Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Finnish Business & Societyn verkkohaastattelun tulokset Raportti Teresa Haukkala Lokakuu 2009 csr forum finland Ilmastonmuutoksen hidastaminen on mahdollisuus Haasteena on riittävä tietoisuus kuluttajakunnassa sekä viestinnän selkeyttäminen. Yrityksenä ensisijaisesti voimme muuttaa toimintaamme ilmastoystävällisempään suuntaan. Yritykset tunnistavat kestävän kehityksen tuomat niin taloudelliset kuin sosiaaliset mahdollisuudet entistä paremmin. Suomessa perinteisesti ollaan melko konservatiivisi ja se näkyy hitaassa liikkeelle lähdössä myös suhteessa ilmastonmuutokseeen. Useimmiten ajavana voimana yritysten päätöksissä on suora taloudellinen hyöty ja imagon kustannuksia ei vielä osata arvioida kovin hyvin. Tuulienergia on ehdottomasti tulevaisuuden energiamuoto. Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. 1

2 Työpaja 1: Työhyvinvointi ja tulos Sisällys Puheenjohtaja: Timo Aro, eläkejohtaja, Ilmarinen Alustaja: Leenamaija Otala, dosentti, Pro Competence Oy Yritysesimerkki: Nokian Renkaat Oyj, Pasi Anias, turvallisuuspäällikkö Kirjuri: Johanna Alasuutari, palvelupäällikkö, Ilmarinen Tiivistelmä 3 Verkkohaastattelun osallistujat 3 Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena 4 Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Vesihiihtäjät Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat 5 Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? 8 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? 9 Lopuksi 10 2

3 Vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Societyn (FiBS) järjestettävää seminaaria CSR Forum Finland 09 Ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena varten suoritettiin verkkohaastattelu Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Verkkohaastattelun teknisenä toteuttajana toimi Fountain Park. Verkkohaastattelukutsu lähetettiin sähköpostitse noin 1300:lle yritysten edustajalle. Verkkohaastattelu on osa raportin kirjoittajan Teknillisen korkeakoulun Master of Environmental Management & Responsible Business -koulutusohjelmaan liittyvää lopputyötä. Tiivistelmä Suomessa toimivissa yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, sen mukaan miten ne ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan. Suomalaisten kansallisurheilu hiihto on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä ja koska liiketoiminta on kilpailua, sopivat urheilutermit kuvastamaan yritysten luokitteluja. Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu näin ollen joko ladunavaajiin eli aitoihin edelläkävijöihin tai perässähiihtäjiin eli yrityksiin, jotka jossain määrin huomioivat ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan. Loput 30 prosenttia yrityksistä ovat vesihiihtäjiä eli niitä yrityksiä, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos on jo tuonut monelle yritykselle paljonkin liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi ympäristötehokkaan teknologian tarjoaminen, energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuuskoulutus, energiatehokkaat ratkaisut, ilmastonmuutosraportit, hiilijalanjäljen konsultointi, ympäristöjärjestelmät, viestintä, koulutus, jätehuollon kehittäminen, uudet palvelukonseptit, ilmastonmuutoksen hidastamisen ratkaisut, energiatehokas rakentaminen, sähköinen palvelu ja muut ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Monet näkevät myös tulevaisuudessa voivan olla entistä enemmän ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ratkaisevimpina keinoina ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella verkkohaastattelun vastaajat pitivät energiaa ja kustannustehokkuutta: energiansäästöä, uusiutuvia energianlähteitä ja energian hintaa, kustannustehokkuutta toimintatapoja muuttamalla, konkreettisia ja nopeasti toteutuvia hyötyjä, hintaa ja saatavuutta sekä näiden lisäksi uusiutuvia luonnonvaroja, kierrätettäviä valmistusmateriaaleja ja jätteiden vähentämistä. Heikoiksi signaaleiksi eli mahdollisesti tulevaisuuden trendeiksi nouseviksi keinoiksi vastaajat kokivat EU:n tavoitteet julkisella sektorilla, tiukan regulaation ja päästökaupan. Myös esimerkiksi lämmön tuotanto sekä erilaisten vaihtoehtojen tarjonta, hinnoittelu ja ympäristövaikutusten hallinnan kustannusten näkyminen hinnoissa nousivat esiin. Verkkohaastattelun osallistujat Verkkohaastattelu oli avoinna ja vastauksia saatiin 90, joista 70 prosenttia oli business-to-businessliiketoimialueelta, yhdeksän prosenttia business-to-consumer-liiketoimialueelta ja 21 prosenttia joltakin muulta liiketoimialueelta. Vastaajista yli puolet, 53 prosenttia, työskentelee suurissa yrityksissä, 22 prosenttia pienissä yrityksissä ja 14 prosenttia keskisuurissa yrityksissä Edustetuimpina toimialoina verkkohaastattelussa olivat teollisuus ja informaatio- ja viestintäala, joista kummastakin oli vastaajia 18 prosenttia. Muut toimialat jakautuivat tasaisesti rakentamis- ja kiinteistöalaan, hallinto- ja tukipalveluihin, tukku- ja vähittäiskauppaan, logistiikkaan sekä 3

4 rahoitus- ja vakuutustoimintaan, joissa kussakin vastaajia oli neljä prosenttia. Majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan vastaajia oli kaksi prosenttia. Suurin osa vastanneista, 26 prosenttia, toimii johtamistehtävissä. Seuraavaksi eniten vastaajia, 21 prosenttia, toimii markkinointi- ja viestintätehtävissä. Vastaajista 14 prosenttia toimii konsultointi/tukipalveluissa ja 12 prosenttia kehityksessä ja strategisessa suunnittelussa. Henkilöstöhallinnosta vastaajia löytyi seitsemän prosenttia. Liikkeenjohdossa, ostossa ja myynnissä sekä tuotekehityksessä toimii kussakin tehtäväkentässä kaksi prosenttia vastaajista ja tuotannossa yksi prosentti. Vastaajista 12 prosenttia ei kuulunut mihinkään annettuun toimialueeseen. Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena Vastauksista käy ilmi, että yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Koska liiketoiminta on kilpailua, tulosten kategorisoinnin käsitteinä voidaan käyttää urheilutermejä. Suomessa toimivien yritysten ollessa kyseessä kuvaan sopii hyvin suomalaisten kansallisurheilu hiihto, joka on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita kuvaan nimillä ladunavaajat, perässähiihtäjät ja vesihiihtäjät. Ladunavaajat ovat niitä, jotka ovat aitoja edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen huomioon ottamisessa liiketoiminnassaan. Ladunavaajat esimerkiksi kehittävät vain ja ainoastaan kestävän liiketoiminnan tuotteita tai palveluita, toimivat ympäristöliiketoiminnan alalla tai organisaation liiketoiminta perustuu peräti kokonaan ilmastonmuutokseen. Perässähiihtäjät ovat niitä, jotka ovat alkaneet jossain määrin huomioida ilmastonmuutosta tuotteissaan, toiminnassaan tai palveluissaan, esimerkiksi yrittävät auttaa asiakkaitaan hiilijalanjäljen selvittämisessä, ovat vähentäneet matkustamista ja turhaa energian- sekä paperin käyttöä. Vesihiihtäjät ovat ne yritykset, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys otettu osaksi liiketoimintastrategiaa tärkeä koko yrityksen toimintaa, asiakkaiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä ohjaava tekijä Energiatehokas rakentaminen on merkittävän kokoinen liiketoiminta-alue Energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuus ovat jo kasvaneet omaksi koulutusalueekseen, kysyntä on edelleen kasvussa Suurin toimialamme perustuu pitkälti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen... Kierrätettävät materiaalit ja ympäristöystävällinen valmistusprosessi verrattuna kilpaileviin tuotteisiin perinteisen teollisuuden väheneminen seudulla on tuonut aktiivisen toimintamme ansiosta tilalle uusiutuviin energioihin perustuvaa aktiviteettia Ilmastonmuutosraportteja, hiilijalanjäljen konsultointia, ympäristöjärjestelmiä, viestintää, koulutusta, jätehuollon kehittämistä... Monet sanovat, että uusia mahdollisuuksia olisi enemmänkin: Mahdollisuuksia on, mutta tartutaanko niihin aktiivisesti on olennainen kysymys. Organisaatiomme rooli ei ole ollut proaktiivinen vaikuttaja, vaan seurausten lieventäjä. Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu tämän verkkohaastattelun mukaan ladunavaajiin tai perässähiihtäjiin. Erityisesti ladunavaajat ovat kehittäneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa, joskaan ymmärrettävästä syystä kaikki eivät ole halunneet aivan tarkoin eritellä millaista: (Kaikki sitaatit ovat suoria sanatarkkoja poimintoja verkkohaastattelun vastauksista.) 4 Se on tuonut paljon mahdollisuuksia ja tuo niitä yhä enemmän jatkossa. Koska yrityksellämme on paljon ympäristötehokasta teknologiaa tarjottavanaan, on ilmastonmuutos meille ehdottomasti mahdollisuus. mitä enemmän co2 päästöjä pitää alentaa ja mitä energiatehokkaammin pitää pystyä toimimaan, sitä enemmän asiakkaat tarvitsevat meidän ratkaisujamme

5 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia projekteissa, joissa asiakkaat hakevat ratkaisuja hidastaakseen ilmastonmuutosta ekologisten asioiden konsultaatio voisi olla uusi mahdollisuus liiketoiminnalle... Ilmastonmuutos ja yleinen vastuullisen liiketoiminnan korostuminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien nopeamman läpimenon. Se hyödyttää meitä. Markkinajohtajuus yritysvastuuasioissa voi tuoda kilpailuetua, koska alamme muut toimija eivät ole vieläkään heränneet todellisuuteen. Perässähiihtäjät ovat saaneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa lähinnä välillisesti, esimerkiksi siten, että asiakkaat käyttävät mielellään toimijoita, jotka toimivat itsekin vastuullisesti. On myös mainittu, että säästöjen kautta syntyy parempaa kilpailuetua, sivutuotteiden merkitys kasvaa, matkustamisen sijaan tarjotaan sähköisiä neuvottelupalveluita ja muidenkin sähköisten palvelujen tarjonta kasvaa. Ilmastonmuutos näkyy ladunavaajilla ja osin myös perässähiihtäjillä yrityksen arvoissa, heidän asiakkaansa vaativat ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa ja lisäksi yritys on ottanut huomioon asiakkaidensa ekologiset arvot ja suhtautumisen ilmastonmuutokseen huomioon yrityksen toiminnassa, päätöksissä ja viestinnässä. Jopa 80 prosenttia on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Vastanneista 37 prosenttia seuraa myös yrityksensä vaikutuksia asiakkaiden ilmastovastuulliseen käyttäytymiseen esimerkiksi kyselyillä, asiakasauditoinneilla, palautteilla, seuraamalla asiakkaidensa viestintää, raportteja, keskusteluja ja mediaa. Nämä yritykset kertovat asiakkailleen suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen mm. perinteisin viestinnän keinoin: lehdistötiedotteilla, kotisivuilla, asiakaslehdissä, tuoteviestinnässä, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, asiakastapaamisissa, kestävän kehityksen tai yritysvastuuraporteissa, vuosikertomuksissa ym. julkaisuissa. Ilmastonmuutos näkyy myös yritysten strategioissa, visiossa, missiossa sekä ympäristöpolitiikassa ja tutkimustuloksissa. Monet yrityksistä ovat WWF:n Green Office -järjestelmässä mukana. Toiset kertovat suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen toiminnassaan esimerkiksi toimimalla itse ympäristövastuullisesti, vähentämällä energian- ja paperinkäyttöä, vähentämällä matkustamista ja neutraloimalla lentomatkat, auttamalla asiakkaita hiilijalanjäljen selvittämisessä, tarjoamalla asiakkaille hiilidioksidilaskuria, suunnittelemalla kuljetukset niin, että lastia on sekä meno- että paluuliikenteessä, suuntaamalla tuotekehitystä ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin, vaikuttamalla päättäjätasolla ja teollisuuden yhteistyöelimissä. Vesihiihtäjät Loput noin 30 prosenttia vastanneista yrityksistä ovat vesihiihtäjiä. Näiden yritysten arvoissa ei näy ilmastonmuutos, myöskään asiakkaat eivät vaadi ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa, eikä yritys huomioi asiakkaiden ekologisia arvoja tai suhtautumista ilmastonmuutokseen toiminnassaan, päätöksissään tai viestinnässään. Kunta sektoria ei kiinnosta mikään muu kuin hinta (Ilmastonmuutoksella) Ei kovin suurta merkitystä liiketoiminnan kannalta Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat Verkkohaastattelussa osallistujat miettivät myös ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin. Ideoinnin jälkeen osallistujat näkivät muiden ajatuksia näistä asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja arvioivat, kuinka ratkaisevia keinoja ne ovat uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella. 5

6 Kuva 1. Ilmastonmuutokseen liittyvien tekojen ja valintojen ratkaisevuus asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi. Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys. Ratkaisevimpina keinoina pidettiin niitä, jotka sijoittuivat nelikentässä kohtaan suuri merkitys ja vähäinen erimielisyys. Näistä asioista vastaajat olivat lähes yksimielisiä: Energiansäästö Tietoisuus siitä, että sekä yrityksen, että yksilön merkittävin ympäristövaikutus syntyy energiankulutuksesta on mukana ostopäätöksissä siten, että etsitään energiankulutusmerkkejä, ympäristömerkkejä yms. informaatiota. Uusiutuvat energiat Uusiutuvat luonnonvarat Uusiutuvien luonnovarojen avulla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä esim. energiankulutuksessa Energiamuodot, todennettava ympäristöystävällinen imago Vaihtoehtoiset energiamuodot, kierrätys, jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen Kierrätettävät valmistusmateriaalit Kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen vähentävät raaka-aineiden kulutusta. Kustannustehokkuus toimintatapoja muuttamalla yrityksen prosessin tai toiminnan kehittäminen turhan kulutuksen vähentämiseksi. Hyötyjen tulee olla konkreettisia ja nopeasti toteutuvia Teemme valintoja aina lyhyellä tähtäimellä. Planeetan pelastaminen on tietenkin hienoa ja tavoiteltavaa, mutta tämän hetken valintani perustuvat tämän hetken hyötyihin. Niiden pitää olla näkyviä jo lähitulevaisuudessa. Tarvitaan pieniä askelia (helppoja vaihtoehtoja), jotka johtavat oikeaan suuntaan. Energian hinta, ratkaisujen luotettavuus ja saatavuus Jätteiden vähentäminen Hinta ja saatavuus usein ekologisesti kestävämpi vaihtoehto on vaikeammin saatavilla ja on myös hintavampi. kenties nettikaupan lisääntyminen voisi auttaa olemaan ekologisesti kestävämpi. 6

7 Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Suuri merkitys, suuri erimielisyys Alla olevat asiat vastaajat ovat kokeneet tärkeiksi, mutta eivät olleet niistä yksimielisiä. Nämä asiat ovat kuitenkin varmasti tärkeitä nousevia asioita: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Asiakkaat suosivat vähäpäästöisiä tuotteita Päästöjen vähentäminen Logistiset ratkaisut Esim. lähiruuan käyttö, kuljetuskustannuksien vähentäminen, ei maailman toiselta puolelta rahdattua tavaraa. Jätteiden uudelleenkäyttö Hintojen laskeminen tai kilpailukykyisyys Tuote- tai palveluhinnoittelu kilpailukykyiseksi, jos valinta on vihreä. Energiatehokkuuteen ja -säästöön liittyvät käytännön (valinnat ja teot) Jokaisen ihmisen pitäisi oivaltaa, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut ovat riippuvaisia jokapäiväisistä valinnoistamme ja teoista. Ihmisen pitää pystyä sisäistämään ne asiat, joihin hän voi suoraan tai välillisesti vaikuttaa. Kun asiat on oivaltanut on huomattavasti helpompaa tehdä arkipäivän tekoja ja huomata, että käytännössä ne ovat arkitekemisen hienosäätöä. Jos on tottunut menemään autolla töihin eikä julkisia palveluja ole tarjolla, niin taloudellisen ajotavan omaksuminen säästää sekä lompakkoa ja ympäristöä. Kun tulee auton vaihto ajankohtaiseksi, niin uudet kriteeerit tulevat mukaan valintaprosessiin. Valintaa ei tehdä pelkän ostohinnan, vaan myös käytön ja ylläpitokustannusten eli koko elinkaaren suhteen. Samat muuttujat koskettavat esim. omakotiasujaa. Todistettava päästöjen vähentäminen Yritykset, jotka pystyvät todentamaan toiminnassaan pienempää hiili- ja/tai vesijalanjälkeä, voivat saada puo lelleen uusia asiakkaita. Päästöjen vähentäminen ja ympäristön pilaantumisen es(täminen) Ilmastonmuutos, ja ympäristön pilaantuminen/heikkeneminen, vaikuttaa ihmisiin elinympäristön heikkenemisen kautta: esim. päästöjen saastuttama vesi liittyy suoraan ihmisten (ihmis)oikeuteen elää mahdollisimman puhtaassa ympäristössä, terveyteen liittyviin oikeuksiin jne. Olisi todella tärkeää tuoda em. linkkejä nykyistä enemmän esiin, eli kuinka ympäristövastuukysymykset liittyvät enemmän tai vähemmän suoraan sosiaaliseen vastuuseen, ml. ihmisoikeuskysymyksiin. Asiakkaat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita myös ihmisoikeuskysymyksistä, siitä, miten yritykset huomioivat niitä. Materiaalivirtojen tehostaminen Energiatehokkuus ja prosessien elinkaari Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys. Alla olevat asiat eivät olleet tähän verkkohaastatteluun vastanneiden mielestä niin tärkeitä: Hyvä ympäristöraportointi Energiankulutuksen vähentäminen liiketiloissa Energiatehokkuus (Toisaalta energiatehokkuuteen liittyviä asioita oli koettu tärkeiksi jo edellisessä kohdassa. Ideoinneissa seuranneita päällekkäisiä asioita on ehkä välillä ollut vaikea arvioida samalla tavalla, kun vastauskone on sitten arponut satunnaisesti eri vastauksia arvioitavaksi.) Asiakkaat ostavat sellaisia ratkaisuja joiden energiatehokkuus on parasta luokkaa. Sähkönkulutus on yksi keskeinen mittari tuotteita vertailtaessa. Markkinointi- ja viestintäkanavavaihtoehdot Viestinnällinen tehokkuus ratkaisee, mutta ei ekologisuuden kustannuksella. Tulevaisuuden voittajat tarjoavat tehokkuuden ja ekologisuuden yhdistelmää. Biologinen jätevedenpuhdistus, muut suodattimet 7 Seudullisesti ollaan rakentamassa useita konkreettisia puhdistusjärjestelmiä. Yrityksemme on ollut keskeisesti mukana, että seudulle on saatu mm. WinWindin tuulimyllytehdas. Kasvihuonekaasujen ehkäisy ja päästökauppa päästökaupan piiriin kuuluvat yritysket joutuvat ottamaan huomioon päästöoikeuksien hinnan Matkustaminen, sähkön ja veden kulutus, hinta Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. Hybridi- ja sähköautojen esiinmarssi Antaa liiketoimintamahdollisuuksia monelle alalla. Kuljetus markkinat mantereittain (Toisaalta logistiset ratkaisut oli koettu jo aiemmin tärkeiksi, mutta niissä ei vallinnut yksimielisyys.) Lyhyempi / halvempi kuljetus kiinnostaa asiakkaita Toimintojen hiilijalanjälki Hiilijalanjälki halutaan mitata (tietää) ja ilmoittaa

8 Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys. Alla lueteltujen asioiden tärkeydestä vastaajat olivat erimielisiä. Näistä voi kuitenkin löytyä mahdollisia heikkoja signaaleja, jotka voivat muodostua tulevaisuuden trendeiksi: Päästökauppa Hinnoittelu halvemmat hinnat ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin Veden säästäminen EU:n tavoitteet julkisella sektorilla Tavoitteet kasvihuonekaasuille - uusiutuville energiatehokkuuden parantamiselle biopolttoaineille Vain tiukka regulaatio auttaa asiakkaat eivät investoi vähäpäästöisempiin prosesseihin jollei heidän ole pakko (regulaatio, tiukkaan valvotut päästörajat) tai jollei siitä ole heille suoraa välitöntä taloudellista hyötyä (päästökauppa). Ihmiskunnan tulevaisuuden vuoksi regulaatiota ja valvontaa pitää uskaltaa tiukentaa välittömästi ja riittävän paljon. Teknologia päästöjen vähentämiseksi kyllä on olemassa. Mahdollisuus saada tietoa toiminnan CO2-päästöistä Ympäristövaikutusten hallinnan kustannus näkyviin hintaan Osa kuluttajista valitsee vain hinnan perusteella, osa voi osataa kalliimmankin, jos näkyy selvästi, mikä osa on siitä mennyt ympäristöasioiden hoitoon Erilaisten vaihtoehtojen tarjonta Muovikassien poistaminen myynnistä ja hedelmätiskeiltä Lämmön tuotanto Yrityksen hoidossa olevien kiinteistöjen lämmitysten vaihto öljystä kaukolämpöön ja sen tuottaminen uusiutuvalla energialla. Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? Jopa 80 prosenttia verkkohaastatteluun vastanneista on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Osa yrityksistä on jo tehnyt paljonkin ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, kuten auttanut hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan säästää ympäristöä, näyttänyt hyvää esimerkkiä, tuonut esille ilmastonmuutoksen seuraamuksia, uudistanut tuotteita, tehostanut materiaalin käyttöä, kehittänyt ympäristön kannalta vähemmän haitallisia ratkaisuja, parantanut tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi, neuvonut ja konsultoinut asiakkaille mm. kierrätystä, energia- ja ympäristötehokkuutta ja tarjonnut ilmastonmuutoksen huomioon ottavaa liiketoimintaa. Uusia ideoita, mitä yritykset voisivat tehdä ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, olivat mm.: tuotteiden kuljetusten optimointi siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä, kielenkääntäjänä toimiminen tulkitsemalla palveluita ilmastoystävällisestä näkökulmasta, asiakasyritysten auttaminen viestimään tuotteistaan ja palveluistaan ekologisemmin, energiatehokkuuden, materiaalien käytön minimoinnin ja kierrätettävyyden kehittäminen, Green Office -toimintaan kannustaminen, matkustamisen vaihtaminen videoneuvotteluiksi, etätyöskentely, ympäristöystävällisemmän betonin ja matalaenergiarakentamisen ratkaisujen tarjoaminen, oman toiminnan muuttaminen ilmastomyötäisempään suuntaan. 8

9 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? Edelläkävijäyrityksiä ei löytynyt selkeästi yhtä ylitse muiden. Eniten hajaääniä saivat kuitenkin kaikki vastaajat huomioon otettuna Kesko (4 kpl) ja VR (3 kpl). Kesko on edelläkävijä kaikilla kestävän kehityksen osaalueilla Suomessa. Nämä yritykset kehittävät tuotteita, joita asiakkaiden on helppo löytää ja valita parempi ilmastoystävällisempi vaihtoehto. ottavat vihreät arvot konkreettisesti esille tarjonnassaan Jaetulla kolmossijalla samalla äänimäärällä (2 kpl kullakin) olivat ABB, Fortum, Nokia, Scandic, St1, Raisio, UPM ja Wärtsilä. Vastaajat mainitsivat myös Toyotan, Vaconin, Neste- Oilin, Vestasin ja muut uusiutuvia energioita tarjoavat yritykset, Nordean, Metson, Microsoftin, BP:n, WinWindin, Senaatin, Elisan, SOK:n, Tradekan, Aurinkomatkat, VTT:n, L&T:n, Globe Hopen, Unicafén, Itellan, Kainuun Energian, M-realin, Voithin ja Siemensin. Lisäksi mainittiin joukkoliikenne, eurooppalaiset elintarvikeyritykset ylipäätään, energiayhtiöt, autoteollisuus, pienimmät (yritykset), metsäteollisuuden yritykset sekä yritykset, jotka ottavat aidosti ympäristöasiat huomioon läpi yritystoimintojen ja yksityisyrittäjät, jotka hakevat tehokkuutta ja tuottavuutta myös energiatehokkuuden kautta. Muunkinlaisia kommentteja saatiin: lentoyhtiöt yrittävät parasta tarjoamalla mahdollisuuden ostaa hiilidioksidipäästöile korviketta. Vattenfall on pakkasella viherpesun takia! Osa ei osannut nimetä yhtään edelläkävijää, osa sanoi, ettei näitä ole: Itse asiassa mikään yritys ei nouse edelläkävijäksi, eli monilla on vielä mahdollisuus profiloitua! Vastaajat vertasivat myös itseään näihin edelläkävijäyrityksiin. Alla olevassa kuviossa on kaikkien vastaajien näkemys. Kuva 2. Vastaajayritysten oma vertailu edelläkävijäyrityksiin Verkkohaastattelun mukaan suurin osa vastaajista (33%) kokee olevansa luovia vastuunottajia eli yrityksessä kehitellään luovia ideoita vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä on yleensä kaikkein riskialttein, mutta onnistuessaan samalla myös antoisin tapa suhtautua vastuulliseen liiketoimintaan. Seuraavaksi eniten (lähes 29 %) katsoo olevansa ennakoivia yrityksiä eli yrityksiä, jotka pyrkivät varautumaan ulkoisilta sidosryhmiltä tuleviin vastuuvaa- timuksiin hyvissä ajoin etukäteen. Tämä koetaan yleensä markkinataloudellisesti kannattavaksi, eikä johda riskien ottoon. Ennakoijat saavat jopa kilpailuetua ehtiessään muita ennen tekemään parannuksia operaatioihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Edelläkävijöiksi oman yrityksensä luki 13 prosenttia vastaajista. (Ketola, Tarja (2005): Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista teoiksi. Helsinki: Edita, ) 9

10 Lopuksi Tässä verkkohaastattelussa enemmistö vastaajista edusti suuria yrityksiä, joilla yleensä on paremmat resurssit käytettävissään kuin pk-yrityksillä, joten se voi selittää näinkin korkean prosenttiluvun (70 %) ilmastonmuutoksen huomioonottamisessa. Lisäksi voidaan olettaa, että verkkohaastatteluun vastanneet ovat keskimääräistä kiinnostuneempia ilmastonmuutos- ja ympäristöasioista sekä vastuullisesta liiketoiminnasta, sillä verkkohaastattelussa olivat mukana myös kaikki vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBSin jäsenyritykset. Vastaukset saattavat kuvastaa myös joissakin kohdissa enemmän tulevaa tahtotilaa kuin asioiden nykytilaa. Se on sinänsä erittäin positiivinen asia, että yritykset ovat halukkaita toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kokevat myös kehittävänsä luovia ideoita ilmastonmuutosliiketoiminnassa ja ylipäänsä vastuullisessa liiketoiminnassa. Nähtäväksi jää, missä määrin vesihiihtäjät ovat tulevaisuudessa pakotettuja ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen liiketoiminnassaan sekä miten hyvin nyt itseään edelläkävijöinä ja luovina vastuunottajina itseään pitävät ladunavaajat ja perässähiihtäjät pysyvät kehityksessä mukana ja halukkaina toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. 10

11 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? - verkkohaastattelun toteutti Fountain Park Fountain Park on suomalainen asiantuntijatalo, joka tarjoaa yritysten sidosryhmien kuunteluun Yritysvastuudialogi -nimistä verkkohaastattelua. Sen avulla saat helposti ja nopeasti tietää Mitä sidosryhmät odottavat organisaatioltasi Mikä on sidosryhmille tärkeää Mitä uutta tai piilevää tietoa löytyy. Saat kaikki sidosryhmät helposti mukaan avoimeen verkkopohjaiseen vuoropuheluun. Kaikkia kuullaan tasapuolisesti, ja tieto välittyy suodattamattomana. Samalla voit kätevästi täydentää sidosryhmärekisteriänne. Muista Fountain Parkin tarjoamista verkkohaastatteluista saat apua: strategiatyöhön uuden johtamistehtävän aloitukseen asiakkaiden kuunteluun Lisätiedot: Hanna Ali-Melkkilä Anu Valtari Finnish Business & Society on vastuullisen yritystoiminnan verkosto FiBS auttaa yrityksiä löytämään vastuullisuudesta oman liiketoimintansa kannalta parhaat ratkaisut tarjoamalla tietoa, tukea, työkaluja ja tulevaisuuden näkymiä. FiBS on CSR Europe, Global Reporting Initiative ja CSR 360 Global Partner Network järjestöjen jäsen. Lisätietoja: 11

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin Aika on entistä enemmän rahaa Internetin yli toimiva,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot