OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Haapanen Jorma palvelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 147, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 148, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.

4 149, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Kulttuurilautakunnan edustajan valitseminen vanhusneuvostoon Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kotkan kaupungin vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvoston tarkoitus on olla kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntalautakunnan ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on jättänyt eroanomuksen vanhusneuvoston jäsenyydestä Kulttuurilautakunnan tulee ehdottaa uutta jäsentä Suurosen tilalle../. Vanhusneuvoston toimintaohje on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää valita keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan sekä esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Pirkko Suuronen esitti kulttuurilautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Annina Haaralaa. Annina Haarala esitti varaedustajaksi Risto Repoa. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Kulttuurilautakunta päätti valita edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon sekä esittää näitä sosiaalija terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseniksi. Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kulttuurilautakunnan jäsen Pirkko Suuronen on anonut eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Kulttuurilautakunta on valinnut uudeksi edustajakseen vanhusneuvostoon Annina Haaralan ja tämän varaedustajaksi Risto Revon ja esittää näitä sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhusneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi. Vanhusneuvoston uusi kokoonpano on seuraava: Jäsenet Liisa Piri Varajäsenet Marjatta Vainio

6 150, SOTELA :00 KH: 306/2013 Niilo Alenen Raimo Vänskä Erkki Hänninen Anja Karjalainen-Öhman Kimmo Nironen Anniina Haarala Marjatta Tuominen Mia Holmberg Risto Hokkanen Raili Helin Esa Tähti Ari Mussalo Pentti Kokko Matti Hulkkonen Seppo Eerola Risto Repo Tarja Bohm Mari Susi Tuula Valjus Pirkko Leskinen Vanhusneuvoston jäsenten valitsemisessa on otettava huomioon tasaarvolain 4 :n vaatimukset toimielimen kokoonpanosta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Pirkko Suuroselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimetä tämän tilalle vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Annina Haaralan ja varajäseneksi Risto Revon. Ote: Pirkko Suuronen Annina Haarala Risto Repo Päivi Laakkonen Oikaisuvaatimusohje

7 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Nro 20 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (Sosiaali- ja terveyslautakunta ) 1. Tarkoitus 2. Kokoonpano Kotkan kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Eläkeläisjärjestöillä on vanhusneuvostossa viisi (5) jäsentä. Vanhusneuvoston jäsenistä kaksi jäsentä asetetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksi lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan, yksi kulttuurilautakunnan, yksi liikuntajaoston ja yksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamista henkilöistä. Vanhusneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tulee olla järjestöjen edustaja. 3. Tehtävät 1) Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään vanhusten tasaarvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. 2) Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 3) Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. 4) Vanhusneuvosto edistää tiedotusta vanhuksia koskevissa asioissa. 5) Vanhusneuvosto valmistelee seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä antaa toimintakertomuksen. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2008 nro 20\

8 150, SOTELA :00 / Pykälän liite: vanhusneuvoston toimintasääntö 2 (2) 6) Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämät tehtävät. 4. Sihteeri Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan valitsema henkilö. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Liitetiedostot\Kula\2014\kula \vanhusneuvoston toimintasääntö.doc

9 151, SOTELA :00 SOTE: 1628/2014 Osallistuminen ajankohtaiskatsaukseen SOTE-uudistuksen valtakunnallisesta toimeenpanosta kunnille ja kuntayhtymille Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Lautakunnan puheenjohtaja Aila Eerola osallistui keskiviikkona Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään ajankohtaiskatsaukseen, jossa käsiteltiin sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa. Toimeenpanon lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin kunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa ministerit Susanna Huovinen ja Laura Räty sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula. Esittelijä: Ehdotus: Vs. palvelujohtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä puheenjohtaja Aila Eerolan osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön tilaisuuteen Ote: Aila Eerola Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä Oikaisuvaatimusohje

10 152, SOTELA :00 SOTE: 1544/2014 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuta ja asetuksen (338/2011) valvontaa Sotela Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat valmistelleet asetuksen (338/2011) pohjalta valtakunnallisen valvontaohjelman lasten ja nuorten ehkäiseville terveyspalveluille. Valvontaohjelma linjaa toimintaohjelman ohjausta ja valvontaa vuosille Valvonnan painopisteitä vuonna 2014 ovat opiskeluterveydenhuolto ja ehkäisevä suun terveydenhuolto. Seurantatiedot perustuvat keväällä 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2014 toteuttamaan Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuseen. Toiminnan järjestämistä selvitetään erityisesti niissä terveyskeskuksissa, joissa tiedonkeruun perusteella on todettu puutteita. Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2. asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein../. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy omalta osaltaan hyvinvointineuvolan johtajan ja terveysjohtajan laatiman selvityksen. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Toimeenpano: Ote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

11 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

12 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

13 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: aluehallintoviraston selvityspyyntö

14 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Hyvinvointineuvolan vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue SELVITYS ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 2014 TIEDONKERUUTA JA ASETUKSEN (338/2011) VALVONTAA Aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupungin kansanterveystyön vastaavalta toimielimeltä selvitystä em. tiedonkeruuseen perustuen. Vastausta pyydetään mennessä seuraaviin puutteisiin: 3. Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuudesta puuttuu terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset päihde- ja/tai mielenterveyspalvelut tai vastaus on ko. kohdan/kohtien osalta puutteellinen. Opiskeluterveydenhuollon tekemissä terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota seksuaaliterveyteen, päihteisiin, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä opiskelukykyyn. Toisella asteella on käytössä päihteisiin puuttumisen toimintamalli, joka on laadittu yhdessä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen, Kotkan ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin ja A-klinikan kanssa. Ammattikorkeakouluissa terveystarkastukset toteutetaan terveyskyselyn perusteella, joka tehdään 1. lukuvuoden alussa. Terveystarkastusten ja keskustelujen pohjana opiskeluterveydenhuollossa on käytössä tukimateriaalina: Mielialaseula Terveyskysely/toinen aste Adsume/Audit-seulat (päihteiden käytön seulontamenetelmät) Opiskeluterveydenhoitajat ovat voineet tehdä lähetteitä erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalle syyskuulle 2014 asti. Uuden ohjeistuksen mukaan lähetteet kirjoittaa lääkäri. Käytännössä tämä tarkoittaa joko opiskeluterveydenhuollon lääkäriä tai terveyskeskuslääkäriä. Korkeakouluopiskelijoille terveydenhoitaja toimii myös palveluohjaajana ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa psykologin tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, sosiaalitoimistoon tai A-klinikalle. Psykiatrian poliklinikan palvelut ovat käytössä yli 18-vuotiaille opiskelijoille lääkärin lähetteellä. Terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan yhdessä rehtorin, koulutuspäällikön, koulukuraattorin, psykologin ja oppilaan ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa. Opiskelijahuollollinen yhteistyö oppilaitoksissa käynnistetään, jos opiskelija tarvitsee moniammatillisen yhteistyön tukea opiskeluunsa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

15 152, SOTELA :00 / Pykälän liite: selvitys aluehallintovirastolle VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN Kotkassa käynnistettiin alkaen nuorten psykososiaalisia palveluita vahvistamaan Nuorten Vatupassi. Nuorten vatupassi on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu kaikille vuotiaille kotkalaisille nuorille ja heidän perheilleen, Nuorten Vatupassin palveluissa työskentelee tällä hetkellä 2 sosiaaliohjaajaa, ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osa-aikainen lääkäri. Myös koulupsykologit ovat kiinteä osa Nuorten Vatupassia. Yhteyttä Nuorten Vatupassiin voi ottaa, jos: nuoren mieltä painaa kaveri-, perhe- tai ihmissuhdekuviot nuori tuntee itsensä masentuneeksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi perheen elämää sekoittaa murrosiän kuohut olet huolissasi nuoren terveyteen, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä asioista haluat apua nuoren vanhemmuuteen. 4. Oppilaitosten (ammattioppilaitokset, muut 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut) opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ei tarkasteta 3 vuoden välein tai vastaus on puutteellinen Toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun tilojen osalta tarkastusten teossa on tapahtunut muutos asetuksen (338/2011) voimaantulon jälkeen. Ympäristöterveyden terveystarkastaja on ottanut asian huolekseen ja ilmoittaa opiskeluterveydenhuollon esimiehelle vuosittain tarkastettavat kohteet. Näin tieto tarkastuksesta ja sen ajankohdasta saadaan oppilaitosten terveydenhoitajille. Ongelmana on aikaisemmin ollut, että oppilaitoksen taholta ei ole muistettu kutsua terveydenhoitajia mukaan ja koska tietoa tarkastuksen ajankohdasta ei terveydenhoitajilla ole ollut, niihin ei ole voitu osallistua. Tarkastukset tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa ovat mukana oppilaitoksen, työterveyshuollon, ympäristöterveyden ja työsuojelun edustajat sekä oppilaitoksen terveydenhoitaja. Kotkassa Maija Valta terveysjohtaja Hannele Pajanen hyvinvointineuvolan johtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

16 153, SOTELA :00 SOTE: 1421/2014 Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Sotela Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Etelä-Kymenlaakson aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten Kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? 2. Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon?./. Aluehallintoviraston selvityspyyntö./. Selvitys aluehallintovirastolle Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyynnön sekä hyväksyy liitteenä olevan terveysjohtajan laatiman selvityksen. Ote: Aluehallintovirasto Oikaisuvaatimusohje

17 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

18 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: AVI-selvityspyyntö

19 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Terveydenhuollon vastuualue Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Selvitys hoitoon pääsystä ja AVO-Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kotkan kaupungin kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä ja AVO- Hilmon käyttöönotosta Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kansanterveyslain 44 :ään. Selvitys tulee antaa mennessä, mutta terveysjohtajan Maija Vallan pyynnöstä aluehallintovirasto (Anne Hiiri) myönsi selvityksen antamiselle jatkoaikaa saakka. Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömän hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Maaliskuun 2014 tiedonkeräyksen mukaan Kotkan kaupunki ei ole toimittanut AVO-Hilmo -tietoja hoitoon pääsystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää Kotkan kaupunginhallitusta antamaan selvityksensä seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kotkan terveyskeskuksessa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa? Vastaus: Perusterveydenhuollossa seurataan hoitoon pääsyn toteutumista kolmas (3) vapaa-aika. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsystä tehdään seuranta neljästi vuodessa eli ajanvarausohjelmasta tutkitaan, missä löytyy ensimmäinen ja toinen vapaa toimenpideaika sekä ensimmäinen ja toinen vapaa vastaanottoaika. Ajanvarauskirjat ovat auki puoli vuotta eteenpäin ja puolen vuoden sisällä pystytään kaikille aikaa tarvitseville antamaan vastaanottoaika. Yksittäisen asiakkaan ajanvaraustiedoista pystytään tarkistamaan, milloin vastaanottoaika on annettu. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

20 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Mikä on keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa ja onko terveyskeskuksessa yli 3kk terveyskeskuksen vastaanotolle odottaneita potilaita? Vastaus: Perusterveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi on ollut noin 4-6 viikkoa. Yli 3 kk terveyskeskuksen vastaanotolle jonottaneita ei ole tällä hetkellä. Suun terveydenhuollossa odotusajan pituus riippuu asiakkaan hoidon tarpeesta. Kiireellisen hoidon saa tarvittaessa samana päivänä, muuten odotusaika hoitoon on 2-4 kk hoidon tarpeesta (kiireellisyysasteesta) riippuen. Oireettomat, (määräaikais)tutkimukseen hakeutuvat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä noin 5 kk, mikäli mitään erityistä syytä tutkimuksen kiirehtimiseen ei ole. 3. Mikä on keksimääräinen odotusaika hoidon saamiseksi Kotkan kaupungin suun terveydenhuollossa ja onko yli 6 kk terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle odottaneita potilaita? (lukumäärä) Vastaus: Ks. yst. edellinen vastaus. 4. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3kk perusterveydenhuollossa tai yli 6 kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mistä pitkät odotusajat johtuvat? Vastaus: Lääkäriaikojen puutteesta, jos odotusaika venyy yli 3 kk. 5. Mikäli Kotkan kaupungissa on yli 3 kk perusterveydenhuollossa tai yli 6kk suun terveydenhuollossa hoitoa odottaneita, mihin toimenpiteisiin Kotkan kaupunki on ryhtynyt odotusaikojen lyhentämiseksi? Vastaus: Kotkan kaupungin perusterveydenhuollossa on ostettu lääkäripalveluja ruuhkan purkamiseksi, ettei yli 3 kk odotusaikoja pääse syntymään. Lisäksi helmikuussa 2015 otetaan käyttöön palveluseteli kiireellisen lääkärin vastaanottotoiminnan tueksi. Tämä vapauttaa osaltaan resursseja kiireettömälle lääkärin vastaanotolle. 6. Milloin Kotkan kaupunki ottaa käyttöön AVO-Hilmon? Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

21 153, SOTELA :00 / Pykälän liite: Selvityspyyntö-Avi Vastaus selvityspyyntöön Vastaus: Kotkan kaupunki siirtyy AVO-Hilmon käyttöön v aikana. Hankinnan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Kotkassa Maija Valta Terveysjohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

22 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Aluehallintoviraston päätös: toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen valtakunnallinen valvonta Sotela Valmistelija: Sosiaalityön johtaja Anna Liakka, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja antanut tuolloin selvityksen asiasta aluehallintovirastolle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on toimeentulotuesta annetun lain 14 b :n mukaan velvollisuus pyytää kunnilta kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 a :ssa säädettyjen määräaikojen toteutumisen ja seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. THL:n tulee luovuttaa annetut tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Aluehallintovirastolla ja Valviralla on yhdessä laadittu toimeentulotuen määräaikojen noudattamista koskeva valvontaohjelma vuosille Valvontaviranomaisten toimenpiteet perustuvat THL:n määräaikojen toteutumista koskevan kyselyn seurantatietoihin ja valvontaohjelmaan ja sen toteuttamisohjelmaan. Ensimmäinen valtakunnallinen kysely toteutettiin keväällä Valvira on toimittanut THL:n tekemän kyselyn tulokset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valvontaa varten. Sosiaalihuoltolain 57 :n mukaan, jos sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta on menetellyt virheellisesti tai jättänyt sosiaalihuoltoa toteuttaessaan velvollisuutensa täyttämättä, Valvira ja aluehallintovirasto voivat antaa kunnalle taikka virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle. Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vastausten perusteella ilmeni, että Kotkassa oli toimeentulotuen käsittelyssä huomattavia viiveitä eli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan kesti 30 % päätöksistä ja vähintään kolme arkipäivää 15 % päätöksistä. Lautakunta antoi selityksensä asiassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta selvitti, että kevään aikana työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Tästä huolimatta käsittelyajoissa ei päästy lain säätämään enimmäisaikaan. Lautakunta päätti, että sosiaalityön tehtäväalueelle (nyt Kotkansaaren sosiaalitoimistoon) palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä ajalle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt antaa Kotkan kaupungille huomautuksen toimeentulotukihakemusten käsittelylle laissa säädetyn määräajan huomattavasta rikkomisesta. Muilta osin asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Kevään seurantaa vastaava valtakunnallinen seuranta tehtiin lokakuusta Tämän selvityksen mukaan hakemuksista 1,5 %:ssa käsittelyaika oli 1 2 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan ja vähintään 3 päivää yli lain määrittämän käsittelyajan 2,7 %:ssa. Yhteensä 4,2 % hakemuksista käsiteltiin siis myöhässä. Kaikkiaan myöhässä käsiteltyjä hakemuksia oli 78 kpl. 95,8 % hakemuksista käsiteltiin lain määrittämässä määräajassa ja näistä 32 % yhdessä päivässä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

23 154, SOTELA :00 SOTE: 1256/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Samalla lautakunta merkitsee tiedoksi tilanteen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet ja muutokset käsittelyajoissa. Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 155, SOTELA :00 SOTE: 1643/2014 Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen puh Controller Maija Spännäri, puh Vanhustenhuollon rakennemuutos on edennyt vaiheeseen, jossa hoivapaikan saa nyt viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Toukokuussa 2015 saamme käyttöön Karhuvuorikodin laajennuksen 65 hoiva-asumisen paikkaa ja pystymme tarjoamaan toimintansa lopettavan Pihkapolun hoivakodin asukkaille (38) tarkoituksenmukaiset kodit. Näin ollen pystymme palauttamaan City-kodissa olevat Pihlakodin (kerrosten 2-4) asukaspaikat tehostetusta palveluasumisesta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Pihlakodin muutos sisältyy valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (Kv ). Citykodin Pihlakotien 2-4 toiminnan muutos./. Pihlakodissa (kerrokset 2-4) on asukkaita on 27 ja hoitohenkilöstöä yhdeksän (9). Pihlakotiin muuttavien uusien asukkaiden valintakriteerinä pidetään tuen ja hoivan tarvetta, mitkä on määritelty liitteessä 1. Asukasvalinnat tehdään kaupungin SAS-työryhmässä. Asukasmaksut määräytyvät kotona annettavien palvelumaksujen mukaisesti (säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko alkaen). Maksu perustuu palvelun laatuun, määrään ja palvelunkäyttäjän maksukykyyn. Lisäksi peritään palveluasuminen perusmaksu ja tarvittaessa tarvikemaksu. Asukkaalle jää maksettavaksi vuokra, ateriamaksuja, lääke-, siivous ja pesulakustannuksia../. Maksut on määritelty liitteessä 2. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Pihlakodin toiminnan muutoksen esitetyn mukaisesti. Ote: Tuula Karttunen Mira Silvennoinen Markku Ahonen Oikaisuvaatimusohje

25 156, SOTELA :00 SOTE: 1644/2014 A-klinikkasäätiön kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen irtisanominen Sotela Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt A-klinikkasäätiön kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen kokouksessaan Sopimus koskee A-klinikkasäätiön päihdehuoltolain mukaisia palveluja ja on ollut voimassa lukien. Ostopalvelusopimuksen piiriin ovat kuuluneet seuraavat Kymen A- klinikkatoimen tuottamat päihdehuoltolain mukaiset palvelut: polikliininen päihdehuolto nuorisoasematoiminta katkaisuhoitoasema kuntoutuskodit päiväkeskustoiminta. Lisäksi tarvittaessa on ostettu henkilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla iäkkäille päihdeongelmaisille palveluasumista 12-paikkaisesta Yhteisökoti Valkamasta sekä nuorille vuotiaille Nuorten hoitoyhteisö -Stopparin lastensuojelulain mukaisia palveluja../. A-klinikan kanssa tehty sopimus on liitteenä. Toimintaympäristö on muuttunut ja päihdehuollon palvelut vaativat uudelleenjärjestelyjä. Kaupunki on käynnistämässä alkuvuodesta 2015 koko päihdehuollon toimintamallin selvitystyötä. Ostettavat päihdepalvelut on jatkossa kilpailutettava, joten senkin vuoksi sopimus joudutaan irtisanomaan. Näistä syistä esitetään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun mennessä. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa liitteenä olevan A- klinikkasäätiön ostopalvelusopimuksen päättymään Ote: A-klinikkasäätiö Oikaisuvaatimusohje

26 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

27 156, SOTELA :00 / Pykälän liite: Ostopalvelusopimus_A-klinikka

28 157, SOTELA :00 SOTE: 500/2014 Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen avustushakemus Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh ja controller Maija Spännäri, puh Kohti työtä ry on perustettu tammikuussa 2014 ja sen tarkoituksena on käynnistää työttömien yhdistystoimintaa Kotkan alueella. Yhdistys toimii työnhakijoiden edunvalvojana ja vertaistukijana. Yhdistyksen on tarkoitus toimia myös työllistäjänä ja tätä varten se on hakenut ELYkeskukselta hankeavustusta Nuotta - vetoa työelämään -hankkeelleen. Hankeaika on Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päätti Kotkan kaupungin osallistuvan enintään euron osuudella Nuotta - vetoa työelämään -hankkeen rahoitukseen vuonna Jatkovuosien osalta asia voidaan käsitellä, kun toiminta on käynnissä ja yhdistys on selvittänyt myös muut rahoitusmahdollisuudet. ELY-keskus edellyttää kuntarahoitusta tällaisille hankkeille. Hankkeen ohjausryhmään odotetaan myös kuntien edustusta. Kotkan edustajana ohjausryhmässä on ollut työvoiman palvelukeskuksen johtaja Juha Reihe. Hanke hakee vuodelle 2015 avustusta toimintaan euroa sekä tilavuokraa euroa eli yhteensä euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, erityisesti alle 30- vuotiaat. Hankeaikana tavoitteena on työllistää kaikkiaan 60 henkilöä. Pääpaino on palkkatuetussa työssä ja sen järjestämisessä yhdistys tekee yhteistyötä seurakuntayhtymän kanssa. Lisäksi Kymin seurakunta on vuokrannut toiminnalle tilat sekä diakonin työpanosta. Hankehenkilöstön määrä on kaksi. Vuonna 2014 hanke on työllistänyt palkkatuella 13 henkilöä. Kotkan kaupunki myönsi yhdistykselle lainan 15 henkilön ensimmäisen kuukauden palkkoihin. Syksyllä työllistämättä jäi noin 20 henkilöä palkkatuen soveltamisen uusien ohjeiden vuoksi. Tämä merkitsi myös peruuntuneita yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Työkokeilussa on vielä loppuvuodesta 3 5 henkilöä. Kaikkiaan työkokeilussa on vuoden aikana ollut 12 henkilöä. Hanke suunnittelee ensi vuodelle työllistävänsä 37 pitkäaikaistyötöntä lähinnä palkkatuella. Yhteistyökumppaneina ovat Kymin seurakunta, paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset sekä Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta. Hankkeessa työskentelee ensi vuonna kolme henkilöä. Hankkeen ELYkeskukselle esittämä kokonaisbudjetti on euroa, josta työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetaan euroa. Pyhtään kunnalta haetaan toiminta-avustusta euroa. Vuokrakustannukset eivät näy hankekustannuksissa, koska niitä ei hyväksytä hankekuluiksi. Sosiaalihuollon osuuksina meneillään oleviin hankkeisiin on sidottu euroa vuodelle Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Myönnettävä avustus on käyttösuunnitelmassa katettava muista menoista. Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 KUNTAINFO Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien Toimeentulotukilain 11 :ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille Perusturvalautakunta 3 12.01.2017 Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille 500/02.08.00/2016 PL 3 Valmistelijat: palvelupäällikkö,

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

/ /2015, 485/ /2012, 224/05.00/2013, 588/ /2013, 139/ /2016, 489/06.00/2014

/ /2015, 485/ /2012, 224/05.00/2013, 588/ /2013, 139/ /2016, 489/06.00/2014 Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 62 29.11.2016 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 471/02.05.01/2015, 485/05.20.03/2012, 224/05.00/2013, 588/05.03.03/2013, 139/05.05.02/2016,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien Sosiaali- ja terveyslautakunta 466 21.12.2011 Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien STLTK 466 Sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2011 antama kuntainfo 7a/2011: Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien 1. Perusosan

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Projektinhallinnan konsultointipalvelut sosiaali- ja terveysvirastoa varten HEL 2016-002088 T 02 08 02 00 H041-16 Päätös Päätöksen perustelut Hankinnan kohde Hankintamenettely

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.04.2013 Sivu 1 / 1 1381/00.01.03/2013 121 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Unto Ahvensalmi, puh.

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - KSTHKY:N VAMMAISNEUVOSTO 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kuusisto Eeva-Kaisa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Valvonnassa ilmenneitä asioita

Valvonnassa ilmenneitä asioita Valvonnassa ilmenneitä asioita Anne Kejonen Terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Anne Kejonen, terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 28.9.2016 5/2016 Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien johtajille, sosiaali- ja terveyslautakunnille tai vastaavia tehtäviä hoitaville toimielimille,

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 100813 Kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut, Joensuun kaupunki Hankinnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Avopediatrian jaosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Henrikka Aito 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot