Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsa koneyritta ja n vuosikello. Käyttöohje 28.1.2015"

Transkriptio

1 Metsa koneyritta ja n vuosikello Käyttöohje

2 Alkusanat Metsäkoneyrittäjän vuosikello on apuväline, jonka avulla yrittäjä voi tehostaa ajankäyttöään, seurata yrityksensä toimintaa ja mitata yrityksen suorituskykyä. Vuosikello pyrkii auttamaan yrittäjää yrityksen johtamisessa, mutta se ei korvaa yrittäjän kokemusta ja ammattitaitoa. Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaa ja sen laskelmia on sen laatimisvaiheessa testattu ja havaitut virheet on korjattu, mutta on silti mahdollista, että ohjelma joissakin tilanteissa laskee tunnusluvuille vääriä arvoja. Siksi onkin suotavaa, että tuloksiin suhtaudutaan tarvittavalla kriittisyydellä, eikä johtopäätöksiä tehdä vain yhden tunnusluvun ja/tai mittauskerran perusteella. Työtehoseura ry ei anna käyttäjälle takuuta Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun virheettömyydestä. Työtehoseura ry ei myöskään takaa Metsäkoneyrittäjän vuosikello -työkalun käyttäjälle halutun lopputuloksen saavuttamista. Työtehoseura ry ei vastaa suhteessa käyttäjään kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu Metsäkoneyrittäjän vuosikellon käyttämisestä. Havaituista virheistä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:

3 Sisällys Alkusanat Ohjelman asennus... 4 Mahdolliset virhetilanteet Ohjelman käyttö tiivistetysti Ohjelman päivittäinen käyttö Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Yritysseuranta Puunkorjuun seuranta Talousseuranta Tulosten raportointi Tuotantoraportti Herkkyysanalyysi Tuottavuuskäyrät Tunnusluvut Suorituskyvyn mittaaminen Johdanto Suorituskykymittariston suunnittelu Suorituskykymittariston rakentaminen Suorituskyvyn mittaaminen Tunnusluvut... 38

4 1. Ohjelman asennus Laitteistovaatimukset: Microsoft Windows käyttöjärjestelmä (käytännössä Windows 7 tai 8) Microsoft.NET 4.5 Framework (tai uudempi ) Metsäkoneyrittäjän vuosikello työkalun asennuspaketti (MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip) löytyy osoitteesta: sites.google.com/site/ttsvuosikello. Kopioi asennuspaketti omalle tietokoneellesi painamalla LATAA-linkkiä: Selain kysyy, haluatko tallentaa tai avata MKY-Vuosikello_Asennuspaketti.zip tiedoston. Jos valitset TALLENNA-vaihtoehdon, asennuspaketti tallentuu koneellesi Ladatut tiedostot hakemistoon. Vie hiiren osoitin asennuspaketin päälle ja paina oikeanpuoleista näppäintä, jolloin avautuu valikko:

5 Valitse Pura kaikki, ja valitse hakemisto, johon paketti puretaan. Paina alareunassa olevaa [Pura] näppäintä. Näytölle avautuu valikko, josta valitaan (tuplaklikkaus hiirellä) setup-tiedosto. Ohjelman asennus alkaa. Asennusohjelmassa voit halutessasi määritellä, mihin hakemistoon ohjelma asentuu jne. Lopuksi ohjelma avautuu käytettäväksesi. Myöhemmin löydät ohjelman Windowsin Käynnistys-valikosta Metsäkoneyrittäjän vuosikello nimellä. Halutessasi voit poistaa ohjelman Käynnistysvalikon Metsäkoneyrittäjän vuosikello hakemistosta tai Windowsin ohjauspaneelin kautta.

6 Mahdolliset virhetilanteet Käynnistettäessä ohjelma Windows 8-käyttöjärjestelmässä, saattaa näytölle tulla virheilmoitus: Ratkaisu: Koneelle on asennettava Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable tiedosto, jonka avulla yhteys tietokantatiedostoihin saadaan toimimaan. Kyseinen tiedosto löytyy Microsoftin nettisivuilta osoitteesta

7 2. Ohjelman käyttö tiivistetysti Metsäkoneyrittäjän vuosikellon osia voidaan käyttää pitkälti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla ei vaadi työajan tai yritystoiminnan seurantaa. Poikkeuksena on suorituskykymittariston käyttö, joka edellyttää yritystoiminnan seurantatietojen syöttämistä ohjelmaan. Metsäkoneyrittäjän vuosikellon suorituskykymittariston käyttöönotto voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti: 1. Ohjelman asennuksen jälkeen yrittäjä alkaa syöttää ohjelmaan tietoja valmistuneista työmaista ja lavettikuljetuksista ja laskee työmaakohtaiset puunkorjuun tunnusluvut (nappia painamalla). Näiden tietojen pohjalta ohjelma pystyy laskemaan mm. tuotantoraportin ja tuottavuuskäyrät hakkuulle ja metsäkuljetukselle. 2. Tilinpäätöksen (tai kuukausiraportin) valmistuttua yrittäjä syöttää siitä lukuja ohjelmaan ja laskee nappia painamalla talouden tunnusluvut. Tämän jälkeen ohjelma laskee esim. herkkyysanalyysin. 3. Kun työmaa-, lavettikuljetus- ja tilinpäätöslukuja on syötetty esimerkiksi kokonaisen tilikauden ajalta, yrittäjä voi ohjelman tuottamista raporteista hahmottaa yrityksensä nykytilan ja asettaa tavoitteita tulevaisuuteen. 4. Asetettujen tavoitteiden pohjalta ohjelmaan voidaan rakentaa suorituskykymittaristo ja valita siihen yrityksen menestymisen kannalta keskeiset tunnusluvut. 5. Kun mittaristo on rakennettu, voidaan laskea ensimmäiset suorituskykyindeksit. Alkutilanteessa kaikki indeksit saavat arvon Tiedon syöttö valmistuneista työmaista, lavettikuljetuksista ja tilinpäätöksistä (tai kuukausiraporteista jatkuu). Aina, kun ohjelmaan syötetään uusi tilinpäätös tai kuukausiraportti, voidaan suorituskyvylle laskea (nappia painamalla) uudet indeksiarvot. Suorituskyvyn tarkasteluväli on siis sama kuin taloustietojen syöttöväli. 7. Suorituskyvyn indeksien muutokset ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat pohjana yrityksen strategiselle johtamiselle. HUOM! Ota riittävän usein varmuuskopiotc:\tts-vuosikello hakemistossa olevista tietokantatiedostoista (Ajankäyttö.accdb, Suorituskyky.accdb ja Vuosikello.accdb)

8 3. Ohjelman päivittäinen käyttö 3.1 Ohjelman käynnistys ja yritystietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelma avautuu tilaan, jossa ruudulla on automaattisesti ko. päivään päivittynyt vuosikello-näkymä (Kuva 2). Mikäli vuosikellossa on tapahtumia, joiden määräpäivä on ohitettu ja joita ei ole kuitattu valmiiksi, tulee ohjelman käynnistyessä ruudulle huomautus myöhässä olevista tapahtumista. Kuva 1. Ilmoituksen saa suljettua [OK] näppäimestä. Kuva 2. Ohjelman aloitusnäkymä on Vuosikello. Ruudussa 1 on listattuna kaikki tehtävät, joiden aloituspäiväksi on merkitty jokin päivä tarkasteluhetkestä seitsemän päivää eteenpäin. Tämän listan kärjessä ovat myös myöhässä olevat tehtävät, eli tehtävät joiden määräpäivä on jo ohitettu.

9 Ruudussa 2 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 viikon 1 kuukauden kuluessa ja joiden tärkeydeksi (prioriteetti) on asetettu 1 (tärkein luokka) tai 2 (toiseksi tärkein luokka). Ruudussa 3 on listattu ne tehtävät, joiden aloituspäivä on tarkasteluhetkestä 1 kuukauden 1 vuoden kuluessa ja joiden tärkeysluokitus on kaikkein korkein (prioriteetti 1). Kun hiiren osoittimen vie jonkin listatun tapahtuman päälle ja painaa hiiren näppäimestä, lomakkeen yläosaan (4) tulee tietoa tapahtumasta. Ruudussa 4 tapahtuman tietoja voi päivittää. Päivityksen jälkeen on painettava [Päivitä tietokanta] näppäintä. [Hallitse tapahtumia] näppäimestä avautuu uusi lomake, jossa Vuosikellon tapahtumia voi lisätä, poistaa ja päivittää. Tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.2. [Päivitä vuosikello] näppäimellä vuosikelloon päivitetään ohjelman käynnistämisen jälkeen tehdyt mahdolliset päivitykset ja uudet tapahtumat. Ohjelman yläpalkista löytyvät seuraavat valikot: 1. Vuosikello 2. Seuranta 3. Raportit 4. Asetukset 5. Tietoja Asetukset-valikosta (Kuva 4) löytyvät lomakkeet, joiden avulla yrittäjä voi syöttää ohjelmaan oman yrityksensä perustiedot, yrityksen käytössä olevat ajo- ja hakkuukoneet, lavetit sekä tiedot urakanantajista. Näitä tietoja hyödynnetään seurantatietojen syötössä sekä tulosten laskennassa ja raporteissa. (Kuvat 5, 6 ja 7) HUOM! Lomakkeiden yläreunassa on navigointipaneeli, jonka avulla ohjelmassa olevia tietoja voidaan selata, lisätä, poistaa ja tehdyt muutokset tallettaa. AINA ENNEN UUDEN TIEDON SYÖTTÄMISTÄ ON PAINETTAVA KELTAISTA + -NÄPPÄINTÄ JA KUN TIEDOT ON SYÖTETTY ON PAINETTAVA SINISTÄ LEVYKKEEN KUVAA, JOTTA TIEDOT TALLENTUVAT TIETOKANTAAN. Joissakin lomakkeissa ei ole käytössä kaikkia näppäimiä. Kuva 3. Navigointipaneeli.

10 Kuva 4. Kuva 5.

11 Kuva 6. Ajokoneet ja Hakkuukoneet lomakkeille voidaan syöttää mm. koneen käyttötuntikustannus, jota käytetään myöhemmin työmaakohtaisessa kannattavuuslaskennassa. Maksimityöaikatietoa hyödynnetään käyttöastelaskennassa. Kuva 7. Lavetit lomakkeella voidaan syöttää yrityksen käytössä olevat omat kuljetusvälineet ja saatavilla olevat kuljetuspalveluita tuottavat alihankkijat. Omien lavettien osalta lomakkeelle syötetään arvioitu käyttötuntikustannus ja ulkopuolisilta ostettavien lavettien osalta sovittu lähtömaksu ja kilometrikustannus.

12 Kuva 8. Urakanantaja lomakkeelle voidaan syöttää tiedot urakanantajista. 3.2 Vuosikello Vuosikellon avulla yrittäjä voi suunnitella ajankäyttöään. Kuvassa 2 esiteltiin Vuosikello ohjelman aloitusnäkymä ja sen osat toimintoineen. Tässä luvussa esitellään tarkemmin, kuinka ajankäytön suunnittelu vuosikellon avulla tapahtuu käytännössä.

13 Kuva 9. Vuosikellon [Hallitse tapahtumia] näppäin avaa lomakkeen, jolla voi selata, muokata, lisätä ja poistaa Vuosikello tapahtumia (Kuva 10). Samainen lomake avautuu ohjelman yläpalkin Vuosikello Aikatauluta uusi tehtävä valikosta. Kuva 10. Lisättäessä Vuosikellon uusi tapahtuma, painetaan ensin navigointipaneelissa olevaa keltaista +-näppäintä. Sen jälkeen annetaan tapahtumalle tapahtuman sisältöä hyvin kuvaava nimi (Tämä nimi näkyy Vuosikello näkymässä). Tapahtuma luokitellaan kuuluvaksi johonkin seuraavista tapahtumaryhmistä (paina tekstilaatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta saadaksesi näkyville valikon): Johtaminen ja esimiestyö

14 Taloushallinto Kouluttautuminen Myynti ja markkinointi Yksityistalous Muut Seuraavaksi tapahtumalle annetaan prioriteettiluokitus 1 Vuosinäkymä 2 Kuukausinäkymä 3 Viikkonäkymä 1 prioriteetin tapahtumat ovat kaikkein tärkeimpiä (ja harvinaisimpia?) tapahtumia, jotka näkyvät Vuosikellon kaikissa näkymissä, eli ne ilmestyvät Vuosikelloon jo vuotta ennen suunniteltua aloituspäivää. Prioriteetin 3 tapahtumat sen sijaan ovat usein toistuvia, eivätkä kaikkien kriittisimpiä tapahtumia. Ne tulevat näkyville Vuosikellossa vasta viikkoa ennen tapahtuman suunniteltua aloituspäivää. Resurssi-valikossa on mahdollisuus kohdistaa tapahtuma koskemaan jotain seuraavista yrityksen resursseista: Yrittäjä Hallitus Osakkaat Tapahtuma valmis laatikkoon laitetaan ruksi (hiiren osoittimella), kun tehtävä on valmistunut. Aloituspäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu aloituspäivä (Nuolesta avautuu kalenterinäkymä). Tehtävät sijoitetaan Vuosikelloon aloituspäivän perusteella. Määräpäivä valikosta valitaan tehtävän suunniteltu valmistumispäivä. Aloitus- ja määräpäivä voidaan syöttää tehtävälle suoraan valikoista, mutta aloituspäivä voidaan myös laskea syöttämällä lomakkeelle tehtävän määräpäivä ja arvioitu kesto sekä painamalla [Laske viimeisin aloituspäivä] näppäintä lomakkeen oikeassa reunassa. Muistiinpanot tekstikenttään voidaan kirjoittaa tehtävään liittyviä muistiinpanoja ja ohjeita. Kun lomakkeelle on syötetty uusi tapahtuma tai tapahtuman tietoja on muutettu, on muistettava tallentaa tiedot painamalla navigointipaneelissa olevaa sinistä levykkeen kuvaa.

15 Vuosikelloon syötettyjä tehtäviä voidaan selata navigointipaneelissa olevilla nuolinäppäimillä. Tehtävät ovat ohjelmassa syöttöjärjestyksessä, joka voi poiketa aikajärjestyksestä. Yksittäisten tapahtumien poistaminen tapahtuu navigointipaneelissa olevasta punaisesta ruksista. Lomake suljetaan (tallennuksen jälkeen) joko [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista. Kuva 11. Kun Vuosikellon tapahtumia on käsitelty, voidaan Vuosikello lomake päivittää ajan tasalle painamalla Vuosikello lomakkeen oikeassa yläreunassa olevaa [Päivitä vuosikello] näppäintä (Kuva 11). Vuosikello lomakkeella on kaksi välilehteä. Ensimmäinen Vuosikello välilehti sisältää varsinaisen Vuosikello-näkymän. Tapahtumat välilehdellä (Kuva 11) voidaan suodattaa ja listata tapahtumia käyttäjän haluamalla tavalla. Välilehden oikealla puoliskolla ovat valikot, joiden mukaan ohjelma suodattaa tapahtumia vasemmassa reunassa olevaan tapahtumaluetteloon. Suodatusehtoina ovat: Tapahtumaluokka o Johtaminen ja esimiestyö o Taloushallinto o Kouluttautuminen o Myynti ja markkinointi o Yksityistalous o Muut

16 Resurssi o Yrittäjä o Hallitus o Osakkaat Aikaväli (Nykyhetkestä eteenpäin) o Viikko o Kuukausi o 3 kuukautta o 6 kuukautta o Vuosi Tila o o o Aikataulutettu Valmis MYÖHÄSSÄ Kun suodatusehdot on valittu, painetaan [Päivitä luettelo] näppäintä, jolloin lomakkeen vasemmassa reunassa oleva luettelo päivittyy hakuehtojen mukaiseksi. Luettelon saa tulostettua oletustulostimelle [Tulosta] näppäimestä. 3.3 Yrittäjän ajankäyttö Yrittäjä voi seurata omaa ajankäyttöään kirjaamalla päivittäin tekemiään töitä ja tarkastelemalla kirjauksia halutulta aikaväliltä. Yrittäjän ajankäytön seurantalomakkeet löytyvät ohjelman yläpalkista Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö -valikosta (Kuva 12) Kuva 12. Kirjaa tehdyt työt lomakkeella yrittäjä voi kirjata, kuinka yksittäisen työpäivän työtunnit jakautuivat (Kuva 13).

17 Kuva 13. Uusi kirjaus tehdään luomalla uusi kirjaustapahtuma navigointipaneelin keltaisesta + -näppäimestä. Tämän jälkeen valitaan päivä, johon kirjaukset kohdistuvat ja syötetään tuntimäärät eri työlajeille. Lisäksi lomakkeelle voidaan syöttää kyseistä päivää koskevia muistiinpanoja. Työpäivän jakauma saadaan painamalla [Laske] näppäintä. Ja lopuksi kirjaukset talletetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa painamalla. Lomake suljetaan oikean yläreunan ruksista. Kuva 14.

18 Yrittäjän ajankäytön jakaumaa voidaan tarkastella Yrittäjän ajankäyttöraportista (Vuosikello Yrittäjän ajankäyttö Tarkastele ajankäyttöä). Lomakkeen yläosassa olevasta valikosta valitaan haluttu tarkastelujakso (aika tarkasteluhetkestä taaksepäin): Viikko Kuukausi Kvartaali (3 kk) Vuosi Valinnan jälkeen painetaan [Näytä] näppäintä, jolloin lomakkeelle tulostuu valitun ajanjakson raportoidut tunnit ja niiden jakauma (Kuva 14). Raportin pohjalta voidaan pohtia, kuinka tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ajankäyttö jakaantuu ja pitäisikö asialle tehdä jotain. Tuntiraportti voidaan tulostaa [Tulosta] näppäimellä. Lomake sulkeutuu [Sulje] näppäimestä tai lomakkeen oikeassa yläreunassa olevasta ruksista. 3.4 Yritysseuranta Seurantatietojen syöttö Metsäkoneyrittäjän vuosikello ohjelmaan tapahtuu yläpalkin SEURANTA valikossa olevien lomakkeiden avulla. (Kuva 15) Työmaat lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeiset työmaatiedot (Kuvat 16, 17, 18 ja 19). Lavettikuljetukset lomakkeella voi kirjata tietoja koneiden siirroista (Kuva 20) ja Tilinpäätökset lomakkeella syötetään ja lasketaan keskeisiä taloustietoja (Kuvat 21, 22 ja 23). Kuva 15.

19 3.4.1 Puunkorjuun seuranta Kuva 16. Ohjelman logiikan mukaisesti jokainen työmaa on oma itsenäinen kokonaisuus, jolta on olemassa työmaaja mittaustiedot. Työmaa voi tarkoittaa yhtä leimikkoa, mutta samalla leimikolla voi olla myös useita työmaita. Esimerkiksi jos samalla leimikolla työskentelee useita korjuuketjuja, jokaisen ketjun mittaustiedot syötetään ohjelmaan erillisinä työmaina. Työmaat lomakkeen yläosan [Leimikot] näppäintä painamalla pääsee syöttämään leimikkotietoja. (Kuva 16.1) Huom! Ohjelma voi laskea työmaakohtaisia tunnuslukuja, vaikka leimikkotietoja ei olekaan syötetty!

20 Kuva Kuva 17.

21 Kuva 18. Kuva 19. Työmaakohtaiset tunnusluvut. Työmaat lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. työmaata koskevia tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle

22 tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Työmaakohtaiset tunnusluvut esitetään kahdessa sarakkeessa. Vasemmalla on esitetty hakkuuta ja metsäkuljetusta kuvaavia tuottavuus- tehokkuus ja käyttöastelukuja. Kuljetussuorite tunnusluku (m³km) kertoo kuljetetun puumäärän ja kuljetuksen kokonaismatkan tulon. Tätä tunnuslukua käytetään usein kuvaaman kaukokuljetuksen suoritetta, mutta se tekee myös metsäkuljetuksen tuottavuusluvuista vertailukelpoisia silloin, kun metsäkuljetusmatkat eri työmaiden välillä poikkeavat paljon. Kuljetuksen tehokkuus tunnusluku kertoo kuormattuna ajon osuuden kokonaisajomatkasta. Tunnusluvun heikentyvä arvo voi kertoa esimerkiksi työmaiden heikosta kantavuudesta, jolloin joudutaan ajamaan vajailla kuormilla. Mikäli tehokkuusluku vaihtelee suuresti eri urakanantajien välillä, voi se kertoa leimikkosuunnittelun tason vaihtelusta, joka tulisi ottaa huomioon kuljetustaksassa. Työmaan käyttöaste tunnusluku kertoo konetyöajan osuuden koneiden työmaalla oloajasta. Työmaalla oloaika lasketaan kalenteripäivien ja konekohtaisesti määritettyjen päiväkohtaisten työtuntien perusteella. Oikean puoleisessa sarakkeessa on kuvattu työmaan puutavaralajijakaumaa, puunkorjuun laatua ja työmaakohtaisia tuottoja ja kuluja. Tuotot lasketaan työmaakohtaisesti syötetyistä taksoista ja kulut konekohtaisesti annetuista tuntikustannuksista. Korjuun laatuindeksi tunnusluku kertoo kuinka moni puunkorjuun laatutekijöistä täyttää korjuulaadulle asetetut ehdot. Mikäli jäävän puuston tiheys, runko- ja juurivauriot, urapainumat, uraleveys ja uraväli ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, laatuindeksi saa arvon 5. Mikäli omavalvontaa ei ole tehty tai mikään laatutavoitteista ei ole täyttynyt, indeksi saa arvon 0.

23 Lavettikuljetukset Koneiden kuljetuksiin käytettyä aikaa, kuljetusmatkaa ja kustannuksia voidaan seurata Lavettikuljetukset lomakkeen avulla (Kuva 20). Kuva 20. Koneiden siirrosta syötetään lomakkeelle lavetin nimi (lavetit on syötetty ohjelmaan aiemmin, kts. kuva 7), kuljetuksen alkamis- ja päättymisaika sekä kuljetusmatka. Näiden tietojen perusteella ohjelma laskee yksittäisen kuljetuksen kustannuksen. Lisätietoina kuljetuksesta voidaan syöttää tiedot siirretystä koneesta ja urakanantajasta. Kuljetustapahtuma talletetaan navigointipaneelin sinisestä levykkeen kuvasta ja lomake suljetaan oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista Talousseuranta Metsäkoneyrityksen vuosikellossa talouden tunnusluvut lasketaan virallisen tilinpäätöksen tai kuukausiraporttien pohjalta. Taloustietojen syöttö tapahtuu SEURANTA valikon Tilinpäätökset lomakkeella. Lomake on jaettu kolmelle välilehdelle Tuloslaskelma, Tase ja Tunnusluvut. (Kuvat 21, 12 ja 23) Sekä tuloslaskelman että taseen kaavaa on ohjelmassa lyhennetty, sillä ohjelman sisältämät talouden tunnusluvut on laskettavissa useissa tapauksissa tiliryhmien kokonaissaldojen pohjalta. Toisaalta tuloslaskelma-sivulla voidaan tiettyjen kululajien osalta tiedot syöttää tarkemmin kuin virallisen tilinpäätöksen tiedoissa on useinkaan esitetty.

24 Kuva 21. Tuloslaskelman luvut syötetään tilinpäätöksestä pääosin ilman etumerkkiä (oletusetumerkki on lomakkeella valmiina). Eli kulutilien saldot syötetään ilman - merkkiä. Poikkeuksen tekevät Tarvikevarastojen muutos, Rahoitustuotot ja kulut sekä Tilikauden voitto tai tappio tilit, joiden saldo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mikäli näiden tilien saldo on negatiivinen, on saldo merkittävä - merkillä. Tuloslaskelma välilehdellä on mahdollista syöttää myös erikseen poltto- ja voiteluainekulut, varaosa- ja tarvikekulut, huolto- ja korjauspalvelut sekä mahdollinen palkkakorjaus, jos tilinpäätös ei sisällä esimerkiksi yrittäjän omaa palkkaa. Tilinpäätöksen tase-luvut syötetään Tase-välilehdelle.

25 Kuva 22. Kuva 23.

26 Tilinpäätökset lomakkeen Tunnusluvut välilehdellä voidaan laskea ko. tilikautta koskevia talouden tunnuslukuja. Tunnusluvut saadaan, kun painetaan lomakkeen oikeassa alareunassa olevaa [Laske tunnusluvut] näppäintä. Mikäli jonkin tunnusluvun laskennassa tarvittavaa tietoa ei ole syötetty, tunnusluvun kohdalle tulee <DbNull>, Invalid value tms. virheilmoitus. Näillä virheilmoituksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta muiden tunnuslukujen laskentaan. Muuttuvat kulut tunnusluku sisältää Ostot tilikauden aikana ja Ulkopuoliset palvelut kululajit, joiden voidaan ajatella olevan suoraan tai lähes suoraan riippuvaisia toiminnan intensiteetistä. Kaikki muut kulut on tässä luokiteltu kiinteiksi kuluiksi. Kulusuhde tunnusluku kuvastaa muuttuvien kulujen osuutta kokonaiskuluista. Mitä suurempi osa kuluista on muuttuvia, sitä paremmin yritys kestää toiminnan intensiteetin vaihteluita. Suuri kiinteiden kulujen osuus pakottaa yrityksen panostamaan erityisesti koneiden käyttöasteen turvaamiseen, sillä kiinteät kulut juoksevat vaikka koneet seisoisivat hallin pihassa. Hintasuhde tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottojen ja kulujen suhdetta. Suhdeluvun ollessa yli yhden, jokainen tuotettu yksikkö parantaa yrityksen tulosta. Mikäli hintasuhde painuu syystä tai toisesta alle yhden, jokainen tuotettu yksikkö heikentää yrityksen tulosta. Hintasuhteen heikkeneminen voi johtua kustannusrakenteen heikkenemisestä, tuottavuuden heikkenemisestä tai taksaneuvotteluiden epäonnistumisesta.

27 4. Tulosten raportointi Jotta yritysseurannasta olisi todellista hyötyä yritysjohtamiselle, puunkorjuun ja talouden seurantatiedoista on pystyttävä jalostamaan riittävän informatiivisia raportteja. Raportit löytyvät ylävalikon Raportit valikosta (Kuva 24) Kuva 24. Raportit valikko Tuotantoraportti Valikon ensimmäinen raportti on Tuotantoraportti, joka hyödyntää pelkästään syötettyjä työmaa- ja lavettikuljetustietoja. Tuotantoraportissa voidaan tarkastella halutulta jaksolta (viikko, kuukausi 3 kk ja vuosi) hakkuun ja ajon tuotosta ja tuottavuutta, leimikkotietoja, koneiden käyttöasteita, lisätöiden ja lavettikuljetusten määrää sekä toiminnan euromääräistä tulosta. (Kuva 25)

28 Kuva Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysin avulla voidaan tarkastella eri tekijöiden vaikutusta yrityksen tulokseen. Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa on Herkkyysanalyysi-lomake (Kuva 26), jonka avulla yrittäjä voi tarkastella Koneiden käyttöasteen, henkilöstö- ja pääomakulujen, polttoaineen kulutuksen sekä tuottavuuden ja yksikköhinnan muutosten vaikutusta yrityksen kulu- ja tuottorakenteeseen, liiketulokseen ja pääoman tuottoasteeseen. Laskelmassa esitetään myös muutosten suuruus lähtötilanteeseen (pienet vihreät numerot) ja konetuntitulokseen. Laskelman lähtöarvot haetaan viimeisimmästä ohjelmaan syötetystä tilinpäätöksestä ja vastaavan tilikauden aikana toteutetuista työmaista. Laskelman kulut esitetään tuhansina euroina. Esimerkiksi luku 750 tarkoittaa siis euroa.

29 Kuva 26. Herkkyysanalyysi. Tarkasteltava muutos syötetään laskelmaan numerovalitsimen avulla: Nuoli ylös kasvattaa lukuarvoa ja nuoli alas pienentää sitä. Vasemmalla oleva vihreä numero kertoo prosentuaalisen muutoksen lähtöarvoon. Kun syöttökentässä on haluttu arvo, painetaan lomakkeen yläreunassa olevaa [Laske] näppäintä, ja kaavioon päivittyvät uuden laskentatilanteen mukaiset tulokset. Herkkyysanalyysin avulla yrittäjä näkee juuri hänen yrityksensä menestymisen kannalta kriittiset tekijät, joiden seurantaan on erityisesti panostettava. Lomakkeella olevassa yrityksessä esimerkiksi 5 prosentin nousu polttoaineen kulutuksessa tiputtaa liikevoittoprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos sen sijaan henkilöstökulut nousisivat saman 5 prosenttia, liikevoittoprosentti alenisi kahdella prosenttiyksiköllä Tuottavuuskäyrät Vuosikello-ohjelma laskee ja piirtää tietokantaan syötettyjen työmaiden perusteella todelliseen puunkorjuutoimintaan perustuvaa tuottavuuspisteparvea (Kuvat 27 ja 28). Hakkuun pisteparvi kuvaa hakkuun tuntituottavuutta ( /h) poistettavan rungon koon funktiona. Metsäkuljetuksen pisteparvi kuvaa kuljetuksen tuntituottavuutta ( /h) metsäkuljetusmatkan funktiona.

30 Kuva 27. Kuva 28. Sekä hakkuun että metsäkuljetuksen tuottavuuskäyrät lasketaan koko yritykselle, joten useamman koneen yrityksissä yksittäisten koneiden tuottavuuksia ei saada esille Tunnusluvut Yksittäisten Puunkorjuun ja talouden tunnuslukujen kehitystä voidaan tarkastella Raportit Tunnusluvut valikosta löytyvällä lomakkeella (Kuva 29)

31 Kuva 29. Lomakkeen yläosassa valitaan ensin alasvetovalikosta, halutaanko tarkastella Puunkorjuun vai Talouden tunnuslukuja. Valinnan jälkeen painetaan [Valitse] näppäintä, jolloin Mittari valikon sisältö päivittyy. Mittari valikosta valitaan haluttu tunnusluku ja painetaan [Piirrä] näppäintä, jolloin ohjelma piirtää siihen syötettyjen seurantatietojen pohjalta tunnusluvun kehitystä kuvaavan käyrän.

32 5. Suorituskyvyn mittaaminen 5.1. Johdanto Yritystoiminnan eri osa-alueiden mittaaminen ja mittaustulosten seuranta on tärkeä osa yrityksen johtamista. Kun seurantatuloksista johdetaan selkeitä pitkän aikavälin tavoitteita ja mietitään keinoja niiden saavuttamiseksi, voidaan puhua suorituskyvyn mittaamisesta ja ohjaamisesta. Suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus on tukea yritysjohdon päätöksentekoa tuottamalla oikea-aikaista, luotettavaa ja selkeää tietoa yrityksen pitkän aikavälin menestymisen kannalta keskeisistä mittauskohteista. Onnistunut päätöksenteko vaatii hyvää ja luotettavaa informaatiota. Yrityksen suorituskyvyn kehittäminen perustuu mittaustuloksiin, niistä tehtäviin johtopäätöksiin ja päätösten viemiseen jokapäiväiseen toimintaan yrityksen kaikilla tasoilla. Suorituskyvyn tutkimiseen käytettävien mittareiden määrittely ja toimivan mittausjärjestelmän kehittäminen edellyttää, että mittaamalla saatuja tuloksia pystytään myös hyödyntämään tehokkaasti. Suorituskyvyn mittausta käytetään yrityksen strategian konkretisoimiseksi toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi, henkilöstön motivoimiseksi, toiminnan nykytason arvioimiseksi ja ongelmien havaitsemiseksi. Parhaimmillaan mittaus motivoi, korostaa mitattavan asian arvoa, ohjaa tekemään oikeita asioita, selkiinnyttää tavoitteita, helpottaa kommunikointia, aiheuttaa kilpailua ja luo edellytyksiä tulospalkkaukselle. Jotta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa, on tavoitteet tehtävä konkreettisesti mitattavaksi ja tuotava jokaisen yrityksessä työskentelevän tietoon. Kaikki työntekijät on motivoitava suorituskykymittareiden avulla toimimaan yhdensuuntaisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 5.2 Suorituskykymittariston suunnittelu Yrittäjän on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään yrityksensä tulevaisuutta, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä toimintaympäristöstä tulevia mahdollisuuksia ja uhkia, myös pidemmällä aikajänteellä. Tällöin voidaan puhua yrityksen strategisesta suunnittelusta. Tähän tarpeeseen hyvä ja usein käytetty työkalu on SWOTanalyysi. SWOT-analyysissä selvitetään yrityksen sisäiset vahvuudet (Strenghts) ja heikkoudet (Weaknesses), sekä toimintaympäristöstä kumpuavat ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Näistä sisäisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla. Ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin ei voida itse vaikuttaa, mutta niidenkin kohtaamiseen voidaan valmistautua, kun ne tunnistetaan riittävän ajoissa. Kun yrittäjällä on selkeä kuva oman yrityksen tilasta ja toimintaympäristöstä, voidaan päättää, miten yrityksen vahvuuksia voidaan hyödyntää, miten heikkoudet poistetaan, miten toimintaympäristön mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tätä toimintasuunnitelmaa voidaan kutsua strategiaksi. Strategian toteutumista voidaan seurata ja yrityksen toimintaa ohjata strategian kannalta oikeaan suuntaan suorituskykymittareiden avulla. Seurattaviksi mittareiksi on syytä valita muutamia sellaisia tunnuslukuja, jotka ovat helposti saatavilla ja joiden arvoon yritys voi itse vaikuttaa.

33 Useiden yksittäisten tunnuslukujen seuranta ja kokonaiskuvan saaminen yrityksen tilasta on työlästä, sillä tunnusluvut ovat usein ilmaistu eri yksiköissä (m³,, h, m³/h jne.) ja tunnusluvut voivat kehittyä eri suuntiin. Vuosikello-työkalussa on päädytty ratkaisuun, jossa mittaristossa mukana olevat tunnusluvut indeksoidaan lukuvälille 1-10, kullekin mittarille annetaan painoarvo ja mittareista lasketaan painotettu keskiarvo ensin taloudelle ja puunkorjuulle ja edelleen koko yrityksen suorituskyvylle (Kuva 30). Näin yrittäjä voi parhaimmassa tapauksessa seurata vain yhtä kokonaistunnuslukua, joka kertoo yrityksen nykytilan. Kuva Suorituskykymittariston rakentaminen Metsäkoneyrittäjän vuosikellossa suorituskykymittaristo rakennetaan Asetukset Luo mittaristot valikossa (Kuva 31). Kuva 31.

34 Kuva 32. Kokonaissuorituskyky valikossa asetetaan liukukytkimellä painoarvot sekä talouden että puunkorjuun tunnusluvuille. Mikäli yrittäjä kokee, että yrityksen menestyminen edellyttää lähivuosina erityisesti puunkorjuutoiminnan tehostumista, on sen osatekijän painoarvon oltava suurempi. Toisaalta, jos yrityksen taloustilanne on vaakalaudalla, on talouden painotuksen oltava suurempi kuin puunkorjuun. Kun painotukset ovat kohdallaan, talletetaan painotukset näpäyttämällä hiirellä lomakkeen vasemmassa ylänurkassa olevaa sinistä levykkeen kuvaa. Lomakkeella olevilla [Talous] ja [Puunkorjuu] näppäimillä käyttäjä pääsee rakentamaan Talous- ja Puunkorjuu mittaristot (Kuva 33). Talous- ja puunkorjuumittaristojen rakentamiseen pääsee myös yläpalkin Asetukset Luo mittaristot valikon kautta. Kuva 33. Sekä talous- että puunkorjuumittaristot luodaan lisäämällä mittaristoon haluttu määrä (1-5) tunnuslukuja, antamalla kullekin tunnusluvulle painoarvo sekä lähtötaso ja tavoitetaso suunnittelukauden päättyessä. Suunnittelukauden mitan voi yrittäjä määritellä itse, mutta suositeltavaa olisi, että jakso olisi vähintään 3 vuotta. Lähtö- ja tavoitetaso voidaan syöttää niille varattuun tilaan käsin tai lähtötaso voidaan kullekin mittarille hakea automaattisesti painamalla [Hae lähtötaso] näppäintä. Talousmittaristossa ko. näppäin hakee

35 tunnusluvun lähtöarvon viimeisimmästä syötetystä tilinpäätöksestä ja puunkorjuumittaristossa lähtöarvo on edeltävän kolmen kuukauden aikana valmistuneiden työmaiden ko. tunnusluvun keskiarvo. Lähtö- ja tavoitetason perusteella ohjelma laskee automaattisesti tunnusluvulle indeksiarvot 1-10 siten, että lähtötaso saa arvon 4 ja tavoitetaso arvon 10. Kun mittaristo on valmis, se tallennetaan navigointipaneelin sinistä levykkeen kuvaa hiirellä näppäämällä. JOTTA SUORITUSKYVYN KEHITTYMISESTÄ SAADAAN OIKEA KUVA, VALITTUJA MITTAREITA, NIIDEN PAINOTUKSIA, JA LÄHTÖ- JA TAVOITETASOJA EI SAA MUUTTAA KESKEN SUUNNITTELUKAUDEN. MIKÄLI HAVAITAAN, ETTÄ MITTARISTO EI TOIMI JA SITÄ HALUTAAN MUUTTAA, ON SUOSITELTAVAA ALOITTAA MUUTOSHETKESTÄ KOKONAAN UUSI SUUNNITTELUKAUSI Suorituskyvyn mittaaminen Kun mittaristot on rakennettu ja ohjelmaan syötetään tilinpäätös tai kuukausiraportti, ohjelma laskee kullekin tunnusluvulle indeksin ja edelleen painotettuna keskiarvona arvosanan yrityksen taloudelle ja puunkorjuutoiminnalle. Näiden pohjalta laskettu painotettu keskiarvo puolestaan kertoo koko yrityksen kokonaissuorituskyvyn (Kuva 34). Kuva 34.

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje

emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje emulli asennusohje 0 (c) Jyri Tuovinen 2014 emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laite- sekä ohjelmistovaatimukset... 1 3. Käytössäsi olevan Excel- version todentaminen...

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVA TUTUKSI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVAN TUTUKSI 2(9) Avast Antivirus - ilmainen virustorjuntaohjelma Lataaminen Internet

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA

AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA Heikki Aulio 24.02.2015 1 (5) AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA Henkilökohtaisten avustajien työaikojen suunnittelu ja hallinta on työlästä, jos avustettavalla on useampia avustajia. Siksi olenkin toteuttanut

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Office 365:n kalenterin käyttäminen

Office 365:n kalenterin käyttäminen Sisällys Office 365:n kalenterin käyttäminen... 2 Kalenterin näkymä... 2 Uuden kalenteritapahtuman luominen... 3 Kalenteritapahtuman muuttaminen tai poistaminen... 4 Kalenterin jakaminen... 5 Useamman

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa

Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa 12.12.2013 Copyright E-farm E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE 1 ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE ASIAKASRAPORTOINTIIN KIRJAUTUMINEN Saatuanne käyttöoikeudet raportointiin, tapahtumatiedot ovat käytettävissä heti. Raportoinnin tiedot päivittyvät n. vuorokauden viiveellä.

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS

VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS SISÄLTÖ VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS... 1 Alueen sijainnin tallennus... 2 Liikuntapaikan ominaisuustietojen tallentaminen...

Lisätiedot

MetsäSake työhyvinvoinnin KÄYTTÖOHJE. Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura

MetsäSake työhyvinvoinnin KÄYTTÖOHJE. Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura MetsäSake työhyvinvoinnin seurantatyökalu KÄYTTÖOHJE Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura 1 SISÄLTÖ 1 METSÄSAKE-TYÖHYVINVOINNIN MITTARITYÖKALU...1 1.1 MetsäSaken mittareiden

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2 Tilinimien muutokset... 4 2.3 Tiliryhmien poistot...

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVA TUTUKSI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVAN ALKEET 2(9) Avast Antivirus - ilmainen virustorjuntaohjelma Lataaminen Internet

Lisätiedot

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 2(14) Sisällys Windows 8.1... 3 Microsoft-tili... 5 Aloitusnäyttö... 6 Navigointi

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS Sisältö: 1. Alueen sijainnin tallennus 2. Alueen ominaisuustietojen tallentaminen 3. Alueen poistaminen 4. Olemassa olevan alueen tietojen muokkaus

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Tero Mononen / Kumppanuuskampus

Tero Mononen / Kumppanuuskampus Yksi tili kaikkiin Googlen palveluihin. Ne joilla on GOOGLE TILI, tutkikaa ja testatkaa sivun 19 valikosta löytyvää GOOGLE DRIVE -palvelua https://accounts.google.com/signup 1 Yksityisille ilmainen palvelu

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot