OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Haapanen Jorma palvelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 147, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 148, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.

4 149, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Kulttuurilautakunnan edustajan valitseminen vanhusneuvostoon Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kotkan kaupungin vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvoston tarkoitus on olla kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntalautakunnan ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on jättänyt eroanomuksen vanhusneuvoston jäsenyydestä Kulttuurilautakunnan tulee ehdottaa uutta jäsentä Suurosen tilalle../. Vanhusneuvoston toimintaohje on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää valita keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan sekä esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Pirkko Suuronen esitti kulttuurilautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Annina Haaralaa. Annina Haarala esitti varaedustajaksi Risto Repoa. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon sekä esittää näitä sosiaalija terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on anonut eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Kulttuurilautakunta on valinnut uudeksi edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon ja esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi. Vanhusneuvoston uusi kokoonpano on seuraava: Jäsenet Liisa Piri Varajäsenet Marjatta Vainio

6 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Niilo Alenen Raimo Vänskä Erkki Hänninen Anja Karjalainen-Öhman Kimmo Nironen Anniina Haarala Marjatta Tuominen Mia Holmberg Risto Hokkanen Raili Helin Esa Tähti Ari Mussalo Pentti Kokko Matti Hulkkonen Seppo Eerola Risto Repo Tarja Bohm Mari Susi Tuula Valjus Pirkko Leskinen Vanhusneuvoston jäsenten valitsemisessa on otettava huomioon tasaarvolain 4 :n vaatimukset toimielimen kokoonpanosta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Pirkko Suuroselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimetä tämän tilalle vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Annina Haaralan ja varajäseneksi Risto Revon. Ote: Pirkko Suuronen Annina Haarala Risto Repo Päivi Laakkonen Oikaisuvaatimusohje

7 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Nro 20 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (Sosiaali- ja terveyslautakunta ) 1. Tarkoitus 2. Kokoonpano Kotkan kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntajaoston ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Vanhusneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tulee olla järjestöjen edustaja. 3. Tehtävät 1) Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään vanhusten tasaarvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. 2) Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 3) Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. 4) Vanhusneuvosto edistää tiedotusta vanhuksia koskevissa asioissa. 5) Vanhusneuvosto valmistelee seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä antaa toimintakertomuksen. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2008 nro 20\

8 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö 2 (2) 6) Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämät tehtävät. 4. Sihteeri Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan valitsema henkilö. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Liitetiedostot\Kula\2014\kula \vanhusneuvoston toimintasääntö.doc

9 151, SOTELA :00 SOTE: 1628/2014 Osallistuminen ajankohtaiskatsaukseen SOTE-uudistuksen valtakunnallisesta toimeenpanosta kunnille ja kuntayhtymille Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Lautakunnan puheenjohtaja Aila Eerola osallistui keskiviikkona Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään ajankohtaiskatsaukseen, jossa käsiteltiin sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa. Toimeenpanon lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin kunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa ministerit Susanna Huovinen ja Laura Räty sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä puheenjohtaja Aila Eerolan osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön tilaisuuteen Ote: Aila Eerola Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä Oikaisuvaatimusohje

10 152, SOTELA :00 SOTE: 1544/2014 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuta ja asetuksen (338/2011) valvontaa Sotela Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat valmistelleet asetuksen (338/2011) pohjalta valtakunnallisen valvontaohjelman lasten ja nuorten ehkäiseville terveyspalveluille. Valvontaohjelma linjaa toimintaohjelman ohjausta ja valvontaa vuosille Valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat opiskeluterveydenhuolto ja ehkäisevä suun terveydenhuolto. Seurantatiedot perustuvat keväällä 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2014 toteuttamaan Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuseen. Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveyskeskuksissa, joissa tiedonkeruun perusteella on todettu puutteita. Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2. asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein../. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy omalta osaltaan hyvinvointineuvolan johtajan ja terveysjohtajan laatiman selvityksen. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Toimeenpano: Ote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

11 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

12 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

13 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

14 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Hyvinvointineuvolan vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue SELVITYS ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 2014 TIEDONKERUUTA JA ASETUKSEN (338/2011) VALVONTAA Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: 3. Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut tai vastaus on ko. kohdan/kohtien osalta puutteellinen. Opiskeluterveydenhuollon tekemissä terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota seksuaaliterveyteen, päihteisiin, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä opiskelukykyyn. Toisella asteella on käytössä päihteisiin puuttumisen toimintamalli, joka on laadittu yhdessä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen, Kotkan ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja A-klinikan kanssa. Ammattikorkeakouluissa terveystarkastukset toteutetaan terveyskyselyn perusteella, joka tehdään 1. lukuvuoden alussa. Terveystarkastusten ja keskustelujen pohjana opiskeluterveydenhuollossa on käytössä tukimateriaalina: Mielialaseula Terveyskysely/toinen aste Adsume/Audit-seulat (päihteiden käytön seulontamenetelmät) Opiskeluterveydenhoitajat ovat voineet tehdä lähetteitä erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalle syyskuulle 2014 asti. Uuden ohjeistuksen mukaan lähetteet kirjoittaa lääkäri. Käytännössä tämä tarkoittaa joko opiskeluterveydenhuollon lääkäriä tai terveyskeskuslääkäriä. Korkeakouluopiskelijoille terveydenhoitaja toimii myös palveluohjaajana ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa psykologin tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, sosiaalitoimistoon tai A-klinikalle. Psykiatrian poliklinikan palvelut ovat käytössä yli 18-vuotiaille opiskelijoille lääkärin lähetteellä. Terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan yhdessä rehtorin, koulutuspäällikön, koulukuraattorin, psykologin ja oppilaan ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa. Opiskelijahuollollinen yhteistyö oppilaitoksissa käynnistetään, jos opiskelija tarvitsee moniammatillisen yhteistyön tukea opiskeluunsa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

15 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Kotkassa käynnistettiin alkaen nuorten psykososiaalisia palveluita vahvistamaan Nuorten Vatupassi. Nuorten vatupassi on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu kaikille vuotiaille kotkalaisille nuorille ja heidän perheilleen, Nuorten Vatupassin palveluissa työskentelee tällä hetkellä 2 sosiaaliohjaajaa, ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osa-aikainen lääkäri. Myös koulupsykologit ovat kiinteä osa Nuorten Vatupassia. Yhteyttä Nuorten Vatupassiin voi ottaa, jos: nuoren mieltä painaa kaveri-, perhe- tai ihmissuhdekuviot nuori tuntee itsensä masentuneeksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi perheen elämää sekoittaa murrosiän kuohut olet huolissasi nuoren terveyteen, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä asioista haluat apua nuoren vanhemmuuteen. 4. Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein tai vastaus on puutteellinen Toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun tilojen osalta tarkastusten teossa on tapahtunut muutos asetuksen (338/2011) voimaantulon jälkeen. Ympäristöterveyden terveystarkastaja on ottanut asian huolekseen ja ilmoittaa opiskeluterveydenhuollon esimiehelle vuosittain tarkastettavat kohteet. Näin tieto tarkastuksesta ja sen ajankohdasta saadaan oppilaitosten terveydenhoitajille. Ongelmana on aikaisemmin ollut, että oppilaitoksen taholta ei ole muistettu kutsua terveydenhoitajia mukaan ja koska tietoa tarkastuksen ajankohdasta ei terveydenhoitajilla ole ollut, niihin ei ole voitu osallistua. Tarkastukset tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa ovat mukana oppilaitoksen, työterveyshuollon, ympäristöterveyden ja työsuojelun edustajat sekä oppilaitoksen terveydenhoitaja. Kotkassa Maija Valta terveysjohtaja Hannele Pajanen hyvinvointineuvolan johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

16 153, SOTELA :00 SOTE: 1421/2014 Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Sotela Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Etelä-Kymenlaakson aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten Kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? 2. Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon?./. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy liitteenä olevan terveysjohtajan laatiman selvityksen. Ote: Aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

17 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

18 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

19 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Terveydenhuollon vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO- Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? Vastaus: Perusterveydenhuollossa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista kolmas (3) vapaa-aika. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsystä tehdään seuranta neljästi vuodessa eli ajanvarausohjelmasta tutkitaan, missä löytyy ensimmäinen ja toinen vapaa toimenpideaika sekä ensimmäinen ja toinen vapaa vastaanottoaika. Ajanvarauskirjat ovat auki puoli vuotta eteenpäin ja puolen vuoden sisällä pystytään kaikille aikaa tarvitseville antamaan vastaanottoaika. Yksittäisen asiakkaan ajanvaraustiedoista pystytään tarkistamaan, milloin vastaanottoaika on annettu. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

20 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? Vastaus: Perusterveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi on ollut noin 4-6 viikkoa. Yli 3 kk terveyskeskuksen vastaanotolle jonottaneita ei ole tällä hetkellä. Suun terveydenhuollossa odotusajan pituus riippuu asiakkaan hoidon tarpeesta. Kiireellisen hoidon saa tarvittaessa samana päivänä, muuten odotusaika hoitoon on 2-4 kk hoidon tarpeesta (kiireellisyysasteesta) riippuen. Oireettomat, (määräaikais)tutkimukseen hakeutuvat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä noin 5 kk, mikäli mitään erityistä syytä tutkimuksen kiirehtimiseen ei ole. 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) Vastaus: Ks. yst. edellinen vastaus. 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? Vastaus: Lääkäriaikojen puutteesta, jos odotusaika venyy yli 3 kk. 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? Vastaus: Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa on ostettu lääkäripalveluja ruuhkan purkamiseksi, ettei yli 3 kk odotusaikoja pääse syntymään. Lisäksi helmikuussa 2015 otetaan käyttöön palveluseteli kiireellisen lääkärin vastaanottotoiminnan tueksi. Tämä vapauttaa osaltaan resursseja kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon? Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

21 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Vastaus: Kotkan kaupunki siirtyy AVO-Hilmon käyttöön v aikana. Hankinnan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Kotkassa Maija Valta Terveysjohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

22 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Aluehallintoviraston päätös: toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen valtakunnallinen valvonta Sotela Valmistelija: Sosiaalityön johtaja Anna Liakka, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja antanut tuolloin selvityksen asiasta aluehallintovirastolle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on toimeentulotuesta annetun lain 14 b :n mukaan velvollisuus pyytää kunnilta kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 a :ssa säädettyjen määräaikojen toteutumisen ja seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. THL:n tulee luovuttaa annetut tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Aluehallintovirastolla ja Valviralla on yhdessä laadittu toimeentulotuen määräaikojen noudattamista koskeva valvontaohjelma vuosille Valvontaviranomaisten toimenpiteet perustuvat THL:n määräaikojen toteutumista koskevan kyselyn seurantatietoihin ja valvontaohjelmaan ja sen toteuttamisohjelmaan. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin keväällä Valvira on toimittanut THL:n tekemän kyselyn tulokset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valvontaa varten. Sosiaalihuoltolain 57 :n mukaan, jos sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta on menetellyt virheellisesti tai jättänyt sosiaalihuoltoa toteuttaessaan velvollisuutensa täyttämättä, Valvira ja aluehallintovirasto voivat antaa kunnalle taikka virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle. Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vastausten perusteella ilmeni, että Kotkassa oli toimeentulotuen käsittelyssä huomattavia viiveitä eli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan kesti 30 % päätöksistä ja vähintään kolme arkipäivää 15 % päätöksistä. Lautakunta antoi selityksensä asiassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta selvitti, että kevään aikana työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Tästä huolimatta käsittelyajoissa ei päästy lain säätämään enimmäisaikaan. Lautakunta päätti, että sosiaalityön tehtäväalueelle (nyt Kotkansaaren sosiaalitoimistoon) palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä ajalle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt antaa Kotkan kaupungille huomautuksen toimeentulotukihakemusten käsittelylle laissa säädetyn määräajan huomattavasta rikkomisesta. Muilta osin asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Kevään seurantaa vastaava valtakunnallinen seuranta tehtiin lokakuusta Tämän selvityksen mukaan hakemuksista 1,5 %:ssa käsittelyaika oli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan ja vähintään 3 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan 2,7 %:ssa. Yhteensä 4,2 % hakemuksista käsiteltiin siis myöhässä. Kaikkiaan myöhässä käsiteltyjä hakemuksia oli 78 kpl. 95,8 % hakemuksista käsiteltiin lain määrittämässä määräajassa ja näistä 32 % yhdessä päivässä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

23 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Samalla lautakunta merkitsee tiedoksi tilanteen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet ja muutokset käsittelyajoissa. Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 155, SOTELA :00 SOTE: 1643/2014 Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen puh Controller Maija Spännäri, puh Vanhustenhuollon rakennemuutos on edennyt vaiheeseen, jossa hoivapaikan saa nyt viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Toukokuussa 2015 saamme käyttöön Karhuvuorikodin laajennuksen 65 hoiva-asumisen paikkaa ja pystymme tarjoamaan toimintansa lopettavan Pihkapolun hoivakodin asukkaille (38) tarkoituksenmukaiset kodit. Näin ollen pystymme palauttamaan City-kodissa olevat Pihlakodin (kerrosten 2-4) asukaspaikat tehostetusta palveluasumisesta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Pihlakodin muutos sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (Kv ). Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos./. Pihlakodissa (kerrokset 2-4) on asukkaita on 27 ja hoitohenkilöstöä yhdeksän (9). Pihlakotiin muuttavien uusien asukkaiden valintakriteerinä pidetään tuen ja hoivan tarvetta, mitkä on määritelty liitteessä 1. Asukasvalinnat tehdään kaupungin SAS-työryhmässä. Asukasmaksut määräytyvät kotona annettavien palvelumaksujen mukaisesti (säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko alkaen). Maksu perustuu palvelun laatuun, määrään ja palvelunkäyttäjän maksukykyyn. Lisäksi peritään palveluasuminen perusmaksu ja tarvittaessa tarvikemaksu. Asukkaalle jää maksettavaksi vuokra, ateriamaksuja, lääke-, siivous ja pesulakustannuksia../. Maksut on määritelty liitteessä 2. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Pihlakodin toiminnan muutoksen esitetyn mukaisesti. Ote: Tuula Karttunen Mira Silvennoinen Markku Ahonen Oikaisuvaatimusohje

25 156, SOTELA :00 SOTE: 1644/2014 A-klinikkasäätiön kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen irtisanominen Sotela Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt A-klinikkasäätiön kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen kokouksessaan Sopimus koskee A-klinikkasäätiön päihdehuoltolain mukaisia palveluja ja on ollut voimassa lukien. Ostopalvelusopimuksen piiriin ovat kuuluneet seuraavat Kymen A- klinikkatoimen tuottamat päihdehuoltolain mukaiset palvelut: polikliininen päihdehuolto nuorisoasematoiminta katkaisuhoitoasema kuntoutuskodit päiväkeskustoiminta. Lisäksi tarvittaessa on ostettu henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla iäkkäille päihdeongelmaisille palveluasumista 12-paikkaisesta Yhteisökoti Valkamasta sekä nuorille vuotiaille Nuorten hoitoyhteisö -Stopparin lastensuojelulain mukaisia palveluja../. A-klinikan kanssa tehty sopimus on liitteenä. Toimintaympäristö on muuttunut ja päihdehuollon palvelut vaativat uudelleenjärjestelyjä. Kaupunki on käynnistämässä alkuvuodesta 2015 koko päihdehuollon toimintamallin selvitystyötä. Ostettavat päihdepalvelut on jatkossa kilpailutettava, joten senkin vuoksi sopimus joudutaan irtisanomaan. Näistä syistä esitetään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun mennessä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa liitteenä olevan A- klinikkasäätiön ostopalvelusopimuksen päättymään Ote: A-klinikkasäätiö Oikaisuvaatimusohje

26 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

27 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

28 157, SOTELA :00 SOTE: 500/2014 Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen avustushakemus Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh ja controller Maija Spännäri, puh Kohti työtä ry on perustettu tammikuussa 2014 ja sen tarkoituksena on käynnistää työttömien yhdistystoimintaa Kotkan alueella. Yhdistys toimii työnhakijoiden edunvalvojana ja vertaistukijana. Yhdistyksen on tarkoitus toimia myös työllistäjänä ja tätä varten se on hakenut ELYkeskukselta hankeavustusta Nuotta - vetoa työelämään -hankkeelleen. Hankeaika on Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätti Kotkan kaupungin osallistuvan enintään euron osuudella Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen rahoitukseen vuonna Jatkovuosien osalta asia voidaan käsitellä, kun toiminta on käynnissä ja yhdistys on selvittänyt myös muut rahoitusmahdollisuudet. ELY-keskus edellyttää kuntarahoitusta tällaisille hankkeille. Hankkeen ohjausryhmään odotetaan myös kuntien edustusta. Kotkan edustajana ohjausryhmässä on ollut työvoiman palvelukeskuksen johtaja Juha Reihe. Hanke hakee vuodelle 2015 avustusta toimintaan euroa sekä tilavuokraa euroa eli yhteensä euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, erityisesti alle 30- vuotiaat. Hankeaikana tavoitteena on työllistää kaikkiaan 60 henkilöä. Pääpaino on palkkatuetussa työssä ja sen järjestämisessä yhdistys tekee yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa. Lisäksi Kymin seurakunta on vuokrannut toiminnalle tilat sekä diakonin työpanosta. Hankehenkilöstön määrä on kaksi. Vuonna 2014 hanke on työllistänyt palkkatuella 13 henkilöä. Kotkan kaupunki myönsi yhdistykselle lainan 15 henkilön ensimmäisen kuukauden palkkoihin. Syksyllä työllistämättä jäi noin 20 henkilöä palkkatuen soveltamisen uusien ohjeiden vuoksi. Tämä merkitsi myös peruuntuneita yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Työkokeilussa on vielä loppuvuodesta 3 5 henkilöä. Kaikkiaan työkokeilussa on vuoden aikana ollut 12 henkilöä. Hanke suunnittelee ensi vuodelle työllistävänsä 37 pitkäaikaistyötöntä lähinnä palkkatuella. Yhteistyökumppaneina ovat Kymin seurakunta, paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset sekä Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta. Hankkeessa työskentelee ensi vuonna kolme henkilöä. Hankkeen ELYkeskukselle esittämä kokonaisbudjetti on euroa, josta työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetaan euroa. Pyhtään kunnalta haetaan toiminta-avustusta euroa. Vuokrakustannukset eivät näy hankekustannuksissa, koska niitä ei hyväksytä hankekuluiksi. Sosiaalihuollon osuuksina meneillään oleviin hankkeisiin on sidottu euroa vuodelle Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Myönnettävä avustus on käyttösuunnitelmassa katettava muista menoista. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 KUNTAINFO Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien Toimeentulotukilain 11 :ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 28.9.2016 5/2016 Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien johtajille, sosiaali- ja terveyslautakunnille tai vastaavia tehtäviä hoitaville toimielimille,

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinta HEL 2015-013563 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella seuraavaa: Hylätä Tmi Heidi Falleniuksen tekemän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien Sosiaali- ja terveyslautakunta 466 21.12.2011 Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien STLTK 466 Sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2011 antama kuntainfo 7a/2011: Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien 1. Perusosan

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AVISTA

AJANKOHTAISTA AVISTA AJANKOHTAISTA AVISTA 7.1.214 Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/hannele Havanka 7.1.214 1 Sosiaali- ja terveyspalvelut- yksikkö Yksikön päällikkö, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

; : os. oy, PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL SALO VALVONTA LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN VALTAKUNNALLINEN

; : os. oy, PÄÄTÖS. Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL SALO VALVONTA LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN VALTAKUNNALLINEN PÄÄTÖS LSAV I /876/05.06.14/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat r ::5 ir Y!.;,,..,. 5.7.2016 os. oy, ; : Salon kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 77 24101 SALO LASTENSUOJELUN MÄÄRÄAIKOJEN

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot