OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Haapanen Jorma palvelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 147, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 148, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.

4 149, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Kulttuurilautakunnan edustajan valitseminen vanhusneuvostoon Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kotkan kaupungin vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvoston tarkoitus on olla kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntalautakunnan ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on jättänyt eroanomuksen vanhusneuvoston jäsenyydestä Kulttuurilautakunnan tulee ehdottaa uutta jäsentä Suurosen tilalle../. Vanhusneuvoston toimintaohje on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää valita keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan sekä esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Pirkko Suuronen esitti kulttuurilautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Annina Haaralaa. Annina Haarala esitti varaedustajaksi Risto Repoa. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon sekä esittää näitä sosiaalija terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on anonut eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Kulttuurilautakunta on valinnut uudeksi edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon ja esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi. Vanhusneuvoston uusi kokoonpano on seuraava: Jäsenet Liisa Piri Varajäsenet Marjatta Vainio

6 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Niilo Alenen Raimo Vänskä Erkki Hänninen Anja Karjalainen-Öhman Kimmo Nironen Anniina Haarala Marjatta Tuominen Mia Holmberg Risto Hokkanen Raili Helin Esa Tähti Ari Mussalo Pentti Kokko Matti Hulkkonen Seppo Eerola Risto Repo Tarja Bohm Mari Susi Tuula Valjus Pirkko Leskinen Vanhusneuvoston jäsenten valitsemisessa on otettava huomioon tasaarvolain 4 :n vaatimukset toimielimen kokoonpanosta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Pirkko Suuroselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimetä tämän tilalle vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Annina Haaralan ja varajäseneksi Risto Revon. Ote: Pirkko Suuronen Annina Haarala Risto Repo Päivi Laakkonen Oikaisuvaatimusohje

7 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Nro 20 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (Sosiaali- ja terveyslautakunta ) 1. Tarkoitus 2. Kokoonpano Kotkan kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntajaoston ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Vanhusneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tulee olla järjestöjen edustaja. 3. Tehtävät 1) Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään vanhusten tasaarvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. 2) Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 3) Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. 4) Vanhusneuvosto edistää tiedotusta vanhuksia koskevissa asioissa. 5) Vanhusneuvosto valmistelee seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä antaa toimintakertomuksen. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2008 nro 20\

8 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö 2 (2) 6) Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämät tehtävät. 4. Sihteeri Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan valitsema henkilö. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Liitetiedostot\Kula\2014\kula \vanhusneuvoston toimintasääntö.doc

9 151, SOTELA :00 SOTE: 1628/2014 Osallistuminen ajankohtaiskatsaukseen SOTE-uudistuksen valtakunnallisesta toimeenpanosta kunnille ja kuntayhtymille Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Lautakunnan puheenjohtaja Aila Eerola osallistui keskiviikkona Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään ajankohtaiskatsaukseen, jossa käsiteltiin sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa. Toimeenpanon lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin kunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa ministerit Susanna Huovinen ja Laura Räty sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä puheenjohtaja Aila Eerolan osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön tilaisuuteen Ote: Aila Eerola Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä Oikaisuvaatimusohje

10 152, SOTELA :00 SOTE: 1544/2014 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuta ja asetuksen (338/2011) valvontaa Sotela Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat valmistelleet asetuksen (338/2011) pohjalta valtakunnallisen valvontaohjelman lasten ja nuorten ehkäiseville terveyspalveluille. Valvontaohjelma linjaa toimintaohjelman ohjausta ja valvontaa vuosille Valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat opiskeluterveydenhuolto ja ehkäisevä suun terveydenhuolto. Seurantatiedot perustuvat keväällä 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2014 toteuttamaan Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuseen. Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveyskeskuksissa, joissa tiedonkeruun perusteella on todettu puutteita. Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2. asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein../. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy omalta osaltaan hyvinvointineuvolan johtajan ja terveysjohtajan laatiman selvityksen. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Toimeenpano: Ote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

11 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

12 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

13 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

14 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Hyvinvointineuvolan vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue SELVITYS ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 2014 TIEDONKERUUTA JA ASETUKSEN (338/2011) VALVONTAA Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: 3. Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut tai vastaus on ko. kohdan/kohtien osalta puutteellinen. Opiskeluterveydenhuollon tekemissä terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota seksuaaliterveyteen, päihteisiin, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä opiskelukykyyn. Toisella asteella on käytössä päihteisiin puuttumisen toimintamalli, joka on laadittu yhdessä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen, Kotkan ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja A-klinikan kanssa. Ammattikorkeakouluissa terveystarkastukset toteutetaan terveyskyselyn perusteella, joka tehdään 1. lukuvuoden alussa. Terveystarkastusten ja keskustelujen pohjana opiskeluterveydenhuollossa on käytössä tukimateriaalina: Mielialaseula Terveyskysely/toinen aste Adsume/Audit-seulat (päihteiden käytön seulontamenetelmät) Opiskeluterveydenhoitajat ovat voineet tehdä lähetteitä erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalle syyskuulle 2014 asti. Uuden ohjeistuksen mukaan lähetteet kirjoittaa lääkäri. Käytännössä tämä tarkoittaa joko opiskeluterveydenhuollon lääkäriä tai terveyskeskuslääkäriä. Korkeakouluopiskelijoille terveydenhoitaja toimii myös palveluohjaajana ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa psykologin tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, sosiaalitoimistoon tai A-klinikalle. Psykiatrian poliklinikan palvelut ovat käytössä yli 18-vuotiaille opiskelijoille lääkärin lähetteellä. Terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan yhdessä rehtorin, koulutuspäällikön, koulukuraattorin, psykologin ja oppilaan ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa. Opiskelijahuollollinen yhteistyö oppilaitoksissa käynnistetään, jos opiskelija tarvitsee moniammatillisen yhteistyön tukea opiskeluunsa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

15 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Kotkassa käynnistettiin alkaen nuorten psykososiaalisia palveluita vahvistamaan Nuorten Vatupassi. Nuorten vatupassi on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu kaikille vuotiaille kotkalaisille nuorille ja heidän perheilleen, Nuorten Vatupassin palveluissa työskentelee tällä hetkellä 2 sosiaaliohjaajaa, ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osa-aikainen lääkäri. Myös koulupsykologit ovat kiinteä osa Nuorten Vatupassia. Yhteyttä Nuorten Vatupassiin voi ottaa, jos: nuoren mieltä painaa kaveri-, perhe- tai ihmissuhdekuviot nuori tuntee itsensä masentuneeksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi perheen elämää sekoittaa murrosiän kuohut olet huolissasi nuoren terveyteen, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä asioista haluat apua nuoren vanhemmuuteen. 4. Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein tai vastaus on puutteellinen Toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun tilojen osalta tarkastusten teossa on tapahtunut muutos asetuksen (338/2011) voimaantulon jälkeen. Ympäristöterveyden terveystarkastaja on ottanut asian huolekseen ja ilmoittaa opiskeluterveydenhuollon esimiehelle vuosittain tarkastettavat kohteet. Näin tieto tarkastuksesta ja sen ajankohdasta saadaan oppilaitosten terveydenhoitajille. Ongelmana on aikaisemmin ollut, että oppilaitoksen taholta ei ole muistettu kutsua terveydenhoitajia mukaan ja koska tietoa tarkastuksen ajankohdasta ei terveydenhoitajilla ole ollut, niihin ei ole voitu osallistua. Tarkastukset tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa ovat mukana oppilaitoksen, työterveyshuollon, ympäristöterveyden ja työsuojelun edustajat sekä oppilaitoksen terveydenhoitaja. Kotkassa Maija Valta terveysjohtaja Hannele Pajanen hyvinvointineuvolan johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

16 153, SOTELA :00 SOTE: 1421/2014 Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Sotela Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Etelä-Kymenlaakson aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten Kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? 2. Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon?./. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy liitteenä olevan terveysjohtajan laatiman selvityksen. Ote: Aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

17 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

18 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

19 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Terveydenhuollon vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO- Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? Vastaus: Perusterveydenhuollossa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista kolmas (3) vapaa-aika. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsystä tehdään seuranta neljästi vuodessa eli ajanvarausohjelmasta tutkitaan, missä löytyy ensimmäinen ja toinen vapaa toimenpideaika sekä ensimmäinen ja toinen vapaa vastaanottoaika. Ajanvarauskirjat ovat auki puoli vuotta eteenpäin ja puolen vuoden sisällä pystytään kaikille aikaa tarvitseville antamaan vastaanottoaika. Yksittäisen asiakkaan ajanvaraustiedoista pystytään tarkistamaan, milloin vastaanottoaika on annettu. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

20 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? Vastaus: Perusterveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi on ollut noin 4-6 viikkoa. Yli 3 kk terveyskeskuksen vastaanotolle jonottaneita ei ole tällä hetkellä. Suun terveydenhuollossa odotusajan pituus riippuu asiakkaan hoidon tarpeesta. Kiireellisen hoidon saa tarvittaessa samana päivänä, muuten odotusaika hoitoon on 2-4 kk hoidon tarpeesta (kiireellisyysasteesta) riippuen. Oireettomat, (määräaikais)tutkimukseen hakeutuvat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä noin 5 kk, mikäli mitään erityistä syytä tutkimuksen kiirehtimiseen ei ole. 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) Vastaus: Ks. yst. edellinen vastaus. 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? Vastaus: Lääkäriaikojen puutteesta, jos odotusaika venyy yli 3 kk. 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? Vastaus: Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa on ostettu lääkäripalveluja ruuhkan purkamiseksi, ettei yli 3 kk odotusaikoja pääse syntymään. Lisäksi helmikuussa 2015 otetaan käyttöön palveluseteli kiireellisen lääkärin vastaanottotoiminnan tueksi. Tämä vapauttaa osaltaan resursseja kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon? Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

21 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Vastaus: Kotkan kaupunki siirtyy AVO-Hilmon käyttöön v aikana. Hankinnan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Kotkassa Maija Valta Terveysjohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

22 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Aluehallintoviraston päätös: toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen valtakunnallinen valvonta Sotela Valmistelija: Sosiaalityön johtaja Anna Liakka, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja antanut tuolloin selvityksen asiasta aluehallintovirastolle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on toimeentulotuesta annetun lain 14 b :n mukaan velvollisuus pyytää kunnilta kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 a :ssa säädettyjen määräaikojen toteutumisen ja seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. THL:n tulee luovuttaa annetut tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Aluehallintovirastolla ja Valviralla on yhdessä laadittu toimeentulotuen määräaikojen noudattamista koskeva valvontaohjelma vuosille Valvontaviranomaisten toimenpiteet perustuvat THL:n määräaikojen toteutumista koskevan kyselyn seurantatietoihin ja valvontaohjelmaan ja sen toteuttamisohjelmaan. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin keväällä Valvira on toimittanut THL:n tekemän kyselyn tulokset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valvontaa varten. Sosiaalihuoltolain 57 :n mukaan, jos sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta on menetellyt virheellisesti tai jättänyt sosiaalihuoltoa toteuttaessaan velvollisuutensa täyttämättä, Valvira ja aluehallintovirasto voivat antaa kunnalle taikka virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle. Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vastausten perusteella ilmeni, että Kotkassa oli toimeentulotuen käsittelyssä huomattavia viiveitä eli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan kesti 30 % päätöksistä ja vähintään kolme arkipäivää 15 % päätöksistä. Lautakunta antoi selityksensä asiassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta selvitti, että kevään aikana työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Tästä huolimatta käsittelyajoissa ei päästy lain säätämään enimmäisaikaan. Lautakunta päätti, että sosiaalityön tehtäväalueelle (nyt Kotkansaaren sosiaalitoimistoon) palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä ajalle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt antaa Kotkan kaupungille huomautuksen toimeentulotukihakemusten käsittelylle laissa säädetyn määräajan huomattavasta rikkomisesta. Muilta osin asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Kevään seurantaa vastaava valtakunnallinen seuranta tehtiin lokakuusta Tämän selvityksen mukaan hakemuksista 1,5 %:ssa käsittelyaika oli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan ja vähintään 3 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan 2,7 %:ssa. Yhteensä 4,2 % hakemuksista käsiteltiin siis myöhässä. Kaikkiaan myöhässä käsiteltyjä hakemuksia oli 78 kpl. 95,8 % hakemuksista käsiteltiin lain määrittämässä määräajassa ja näistä 32 % yhdessä päivässä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

23 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Samalla lautakunta merkitsee tiedoksi tilanteen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet ja muutokset käsittelyajoissa. Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 155, SOTELA :00 SOTE: 1643/2014 Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen puh Controller Maija Spännäri, puh Vanhustenhuollon rakennemuutos on edennyt vaiheeseen, jossa hoivapaikan saa nyt viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Toukokuussa 2015 saamme käyttöön Karhuvuorikodin laajennuksen 65 hoiva-asumisen paikkaa ja pystymme tarjoamaan toimintansa lopettavan Pihkapolun hoivakodin asukkaille (38) tarkoituksenmukaiset kodit. Näin ollen pystymme palauttamaan City-kodissa olevat Pihlakodin (kerrosten 2-4) asukaspaikat tehostetusta palveluasumisesta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Pihlakodin muutos sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (Kv ). Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos./. Pihlakodissa (kerrokset 2-4) on asukkaita on 27 ja hoitohenkilöstöä yhdeksän (9). Pihlakotiin muuttavien uusien asukkaiden valintakriteerinä pidetään tuen ja hoivan tarvetta, mitkä on määritelty liitteessä 1. Asukasvalinnat tehdään kaupungin SAS-työryhmässä. Asukasmaksut määräytyvät kotona annettavien palvelumaksujen mukaisesti (säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko alkaen). Maksu perustuu palvelun laatuun, määrään ja palvelunkäyttäjän maksukykyyn. Lisäksi peritään palveluasuminen perusmaksu ja tarvittaessa tarvikemaksu. Asukkaalle jää maksettavaksi vuokra, ateriamaksuja, lääke-, siivous ja pesulakustannuksia../. Maksut on määritelty liitteessä 2. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Pihlakodin toiminnan muutoksen esitetyn mukaisesti. Ote: Tuula Karttunen Mira Silvennoinen Markku Ahonen Oikaisuvaatimusohje

25 156, SOTELA :00 SOTE: 1644/2014 A-klinikkasäätiön kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen irtisanominen Sotela Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt A-klinikkasäätiön kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen kokouksessaan Sopimus koskee A-klinikkasäätiön päihdehuoltolain mukaisia palveluja ja on ollut voimassa lukien. Ostopalvelusopimuksen piiriin ovat kuuluneet seuraavat Kymen A- klinikkatoimen tuottamat päihdehuoltolain mukaiset palvelut: polikliininen päihdehuolto nuorisoasematoiminta katkaisuhoitoasema kuntoutuskodit päiväkeskustoiminta. Lisäksi tarvittaessa on ostettu henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla iäkkäille päihdeongelmaisille palveluasumista 12-paikkaisesta Yhteisökoti Valkamasta sekä nuorille vuotiaille Nuorten hoitoyhteisö -Stopparin lastensuojelulain mukaisia palveluja../. A-klinikan kanssa tehty sopimus on liitteenä. Toimintaympäristö on muuttunut ja päihdehuollon palvelut vaativat uudelleenjärjestelyjä. Kaupunki on käynnistämässä alkuvuodesta 2015 koko päihdehuollon toimintamallin selvitystyötä. Ostettavat päihdepalvelut on jatkossa kilpailutettava, joten senkin vuoksi sopimus joudutaan irtisanomaan. Näistä syistä esitetään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun mennessä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa liitteenä olevan A- klinikkasäätiön ostopalvelusopimuksen päättymään Ote: A-klinikkasäätiö Oikaisuvaatimusohje

26 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

27 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

28 157, SOTELA :00 SOTE: 500/2014 Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen avustushakemus Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh ja controller Maija Spännäri, puh Kohti työtä ry on perustettu tammikuussa 2014 ja sen tarkoituksena on käynnistää työttömien yhdistystoimintaa Kotkan alueella. Yhdistys toimii työnhakijoiden edunvalvojana ja vertaistukijana. Yhdistyksen on tarkoitus toimia myös työllistäjänä ja tätä varten se on hakenut ELYkeskukselta hankeavustusta Nuotta - vetoa työelämään -hankkeelleen. Hankeaika on Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätti Kotkan kaupungin osallistuvan enintään euron osuudella Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen rahoitukseen vuonna Jatkovuosien osalta asia voidaan käsitellä, kun toiminta on käynnissä ja yhdistys on selvittänyt myös muut rahoitusmahdollisuudet. ELY-keskus edellyttää kuntarahoitusta tällaisille hankkeille. Hankkeen ohjausryhmään odotetaan myös kuntien edustusta. Kotkan edustajana ohjausryhmässä on ollut työvoiman palvelukeskuksen johtaja Juha Reihe. Hanke hakee vuodelle 2015 avustusta toimintaan euroa sekä tilavuokraa euroa eli yhteensä euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, erityisesti alle 30- vuotiaat. Hankeaikana tavoitteena on työllistää kaikkiaan 60 henkilöä. Pääpaino on palkkatuetussa työssä ja sen järjestämisessä yhdistys tekee yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa. Lisäksi Kymin seurakunta on vuokrannut toiminnalle tilat sekä diakonin työpanosta. Hankehenkilöstön määrä on kaksi. Vuonna 2014 hanke on työllistänyt palkkatuella 13 henkilöä. Kotkan kaupunki myönsi yhdistykselle lainan 15 henkilön ensimmäisen kuukauden palkkoihin. Syksyllä työllistämättä jäi noin 20 henkilöä palkkatuen soveltamisen uusien ohjeiden vuoksi. Tämä merkitsi myös peruuntuneita yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Työkokeilussa on vielä loppuvuodesta 3 5 henkilöä. Kaikkiaan työkokeilussa on vuoden aikana ollut 12 henkilöä. Hanke suunnittelee ensi vuodelle työllistävänsä 37 pitkäaikaistyötöntä lähinnä palkkatuella. Yhteistyökumppaneina ovat Kymin seurakunta, paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset sekä Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta. Hankkeessa työskentelee ensi vuonna kolme henkilöä. Hankkeen ELYkeskukselle esittämä kokonaisbudjetti on euroa, josta työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetaan euroa. Pyhtään kunnalta haetaan toiminta-avustusta euroa. Vuokrakustannukset eivät näy hankekustannuksissa, koska niitä ei hyväksytä hankekuluiksi. Sosiaalihuollon osuuksina meneillään oleviin hankkeisiin on sidottu euroa vuodelle Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Myönnettävä avustus on käyttösuunnitelmassa katettava muista menoista. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 KUNTAINFO Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien Toimeentulotukilain 11 :ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 4.2.2014 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot