KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9."

Transkriptio

1 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ KOULUTUS - POLIITTISEN KYSELYN TULOKSET

2 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonranta Puhelin Sähköposti JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET, VALTAKIRJAT JA JÄSENMAKSUT Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni, Katja Kosonen, Mary Luokkamäki JÄSENMAKSUT Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuo dessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulko mailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa Muista ilmoittaa muuttuneet jäsentietosi! LAKIASIAT JA TYÖSUHDENEUVONTA (AKAVAN ERITYISALAT) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Minna Hälikkä, lakimies, yksityissektorin työsuhdeneuvonta Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset TYÖTTÖMYYSTURVA-ASIAT Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki TÄSSÄ LEHDESSÄ Toiminnanjohtajalta... 3 Akavan Erityisalat ja opiskelijat... 4 Kääntäjä kahden eettisen järjestelmän ristipaineessa... 6 Kolumni... 9 Mentorointi selkiyttää työuran suunnittelua Koulutuspoliittisen kyselyn tulokset Mihin kääntäjä- ja tulkkikoulutus on menossa? Venäjän kääntäjänä ennen ja nyt Business As Usual -sarjakuva KAJAWA KÄÄNNÖSALAN AMMATTILAISTEN JA OPISKELIJOIDEN JÄRJESTÖLEHTI Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Elena Gorschkow-Salonranta Toimitus: Katri Blomster, Jenny Jeskanen, Heidi Mittler, Vanessa Sjögren Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2400 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Aineistopäivä

3 TOIMINNANJOHTAJALTA MARKKU OJALA Opi perusasiat Elena Gorschkow-Salonranta toiminnanjohtaja Tänäkin syksynä monet aloittelevat opiskelijat ovat valinneet hyvän pääaineen: kielen kääntämisen. Onneksi olkoon! Käännösala on kasvava, mielenkiintoinen ja antoisa. Lisäksi se on työtä, jolla on vankka tarkoitus. Se mahdollistaa ihmisten välisen kommunikaation monella eri tavalla tässä yhä enenevässä määrin kansainvälistyvässä maailmassa. Kielet ja kääntäminen ovat monelle kutsumus. Sitä tehdään antaumuksella ja ylpeydellä omasta ammattitaidostaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sillä pitää myös voida elää. Käännösalalla on omat haasteensa. Erikois - osaa minen ja ammattitaito eivät valitettavasti aina näy alan arvostuksessa tai palkkauksessa. Ongelmina ovat yleissitovien työehtosopimusten puute, töiden pätkittäisyys ja käännöstöiden ulkoistaminen. Moni aloitteleva kääntäjä on käytännössä pakotettu ammatinharjoittajaksi ja pienyrittäjäksi, jolloin työnteon riskit jäävät kääntäjälle itselleen. Alan heikko arvostus näkyy myös palkkauksessa: monesti halutaan ostaa priimakäännöstä pilkkahintaan. Tämä johtuu pitkälti siitä, että alaa tai käännöstyötä ei tunneta, eikä ymmärretä. Siksi käännösalaa opiskelevan kannattaa järjestäytyä jo opiskeluaikanaan. Oma ammattiyhdistys tarjoaa jäsenilleen palveluja, tietoa ja tukee ammatti-identiteettiä. Mikä tärkeintä: ammattiyhdistys pyrkii yhdessä jäsentensä kanssa vaikuttamaan työolosuhteisiin sekä oikeudenmukaiseen palkkaukseen. KAJ tekee yhteistyötä kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa ja pyrkii siihen, että opiskelijoilla olisi jo opiskeluaikanaan tietoa alan epäkohdista sekä välineistä, joilla voi itse pyrkiä vaikuttamaan niiden oikaisemiseen. Opiskelijoiden tiedostamisella on myös laajempi vaikutuksensa. Mikäli opiskelijoilla ei voida käännättää pilkkahintaan käännöksiä, myös alan yleinen ansiotaso kohentuu. Samalla nostetaan omaa ansiotasoa valmistumisen jälkeenkin. Toivomme tämän Kajawan numeron avaavan käännösalaa opiskelijoiden näkökulmasta, samalla tarjoten uusia asioita myös muulle jäsenistöllemme. Hyvää syksyä kaikille ja toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa Kääntäjienpäi - vässä Turussa 30.9.! 3

4 Riina Koivunen, Akavan Erityisalat, opiskelija-asiamies Sinä aivan erityinen tuleva kääntäjä! Käännösalan asiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat ry huolehtivat turvastasi työelämässä ja hyvinvoinnistasi arjessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opintojasi liityt, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työelämässä pärjäämiseen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kertymiseen sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen oman järjestösi tuella. Valitsit käännösalan opinnot, valitse myös oma ammatti yhdistyksesi! Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ja niihin valmistuvien opiskelijoiden etujärjestö. Kasvavaan liittoomme kuuluu 25 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on lähes jäsentä. Oman alan jäsenyhdistykseen kannattaa liittyä jo opintojen aikana. 4

5 Jäsenenä saat Liiton palveluja kannattaa käyttää kattavasti jo opintojen aikana. Jäsenenä saat tietoa alasi työmarkkinoista ja työllistymisestä, lakimiesapua työsopimusasioissa ja mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa, palkkaneuvontaa, urapalvelua sekä työja vapaa-ajan vakuutuksia. Eri sopimusaloihin erikoistuneet lakimiehemme tuntevat tarkasti työelämän kiemurat. Voit esimerkiksi tarkastuttaa työsopimuksesi ennen sen allekirjoittamista sekä pyytää suuntaviivoja realistiselle palkkatoiveelle. OPISKELIJAN JÄSENYYS Liittymällä Käännösalan asiantuntijat ry:n pääset samalla osaksi Akavan Erityisaloja ja koko Akava yhteisöä. tietoa alasi työmarkkinoista sekä työllistymisestä lakimiesapua työsopimusasioissa ja mahdollisissa työsuhteen ongelma - tilanteissa palkkaneuvontaa mahdollisuuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan luottamusmiesverkoston tuen työelämässä laadukkaita työelämäaiheisia koulutuksia ja aluetapahtumia urapalvelua innostavia opiskelijatapahtumia verkostoja työelämää varten LIITTYMINEN KANNATTAA MYÖS TALOUDELLISESTI Opiskelijajäsen maksaa jäsenmaksua vain palkkatulosta. Jäsenmaksua maksaessasi sinulla on mahdollisuus kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa esimerkiksi siltä varalta, että et heti opintojesi päätyttyä työllisty. Työssäoloehtoa työttömyyden varalle kannattaa alkaa keräämään heti opintojen alusta esimerkiksi kesätöistä, joiden ei tarvitse olla oman alan työtä. Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistyksesi palvelut ja jäsenedut ovat kattavasti käytössäsi jo opiskeluaikana. 5

6 Kristiina Abdallah, Vaasan yliopisto Kääntäjä kahden eettisen järjestelmän ristipaineessa Käännösala on niin Suomessa kuten muuallakin muuttunut viime vuosikymmenien aikana niin, että pienten, yhden tai muutaman henkilön työllistävien yritysten lisäksi alalla toimii yhä keskittyneempiä, monikansallisia suuryrityksiä. Käännösalan suuryritykset ovat ostaneet keskisuuria paikallisia yrityksiä ja hankkineet suuruuden tuomaa etua toimintaansa. Samalla ne ovat saaneet yhä enemmän painoarvoa paikallisilla käännösmarkkinoilla. Tällaiset yritykset kuitenkin harvoin työllistävät kääntäjiä kuukausipalkalla; sen sijaan ne ostavat käännöspalveluita alihankintana yksittäisiltä kääntäjiltä ja ulkoistavat näin osan toimintansa riskistä heille. Isoissa käännöstoimistoissa on lähinnä markkinoinnin ja projektinhallinnan asiantuntijoita, kun taas varsinainen käännöskompetenssi on alihankkijakääntäjien varassa. Kääntäjiä kouluttavien tahojen tulisi olla perillä käännösalan rakennemuutoksesta, jotta ne voisivat valmistaa opiskelijoita kohtaamaan tulevan työympäristönsä haasteita. Ei riitä, että opiskelija osaa vain kääntää. Oman etunsa vuoksi hänellä tulisi olla muunkinlaisia kompetensseja, joista voisin mainita erityisesti liiketalouden perustietämyksen sekä käännös- ja dokumentointialojen juuri nyt arvostamien markkinoinnin, projektinhallinnan, hypermedian tai käytettävyyden osaamisen. Lisäksi alalle tulijan olisi hyvä oppia tulkitsemaan kompleksista työympäristöä ja navigoimaan siellä. Kääntäjäksi valmistuneille on tarjolla monenlaisia töitä, joiden työehdot ja ansaintamahdollisuudet kuitenkin vaihtelevat suuresti. Tutkimuksestani käy ilmi, että käännösalan tuotantoverkostoissa, joille on ominaista pitkälle viety työnjako ja useat toimijat, ilmenee herkästi eettisiä ristiriitoja ja moraalikatoa (ks. Kajawa 3/2010). Edellä mainituista syistä Tampereen yliopiston Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmassa on vuodesta 2005 ollut tarjolla syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot (KTT) -kurssi, jossa käsitellään käytännönläheisesti, mutta kuitenkin tutkimukseen perustuen ajantasaisia, työelämään liittyviä kysymyksiä. Kurssin yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille eväitä ratkoa eettisiä ristiriitoja sekä tukea heidän toimijuut- 6

7 CHALABALA Kenen etua kääntäjän pitäisi ristiriitatilanteessa ensi - sijaisesti ajatella, käännöstä tarvitsevan loppukäyttäjän vai välittäjänä toimivan ja palkkion maksavan käännöstoimiston? Entäpä oma etu ja oikeus katetuottoon? 1 Lämmin kiitos niille lukuisille asiantuntijoille, jotka ovat vuosien saatossa jakaneet arvokasta tietämystään opiskelijoille valmistaen heitä kohtaamaan työelämän haasteita. 2 Aineisto koostui 24 opiskelijan oppimispäiväkirjasta sekä heidän oppimisalustakeskusteluistaan. taan, kun he joutuvat aikanaan tekemään työhön liittyviä moraalisia päätöksiä. Työelämässä jo toimivat, kääntäjän koulutuksen saaneet asiantuntijat ovat luennoineet kurssilla omasta työstään ja urapolustaan 1. Heitä on myös pyydetty kertomaan mahdollisista työssä esiin tulleista eettisistä ristiriidoista sekä siitä, miten he ovat näitä ristiriitoja ratkoneet. Tällainen asiantuntijuus on implisiittistä ja kontekstisidonnaista, joka kehittyy kokemusperäisesti. Jotta opiskelijat olisivat aiempaa valmiimpia työelämään, heillä tulisi olla mahdollisuus oppia sekä opettajien että eritoten vierailijaluennoitsijoiden käytännön työkokemuksista. (Tynjälä 1999: ) KTT-kurssin vuoden 2009 opiskelijoiden pohdintoihin perustuvasta tutkimuksestani 2 (Abdallah 2011) selviää, että tuotantoverkoston toimijoiden välisessä kollektiivisessa toiminnassa ilmenevien eettisten ongelmatilanteiden pohtiminen herkistää opiskelijat havaitsemaan sen ristiriidan, joka vallitsee kääntäjän eettisten periaatteiden ja liike-elämän etiikan välillä. Pohdinta näyttäisi myös selkiyttävän opiskelijoiden käsityksiä kääntäjän vastuista ja oikeuksista työelämässä ja lisäävän heidän voimaantumisen tunnettaan. Etiikan opetus ei voikaan koostua vain normatiivisista säännöistä, sillä niillä ei voida kattaa nykyisen kompleksisen työ - >> 7

8 Yksi vaihtoehto olisi se, että tuotantoverkoston asiakas yritys ja sen kanssa ensimmäisen sopimuksen solmiva käännösalan yritys huolehti sivat, että myös varsinaisen työn tekevä alihankkijakääntäjä saisi verkoston alimmalla portaalla työlleen kate tuottoa. elämän erilaisia tilanteita, eivätkä ne niin muodoin päde kaikissa moraalista päätöksentekoa vaativissa kysymyksissä. Sen sijaan koulutuksessa tulisi pyrkiä korostamaan eettisten kysymysten kontekstisidonnaisuutta ja kääntäjän omaa toimi juutta. Kääntäjän velvollisuusetiikkaan perustuva luottamuksenvarainen suhde asiakkaaseen edellyttää, että useista toimijoista koostuvassa tuotantoverkostossakin kääntäjä toimii käännöksen käyttäjän edustajana. Toisaalta taas liike-elämän etiikan mukaisesti oman pienyrityksensä johtajana kääntäjälläkin on kansainvälisesti toimivan käännöstoimiston lailla oikeus katetuottoon. Katetuoton saaminen omalle työlle on kuitenkin tuotantoverkostossa toimivalle kääntäjälle vaikeaa, sillä kääntäjän rooliin kohdistuvat, kahdesta hyvin erilaisesta eettisestä järjestelmästä kumpuavat odotukset aiheuttavat kääntäjälle helposti eettistä stressiä. Kenen etua kääntäjän pitäisi ristiriitatilanteessa ensisijaisesti ajatella, käännöstä tarvitsevan loppukäyttäjän vai välittäjänä toimivan ja palkkion maksavan käännöstoimiston? Entäpä oma etu ja oikeus katetuottoon? Kun suurten käännöstoimistojen maksamat palkkiot ovat usein pieniä ja joissakin tapauksissa jopa laskusuuntaisia, kääntäjä joutuu lisäämään työnsä tehokkuutta ja tuottavuutta. Tällöin hänen olisi kyettävä työskentelemään yhä nopeammin saadakseen työlleen katetuottoa, mutta toisaalta kääntäjän etiikka edellyttää hänen tekevän työnsä hyvin ja käyttävän siihen tarpeeksi aikaa käyttäjän edun vuoksi. Miten sitten tällaista kääntäjän eettistä stressiä voitaisiin vähentää? Yksi vaihtoehto olisi se, että tuotantoverkoston asiakasyritys ja sen kanssa ensimmäisen sopimuksen solmiva käännösalan yritys huolehtisivat, että myös varsinaisen työn tekevä alihankkijakääntäjä saisi verkoston alimmalla portaalla työlleen katetuottoa. Niiden tulisi ankaran kilpailutuksen sijaan ottaa vastuu omasta toiminnastaan verkostossa ja tukea kääntäjää tämän työssä, jotta käytettävän käännöksen tekeminen olisi ylipäänsä mahdollista. Nyt se ei sitä valitettavasti aina ole. Lähteet: Abdallah, Kristiina 2011: Towards Empowerment. Students Ethical Reflections on Translating in Production Networks. Teoksessa Mona Baker ja Carol Maier (toim.) Ethics and the Curriculum: Critical Perspectives, Special Issue of the Interpreter and Translator Trainer, 5(1), Tynjälä, Päivi 1999: Towards Expert Knowledge? A Comparison between a Constructivist and a Traditional Learning Environment in the University. International Journal of Educational Research, 31,

9 KOLUMNI Kajawan kolumnisteina vuonna 2011 toimivat Suomessa käännösalalla työskentelevät ulkomaalaiset, jotka kertovat työ - elämästään. Sarjaa jatkaa Polyna Kopylova Polyna Kopylova Kulttuurisidonnaisuus monikulttuurisessa viestinnässä: Miten saisi venäläisen ymmärtämään venäjää? Selailin venäjäkielisiä sivuja, joihin oli koottu perustietoja lastensuojelusta. Yhden virkkeen kohdalla tukkani nousi pystyyn: jos venäjänkielisen tekstin kääntää suomeksi, siinä lukee että huostaanoton valmistelu tehdään pitkään ja yhdessä perheen kanssa. Tä-äh??? Vilkaisin suomenkielisen version: Suurin osa huostaanotoista tehdään yhteistyössä perheen kanssa. Eli lähtökohtaisesti kyseessä ovat vanhemmat, jotka itse ymmärtävät, että lapselle on parempi olla muualla kuin kotona. Yhteistyö tarkoittaa tilanteen ymmärtämistä ja toimimista lapsen eduksi. Mutta kuvitelkaa hätääntynyt venäläinen vanhempi, joka saa kutsun lastensuojelupalaveriin ja etsii pelossaan tietoja siitä, mikä häntä voi odottaa. Miten hän ymmärtää tämän virkkeen? Mitä siitä seuraa? Maahantulijan sopeutuminen Suomeen on moniulotteinen prosessi, joka alkaa ennen kuin suomen kieli on tulijalla edes kohtalaisessa hallussa. Toisaalta kieli määrittelee pitkälti mentaliteettia ja kommunikaation logiikkaa. Siksi suomesta venäjäksi muodollisesti sanasta sanaan käännetyt ohjeet, tiedotteet ja muut tekstit ovat käytännössä samaa suomea toisella kielellä. Kun toimittamisesta vastaa venäjää osaava suomalainen viranomainen, hänen mielestään kaikki on kohdallaan: tekstit täsmäävät. Mutta lukijan päässä tiedot eivät kuitenkaan naksahda paikoilleen. Hän ei osaa yhdistää kirjallista tietoa häntä ympäröivään arkielämään ja omiin käsityksiinsä. Eli vanhemman on mahdotonta kuvitella, miten hän voi luopua omasta lapsestaan. Toisaalta moni venäläinen helposti hyväksyy sen, että lapsi asuu mummolassa esimerkiksi vanhempien avioeron aikana. Siksi huostaanottoa käsittelevässä tekstissä olisi hyvä mainita, että lapsi päätyy lastenkotiin tai suomalaiseen sijaisperheeseen silloin, kun kukaan läheisistä ei voi ottaa lasta hoitoonsa, tai lähiverkkoa ei ole. Näin lukija voi tukeutua omiin aiempiin kokemuksiin, mutta samalla hän tajuaa, minkälaisia kulttuuri-, käsitys- ja käytäntöjen eroja hän kohtaa uudessa kotimaassa. 9

10 Teksti ja kuva: Joel Kanerva Mentorointi selkiyttää työuran suunnittelua Turun yliopiston mentorointi - ohjelmassa opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat saavat apua työelämässä kokeneilta alumneilta. Mentorointi on vanha ja hyväksi havaittu järjestelmä, jossa kokeneet välittävät tietoa nuoremmille. Se on ollut perinteisesti suosittua Japanissa, josta menetelmä levisi länsimaihin. Suomeen mentorointi rantautui 1970-luvulla ja myöhemmin menetelmää alettiin hyödyntää korkeakouluissa ja yliopistoissa. Turun yliopiston mentorointiohjelma tasoittaa tietä akateemisen opinahjon ja työelämän välillä. Mentori ja mentoroitava eli ns. aktori muodostavat parin, jossa mentori jakaa tietoja ja kokemuksiaan työelämästä. Tällä on tarkoitus perehdyttää aktori omaan työalaansa ja sen vaatimuksiin. Yksi tämän vuoden Turun yliopiston mentoriaktori-pareista on Mari Puutio ja Simo Arvo. Englantia pääaineenaan opiskellut Puutio toimii nykyisin omassa firmassaan liiketoimintakonsulttina. Arvo on taas gradua vaille valmis mediatutkimuksen opiskelija. Alun perin hain mentoria auttamaan minua työnhaussa, mutta onnistuin saamaan työpaikan viestintätoimistosta ennen kuin ehdimme kunnolla aloittaa. Mentorointi on ollut silti todella hyödyllistä, sillä omaan alaan perehtyminen on jotain sellaista, mitä ei opi luentosalissa, Arvo painottaa. Mari Puutio toimii mentorina jo kolmatta kertaa. Hän suhtautuu mentorointiin vapaaehtois - työnä. Halusin auttaa ja näen mentoroinnin aktoreiden näkökulmasta todella hyödyllisenä. Olisin omana opiskeluaikanani kaivannut vastaavaa järjestelmää, joten nyt on hauska osallistua siihen tällä tavalla, Puutio kertoo. Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet ja erilaistuneet kovaa vauhtia. Akateemisessa maailmassa pitkän uran luoneet professorit eivät ole välttämättä parhaita vastaamaan kysymyksiin yliopistojen ulkopuolisista uravaatimuksista. 10

11 Monipuolinen osaaminen ja erilaisten taitojen hallinta on yksi tärkeimmistä asioista, mitä olemme käyneet läpi. Multitaskaaminen on ominaisuus, jota työnantajat erityisesti arvostavat nykyisin, Puutio alleviivaa. Turun yliopistossa mentorointi ei ole tarkasti ohjattua vaan parit pystyvät melko vapaasti päättämään tapaamistensa sisällön. Puutio ja Arvo ovat esimerkiksi miettineet hyvän CV:n ja työhakemuksen sisältöä. Arvo on myös tavannut Puution kollegoita verkostoitumismielessä. On hyvä, että parit voivat päättää tapaamistensa sisällön. Tällä tavoin mentorointi voidaan sovittaa aina kunkin aktorin tarpeiden mukaiseksi, Arvo tuumii. Vaikka mentoroinnin keskiössä on tiedonvälittäminen vanhemmalta nuoremmalle, Puutio ei ole ottanut toimintaan autoritääristä otetta. Puutio ja Arvo ovat pikemmin ystävystyneet mentorointivuoden varrella. Tästä kertoo se, että onpahan heidät nähty yhdessä oluellakin. Turun yliopiston mentorointisivut verkossa listaavat hyvän mentorointisuhteen ominaisuuksiksi molemminpuolisen avoimuuden, luottamuksellisuuden ja sitoutuneisuuden. Tämä toteutuu erinomaisesti ainakin Puution ja Arvon kohdalla. Turun yliopiston seuraava mentoriohjelma käynnistyy vuoden 2012 alussa. Opiskelijat voivat hakea ohjelmaan Mentoriksi voi ilmoittautua milloin vain. Mentoriohjelma kestää yhden kalenteri - vuoden. 11

12 Katri Blomster Kajawan koulutuspoliittisesta kyselystä käy ilmi, ettei käännösteoria auta vero - kortin täytössä. Koulu tukseen toivotaan nyt enemmän käytännön opetusta. Kuka täällä tietää työelämästä? Tilanne on monelle tuttu: Luokan edessä lehtori puhuu käännösalan tutkimuksista kymmenen opintopisteen voimin. Sen jälkeen taululla pyörii teoriamallit ja analyysityökalut. Iltapäivällä keskustellaan pienryhmissä siitä, mitä mielleyhtymiä eri adjektiiveista saattaa tulla. Onko tässä mitään järkeä? Monen mielestä kyllä, vaikka kääntäjän arki on jotain aivan muuta. Kajawan kyselyyn vastanneista käännösalan ammattilaista moni nimittäin kokee, ettei akateeminen käännösalan koulutus anna tarvittavia valmiuksia työelämään. ENEMMÄN ASIAA Työharjoittelu, IT-osaaminen ja projektinhallinta. Yrittäjyys, verotus ja markkinointi. Vastaukset eivät lopu kesken, kun KAJ:n jäseneltä kysyy, mitä käännösalan koulutus kaipaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 12

13 Eniten vastaajia tuntuu harmittavan, miten vähän käännösalan koulutuksessa puhutaan yrittäjyydestä. 67 käännösalan ammattilaista. Enemmistö vastaajista, eli noin 70 prosenttia, kokee olevansa nyt koulutustaan vastaavissa työtehtävissä. Eniten vastaajia tuntuu harmittavan, miten vähän käännösalan koulutuksessa puhutaan yrittäjyydestä. Näin siitäkin huolimatta, että monet aloittavat freelance-uransa jo opintojen ohessa. Osa kokee, ettei esimerkiksi palkkioiden koosta uskallettu puhua, tai opettajilla ei ollut ollenkaan vastauksia työelämää koskeviin käytännön kysymyksiin. Yksi kokee opettajien vieraantuneen käännösalan todellisuudesta täysin. Lisätietoa olisi kaivattu yleisestä työ- ja markkinatilanteesta ja siitä, minkälaisiin haasteisiin alalla törmää. Tieto liikkuu laiskasti myös alihinnoittelun haitoista. Monet päätyvät tekemään töitä huonoin ehdoin juuri opiskeluaikoina, vaikka polkuhintaan teetettävä työ ei palvele kenenkään etuja. Tekijänoikeuksista, kohtuullisista korvauksista ja sopimusten sisällöistä opitaan usein kantapään kautta vasta sitten, kun luentosalien ovet ovat jo kauan sitten sulkeutuneet. ENEMMÄN HARJOITTELUA Äidinkielen asema on vastaajien mielestä kiistaton, ja sen määrä opetuksessa saisi jopa kasvaa. Liki 75 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää äidinkieltä erittäin tärkeänä osana koulutusta. Ura ei kuitenkaan urkene pelkillä kieliopinnoilla, vaan menestysreseptiin kuuluu myös vahva erikoisalojen tuntemus, hyvä tietotekninen osaaminen sekä ennen kaikkea riittävät liike-elämän taidot. Työharjoittelun lisäämistä toivoisi 61 prosenttia vastaajista. Yleensäkin oikeiden toimeksiantojen käsittely auttaisi ymmärtämään, mistä työssä on oikeasti kyse. Tunneilla käännöksiä hiotaan ja hiotaan, kohdeyleisö analysoidaan tarkasti ja opettajat antavat ymmärtää, että työ on todella tätä, kertoo yksi kyselyyn vastanneista. Todellisuudessa asiakaskaan ei tiedä, mistä teksti on peräisin ja mikä on lähde- ja kohdetekstin käyttötarkoitus, eivätkä nämä analyysit ole aikataulujen ja hintojen puitteissa mahdollisiakaan. ÄÄNI KUULUVIIN Vastaajien kesken tuntui vallitsevan yksimielisyys siitä, että alan opintoja pitää uudistaa. Mutta mitä KAJ voi tehdä tilanteen eteen? Kyselyn mukaan ainakin lobata yliopistoja, opetusministeriötä ja eduskuntaa, järjestää koulutustilaisuuksia, tiedottaa jäseniä koulutuspolitiikasta ja mikä tärkeintä tehdä yhteistyötä yliopistojen ainejärjestöjen ja henkilökunnan kanssa. Yliopistoissa asiat muuttuvat kuitenkin hitaasti, joten opiskelijat päässevät todellisuutta pakoon luentosaleihin vielä toviksi. Odotellessa kannattaa vaikka tarkastaa liiton tai työvoimatoimiston koulutustarjonta. 13

14 Sini-Tuulia Lehtinen Mihin kääntäjä- ja tulkkikoulutus on menossa? Yliopistouudistuksen myötä Suomen käännöstieteen opetusta tarjoavissa yliopistoissa pääsykokeet ovat nykyään samat sekä filologiaa että käännöstiedettä opiskelemaan aikoville ja ne mittaavat ainoastaan vieraan kielen osaamista. Kääntäjän ja tulkin perustyökalu on kuitenkin hyvä äidinkieli, mutta äidinkielen koetta ei enää ole vaikka yleisesti pahoitellaan lukion suorittaneiden huonontunutta äidinkielen taitoa. Eri yliopistot ovat kehittäneet tai joutuneet kehittämään opetustaan omalla tavallaan samansuuntaiseksi kun se muualla Euroopassa oli ennen käännöstieteen laitosten syntyä. Monet kurssit ovat yhteisiä sekä filologiaa että kääntämistä opiskeleville, vaikka koulutusten tavoitteet ovat hyvin erilaiset. Joissakin yliopistoissa jopa perusopinnot ovat kokonaisuudessaan yhteiset. Tällöin opiskelijat pääsevät vasta aineopinnoissaan perehtymään käännöstyön perusteisiin, kääntäjän tiedon hankintaan sekä erilaisiin tarvittaviin sähköisiin työkaluihin. Kurssitarjontaa on jouduttu yleisesti supistamaan kaikkialla siten, että pakollisten kurssien suorittaminen hankaloituu ja siitä myös valmistuminen sen vuoksi viivästyy. Tulkkauksen opetusta ei ole juurikaan tarjolla, tosin ainakin Helsingin yliopistossa on käynnistynyt asioimis- ja oikeustulkkauksen opintojen kehittäminen. Suurin yllätys lienee viime aikoina ollut konferenssitulkkauksen erikoistumisopintojen lakkauttaminen Turun yliopistossa varojen puutteen vuoksi. MIHIN SUUNTAAN PITÄISI KEHITTÄÄ? Syksyllä 2009 osallistuin kahteen suureen kansainväliseen käännösalan tapahtumaan Berliinissä pidettyyn Saksan tulkkien ja kääntäjien yhdistyksen (BDÜ e.v.) konferenssiin Übersetzen in die Zukunft. Herausforderungen der Globalisierung für Dolmetscher und Übersetzer sekä Mariborin yliopiston symposiumiin Challenges of Translation Studies in a Globalized World. Molemmissa käsiteltiin myös laajasti kääntäjien ja tulkkien koulutusta. Yhteenvetona molemmista voidaan sanoa, että kääntämisen ja tulkkauksen koulutus on monella tapaa uusien haasteiden edessä ja laahaa hyvissäkin koulutusohjelmissa tarpeiden perässä. Ensimmäinen haaste koulutukselle on tietysti tieto- 14

15 tekniikan kehittyminen ja miten kaikki uudet välineet saadaan mukaan jo opetuksen alkuvaiheista lähtien. Toinen haaste ovat kielet, koska eurooppalaiset kielet eivät enää globalisoituneessa maailmassa riitä. Maailmantaloudessa on noussut uusia suuria toimijoita ja joidenkin nousua odotetaan. Kielet kuten japani, mandariinin kiina, korea ja arabia ovat olleet ajankohtaisia jo jonkin aikaa. Japanin kielen kääntämistä voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa. Helsingin yliopiston edesmenneessä käännöstieteen laitoksessa Kouvolassa oli jo pitkälle valmisteltu kiinan kielen kääntämisen opetusohjelma opettajineen, mutta humanistinen tiedekunta ei pitänyt koulutuksen käynnistämistä tarpeellisena. Syvällinen korean kielen opiskelu ei ole Suomessa mahdollista. Arabian kieltä ja kulttuuria voi kyllä opiskella yliopistotasolla, mutta kääntämisen opetusta ei ole. Uusien nousevien talousalueiden Intian hindi ja Brasilian portugali eivät kuulu käännöstieteen opetuksen piiriin. Kolmas haaste liittyy tuotteiden ja ihmisten globaaliin liikkuvuuteen. Lähes kaikki käännettävä teksti on jonkin erityisalan asiatekstiä. Keskeiset erityisalat ovat: tekniikka, talous, laki ja hallinto sisältäen myös sosiaali- ja koulutusalat, lääketiede ja farmasia, audiovisuaalinen ala sekä tietenkin kaunokirjallisuuden kääntäminen. Kahdella viimeksi mainitulla alalla palkkiokehitys on kuitenkin sellainen ettei ammattikääntäjä enää voi saada toimeentuloaan niistä. Erikoisaloihin opiskelijan tulisi päästä sisään jo opiskeluaikana ja kansainvälisesti keskustellaan paljon siitä, että tämä vaatisi eri tiedekuntien välistä yhteistyötä. Käännösalan opiskelijan tulisi valita esimerkiksi kaksi erikoisalaa ja suorittaa joitakin perusopintoja yhdessä näiden alojen opiskelijoiden kanssa. Jos esimerkiksi valitsee erikoisalakseen oikeuskielen kääntämisen, tulisi suorittaa tietyt terminologiaa, juridiikan logiikkaa ja oikeuskieltä käsittelevät kurssit oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tekniikan perustiedot ja termistö tulisi hankkia teknillisen yliopiston kursseilla, talouden kauppakorkeakoulussa jne. Saksassa Hildesheimin yliopistossa on jo kehitetty kääntäjäkoulutusta yhteistyössä teknillisen yliopiston kanssa, muualla ei tietääkseni ole vielä aloitettu. KUITENKIN MYÖS EDELLÄKÄVIJÄ! Suomi on kuitenkin edelläkävijä asioimistulkkauksen korkeakoulutasoisen opetuksen järjestämisessä. Tänä syksynä on käynnistynyt alan koulutusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä. Ensimmäisinä opetettavina kielinä ovat arabia, kurdi (soranin murre), persia, somali ja vietnam, joista yhtä kieltä on osattava suomen kielen lisäksi. Koulutettavat kielet muuttuvat eri hakuaikoina työelämän tarpeiden mukaan. 15

16 Haastattelussa venäjän kääntäjä Airi Kauppi. KUKA OLET JA MITEN PÄÄDYIT KÄÄNTÄJÄKSI? Venäjän kääntäjänä eiiei ja nyt Olen 53-vuotias diplomikielenkääntäjä, syntynyt Oulun seudulla Tyrnävän pottupitäjässä. Valmistuin 1981 Savonlinnan kieli-instituutista, sivukieli englanti. Päätin 9-vuotiaana, että minusta tulee kääntäjä. Serkkuni oli silloin opiskelemassa Turun kieli-instituutissa englannin kääntäjäksi ja kirjoitti pienelle tytölle upeita kuvauksia opiskelusta. Samaan aikaan kansakoulussa alkoivat vapaaehtoiset englannin tunnit, jotka toivat tullessaan aivan mahtavan ahaa-elämyksen: saman asian voi kertoa toisella kielellä ja joku vielä kaiken lisäksi ymmärtää sen!! Venäjän kieli valikoitui pääkieleksi, koska halusin oppia aivan uuden kielen ja kuvittelin monen muun lailla, että töitä riittää eläkeikään saakka. Työurani aloitin Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin työmaalla. Se oli todellinen käytännön oppilaitos vastavalmistuneelle kääntäjälle! Kolmen vuoden jälkeen lähdin Imatran Voiman (nyk. Fortum) voimalaitostyömaalle Joensuuhun, missä myös vierähti kolme vuotta ja voimalaitostekniikka tuli tutuksi. Pienen Petsamon piipahduksen jälkeen (Outokumpu Engineering) pääsin Raumalle Hollmingin telakalle tutustumaan laivanrakennuksen saloihin. Jälleen kului kolme vuotta, kunnes sitten Neuvostoliitto hajosi ja työt loppuivat. 16

17 Airi Kauppi Puolentoista vuoden työttömyyden jälkeen sukulaiseni pyysi minua Helsinkiin perustettavaa korkeatasoista etnistä ravintolaa vetämään. No huh. Minähän lähdin ja viihdyin ravintolapäällikkönä seitsemän vuotta. Varsinainen hyppy tuntemattomaan!! 2000-luku toi tullessaan pitkän työttömyyden, kun irtisanoin itseni ravintolasta ja luulin, että nelikymppinen nainen minun työkokemuksellani saa töitä tuosta vain. Turha luulo. Yllätys oli suuri, kun mistään ei mitään saanut. Töiden etsimisen ohessa suoritin tänä aikana merkonomin tutkinnon ja opintoaikoihin liittyi luonnollisesti kaikenlaisia hanttihommia. Nykyisessä työpaikassani olen urasuunnittelukurssin työharjoittelun tuloksena (eli olen siis täysin omalla alallani, mikä urasuunnittelussakin tuli selvästi esille, vaikka olin avoin kaikille piileville taipumuksilleni tehdä jotain muuta työtä). Sain viisi kuukautta aikaa palauttaa työharjoittelussa venäjän kielitaitoni aivan rauhassa ennalleen, ihanaa! Mielenkiintoisia käännöksiä, erittäin hyvä työnantaja ja upeat työkaverit. Työharjoittelun jälkeen olen tehnyt kolme päivää viikossa töitä, tarvittaessa tietysti täyttä viikkoa. Työsopimukseni on määräaikainen ja loppu häämöttää, mutta uskon lujasti, että sopimusta jatketaan. Työnantajani on AIRIX Teollisuus Oy, joka kuuluu FMC Group -suunnittelukonserniin. Eikös olekin nimeä myöten minulle sopiva firma!? Tässä tapauksessa on sanottava, että sanonta nomen est omen osuu jokseenkin kohdalleen ja olen siitä äärimmäisen iloinen! MILLAISTA VENÄJÄN KIELEN KÄÄNNÖS- TYÖ OLI NEUVOSTOLIITON AIKOINA JA MITEN SE ON MUUTTUNUT? Tekniikan kääntäjä kun olen, ei kirjallinen kääntäminen sinänsä ole mielestäni muuttunut. Venäjän kieli toki on uudistunut 20 vuodessa paljon ja etenkin tekninen kieli sisältää paljon anglismeja, joita välillä ei hyvällä mielikuvituksellakaan osaa tajuta englannin kielestä otetuiksi. Kielessä on todella paljon uudissanoja esim. ympäristötekniikan alalla. Voisin sanoa, että energiatehokkuus on siirtynyt myös venäjän kieleen ja harvemmin teknisessä tekstissä törmää todella pitkiin lauserakenteisiin. Viralliset tekstit, normit ja standardit, toki ovat edelleen hyvää venäläistä kapula kieltä! Tulkkaamisesta minulla ei ole tuoretta kokemusta. Kollegojeni tarinoiden perusteella suurin muutos on mahtipontisten YYA-henkisten puheiden pois jääminen. Neuvostoliiton aikana oli toisaalta aika turvallista olla tulkkina, kun tulkattavat eivät ihan mitä tahansa voineet möläytellä. Vodka teki tietysti joskus tehtävänsä molemmin puolin ja tulkki oli kieli keskellä suuta tietyissä tilanteissa. Monta kertaa olin tulkkaamassa työneuvottelujen 17

18 Ehdottomasti suurimman muutoksen venäjän kielen kääntäjien työelämään Suomessa aiheutti suomen - sukuisten venäläisten maahanmuutto Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. jälkeen myös huikeita filosofisia keskusteluja elämästä ja ajatuksista, jolloin nautin täysillä työni tuomasta ilosta. Keskustelu on nyt huomattavasti vapaampaa, mutta työneuvotteluissa venäläinen luonne ei tietääkseni ole lainkaan pehmentynyt, kivikovia bisnesihmisiä edelleenkin. Kansainvälistä kauppaa käyvä sukupolvi on nuorentunut Venäjällä ja asenteet ovat myös muuttuneet meidän kannaltamme parempaan suuntaan. Vai voisiko sanoa meidän kannaltamme ymmärrettävämpään suuntaan? Nuorempi venäläinen sukupolvi osaa myös englantia, eikä tulkille neuvotteluissa ole juurikaan enää tar vetta. Käytännön työnteko on tietotekniikan myötä mullistunut täysin. Ensimmäisessä työpaikassani käännökset tehtiin melkoisen äänekkäällä pallokirjoituskoneella ja korjaukset leikkaa-liimaa -periaatteella. Tietokoneista ja Internetistä ei ollut silloin tietoakaan! Toisessa työpaikassani sain vihdoin käyttööni käytetyn tekstinkäsittelykoneen ja tulostimen, jossa oli äänenvaimennuskupu päällä. Meteli oli hurja, mutta olihan se hienoa edistystä työntekoon. Kun viime syksynä pääsin 20 vuoden jälkeen takaisin kääntämisen pariin, tunsin olevani kääntäjän taivaassa kunnon tietokoneen, Internetin ja nettisanakirjojen myötä! Taisivat työkaverit hieman kummastella hihkumistani tekniikan ihanuuksista ja itsekin tunsin välillä olevani peräisin antiikin ajalta. Ehdottomasti suurimman muutoksen venäjän kielen kääntäjien työelämään Suomessa aiheutti suomensukuisten venäläisten maahanmuutto Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Sen lisäksi, että kaupankäynti tyssäsi totaalisesti joksikin aikaa, ei suomalaisilla kääntäjillä juurikaan ollut markkinoille asiaa kaupan elvyttyä uudelleen. Suomalainen kääntäjä oli kallis ja tarpeeton, kun maassa oli yhtäkkiä halpoja ja yritteliäitä, muutaman sata sanaa suomea osaavia venäläisiä (inkeriläisiä). Venäjän markkinoille suuntautuneilla pk-yrityksillä ei luonnollisesti ollut käytännön kokemusta käännös- ja tulkkaustyön merkityksestä, saati kääntäjän moraalista. Hyväkään kielitaitohan ei tarkoita samaa kuin käännöstaito. Pyllylleen menneistä kaupoista ja suoranaisista kääntäjien huijauksista on häpeässä vaiettu, niistä liikkuu vain huhupuheita. Venäläinen maahanmuuttaja on ahkera ja yritteliäs työntekijä, mutta kääntäjän sielua kirpaisee, kun työtä tehdään mutu-tuntumalla ja niin kuin se kauniilta kuulostaa, eikä sisällön vastaavuudella ole niin väliä. Tätä ei tietysti pidä yleistää, koska maahanmuuttajissa on myös upeita, molemmat kielet ja käännöstaidon hallitsevia ihmisiä. Ja täytyy myöntää, että minullekin nykyisen työpaikkani loppujen lopuksi järjesti konsernissamme työskentelevä venäläinen nainen, joka ymmärsi työni tason. Sivuhuomautuksena mainittakoon vielä, että tasaisin väliajoin 2000-luvulla ihan kansanedustajia myöten julkisuudessa valitettiin venäjän kielen osaamattomuutta ja taitajien puutetta Suomessa. Itse vastasin kahteen lehtikirjoitukseen täällä pohjoisessa ja julkinen keskustelu loppui siihen. Samanlaista kirjoittelua oli kuulemma Helsingissäkin ja lopputulos oli ollut sama: valitus loppui, kun suomalainen venäjän osaaja kertoi olemassaolostaan. Aika hauskaa! 18

19 KANSAINVÄLINEN KÄÄNTÄJIENPÄIVÄ TURUSSA Kielet kantavat yli kulttuurien Kansainvälistä kääntäjienpäivää vietetään eri maissa vuosittain syyskuun 30. päivän aikoihin. Suomessa alan liitot järjestävät vuosittain valtakunnallisen tapahtuman, joka tarjoaa kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvää ohjelmaa sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kansainvälisen kääntäjienjärjestön FIT:n teema vuoden 2011 kääntäjienpäivälle on Kulttuurien välinen silta. Kääntäjienpäivän tapahtumapaikat Turun messu - keskuksessa ovat Auditorio 2, Agricola-lava ja Suo men kääntäjien ja tulkkien liiton osasto A54. Kello Agricola-lava Kääntäjienpäivän avaussanat: Liisa Laakso-Tammisto, SKTL ja Maarit Satukangas-Pohjola, SKTOL Turun kulttuuripääkaupungin tervehdys, toimitusjohtaja Cay Sevón Kello Auditorio 2 Seminaari: Komission kääntäjän puheenvuoro kansainvälisen yhteistyön kielelliset haasteet, Euroopan komission Suomen edustuston kääntäjä Jarkko Ahola Kello Auditorio Ammattina oikeustulkki, Turun seu dun tulkkikeskuksen vs. johtaja Hanna-Mari Kolistaja Kääntämistä musiikin tahtiin Euroviisukääntämisen haasteista, av-kääntäjä Kalle Niemi Käännöstöiden kilpailutus Kan jag lita på min svenska?, författare, översättare Mårten Westö Kääntämistä vesi kielellä, freelancekääntäjä Siiri Susitaival National Geographicin suomen - taminen, toimittaja Pia Korpisaari Päätössanat, KAJ:n vt. toiminnan - johtaja Elena Gorschkow-Salonranta Lisäksi kirja-, tiede- ja ruokamessujen ohjelmassa on kääntämiseen liittyviä lavaesityksiä ja seminaareja. Ohjelmat löytyvät kirjamessujen sivuilta Kello 18 Ohjelmallinen iltajuhla Ravintolalaiva Cindyssä, Itäinen rantakatu (Teatterisilta). Ilmoittautuminen: Kääntäjienpäivään osallistuvat jäsenet saavat perjantaina vapaan sisäänpääsyn jäsenkorttia vastaan Turun kirja-, tiede- ja ruokamessuille. Pääsylipun saa messukeskuksen aulasta kello Helsingistä yhteiskuljetuksessa tulevat saavat lippunsa bussissa. Yhteiskuljetus jäsenille Helsingistä Turkuun: Lähtö Mannerheiminaukiolta Kiasman edestä, tilausajo - pysäkiltä tasan kello 8.00, paluulähtö Turusta kello Menopaluulippu 10 euroa. Ilmoittautumiset mennessä Elena Gorschkow-Salonrannalle Illalliskortti maksaa 35 euroa. Ilmoittautumiset mennessä Elena Gorschkow-Salonrannalle Kerrothan samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitteesi. HUOM: Ilmoittautumiset ovat sitovia vasta, kun maksut on maksettu tilille Nordea , viite: 2011 Järjestäjät: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (www.sktl.fi) Käännösalan asiantuntijat (www.kaj.fi) Suomen käännöstoimistojen liitto (www.sktol.org) Yhteistyössä: Turun kirjamessut Turun kirjamessutjen verkkosivut on avattu osoitteessa rekisteröidy kirjamessuklubilaiseksi! 19

20 Maistraatinportti 4 A Helsinki MICAELA MORERO

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla itänaapurimme kulttuurin,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla

Lisätiedot

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä Kristiina Abdallah Kääntäjän ääni Kahdeksan kääntäjää pohtivat toimijuutta, laatua ja etiikkaa tuotantoverkostoissa Kansainvälinen kääntäjienpäivä Helsinki 28.9.2012 Luennon punainen lanka Käsitteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010 Kristiina Abdallah Luennon sisältö Kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssista Oma

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO Tutkimusraportti Kirjoittanut Markus Mervola, avustanut Tuomas Lehikoinen Lokakuu Tekninen johdanto Tutkimuksen tarkoitus Agronomiliitto,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Sisältö Monikulttuuriinen osaamiskeskus Kehittämishanke; Womento- malli Kokemukset Tulokset malli, kokemukset ja tulokset

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot