Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry"

Transkriptio

1 ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ Kauppatieteellinen yhdistys ry 1

2 Kustantaja Kauppatieteellinen yhdistys ry Taitto Cityoffset Oy, Tampere Paino Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006 ISBN

3 SISÄLLYS Esipuhe 7 Näkökulmia liiketoimintaosaamiseen 11 Ilmiö nimeltä liiketoimintaosaaminen Juha Näsi Liiketoimintaosaamista metsästämässä, liiketoimintamallit kiikareina Tuire Santamäki-Vuori Osaaminen organisaation tavoitteita palvelemaan yhteisöllisyyden kokemus avainasemassa Osa-alueet 39 Risto Tainio ja Kari Lilja Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Arja Ropo Tulevaisuuden johtajuus elämää ja estetiikkaa Henrikki Tikkanen Markkinointi ja liiketoimintaosaaminen Salme Näsi Laskentatoimi muutoksessa ja liiketoimintaosaamishaasteissa Jarmo Leppiniemi Ulkoinen laskentatoimi ja liiketoimintaosaamisen edistäminen Tuula Mittilä Verkosto-osaaminen liiketoimintaosaamisen uusi mantra Kristian Möller, Arto Rajala ja Senja Svahn Strategiset yritysverkot ja verkostojohtamisen haasteet Leif Fagernäs Vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen globalisoituvassa elinkeinoelämässä Raimo Lovio Vastuullinen johtaminen ja johtajuus liiketoiminnassa Eva Heiskanen Asiakkaiden rooli yrityksen yhteiskuntavastuukysymyksissä

4 Erkki Virtanen Teknologiapolitiikka pääraiteella millä raiteella liiketoimintaosaaminen? Erkki KM Leppävuori Teknologian ja liiketoiminnan vuorovaikutus luo uusia innovaatioita Pekka Pokela Uusin tieto, innovaatioprosessi ja liiketoiminnan kehittäminen osaamiskilpailu on mahdollisuus Suomelle Antti Hautamäki Liiketoimintaosaaminen innovaatiotoiminnassa Strategiasta soveltamiseen 155 Mikko Kosonen ja Yves Doz Strateginen ketteryys globaalin liiketoiminnan haasteena Kari Neilimo Liiketoimintaosaaminen ja kauppayrityksen strategiset menestystekijät Antti Tanskanen Strateginen osaaminen kilpailuetuna finanssitoimialalla Antti Kiikka Tutkimuksesta menestyvään liiketoimintaan Jorma Ollila Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen haasteet Reijo Luostarinen Kansainvälinen/globaali liiketoimintaosaaminen ja sen haasteet Hannu Seristö Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen osana suomalaista kilpailukykyä Palvelut menestysstrategiassamme Christian Grönroos Tavaralogiikasta palvelulogiikkaan liiketoimintaosaamisen keskeinen muutostrendi Heidi Keso, Hanna Lehtimäki ja Tarja Pietiläinen Asiantuntijapalveluyrittäjän strategiset päätökset Mauri Pekkarinen Kasvuyrittäjyyden, innovaatioiden ja liiketoimintaosaamisen kohtalonyhteys

5 Antti Paasio Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys: liiketaloustieteen paluu juurilleen 2000-luvun hengessä Jakke Peltonen Liiketoiminnan kiitorata: yrityshautomo käytännön liiketoimintaosaamisen edistäjänä Tutkimus ja koulutus 281 Arvo Jäppinen Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus Raimo Väyrynen Millaista tiede- ja innovaatiopolitiikkaa Suomi tarvitsee? Teemu Malmi Kohti käytännöllisiä teorioita liiketaloustieteissä Eero O. Kasanen Liiketoimintaosaaminen yliopistoissa kuinka eteenpäin? Tapio Reponen Liiketoimintaosaaminen, kauppatieteellisen alan haasteet ja yhteiskunnan hyvinvointi Ritva Laakso-Manninen Ammattikorkeakoulut liiketoimintaosaamisen kehittäjinä Maj-Britt Hedvall ja Kristian Möller Liiketoimintaosaaminen ja tohtorikoulutus Veikko Somersalmi Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus kokemuksia ja näkemyksiä opettamisesta ja oppimisesta Veli-Matti Töyrylä Ekonomin menestys perustuu koulutuksen laatuun Henrik Nuuttila Liiketoimintaosaaminen ja korkeakoulujen opetus opiskelijan näkökulma Kehittymisen trendit ja kehittämisen haasteet 357 Christoffer Taxell Osaaminen ja menestyvät yritykset myönteisen kehityksen perusta Aatto Prihti Liiketoimintaosaamisen syventämistarpeet

6 Veli-Pekka Saarnivaara ja Heli Kukko Liiketoimintaosaamisen kehittämishaasteet Matti Lehti Miten tietotekniikka muuttaa liiketoiminnan osaamisvaatimuksia? Mikko Ruohonen Osaamisliiketoimintaa ja liiketoimintaosaamista Kauppatieteellinen yhdistys vuosina Jan Antell Kauppatieteellinen yhdistys vuosina : Toiminnan kehittämistä ja liiketoimintaosaamisen edistämistä Liite: Poimintoja aikaisemmasta keskustelusta 427 Kauppatieteet sivuraiteilla Liiketoimintaosaamisen kehittäminen korkeakoululaitoksessa. Opetusministeriön työryhmien muistioita On aika panostaa liiketoimintaosaamiseen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Teknologiapainotteinen osaaminen ei enää riitä Eero Kasanen ja Liiketoimintaosaaminen tärkeää Suomalaista kilpailukykyä liiketoimintaosaamisella. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja Liiketoiminnassa tarvitaan enemmän ihmisosaamista. Helsingin Sanomien pääkirjoitus ja Eero Kasanen Liiketoimintaosaamiseen valtakunnallinen ohjelma Pekka Pokela Teknologiaosaaminen, kilpailukyky ja hyvinvointi Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli

7 ESIPUHE Suomalaiset ovat pitkään uskoneet teknologiaan ja olleet onnekseen taitavia soveltamaan sitä. Usko liiketaloudellisen osaamisen tärkeyteen ei ole ollut yhtä vahva. Liiketaloudellinen osaaminen on kuitenkin ollut koko taloutemme menestymisen perustan eli yritysten kilpailukyvyn toinen keskeinen selittäjä. Todellisuudessa se on usein toiminut keskeisimpänä kilpailukykymme takaajana. Julkinen keskustelukin liiketoimintaosaamisen kehittämisestä käynnistyi todenteolla vasta 2000-luvulla. Tosin opetusministeriö oli asettanut toimikunnan pohtimaan liiketoimintaosaamisen kehittämistä vuonna Ensimmäinen artikkeli asiasta, Uolevi Lehtisen Kauppatieteet sivuraiteella, ilmestyi Helsingin Sanomissa vuonna Liiketoimintaosaamisen kannnalta eräänä merkkipaaluna voidaan pitää Kauppatieteellisen yhdistyksen ensimmäistä Visiopäivää , jolloin muun muassa koottiin toimikunta hoitamaan liiketoimintaosaamisen edistämistä. Paljolti näistä tapahtumista lähti liikkeelle keskustelun ja analyysien vyöry, joka on nostanut todella merkittävästi liiketoimintaosaamisen tunnettuutta ja rahoitusta. Kauppatieteellisen yhdistyksen johtokunta alkoi vuoden 2005 alussa keskustella yhdistyksen 75-vuotisen taipaleen juhlistamisesta. Varapuheenjohtaja Seppo Sipola totesi tuolloin, että lyhyehkö historiakatsaus riittää, koska yhdistyksen 70-vuotisjuhlakirja kattaa siihenastisen yhdistyksen historian. Sen sijaan voitaisiin toimittaa korkeatasoinen juhlakirja, joka keskittyisi kattavasti yhdistyksen viiden viimeisen toimintavuoden keskeiseen teemaan eli liiketoimintaosaamiseen. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi samalla allekirjoittaneet kirjan toimittajiksi. Näin ollen tämä kirja on paitsi laaja yleisesitys liiketoimintaosaamisesta myös Kauppatieteellisen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Kirjaan on sisällytetty myös ehdotettu katsaus yhdistyksen toiminnasta vuosina Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jan Antellin kirjoittama katsaus asemoituu kirjaan hyvin, koska myös katsauksessa käsitellään runsaasti yhdistyksen viime vuosien toiminnan keskeistä kohdetta eli liiketoimintaosaamista. Kirjoittajiksi lupautui erittäin edustava joukko korkeatasoisia asiantuntijoita, jotka ovat tekojensa, kirjoitustensa ja/tai puheidensa perusteella ol- 7

8 leet aktiivisia liiketoimintaosaamisasioissa. Kieltäytymisiä ei itse asiassa ollut, mikä osaltaan kertonee siitä, että yhdistyksen ajama asia on tullut laajasti tunnetuksi ja ainakin tärkeytensä puolesta hyväksytyksi. Lähes kaikki kirjoittajaksi suostuneista myös ehtivät tuottaa laadukkaan artikkelin. Kokonaisuus on mielestämme paitsi kattava myös moni-ilmeinen ja moniääninen. Tärkeät rajapinnatkin ovat hyvin esillä. Kirjoittajien kanssa sovittiin etukäteen heidän aihepiireistään ja heille annettiin kirjoitusohjeet, joita kirjoittajia pyydettiin mahdollisuuksiensa mukaan noudattamaan. Tyyli- yms. kysymyksiä emme ohjeistaneet. Niinpä kirjoitukset vaihtelevat visionäärisistä puheenvuoroista tieto- ja tiedepohjaisiin artikkeleihin ja kirjoitustyylit eroavat kirjoittajien mukaan. Pidämme tätä kirjan rikkauden yhtenä ilmentymänä. Aiheiden ja tyylin puolesta montakaan kiveä ei jäänyt kääntämättä liiketoimintaosaamisen laajassa ja vaikeakulkuisessa kiveliössä. Olemme toki tehneet paljonkin kirjoitusten toimitustyötä, mutta työ on tehty erittäin hellävaraisesti. Esimerkiksi vähäisiin kieliongelmiin emme ole puuttuneet silloin, kun olemme pelänneet muutoksen vähentävän ilmaisujen omaleimaisuutta tai muuttavan tekstiä sisällöllisesti. Näin ollen tekstit ovat tekijöidensä näköisiä. Ajattelimme alunperin jäsentää esitykset menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden mukaan. Kirjoitusten moni-ilmeisyys ja kattavuus tekivät kuitenkin tällaisen jäsentelyn käytön hankalaksi. Päädyimmekin aloittamaan vaikeasti hahmotettavan kohteemme analyysin käsite- ja näkökulmatarkastelulla, koska liiketoimintaosaamisen käsite ei ole kovinkaan selkeä. Sen jälkeen tuntui luontevalta siirtyä eräiden liiketoimintaosaamisen perinteisten ja uusien osa-alueiden tarkasteluun. Sijoitimme innovaatio- ja teknologiakeskustelun osa-aluetarkasteluun, koska emme halua korostaa rajanvetoa teknologiaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen välillä. Strategiatyö on varsinkin pitkän aikavälin toiminnassa myös liiketoimintaosaamisen osa-alue, mutta osin strategia-artikkelien luonteen vuoksi pidimme sopivana asettaa ne sovellutusartikkelien yhteyteen. Seuraavassa osassa tarkastellaan liiketoimintaosaamisen opetusta ja tutkimusta. Sitten pohditaan liiketoimintaosaamisen kehittymistä ja kehittämistä, joita ovat tosin käsitelleet jonkin ver- 8

9 ran ainakin puolet aikaisemmista artikkeleista. Yhdistyksen historiakatsauksen jälkeen olevassa liitteessä on harkinnanvaraisia poimintoja aikaisemmasta liiketoimintasaamiskeskustelusta, koska ainakin osa lukijoista oletettavasti tuntee sitä rajoitetusti ja saattaa olla halukas saamaan yleiskäsityksen varhemmista pohdinnoista. Jäsentelymme ja varsinkaan artikkelien sijoittelu sen mukaisesti ei siis ole eikä luultavasti edes voi olla lähestulkoonkaan yksiselitteinen. Liiketoimintaosaaminen ei antaudu helpolla sen paremmin tarkastelukohteena kuin työkalunakaan. Mielestämme kirja antaa edellisestä huolimatta ja osin juuri sen vuoksi varsin monipuolisen ja paikoittain uudentyyppisen kuvan viime aikoina paljon keskustellusta osaamisalueesta. Se täyttää yhteiskunnallista tehtäväänsä keräämällä yksiin kansiin Suomessa monella tavalla ja tasolla suoritettavaa ja suoritettua analyysiä sekä siihen liittyvää keskustelua liiketoimintaosaamisen keskeisestä roolista maamme kilpailukyvyn ja tulevaisuuden rakentamisessa. Kirja lienee vahva kontribuutio myös liiketoimintaosaamisen jatkuvan kehittämisen hyväksi. Kiitos tästä kaikesta kuuluu kirjoittajille! Kiitämme myös Jenny ja Antti Wihurin rahastoa sekä Liikesivistysrahastoa hankkeen tukemisesta. Koska kaikki organisaatiot ovat jollain tapaa liiketaloudellisesti suuntautuneita, kirja voinee olla avuksi varsin erilaisissa pohdinnoissa. Uskomme, että kirjalla on arvoa erityisesti liiketalouden ammattilaisille sekä liiketalouden ja julkishallinnon kehittämisestä vastaaville henkilöille. Kirjaa voitaneen hyödyntää eri tavoin lähes kaikilla koulutustasoilla. Mielestämme kirjan tietoaineksen pitäisi kuulua esimerkiksi kaikkien liiketalouden opiskelijoiden yleissivistykseen. Toivotamme antoisia lukuhetkiä kaikille lukijoille. Haluamme vielä lopuksi todeta, että odottamaamme työläämmästä tehtävästä huolimatta toimituksellinen yhteistyömme on sujunut erinomaisesti. Helsingissä ja Tampereella Tuula Mittilä 9

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Uolevi Lehtinen ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Liiketoimintaosaaminen on moni-ilmeinen ja monitulkintainen ilmiö. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että on monenlaisia liiketoimintaosaamista hyödyntäviä

Lisätiedot

Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli

Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli 48 Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli olevi Lehtinen uomen tulisi ohjelmallistaa liiketoimintaosaaminen peruskoulutasolta yliopistojen huippututkimukseen saakka

Lisätiedot

historian havinoita uolevi Lehtinen

historian havinoita uolevi Lehtinen uolevi Lehtinen kauppatieteellinen jatkokoulutusyhteistyö ja sen kehittäminen* historian havinoita kauppatieteellisen jatkokoulutuksen kehittämis ja toteuttamistoimet olivat suhteellisen vähäisiä ja tulokset

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYSKASVATUS

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYSKASVATUS Arvo Jäppinen LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYSKASVATUS Johdanto Liiketoiminta-osaamisen kehittäminen on pitkään ollut opetusministeriön ohjelmissa. Se on ollut tärkeä osa alan korkeakoulujen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN*

MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN* Henrikki Tikkanen MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN* Nyky-yhteiskunnassa jokainen kansalainen kohtaa markkinoinnin ilmiöitä päivittäin eri rooleissaan kuluttajana, työntekijänä, äänestäjänä, sijoittajana

Lisätiedot