Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 12 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset 16 Suorat sijoitukset 23 Start Fund I Ky 24 Hallituksen toimintakertomus 27 Tilinpäätös 49 Hallinto Kannustamme yrityksiä kasvuun Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Yhtiö Aliquam lyhyesti eu tincidunt risus. Suspendisse malesuada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue omistuksesta. eros. Nunc scelerisque, Vuonna 1995 perustettu Teollisuussijoitus toimii quam ut ultrices euismod, neque felis commodo urna, työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Teollisuussijoituskonserniin nunc. kuuluvat Maecenas emoyhtiö ja sen pellen kokonaan eu malesuada turpis eros vel omistamat tytäryhtiöt: pääomasijoitusrahasto Start Fund tesque condimentum tincidunt. Quisque eget luctus I Ky, sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy urna. Praesent eu dui eu massa sekä Kasvurahastojen placerat Rahasto pulvinar. Ky:n vastuunalaisena Donec eu mauris at lorem tincidunt yhtiömiehenä toimiva mollis. Tesi Fund Fusce Management rhoncus Oy. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 685 porttitor velit, id feugiat metus sodales vel. miljoonaa euroa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pulvinar orci, at lobortis augue vehicula a. Suspendisse magna ipsum, mollis ut rutrum id, dignissim id justo. Curabitur posuere malesuada malesuada. Riikka Sulkamo Aliquam eu tincidunt risus. Suspendisse male Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Perfecto Oy Wilma Hurskainen ja sijoituskohdeyritykset suada dignissim nibh aliquam consequat. Nulla facilisi. Ut a justo nisl, quis congue eros. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja Toimitus: Ulkoasu: Valokuvat: Paino: Lönnberg Painot Oy 211 Paperi: Gallerie Art Matt 3/15 g/m 2

3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 3 Toimitusjohtajan katsaus Pääomasijoitusmarkkinoilla tapahtui vuoden 21 aikana toipumista finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Sijoitustoiminnan aktivoitumiseen vaikuttivat yritysten parantuneet liiketoimintanäkymät ja pankkien vähitellen palautuva riskinottohalukkuus. Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan venture capital sijoittamisen vaikeudet oli nähtävissä koko Euroopan markkinoilla. Toimialan perusongelma on venture capital rahastojen odotettua heikommat tuotot, minkä seurauksena monet instituutiosijoittajat ovat vetäytyneet tästä sijoitusluokasta. Tilivuoden tulos oli edellisvuotta parempi ollen kuitenkin vielä tappiollinen. Yhtiön sijoituksista merkittävä osa on korkean riskin venture capital ja kasvusijoituksissa, joissa edelleen kirjattiin uusia arvonalentumisia vuonna 21. Ennustettua heikompaan tulokseen vaikutti myös irtautumisten vähäisyys. Rahastosijoituksissa vuonna 21 uusia rahastohankkeita oli markkinoilla vähän, kun toimialan yleinen pääomitustilanne on vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia. Haluamme tehostaa pääomasijoitusten hallinnointia ja lisätä riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville yrityksille. Tilivuoden aikana yhtiö kasvatti sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin. Kotimaassa toteutettiin joidenkin venture capital rahastojen hallinnoinnin merkittäviä uudelleenjärjestelyjä. Teollisuussijoitus teki kertomusvuonna aktiivisesti suoria sijoituksia. Vuoden alkupuolella kysyntä kohdistui erityisesti vakautussijoituksiin. Markkinoiden aktivoituessa loppuvuotta kohti painopiste oli kasvu ja yritysjärjestelysijoituksissa. Yhtiö toimi entistä vahvemmin uusien hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana. Vuoden 211 aikana Teollisuussijoitus pyrkii lisäämään riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville kasvuyrityksille. Markkinoilla on tilaa uusille venture capital ja kasvurahastoille. Tämä tuo markkinoille myös uusia hallinnointiresursseja, joilta edellytetään kykyä kehittää yrityksiä ja vankkaa osaamista toimiessaan taitavana ja aktiivisena omistajana. Kaivosteollisuus on alkaneella tilikaudella keskeinen suoran sijoitustoiminnan alue. Uskomme vahvaan hankevirtaan myös cleantech ja palvelutoimialoilla. Teollisuussijoituksen toiminta on yhä enemmän kansainvälistä. Rakennamme verkostoa ulkomaisten rahasto sijoitusten kautta ja löydämme entistä useammin ulkomaisia sijoittaja kumppaneita hankkeisiimme. Talouden kasvunäkymä luo odotuksia arvonnousuille sijoitussalkussa. Kun markkinat näyttävät aktivoituvan myös irtautumisten osalta uskon, että tilivuoden 211 tulos on voitollinen. Kiitän yhteistyökumppaneitamme ja yhtiön henkilöstöä laadukkaasta työstä. Juha Marjosola toimitusjohtajan katsaus

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Avainluvut Tilikauden aikana Emoyhtiön sijoitukset: Uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla Maksettuja sijoituksia rahastoihin 62,8 milj. eurolla Maksettuja suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 51, milj. eurolla sisältäen 14 ensisijoitusta (yht. 47,9 milj. eur) ja 8 jatkosijoitusta (yht. 3,1 milj. eur) Yhtiö irtautui kuudesta kohdeyrityksestä kokonaan tai osittain Palautunut kassavirta sijoituksista 33,3 milj. euroa Lisäksi Start Fund I Ky rahasto Teki jatkosijoituksia 8 kasvuyritykseen yhteensä Irtautui 14 kohdeyrityksestä 1,7 milj. eurolla Vuoden 21 lopussa Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä Emoyhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 666,9 milj. euroa 685,1 milj. euroa Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta 446 Henkilöstöä 24 Konsernin tulos 6,2 milj. euroa Konsernin oma pääoma 522,6 milj. euroa Emoyhtiön tulos 3,6 milj. euroa Emoyhtiön oma pääoma 536,7 milj. euroa Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 42, milj. euroa Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Milj. euroa Avainluvut Kasvurahastojen Rahasto Ky Start Fund I Ky Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Suorat sijoitukset Sitoumukset rahastoihin

5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 5 Sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset 685,1 milj. euroa ,9 % 7,8 % 15,9 % 18, % 16,8 % 33,6 % Alkuvaiheen rahastot 115,2 milj. euroa Kasvurahastot 229,9 milj. euroa Yritysjärjestelyrahastot 123,6 milj. euroa Suorat sijoitukset 19,1 milj. euroa Start Fund I Ky 53,3 milj. euroa Kasvurahastojen Rahasto Ky 54 milj. euroa Emoyhtiön avainlukuja Sijoitukset toimialoittain ja kehitysvaiheittain Milj. euroa Energia ja ympäristö Kemikaalit ja materiaalit Kiinteistö Kuljetus Kulutuspalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Life Sciences Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Maatalous Rahoituspalvelut Rakennusteollisuus Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Tietoliikennetekniikka Alkuvaihe* Kasvuvaihe Kypsempi vaihe * Sisältää siemen, käynnistys ja muun aikaisen kasvun vaiheen yhtiöt. Avainluvut

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Pääomasijoitusmarkkinat toipumassa Pääomasijoitusmarkkinat jatkoivat vuonna 21 asteittaista toipumistaan finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Yleistunnelma oli yhä varovaisen odottava. Kasvaneet huolet eurooppalaisten valtioi den velanhoitokyvyistä ja makrotalouden nousun kestävyydestä heijastuivat epävarmuutena myös pääomasijoitustoimialalle. Sijoitusaktiviteetti kohtuullinen ja irtautumismarkkinat avautuivat Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n alustavien tilastojen mukaan suomalaisten pääomasijoittajien kokonaissijoitusmäärä vuonna 21 kasvoi vain kaksi prosenttia edellisvuodesta. Luku oli tästä huolimatta kaikkien aikojen neljänneksi suurin (396 milj. euroa). Pitkällä aikavälillä pääomasijoitustoimialan koko ja merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa. Finanssikriisi leikkasi kasvun, mutta ei vienyt meitä niin syvälle kuin monissa muissa maissa. Sijoitusvolyymimielessä vuotta 21 voisi luonnehtia jo lähes normaalivuodeksi, analyytikko Tomi Riihiranta Teollisuussijoituksesta kertoo. Sijoitustoiminnan aktivoitumista edesauttoivat kohdeyhtiöiden vakaantunut liiketoimintaympäristö, pankkien palautuva riskinottohalukkuus yrityskauppojen rahoitukseen sekä yritysten hintatason nousu myyjiäkin tyydyttävälle tasolle. Tilanteen normalisoitumisesta kertoi myös se, että ensisijoituksia tehtiin jälleen euromääräisesti enemmän kuin jatkosijoituksia. Myös tervehdyttämis ja jälkirahoitusta käytettiin selvästi vähemmän kuin vuonna 29. Suotuisampi toimintaympäristö kasvatti suomalaisten pääomasijoittajien hankintahintaisia irtautumisia 217 milj. euroon eli lähes 7 %:n kasvuun kahden edellisvuoden noin 13 milj. euron tasosta. Irtautumisten kasvu oli prosentuaalisesti suuri siksi, että edeltäneiden vuosien aikana irtautumiset olivat poikkeuksellisen matalalla tasolla. Yleisesti ottaen irtautumisten ja sijoitusten nousu ovat selviä indikaattoreita markkinoiden virkoamisesta, Riihiranta toteaa. jatkuu >>> Suomalaisten pääomasijoittajien varojen keruu, sijoitukset ja irtautumiset Kehitys pääomasijoitustoimialalla Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 7 Yksi Teollisuussijoituksen kasvusijoituksesta on suomalainen, cleantechalalla toimiva Beneq Oy. Yritys kehittää ja markkinoi teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. Lue lisää sivulta 17. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 198luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin 15 3 milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 21 vastaava luku oli jo lähes 4 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Uusia varoja kerättiin Suomessa 28 milj. eurolla, mikä on vähäinen määrä pääomasijoittajien 5,3 miljardin euron hallinnoitaviin varoihin nähden. Pääomasijoittajien edelleen runsaiden, arviolta noin 2 miljardin euron käyttämättömien varantojen eteenpäin sijoittaminen kohdeyhtiöihin on edellytys laajamittaisemman varain keruun käynnistymiselle. Lisäksi kaivataan uusien hallinnointiyhtiö sukupolvien esiinmarssia Suomen kypsyville ja uudelleen järjestyville markkinoille. Suomalaisten pääomasijoittajien toimialapainotukset tasaantuvat Suomalaiset pääomasijoitukset ovat euromääräisesti mitattuna keskittyneet aiemmin liiketoiminta ja teollisuustuotteet toimialaan, mutta vuonna 21 se piti johtoasemansa vain pienellä marginaalilla. Toimialojen osuudet pääomasijoituksista viime vuonna olivat: liiketoiminta ja teollisuustuotteet (16 %), kuljetus (15 %), Life Sciences (12 %) sekä liiketoiminta ja teollisuuspalvelut (12 %). Toimialapainotuksen tasaantuminen kertoo Suomen elinkeinoelämään kohdistuvasta rakennemuutoksesta. Suomen elinkeinoelämä on ollut insinöörivetoista, mikä on näkynyt yritystoiminnan ja pääomasijoitusten keskittymisenä teollisuuteen. Vuoden 21 aikana tilastojen valossa tapahtunut muutos oli mielenkiintoinen. Mikäli sama trendi jatkuu, se voi indikoida suurempaa kansantalouden muutosta. Pääomasijoittajat ovat usein reagoineet muutoksiin etupainotteisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon nousutrendiin pääomasijoittajat lähtivät mukaan jo yli kymmenen vuotta sitten, Riihiranta sanoo. Havaintoja kansainvälisiltä markkinoilta Pohjoismaissa ja Euroopassa pääomasijoitusvolyymien suhteellinen kasvu oli jo selvästi voimakkaampaa kuin Suomessa vuonna 21*. Vastaavasti kuten Suomessa, Euroopassakin varainkeruu säilyi vaisuna, mutta irtautumisaktiviteetti osoitti pientä piristymistä. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden yleistason elpymisestä indikoi myös pörssilistautumisten eli IPO:jen (initial public offering) yli kolminkertaistuminen sekä kappalemääräisesti (381 kpl) että kerätyillä varoilla (26,3 miljardia euroa) mitattuna vuoden 29 tasosta.** Globaalilla tasolla instituutiosijoittajat aikovat edelleen lisätä pääomasijoitusten painoa salkussaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä joulukuussa 21 tehdyn tutkimuksen mukaan.*** Kansainväliset sijoittajat ovat tällä hetkellä eniten kiinnostuneita pienistä ja keskisuurista yritysjärjestelyrahastoista (small to midmarket buyout funds) sekä Kehitys pääomasijoitustoimialalla Suomen kypsyvillä ja uudelleen järjestyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla on tilaa uusille venture capital toimijoille. Anne Riekki, Talousjohtaja, Teollisuussijoitus

9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 9 kehittyvien markkinoiden rahastoista (Aasia, Kiina, Intia ja Brasilia). Trendillä on epäsuora vaikutus Suomeen, sillä Pohjoismaat nähdään erityisen houkuttelevana buyoutpuolella. Parin viime vuoden aikana on selvästi näkynyt kiinnostusta kasvukykyisiin pksektorin yrityksiin myös Suomessa. Esimerkiksi perheyhtiöiden sukupolvenvaihdostilanteissa pääomarahoitus mahdollistaisi kasvun ja uudet investoinnit sekä hajauttaisi perheyhtiön liiketoimintaan kohdistuvaa riskiä. Venture capital toimialalla merkittäviä haasteita sekä Euroopassa että Suomessa Varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin kohdistuvan eli venture capital sijoittamisen vaikea asema koko Euroopan markkinoilla kärjistyi entisestään taloustaantuman myötä. Toimialan perusongelma on ollut jo pitkään pääomasijoitusrahastojen keskimääräiset huonot tuotot, minkä seurauksena etenkin yksityinen raha on karsastanut uusien rahastositoumuksien tekemistä. Esimerkiksi kahdessa viimeaikaisessa tutkimuksessa eurooppalainen venture capital sijoittui viimeiselle sijalle kysyttäessä kansainvälisten instituutiosijoittajien eri pääomasijoitusluokkien kiinnostuksen kohteista.**** Huonojen tuottojen taustalla on monia syitä, osin rakenteellisia, osin kulttuurisia. Euroopan fragmentoituneilla jatkuu >>> Ilmiöitä, joiden kehitystä Tomi Riihiranta seuraa lähitulevaisuudessa: Mitkä ovat ne seuraavat suomalaiset kasvuyhtiöt, jotka pääomarahoituksen siivittämänä luovat todelliset läpimurrot kansainvälisille markkinoille? Kuinka merkittäväksi pääomasijoittajien rooli tulee kasvamaan eläkkeelle siirtyvien yrittäjien ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksien toteuttamisessa? Nousisivatko pörssilistautumiset pitkästä aikaa Suomessakin tarpeeksi houkuttelevaksi irtautumisvaihtoehdoksi pääomasijoittajille? Esimerkiksi Tanskassa nähtiin muutamia onnistuneita pääomasijoittajien kohdeyhtiöitten listautumisia vuonna 21. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos vaatii riskinottokykyä ja aktiivista omistajuutta Tomi Riihiranta, Analyytikko, Teollisuussijoitus Kehitys pääomasijoitustoimialalla

10 sivu 1 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 markkinoilla tuotteen tai palvelun mittava läpilyöminen on huomattavasti vaikeampaa kuin Yhdysvalloissa. Myös asenneilmasto yrittämistä ja kasvuyrittäjyyttä kohtaan voisi olla Suomessa suotuisampi, Riihiranta pohtii. Yksityisen riskirahan vähenevä tarjonta kasvuyhtiöiden innovaatioiden kaupallistamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen on huolestuttava ilmiö. Eurooppalaisen elinkeinoelämän rakennemuutos edellyttää useilla murrosvaiheessa olevilla toimialoilla taloudellista riskinottokykyä ja taitavaa, aktiivista omistajuutta. Käytännössä juuri niitä asioita, joita pääomasijoittajat voivat onnistuessaan tarjota yrittäjien ja yritysten tueksi. Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA esitteli omia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi poliittisille päättäjille suunnatussa maaliskuun 21 keskustelupaperissaan.***** EVCA:n yksi keskeisiä ehdotuksia on perustaa ammattimaisten sijoittajien hallinnoimia monivuotisia rahastoohjelmia, joihin sijoittaisivat sekä julkinen että yksityinen sektori. Keskitetysti hoidetut rahastojen rahastot kannustaisivat samalla esimerkiksi pienempiä instituutiosijoittajia kohdistamaan varoja tähän omaisuusluokkaan. Teollisuussijoituksen vuonna 28 yhdessä kahdeksan suomalaisen työeläkeyhtiön kanssa perustaman 135 milj. euron Kasvurahastojen Rahasto Ky:n toimintamallia voidaan pitää EVCA:n esittämän rakenteen suuntaisena. * Lähde: EVCA (ennakkotiedot 21) ja unquote Private Equity Barometer Q4 21 (ennakkotiedot) **Lähde: PwC IPO Watch Europe Survey Q4 21 ***Lähde: Preqin Investor Outlook: Private Equity (February 211) ****Lähde: Probitas Partners Private Equity Institutional Investor Trends Survey for 211 ja Coller Capital Global Private Equity Barometer Winter ***** Lähde: EVCA Venture Capital White Paper Closing gaps and moving up a gear: The next stage of venture capital s evolution in Europe Suomalaisten pääomasijoittajien tekemät sijoitukset (kohdeyhtiöiden kehitysvaiheen mukaan jaoteltuna) Milj. euroa Kehitys pääomasijoitustoimialalla Alkuvaihe (venture capital) Lähde: FVCA (ennakkotiedot 21)

11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 11 Pääomasijoitusalan direktiivi (AIFMD) voimaan 211 Finanssikriisin seurauksena valtiot ovat tiukentamassa rahoitusalan sääntelyä. Pääomasijoitusalaa koskee EU:n AIFMdirektiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers), joka hyväksyttiin Euroopan Parlamentissa marraskuussa 21. Direktiivin odotetaan astuvan voimaan vuoden 211 toisella neljänneksellä ja se tulee lisäämään toimialan läpinäkyvyyttä sekä viranomaissääntelyä. Jatkossa pääomasijoittaminen tullee toimiluvanvaraiseksi ainakin suuremmille toimijoille, kun se tähän saakka on ollut itsesääntelyn varassa. Kokonaisuudessaan direktiivi tulee johtamaan kasvaviin kustannuksiin. Tarkat vaikutukset selvinnevät viimeistään vuonna 213, jolloin direktiivi on saatettava voimaan eri maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Lue lisää sivulta 14. Kehitys pääomasijoitustoimialalla

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 21 Teollisuussijoitus edistää pääomasijoittamisen keinoin suomalaista yritys toimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Sijoittamalla sekä rahastojen kautta että suoraan yrityksiin edistetään uutta, kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, katalysoiden niin koti kuin ulkomaisten kanssasijoittajien kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa. Sijoitus kohteet voivat olla kaikilta toimialoilta. Sijoitusten kokonaismäärä on noin 685 milj. euroa. Työ ja elinkeinoministeriö asettaa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnalle elinkeino ja omistajapoliittiset tavoitteet. Valtioomistajan linjaus ten mukaisesti Teollisuussijoitus on sekä riskin jakaja että sijoitusten käynnistäjä erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kohdeyritysten ydintoimintaa Suomessa vahvistamalla niiden rahoitusta ja tuomalla niille jatkorahoitusresursseja. Samalla kohde yritykset saavat vakautta ja uskottavuutta. Sijoitustyössä pitää syntyä tulosta.15 vuoden mittaisen historiansa aikana Teollisuussijoituskonserni on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappioita yhteensä 59 milj. euroa. Valtion 42 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 523 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toimintaajalla on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella ollen 4,6 %. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta RUSNANOyhteistyö aloitettiin Toukokuussa 21 Teollisuussijoitus ja venäläinen Russian Corporation of Nanotechnologies (RUS NANO) allekirjoittivat sopimuksen suomalaisvenäläisestä nanoteknologiaalan sijoitusohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on sijoittaa seuraavan kolmen vuoden kuluessa yhteensä 5 milj. euroa nanoteknologiaa soveltaviin, sekä Suomessa että Venäjällä toimiviin, nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Suomalaisen ja venäläisen huippuosaamisen yhdistelmästä syntyy maailman mitassa poikkeuksellisen kilpailukykyistä teknologiaa, arvioi Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola hankkeen käynnistymistä. Ohjelmassa sopimuskumppanit arvioivat sijoituskohteiksi sopivia yrityksiä yhdessä, niihin sijoitetaan yhdessä ja yhtäläisin ehdoin. Vuoden loppuun mennessä oli arvioitu neljä kohdetta. Toimintamallia valmisteltiin miltei vuoden ajan ja odotukset ovat korkealla. Yhteinen sijoitusohjelma vahvistaa resurssejamme ja kokemustamme innovatiivisten yritysten kehittämiseksi, kertoo RUSNANOn toimitusjohtaja Anatoli Tsubais. RUSNANO on Venäjän valtiollinen nanoteknologiaalan pääomasijoitusyhtiö, joka perustettiin vuonna 27 linjaamaan nanoteknologiasektorin toimintaa Venäjällä. RUSNANO sijoittaa nanoteknologiaalan hankkeisiin, joilla on merkittävät kaupalliset tai yhteiskunnalliset mahdollisuudet.

13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 13 Teollisuussijoitus tasaa rahastomarkkinan syklejä Globaali taloustilanne, aiemmin kerätty sijoituskapasiteetti ja alan rakennemuutos leimasivat vuotta 21. Uusia rahastoja syntyi alalla vähän. Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Rahastosijoituksissa vuosi 21 oli edelleen tavanomaista hiljaisempi. Tähän oli kaksi keskeistä syytä. Vaikka osakemarkkinat olivat myötätuulessa viime vuonna, ei pääomasijoitusmarkkina toipunut globaalista finanssikriisistä samalla nopeudella. Toinen syy juontaa finanssikriisiä edeltäneeseen nopeaan pääomien kasvuun. Tilanteessa, jossa sijoituskapasiteettia on runsaasti olemassa, uusia rahastoja syntyy vain harvoin. Vuosi 21 oli jo edellistä pirteämpi, mutta toimialan yleinen pääomitustilanne on edelleen vahva. Erityisesti myöhemmän vaiheen rahastoissa oli edelleen runsaasti sijoituskapasiteettia, joka oli kerätty ennen vuotta 28 hyvän markkinatunnelman vielä vallitessa. Teollisuussijoituksen rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa toimimalla pitkäjänteisenä rahastojen rahastona ja myötävaikuttamalla alan kansainvälistymiseen. Vuosi 21 osoitti, että osaamisen kartuttamisessa ja markkinan kasvattamisessa on Suomessa, kuten lähes kaikkialla Euroopassa, edelleen paljon tehtävää. Teknologiarahastoihin sijoittavien instituutiosijoittajien määrä on heikkojen tuottojen vuoksi harventunut. Tarkastelujakson aikana sijoituksia tehtiin melko vähän ja irtautumiset olivat harvassa. Vuosi 21 tarjoaakin hyvän esimerkin Teollisuussijoituksen erityisestä roolista syklien heilahtelujen tasaajana rahastosijoittamisessa. Teollisuussijoitus toi yhdessä institutionaalisten sijoittajien kanssa vakautta ja jatkuvuutta markkinatilanteeseen. Toimiminen rahastojen rahastona luotettavasti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti korostui. Samalla kuitenkin hyväksyttiin valtion omistamana toimijana kyky ottaa korkeampaa riskiä. Tilikauden aikana Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia viiteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 52,5 milj. eurolla. Vuoden päättyessä Teollisuussijoituksen 522,7 milj. euron suuruinen rahastosijoituskanta oli rahastoissa, joiden kokonaispääoma oli 7,4 miljardia euroa, ja joissa oli noin 35 kohdeyritystä. jatkuu >>> Pääomasijoitusrahastojen tavoitteena on rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Jouni Hakala, Johtaja, Rahastosijoitukset, Teollisuussijoitus Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Case: Consti Korjausrakentamisen merkittävimmäksi toimijaksi yritysostoin Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset Teollissuusijoitus on sijoittanut suomalaiseen korjausrakentamiseen 1 milj. euron sijoitussitoumuksellaan Interarahastoon, joka puolestaan on sijoittanut Consti Yhtiöihin. Tämä on hyvä esimerkki toimintamallista, jolla voidaan rakentaa kansantaloudelle tärkeitä kasvuyrityksiä. Constiin sijoittanut Interarahasto on rahoittanut yritysostoja, joiden seurauksena yrityksen koko on tuntuvasti kasvanut, toteaa Teollisuussijoituksen johtaja Jouni Hakala. Consti Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina erittäin nopeasti yritysostojen kautta. Yksistään vuonna 21 tapahtui viisi yritysostoa. Tällainen kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman pääomasijoittajien panosta. Tavoitteemme on tehdä Constista merkittävin korjausrakentaja ja nostaa liikevaihtomme 2 milj. euron tasolle. Ykkösasia on kuitenkin toimiva kokonaiskonsepti ja tuottavan liiketoiminnan turvaaminen, Consti Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Korkeela sanoo. Kuluvan vuoden aikana yhtiöissä keskitytään yhteisen yrityskulttuurin luomiseen ja joukkuepelaamisen hiomiseen. Tavoitteena on muodostaa 12 yrityskulttuurista yksi yhteinen toimintatapa. Samassa yhteydessä yksittäiset yritykset tullaan yhdistämään kolmeksi yksiköksi: julkisivut, talotekniikka ja korjausrakentaminen. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Jo nyt talouden seurantamittarit ovat aivan eri tasolla kuin aiemmin, mikä osaltaan johtuu rahastosijoituskuviosta. Meidän täytyy pystyä kertomaan sijoittajille missä mennään. Itseni yllätti se, miten paljon ja tarkkaa tietoa sijoittajat haluavat. Myös aikasykli on lyhyempi; yrittäjänä riitti tilinpäätöstasoinen aineisto joka 3 kuukausi, mutta sijoittajille kerromme talousluvuista kuukausitasolla. Tämä lisää ennustettavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Kasvu vaatii luottamusta. Hyvät vakituiset kumppanuus ja asiakassuhteet ovat keskeinen osa menestystä tällä alalla. Talouden taantumassa luottamus punnittiin, ja nyt lähtökohdat kuluvalle vuodelle ovat ihan toisenlaiset kuin vuosi takaperin. Tilauskirja ja tarjouskanta ovat selvästi odotusarvoa paremmat. Korjausrakentaminen edelleen kasvussa Korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan yhä kasvavan Suomessa. Kasvuodotukset perustuvat sekä rakennuskannan ikääntymiseen että uudistuviin rakennusten ympäristöja energiatehokkuusvaatimuksiin. Ala selvisi talouden taantumasta muuta rakennusalaa vähäisemmin vaurioin, mikä johtui osin korjaushankkeiden usein kiireellisestä luonteesta ja osin julkisen vallan tukitoimista. Liike ja toimitilapuolella rakennemuutos työllistää. Syrjäseuduilla yritykset siirtyvät kasvukeskuksiin ja jättävät jälkeensä tyhjiä toimitiloja, kasvukeskuksissa hakeudutaan moderneihin business park tiloihin. Tyhjilleen tai vähäiselle käyttöasteelle jääneen rakennuksen käyttötarkoitusta on usein muutettava. Esimerkiksi Espoon Tiistilässä muutettiin äskettäin vanha toimistotalo vanhusten palvelutaloksi. Vastaavia hankkeita on käynnissä kaikkialla Suomessa, Korkeela kertoo. Asuntopuolella korjausrakentamisen kysyntää kasvattavat suomalaisen asuntokannan ikä. Jatkossa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen tulee nousemaan tapetille, kunhan asiaa koskeva lainsäädäntö valmistuu. Yhtenä kasvun osatekijänä on asukkaiden kohonnut vaatimustaso. Asuntoosakeyhtiöissä korjauksia hidastavat osakkaiden keskinäiset erimielisyydet. Kiistat korjaustarpeista, kustannuksista ja aikatauluista voivat viivyttää hankkeita jopa vuosilla, mikä nostaa kustannuksia. Tällaisessa tilanteessa ei ole aina helppoa toimia hyvässä yhteishengessä. Meidän tavoitteemme on tehdä niin hyvää työtä kuin mahdollista ja tuottaa arvonnousua sekä käyttäjille että omistajille. Yhteisten järjestelmien ja prosessien luominen on osa yhdistymistyötä. Erityisen tärkeää on reaaliaikainen näkymä kasvuyhtiön talouteen. Antti Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt

15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 15 Vuonna 21 Teollisuussijoitus antoi sijoitussitoumukset seuraaviin rahastoihin: Conor Technology Fund II Suomalainen pääomasijoittaja Conor Venture Partners kokosi uuden aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittyneen pääomasijoitusrahaston. Conor Technology Fund II rahastoon ovat sijoittaneet mm. Euroopan investointirahasto ja Kasvurahastojen Rahasto Ky. Vuoden vaihteessa Conor Technology Fund II rahaston koko on 49,5 milj. euroa. Uusi rahasto sijoittaa aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 1 milj. euroa. Northzone VI Teollisuussijoitus teki 7,5 milj. euron sijoitussitoumuksen pohjoismaiseen varhaisen vaiheen teknologiasijoituksiin keskittyvään Northzone Venturesin uuteen rahastoon. Nopeasti kasvaviin ja kansainvälistyviin teknologiayrityksiin sijoittava Northzone VI rahasto keräsi pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta 123,5 milj. euroa vuoden vaihteeseen mennessä. Perinteisten IT ja internetalojen sijoitusten lisäksi Northzone on hankkinut kokemusta innovatiivisissa puhtaan teknologian ja energiaalan yrityksissä. Northzone on perustettu vuonna 1996 ja on tähän päivään mennessä kerännyt kuuteen rahastoonsa yhteensä 445 milj. euroa. Se on sijoittanut yli 7 yritykseen. Northzone on johtava tai merkittävä sijoittaja monessa kasvuyrityksessä, joita ovat esimerkiksi Spotify, EPiServer, Nimsoft, Tobii, Napatech ja Innotech Solar. Tähän mennessä Northzone on sijoittanut kahteen suomalaiseen teknologiayritykseen, jotka ovat Imbera Electronics Oy ja Supponor Oy. Kasvurahastojen Rahasto vakiinnutti asemaansa CapMan Mezzanine V Fund CapMan Mezzanine V Fund rahoittaa välirahoitusinstrumenteilla pohjoismaisia keskisuuria yrityksiä eri toimialoilla. Uusi mezzaninerahasto jatkaa CapManin aiempien välirahoitusrahastojen tavoin CapManin tukemien sijoituskohteiden rahoittamista. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 15 milj. euroa ja rahaston koko oli ensisulkemisessa 6 milj. euroa. Polaris PE III Polaris PE III keskittyy pohjoismaisiin keskisuuriin yhtiöihin palvelu ja teollisilla toimialoilla. Polaris tähtää näiden yritysten koon kasvattamiseen ja erityisesti niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Teollisuussijoituksen sitoumus oli suuruudeltaan 75 milj. DKK (n. 1,1 milj. euroa) ja rahaston koko oli n. 2,7 miljardia DKK (n. 36,8 milj. euroa) vuoden 21 lopussa. Litorina IV Litorina IV on ruotsalainen keskisuuriin eri toimialoilla oleviin yhtiöihin sijoittava rahasto, jota hallinnoi Litorina Capital Advisors AB. Kohdeyhtiöiden arvo sijoitushetkellä on noin 2 75 milj. euroa. Litorina pyrkii aktiivisella yhteistyöllä kohdeyhtiöiden kanssa saamaan aikaan yhtiöille kannattavaa kasvua. Teollisuussijoituksen sijoitus rahastoon oli 92,5 milj. SEK (n. 9,9 milj. euroa) ja rahaston koko vuoden 21 lopussa oli 2,5 miljardia SEK (n. 281,6 milj. euroa). Vuoden 28 lopulla Teollisuussijoituksen ja työeläkeyhtiöiden yhdessä perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky vakiinnutti tarkastelujaksolla asemaansa yhtenä tärkeimmistä suomalaisista rahastojen rahoittajista. Rahaston 135 milj. euron pääomasta työeläkeyhteisöjen sitoumukset ovat yhteensä 6 prosenttia ja Teollisuussijoituksen 4 prosenttia. Rahasto sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on sijoittaa vuosittain kahdesta neljään rahastoon riippuen markkinatilanteesta. Vuonna 21 Kasvurahastojen Rahasto Ky lisäsi sijoituksiaan 1 milj. eurolla, ja sen sijoitussitoumukset olivat vuoden lopussa yhteensä 45 milj. euroa. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Rahastosijoitukset

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Teollisuussijoituksen suorat sijoitukset Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset Vuoden 21 alkupuolella suorien sijoitusten kysyntä kohdistui erityisesti vakautussijoituksiin. Sijoitusmarkkinoiden normalisoituessa loppu vuotta kohti Teollisuussijoitus teki enemmän kasvu ja yritys järjestelysijoituksia, joita tarvittiin muun muassa kansainvälistymisen rahoittamiseen. Teollisuussijoitus toimi kertomusvuonna aktiivisesti ja teki suoria sijoituksia lähes 51 milj. eurolla. Näistä ensisijoituksia oli noin 48 milj.euroa ja jatkosijoituksia hieman yli 3 milj. euroa. Finanssikriisi hellitti hieman ja sitä seurannut taantuma taittui. Investointihyödykkeiden kysyntä kääntyi kasvuuralle, minkä myötä useat kohdeyritykset kaipasivat sijoituksia toimintansa rahoittamiseen. Pääomia kohdennettiin laajentumiseen kansainvälisillä markkinoilla, tuotantolaitosinvestointeihin, yritysjärjestelyihin sekä taloustilanteen vakauttamiseen. Irtautumisia yrityksistä oli paljon, mutta niiden euromääräiset koot olivat pieniä. Teollisuussijoituksen rooli vahvistui tarkastelujakson kuluessa. Teollisuussijoitus on suunnitellusti toiminut aiem paa vahvemmin hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana yhdessä omistajien kanssa. Pelinrakentajan ja syndikoivan sijoittajan rooli on ollut tärkeä valinta ja erityisesti taloussyklin tässä vaiheessa valinta on ollut oikea. Kanssasijoittajiksi onnistuttiin löytämään entistä enemmän kansainvälisiä sijoittajia. Tämä on yksi Teollisuus sijoituksen toiminnan tärkeä tehtävä: koota Suomeen ulkomaista riskipääomaa ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä oli Enterprise Finland Venture Forum tapahtuma, jossa koottiin yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Tiivistä yhteistyötä sijoituskohteiden kanssa tehtiin koko vuoden ajan, ja kohdeyhtiöiden hallinnointia tehostettiin lisäämällä hallitusvastuita. jatkuu >>> Suomen innovaatiojärjestelmä tuottaa runsaasti kasvuyritysaihioita. Pääomasijoittajan tehtävänä on tunnistaa niistä lupaavimmat ja rahoittaa niiden kasvua ja kansainvälistymistä. Henri Grundstén, johtaja, kasvusijoitukset, Teollisuussijoitus

17 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 17 Case: Beneq Alusta saakka suureksi Lupaavankin yrityksen tai idean voi olla vaikea saada ulkopuolista rahoitusta, jos tulevat voitot ja palkinnot eivät ole vielä välittömästi nähtävissä. Silloin tarvitaan rahoittajia, jotka uskaltavat laittaa rahansa likoon pidemmän aikavälin tuottojen toivossa. Hyvä esimerkki tällaisesta Teollisuussijoituksen kasvusijoituksesta on suomalainen, cleantechalalla toimiva Beneq Oy. Yritys kehittää ja markkinoi teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. Tuotteita hyödynnetään esimerkiksi aurinkokennojen valmistuksessa, tasolasin pinnoituksissa sekä taipuisassa elektroniikassa, esimerkiksi OLEDvalaisimissa. Beneq on nanoteknologiaalan edelläkävijöitä koko Euroopassa. Kohta aurinkoa ei subventiota Ohutkalvoteknologialla uskotaan olevan huimia kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan aurinkoenergian hyödyntämisessä. Tähän saakka käytetyissä piipohjaisissa aurinkokennoissa on jouduttu kerrostamaan 3 4 mikrometriä puolijohteita päällekkäin. Ohutkalvojen myötä aurinkokennojen aktiivinen kerros voi olla vain muutaman mikrometrin paksuinen ja ohutkalvokennojen alustana voi käyttää taipuisaa muovia. Ohutkalvo avaa aivan uusia mahdollisuuksia aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aivan viime aikoihin saakka aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen on kasvanut Euroopan vetämänä ja pitkälti valtioiden subventoimana. Nyt kasvun painopiste on siirtynyt Kiinaan, missä aurinkoenergian markkina on kasvamassa moninkertaiseksi. Yksin Kiinassa aurinkoenergian markkina kasvaa 3 prosenttia vuosittain. Tekniset ratkaisut ovat kehittyneet ja niin sanottu grid parity lähestyy: aurinkoenergialla voidaan pian tuottaa sähköä kilpailukykyisesti myös ilman subventioita. Koska Beneqillä on vahvaa osaamista sekä ohutlevy että perinteiseen piikennoteknologiaan, uskomme että ratkaisuillemme on avautumassa satojen miljoonien eurojen liiketoimintamahdollisuudet, Beneqin toimitusjohtaja Sampo Ahonen kertoo. Pääomasijoitukset kasvun lihaksina Vuonna 21 Teollisuussijoitus, tanskalainen Via Venture Partners ja yksityiset sijoittajat tekivät yhteensä 9 milj. euron pääomasijoituksen Beneqiin. Via Venture Partners on tanskalainen pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa pohjoismaalaisiin kasvuvaiheessa oleviin teknologiayhtiöihin. Pääomasijoittajien tuleminen mukaan on ollut luonnollinen osa yrityksemme jokaisessa kehitysvaiheessa. Vuonna 21 tehty kolmas sijoituskierroksemme tähtää voimakkaaseen, kansainvälisen asiakasrajapinnan vahvistamiseen, edelleen jatkuvaan tekniseen tutkimusja kehitystyöhön sekä IRPsalkkumme vahvistamiseen. Ahosen mukaan pääomasijoitukset ovat mahdollistaneet nopean etenemisen suunnittelulla kasvupolulla. Nyt yritys on siirtymässä pilotointivaiheesta teolliseen tuotantoon. Olemme alusta saakka halunneet kasvaa suureksi ja pääomasijoitusten myötä meidän ei ole tarvinnut roikkua yhdessä asiakkaassa tai pikkuhankkeissa. Tutkimus ja kehitystyö on alusta saakka voinut olla rohkeaa ja etupainotteista. Viimeisin sijoitus on meille osoitus siitä, että muutkin uskovat kasvuumme, Ahonen kertoo. Sijoittaja odottaa kelpo tuottoa Pääomasijoittajan tavoitteena on luonnollisesti saada sijoittamilleen varoille kunnon tuotto. Beneqin tapauksessa odotukset ovat korkealla. Yhtiön osaaminen sekä teknologiassa että laitteissa tuo merkittävää lisäarvoa aurinkoenergian tuotantoon ja moniin muihin erittäin nopeasti kasvaviin sovellusalueisiin. Me odotamme Beneqiltä erittäin vahvaa vientivetoista kasvua myös jatkossa, Teollisuussijoituksen sijoituspäällikkö Juha Lehtola sanoo. Pelkän rahamassin lisäksi pääomasijoittaja tuo sijoituskohteeseensa myös liiketoimintaosaamista ja kontakteja. Teollisuussijoituksen Juha Lehtola toimii Beneqin hallituksessa tarkkailijana. Beneq on saanut sijoittajiltaan tukea hallitustyöskentelyyn, sekä sparrausta ja näkemystä nopeasti kasvavan yrityksen ohjaamiseen, toimitusjohtaja Ahonen summaa. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sijoituksia kasvuun ja yritysjärjestelyihin Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia yritykseen voimakkaassa kasvuvaiheessa tai yritysjärjestelyjen yhteydessä, jolloin sijoitukset ovat suurempia. Kasvusijoituksia toteutettiin kertomusvuonna yhteensä 1,4 milj. eurolla. Näistä neljä oli ensisijoituksia, joiden yhteisarvo oli 8,3 milj. euroa. Jatkosijoituksina salkussa jo oleviin neljään kasvuyritykseen ohjattiin reilu 2 milj. euroa. Leijonanosa kasvusijoituksista tehtiin uusimpaan teknologiakehitykseen. Lähes 4 milj. euron sijoitus nano teknologiayhtiö Beneqiin (lue lisää sivulta 17) ja 3,3 milj. euron sijoitus European Batteriesiin suuntautuvat aloille, joilta koko maailma odottaa kasvua. Nanoteknologian sovellukset löytävät jatkuvasti uusia käyttökohteita, ja akkujärjestelmien tarve kasvaa tulevaisuudessa vääjäämättä, kun esimerkiksi sähköautojen ja monien muiden puhtaan teknologian sovellusten käyttö yleistyy. Kolmas merkittävä ensisijoitus tehtiin raideliikenteen matkustajainformaatio ja turvallisuusjärjestelmiä kehittävään Mitron Groupiin, jonka tuotteet parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa. Yritysjärjestelyissä viime vuosi oli merkittävien sijoitusten vuosi. Yritysjärjestelysijoituksia tehtiin yhteensä 24,1 milj. eurolla. Näistä 1 oli ensisijoituksia ja neljä jatkosijoituksia. Esimerkiksi Valmet Automotiveen sijoitettiin 1 milj. euroa (lue lisää sivulta 2), Glastoniin 6,3 milj. ja Pekkaniskaan 6 milj. euroa. Toimialoista korostui erityisesti kaivostoiminta, johon tehtiin neljä sijoitusta. Myös cleantech, logistiikka ja ICTaloille tehtiin useita suuria sijoituksia. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset Käänne sijoitustoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen tapahtui vuonna 21 ja jatkuu yhä voimakkaana Kimmo Viertola, johtaja, yritysjärjestelyt, Teollisuussijoitus

19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 19 Case: Endomines Tavoitteena 1 kiloa kultaa vuodessa Mineraalialan globaali murros on Suomelle mahdollisuus. Suomen kallioperässä on lukuisten metallien ja mineraalien merkittäviä varantoja sekä kansainvälisesti korkealuokkaista osaamista ja laitevalmistusta. Syksyllä 21 julkaistussa Suomen mineraalistrategiassa hahmotetaankin tulevaisuudenkuvaa, jossa Suomesta voisi tulla mineraalien kestävän hyödyntämisen edelläkävijä ja mineraaleista puolestaan yksi kansantalouden tukipilareista. Käytännössä olisi mahdollista, että vuonna 22 Suomessa louhittaisiin jopa 7 milj. tonnia metallimineraaleja (vastaava luku vuonna 2 oli 4 milj. tonnia). Myös sijoittajat ovat huomanneet alan kasvumahdollisuudet. Teollisuussijoitus sijoitti Kalvinit Oy:öön, josta myöhemmin tuli Endominesin tytäryhtiö, ensimmäisen kerran jo vuonna 23. Endomines on Tukholman First North Premier listalla listattu kaivosyhtiö, jonka suomalaisilla tytäryhtiöillä on nyt kultakaivos PohjoisKarjalassa sekä ilmeniittiesiintymä Kälviällä. Olemme olleet tässä yhtiössä mukana useilla rahoituskierroksilla, ja kaikkiaan olemme sijoittaneet 3,6 milj. euroa. Koska tässä hankkeessa lähdettiin kehittämään Outokummun aiempaa hanketta, tiesimme, että on hyvät mahdollisuudet saada kaivos nopeasti käyntiin, kertoo Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta. Helmikuussa 211 pitkä projekti saavutti yhden pääetapeistaan, kun kullan tuotanto päästiin aloittamaan Ilomatsissa. Jos yhtiön tavoite tuottaa 1 kiloa kultaa vuodessa toteutuu, on Endominesilla odotettavissa erinomainen kassavirta. Teollisuussijoitukselle Endominesista näyttää olevan tulossa erittäin hyvätuottoinen sijoitus. Koska yhtiö saatiin listattua vuonna 27, on rahoituskierrosten järjestäminen ollut sen jälkeen sujuvaa. Haluamme vielä olla mukana seuraamassa, että kullan tuotanto lähtee kunnolla käyntiin. Projektissa olemme reilusti yli puolivälin, ja hyvää vauhtia menossa kohti maalia, Viertola sanoo. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta suorat sijoitukset

20 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Case: Valmet Automotive Vauhtia autoteollisuuden kansainvälistymistarinaan Suomalaisesta autoteollisuudesta kuului hyviä uutisia vuonna 21. Valmet Automotive pääsi otsikoihin maailmalla ostettuaan Karmannin avoautojen kattoliiketoiminnan Euroopassa. Kansainvälistyminen ja yritysosto olivat mahdollisia uusien sijoitusten myötä. Marraskuussa 21 Teollisuussijoitus ja Pontos sijoittivat yhteensä 2 milj.euroa suomalaisen Valmet Automotiven liiketoimintaan. Teollisuussijoitus päätti lähteä mukaan Valmet Automotiven rahoittajaksi, sillä yritys oli siirtymässä kansainvälisille markkinoille ja tekemässä merkittävää yritysostoa Saksasta. Yritysosto tarkoitti tuote ja palveluvalikoiman merkittävän laajenemisen lisäksi sitä, että Valmet Automotive kasvattaisi merkittävästi liikevaihtoaan. Valmet Automotiven pääomistaja Metso haki kumppaneita yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun rahoitukseen. Teollisuussijoitus ja Pontos löysivät Metson kanssa yhteisen sävelen siitä, miten Valmet Automotiven kansainvälistymistarinaa voidaan viedä eteenpäin, kertoo Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta. Teollisuussijoitusta houkutteli Valmet Automotivessa myös yrityksen erityisosaaminen sekä uusien haasteiden tarjoaminen Uudenkaupungin erikoisosaajille. Valmet Automotivella on Suomessa ainutlaatuista osaamista ja yli 4 vuoden kokemus autojen kokoonpanoon ja valmistukseen liittyen. Se on myös merkittävä osaamiskeskus ja työllistäjä erityisesti Uudessakaupungissa, Vesterinen jatkaa. Valmet Automotiven tavoitteena on jatkaa kansainvälistymistä, ja yhtiö onkin jo perustanut suunnitteluyksikön Yhdysvaltoihin. Jo useat sähkö ja hybiridiautojen valmistajat ovat ryhtyneet yhteistyöhön Valmet Automotiven kanssa. Laajentumismahdollisuuksia myös Euroopassa ja Aasiassa tarkkaillaan. Suuren pääomasijoittajan tuomat hyödyt sijoituskohteelle eivät tyypillisesti rajoitu vain taloudellisiin hyötyihin, vaan myös pääomasijoittajan tietotaito ja kontaktit ovat erittäin arvokasta informaatiopääomaa. Näin asia on koettu myös Valmet Automotivessa. Teollisuussijoituksen kaltaisen vakaan omistajan mukaantulo vahvistaa yritystä ja luo uskottavuutta Valmet Automotiveen kansainvälisten asiakkaiden piirissä. Keskustelut Teollisuussijoituksen edustajien kanssa tuovat tuoretta näkemystä liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen. Toivomme tulevaisuudessa Teollisuussijoituksen osallistuvan aktiivisesti hallitustyön kautta liiketoimintamme kehittämiseen muun muassa sparraajan roolissa ja auttamassa tärkeiden ovien avaamisessa, Korhonen täydentää. Toivomme Teollisuussijoituksen osallistuvan aktiivisesti hallitustyön kautta liiketoimintamme kehittämiseen muun muassa sparraajan roolissa ja auttamassa tärkeiden ovien avaamisessa. Ilpo Korhonen, toimitusjohtaja, Valmet Automotive

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Helsingin Kauppakamari 16.3.2016 Panu Vuorela Agenda Kuka on Panu Vuorela ja Vaaka Partners? Kasvua pääomasijoittajan tuella? Case Musti ja Mirri - operaatioiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari 12.4.2013 Tieteellisen vertaisarvioinnin merkitys Tutkimuksen laadun ja arvon mitta Maailmanlaajuisesti julkaistaan

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin Bugrap User Interface Wireframes Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin 7 Report a Bug Bug reports Request a Feature 456 Feature requests Milestone resolved tasks 20 active tasks 47 open

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto 2013 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Nurmes 3 Miksi luoda paikan ilme 3 TUNNUS 4 Nurmeksen ilme 4 Mittasuhteet 5 Versiot 6 Koko 7 Väriversiot ja niiden käyttö 8 Nurmeksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Q3 Pääkohdat Voitollinen kolmas vuosineljännes lyhyesti: Aasian yritysmyynnin kasvu lähes 50 % Finnair kolmen suurimman joukossa Eurooppa-Aasia-liikenteessä

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI 25.02.2013 EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja EVLI PANKKI TÄNÄÄN Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa,

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot