Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje 28.1.2015"

Transkriptio

1 Metsa koneyritta ja n vuosikello Käyttöohje

2 Alkusanat Metsäkoneyrittäjän vuosikello on apuväline, jonka avulla yrittäjä voi tehostaa ajankäyttöään, seurata yrityksensä toimintaa ja mitata yrityksen suorituskykyä. Vuosikello pyrkii auttamaan yrittäjää yrityksen johtamisessa, mutta se ei korvaa yrittäjän kokemusta ja ammattitaitoa. Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaa ja sen laskelmia on sen laatimisvaiheessa testattu ja havaitut virheet on korjattu, mutta on silti mahdollista, että ohjelma joissakin tilanteissa laskee tunnusluvuille vääriä arvoja. Siksi onkin suotavaa, että tuloksiin suhtaudutaan tarvittavalla kriittisyydellä, eikä johtopäätöksiä tehdä vain yhden tunnusluvun ja/tai mittauskerran perusteella. Työtehoseura ry ei anna käyttäjälle takuuta Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun virheettömyydestä. Työtehoseura ry ei myöskään takaa Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun käyttäjälle halutun lopputuloksen saavuttamista. Työtehoseura ry ei vastaa suhteessa käyttäjään kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu Metsäkoneyrittäjän vuosikellon käyttämisestä. Havaituista virheistä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:

3 Sisällys Alkusanat Ohjelman asennus... 4 Mahdolliset virhetilanteet Ohjelman käyttö tiivistetysti Ohjelman päivittäinen käyttö Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Yritysseuranta Puunkorjuun seuranta Talousseuranta Tulosten raportointi Tuotantoraportti Herkkyysanalyysi Tuottavuuskäyrät Tunnusluvut Suorituskyvyn mittaaminen Johdanto Suorituskykymittariston suunnittelu Suorituskykymittariston rakentaminen Suorituskyvyn mittaaminen Tunnusluvut... 38

4 1. Ohjelman asennus Laitteistovaatimukset: Microsoft Windows käyttöjärjestelmä (käytännössä Windows 7 tai 8) Microsoft.NET 4.5 Framework (tai uudempi ) Metsäkoneyrittäjän vuosikello työkalun asennuspaketti (MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip) löytyy osoitteesta: sites.google.com/site/ttsvuosikello. Kopioi asennuspaketti omalle tietokoneellesi painamalla LATAA-linkkiä: Selain kysyy, haluatko tallentaa tai avata MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip tiedoston. Jos valitset TALLENNA-vaihtoehdon, asennuspaketti tallentuu koneellesi Ladatut tiedostot hakemistoon. Vie hiiren osoitin asennuspaketin päälle ja paina oikeanpuoleista näppäintä, jolloin avautuu valikko:

5 Valitse Pura kaikki, ja valitse hakemisto, johon paketti puretaan. Paina alareunassa olevaa [Pura] näppäintä. Näytölle avautuu valikko, josta valitaan (tuplaklikkaus hiirellä) setup-tiedosto. Ohjelman asennus alkaa. Asennusohjelmassa voit halutessasi määritellä, mihin hakemistoon ohjelma asentuu jne. Lopuksi ohjelma avautuu käytettäväksesi. Myöhemmin löydät ohjelman Windowsin Käynnistys-valikosta Metsäkoneyrittäjän vuosikello nimellä. Halutessasi voit poistaa ohjelman Käynnistysvalikon Metsäkoneyrittäjän vuosikello hakemistosta tai Windowsin ohjauspaneelin kautta.

6 Mahdolliset virhetilanteet Käynnistettäessä ohjelma Windows 8-käyttöjärjestelmässä, saattaa näytölle tulla virheilmoitus: Ratkaisu: Koneelle on asennettava Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable tiedosto, jonka avulla yhteys tietokantatiedostoihin saadaan toimimaan. Kyseinen tiedosto löytyy Microsoftin nettisivuilta osoitteesta

7 2. Ohjelman käyttö tiivistetysti Metsäkoneyrittäjän vuosikellon osia voidaan käyttää pitkälti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla ei vaadi työajan tai yritystoiminnan seurantaa. Poikkeuksena on suorituskykymittariston käyttö, joka edellyttää yritystoiminnan seurantatietojen syöttämistä ohjelmaan. Metsäkoneyrittäjän vuosikellon suorituskykymittariston käyttöönotto voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti: 1. Ohjelman asennuksen jälkeen yrittäjä alkaa syöttää ohjelmaan tietoja valmistuneista työmaista ja lavettikuljetuksista ja laskee työmaakohtaiset puunkorjuun tunnusluvut (nappia painamalla). Näiden tietojen pohjalta ohjelma pystyy laskemaan mm. tuotantoraportin ja tuottavuuskäyrät hakkuulle ja metsäkuljetukselle. 2. Tilinpäätöksen (tai kuukausiraportin) valmistuttua yrittäjä syöttää siitä lukuja ohjelmaan ja laskee nappia painamalla talouden tunnusluvut. Tämän jälkeen ohjelma laskee esim. herkkyysanalyysin. 3. Kun työmaa-, lavettikuljetus- ja tilinpäätöslukuja on syötetty esimerkiksi kokonaisen tilikauden ajalta, yrittäjä voi ohjelman tuottamista raporteista hahmottaa yrityksensä nykytilan ja asettaa tavoitteita tulevaisuuteen. 4. Asetettujen tavoitteiden pohjalta ohjelmaan voidaan rakentaa suorituskykymittaristo ja valita siihen yrityksen menestymisen kannalta keskeiset tunnusluvut. 5. Kun mittaristo on rakennettu, voidaan laskea ensimmäiset suorituskykyindeksit. Alkutilanteessa kaikki indeksit saavat arvon Tiedon syöttö valmistuneista työmaista, lavettikuljetuksista ja tilinpäätöksistä (tai kuukausiraporteista jatkuu). Aina, kun ohjelmaan syötetään uusi tilinpäätös tai kuukausiraportti, voidaan suorituskyvylle laskea (nappia painamalla) uudet indeksiarvot. Suorituskyvyn tarkasteluväli on siis sama kuin taloustietojen syöttöväli. 7. Suorituskyvyn indeksien muutokset ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat pohjana yrityksen strategiselle johtamiselle. HUOM! Ota riittävän usein varmuuskopiotc:\tts-vuosikello hakemistossa olevista tietokantatiedostoista (Ajankäyttö.accdb, Suorituskyky.accdb ja Vuosikello.accdb)

8 3. Ohjelman päivittäinen käyttö 3.1 Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelma avautuu tilaan, jossa ruudulla on automaattisesti ko. päivään päivittynyt vuosikello-näkymä (Kuva 2). Mikäli vuosikellossa on tapahtumia, joiden määräpäivä on ohitettu ja joita ei ole kuitattu valmiiksi, tulee ohjelman käynnistyessä ruudulle huomautus myöhässä olevista tapahtumista. Kuva 1. Ilmoituksen saa suljettua [OK] näppäimestä. Kuva 2. Ohjelman aloitusnäkymä on Vuosikello. Ruudussa 1 on listattuna kaikki tehtävät, joiden aloituspäiväksi on merkitty jokin päivä tarkasteluhetkestä seitsemän päivää eteenpäin. Tämän listan kärjessä ovat myös myöhässä olevat tehtävät, eli tehtävät joiden määräpäivä on jo ohitettu.

9 Ruudussa 2 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 viikon 1 kuukauden kuluessa ja joiden tärkeydeksi (prioriteetti) on asetettu 1 (tärkein luokka) tai 2 (toiseksi tärkein luokka). Ruudussa 3 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 kuukauden 1 vuoden kuluessa ja joiden tärkeysluokitus on kaikkein korkein (prioriteetti 1). Kun hiiren osoittimen vie jonkin listatun tapahtuman päälle ja painaa hiiren näppäimestä, lomakkeen yläosaan (4) tulee tietoa tapahtumasta. Ruudussa 4 tapahtuman tietoja voi päivittää. Päivityksen jälkeen on painettava [Päivitä tietokanta] näppäintä. [Hallitse tapahtumia] näppäimestä avautuu uusi lomake, jossa Vuosikellon tapahtumia voi lisätä, poistaa ja päivittää. Tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.2. [Päivitä vuosikello] näppäimellä vuosikelloon päivitetään ohjelman käynnistämisen jälkeen tehdyt mahdolliset päivitykset ja uudet tapahtumat. Ohjelman yläpalkista löytyvät seuraavat valikot: 1. Vuosikello 2. Seuranta 3. Raportit 4. Asetukset 5. Tietoja Asetukset-valikosta (Kuva 4) löytyvät lomakkeet, joiden avulla yrittäjä voi syöttää ohjelmaan oman yrityksensä perustiedot, yrityksen käytössä olevat ajo- ja hakkuukoneet, lavetit sekä tiedot urakanantajista. Näitä tietoja hyödynnetään seurantatietojen syötössä sekä tulosten laskennassa ja raporteissa. (Kuvat 5, 6 ja 7) HUOM! Lomakkeiden yläreunassa on navigointipaneeli, jonka avulla ohjelmassa olevia tietoja voidaan selata, lisätä, poistaa ja tehdyt muutokset tallettaa. AINA ENNEN UUDEN TIEDON SYÖTTÄMISTÄ ON PAINETTAVA KELTAISTA + -NÄPPÄINTÄ JA KUN TIEDOT ON SYÖTETTY ON PAINETTAVA SINISTÄ LEVYKKEEN KUVAA, JOTTA TIEDOT TALLENTUVAT TIETOKANTAAN. Joissakin lomakkeissa ei ole käytössä kaikkia näppäimiä. Kuva 3. Navigointipaneeli.

10 Kuva 4. Kuva 5.

11 Kuva 6. Ajokoneet ja Hakkuukoneet lomakkeille voidaan syöttää mm. koneen käyttötuntikustannus, jota käytetään myöhemmin työmaakohtaisessa kannattavuuslaskennassa. Maksimityöaikatietoa hyödynnetään käyttöastelaskennassa. Kuva 7. Lavetit lomakkeella voidaan syöttää yrityksen käytössä olevat omat kuljetusvälineet ja saatavilla olevat kuljetuspalveluita tuottavat alihankkijat. Omien lavettien osalta lomakkeelle syötetään arvioitu käyttötuntikustannus ja ulkopuolisilta ostettavien lavettien osalta sovittu lähtömaksu ja kilometrikustannus.

12 Kuva 8. Urakanantaja lomakkeelle voidaan syöttää tiedot urakanantajista. 3.2 Vuosikello Vuosikellon avulla yrittäjä voi suunnitella ajankäyttöään. Kuvassa 2 esiteltiin Vuosikello ohjelman aloitusnäkymä ja sen osat toimintoineen. Tässä luvussa esitellään tarkemmin, kuinka ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla tapahtuu käytännössä.

13 Kuva 9. Vuosikellon [Hallitse tapahtumia] näppäin avaa lomakkeen, jolla voi selata, muokata, lisätä ja poistaa Vuosikello tapahtumia (Kuva 10). Samainen lomake avautuu ohjelman yläpalkin Vuosikello Aikatauluta uusi tehtävä valikosta. Kuva 10. Lisättäessä Vuosikellon uusi tapahtuma, painetaan ensin navigointipaneelissa olevaa keltaista +-näppäintä. Sen jälkeen annetaan tapahtumalle tapahtuman sisältöä hyvin kuvaava nimi (Tämä nimi näkyy Vuosikello näkymässä). Tapahtuma luokitellaan kuuluvaksi johonkin seuraavista tapahtumaryhmistä (paina tekstilaatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta saadaksesi näkyville valikon): Johtaminen ja esimiestyö

14 Taloushallinto Kouluttautuminen Myynti ja markkinointi Yksityistalous Muut Seuraavaksi tapahtumalle annetaan prioriteettiluokitus 1 Vuosinäkymä 2 Kuukausinäkymä 3 Viikkonäkymä 1 prioriteetin tapahtumat ovat kaikkein tärkeimpiä (ja harvinaisimpia?) tapahtumia, jotka näkyvät Vuosikellon kaikissa näkymissä, eli ne ilmestyvät Vuosikelloon jo vuotta ennen suunniteltua aloituspäivää. Prioriteetin 3 tapahtumat sen sijaan ovat usein toistuvia, eivätkä kaikkien kriittisimpiä tapahtumia. Ne tulevat näkyville Vuosikellossa vasta viikkoa ennen tapahtuman suunniteltua aloituspäivää. Resurssi-valikossa on mahdollisuus kohdistaa tapahtuma koskemaan jotain seuraavista yrityksen resursseista: Yrittäjä Hallitus Osakkaat Tapahtuma valmis laatikkoon laitetaan ruksi (hiiren osoittimella), kun tehtävä on valmistunut. Aloituspäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu aloituspäivä (Nuolesta avautuu kalenterinäkymä). Tehtävät sijoitetaan Vuosikelloon aloituspäivän perusteella. Määräpäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu valmistumispäivä. Aloitus- ja määräpäivä voidaan syöttää tehtävälle suoraan valikoista, mutta aloituspäivä voidaan myös laskea syöttämällä lomakkeelle tehtävän määräpäivä ja arvioitu kesto sekä painamalla [Laske viimeisin aloituspäivä] näppäintä lomakkeen oikeassa reunassa. Muistiinpanot tekstikenttään voidaan kirjoittaa tehtävään liittyviä muistiinpanoja ja ohjeita. Kun lomakkeelle on syötetty uusi tapahtuma tai tapahtuman tietoja on muutettu, on muistettava tallentaa tiedot painamalla navigointipaneelissa olevaa sinistä levykkeen kuvaa.

15 Vuosikelloon syötettyjä tehtäviä voidaan selata navigointipaneelissa olevilla nuolinäppäimillä. Tehtävät ovat ohjelmassa syöttöjärjestyksessä, joka voi poiketa aikajärjestyksestä. Yksittäisten tapahtumien poistaminen tapahtuu navigointipaneelissa olevasta punaisesta ruksista. Lomake suljetaan (tallennuksen jälkeen) joko [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista. Kuva 11. Kun Vuosikellon tapahtumia on käsitelty, voidaan Vuosikello lomake päivittää ajan tasalle painamalla Vuosikello lomakkeen oikeassa yläreunassa olevaa [Päivitä vuosikello] näppäintä (Kuva 11). Vuosikello lomakkeella on kaksi välilehteä. Ensimmäinen Vuosikello välilehti sisältää varsinaisen Vuosikello-näkymän. Tapahtumat välilehdellä (Kuva 11) voidaan suodattaa ja listata tapahtumia käyttäjän haluamalla tavalla. Välilehden oikealla puoliskolla ovat valikot, joiden mukaan ohjelma suodattaa tapahtumia vasemmassa reunassa olevaan tapahtumaluetteloon. Suodatusehtoina ovat: Tapahtumaluokka o Johtaminen ja esimiestyö o Taloushallinto o Kouluttautuminen o Myynti ja markkinointi o Yksityistalous o Muut

16 Resurssi o Yrittäjä o Hallitus o Osakkaat Aikaväli (Nykyhetkestä eteenpäin) o Viikko o Kuukausi o 3 kuukautta o 6 kuukautta o Vuosi Tila o o o Aikataulutettu Valmis MYÖHÄSSÄ Kun suodatusehdot on valittu, painetaan [Päivitä luettelo] näppäintä, jolloin lomakkeen vasemmassa reunassa oleva luettelo päivittyy hakuehtojen mukaiseksi. Luettelon saa tulostettua oletustulostimelle [Tulosta] näppäimestä. 3.3 Yrittäjän ajankäyttö Yrittäjä voi seurata omaa ajankäyttöään kirjaamalla päivittäin tekemiään töitä ja tarkastelemalla kirjauksia halutulta aikaväliltä. Yrittäjän ajankäytön seurantalomakkeet löytyvät ohjelman yläpalkista Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö -valikosta (Kuva 12) Kuva 12. Kirjaa tehdyt työt lomakkeella yrittäjä voi kirjata, kuinka yksittäisen työpäivän työtunnit jakautuivat (Kuva 13).

17 Kuva 13. Uusi kirjaus tehdään luomalla uusi kirjaustapahtuma navigointipaneelin keltaisesta + -näppäimestä. Tämän jälkeen valitaan päivä, johon kirjaukset kohdistuvat ja syötetään tuntimäärät eri työlajeille. Lisäksi lomakkeelle voidaan syöttää kyseistä päivää koskevia muistiinpanoja. Työpäivän jakauma saadaan painamalla [Laske] näppäintä. Ja lopuksi kirjaukset talletetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa painamalla. Lomake suljetaan oikean yläreunan ruksista. Kuva 14.

18 Yrittäjän ajankäytön jakaumaa voidaan tarkastella Yrittäjän ajankäyttöraportista (Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Tarkastele ajankäyttöä). Lomakkeen yläosassa olevasta valikosta valitaan haluttu tarkastelujakso (aika tarkasteluhetkestä taaksepäin): Viikko Kuukausi Kvartaali (3 kk) Vuosi Valinnan jälkeen painetaan [Näytä] näppäintä, jolloin lomakkeelle tulostuu valitun ajanjakson raportoidut tunnit ja niiden jakauma (Kuva 14). Raportin pohjalta voidaan pohtia, kuinka tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ajankäyttö jakaantuu ja pitäisikö asialle tehdä jotain. Tuntiraportti voidaan tulostaa [Tulosta] näppäimellä. Lomake sulkeutuu [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa yläreunassa olevasta ruksista. 3.4 Yritysseuranta Seurantatietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaan tapahtuu yläpalkin SEURANTA valikossa olevien lomakkeiden avulla. (Kuva 15) Työmaat lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeiset työmaatiedot (Kuvat 16, 17, 18 ja 19). Lavettikuljetukset lomakkeella voi kirjata tietoja koneiden siirroista (Kuva 20) ja Tilinpäätökset lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeisiä taloustietoja (Kuvat 21, 22 ja 23). Kuva 15.

19 3.4.1 Puunkorjuun seuranta Kuva 16. Ohjelman logiikan mukaisesti jokainen työmaa on oma itsenäinen kokonaisuus, jolta on olemassa työmaaja mittaustiedot. Työmaa voi tarkoittaa yhtä leimikkoa, mutta samalla leimikolla voi olla myös useita työmaita. Esimerkiksi jos samalla leimikolla työskentelee useita korjuuketjuja, jokaisen ketjun mittaustiedot syötetään ohjelmaan erillisinä työmaina. Työmaat lomakkeen yläosan [Leimikot] näppäintä painamalla pääsee syöttämään leimikkotietoja. (Kuva 16.1) Huom! Ohjelma voi laskea työmaakohtaisia tunnuslukuja, vaikka leimikkotietoja ei olekaan syötetty!

20 Kuva Kuva 17.

21 Kuva 18. Kuva 19. Työmaakohtaiset tunnusluvut. Työmaat lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. työmaata koskevia tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle

22 tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Työmaakohtaiset tunnusluvut esitetään kahdessa sarakkeessa. Vasemmalla on esitetty hakkuuta ja metsäkuljetusta kuvaavia tuottavuus- tehokkuus ja käyttöastelukuja. Kuljetussuorite tunnusluku (m³km) kertoo kuljetetun puumäärän ja kuljetuksen kokonaismatkan tulon. Tätä tunnuslukua käytetään usein kuvaaman kaukokuljetuksen suoritetta, mutta se tekee myös metsäkuljetuksen tuottavuusluvuista vertailukelpoisia silloin, kun metsäkuljetusmatkat eri työmaiden välillä poikkeavat paljon. Kuljetuksen tehokkuus tunnusluku kertoo kuormattuna ajon osuuden kokonaisajomatkasta. Tunnusluvun heikentyvä arvo voi kertoa esimerkiksi työmaiden heikosta kantavuudesta, jolloin joudutaan ajamaan vajailla kuormilla. Mikäli tehokkuusluku vaihtelee suuresti eri urakanantajien välillä, voi se kertoa leimikkosuunnittelun tason vaihtelusta, joka tulisi ottaa huomioon kuljetustaksassa. Työmaan käyttöaste tunnusluku kertoo konetyöajan osuuden koneiden työmaalla oloajasta. Työmaalla oloaika lasketaan kalenteripäivien ja konekohtaisesti määritettyjen päiväkohtaisten työtuntien perusteella. Oikean puoleisessa sarakkeessa on kuvattu työmaan puutavaralajijakaumaa, puunkorjuun laatua ja työmaakohtaisia tuottoja ja kuluja. Tuotot lasketaan työmaakohtaisesti syötetyistä taksoista ja kulut konekohtaisesti annetuista tuntikustannuksista. Korjuun laatuindeksi tunnusluku kertoo kuinka moni puunkorjuun laatutekijöistä täyttää korjuulaadulle asetetut ehdot. Mikäli jäävän puuston tiheys, runko- ja juurivauriot, urapainumat, uraleveys ja uraväli ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, laatuindeksi saa arvon 5. Mikäli omavalvontaa ei ole tehty tai mikään laatutavoitteista ei ole täyttynyt, indeksi saa arvon 0.

23 Lavettikuljetukset Koneiden kuljetuksiin käytettyä aikaa, kuljetusmatkaa ja kustannuksia voidaan seurata Lavettikuljetukset lomakkeen avulla (Kuva 20). Kuva 20. Koneiden siirrosta syötetään lomakkeelle lavetin nimi (lavetit on syötetty ohjelmaan aiemmin, kts. kuva 7), kuljetuksen alkamis- ja päättymisaika sekä kuljetusmatka. Näiden tietojen perusteella ohjelma laskee yksittäisen kuljetuksen kustannuksen. Lisätietoina kuljetuksesta voidaan syöttää tiedot siirretystä koneesta ja urakanantajasta. Kuljetustapahtuma talletetaan navigointipaneelin sinisestä levykkeen kuvasta ja lomake suljetaan oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista Talousseuranta Metsäkoneyrityksen vuosikellossa talouden tunnusluvut lasketaan virallisen tilinpäätöksen tai kuukausiraporttien pohjalta. Taloustietojen syöttö tapahtuu SEURANTA valikon Tilinpäätökset lomakkeella. Lomake on jaettu kolmelle välilehdelle Tuloslaskelma, Tase ja Tunnusluvut. (Kuvat 21, 12 ja 23) Sekä tuloslaskelman että taseen kaavaa on ohjelmassa lyhennetty, sillä ohjelman sisältämät talouden tunnusluvut on laskettavissa useissa tapauksissa tiliryhmien kokonaissaldojen pohjalta. Toisaalta tuloslaskelma-sivulla voidaan tiettyjen kululajien osalta tiedot syöttää tarkemmin kuin virallisen tilinpäätöksen tiedoissa on useinkaan esitetty.

24 Kuva 21. Tuloslaskelman luvut syötetään tilinpäätöksestä pääosin ilman etumerkkiä (oletusetumerkki on lomakkeella valmiina). Eli kulutilien saldot syötetään ilman - merkkiä. Poikkeuksen tekevät Tarvikevarastojen muutos, Rahoitustuotot ja kulut sekä Tilikauden voitto tai tappio tilit, joiden saldo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mikäli näiden tilien saldo on negatiivinen, on saldo merkittävä - merkillä. Tuloslaskelma välilehdellä on mahdollista syöttää myös erikseen poltto- ja voiteluainekulut, varaosa- ja tarvikekulut, huolto- ja korjauspalvelut sekä mahdollinen palkkakorjaus, jos tilinpäätös ei sisällä esimerkiksi yrittäjän omaa palkkaa. Tilinpäätöksen tase-luvut syötetään Tase-välilehdelle.

25 Kuva 22. Kuva 23.

26 Tilinpäätökset lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. tilikautta koskevia talouden tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Muuttuvat kulut tunnusluku sisältää Ostot tilikauden aikana ja Ulkopuoliset palvelut kululajit, joiden voidaan ajatella olevan suoraan tai lähes suoraan riippuvaisia toiminnan intensiteetistä. Kaikki muut kulut on tässä luokiteltu kiinteiksi kuluiksi. Kulusuhde tunnusluku kuvastaa muuttuvien kulujen osuutta kokonaiskuluista. Mitä suurempi osa kuluista on muuttuvia, sitä paremmin yritys kestää toiminnan intensiteetin vaihteluita. Suuri kiinteiden kulujen osuus pakottaa yrityksen panostamaan erityisesti koneiden käyttöasteen turvaamiseen, sillä kiinteät kulut juoksevat vaikka koneet seisoisivat hallin pihassa. Hintasuhde tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottojen ja kulujen suhdetta. Suhdeluvun ollessa yli yhden, jokainen tuotettu yksikkö parantaa yrityksen tulosta. Mikäli hintasuhde painuu syystä tai toisesta alle yhden, jokainen tuotettu yksikkö heikentää yrityksen tulosta. Hintasuhteen heikkeneminen voi johtua kustannusrakenteen heikkenemisestä, tuottavuuden heikkenemisestä tai taksaneuvotteluiden epäonnistumisesta.

27 4. Tulosten raportointi Jotta yritysseurannasta olisi todellista hyötyä yritysjohtamiselle, puunkorjuun ja talouden seurantatiedoista on pystyttävä jalostamaan riittävän informatiivisia raportteja. Raportit löytyvät ylävalikon Raportit valikosta (Kuva 24) Kuva 24. Raportit valikko Tuotantoraportti Valikon ensimmäinen raportti on Tuotantoraportti, joka hyödyntää pelkästään syötettyjä työmaa- ja lavettikuljetustietoja. Tuotantoraportissa voidaan tarkastella halutulta jaksolta (viikko, kuukausi 3 kk ja vuosi) hakkuun ja ajon tuotosta ja tuottavuutta, leimikkotietoja, koneiden käyttöasteita, lisätöiden ja lavettikuljetusten määrää sekä toiminnan euromääräistä tulosta. (Kuva 25)

28 Kuva Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysin avulla voidaan tarkastella eri tekijöiden vaikutusta yrityksen tulokseen. Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa on Herkkyysanalyysi-lomake (Kuva 26), jonka avulla yrittäjä voi tarkastella Koneiden käyttöasteen, henkilöstö- ja pääomakulujen, polttoaineen kulutuksen sekä tuottavuuden ja yksikköhinnan muutosten vaikutusta yrityksen kulu- ja tuottorakenteeseen, liiketulokseen ja pääoman tuottoasteeseen. Laskelmassa esitetään myös muutosten suuruus lähtötilanteeseen (pienet vihreät numerot) ja konetuntitulokseen. Laskelman lähtöarvot haetaan viimeisimmästä ohjelmaan syötetystä tilinpäätöksestä ja vastaavan tilikauden aikana toteutetuista työmaista. Laskelman kulut esitetään tuhansina euroina. Esimerkiksi luku 750 tarkoittaa siis euroa.

29 Kuva 26. Herkkyysanalyysi. Tarkasteltava muutos syötetään laskelmaan numerovalitsimen avulla: Nuoli ylös kasvattaa lukuarvoa ja nuoli alas pienentää sitä. Vasemmalla oleva vihreä numero kertoo prosentuaalisen muutoksen lähtöarvoon. Kun syöttökentässä on haluttu arvo, painetaan lomakkeen yläreunassa olevaa [Laske] näppäintä, ja kaavioon päivittyvät uuden laskentatilanteen mukaiset tulokset. Herkkyysanalyysin avulla yrittäjä näkee juuri hänen yrityksensä menestymisen kannalta kriittiset tekijät, joiden seurantaan on erityisesti panostettava. Lomakkeella olevassa yrityksessä esimerkiksi 5 prosentin nousu polttoaineen kulutuksessa tiputtaa liikevoittoprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos sen sijaan henkilöstökulut nousisivat saman 5 prosenttia, liikevoittoprosentti alenisi kahdella prosenttiyksiköllä Tuottavuuskäyrät Vuosikello-ohjelma laskee ja piirtää tietokantaan syötettyjen työmaiden perusteella todelliseen puunkorjuutoimintaan perustuvaa tuottavuuspisteparvea (Kuvat 27 ja 28). Hakkuun pisteparvi kuvaa hakkuun tuntituottavuutta ( /h) poistettavan rungon koon funktiona. Metsäkuljetuksen pisteparvi kuvaa kuljetuksen tuntituottavuutta ( /h) metsäkuljetusmatkan funktiona.

30 Kuva 27. Kuva 28. Sekä hakkuun että metsäkuljetuksen tuottavuuskäyrät lasketaan koko yritykselle, joten useamman koneen yrityksissä yksittäisten koneiden tuottavuuksia ei saada esille Tunnusluvut Yksittäisten Puunkorjuun ja talouden tunnuslukujen kehitystä voidaan tarkastella Raportit Tunnusluvut valikosta löytyvällä lomakkeella (Kuva 29)

31 Kuva 29. Lomakkeen yläosassa valitaan ensin alasvetovalikosta, halutaanko tarkastella Puunkorjuun vai Talouden tunnuslukuja. Valinnan jälkeen painetaan [Valitse] näppäintä, jolloin Mittari valikon sisältö päivittyy. Mittari valikosta valitaan haluttu tunnusluku ja painetaan [Piirrä] näppäintä, jolloin ohjelma piirtää siihen syötettyjen seurantatietojen pohjalta tunnusluvun kehitystä kuvaavan käyrän.

32 5. Suorituskyvyn mittaaminen 5.1. Johdanto Yritystoiminnan eri osa-alueiden mittaaminen ja mittaustulosten seuranta on tärkeä osa yrityksen johtamista. Kun seurantatuloksista johdetaan selkeitä pitkän aikavälin tavoitteita ja mietitään keinoja niiden saavuttamiseksi, voidaan puhua suorituskyvyn mittaamisesta ja ohjaamisesta. Suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus on tukea yritysjohdon päätöksentekoa tuottamalla oikea-aikaista, luotettavaa ja selkeää tietoa yrityksen pitkän aikavälin menestymisen kannalta keskeisistä mittauskohteista. Onnistunut päätöksenteko vaatii hyvää ja luotettavaa informaatiota. Yrityksen suorituskyvyn kehittäminen perustuu mittaustuloksiin, niistä tehtäviin johtopäätöksiin ja päätösten viemiseen jokapäiväiseen toimintaan yrityksen kaikilla tasoilla. Suorituskyvyn tutkimiseen käytettävien mittareiden määrittely ja toimivan mittausjärjestelmän kehittäminen edellyttää, että mittaamalla saatuja tuloksia pystytään myös hyödyntämään tehokkaasti. Suorituskyvyn mittausta käytetään yrityksen strategian konkretisoimiseksi toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi, henkilöstön motivoimiseksi, toiminnan nykytason arvioimiseksi ja ongelmien havaitsemiseksi. Parhaimmillaan mittaus motivoi, korostaa mitattavan asian arvoa, ohjaa tekemään oikeita asioita, selkiinnyttää tavoitteita, helpottaa kommunikointia, aiheuttaa kilpailua ja luo edellytyksiä tulospalkkaukselle. Jotta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa, on tavoitteet tehtävä konkreettisesti mitattavaksi ja tuotava jokaisen yrityksessä työskentelevän tietoon. Kaikki työntekijät on motivoitava suorituskykymittareiden avulla toimimaan yhdensuuntaisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 5.2 Suorituskykymittariston suunnittelu Yrittäjän on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään yrityksensä tulevaisuutta, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimintaympäristöstä tulevia mahdollisuuksia ja uhkia, myös pidemmällä aikajänteellä. Tällöin voidaan puhua yrityksen strategisesta suunnittelusta. Tähän tarpeeseen hyvä ja usein käytetty työkalu on SWOTanalyysi. SWOT-analyysissä selvitetään yrityksen sisäiset vahvuudet (Strenghts) ja heikkoudet (Weaknesses), sekä toimintaympäristöstä kumpuavat ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Näistä sisäisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla. Ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin ei voida itse vaikuttaa, mutta niidenkin kohtaamiseen voidaan valmistautua, kun ne tunnistetaan riittävän ajoissa. Kun yrittäjällä on selkeä kuva oman yrityksen tilasta ja toimintaympäristöstä, voidaan päättää, miten yrityksen vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoudet poistetaan, miten toimintaympäristön mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tätä toimintasuunnitelmaa voidaan kutsua strategiaksi. Strategian toteutumista voidaan seurata ja yrityksen toimintaa ohjata strategian kannalta oikeaan suuntaan suorituskykymittareiden avulla. Seurattaviksi mittareiksi on syytä valita muutamia sellaisia tunnuslukuja, jotka ovat helposti saatavilla ja joiden arvoon yritys voi itse vaikuttaa.

33 Useiden yksittäisten tunnuslukujen seuranta ja kokonaiskuvan saaminen yrityksen tilasta on työlästä, sillä tunnusluvut ovat usein ilmaistu eri yksiköissä (m³,, h, m³/h jne.) ja tunnusluvut voivat kehittyä eri suuntiin. Vuosikello-työkalussa on päädytty ratkaisuun, jossa mittaristossa mukana olevat tunnusluvut indeksoidaan lukuvälille 1-10, kullekin mittarille annetaan painoarvo ja mittareista lasketaan painotettu keskiarvo ensin taloudelle ja puunkorjuulle ja edelleen koko yrityksen suorituskyvylle (Kuva 30). Näin yrittäjä voi parhaimmassa tapauksessa seurata vain yhtä kokonaistunnuslukua, joka kertoo yrityksen nykytilan. Kuva Suorituskykymittariston rakentaminen Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa suorituskykymittaristo rakennetaan Asetukset Luo mittaristot valikossa (Kuva 31). Kuva 31.

34 Kuva 32. Kokonaissuorituskyky valikossa asetetaan liukukytkimellä painoarvot sekä talouden että puunkorjuun tunnusluvuille. Mikäli yrittäjä kokee, että yrityksen menestyminen edellyttää lähivuosina erityisesti puunkorjuutoiminnan tehostumista, on sen osatekijän painoarvon oltava suurempi. Toisaalta, jos yrityksen taloustilanne on vaakalaudalla, on talouden painotuksen oltava suurempi kuin puunkorjuun. Kun painotukset ovat kohdallaan, talletetaan painotukset näpäyttämällä hiirellä lomakkeen vasemmassa ylänurkassa olevaa sinistä levykkeen kuvaa. Lomakkeella olevilla [Talous] ja [Puunkorjuu] näppäimillä käyttäjä pääsee rakentamaan Talous- ja Puunkorjuu mittaristot (Kuva 33). Talous- ja puunkorjuumittaristojen rakentamiseen pääsee myös yläpalkin Asetukset Luo mittaristot valikon kautta. Kuva 33. Sekä talous- että puunkorjuumittaristot luodaan lisäämällä mittaristoon haluttu määrä (1-5) tunnuslukuja, antamalla kullekin tunnusluvulle painoarvo sekä lähtötaso ja tavoitetaso suunnittelukauden päättyessä. Suunnittelukauden mitan voi yrittäjä määritellä itse, mutta suositeltavaa olisi, että jakso olisi vähintään 3 vuotta. Lähtö- ja tavoitetaso voidaan syöttää niille varattuun tilaan käsin tai lähtötaso voidaan kullekin mittarille hakea automaattisesti painamalla [Hae lähtötaso] näppäintä. Talousmittaristossa ko. näppäin hakee

35 tunnusluvun lähtöarvon viimeisimmästä syötetystä tilinpäätöksestä ja puunkorjuumittaristossa lähtöarvo on edeltävän kolmen kuukauden aikana valmistuneiden työmaiden ko. tunnusluvun keskiarvo. Lähtö- ja tavoitetason perusteella ohjelma laskee automaattisesti tunnusluvulle indeksiarvot 1-10 siten, että lähtötaso saa arvon 4 ja tavoitetaso arvon 10. Kun mittaristo on valmis, se tallennetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa hiirellä näppäämällä. JOTTA SUORITUSKYVYN KEHITTYMISESTÄ SAADAAN OIKEA KUVA, VALITTUJA MITTAREITA, NIIDEN PAINOTUKSIA, JA LÄHTÖ- JA TAVOITETASOJA EI SAA MUUTTAA KESKEN SUUNNITTELUKAUDEN. MIKÄLI HAVAITAAN, ETTÄ MITTARISTO EI TOIMI JA SITÄ HALUTAAN MUUTTAA, ON SUOSITELTAVAA ALOITTAA MUUTOSHETKESTÄ KOKONAAN UUSI SUUNNITTELUKAUSI Suorituskyvyn mittaaminen Kun mittaristot on rakennettu ja ohjelmaan syötetään tilinpäätös tai kuukausiraportti, ohjelma laskee kullekin tunnusluvulle indeksin ja edelleen painotettuna keskiarvona arvosanan yrityksen taloudelle ja puunkorjuutoiminnalle. Näiden pohjalta laskettu painotettu keskiarvo puolestaan kertoo koko yrityksen kokonaissuorituskyvyn (Kuva 34). Kuva 34.

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Business Online Likviditeetinhallinta

Business Online Likviditeetinhallinta Business Online Likviditeetinhallinta Sisältö 1. Likviditeetinhallinta Business Onlinessa... 2 2. Likviditeetinhallinta pääsivu... 3 3. Graafinen näkymä tilin saldohistoriaan ja limiitin käyttöhistoriaan...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden järjestelmän Sikava avautuu käyttäjille 17.8.2015. Tässä ohjeessa kerrotaan uudesta järjestelmästä ja sen käyttämisestä tuottajan tunnuksilla. Käyttöjärjestelmästä

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot