Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Finnish Business & Societyn verkkohaastattelun tulokset Raportti Teresa Haukkala Lokakuu 2009 csr forum finland Ilmastonmuutoksen hidastaminen on mahdollisuus Haasteena on riittävä tietoisuus kuluttajakunnassa sekä viestinnän selkeyttäminen. Yrityksenä ensisijaisesti voimme muuttaa toimintaamme ilmastoystävällisempään suuntaan. Yritykset tunnistavat kestävän kehityksen tuomat niin taloudelliset kuin sosiaaliset mahdollisuudet entistä paremmin. Suomessa perinteisesti ollaan melko konservatiivisi ja se näkyy hitaassa liikkeelle lähdössä myös suhteessa ilmastonmuutokseeen. Useimmiten ajavana voimana yritysten päätöksissä on suora taloudellinen hyöty ja imagon kustannuksia ei vielä osata arvioida kovin hyvin. Tuulienergia on ehdottomasti tulevaisuuden energiamuoto. Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. 1

2 Työpaja 1: Työhyvinvointi ja tulos Sisällys Puheenjohtaja: Timo Aro, eläkejohtaja, Ilmarinen Alustaja: Leenamaija Otala, dosentti, Pro Competence Oy Yritysesimerkki: Nokian Renkaat Oyj, Pasi Anias, turvallisuuspäällikkö Kirjuri: Johanna Alasuutari, palvelupäällikkö, Ilmarinen Tiivistelmä 3 Verkkohaastattelun osallistujat 3 Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena 4 Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Vesihiihtäjät Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat 5 Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? 8 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? 9 Lopuksi 10 2

3 Vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Societyn (FiBS) järjestettävää seminaaria CSR Forum Finland 09 Ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena varten suoritettiin verkkohaastattelu Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Verkkohaastattelun teknisenä toteuttajana toimi Fountain Park. Verkkohaastattelukutsu lähetettiin sähköpostitse noin 1300:lle yritysten edustajalle. Verkkohaastattelu on osa raportin kirjoittajan Teknillisen korkeakoulun Master of Environmental Management & Responsible Business -koulutusohjelmaan liittyvää lopputyötä. Tiivistelmä Suomessa toimivissa yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, sen mukaan miten ne ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan. Suomalaisten kansallisurheilu hiihto on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä ja koska liiketoiminta on kilpailua, sopivat urheilutermit kuvastamaan yritysten luokitteluja. Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu näin ollen joko ladunavaajiin eli aitoihin edelläkävijöihin tai perässähiihtäjiin eli yrityksiin, jotka jossain määrin huomioivat ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan. Loput 30 prosenttia yrityksistä ovat vesihiihtäjiä eli niitä yrityksiä, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos on jo tuonut monelle yritykselle paljonkin liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi ympäristötehokkaan teknologian tarjoaminen, energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuuskoulutus, energiatehokkaat ratkaisut, ilmastonmuutosraportit, hiilijalanjäljen konsultointi, ympäristöjärjestelmät, viestintä, koulutus, jätehuollon kehittäminen, uudet palvelukonseptit, ilmastonmuutoksen hidastamisen ratkaisut, energiatehokas rakentaminen, sähköinen palvelu ja muut ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Monet näkevät myös tulevaisuudessa voivan olla entistä enemmän ilmastonmuutokseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ratkaisevimpina keinoina ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella verkkohaastattelun vastaajat pitivät energiaa ja kustannustehokkuutta: energiansäästöä, uusiutuvia energianlähteitä ja energian hintaa, kustannustehokkuutta toimintatapoja muuttamalla, konkreettisia ja nopeasti toteutuvia hyötyjä, hintaa ja saatavuutta sekä näiden lisäksi uusiutuvia luonnonvaroja, kierrätettäviä valmistusmateriaaleja ja jätteiden vähentämistä. Heikoiksi signaaleiksi eli mahdollisesti tulevaisuuden trendeiksi nouseviksi keinoiksi vastaajat kokivat EU:n tavoitteet julkisella sektorilla, tiukan regulaation ja päästökaupan. Myös esimerkiksi lämmön tuotanto sekä erilaisten vaihtoehtojen tarjonta, hinnoittelu ja ympäristövaikutusten hallinnan kustannusten näkyminen hinnoissa nousivat esiin. Verkkohaastattelun osallistujat Verkkohaastattelu oli avoinna ja vastauksia saatiin 90, joista 70 prosenttia oli business-to-businessliiketoimialueelta, yhdeksän prosenttia business-to-consumer-liiketoimialueelta ja 21 prosenttia joltakin muulta liiketoimialueelta. Vastaajista yli puolet, 53 prosenttia, työskentelee suurissa yrityksissä, 22 prosenttia pienissä yrityksissä ja 14 prosenttia keskisuurissa yrityksissä Edustetuimpina toimialoina verkkohaastattelussa olivat teollisuus ja informaatio- ja viestintäala, joista kummastakin oli vastaajia 18 prosenttia. Muut toimialat jakautuivat tasaisesti rakentamis- ja kiinteistöalaan, hallinto- ja tukipalveluihin, tukku- ja vähittäiskauppaan, logistiikkaan sekä 3

4 rahoitus- ja vakuutustoimintaan, joissa kussakin vastaajia oli neljä prosenttia. Majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan vastaajia oli kaksi prosenttia. Suurin osa vastanneista, 26 prosenttia, toimii johtamistehtävissä. Seuraavaksi eniten vastaajia, 21 prosenttia, toimii markkinointi- ja viestintätehtävissä. Vastaajista 14 prosenttia toimii konsultointi/tukipalveluissa ja 12 prosenttia kehityksessä ja strategisessa suunnittelussa. Henkilöstöhallinnosta vastaajia löytyi seitsemän prosenttia. Liikkeenjohdossa, ostossa ja myynnissä sekä tuotekehityksessä toimii kussakin tehtäväkentässä kaksi prosenttia vastaajista ja tuotannossa yksi prosentti. Vastaajista 12 prosenttia ei kuulunut mihinkään annettuun toimialueeseen. Ilmastonmuutostietoisuus yrityksissä ja ilmastonmuutos liiketoimintamahdollisuutena Vastauksista käy ilmi, että yrityksissä ollaan pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja yllättävän moni yritys ottaa jo ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Koska liiketoiminta on kilpailua, tulosten kategorisoinnin käsitteinä voidaan käyttää urheilutermejä. Suomessa toimivien yritysten ollessa kyseessä kuvaan sopii hyvin suomalaisten kansallisurheilu hiihto, joka on myös vaarassa ilmastonmuutoksen myötä. Vastanneet yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita kuvaan nimillä ladunavaajat, perässähiihtäjät ja vesihiihtäjät. Ladunavaajat ovat niitä, jotka ovat aitoja edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen huomioon ottamisessa liiketoiminnassaan. Ladunavaajat esimerkiksi kehittävät vain ja ainoastaan kestävän liiketoiminnan tuotteita tai palveluita, toimivat ympäristöliiketoiminnan alalla tai organisaation liiketoiminta perustuu peräti kokonaan ilmastonmuutokseen. Perässähiihtäjät ovat niitä, jotka ovat alkaneet jossain määrin huomioida ilmastonmuutosta tuotteissaan, toiminnassaan tai palveluissaan, esimerkiksi yrittävät auttaa asiakkaitaan hiilijalanjäljen selvittämisessä, ovat vähentäneet matkustamista ja turhaa energian- sekä paperin käyttöä. Vesihiihtäjät ovat ne yritykset, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta liiketoiminnassaan, ja jotka eivät myöskään, kärjistäen sanoen, ilmastonmuutoksen mahdollisesti tapahtuessa laajassa mittakaavassa pystykään enää lumessa hiihtämään, koska Suomessa ei ole sitten lunta. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys otettu osaksi liiketoimintastrategiaa tärkeä koko yrityksen toimintaa, asiakkaiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä ohjaava tekijä Energiatehokas rakentaminen on merkittävän kokoinen liiketoiminta-alue Energiatehokkuus- ja ympäristövastuullisuus ovat jo kasvaneet omaksi koulutusalueekseen, kysyntä on edelleen kasvussa Suurin toimialamme perustuu pitkälti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen... Kierrätettävät materiaalit ja ympäristöystävällinen valmistusprosessi verrattuna kilpaileviin tuotteisiin perinteisen teollisuuden väheneminen seudulla on tuonut aktiivisen toimintamme ansiosta tilalle uusiutuviin energioihin perustuvaa aktiviteettia Ilmastonmuutosraportteja, hiilijalanjäljen konsultointia, ympäristöjärjestelmiä, viestintää, koulutusta, jätehuollon kehittämistä... Monet sanovat, että uusia mahdollisuuksia olisi enemmänkin: Mahdollisuuksia on, mutta tartutaanko niihin aktiivisesti on olennainen kysymys. Organisaatiomme rooli ei ole ollut proaktiivinen vaikuttaja, vaan seurausten lieventäjä. Ladunavaajat ja perässähiihtäjät Noin 70 prosenttia yrityksistä kuuluu tämän verkkohaastattelun mukaan ladunavaajiin tai perässähiihtäjiin. Erityisesti ladunavaajat ovat kehittäneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa, joskaan ymmärrettävästä syystä kaikki eivät ole halunneet aivan tarkoin eritellä millaista: (Kaikki sitaatit ovat suoria sanatarkkoja poimintoja verkkohaastattelun vastauksista.) 4 Se on tuonut paljon mahdollisuuksia ja tuo niitä yhä enemmän jatkossa. Koska yrityksellämme on paljon ympäristötehokasta teknologiaa tarjottavanaan, on ilmastonmuutos meille ehdottomasti mahdollisuus. mitä enemmän co2 päästöjä pitää alentaa ja mitä energiatehokkaammin pitää pystyä toimimaan, sitä enemmän asiakkaat tarvitsevat meidän ratkaisujamme

5 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia projekteissa, joissa asiakkaat hakevat ratkaisuja hidastaakseen ilmastonmuutosta ekologisten asioiden konsultaatio voisi olla uusi mahdollisuus liiketoiminnalle... Ilmastonmuutos ja yleinen vastuullisen liiketoiminnan korostuminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien nopeamman läpimenon. Se hyödyttää meitä. Markkinajohtajuus yritysvastuuasioissa voi tuoda kilpailuetua, koska alamme muut toimija eivät ole vieläkään heränneet todellisuuteen. Perässähiihtäjät ovat saaneet ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa lähinnä välillisesti, esimerkiksi siten, että asiakkaat käyttävät mielellään toimijoita, jotka toimivat itsekin vastuullisesti. On myös mainittu, että säästöjen kautta syntyy parempaa kilpailuetua, sivutuotteiden merkitys kasvaa, matkustamisen sijaan tarjotaan sähköisiä neuvottelupalveluita ja muidenkin sähköisten palvelujen tarjonta kasvaa. Ilmastonmuutos näkyy ladunavaajilla ja osin myös perässähiihtäjillä yrityksen arvoissa, heidän asiakkaansa vaativat ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa ja lisäksi yritys on ottanut huomioon asiakkaidensa ekologiset arvot ja suhtautumisen ilmastonmuutokseen huomioon yrityksen toiminnassa, päätöksissä ja viestinnässä. Jopa 80 prosenttia on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Vastanneista 37 prosenttia seuraa myös yrityksensä vaikutuksia asiakkaiden ilmastovastuulliseen käyttäytymiseen esimerkiksi kyselyillä, asiakasauditoinneilla, palautteilla, seuraamalla asiakkaidensa viestintää, raportteja, keskusteluja ja mediaa. Nämä yritykset kertovat asiakkailleen suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen mm. perinteisin viestinnän keinoin: lehdistötiedotteilla, kotisivuilla, asiakaslehdissä, tuoteviestinnässä, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, asiakastapaamisissa, kestävän kehityksen tai yritysvastuuraporteissa, vuosikertomuksissa ym. julkaisuissa. Ilmastonmuutos näkyy myös yritysten strategioissa, visiossa, missiossa sekä ympäristöpolitiikassa ja tutkimustuloksissa. Monet yrityksistä ovat WWF:n Green Office -järjestelmässä mukana. Toiset kertovat suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen toiminnassaan esimerkiksi toimimalla itse ympäristövastuullisesti, vähentämällä energian- ja paperinkäyttöä, vähentämällä matkustamista ja neutraloimalla lentomatkat, auttamalla asiakkaita hiilijalanjäljen selvittämisessä, tarjoamalla asiakkaille hiilidioksidilaskuria, suunnittelemalla kuljetukset niin, että lastia on sekä meno- että paluuliikenteessä, suuntaamalla tuotekehitystä ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin, vaikuttamalla päättäjätasolla ja teollisuuden yhteistyöelimissä. Vesihiihtäjät Loput noin 30 prosenttia vastanneista yrityksistä ovat vesihiihtäjiä. Näiden yritysten arvoissa ei näy ilmastonmuutos, myöskään asiakkaat eivät vaadi ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa, eikä yritys huomioi asiakkaiden ekologisia arvoja tai suhtautumista ilmastonmuutokseen toiminnassaan, päätöksissään tai viestinnässään. Kunta sektoria ei kiinnosta mikään muu kuin hinta (Ilmastonmuutoksella) Ei kovin suurta merkitystä liiketoiminnan kannalta Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat ilmastonmuutokseen liittyvät teot ja valinnat Verkkohaastattelussa osallistujat miettivät myös ilmastonmuutokseen liittyviä tekoja ja valintoja, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin. Ideoinnin jälkeen osallistujat näkivät muiden ajatuksia näistä asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja arvioivat, kuinka ratkaisevia keinoja ne ovat uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja vanhojen asiakkaiden pitämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella. 5

6 Kuva 1. Ilmastonmuutokseen liittyvien tekojen ja valintojen ratkaisevuus asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi. Ratkaisevinta: energia ja kustannustehokkuus Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys. Ratkaisevimpina keinoina pidettiin niitä, jotka sijoittuivat nelikentässä kohtaan suuri merkitys ja vähäinen erimielisyys. Näistä asioista vastaajat olivat lähes yksimielisiä: Energiansäästö Tietoisuus siitä, että sekä yrityksen, että yksilön merkittävin ympäristövaikutus syntyy energiankulutuksesta on mukana ostopäätöksissä siten, että etsitään energiankulutusmerkkejä, ympäristömerkkejä yms. informaatiota. Uusiutuvat energiat Uusiutuvat luonnonvarat Uusiutuvien luonnovarojen avulla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä esim. energiankulutuksessa Energiamuodot, todennettava ympäristöystävällinen imago Vaihtoehtoiset energiamuodot, kierrätys, jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen Kierrätettävät valmistusmateriaalit Kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen vähentävät raaka-aineiden kulutusta. Kustannustehokkuus toimintatapoja muuttamalla yrityksen prosessin tai toiminnan kehittäminen turhan kulutuksen vähentämiseksi. Hyötyjen tulee olla konkreettisia ja nopeasti toteutuvia Teemme valintoja aina lyhyellä tähtäimellä. Planeetan pelastaminen on tietenkin hienoa ja tavoiteltavaa, mutta tämän hetken valintani perustuvat tämän hetken hyötyihin. Niiden pitää olla näkyviä jo lähitulevaisuudessa. Tarvitaan pieniä askelia (helppoja vaihtoehtoja), jotka johtavat oikeaan suuntaan. Energian hinta, ratkaisujen luotettavuus ja saatavuus Jätteiden vähentäminen Hinta ja saatavuus usein ekologisesti kestävämpi vaihtoehto on vaikeammin saatavilla ja on myös hintavampi. kenties nettikaupan lisääntyminen voisi auttaa olemaan ekologisesti kestävämpi. 6

7 Myös tärkeää: päästöjen vähentäminen Suuri merkitys, suuri erimielisyys Alla olevat asiat vastaajat ovat kokeneet tärkeiksi, mutta eivät olleet niistä yksimielisiä. Nämä asiat ovat kuitenkin varmasti tärkeitä nousevia asioita: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Asiakkaat suosivat vähäpäästöisiä tuotteita Päästöjen vähentäminen Logistiset ratkaisut Esim. lähiruuan käyttö, kuljetuskustannuksien vähentäminen, ei maailman toiselta puolelta rahdattua tavaraa. Jätteiden uudelleenkäyttö Hintojen laskeminen tai kilpailukykyisyys Tuote- tai palveluhinnoittelu kilpailukykyiseksi, jos valinta on vihreä. Energiatehokkuuteen ja -säästöön liittyvät käytännön (valinnat ja teot) Jokaisen ihmisen pitäisi oivaltaa, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut ovat riippuvaisia jokapäiväisistä valinnoistamme ja teoista. Ihmisen pitää pystyä sisäistämään ne asiat, joihin hän voi suoraan tai välillisesti vaikuttaa. Kun asiat on oivaltanut on huomattavasti helpompaa tehdä arkipäivän tekoja ja huomata, että käytännössä ne ovat arkitekemisen hienosäätöä. Jos on tottunut menemään autolla töihin eikä julkisia palveluja ole tarjolla, niin taloudellisen ajotavan omaksuminen säästää sekä lompakkoa ja ympäristöä. Kun tulee auton vaihto ajankohtaiseksi, niin uudet kriteeerit tulevat mukaan valintaprosessiin. Valintaa ei tehdä pelkän ostohinnan, vaan myös käytön ja ylläpitokustannusten eli koko elinkaaren suhteen. Samat muuttujat koskettavat esim. omakotiasujaa. Todistettava päästöjen vähentäminen Yritykset, jotka pystyvät todentamaan toiminnassaan pienempää hiili- ja/tai vesijalanjälkeä, voivat saada puo lelleen uusia asiakkaita. Päästöjen vähentäminen ja ympäristön pilaantumisen es(täminen) Ilmastonmuutos, ja ympäristön pilaantuminen/heikkeneminen, vaikuttaa ihmisiin elinympäristön heikkenemisen kautta: esim. päästöjen saastuttama vesi liittyy suoraan ihmisten (ihmis)oikeuteen elää mahdollisimman puhtaassa ympäristössä, terveyteen liittyviin oikeuksiin jne. Olisi todella tärkeää tuoda em. linkkejä nykyistä enemmän esiin, eli kuinka ympäristövastuukysymykset liittyvät enemmän tai vähemmän suoraan sosiaaliseen vastuuseen, ml. ihmisoikeuskysymyksiin. Asiakkaat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita myös ihmisoikeuskysymyksistä, siitä, miten yritykset huomioivat niitä. Materiaalivirtojen tehostaminen Energiatehokkuus ja prosessien elinkaari Ei niin tärkeää: markkinointi, viestintä ja raportointi Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys. Alla olevat asiat eivät olleet tähän verkkohaastatteluun vastanneiden mielestä niin tärkeitä: Hyvä ympäristöraportointi Energiankulutuksen vähentäminen liiketiloissa Energiatehokkuus (Toisaalta energiatehokkuuteen liittyviä asioita oli koettu tärkeiksi jo edellisessä kohdassa. Ideoinneissa seuranneita päällekkäisiä asioita on ehkä välillä ollut vaikea arvioida samalla tavalla, kun vastauskone on sitten arponut satunnaisesti eri vastauksia arvioitavaksi.) Asiakkaat ostavat sellaisia ratkaisuja joiden energiatehokkuus on parasta luokkaa. Sähkönkulutus on yksi keskeinen mittari tuotteita vertailtaessa. Markkinointi- ja viestintäkanavavaihtoehdot Viestinnällinen tehokkuus ratkaisee, mutta ei ekologisuuden kustannuksella. Tulevaisuuden voittajat tarjoavat tehokkuuden ja ekologisuuden yhdistelmää. Biologinen jätevedenpuhdistus, muut suodattimet 7 Seudullisesti ollaan rakentamassa useita konkreettisia puhdistusjärjestelmiä. Yrityksemme on ollut keskeisesti mukana, että seudulle on saatu mm. WinWindin tuulimyllytehdas. Kasvihuonekaasujen ehkäisy ja päästökauppa päästökaupan piiriin kuuluvat yritysket joutuvat ottamaan huomioon päästöoikeuksien hinnan Matkustaminen, sähkön ja veden kulutus, hinta Ilmaston näkökulmasta hyvä ratkaisu on yleensä myös edullisempi. Hybridi- ja sähköautojen esiinmarssi Antaa liiketoimintamahdollisuuksia monelle alalla. Kuljetus markkinat mantereittain (Toisaalta logistiset ratkaisut oli koettu jo aiemmin tärkeiksi, mutta niissä ei vallinnut yksimielisyys.) Lyhyempi / halvempi kuljetus kiinnostaa asiakkaita Toimintojen hiilijalanjälki Hiilijalanjälki halutaan mitata (tietää) ja ilmoittaa

8 Heikot signaalit: keppi ja päästökauppa Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys. Alla lueteltujen asioiden tärkeydestä vastaajat olivat erimielisiä. Näistä voi kuitenkin löytyä mahdollisia heikkoja signaaleja, jotka voivat muodostua tulevaisuuden trendeiksi: Päästökauppa Hinnoittelu halvemmat hinnat ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin Veden säästäminen EU:n tavoitteet julkisella sektorilla Tavoitteet kasvihuonekaasuille - uusiutuville energiatehokkuuden parantamiselle biopolttoaineille Vain tiukka regulaatio auttaa asiakkaat eivät investoi vähäpäästöisempiin prosesseihin jollei heidän ole pakko (regulaatio, tiukkaan valvotut päästörajat) tai jollei siitä ole heille suoraa välitöntä taloudellista hyötyä (päästökauppa). Ihmiskunnan tulevaisuuden vuoksi regulaatiota ja valvontaa pitää uskaltaa tiukentaa välittömästi ja riittävän paljon. Teknologia päästöjen vähentämiseksi kyllä on olemassa. Mahdollisuus saada tietoa toiminnan CO2-päästöistä Ympäristövaikutusten hallinnan kustannus näkyviin hintaan Osa kuluttajista valitsee vain hinnan perusteella, osa voi osataa kalliimmankin, jos näkyy selvästi, mikä osa on siitä mennyt ympäristöasioiden hoitoon Erilaisten vaihtoehtojen tarjonta Muovikassien poistaminen myynnistä ja hedelmätiskeiltä Lämmön tuotanto Yrityksen hoidossa olevien kiinteistöjen lämmitysten vaihto öljystä kaukolämpöön ja sen tuottaminen uusiutuvalla energialla. Sanoista teoiksi: Mitä yritykset voivat tehdä ohjatakseen myös asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan? Jopa 80 prosenttia verkkohaastatteluun vastanneista on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Osa yrityksistä on jo tehnyt paljonkin ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, kuten auttanut hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan säästää ympäristöä, näyttänyt hyvää esimerkkiä, tuonut esille ilmastonmuutoksen seuraamuksia, uudistanut tuotteita, tehostanut materiaalin käyttöä, kehittänyt ympäristön kannalta vähemmän haitallisia ratkaisuja, parantanut tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi, neuvonut ja konsultoinut asiakkaille mm. kierrätystä, energia- ja ympäristötehokkuutta ja tarjonnut ilmastonmuutoksen huomioon ottavaa liiketoimintaa. Uusia ideoita, mitä yritykset voisivat tehdä ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, olivat mm.: tuotteiden kuljetusten optimointi siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä, kielenkääntäjänä toimiminen tulkitsemalla palveluita ilmastoystävällisestä näkökulmasta, asiakasyritysten auttaminen viestimään tuotteistaan ja palveluistaan ekologisemmin, energiatehokkuuden, materiaalien käytön minimoinnin ja kierrätettävyyden kehittäminen, Green Office -toimintaan kannustaminen, matkustamisen vaihtaminen videoneuvotteluiksi, etätyöskentely, ympäristöystävällisemmän betonin ja matalaenergiarakentamisen ratkaisujen tarjoaminen, oman toiminnan muuttaminen ilmastomyötäisempään suuntaan. 8

9 Ilmastovastuullisia edelläkävijäyrityksiä onko niitä? Edelläkävijäyrityksiä ei löytynyt selkeästi yhtä ylitse muiden. Eniten hajaääniä saivat kuitenkin kaikki vastaajat huomioon otettuna Kesko (4 kpl) ja VR (3 kpl). Kesko on edelläkävijä kaikilla kestävän kehityksen osaalueilla Suomessa. Nämä yritykset kehittävät tuotteita, joita asiakkaiden on helppo löytää ja valita parempi ilmastoystävällisempi vaihtoehto. ottavat vihreät arvot konkreettisesti esille tarjonnassaan Jaetulla kolmossijalla samalla äänimäärällä (2 kpl kullakin) olivat ABB, Fortum, Nokia, Scandic, St1, Raisio, UPM ja Wärtsilä. Vastaajat mainitsivat myös Toyotan, Vaconin, Neste- Oilin, Vestasin ja muut uusiutuvia energioita tarjoavat yritykset, Nordean, Metson, Microsoftin, BP:n, WinWindin, Senaatin, Elisan, SOK:n, Tradekan, Aurinkomatkat, VTT:n, L&T:n, Globe Hopen, Unicafén, Itellan, Kainuun Energian, M-realin, Voithin ja Siemensin. Lisäksi mainittiin joukkoliikenne, eurooppalaiset elintarvikeyritykset ylipäätään, energiayhtiöt, autoteollisuus, pienimmät (yritykset), metsäteollisuuden yritykset sekä yritykset, jotka ottavat aidosti ympäristöasiat huomioon läpi yritystoimintojen ja yksityisyrittäjät, jotka hakevat tehokkuutta ja tuottavuutta myös energiatehokkuuden kautta. Muunkinlaisia kommentteja saatiin: lentoyhtiöt yrittävät parasta tarjoamalla mahdollisuuden ostaa hiilidioksidipäästöile korviketta. Vattenfall on pakkasella viherpesun takia! Osa ei osannut nimetä yhtään edelläkävijää, osa sanoi, ettei näitä ole: Itse asiassa mikään yritys ei nouse edelläkävijäksi, eli monilla on vielä mahdollisuus profiloitua! Vastaajat vertasivat myös itseään näihin edelläkävijäyrityksiin. Alla olevassa kuviossa on kaikkien vastaajien näkemys. Kuva 2. Vastaajayritysten oma vertailu edelläkävijäyrityksiin Verkkohaastattelun mukaan suurin osa vastaajista (33%) kokee olevansa luovia vastuunottajia eli yrityksessä kehitellään luovia ideoita vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä on yleensä kaikkein riskialttein, mutta onnistuessaan samalla myös antoisin tapa suhtautua vastuulliseen liiketoimintaan. Seuraavaksi eniten (lähes 29 %) katsoo olevansa ennakoivia yrityksiä eli yrityksiä, jotka pyrkivät varautumaan ulkoisilta sidosryhmiltä tuleviin vastuuvaa- timuksiin hyvissä ajoin etukäteen. Tämä koetaan yleensä markkinataloudellisesti kannattavaksi, eikä johda riskien ottoon. Ennakoijat saavat jopa kilpailuetua ehtiessään muita ennen tekemään parannuksia operaatioihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Edelläkävijöiksi oman yrityksensä luki 13 prosenttia vastaajista. (Ketola, Tarja (2005): Vastuullinen liiketoiminta. Sanoista teoiksi. Helsinki: Edita, ) 9

10 Lopuksi Tässä verkkohaastattelussa enemmistö vastaajista edusti suuria yrityksiä, joilla yleensä on paremmat resurssit käytettävissään kuin pk-yrityksillä, joten se voi selittää näinkin korkean prosenttiluvun (70 %) ilmastonmuutoksen huomioonottamisessa. Lisäksi voidaan olettaa, että verkkohaastatteluun vastanneet ovat keskimääräistä kiinnostuneempia ilmastonmuutos- ja ympäristöasioista sekä vastuullisesta liiketoiminnasta, sillä verkkohaastattelussa olivat mukana myös kaikki vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBSin jäsenyritykset. Vastaukset saattavat kuvastaa myös joissakin kohdissa enemmän tulevaa tahtotilaa kuin asioiden nykytilaa. Se on sinänsä erittäin positiivinen asia, että yritykset ovat halukkaita toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kokevat myös kehittävänsä luovia ideoita ilmastonmuutosliiketoiminnassa ja ylipäänsä vastuullisessa liiketoiminnassa. Nähtäväksi jää, missä määrin vesihiihtäjät ovat tulevaisuudessa pakotettuja ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen liiketoiminnassaan sekä miten hyvin nyt itseään edelläkävijöinä ja luovina vastuunottajina itseään pitävät ladunavaajat ja perässähiihtäjät pysyvät kehityksessä mukana ja halukkaina toimimaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. 10

11 Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? - verkkohaastattelun toteutti Fountain Park Fountain Park on suomalainen asiantuntijatalo, joka tarjoaa yritysten sidosryhmien kuunteluun Yritysvastuudialogi -nimistä verkkohaastattelua. Sen avulla saat helposti ja nopeasti tietää Mitä sidosryhmät odottavat organisaatioltasi Mikä on sidosryhmille tärkeää Mitä uutta tai piilevää tietoa löytyy. Saat kaikki sidosryhmät helposti mukaan avoimeen verkkopohjaiseen vuoropuheluun. Kaikkia kuullaan tasapuolisesti, ja tieto välittyy suodattamattomana. Samalla voit kätevästi täydentää sidosryhmärekisteriänne. Muista Fountain Parkin tarjoamista verkkohaastatteluista saat apua: strategiatyöhön uuden johtamistehtävän aloitukseen asiakkaiden kuunteluun Lisätiedot: Hanna Ali-Melkkilä Anu Valtari Finnish Business & Society on vastuullisen yritystoiminnan verkosto FiBS auttaa yrityksiä löytämään vastuullisuudesta oman liiketoimintansa kannalta parhaat ratkaisut tarjoamalla tietoa, tukea, työkaluja ja tulevaisuuden näkymiä. FiBS on CSR Europe, Global Reporting Initiative ja CSR 360 Global Partner Network järjestöjen jäsen. Lisätietoja: 11

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry. Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry. Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten ja toimialojen

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT YRITYKSEMME ON PERUSTETTU NS. BORN GLOBAL -YRITYKSENÄ. YRITYSPÄÄTTÄJÄT (N=227) 27% 42% 3% HEALTH TECH & LIFE SCIENCES 44% 6% ICT 32% 18% 15% 34% SMART & CLEAN TECH 4% 10%

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia. Loppuseminaari Elli Kotakorpi

Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia. Loppuseminaari Elli Kotakorpi Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia Loppuseminaari 29.8.2016 Elli Kotakorpi Sähköisen liikenteen ratkaisut- Tampere näyttää suuntaa - Osapuolet: Joukkoliikenneyksikkö, TKL, Yleisten alueiden suunnittelu,

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus

Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus Riina Antikainen, Sirkka Koskela, Riina Känkänen, Joonas Hokkanen 19.2.2016 Avainindikaattorit Suomen vihreän kasvun tukena yhteydet ajankohtaisiin strategioihin ja kärkihankkeisiin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot