KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9."

Transkriptio

1 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ KOULUTUS - POLIITTISEN KYSELYN TULOKSET

2 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonranta Puhelin Sähköposti JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET, VALTAKIRJAT JA JÄSENMAKSUT Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni, Katja Kosonen, Mary Luokkamäki JÄSENMAKSUT Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuo dessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulko mailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa Muista ilmoittaa muuttuneet jäsentietosi! LAKIASIAT JA TYÖSUHDENEUVONTA (AKAVAN ERITYISALAT) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Minna Hälikkä, lakimies, yksityissektorin työsuhdeneuvonta Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset TYÖTTÖMYYSTURVA-ASIAT Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki TÄSSÄ LEHDESSÄ Toiminnanjohtajalta... 3 Akavan Erityisalat ja opiskelijat... 4 Kääntäjä kahden eettisen järjestelmän ristipaineessa... 6 Kolumni... 9 Mentorointi selkiyttää työuran suunnittelua Koulutuspoliittisen kyselyn tulokset Mihin kääntäjä- ja tulkkikoulutus on menossa? Venäjän kääntäjänä ennen ja nyt Business As Usual -sarjakuva KAJAWA KÄÄNNÖSALAN AMMATTILAISTEN JA OPISKELIJOIDEN JÄRJESTÖLEHTI Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Elena Gorschkow-Salonranta Toimitus: Katri Blomster, Jenny Jeskanen, Heidi Mittler, Vanessa Sjögren Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2400 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Aineistopäivä

3 TOIMINNANJOHTAJALTA MARKKU OJALA Opi perusasiat Elena Gorschkow-Salonranta toiminnanjohtaja Tänäkin syksynä monet aloittelevat opiskelijat ovat valinneet hyvän pääaineen: kielen kääntämisen. Onneksi olkoon! Käännösala on kasvava, mielenkiintoinen ja antoisa. Lisäksi se on työtä, jolla on vankka tarkoitus. Se mahdollistaa ihmisten välisen kommunikaation monella eri tavalla tässä yhä enenevässä määrin kansainvälistyvässä maailmassa. Kielet ja kääntäminen ovat monelle kutsumus. Sitä tehdään antaumuksella ja ylpeydellä omasta ammattitaidostaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sillä pitää myös voida elää. Käännösalalla on omat haasteensa. Erikois - osaa minen ja ammattitaito eivät valitettavasti aina näy alan arvostuksessa tai palkkauksessa. Ongelmina ovat yleissitovien työehtosopimusten puute, töiden pätkittäisyys ja käännöstöiden ulkoistaminen. Moni aloitteleva kääntäjä on käytännössä pakotettu ammatinharjoittajaksi ja pienyrittäjäksi, jolloin työnteon riskit jäävät kääntäjälle itselleen. Alan heikko arvostus näkyy myös palkkauksessa: monesti halutaan ostaa priimakäännöstä pilkkahintaan. Tämä johtuu pitkälti siitä, että alaa tai käännöstyötä ei tunneta, eikä ymmärretä. Siksi käännösalaa opiskelevan kannattaa järjestäytyä jo opiskeluaikanaan. Oma ammattiyhdistys tarjoaa jäsenilleen palveluja, tietoa ja tukee ammatti-identiteettiä. Mikä tärkeintä: ammattiyhdistys pyrkii yhdessä jäsentensä kanssa vaikuttamaan työolosuhteisiin sekä oikeudenmukaiseen palkkaukseen. KAJ tekee yhteistyötä kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa ja pyrkii siihen, että opiskelijoilla olisi jo opiskeluaikanaan tietoa alan epäkohdista sekä välineistä, joilla voi itse pyrkiä vaikuttamaan niiden oikaisemiseen. Opiskelijoiden tiedostamisella on myös laajempi vaikutuksensa. Mikäli opiskelijoilla ei voida käännättää pilkkahintaan käännöksiä, myös alan yleinen ansiotaso kohentuu. Samalla nostetaan omaa ansiotasoa valmistumisen jälkeenkin. Toivomme tämän Kajawan numeron avaavan käännösalaa opiskelijoiden näkökulmasta, samalla tarjoten uusia asioita myös muulle jäsenistöllemme. Hyvää syksyä kaikille ja toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa Kääntäjienpäi - vässä Turussa 30.9.! 3

4 Riina Koivunen, Akavan Erityisalat, opiskelija-asiamies Sinä aivan erityinen tuleva kääntäjä! Käännösalan asiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat ry huolehtivat turvastasi työelämässä ja hyvinvoinnistasi arjessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opintojasi liityt, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työelämässä pärjäämiseen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kertymiseen sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen oman järjestösi tuella. Valitsit käännösalan opinnot, valitse myös oma ammatti yhdistyksesi! Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ja niihin valmistuvien opiskelijoiden etujärjestö. Kasvavaan liittoomme kuuluu 25 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on lähes jäsentä. Oman alan jäsenyhdistykseen kannattaa liittyä jo opintojen aikana. 4

5 Jäsenenä saat Liiton palveluja kannattaa käyttää kattavasti jo opintojen aikana. Jäsenenä saat tietoa alasi työmarkkinoista ja työllistymisestä, lakimiesapua työsopimusasioissa ja mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa, palkkaneuvontaa, urapalvelua sekä työja vapaa-ajan vakuutuksia. Eri sopimusaloihin erikoistuneet lakimiehemme tuntevat tarkasti työelämän kiemurat. Voit esimerkiksi tarkastuttaa työsopimuksesi ennen sen allekirjoittamista sekä pyytää suuntaviivoja realistiselle palkkatoiveelle. OPISKELIJAN JÄSENYYS Liittymällä Käännösalan asiantuntijat ry:n pääset samalla osaksi Akavan Erityisaloja ja koko Akava yhteisöä. tietoa alasi työmarkkinoista sekä työllistymisestä lakimiesapua työsopimusasioissa ja mahdollisissa työsuhteen ongelma - tilanteissa palkkaneuvontaa mahdollisuuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan luottamusmiesverkoston tuen työelämässä laadukkaita työelämäaiheisia koulutuksia ja aluetapahtumia urapalvelua innostavia opiskelijatapahtumia verkostoja työelämää varten LIITTYMINEN KANNATTAA MYÖS TALOUDELLISESTI Opiskelijajäsen maksaa jäsenmaksua vain palkkatulosta. Jäsenmaksua maksaessasi sinulla on mahdollisuus kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa esimerkiksi siltä varalta, että et heti opintojesi päätyttyä työllisty. Työssäoloehtoa työttömyyden varalle kannattaa alkaa keräämään heti opintojen alusta esimerkiksi kesätöistä, joiden ei tarvitse olla oman alan työtä. Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistyksesi palvelut ja jäsenedut ovat kattavasti käytössäsi jo opiskeluaikana. 5

6 Kristiina Abdallah, Vaasan yliopisto Kääntäjä kahden eettisen järjestelmän ristipaineessa Käännösala on niin Suomessa kuten muuallakin muuttunut viime vuosikymmenien aikana niin, että pienten, yhden tai muutaman henkilön työllistävien yritysten lisäksi alalla toimii yhä keskittyneempiä, monikansallisia suuryrityksiä. Käännösalan suuryritykset ovat ostaneet keskisuuria paikallisia yrityksiä ja hankkineet suuruuden tuomaa etua toimintaansa. Samalla ne ovat saaneet yhä enemmän painoarvoa paikallisilla käännösmarkkinoilla. Tällaiset yritykset kuitenkin harvoin työllistävät kääntäjiä kuukausipalkalla; sen sijaan ne ostavat käännöspalveluita alihankintana yksittäisiltä kääntäjiltä ja ulkoistavat näin osan toimintansa riskistä heille. Isoissa käännöstoimistoissa on lähinnä markkinoinnin ja projektinhallinnan asiantuntijoita, kun taas varsinainen käännöskompetenssi on alihankkijakääntäjien varassa. Kääntäjiä kouluttavien tahojen tulisi olla perillä käännösalan rakennemuutoksesta, jotta ne voisivat valmistaa opiskelijoita kohtaamaan tulevan työympäristönsä haasteita. Ei riitä, että opiskelija osaa vain kääntää. Oman etunsa vuoksi hänellä tulisi olla muunkinlaisia kompetensseja, joista voisin mainita erityisesti liiketalouden perustietämyksen sekä käännös- ja dokumentointialojen juuri nyt arvostamien markkinoinnin, projektinhallinnan, hypermedian tai käytettävyyden osaamisen. Lisäksi alalle tulijan olisi hyvä oppia tulkitsemaan kompleksista työympäristöä ja navigoimaan siellä. Kääntäjäksi valmistuneille on tarjolla monenlaisia töitä, joiden työehdot ja ansaintamahdollisuudet kuitenkin vaihtelevat suuresti. Tutkimuksestani käy ilmi, että käännösalan tuotantoverkostoissa, joille on ominaista pitkälle viety työnjako ja useat toimijat, ilmenee herkästi eettisiä ristiriitoja ja moraalikatoa (ks. Kajawa 3/2010). Edellä mainituista syistä Tampereen yliopiston Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmassa on vuodesta 2005 ollut tarjolla syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot (KTT) -kurssi, jossa käsitellään käytännönläheisesti, mutta kuitenkin tutkimukseen perustuen ajantasaisia, työelämään liittyviä kysymyksiä. Kurssin yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille eväitä ratkoa eettisiä ristiriitoja sekä tukea heidän toimijuut- 6

7 CHALABALA Kenen etua kääntäjän pitäisi ristiriitatilanteessa ensi - sijaisesti ajatella, käännöstä tarvitsevan loppukäyttäjän vai välittäjänä toimivan ja palkkion maksavan käännöstoimiston? Entäpä oma etu ja oikeus katetuottoon? 1 Lämmin kiitos niille lukuisille asiantuntijoille, jotka ovat vuosien saatossa jakaneet arvokasta tietämystään opiskelijoille valmistaen heitä kohtaamaan työelämän haasteita. 2 Aineisto koostui 24 opiskelijan oppimispäiväkirjasta sekä heidän oppimisalustakeskusteluistaan. taan, kun he joutuvat aikanaan tekemään työhön liittyviä moraalisia päätöksiä. Työelämässä jo toimivat, kääntäjän koulutuksen saaneet asiantuntijat ovat luennoineet kurssilla omasta työstään ja urapolustaan 1. Heitä on myös pyydetty kertomaan mahdollisista työssä esiin tulleista eettisistä ristiriidoista sekä siitä, miten he ovat näitä ristiriitoja ratkoneet. Tällainen asiantuntijuus on implisiittistä ja kontekstisidonnaista, joka kehittyy kokemusperäisesti. Jotta opiskelijat olisivat aiempaa valmiimpia työelämään, heillä tulisi olla mahdollisuus oppia sekä opettajien että eritoten vierailijaluennoitsijoiden käytännön työkokemuksista. (Tynjälä 1999: ) KTT-kurssin vuoden 2009 opiskelijoiden pohdintoihin perustuvasta tutkimuksestani 2 (Abdallah 2011) selviää, että tuotantoverkoston toimijoiden välisessä kollektiivisessa toiminnassa ilmenevien eettisten ongelmatilanteiden pohtiminen herkistää opiskelijat havaitsemaan sen ristiriidan, joka vallitsee kääntäjän eettisten periaatteiden ja liike-elämän etiikan välillä. Pohdinta näyttäisi myös selkiyttävän opiskelijoiden käsityksiä kääntäjän vastuista ja oikeuksista työelämässä ja lisäävän heidän voimaantumisen tunnettaan. Etiikan opetus ei voikaan koostua vain normatiivisista säännöistä, sillä niillä ei voida kattaa nykyisen kompleksisen työ - >> 7

8 Yksi vaihtoehto olisi se, että tuotantoverkoston asiakas yritys ja sen kanssa ensimmäisen sopimuksen solmiva käännösalan yritys huolehti sivat, että myös varsinaisen työn tekevä alihankkijakääntäjä saisi verkoston alimmalla portaalla työlleen kate tuottoa. elämän erilaisia tilanteita, eivätkä ne niin muodoin päde kaikissa moraalista päätöksentekoa vaativissa kysymyksissä. Sen sijaan koulutuksessa tulisi pyrkiä korostamaan eettisten kysymysten kontekstisidonnaisuutta ja kääntäjän omaa toimi juutta. Kääntäjän velvollisuusetiikkaan perustuva luottamuksenvarainen suhde asiakkaaseen edellyttää, että useista toimijoista koostuvassa tuotantoverkostossakin kääntäjä toimii käännöksen käyttäjän edustajana. Toisaalta taas liike-elämän etiikan mukaisesti oman pienyrityksensä johtajana kääntäjälläkin on kansainvälisesti toimivan käännöstoimiston lailla oikeus katetuottoon. Katetuoton saaminen omalle työlle on kuitenkin tuotantoverkostossa toimivalle kääntäjälle vaikeaa, sillä kääntäjän rooliin kohdistuvat, kahdesta hyvin erilaisesta eettisestä järjestelmästä kumpuavat odotukset aiheuttavat kääntäjälle helposti eettistä stressiä. Kenen etua kääntäjän pitäisi ristiriitatilanteessa ensisijaisesti ajatella, käännöstä tarvitsevan loppukäyttäjän vai välittäjänä toimivan ja palkkion maksavan käännöstoimiston? Entäpä oma etu ja oikeus katetuottoon? Kun suurten käännöstoimistojen maksamat palkkiot ovat usein pieniä ja joissakin tapauksissa jopa laskusuuntaisia, kääntäjä joutuu lisäämään työnsä tehokkuutta ja tuottavuutta. Tällöin hänen olisi kyettävä työskentelemään yhä nopeammin saadakseen työlleen katetuottoa, mutta toisaalta kääntäjän etiikka edellyttää hänen tekevän työnsä hyvin ja käyttävän siihen tarpeeksi aikaa käyttäjän edun vuoksi. Miten sitten tällaista kääntäjän eettistä stressiä voitaisiin vähentää? Yksi vaihtoehto olisi se, että tuotantoverkoston asiakasyritys ja sen kanssa ensimmäisen sopimuksen solmiva käännösalan yritys huolehtisivat, että myös varsinaisen työn tekevä alihankkijakääntäjä saisi verkoston alimmalla portaalla työlleen katetuottoa. Niiden tulisi ankaran kilpailutuksen sijaan ottaa vastuu omasta toiminnastaan verkostossa ja tukea kääntäjää tämän työssä, jotta käytettävän käännöksen tekeminen olisi ylipäänsä mahdollista. Nyt se ei sitä valitettavasti aina ole. Lähteet: Abdallah, Kristiina 2011: Towards Empowerment. Students Ethical Reflections on Translating in Production Networks. Teoksessa Mona Baker ja Carol Maier (toim.) Ethics and the Curriculum: Critical Perspectives, Special Issue of the Interpreter and Translator Trainer, 5(1), Tynjälä, Päivi 1999: Towards Expert Knowledge? A Comparison between a Constructivist and a Traditional Learning Environment in the University. International Journal of Educational Research, 31,

9 KOLUMNI Kajawan kolumnisteina vuonna 2011 toimivat Suomessa käännösalalla työskentelevät ulkomaalaiset, jotka kertovat työ - elämästään. Sarjaa jatkaa Polyna Kopylova Polyna Kopylova Kulttuurisidonnaisuus monikulttuurisessa viestinnässä: Miten saisi venäläisen ymmärtämään venäjää? Selailin venäjäkielisiä sivuja, joihin oli koottu perustietoja lastensuojelusta. Yhden virkkeen kohdalla tukkani nousi pystyyn: jos venäjänkielisen tekstin kääntää suomeksi, siinä lukee että huostaanoton valmistelu tehdään pitkään ja yhdessä perheen kanssa. Tä-äh??? Vilkaisin suomenkielisen version: Suurin osa huostaanotoista tehdään yhteistyössä perheen kanssa. Eli lähtökohtaisesti kyseessä ovat vanhemmat, jotka itse ymmärtävät, että lapselle on parempi olla muualla kuin kotona. Yhteistyö tarkoittaa tilanteen ymmärtämistä ja toimimista lapsen eduksi. Mutta kuvitelkaa hätääntynyt venäläinen vanhempi, joka saa kutsun lastensuojelupalaveriin ja etsii pelossaan tietoja siitä, mikä häntä voi odottaa. Miten hän ymmärtää tämän virkkeen? Mitä siitä seuraa? Maahantulijan sopeutuminen Suomeen on moniulotteinen prosessi, joka alkaa ennen kuin suomen kieli on tulijalla edes kohtalaisessa hallussa. Toisaalta kieli määrittelee pitkälti mentaliteettia ja kommunikaation logiikkaa. Siksi suomesta venäjäksi muodollisesti sanasta sanaan käännetyt ohjeet, tiedotteet ja muut tekstit ovat käytännössä samaa suomea toisella kielellä. Kun toimittamisesta vastaa venäjää osaava suomalainen viranomainen, hänen mielestään kaikki on kohdallaan: tekstit täsmäävät. Mutta lukijan päässä tiedot eivät kuitenkaan naksahda paikoilleen. Hän ei osaa yhdistää kirjallista tietoa häntä ympäröivään arkielämään ja omiin käsityksiinsä. Eli vanhemman on mahdotonta kuvitella, miten hän voi luopua omasta lapsestaan. Toisaalta moni venäläinen helposti hyväksyy sen, että lapsi asuu mummolassa esimerkiksi vanhempien avioeron aikana. Siksi huostaanottoa käsittelevässä tekstissä olisi hyvä mainita, että lapsi päätyy lastenkotiin tai suomalaiseen sijaisperheeseen silloin, kun kukaan läheisistä ei voi ottaa lasta hoitoonsa, tai lähiverkkoa ei ole. Näin lukija voi tukeutua omiin aiempiin kokemuksiin, mutta samalla hän tajuaa, minkälaisia kulttuuri-, käsitys- ja käytäntöjen eroja hän kohtaa uudessa kotimaassa. 9

10 Teksti ja kuva: Joel Kanerva Mentorointi selkiyttää työuran suunnittelua Turun yliopiston mentorointi - ohjelmassa opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat saavat apua työelämässä kokeneilta alumneilta. Mentorointi on vanha ja hyväksi havaittu järjestelmä, jossa kokeneet välittävät tietoa nuoremmille. Se on ollut perinteisesti suosittua Japanissa, josta menetelmä levisi länsimaihin. Suomeen mentorointi rantautui 1970-luvulla ja myöhemmin menetelmää alettiin hyödyntää korkeakouluissa ja yliopistoissa. Turun yliopiston mentorointiohjelma tasoittaa tietä akateemisen opinahjon ja työelämän välillä. Mentori ja mentoroitava eli ns. aktori muodostavat parin, jossa mentori jakaa tietoja ja kokemuksiaan työelämästä. Tällä on tarkoitus perehdyttää aktori omaan työalaansa ja sen vaatimuksiin. Yksi tämän vuoden Turun yliopiston mentoriaktori-pareista on Mari Puutio ja Simo Arvo. Englantia pääaineenaan opiskellut Puutio toimii nykyisin omassa firmassaan liiketoimintakonsulttina. Arvo on taas gradua vaille valmis mediatutkimuksen opiskelija. Alun perin hain mentoria auttamaan minua työnhaussa, mutta onnistuin saamaan työpaikan viestintätoimistosta ennen kuin ehdimme kunnolla aloittaa. Mentorointi on ollut silti todella hyödyllistä, sillä omaan alaan perehtyminen on jotain sellaista, mitä ei opi luentosalissa, Arvo painottaa. Mari Puutio toimii mentorina jo kolmatta kertaa. Hän suhtautuu mentorointiin vapaaehtois - työnä. Halusin auttaa ja näen mentoroinnin aktoreiden näkökulmasta todella hyödyllisenä. Olisin omana opiskeluaikanani kaivannut vastaavaa järjestelmää, joten nyt on hauska osallistua siihen tällä tavalla, Puutio kertoo. Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet ja erilaistuneet kovaa vauhtia. Akateemisessa maailmassa pitkän uran luoneet professorit eivät ole välttämättä parhaita vastaamaan kysymyksiin yliopistojen ulkopuolisista uravaatimuksista. 10

11 Monipuolinen osaaminen ja erilaisten taitojen hallinta on yksi tärkeimmistä asioista, mitä olemme käyneet läpi. Multitaskaaminen on ominaisuus, jota työnantajat erityisesti arvostavat nykyisin, Puutio alleviivaa. Turun yliopistossa mentorointi ei ole tarkasti ohjattua vaan parit pystyvät melko vapaasti päättämään tapaamistensa sisällön. Puutio ja Arvo ovat esimerkiksi miettineet hyvän CV:n ja työhakemuksen sisältöä. Arvo on myös tavannut Puution kollegoita verkostoitumismielessä. On hyvä, että parit voivat päättää tapaamistensa sisällön. Tällä tavoin mentorointi voidaan sovittaa aina kunkin aktorin tarpeiden mukaiseksi, Arvo tuumii. Vaikka mentoroinnin keskiössä on tiedonvälittäminen vanhemmalta nuoremmalle, Puutio ei ole ottanut toimintaan autoritääristä otetta. Puutio ja Arvo ovat pikemmin ystävystyneet mentorointivuoden varrella. Tästä kertoo se, että onpahan heidät nähty yhdessä oluellakin. Turun yliopiston mentorointisivut verkossa listaavat hyvän mentorointisuhteen ominaisuuksiksi molemminpuolisen avoimuuden, luottamuksellisuuden ja sitoutuneisuuden. Tämä toteutuu erinomaisesti ainakin Puution ja Arvon kohdalla. Turun yliopiston seuraava mentoriohjelma käynnistyy vuoden 2012 alussa. Opiskelijat voivat hakea ohjelmaan Mentoriksi voi ilmoittautua milloin vain. Mentoriohjelma kestää yhden kalenteri - vuoden. 11

12 Katri Blomster Kajawan koulutuspoliittisesta kyselystä käy ilmi, ettei käännösteoria auta vero - kortin täytössä. Koulu tukseen toivotaan nyt enemmän käytännön opetusta. Kuka täällä tietää työelämästä? Tilanne on monelle tuttu: Luokan edessä lehtori puhuu käännösalan tutkimuksista kymmenen opintopisteen voimin. Sen jälkeen taululla pyörii teoriamallit ja analyysityökalut. Iltapäivällä keskustellaan pienryhmissä siitä, mitä mielleyhtymiä eri adjektiiveista saattaa tulla. Onko tässä mitään järkeä? Monen mielestä kyllä, vaikka kääntäjän arki on jotain aivan muuta. Kajawan kyselyyn vastanneista käännösalan ammattilaista moni nimittäin kokee, ettei akateeminen käännösalan koulutus anna tarvittavia valmiuksia työelämään. ENEMMÄN ASIAA Työharjoittelu, IT-osaaminen ja projektinhallinta. Yrittäjyys, verotus ja markkinointi. Vastaukset eivät lopu kesken, kun KAJ:n jäseneltä kysyy, mitä käännösalan koulutus kaipaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 12

13 Eniten vastaajia tuntuu harmittavan, miten vähän käännösalan koulutuksessa puhutaan yrittäjyydestä. 67 käännösalan ammattilaista. Enemmistö vastaajista, eli noin 70 prosenttia, kokee olevansa nyt koulutustaan vastaavissa työtehtävissä. Eniten vastaajia tuntuu harmittavan, miten vähän käännösalan koulutuksessa puhutaan yrittäjyydestä. Näin siitäkin huolimatta, että monet aloittavat freelance-uransa jo opintojen ohessa. Osa kokee, ettei esimerkiksi palkkioiden koosta uskallettu puhua, tai opettajilla ei ollut ollenkaan vastauksia työelämää koskeviin käytännön kysymyksiin. Yksi kokee opettajien vieraantuneen käännösalan todellisuudesta täysin. Lisätietoa olisi kaivattu yleisestä työ- ja markkinatilanteesta ja siitä, minkälaisiin haasteisiin alalla törmää. Tieto liikkuu laiskasti myös alihinnoittelun haitoista. Monet päätyvät tekemään töitä huonoin ehdoin juuri opiskeluaikoina, vaikka polkuhintaan teetettävä työ ei palvele kenenkään etuja. Tekijänoikeuksista, kohtuullisista korvauksista ja sopimusten sisällöistä opitaan usein kantapään kautta vasta sitten, kun luentosalien ovet ovat jo kauan sitten sulkeutuneet. ENEMMÄN HARJOITTELUA Äidinkielen asema on vastaajien mielestä kiistaton, ja sen määrä opetuksessa saisi jopa kasvaa. Liki 75 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää äidinkieltä erittäin tärkeänä osana koulutusta. Ura ei kuitenkaan urkene pelkillä kieliopinnoilla, vaan menestysreseptiin kuuluu myös vahva erikoisalojen tuntemus, hyvä tietotekninen osaaminen sekä ennen kaikkea riittävät liike-elämän taidot. Työharjoittelun lisäämistä toivoisi 61 prosenttia vastaajista. Yleensäkin oikeiden toimeksiantojen käsittely auttaisi ymmärtämään, mistä työssä on oikeasti kyse. Tunneilla käännöksiä hiotaan ja hiotaan, kohdeyleisö analysoidaan tarkasti ja opettajat antavat ymmärtää, että työ on todella tätä, kertoo yksi kyselyyn vastanneista. Todellisuudessa asiakaskaan ei tiedä, mistä teksti on peräisin ja mikä on lähde- ja kohdetekstin käyttötarkoitus, eivätkä nämä analyysit ole aikataulujen ja hintojen puitteissa mahdollisiakaan. ÄÄNI KUULUVIIN Vastaajien kesken tuntui vallitsevan yksimielisyys siitä, että alan opintoja pitää uudistaa. Mutta mitä KAJ voi tehdä tilanteen eteen? Kyselyn mukaan ainakin lobata yliopistoja, opetusministeriötä ja eduskuntaa, järjestää koulutustilaisuuksia, tiedottaa jäseniä koulutuspolitiikasta ja mikä tärkeintä tehdä yhteistyötä yliopistojen ainejärjestöjen ja henkilökunnan kanssa. Yliopistoissa asiat muuttuvat kuitenkin hitaasti, joten opiskelijat päässevät todellisuutta pakoon luentosaleihin vielä toviksi. Odotellessa kannattaa vaikka tarkastaa liiton tai työvoimatoimiston koulutustarjonta. 13

14 Sini-Tuulia Lehtinen Mihin kääntäjä- ja tulkkikoulutus on menossa? Yliopistouudistuksen myötä Suomen käännöstieteen opetusta tarjoavissa yliopistoissa pääsykokeet ovat nykyään samat sekä filologiaa että käännöstiedettä opiskelemaan aikoville ja ne mittaavat ainoastaan vieraan kielen osaamista. Kääntäjän ja tulkin perustyökalu on kuitenkin hyvä äidinkieli, mutta äidinkielen koetta ei enää ole vaikka yleisesti pahoitellaan lukion suorittaneiden huonontunutta äidinkielen taitoa. Eri yliopistot ovat kehittäneet tai joutuneet kehittämään opetustaan omalla tavallaan samansuuntaiseksi kun se muualla Euroopassa oli ennen käännöstieteen laitosten syntyä. Monet kurssit ovat yhteisiä sekä filologiaa että kääntämistä opiskeleville, vaikka koulutusten tavoitteet ovat hyvin erilaiset. Joissakin yliopistoissa jopa perusopinnot ovat kokonaisuudessaan yhteiset. Tällöin opiskelijat pääsevät vasta aineopinnoissaan perehtymään käännöstyön perusteisiin, kääntäjän tiedon hankintaan sekä erilaisiin tarvittaviin sähköisiin työkaluihin. Kurssitarjontaa on jouduttu yleisesti supistamaan kaikkialla siten, että pakollisten kurssien suorittaminen hankaloituu ja siitä myös valmistuminen sen vuoksi viivästyy. Tulkkauksen opetusta ei ole juurikaan tarjolla, tosin ainakin Helsingin yliopistossa on käynnistynyt asioimis- ja oikeustulkkauksen opintojen kehittäminen. Suurin yllätys lienee viime aikoina ollut konferenssitulkkauksen erikoistumisopintojen lakkauttaminen Turun yliopistossa varojen puutteen vuoksi. MIHIN SUUNTAAN PITÄISI KEHITTÄÄ? Syksyllä 2009 osallistuin kahteen suureen kansainväliseen käännösalan tapahtumaan Berliinissä pidettyyn Saksan tulkkien ja kääntäjien yhdistyksen (BDÜ e.v.) konferenssiin Übersetzen in die Zukunft. Herausforderungen der Globalisierung für Dolmetscher und Übersetzer sekä Mariborin yliopiston symposiumiin Challenges of Translation Studies in a Globalized World. Molemmissa käsiteltiin myös laajasti kääntäjien ja tulkkien koulutusta. Yhteenvetona molemmista voidaan sanoa, että kääntämisen ja tulkkauksen koulutus on monella tapaa uusien haasteiden edessä ja laahaa hyvissäkin koulutusohjelmissa tarpeiden perässä. Ensimmäinen haaste koulutukselle on tietysti tieto- 14

15 tekniikan kehittyminen ja miten kaikki uudet välineet saadaan mukaan jo opetuksen alkuvaiheista lähtien. Toinen haaste ovat kielet, koska eurooppalaiset kielet eivät enää globalisoituneessa maailmassa riitä. Maailmantaloudessa on noussut uusia suuria toimijoita ja joidenkin nousua odotetaan. Kielet kuten japani, mandariinin kiina, korea ja arabia ovat olleet ajankohtaisia jo jonkin aikaa. Japanin kielen kääntämistä voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa. Helsingin yliopiston edesmenneessä käännöstieteen laitoksessa Kouvolassa oli jo pitkälle valmisteltu kiinan kielen kääntämisen opetusohjelma opettajineen, mutta humanistinen tiedekunta ei pitänyt koulutuksen käynnistämistä tarpeellisena. Syvällinen korean kielen opiskelu ei ole Suomessa mahdollista. Arabian kieltä ja kulttuuria voi kyllä opiskella yliopistotasolla, mutta kääntämisen opetusta ei ole. Uusien nousevien talousalueiden Intian hindi ja Brasilian portugali eivät kuulu käännöstieteen opetuksen piiriin. Kolmas haaste liittyy tuotteiden ja ihmisten globaaliin liikkuvuuteen. Lähes kaikki käännettävä teksti on jonkin erityisalan asiatekstiä. Keskeiset erityisalat ovat: tekniikka, talous, laki ja hallinto sisältäen myös sosiaali- ja koulutusalat, lääketiede ja farmasia, audiovisuaalinen ala sekä tietenkin kaunokirjallisuuden kääntäminen. Kahdella viimeksi mainitulla alalla palkkiokehitys on kuitenkin sellainen ettei ammattikääntäjä enää voi saada toimeentuloaan niistä. Erikoisaloihin opiskelijan tulisi päästä sisään jo opiskeluaikana ja kansainvälisesti keskustellaan paljon siitä, että tämä vaatisi eri tiedekuntien välistä yhteistyötä. Käännösalan opiskelijan tulisi valita esimerkiksi kaksi erikoisalaa ja suorittaa joitakin perusopintoja yhdessä näiden alojen opiskelijoiden kanssa. Jos esimerkiksi valitsee erikoisalakseen oikeuskielen kääntämisen, tulisi suorittaa tietyt terminologiaa, juridiikan logiikkaa ja oikeuskieltä käsittelevät kurssit oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tekniikan perustiedot ja termistö tulisi hankkia teknillisen yliopiston kursseilla, talouden kauppakorkeakoulussa jne. Saksassa Hildesheimin yliopistossa on jo kehitetty kääntäjäkoulutusta yhteistyössä teknillisen yliopiston kanssa, muualla ei tietääkseni ole vielä aloitettu. KUITENKIN MYÖS EDELLÄKÄVIJÄ! Suomi on kuitenkin edelläkävijä asioimistulkkauksen korkeakoulutasoisen opetuksen järjestämisessä. Tänä syksynä on käynnistynyt alan koulutusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä. Ensimmäisinä opetettavina kielinä ovat arabia, kurdi (soranin murre), persia, somali ja vietnam, joista yhtä kieltä on osattava suomen kielen lisäksi. Koulutettavat kielet muuttuvat eri hakuaikoina työelämän tarpeiden mukaan. 15

16 Haastattelussa venäjän kääntäjä Airi Kauppi. KUKA OLET JA MITEN PÄÄDYIT KÄÄNTÄJÄKSI? Venäjän kääntäjänä eiiei ja nyt Olen 53-vuotias diplomikielenkääntäjä, syntynyt Oulun seudulla Tyrnävän pottupitäjässä. Valmistuin 1981 Savonlinnan kieli-instituutista, sivukieli englanti. Päätin 9-vuotiaana, että minusta tulee kääntäjä. Serkkuni oli silloin opiskelemassa Turun kieli-instituutissa englannin kääntäjäksi ja kirjoitti pienelle tytölle upeita kuvauksia opiskelusta. Samaan aikaan kansakoulussa alkoivat vapaaehtoiset englannin tunnit, jotka toivat tullessaan aivan mahtavan ahaa-elämyksen: saman asian voi kertoa toisella kielellä ja joku vielä kaiken lisäksi ymmärtää sen!! Venäjän kieli valikoitui pääkieleksi, koska halusin oppia aivan uuden kielen ja kuvittelin monen muun lailla, että töitä riittää eläkeikään saakka. Työurani aloitin Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin työmaalla. Se oli todellinen käytännön oppilaitos vastavalmistuneelle kääntäjälle! Kolmen vuoden jälkeen lähdin Imatran Voiman (nyk. Fortum) voimalaitostyömaalle Joensuuhun, missä myös vierähti kolme vuotta ja voimalaitostekniikka tuli tutuksi. Pienen Petsamon piipahduksen jälkeen (Outokumpu Engineering) pääsin Raumalle Hollmingin telakalle tutustumaan laivanrakennuksen saloihin. Jälleen kului kolme vuotta, kunnes sitten Neuvostoliitto hajosi ja työt loppuivat. 16

17 Airi Kauppi Puolentoista vuoden työttömyyden jälkeen sukulaiseni pyysi minua Helsinkiin perustettavaa korkeatasoista etnistä ravintolaa vetämään. No huh. Minähän lähdin ja viihdyin ravintolapäällikkönä seitsemän vuotta. Varsinainen hyppy tuntemattomaan!! 2000-luku toi tullessaan pitkän työttömyyden, kun irtisanoin itseni ravintolasta ja luulin, että nelikymppinen nainen minun työkokemuksellani saa töitä tuosta vain. Turha luulo. Yllätys oli suuri, kun mistään ei mitään saanut. Töiden etsimisen ohessa suoritin tänä aikana merkonomin tutkinnon ja opintoaikoihin liittyi luonnollisesti kaikenlaisia hanttihommia. Nykyisessä työpaikassani olen urasuunnittelukurssin työharjoittelun tuloksena (eli olen siis täysin omalla alallani, mikä urasuunnittelussakin tuli selvästi esille, vaikka olin avoin kaikille piileville taipumuksilleni tehdä jotain muuta työtä). Sain viisi kuukautta aikaa palauttaa työharjoittelussa venäjän kielitaitoni aivan rauhassa ennalleen, ihanaa! Mielenkiintoisia käännöksiä, erittäin hyvä työnantaja ja upeat työkaverit. Työharjoittelun jälkeen olen tehnyt kolme päivää viikossa töitä, tarvittaessa tietysti täyttä viikkoa. Työsopimukseni on määräaikainen ja loppu häämöttää, mutta uskon lujasti, että sopimusta jatketaan. Työnantajani on AIRIX Teollisuus Oy, joka kuuluu FMC Group -suunnittelukonserniin. Eikös olekin nimeä myöten minulle sopiva firma!? Tässä tapauksessa on sanottava, että sanonta nomen est omen osuu jokseenkin kohdalleen ja olen siitä äärimmäisen iloinen! MILLAISTA VENÄJÄN KIELEN KÄÄNNÖS- TYÖ OLI NEUVOSTOLIITON AIKOINA JA MITEN SE ON MUUTTUNUT? Tekniikan kääntäjä kun olen, ei kirjallinen kääntäminen sinänsä ole mielestäni muuttunut. Venäjän kieli toki on uudistunut 20 vuodessa paljon ja etenkin tekninen kieli sisältää paljon anglismeja, joita välillä ei hyvällä mielikuvituksellakaan osaa tajuta englannin kielestä otetuiksi. Kielessä on todella paljon uudissanoja esim. ympäristötekniikan alalla. Voisin sanoa, että energiatehokkuus on siirtynyt myös venäjän kieleen ja harvemmin teknisessä tekstissä törmää todella pitkiin lauserakenteisiin. Viralliset tekstit, normit ja standardit, toki ovat edelleen hyvää venäläistä kapula kieltä! Tulkkaamisesta minulla ei ole tuoretta kokemusta. Kollegojeni tarinoiden perusteella suurin muutos on mahtipontisten YYA-henkisten puheiden pois jääminen. Neuvostoliiton aikana oli toisaalta aika turvallista olla tulkkina, kun tulkattavat eivät ihan mitä tahansa voineet möläytellä. Vodka teki tietysti joskus tehtävänsä molemmin puolin ja tulkki oli kieli keskellä suuta tietyissä tilanteissa. Monta kertaa olin tulkkaamassa työneuvottelujen 17

18 Ehdottomasti suurimman muutoksen venäjän kielen kääntäjien työelämään Suomessa aiheutti suomen - sukuisten venäläisten maahanmuutto Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. jälkeen myös huikeita filosofisia keskusteluja elämästä ja ajatuksista, jolloin nautin täysillä työni tuomasta ilosta. Keskustelu on nyt huomattavasti vapaampaa, mutta työneuvotteluissa venäläinen luonne ei tietääkseni ole lainkaan pehmentynyt, kivikovia bisnesihmisiä edelleenkin. Kansainvälistä kauppaa käyvä sukupolvi on nuorentunut Venäjällä ja asenteet ovat myös muuttuneet meidän kannaltamme parempaan suuntaan. Vai voisiko sanoa meidän kannaltamme ymmärrettävämpään suuntaan? Nuorempi venäläinen sukupolvi osaa myös englantia, eikä tulkille neuvotteluissa ole juurikaan enää tar vetta. Käytännön työnteko on tietotekniikan myötä mullistunut täysin. Ensimmäisessä työpaikassani käännökset tehtiin melkoisen äänekkäällä pallokirjoituskoneella ja korjaukset leikkaa-liimaa -periaatteella. Tietokoneista ja Internetistä ei ollut silloin tietoakaan! Toisessa työpaikassani sain vihdoin käyttööni käytetyn tekstinkäsittelykoneen ja tulostimen, jossa oli äänenvaimennuskupu päällä. Meteli oli hurja, mutta olihan se hienoa edistystä työntekoon. Kun viime syksynä pääsin 20 vuoden jälkeen takaisin kääntämisen pariin, tunsin olevani kääntäjän taivaassa kunnon tietokoneen, Internetin ja nettisanakirjojen myötä! Taisivat työkaverit hieman kummastella hihkumistani tekniikan ihanuuksista ja itsekin tunsin välillä olevani peräisin antiikin ajalta. Ehdottomasti suurimman muutoksen venäjän kielen kääntäjien työelämään Suomessa aiheutti suomensukuisten venäläisten maahanmuutto Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Sen lisäksi, että kaupankäynti tyssäsi totaalisesti joksikin aikaa, ei suomalaisilla kääntäjillä juurikaan ollut markkinoille asiaa kaupan elvyttyä uudelleen. Suomalainen kääntäjä oli kallis ja tarpeeton, kun maassa oli yhtäkkiä halpoja ja yritteliäitä, muutaman sata sanaa suomea osaavia venäläisiä (inkeriläisiä). Venäjän markkinoille suuntautuneilla pk-yrityksillä ei luonnollisesti ollut käytännön kokemusta käännös- ja tulkkaustyön merkityksestä, saati kääntäjän moraalista. Hyväkään kielitaitohan ei tarkoita samaa kuin käännöstaito. Pyllylleen menneistä kaupoista ja suoranaisista kääntäjien huijauksista on häpeässä vaiettu, niistä liikkuu vain huhupuheita. Venäläinen maahanmuuttaja on ahkera ja yritteliäs työntekijä, mutta kääntäjän sielua kirpaisee, kun työtä tehdään mutu-tuntumalla ja niin kuin se kauniilta kuulostaa, eikä sisällön vastaavuudella ole niin väliä. Tätä ei tietysti pidä yleistää, koska maahanmuuttajissa on myös upeita, molemmat kielet ja käännöstaidon hallitsevia ihmisiä. Ja täytyy myöntää, että minullekin nykyisen työpaikkani loppujen lopuksi järjesti konsernissamme työskentelevä venäläinen nainen, joka ymmärsi työni tason. Sivuhuomautuksena mainittakoon vielä, että tasaisin väliajoin 2000-luvulla ihan kansanedustajia myöten julkisuudessa valitettiin venäjän kielen osaamattomuutta ja taitajien puutetta Suomessa. Itse vastasin kahteen lehtikirjoitukseen täällä pohjoisessa ja julkinen keskustelu loppui siihen. Samanlaista kirjoittelua oli kuulemma Helsingissäkin ja lopputulos oli ollut sama: valitus loppui, kun suomalainen venäjän osaaja kertoi olemassaolostaan. Aika hauskaa! 18

19 KANSAINVÄLINEN KÄÄNTÄJIENPÄIVÄ TURUSSA Kielet kantavat yli kulttuurien Kansainvälistä kääntäjienpäivää vietetään eri maissa vuosittain syyskuun 30. päivän aikoihin. Suomessa alan liitot järjestävät vuosittain valtakunnallisen tapahtuman, joka tarjoaa kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvää ohjelmaa sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kansainvälisen kääntäjienjärjestön FIT:n teema vuoden 2011 kääntäjienpäivälle on Kulttuurien välinen silta. Kääntäjienpäivän tapahtumapaikat Turun messu - keskuksessa ovat Auditorio 2, Agricola-lava ja Suo men kääntäjien ja tulkkien liiton osasto A54. Kello Agricola-lava Kääntäjienpäivän avaussanat: Liisa Laakso-Tammisto, SKTL ja Maarit Satukangas-Pohjola, SKTOL Turun kulttuuripääkaupungin tervehdys, toimitusjohtaja Cay Sevón Kello Auditorio 2 Seminaari: Komission kääntäjän puheenvuoro kansainvälisen yhteistyön kielelliset haasteet, Euroopan komission Suomen edustuston kääntäjä Jarkko Ahola Kello Auditorio Ammattina oikeustulkki, Turun seu dun tulkkikeskuksen vs. johtaja Hanna-Mari Kolistaja Kääntämistä musiikin tahtiin Euroviisukääntämisen haasteista, av-kääntäjä Kalle Niemi Käännöstöiden kilpailutus Kan jag lita på min svenska?, författare, översättare Mårten Westö Kääntämistä vesi kielellä, freelancekääntäjä Siiri Susitaival National Geographicin suomen - taminen, toimittaja Pia Korpisaari Päätössanat, KAJ:n vt. toiminnan - johtaja Elena Gorschkow-Salonranta Lisäksi kirja-, tiede- ja ruokamessujen ohjelmassa on kääntämiseen liittyviä lavaesityksiä ja seminaareja. Ohjelmat löytyvät kirjamessujen sivuilta Kello 18 Ohjelmallinen iltajuhla Ravintolalaiva Cindyssä, Itäinen rantakatu (Teatterisilta). Ilmoittautuminen: Kääntäjienpäivään osallistuvat jäsenet saavat perjantaina vapaan sisäänpääsyn jäsenkorttia vastaan Turun kirja-, tiede- ja ruokamessuille. Pääsylipun saa messukeskuksen aulasta kello Helsingistä yhteiskuljetuksessa tulevat saavat lippunsa bussissa. Yhteiskuljetus jäsenille Helsingistä Turkuun: Lähtö Mannerheiminaukiolta Kiasman edestä, tilausajo - pysäkiltä tasan kello 8.00, paluulähtö Turusta kello Menopaluulippu 10 euroa. Ilmoittautumiset mennessä Elena Gorschkow-Salonrannalle Illalliskortti maksaa 35 euroa. Ilmoittautumiset mennessä Elena Gorschkow-Salonrannalle Kerrothan samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitteesi. HUOM: Ilmoittautumiset ovat sitovia vasta, kun maksut on maksettu tilille Nordea , viite: 2011 Järjestäjät: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (www.sktl.fi) Käännösalan asiantuntijat (www.kaj.fi) Suomen käännöstoimistojen liitto (www.sktol.org) Yhteistyössä: Turun kirjamessut Turun kirjamessutjen verkkosivut on avattu osoitteessa rekisteröidy kirjamessuklubilaiseksi! 19

20 Maistraatinportti 4 A Helsinki MICAELA MORERO

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa Merja Immonen 13.9.2016 Mitä on talous Esitellään talouden toiminnan peruskäsitteitä. Esitellään talouden ja rahan kiertokulkumalli.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Teekkarit elämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Lisätietoja: Jarna Savolainen TEK, koulutuspoliittinen asiamies jarna.savolainen@tek.fi Tuloksia kahdesta vuosittain tehtävästä TEKin tutkimuksesta

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot