kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti"

Transkriptio

1 kasvot Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti 2014 Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 1

2 sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajien tervehdys 5 Hallituslaiset 8 HYALin saavutukset 10 Valiojoukko 12 Näin rikas HYY on 15 Vaaliohjelma 16 Ehdokaslistat Kasvot HYAL ry:n lehti 1/2014 Päätoimittaja Olli-Pekka Toivanen AD Mikko Virta Toimitus Miran Hamidulla Susanna Jokimies Minna Mäkitalo Aarni Suvitie Ida Vartiala Kannen kuva Mikko Virta Paino Picaset Oy, Helsinki Painos 200 kpl Paperi Sisus 100g G-Print Kannet 170g Multiart Silk Julkaisija Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset HYAL ry Mannerheimintie 5 A Helsinki Muut kuvat Valtteri Mäkelä 2

3 pääkirjoitus Arvovaikuttamista Ylioppilaskunnan edustajistovaalit ovat taas täällä. Numeroina tämä merkitsee 60 avointa edustajistopaikkaa, jotka täyttävät henkilöt päättävät noin opiskelijan asioista seuraavan 2-vuotiskauden aikana. On hyvä pysähtyä miettimään, millaisilla arvoilla haluat tätä kaikkea pyöritettävän. Helsingin Yliopiston Ainejärjestöläiset eli HYAL lähtee vaaleihin kärkenään kolme ydinajatusta: Yhteisöllisyys, Monimuotoisuus ja Avoimuus. Isoja sanoja, mutta miten ne toteutuvat käytännössä? Katsotaanpa. YHTEISÖLLISYYS. Aktiivinen järjestötoiminta on opiskelijan etu. Siksi myös HYAL on aktiivinen ylioppilaskunnan sisällä. Haluamme turvata opiskelijoiden lähipalvelut ja monipuoliset toimintamahdollisuudet. MONIMUOTOISUUS. Kokoamme yhteen toimijoita useista oppiaineista, eli yhteensä kahdeksasta eri tiedekunnasta. Paitsi järjestötasolla, HYALilaisia on myös ylioppilaskunnan valiokunnissa ja useissa edunvalvontaelimissä. Monipuoliset näkökannat vain hyödyttävät päätöksentekoa. AVOIMUUS. Välitämme paitsi tietoa ylioppilaskunnan ja järjestöjen välillä, niin olemme myös läsnä juuri sinun tiedekunnassasi. Lisätietoa vaikutusmahdollisuuksista ylioppilaskunnassa saat yhyttämällä tiedekuntasi HYAL-aktiivin hyvin todennäköisesti sellainen löytyy! Vakuuttiko? Äänestä, niin siirrytään sanoista tekoihin! Olli-Pekka Toivanen Päätoimittaja vaalipäälliköltä Anna äänesi ratkaista HYY:n edustajistovaalit ja Ainejärjestöläisten vaalikampanja ovat täällä taas. On ollut opettavaista päästä vaalipäällikkönä organisoimaan tämän monimuotoisen joukon valmistautumista vaaleihin. Tekemisen ilo, yhteisöllisyys ja halu vaikuttaa ovat ainejärjestöläisyyden ja vaalitiimimme toiminnan kulmakiviä. Järjestöaktiivit tietävät, minkälaisen ylioppilaskunnan puolesta haluavat asettua ehdolle. Mielestämme HYY tavoittaa jäsenensä parhaiten tukemalla sen piirissä toimivan 250 järjestön toimintaa. Ainejärjestöläisten vaaliohjelmasta voit lukea lisää siitä, minkälaista ylioppilaskuntaa haluamme edistää. Tänä vuonna ehdokkaamme tulevat seitsemästä eri tiedekunnasta. He ovat niitä tiedekuntasi näkyviä ja aktiivisia opiskelijoita, jotka tuntevat sinun, opiskelukavereidesi sekä järjestöjesi tarpeet. Kenet sinä haluat päättämään asioistasi? Kenelle sinä annat äänesi? Anna HYALin olla se sulle: anna Ainejärjestöläisten olla syypää meidän ylioppilaskuntaan. Susanna Jokimies HYAL ry:n vaalipäällikkö 3

4 Jäsenistön äänellä! Ainejärjestöläisyys perustuu yhdessä tekemiseen. HYALille onkin luontevaa myös johtaa yhdessä. Tänä vuonna vastuuta olemme kantaneet me. Työnjakomme on ollut selvä. Edustajistoryhmämme Ainejärjestöläisten puheenjohtaja Minna on kantanut vastuuta päivän politiikasta HYYn päätöksentekoelimissä. Taustayhdistyksemme HYAL ry:n puheenjohtaja Miran on puolestaan vastannut viestinnästä ja vuorovaikutuksesta jäsenkentän kanssa. Siinä missä ryhmäpuheenjohtajan tehtävänä on ollut huolehtia siitä, että HYYssä tehtävät päätöksissä kuuluu ainejärjestöläinen ääni, on yhdistyksen puheenjohtajan vastuulla huolehtia siitä, että järjestöjen tapahtumissa ja kokouksissa vierailevat yhdistysläiset vievät mukanaan viestiä HYYn päätöksenteosta ja sen vaikutuksista etenkin järjestöjä koskettavissa asioissa. Esimerkiksi eräs tämän vuoden merkittävimmistä saavutuksista järjestöjen projektituki, vietiin tämän vuoden budjettiin ryhmämme toimesta HYYn hallitusneuvottelujen yhteydessä. Tämän jälkeen yhdistyksellä tehtävänä on ollut innostaa järjestöjä hakemaan tätä uutta tukea omiin projekteihinsa. Tulokset ovat olleet lupaavia, ja näkyneet lukuisina uusia opiskelijoita yliopistoyhteisöön integroivina projekteina. Vastavuoroisesti järjestöt ovat päässeet välittämään ryhmällemme omia huoliaan ja toiveitaan koskien ylioppilaskuntaa ja yliopistoa. Muun muassa keväällä vieraillessamme erään järjestön luona, kohtasimme huolta huonosta viestinnästä koskien tulostusuudistusta. Vastareaktiomme olikin välitön kannanotto paremman viestinnän puolesta asian suhteen. Vaikka tulostuskiintiöiden kohtalo on yhä avoin, ei tieto uudistuksen aiheuttamasta epätietoisuudesta opiskelijakentällä ole jäänyt ryhmältämme huomaamatta, ja pidämme sen mielessämme vaikuttaessamme yliopistopolitiikkaan. Jäsenistön äänellä puhuminen tulee olemaan toimintatapamme myös vaalien jälkeen. Molemmat tämän vuoden puheenjohtajista ovat pitkän linjan ainejärjestöaktiiveja, ja tuntevat järjestökentän kyvyn puhua parhaiten jäsenistöä koskettavista huolista. Vaalien jälkeen toimintamme johtoon valitaan jälleen uusia järjestöaktiiveja jatkamaan työtämme. Meitä äänestämällä voit siis jatkossakin olla varma siitä, että vaalikentillä ja järjestövierailulla kuulemamme asiat välittyvät myös päätöksent! ekoon. Me puhumme äänelläsi! Vaaliterveisin Miran Hamidulla HYAL ry:n puheenjohtaja Minna Mäkitalo Ainejärjestöläisten edustajistoryhmän puheenjohtaja 4

5 hallituslaiset 2014 Teksti Olli-Pekka Toivanen Kuvat Valtteri Mäkelä HYY:n hallitukseen on tänä vuonna kuulunut viisi HYALin jäsentä. Seuraavassa hallituslaisten mietteitä menneestä vuodesta. 5

6 1. Vastuualueet HYY:n hallituksessa? 2. Mitä HYALilainen arvostaa? 3. Miten edistät HYALin tavoitteita tehtävissäsi? 4. Kommentoi väitettä: HYAL ei ole jäsenistönsä asialla, vaan opiskelijoiden yhteisen edun asialla 5. Terveiset tuleville uusille hallituslaisille? Esa Tiusanen 1. Korkeakoulupolitiikka, jatko-opiskelijat. 2. Yhteisöllisyyden merkitystä yliopiston toiminnassa. Opiskelu on yhdessä tekemistä ja oppimista. Näiden mahdollistamiseen tulisi panostaa! 3. Niin opintojen ohjauksen ja yliopiston palautejärjestelmien kehittämisellä kuin yökäyttötilojen ja maksuttoman tulostuksen puolesta taistelemisella edistetään opiskelijan yhdenvertaisuutta ja aktiivista osallisuutta. Lisäksi pyrin tukemaan opiskelijoiden osallisuutta myös yksikkötasolla. Tähän tarjotaan koulutuspoliittisen valiokunnan avulla koulutuksia, taustatietoa ja tarpeen mukaan suoraa lobbaustukea. Ennen kaikkea pyrin edistämään HY- ALilaisia tavoitteita huolehtimalla järjestöjen tiloista ja muista taustaedellytyksistä 4. HYALin suora henkilöjäsenistö on sen verran suppea, että pelkästään sen etujen edistäminen on mahdotonta. Jos päätökset tehtäisiin yleisemmin päteviksi, pitäisi kaikissa päätöksissä yrittää tasapainotella jäsenten edustamien kahdeksan tiedekunnan, kymmenien ainejärjestöjen ja oppiaineiden tai opiskelulinjojen välillä. Käytännössä päätökset tehtäisiin silloin kaikkien edun mukaisiksi, koska HY- ALin jäsenistö on niin kattava. 5. En osaa edes arvata, mitä kaikkea vuoteenne tulee sisältymään, kun en vieläkään oikein ymmärrä, mitä kaikkea itse on päässyt tekemään! Paneutukaa tehtäviinne niiden edellyttämällä vakavuudella, mutta pitäkää hauskaa, kun mahdollista. Tehkää vuodesta itsellenne sopiva: puurtakaa, kun siltä tuntuu, mutta huolehtikaa jaksamisestanne! Nämä ovat samat neuvot, joille nauroin edeltäjieni antaessa ne minulle. Oppikaa minun virheistäni! Mari Kyllönen 1. Järjestöt, perheelliset opiskelijat. 2. Yhdessä tekemistä. 3. Tänä vuonna HYY on uudistanut järjestöaktiiveille tarjottavaa koulutusta määrällisesti ja laadullisesti, HYALin tavoitteiden mukaan. Hallituslaiset ja järjestöaktiivit tekevät niin paljon hyvää opiskelijayhteisössä, ettei HYY siihen yksin pystyisi. HYAL haluaa tehdä HYY:stä avoimen, yhteisöllisen ja osallistavan ylioppilaskunnan, jossa opiskelijat pääsevät tekemään kiinnostavia juttuja ja oppimaan. Se onnistuu vain, kun järjestöjen toimintaedellytykset ovat mallillaan. Perheellisten opiskelijoiden osalta tämän vuoden agendalla on pistää pystyyn sosiaalisessa mediassa toimiva lastenhoitorinki, joka helpottaisi opiskelua ja lisäisi yhteisöllisyyttä. 4. HYAL ajaa aine- ja tiedekuntajärjestöjen asiaa. HYALissa on kuitenkin vain henkilö-, eikä järjestöjäseniä, joten näkisin, että HYALin jäsenistö on nimenomaan yhteisen edun asialla. 5. Hallitusvuosi on kokemus, johon kannattaa heittäytyä avoimin mielin. Huikeita juttuja piisaa, vaikka ette pääsekään lakittamaan Mantaa, kuten me tänä vuonna. 6

7 Aarni Suvitie 1. HYY Yhtymän asiat, kulttuuri, strategian seuranta 2. Yhdessä tekemistä yhteisten päämäärien hyväksi, erilaisia arvoja, mielipiteitä ja ne rohkeasti esiin tuovia sekä keskustelevia ja avoimia päätöksiä, joiden takana on helppo seistä. 3. Meille on tärkeää pitkäjänteinen taloudenpito, joka varmistaa ylioppilaskunnan toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna päivitetty HYY Yhtymän omistajastrategia, eli liiketoimintaa ohjaava dokumentti on pitkälti linjamme mukainen. Kulttuuripuolella on kuluvana vuonna pyritty tapahtumia suunnitellessa siihen, että ne saattaisivat jopa kiinnostaa opiskelijaa. Kehitys on kohti jäsenensä tavoittavaa ylioppilaskuntaa, myös tapahtumatoiminnassa. 4. Yliopistolaki toteaa ylioppilaskunnan olevan opiskelijoiden keskuudessa. Ylläpitämällä ylioppilaskunnan yhteyttä jäsenistöön ja järjestökenttään HYAL tuo ylioppilaskuntaa opiskelijoiden keskuuteen. Ääni HYALille on ääni moniarvoisuuden ja mahdollisuuksien ylioppilaskunnalle, sen jokaiselle jäsenelle. 5. Olkaa rohkeita esittämään mielipiteitä, vaikuttamaan, mutta myös kuuntelemaan. Olkaa avoimia kanssakäymiseen kaikkien HYYläisten kanssa. Nähkää, miten itse kukin haluaa rakentaa parempaa ylioppilaskuntaa ja rakentakaa se yhdessä. Mats Ittonen 1. Viestintä, kehitysyhteistyö, kaksikielisyys. 2. Vapaaehtoistyötä, akateemista vapautta, tiedettä ja ystävyyttä. 3. Viestinnässä opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen tavoittaminen mahdollisimman hyvin on tietenkin tärkeää. Jos hallituksen kokouksessa käsitellään asioita, joihin liittyy ryhmäpoliittisia intressejä, niin edistän HYALin tavoitteita. 4. Pitää osittain paikkansa. HYAL ei ole etujärjestö, vaan haluaa kaikille parempaa yliopistoyhteisöä. HYALin jäsenet ovat liittyneet HYALiin, koska pitävät sen tavoitteita tärkeinä. 5. Hallitusvuosi on ikimuistoinen, opettavainen ja raskas. Älkää huoliko, opitte nopeasti tarvittavat taidot ja tiedot. Iiris Niinikoski 1. Hallituksen varapuheenjohtaja, edunvalvonnan koordinointi, kampusviljely. 2. Asioihin perehtymistä, rohkeutta ja yhdessä tekemisen voimaa. 3. Pyrin kohti monimuotoisempaa, avoimempaa ja yhteisöllisempää ylioppilaskuntaa. Järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen sekä siihen kannustaminen luovat yhteisöjä. Avoimessa päätöksentekokulttuurissa kaikilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä. HYY tavoittaa jäsenistönsä parhaiten järjestöjen kautta on ollut pitkään HYALn tunnuslause. Ajatusta on yritetty viedä eteenpäin myös edunvalvontapuolella osallistamalla hallopedejä ja opintovastaavia uusin keinoin. 4. HYALn tavoitteet liittyvät koko opiskelijayhteisön kehittämiseen, usein järjestöjen ja yliopiston hallinnossa toimivien opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia tukemalla. 6. Varautukaa elämänne hauskimpaan, antoisimpaan ja raskaimpaan vuoteen! 7

8 HYALIN edustajistokausi mitä saimme aikaan? Teksti Miran Hamidulla Puolustimme opiskelijaa! Vaarassa ollut opintotuki tai katoavat tulostuskiintiöt. Olimme aktiivisesti sammuttamassa tulipaloja siellä, missä opiskelijan edut uhkasivat palaa. Koulutukset kuosiin! Koulutukset kuosiin! HYYn koulutukset ovat entistä laadukkaampia ja uudessa koulutustapahtumassa, Virityspäivässä, järjestöläiset saavat oppia ja mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Reipasta aktiivisuutta! Olipa kyseessä sitten toimintaa ohjaava linjapaperi, pyöräilytapahtuma tai Mantan lakitus, löysit jo valmisteluvaiheessa paikalta useamman HYALilaisen. Meille ylioppilaskunta oli vaikuttamisemme ykkösprioriteetti koko edustajistokauden ajan. 8

9 Järjestöt keskiöön! Pidimme aktiivisesti huolen, että järjestöt näkyvät niissä toimintaamme ohjaavissa papereissa, joissa niiden kuuluu näkyä. Tämä on näkynyt muun muassa lukuisina järjestöjä osallistavina ylioppilaskunnan tapahtumina, kuten tämän syksyn Fuksiseikkailuna. Järjestötilat ja tuet! Kehitimme tilankäyttöä helpottamalla uusien järjestöjen pääsyä tiloihin myös tilajakokausien ulkopuolella. Pidimme myös huolta siitä, ettei järjestöjen elintärkeisiin tiloihin ja tukiin koskettu edustajistokaudella Myös suositun Sivistys-saunaja monitoimitilan tuettu käyttö onnistuttiin turvaamaan monista heikennysyrityksistä huolimatta. Projektituki! Järjestöille hakemuksien perusteella myönnettävä projektituki on ollut menestys. Sen avulla on muun muassa perustettu uutta opiskelijaorganisaatiota kansainvälisille opiskelijoille, järjestetty pienen järjestön ensimmäiset fuksisitsit sekä toteutettu monia muita uusien opiskelijoiden integroitumista edistäviä projekteja. Tärkeää tukea tarvitaan myös jatkossa! Hallopedeistä koppia! Olimme vahvasti edistämässä hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyön tiivistymistä halloped-verkostoksi. Valiokunnat ylös! Lukuisat jäsenemme osallistuivat aktiivisesti ylioppilaskunnan vapaaehtoistoimintaan valiokunnissa ja toimivat myös tämän toiminnan kehittämiseen tähdänneessä Valiojoukko-työryhmässä. Tämä työ tulee jatkumaan myös tulevalla edustajistokaudella! Voimaa poikkitieteellisyydestä! Seitsemän eri tiedekunnan aktiivit hitsautuivat jälleen loistavasti yhteen ja laittoivat eri tieteiden tavat katsoa maailmaa palvelemaan yhteistä tavoitettamme, parempaa opiskelijan arkea. Ylioppilaskunta lähemmäksi! Osallistimme järjestöjä mukaan ylioppilaskunnan tapahtumiin. Tapasimme ylioppilaskunnan jäseniä niin järjestövierailuilla kuin opiskelijatapahtumissa. Veimme ylioppilaskunnan sinne, missä sen opiskelijatkin ovat. Ahkeraa viestintää! Välitimme aktiivisesti tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta erityisesti Facebook-sivumme kautta. Puskaradiomme osoittautui monet kerrat korvaamattomaksi avuksi, kun suuret jäsenmassat piti saada liikkeelle vaikkapa opintotukimielenosoitukseen tai vastaamaan yliopistorahoitukseen vaikuttavaan kandipalautteeseen. 9

10 valiojoukko 2014 Teksti Ida Vartiala Olipa kerran ylioppilaskunta, jossa vapaaehtoistoiminta oli huipussaan vai oliko sittenkään? Ylioppilaskunnan piirissä toimii satoja, ellei tuhansia, vapaaehtoistoimijoita osakunnissa ja aine sekä harrastejärjestöissä. Järjestöt pyörivät pitkälti omalla painollaan etäämpänä tai lähempänä HYY:n keskustoimistosta. Valiokunnat sen sijaan ovat ylioppilaskunnan ytimessä, sillä ne edustavat kaikkia sektoreita, joita HYY:n hallituksesta löytyy, kuten järjestöjä, ympäristöä ja sukukansoja. Tästä huolimatta valiokuntatoiminta on havaittu vuodesta toiseen toimimattomaksi, minkä takia hallituksessa on laadittu vähän väliä opiskelijan ensimmäisen esseen pituisia ja tasoisia uudistuspapereita. Vaikka uudistuksissa olisi ollut hyviä juttuja, ne on unohdettu vuodenvaihteessa hallituksen vaihduttua ja uuden valiokuntavuoden alettua. Tänä vuonna uudistusta lähdettiin toteuttamaan jälleen kerran, mutta eri tavoin kuin aikaisemmin nimitäin valiokuntalaisvoimin. Näin uudistuksen olisi mahdollista päästä mahdollisimman lähelle ylioppilaskuntalaisen arkea. Niin sai alkunsa VALIOJOUKKO - Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan valiokunta- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä. Valiojoukon puheenjohtajaksi ja suunnannäyttäjäksi nakitettiin filosofian tohtori ja entinen valiokunta-aktiivi Tuomas Pernu. Toisaalta nakituksesta ei ehkä voi puhua, jos puheenjohtaja valmistautuu tehtäväänsä lukemalla ylioppilaskunnan strategiaa ja muita papereita ottaessaan aurinkoa Kaakkois-Aasian hiekkarannoilla. Loput Valiojoukosta koostuu eri valiokuntien entisistä ja nykyisistä toimijoista. Sihteerinä toimi HYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Iiris Niinikoski. Valiojoukko kokoontui kevään aikana parin viikon välein aina helmikuun pimeistä illoista kesäkuun sateisiin päiviin. Kokouksissa käydyn keskustelun pohjalta päätettiin tehdä perinpohjainen selonteko valiokuntatoiminnan nykytilasta, sen historiasta ja muiden ylioppilaskuntien vastaavasta toiminnasta. Hassuttelu-uudistuksesta tuli liitteineen kaikkineen satasivuinen raportti, joka sisältää muun muassa pitkän listan sekä yleisiä että valiokuntakohtaisia toimenpide-ehdotuksia. 10

11 Ei ihme, jos jäsenistö tuntee keskustoimiston etäiseksi! Vaikka Valiojoukko pyrkikin tuottamaan konkreettisia ehdotuksia valiokuntatoiminnan kehittämiseksi, kaiken työn takana oli ajatus, että valiokuntia elvyttämällä koko ylioppilaskunta voisi paremmin. Kuinka hienoa olisi, jos valiokunnat voisivat toimia ratkaisuna esimerkiksi jäsenistön tavoittamiseen? Miksi kehittää uusia ratkaisuja, kun toiminnan puitteet ovat jo olemassa? Osa valiokunnista voi tälläkin hetkellä hyvin ja toteuttaa ylioppilaskunnan tärkeintä tehtävää, eli ne tukevat jäsentensä kasvua aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen mielekkäästi on HYY:n hallituksenkin kannalta tärkeää. Mitä enemmän hallitus ottaa vastuuta ja järjestää toimintaansa siten, että se pärjää ilman vapaaehtoisia, sitä enemmän valiokuntatoiminta kuihtuu. Ei ihme, jos jäsenistö tuntee keskustoimiston etäiseksi! Ylioppilaskunta tarvitsee hallitusta, mutta hallitus taas tarvitsee jäsenistöä. Kasvatuksellisen tehtävänsä lisäksi valiokunnat ovat käytännössä ainoa suora väylä hallituksen ja jäsenistön välillä. Väylää tarvitaan, jotta hallitus tietää, mitä opiskelijoiden arjessa tapahtuu. Tällä hetkellä uudistus on hieno paperi, josta sen tekijät ovat enemmän kuin ylpeitä. Harva on järjestöhommissa mukana kirjoittamassa gradun laajuista teosta ilman palkkiota tietenkin. Kysymys on, miten paperista saadaan aikaan lumivyöry, jonka avulla valiokunta- ja vapaaehtoistoiminnan arvostus nousee ylioppilaskunnassa? Miten saadaan vapaaehtoiset ylioppilaskunnan ytimeen? Heitän haasteen uusille ja kaikille muille toimijoille. Ylioppilaskunta ei muutu vuodessa, eikä edes omien toimintavuosiesi aikana. Mutta ylioppilaskunta ei myöskään muutu, jos sitä ei kukaan uskalla yrittää. Askel askeleelta, päätös päätökseltä. Jos joku vielä sanoo, että pätevyys on kiinni palkasta, voi tunkea vaikka kengän h**uriinsa. TIESITKÖ? Valiokunnat ovat kaikille HYY:n jäsenille avoimia kanavia päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan. Osa-alueisiin kuuluvat esim. kaksikielisyys, koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kehitysyhteistyövaliokunta on tämänhetkisistä valiokunnista suosituin ja järjestäytynein. Vuonna 1952 valiokuntia oli neljä: talous-, yleis-, kirjasto- ja ulkoasiainvaliokunta, joiden jäsenet olivat lähinnä hallituslaisia. Niiden lisäksi oli toimikuntia, jotka koostuivat melkeinpä kaikista muista paitsi opiskelijoista. Vuoteen 1968 mennessä valiokuntia oli 6 ja toimikuntia jo 73. Toimikuntien seasta löytyy sellaisia hienouksia kuin Suomen marsalkan ratsastajapatsasvaltuuskunta, Helsingin ylioppilaskuntien yhteistä, lasten päiväkotitoiminnan järjestämisen työryhmää valmisteleva toimikunta ja Suomen DDR:n tunnustamiskomitea. Valiojoukon toteuttama uudistus on neljäs viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä valiokuntauudistuksista. Lisätietoa: hyy.fi/valiokunnat 11

12 maailman rikkain YLIOPPILASKUNTA VAI VEROTTAJA opiskelijan kukkarolla? Teksti Aarni Suvitie Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa tituleerataan säännöllisesti maailman rikkaimmaksi. Ylioppilaskunnan taloudellinen asema on vakaa, eikä kiinteistöjä Helsingin ydinkeskustassa voi väittää arvottomiksi, mutta onko ylioppilaskuntamme erityisen rikas? 12

13 Toimintatalouden talousarvion 2014 menojen loppusumma HYY:n toimintataloudella tarkoitetaan kaikkea sen aatteellista toimintaa: hallituksen ja henkilöstön tekemää työtä, tarjottuja jäsenpalveluja, järjestöjen toiminta-avustuksia ja tiloja sekä ylioppilaslehteä. Vuosittaisista menoeristä merkittävimpiä ovat tilakulut ( euroa, sisältäen ylioppilaskunnan keskustoimiston ja vastaavat tilat) sekä henkilöstökulut ( euroa). Nämä menot ovat ylioppilaskunnan laajan toiminnan edellytys. 92 Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukukaudelle HYY:n edustajisto päättää toimintatalouden budjetista vuosittain, ja yleensä rahaan liittyvät kysymykset herättävät eniten tunteita. Budjetissa edustajisto asettaa määrärahat ylioppilaskunnan toiminnan eri osa-alueita varten. Edustajisto päättää myös jäsenmaksusta, jonka jokainen yliopisto-opiskelija maksaa. Jäsenmaksusta noin puolet tilitetään suoraan YTHS:lle opiskelijaterveydenhuollon järjestämistä varten ja ylioppilaskunnan toimintaan käytetään jäsenmaksusta kuluvana vuonna noin 1,3 miljoonaa euroa HYY Yhtymän tilikauden 2013 tulos Ylioppilaskunnan kiinteistötalous on käytännössä kiinteistö- ja sijoitus-, ravintola-, majoitus- sekä kustannusliiketoimintaa harjoittava monialayhtiö. Tämän HYY Yhtymänä tunnetun kokonaisuuden liiketoiminta tarjoaa paitsi taloudellisia resursseja ylioppilaskunnalle, myös palveluita opiskelijalle mm. UniCafen muodossa. Liiketoiminnan tuloksesta tuloutetaan vuosittain päätettävä osuus toimintatalouteen, joka käyttää tätä voitonjakoa toimintamenojensa kattamiseen. Miksi liiketoiminnan tuottoa ei käytetä täysimääräisesti ylioppilaskunnan toimintamenojen rahoittamiseen? Rahan tuottaminen vaatii rahaa, ja esimerkiksi ylioppilaskunnan kiinteistötalouden pääasiallinen tulonlähde, sen kiinteistöt, on investointien tarpeessa. Osan liikevoitosta jättäminen liiketoiminnan kehittämiseen on vastuullista omistajuutta. Nykyinen voitonjako (2014: noin 2,36 miljoonaa euroa) tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaista jäsenmaksuna maksettua euroa kohden saadaan toimintatalouden käyttöön liiketoiminnan tuotoista kaksi euroa. 13

14 36 Opiskelijajäseniä yhtymän päätöksentekoelimissä Kiinteistötalouden ja toimintatalouden välinen ero näkyy myös niiden päätöksenteossa. Edustajisto ei suoraan päätä liiketoiminnan rahankäytöstä, vaan sen rooli kiinteistötaloutta koskevassa päätöksenteossa on pikemminkin omistajan. Edustajisto hyväksyy HYY Yhtymän liiketoiminnan suuret linjat määrittävän omistajastrategian sekä joitakin muita linjapäätöksiä, mutta edustajisto ei voi suoraan päättää useimmista liiketoimintaa koskevista asioista. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan hallituksen, käyttää merkittävää valtaa toimiessaan liiketoiminnan yhtiökokouksena. Opiskelijoiden ääntä pyritään tuomaan kuuluviin HYY Yhtymän hallintoelinten opiskelijajäsenten kautta. Hallitus nimittää opiskelijajäsenet edustajistoryhmien esityksestä, mutta heidän tehtävänsä ei ole edistää poliittisen ryhmänsä asiaa vaan toimia yhtiön ja omistajan kokonaisetua vaalien. Nämä niin sanotut talouspaikat tarjoavat opiskelijoille valtaa ja vastuuta liiketoimintaa ja sen kehittämistä koskevissa päätöksissä. Kirjoittaja on HYY:n hallituksen jäsen vastuualueenaan muun muassa HYY yhtymä. 1 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Mikäli et täysin sisäistänyt kaikkea lukemaasi ei hätää! Talouden rakenteiden näennäisen monimutkaisuuden ei kannata antaa lannistaa. Ylioppilaskunnan suoraan hallinnoima toimintatalous on toimintaperiaatteeltaan melko lähellä tiukempaa versiota esimerkiksi ainejärjestön taloudenpidosta, toki suuremmassa mittakaavassa. Liiketoimintaa koskevat asiat ovat osin varsin monimutkaisia, mutta niitäkin kannattaa lähestyä avoimin mielin ja tervettä järkeä käyttäen. Pohjimmiltaan toimintatalous ja kiinteistötalous muodostavat yhden kokonaisuuden: jokainen euro, jonka häviämme liiketoiminnassamme, on lopulta euro, jota emme voi toimintataloudessa käyttää. Jokaista jäseniltään saamaansa euroa kohden ylioppilaskunta laittaa kaksi omaansa tulevaisuudessa toivottavasti tätäkin enemmän. 14

15 vaaliohjelma Ainejärjestöläisten visioima ylioppilaskunta on mahdollisuuksien ylioppilaskunta, jossa jokainen jäsen voi toimia omista lähtökohdistaan. Meidän ylioppilaskuntamme on yhteisöllinen, monimuotoinen ja avoin - se on sitä, mitä ainejärjestöläisyyskin on. Vaaliohjelmamme lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita meidän ylioppilaskuntamme jäsenelleen tarjoaa. Aktiivinen järjestöläinen Järjestöt ovat ylioppilaskuntaa. Ne luovat opiskelijoille yhteisöllisyyttä ja auttavat ylioppilaskuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa. Järjestöjen tuet ja tilat on säilytettävä, sillä ne luovat perustan järjestöjen tärkeälle toiminnalle. Ylioppilaskunnan on mahdollistettava myös järjestöjen uudenlaiset avaukset ja toiminta: projektitukia tulee lisätä, jotta järjestöt saavat mahdollisuuksia esimerkiksi suurempien tapahtumien ja kansainvälisten projektien toteuttamiseen. Oma-aloitteinen järjestötoiminta toteuttaa yliopiston kasvatustehtävää. Se antaa yliopiston ulkopuoliseen elämään sellaisia tietoja ja taitoja, joita luennolta ei saa. Järjestötoimijoiden merkitys ja osaaminen tulee tunnustaa yliopistolla konkreettisesti. Järjestötoiminta on kansainvälisille opiskelijoille korvaamaton tapa verkostoitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kynnyksen osallistua ainejärjestötoimintaan sekä ylioppilaskunnan toimintaan tulee olla matala myös englantia puhuville opiskelijoille. Motivoitunut opiskelija Opiskelijoilta vaaditaan nopeaa valmistumista, mutta ilman laadukasta opetusta, kunnollisia opiskelutiloja ja henkilökohtaista opinto-ohjausta vaatimukset ovat mahdottomia. Opintojen suoritusmahdollisuuksia on monipuolistettava ja sivuaineoikeuksia lisättävä opiskelun sujuvoittamiseksi. Myös englanninkielistä opetusta yliopistolla on korostettava ja monipuolistettava. Yliopiston on tiedotettava opiskelijoille aktiivisemmin suunnitteilla olevista asioista, jotta hallinnon opiskelijaedustajat ja järjestöt voivat osallistua paremmin opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Yliopiston rahoituksessa on huomioitava myös opetuksen laatu. Osallistuva ylioppilas Ylioppilaskunnan on tiedotettava jäsenilleen monipuolisesti ja monikielisesti toiminnastaan, tapahtumistaan ja jäsenistön eduista. Opiskelijoita on aktivoitava mukaan ylioppilaskunnan toimintaan nykyistä laajemmin esimerkiksi valiokuntien kautta. Ylioppilaskunnan toiminta ei saa jäädä keskustoimistolle, vaan ylioppilaskunnan tulee näkyä ja toimia joka kampuksella. Ylioppilaskunnan liiketoiminta ja varallisuus tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hoitaa itsenäisesti yhteistä talouttaan: tätä mahdollisuutta on käytettävä. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa vastuuta myös siitä, että tulevatkin ylioppilaspolvet voivat nauttia vakaan taloudellisen aseman mahdollistamista palveluista ja tuista. Vaikuttava kaupunkilainen Maksuton koulutus on suomalaisen koulutusjärjestelmän peruskivi, mutta se ei riitä: opiskelijan riittävä toimeentulo on taattava nyt ja tulevaisuudessa. Opiskelijoiden huolestuttavaan asumistilanteeseen pääkaupunkiseudulla on löydettävä ratkaisuja yhteistyössä kaupungin ja HOASin kanssa. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet eivät saa olla sujuvan opintopolun esteenä ja laadukasta terveydenhuoltoa on tarjottava kaikille korkeakouluopiskelijoille. Näiden jokaista opiskelijaa koskettavien kysymysten ratkaisemisen on oltava ylioppilaskunnan vaikuttamistyön perusta. 15

16 humanistit Toimivat opiskelutilat keskustakampukselle Irrottaudutaan pulpettien ja kateederien kahleista! Luentosalien tulisi olla muuntuvia ja monikäyttöisiä tiloja, joissa onnistuisi perinteisten luentojen lisäksi myös ryhmätyöskentely ja monimuotoinen oppiminen. Hallintorakennuksen tuleva remontti ja yliopiston säästöpaineet eivät saa tarkoittaa opiskelijoiden kärräämistä ulos yliopistolta vaan lukupaikkoja, atk-tiloja ja ryhmätyöhuoneita tarvitaan lisää. Kirjastotoimintojen keskityttyä uutuuttaan hohtavaan ja muita kansalaisia vetävään Kaisa-taloon ovat sinne siirtyneet myös muualta häädetyt opiskelijat eikä kirjaston kapasiteetti yksinkertaisesti riitä kaikkien tarpeisiin. Projektituki toimivaksi tavaksi tukea järjestöjä Järjestöjen välistä yhteistyötä tulee tukea toiminta-avustusten ohella riittävän suuren projektitukipotin muodossa, jotta myös pienillä humanistijärjestöillä on halutessaan mahdollisuus järjestää isompia ja entistä upeampia tapahtumia. Projektituesta viestiessä tulee olla aktiivisempi, jotta järjestöt olisivat tietoisia tästäkin vaihtoehdosta ja jäsenistölle saataisiin järjestettyä mahdollisimman kiinnostavia tapahtumia. Sähköinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta elää edelleen menneisyydessä keskellä paperipinoja. Tenttikuorista päästiin vihdoin ja viimein eroon, mutta varsinkin erittäin tiukkojen tulostuskiintiöiden uhkaavasti lähestyessä tulee tiedekunnan seurata valoa ja muita tiedekuntia kohti sähköisempää nykyaikaa. Jotta emme jäisi kehityksessä jälkeen, tiedekunnan opetuk 16

17 humanistit 403 Eerola, Ville yleinen kirjallisuustiede 404 Jussila, Aapo yleinen kielitiede 405 Järviniemi, Jontte historia 406 Järvisalo, Johannes englannin kääntäminen 407 Kaikkonen, Kerttu englantilainen filologia 408 Kautsalo, Aino suomen kieli 409 Kettunen, Pauliina suomen kieli 410 Kyllönen, Mari Suomen ja pohjoismaiden historia 411 Lamberg, Essi taidehistoria 412 Lavanti, Mia englantilainen filologia 413 Leinonen, Juha estetiikka 414 Leipakka, Laura ranskalainen filologia 17

18 humanistit Melander, Elina italialainen filologia Mitikka, Paula arkeologia 417 Palin, Toni venäjän kieli ja kirjallisuus 418 Pasanen, Piia taidehistoria 419 Ronkainen, Margareta yleinen historia 420 Soikkeli, Mikko yleinen historia 421 Soila, Otto englantilainen filologia 422 Sorjonen, Jenna espanjalainen filologia 423 Terhemaa, Johanna teatteritiede 424 Tiusanen, Esa yleinen historia 425 Vänni, Riikka alue- ja kulttuurintutkimus Irrottaudutaan pulpettien ja kateederien kahleista! 18

19 kumpula Kumpula kuuluviin! Järjestötoiminta tuo sisältöä opiskelijan arkeen. Kumpulan ainejärjestöläisinä näemme ja kuulemme, mitä meillä tarvitaan. Olemme aktiivinen osa tiedekuntaa. Haluamme tuoda kampuksen opiskelijoiden äänen paremmin kuuluviin Ylioppilaskunnassa. Edustajistossa tarvitaan luonnontieteilijöiden mielipiteitä. Monipuolisten tilojen riittävyys taattava! Riittävät ja soveltuvat tilat ovat elinehto monipuoliselle opiskelulle ja järjestötoiminnalle. Jotta voimme opiskella, tarvitsemme vapaasti käytössä olevat tietokoneet ja työtilat. Erikokoisilla järjestöillä on erilaisia tarpeita arjessa ja juhlassa, siksi HYYn on tarjottava enemmän monipuolisia tiloja järjestöilleen. Joustava opetus on tätä päivää! Tutkintorakenteet on uudistettu. Opetuksen tulee seurata perässä. Opintojen joustavuutta on parannettava järjestämällä esimerkiksi tenttiakvaario ja integroimalla kieliopinnot peruskursseihin. Joustavuutta on lisättävä myös sivuaineiden ja opiskelijavaihdon osalta. Viesti perille - opiskelijat vaikuttamaan! Opiskelijoille tiedottamisen on oltava selkeää. Tiedon täytyy olla saatavissa eri lähteistä ajoissa ja monikielisesti. Erityisesti tulee lisätä opiskelijoiden tietoisuutta omista vaikutusmahdollisuuksistaan itseään koskevissa asioissa. 19

20 kumpula 426 Bergström, Fanny kemia 427 Björk, Tiia matematiikka 428 Hauhia, Joni tietojenkäsittelytiede 429 Hulkkonen, Ulla fysiikka 430 Jantunen, Ville fysiikka 431 Jääskeläinen, Timo tietojenkäsittelytiede, kemia 432 Kajava, Juho kemia 433 Kallio, Jarmo tilastotiede 434 Karesvuori, Maija matematiikka Riittävät ja soveltuvat tilat ovat elinehto monipuoliselle opiskelulle ja järjestötoiminnalle. 20

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014

HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014 Aika: 28.2.2014 klo 12.30 12.51 Paikka: kokoushuone Sparre, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A. Läsnä: Anna-Maija Riekkinen puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund

Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund 1 Opetussuunnitelmatutkimus Osallistujat (N = 85) TaY:n opetushenkilöstöä (N = 27) ja TAMKin ja ent. PIRAMKin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot