Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 12 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset 16 Suorat sijoitukset 23 Start Fund I Ky 24 Hallituksen toimintakertomus 27 Tilinpäätös 49 Hallinto Kannustamme yrityksiä kasvuun Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Yhtiö Aliquam lyhyesti eu tincidunt risus. Suspendisse malesuada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue omistuksesta. eros. Nunc scelerisque, Vuonna 1995 perustettu Teollisuussijoitus toimii quam ut ultrices euismod, neque felis commodo urna, työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Teollisuussijoituskonserniin nunc. kuuluvat Maecenas emoyhtiö ja sen pellen kokonaan eu malesuada turpis eros vel omistamat tytäryhtiöt: pääomasijoitusrahasto Start Fund tesque condimentum tincidunt. Quisque eget luctus I Ky, sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy urna. Praesent eu dui eu massa sekä Kasvurahastojen placerat Rahasto pulvinar. Ky:n vastuunalaisena Donec eu mauris at lorem tincidunt yhtiömiehenä toimiva mollis. Tesi Fund Fusce Management rhoncus Oy. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 685 porttitor velit, id feugiat metus sodales vel. miljoonaa euroa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Riikka Sulkamo Aliquam eu tincidunt risus. Suspendisse male Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Perfecto Oy Wilma Hurskainen ja sijoituskohdeyritykset suada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue eros. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja Toimitus: Ulkoasu: Valokuvat: Paino: Lönnberg Painot Oy 211 Paperi: Gallerie Art Matt 3/15 g/m 2

3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 3 Toimitusjohtajan katsaus Pääomasijoitusmarkkinoilla tapahtui vuoden 21 aikana toipumista finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Sijoitustoiminnan aktivoitumiseen vaikuttivat yritysten parantuneet liiketoimintanäkymät ja pankkien vähitellen palautuva riskinottohalukkuus. Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan venture capital sijoittamisen vaikeudet oli nähtävissä koko Euroopan markkinoilla. Toimialan perusongelma on venture capital rahastojen odotettua heikommat tuotot, minkä seurauksena monet instituutiosijoittajat ovat vetäytyneet tästä sijoitusluokasta. Tilivuoden tulos oli edellisvuotta parempi ollen kuitenkin vielä tappiollinen. Yhtiön sijoituksista merkittävä osa on korkean riskin venture capital ja kasvusijoituksissa, joissa edelleen kirjattiin uusia arvonalentumisia vuonna 21. Ennustettua heikompaan tulokseen vaikutti myös irtautumisten vähäisyys. Rahastosijoituksissa vuonna 21 uusia rahastohankkeita oli markkinoilla vähän, kun toimialan yleinen pääomitustilanne on vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia. Haluamme tehostaa pääomasijoitusten hallinnointia ja lisätä riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville yrityksille. Tilivuoden aikana yhtiö kasvatti sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin. Kotimaassa toteutettiin joidenkin venture capital rahastojen hallinnoinnin merkittäviä uudelleenjärjestelyjä. Teollisuussijoitus teki kertomusvuonna aktiivisesti suoria sijoituksia. Vuoden alkupuolella kysyntä kohdistui erityisesti vakautussijoituksiin. Markkinoiden aktivoituessa loppuvuotta kohti painopiste oli kasvu ja yritysjärjestelysijoituksissa. Yhtiö toimi entistä vahvemmin uusien hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana. Vuoden 211 aikana Teollisuussijoitus pyrkii lisäämään riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville kasvuyrityksille. Markkinoilla on tilaa uusille venture capital ja kasvurahastoille. Tämä tuo markkinoille myös uusia hallinnointiresursseja, joilta edellytetään kykyä kehittää yrityksiä ja vankkaa osaamista toimiessaan taitavana ja aktiivisena omistajana. Kaivosteollisuus on alkaneella tilikaudella keskeinen suoran sijoitustoiminnan alue. Uskomme vahvaan hankevirtaan myös cleantech ja palvelutoimialoilla. Teollisuussijoituksen toiminta on yhä enemmän kansainvälistä. Rakennamme verkostoa ulkomaisten rahasto sijoitusten kautta ja löydämme entistä useammin ulkomaisia sijoittaja kumppaneita hankkeisiimme. Talouden kasvunäkymä luo odotuksia arvonnousuille sijoitussalkussa. Kun markkinat näyttävät aktivoituvan myös irtautumisten osalta uskon, että tilivuoden 211 tulos on voitollinen. Kiitän yhteistyökumppaneitamme ja yhtiön henkilöstöä laadukkaasta työstä. Juha Marjosola toimitusjohtajan katsaus

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Avainluvut Tilikauden aikana Emoyhtiön sijoitukset: Uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla Maksettuja sijoituksia rahastoihin 62,8 milj. eurolla Maksettuja suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 51, milj. eurolla sisältäen 14 ensisijoitusta (yht. 47,9 milj. eur) ja 8 jatkosijoitusta (yht. 3,1 milj. eur) Yhtiö irtautui kuudesta kohdeyrityksestä kokonaan tai osittain Palautunut kassavirta sijoituksista 33,3 milj. euroa Lisäksi Start Fund I Ky rahasto Teki jatkosijoituksia 8 kasvuyritykseen yhteensä Irtautui 14 kohdeyrityksestä 1,7 milj. eurolla Vuoden 21 lopussa Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä Emoyhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 666,9 milj. euroa 685,1 milj. euroa Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta 446 Henkilöstöä 24 Konsernin tulos 6,2 milj. euroa Konsernin oma pääoma 522,6 milj. euroa Emoyhtiön tulos 3,6 milj. euroa Emoyhtiön oma pääoma 536,7 milj. euroa Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 42, milj. euroa Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Milj. euroa Avainluvut Kasvurahastojen Rahasto Ky Start Fund I Ky Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Suorat sijoitukset Sitoumukset rahastoihin

5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 5 Sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset 685,1 milj. euroa ,9 % 7,8 % 15,9 % 18, % 16,8 % 33,6 % Alkuvaiheen rahastot 115,2 milj. euroa Kasvurahastot 229,9 milj. euroa Yritysjärjestelyrahastot 123,6 milj. euroa Suorat sijoitukset 19,1 milj. euroa Start Fund I Ky 53,3 milj. euroa Kasvurahastojen Rahasto Ky 54 milj. euroa Emoyhtiön avainlukuja Sijoitukset toimialoittain ja kehitysvaiheittain Milj. euroa Energia ja ympäristö Kemikaalit ja materiaalit Kiinteistö Kuljetus Kulutuspalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Life Sciences Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Maatalous Rahoituspalvelut Rakennusteollisuus Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Tietoliikennetekniikka Alkuvaihe* Kasvuvaihe Kypsempi vaihe * Sisältää siemen, käynnistys ja muun aikaisen kasvun vaiheen yhtiöt. Avainluvut

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Pääomasijoitusmarkkinat toipumassa Pääomasijoitusmarkkinat jatkoivat vuonna 21 asteittaista toipumistaan finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Yleistunnelma oli yhä varovaisen odottava. Kasvaneet huolet eurooppalaisten valtioi den velanhoitokyvyistä ja makrotalouden nousun kestävyydestä heijastuivat epävarmuutena myös pääomasijoitustoimialalle. Sijoitusaktiviteetti kohtuullinen ja irtautumismarkkinat avautuivat Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n alustavien tilastojen mukaan suomalaisten pääomasijoittajien kokonaissijoitusmäärä vuonna 21 kasvoi vain kaksi prosenttia edellisvuodesta. Luku oli tästä huolimatta kaikkien aikojen neljänneksi suurin (396 milj. euroa). Pitkällä aikavälillä pääomasijoitustoimialan koko ja merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa. Finanssikriisi leikkasi kasvun, mutta ei vienyt meitä niin syvälle kuin monissa muissa maissa. Sijoitusvolyymimielessä vuotta 21 voisi luonnehtia jo lähes normaalivuodeksi, analyytikko Tomi Riihiranta Teollisuussijoituksesta kertoo. Sijoitustoiminnan aktivoitumista edesauttoivat kohdeyhtiöiden vakaantunut liiketoimintaympäristö, pankkien palautuva riskinottohalukkuus yrityskauppojen rahoitukseen sekä yritysten hintatason nousu myyjiäkin tyydyttävälle tasolle. Tilanteen normalisoitumisesta kertoi myös se, että ensisijoituksia tehtiin jälleen euromääräisesti enemmän kuin jatkosijoituksia. Myös tervehdyttämis ja jälkirahoitusta käytettiin selvästi vähemmän kuin vuonna 29. Suotuisampi toimintaympäristö kasvatti suomalaisten pääomasijoittajien hankintahintaisia irtautumisia 217 milj. euroon eli lähes 7 %:n kasvuun kahden edellisvuoden noin 13 milj. euron tasosta. Irtautumisten kasvu oli prosentuaalisesti suuri siksi, että edeltäneiden vuosien aikana irtautumiset olivat poikkeuksellisen matalalla tasolla. Yleisesti ottaen irtautumisten ja sijoitusten nousu ovat selviä indikaattoreita markkinoiden virkoamisesta, Riihiranta toteaa. jatkuu >>> Suomalaisten pääomasijoittajien varojen keruu, sijoitukset ja irtautumiset Kehitys pääomasijoitustoimialalla Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 7 Yksi Teollisuussijoituksen kasvusijoituksesta on suomalainen, cleantechalalla toimiva Beneq Oy. Yritys kehittää ja markkinoi teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. Lue lisää sivulta 17. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 198luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin 15 3 milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 21 vastaava luku oli jo lähes 4 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Uusia varoja kerättiin Suomessa 28 milj. eurolla, mikä on vähäinen määrä pääomasijoittajien 5,3 miljardin euron hallinnoitaviin varoihin nähden. Pääomasijoittajien edelleen runsaiden, arviolta noin 2 miljardin euron käyttämättömien varantojen eteenpäin sijoittaminen kohdeyhtiöihin on edellytys laajamittaisemman varain keruun käynnistymiselle. Lisäksi kaivataan uusien hallinnointiyhtiö sukupolvien esiinmarssia Suomen kypsyville ja uudelleen järjestyville markkinoille. Suomalaisten pääomasijoittajien toimialapainotukset tasaantuvat Suomalaiset pääomasijoitukset ovat euromääräisesti mitattuna keskittyneet aiemmin liiketoiminta ja teollisuustuotteet toimialaan, mutta vuonna 21 se piti johtoasemansa vain pienellä marginaalilla. Toimialojen osuudet pääomasijoituksista viime vuonna olivat: liiketoiminta ja teollisuustuotteet (16 %), kuljetus (15 %), Life Sciences (12 %) sekä liiketoiminta ja teollisuuspalvelut (12 %). Toimialapainotuksen tasaantuminen kertoo Suomen elinkeinoelämään kohdistuvasta rakennemuutoksesta. Suomen elinkeinoelämä on ollut insinöörivetoista, mikä on näkynyt yritystoiminnan ja pääomasijoitusten keskittymisenä teollisuuteen. Vuoden 21 aikana tilastojen valossa tapahtunut muutos oli mielenkiintoinen. Mikäli sama trendi jatkuu, se voi indikoida suurempaa kansantalouden muutosta. Pääomasijoittajat ovat usein reagoineet muutoksiin etupainotteisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon nousutrendiin pääomasijoittajat lähtivät mukaan jo yli kymmenen vuotta sitten, Riihiranta sanoo. Havaintoja kansainvälisiltä markkinoilta Pohjoismaissa ja Euroopassa pääomasijoitusvolyymien suhteellinen kasvu oli jo selvästi voimakkaampaa kuin Suomessa vuonna 21*. Vastaavasti kuten Suomessa, Euroopassakin varainkeruu säilyi vaisuna, mutta irtautumisaktiviteetti osoitti pientä piristymistä. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden yleistason elpymisestä indikoi myös pörssilistautumisten eli IPO:jen (initial public offering) yli kolminkertaistuminen sekä kappalemääräisesti (381 kpl) että kerätyillä varoilla (26,3 miljardia euroa) mitattuna vuoden 29 tasosta.** Globaalilla tasolla instituutiosijoittajat aikovat edelleen lisätä pääomasijoitusten painoa salkussaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä joulukuussa 21 tehdyn tutkimuksen mukaan.*** Kansainväliset sijoittajat ovat tällä hetkellä eniten kiinnostuneita pienistä ja keskisuurista yritysjärjestelyrahastoista (small to midmarket buyout funds) sekä Kehitys pääomasijoitustoimialalla Suomen kypsyvillä ja uudelleen järjestyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla on tilaa uusille venture capital toimijoille. Anne Riekki, Talousjohtaja, Teollisuussijoitus

9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 9 kehittyvien markkinoiden rahastoista (Aasia, Kiina, Intia ja Brasilia). Trendillä on epäsuora vaikutus Suomeen, sillä Pohjoismaat nähdään erityisen houkuttelevana buyoutpuolella. Parin viime vuoden aikana on selvästi näkynyt kiinnostusta kasvukykyisiin pksektorin yrityksiin myös Suomessa. Esimerkiksi perheyhtiöiden sukupolvenvaihdostilanteissa pääomarahoitus mahdollistaisi kasvun ja uudet investoinnit sekä hajauttaisi perheyhtiön liiketoimintaan kohdistuvaa riskiä. Venture capital toimialalla merkittäviä haasteita sekä Euroopassa että Suomessa Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan eli venture capital sijoittamisen vaikea asema koko Euroopan markkinoilla kärjistyi entisestään taloustaantuman myötä. Toimialan perusongelma on ollut jo pitkään pääomasijoitusrahastojen keskimääräiset huonot tuotot, minkä seurauksena etenkin yksityinen raha on karsastanut uusien rahastositoumuksien tekemistä. Esimerkiksi kahdessa viimeaikaisessa tutkimuksessa eurooppalainen venture capital sijoittui viimeiselle sijalle kysyttäessä kansainvälisten instituutiosijoittajien eri pääomasijoitusluokkien kiinnostuksen kohteista.**** Huonojen tuottojen taustalla on monia syitä, osin rakenteellisia, osin kulttuurisia. Euroopan fragmentoituneilla jatkuu >>> Ilmiöitä, joiden kehitystä Tomi Riihiranta seuraa lähitulevaisuudessa: Mitkä ovat ne seuraavat suomalaiset kasvuyhtiöt, jotka pääomarahoituksen siivittämänä luovat todelliset läpimurrot kansainvälisille markkinoille? Kuinka merkittäväksi pääomasijoittajien rooli tulee kasvamaan eläkkeelle siirtyvien yrittäjien ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksien toteuttamisessa? Nousisivatko pörssilistautumiset pitkästä aikaa Suomessakin tarpeeksi houkuttelevaksi irtautumisvaihtoehdoksi pääomasijoittajille? Esimerkiksi Tanskassa nähtiin muutamia onnistuneita pääomasijoittajien kohdeyhtiöitten listautumisia vuonna 21. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos vaatii riskinottokykyä ja aktiivista omistajuutta Tomi Riihiranta, Analyytikko, Teollisuussijoitus Kehitys pääomasijoitustoimialalla

10 sivu 1 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 markkinoilla tuotteen tai palvelun mittava läpilyöminen on huomattavasti vaikeampaa kuin Yhdysvalloissa. Myös asenneilmasto yrittämistä ja kasvuyrittäjyyttä kohtaan voisi olla Suomessa suotuisampi, Riihiranta pohtii. Yksityisen riskirahan vähenevä tarjonta kasvuyhtiöiden innovaatioiden kaupallistamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen on huolestuttava ilmiö. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos edellyttää useilla murrosvaiheessa olevilla toimialoilla taloudellista riskinottokykyä ja taitavaa, aktiivista omistajuutta. Käytännössä juuri niitä asioita, joita pääomasijoittajat voivat onnistuessaan tarjota yrittäjien ja yritysten tueksi. Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA esitteli omia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi poliittisille päättäjille suunnatussa maaliskuun 21 keskustelupaperissaan.***** EVCA:n yksi keskeisiä ehdotuksia on perustaa ammattimaisten sijoittajien hallinnoimia monivuotisia rahastoohjelmia, joihin sijoittaisivat sekä julkinen että yksityinen sektori. Keskitetysti hoidetut rahastojen rahastot kannustaisivat samalla esimerkiksi pienempiä instituutiosijoittajia kohdistamaan varoja tähän omaisuusluokkaan. Teollisuussijoituksen vuonna 28 yhdessä kahdeksan suomalaisen työeläkeyhtiön kanssa perustaman 135 milj. euron Kasvurahastojen Rahasto Ky:n toimintamallia voidaan pitää EVCA:n esittämän rakenteen suuntaisena. * Lähde: EVCA (ennakkotiedot 21) ja unquote Private Equity Barometer Q4 21 (ennakkotiedot) **Lähde: PwC IPO Watch Europe Survey Q4 21 ***Lähde: Preqin Investor Outlook: Private Equity (February 211) ****Lähde: Probitas Partners Private Equity Institutional Investor Trends Survey for 211 ja Coller Capital Global Private Equity Barometer Winter ***** Lähde: EVCA Venture Capital White Paper Closing gaps and moving up a gear: The next stage of venture capital s evolution in Europe Suomalaisten pääomasijoittajien tekemät sijoitukset (kohdeyhtiöiden kehitysvaiheen mukaan jaoteltuna) Milj. euroa Kehitys pääomasijoitustoimialalla Alkuvaihe (venture capital) Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 11 Pääomasijoitusalan direktiivi (AIFMD) voimaan 211 Finanssikriisin seurauksena valtiot ovat tiukentamassa rahoitusalan sääntelyä. Pääomasijoitusalaa koskee EU:n AIFMdirektiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers), joka hyväksyttiin Euroopan Parlamentissa marraskuussa 21. Direktiivin odotetaan astuvan voimaan vuoden 211 toisella neljänneksellä ja se tulee lisäämään toimialan läpinäkyvyyttä sekä viranomaissääntelyä. Jatkossa pääomasijoittaminen tullee toimiluvanvaraiseksi ainakin suuremmille toimijoille, kun se tähän saakka on ollut itsesääntelyn varassa. Kokonaisuudessaan direktiivi tulee johtamaan kasvaviin kustannuksiin. Tarkat vaikutukset selvinnevät viimeistään vuonna 213, jolloin direktiivi on saatettava voimaan eri maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Lue lisää sivulta 14. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 21 Teollisuussijoitus edistää pääomasijoittamisen keinoin suomalaista yritys toimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Sijoittamalla sekä rahastojen kautta että suoraan yrityksiin edistetään uutta, kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, katalysoiden niin koti kuin ulkomaisten kanssasijoittajien kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa. Sijoitus kohteet voivat olla kaikilta toimialoilta. Sijoitusten kokonaismäärä on noin 685 milj. euroa. Työ ja elinkeinoministeriö asettaa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnalle elinkeino ja omistajapoliittiset tavoitteet. Valtioomistajan linjaus ten mukaisesti Teollisuussijoitus on sekä riskin jakaja että sijoitusten käynnistäjä erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kohdeyritysten ydintoimintaa Suomessa vahvistamalla niiden rahoitusta ja tuomalla niille jatkorahoitusresursseja. Samalla kohde yritykset saavat vakautta ja uskottavuutta. Sijoitustyössä pitää syntyä tulosta.15 vuoden mittaisen historiansa aikana Teollisuussijoituskonserni on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappioita yhteensä 59 milj. euroa. Valtion 42 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 523 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toimintaajalla on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella ollen 4,6 %. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta RUSNANOyhteistyö aloitettiin Toukokuussa 21 Teollisuussijoitus ja venäläinen Russian Corporation of Nanotechnologies (RUS NANO) allekirjoittivat sopimuksen suomalaisvenäläisestä nanoteknologiaalan sijoitusohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on sijoittaa seuraavan kolmen vuoden kuluessa yhteensä 5 milj. euroa nanoteknologiaa soveltaviin, sekä Suomessa että Venäjällä toimiviin, nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Suomalaisen ja venäläisen huippuosaamisen yhdistelmästä syntyy maailman mitassa poikkeuksellisen kilpailukykyistä teknologiaa, arvioi Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola hankkeen käynnistymistä. Ohjelmassa sopimuskumppanit arvioivat sijoituskohteiksi sopivia yrityksiä yhdessä, niihin sijoitetaan yhdessä ja yhtäläisin ehdoin. Vuoden loppuun mennessä oli arvioitu neljä kohdetta. Toimintamallia valmisteltiin miltei vuoden ajan ja odotukset ovat korkealla. Yhteinen sijoitusohjelma vahvistaa resurssejamme ja kokemustamme innovatiivisten yritysten kehittämiseksi, kertoo RUSNANOn toimitusjohtaja Anatoli Tsubais. RUSNANO on Venäjän valtiollinen nanoteknologiaalan pääomasijoitusyhtiö, joka perustettiin vuonna 27 linjaamaan nanoteknologiasektorin toimintaa Venäjällä. RUSNANO sijoittaa nanoteknologiaalan hankkeisiin, joilla on merkittävät kaupalliset tai yhteiskunnalliset mahdollisuudet.

13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 13 Teollisuussijoitus tasaa rahastomarkkinan syklejä Globaali taloustilanne, aiemmin kerätty sijoituskapasiteetti ja alan rakennemuutos leimasivat vuotta 21. Uusia rahastoja syntyi alalla vähän. Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Rahastosijoituksissa vuosi 21 oli edelleen tavanomaista hiljaisempi. Tähän oli kaksi keskeistä syytä. Vaikka osakemarkkinat olivat myötätuulessa viime vuonna, ei pääomasijoitusmarkkina toipunut globaalista finanssikriisistä samalla nopeudella. Toinen syy juontaa finanssikriisiä edeltäneeseen nopeaan pääomien kasvuun. Tilanteessa, jossa sijoituskapasiteettia on runsaasti olemassa, uusia rahastoja syntyy vain harvoin. Vuosi 21 oli jo edellistä pirteämpi, mutta toimialan yleinen pääomitustilanne on edelleen vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia, joka oli kerätty ennen vuotta 28 hyvän markkinatunnelman vielä vallitessa. Teollisuussijoituksen rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa toimimalla pitkäjänteisenä rahastojen rahastona ja myötävaikuttamalla alan kansainvälistymiseen. Vuosi 21 osoitti, että osaamisen kartuttamisessa ja markkinan kasvattamisessa on Suomessa, kuten lähes kaikkialla Euroopassa, edelleen paljon tehtävää. Teknologiarahastoihin sijoittavien instituutiosijoittajien määrä on heikkojen tuottojen vuoksi harventunut. Tarkastelujakson aikana sijoituksia tehtiin melko vähän ja irtautumiset olivat harvassa. Vuosi 21 tarjoaakin hyvän esimerkin Teollisuussijoituksen erityisestä roolista syklien heilahtelujen tasaajana rahastosijoittamisessa. Teollisuussijoitus toi yhdessä institutionaalisten sijoittajien kanssa vakautta ja jatkuvuutta markkinatilanteeseen. Toimiminen rahastojen rahastona luotettavasti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti korostui. Samalla kuitenkin hyväksyttiin valtion omistamana toimijana kyky ottaa korkeampaa riskiä. Tilikauden aikana Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Vuoden päättyessä Teollisuussijoituksen 522,7 milj. euron suuruinen rahastosijoituskanta oli rahastoissa, joiden kokonaispääoma oli 7,4 miljardia euroa, ja joissa oli noin 35 kohdeyritystä. jatkuu >>> Pääomasijoitusrahastojen tavoitteena on rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Jouni Hakala, Johtaja, Rahastosijoitukset, Teollisuussijoitus Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Case: Consti Korjausrakentamisen merkittävimmäksi toimijaksi yritysostoin Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Tämä on hyvä esimerkki toimintamallista, jolla voidaan rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Constiin sijoittanut Interarahasto on rahoittanut yritysostoja, joiden seurauksena yrityksen koko on tuntuvasti kasvanut, toteaa Teollisuussijoituksen johtaja Jouni Hakala. Consti Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina erittäin nopeasti yritysostojen kautta. Yksistään vuonna 21 tapahtui viisi yritysostoa. Tällainen kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman pääomasijoittajien panosta. Tavoitteemme on tehdä Constista merkittävin korjausrakentaja ja nostaa liikevaihtomme 2 milj. euron tasolle. Ykkösasia on kuitenkin toimiva kokonaiskonsepti ja tuottavan liiketoiminnan turvaaminen, Consti Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Korkeela sanoo. Kuluvan vuoden aikana yhtiöissä keskitytään yhteisen yrityskulttuurin luomiseen ja joukkuepelaamisen hiomiseen. Tavoitteena on muodostaa 12 yrityskulttuurista yksi yhteinen toimintatapa. Samassa yhteydessä yksittäiset yritykset tullaan yhdistämään kolmeksi yksiköksi: julkisivut, talotekniikka ja korjausrakentaminen. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Jo nyt talouden seurantamittarit ovat aivan eri tasolla kuin aiemmin, mikä osaltaan johtuu rahastosijoituskuviosta. Meidän täytyy pystyä kertomaan sijoittajille missä mennään. Itseni yllätti se, miten paljon ja tarkkaa tietoa sijoittajat haluavat. Myös aikasykli on lyhyempi; yrittäjänä riitti tilinpäätöstasoinen aineisto joka 3 kuukausi, mutta sijoittajille kerromme talousluvuista kuukausitasolla. Tämä lisää ennustettavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Kasvu vaatii luottamusta. Hyvät vakituiset kumppanuus ja asiakassuhteet ovat keskeinen osa menestystä tällä alalla. Talouden taantumassa luottamus punnittiin, ja nyt lähtökohdat kuluvalle vuodelle ovat ihan toisenlaiset kuin vuosi takaperin. Tilauskirja ja tarjouskanta ovat selvästi odotusarvoa paremmat. Korjausrakentaminen edelleen kasvussa Korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan yhä kasvavan Suomessa. Kasvuodotukset perustuvat sekä rakennuskannan ikääntymiseen että uudistuviin rakennusten ympäristöja energiatehokkuusvaatimuksiin. Ala selvisi talouden taantumasta muuta rakennusalaa vähäisemmin vaurioin, mikä johtui osin korjaushankkeiden usein kiireellisestä luonteesta ja osin julkisen vallan tukitoimista. Liike ja toimitilapuolella rakennemuutos työllistää. Syrjäseuduilla yritykset siirtyvät kasvukeskuksiin ja jättävät jälkeensä tyhjiä toimitiloja, kasvukeskuksissa hakeudutaan moderneihin business park tiloihin. Tyhjilleen tai vähäiselle käyttöasteelle jääneen rakennuksen käyttötarkoitusta on usein muutettava. Esimerkiksi Espoon Tiistilässä muutettiin äskettäin vanha toimistotalo vanhusten palvelutaloksi. Vastaavia hankkeita on käynnissä kaikkialla Suomessa, Korkeela kertoo. Asuntopuolella korjausrakentamisen kysyntää kasvattavat suomalaisen asuntokannan ikä. Jatkossa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulee nousemaan tapetille, kunhan asiaa koskeva lainsäädäntö valmistuu. Yhtenä kasvun osatekijänä on asukkaiden kohonnut vaatimustaso. Asuntoosakeyhtiöissä korjauksia hidastavat osakkaiden keskinäiset erimielisyydet. Kiistat korjaustarpeista, kustannuksista ja aikatauluista voivat viivyttää hankkeita jopa vuosilla, mikä nostaa kustannuksia. Tällaisessa tilanteessa ei ole aina helppoa toimia hyvässä yhteishengessä. Meidän tavoitteemme on tehdä niin hyvää työtä kuin mahdollista ja tuottaa arvonnousua sekä käyttäjille että omistajille. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Antti Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt

15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 15 Vuonna 21 Teollisuussijoitus antoi sijoitussitoumukset seuraaviin rahastoihin: Conor Technology Fund II Suomalainen pääomasijoittaja Conor Venture Partners kokosi uuden aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittyneen pääomasijoitusrahaston. Conor Technology Fund II rahastoon ovat sijoittaneet mm. Euroopan investointirahasto ja Kasvurahastojen Rahasto Ky. Vuoden vaihteessa Conor Technology Fund II rahaston koko on 49,5 milj. euroa. Uusi rahasto sijoittaa aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 1 milj. euroa. Northzone VI Teollisuussijoitus teki 7,5 milj. euron sijoitussitoumuksen pohjoismaiseen varhaisen vaiheen teknologiasijoituksiin keskittyvään Northzone Venturesin uuteen rahastoon. Nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin teknologiayrityksiin sijoittava Northzone VI rahasto keräsi pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta 123,5 milj. euroa vuoden vaihteeseen mennessä. Perinteisten IT ja internetalojen sijoitusten lisäksi Northzone on hankkinut kokemusta innovatiivisissa puhtaan teknologian ja energiaalan yrityksissä. Northzone on perustettu vuonna 1996 ja on tähän päivään mennessä kerännyt kuuteen rahastoonsa yhteensä 445 milj. euroa. Se on sijoittanut yli 7 yritykseen. Northzone on johtava tai merkittävä sijoittaja monessa kasvuyrityksessä, joita ovat esimerkiksi Spotify, EPiServer, Nimsoft, Tobii, Napatech ja Innotech Solar. Tähän mennessä Northzone on sijoittanut kahteen suomalaiseen teknologiayritykseen, jotka ovat Imbera Electronics Oy ja Supponor Oy. Kasvurahastojen Rahasto vakiinnutti asemaansa CapMan Mezzanine V Fund CapMan Mezzanine V Fund rahoittaa välirahoitusinstrumenteilla pohjoismaisia keskisuuria yrityksiä eri toimialoilla. Uusi mezzaninerahasto jatkaa CapManin aiempien välirahoitusrahastojen tavoin CapManin tukemien sijoituskohteiden rahoittamista. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 15 milj. euroa ja rahaston koko oli ensisulkemisessa 6 milj. euroa. Polaris PE III Polaris PE III keskittyy pohjoismaisiin keskisuuriin yhtiöihin palvelu ja teollisilla toimialoilla. Polaris tähtää näiden yritysten koon kasvattamiseen ja erityisesti niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 75 milj. DKK (n. 1,1 milj. euroa) ja rahaston koko oli n. 2,7 miljardia DKK (n. 36,8 milj. euroa) vuoden 21 lopussa. Litorina IV Litorina IV on ruotsalainen keskisuuriin eri toimialoilla oleviin yhtiöihin sijoittava rahasto, jota hallinnoi Litorina Capital Advisors AB. Kohdeyhtiöiden arvo sijoitushetkellä on noin 2 75 milj. euroa. Litorina pyrkii aktiivisella yhteistyöllä kohdeyhtiöiden kanssa saamaan aikaan yhtiöille kannattavaa kasvua. Teollisuussijoituksen sijoitus rahastoon oli 92,5 milj. SEK (n. 9,9 milj. euroa) ja rahaston koko vuoden 21 lopussa oli 2,5 miljardia SEK (n. 281,6 milj. euroa). Vuoden 28 lopulla Teollisuussijoituksen ja työeläkeyhtiöiden yhdessä perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky vakiinnutti tarkastelujaksolla asemaansa yhtenä tärkeimmistä suomalaisista rahastojen rahoittajista. Rahaston 135 milj. euron pääomasta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 6 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 4 prosenttia. Rahasto sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on sijoittaa vuosittain kahdesta neljään rahastoon riippuen markkinatilanteesta. Vuonna 21 Kasvurahastojen Rahasto Ky lisäsi sijoituksiaan 1 milj. eurolla, ja sen sijoitussitoumukset olivat vuoden lopussa yhteensä 45 milj. euroa. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Teollisuussijoituksen suorat sijoitukset Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset Vuoden 21 alkupuolella suorien sijoitusten kysyntä kohdistui erityisesti vakautussijoituksiin. Sijoitusmarkkinoiden normalisoituessa loppu vuotta kohti Teollisuussijoitus teki enemmän kasvu ja yritys järjestelysijoituksia, joita tarvittiin muun muassa kansainvälistymisen rahoittamiseen. Teollisuussijoitus toimi kertomusvuonna aktiivisesti ja teki suoria sijoituksia lähes 51 milj. eurolla. Näistä ensisijoituksia oli noin 48 milj.euroa ja jatkosijoituksia hieman yli 3 milj. euroa. Finanssikriisi hellitti hieman ja sitä seurannut taantuma taittui. Investointihyödykkeiden kysyntä kääntyi kasvuuralle, minkä myötä useat kohdeyritykset kaipasivat sijoituksia toimintansa rahoittamiseen. Pääomia kohdennettiin laajentumiseen kansainvälisillä markkinoilla, tuotantolaitosinvestointeihin, yritysjärjestelyihin sekä taloustilanteen vakauttamiseen. Irtautumisia yrityksistä oli paljon, mutta niiden euromääräiset koot olivat pieniä. Teollisuussijoituksen rooli vahvistui tarkastelujakson kuluessa. Teollisuussijoitus on suunnitellusti toiminut aiem paa vahvemmin hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana yhdessä omistajien kanssa. Pelinrakentajan ja syndikoivan sijoittajan rooli on ollut tärkeä valinta ja erityisesti taloussyklin tässä vaiheessa valinta on ollut oikea. Kanssasijoittajiksi onnistuttiin löytämään entistä enemmän kansainvälisiä sijoittajia. Tämä on yksi Teollisuus sijoituksen toiminnan tärkeä tehtävä: koota Suomeen ulkomaista riskipääomaa ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä oli Enterprise Finland Venture Forum tapahtuma, jossa koottiin yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Tiivistä yhteistyötä sijoituskohteiden kanssa tehtiin koko vuoden ajan, ja kohdeyhtiöiden hallinnointia tehostettiin lisäämällä hallitusvastuita. jatkuu >>> Suomen innovaatiojärjestelmä tuottaa runsaasti kasvuyritysaihioita. Pääomasijoittajan tehtävänä on tunnistaa niistä lupaavimmat ja rahoittaa niiden kasvua ja kansainvälistymistä. Henri Grundstén, johtaja, kasvusijoitukset, Teollisuussijoitus

17 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 17 Case: Beneq Alusta saakka suureksi Lupaavankin yrityksen tai idean voi olla vaikea saada ulkopuolista rahoitusta, jos tulevat voitot ja palkinnot eivät ole vielä välittömästi nähtävissä. Silloin tarvitaan rahoittajia, jotka uskaltavat laittaa rahansa likoon pidemmän aikavälin tuottojen toivossa. Hyvä esimerkki tällaisesta Teollisuussijoituksen kasvusijoituksesta on suomalainen, cleantechalalla toimiva Beneq Oy. Yritys kehittää ja markkinoi teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. Tuotteita hyödynnetään esimerkiksi aurinkokennojen valmistuksessa, tasolasin pinnoituksissa sekä taipuisassa elektroniikassa, esimerkiksi OLEDvalaisimissa. Beneq on nanoteknologiaalan edelläkävijöitä koko Euroopassa. Kohta aurinkoa ei subventiota Ohutkalvoteknologialla uskotaan olevan huimia kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan aurinkoenergian hyödyntämisessä. Tähän saakka käytetyissä piipohjaisissa aurinkokennoissa on jouduttu kerrostamaan 3 4 mikrometriä puolijohteita päällekkäin. Ohutkalvojen myötä aurinkokennojen aktiivinen kerros voi olla vain muutaman mikrometrin paksuinen ja ohutkalvokennojen alustana voi käyttää taipuisaa muovia. Ohutkalvo avaa aivan uusia mahdollisuuksia aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aivan viime aikoihin saakka aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen on kasvanut Euroopan vetämänä ja pitkälti valtioiden subventoimana. Nyt kasvun painopiste on siirtynyt Kiinaan, missä aurinkoenergian markkina on kasvamassa moninkertaiseksi. Yksin Kiinassa aurinkoenergian markkina kasvaa 3 prosenttia vuosittain. Tekniset ratkaisut ovat kehittyneet ja niin sanottu grid parity lähestyy: aurinkoenergialla voidaan pian tuottaa sähköä kilpailukykyisesti myös ilman subventioita. Koska Beneqillä on vahvaa osaamista sekä ohutlevy että perinteiseen piikennoteknologiaan, uskomme että ratkaisuillemme on avautumassa satojen miljoonien eurojen liiketoimintamahdollisuudet, Beneqin toimitusjohtaja Sampo Ahonen kertoo. Pääomasijoitukset kasvun lihaksina Vuonna 21 Teollisuussijoitus, tanskalainen Via Venture Partners ja yksityiset sijoittajat tekivät yhteensä 9 milj. euron pääomasijoituksen Beneqiin. Via Venture Partners on tanskalainen pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa pohjoismaalaisiin kasvuvaiheessa oleviin teknologiayhtiöihin. Pääomasijoittajien tuleminen mukaan on ollut luonnollinen osa yrityksemme jokaisessa kehitysvaiheessa. Vuonna 21 tehty kolmas sijoituskierroksemme tähtää voimakkaaseen, kansainvälisen asiakasrajapinnan vahvistamiseen, edelleen jatkuvaan tekniseen tutkimusja kehitystyöhön sekä IRPsalkkumme vahvistamiseen. Ahosen mukaan pääomasijoitukset ovat mahdollistaneet nopean etenemisen suunnittelulla kasvupolulla. Nyt yritys on siirtymässä pilotointivaiheesta teolliseen tuotantoon. Olemme alusta saakka halunneet kasvaa suureksi ja pääomasijoitusten myötä meidän ei ole tarvinnut roikkua yhdessä asiakkaassa tai pikkuhankkeissa. Tutkimus ja kehitystyö on alusta saakka voinut olla rohkeaa ja etupainotteista. Viimeisin sijoitus on meille osoitus siitä, että muutkin uskovat kasvuumme, Ahonen kertoo. Sijoittaja odottaa kelpo tuottoa Pääomasijoittajan tavoitteena on luonnollisesti saada sijoittamilleen varoille kunnon tuotto. Beneqin tapauksessa odotukset ovat korkealla. Yhtiön osaaminen sekä teknologiassa että laitteissa tuo merkittävää lisäarvoa aurinkoenergian tuotantoon ja moniin muihin erittäin nopeasti kasvaviin sovellusalueisiin. Me odotamme Beneqiltä erittäin vahvaa vientivetoista kasvua myös jatkossa, Teollisuussijoituksen sijoituspäällikkö Juha Lehtola sanoo. Pelkän rahamassin lisäksi pääomasijoittaja tuo sijoituskohteeseensa myös liiketoimintaosaamista ja kontakteja. Teollisuussijoituksen Juha Lehtola toimii Beneqin hallituksessa tarkkailijana. Beneq on saanut sijoittajiltaan tukea hallitustyöskentelyyn, sekä sparrausta ja näkemystä nopeasti kasvavan yrityksen ohjaamiseen, toimitusjohtaja Ahonen summaa. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sijoituksia kasvuun ja yritysjärjestelyihin Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia yritykseen voimakkaassa kasvuvaiheessa tai yritysjärjestelyjen yhteydessä, jolloin sijoitukset ovat suurempia. Kasvusijoituksia toteutettiin kertomusvuonna yhteensä 1,4 milj. eurolla. Näistä neljä oli ensisijoituksia, joiden yhteisarvo oli 8,3 milj. euroa. Jatkosijoituksina salkussa jo oleviin neljään kasvuyritykseen ohjattiin reilu 2 milj. euroa. Leijonanosa kasvusijoituksista tehtiin uusimpaan teknologiakehitykseen. Lähes 4 milj. euron sijoitus nano teknologiayhtiö Beneqiin (lue lisää sivulta 17) ja 3,3 milj. euron sijoitus European Batteriesiin suuntautuvat aloille, joilta koko maailma odottaa kasvua. Nanoteknologian sovellukset löytävät jatkuvasti uusia käyttökohteita, ja akkujärjestelmien tarve kasvaa tulevaisuudessa vääjäämättä, kun esimerkiksi sähköautojen ja monien muiden puhtaan teknologian sovellusten käyttö yleistyy. Kolmas merkittävä ensisijoitus tehtiin raideliikenteen matkustajainformaatio ja turvallisuusjärjestelmiä kehittävään Mitron Groupiin, jonka tuotteet parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa. Yritysjärjestelyissä viime vuosi oli merkittävien sijoitusten vuosi. Yritysjärjestelysijoituksia tehtiin yhteensä 24,1 milj. eurolla. Näistä 1 oli ensisijoituksia ja neljä jatkosijoituksia. Esimerkiksi Valmet Automotiveen sijoitettiin 1 milj. euroa (lue lisää sivulta 2), Glastoniin 6,3 milj. ja Pekkaniskaan 6 milj. euroa. Toimialoista korostui erityisesti kaivostoiminta, johon tehtiin neljä sijoitusta. Myös cleantech, logistiikka ja ICTaloille tehtiin useita suuria sijoituksia. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset Käänne sijoitustoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen tapahtui vuonna 21 ja jatkuu yhä voimakkaana Kimmo Viertola, johtaja, yritysjärjestelyt, Teollisuussijoitus

19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 19 Case: Endomines Tavoitteena 1 kiloa kultaa vuodessa Mineraalialan globaali murros on Suomelle mahdollisuus. Suomen kallioperässä on lukuisten metallien ja mineraalien merkittäviä varantoja sekä kansainvälisesti korkealuokkaista osaamista ja laitevalmistusta. Syksyllä 21 julkaistussa Suomen mineraalistrategiassa hahmotetaankin tulevaisuudenkuvaa, jossa Suomesta voisi tulla mineraalien kestävän hyödyntämisen edelläkävijä ja mineraaleista puolestaan yksi kansantalouden tukipilareista. Käytännössä olisi mahdollista, että vuonna 22 Suomessa louhittaisiin jopa 7 milj. tonnia metallimineraaleja (vastaava luku vuonna 2 oli 4 milj. tonnia). Myös sijoittajat ovat huomanneet alan kasvumahdollisuudet. Teollisuussijoitus sijoitti Kalvinit Oy:öön, josta myöhemmin tuli Endominesin tytäryhtiö, ensimmäisen kerran jo vuonna 23. Endomines on Tukholman First North Premier listalla listattu kaivosyhtiö, jonka suomalaisilla tytäryhtiöillä on nyt kultakaivos PohjoisKarjalassa sekä ilmeniittiesiintymä Kälviällä. Olemme olleet tässä yhtiössä mukana useilla rahoituskierroksilla, ja kaikkiaan olemme sijoittaneet 3,6 milj. euroa. Koska tässä hankkeessa lähdettiin kehittämään Outokummun aiempaa hanketta, tiesimme, että on hyvät mahdollisuudet saada kaivos nopeasti käyntiin, kertoo Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta. Helmikuussa 211 pitkä projekti saavutti yhden pääetapeistaan, kun kullan tuotanto päästiin aloittamaan Ilomatsissa. Jos yhtiön tavoite tuottaa 1 kiloa kultaa vuodessa toteutuu, on Endominesilla odotettavissa erinomainen kassavirta. Teollisuussijoitukselle Endominesista näyttää olevan tulossa erittäin hyvätuottoinen sijoitus. Koska yhtiö saatiin listattua vuonna 27, on rahoituskierrosten järjestäminen ollut sen jälkeen sujuvaa. Haluamme vielä olla mukana seuraamassa, että kullan tuotanto lähtee kunnolla käyntiin. Projektissa olemme reilusti yli puolivälin, ja hyvää vauhtia menossa kohti maalia, Viertola sanoo. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset

20 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Case: Valmet Automotive Vauhtia autoteollisuuden kansainvälistymistarinaan Suomalaisesta autoteollisuudesta kuului hyviä uutisia vuonna 21. Valmet Automotive pääsi otsikoihin maailmalla ostettuaan Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan Euroopassa. Kansainvälistyminen ja yritysosto olivat mahdollisia uusien sijoitusten myötä. Marraskuussa 21 Teollisuussijoitus ja Pontos sijoittivat yhteensä 2 milj.euroa suomalaisen Valmet Automotiven liiketoimintaan. Teollisuussijoitus päätti lähteä mukaan Valmet Automotiven rahoittajaksi, sillä yritys oli siirtymässä kansainvälisille markkinoille ja tekemässä merkittävää yritysostoa Saksasta. Yritysosto tarkoitti tuote ja palveluvalikoiman merkittävän laajenemisen lisäksi sitä, että Valmet Automotive kasvattaisi merkittävästi liikevaihtoaan. Valmet Automotiven pääomistaja Metso haki kumppaneita yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun rahoitukseen. Teollisuussijoitus ja Pontos löysivät Metson kanssa yhteisen sävelen siitä, miten Valmet Automotiven kansainvälistymistarinaa voidaan viedä eteenpäin, kertoo Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta. Teollisuussijoitusta houkutteli Valmet Automotivessa myös yrityksen erityisosaaminen sekä uusien haasteiden tarjoaminen Uudenkaupungin erikoisosaajille. Valmet Automotivella on Suomessa ainutlaatuista osaamista ja yli 4 vuoden kokemus autojen kokoonpanoon ja valmistukseen liittyen. Se on myös merkittävä osaamiskeskus ja työllistäjä erityisesti Uudessakaupungissa, Vesterinen jatkaa. Valmet Automotiven tavoitteena on jatkaa kansainvälistymistä, ja yhtiö onkin jo perustanut suunnitteluyksikön Yhdysvaltoihin. Jo useat sähkö ja hybiridiautojen valmistajat ovat ryhtyneet yhteistyöhön Valmet Automotiven kanssa. Laajentumismahdollisuuksia myös Euroopassa ja Aasiassa tarkkaillaan. Suuren pääomasijoittajan tuomat hyödyt sijoituskohteelle eivät tyypillisesti rajoitu vain taloudellisiin hyötyihin, vaan myös pääomasijoittajan tietotaito ja kontaktit ovat erittäin arvokasta informaatiopääomaa. Näin asia on koettu myös Valmet Automotivessa. Teollisuussijoituksen kaltaisen vakaan omistajan mukaantulo vahvistaa yritystä ja luo uskottavuutta Valmet Automotiveen kansainvälisten asiakkaiden piirissä. Keskustelut Teollisuussijoituksen edustajien kanssa tuovat tuoretta näkemystä liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen. Toivomme tulevaisuudessa Teollisuussijoituksen osallistuvan aktiivisesti hallitustyön kautta liiketoimintamme kehittämiseen muun muassa sparraajan roolissa ja auttamassa tärkeiden ovien avaamisessa, Korhonen täydentää. Toivomme Teollisuussijoituksen osallistuvan aktiivisesti hallitustyön kautta liiketoimintamme kehittämiseen muun muassa sparraajan roolissa ja auttamassa tärkeiden ovien avaamisessa. Ilpo Korhonen, toimitusjohtaja, Valmet Automotive

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Alihankintamessut 8.9.2009 Antti Kummu Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa:

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiera Kokouskutsu 1 (8) Aika 31.08.2016, klo 15:00 Paikka Auditorio Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 DP 5

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/ Pääomasijoittaminen Suomessa H1/215 16.9.215 1 Päähavainnot 3lastoista H1/215 Suomalaisyrityksille ennätysmäärä rahoitusta pääomasijoittajilta Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015 Hollolan kunta graafinen ohjeistus 6/2015 Logo Logon suoja-alueet suoja-alue Logon suoja-alue määrittäminen tapahtuu logon o-kirjaimen avulla. Elementtejä ja tekstejä ei suositella sijoitettavaksi tälle

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Graafi nen ohjeistus 2011 Vapaat tontit - Rakentaminen - Mökkipörssi - Lähipalvelut - Harrastukset - /asuminen Sininen: Pantone 293 C Jalasjärven perustunnus C 96 % M 70 %

Lisätiedot

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto Palvelutaloyhdistyksen 17.7.2012 www.koskenrinne.fi/media Ohjeiston esittely Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on perustettu vuonna 1945 ja se on alueen vanhin vanhusten palveluita tuottava yhdistys.

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri Graafinen ohjeisto Oma ilme Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa Kankaanpään kaupungin viestinnälle yhdenmukainen ja helposti tunnistettava ulkoinen ilme. Tämä ohjeisto on työväline niille, jotka

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Buyout Suomessa 2016 14.4.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta Tyypilliset

Lisätiedot

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen LOGO 140px NAVI LEV.140px ja KORK.40px NUOTTIAVAIN LOGO Linkit Rauman Kansalaisopisto: Suomen Puhallinorkesteriliitto: Rauman musiikkiopisto: Palmgren Konservatorio: Tänään harjoitukset jo poikkeuksellisesti

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa Graafinen ohjeistus Logot Original logo jota käytetään mm. rahoittajien logojen yhteydessä. Yleisimmin käytettävä logo Värillinen logo jota käytetään vaihtoehtoisesti sellaisissa julkaisuissa joihin vaakaversio

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto Versio 09.01.2013 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Venture capital Suomessa 2016 13.3.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset Graafinen ohjeisto 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Logo 5 Merkki 6 Värit 7 Typografia 8 Käyntikortti 9 Kirjekuoret 12 Kirjelomake 13 Presentaatio 14 Ilmoitukset 3 JOHDANTO Tämän ohjeiston tarkoitus on opastaa logon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7

Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N VUOSIKERTOMUS 28 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN SIJOITUSTOIMINTA 28 11

Lisätiedot

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa 28.5.2015 1 Tausta Kiristynyt pankkisääntely vähentää pysyvästi pankkien kykyä ja halua luotonantoon Suomessa Hyvien ja kehityskelpoisten yhtiöiden pääomahuolto

Lisätiedot

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 1 Loviisan kaupungin graafinen ohjeisto Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 2 Sisällys Logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Aptual Oy www.aptual.fi Sisällys Logo Vaakuna Värimaailma

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Toimintamme & tulokset H1/2017

Toimintamme & tulokset H1/2017 Toimintamme & tulokset H1/2017 1 Tesi H1/2017 37m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia 27m 19% 45m Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin Suorien kohdeyritysten liikevaihdon kasvu (mediaani) Taloudellinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006 sijoitamme kasvuun Suomen teollisuussijoitus Oy:n VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI... 3 AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA... 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2015

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2015 1 (6) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N VUOSIKERTOMUS 29 Sisällysluettelo Yhtiö lyhyesti YHTIÖ LYHYESTI 3 SILECS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Helsingin Kauppakamari 16.3.2016 Panu Vuorela Agenda Kuka on Panu Vuorela ja Vaaka Partners? Kasvua pääomasijoittajan tuella? Case Musti ja Mirri - operaatioiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS Sisältö Sisältö...2 Logo...3 Logo...4 Värivaihtoehdot...5 Suoja-alueet...6 Kielletty käyttö...7 Värit...8 Päävärit...9 Lisävärit...10 Typografia...11 Typografi a...12 Lomakkeet...13

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Otsikko otsikko otsikko otsikko

Otsikko otsikko otsikko otsikko Terveet lapset -Monitoimijuus lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä (5 op) Otsikko otsikko otsikko otsikko TERVETULOA Terveet lapset monitoimijuus lasten ja nuorten ylipainon Lorem ipsum dolor

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj CapMan on listattu pääomarahastojen hallinnointiyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

CapMan Building successful businesses

CapMan Building successful businesses CapMan Building successful businesses 14.-15.11. 2012 Lennart Simonsen toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix senior partner Sijoitus Invest 2012, Wanha Satama, Helsinki Tietyt tähän materiaaliin

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Osinkosijoittaminen epävarmassa Presentaation sisältö: markkinatilanteessa Dividend House lyhesti Osingon merkitys sijoittamisessa Laadukkaiden osingonmaksajien

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot