kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti"

Transkriptio

1 kasvot Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti 2014 Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 1

2 sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajien tervehdys 5 Hallituslaiset 8 HYALin saavutukset 10 Valiojoukko 12 Näin rikas HYY on 15 Vaaliohjelma 16 Ehdokaslistat Kasvot HYAL ry:n lehti 1/2014 Päätoimittaja Olli-Pekka Toivanen AD Mikko Virta Toimitus Miran Hamidulla Susanna Jokimies Minna Mäkitalo Aarni Suvitie Ida Vartiala Kannen kuva Mikko Virta Paino Picaset Oy, Helsinki Painos 200 kpl Paperi Sisus 100g G-Print Kannet 170g Multiart Silk Julkaisija Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset HYAL ry Mannerheimintie 5 A Helsinki Muut kuvat Valtteri Mäkelä 2

3 pääkirjoitus Arvovaikuttamista Ylioppilaskunnan edustajistovaalit ovat taas täällä. Numeroina tämä merkitsee 60 avointa edustajistopaikkaa, jotka täyttävät henkilöt päättävät noin opiskelijan asioista seuraavan 2-vuotiskauden aikana. On hyvä pysähtyä miettimään, millaisilla arvoilla haluat tätä kaikkea pyöritettävän. Helsingin Yliopiston Ainejärjestöläiset eli HYAL lähtee vaaleihin kärkenään kolme ydinajatusta: Yhteisöllisyys, Monimuotoisuus ja Avoimuus. Isoja sanoja, mutta miten ne toteutuvat käytännössä? Katsotaanpa. YHTEISÖLLISYYS. Aktiivinen järjestötoiminta on opiskelijan etu. Siksi myös HYAL on aktiivinen ylioppilaskunnan sisällä. Haluamme turvata opiskelijoiden lähipalvelut ja monipuoliset toimintamahdollisuudet. MONIMUOTOISUUS. Kokoamme yhteen toimijoita useista oppiaineista, eli yhteensä kahdeksasta eri tiedekunnasta. Paitsi järjestötasolla, HYALilaisia on myös ylioppilaskunnan valiokunnissa ja useissa edunvalvontaelimissä. Monipuoliset näkökannat vain hyödyttävät päätöksentekoa. AVOIMUUS. Välitämme paitsi tietoa ylioppilaskunnan ja järjestöjen välillä, niin olemme myös läsnä juuri sinun tiedekunnassasi. Lisätietoa vaikutusmahdollisuuksista ylioppilaskunnassa saat yhyttämällä tiedekuntasi HYAL-aktiivin hyvin todennäköisesti sellainen löytyy! Vakuuttiko? Äänestä, niin siirrytään sanoista tekoihin! Olli-Pekka Toivanen Päätoimittaja vaalipäälliköltä Anna äänesi ratkaista HYY:n edustajistovaalit ja Ainejärjestöläisten vaalikampanja ovat täällä taas. On ollut opettavaista päästä vaalipäällikkönä organisoimaan tämän monimuotoisen joukon valmistautumista vaaleihin. Tekemisen ilo, yhteisöllisyys ja halu vaikuttaa ovat ainejärjestöläisyyden ja vaalitiimimme toiminnan kulmakiviä. Järjestöaktiivit tietävät, minkälaisen ylioppilaskunnan puolesta haluavat asettua ehdolle. Mielestämme HYY tavoittaa jäsenensä parhaiten tukemalla sen piirissä toimivan 250 järjestön toimintaa. Ainejärjestöläisten vaaliohjelmasta voit lukea lisää siitä, minkälaista ylioppilaskuntaa haluamme edistää. Tänä vuonna ehdokkaamme tulevat seitsemästä eri tiedekunnasta. He ovat niitä tiedekuntasi näkyviä ja aktiivisia opiskelijoita, jotka tuntevat sinun, opiskelukavereidesi sekä järjestöjesi tarpeet. Kenet sinä haluat päättämään asioistasi? Kenelle sinä annat äänesi? Anna HYALin olla se sulle: anna Ainejärjestöläisten olla syypää meidän ylioppilaskuntaan. Susanna Jokimies HYAL ry:n vaalipäällikkö 3

4 Jäsenistön äänellä! Ainejärjestöläisyys perustuu yhdessä tekemiseen. HYALille onkin luontevaa myös johtaa yhdessä. Tänä vuonna vastuuta olemme kantaneet me. Työnjakomme on ollut selvä. Edustajistoryhmämme Ainejärjestöläisten puheenjohtaja Minna on kantanut vastuuta päivän politiikasta HYYn päätöksentekoelimissä. Taustayhdistyksemme HYAL ry:n puheenjohtaja Miran on puolestaan vastannut viestinnästä ja vuorovaikutuksesta jäsenkentän kanssa. Siinä missä ryhmäpuheenjohtajan tehtävänä on ollut huolehtia siitä, että HYYssä tehtävät päätöksissä kuuluu ainejärjestöläinen ääni, on yhdistyksen puheenjohtajan vastuulla huolehtia siitä, että järjestöjen tapahtumissa ja kokouksissa vierailevat yhdistysläiset vievät mukanaan viestiä HYYn päätöksenteosta ja sen vaikutuksista etenkin järjestöjä koskettavissa asioissa. Esimerkiksi eräs tämän vuoden merkittävimmistä saavutuksista järjestöjen projektituki, vietiin tämän vuoden budjettiin ryhmämme toimesta HYYn hallitusneuvottelujen yhteydessä. Tämän jälkeen yhdistyksellä tehtävänä on ollut innostaa järjestöjä hakemaan tätä uutta tukea omiin projekteihinsa. Tulokset ovat olleet lupaavia, ja näkyneet lukuisina uusia opiskelijoita yliopistoyhteisöön integroivina projekteina. Vastavuoroisesti järjestöt ovat päässeet välittämään ryhmällemme omia huoliaan ja toiveitaan koskien ylioppilaskuntaa ja yliopistoa. Muun muassa keväällä vieraillessamme erään järjestön luona, kohtasimme huolta huonosta viestinnästä koskien tulostusuudistusta. Vastareaktiomme olikin välitön kannanotto paremman viestinnän puolesta asian suhteen. Vaikka tulostuskiintiöiden kohtalo on yhä avoin, ei tieto uudistuksen aiheuttamasta epätietoisuudesta opiskelijakentällä ole jäänyt ryhmältämme huomaamatta, ja pidämme sen mielessämme vaikuttaessamme yliopistopolitiikkaan. Jäsenistön äänellä puhuminen tulee olemaan toimintatapamme myös vaalien jälkeen. Molemmat tämän vuoden puheenjohtajista ovat pitkän linjan ainejärjestöaktiiveja, ja tuntevat järjestökentän kyvyn puhua parhaiten jäsenistöä koskettavista huolista. Vaalien jälkeen toimintamme johtoon valitaan jälleen uusia järjestöaktiiveja jatkamaan työtämme. Meitä äänestämällä voit siis jatkossakin olla varma siitä, että vaalikentillä ja järjestövierailulla kuulemamme asiat välittyvät myös päätöksent! ekoon. Me puhumme äänelläsi! Vaaliterveisin Miran Hamidulla HYAL ry:n puheenjohtaja Minna Mäkitalo Ainejärjestöläisten edustajistoryhmän puheenjohtaja 4

5 hallituslaiset 2014 Teksti Olli-Pekka Toivanen Kuvat Valtteri Mäkelä HYY:n hallitukseen on tänä vuonna kuulunut viisi HYALin jäsentä. Seuraavassa hallituslaisten mietteitä menneestä vuodesta. 5

6 1. Vastuualueet HYY:n hallituksessa? 2. Mitä HYALilainen arvostaa? 3. Miten edistät HYALin tavoitteita tehtävissäsi? 4. Kommentoi väitettä: HYAL ei ole jäsenistönsä asialla, vaan opiskelijoiden yhteisen edun asialla 5. Terveiset tuleville uusille hallituslaisille? Esa Tiusanen 1. Korkeakoulupolitiikka, jatko-opiskelijat. 2. Yhteisöllisyyden merkitystä yliopiston toiminnassa. Opiskelu on yhdessä tekemistä ja oppimista. Näiden mahdollistamiseen tulisi panostaa! 3. Niin opintojen ohjauksen ja yliopiston palautejärjestelmien kehittämisellä kuin yökäyttötilojen ja maksuttoman tulostuksen puolesta taistelemisella edistetään opiskelijan yhdenvertaisuutta ja aktiivista osallisuutta. Lisäksi pyrin tukemaan opiskelijoiden osallisuutta myös yksikkötasolla. Tähän tarjotaan koulutuspoliittisen valiokunnan avulla koulutuksia, taustatietoa ja tarpeen mukaan suoraa lobbaustukea. Ennen kaikkea pyrin edistämään HY- ALilaisia tavoitteita huolehtimalla järjestöjen tiloista ja muista taustaedellytyksistä 4. HYALin suora henkilöjäsenistö on sen verran suppea, että pelkästään sen etujen edistäminen on mahdotonta. Jos päätökset tehtäisiin yleisemmin päteviksi, pitäisi kaikissa päätöksissä yrittää tasapainotella jäsenten edustamien kahdeksan tiedekunnan, kymmenien ainejärjestöjen ja oppiaineiden tai opiskelulinjojen välillä. Käytännössä päätökset tehtäisiin silloin kaikkien edun mukaisiksi, koska HY- ALin jäsenistö on niin kattava. 5. En osaa edes arvata, mitä kaikkea vuoteenne tulee sisältymään, kun en vieläkään oikein ymmärrä, mitä kaikkea itse on päässyt tekemään! Paneutukaa tehtäviinne niiden edellyttämällä vakavuudella, mutta pitäkää hauskaa, kun mahdollista. Tehkää vuodesta itsellenne sopiva: puurtakaa, kun siltä tuntuu, mutta huolehtikaa jaksamisestanne! Nämä ovat samat neuvot, joille nauroin edeltäjieni antaessa ne minulle. Oppikaa minun virheistäni! Mari Kyllönen 1. Järjestöt, perheelliset opiskelijat. 2. Yhdessä tekemistä. 3. Tänä vuonna HYY on uudistanut järjestöaktiiveille tarjottavaa koulutusta määrällisesti ja laadullisesti, HYALin tavoitteiden mukaan. Hallituslaiset ja järjestöaktiivit tekevät niin paljon hyvää opiskelijayhteisössä, ettei HYY siihen yksin pystyisi. HYAL haluaa tehdä HYY:stä avoimen, yhteisöllisen ja osallistavan ylioppilaskunnan, jossa opiskelijat pääsevät tekemään kiinnostavia juttuja ja oppimaan. Se onnistuu vain, kun järjestöjen toimintaedellytykset ovat mallillaan. Perheellisten opiskelijoiden osalta tämän vuoden agendalla on pistää pystyyn sosiaalisessa mediassa toimiva lastenhoitorinki, joka helpottaisi opiskelua ja lisäisi yhteisöllisyyttä. 4. HYAL ajaa aine- ja tiedekuntajärjestöjen asiaa. HYALissa on kuitenkin vain henkilö-, eikä järjestöjäseniä, joten näkisin, että HYALin jäsenistö on nimenomaan yhteisen edun asialla. 5. Hallitusvuosi on kokemus, johon kannattaa heittäytyä avoimin mielin. Huikeita juttuja piisaa, vaikka ette pääsekään lakittamaan Mantaa, kuten me tänä vuonna. 6

7 Aarni Suvitie 1. HYY Yhtymän asiat, kulttuuri, strategian seuranta 2. Yhdessä tekemistä yhteisten päämäärien hyväksi, erilaisia arvoja, mielipiteitä ja ne rohkeasti esiin tuovia sekä keskustelevia ja avoimia päätöksiä, joiden takana on helppo seistä. 3. Meille on tärkeää pitkäjänteinen taloudenpito, joka varmistaa ylioppilaskunnan toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna päivitetty HYY Yhtymän omistajastrategia, eli liiketoimintaa ohjaava dokumentti on pitkälti linjamme mukainen. Kulttuuripuolella on kuluvana vuonna pyritty tapahtumia suunnitellessa siihen, että ne saattaisivat jopa kiinnostaa opiskelijaa. Kehitys on kohti jäsenensä tavoittavaa ylioppilaskuntaa, myös tapahtumatoiminnassa. 4. Yliopistolaki toteaa ylioppilaskunnan olevan opiskelijoiden keskuudessa. Ylläpitämällä ylioppilaskunnan yhteyttä jäsenistöön ja järjestökenttään HYAL tuo ylioppilaskuntaa opiskelijoiden keskuuteen. Ääni HYALille on ääni moniarvoisuuden ja mahdollisuuksien ylioppilaskunnalle, sen jokaiselle jäsenelle. 5. Olkaa rohkeita esittämään mielipiteitä, vaikuttamaan, mutta myös kuuntelemaan. Olkaa avoimia kanssakäymiseen kaikkien HYYläisten kanssa. Nähkää, miten itse kukin haluaa rakentaa parempaa ylioppilaskuntaa ja rakentakaa se yhdessä. Mats Ittonen 1. Viestintä, kehitysyhteistyö, kaksikielisyys. 2. Vapaaehtoistyötä, akateemista vapautta, tiedettä ja ystävyyttä. 3. Viestinnässä opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen tavoittaminen mahdollisimman hyvin on tietenkin tärkeää. Jos hallituksen kokouksessa käsitellään asioita, joihin liittyy ryhmäpoliittisia intressejä, niin edistän HYALin tavoitteita. 4. Pitää osittain paikkansa. HYAL ei ole etujärjestö, vaan haluaa kaikille parempaa yliopistoyhteisöä. HYALin jäsenet ovat liittyneet HYALiin, koska pitävät sen tavoitteita tärkeinä. 5. Hallitusvuosi on ikimuistoinen, opettavainen ja raskas. Älkää huoliko, opitte nopeasti tarvittavat taidot ja tiedot. Iiris Niinikoski 1. Hallituksen varapuheenjohtaja, edunvalvonnan koordinointi, kampusviljely. 2. Asioihin perehtymistä, rohkeutta ja yhdessä tekemisen voimaa. 3. Pyrin kohti monimuotoisempaa, avoimempaa ja yhteisöllisempää ylioppilaskuntaa. Järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen sekä siihen kannustaminen luovat yhteisöjä. Avoimessa päätöksentekokulttuurissa kaikilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä. HYY tavoittaa jäsenistönsä parhaiten järjestöjen kautta on ollut pitkään HYALn tunnuslause. Ajatusta on yritetty viedä eteenpäin myös edunvalvontapuolella osallistamalla hallopedejä ja opintovastaavia uusin keinoin. 4. HYALn tavoitteet liittyvät koko opiskelijayhteisön kehittämiseen, usein järjestöjen ja yliopiston hallinnossa toimivien opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia tukemalla. 6. Varautukaa elämänne hauskimpaan, antoisimpaan ja raskaimpaan vuoteen! 7

8 HYALIN edustajistokausi mitä saimme aikaan? Teksti Miran Hamidulla Puolustimme opiskelijaa! Vaarassa ollut opintotuki tai katoavat tulostuskiintiöt. Olimme aktiivisesti sammuttamassa tulipaloja siellä, missä opiskelijan edut uhkasivat palaa. Koulutukset kuosiin! Koulutukset kuosiin! HYYn koulutukset ovat entistä laadukkaampia ja uudessa koulutustapahtumassa, Virityspäivässä, järjestöläiset saavat oppia ja mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Reipasta aktiivisuutta! Olipa kyseessä sitten toimintaa ohjaava linjapaperi, pyöräilytapahtuma tai Mantan lakitus, löysit jo valmisteluvaiheessa paikalta useamman HYALilaisen. Meille ylioppilaskunta oli vaikuttamisemme ykkösprioriteetti koko edustajistokauden ajan. 8

9 Järjestöt keskiöön! Pidimme aktiivisesti huolen, että järjestöt näkyvät niissä toimintaamme ohjaavissa papereissa, joissa niiden kuuluu näkyä. Tämä on näkynyt muun muassa lukuisina järjestöjä osallistavina ylioppilaskunnan tapahtumina, kuten tämän syksyn Fuksiseikkailuna. Järjestötilat ja tuet! Kehitimme tilankäyttöä helpottamalla uusien järjestöjen pääsyä tiloihin myös tilajakokausien ulkopuolella. Pidimme myös huolta siitä, ettei järjestöjen elintärkeisiin tiloihin ja tukiin koskettu edustajistokaudella Myös suositun Sivistys-saunaja monitoimitilan tuettu käyttö onnistuttiin turvaamaan monista heikennysyrityksistä huolimatta. Projektituki! Järjestöille hakemuksien perusteella myönnettävä projektituki on ollut menestys. Sen avulla on muun muassa perustettu uutta opiskelijaorganisaatiota kansainvälisille opiskelijoille, järjestetty pienen järjestön ensimmäiset fuksisitsit sekä toteutettu monia muita uusien opiskelijoiden integroitumista edistäviä projekteja. Tärkeää tukea tarvitaan myös jatkossa! Hallopedeistä koppia! Olimme vahvasti edistämässä hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyön tiivistymistä halloped-verkostoksi. Valiokunnat ylös! Lukuisat jäsenemme osallistuivat aktiivisesti ylioppilaskunnan vapaaehtoistoimintaan valiokunnissa ja toimivat myös tämän toiminnan kehittämiseen tähdänneessä Valiojoukko-työryhmässä. Tämä työ tulee jatkumaan myös tulevalla edustajistokaudella! Voimaa poikkitieteellisyydestä! Seitsemän eri tiedekunnan aktiivit hitsautuivat jälleen loistavasti yhteen ja laittoivat eri tieteiden tavat katsoa maailmaa palvelemaan yhteistä tavoitettamme, parempaa opiskelijan arkea. Ylioppilaskunta lähemmäksi! Osallistimme järjestöjä mukaan ylioppilaskunnan tapahtumiin. Tapasimme ylioppilaskunnan jäseniä niin järjestövierailuilla kuin opiskelijatapahtumissa. Veimme ylioppilaskunnan sinne, missä sen opiskelijatkin ovat. Ahkeraa viestintää! Välitimme aktiivisesti tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta erityisesti Facebook-sivumme kautta. Puskaradiomme osoittautui monet kerrat korvaamattomaksi avuksi, kun suuret jäsenmassat piti saada liikkeelle vaikkapa opintotukimielenosoitukseen tai vastaamaan yliopistorahoitukseen vaikuttavaan kandipalautteeseen. 9

10 valiojoukko 2014 Teksti Ida Vartiala Olipa kerran ylioppilaskunta, jossa vapaaehtoistoiminta oli huipussaan vai oliko sittenkään? Ylioppilaskunnan piirissä toimii satoja, ellei tuhansia, vapaaehtoistoimijoita osakunnissa ja aine sekä harrastejärjestöissä. Järjestöt pyörivät pitkälti omalla painollaan etäämpänä tai lähempänä HYY:n keskustoimistosta. Valiokunnat sen sijaan ovat ylioppilaskunnan ytimessä, sillä ne edustavat kaikkia sektoreita, joita HYY:n hallituksesta löytyy, kuten järjestöjä, ympäristöä ja sukukansoja. Tästä huolimatta valiokuntatoiminta on havaittu vuodesta toiseen toimimattomaksi, minkä takia hallituksessa on laadittu vähän väliä opiskelijan ensimmäisen esseen pituisia ja tasoisia uudistuspapereita. Vaikka uudistuksissa olisi ollut hyviä juttuja, ne on unohdettu vuodenvaihteessa hallituksen vaihduttua ja uuden valiokuntavuoden alettua. Tänä vuonna uudistusta lähdettiin toteuttamaan jälleen kerran, mutta eri tavoin kuin aikaisemmin nimitäin valiokuntalaisvoimin. Näin uudistuksen olisi mahdollista päästä mahdollisimman lähelle ylioppilaskuntalaisen arkea. Niin sai alkunsa VALIOJOUKKO - Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan valiokunta- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä. Valiojoukon puheenjohtajaksi ja suunnannäyttäjäksi nakitettiin filosofian tohtori ja entinen valiokunta-aktiivi Tuomas Pernu. Toisaalta nakituksesta ei ehkä voi puhua, jos puheenjohtaja valmistautuu tehtäväänsä lukemalla ylioppilaskunnan strategiaa ja muita papereita ottaessaan aurinkoa Kaakkois-Aasian hiekkarannoilla. Loput Valiojoukosta koostuu eri valiokuntien entisistä ja nykyisistä toimijoista. Sihteerinä toimi HYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Iiris Niinikoski. Valiojoukko kokoontui kevään aikana parin viikon välein aina helmikuun pimeistä illoista kesäkuun sateisiin päiviin. Kokouksissa käydyn keskustelun pohjalta päätettiin tehdä perinpohjainen selonteko valiokuntatoiminnan nykytilasta, sen historiasta ja muiden ylioppilaskuntien vastaavasta toiminnasta. Hassuttelu-uudistuksesta tuli liitteineen kaikkineen satasivuinen raportti, joka sisältää muun muassa pitkän listan sekä yleisiä että valiokuntakohtaisia toimenpide-ehdotuksia. 10

11 Ei ihme, jos jäsenistö tuntee keskustoimiston etäiseksi! Vaikka Valiojoukko pyrkikin tuottamaan konkreettisia ehdotuksia valiokuntatoiminnan kehittämiseksi, kaiken työn takana oli ajatus, että valiokuntia elvyttämällä koko ylioppilaskunta voisi paremmin. Kuinka hienoa olisi, jos valiokunnat voisivat toimia ratkaisuna esimerkiksi jäsenistön tavoittamiseen? Miksi kehittää uusia ratkaisuja, kun toiminnan puitteet ovat jo olemassa? Osa valiokunnista voi tälläkin hetkellä hyvin ja toteuttaa ylioppilaskunnan tärkeintä tehtävää, eli ne tukevat jäsentensä kasvua aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen mielekkäästi on HYY:n hallituksenkin kannalta tärkeää. Mitä enemmän hallitus ottaa vastuuta ja järjestää toimintaansa siten, että se pärjää ilman vapaaehtoisia, sitä enemmän valiokuntatoiminta kuihtuu. Ei ihme, jos jäsenistö tuntee keskustoimiston etäiseksi! Ylioppilaskunta tarvitsee hallitusta, mutta hallitus taas tarvitsee jäsenistöä. Kasvatuksellisen tehtävänsä lisäksi valiokunnat ovat käytännössä ainoa suora väylä hallituksen ja jäsenistön välillä. Väylää tarvitaan, jotta hallitus tietää, mitä opiskelijoiden arjessa tapahtuu. Tällä hetkellä uudistus on hieno paperi, josta sen tekijät ovat enemmän kuin ylpeitä. Harva on järjestöhommissa mukana kirjoittamassa gradun laajuista teosta ilman palkkiota tietenkin. Kysymys on, miten paperista saadaan aikaan lumivyöry, jonka avulla valiokunta- ja vapaaehtoistoiminnan arvostus nousee ylioppilaskunnassa? Miten saadaan vapaaehtoiset ylioppilaskunnan ytimeen? Heitän haasteen uusille ja kaikille muille toimijoille. Ylioppilaskunta ei muutu vuodessa, eikä edes omien toimintavuosiesi aikana. Mutta ylioppilaskunta ei myöskään muutu, jos sitä ei kukaan uskalla yrittää. Askel askeleelta, päätös päätökseltä. Jos joku vielä sanoo, että pätevyys on kiinni palkasta, voi tunkea vaikka kengän h**uriinsa. TIESITKÖ? Valiokunnat ovat kaikille HYY:n jäsenille avoimia kanavia päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan. Osa-alueisiin kuuluvat esim. kaksikielisyys, koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kehitysyhteistyövaliokunta on tämänhetkisistä valiokunnista suosituin ja järjestäytynein. Vuonna 1952 valiokuntia oli neljä: talous-, yleis-, kirjasto- ja ulkoasiainvaliokunta, joiden jäsenet olivat lähinnä hallituslaisia. Niiden lisäksi oli toimikuntia, jotka koostuivat melkeinpä kaikista muista paitsi opiskelijoista. Vuoteen 1968 mennessä valiokuntia oli 6 ja toimikuntia jo 73. Toimikuntien seasta löytyy sellaisia hienouksia kuin Suomen marsalkan ratsastajapatsasvaltuuskunta, Helsingin ylioppilaskuntien yhteistä, lasten päiväkotitoiminnan järjestämisen työryhmää valmisteleva toimikunta ja Suomen DDR:n tunnustamiskomitea. Valiojoukon toteuttama uudistus on neljäs viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä valiokuntauudistuksista. Lisätietoa: hyy.fi/valiokunnat 11

12 maailman rikkain YLIOPPILASKUNTA VAI VEROTTAJA opiskelijan kukkarolla? Teksti Aarni Suvitie Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa tituleerataan säännöllisesti maailman rikkaimmaksi. Ylioppilaskunnan taloudellinen asema on vakaa, eikä kiinteistöjä Helsingin ydinkeskustassa voi väittää arvottomiksi, mutta onko ylioppilaskuntamme erityisen rikas? 12

13 Toimintatalouden talousarvion 2014 menojen loppusumma HYY:n toimintataloudella tarkoitetaan kaikkea sen aatteellista toimintaa: hallituksen ja henkilöstön tekemää työtä, tarjottuja jäsenpalveluja, järjestöjen toiminta-avustuksia ja tiloja sekä ylioppilaslehteä. Vuosittaisista menoeristä merkittävimpiä ovat tilakulut ( euroa, sisältäen ylioppilaskunnan keskustoimiston ja vastaavat tilat) sekä henkilöstökulut ( euroa). Nämä menot ovat ylioppilaskunnan laajan toiminnan edellytys. 92 Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukukaudelle HYY:n edustajisto päättää toimintatalouden budjetista vuosittain, ja yleensä rahaan liittyvät kysymykset herättävät eniten tunteita. Budjetissa edustajisto asettaa määrärahat ylioppilaskunnan toiminnan eri osa-alueita varten. Edustajisto päättää myös jäsenmaksusta, jonka jokainen yliopisto-opiskelija maksaa. Jäsenmaksusta noin puolet tilitetään suoraan YTHS:lle opiskelijaterveydenhuollon järjestämistä varten ja ylioppilaskunnan toimintaan käytetään jäsenmaksusta kuluvana vuonna noin 1,3 miljoonaa euroa HYY Yhtymän tilikauden 2013 tulos Ylioppilaskunnan kiinteistötalous on käytännössä kiinteistö- ja sijoitus-, ravintola-, majoitus- sekä kustannusliiketoimintaa harjoittava monialayhtiö. Tämän HYY Yhtymänä tunnetun kokonaisuuden liiketoiminta tarjoaa paitsi taloudellisia resursseja ylioppilaskunnalle, myös palveluita opiskelijalle mm. UniCafen muodossa. Liiketoiminnan tuloksesta tuloutetaan vuosittain päätettävä osuus toimintatalouteen, joka käyttää tätä voitonjakoa toimintamenojensa kattamiseen. Miksi liiketoiminnan tuottoa ei käytetä täysimääräisesti ylioppilaskunnan toimintamenojen rahoittamiseen? Rahan tuottaminen vaatii rahaa, ja esimerkiksi ylioppilaskunnan kiinteistötalouden pääasiallinen tulonlähde, sen kiinteistöt, on investointien tarpeessa. Osan liikevoitosta jättäminen liiketoiminnan kehittämiseen on vastuullista omistajuutta. Nykyinen voitonjako (2014: noin 2,36 miljoonaa euroa) tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaista jäsenmaksuna maksettua euroa kohden saadaan toimintatalouden käyttöön liiketoiminnan tuotoista kaksi euroa. 13

14 36 Opiskelijajäseniä yhtymän päätöksentekoelimissä Kiinteistötalouden ja toimintatalouden välinen ero näkyy myös niiden päätöksenteossa. Edustajisto ei suoraan päätä liiketoiminnan rahankäytöstä, vaan sen rooli kiinteistötaloutta koskevassa päätöksenteossa on pikemminkin omistajan. Edustajisto hyväksyy HYY Yhtymän liiketoiminnan suuret linjat määrittävän omistajastrategian sekä joitakin muita linjapäätöksiä, mutta edustajisto ei voi suoraan päättää useimmista liiketoimintaa koskevista asioista. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan hallituksen, käyttää merkittävää valtaa toimiessaan liiketoiminnan yhtiökokouksena. Opiskelijoiden ääntä pyritään tuomaan kuuluviin HYY Yhtymän hallintoelinten opiskelijajäsenten kautta. Hallitus nimittää opiskelijajäsenet edustajistoryhmien esityksestä, mutta heidän tehtävänsä ei ole edistää poliittisen ryhmänsä asiaa vaan toimia yhtiön ja omistajan kokonaisetua vaalien. Nämä niin sanotut talouspaikat tarjoavat opiskelijoille valtaa ja vastuuta liiketoimintaa ja sen kehittämistä koskevissa päätöksissä. Kirjoittaja on HYY:n hallituksen jäsen vastuualueenaan muun muassa HYY yhtymä. 1 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Mikäli et täysin sisäistänyt kaikkea lukemaasi ei hätää! Talouden rakenteiden näennäisen monimutkaisuuden ei kannata antaa lannistaa. Ylioppilaskunnan suoraan hallinnoima toimintatalous on toimintaperiaatteeltaan melko lähellä tiukempaa versiota esimerkiksi ainejärjestön taloudenpidosta, toki suuremmassa mittakaavassa. Liiketoimintaa koskevat asiat ovat osin varsin monimutkaisia, mutta niitäkin kannattaa lähestyä avoimin mielin ja tervettä järkeä käyttäen. Pohjimmiltaan toimintatalous ja kiinteistötalous muodostavat yhden kokonaisuuden: jokainen euro, jonka häviämme liiketoiminnassamme, on lopulta euro, jota emme voi toimintataloudessa käyttää. Jokaista jäseniltään saamaansa euroa kohden ylioppilaskunta laittaa kaksi omaansa tulevaisuudessa toivottavasti tätäkin enemmän. 14

15 vaaliohjelma Ainejärjestöläisten visioima ylioppilaskunta on mahdollisuuksien ylioppilaskunta, jossa jokainen jäsen voi toimia omista lähtökohdistaan. Meidän ylioppilaskuntamme on yhteisöllinen, monimuotoinen ja avoin - se on sitä, mitä ainejärjestöläisyyskin on. Vaaliohjelmamme lähtökohtana ovat ne mahdollisuudet, joita meidän ylioppilaskuntamme jäsenelleen tarjoaa. Aktiivinen järjestöläinen Järjestöt ovat ylioppilaskuntaa. Ne luovat opiskelijoille yhteisöllisyyttä ja auttavat ylioppilaskuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa. Järjestöjen tuet ja tilat on säilytettävä, sillä ne luovat perustan järjestöjen tärkeälle toiminnalle. Ylioppilaskunnan on mahdollistettava myös järjestöjen uudenlaiset avaukset ja toiminta: projektitukia tulee lisätä, jotta järjestöt saavat mahdollisuuksia esimerkiksi suurempien tapahtumien ja kansainvälisten projektien toteuttamiseen. Oma-aloitteinen järjestötoiminta toteuttaa yliopiston kasvatustehtävää. Se antaa yliopiston ulkopuoliseen elämään sellaisia tietoja ja taitoja, joita luennolta ei saa. Järjestötoimijoiden merkitys ja osaaminen tulee tunnustaa yliopistolla konkreettisesti. Järjestötoiminta on kansainvälisille opiskelijoille korvaamaton tapa verkostoitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kynnyksen osallistua ainejärjestötoimintaan sekä ylioppilaskunnan toimintaan tulee olla matala myös englantia puhuville opiskelijoille. Motivoitunut opiskelija Opiskelijoilta vaaditaan nopeaa valmistumista, mutta ilman laadukasta opetusta, kunnollisia opiskelutiloja ja henkilökohtaista opinto-ohjausta vaatimukset ovat mahdottomia. Opintojen suoritusmahdollisuuksia on monipuolistettava ja sivuaineoikeuksia lisättävä opiskelun sujuvoittamiseksi. Myös englanninkielistä opetusta yliopistolla on korostettava ja monipuolistettava. Yliopiston on tiedotettava opiskelijoille aktiivisemmin suunnitteilla olevista asioista, jotta hallinnon opiskelijaedustajat ja järjestöt voivat osallistua paremmin opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Yliopiston rahoituksessa on huomioitava myös opetuksen laatu. Osallistuva ylioppilas Ylioppilaskunnan on tiedotettava jäsenilleen monipuolisesti ja monikielisesti toiminnastaan, tapahtumistaan ja jäsenistön eduista. Opiskelijoita on aktivoitava mukaan ylioppilaskunnan toimintaan nykyistä laajemmin esimerkiksi valiokuntien kautta. Ylioppilaskunnan toiminta ei saa jäädä keskustoimistolle, vaan ylioppilaskunnan tulee näkyä ja toimia joka kampuksella. Ylioppilaskunnan liiketoiminta ja varallisuus tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hoitaa itsenäisesti yhteistä talouttaan: tätä mahdollisuutta on käytettävä. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa vastuuta myös siitä, että tulevatkin ylioppilaspolvet voivat nauttia vakaan taloudellisen aseman mahdollistamista palveluista ja tuista. Vaikuttava kaupunkilainen Maksuton koulutus on suomalaisen koulutusjärjestelmän peruskivi, mutta se ei riitä: opiskelijan riittävä toimeentulo on taattava nyt ja tulevaisuudessa. Opiskelijoiden huolestuttavaan asumistilanteeseen pääkaupunkiseudulla on löydettävä ratkaisuja yhteistyössä kaupungin ja HOASin kanssa. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet eivät saa olla sujuvan opintopolun esteenä ja laadukasta terveydenhuoltoa on tarjottava kaikille korkeakouluopiskelijoille. Näiden jokaista opiskelijaa koskettavien kysymysten ratkaisemisen on oltava ylioppilaskunnan vaikuttamistyön perusta. 15

16 humanistit Toimivat opiskelutilat keskustakampukselle Irrottaudutaan pulpettien ja kateederien kahleista! Luentosalien tulisi olla muuntuvia ja monikäyttöisiä tiloja, joissa onnistuisi perinteisten luentojen lisäksi myös ryhmätyöskentely ja monimuotoinen oppiminen. Hallintorakennuksen tuleva remontti ja yliopiston säästöpaineet eivät saa tarkoittaa opiskelijoiden kärräämistä ulos yliopistolta vaan lukupaikkoja, atk-tiloja ja ryhmätyöhuoneita tarvitaan lisää. Kirjastotoimintojen keskityttyä uutuuttaan hohtavaan ja muita kansalaisia vetävään Kaisa-taloon ovat sinne siirtyneet myös muualta häädetyt opiskelijat eikä kirjaston kapasiteetti yksinkertaisesti riitä kaikkien tarpeisiin. Projektituki toimivaksi tavaksi tukea järjestöjä Järjestöjen välistä yhteistyötä tulee tukea toiminta-avustusten ohella riittävän suuren projektitukipotin muodossa, jotta myös pienillä humanistijärjestöillä on halutessaan mahdollisuus järjestää isompia ja entistä upeampia tapahtumia. Projektituesta viestiessä tulee olla aktiivisempi, jotta järjestöt olisivat tietoisia tästäkin vaihtoehdosta ja jäsenistölle saataisiin järjestettyä mahdollisimman kiinnostavia tapahtumia. Sähköinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta elää edelleen menneisyydessä keskellä paperipinoja. Tenttikuorista päästiin vihdoin ja viimein eroon, mutta varsinkin erittäin tiukkojen tulostuskiintiöiden uhkaavasti lähestyessä tulee tiedekunnan seurata valoa ja muita tiedekuntia kohti sähköisempää nykyaikaa. Jotta emme jäisi kehityksessä jälkeen, tiedekunnan opetuk 16

17 humanistit 403 Eerola, Ville yleinen kirjallisuustiede 404 Jussila, Aapo yleinen kielitiede 405 Järviniemi, Jontte historia 406 Järvisalo, Johannes englannin kääntäminen 407 Kaikkonen, Kerttu englantilainen filologia 408 Kautsalo, Aino suomen kieli 409 Kettunen, Pauliina suomen kieli 410 Kyllönen, Mari Suomen ja pohjoismaiden historia 411 Lamberg, Essi taidehistoria 412 Lavanti, Mia englantilainen filologia 413 Leinonen, Juha estetiikka 414 Leipakka, Laura ranskalainen filologia 17

18 humanistit Melander, Elina italialainen filologia Mitikka, Paula arkeologia 417 Palin, Toni venäjän kieli ja kirjallisuus 418 Pasanen, Piia taidehistoria 419 Ronkainen, Margareta yleinen historia 420 Soikkeli, Mikko yleinen historia 421 Soila, Otto englantilainen filologia 422 Sorjonen, Jenna espanjalainen filologia 423 Terhemaa, Johanna teatteritiede 424 Tiusanen, Esa yleinen historia 425 Vänni, Riikka alue- ja kulttuurintutkimus Irrottaudutaan pulpettien ja kateederien kahleista! 18

19 kumpula Kumpula kuuluviin! Järjestötoiminta tuo sisältöä opiskelijan arkeen. Kumpulan ainejärjestöläisinä näemme ja kuulemme, mitä meillä tarvitaan. Olemme aktiivinen osa tiedekuntaa. Haluamme tuoda kampuksen opiskelijoiden äänen paremmin kuuluviin Ylioppilaskunnassa. Edustajistossa tarvitaan luonnontieteilijöiden mielipiteitä. Monipuolisten tilojen riittävyys taattava! Riittävät ja soveltuvat tilat ovat elinehto monipuoliselle opiskelulle ja järjestötoiminnalle. Jotta voimme opiskella, tarvitsemme vapaasti käytössä olevat tietokoneet ja työtilat. Erikokoisilla järjestöillä on erilaisia tarpeita arjessa ja juhlassa, siksi HYYn on tarjottava enemmän monipuolisia tiloja järjestöilleen. Joustava opetus on tätä päivää! Tutkintorakenteet on uudistettu. Opetuksen tulee seurata perässä. Opintojen joustavuutta on parannettava järjestämällä esimerkiksi tenttiakvaario ja integroimalla kieliopinnot peruskursseihin. Joustavuutta on lisättävä myös sivuaineiden ja opiskelijavaihdon osalta. Viesti perille - opiskelijat vaikuttamaan! Opiskelijoille tiedottamisen on oltava selkeää. Tiedon täytyy olla saatavissa eri lähteistä ajoissa ja monikielisesti. Erityisesti tulee lisätä opiskelijoiden tietoisuutta omista vaikutusmahdollisuuksistaan itseään koskevissa asioissa. 19

20 kumpula 426 Bergström, Fanny kemia 427 Björk, Tiia matematiikka 428 Hauhia, Joni tietojenkäsittelytiede 429 Hulkkonen, Ulla fysiikka 430 Jantunen, Ville fysiikka 431 Jääskeläinen, Timo tietojenkäsittelytiede, kemia 432 Kajava, Juho kemia 433 Kallio, Jarmo tilastotiede 434 Karesvuori, Maija matematiikka Riittävät ja soveltuvat tilat ovat elinehto monipuoliselle opiskelulle ja järjestötoiminnalle. 20

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014

HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 8/2014 Aika: 28.2.2014 klo 12.30 12.51 Paikka: kokoushuone Sparre, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A. Läsnä: Anna-Maija Riekkinen puheenjohtaja

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

HYYn strategia

HYYn strategia 1 HYYn strategia 2016 2020 2 Strategian tarkoitus ja käyttö 3 4 5 Strategia on ylin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toimintaa ohjaava asiakirja. Se on dokumentti, jossa koko ylioppilaskuntaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit Tervetuloa ehdolle ISYY:n edustajistovaaleihin! Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi tärkeimpiin vaaleihin

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Annu Komulainen Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka & kuntapolitiikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Elina Lahtiola Sosiaalivalikunnan pj. 2015 Koulutuksen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot