ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS"

Transkriptio

1 ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS Maailmalla meidän ympärillä on paljon lähde-energiaa ja ihmiset ovat oppineet käyttämään ja hyödyntämään sitä. Lähde-energiaa voidaan kuvata pysyvänä tai väliaikaisena energiana. Väliaikaisena energiana ovat: aurinko ja tuuli, vaikka niillä on melko paljon potentiaalia, mutta se on väliaikaista ja alueellisesta. Taloudellinen tehokkuus väliaikaisten lähteiden käyttö on kyseenalaistettu monien tekijöiden takia, jotka vaikuttavat lopullisesti tuotetun energian yksikköhintaan. Pysyvänä energiana voidaan katsoa luonnollisten prosessien käyttöä ja aineiden muodostumista luonnossa energiatuotantoa varten. Tässä tekniikassa haittoina ovat taloudelliset tekijät, jotka johtavat piilotettuun inflaatioon käyttämällä tätä tekniikkaa, ja epävakaus suunnittelussa laitteiden käyttöajassa, joka aiheuttaa jalostettuun raaka-aineen vaihtelevaa laatua. Valtava osa energialähteiden käytöstä koskee taloudellisia ja poliittisia ongelmia. Monet valtiot eivät voi riittävästi turvata omia tarpeitansa käyttämällä oman alueen resursseja. Näissä olosuhteissa valtion talous riippuu energian maailmanmarkkinahinnoista, joka johtaa inflaatioon näissä maissa. Lopuksi, näiden maiden riippuvuus ulkoisesta energiasta luo virheellistä maailmantaloutta, jossa lisäarvoa leijonanosa valmistetuista tuotteista menee kulutettuihin energianlähteiden maksamiseen, ruokkimalla muiden maiden taloutta. Mitä tapahtuu, jos tulee mahdollisuus saada energiaa näiden valtioiden alueelta? Kuinka myönteisesti tämä prosessi vaikuttaa talouteen, poliittisen riippumattomuuteen ja ihmisten hyvinvointiin? Itse asiassa uusi teollisuus tuo uusia työpaikkoja, uusia talous toimialoja ja kuluttajia maan sisällä, mikä lisää verorahaa, talousarvioon tuottoa ja hyvinvointia kansalaisille. Ja jos ehdotettu teknologia on vielä ympäristöystävällinen? Meidän vain täytyy katsoa luonnon prosesseihin eri näkökulmasta ja käyttää sitä energiaa, joka on luonnon aineiden kierrossa, säilyttäen tasapainon, jonka avulla voi vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristöön, mikä johtaa aiemmin huonontuneen tasapainon palauttamiseen. Tällä hetkellä maailmalla on tarve energialähteistä, jonka tuotannolla: a) on myönteinen vaikutus ympäristöön, b) valmistetun energialähteen käyttö on mahdollista ilman kuluttavien laitteiden kokonaan uusimista, c) koko energian tuotanto aikana valmistetun hiilidioksidin määrä on pienempi tai määrä on yhtä suuri, kuin polttoaineen tuotannossa sen imeytymismäärä. Useimmin yhdenmukaistetaan edellä mainittuja edellytyksiä mikä on luonnollinen prosessi metaanin muodostumisessa luonnossa. Tämä prosessi on yleinen (kaikkialla esiintyy), ja metaanin käyttö on mahdollista ilman tuotannon kokonaan uudistamista. 1

2 Metaanin muodostuminen viljelyn luonnollisena prosessina, kuin energianlähde, jolla on melko syvät historialliset juuret. Tästä prosessista ensimmäinen maininta menee ensimmäiselle vuosisadalle ekr.. Niinä päivinä, alemánit (yksi saksalaisten heimoista) käyttivät suokaasua kodin valaistusta varten. Metaanin kulttuurin alku käyttöä voidaan katsoa kehittyneen 16-luvulla. Kiinassa, sitä on opittu saamaan, erikoisista rakennelmista jota on kutsuttu "kiinalaiseksi kupoliksi." Termi "biokaasu" tässä teknologiassa syntyi 20-luvulla. Taloudellista vaikutusta biokaasun käytöstä on laskettu vuonna viime vuosisadalla Kiinassa ja se on saanut korkeimman tehokkuus arvon. Tämä arvo osoittaa meille, miten biokaasuongelma voidaan ratkaista epätavallisella tavalla. Ensinnäkin on käytössä maan sisäinen voimavara, joka ei edellytä valtion tukea. Toiseksi, vähenee ostetun energian määrä kotimaan tarpeisiin kulutusta varten ja joka on noin 4 miljardia m3 kaasua vuodessa, mikä lopulta mahdollistaa Kiinan taloudelle olla itsenäisempi tietyillä aloilla riippumatta maailmanmarkkinoiden energian hinnoista sekä saavuttaa kotitalouksien hyvinvointia. Ja tämä on vain pieni osa mahdollisista säästöistä, joita saadaan vain fossiilisten energiavarojen ostosta. Tällä hetkellä kerätty ja analysoitu runsaasti tilastoaineistoa, jotta voidaan määrittää hyviä ja huonoja tämän teknologian puolia. Biokaasuteknologiaa ei voida pitää epäluotettavana, koska tämä teknologia tulee luonnon luonnollisista prosesseista. Samoin sitä ei voi kutsua innovatiiviseksi ja vaihtoehtoiseksi, koska on jo vuosisatoja vanha historia palokaasun käytöstä. Tilastotietojen analyysin avulla löytyi tehokkuutta lisääviä keinoja käyttämällä seuraavia tekniikkoja a:) paikallisen tuotannon sijainti lähellä raaka-ainelähteitä, b) vaihtuva biokaasun tuotanto useiden erilaisten raaka-aineiden monimutkaisen toiminnan vuoksi, c) käytetylle polttoaineelle on tarve jätehuollossa tai tulee kalliimmat tuotantokustannukset, d) ensimmäisen sukupolven toiminta biopolttoaineella, joka korvaa tavanomaisten viljelykasvit ja aiheuttaa piilotettua inflaatiota, e) epätäydellinen biokaasulaitteiden rakennelma johtaa toimintahäiriöihin, jotka merkittävästi vähentävät biokaasun tuotantoa, mikä aiheuttaa kuluttajien menettämistä e) teknologian mahdottomuus on tehdä laitoksista tehokas menettämättä taloudellista tehokkuutta. Oman projektin kehittämisessä olemme ottaneet huomioon edellä mainitut haitat ja tehneet muutoksia nykyiseen prosessiin kompensoidaksemme haittoja olemassa olevassa teknologiassa. Ensimmäinen asia, mitä me huomasimme, oli polttoaineen tuottaminen biokaasulaitosta varten. Tällä hetkellä polttoaineena ovat viljelykasvit, maatalouden jäämiä, kotitalouksien jätevedet ja lanta. Tilasto analyysien mukaan biokaasulaitteiden toiminnasta Saksassa on, että monet näistä komponenteista käytetään yhdessä muiden kanssa. On selvää, että on jotain, jota on käytettävä, kuten lantaa. Mutta toiminta pelkällä lannalla, kuin useammalla raaka-aineella aiheuttaa pitkän takaisinmaksuajan, joten taloudellisista syistä on järkevä ottaa käyttöön ylimääräinen polttoaine viljelykasvien muodossa. Kuitenkin biopolttoaineen jalostus teknologia alhaisissa lämpötiloissa, biokaasulaitoksessa mahdollistaa taudinaiheuttajien ja viruksien tarttumisen eläinten ulosteista. Eli, se edellyttää jatkojalostusta ja puhdistusta. Laitteiden toimintaa varten tarvittavan raakaaineen kysyntä lisää ravintokasvien kysyntää energiakasveina, mikä aiheuttaa niiden kallistumista. On tosiasia, että raaka-aineeseen vaikuttaa vuodenaika ja se taas biopolttoaineen laatuun, koska varastoinnin aikana vihreän biomassan laatu heikkenee ja osittain varastotiloissa tapahtuu 2

3 käymistä. Kylvetty alue voi tuottaa vain tietyn määrän biomassaa. Tuotettua biomassaa ei ole kannattavaa kuljettaa pitkiä matkoja siinä muodossa, jossa se toimitetaan biolaitoksille käytettäväksi. Lisäksi, nykyiset viljelykasvit, joita käytetään biokaasun tuotannossa ovat ensimmäinen sukupolven biopolttoaineena, ja joiden käytön lähitulevaisuudessa Euroopan unioni aikoo kieltää. Vastaavasti, hankkeen kehittämisessä, tulimme siihen tulokseen, että seuraavan biopolttoaineen pitäisi olla huomattavasti tuottavampi. Siinä pitää olla enemmän energia potentiaalia ja vähemmän viljely kustannuksia. Uuden energiakasviviljelyn käyttöön otto ja sopivuus prosessisiin testauksen jälkeen. Testit on toteutettu äärimmäisissä olosuhteissa, jossa oli tarkkailtu koko prosessia viljelystä käsittelyyn asti, niinpä me voimme sanoa varmuudella, että uusi toisen sukupolven biopolttoaine on löydetty. Testaamamme kasvi ylittää jopa pahimmissa olosuhteissa, maissin satoisuuden 3 kertaisesti, ja ihanteellisissa olosuhteissa 36 kertaisesti Tämä kasvi voidaan kasvattaa ilman maatalousmaan käyttöä, samoin sillä on suurempi energia potentiaali, kuin nykyisin käytössä olevissa kasveissa. Toisen sukupolven biopolttoaineen kehitysprosessissa, tulimme siihen tulokseen, että on taloudellisesti mahdollista jalostaa vihermassaa viljely alueella, jolloin biomassaa voisi kuljettaa pitkiäkin matkoja. Tuotantojärjestelmän osat, jotka liittyvät samaan klusteriin jakaa ne seuraaviin ryhmiin: a) kasvatus ja korjuu, b) biopolttoaineen valmistelu, c) biopolttoaineen jalostaminen metaanin kanssa ja d) biokaasulaitoksien ylläpito. Talousarviointiprosessia varten sovelletaan pessimistinen skenaario. Ensinnäkin aloitetaan viljelystä. Luonnon (villi) olosuhteissa tämä kasvi saa korkeat vihermassa arvot. Kasvien viljely väistämättä aiheuttaa joitakin kustannuksia sen viljelyssä ja keruussa. Olemme kehittäneet melko halvan viljely tavan keinotekoisissa olosuhteissa. Tutkittaessa viljellyn vihermassan peruskustannuksia (samanlainen viljely, kuin rehukasvituotannon). Viljely kustannukset (vihreän massan arvioitu kasvu on 10 tonnia per vuorokausi hehtaarilta, jos maatalouden jakso on 150/240 päivää): Siementen osto n / u Mekaaninen kastelu 1 ha minimi / maksimi per kausi, hinta 1 kw 1,2, 274 kw / 328 kw 329/657 Yhteensä tuotantokustannukset kauden minimi / maksimi per 1 ha 1929/3257 Kustannukset 1 tonni biomassan tuotettu vähimmäismäärä, 4,3 tonni Työvoimakustannukset 30 % 1,3 / t Tuotannon kannattavuus 20 % 0,9 / t Arvioitu myyntihinta 6,5 / t Maatalouden tuotto jakso minimi / maksimi kestoinen, t/ga/ t / ha kosteus 50 % 3

4 Laskelmista on jätetty huomioimatta työkustannukset, joita tarvitaan materiaalin järjestelyyn tuotantolaitoksessa ja siementen hankintaa varten, koska niitä tarvitaan vain tuotantotoiminnan alku vaiheessa. Myöhemmin aiheutuu kustannuserä siementen säilyttämisestä. Toinen vaihe on biopolttoainetuotannossa vihermaan käsittely, luomalla tarvittavat ominaisuudet b- tuotanto prosessia varten. Vähentämällä lopputuotteen kosteuspitoisuutta jopa 10 12%, biopolttoaineen tiheys kasvaa kg per m3. se antaa biomassalle logistista houkuttelevuutta ja minimoi käytetyn polttoaineen kustannukset biopolttoaineen käyttämisessä yhdessä lantamassan kanssa ja täysin vältetään jätekustannuksia biokaasu tuotannossa tästä raaka-aineesta. Polttoaineen valmistamisessa voidaan käyttää kiinteitä ja liikkuvia laitteita, jotka toimivat pareittain, joista toinen tuottaa tarvittavan energian ja toinen - käsittelee raaka-aineita. Biomassaa muutetaan biopolttoaineeksi: Tuotantokustannukset 1 tonni biopolttoainetta kosteudella 10 %, jonka tiheys on kg/m3 raakaaineen kosteus 50 % Raaka-ainekustannukset 12 Lämpö- ja sähköenergian kollektiivisesti 1200kW 12 Veden hankinta teollisuus tarpeisiin * 1-9 tonnia hinnalla 4 / m Laitteistojen poistoja 12 euroa Henkilöstökulut 9,8 euroa Liiketoiminta kulut 6,08 euroa Raaka-aineen jalostus (teknologinen koostumus) 4,2 euroa Maksimaalinen tuotannon omakustannushinta 92, 38 euroa Tuotannon kannattavuus 20% 18,48 euroa Arvioitu myyntihinta 110,86 euroa Suorituskyky, minimi / maksimi laskemalla biopolttoaineen valmistus, kosteuspitoisuus 10% 247,5 t / ha / 495 t / ha. Laskelmat on esitetty, tuotantoresurssista jota varten raaka-aine ostetaan markkinoilta. Kustannukset määräytyvät viljelymaan etäisyydestä. Pääsääntöisesti, rahdin kuljetus kaksinkertaistaa raaka-aineen arvon. Polttoaineen hinnan ollessa noin 222 euroa tonnilta. Laskelmissa perhe tarvitsee lämmitykseen ja sähköön 100 m2 2-kerroksisessa talossa, jossa asukkaita on 3 henkilöä kw, perheessa on 1 auto, jonka vuosittainen ajokilometrimäärä on km. Esimerkki perheelle seuraava laskelma: Metaanilla alin lämpöarvo 35,6 MJ/m3 tai 9,8 kwh/m3 Metaani biokaasu-puhdistuksen jälkeen 95 %, pienin biokaasun palamislämpö 33,82 Mor/m3 Generaattoreiden tehokkuus 33-40% 3,1 kw/m3 (30% hyötysuhde) Kattila laitteiden hyötysuhde 90-95% 8,45 kw/m3 (90% hyötysuhde) Sähkölaitteiden käyttö kerroin 0.5 Kattila laitteiden käyttö kerroin 0,8 Metaanin käyttö polttoaineena muuntokerroin 0,88 Ulkoinen ja sisäinen laite kuormitus: Kompressorin kapasiteetti on 3 kw: sta 10 m3 kaasun paine 200 bar 0,03 kw / vrk, 0,9 kw / kk 4

5 Kompressorin kapasiteetti on 3 kw per 10 m3 kaasua 200 bar 0,03 kw / vrk, 0,9 kw / kk Lämmitys pumppu 0,1 kw / h 2,4 kw / vrk 72 kw / kk 1kW pumppu kuormitus ja sekoittaminen per päivä 3 kw / vrk 90 kw / kk Biomassan murskaaja 5 kw 1,3 kw / vrk 39 kw / kk Hiilidioksidia absorboiva kaasunpoisto 5 kw 1,3 kw 39 kw / kk Lämpöenergian korvaamista koskevan lämpöhäviöt fermentoria 1,73 kw / h 1245,6 kw / kk Lämpöenergian päivittäinen tarve lämmitykseen 5,8 kw 174 kw / kk Tarvittava määrä lämpöenergiaa (asunnossa tavallinen ikkunalasitus kylmänä aikana) 7,5 kw / h 5400 kw Tarvittavan sähköenergia määrä lämmitys prosessia varten 2,4 kw / vrk 72 kw / kk Tarvittava määrä lämpöenergiaa kuuman veden tuotantoon 697 kw / kk Sähkölaitoksen käyttöön 313,8 kw / kk Lämpöenergialaitoksen käyttöön 1419 kw / kk Liitetty sähköteho on 600 kw / kk Liitetty lämpökapasiteetti 6097 kw / kk Kokonaissähkön kulutus - 913,8 kw / kk ja 2952,9 kw lämpöenergiaa K = 0,5, tai 588 m3 biokaasua Kokonaislämpöenergian kulutus kw / kk K = 0,8 tai 750 m3 biokaasua Kokonaisbiokaasun kulutus m3 (kulutuksen laskeminen alkaen kylmimmästä kuukaudesta) Biopolttoaineen alin määrä tuotantoa varten 2,7 tonnia Kokonaismäärä biokaasua lämpimien kuukausien aikana m3 (käyttämätön lämpöenergia 1952,9 kw) Äärimmäisissä olosuhteissa tuotetun biokaasun määrä lämmitys- ja sähkö tarpeisiin on 9400 m3, jossa on huomioitu moottori polttoaine m3. Koko tuotantoa varten tarvitaan biokaasua 23,8 tonnia vuodessa. Polttoaineen hankintakustannukset ovat noin 5283 euroa vuodessa. Kustannukset on laskettu ilman poistokustannuksia. Karkeasti ottaen poistokustannukset tilastotietojen mukaan ovat noin 2,5 % vuodessa peruslaitteiden osalta. Keskimääräiset energiakustannukset Euroopassa: sähkö 0,225 euroa / kw (ilman perusmaksua), moottoripolttoaine 1625 euroa / l, lämpöenergian keskihinta 0,19 euroa / kw. Vuosi hyötytuottavuus on 7200 kwh sähköä, kw lämpöenergiaa, korvattiin 1650 litralla moottori polttoainetta, kokonaisostokustannukset ovat 12046,41 euroa ilman perusmaksua. Säästöä laitteen käytöstä on 6763,41 euroa. Generaattorilaitteen käyttämisellä voidaan saada laite toimimaan tehokkaammin Edellä mainittujen parametrien perusteella voidaan laskea tarvittavan alueen koko biomassan tuotantoa varten sekä tämän laitteen ympärivuotista toimintaa varten. Laskettaessa, minimi / maksimi kasvuajan kesto, sekä huomioiden 25 % lisä aluevaraus. Tarvitaan 661:sta m2 1330:een m2. Biokaasulaitoksen jälkilämpöä käytettäessä syntyy mahdollisuus kasvattaa biomassaa äärimmäisissä olosuhteissa sekä lähellä laitosta mikä huomattavasti vähentää kustannuksia. Vaihtamalla biomassan valmistusprosessia viljelyn osalta, jalostetun polttoaineen tarve pienenee 20 %, mutta työvoimakustannukset nousevat. Lopullisen tulos laitoksen toiminnasta äärimmäisessä olosuhteissa on positiivinen ja vähentää vuotuisia kustannuksia 20 % ja jopa enemmän. Biokaasulaitoksen toiminnan tase tehostaa klusterin toimintaa kokonaisuudessa, mikä antaa laajat mahdollisuudet valmistaa energiaa kansallista sekä teollisuuden kulutusta varten. 5

6 Alkuvaiheen markkinaolosuhteissa tavaran toimitus on täysin päällekkäin eli markkinoiden kehittyessä hinnat laskevat. Tällä hetkellä hinnan alentaminen on mahdotonta objektiivisista syistä. Samoin tällä hetkellä on vaikea arvioida aikaa, jossa tulee tarve luoda biokaasulaitoksiin erikoistuneita toimijoita. Tässä projektissa etsittiin kustannustehokasta energiavarojen tuotantoteknologiaa talvikauden olosuhteissa mahdollisuutta käyttää perinteisiä energialähteitä, joissa voidaan käyttää paikallisia polttoaineita. Merkittävänä tekijänä teknisissä ratkaisuissa sekä biokaasulaitoksen käyttämisessä olivat vaikeudet rakennustöissä ja laitoksien lyhyt elinkaari äärimmäisissä olosuhteissa. Projektin kehityksen aikana seuraavat ongelmat saatiin ratkaistua kokonaisuudessaan. Teknologiamme käyttää fermentori prosessia. Samoin olennaisesti on muuttunut polttoaineen tankkaus prosessi. On otettu käyttöön automatisoitu tapa murskata biomassaa, joka huomattavasti lyhentää murskaamis aikaa sekä energiankulutusta. Alhainen polttoaineen kosteuspitoisuus ja sen käyttö pääaineena tai seospolttoaineena antoi mahdollisuuden tehostaa bioreaktoria. Laitteen automatisoinnin tarve johtui biokaasun määrän saamisesta sekä useimmissa tapauksissa kyvyttömyytenä palkata ammattitaitoista henkilöstöä. Kyky hallita (vähentää ja kasvattaa) biokaasun tuotantomääriä, käyttää vakiomoduuleja jotka antavat mahdollisuuden vähentää korkeita kustannuksia lähestytään 100 % fermentorin käyttöastetta. Metaanin varastointi on antanut toimintatehokkuutta biokaasu laitteistolle ja huomattavasti vähentänyt onnettomuusriskiä. Metaania varastoidaan hiilidioksidia ja rikkivetyä puhdistusprosessin jälkeen. Jatkuva metaanin varastointi auttaa huippukuormituksen aikana ja järkevästi jakaa resursseja. Tämä merkittävästi nostaa laitteiston kokonaistehokkuutta. Mahdollisuus käyttää vaihto vettä vähentää päivittäisiä lämmityskustannuksia jopa 80 %: Metaani on myös valmis käytettäväksi moottori polttoaineena. Tärkeimmät käytettävät tekniset ratkaisut biokaasulaitoksessa ovat viljely menetelmä ja biomassan valmistaminen. Ne ovat patenttihakemuksessa, jonka jätimme vuonna Tällä hetkellä osa tietoa on yhtiömme liikesalaisuutta, joiden paljastaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Paras suorituskyky vihreän massan lisäämisessä ja suuri energia potentiaali antavat mahdollisuuden käyttää biomassaa energialähteiden tuotannossa. Samoin käsitellyn polttoaineen käyttö merkittävästi lisää energiajärjestelmien luotettavuutta ja mahdollisuus käyttää laitteistoa pieneen tuotantoon ilman merkittävää kannattavuuden alenemista. Tämä puolestaan mahdollistaa tuottaa ja myydä pieniä erittäin kannattavia biokaasulaitoksia. Meidän ratkaisujen käyttäminen biokaasulaitoksessa merkittävästi vähentää käyttökustannuksia. Biokaasu jalostuksen ansiosta toiminnan huippukuormitukset ja suunnittelemattomat kuormitukset tasoittuvat, mikä antaa t aikaa kasvattaa biokaasulaitoksen kapasiteettia. Nykyaikana, kun energian hinta kasvaa jatkuvasti nousevat myös ympäristöverot, investointien vetovoima tällä alalle on suuri. Tuotantokustannukset käyttämällä teknologiaamme ovat selvästi alempia nykyisiin verrattuna. Mahdollinen markkinaosuus nykyisten energiatuotanto teknologioiden korvaamisessa on vähintään 25 %. Positiivisia ominaisuuksia projektissamme ovat sen korkeat sosiaaliset, ympäristölliset, taloudelliset ja strategiset linjaukset: - Uusien työpaikkojen luominen. - Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uudella fossiilisella polttoaineella. - Tuotannon kasvuvauhdin vähentäminen energiasäästö tarpeesta johtuen 6

7 - Autonomisilla alueilla on mahdollisuus olla riippumaton ulkopuolisesta energiasta - Inflaation vähentäminen ja kannattavuuden lisääminen maatalousalalla. - Budjetti kannattavuuden parantaminen kaikilla tasoilla. - Hiilivetypolttoaineen vähäinen vaikutus markkinahintojen heilahteluille kuluttajille. - Autonomisten alueiden hyvinvoinnin kasvu johtuu pääoman puutteesta. Tekstin kääntäjä (venäjä suomi): Irina Leppioja Projektisuunnittelija Barents Logistics 2 hanke Oulun yliopisto 7

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Biokaasuntuotannon kannattavuus

Biokaasuntuotannon kannattavuus Biokaasuntuotannon kannattavuus Ville Kuittinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus Sisältö Biotila hankkeen laskelmat Toni Taavitsainen, Envitecpolis PKAMK:n biokaasulaskurin tuloksia

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit 6.5.2014 Erkki Kalmari Prosessikaavio Jalostus -Liikenne -Työkoneet Biokaasu -Lämmöntuotanto -CHP Lanta Energiakasvit Jätteet (porttimaksut) Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus AGERAGAS INNOVATION OY Material Week Kannus 31.10.2016 MIKÄ ON AGERAGAS INNOVATION? Ageragas Innovation syntyi Agribisnes 1. jälkimainingeissa Syyskuussa 2016 perustettu Oy 8 osakasta, joista 5 maidontuottajaa,

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestointien taustaraportti (Luonnosversio 25.01.2011) Arvioita hake-, pelletti- ja olkilämmityksestä.

Energiantuotantoinvestointien taustaraportti (Luonnosversio 25.01.2011) Arvioita hake-, pelletti- ja olkilämmityksestä. 8.2.211 Energiantuotantoinvestointien taustaraportti (Luonnosversio 25.1.211) Arvioita hake-, pelletti- ja olkilämmityksestä Seppo Tuomi TTS Yleistä raportista Selvityksen tavoite, käyttötarkoitus ja kohderyhmä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Energiansäästö viljankuivauksessa

Energiansäästö viljankuivauksessa Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen 2 Sisältö Green Fuel Nordic Oy Strateginen näkökulma Taktinen näkökulma

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maataloustieteen päivät 2014 ja Halola-seminaari 12.2.2014 Tutkija, FM Ville Pyykkönen

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä Sisältö Johdanto Aine- ja energiatase Reaaliset rahavirrat, yritystaso rahatase Esimerkkejä: Kemiallisen massan eli sellun

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3.

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. OPETUSMATERIAALI PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. PERUNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4. UUDET

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Hanna-Liisa Kangas ja Jussi Lintunen, & Pohjola, J., Hetemäki, L. & Uusivuori, J. Metsäenergian kehitysnäkymät

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot