OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Haapanen Jorma palvelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 147, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 148, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.

4 149, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Kulttuurilautakunnan edustajan valitseminen vanhusneuvostoon Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kotkan kaupungin vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvoston tarkoitus on olla kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntalautakunnan ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on jättänyt eroanomuksen vanhusneuvoston jäsenyydestä Kulttuurilautakunnan tulee ehdottaa uutta jäsentä Suurosen tilalle../. Vanhusneuvoston toimintaohje on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää valita keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan sekä esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Pirkko Suuronen esitti kulttuurilautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Annina Haaralaa. Annina Haarala esitti varaedustajaksi Risto Repoa. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon sekä esittää näitä sosiaalija terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on anonut eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Kulttuurilautakunta on valinnut uudeksi edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon ja esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi. Vanhusneuvoston uusi kokoonpano on seuraava: Jäsenet Liisa Piri Varajäsenet Marjatta Vainio

6 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Niilo Alenen Raimo Vänskä Erkki Hänninen Anja Karjalainen-Öhman Kimmo Nironen Anniina Haarala Marjatta Tuominen Mia Holmberg Risto Hokkanen Raili Helin Esa Tähti Ari Mussalo Pentti Kokko Matti Hulkkonen Seppo Eerola Risto Repo Tarja Bohm Mari Susi Tuula Valjus Pirkko Leskinen Vanhusneuvoston jäsenten valitsemisessa on otettava huomioon tasaarvolain 4 :n vaatimukset toimielimen kokoonpanosta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Pirkko Suuroselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimetä tämän tilalle vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Annina Haaralan ja varajäseneksi Risto Revon. Ote: Pirkko Suuronen Annina Haarala Risto Repo Päivi Laakkonen Oikaisuvaatimusohje

7 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Nro 20 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (Sosiaali- ja terveyslautakunta ) 1. Tarkoitus 2. Kokoonpano Kotkan kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntajaoston ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Vanhusneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tulee olla järjestöjen edustaja. 3. Tehtävät 1) Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään vanhusten tasaarvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. 2) Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 3) Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. 4) Vanhusneuvosto edistää tiedotusta vanhuksia koskevissa asioissa. 5) Vanhusneuvosto valmistelee seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä antaa toimintakertomuksen. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2008 nro 20\

8 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö 2 (2) 6) Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämät tehtävät. 4. Sihteeri Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan valitsema henkilö. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Liitetiedostot\Kula\2014\kula \vanhusneuvoston toimintasääntö.doc

9 151, SOTELA :00 SOTE: 1628/2014 Osallistuminen ajankohtaiskatsaukseen SOTE-uudistuksen valtakunnallisesta toimeenpanosta kunnille ja kuntayhtymille Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Lautakunnan puheenjohtaja Aila Eerola osallistui keskiviikkona Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään ajankohtaiskatsaukseen, jossa käsiteltiin sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa. Toimeenpanon lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin kunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa ministerit Susanna Huovinen ja Laura Räty sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä puheenjohtaja Aila Eerolan osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön tilaisuuteen Ote: Aila Eerola Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä Oikaisuvaatimusohje

10 152, SOTELA :00 SOTE: 1544/2014 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuta ja asetuksen (338/2011) valvontaa Sotela Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat valmistelleet asetuksen (338/2011) pohjalta valtakunnallisen valvontaohjelman lasten ja nuorten ehkäiseville terveyspalveluille. Valvontaohjelma linjaa toimintaohjelman ohjausta ja valvontaa vuosille Valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat opiskeluterveydenhuolto ja ehkäisevä suun terveydenhuolto. Seurantatiedot perustuvat keväällä 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2014 toteuttamaan Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuseen. Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveyskeskuksissa, joissa tiedonkeruun perusteella on todettu puutteita. Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2. asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein../. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy omalta osaltaan hyvinvointineuvolan johtajan ja terveysjohtajan laatiman selvityksen. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Toimeenpano: Ote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

11 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

12 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

13 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

14 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Hyvinvointineuvolan vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue SELVITYS ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 2014 TIEDONKERUUTA JA ASETUKSEN (338/2011) VALVONTAA Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: 3. Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut tai vastaus on ko. kohdan/kohtien osalta puutteellinen. Opiskeluterveydenhuollon tekemissä terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota seksuaaliterveyteen, päihteisiin, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä opiskelukykyyn. Toisella asteella on käytössä päihteisiin puuttumisen toimintamalli, joka on laadittu yhdessä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen, Kotkan ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja A-klinikan kanssa. Ammattikorkeakouluissa terveystarkastukset toteutetaan terveyskyselyn perusteella, joka tehdään 1. lukuvuoden alussa. Terveystarkastusten ja keskustelujen pohjana opiskeluterveydenhuollossa on käytössä tukimateriaalina: Mielialaseula Terveyskysely/toinen aste Adsume/Audit-seulat (päihteiden käytön seulontamenetelmät) Opiskeluterveydenhoitajat ovat voineet tehdä lähetteitä erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalle syyskuulle 2014 asti. Uuden ohjeistuksen mukaan lähetteet kirjoittaa lääkäri. Käytännössä tämä tarkoittaa joko opiskeluterveydenhuollon lääkäriä tai terveyskeskuslääkäriä. Korkeakouluopiskelijoille terveydenhoitaja toimii myös palveluohjaajana ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa psykologin tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, sosiaalitoimistoon tai A-klinikalle. Psykiatrian poliklinikan palvelut ovat käytössä yli 18-vuotiaille opiskelijoille lääkärin lähetteellä. Terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan yhdessä rehtorin, koulutuspäällikön, koulukuraattorin, psykologin ja oppilaan ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa. Opiskelijahuollollinen yhteistyö oppilaitoksissa käynnistetään, jos opiskelija tarvitsee moniammatillisen yhteistyön tukea opiskeluunsa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

15 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Kotkassa käynnistettiin alkaen nuorten psykososiaalisia palveluita vahvistamaan Nuorten Vatupassi. Nuorten vatupassi on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu kaikille vuotiaille kotkalaisille nuorille ja heidän perheilleen, Nuorten Vatupassin palveluissa työskentelee tällä hetkellä 2 sosiaaliohjaajaa, ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osa-aikainen lääkäri. Myös koulupsykologit ovat kiinteä osa Nuorten Vatupassia. Yhteyttä Nuorten Vatupassiin voi ottaa, jos: nuoren mieltä painaa kaveri-, perhe- tai ihmissuhdekuviot nuori tuntee itsensä masentuneeksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi perheen elämää sekoittaa murrosiän kuohut olet huolissasi nuoren terveyteen, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä asioista haluat apua nuoren vanhemmuuteen. 4. Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein tai vastaus on puutteellinen Toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun tilojen osalta tarkastusten teossa on tapahtunut muutos asetuksen (338/2011) voimaantulon jälkeen. Ympäristöterveyden terveystarkastaja on ottanut asian huolekseen ja ilmoittaa opiskeluterveydenhuollon esimiehelle vuosittain tarkastettavat kohteet. Näin tieto tarkastuksesta ja sen ajankohdasta saadaan oppilaitosten terveydenhoitajille. Ongelmana on aikaisemmin ollut, että oppilaitoksen taholta ei ole muistettu kutsua terveydenhoitajia mukaan ja koska tietoa tarkastuksen ajankohdasta ei terveydenhoitajilla ole ollut, niihin ei ole voitu osallistua. Tarkastukset tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa ovat mukana oppilaitoksen, työterveyshuollon, ympäristöterveyden ja työsuojelun edustajat sekä oppilaitoksen terveydenhoitaja. Kotkassa Maija Valta terveysjohtaja Hannele Pajanen hyvinvointineuvolan johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

16 153, SOTELA :00 SOTE: 1421/2014 Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Sotela Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Etelä-Kymenlaakson aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten Kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? 2. Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon?./. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy liitteenä olevan terveysjohtajan laatiman selvityksen. Ote: Aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

17 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

18 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

19 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Terveydenhuollon vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO- Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? Vastaus: Perusterveydenhuollossa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista kolmas (3) vapaa-aika. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsystä tehdään seuranta neljästi vuodessa eli ajanvarausohjelmasta tutkitaan, missä löytyy ensimmäinen ja toinen vapaa toimenpideaika sekä ensimmäinen ja toinen vapaa vastaanottoaika. Ajanvarauskirjat ovat auki puoli vuotta eteenpäin ja puolen vuoden sisällä pystytään kaikille aikaa tarvitseville antamaan vastaanottoaika. Yksittäisen asiakkaan ajanvaraustiedoista pystytään tarkistamaan, milloin vastaanottoaika on annettu. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

20 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? Vastaus: Perusterveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi on ollut noin 4-6 viikkoa. Yli 3 kk terveyskeskuksen vastaanotolle jonottaneita ei ole tällä hetkellä. Suun terveydenhuollossa odotusajan pituus riippuu asiakkaan hoidon tarpeesta. Kiireellisen hoidon saa tarvittaessa samana päivänä, muuten odotusaika hoitoon on 2-4 kk hoidon tarpeesta (kiireellisyysasteesta) riippuen. Oireettomat, (määräaikais)tutkimukseen hakeutuvat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä noin 5 kk, mikäli mitään erityistä syytä tutkimuksen kiirehtimiseen ei ole. 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) Vastaus: Ks. yst. edellinen vastaus. 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? Vastaus: Lääkäriaikojen puutteesta, jos odotusaika venyy yli 3 kk. 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? Vastaus: Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa on ostettu lääkäripalveluja ruuhkan purkamiseksi, ettei yli 3 kk odotusaikoja pääse syntymään. Lisäksi helmikuussa 2015 otetaan käyttöön palveluseteli kiireellisen lääkärin vastaanottotoiminnan tueksi. Tämä vapauttaa osaltaan resursseja kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon? Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

21 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Vastaus: Kotkan kaupunki siirtyy AVO-Hilmon käyttöön v aikana. Hankinnan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Kotkassa Maija Valta Terveysjohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

22 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Aluehallintoviraston päätös: toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen valtakunnallinen valvonta Sotela Valmistelija: Sosiaalityön johtaja Anna Liakka, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja antanut tuolloin selvityksen asiasta aluehallintovirastolle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on toimeentulotuesta annetun lain 14 b :n mukaan velvollisuus pyytää kunnilta kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 a :ssa säädettyjen määräaikojen toteutumisen ja seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. THL:n tulee luovuttaa annetut tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Aluehallintovirastolla ja Valviralla on yhdessä laadittu toimeentulotuen määräaikojen noudattamista koskeva valvontaohjelma vuosille Valvontaviranomaisten toimenpiteet perustuvat THL:n määräaikojen toteutumista koskevan kyselyn seurantatietoihin ja valvontaohjelmaan ja sen toteuttamisohjelmaan. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin keväällä Valvira on toimittanut THL:n tekemän kyselyn tulokset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valvontaa varten. Sosiaalihuoltolain 57 :n mukaan, jos sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta on menetellyt virheellisesti tai jättänyt sosiaalihuoltoa toteuttaessaan velvollisuutensa täyttämättä, Valvira ja aluehallintovirasto voivat antaa kunnalle taikka virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle. Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vastausten perusteella ilmeni, että Kotkassa oli toimeentulotuen käsittelyssä huomattavia viiveitä eli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan kesti 30 % päätöksistä ja vähintään kolme arkipäivää 15 % päätöksistä. Lautakunta antoi selityksensä asiassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta selvitti, että kevään aikana työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Tästä huolimatta käsittelyajoissa ei päästy lain säätämään enimmäisaikaan. Lautakunta päätti, että sosiaalityön tehtäväalueelle (nyt Kotkansaaren sosiaalitoimistoon) palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä ajalle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt antaa Kotkan kaupungille huomautuksen toimeentulotukihakemusten käsittelylle laissa säädetyn määräajan huomattavasta rikkomisesta. Muilta osin asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Kevään seurantaa vastaava valtakunnallinen seuranta tehtiin lokakuusta Tämän selvityksen mukaan hakemuksista 1,5 %:ssa käsittelyaika oli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan ja vähintään 3 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan 2,7 %:ssa. Yhteensä 4,2 % hakemuksista käsiteltiin siis myöhässä. Kaikkiaan myöhässä käsiteltyjä hakemuksia oli 78 kpl. 95,8 % hakemuksista käsiteltiin lain määrittämässä määräajassa ja näistä 32 % yhdessä päivässä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

23 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Samalla lautakunta merkitsee tiedoksi tilanteen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet ja muutokset käsittelyajoissa. Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 155, SOTELA :00 SOTE: 1643/2014 Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen puh Controller Maija Spännäri, puh Vanhustenhuollon rakennemuutos on edennyt vaiheeseen, jossa hoivapaikan saa nyt viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Toukokuussa 2015 saamme käyttöön Karhuvuorikodin laajennuksen 65 hoiva-asumisen paikkaa ja pystymme tarjoamaan toimintansa lopettavan Pihkapolun hoivakodin asukkaille (38) tarkoituksenmukaiset kodit. Näin ollen pystymme palauttamaan City-kodissa olevat Pihlakodin (kerrosten 2-4) asukaspaikat tehostetusta palveluasumisesta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Pihlakodin muutos sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (Kv ). Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos./. Pihlakodissa (kerrokset 2-4) on asukkaita on 27 ja hoitohenkilöstöä yhdeksän (9). Pihlakotiin muuttavien uusien asukkaiden valintakriteerinä pidetään tuen ja hoivan tarvetta, mitkä on määritelty liitteessä 1. Asukasvalinnat tehdään kaupungin SAS-työryhmässä. Asukasmaksut määräytyvät kotona annettavien palvelumaksujen mukaisesti (säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko alkaen). Maksu perustuu palvelun laatuun, määrään ja palvelunkäyttäjän maksukykyyn. Lisäksi peritään palveluasuminen perusmaksu ja tarvittaessa tarvikemaksu. Asukkaalle jää maksettavaksi vuokra, ateriamaksuja, lääke-, siivous ja pesulakustannuksia../. Maksut on määritelty liitteessä 2. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Pihlakodin toiminnan muutoksen esitetyn mukaisesti. Ote: Tuula Karttunen Mira Silvennoinen Markku Ahonen Oikaisuvaatimusohje

25 156, SOTELA :00 SOTE: 1644/2014 A-klinikkasäätiön kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen irtisanominen Sotela Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt A-klinikkasäätiön kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen kokouksessaan Sopimus koskee A-klinikkasäätiön päihdehuoltolain mukaisia palveluja ja on ollut voimassa lukien. Ostopalvelusopimuksen piiriin ovat kuuluneet seuraavat Kymen A- klinikkatoimen tuottamat päihdehuoltolain mukaiset palvelut: polikliininen päihdehuolto nuorisoasematoiminta katkaisuhoitoasema kuntoutuskodit päiväkeskustoiminta. Lisäksi tarvittaessa on ostettu henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla iäkkäille päihdeongelmaisille palveluasumista 12-paikkaisesta Yhteisökoti Valkamasta sekä nuorille vuotiaille Nuorten hoitoyhteisö -Stopparin lastensuojelulain mukaisia palveluja../. A-klinikan kanssa tehty sopimus on liitteenä. Toimintaympäristö on muuttunut ja päihdehuollon palvelut vaativat uudelleenjärjestelyjä. Kaupunki on käynnistämässä alkuvuodesta 2015 koko päihdehuollon toimintamallin selvitystyötä. Ostettavat päihdepalvelut on jatkossa kilpailutettava, joten senkin vuoksi sopimus joudutaan irtisanomaan. Näistä syistä esitetään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun mennessä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa liitteenä olevan A- klinikkasäätiön ostopalvelusopimuksen päättymään Ote: A-klinikkasäätiö Oikaisuvaatimusohje

26 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

27 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

28 157, SOTELA :00 SOTE: 500/2014 Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen avustushakemus Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh ja controller Maija Spännäri, puh Kohti työtä ry on perustettu tammikuussa 2014 ja sen tarkoituksena on käynnistää työttömien yhdistystoimintaa Kotkan alueella. Yhdistys toimii työnhakijoiden edunvalvojana ja vertaistukijana. Yhdistyksen on tarkoitus toimia myös työllistäjänä ja tätä varten se on hakenut ELYkeskukselta hankeavustusta Nuotta - vetoa työelämään -hankkeelleen. Hankeaika on Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätti Kotkan kaupungin osallistuvan enintään euron osuudella Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen rahoitukseen vuonna Jatkovuosien osalta asia voidaan käsitellä, kun toiminta on käynnissä ja yhdistys on selvittänyt myös muut rahoitusmahdollisuudet. ELY-keskus edellyttää kuntarahoitusta tällaisille hankkeille. Hankkeen ohjausryhmään odotetaan myös kuntien edustusta. Kotkan edustajana ohjausryhmässä on ollut työvoiman palvelukeskuksen johtaja Juha Reihe. Hanke hakee vuodelle 2015 avustusta toimintaan euroa sekä tilavuokraa euroa eli yhteensä euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, erityisesti alle 30- vuotiaat. Hankeaikana tavoitteena on työllistää kaikkiaan 60 henkilöä. Pääpaino on palkkatuetussa työssä ja sen järjestämisessä yhdistys tekee yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa. Lisäksi Kymin seurakunta on vuokrannut toiminnalle tilat sekä diakonin työpanosta. Hankehenkilöstön määrä on kaksi. Vuonna 2014 hanke on työllistänyt palkkatuella 13 henkilöä. Kotkan kaupunki myönsi yhdistykselle lainan 15 henkilön ensimmäisen kuukauden palkkoihin. Syksyllä työllistämättä jäi noin 20 henkilöä palkkatuen soveltamisen uusien ohjeiden vuoksi. Tämä merkitsi myös peruuntuneita yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Työkokeilussa on vielä loppuvuodesta 3 5 henkilöä. Kaikkiaan työkokeilussa on vuoden aikana ollut 12 henkilöä. Hanke suunnittelee ensi vuodelle työllistävänsä 37 pitkäaikaistyötöntä lähinnä palkkatuella. Yhteistyökumppaneina ovat Kymin seurakunta, paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset sekä Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta. Hankkeessa työskentelee ensi vuonna kolme henkilöä. Hankkeen ELYkeskukselle esittämä kokonaisbudjetti on euroa, josta työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetaan euroa. Pyhtään kunnalta haetaan toiminta-avustusta euroa. Vuokrakustannukset eivät näy hankekustannuksissa, koska niitä ei hyväksytä hankekuluiksi. Sosiaalihuollon osuuksina meneillään oleviin hankkeisiin on sidottu euroa vuodelle Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Myönnettävä avustus on käyttösuunnitelmassa katettava muista menoista. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 87 Kokouksen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2012 alkaen 2 1 SÄÄNNÖKSET Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (muutokset 29.12.2005/1218). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Hallintolaki

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 26.1.2015 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot