STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET"

Transkriptio

1 STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

2 Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti yhä kestävämpään suuntaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen on Stora Ensossa kaikkien vastuulla, jotta varmistetaan edellytykset toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Ympäristönäkökulma Stora Enson tavoitteena on toimittaa asiakkaille tuotteita ja palveluja painetun viestinnän, pakkausteollisuuden ja rakennusalan tarpeisiin. Tuotteet valmistetaan pääasiassa uusiutuvista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä sekä turvallisia käyttää. Tuotteen elinkaaren huomioonottaminen ohjaa ympäristöasioidemme hoitoa ja luo toiminnallemme kehykset. Tavarantoimittajilta ja yhteistyökumppaneilta edellytämme samojen periaatteiden noudattamista jokaisessa toimitusketjun vaiheessa raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Sosiaalinen vastuu Kansainvälisenä yhtiönä Stora Enso tiedostaa olevansa esikuvana muille maailmanlaajuisissa, kansallisissa ja paikallisissa yhteisöissä. Suhtaudumme kunnioittavasti sekä yksilöiden että ryhmien kulttuuriin, tapoihin ja arvoihin kaikissa maissa, joissa toimimme. Kehittäessämme liiketoimintaamme täytämme, ja kun välttämätöntä, ylitämme kansallisten normien ja lakien asettamat vaatimukset. Avoin vuorovaikutus Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintamme jatkuvaa parantamista sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien asioiden kehittämistä. Tässä työssä pidämme olennaisen tärkeänä avointa keskustelua ja vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien, sekä virallisten tahojen että kansalaisjärjestöjen, kanssa. 2 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT ALKUSANAT Oikealla tiellä Stora Enso on nyt neljättä vuotta mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Tänä vuonna olemme indeksin metsäteollisuusyhtiöistä ensimmäisellä sijalla. Tämä tunnustus osoittaa, että olemme matkalla oikeaan suuntaan, toteaa varatoimitusjohtaja Björn Hägglund. 5 6 YMPÄRISTÖINVESTOINNIT JA -KUSTANNUKSET Uudelleenjärjestelyt myös ympäristön hyväksi Vuonna 2002 Stora Enso käytti yhteensä 250 miljoonaa euroa ympäristöinvestointeihin ja -kustannuksiin, kun vastaava summa vuonna 2001 oli 235 miljoonaa euroa. Ympäristöinvestoinnit olivat suuruudeltaan yhteensä 66 miljoonaa euroa ja ympäristökustannukset noin 184 miljoonaa euroa. PUU JA KUITU Kehittyneet menetelmät, yhtenäiset tavoitteet Puun alkuperän seurantajärjestelmiä kehitettiin kaikissa metsäyksiköissä vuonna Tässä työssä merkittävä edistysaskel oli Pohjoismaiden, Venäjän, Baltian maiden ja Keski-Euroopan puunhankinnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteiden harmonisointi YMPÄRISTÖ- ASIOIDEN HALLINTA 8 Tunnustusta tehdystä työstä Euroopan unioni on antanut Stora Ensolle tunnustusta EMAS-järjestelmän (EU:n ympäristöasioiden hallintaja auditointijärjestelmä) johdonmukaisesta soveltamisesta. Vuoden loppuun mennessä EMAS-järjestelmän piirissä oli 42 tehdasta ja kaksi puunhankintayksikköä. Yhteensä EMAS- ja ISO järjestelmät kattoivat 95 % Stora Enson sellun, paperin ja kartongin tuotantokapasiteetista. Vuonna 2001 vastaava luku oli 87 %. Stora Enson Ruotsin metsien alueekologisiin suunnitelmiin sisältyy myös uhanalaisen valkoselkätikan suojeluohjelma. TCF- vai ECF-valkaisu? 13 Puuviljelmät tutkimusyhteistyötä Kiinassa 13 Painopiste ydinliiketoimintaan 14 Stora Enso siirsi noin hehtaarin suomalaismetsänsä uudelle metsänhoitoon keskittyvälle Tornator-yhtiölle vuonna Samaan aikaan Yhdysvalloissa huutokaupattiin noin hehtaaria yhtiön metsää. Puunhankintaorganisaatio 14 Kysymyksiä ja vastauksia 14 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

4 SISÄLTÖ Langerbruggen tehtaan uuden paperikoneen on määrä käynnistyä toukokuun 2003 loppuun mennessä. VESI RAAKA-AINEIDEN TEHOKAS KÄYTTÖ Kemikaalit 21 Tähteet 22 KULJETUKSET 22 YMPÄRISTÖTYÖN TULOKSIA 22 Lupaehdon ylitys korjataan ripeästi 22 Useimmat yksiköt alittivat ympäristölupien päästörajat selvästi. Ylityksiä oli vain muutama, ja ne johtivat korjaaviin toimenpiteisiin. Resurssien käyttö 24 Langerbruggen tehdas pyörii uusiokuidulla 15 Belgiaan rakennettavan Stora Enson uusimman paperikoneen sijainti on strategisesti suotuisa, sillä markkinat ovat lähellä ja tehtaan ympäristöstä on saatavissa runsaasti keräyspaperia. Uusi paperikone tulee kasvattamaan Stora Enson uusiokuidun käyttöä. PUUTUOTTEET 16 Kehityssuuntia 25 Vaikka sellun, paperin ja kartongin tuotanto kasvoi, useimpien päästöjen kokonaismäärä laski konsernitasolla. Huomattavin parannus oli kiinteän kaatopaikkajätteen määrän absoluuttinen väheneminen 25 %:lla. Myös rikkidioksidipäästöt pienenivät merkittävästi kaikkiaan 11 %. Typen ominaispäästöt pienenivät 4 % ja fosforin 8 %. Lisäksi orgaanisten klooriyhdisteiden (AOX) ominaispäästöt laskivat 6 %. ENERGIA 17 Tehtaat 26 Uusiutuvaa energiaa puuperäisistä polttoaineista Biopolttoaineiden osuus Stora Enson energiantuotannosta kasvoi 62 %:iin; vastaava luku vuonna 2001 oli 60 %. Vaikka tuotanto kasvoi, fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt pienenivät. TARKASTUS- KERTOMUS YHTEYSTIEDOT SANASTO MISSIO VISIO ARVOT Varkauden tehdas on yksi yhdeksästä energiaa paikalliseen kaukolämpöverkkoon tuottavasta Stora Enson tehtaasta. Lue lisää verkkovuosikertomuksesta 4 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

5 TILINPÄÄTÖKSEN PÄÄKOHDAT Vastuu &Tuloksellisuus S tora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Stora Enson päätuotealueet ovat aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopaperi sekä pakkauskartongit ja puutuotteet. Stora Enson liikevaihto oli 12,8 miljardia euroa vuonna Konsernin palveluksessa on noin henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella ja sen vuotuinen paperi- ja kartonkikapasiteetti on noin 15 miljoonaa tonnia. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin, New Yorkin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enson pääasialliset asiakkaat ovat yrityksiä. Konsernilla on maailmanlaajuinen myynti- ja markkinointiverkosto, minkä ansiosta asiakkaita pystytään palvelemaan paikallisesti. Asiakkaita ovat suuret ja pienet kustantamot, painotalot ja tukkurit sekä pakkaus-, puusepän- ja rakennusteollisuus kaikkialla maailmassa. Päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, Pohjois- Amerikka ja Aasia. Konsernilla on tuotantoa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Sen nykyaikaiset tuotantoyksiköt sekä raaka-ainehankinnan, energiantuotannon ja tuotantoprosessien tehokas integraatio takaavat toiminnan jatkuvuuden. Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti yhä kestävämpään suuntaan. Sitoutuminen ilmenee konsernin arvoissa sekä sen tunnustusta saaneessa ympäristöä ja yhteiskunnallista vastuuta koskevassa politiikassa. Stora Enso on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World sekä DJSI STOXX -indekseihin niiden perustamisesta vuodesta 1999 lähtien. Tässä kestävän kehityksen vertailussa Stora Enso arvioitiin metsäteollisuusyhtiöistä parhaimmaksi vuonna Stora Enso on mukana myös FTSE4Good-indeksissä. Avainluvut Liikevaihto, milj. EUR , ,6 Liikevoitto, milj. EUR 1 486,9-151,6 ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR 1 495,2 926,5 % liikevaihdosta 11,1 7,2 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta, milj. EUR 1 223,0-343,2 ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR 1 231,3 734,9 Tilikauden tulos, milj. EUR 926,3-222,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 857,1 877,6 Korolliset nettovelat, milj. EUR 4 819, ,1 Sijoitettu pääoma, milj. EUR , ,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,7-1,6 ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR 10,8 7,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,4-3, Velkaantumisaste 0,53 0,37 Tulos/osake, EUR 1,03-0,25 ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,94 0,57 Kassatulos/osake, EUR 2,43 2,49 ilman kertaluonteisia eriä, EUR 2,34 1,97 Oma pääoma/osake, EUR 10,03 9,36 Osinko/osake, EUR 0,45 0,45* Osinkosuhde, % Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR Paperin ja kartongin toimitukset, tonnia Puutuotteiden toimitukset, m Henkilöstö keskimäärin *) Hallituksen osinkoehdotus Lisätietoja vuoden 2002 tuloksesta Tilinpäätöksen 2002 sivulta 35 alkaen. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

6 ALKUSANAT Oikealla tiellä Stora Enson asema Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä heijastaa ympäristötyömme tuloksellisuutta. Sijoittuminen metsäteollisuuden kärkeen indeksissä on myös tunnustus ponnistuksillemme luoda tasapaino eri kestävän kehityksen elementtien välille. K un globaalit markkinat jatkavat kasvuaan, tulee yhä tärkeämmäksi löytää tasapaino luonnonvarojen suojelun ja niiden kestävän käytön välillä. Metsäteollisuuden asema on tässä suhteessa ainutlaatuinen, perustuuhan se nimenomaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Johtavana metsäteollisuusyhtiönä Stora Enson tulevaisuuden visio on hyödyntää asemansa suomia mahdollisuuksia vastuullisesti ja avoimesti läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Investoinnit tuottavat tulosta Voin ilokseni todeta, että olemme edistyneet monilla ympäristötyön alueilla vuonna Tuotantolaitostemme määrätietoinen kehittäminen on ollut keskeinen tekijä tässä kehityksessä ja monet merkittävät investoinnit alkavat nyt kantaa hedelmää. Strategiamme mukaisesti toteutamme jatkossakin ympäristöhankkeita, jotka ovat paremman tuottavuuden ja laadun ansiosta myös taloudellisesti kannattavia. Pidänkin taloudellista kasvua perusedellytyksenä ympäristötyön etenemiselle. Pyrkimykset sosiaalisiin ja ekologisiin parannuksiin osoittautuvat nimittäin ajan oloon turhiksi, jos niiltä puuttuu kestävä taloudellinen pohja. Ympäristöjärjestelmien toteutus etenee Vaikka ympäristövaikutusten vähentäminen perustuu usein teknisiin ratkaisuihin, keskeisin tekijä on henkilöstön voimakas sitoutuminen. Sitä ovat ratkaisevalla tavalla tukeneet ympäristöjärjestelmämme, joiden kattavuus hakee vertaistaan. Olen ylpeä voidessani todeta, että ulkopuolisen tahon auditoimat ympäristöjärjestelmät kattoivat viime vuonna jo 95 % yhtiön sellun-, paperin- ja kartonginvalmistuksen tuotantokapasiteetista (vuonna 2001 luku oli 87 %). Kiitos kuuluu Pohjois-Amerikan tehtaillemme, jotka ovat määrätietoisella työllä rakentaneet ja sertifioineet ympäristöjärjestelmänsä hämmästyttävän lyhyessä ajassa. Pohjois-Amerikan tehtaista muutamilta puuttui vuodenvaihteessa vielä muodollinen sertifiointi, mutta niidenkin oli määrä saada työlleen sinetti tammikuussa Tämän jälkeen Stora Enson tavoite kaikkien konsernin sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden saamisesta ulkopuolisen auditoimien ympäristöjärjestelmien piiriin on toteutunut. Olen vakuuttunut siitä, että nämä ponnistukset vahvistavat ympäristötoimintaamme edelleen. Järjestelmät ohjaavat meitä ottamaan entistä paremmin huomioon paikalliset tarpeet ja olosuhteet. Tämä on elintärkeää, koska ympäristövaikutuksiin liittyvät määrälliset tavoitteet ovat tehdas- ja yksikkökohtaisia. Olen myös iloinen huomatessani resurssien käytön te- 6 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

7 hostuneen, mikä näkyy erityisesti 25 %:n vähennyksenä kaatopaikkajätteen määrässä. Tässä on onnistuttu nimenomaan paikallisin voimin ja ympäristönhallintajärjestelmien avulla. Ilmasto paikallinen ja globaali kysymys Ilmastonmuutoksella on kauaskantoiset vaikutukset niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Ilmastonmuutoksen lievittäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava paikallisin toimenpitein, paikallisiin olosuhteisiin sovitetun lainsäädännön ja tekniikan keinoin. Metsäteollisuuden toimintaan liittyy sekä hiilidioksidipäästöjä että mekanismeja, jotka sitovat ja varastoivat hiilidioksidia. Ilmastovaikutusten kannalta tuotteillamme on usein selviä etuja verrattuna kilpailevista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin. Tämä antaa metsäteollisuudelle etulyöntiaseman yhteiskunnan kamppaillessa ilmastonmuutosta vastaan. Meidän on joka tapauksessa jatkettava työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi biopolttoaineilla riippumatta siitä, mihin tahtiin säätelyyn liittyviä poliittisia päätöksiä tehdään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Biopolttoaineiden osuus omassa energiantuotannossamme on kasvanut 62 %:iin edellisvuoden 60 %:sta. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähenivät tuotantomäärien kasvusta huolimatta. Seuraamme myös tarkoin miten päästörajoitukset sekä erilaiset joustomekanismit kuten päästökauppa kehittyvät. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan tulosryhmämme on Chicagon ilmastopörssin (Chicago Climate Exchange) perustajajäsen. Varmistamme kuidun kestävän alkuperän Yksi toimintamme tärkeimmistä lähtökohdista on varmistua raaka-aineiden ja lisäaineiden hyväksyttävästä alkuperästä. Kuitustrategiamme, joka on tärkeä työkalu puun, ostosellun ja keräyspaperin hankinnassa, kattaa kaikki tärkeimmät laatuun, kustannuksiin ja kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat. Pohjoismaiden, Venäjän, Baltian maiden ja Keski-Euroopan puunhankintaperiaatteiden harmonisointi on ollut merkittävä edistysaskel tässä työssä. Nämä periaatteet korostavat kuidun alkuperän dokumentointia ja antavat yksityiskohtaiset ohjeet päivittäisille toiminnoille. Seurantajärjestelmämme on jo integroitu ulkopuolisen auditoimiin ympäristöjärjestelmiin Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Sovellamme neljää eri kansallista tai alueellista metsäsertifiointijärjestelmää viestiäksemme asiakkaille kestävän metsänhoidon tuloksista. Tuemme myös uskottavien sertifiointijärjestelmien keskinäiseen tunnustamiseen pyrkiviä hankkeita. Stora Enso on jo nyt Euroopan suurimpia uusiokuidun käyttäjiä, ja Langerbruggen uuden sanomalehtipaperikoneen käynnistyessä keväällä 2003 asemamme vahvistuu entisestään. Langerbruggen tehtaan sijainti Belgiassa on ihanteellinen, sillä markkinat ovat lähellä ja keräyspaperia saadaan lähialueilta runsaasti. Raportoimme paikallisesti ja maailmanlaajuisesti Ympäristötyömme keskeisiä periaatteita ovat myös läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Yksittäisten tehtaiden, tulosryhmien ja yksiköiden vuosittain julkaisemat ympäristöselonteot täydentävät konsernitason raportointia. Kestävän kehityksen yhteiskunnalliset näkökohdat on nyt ensi kertaa otettu mukaan konsernin vuosikertomukseen, sen yhteiskuntavastuuta käsittelevään osioon. Olemme myös kehittäneet Ympäristö ja raakaaineet -raportin verkkoversiota voidaksemme joustavammin tarjota taustatietoja. Kestävä kehitys on enemmän matka kuin määränpää. Stora Enso on nyt neljättä vuotta mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä, ja tänä vuonna olemme indeksin metsäteollisuusyhtiöistä ensimmäisellä sijalla. Konserni on myös jälleen listattu FTSE4Good-indeksiin. Nämä tunnustukset osoittavat, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Björn Hägglund varatoimitusjohtaja, Stora Enson ympäristökomitean puheenjohtaja YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

8 YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Tunnustusta tehdystä työstä Dow Jones antoi Stora Ensolle metsäyhtiöistä parhaat pisteet kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta vuonna Lisäksi EU jakoi tunnustusta konsernille systemaattisesta EMASjärjestelmän toteutuksesta. Stora Ensolla oli metsäteollisuuden suurin yhteispistemäärä Dow Jonesin kahdessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI World ja DJSI STOXX). Stora Enso on hyväksytty molempiin indekseihin niiden perustamisesta asti. Sijoitus DJSI-listalla on aina heijastanut konsernin tiukkaa sitoutumista ympäristöjärjestelmien toteutukseen. Eniten kohenivat edellisvuosiin nähden kestävän kehityksen yhteiskunnallista ulottuvuutta peilaavat lukemat. Liisa Käär ja Tuija Suur-Hamari vastaanottivat kesäkuussa 2002 Brysselissä EU:n virallisen tunnustuksen EMAS-järjestelmän soveltamisesta Stora Ensossa. YMPÄRISTÖINVESTOINNIT JA -KUSTANNUKSET Keräyspaperi tehokkaampaan käyttöön Vuoden 2002 tärkein yksittäinen investointi oli keväällä 2003 valmistuvan paperikoneen rakentaminen Langerbruggen tehtaalle Belgiaan. Uuden paperikoneen kuituraakaaineena on yksinomaan uusiokuitu. Investointien kokonaisarvo on 500 miljoonaa euroa, josta 40 % luokitellaan ympäristöinvestointeihin kuuluvaksi. Hylten tehdas investoi 22 miljoonaa euroa vuonna 2002 valmistuneeseen jätevedenpuhdistamoon. Stora Enso investoi 9 miljoonaa euroa Varkauden tehtaiden vedenpuhdistuksen tehostamiseen. Sachsenin tehdas käytti 3 miljoonaa euroa vedenpuhdistamonsa uusimiseen. Vuonna 2002 Stora Enso käytti yhteensä 250 miljoonaa euroa ympäristöinvestointeihin ja -kustannuksiin, kun vastaava summa vuonna 2001 oli 235 miljoonaa euroa. Tähän lukuun sisältyvät investointikustannukset sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset ilman korkoja ja poistoja. Ympäristöinvestoinnit olivat suuruudeltaan yhteensä 66 miljoonaa euroa ja ympäristökustannukset noin 184 miljoonaa euroa. 8 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

9 EU antoi tunnustusta EMAS-työstä Euroopan unioni antoi Stora Ensolle tunnustusta pitkäjännitteisestä sitoutumisesta EMAS-järjestelmään ja sen johdonmukaisesta toteutuksesta konsernin tehtailla. EMAS on EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä. EU kiitti myös Stora Enso Timberin uraauurtavaa työtä web-raporttien kehittämisessä. Divisioonan pohjoismaiset sahat julkaisivat EMASselontekonsa Internetissä kesäkuussa Stora Enson sitoutuminen ympäristöjärjestelmiin varmistaa, että jokainen yksikkö keskittyy ympäristönsä kannalta kriittisimpiin tekijöihin ja sitoutuu niiden jatkuvaan parantamiseen. Lukuisissa yksiköissä sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä on ollut käytössä jo 5 6 vuotta. Tänä aikana ympäristön kuormitus on tuntuvasti vähentynyt tuotannon kasvusta huolimatta (ks. sivu 25). Järjestelmällisen ympäristöasioiden hallinnan ja konkreettisten tulosten välillä on selvä yhteys. EMAS- ja ISO-järjestelmien kattavuutta lisättiin Vuoden 2002 loppuun mennessä 95 % konsernin sellun-, paperin- ja kartonginvalmistuskapasiteetista oli kolmannen osapuolen todentaman EMASja/tai ISO järjestelmän piirissä. Kattavuus nousi edellisvuoden 87 %:sta, kun ISO järjestelmät otettiin käyttöön Yhdysvalloissa kuudella yhdeksästä entisestä Consolidated Paperin tehtaasta. Viimeiset kolme tehdasta ottivat järjestelmän käyttöön joulukuussa 2002, ja niiden muodollisen sertifioinnin on määrä tapahtua tammikuussa Tämän jälkeen Stora Enson tavoite kaikkien konsernin sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden saamisesta ulkopuolisen auditoimien ympäristöjärjestelmien piiriin on toteutunut. Myös kaikilla Stora Enso Timberin pohjoismaisilla sahoilla on ISO ja EMAS-standardien mukaiset järjestelmät. Kuluvan vuoden tavoitteena on luoda ympäristöjärjestelmät kaikille konsernin Keski-Euroopan sahoille EMAS-rekisteröintiä silmällä pitäen. Myös suurin osa konsernin puunhankinnasta on nyt vastaavien järjestelmien piirissä (ks. sivu 12). Stora Enso North America sai ISO sertifikaatin Yhdysvaltain puunhankintatoiminnoilleen vuonna Myynti- ja palveluyhtiöissä on edelleen otettu käyttöön ympäristöjärjestelmiä, joita ei kuitenkaan ole sertifioitu. Tästä esimerkkinä on konsernin Amsterdamin myyntiyhtiö Stora Enso Nederland, jonka uusi ympäristöohjelma perustuu yksikön toiminnan ympäristövaikutusten yksityiskohtaiseen arviointiin. Ohjelma pyrkii parantamaan yksikön asemaa päivittämällä olemassa olevia ympäristöasioiden hallintarutiineja. EMAS ja markkinointi EMAS-asetus rohkaisee yrityksiä kehittämään järjestelmästä itselleen toimivan markkinointityökalun. Stora Enso on aktiivisesti mukana tässä prosessissa ja on esittänyt useita käytännön keinoja markkinoinnin tueksi. Kansallisilta viranomaisilta edellytetään EMAS-järjestelmän tunnetuksi tekemistä, jotta kuluttajat voivat halutessaan suosia rekisteröityjä valmistajia. Nykyinen asetus ei kuitenkaan salli valmistajien käyttää EMAS-logoa suoraan tuotteissa tai niiden pakkauksissa. Stora Enso on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua Euroopan komission järjestämään pilottitutkimukseen EMASlogon käytöstä. Stora Enso on myös ollut mukana testaamassa Paper Profilea (PP), joka tarjoaa yhtenäisen tavan esittää ympäristötietoa tuoteselosteen muodossa. Tuoteselosteita on lähetetty asiakkaille pyynnöstä yhdessä asianomaisten tehtaiden EMAS-selontekojen kanssa. Ympäristö on kaikkien asia Operatiivinen johto vastaa ympäristötoiminnasta kullakin organisaation tasolla. Varatoimitusjohtaja johtaa ympäristökomiteaa, joka koordinoi ympäristöasioita konsernitasolla. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja tekevät strategiset ratkaisut ja päättävät konsernin ympäristöpolitiikasta. Konsernin ympäristöasioista vastaavan johtajan luotsaama Stora Enso Environment tekee yhteistyötä ja tukee konsernitason liiketoimintaa Suomen, Ruotsin, Manner-Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueellisten tiimien avulla. Asiantuntijaryhmä avustaa konsernia tarvittavalla asiantuntemuksella. Lue lisää verkkovuosikertomuksesta Konsernin tulevien ympäristövastuiden suuruudeksi arvioidaan 55 miljoonaa euroa. Huunan kaatopaikan saastuneen maaperän puhdistaminen PCB-, furaani- ja dioksiiniyhdistejäämistä saatiin päätökseen vuonna Käynnissä on myös saneeraushankkeita, kuten Falunin suljetun kaivoksen jälkihoito, Skoghallin entisen kloorialkalitehtaan elohopeapitoisten jätteiden puhdistus sekä Skutskärin sataman elohopeajätteen turvallinen loppusijoitus. Tällä hetkellä ei ole vireillä ympäristöasioihin liittyviä korvausvaatimuksia, jotka voisivat vaikuttaa merkittävästi konsernin taloudelliseen tilaan. Seuraavien tehtaiden on määrä päivittää ympäristölupansa vuosina : Anjalankoski, Heinola Fluting, Imatra, Kemijärvi, Kotka, Keräyskuitu, Lahti, Heinola, Oulu, Pankakoski, Porin kartonkitehdas, Summa, Varkaus, Veitsiluoto, Honkalahden saha, Kiteen saha, Port Hawkesbury, Corbehem, Soustre, Baienfurt, Kabel, Langerbrugge, Maxau, Sachsen, Wolfsheck, Berghuizer, Celbi, Balabanovo, Barcelona, Páty, Alan saha, Falun Redpaint, Fors, Grycksbo, Hylte, Kvarnsveden, Nymölla, Skoghall, Skutskär, Biron, Corenso North America, Duluth, Kimberly, Niagara, Stevens Point sekä Whitingin ja Wisconsin Rapidsin paperi- ja sellutehtaat. Luvat tullaan jakson aikana uusimaan myös Wisconsin Rapidsin vedenpuhdistamoilla (Water Quality Center ja Water Renewal Center). YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

10 PUU JA KUITU Kehittyneet menetelmät, yhtenäiset tavoitteet Puun alkuperän seurantajärjestelmiä kehitettiin kaikissa metsäyksiköissä vuonna Näiden järjestelmien avulla varmistetaan, että puu tulee kestävistä lähteistä. Samalla ne tarjoavat tehokkaan aseen laittomien hakkuiden vastaisessa kamppailussa. K onsernin Pohjois-Euroopan puunhankintayksiköt yhdenmukaistivat puunhankintaperiaatteensa vuonna Kaikki Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa ja Keski-Euroopassa toimivat yksiköt soveltavat nyt yhtenäisiä ympäristöja yhteiskuntavastuun periaatteita kaikkiin kuitulähteisiin. Kestävän raaka-aineenhankinnan turvaaminen ja ympäristövaikutusten minimointi ovat edelleen ydinasioita, mutta nyt korostetaan myös yhteiskunnallista vastuuta ja viestinnän merkitystä. Seuraava askel taata näiden periaatteiden noudattaminen on ulkopuolisen verifioinnin ulottaminen kaikkeen puunhankintaan. Kestävän kehityksen yhteiskunnalliset, ekologiset ja taloudelliset periaatteet ovat Stora Enson puunhankinnan kulmakiviä. Lisäksi Stora Enson politiikat ja periaatteet rakentavat yhteistä kehikkoa kaikelle kuidunhankinnalle. Käytännön toteutuksessa tärkeimpiä työkaluja ovat puun alkuperän seurantajärjestelmät. Alkuperän seuranta kolme askelta Stora Enso Skog, Stora Enso Metsä, Stora Enso Forest Central Europe sekä Stora Enso Timberin puunhankintaorganisaatio ovat lisäksi ottaneet käyttöönsä periaatteita täydentävät puun alkuperän seurantaa koskevat käytännön ohjeistukset. Ne luovat puolestaan pohjan alueellisille ja kansallisille järjestelmille. Seurantajärjestelmät kattavat tiedot kuidun alkuperästä hakkuualueelta aina siihen asti, kun kuitu siirtyy Stora Enson hallintaan terminaalissa, tehtaalla tai kuormauspaikalla. Seurantaa koskevissa ohjeissa eritellään kolme vaihetta sopimuslausekkeet, puun alkuperätietojen kirjaus ja tallennus, sekä ulkopuolinen todennus. Kun seurantajärjestelmä toimii tehokkaasti, se auttaa kaikkia puun toimitusketjuun liittyviä sidosryhmiä tiedostamaan kuinka tärkeitä ympäristöja sosiaaliset arvot ovat. Hyvä esimerkki vuodelta 2002 on Stora Enso Skogin seurantajärjestelmä, joka kattaa nyt kaiken Stora Ensolle Baltian maista tulevan puun. Nyt myös Stora Enso Timber ja Stora Enso Forest Central Europe ovat ottaneet käyttöönsä seurantajärjestelmät, jotka viimeistellään ulkopuolista sertifiointia varten vuonna Ekologia ja talous Ruotsissa alue-ekologinen suunnittelu on ulotettu niin laajalle kuin käytännössä on mahdollista. Se kattaa yhteensä 1,4 miljoonaa hehtaaria eli 87 % Stora Enson tuottavasta metsämaasta. Arvokkaat luontokohteet on rajattu puunkorjuun ulkopuolelle. Tämän suojelun arvioidut kustannukset vastaavat hakkuiden 10 %:n supistusta vuositasolla. Tämä merkitsee sitä, että Stora Enso pidättäytyy Ruotsissa vapaaehtoisesti noin 9 miljoonan euron arvoisista hakkuista luonnon monimuotoisuuden hyväksi vuosittain. Vesistöt ja kosteikot kuuluvat puunhankinta-alueiden arvokkaisiin luontokohteisiin. Stora Enso Skog on laatinut metsäkoneiden kuljettajille suositukset esimerkiksi purojen ylityksestä. Suomessa Stora Enso Metsä sai kuudentena peräkkäisenä vuonna parhaan arvosanan Metsäkeskus Tapion 10 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

11 Stora Enson Anne Härkönen tarkastaa venäläisen metsäpalstan kvarttaali-merkkejä. Pinta-alaltaan noin 2 km 2 :n suuruinen ruutu on venäläisen metsänhoidon perusyksikkö. Sitä käytetään myös Stora Enson puun alkuperän seurantajärjestelmässä. kansallisessa hakkuiden luontolaadun arvioinnissa. Arvioinnissa huomioidaan arvokkaiden luontokohteiden säilyttäminen, vesiensuojelun laatu hakkuiden yhteydessä, maisema-arvojen huomiointi ja metsänhoidon standardit. Kanadassa Stora Enso Port Hawkesbury allekirjoitti metsänhoitosopimuksen Cape Breton Islandin alueen Mi kmaq-alkuperäiskansaa edustavan paikallisen instituutin (Unama ki Institute of Natural Resources) kanssa. Stora Enso avustaa ohjelman metsäkoulutuksessa ja tukee muutenkin valmiuksien parantamista. Toiminnassa hyödynnetään Mi kmaq-heimon ympäristöä koskevaa perinnetietoa kestävän metsänhoidon edistämiseksi. Laittomat hakkuut kuriin Kaikki toimijat kansainvälisillä puumarkkinoilla eivät valitettavasti noudata samoja sääntöjä. Laittomat hakkuut ovat haitaksi koko metsäsektorille ja vääristävät hinnoittelua. Lisäksi laittomia hakkuita harjoittavien yhtiöiden metsätyöntekijöiden työolosuhteita on mahdotonta valvoa. Stora Enso ei tee yhteistyötä sellaisten puuntoimittajien kanssa, jotka eivät noudata konsernin periaatteita. Puun alkuperän seurantajärjestelmät ovat tehokkaimpia keinoja taistelussa metsävarojen kestämätöntä käyttöä ja laittomia hakkuita vastaan. Stora Enso edellyttää, että sen kumppanit kaikkialla noudattavat kansallista lainsäädäntöä sekä Stora Enson omia periaatteita. Lue lisää verkkovuosikertomuksesta Tunnusluvut Vuonna 2002 konserni kulutti yhteensä 41 miljoonaa kuoretonta kiintokuutiometriä puuta, josta lähes kolme neljäsosaa hankittiin läntisen Euroopan alueelta. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tärkeimpiä puuraaka-aineen lähteitä ovat yksityismetsät, valtion ja yhteisöjen metsät sekä yhtiön vuokraamat metsät. Stora Enso omistaa 45 % Veracel-yhtiöstä, joka hoitaa istutusmetsiä Brasiliassa, ja 67 % PT Finnantara Intigan puuviljelmistä Indonesiassa. Veracel on istuttanut hehtaaria eukalyptusta ja Finnantara hehtaaria akaasiaa. Stora Enso Celbin metsäosastolla on Portugalissa hehtaaria eukalyptusmetsää, mikä kattaa puolet Celbin tehtaan puunkulutuksesta. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

12 P U U J A K U I T U Auditoidut järjestelmät YMPÄRISTÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT Stora Enso Forest Stora Enso Forest Sweden EMAS (Stora Enso Skog) ISO Stora Enso Forest Finland (Stora Enso Metsä) Stora Enso Forest Central Europe Stora Enso North America Stora Enso North America Forest Resources, USA Stora Enso Port Hawkesbury Limited Woodlands Unit, Kanada Puuviljelmät Stora Enso Celbi, Portugali PT Finnantara Intiga, Indonesia Veracel, Brasilia EMAS ISO EMAS ISO ISO ISO ISO ISO ISO puunhankintayksikkö auditoitiin joulukuussa 2000 sertifikaatti myönnettiin vuonna 2001 puunhankintayksikkö auditoitiin joulukuussa 2000 sertifikaatti myönnettiin vuonna 2001 Ludvikan hallinta-alue sertifioitiin vuonna 1999 ensimmäinen EMAS-koerekisteriin vuonna 1999 hyväksytty suomalainen metsänhoitoorganisaatio nyt mukana uuden EMAS-asetuksen mukaisessa varsinaisessa EMAS-rekisterissä julkaisi uuden EMAS-selonteon vuonna 2002 sertifioitiin vuonna 1998 sertifiointi uusittiin vuonna 2001 seuranta-auditoinnin jälkeen EMAS-rekisteröinti ja ISO sertifiointi ovat käynnistymässä sertifikaatti myönnettiin vuoden 2002 alussa sertifiointi auditoitiin uusimista varten joulukuussa 2001 ja uusittiin tammikuussa 2002 sertifiointi kattaa suunnittelun, puunkorjuun, metsänhoidon ja tienrakennuksen yhtiön hallussa olevilla mailla sekä kaikki puukuljetukset sisältää ohjelman, jonka tavoitteena on rohkaista tärkeimpiä puuntoimittajia ottamaan käyttöön hyvän metsänhoidon käytännöt sertifikaatti myönnettiin alkuvuodesta 2001 uusittiin helmikuussa 2002 sertifiointiprosessi alkoi vuonna 2002 ja sen on määrä valmistua vuonna 2003 sertifiointiprosessi alkoi heinäkuussa 2001 ja sen on määrä valmistua alkuvuodesta 2003 sisältää metsänhoidon ja istutuksen, istutusmetsien hoidon, puun korjuun ja kuljetukset rekalla ja proomuilla METSÄSERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT Stora Enso Forest Stora Enso Forest Sweden FSC (Stora Enso Skog) Stora Enso Forest Finland (Stora Enso Metsä) FFCS PEFC Kaikilla Stora Enso Skogin Ruotsissa omistamilla metsillä on FSC-sertifiointi. Ludvikan hallinta-alue sai FSC-sertifioinnin ensimmäisenä Ruotsissa vuonna Kaikissa Stora Enson puukuljetuksissa metsistä tehtaiden mittausasemille käytetään sertifioitua alkuperäketjun seurantajärjestelmää. Myös osa Norrsundetin tehtaan tuottamasta sellusta myydään FSC-alkuperäsertifikaatilla varustettuna. Stora Enso Metsällä on suomalainen FFCS-sertifikaatti, joka on PEFC:n tunnustama. Puun alkuperän seuranta kattaa kaikki kuitulähteet metsistä tehtaille. Stora Enso Forest Central Europe Stora Enso Timber Stora Enso North America Stora Enso North America Forest Resources, USA Stora Enso Port Hawkesbury Limited Woodlands Unit, Kanada FSC PEFC PEFC FFCS FSC SFI SM SFM Yksiköllä on PEFC:n alkuperäsertifikaatti. Maxaun hallinta-alueella on myös FSC:n alkuperäsertifikaatti. Bad St. Leonhard sai Timberin Itävallan sahoista ensimmäisenä PEFC-sertifikaatin vuonna 2002, ja muut Itävallan ja Tsekin sahat on määrä PEFC-sertifioida vuonna Kaikilla Suomen sahoilla on jo PEFC-sertifikaatti. Ruotsissa FSC-sertifikaatit on Alan, Gruvönin ja Linghedin sahoilla ja Virossa Imaveren sahalla. Stora Enson Pohjois-Amerikan metsätoimintojen SFI-sertifiointi kattaa puunhankinnan käytännöt ja menetelmät. Sidosryhmien saatavilla on SFI-auditoinnin yhteenveto sertifioinnin tuloksista. Stora Enso Port Hawkesburyn metsäosasto sai SFM-sertifikaatin joulukuussa Se noudattaa sekä CSA:n että SFI:n standardeja. CSA-standardia sovelletaan yhtiön hallussa oleviin maihin ja SFI-standardia kaikkiin metsänhoito- ja puunhankintatoimintoihin. Port Hawkesbury on Pohjois-Amerikan ensimmäinen sekä CSA- että American Forest & Paper Associationin sertifikaatin saanut metsäyritys. PEFC Yleiseurooppalainen sertifiointijärjestelmä, Pan-European Forest Certification Scheme, jonka piiriin Suomenkin järjestelmä kuuluu. SFI SM ja CSA Z809 ovat myös PEFC:n jäseniä. FFCS Suomen metsäsertifiointijärjestelmä, Finnish Forest Certification System. FSC Hyvän metsänhoidon neuvoston (Forest Stewardship Council) sertifiointi. SFI SM American Forest & Paper Associationin kestävän metsänhoidon ohjelma (Sustainable Forestry Initiative). CSA Z809 Kanadan standardointilaitoksen kestävän metsänhoidon sertifiointikriteerit. 12 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

13 P U U J A K U I T U Sellu Puuviljelmät TCF- vai ECF-valkaisu? Stora Ensolla on 15 sellutehdasta, joista 14 käyttää alkuaineklooritonta prosessia (ECF). Nymöllan sulfiittisellutehtaan prosessi puolestaan on täysin klooriton (TCF), samoin osa Kemijärven sellutehtaan tuotannosta. Alkuaineklooria ei käytetä Stora Enson tehtailla lainkaan. Kunkin tehtaan valkaisuprosessin valinta perustuu tuotteiden laadun, tuotannon ja ympäristövaikutusten optimointiin. ECF-selluntuotanto lisääntyi vuonna 2001 noin 17 % maailmanlaajuisesti. Sen markkinaosuus on nyt noin 75 %. TCF-tuotanto on vähentynyt hieman, ja sillä on edelleen pieni markkinaosuus (runsaat 5 %) valkaistun sellun tuotannosta (AET, 5/2002). Kuluneiden vuoden aikana on tutkittu laajasti TCF-valkaisun vaikutuksia ympäristöön ECF-valkaisuun verrattuna. Tutkimukset osoittavat, ettei valkaisumenetelmien ympäristö- Sellutase vuonna ) vaikutuksilla ole eroa, kunhan jätevedet puhdistetaan nykyaikaisia menetelmiä käyttäen. Lyhyt- Pitkä- Revintä tonnia kuitusellu kuitusellu massa Yhteensä Oma tuotanto Sunila 2) (50 %) Tuotanto yhteensä Toimitukset omille tehtaille Toimitukset konsernin ulkopuolelle Ostot konsernin ulkopuolelta Tase ) Luvut perustuvat tuotantoon ja toimituksiin vuonna ) Osakkuusyhtiö Puuviljelmät tutkimusyhteistyötä Kiinassa Kiinassa Stora Enso tekee yhdessä Guangxi Zhuangin autonomisen alueen hallituksen kanssa alustavaa tutkimusta laajojen istutusten ja integroidun sellu- ja paperituotannon käynnistämisestä alueella. Tutkimuksessa korostetaan kestävien ja ympäristöä kunnioittavien työmenetelmien kehittämistä. Vuonna 2002 Stora Enso myös allekirjoitti sopimuksen tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä Kiinan Metsäakatemian kanssa. Sopimus luo perustan hankkeille, joilla tutkitaan metsitystä ja puuviljelmien puun käyttöä paperinvalmistuksessa. Tutkimuskohteena ovat myös paikalliset poppelipuut. Brasiliassa Veracel tutkii eukalyptuksen geeniperimää yhteistyössä muiden brasilialaisten metsäyhtiöiden, seitsemän yliopiston ja Brasilian metsäntutkimuskeskuksen kanssa. Vuonna 2002 Veracelin sademetsäohjelman puitteissa kerättiin noin 500 kg sademetsän alkuperäisten puulajien siemeniä. Alueella käytetään alkuperäislajien taimia istutettujen eukalyptusviljelmien lomassa. Näin alueelle palautetaan alkuperäistä atlanttista sademetsää. Veracelin puunkorjuussa saavutettiin vuonna 2002 miljoonan kuutiometrin raja. Myös kuitupuutoimituksille tarkoitettu satamaterminaali valmistui. Indonesian Länsi-Kalimantanin metsätarhojen kasvillisuuden monimuotoisuus on säilynyt hyvin, ja niitä voidaan käyttää sademetsien luonnontilaisten elinympäristöjen palauttamiseen alangoilla. Nämä tarhat ovat myös tärkeä metsätuotteiden lähde paikalliselle väestölle, ja niitä suojellaan aktiivisesti PT Finnantara Intigan istutusmetsäalueella. Stora Enso Forest Consulting on koordinoinut hanketta, jossa arvioitiin talouskäytössä olevien trooppisten istutusmetsien monimuotoisuuden hallintaa. Hanke päättyi vuonna Vuonna 2002 päätökseen saadun tutkimuksen mukaan puuviljelmäyhtiö PT Finnantara Intigan vuokraamien alueiden asukkaat ovat sitä mieltä, että istutusmetsät ovat parantaneet heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Puuviljelmät ovat edesauttaneet myös sademetsien suojelua kun maastoon on istutettu alkuperäisten sademetsälajien taimia. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

14 PUU JA KUITU Painopiste ydinliiketoimintaan Stora Enso siirsi noin hehtaaria Suomessa sijaitsevaa metsää uudelle metsänhoitoon keskittyvälle Tornatoryhtiölle vuonna Samaan aikaan Yhdysvalloissa huutokaupattiin noin hehtaaria yhtiön metsää. Näiden metsien osuus konsernin vuosittaisesta puunhankinnasta on kuitenkin alle 10 %. Stora Enso omistaa edelleen noin 2 miljoonaa hehtaaria metsää, josta 1,9 miljoonaa hehtaaria Ruotsissa, missä parhaillaan tutkitaan eri vaihtoehtoja pääoman vapauttamiseksi metsistä. Tällainen uudelleenjärjestely noudattaa Stora Enson pitkän aikavälin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinliiketoimintaansa. Puunhankintaorganisaatio Stora Enson pohjoisen Euroopan metsäyksiköt ovat Stora Enso Metsä Suomessa (ja Venäjällä), Stora Enso Skog Ruotsissa (ja Baltian maissa), ja Stora Enso Forest Central Europe Keski-Euroopassa. Stora Enson Pohjois-Amerikan metsäyksikkö vastaa konsernin Yhdysvaltain puunhankinnasta sekä yhtiön metsäomistusten hoidosta Kanadan Ontariossa. Stora Enso Port Hawkesburyn metsäosasto vastaa puunhankinnasta ja yhtiön omistamista ja vuokraamista maista Nova Scotiassa. Stora Enso Timber valmistaa puutuotteita ja kuuluu Stora Enson ydinliiketoimintoihin. Itävallan ja Tsekin tasavallan sahat saavat puunsa Stora Enso Timberin oman hankintaorganisaation välityksellä. Stora Enso Timberin suomalaisille ja ruotsalaisille sahoille puun hankkivat Stora Enso Metsä ja Stora Enso Skog. Kysymyksiä ja vastauksia Ostaako Stora Enso puuta ikimetsistä? Stora Enso ei osta puuta suojelualueilta tai suojelualueiksi kaavailluilta alueilta. Stora Enson puunhankintaperiaatteiden mukaisesti kaikkien kuitulähteiden on noudatettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä näkökohtia. Vanhoihin metsiin liittyvät määritelmät vaihtelevat voimakkaasti. Katsaus määritelmien ydinkysymyksiin löytyy Stora Enson vuoden 2000 ympäristövuosikertomuksesta. Ostaako Stora Enso laittomasti korjattua puuta? Lainvastaisesti kaadetun puun ostaminen on vastoin konsernin puunhankintaperiaatteita. Puun alkuperän huolellinen dokumentointi ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet toimittajien kanssa ovat tehokkaita keinoja estää laittomasti kaadetun puun pääsy Stora Enson tuotantoon. Stora Enso selvittää ja tukee parhaita käytäntöjä kaikissa maissa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa laittomia hakkuita vastaan. Mitä keinoja Stora Ensolla on puuttua lainvastaiseen toimintaan? Stora Enso etsii jatkuvasti parhaita ja kestävimpiä käytäntöjä konsernin omalle toiminnalle ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Puun alkuperän jäljitettävyydestä on tärkeä varmistua, jotta voidaan todella taata kuidun kestävä alkuperä. Jos puuntoimittajat eivät noudata Stora Enson standardeja, yksiköt voivat perua sopimuksiaan. Sääntöjä toistuvasti rikkovia toimittajia ei enää huomioida tulevien sopimuskumppanien valinnassa. Mitkä ovat Stora Enson globaalit puunhankintaperiaatteet? Stora Enson puunhankintaperiaatteet sanovat, että kaikkien kuitulähteiden on noudatettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä näkökohtia, mihin sisältyy myös ihmisoikeuksien ehdoton kunnioittaminen. Miten Stora Enso valvoo näiden periaatteiden noudattamista? Pääosa Stora Enson noudattamista puunhankintarutiineista sisältyy ISO ja / tai EMAS-järjestelmiin. Ulkopuoliset verifiointilaitokset todentavat nämä järjestelmät, jolloin saadaan myös varmuus Stora Enson puunhankintaperiaatteiden noudattamisesta. Uhkaako Stora Enson puunhankinta uhanalaisia lajeja? Ekologinen kestävyys on Stora Enson puunhankintaperiaatteiden keskeisiä näkökohtia. Alue-ekologinen suunnittelu ja metsäsertifiointijärjestelmät ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden turvaksi käytetyistä työkaluista. Lue lisää verkkovuosikertomuksesta 14 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

15 PUU JA KUITU Uusiokuitu Langerbruggen tehdas pyörii uusiokuidulla Langerbruggen uusi paperikone Belgiassa kasvattaa Stora Enson uusiokuidun käyttöä. Langerbruggen tehtaan rakennushanke etenee aikataulun mukaan, ja uuden paperikoneen on määrä käynnistyä toukokuun 2003 loppuun mennessä. Uusi kone valmistaa uusiokuidusta tonnia paperia vuodessa ja noudattaa näin Sanomalehtipaperitulosryhmän tavoitetta lisätä keräyspaperin osuutta raaka-aineena. Langerbruggen tehdas sijaitsee strategisesti lähellä uusiokuidun lähteitä; pääosa keräyspaperista saadaan 300 kilometrin säteeltä tehtaasta. Uusi sanomalehtipaperikone käyttänee noin tonnia keräyspaperia vuodessa. Stora Enso on allekirjoittanut hankintasopimuksen muun muassa hollantilaisen kierrätysosuuskunta VAOPin kanssa 2 miljoonan keräyspaperitonnin hankkimisesta tehtaalle seuraavien 10 vuoden aikana. Pitkäaikaiset sopimukset auttavat tasoittamaan hinnanvaihteluita. Uusiokuidun osuus kasvaa Vuonna 2002 Stora Enson tuotantolaitokset käyttivät 2 miljoonaa tonnia uusiokuitua, eli noin saman verran kuin edellisvuonnakin. Sanomalehtipapereissa uusiokuidun osuus vuonna 2002 oli 49 %, ja se nousee vuoteen 2004 mennessä 52 %:iin Langerbruggen uuden linjan päästyä täyteen tuotantovauhtiin. Tämä nostaa uusiokuidun osuuden konsernin tuotannossa 15 %:sta (2002) 17 %:iin vuoteen 2004 mennessä. Uuteen sanomalehtipaperilinjaan sisältyy myös siistaamolaitos ja 75 megawatin biovoimala. Voimala käyttää polttoaineena siistaamon kuitulietettä sekä tehtaan jätevedenpuhdistamon lietettä. Näillä katetaan 10 % tehtaan kokonaisenergiankulutuksesta. Tehokasta talteenottoa Varkauden tehtaat toimittavat paperia espanjalaisille puhelinluettelokustantajille, joilla on tuottajan vastuu paperinkeräyksen järjestämisestä. Barcelonan tehdas on uusinut viisivuotisen sopimuksensa vanhojen luetteloiden keräämiseksi kotitalouksista. Käytetyt luettelot ovat tärkeä raaka-aineen lähde Barcelonan tehtaalle. Hylten tehtaalla on käynnistynyt hanke, joka selvittää siistaamon raakaainehävikkiä on-line -mittausten ja laboratoriokokeiden avulla. Tähän mennessä hankkeella on tehostettu raakaaineen käyttöä niin, että se vastaa noin tonnia keräyspaperia vuodessa. Hylten siistaamolla on myös otettu talteen 700 tonnia paperipaalien sidontaan käytettyä paalauslankaa. Ennen se vietiin kaatopaikalle, mutta nyt lanka toimitetaan terästehtaalle hyötykäyttöön. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

16 PUUTUOTTEET Erityinen lämpökäsittely takaa ThermoWood-tuotteille pitkän iän ilman kemikaalien käyttöä. Sahat ovat sillanpääasemia Venäjälle ja Baltian maihin Uudet sahat edistävät kestävää puunhankintaa ja vahvistavat paikallista puunjalostusta. Stora Enso allekirjoitti vuonna 2002 Viron suurimman puutavara- ja puunhankintayhtiön AS Sylvesterin kanssa sopimuksen, jolla Stora Enso Timber hankkii enemmistöosakkuuden Sylvesteristä. Kauppa varmistunee vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä kilpailuviranomaisten annettua sille siunauksensa. Stora Enso Timber hankkii kaupan myötä haltuunsa 66 % AS Sylvesterin sahojen liikkeellä olevista osakkeista sekä Sylvesterin koko puunhankintatoiminnot. Metsätoiminnoista tulee vastaamaan Stora Enso Forest Baltic, joka alkaa systematisoida alueella kuidun alkuperän dokumentointia kuitulähteiden kestävyyden takaamiseksi. Sopimukseen sisältyy myös sitoumus kolmen uuden sahan rakentamisesta. Lisäksi Stora Enso on hiljattain tehnyt päätöksen kahden uuden sahan rakentamisesta Venäjälle, Pitkärantaan ja Nebolchiin. Uudet sahat edistävät kestävää puunhankintaa ja vahvistavat paikallista puunjalostusta. Uusiutuvia vaihtoehtoja Puutuotteilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa, etenkin silloin kun ne korvaavat uusiutumattomia rakennusmateriaaleja. Puu sitoo itseensä hiilidioksidia käytön aikana ja voidaan myöhemmin kierrättää kokonaan uusiin tuotteisiin ja lopulta polttaa bioenergian tuottamiseksi. Stora Enso Timberin tuotekehitys on ollut viime vuosina aktiivista. Tämän työn tärkeimpien viimeaikaisten saavutusten, ThermoWoodin ja WoodHeartin, vahvuutena on puun luontaisiin ominaisuuksiin perustuva kestävyys ja kosteuden sietokyky. ThermoWood-tuotteille tehdään lämpökäsittely, joka antaa havupuulle yleensä vain lehtipuilla olevia ominaisuuksia. Puutuotteiden eliniän pidentäminen parantamalla niiden kestävyyttä ilman kemiallisia lisäaineita vähentää ympäristövaikutuksia. WoodHeart-tuotteet on tehty tukkien sydänpuusta. Ne ovat ihanteellista materiaalia ikkunanpuitteisiin ja oviin, joissa vähäinen elävyys ja kestävyys ovat tärkeitä ominaisuuksia niin sisä- kuin ulkopuolella. Stora Enso Timber on tehnyt merkittäviä investointeja uusimpaan teknologiaan WoodHeart-tuotteiden valmistamiseksi Honkalahden sahalla. Ei jätettä Puutuotteiden tuotantoon ja käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä kuin millään kilpailevalla rakennusmateriaalilla, kuten teräksellä, betonilla tai muovilla. Puutuotteiden ympäristöprofiilia parantaa entisestään se, ettei raaka-aineesta mene puruakaan hukkaan. Puru, kuori, hake ja lastut ovat arvokkaita niin paperiteollisuuden raaka-aineena kuin biopolttoaineenakin. Näiden kuitutuotteiden osuus jokaisesta tukkipuusta on keskimäärin 48 %, kun loput 52 % käytetään varsinaisten puutuotteiden valmistukseen. 16 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

17 ENERGIA Puuperäiset polttoaineet uusiutuvaa energiaa Stora Enso pyrkii kaikin tavoin hyödyntämään mahdollisuuksiaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Parhaita keinoja ilmastomuutosten torjumiseksi ovat jatkuva puuperäisten biopolttoaineiden käytön lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Nämä seikat ovat keskeisellä sijalla, kun investointipäätöksiä tehdään. Sitoutuminen ympäristöjärjestelmiin luo kestävän perustan ympäristövaikutusten yhdenmukaiselle ja avoimelle seurannalle. Tämän vuoden ympäristöraportti on edellisvuotisia yksityiskohtaisempi, sillä se sisältää myös tehdaskohtaiset CO 2 -päästöt (sivuilla 26 29). Erikseen on esitetty uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden päästömäärät, vaikka uusiutuvat polttoaineet katsotaankin Kioton sopimuksessa CO 2 -neutraaleiksi. Ylivoimaisesti tärkein kasvihuonekaasu Stora Enson tuotannossa on hiilidioksidi, joten se on myös ainoa kas- vihuonekaasu, jonka päästöjä seurataan konsernitasolla. Fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä syntyvät hiilidioksidipäästöt laskivat noin tonnia tuotantomäärien hienoisesta kasvusta huolimatta. Tähän vaikuttivat osaltaan Imatran tehtaat, jossa käytettiin biopolttoaineita turpeen sijaan, sekä Port Hawkesburyn tehdas, jossa hiili korvattiin kaasulla. Biopolttoaineet tehokkaampaan käyttöön Biopolttoaineiden osuus konsernin energiantuotannosta oli 62 % vuonna 2002 (60 % vuonna 2001). Tärkeimmät lähteet ovat sellunkeitosta saatava mustalipeä, hakkuutähteet ja kuori. Stora Enson yksiköt etsivät jatkuvasti uusia ja entistä tehokkaampia keinoja tuotantotähteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi: Port Hawkesburyn tehtaalla biopolttoaineiden osuus kasvoi 8 % vuonna Samaan aikaan kuumahierrelaitoksen höyryn talteenotto kasvoi merkittävästi edellisvuoden 13 %:sta 29 %:iin vuonna Kattila kuluttaa nyt vain vähäisiä määriä fossiilista polttoainetta. Polttoöljy ja maakaasu on korvattu kuorella, lietteellä ja sahan tuotantotähteillä. Wisconsin Rapidsin sellutehtaalla parannukset kuoren ja puutähteiden käsittelyssä ja kuljetuksessa ovat mahdollistaneet niiden lisääntyneen käytön biopolttoaineena. Tämä on johtanut biopolttoainemäärän 30 %:n lisäykseen tehtaan kattiloissa hankkeen alettua elokuussa Stora Enso Timber on perustanut yhteistyössä Svensk Brikett Energi AB:n kanssa Gruvönin sahan yhteyteen briketointilaitoksen, jonka raaka-aineena käytetään purua ja kuivaa haketta. Laitoksen sijoittaminen höyläämön yhteyteen tuottaa puhdasta ja tehokasta polttoainetta. Lisäksi se vähentää kuljetuksia sahan ja loppukäyttäjien välillä noin kolmanneksella, koska briketit menevät pienempään tilaan kuin käsittelemätön sivutuote. Tolkkisten saha ostaa lämpö- ja sähköenergiansa tehdasalueella sijaitsevalta kunnalliselta voimalaitokselta. Vuonna 2002 voimala alkoi käyttää pelkästään biopolttoaineita, joihin kuuluvat myös kuori ja muut sahalla syntyvät tähteet. POLTTOAINEIDEN KOKONAIS- KULUTUS STORA ENSON ENERGIANTUOTANNOSSA 2002, TJ Biopolttoaineet 62 % Kaasu 20 % Kivihiili 9 % Öljy 6 % Turve 3 % Yht TJ Biopolttoaineiden osuus Stora Enson vuotuisesta TJ:n polttoainekulutuksesta on noin 62 %. Kombivoimalat kattavat 33 % konsernin koko sähkönkulutuksesta, joka on yhteensä 22,5 TWh. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

18 ENERGIA Kuori, sahanpuru, mustalipeä ja hakkuutähteet ovat tärkeitä puuperäisiä energianlähteitä. Stora Ensossa löydettiin vuoden 2002 aikana uusia käyttötapoja näille CO 2 -neutraaleille biopolttoaineille. Stora Enso North America sai vuonna 2002 valmiiksi ensimmäisen energiatehokkuutta mittaavan auditointikierroksen. Se noudatti arvioinnissa samaa kaavaa kuin eurooppalaiset yksiköt aikaisemmin. Tärkeää on, että päivittäisiä toimintoja pyritään jatkuvasti parantamaan. Kuvaava esimerkki tulee Stevens Pointin tehtaalta, joka alensi energiankulutustaan 3 % paperitonnia kohti vaihtamalla valaisimet energiatehokkaampiin malleihin ja sulkemalla tuotannon kannalta epäolennaisia laitteita. Sahoilla on ylipäänsä hyvät mahdollisuudet biopolttoaineiden käyttöön niin omaan energiantarpeeseen kuin myös edullisten energiaratkaisujen tarjoamiseen muillekin konsernin yksiköille. Uusien markkinamekanismien hyödyntäminen Stora Enso on merkittävä energiankuluttaja, mutta myös suuri biopolttoaineilla tuotetun sähkön ja lämmön tuottaja. Näiden ominaispiirteiden vuoksi yhtiölle on tärkeää seurata ja ymmärtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkiviä uusia markkinamekanismeja. Stora Enso onkin aktiivisesti mukana alan hankkeissa. Stora Enso North America osallistuu Chicagon ilmastopörssiin (CCX). Sen tavoite on luoda aktiivinen markkinapaikka, joka auttaa löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseselle. Osallistuminen hankkeeseen tuo yhtiölle hyödyllistä tietoa ja kokemusta markkinalähtöisen päästökaupan rakenteesta ja toimintatavoista. Chicagon ilmastopörssi on vapaaehtoisuuteen perustuva kauppapaikka. Se hallinnoi ensimmäistä kasvihuonekaasuja alentavaa päästökauppaohjelmaa Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Yritysten yhteistyön tuloksena on syntynyt Chicago Accord -nimellä tunnettu sopimus, johon on kirjattu tämän päästökauppaohjelman 18 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

19 Stora Enso luo uusia CO2-neutraaleja tuotteita uusiutumattomiin raaka-aineisiin pohjautuvien tuotteiden tilalle. Kartonkiset CD-kotelot pitävät keveytensä ansiosta myös asiakkaiden kuljetuskustannukset kurissa. säännöt. Järjestelmä on tähänastisista päästökauppaohjelmista kattavin, ja siinä on mukana useita teollisuudenaloja, päästölähteitä ja hiilinieluja. Toiminnan perustana on jäsenten sitoumus saada kasvihuonepäästöt vuosina alittamaan tietty historiallinen perustaso. Sitoumuksen piiriin kuuluu useita kaasuja ja teollisuudenaloja. Se on kansainvälisesti kattava ja mahdollistaa kompensointikeinot, kuten hiilen sitomisen maaperään ja biomassaan, kaatopaikkojen metaanin hävittämisen ja kehitysmaiden päästöjen leikkaukset. Stora Enso North America on laskenut tulosryhmän hiilidioksidipäästöt vuoteen 2006 asti. Se arvioi yltävänsä tavoitteeseen, etenkin jos suunnitellut energiatehokkuuden parannukset otetaan huomioon. Oppia huomista varten Tammikuusta 2002 lähtien Stora Enso on myynyt Alankomaihin suomalaista ja ruotsalaista vihreää sähköä ja vihreitä sertifikaatteja Pohjoismaiden yhteisten sähkömarkkinoiden kautta. Stora Enso pyrkii ennen kaikkea saamaan käytännön kokemusta hiilivirroilla ja vihreällä energialla käytävästä kaupasta. Tämä auttaa yhtiötä valmistautumaan uusien markkinamekanismien, kuten päästökaupan, puhtaan kehityksen mekanismien ja yhteistoteutuksen hyödyntämiseen. Lisähyötynä on, että kaikki toimintaan osallistuneet tehtaat ovat käyneet läpi erittäin tarkat verifiointiprosessit, mikä on antanut niille entistä paremman käsityksen omista käytännöistään. Vihreän sähkön myyntiin Hollantiin ovat osallistuneet Enocellin, Imatran, Kemijärven, Kotkan, Norrsundetin, Oulun, Skutskärin, Summan, Sunilan, Varkauden ja Veitsiluodon tehtaat. Nymöllan tehdas on lisäksi myynyt biopolttoaineilla tuotettua vihreää sähköä tukholmalaiselle Birka Energille. Konsernin sähkönhankinta ja -kulutus vuonna 2002, TWh Suomi Ruotsi Muu Pohjois- Aasia Yhteensä Eurooppa Amerikka Oma tuotanto 1) Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP) 4,0 1,0 1,7 0,8 0,03 7,5 Vesivoima 0, ,3 0 0,6 Ydinvoima 1, ,3 Muut resurssit 0, ,1 0 0,6 Yhteensä 6,1 1,0 1,7 1,2 0,03 10,0 Ostot 1,9 4,7 3,3 3,4 0,08 13,4 Hankinnat yhteensä 8,0 5,7 5,0 4,6 0,11 23,4 Stora Enson tehtaiden kulutus 7,7 5,7 4,4 4,6 0,11 22,5 Myynti konsernin ulkopuolelle 0,3 0,024 0, ,1 1) Oma tuotanto = Stora Enson suoraan tai epäsuorasti omistama tuotanto Suuri osa konsernin ulkopuolelta hankitusta sähköstä ostetaan pitkäaikaisten sopimusten perusteella. Näin Stora Enso pystyy tasapainottamaan markkinoiden heilahtelujen vaikutuksia. Spot-markkinoilta hankittu sähkö on myös suojattu hinnanvaihteluilta. Kioton sopimuksen mukaisesti ostosähkön hiilidioksidipäästöjä ei ole sisällytetty konsernin päästölukuihin. YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET

20 VESI Vesi puhdistuu Hyltessä Vuoden 2002 tärkein jäteveden puhdistushanke toteutettiin Hylten tehtaalla. Hylten tehtaan uusi jätevedenpuhdistamo on vähentänyt dramaattisesti Nissan-jokeen joutuvia päästöjä. Uuden vedenpuhdistamon ansiosta tehtaan biologista hapenkulutusta kuvaavat COD-päästöt Nissan-jokeen vähenivät noin 20 % vuonna Selvitykset ovat osoittaneet, ettei tehtaalla ole merkittäviä vaikutuksia alapuolisen vesistön happitasoihin. Tehtaan ympäristössä on ajoittain kärsitty hajuhaitoista, jotka poistuivat uusimpien vedenpuhdistusmenetelmien myötä. Puhdistamoliete käsitellään nyt erikseen ennen kuin se lopullisesti poltetaan kattilassa energiaksi sellutehtaalle ja sanomalehtipaperikoneille. Hylten tehdas on investoinut uuteen vedenpuhdistamoon 22 miljoonaa euroa. Puhdistusprosessiin sisältyy nyt yksi mekaaninen, kaksi biologista ja yksi kemiallinen käsittelyvaihe. Merellinen symbioosi Stora Enson Kotkan tehtaan naapuriin on valmistunut Maretarium, jonka akavaarioissa elää 50 suomalaista kalalajia. Tarvittava vesi on lähtöisin Suomenlahden rannikolta aivan Stora Enson Kotkan tehtaiden läheltä. Maretarium tarjoaa tilat Helsingin yliopiston ja Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijoille. Talossa on myös erityinen opetustila, jota lähiseutujen koulut ja päiväkodit voivat varata kertoakseen lapsille ja nuorille vesiluonnosta ja veden roolista paperinvalmistuksessa. Maretarium avattiin toukokuussa 2002, ja siihen on tutustunut jo lähes kävijää. Stora Enso on yksi Maretariumin pääsponsoreista. Merenneito auttaa Itämerta Yksi ympäristöjärjestö WWF:n päätavoitteista Itämerellä on supistaa ympäristökuormitusta, erityisesti rehevöitymistä nopeuttavien ravinteiden pääsyä vesistöön. Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. WWF:llä on parhaillaan käynnissä Operaatio Merenneidoksi nimetty Itämeren suojelukampanja, jossa on mukana useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä yhtenä tärkeimmistä sponsoreista Stora Enso. Rehevöitymisen hillitsemisen lisäksi kampanjalla pyritään vähentämään öljyvahinkojen riskiä Itämerellä sekä lisäämään yleistä tietoisuutta alueen ympäristöasioista. Näin tuetaan uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua. Lue lisää verkkovuosikertomuksesta 20 YMPÄRISTÖ JA RAAKA-AINEET 2002

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA Osingonmaksu Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj Konserni Stora Enson vuosikertomus 2006 sisältää kolme erillistä raporttia Venäjä Venäjä on nopeasti kasvava markkina-alue monille Stora Enson tuotteille. Stora Enso uudistaa ja laajentaa Nebolchin ja

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Stora Enso Oyj TASEKIRJA 1.1.- 31.12.2014

Stora Enso Oyj TASEKIRJA 1.1.- 31.12.2014 Stora Enso Oyj TASEKIRJA 1.1.- 31.12.2014 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Y-tunnus 1039050-8 PL 309 00101 Helsinki Puh. 02046 131 Fax 02046 21471 www.storaenso.com Sisällysluettelo Hallituksen

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot