavetit on syötetty ohjelmaan aiemmin, kts. kuva 7), kuljetuksen alkamis- ja päättymisaika sekä kuljetusmatka. Näiden tietojen perusteella ohjelma laskee yksittäisen kuljetuksen kustannuksen. Lisätietoina kuljetuksesta voidaan syöttää tiedot siirretystä koneesta ja urakanantajasta. Kuljetustapahtuma talletetaan navigointipaneelin sinisestä levykkeen kuvasta ja lomake suljetaan oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista Talousseuranta Metsäkoneyrityksen vuosikellossa talouden tunnusluvut lasketaan virallisen tilinpäätöksen tai kuukausiraporttien pohjalta. Taloustietojen syöttö tapahtuu SEURANTA valikon Tilinpäätökset lomakkeella. Lomake on jaettu kolmelle välilehdelle Tuloslaskelma, Tase ja Tunnusluvut. (Kuvat 21, 12 ja 23) Sekä tuloslaskelman että taseen kaavaa on ohjelmassa lyhennetty, sillä ohjelman sisältämät talouden tunnusluvut on laskettavissa useissa tapauksissa tiliryhmien kokonaissaldojen pohjalta. Toisaalta tuloslaskelma-sivulla voidaan tiettyjen kululajien osalta tiedot syöttää tarkemmin kuin virallisen tilinpäätöksen tiedoissa on useinkaan esitetty.

24 Kuva 21. Tuloslaskelman luvut syötetään tilinpäätöksestä pääosin ilman etumerkkiä (oletusetumerkki on lomakkeella valmiina). Eli kulutilien saldot syötetään ilman - merkkiä. Poikkeuksen tekevät Tarvikevarastojen muutos, Rahoitustuotot ja kulut sekä Tilikauden voitto tai tappio tilit, joiden saldo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mikäli näiden tilien saldo on negatiivinen, on saldo merkittävä - merkillä. Tuloslaskelma välilehdellä on mahdollista syöttää myös erikseen poltto- ja voiteluainekulut, varaosa- ja tarvikekulut, huolto- ja korjauspalvelut sekä mahdollinen palkkakorjaus, jos tilinpäätös ei sisällä esimerkiksi yrittäjän omaa palkkaa. Tilinpäätöksen tase-luvut syötetään Tase-välilehdelle.

25 Kuva 22. Kuva 23.

26 Tilinpäätökset lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. tilikautta koskevia talouden tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Muuttuvat kulut tunnusluku sisältää Ostot tilikauden aikana ja Ulkopuoliset palvelut kululajit, joiden voidaan ajatella olevan suoraan tai lähes suoraan riippuvaisia toiminnan intensiteetistä. Kaikki muut kulut on tässä luokiteltu kiinteiksi kuluiksi. Kulusuhde tunnusluku kuvastaa muuttuvien kulujen osuutta kokonaiskuluista. Mitä suurempi osa kuluista on muuttuvia, sitä paremmin yritys kestää toiminnan intensiteetin vaihteluita. Suuri kiinteiden kulujen osuus pakottaa yrityksen panostamaan erityisesti koneiden käyttöasteen turvaamiseen, sillä kiinteät kulut juoksevat vaikka koneet seisoisivat hallin pihassa. Hintasuhde tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottojen ja kulujen suhdetta. Suhdeluvun ollessa yli yhden, jokainen tuotettu yksikkö parantaa yrityksen tulosta. Mikäli hintasuhde painuu syystä tai toisesta alle yhden, jokainen tuotettu yksikkö heikentää yrityksen tulosta. Hintasuhteen heikkeneminen voi johtua kustannusrakenteen heikkenemisestä, tuottavuuden heikkenemisestä tai taksaneuvotteluiden epäonnistumisesta.

27 4. Tulosten raportointi Jotta yritysseurannasta olisi todellista hyötyä yritysjohtamiselle, puunkorjuun ja talouden seurantatiedoista on pystyttävä jalostamaan riittävän informatiivisia raportteja. Raportit löytyvät ylävalikon Raportit valikosta (Kuva 24) Kuva 24. Raportit valikko Tuotantoraportti Valikon ensimmäinen raportti on Tuotantoraportti, joka hyödyntää pelkästään syötettyjä työmaa- ja lavettikuljetustietoja. Tuotantoraportissa voidaan tarkastella halutulta jaksolta (viikko, kuukausi 3 kk ja vuosi) hakkuun ja ajon tuotosta ja tuottavuutta, leimikkotietoja, koneiden käyttöasteita, lisätöiden ja lavettikuljetusten määrää sekä toiminnan euromääräistä tulosta. (Kuva 25)

28 Kuva Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysin avulla voidaan tarkastella eri tekijöiden vaikutusta yrityksen tulokseen. Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa on Herkkyysanalyysi-lomake (Kuva 26), jonka avulla yrittäjä voi tarkastella Koneiden käyttöasteen, henkilöstö- ja pääomakulujen, polttoaineen kulutuksen sekä tuottavuuden ja yksikköhinnan muutosten vaikutusta yrityksen kulu- ja tuottorakenteeseen, liiketulokseen ja pääoman tuottoasteeseen. Laskelmassa esitetään myös muutosten suuruus lähtötilanteeseen (pienet vihreät numerot) ja konetuntitulokseen. Laskelman lähtöarvot haetaan viimeisimmästä ohjelmaan syötetystä tilinpäätöksestä ja vastaavan tilikauden aikana toteutetuista työmaista. Laskelman kulut esitetään tuhansina euroina. Esimerkiksi luku 750 tarkoittaa siis euroa.

29 Kuva 26. Herkkyysanalyysi. Tarkasteltava muutos syötetään laskelmaan numerovalitsimen avulla: Nuoli ylös kasvattaa lukuarvoa ja nuoli alas pienentää sitä. Vasemmalla oleva vihreä numero kertoo prosentuaalisen muutoksen lähtöarvoon. Kun syöttökentässä on haluttu arvo, painetaan lomakkeen yläreunassa olevaa [Laske] näppäintä, ja kaavioon päivittyvät uuden laskentatilanteen mukaiset tulokset. Herkkyysanalyysin avulla yrittäjä näkee juuri hänen yrityksensä menestymisen kannalta kriittiset tekijät, joiden seurantaan on erityisesti panostettava. Lomakkeella olevassa yrityksessä esimerkiksi 5 prosentin nousu polttoaineen kulutuksessa tiputtaa liikevoittoprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos sen sijaan henkilöstökulut nousisivat saman 5 prosenttia, liikevoittoprosentti alenisi kahdella prosenttiyksiköllä Tuottavuuskäyrät Vuosikello-ohjelma laskee ja piirtää tietokantaan syötettyjen työmaiden perusteella todelliseen puunkorjuutoimintaan perustuvaa tuottavuuspisteparvea (Kuvat 27 ja 28). Hakkuun pisteparvi kuvaa hakkuun tuntituottavuutta ( /h) poistettavan rungon koon funktiona. Metsäkuljetuksen pisteparvi kuvaa kuljetuksen tuntituottavuutta ( /h) metsäkuljetusmatkan funktiona.

30 Kuva 27. Kuva 28. Sekä hakkuun että metsäkuljetuksen tuottavuuskäyrät lasketaan koko yritykselle, joten useamman koneen yrityksissä yksittäisten koneiden tuottavuuksia ei saada esille Tunnusluvut Yksittäisten Puunkorjuun ja talouden tunnuslukujen kehitystä voidaan tarkastella Raportit Tunnusluvut valikosta löytyvällä lomakkeella (Kuva 29)

31 Kuva 29. Lomakkeen yläosassa valitaan ensin alasvetovalikosta, halutaanko tarkastella Puunkorjuun vai Talouden tunnuslukuja. Valinnan jälkeen painetaan [Valitse] näppäintä, jolloin Mittari valikon sisältö päivittyy. Mittari valikosta valitaan haluttu tunnusluku ja painetaan [Piirrä] näppäintä, jolloin ohjelma piirtää siihen syötettyjen seurantatietojen pohjalta tunnusluvun kehitystä kuvaavan käyrän.

32 5. Suorituskyvyn mittaaminen 5.1. Johdanto Yritystoiminnan eri osa-alueiden mittaaminen ja mittaustulosten seuranta on tärkeä osa yrityksen johtamista. Kun seurantatuloksista johdetaan selkeitä pitkän aikavälin tavoitteita ja mietitään keinoja niiden saavuttamiseksi, voidaan puhua suorituskyvyn mittaamisesta ja ohjaamisesta. Suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus on tukea yritysjohdon päätöksentekoa tuottamalla oikea-aikaista, luotettavaa ja selkeää tietoa yrityksen pitkän aikavälin menestymisen kannalta keskeisistä mittauskohteista. Onnistunut päätöksenteko vaatii hyvää ja luotettavaa informaatiota. Yrityksen suorituskyvyn kehittäminen perustuu mittaustuloksiin, niistä tehtäviin johtopäätöksiin ja päätösten viemiseen jokapäiväiseen toimintaan yrityksen kaikilla tasoilla. Suorituskyvyn tutkimiseen käytettävien mittareiden määrittely ja toimivan mittausjärjestelmän kehittäminen edellyttää, että mittaamalla saatuja tuloksia pystytään myös hyödyntämään tehokkaasti. Suorituskyvyn mittausta käytetään yrityksen strategian konkretisoimiseksi toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi, henkilöstön motivoimiseksi, toiminnan nykytason arvioimiseksi ja ongelmien havaitsemiseksi. Parhaimmillaan mittaus motivoi, korostaa mitattavan asian arvoa, ohjaa tekemään oikeita asioita, selkiinnyttää tavoitteita, helpottaa kommunikointia, aiheuttaa kilpailua ja luo edellytyksiä tulospalkkaukselle. Jotta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa, on tavoitteet tehtävä konkreettisesti mitattavaksi ja tuotava jokaisen yrityksessä työskentelevän tietoon. Kaikki työntekijät on motivoitava suorituskykymittareiden avulla toimimaan yhdensuuntaisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 5.2 Suorituskykymittariston suunnittelu Yrittäjän on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään yrityksensä tulevaisuutta, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimintaympäristöstä tulevia mahdollisuuksia ja uhkia, myös pidemmällä aikajänteellä. Tällöin voidaan puhua yrityksen strategisesta suunnittelusta. Tähän tarpeeseen hyvä ja usein käytetty työkalu on SWOTanalyysi. SWOT-analyysissä selvitetään yrityksen sisäiset vahvuudet (Strenghts) ja heikkoudet (Weaknesses), sekä toimintaympäristöstä kumpuavat ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Näistä sisäisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla. Ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin ei voida itse vaikuttaa, mutta niidenkin kohtaamiseen voidaan valmistautua, kun ne tunnistetaan riittävän ajoissa. Kun yrittäjällä on selkeä kuva oman yrityksen tilasta ja toimintaympäristöstä, voidaan päättää, miten yrityksen vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoudet poistetaan, miten toimintaympäristön mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tätä toimintasuunnitelmaa voidaan kutsua strategiaksi. Strategian toteutumista voidaan seurata ja yrityksen toimintaa ohjata strategian kannalta oikeaan suuntaan suorituskykymittareiden avulla. Seurattaviksi mittareiksi on syytä valita muutamia sellaisia tunnuslukuja, jotka ovat helposti saatavilla ja joiden arvoon yritys voi itse vaikuttaa.

33 Useiden yksittäisten tunnuslukujen seuranta ja kokonaiskuvan saaminen yrityksen tilasta on työlästä, sillä tunnusluvut ovat usein ilmaistu eri yksiköissä (m³,, h, m³/h jne.) ja tunnusluvut voivat kehittyä eri suuntiin. Vuosikello-työkalussa on päädytty ratkaisuun, jossa mittaristossa mukana olevat tunnusluvut indeksoidaan lukuvälille 1-10, kullekin mittarille annetaan painoarvo ja mittareista lasketaan painotettu keskiarvo ensin taloudelle ja puunkorjuulle ja edelleen koko yrityksen suorituskyvylle (Kuva 30). Näin yrittäjä voi parhaimmassa tapauksessa seurata vain yhtä kokonaistunnuslukua, joka kertoo yrityksen nykytilan. Kuva Suorituskykymittariston rakentaminen Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa suorituskykymittaristo rakennetaan Asetukset Luo mittaristot valikossa (Kuva 31). Kuva 31.

34 Kuva 32. Kokonaissuorituskyky valikossa asetetaan liukukytkimellä painoarvot sekä talouden että puunkorjuun tunnusluvuille. Mikäli yrittäjä kokee, että yrityksen menestyminen edellyttää lähivuosina erityisesti puunkorjuutoiminnan tehostumista, on sen osatekijän painoarvon oltava suurempi. Toisaalta, jos yrityksen taloustilanne on vaakalaudalla, on talouden painotuksen oltava suurempi kuin puunkorjuun. Kun painotukset ovat kohdallaan, talletetaan painotukset näpäyttämällä hiirellä lomakkeen vasemmassa ylänurkassa olevaa sinistä levykkeen kuvaa. Lomakkeella olevilla [Talous] ja [Puunkorjuu] näppäimillä käyttäjä pääsee rakentamaan Talous- ja Puunkorjuu mittaristot (Kuva 33). Talous- ja puunkorjuumittaristojen rakentamiseen pääsee myös yläpalkin Asetukset Luo mittaristot valikon kautta. Kuva 33. Sekä talous- että puunkorjuumittaristot luodaan lisäämällä mittaristoon haluttu määrä (1-5) tunnuslukuja, antamalla kullekin tunnusluvulle painoarvo sekä lähtötaso ja tavoitetaso suunnittelukauden päättyessä. Suunnittelukauden mitan voi yrittäjä määritellä itse, mutta suositeltavaa olisi, että jakso olisi vähintään 3 vuotta. Lähtö- ja tavoitetaso voidaan syöttää niille varattuun tilaan käsin tai lähtötaso voidaan kullekin mittarille hakea automaattisesti painamalla [Hae lähtötaso] näppäintä. Talousmittaristossa ko. näppäin hakee

35 tunnusluvun lähtöarvon viimeisimmästä syötetystä tilinpäätöksestä ja puunkorjuumittaristossa lähtöarvo on edeltävän kolmen kuukauden aikana valmistuneiden työmaiden ko. tunnusluvun keskiarvo. Lähtö- ja tavoitetason perusteella ohjelma laskee automaattisesti tunnusluvulle indeksiarvot 1-10 siten, että lähtötaso saa arvon 4 ja tavoitetaso arvon 10. Kun mittaristo on valmis, se tallennetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa hiirellä näppäämällä. JOTTA SUORITUSKYVYN KEHITTYMISESTÄ SAADAAN OIKEA KUVA, VALITTUJA MITTAREITA, NIIDEN PAINOTUKSIA, JA LÄHTÖ- JA TAVOITETASOJA EI SAA MUUTTAA KESKEN SUUNNITTELUKAUDEN. MIKÄLI HAVAITAAN, ETTÄ MITTARISTO EI TOIMI JA SITÄ HALUTAAN MUUTTAA, ON SUOSITELTAVAA ALOITTAA MUUTOSHETKESTÄ KOKONAAN UUSI SUUNNITTELUKAUSI Suorituskyvyn mittaaminen Kun mittaristot on rakennettu ja ohjelmaan syötetään tilinpäätös tai kuukausiraportti, ohjelma laskee kullekin tunnusluvulle indeksin ja edelleen painotettuna keskiarvona arvosanan yrityksen taloudelle ja puunkorjuutoiminnalle. Näiden pohjalta laskettu painotettu keskiarvo puolestaan kertoo koko yrityksen kokonaissuorituskyvyn (Kuva 34). Kuva 34.

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot