Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Finnish Business & Societyn verkkohaastattelun tulokset Raportti Teresa Haukkala Lokakuu 2009 csr forum finland Ilmastonmuutoksen hidastaminen on mahdollisuus Haasteena on riittävä tietoisuus kuluttajakunnassa sekä viestinnän selkeyttäminen. Yrityksenä ensisijaisesti voimme muuttaa toimintaamme ilmastoystävällisempään suuntaan. Yritykset tunnistavat kestävän kehityksen tuomat niin taloudelliset kuin sosiaaliset mahdollisuudet entistä paremmin. Suomessa perinteisesti ollaan melko konservatiivisi ja se näkyy hitaassa liikkeelle lähdössä myös suhteessa ilmastonmuutokseeen. Useimmiten ajavana voimana yritysten päätöksissä on suora taloudellinen hyöty ja imagon kustannuksia ei vielä osata arvioida kovin hyvin. Tuulienergia on ehdottomasti tulevaisuuden energiamuoto. Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. 1

2 Työpaja 1: Työhyvinvointi ja tulos Sisällys Puheenjohtaja: Timo Aro, eläkejohtaja, Ilmarinen Alustaja: Leenamaija Otala, dosentti, Pro Competence Oy Yritysesimerkki: Nokian Renkaat Oyj, Pasi Anias, turvallisuuspäällikkö Kirjuri: Johanna Alasuutari, palvelupäällikkö, Ilmarinen Tiivistelmä 3 Verkkohaastattelun osallistujat 3 Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena 4 Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Vesihiihtäjät Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat 5 Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? 8 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? 9 Lopuksi 10 2

3 Vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Societyn (FiBS) järjestettävää seminaaria CSR Forum Finland 09 Ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena varten suoritettiin verkkohaastattelu Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Verkkohaastattelun teknisenä toteuttajana toimi Fountain Park. Verkkohaastattelukutsu lähetettiin sähköpostitse noin 1300:lle yritysten edustajalle. Verkkohaastattelu on osa raportin kirjoittajan Teknillisen korkeakoulun Master of Environmental Management & Responsible Business -koulutusohjelmaan liittyvää lopputyötä. Tiivistelmä Suomessa toimivissa yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, sen mukaan miten ne ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan. Suomalaisten kansallisurheilu hiihto on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä ja koska liiketoiminta on kilpailua, sopivat urheilutermit kuvastamaan yritysten luokitteluja. Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu näin ollen joko ladunavaajiin eli aitoihin edelläkävijöihin tai perässähiihtäjiin eli yrityksiin, jotka jossain määrin huomioivat ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan. Loput 30 prosenttia yrityksistä ovat vesihiihtäjiä eli niitä yrityksiä, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos on jo tuonut monelle yritykselle paljonkin liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi ympäristötehokkaan teknologian tarjoaminen, energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuuskoulutus, energiatehokkaat ratkaisut, ilmastonmuutosraportit, hiilijalanjäljen konsultointi, ympäristöjärjestelmät, viestintä, koulutus, jätehuollon kehittäminen, uudet palvelukonseptit, ilmastonmuutoksen hidastamisen ratkaisut, energiatehokas rakentaminen, sähköinen palvelu ja muut ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Monet näkevät myös tulevaisuudessa voivan olla entistä enemmän ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ratkaisevimpina keinoina ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella verkkohaastattelun vastaajat pitivät energiaa ja kustannustehokkuutta: energiansäästöä, uusiutuvia energianlähteitä ja energian hintaa, kustannustehokkuutta toimintatapoja muuttamalla, konkreettisia ja nopeasti toteutuvia hyötyjä, hintaa ja saatavuutta sekä näiden lisäksi uusiutuvia luonnonvaroja, kierrätettäviä valmistusmateriaaleja ja jätteiden vähentämistä. Heikoiksi signaaleiksi eli mahdollisesti tulevaisuuden trendeiksi nouseviksi keinoiksi vastaajat kokivat EU:n tavoitteet julkisella sektorilla, tiukan regulaation ja päästökaupan. Myös esimerkiksi lämmön tuotanto sekä erilaisten vaihtoehtojen tarjonta, hinnoittelu ja ympäristövaikutusten hallinnan kustannusten näkyminen hinnoissa nousivat esiin. Verkkohaastattelun osallistujat Verkkohaastattelu oli avoinna ja vastauksia saatiin 90, joista 70 prosenttia oli business-to-businessliiketoimialueelta, yhdeksän prosenttia business-to-consumer-liiketoimialueelta ja 21 prosenttia joltakin muulta liiketoimialueelta. Vastaajista yli puolet, 53 prosenttia, työskentelee suurissa yrityksissä, 22 prosenttia pienissä yrityksissä ja 14 prosenttia keskisuurissa yrityksissä Edustetuimpina toimialoina verkkohaastattelussa olivat teollisuus ja informaatio- ja viestintäala, joista kummastakin oli vastaajia 18 prosenttia. Muut toimialat jakautuivat tasaisesti rakentamis- ja kiinteistöalaan, hallinto- ja tukipalveluihin, tukku- ja vähittäiskauppaan, logistiikkaan sekä 3

4 rahoitus- ja vakuutustoimintaan, joissa kussakin vastaajia oli neljä prosenttia. Majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan vastaajia oli kaksi prosenttia. Suurin osa vastanneista, 26 prosenttia, toimii johtamistehtävissä. Seuraavaksi eniten vastaajia, 21 prosenttia, toimii markkinointi- ja viestintätehtävissä. Vastaajista 14 prosenttia toimii konsultointi/tukipalveluissa ja 12 prosenttia kehityksessä ja strategisessa suunnittelussa. Henkilöstöhallinnosta vastaajia löytyi seitsemän prosenttia. Liikkeenjohdossa, ostossa ja myynnissä sekä tuotekehityksessä toimii kussakin tehtäväkentässä kaksi prosenttia vastaajista ja tuotannossa yksi prosentti. Vastaajista 12 prosenttia ei kuulunut mihinkään annettuun toimialueeseen. Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena Vastauksista käy ilmi, että yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Koska liiketoiminta on kilpailua, tulosten kategorisoinnin käsitteinä voidaan käyttää urheilutermejä. Suomessa toimivien yritysten ollessa kyseessä kuvaan sopii hyvin suomalaisten kansallisurheilu hiihto, joka on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita kuvaan nimillä ladunavaajat, perässähiihtäjät ja vesihiihtäjät. Ladunavaajat ovat niitä, jotka ovat aitoja edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen huomioon ottamisessa liiketoiminnassaan. Ladunavaajat esimerkiksi kehittävät vain ja ainoastaan kestävän liiketoiminnan tuotteita tai palveluita, toimivat ympäristöliiketoiminnan alalla tai organisaation liiketoiminta perustuu peräti kokonaan ilmastonmuutokseen. Perässähiihtäjät ovat niitä, jotka ovat alkaneet jossain määrin huomioida ilmastonmuutosta tuotteissaan, toiminnassaan tai palveluissaan, esimerkiksi yrittävät auttaa asiakkaitaan hiilijalanjäljen selvittämisessä, ovat vähentäneet matkustamista ja turhaa energian- sekä paperin käyttöä. Vesihiihtäjät ovat ne yritykset, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys otettu osaksi liiketoimintastrategiaa tärkeä koko yrityksen toimintaa, asiakkaiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä ohjaava tekijä Energiatehokas rakentaminen on merkittävän kokoinen liiketoiminta-alue Energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuus ovat jo kasvaneet omaksi koulutusalueekseen, kysyntä on edelleen kasvussa Suurin toimialamme perustuu pitkälti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen... Kierrätettävät materiaalit ja ympäristöystävällinen valmistusprosessi verrattuna kilpaileviin tuotteisiin perinteisen teollisuuden väheneminen seudulla on tuonut aktiivisen toimintamme ansiosta tilalle uusiutuviin energioihin perustuvaa aktiviteettia Ilmastonmuutosraportteja, hiilijalanjäljen konsultointia, ympäristöjärjestelmiä, viestintää, koulutusta, jätehuollon kehittämistä... Monet sanovat, että uusia mahdollisuuksia olisi enemmänkin: Mahdollisuuksia on, mutta tartutaanko niihin aktiivisesti on olennainen kysymys. Organisaatiomme rooli ei ole ollut proaktiivinen vaikuttaja, vaan seurausten lieventäjä. Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu tämän verkkohaastattelun mukaan ladunavaajiin tai perässähiihtäjiin. Erityisesti ladunavaajat ovat kehittäneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa, joskaan ymmärrettävästä syystä kaikki eivät ole halunneet aivan tarkoin eritellä millaista: (Kaikki sitaatit ovat suoria sanatarkkoja poimintoja verkkohaastattelun vastauksista.) 4 Se on tuonut paljon mahdollisuuksia ja tuo niitä yhä enemmän jatkossa. Koska yrityksellämme on paljon ympäristötehokasta teknologiaa tarjottavanaan, on ilmastonmuutos meille ehdottomasti mahdollisuus. mitä enemmän co2 päästöjä pitää alentaa ja mitä energiatehokkaammin pitää pystyä toimimaan, sitä enemmän asiakkaat tarvitsevat meidän ratkaisujamme

5 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia projekteissa, joissa asiakkaat hakevat ratkaisuja hidastaakseen ilmastonmuutosta ekologisten asioiden konsultaatio voisi olla uusi mahdollisuus liiketoiminnalle... Ilmastonmuutos ja yleinen vastuullisen liiketoiminnan korostuminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien nopeamman läpimenon. Se hyödyttää meitä. Markkinajohtajuus yritysvastuuasioissa voi tuoda kilpailuetua, koska alamme muut toimija eivät ole vieläkään heränneet todellisuuteen. Perässähiihtäjät ovat saaneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa lähinnä välillisesti, esimerkiksi siten, että asiakkaat käyttävät mielellään toimijoita, jotka toimivat itsekin vastuullisesti. On myös mainittu, että säästöjen kautta syntyy parempaa kilpailuetua, sivutuotteiden merkitys kasvaa, matkustamisen sijaan tarjotaan sähköisiä neuvottelupalveluita ja muidenkin sähköisten palvelujen tarjonta kasvaa. Ilmastonmuutos näkyy ladunavaajilla ja osin myös perässähiihtäjillä yrityksen arvoissa, heidän asiakkaansa vaativat ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa ja lisäksi yritys on ottanut huomioon asiakkaidensa ekologiset arvot ja suhtautumisen ilmastonmuutokseen huomioon yrityksen toiminnassa, päätöksissä ja viestinnässä. Jopa 80 prosenttia on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Vastanneista 37 prosenttia seuraa myös yrityksensä vaikutuksia asiakkaiden ilmastovastuulliseen käyttäytymiseen esimerkiksi kyselyillä, asiakasauditoinneilla, palautteilla, seuraamalla asiakkaidensa viestintää, raportteja, keskusteluja ja mediaa. Nämä yritykset kertovat asiakkailleen suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen mm. perinteisin viestinnän keinoin: lehdistötiedotteilla, kotisivuilla, asiakaslehdissä, tuoteviestinnässä, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, asiakastapaamisissa, kestävän kehityksen tai yritysvastuuraporteissa, vuosikertomuksissa ym. julkaisuissa. Ilmastonmuutos näkyy myös yritysten strategioissa, visiossa, missiossa sekä ympäristöpolitiikassa ja tutkimustuloksissa. Monet yrityksistä ovat WWF:n Green Office -järjestelmässä mukana. Toiset kertovat suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen toiminnassaan esimerkiksi toimimalla itse ympäristövastuullisesti, vähentämällä energian- ja paperinkäyttöä, vähentämällä matkustamista ja neutraloimalla lentomatkat, auttamalla asiakkaita hiilijalanjäljen selvittämisessä, tarjoamalla asiakkaille hiilidioksidilaskuria, suunnittelemalla kuljetukset niin, että lastia on sekä meno- että paluuliikenteessä, suuntaamalla tuotekehitystä ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin, vaikuttamalla päättäjätasolla ja teollisuuden yhteistyöelimissä. Vesihiihtäjät Loput noin 30 prosenttia vastanneista yrityksistä ovat vesihiihtäjiä. Näiden yritysten arvoissa ei näy ilmastonmuutos, myöskään asiakkaat eivät vaadi ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa, eikä yritys huomioi asiakkaiden ekologisia arvoja tai suhtautumista ilmastonmuutokseen toiminnassaan, päätöksissään tai viestinnässään. Kunta sektoria ei kiinnosta mikään muu kuin hinta (Ilmastonmuutoksella) Ei kovin suurta merkitystä liiketoiminnan kannalta Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat Verkkohaastattelussa osallistujat miettivät myös ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin. Ideoinnin jälkeen osallistujat näkivät muiden ajatuksia näistä asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja arvioivat, kuinka ratkaisevia keinoja ne ovat uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella. 5

6 Kuva 1. Ilmastonmuutokseen liittyvien tekojen ja valintojen ratkaisevuus asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi. Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys. Ratkaisevimpina keinoina pidettiin niitä, jotka sijoittuivat nelikentässä kohtaan suuri merkitys ja vähäinen erimielisyys. Näistä asioista vastaajat olivat lähes yksimielisiä: Energiansäästö Tietoisuus siitä, että sekä yrityksen, että yksilön merkittävin ympäristövaikutus syntyy energiankulutuksesta on mukana ostopäätöksissä siten, että etsitään energiankulutusmerkkejä, ympäristömerkkejä yms. informaatiota. Uusiutuvat energiat Uusiutuvat luonnonvarat Uusiutuvien luonnovarojen avulla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä esim. energiankulutuksessa Energiamuodot, todennettava ympäristöystävällinen imago Vaihtoehtoiset energiamuodot, kierrätys, jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen Kierrätettävät valmistusmateriaalit Kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen vähentävät raaka-aineiden kulutusta. Kustannustehokkuus toimintatapoja muuttamalla yrityksen prosessin tai toiminnan kehittäminen turhan kulutuksen vähentämiseksi. Hyötyjen tulee olla konkreettisia ja nopeasti toteutuvia Teemme valintoja aina lyhyellä tähtäimellä. Planeetan pelastaminen on tietenkin hienoa ja tavoiteltavaa, mutta tämän hetken valintani perustuvat tämän hetken hyötyihin. Niiden pitää olla näkyviä jo lähitulevaisuudessa. Tarvitaan pieniä askelia (helppoja vaihtoehtoja), jotka johtavat oikeaan suuntaan. Energian hinta, ratkaisujen luotettavuus ja saatavuus Jätteiden vähentäminen Hinta ja saatavuus usein ekologisesti kestävämpi vaihtoehto on vaikeammin saatavilla ja on myös hintavampi. kenties nettikaupan lisääntyminen voisi auttaa olemaan ekologisesti kestävämpi. 6

7 Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Suuri merkitys, suuri erimielisyys Alla olevat asiat vastaajat ovat kokeneet tärkeiksi, mutta eivät olleet niistä yksimielisiä. Nämä asiat ovat kuitenkin varmasti tärkeitä nousevia asioita: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Asiakkaat suosivat vähäpäästöisiä tuotteita Päästöjen vähentäminen Logistiset ratkaisut Esim. lähiruuan käyttö, kuljetuskustannuksien vähentäminen, ei maailman toiselta puolelta rahdattua tavaraa. Jätteiden uudelleenkäyttö Hintojen laskeminen tai kilpailukykyisyys Tuote- tai palveluhinnoittelu kilpailukykyiseksi, jos valinta on vihreä. Energiatehokkuuteen ja -säästöön liittyvät käytännön (valinnat ja teot) Jokaisen ihmisen pitäisi oivaltaa, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut ovat riippuvaisia jokapäiväisistä valinnoistamme ja teoista. Ihmisen pitää pystyä sisäistämään ne asiat, joihin hän voi suoraan tai välillisesti vaikuttaa. Kun asiat on oivaltanut on huomattavasti helpompaa tehdä arkipäivän tekoja ja huomata, että käytännössä ne ovat arkitekemisen hienosäätöä. Jos on tottunut menemään autolla töihin eikä julkisia palveluja ole tarjolla, niin taloudellisen ajotavan omaksuminen säästää sekä lompakkoa ja ympäristöä. Kun tulee auton vaihto ajankohtaiseksi, niin uudet kriteeerit tulevat mukaan valintaprosessiin. Valintaa ei tehdä pelkän ostohinnan, vaan myös käytön ja ylläpitokustannusten eli koko elinkaaren suhteen. Samat muuttujat koskettavat esim. omakotiasujaa. Todistettava päästöjen vähentäminen Yritykset, jotka pystyvät todentamaan toiminnassaan pienempää hiili- ja/tai vesijalanjälkeä, voivat saada puo lelleen uusia asiakkaita. Päästöjen vähentäminen ja ympäristön pilaantumisen es(täminen) Ilmastonmuutos, ja ympäristön pilaantuminen/heikkeneminen, vaikuttaa ihmisiin elinympäristön heikkenemisen kautta: esim. päästöjen saastuttama vesi liittyy suoraan ihmisten (ihmis)oikeuteen elää mahdollisimman puhtaassa ympäristössä, terveyteen liittyviin oikeuksiin jne. Olisi todella tärkeää tuoda em. linkkejä nykyistä enemmän esiin, eli kuinka ympäristövastuukysymykset liittyvät enemmän tai vähemmän suoraan sosiaaliseen vastuuseen, ml. ihmisoikeuskysymyksiin. Asiakkaat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita myös ihmisoikeuskysymyksistä, siitä, miten yritykset huomioivat niitä. Materiaalivirtojen tehostaminen Energiatehokkuus ja prosessien elinkaari Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys. Alla olevat asiat eivät olleet tähän verkkohaastatteluun vastanneiden mielestä niin tärkeitä: Hyvä ympäristöraportointi Energiankulutuksen vähentäminen liiketiloissa Energiatehokkuus (Toisaalta energiatehokkuuteen liittyviä asioita oli koettu tärkeiksi jo edellisessä kohdassa. Ideoinneissa seuranneita päällekkäisiä asioita on ehkä välillä ollut vaikea arvioida samalla tavalla, kun vastauskone on sitten arponut satunnaisesti eri vastauksia arvioitavaksi.) Asiakkaat ostavat sellaisia ratkaisuja joiden energiatehokkuus on parasta luokkaa. Sähkönkulutus on yksi keskeinen mittari tuotteita vertailtaessa. Markkinointi- ja viestintäkanavavaihtoehdot Viestinnällinen tehokkuus ratkaisee, mutta ei ekologisuuden kustannuksella. Tulevaisuuden voittajat tarjoavat tehokkuuden ja ekologisuuden yhdistelmää. Biologinen jätevedenpuhdistus, muut suodattimet 7 Seudullisesti ollaan rakentamassa useita konkreettisia puhdistusjärjestelmiä. Yrityksemme on ollut keskeisesti mukana, että seudulle on saatu mm. WinWindin tuulimyllytehdas. Kasvihuonekaasujen ehkäisy ja päästökauppa päästökaupan piiriin kuuluvat yritysket joutuvat ottamaan huomioon päästöoikeuksien hinnan Matkustaminen, sähkön ja veden kulutus, hinta Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. Hybridi- ja sähköautojen esiinmarssi Antaa liiketoimintamahdollisuuksia monelle alalla. Kuljetus markkinat mantereittain (Toisaalta logistiset ratkaisut oli koettu jo aiemmin tärkeiksi, mutta niissä ei vallinnut yksimielisyys.) Lyhyempi / halvempi kuljetus kiinnostaa asiakkaita Toimintojen hiilijalanjälki Hiilijalanjälki halutaan mitata (tietää) ja ilmoittaa

8 Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys. Alla lueteltujen asioiden tärkeydestä vastaajat olivat erimielisiä. Näistä voi kuitenkin löytyä mahdollisia heikkoja signaaleja, jotka voivat muodostua tulevaisuuden trendeiksi: Päästökauppa Hinnoittelu halvemmat hinnat ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin Veden säästäminen EU:n tavoitteet julkisella sektorilla Tavoitteet kasvihuonekaasuille - uusiutuville energiatehokkuuden parantamiselle biopolttoaineille Vain tiukka regulaatio auttaa asiakkaat eivät investoi vähäpäästöisempiin prosesseihin jollei heidän ole pakko (regulaatio, tiukkaan valvotut päästörajat) tai jollei siitä ole heille suoraa välitöntä taloudellista hyötyä (päästökauppa). Ihmiskunnan tulevaisuuden vuoksi regulaatiota ja valvontaa pitää uskaltaa tiukentaa välittömästi ja riittävän paljon. Teknologia päästöjen vähentämiseksi kyllä on olemassa. Mahdollisuus saada tietoa toiminnan CO2-päästöistä Ympäristövaikutusten hallinnan kustannus näkyviin hintaan Osa kuluttajista valitsee vain hinnan perusteella, osa voi osataa kalliimmankin, jos näkyy selvästi, mikä osa on siitä mennyt ympäristöasioiden hoitoon Erilaisten vaihtoehtojen tarjonta Muovikassien poistaminen myynnistä ja hedelmätiskeiltä Lämmön tuotanto Yrityksen hoidossa olevien kiinteistöjen lämmitysten vaihto öljystä kaukolämpöön ja sen tuottaminen uusiutuvalla energialla. Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? Jopa 80 prosenttia verkkohaastatteluun vastanneista on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Osa yrityksistä on jo tehnyt paljonkin ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, kuten auttanut hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan säästää ympäristöä, näyttänyt hyvää esimerkkiä, tuonut esille ilmastonmuutoksen seuraamuksia, uudistanut tuotteita, tehostanut materiaalin käyttöä, kehittänyt ympäristön kannalta vähemmän haitallisia ratkaisuja, parantanut tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi, neuvonut ja konsultoinut asiakkaille mm. kierrätystä, energia- ja ympäristötehokkuutta ja tarjonnut ilmastonmuutoksen huomioon ottavaa liiketoimintaa. Uusia ideoita, mitä yritykset voisivat tehdä ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, olivat mm.: tuotteiden kuljetusten optimointi siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä, kielenkääntäjänä toimiminen tulkitsemalla palveluita ilmastoystävällisestä näkökulmasta, asiakasyritysten auttaminen viestimään tuotteistaan ja palveluistaan ekologisemmin, energiatehokkuuden, materiaalien käytön minimoinnin ja kierrätettävyyden kehittäminen, Green Office -toimintaan kannustaminen, matkustamisen vaihtaminen videoneuvotteluiksi, etätyöskentely, ympäristöystävällisemmän betonin ja matalaenergiarakentamisen ratkaisujen tarjoaminen, oman toiminnan muuttaminen ilmastomyötäisempään suuntaan. 8

9 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? Edelläkävijäyrityksiä ei löytynyt selkeästi yhtä ylitse muiden. Eniten hajaääniä saivat kuitenkin kaikki vastaajat huomioon otettuna Kesko (4 kpl) ja VR (3 kpl). Kesko on edelläkävijä kaikilla kestävän kehityksen osaalueilla Suomessa. Nämä yritykset kehittävät tuotteita, joita asiakkaiden on helppo löytää ja valita parempi ilmastoystävällisempi vaihtoehto. ottavat vihreät arvot konkreettisesti esille tarjonnassaan Jaetulla kolmossijalla samalla äänimäärällä (2 kpl kullakin) olivat ABB, Fortum, Nokia, Scandic, St1, Raisio, UPM ja Wärtsilä. Vastaajat mainitsivat myös Toyotan, Vaconin, Neste- Oilin, Vestasin ja muut uusiutuvia energioita tarjoavat yritykset, Nordean, Metson, Microsoftin, BP:n, WinWindin, Senaatin, Elisan, SOK:n, Tradekan, Aurinkomatkat, VTT:n, L&T:n, Globe Hopen, Unicafén, Itellan, Kainuun Energian, M-realin, Voithin ja Siemensin. Lisäksi mainittiin joukkoliikenne, eurooppalaiset elintarvikeyritykset ylipäätään, energiayhtiöt, autoteollisuus, pienimmät (yritykset), metsäteollisuuden yritykset sekä yritykset, jotka ottavat aidosti ympäristöasiat huomioon läpi yritystoimintojen ja yksityisyrittäjät, jotka hakevat tehokkuutta ja tuottavuutta myös energiatehokkuuden kautta. Muunkinlaisia kommentteja saatiin: lentoyhtiöt yrittävät parasta tarjoamalla mahdollisuuden ostaa hiilidioksidipäästöile korviketta. Vattenfall on pakkasella viherpesun takia! Osa ei osannut nimetä yhtään edelläkävijää, osa sanoi, ettei näitä ole: Itse asiassa mikään yritys ei nouse edelläkävijäksi, eli monilla on vielä mahdollisuus profiloitua! Vastaajat vertasivat myös itseään näihin edelläkävijäyrityksiin. Alla olevassa kuviossa on kaikkien vastaajien näkemys. Kuva 2. Vastaajayritysten oma vertailu edelläkävijäyrityksiin Verkkohaastattelun mukaan suurin osa vastaajista (33%) kokee olevansa luovia vastuunottajia eli yrityksessä kehitellään luovia ideoita vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä on yleensä kaikkein riskialttein, mutta onnistuessaan samalla myös antoisin tapa suhtautua vastuulliseen liiketoimintaan. Seuraavaksi eniten (lähes 29 %) katsoo olevansa ennakoivia yrityksiä eli yrityksiä, jotka pyrkivät varautumaan ulkoisilta sidosryhmiltä tuleviin vastuuvaa- timuksiin hyvissä ajoin etukäteen. Tämä koetaan yleensä markkinataloudellisesti kannattavaksi, eikä johda riskien ottoon. Ennakoijat saavat jopa kilpailuetua ehtiessään muita ennen tekemään parannuksia operaatioihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Edelläkävijöiksi oman yrityksensä luki 13 prosenttia vastaajista. (Ketola, Tarja (2005): Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista teoiksi. Helsinki: Edita, ) 9

10 Lopuksi Tässä verkkohaastattelussa enemmistö vastaajista edusti suuria yrityksiä, joilla yleensä on paremmat resurssit käytettävissään kuin pk-yrityksillä, joten se voi selittää näinkin korkean prosenttiluvun (70 %) ilmastonmuutoksen huomioonottamisessa. Lisäksi voidaan olettaa, että verkkohaastatteluun vastanneet ovat keskimääräistä kiinnostuneempia ilmastonmuutos- ja ympäristöasioista sekä vastuullisesta liiketoiminnasta, sillä verkkohaastattelussa olivat mukana myös kaikki vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBSin jäsenyritykset. Vastaukset saattavat kuvastaa myös joissakin kohdissa enemmän tulevaa tahtotilaa kuin asioiden nykytilaa. Se on sinänsä erittäin positiivinen asia, että yritykset ovat halukkaita toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kokevat myös kehittävänsä luovia ideoita ilmastonmuutosliiketoiminnassa ja ylipäänsä vastuullisessa liiketoiminnassa. Nähtäväksi jää, missä määrin vesihiihtäjät ovat tulevaisuudessa pakotettuja ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen liiketoiminnassaan sekä miten hyvin nyt itseään edelläkävijöinä ja luovina vastuunottajina itseään pitävät ladunavaajat ja perässähiihtäjät pysyvät kehityksessä mukana ja halukkaina toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. 10

11 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? - verkkohaastattelun toteutti Fountain Park Fountain Park on suomalainen asiantuntijatalo, joka tarjoaa yritysten sidosryhmien kuunteluun Yritysvastuudialogi -nimistä verkkohaastattelua. Sen avulla saat helposti ja nopeasti tietää Mitä sidosryhmät odottavat organisaatioltasi Mikä on sidosryhmille tärkeää Mitä uutta tai piilevää tietoa löytyy. Saat kaikki sidosryhmät helposti mukaan avoimeen verkkopohjaiseen vuoropuheluun. Kaikkia kuullaan tasapuolisesti, ja tieto välittyy suodattamattomana. Samalla voit kätevästi täydentää sidosryhmärekisteriänne. Muista Fountain Parkin tarjoamista verkkohaastatteluista saat apua: strategiatyöhön uuden johtamistehtävän aloitukseen asiakkaiden kuunteluun Lisätiedot: Hanna Ali-Melkkilä Anu Valtari Finnish Business & Society on vastuullisen yritystoiminnan verkosto FiBS auttaa yrityksiä löytämään vastuullisuudesta oman liiketoimintansa kannalta parhaat ratkaisut tarjoamalla tietoa, tukea, työkaluja ja tulevaisuuden näkymiä. FiBS on CSR Europe, Global Reporting Initiative ja CSR 360 Global Partner Network järjestöjen jäsen. Lisätietoja: 11

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Bisnes ja ilmastonmuutos EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Ilmastobisnes valtavirtaistuu: ilmasto-orientoituneiden pk-yritysten osuus jo lähes kolmannes 2 Ilmasto-orientoituneet = näkevät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea 3.4.2014 Länsi-Uudenmaan sparrausfoorumi 4, Siuntio OLEMMEKO NYT TAITEKOHDASSA? Energiakriisit

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA 2.11.2011 Hannu Koponen ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA Ilmastonmuutos ja vastuullinen liiketoiminta 1.11.2011 1 Vuoden keskilämpötila Talvi (J-T-H) Kesä (K-H-E) +15 +15 +15 +14,0 o C 2100

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

The Financial Benefits of Cleaner Production (CP) Kappale 4. Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT)

The Financial Benefits of Cleaner Production (CP) Kappale 4. Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT) Kappale 4 Puhtaan tuotannon taloudelliset hyödyt (PT) Puhtaampi tuotanto koostuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyn ja jätemäärän vähentämisen periaatteista, joiden tarkoituksena on ehkäistä ongelmat jo

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Risto Larmio Energiatehokkuusasiantuntija Motivassa 2011 alkaen, työtehtävät mm. pk-teollisuuden energiatehokkuusneuvonta (Teknologia-, Elintarvike-,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana Saija Vatanen: Hiilikädenjälki More sustainability, more business? - kestävyydestä kilpailukykyä meriteollisuudelle!

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita?

Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita? Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita? 1 Mietimme asiat ja täytimme niillä tärkeyden ja toteutettavuuden nelikentän Tärkeää tai asialla

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Ratkaisun Paikka 2013 WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Olemme nostaneet kovasti ympäristötietoisuutta henkilöstömme keskuudessa erilaisin viestinnän keinoin, joista ehkä vaikuttavimpana Green Office käyttöönotto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 PAIKALLISESTI UUSIUTUVASTI VIETÄVÄN TEHOKKAASTI Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Seminaari ilmastonmuutoksesta sekä ilmasto-ohjelmista 30.5.2011, Varkaus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmasto yrityksen strategiassa Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Miksi yritys ottaisi ilmastonmuutoksen strategiaansa? Menestyneimmät yritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU Kokemuksia ISO 26000 - standardista viestintäalan palveluyrityksen näkökulmasta 15.5.2013 Lotta Suistoranta Mainostoimisto Tasku Oy YRITYS Viestintä-

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot