Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 12 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset 16 Suorat sijoitukset 23 Start Fund I Ky 24 Hallituksen toimintakertomus 27 Tilinpäätös 49 Hallinto Kannustamme yrityksiä kasvuun Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Yhtiö Aliquam lyhyesti eu tincidunt risus. Suspendisse malesuada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue omistuksesta. eros. Nunc scelerisque, Vuonna 1995 perustettu Teollisuussijoitus toimii quam ut ultrices euismod, neque felis commodo urna, työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Teollisuussijoituskonserniin nunc. kuuluvat Maecenas emoyhtiö ja sen pellen kokonaan eu malesuada turpis eros vel omistamat tytäryhtiöt: pääomasijoitusrahasto Start Fund tesque condimentum tincidunt. Quisque eget luctus I Ky, sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy urna. Praesent eu dui eu massa sekä Kasvurahastojen placerat Rahasto pulvinar. Ky:n vastuunalaisena Donec eu mauris at lorem tincidunt yhtiömiehenä toimiva mollis. Tesi Fund Fusce Management rhoncus Oy. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 685 porttitor velit, id feugiat metus sodales vel. miljoonaa euroa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Riikka Sulkamo Aliquam eu tincidunt risus. Suspendisse male Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Perfecto Oy Wilma Hurskainen ja sijoituskohdeyritykset suada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue eros. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja Toimitus: Ulkoasu: Valokuvat: Paino: Lönnberg Painot Oy 211 Paperi: Gallerie Art Matt 3/15 g/m 2

3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 3 Toimitusjohtajan katsaus Pääomasijoitusmarkkinoilla tapahtui vuoden 21 aikana toipumista finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Sijoitustoiminnan aktivoitumiseen vaikuttivat yritysten parantuneet liiketoimintanäkymät ja pankkien vähitellen palautuva riskinottohalukkuus. Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan venture capital sijoittamisen vaikeudet oli nähtävissä koko Euroopan markkinoilla. Toimialan perusongelma on venture capital rahastojen odotettua heikommat tuotot, minkä seurauksena monet instituutiosijoittajat ovat vetäytyneet tästä sijoitusluokasta. Tilivuoden tulos oli edellisvuotta parempi ollen kuitenkin vielä tappiollinen. Yhtiön sijoituksista merkittävä osa on korkean riskin venture capital ja kasvusijoituksissa, joissa edelleen kirjattiin uusia arvonalentumisia vuonna 21. Ennustettua heikompaan tulokseen vaikutti myös irtautumisten vähäisyys. Rahastosijoituksissa vuonna 21 uusia rahastohankkeita oli markkinoilla vähän, kun toimialan yleinen pääomitustilanne on vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia. Haluamme tehostaa pääomasijoitusten hallinnointia ja lisätä riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville yrityksille. Tilivuoden aikana yhtiö kasvatti sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin. Kotimaassa toteutettiin joidenkin venture capital rahastojen hallinnoinnin merkittäviä uudelleenjärjestelyjä. Teollisuussijoitus teki kertomusvuonna aktiivisesti suoria sijoituksia. Vuoden alkupuolella kysyntä kohdistui erityisesti vakautussijoituksiin. Markkinoiden aktivoituessa loppuvuotta kohti painopiste oli kasvu ja yritysjärjestelysijoituksissa. Yhtiö toimi entistä vahvemmin uusien hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana. Vuoden 211 aikana Teollisuussijoitus pyrkii lisäämään riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville kasvuyrityksille. Markkinoilla on tilaa uusille venture capital ja kasvurahastoille. Tämä tuo markkinoille myös uusia hallinnointiresursseja, joilta edellytetään kykyä kehittää yrityksiä ja vankkaa osaamista toimiessaan taitavana ja aktiivisena omistajana. Kaivosteollisuus on alkaneella tilikaudella keskeinen suoran sijoitustoiminnan alue. Uskomme vahvaan hankevirtaan myös cleantech ja palvelutoimialoilla. Teollisuussijoituksen toiminta on yhä enemmän kansainvälistä. Rakennamme verkostoa ulkomaisten rahasto sijoitusten kautta ja löydämme entistä useammin ulkomaisia sijoittaja kumppaneita hankkeisiimme. Talouden kasvunäkymä luo odotuksia arvonnousuille sijoitussalkussa. Kun markkinat näyttävät aktivoituvan myös irtautumisten osalta uskon, että tilivuoden 211 tulos on voitollinen. Kiitän yhteistyökumppaneitamme ja yhtiön henkilöstöä laadukkaasta työstä. Juha Marjosola toimitusjohtajan katsaus

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Avainluvut Tilikauden aikana Emoyhtiön sijoitukset: Uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla Maksettuja sijoituksia rahastoihin 62,8 milj. eurolla Maksettuja suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 51, milj. eurolla sisältäen 14 ensisijoitusta (yht. 47,9 milj. eur) ja 8 jatkosijoitusta (yht. 3,1 milj. eur) Yhtiö irtautui kuudesta kohdeyrityksestä kokonaan tai osittain Palautunut kassavirta sijoituksista 33,3 milj. euroa Lisäksi Start Fund I Ky rahasto Teki jatkosijoituksia 8 kasvuyritykseen yhteensä Irtautui 14 kohdeyrityksestä 1,7 milj. eurolla Vuoden 21 lopussa Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä Emoyhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 666,9 milj. euroa 685,1 milj. euroa Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta 446 Henkilöstöä 24 Konsernin tulos 6,2 milj. euroa Konsernin oma pääoma 522,6 milj. euroa Emoyhtiön tulos 3,6 milj. euroa Emoyhtiön oma pääoma 536,7 milj. euroa Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 42, milj. euroa Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Milj. euroa Avainluvut Kasvurahastojen Rahasto Ky Start Fund I Ky Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Suorat sijoitukset Sitoumukset rahastoihin

5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 5 Sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset 685,1 milj. euroa ,9 % 7,8 % 15,9 % 18, % 16,8 % 33,6 % Alkuvaiheen rahastot 115,2 milj. euroa Kasvurahastot 229,9 milj. euroa Yritysjärjestelyrahastot 123,6 milj. euroa Suorat sijoitukset 19,1 milj. euroa Start Fund I Ky 53,3 milj. euroa Kasvurahastojen Rahasto Ky 54 milj. euroa Emoyhtiön avainlukuja Sijoitukset toimialoittain ja kehitysvaiheittain Milj. euroa Energia ja ympäristö Kemikaalit ja materiaalit Kiinteistö Kuljetus Kulutuspalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Life Sciences Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Maatalous Rahoituspalvelut Rakennusteollisuus Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Tietoliikennetekniikka Alkuvaihe* Kasvuvaihe Kypsempi vaihe * Sisältää siemen, käynnistys ja muun aikaisen kasvun vaiheen yhtiöt. Avainluvut

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Pääomasijoitusmarkkinat toipumassa Pääomasijoitusmarkkinat jatkoivat vuonna 21 asteittaista toipumistaan finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Yleistunnelma oli yhä varovaisen odottava. Kasvaneet huolet eurooppalaisten valtioi den velanhoitokyvyistä ja makrotalouden nousun kestävyydestä heijastuivat epävarmuutena myös pääomasijoitustoimialalle. Sijoitusaktiviteetti kohtuullinen ja irtautumismarkkinat avautuivat Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n alustavien tilastojen mukaan suomalaisten pääomasijoittajien kokonaissijoitusmäärä vuonna 21 kasvoi vain kaksi prosenttia edellisvuodesta. Luku oli tästä huolimatta kaikkien aikojen neljänneksi suurin (396 milj. euroa). Pitkällä aikavälillä pääomasijoitustoimialan koko ja merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa. Finanssikriisi leikkasi kasvun, mutta ei vienyt meitä niin syvälle kuin monissa muissa maissa. Sijoitusvolyymimielessä vuotta 21 voisi luonnehtia jo lähes normaalivuodeksi, analyytikko Tomi Riihiranta Teollisuussijoituksesta kertoo. Sijoitustoiminnan aktivoitumista edesauttoivat kohdeyhtiöiden vakaantunut liiketoimintaympäristö, pankkien palautuva riskinottohalukkuus yrityskauppojen rahoitukseen sekä yritysten hintatason nousu myyjiäkin tyydyttävälle tasolle. Tilanteen normalisoitumisesta kertoi myös se, että ensisijoituksia tehtiin jälleen euromääräisesti enemmän kuin jatkosijoituksia. Myös tervehdyttämis ja jälkirahoitusta käytettiin selvästi vähemmän kuin vuonna 29. Suotuisampi toimintaympäristö kasvatti suomalaisten pääomasijoittajien hankintahintaisia irtautumisia 217 milj. euroon eli lähes 7 %:n kasvuun kahden edellisvuoden noin 13 milj. euron tasosta. Irtautumisten kasvu oli prosentuaalisesti suuri siksi, että edeltäneiden vuosien aikana irtautumiset olivat poikkeuksellisen matalalla tasolla. Yleisesti ottaen irtautumisten ja sijoitusten nousu ovat selviä indikaattoreita markkinoiden virkoamisesta, Riihiranta toteaa. jatkuu >>> Suomalaisten pääomasijoittajien varojen keruu, sijoitukset ja irtautumiset Kehitys pääomasijoitustoimialalla Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 7 Yksi Teollisuussijoituksen kasvusijoituksesta on suomalainen, cleantechalalla toimiva Beneq Oy. Yritys kehittää ja markkinoi teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. Lue lisää sivulta 17. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 198luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin 15 3 milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 21 vastaava luku oli jo lähes 4 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Uusia varoja kerättiin Suomessa 28 milj. eurolla, mikä on vähäinen määrä pääomasijoittajien 5,3 miljardin euron hallinnoitaviin varoihin nähden. Pääomasijoittajien edelleen runsaiden, arviolta noin 2 miljardin euron käyttämättömien varantojen eteenpäin sijoittaminen kohdeyhtiöihin on edellytys laajamittaisemman varain keruun käynnistymiselle. Lisäksi kaivataan uusien hallinnointiyhtiö sukupolvien esiinmarssia Suomen kypsyville ja uudelleen järjestyville markkinoille. Suomalaisten pääomasijoittajien toimialapainotukset tasaantuvat Suomalaiset pääomasijoitukset ovat euromääräisesti mitattuna keskittyneet aiemmin liiketoiminta ja teollisuustuotteet toimialaan, mutta vuonna 21 se piti johtoasemansa vain pienellä marginaalilla. Toimialojen osuudet pääomasijoituksista viime vuonna olivat: liiketoiminta ja teollisuustuotteet (16 %), kuljetus (15 %), Life Sciences (12 %) sekä liiketoiminta ja teollisuuspalvelut (12 %). Toimialapainotuksen tasaantuminen kertoo Suomen elinkeinoelämään kohdistuvasta rakennemuutoksesta. Suomen elinkeinoelämä on ollut insinöörivetoista, mikä on näkynyt yritystoiminnan ja pääomasijoitusten keskittymisenä teollisuuteen. Vuoden 21 aikana tilastojen valossa tapahtunut muutos oli mielenkiintoinen. Mikäli sama trendi jatkuu, se voi indikoida suurempaa kansantalouden muutosta. Pääomasijoittajat ovat usein reagoineet muutoksiin etupainotteisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon nousutrendiin pääomasijoittajat lähtivät mukaan jo yli kymmenen vuotta sitten, Riihiranta sanoo. Havaintoja kansainvälisiltä markkinoilta Pohjoismaissa ja Euroopassa pääomasijoitusvolyymien suhteellinen kasvu oli jo selvästi voimakkaampaa kuin Suomessa vuonna 21*. Vastaavasti kuten Suomessa, Euroopassakin varainkeruu säilyi vaisuna, mutta irtautumisaktiviteetti osoitti pientä piristymistä. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden yleistason elpymisestä indikoi myös pörssilistautumisten eli IPO:jen (initial public offering) yli kolminkertaistuminen sekä kappalemääräisesti (381 kpl) että kerätyillä varoilla (26,3 miljardia euroa) mitattuna vuoden 29 tasosta.** Globaalilla tasolla instituutiosijoittajat aikovat edelleen lisätä pääomasijoitusten painoa salkussaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä joulukuussa 21 tehdyn tutkimuksen mukaan.*** Kansainväliset sijoittajat ovat tällä hetkellä eniten kiinnostuneita pienistä ja keskisuurista yritysjärjestelyrahastoista (small to midmarket buyout funds) sekä Kehitys pääomasijoitustoimialalla Suomen kypsyvillä ja uudelleen järjestyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla on tilaa uusille venture capital toimijoille. Anne Riekki, Talousjohtaja, Teollisuussijoitus

9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 9 kehittyvien markkinoiden rahastoista (Aasia, Kiina, Intia ja Brasilia). Trendillä on epäsuora vaikutus Suomeen, sillä Pohjoismaat nähdään erityisen houkuttelevana buyoutpuolella. Parin viime vuoden aikana on selvästi näkynyt kiinnostusta kasvukykyisiin pksektorin yrityksiin myös Suomessa. Esimerkiksi perheyhtiöiden sukupolvenvaihdostilanteissa pääomarahoitus mahdollistaisi kasvun ja uudet investoinnit sekä hajauttaisi perheyhtiön liiketoimintaan kohdistuvaa riskiä. Venture capital toimialalla merkittäviä haasteita sekä Euroopassa että Suomessa Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan eli venture capital sijoittamisen vaikea asema koko Euroopan markkinoilla kärjistyi entisestään taloustaantuman myötä. Toimialan perusongelma on ollut jo pitkään pääomasijoitusrahastojen keskimääräiset huonot tuotot, minkä seurauksena etenkin yksityinen raha on karsastanut uusien rahastositoumuksien tekemistä. Esimerkiksi kahdessa viimeaikaisessa tutkimuksessa eurooppalainen venture capital sijoittui viimeiselle sijalle kysyttäessä kansainvälisten instituutiosijoittajien eri pääomasijoitusluokkien kiinnostuksen kohteista.**** Huonojen tuottojen taustalla on monia syitä, osin rakenteellisia, osin kulttuurisia. Euroopan fragmentoituneilla jatkuu >>> Ilmiöitä, joiden kehitystä Tomi Riihiranta seuraa lähitulevaisuudessa: Mitkä ovat ne seuraavat suomalaiset kasvuyhtiöt, jotka pääomarahoituksen siivittämänä luovat todelliset läpimurrot kansainvälisille markkinoille? Kuinka merkittäväksi pääomasijoittajien rooli tulee kasvamaan eläkkeelle siirtyvien yrittäjien ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksien toteuttamisessa? Nousisivatko pörssilistautumiset pitkästä aikaa Suomessakin tarpeeksi houkuttelevaksi irtautumisvaihtoehdoksi pääomasijoittajille? Esimerkiksi Tanskassa nähtiin muutamia onnistuneita pääomasijoittajien kohdeyhtiöitten listautumisia vuonna 21. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos vaatii riskinottokykyä ja aktiivista omistajuutta Tomi Riihiranta, Analyytikko, Teollisuussijoitus Kehitys pääomasijoitustoimialalla

10 sivu 1 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 markkinoilla tuotteen tai palvelun mittava läpilyöminen on huomattavasti vaikeampaa kuin Yhdysvalloissa. Myös asenneilmasto yrittämistä ja kasvuyrittäjyyttä kohtaan voisi olla Suomessa suotuisampi, Riihiranta pohtii. Yksityisen riskirahan vähenevä tarjonta kasvuyhtiöiden innovaatioiden kaupallistamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen on huolestuttava ilmiö. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos edellyttää useilla murrosvaiheessa olevilla toimialoilla taloudellista riskinottokykyä ja taitavaa, aktiivista omistajuutta. Käytännössä juuri niitä asioita, joita pääomasijoittajat voivat onnistuessaan tarjota yrittäjien ja yritysten tueksi. Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA esitteli omia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi poliittisille päättäjille suunnatussa maaliskuun 21 keskustelupaperissaan.***** EVCA:n yksi keskeisiä ehdotuksia on perustaa ammattimaisten sijoittajien hallinnoimia monivuotisia rahastoohjelmia, joihin sijoittaisivat sekä julkinen että yksityinen sektori. Keskitetysti hoidetut rahastojen rahastot kannustaisivat samalla esimerkiksi pienempiä instituutiosijoittajia kohdistamaan varoja tähän omaisuusluokkaan. Teollisuussijoituksen vuonna 28 yhdessä kahdeksan suomalaisen työeläkeyhtiön kanssa perustaman 135 milj. euron Kasvurahastojen Rahasto Ky:n toimintamallia voidaan pitää EVCA:n esittämän rakenteen suuntaisena. * Lähde: EVCA (ennakkotiedot 21) ja unquote Private Equity Barometer Q4 21 (ennakkotiedot) **Lähde: PwC IPO Watch Europe Survey Q4 21 ***Lähde: Preqin Investor Outlook: Private Equity (February 211) ****Lähde: Probitas Partners Private Equity Institutional Investor Trends Survey for 211 ja Coller Capital Global Private Equity Barometer Winter ***** Lähde: EVCA Venture Capital White Paper Closing gaps and moving up a gear: The next stage of venture capital s evolution in Europe Suomalaisten pääomasijoittajien tekemät sijoitukset (kohdeyhtiöiden kehitysvaiheen mukaan jaoteltuna) Milj. euroa Kehitys pääomasijoitustoimialalla Alkuvaihe (venture capital) Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 11 Pääomasijoitusalan direktiivi (AIFMD) voimaan 211 Finanssikriisin seurauksena valtiot ovat tiukentamassa rahoitusalan sääntelyä. Pääomasijoitusalaa koskee EU:n AIFMdirektiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers), joka hyväksyttiin Euroopan Parlamentissa marraskuussa 21. Direktiivin odotetaan astuvan voimaan vuoden 211 toisella neljänneksellä ja se tulee lisäämään toimialan läpinäkyvyyttä sekä viranomaissääntelyä. Jatkossa pääomasijoittaminen tullee toimiluvanvaraiseksi ainakin suuremmille toimijoille, kun se tähän saakka on ollut itsesääntelyn varassa. Kokonaisuudessaan direktiivi tulee johtamaan kasvaviin kustannuksiin. Tarkat vaikutukset selvinnevät viimeistään vuonna 213, jolloin direktiivi on saatettava voimaan eri maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Lue lisää sivulta 14. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 21 Teollisuussijoitus edistää pääomasijoittamisen keinoin suomalaista yritys toimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Sijoittamalla sekä rahastojen kautta että suoraan yrityksiin edistetään uutta, kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, katalysoiden niin koti kuin ulkomaisten kanssasijoittajien kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa. Sijoitus kohteet voivat olla kaikilta toimialoilta. Sijoitusten kokonaismäärä on noin 685 milj. euroa. Työ ja elinkeinoministeriö asettaa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnalle elinkeino ja omistajapoliittiset tavoitteet. Valtioomistajan linjaus ten mukaisesti Teollisuussijoitus on sekä riskin jakaja että sijoitusten käynnistäjä erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kohdeyritysten ydintoimintaa Suomessa vahvistamalla niiden rahoitusta ja tuomalla niille jatkorahoitusresursseja. Samalla kohde yritykset saavat vakautta ja uskottavuutta. Sijoitustyössä pitää syntyä tulosta.15 vuoden mittaisen historiansa aikana Teollisuussijoituskonserni on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappioita yhteensä 59 milj. euroa. Valtion 42 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 523 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toimintaajalla on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella ollen 4,6 %. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta RUSNANOyhteistyö aloitettiin Toukokuussa 21 Teollisuussijoitus ja venäläinen Russian Corporation of Nanotechnologies (RUS NANO) allekirjoittivat sopimuksen suomalaisvenäläisestä nanoteknologiaalan sijoitusohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on sijoittaa seuraavan kolmen vuoden kuluessa yhteensä 5 milj. euroa nanoteknologiaa soveltaviin, sekä Suomessa että Venäjällä toimiviin, nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Suomalaisen ja venäläisen huippuosaamisen yhdistelmästä syntyy maailman mitassa poikkeuksellisen kilpailukykyistä teknologiaa, arvioi Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola hankkeen käynnistymistä. Ohjelmassa sopimuskumppanit arvioivat sijoituskohteiksi sopivia yrityksiä yhdessä, niihin sijoitetaan yhdessä ja yhtäläisin ehdoin. Vuoden loppuun mennessä oli arvioitu neljä kohdetta. Toimintamallia valmisteltiin miltei vuoden ajan ja odotukset ovat korkealla. Yhteinen sijoitusohjelma vahvistaa resurssejamme ja kokemustamme innovatiivisten yritysten kehittämiseksi, kertoo RUSNANOn toimitusjohtaja Anatoli Tsubais. RUSNANO on Venäjän valtiollinen nanoteknologiaalan pääomasijoitusyhtiö, joka perustettiin vuonna 27 linjaamaan nanoteknologiasektorin toimintaa Venäjällä. RUSNANO sijoittaa nanoteknologiaalan hankkeisiin, joilla on merkittävät kaupalliset tai yhteiskunnalliset mahdollisuudet.

13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 13 Teollisuussijoitus tasaa rahastomarkkinan syklejä Globaali taloustilanne, aiemmin kerätty sijoituskapasiteetti ja alan rakennemuutos leimasivat vuotta 21. Uusia rahastoja syntyi alalla vähän. Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Rahastosijoituksissa vuosi 21 oli edelleen tavanomaista hiljaisempi. Tähän oli kaksi keskeistä syytä. Vaikka osakemarkkinat olivat myötätuulessa viime vuonna, ei pääomasijoitusmarkkina toipunut globaalista finanssikriisistä samalla nopeudella. Toinen syy juontaa finanssikriisiä edeltäneeseen nopeaan pääomien kasvuun. Tilanteessa, jossa sijoituskapasiteettia on runsaasti olemassa, uusia rahastoja syntyy vain harvoin. Vuosi 21 oli jo edellistä pirteämpi, mutta toimialan yleinen pääomitustilanne on edelleen vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia, joka oli kerätty ennen vuotta 28 hyvän markkinatunnelman vielä vallitessa. Teollisuussijoituksen rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa toimimalla pitkäjänteisenä rahastojen rahastona ja myötävaikuttamalla alan kansainvälistymiseen. Vuosi 21 osoitti, että osaamisen kartuttamisessa ja markkinan kasvattamisessa on Suomessa, kuten lähes kaikkialla Euroopassa, edelleen paljon tehtävää. Teknologiarahastoihin sijoittavien instituutiosijoittajien määrä on heikkojen tuottojen vuoksi harventunut. Tarkastelujakson aikana sijoituksia tehtiin melko vähän ja irtautumiset olivat harvassa. Vuosi 21 tarjoaakin hyvän esimerkin Teollisuussijoituksen erityisestä roolista syklien heilahtelujen tasaajana rahastosijoittamisessa. Teollisuussijoitus toi yhdessä institutionaalisten sijoittajien kanssa vakautta ja jatkuvuutta markkinatilanteeseen. Toimiminen rahastojen rahastona luotettavasti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti korostui. Samalla kuitenkin hyväksyttiin valtion omistamana toimijana kyky ottaa korkeampaa riskiä. Tilikauden aikana Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Vuoden päättyessä Teollisuussijoituksen 522,7 milj. euron suuruinen rahastosijoituskanta oli rahastoissa, joiden kokonaispääoma oli 7,4 miljardia euroa, ja joissa oli noin 35 kohdeyritystä. jatkuu >>> Pääomasijoitusrahastojen tavoitteena on rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Jouni Hakala, Johtaja, Rahastosijoitukset, Teollisuussijoitus Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Case: Consti Korjausrakentamisen merkittävimmäksi toimijaksi yritysostoin Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Tämä on hyvä esimerkki toimintamallista, jolla voidaan rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Constiin sijoittanut Interarahasto on rahoittanut yritysostoja, joiden seurauksena yrityksen koko on tuntuvasti kasvanut, toteaa Teollisuussijoituksen johtaja Jouni Hakala. Consti Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina erittäin nopeasti yritysostojen kautta. Yksistään vuonna 21 tapahtui viisi yritysostoa. Tällainen kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman pääomasijoittajien panosta. Tavoitteemme on tehdä Constista merkittävin korjausrakentaja ja nostaa liikevaihtomme 2 milj. euron tasolle. Ykkösasia on kuitenkin toimiva kokonaiskonsepti ja tuottavan liiketoiminnan turvaaminen, Consti Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Korkeela sanoo. Kuluvan vuoden aikana yhtiöissä keskitytään yhteisen yrityskulttuurin luomiseen ja joukkuepelaamisen hiomiseen. Tavoitteena on muodostaa 12 yrityskulttuurista yksi yhteinen toimintatapa. Samassa yhteydessä yksittäiset yritykset tullaan yhdistämään kolmeksi yksiköksi: julkisivut, talotekniikka ja korjausrakentaminen. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Jo nyt talouden seurantamittarit ovat aivan eri tasolla kuin aiemmin, mikä osaltaan johtuu rahastosijoituskuviosta. Meidän täytyy pystyä kertomaan sijoittajille missä mennään. Itseni yllätti se, miten paljon ja tarkkaa tietoa sijoittajat haluavat. Myös aikasykli on lyhyempi; yrittäjänä riitti tilinpäätöstasoinen aineisto joka 3 kuukausi, mutta sijoittajille kerromme talousluvuista kuukausitasolla. Tämä lisää ennustettavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Kasvu vaatii luottamusta. Hyvät vakituiset kumppanuus ja asiakassuhteet ovat keskeinen osa menestystä tällä alalla. Talouden taantumassa luottamus punnittiin, ja nyt lähtökohdat kuluvalle vuodelle ovat ihan toisenlaiset kuin vuosi takaperin. Tilauskirja ja tarjouskanta ovat selvästi odotusarvoa paremmat. Korjausrakentaminen edelleen kasvussa Korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan yhä kasvavan Suomessa. Kasvuodotukset perustuvat sekä rakennuskannan ikääntymiseen että uudistuviin rakennusten ympäristöja energiatehokkuusvaatimuksiin. Ala selvisi talouden taantumasta muuta rakennusalaa vähäisemmin vaurioin, mikä johtui osin korjaushankkeiden usein kiireellisestä luonteesta ja osin julkisen vallan tukitoimista. Liike ja toimitilapuolella rakennemuutos työllistää. Syrjäseuduilla yritykset siirtyvät kasvukeskuksiin ja jättävät jälkeensä tyhjiä toimitiloja, kasvukeskuksissa hakeudutaan moderneihin business park tiloihin. Tyhjilleen tai vähäiselle käyttöasteelle jääneen rakennuksen käyttötarkoitusta on usein muutettava. Esimerkiksi Espoon Tiistilässä muutettiin äskettäin vanha toimistotalo vanhusten palvelutaloksi. Vastaavia hankkeita on käynnissä kaikkialla Suomessa, Korkeela kertoo. Asuntopuolella korjausrakentamisen kysyntää kasvattavat suomalaisen asuntokannan ikä. Jatkossa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulee nousemaan tapetille, kunhan asiaa koskeva lainsäädäntö valmistuu. Yhtenä kasvun osatekijänä on asukkaiden kohonnut vaatimustaso. Asuntoosakeyhtiöissä korjauksia hidastavat osakkaiden keskinäiset erimielisyydet. Kiistat korjaustarpeista, kustannuksista ja aikatauluista voivat viivyttää hankkeita jopa vuosilla, mikä nostaa kustannuksia. Tällaisessa tilanteessa ei ole aina helppoa toimia hyvässä yhteishengessä. Meidän tavoitteemme on tehdä niin hyvää työtä kuin mahdollista ja tuottaa arvonnousua sekä käyttäjille että omistajille. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Antti Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt

15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 15 Vuonna 21 Teollisuussijoitus antoi sijoitussitoumukset seuraaviin rahastoihin: Conor Technology Fund II Suomalainen pääomasijoittaja Conor Venture Partners kokosi uuden aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittyneen pääomasijoitusrahaston. Conor Technology Fund II rahastoon ovat sijoittaneet mm. Euroopan investointirahasto ja Kasvurahastojen Rahasto Ky. Vuoden vaihteessa Conor Technology Fund II rahaston koko on 49,5 milj. euroa. Uusi rahasto sijoittaa aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 1 milj. euroa. Northzone VI Teollisuussijoitus teki 7,5 milj. euron sijoitussitoumuksen pohjoismaiseen varhaisen vaiheen teknologiasijoituksiin keskittyvään Northzone Venturesin uuteen rahastoon. Nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin teknologiayrityksiin sijoittava Northzone VI rahasto keräsi pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta 123,5 milj. euroa vuoden vaihteeseen mennessä. Perinteisten IT ja internetalojen sijoitusten lisäksi Northzone on hankkinut kokemusta innovatiivisissa puhtaan teknologian ja energiaalan yrityksissä. Northzone on perustettu vuonna 1996 ja on tähän päivään mennessä kerännyt kuuteen rahastoonsa yhteensä 445 milj. euroa. Se on sijoittanut yli 7 yritykseen. Northzone on johtava tai merkittävä sijoittaja monessa kasvuyrityksessä, joita ovat esimerkiksi Spotify, EPiServer, Nimsoft, Tobii, Napatech ja Innotech Solar. Tähän mennessä Northzone on sijoittanut kahteen suomalaiseen teknologiayritykseen, jotka ovat Imbera Electronics Oy ja Supponor Oy. Kasvurahastojen Rahasto vakiinnutti asemaansa CapMan Mezzanine V Fund CapMan Mezzanine V Fund rahoittaa välirahoitusinstrumenteilla pohjoismaisia keskisuuria yrityksiä eri toimialoilla. Uusi mezzaninerahasto jatkaa CapManin aiempien välirahoitusrahastojen tavoin CapManin tukemien sijoituskohteiden rahoittamista. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 15 milj. euroa ja rahaston koko oli ensisulkemisessa 6 milj. euroa. Polaris PE III Polaris PE III keskittyy pohjoismaisiin keskisuuriin yhtiöihin palvelu ja teollisilla toimialoilla. Polaris tähtää näiden yritysten koon kasvattamiseen ja erityisesti niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 75 milj. DKK (n. 1,1 milj. euroa) ja rahaston koko oli n. 2,7 miljardia DKK (n. 36,8 milj. euroa) vuoden 21 lopussa. Litorina IV Litorina IV on ruotsalainen keskisuuriin eri toimialoilla oleviin yhtiöihin sijoittava rahasto, jota hallinnoi Litorina Capital Advisors AB. Kohdeyhtiöiden arvo sijoitushetkellä on noin 2 75 milj. euroa. Litorina pyrkii aktiivisella yhteistyöllä kohdeyhtiöiden kanssa saamaan aikaan yhtiöille kannattavaa kasvua. Teollisuussijoituksen sijoitus rahastoon oli 92,5 milj. SEK (n. 9,9 milj. euroa) ja rahaston koko vuoden 21 lopussa oli 2,5 miljardia SEK (n. 281,6 milj. euroa). Vuoden 28 lopulla Teollisuussijoituksen ja työeläkeyhtiöiden yhdessä perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky vakiinnutti tarkastelujaksolla asemaansa yhtenä tärkeimmistä suomalaisista rahastojen rahoittajista. Rahaston 135 milj. euron pääomasta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 6 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 4 prosenttia. Rahasto sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on sijoittaa vuosittain kahdesta neljään rahastoon riippuen markkinatilanteesta. Vuonna 21 Kasvurahastojen Rahasto Ky lisäsi sijoituksiaan 1 milj. eurolla, ja sen sijoitussitoumukset olivat vuoden lopussa yhteensä 45 milj. euroa. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 Uutta energiaa öljyrahoilla Palvelut kasvussa S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1 / 2 0 0 9 Sijoituksia

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Finnvera Vuosikatsaus 2013

Finnvera Vuosikatsaus 2013 Finnvera Vuosikatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Finnvera lyhyesti 4 Rooli ja toiminnan merkitys 6 Strategia 12 Rahoituspalvelut 18 Lainat 20 Takaukset 21 Vientitakuut ja vientiluottojen rahoitus

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli Kohdeyritykset sijoittaa CapMan hallinnoi sijoittaa Sijoittajat... lähes 100 yritystä Pääomarahastot, yhteensä noin 950 milj. euroa

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

10 vuotta. tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4. Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011

10 vuotta. tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4. Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011 Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011 10 vuotta aidon tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4 n PISLAN VALTTINA MONIPUOLISUUS, s. 8 n PÄÄOMASIJOITTAMINEN ON AMMATTIMAISTUNUT, s. 10 1 pääkirjoitus lyhyesti

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT Kansantaloustiede Pro Gradu-Tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 22.4.2008 Lauri Rekola 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi 2013 VUOSIKERTOMUS eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi Asiantuntijoiden ajatuksia eq:n ja Icecapitalin asiakkuustiimit yhdistyivät heti alkuvuodesta 2013 ja eq:n rahastoperhettä on

Lisätiedot

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot