Tiedätkö sinä millainen on tulevaisuuden työelämä? Keuruu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedätkö sinä millainen on tulevaisuuden työelämä? Keuruu 14.3.2011"

Transkriptio

1 Tiedätkö sinä millainen on tulevaisuuden työelämä? Keuruu

2 Vuonna 2009 New Scientist-lehti uutisoi, että röntgenkatse on realistinen A) 20 vuoden päästä B) 30 vuoden päästä C) 40 vuoden päästä

3 Tulevaisuuden maailma

4 Maailman megatrendit Väestölliset megatrendit Väestönkasvu kasvaa Ikääntyminen kiihtyy Kaupungistuminen lisäätyy Muuttoliike valtioiden sisällä ja välillä jatkuu kiivaana Ympäristölliset megatrendit Luonnonvarojen niukkuus kasvaa Ilmastonmuutos jatkuu Paikalliset ympäristöongelmat lisääntyvät Gaia Consulting Oy 2008

5 Maailman megatrendit Markkinoihin liittyvät megatrendit Globalisaatio Aasian nousu jatkuu (Kiina, Intia) Läpinäkyvyys lisääntyy (tieto) Eettinen kulutus kasvaa (vastuullinen liiketoiminta!) Palvelusektorin merkitys kasvaa Yhteiskunnalliset megatrendit Yksilöiden kokema kiire lisääntyy Valintojen vapaus kasvaa Keskiluokka kasvaa Yksilöllisyys lisääntyy Perherakenteet muuttuvat Gaia Consulting Oy 2008

6 Missä vaiheessa käytetään tietokonetta tulevaisuudessa ajatuksen voimalla? a) Ehkä vasta 20 vuoden päästä b) Kyllä, mutta kehitys vie vielä ainakin 10 vuotta c) Tekniset valmiudet omataan jo aika pian

7 Tulevaisuuden työelämä

8 Työelämän TOP 5 muutosta Suuret ikäluokat eläköityvät Palkkatyön riskit ja turvattomuus kasvaneet, pätkätyöt tyypillinen työllistymisen muoto Tavoitettavuus, 24/7 Virtuaalisuus ja luovat työmuodot Yksilön vastuu omasta työllistettävyydestä Mukaillen tutkimuspäällikkö Ulla Hytti, Turun Kauppakorkeakoulu 2006

9 Työn muutokset Työ muuttuu enemmän tietotyöksi, jossa ihminen työskentelee informaation etsimiseksi, tuottamiseksi, kehittämiseksi, muuntamiseksi, laajentamiseksi ja luomiseksi. Työ muuttuu enemmän ajattelutyöksi, joka edellyttää itsenäistä ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua sekä tätä tukevaa kokonaisvaltaista sitoutumista. Työhön sisältyy enemmän vuorovaikutusta arvoketjujen sisällä työtovereihin, asiakkaisiin, palveluntuottajiin ja erilaisiin asiantuntijayhteisöihin. Työ muuttuu yhä enemmän omatoimisuutta ja yrittäjämäistä toimintatapaa vaativaksi. Työn hyvä suorittaminen vaatii itsensä johtamisen taitoa. Työn tuotokset ovat tiukemman taloudellisen seurannan kohteena. Villinikkarit Crazy Town Oy Hannikaisenkatu 18, Jyväskylä Villinikkarit Oy 2008

10 Työ tulevaisuuden Suomessa Hyvinvointiala (suuret ikäluokat, halu käyttää palveluita) Matkailuala (hiljaisuus, puhtaus) Teolliset alat (metsä, metalli, infra) Ekologinen ympärstö- ja energia-alat Tietointensiiviset palvelut (KIBS; esim. tutkimus ja kehittäminen, mainos- ja markkinointipalvelut, lainopilliset ja taloudelliset palvelut, konsultti- ja henkilöstöpalvelut, tietotekniikkapalvelut Luovat alat (suunnittelu, arkkitehtuuri, muotoilu, musiikki, taide) Mika Mannermaa

11 Työ tulevaiusuuden Suomessa Työt, joita ei voi kannattavasti automatisoida - vielä talonrakentaminen ja kunnostustyöt (metalli-, puu-, sähkö-, putki- ym. työt) lastenhoito, vanhustenhoito hiustenleikkuu autojen katsastus koulutus Työt, joissa ihminen on pääasiallinen tuotantolaitos, työt ei-toistuvia suunnittelu tutkimus muotoilu Tarja Meristö 2006

12 Tulevaisuuden ammatteja? Älykkäiden kotien suunnittelija Systeemiajatteluasiantuntijat Virtuaalilääkäri, virtuaaliopettaja, virtuaaliennustaja Avatar-konsultti Bioelektroniikkasuunnittelija Geeniterapia- ja Designer babies asiantuntija Nanoteknologian asiantuntija Simppeliyskonsultti Futurekeys 2003

13 Mitä mieltä olet siitä, että siirtyykö tulevaisuudessa vuorovaikutus entistä enemmän virtuaaliseen maailmaan? Jääkö kasvokkaiset kohtaamiset vähemmistöön? a) Kyllä B) Ei Entä tehdäänkö työtä entistä enemmän etänä vai paikanpäällä? a) Etätyönä b) Paikanpäällä

14 Tulevaisuuden yrittäjyys

15 Yrittäjyyden TOP muutos Yrittäjien ikääntyminen Yrittäjyyden arvostuksen nousu Nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä urana ja ammattina Harvojen sankareiden toiminnasta myös tavisten arkipäiväksi. Yksityisyrittäjyydestä yhteisöyrittäjyyteen Mukaillen tutkimuspäällikkö Ulla Hytti, Turun Kauppakorkeakoulu 2006

16 Menestyvä yrittäjä Yrittäjäyhteisö Yrittäjäpersoona Yrityksen liikeidea Villinikkarit Oy 2010

17 On arvokasta tulla yrittäjäksi ostamalla yritys! TULOSSA! Parisataa tyhjää toimitusjohtajan tuolia. OSTA OMASI! Villinikkarit Oy 2010

18 Tulevaisuuden yrittäjiä? Elävien ruumiiden osien valmistaja, varastoija ja korjaaja Uuden ajan maanviljelijät (geneettisesti muunnellut kasvit ja karja) Vanhusten hyvinvointikonsultti Lisämuistin asentaja/kirurgi Avaruus pilotit ja matkaoppaat Ilmastonmuutoksen vähentämisen spesialistit Karanteenin valvojat Sään muokkaajat Virtuaali mikä vaan Tulevaisuudentutkija Rohit Talwar

19 Nyt luodun Nao-robotin sanotaan kykenevän muodostamaan erityyppisiä ihmissuhteita, sen mukaan miten sitä kohdellaan. Nao pystyy näyttämän tunteita samaan tapaan kuin ihminen. Minkä ikäsen ihmisen tasolla on Naon tunnemaailma a) 1-vuotias b) 3-vuotias c) 7-vuotias?

20 Tulevaisuuden osaaja

21 Osaamisen TOP 3 muutokset Monipuolisen osaamisen korostuminen Osaamisen jatkuva kehittäminen Vastuu oman osaamisen kehittämisestä

22 Osaamisen muutos 1) Oppia tietämään pohjatieto, oppimaan oppiminen, kyky erikoistua 2) Oppia tekemään kyky soveltaa ja tuotteista opittua 3) Oppia elämään yhdessä yhdessä oppiminen ja eläminen 4) Oppia olemaan vastuullisuus ihmisenä kehittymisessä 5) Oppia valitsemaan näkemyksellisyys, arvo-osaaminen, viisaus Riitta Suurla, 2001

23 Tulevaisuuden osaamisvaatimukset Kommunikaatiovalmiudet Erilaisuuden sietokyky Muutoksen sietokyky Oppimiskyky Usean kielen hallinta Ihmissuhdetaitojen osaaminen Riskinotto, rohkeus Johtamisosaaminen Mika Mannermaa

24 Olennaista taito johtaa itseä! VISIO TIETOISUUS KEHO MIELI TUNTEET ARVOT TYÖ fyysinen psyykkinen sosiaalinen henkinen ammatillinen UUDISTUMINEN: itsetuntemus, itseluottamus ja reflektio ravinto liikunta lepo uni rentoutuminen ajattelu muisti oppiminen luovuus havainnointi hallinta positiivisuus ihmissuhteet harrastukset yhteisöllisyys arvot päämäärät merkitys henkiset virikkeet tasapaino avaintehtävät tavoitteet osaaminen palaute kehittyminen P. Sydänmaalakka 2006

25 Etelä-Koreassa voit kohdata jo nyt A) robottipoliisin B) robottilääkärin C) robottiopettajan?

26 Tulevaisuuden urapolut

27 Urapolun TOP 3 muutokset Menestyvä uran käsite muuttunut Yhden elämän aikana monta uraa, urat myös palkkatyössä ja yrittäjyydessä Yksilön vastuu omasta urasta ja -kehityksestä

28 Perinteinen ura vs nykyura Uravalinta Tehdään kerran, melko varhain Tehdään useita kertoja elämän aikana Vastuu Organisaatio Yksilö Ura ja työpaikka Ura yhdessä organisaatiossa Ura useissa eri organisaatioissa Työnantajan odotukset Lojaalius ja sitotutuminen Tehokas ajankäyttö, joustavuus Työntekijän odotukset Työsuhteen turvallisuus Työllistettävyys Eteneminen uralla Työsuhteen keston mukaisesti Osaamisperustainen Menestys uralla Titteli Sisäinen onnistumisen tunne Oppiminen uralla Muodolliset kurssit Työssäoppiminen

29 Urasuunnittelun kolme faktaa 1. Urasuunnittelu lähtee siitä mitä sinä haluat tehdä isona. Mistä sinä UNELMOIT? 2. USKALLA tavoitella sitä uraa, mitä haluat. 3. Vain SINÄ voit määrittää menestyvän uran.

30 BBC: n mukaan mikä seuraavista keksinnöistä on lähellä toteutumista A) Keinokohtu B) Näkymättömyysviitta C) Silmikkä?

31 Tulevaisuuden Keuruu

32 Faktaa Keuruun tulevaisuuden työpaikoista TYÖNTEKIJÄT vuosina on yhteensä 148 työntekijää (suurimmat toimialat: kirjapainoala, kauppa, metalli, kuljetus, hoiva, elintarvike ja tekstiiliteollisuus) vuosina eläköityy 111 työntekijää (suurimmat toimialat: hoiva-ala, metalli ja elintarvike) YRITTÄJÄT 10 vuoden sisällä noin 200 yrityksestä, joissa työllistyy noin työntekijää - suurimmat toimialat: rakentaminen, kauppa, metalli, hoiva, matkailu, kuljetus ja elintarvikeala 3-10 vuoden aikana eläköityy noin 120 yrittäjää - suurimmat toimialat: hoiva, rakentaminen, metalli, kauppa 2-vuoden kuluessa eläköityy yhteensä 80 yrittäjää - suurimmat toimialat: kauppa ja rakentaminen

33 Keuruun seutu on hyvä paikka asua, tehdä työtä, yrittää ja elää - nyt ja tulevaisuudessa!

34 Yhteisten hetken päätteeksi

35 Yhteystiedot Kiitos mielenkiinnostanne! Tarja Nieminen

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS Ajankäytön hallinta Riitta Tihinen 2011 Sisältö 1. Itsetuntemus, oman tasapainon ja hyvinvoinnin löytäminen 2. Ajankäytön hallinta - mistä oikein on kysymys? Oman ajankäytön arviointi Ajanhallintamatriisi

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos

LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos VTT, Timo Aro Kansanopistopäivät 9.-11.8.2010, Kankaanpää Alustuksen kaikupohjasta SISÄLTÖ Vanha työkulttuuri ja ajan henki SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT Benchmarking-klubi Helsinki 4 RAPORTTI 29.4.2015 1 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT 1. Taustaa 2. SITRAn megatendit 3. Vakaa työ murenee 4. Hyvinvointi korostuu 5. Sovellusesimerkki: RAKLI ry Murrostutka

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot