Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille"

Transkriptio

1 Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

2 SISÄLLYS KÄYTTÖOPPAASTA... 1 YLEISTÄ... 1 TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET AJANVARAUS AJAN VARAAMINEN JA TEHTYYN AJANVARAUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT MUUT AJANVARAUSRUUDUN PERUSTOIMINNOT VARATTAVIEN AIKOJEN MÄÄRITTÄMINEN VARAUSKOHTEILLE VARATTAVISSA OLEVIEN JA VANHENTUNEIDEN AIKOJEN POISTAMINEN AMMATTIKORTIT ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN ETSIMINEN LÄÄKÄRIKORTIN TÄYTTÖ (F2) SILMÄLASIKORTIN TÄYTTÖ (F3) PIILOLASIKORTIN TÄYTTÖ (F4) HIOMOKORTIT (F6) KASSA- JA LASKUTUSOHJELMISTO KÄTEIS- JA LASKUTUSMYYNTI (1.) UUSI TILAUS (2.) POIMI VANHA TILAUS (3.) KATSELU, MUUTOS, HYVITYS (4.) PÄIVÄN KASSA (5.) TILAUSTEN VALVONTA (6.) LASKURESKONTRA (7.) KASSAKIRJA (8.) VARASTO JA INVENTAARIO VARASTON "LUOMINEN" OHJELMISTOON VARASTON TÄYDENTÄMINEN VARASTON LISÄTOIMINNOT INVENTAARIO HINNOITTELU JA OSTOT HINNOITTELU OSTOJEN SEURANTA ASIAKAS- JA YRITYSKORTISTOT ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOKORTISTO YRITYS- JA YHTEYSTIETOKORTIN TÄYTTÖ TILASTOT JA ERÄAJOT YLEISTÄ TILASTOISTA TILASTOAJOT JA MUUT TOIMINNOT TULOSTEET LIITE 1: NÄPPÄIMISTÖ... 81

3 Käyttöoppaasta DAPAL KÄYTTÖOPAS 1 KÄYTTÖOPPAASTA TÄMÄ OPAS ON SAATAVILLA DAPAL OY:N KOTISIVUILTA INTERNETISTÄ OPAS ON PÄIVITETTY YLEISTÄ Tämä käyttöopas on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien Dapal ohjelmistojen käsikirjana: 1. OPTIKKOLIIKKEEN JA SILMÄLÄÄKÄRIVASTAANOTON JÄRJESTELMÄ (Optodo) 2. OPTIKKOLIIKKEEN JÄRJESTELMÄ (Optli ja Optli+) 3. OPTIKON AMMATTIKORTISTO (Optam) 4. OPTIKON PERUSKORTIT (Optkor) 5. VASTAANOTON JÄRJESTELMÄ (Vastko) 6. SILMÄLÄÄKÄRIN AMMATTIKORTISTO (Doktam) Ohjelmistot eroavat toisistaan laajuudeltaan. Seuraavasta taulukosta käy ilmi mitkä ohjelmiston osat ovat käytettävissä eri ohjelmistoissa. O H J E L M I S T O T Ajanvaraus Silmälääkärikortti Silmälasikortti Piilolasikortti Hiomokortti Kassa ja laskutus Varasto Ostot ja hinnoittelu Yritys- ja yhteyskortisto Tilastot- ja eräajot Tulosteiden teko 1. OPTIKKOLIIKKEEN JA SILMÄLÄÄKÄRI- VASTAANOTON JÄRJESTELMÄ (Optodo) X X X X X X X X X X X 2a. OPTIKKOLIIKKEEN JÄRJESTELMÄ (Optli) - - X X X X X X X X X 2b. OPTIKKOLIIKKEEN JÄRJESTELMÄ + (Optli+) 3. OPTIKON AMMATTIKORTISTO (Optam) 4. OPTIKON PERUSKORTIT (Optkor) 5. VASTAANOTON JÄRJESTELMÄ (Vastko) 6. SILMÄLÄÄKÄRIN AMMATTIKORTISTO (Doktam) X - X X X X X X X X X - - X X X X X X - - X X X X X X X X X X - X X X X TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ Vaikka Dapal-ohjelmistot sisältävät runsaasti toimintoja, on niiden käyttö helppoa. Käytettävän Ohjelmiston kaikkien osien tunteminen ei ole kaikille yrityksen henkilöille lainkaan tarpeellista. Riittää, että yrityksessä on yksi henkilö, joka tuntee ohjelmiston hyvin - ainakin sen, mitä kaikkea ohjelmistolla on mahdollista tehdä. Muille riittää tuntea hyvin

4 Käyttöoppaasta DAPAL KÄYTTÖOPAS 2 ne osat, joita kukin päivittäisessä työssään tarvitsee sekä periaatteet niistä osista, joita tarvitaan vain aika ajoin. Kaikkien käyttäjien on - osatakseen käyttää ohjelmistoja niiden tehokkuuden mahdollistamalla tavalla - syytä "kahlata" läpi oppaan luku 1. kokonaisuudessaan. Sen lisäksi kaikkien on hyvä lukea tarkemmin selostukset niistä ohjelmistoista, joita kukin työssään tarvitsee. Tärkeimmät painikkeet ja tärkeimmät käyttöohjeet Dapal ohjelmistoja käytettäessä käyttöohjeeksi yleensä riittävät ohjelmaruutujen alareunassa annetut ohjeet. Edellytyksenä kuitenkin on, että käyttäjä tuntee kaksi käytön tärkeintä yleisperiaatetta: 1. Korttien ja esimerkiksi valikkoihin kirjoitettavien tietueiden lisäämis-, muuttamis-, tallentamis- ja poistokäskyt (Ins, Ctrl_Enter, Ctrl_Enter ja Del) sekä ammattikorteille "sisäänmenotavat" Enter, Välilyönti ja Ctrl_Enter. 2. "Palkkihaku"- (= "valikkohaku")-periaatteen. Lisäksi on tiedettävä, että käsillä olevista ohjelmista poistuminen ja yleensä tilanteista taaksepäin meneminen tapahtuu ESC- näppäintä painamalla, jolloin aikaisemmin syötetyt tiedot pysyvät muuttumattomina. Nämä tärkeimmät ohjeet on kerrottu seuraavassa. Huom! Näppäimistön tarkemmat käyttöohjeet löydät liitteestä tämän käyttöoppaan lopusta.

5 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 3 1. OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET Seuraavaksi esitellään ohjelmistojen ja tärkeimpien osaohjelmien oleellisimpia toimintaperiaatteita - jotta käyttäjä saisi käsityksen ohjelmistojen kehittäjien ajatuksista ohjelmistojen tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet eri ohjelmistojen osien (ajanvaraus, kassa, ammattikortit jne.) käytöstä annetaan erikseen niitä käsittelevissä luvuissa. "Palkkihaku" - valikkohaku Menettely, joka saattaa tuntua ohjelmistopaketin juuri käyttöönsä saaneesta ja käyttöä aloittavasta jopa ärsyttävältä, on koko ohjelmistopaketin suuren käyttönopeuden ja joustavuuden "sielu", jonka ymmärtäminen ja hallinta on käyttäjälle välttämätöntä. Palkkihaku, josta käytetään samaa tarkoittaen myös nimitystä valikkohaku, mahdollistaa sen, että kerran kirjoitettua, myöhemminkin käyttökelpoista tekstiä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. Se mahdollistaa esimerkiksi alan virallisten tai yleisesti käytettyjen diagnoosi- ym. vakioluetteloiden helpon taltioimisen ohjelmistoon ja joustavan käytön. Lisäksi se nopeuttaa ohjelmiston käyttöä huomattavasti. Palkkihaku tulee kyseeseen aina silloin, kun käsiteltävänä olevassa ruudussa on kursorin kohdalla "palkki". Menettelyssä on oleellista, että 1. Palkkihakuvalikkoon syötettävissä teksteissä kirjoitetaan aina ensimmäiseksi sanaksi merkitsevin sana, jonka perusteella teksti on - sitä seuraavan kerran tarvittaessa - helpointa muistaa ja etsiä. 2. Tekstiä seuraavalla kerralla etsittäessä "palkkiin" kirjoitetaan vain merkitsevimmän sanan ensimmäinen tai pari ensimmäistä kirjainta ja teksti etsitään valikosta nuoli- (tai ja PgDn- ja PgUp- sekä Home- ja End-) näppäimillä, mikäli sattui niin, että samanalkuisia tekstejä olikin valikossa useita. 3. Usein käytettäville teksteille annetaan jokin helposti muistettava tunnusosa (max 4 merkkiä) jonka avulla voidaan haluttu teksti poimia palkkihakukenttään myös pelkällä tunnuksella. 4. Useimmiten ainoa tapa uuden tekstin kirjoittamiseksi niihin kohtiin, joissa pohjana on "palkki", on tekstin kirjoittaminen valikkoon (valmiiksi myös seuraavaa tarvekertaa varten). Teet siis täysin turhaa työtä ja hukkaat aikaa, jos kirjoitat ennen valikkoon siirtymistä enemmän kuin yhden tai pari ensimmäistä kirjainta tekstin ensimmäisestä sanasta; uusi teksti on kuitenkin lisättävä valikkoon lisäystoiminnolla (Insert-näppäimellä aloittaen). Palkkihakujen käyttäminen Palkkihaun hakuavain on korkeintaan kahdeksan merkin mittainen. Kursori siirtyy kirjoitettua avainta lähinnä vastaavan selitteen kohdalle (josta valinta Enterillä). Selitteen voi hakea nopeasti (korkeintaan) neljän merkin mittaisella tunnuksella. Esim. postinumeron neljä ensimmäistä numeroa toimivat tunnuksena (esim = HELSINKI). Valikossa voi hakea uutta selitettä (painamalla mitä tahansa merkkiä), tai liikkua nuoli- ja Page Up & Down -näppäimillä. Painamalla tähti-merkkiä (*) saa haun tunnuksen mukaisesti (samalla lista järjestyy tunnuksien mukaan aakkoselliseen luetteloon). Selitteitä on ohjelmassa valmiiksi luotuina, mutta niitä voi tehdä itse miltei rajattomasti lisää (Insert). Ohjelma muodostaa selitteelle automaattisesti uuden tunnuksen, jonka voi myös muuttaa haluamakseen (edellyttäen, ettei samaa tunnusta ole käytetty jo aikaisemmin). Palkkihakujen selitettä voi muokata (aloittaen Ctrl_Enterillä), mutta tunnusta ei voi enää muuttaa. Uutta selitettä lisättäessä Alt_L ottaa kohdalla olevan selitteen pohjaksi. Vanhojen palkkihaun vaihtoehtojen poistaminen siirtää ne ensin roskakoriin, eli lisää selitteen nimen alkuun miinusmerkin. Näin merkityn selitteen kohdalla painettu Delete poistaa sen lopullisesti. Mikäli roskakoriin siirrettyä selitettä on käytetty esim.

6 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 4 silmälasikortissa, näkyy se niissä miinusmerkkisenä. Huom! Lopullinen palkkihaun vaihtoehdon poisto poistaa sen myös vanhoista ohjelmiston kortistoista, joissa sitä on mahdollisesti käytetty! Älä siis poista mitään selitettä lopullisesti, ellet ole täysin varma ettei sitä ole käytetty! Siirtymiset ohjelmasta toiseen Ohjelmistossa on mahdollista "hyppiä" ohjelmasta toiseen yhdellä painalluksella ilman havaittavaa viivettä. "Hypättäessä" niistä ohjelmistoista, joissa käsitellään tietyn asiakkaan tietoja, sama asiakas pysyy käsiteltävänä myös siinä ohjelmistossa, johon siirrytään. Siirtyminen ohjelmasta toiseen tapahtuu painamalla ohjelmaa vastaavaa funktionäppäintä (F1-F12 näppäimet näppäimistön yläreunassa). Ajanvaraus Lääkärikortisto Silmälasikortisto Piilolasikortisto Kassa ja laskutus Linssihiomokortisto Asiakkaiden henkilötiedot Yritys-yhteyskortisto F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kunkin ohjelman F-näppäin käy ilmi myös ohjelmiston päävalikosta. Edellä mainittu "hyppiminen" ohjelmistosta toiseen - esimerkiksi ajanvarauksesta silmälasikorttiin, siitä kassaan tehdyn silmälasitilauksen kautta linssihiomoon jne. - saman asiakkaan tietojen pysyessä koko ajan käsiteltävinä, on DAPAL-ohjelmiston oleellisin erikoisominaisuus, joka tekee koko ohjelmistopaketista joustavan ja nopeakäyttöisen. Tiedon syöttäminen Päivämäärän syötössä toimivat seuraavat nopeutukset: numerosta poikkeava merkki pelkkä numero p numerot p {välimerkki} k numerot p {välimerkki} k {välimerkki} v = tämä päivä = p.tämäkk.tämävuosi = p.k.tämävuosi = p.k.v HUOM! Välimerkkinä toimii mikä tahansa numerosta poikkeava merkki (esim. pilkku, piste, välilyönti jne.) Päivämäärän voi syöttää myös ilman välimerkkiä: esim. pp = pp.tämäkuukausi.tämävuosi ppkk = pp.kk.tämävuosi ppkkvv = pp.kk.vv Numeroiden syöttäminen Pelkän desimaalin syöttö ilman etunollaa (esim = -0.25). HUOM! Desimaalierottimena on mikä tahansa numerosta poikkeava merkki (esim. pilkku, piste, välilyönti jne.) HUOM! Ammattikortteissa nollan syöttäminen merkinnällä +-0. Tekstikentissä liikkuminen ja tekstin syöttäminen Siirtyminen sana kerrallaan Ctrl+nuolinäppäimet Siirtyminen kentän loppuun END Siirtyminen kentän alkuun HOME Kentän tyhjennys VÄLILYÖNTI Kentän palautus Ctrl_R Tekstin lisääminen väliin INSERT Merkkien poistaminen taaksepäin BACKSPACE Merkkien poistaminen eteenpäin DEL Rivin lopun poistaminen CTRl_END Rivin alun poistaminen Ctrl_HOME

7 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 5 Sanan poistaminen Rivin poistaminen Ctrl_T Ctrl_Y Kenttien välillä siirtyminen: nuolet ylös ja alas, Enter ja Page Up & Down Huom! Näppäimistön käytöstä on lisää ohjeita tämän oppaan liitteessä 1. Perustietojen määrittäminen Jotta ohjelmisto tietäisi asiakkaiden lisäksi myös, ketkä asiakkaan tietoja käsittelivät, kenelle laskut maksetaan, eräpäivät jne., ohjelmistolle annetaan perustiedot ohjelmiston käyttäjistä sekä ohjelmistoa käyttävän yrityksen muista tärkeistä perustiedoista. Kaikkien ohjelmistoa käyttävien henkilöiden tiedot ja heidän oikeutensa eri ohjelmistojen käyttöön annetaan ohjelmassa Tilastot ja eräajot, kohdassa 91. Henkilöstö. Yrityksen perustiedot annetaan vastaavasti Tilastot ja eräajot ohjelman kohdassa 92. Tulosteiden teko, vakiot josta valitaan edelleen Vakiot ja oletukset. Tätä kautta päästään Ohjaustiedot ruutuun, johon vakiotiedot voidaan syöttää suoraan. Ohjaustiedot ruudun kautta määritellään myös mm. kassatapahtumien pyöristykset, alvluokat ja monia muita vakioasetuksia. Katso ohjeet näiden ohjelmiston osien käytöstä Tilastot ja eräajot osiota käsittelevästä luvusta. Huom! Optikon peruskortit ohjelmistossa henkilöstötiedot ovat suoraan valittavissa Tilastot ja eräajot kohdasta. Yrityksen perustietoja ei pääse ohjelmiston asennuksen jälkeen käyttäjän toimesta muuttamaan. Ammattikorttien ja tietueiden lisääminen, muuttaminen, tallentaminen, poistaminen ja tulostus Ominaisuus, joka tekee ohjelmistosta helppokäyttöisen (niin että aloittelijakaan ei välttämättä tarvitse ohjekirjaa tuekseen) on periaate, että kaikissa ohjelmakohdissa kortin tai määrättyjen, esimerkiksi valikoista valittavien, valmiiden tekstitietueiden lisääminen, muuttaminen, tallentaminen ja poistaminen tapahtuu aina samalla tavalla: INS (Insert) Ctrl_Enter Ctrl_Enter DEL (Delete) F9 Aloitettaessa kortin tai tietueen lisääminen halutussa ohjelmassa oltaessa. Täytetyn kortin tai tietueen tallentaminen. Aloitettaessa jo tallennetun kortin tai tietueen sisällön muuttaminen. Haluttaessa kokonaan ja lopullisesti poistaa kortti tai tietue. Vahinkojen välttämiseksi ohjelma kysyy tällöin aina Poista K/E. Jos tällöin halutaankin peruuttaa poistaminen, painetaan e. Huom! Joissakin ohjelmiston osissa ensimmäinen poisto siirtää kohteen "roskakoriin", eli lisää sen nimen eteen miinusmerkin. Toinen poisto on lopullinen. Tulostevalikon saa esille painamalla F9-näppäintä. ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOKORTISTO Kaikkien asiakkaiden perustiedot syötetään asiakkaiden henkilötietokortistoon. Ohjelmaan mentäessä ruudulle ilmestyy valikko, jossa näkyy Asiakkaan Nimi, Henkilötunnus ja osoitetiedot ym. Painettaessa edellä isolla alkukirjaimella merkittyjen "hakuavainten" alkukirjainta, ohjelma hakee halutun kortin ja lajittelee valikon käytetyn hakuavaimen mukaisesti. Insert-näppäimellä lisätään uusi kortti, Ctrl_Enter -painalluksella muutetaan esillä olevaa korttia ja DEL-näppäimellä poistetaan esillä oleva kortti.

8 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 6 Asiakkailla tulee olla henkilötietokortti täytettynä (vähintään nimen osalta) ennen kuin heille voi täyttää ammattikortteja. Ammattikorteissa pääsee nopeasti lisäämään henkilötietokortin painamalla Insert-näppäintä. AJANVARAUS Ajanvarausruutu on kaksiosainen: 1. Ylemmässä osassa näytetään allekkain useita eri aikoja. Harmaa "palkki" osoittaa parhaillaan käsitteltävänä olevaa aikaa. 2. Alemmassa ruudun osassa on tarkemmat tiedot palkin osoittamasta 'ajasta'. Kuvaruudun yläosassa varattavissa olevat omilla riveillä. Kukin rivi koostuu seuraavista sarakkeista:! ajanvarauksen kohderyhmän tunnus (lääkärit, optikot, huonetyypit yms. esim. OPT = optikko) ja kohteista (henkilö, huone yms. esim. OOP = Olli OPtikko),! aika, jota varaus koskee,! asiakas, jolle aika on varattu, tulosyy ja asiakkaan ikä syntymävuoden mukaan laskettuna (tai tyhjä tila, mikäli ko. aikaa ei ole varattu),! maksutapahtumaa osoittava merkintä ja! merkintä, onko varaaja saapunut tai muun viestin tunnusmerkki (esimerkiksi vastaanottoavustajalta varauksen kohdehenkilölle tai päinvastoin) Ajanvarausohjelman käyttö perustuu haku-toimintojen käyttöön (kohde- ja aikahaku). Vapaita tai varattuja aikoja saattaa olla ajanvarauksessa tuhansia. Käyttäjä on kuitenkin miltei poikkeuksetta kiinnostunut kerrallaan vain yhdestä ajasta tai tietystä aikavälistä. Käyttäjän pitää hakea ruudulle ajanvarauksen kohde (mikäli se on ajan varaajalle merkityksellinen) ja/tai aikaväli, jolle varaus halutaan tehdä (tai, jota jo tehty varaus koskee). Ajanvarauksen hakutoimintoa aloitettaessa käyttäjän pitää asettaa itselleen kysymys minkälaisista ajoista ollaan kiinnostuneita. Esimerkiksi:! Hae potilaan aika nimellä! Hae tietyn kohteen (tietyn lääkärin, optikon, huoneen yms.) ajat tietystä hetkestä alkaen. Kiinnostavatko Kaikki vai ainoastaan vapaat ajat.! Hae kohdeluokan (lääkärit, optikot, huoneet yms.) ajat tietystä hetkestä alkean. Kiinnostavat kaikki vai ainoastaan vapaat ajat (tässä hakutoiminnossa valittavissa myös vapaat aamu-, päivä, tai ilta-ajat). Ajanvarausohjelmiston joustavan käytön kannalta on tärkeää ymmärtää, että ajanvarauksen yläruutu on aina siinä järjestyksessä, jonka käyttäjä valitsi hakutoiminnolla. Jos esimerkiksi haettiin aikaa nimellä, yläruutu on aakkosjärjestyksessä potilaiden nimien mukaan. Jos haettiin kohteen vapaita aikoja, ne ovat allekkain aikajärjestyksessä. Yläruudun "aikalistassa" voi kyllä liikkua nuolinäppäimiä yms. (Page Up- ja Down-, Homeja End-näppäimet) käyttäen, mutta yleensä tarkoituksenmukaisinta ja nopeinta on suorittaa uusi haku. Ajanvarauksen tulostevalikon saa esille painamalla F9-näppäintä. Ajan varaaminen Uusien aikojen "luominen" Kun vapaa aika varataan asiakkaalle/potilaalle, ohjelma käy nimen kirjoittamisen jälkeen varmistamassa, onko kyseinen asiakas/potilas jo tallennettuna asiakasrekisteriin. Jos "potilas" löytyi, varataan aika löydetylle henkilölle. Muutoin uusi henkilö lisätään asiakasrekisteriin ja kyseinen aika varataan tulosyyn ym. tietojen täydentämisen jälkeen hänelle. Uusien aikojen luominen tapahtuu aikakalenterin kautta. Kalenteriin annetaan kohteiden henkilöstörekisterissä oleva tunnus, varattavissa olevat päivät ja kellonajat ja poissaolot. Aikoja muodostuu ajanvaraukseen niin paljon kuin kalenteriin on määritelty - vaikka koko vuodeksi. Samalla kohteella voi olla useita eri aikakalentereita (esim. arkipäivä- ja viikonloppu- jne.), vain kohteen tunnuksen pitää olla sama.

9 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 7 Vinkki Esimerkiksi kiireellisiä tapauksia varten kohteelle voidaan luoda yksittäisiä aikoja suoraan ajanvaraukseen (Insert, aika). Aikakalenteri on tarkoitettu uusien aikojen joukkolisäykseen. AMMATTIKORTISTOT Ohjelmistossa on useita ammattikortistoja (silmälasi-, piilolasi-, lääkäri- ja hiomokortistot eri ohjelmistoissa käytettävissä olevat kortistot käyvät ilmi tämän oppaan alusta). Ammattikortistoihin voidaan "hypätä" yhdellä (funktio)näppäimen painalluksella esimerkiksi ajanvarauksesta tai muilta ammattikorteilta niin, että niissä esillä olleen asiakkaan tiedot ovat esillä myös esiin tulevassa ammattikortissa. Kunkin ammattikortin ruutu on jaettu kahteen osaan. Yläosassa näytetään potilaan henkilötiedot. Alaosassa ovat ammattialaan liittyvät tiedot. Asiakkaan henkilötietoja voi muuttaa P-näppäintä painamalla esiin tulevassa henkilötietokortissa. Ammattiosan tietoja voidaan täyttää kolmella eri tavalla: ENTER Painetaan aina kun potilaalle luodaan uusi kortti ja aikaisemmin täytetty kortti halutaan siirtyväksi automaattisesti historiatietoihin. Kortti on esitäytetty potilaan vanhan kortin tiedoilla. CTRL_ENTER Painetaan aina kun halutaan muuttaa esillä olevaa korttia. VÄLILYÖNTI Kuten Enter-näppäin, mutta kortti ei ole esitäytetty. Ammattikorteilla on useita kenttiä, joissa teksti saadaan esiin aiemmin mainitulla palkkihaulla. Erikoista niiden osalta ammattikorteilla on, että useimpia niistä voidaan täydentää - vielä ruudulle poimimisen jälkeen - yhteensä kuitenkin korkeintaan 30 merkkiä käsittäviksi. Mikäli ohjelmiston käyttäjä on ajanvarauksen kohteena ja hän on mennyt omalla salasanallaan ohjelmistoon, ohjelma näyttää ammattikortille siirryttäessä hänen päiväohjelmansa ja seuraavan asiakkaan ruudun keskelle ilmestyvässä valikossa. Seuraavan asiakkaan tiedot saa tällöin ko. ammattiruutuun painamalla enter. Edellä mainitun asiakasvalikon ja aikataulunsa hän saa uudelleen esiin esc-näppäimellä (edellisen asiakkaan kortin käsiteltyään ja tallennettuaan). Seuraava potilas valitaan taas enternäppäintä painamalla. Potilas, joka ei tule ajanvarauksen kautta, haetaan Haku- toiminnolla. Jos potilasta ei ole asiakaskortistossa, lisäys voidaan tehdä kortistoon painamalla Insert-näppäintä. delnäppäimellä poistetaan esillä oleva kortti. Tulostevalikon saa esille F9-näppäimellä. Muut ammattikorttien toiminnot käyvät ilmi ammatikorttiruudun alareunasta. YRITYS- JA YHTEYSTIETOKORTISTO Kortistossa ylläpidetään tietoja yrityksen liikeyhteyksistä ja laskutettavista yrityksistä. Ohjelmaan mentäessä ruudulle ilmestyy valikko, jossa näkyy Yrityksen nimi, Toimiala, yhteyshenkilön Nimi ja Ammatti. Painettaessa edellä isolla alkukirjaimella merkittyjen "hakuavainten" alkukirjainta, ohjelma hakee halutun kortin ja lajittelee valikon käytetyn hakuavaimen mukaisesti. Insert-näppäimellä lisätään uusi kortti, Ctrl_Enter -painalluksella muutetaan esillä olevaa korttia ja DEL-näppäimellä poistetaan esillä oleva kortti. KASSA- JA LASKUTUS Kassa-ohjelmisto on tarkoitettu palvelemaan sekä nopeaa myyntitapahtumaa että tilausten, maksujen ja laskujen tekemiseen, ylläpitämiseen ja tilastointiin. Kassaohjelmisto-osa on jaettu edelleen kahdeksaan alaohjelmaan:

10 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 8 1. Käteis- ja laskutusmyynti-ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi luotaessa ja dokumentoitaessa uusia myyntitapahtumia, jotka maksetaan käteisellä, laskulla, (osamaksulla), pankki- tai luottokorteilla. Tapahtuman kirjaaminen etenee seuraavasti: a. Merkitään myytävät tuotteet; näppäimistöltä tai viivakoodin lukulaitteella syöttäen. b. Annetaan maksutapa painamalla sen määrittävää funktionäppäintä, joka on merkitty ruudun oikeaan yläkulmaan. Jos maksutapa on (F4) Lasku (tai osamaksu), ohjelma siirtyy kysymään asiakastietoja ja ne saatuaan laskutusperusteiden (saamisten) määritysruutuun. Kun sen kentät on täytetty, painetaan Ctrl_Enter. Jos asiakas haluaa maksaa usealla maksutavalla (esim. käteinen ja pankkikortti) valitaan maksutavaksi lasku ja syötetään eri maksutavat heti maksetuiksi laskun eriksi. Käteistapahtumassa voi F1-näppäintä uudelleen painamalla käyttää vaihtorahalaskuria. c. Kun maksutaparuutu on valittu, ohjelma kysyy mikä tuloste tulostetaan. Tuloste on aina valmiiksi kohdallaan, annetun maksutavan määrittämänä. Jos sitä ei ole tarvetta vaihtaa muuksi, painetaan Enter, jolloin se tulostuu yrityksen käyttämälle lomakkeelle (kuitit myös erikseen kuittipaperille). 2. Uusi tilaus-ohjelmalla luodaan kaikki uudet tilaukset (optikkoliikkeissä lähinnä silmälasi- ja piilolasikaupat). Tapahtuma käsitellään muuten periaatteessa kuten maksutapahtuma, mutta ohjelma kysyy ensimmäisenä asiakkaan. Päätuote-kenttään syötetyn tiedon perusteella ohjelma jatkaa kysymään hiomo- tai piilolasikorttiin siirtyviä tietoja. Maksutapaa ei määritellä, vain myyjä annetaan. Tulosteeksi saa tilausvahvistuksen (työpussin) tulosteohjauksessa määritetyssä muodossa. 3. Poimi vanha tilaus-ohjelmalla haetaan aikaisemmin tehty tilaus. Koska samalla asiakkaalla saattaa olla useampia tilauksia, on oikea tilaus määritettävissä esimerkiksi tilausnumeron perusteella. Löydetystä tilauksesta muodostuu maksutapahtuma, jonka käsittely noudattaa täsmälleen samaa mallia kuin kohdassa 1. esitetty Käteis- ja laskutusmyynti. 4. Katselu, muutos, hyvitys-ohjelmalla voidaan muuttaa aikaisemmin tehtyjä laskuja, maksuja ja tilauksia. Jos maksusta tai laskusta halutaan tehdä hyvitys, se tehdään tällä ohjelmalla. Ohjelma poimii haluamasi vanhan tapahtuman ruutuun. Muutostapahtuma on aivan samanlainen kuin tekisit uutta tapahtumaa, erona on vain, että kentät ovat esitäytettynä. Myös kuitit ja laskut saadaan tulostettua tätä kautta uudestaan (aloittaen F9:llä). 5. Päivän kassa ohjelma laskee valitun päivän kassatapahtumat ja erittelee ne eri maksutapojen mukaan. Huomioi myös laskureskontran ja kassakirjan tapahtumien vaikutuksen kassatilanteeseen. 6. Tilausten valvonta- ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi tilausten, niiden valmistumisen, niiden laskutuksen ja laskujen maksamisen seurantakalenterina. Laskutusvalmius-ohjelmaa ei ole välttämätöntä käyttää lainkaan optikkoliikkeissä, koska silmälasitilausten valvonta tapahtuu hiomokortin merkintöjen kautta. Ohjelmassa annetaan tapahtumille merkintä niiden "tilasta" (esim. * = laskutusvalmis). 7. Saamisten seuranta-ohjelmalla seurataan kaikkia niitä saamisia, jotka syntyvät ohjelmassa 1. (Käteis- ja laskutusmyynti) kun maksutavaksi on valittu lasku. Saamisten seurannassa on siis luotujen laskutapahtumien

11 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 9 erät (itse laskutapahtumat "tallentuvat" kohtaan 4. Katselu, muutos, hyvitys). Saamisluettelo voidaan lajitella haluttuun järjestykseen maksajan nimen, laskujen numeron, laskun päivämäärän, eräpäivän tai maksupäivän mukaan. Näin sitä voidaan käyttää löytämään nopeasti esimerkiksi karhulaskujen lähettämistä varten laskut, joista olisi pitänyt eräpäivän mukaan saapua maksu. Samoin tässä "kuitataan" saapuneiksi maksut, jotka ovat saapuneet pankkitileille ja tarkistetaan niiden oikeellisuus. Myös maksetut laskut pysyvät luettelossa. 8. Kassakirja-ohjelmalla tehdään kirjanpitoon päivittäin laadittavaksi vaadittu kassakirja = kassakladi. Kassakirja jakautuu kahteen osaan. Suoraan tehtävinä vienteinä viedään ne kassatapahtumat, jotka eivät liity kassaohjelman muissa osissa tehtäviin myynteihin, esimerkiksi kahvitarvikkeiden ostot. Muissa osissa tehdyt kassatapahtumat viedään siirtoina kassakirjaan - yhdellä toimenpiteellä = kassakirjan Automaattipäivityksellä - kunkin työpäivän lopussa. Suorista kassakirjaan vienneistä on huomattava, että jokaiseen vientiin merkitään (käteiskassan vastatiliksi) yksi tilinumero tai tilin nimi (tai numero ja nimi) = tili jota kassan vastatilinä veloitetaan tai hyvitetään. Suoraan, ostoa koskevaan, vientiin merkittävä summa merkitään aina Kredit- puolelle. Yleensä suorina vienteinä vietävissä tapahtumissa kassasta otetaan rahaa. Jos siihen (poikkeuksellisesti) pannaan rahaa, summa merkitään Debet- puolelle. Huom! Käytettävät tilinumerot pitää sopia kirjanpitäjän kanssa. VARASTO JA INVENTAARIO Varasto Varasto-ohjelmistoon talletetaan kaikkien myytävien tuotteiden ja myös työsuoritusten tuotetiedot. Varasto-ohjelmisto toimii parina kassa- ja laskutusohjelmiston kanssa. Esimerkiksi myyntitapahtumaruutuja täytettäessä tuoteryhmä- ja tuotenimet viittaavat varasto-ohjelmassa annettuihin nimikkeisiin. Myyntitapahtumassa myytävä tuote tulee aina merkityksi otettavaksi tuotevarastosta. Varasto-ohjelmisto myös valvoo varastossa olevien tuotteiden määrää ja antaa (haluttaessa, annettuun hälytysrajaan perustuen) hälytyksen myyjälle merkiksi varaston täydentämisen tarpeesta. Tuotekortit haetaan käsiteltäviksi varastossa esim. tuotenumeron tai tuotteen nimen mukaisesti. Tuotevarastoon tehtävät merkinnät lisäyksistä on hyvä tehdä aina ostotapahtumina, jolloin ohjelmistolla saa esimerkiksi tarkasteltua, mitä jostakin tuotteesta pari kolme vuotta sitten maksettiin ja millä hintaa sitä myytiin. Inventaario Varasto-ohjelman kautta pääsee Inventaario-toimintoon. Inventaario on tehty erittäin nopeaksi käyttää. Periaatteena on, että kaikkia liikkeen atkverkossa riittävän lähellä varastoa olevia koneita käytetään siten, että koneella oleva henkilö lyö sisään tuotenumeroita ja kappalemääriä, joita varastohyllyjen äärellä olevat henkilöt ilmoittavat tuotteisiin tai tuotehyllyihin kiinnitettyjen tuotelappujen avulla. Tuotteet on mahdollista syöttää inventaarioon myös viivakoodin lukijaa käyttäen. Uutta inventaariota aloitettaessa on äärimmäisen tärkeätä, että vanha inventaario "tyhjennetään" valitsemalla Tilastot, eräajot ohjelmassa kohta 64. Aloita uusi inventaario ja antamalla uudelle inventaariolle aiemmista poikkeava tunnus. Ellei sitä tehdä, tehtävä inventaario

12 1.Ohjelmistojen tärkeimmät toimintaperiaatt... DAPAL KÄYTTÖOPAS 10 kasautuu vanhan inventaarion päälle ja vääristää varastotilanteen. Huom! Kun uusi inventaario aloitetaan em. toiminnolla, on poistuttava Dapal-ohjelmistosta kaikilta muilta työasemilta (aloituksen jälkeen voi inventaariota ryhtyä syöttämään myös muilta työasemilta!). Inventaariosta on tarkempi ohje varastoa käsittelevässä osassa. OSTOT JA HINNOITTELU Ostot ja hinnoittelu ohjelmassa kirjataan ostotapahtumat ja hinnoitellaan myytävät tuotteet. Ohjelmassa voi erikseen valita tekeekö pelkän hinnoittelutapahtuman (1.Hinnoittelu) vai haluaako merkitä tarkemmat ostotapahtumatiedot (2.Ostojen seuranta). Hinnoittelun jälkeen tuotetiedot siirtyvät Varasto-ohjelmaan ja ohjelma tulostaa tuotteille hintalaput. Ostojen seuranta ohjelmaa voi käyttää täydellisenä ostoreskontraohjelmana edellyttäen, että ohjelmaan syötetään kaikki liikkeessä tehtävät ostot ja että ne kaikki kohdistetaan kirjanpitäjän kanssa sovituille ostotileille. TILASTOT JA ERÄAJOT Tilastot ja eräajot ohjelmassa saa ajettua lukuisan määrän erilaisia tilastotulosteita myynninseurannan, kirjanpidon yms. yms. tarpeisiin. Siellä määritetään myös ohjelmistoa käyttävän yrityksen vakiotiedot (kohdassa 92. Tulosteiden teko, vakiot). Ohjelman kautta määritellään myös tulosteiden muodot ja mitkä kentät eri ohjelmaruuduista poimitaan tulosteisiin. Tilastot ja eräajot ohjelman käyttöoikeudet on syytä antaa yleensä vain parille sen käyttöön "vihitylle" henkilölle.

13 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS AJANVARAUS 2.1 Ajan varaaminen ja tehtyyn ajanvaraukseen liittyvät toiminnot TIETTYYN AMMATTI- TAI MUUHUN KOHDERYHMÄÄN KOHDISTUVAN AJAN VARAAMINEN - AIKAHAKU Asiakkaalle sopivan ajan etsiminen A Paina A. Esiin ilmestyy pieni (sininen) ruutu, jonka kysymyksiin vastaamalla saat esiin kaikki kyseeseen tulevat ajat: Toimi: Kirjoita se nelimerkkinen tunnus, joka kyseiselle ammatti- (kohde-) ryhmälle on merkittynä. (Esimerkiksi: lääkäri = LÄÄ1, optikko = OPT1, huone = HUO1 jne.) Ellet muista tunnusta varmasti oikein, paina vain sen alkukirjain ja Enter, etsi oikea kohderyhmä valikosta ja paina Enter. Päivä: Kello: Vapaat/Ilta/Kaikki: V Jos päivä, johon varaus halutaan on tässä kuussa, kirjoita päivän numero (kuukautta ja vuotta ei tarvita) ja paina Enter. Kuluvan päivän saa antamalla minkä tahansa kirjaimen ja Enter. Jos kelloajalla on merkitystä, kirjoita kelloaika, jonka jälkeen varaus on mahdollinen; muussa tapauksessa paina välilyönti ja Enter. Paina V, jolloin ohjelma hyppää ajanvaraustaulukkoon ensimmäiseen annettua aikaa ja kohderyhmää koskevaan vapaana olevaan aikaan. Kursoritangon alapuolella ovat nyt peräkkäin tarkasteltavissa kohteittain kaikki aikakalenterin (alempana kohdassa VARATTAVIEN AIKOJEN MÄÄRITTÄMINEN VARAUSKOHTEILLE mukaan) avulla muodostetut, valittua kohderyhmää koskevat, annetun ajan jälkeiset vapaat ajat. Valitsemalla K- olisit saanut näytölle myös varatut ajat. Valinnalla A saat vapaat aamuajat (klo 8-12), P vapaat päiväajat (klo 12-16) ja I vapaat ilta-ajat (klo 16-20). Aseta kursoritanko (nuoli- tai ja PgDn- näppäimiä käyttäen) asiakkaalle sopivan ajan kohdalle. Ajan varaaminen asiakkaalle V Kun kursoritanko on asiakkaalle sopivan ajan kohdalla, paina uudelleen V. Kursori hyppää ajanvarausruudun alaosassa olevaan asiakasruutuun. Huom! Enter-näppäin toimii myös suoraan V:n asemasta varauksen aloittamiseksi. Nimi Kirjoita asiakkaan nimi järjestyksessä sukunimi etunimi (esim. "MEIKÄLÄINEN MATTI"). Paina Enter. Ohjelma hyppää asiakasvalikkoon, josta voit tarkistaa mm. onko asiakas jo syötetty asiakaskortistoon. Huom. Jos asiakkaan tiedot ovat jo täydellisenä rekisterissä, paina Enter, jolloin kursori hyppää suoraan kohtaan Tulosyy. Vaikka asiakkaan tietoja ei vielä olisi rekisterissä, voit (nimen oikeellisuudesta varmistuttuasi) jatkaa nopeassa tahdissa edelleen: Paina INS. Hetu, Osoite, Posti Puhelin Kohdat ovat tässä vaiheessa vähemmän merkityksellisiä ja jätetään yleensä vielä täyttämättä. Siirry näiden ohi painamalla Enter. Asiakkaan puhelinnumero on syytä merkitä (esim. esteen ilmoittamista varten).

14 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 12 Tulosyy Varaaja Tila, Eur Ctrl_Enter Varaamisen tarkoitus. Yleensä tärkeä merkitä (etukäteisvalmisteluja tms. varten). Koska samat tulosyyt toistuvat jatkuvasti, myös ne ovat valikossa. Lisätessäsi (Insertpainalluksella aloittaen) muista kirjoittaa merkitsevin sana ensimmäiseksi. Varausmerkinnän tekevän henkilön tunnus. Jätetään varauksen kirjaamisen yhteydessä tyhjiksi. Varaus tulee tehdyksi (tallennettua) vasta tällä painalluksella. Huom! Mikäli ruudun alaosan tietoja täytyy korjata tallennuksen jälkeen, tapahtuu se aloittaen Ctrl_Enter painalluksella (muutos). Korjatut tiedot tallennetaan samaten Ctrl_Enter painalluksella. AJAN VARAAMINEN NIMETTYYN KOHTEESEEN (TIETYLLE LÄÄKÄRILLE TMS.) - KOHDEHAKU Asiakkaalle (ja kohteelle) sopivan ajan etsiminen K Paina K. Esiin tulee pieni (sininen) ruutu, jonka kysymyksiin vastaamalla saat esiin kaikki kyseeseen tulevat ajat. Kohde: Ammat: Kirjoita varauskohteen kolmimerkkinen tunnus ja paina Enter. Ellet muista tunnusta varmasti oikein, paina vain sen alkukirjain ja Enter, etsi oikea kohde esiin tulevasta valikosta ja paina Enter. Kohderyhmä; tulee automaattisesti esiin valitun kohteen täsmentämänä. Päivä:, Kello:, Vapaat/Kaikki (V/K): Kohdat täytetään tai jätetään täyttämättä täysin samoin kuin edellä. Kursoritanko asettuu nyt ajanvaraustaulukossa osoittamaan annetusta ajankohdasta alkaen nimenomaan edellä valitun kohteen aikoja. Jos painoit lopuksi K, kursoritangon alapuolella näkyvät kohteen kaikki, myös varatut ajat. Jos painoit V, vain vapaat ajat näkyvät. Aseta kursoritanko asiakkaalle ja kohteelle sopivan ajan kohdalle. Varsinainen ajan varaaminen asiakkaalle tapahtuu täysin samoin kuin aiemmin on selostettu. 2.2 Muut ajanvarausruudun perustoiminnot "Nimihaku" N Nimihaun avulla saa selville milloin tietylle asiakkaalle on varattuna aikoja. Painettaessa N, esiin tulee pieni (sininen) ruutu "Nimi". Kirjoita asiakkaan sukunimestä niin monta kirjainta kuin katsot tarpeelliseksi ja paina Enter. Ohjelma järjestää asiakkaiden nimen (tai nimisarakkeelle etuliitteellä merkittyjen selitetekstien) mukaiseen aakkosjärjestykseen kaikki ajat, joissa "Nimi"- sarakkeella on tekstiä. Kursoritanko asettuu ensimmäiseen varaukseen, jossa "Nimi"-sarakkeen tekstissä on annettuja kirjaimia vastaava alku. Hakuruutuun voi merkitä 10 merkkiä. Kahdeksan (tai vähemmän) kirjainta käsittävissä nimissä voi siis käyttää apuna myös etunimen alkua. Jos asiakkaissa on paljon saman (yli kahdeksan merkin mittaisen) sukunimen omaavia, oikean nimen löytää nopeimmin, jos tietää henkilötunnuksen tai syntymäajan (Hae Sotu). Useimmiten haetaan kuitenkin asiakas kohdalle kuluvan ajan perusteelle (haetaan ko. kohteen kuluvat ajat esille; Aika tai Kohde haku), sillä asiakkaan tietoja käsitellään useimmiten samaan aikaan kuin aika on varattuna. Ajanvarauksesta olevat turhat (vanhat) varaukset on mm. nimihaun helpottamiseksi syytä poistaa mahdollisimman usein (Delete, Kohteen vanhoja aikoja).

15 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 13 "Potilaskortti" Täyttö ajan varanneen asiakkaan (potilaan) saapuessa N/A/K Etenkin, kun ajan varaaminen on tehty puhelimitse, uudelta asiakkaalta on saatettu ottaa hyvin puutteelliset henkilötiedot. Kun potilas (asiakas) saapuu, täydennetään tarvittavat tiedot "Potilaskorttiin" (=asiakaskortti). Paina ensin N. Kirjoita tarpeellinen määrä kirjaimia potilaan nimestä, paina Enter ja aseta kursoritanko potilaan nimen ja varatun ajan kohdalle. Voit myös hakea asiakkaan varauksen aiemmin selostettujen Aika- tai Kohdehakujen avulla (anna tällöin päivämäärään ja kellonaikaan jokin kirjain ja Enter näin saat nopeasti kuluvan hetken ruudulle). P Paina P. Täytä potilaskortti oppaan Asiakaskortistoa käsittelevässä kohdassa annettujen ohjeiden mukaan. Talleta painamalla Ctrl_Enter. Kursoritanko tulee uudelleen esiin ko. ajanvarauksen kohdalle ja kursori vilkkuu ruudun vasemmassa alanurkassa. "Tilakoodi" Täyttö asiakkaan saavuttua ja kun asiakaskortti on täydennetty T Kun potilastiedot on täydennetty ja tallennettu, tarkista vielä ruudun alaosasta, että kaikki tarvittavat tiedot (mm. tulosyy) on merkitty ja paina T. Huom. S tai muu sovittu kirjain Mikäli joku tarvittava tieto on merkitsemättä, paina ennen T-painallusta vielä Ctrl_Enter. Voit tällöin vielä täydentää tai korjata ruudun alaosassa esitettyjä potilastietoja. Täydentämisen jälkeen tallenna uudella Ctrl_Enter- painalluksella. (Täydennykset taltioituvat tällöin myös asiakaskorttiin). Jotta vastaanottoa suorittavan lääkärin, optikon tms. ei tarvitse esim. poistua huoneestaan tarkistamaan onko potilas saapunut, vastaanottoavustaja (asiakastiedot täydentänyt henkilö) merkitsee ajanvarausrivin viimeiseksi merkiksi etukäteen sovitun kirjaimen tai erikoismerkin. Esimerkiksi: S = saapunut K = saapunut, potilaalla kiire... jne. Vastaanottoa suorittava voi saapumismerkinnän havaittuaan antaa samassa kohdassa tietoja, toimenpidekäskyjä tms. vastaanottoavustajalle, esimerkiksi: L = "Laita tipat!" O = odotusaika pitenee... jne. ja vastaanottoavustaja voi puolestaan sen jälkeen ilmoittaa T = "Tipat on asetettu" tai + = "Potilaalle ilmoitettu, voi odottaa pitempäänkin" jne. "Lisäaika" L Käyttö esim. useamman aikajakson varaamisessa Ajan varaus ja selitteet voidaan kopioida seuraavan vapaan ajan kohdalle. Tämä edellyttää, että kohde ja päivämäärä pysyvät samoina. Paina L ja K, jolloin asiakkaan nimi (tai selite) kopioituu seuraavan vapaan ajan kohdalle. Extra E Paina E. Esiin tulee (harmaa) "Extra"- ruutu. Ruutu on tarkoitettu välineeksi, jolla eri työpisteissä toimivien henkilöiden välillä voi välittää asiakasta koskevia lyhytaikaiseksi tarkoitettuja viestejä. "Extra"- tieto on siis usein syytä poistaa sen jälkeen, kun viimeinen ko. tietoa tarvitseva henkilö on ammattikorttinsa täyttänyt. Extra- ruudun saa näkyviin samanlaisena kaikilla ammattikorteilla. Ammattikorteilla on annettua Extra- tietoa osoittamassa ruudun oikeassa alanurkassa olevassa pikkuruudussa E- kirjaimen kohdalla se päivämäärä, joka on merkittynä Extra- ruutuun. Päivä: Päiväviitettä varten. Jos päivä on sama kuin kirjoittamispäivä, paina jotakin kirjainta ja Enter.

16 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 14 Kaksi tyhjää riviä: Vapaata tekstiä varten. Kaksi riviä palkkihakuvalikoista poimittavaa tekstiä varten. Tarkoituksena lähinnä mahdollistaa usein toistuvien, vastaanottoa suorittavalle lääkärille, optikolle, tms. ilmoitettavaksi tarpeellisten, potilaan tilaa, käsittelyn kiireellisyyttä tms. tietojen esittäminen helposti ja nopeasti esiin saatavassa muodossa. Koodeilla varustetut tekstit etsitään valikosta ja uudet lisätään niihin tavanomaiseen tapaan, Insert- painalluksella aloittaen. Huom! Maksu M Maksutositteet Ajanvaraustaulukossa oltaessa tieto, että ko. potilaan (asiakkaan) "Extra"- ruudulle on kirjoitettuna tekstiä, ilmenee siitä, että ruudun alareunassa opastekstin Extra-sanan x- kirjain näkyy kapiteelina ja punaisena (EXtra). Jos lääkäri on lääkärikorttia täyttäessään tehnyt toimenpiteitään vastaavan maksumerkinnän lääkärikortille, on potilaalta perittävän maksun summa näkyvissä ajanvaraustaulukossa ko. potilaan kohdalla Eur-sarakkeessa. Yrityksen kassalla aloitetaan ajanvaraustaulukossa esitettävän maksun periminen painamalla M. Kursori alkaa vilkkua ko. asiakkaan Eur-rivillä. Summan voi vielä muuttaa, mutta mikäli se on oikein, paina Enter. Seuraava kenttä on tarkoitettu toimistopalkkion merkitsemistä varten, paina Enter. Viimeiseen sarakkeeseen ilmestyy (punainen) tyhjä "palkki" maksutavan merkitsemistä varten. Kirjoita maksutavan tunnus täsmällisesti tai pari ensimmäistä kirjainta ja valitse se listasta. Valitse haluamasi maksutosite-tuloste esiin avautuvasta tulostevalikosta. Lopuksi paina ESC. Vinkki: Jos liike haluaa syöttää lääkäri- ja/tai toimistopalkkiot kassaohjelmaan (eli liikkeen myynniksi), voidaan tähän käyttää nopeutuksena 1- ja 2- näppäimiä. 1-painikkeella saadaan lääkäripalkkio siirrettyä kassaan ja 2- painikkeella toimistomaksu. Tämän toiminnon aktivoimiseksi tulee ohjelmiston ohjauskoodeihin (Tilastot eräajot -> 9 Apuohjelmat -> 9.2 Tulosteiden teko, vakio -> Vakiot ja oletukset -> Muita ohjauskomentoja) määritellä jokaiselle lääkäritunnukselle oma koodi (selitteeksi tuotenumero ja tunnukseksi toimistomaksussa axxx ja lääkäripalkkiossa bxxx, jossa XXX on lääkärin kolmimerkkinen tunnus. Huom! a ja b kirjoitetaan pieninä ja lääkärin tunnus isoilla kirjaimilla). 2.3 Varattavien aikojen määrittäminen varauskohteille VARAUSKOHTEEN LISÄÄMINEN Ajanvarauksen kohteena voi olla yhtä hyvin tiettyyn ammattiryhmään kuuluva ihminen kuin tietyn tyyppinen huone tai tiettyyn laiteryhmään kuuluva laite. Kohteen lisääminen Henkilöstörekisteriin Ajanvarauksen kohteina ovat useissa yrityksissä henkilöt. Heidät merkitään henkilörekisteriin heti yrityksen palvelukseen tullessaan. Menettely on selvitetty oppaan Tilastoja ja eräajoja käsittelevässä luvussa kohdassa 91. Henkilöstö. Kohteen lisääminen ajanvarausohjelmistoon INS Ajanvarauksen kohteen on oltava merkittynä ajanvarausohjelmiston kohdevalikossa. Lisääminen aloitetaan, kuten aikojen lisääminen jo kohderekisterissä olevalle kohteelle, painamalla ajanvarausohjelmistossa oltaessa INS. Esiin tulee ruudun alareunaan teksti: (Lisäys) uusiaika Kalenterin_mukaisesti Selite.

17 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 15 K Tunnus Paina K. (Kohde voidaan lisätä ajanvarausohjelmiston kohderekisteriin vain kohdassa Kalenterin_mukaisesti). Esiin tulee kohdevalikko. Kun kyseessä on uusi kohde, sitä ei vielä löydy valikosta. Paina INS. Kursori hyppää AIKAKALEnterI- taulukossa kohtaan Tunnus (ohjelma ottaa aikakalenterin pohjaksi sen kalenterin, jonka kohdalla valikossa INS painettiin). Jos kohde on henkilö ja siis henkilöstörekisterissä, kirjoita täsmällisesti kolmimerkkinen tunnus, joka kohteelle annettiin Henkilöstörekisterin kohdassa Tunnus. Paina Enter. Kirjoita kohteen nimi tunnuksen perään. Paina Enter. Kursori hyppää kohtaan Toimi. Jos kohde on huone, laite tai esim. yleisnimike 'optikko' tms., ehdota sopivaa kolmimerkkistä tunnusta ja paina Enter (tunnus ei saa olla jo käytössä oleva henkilön tunnus). Kirjoita tunnusta vastaava kohteen selväkielinen nimi. Paina Enter. Kursori hyppää kohtaan Toimi. Toimi Kohtaan haetaan valikosta se ryhmänimike, joka soveltuu ko. kohteelle. Tämän ammatti- tai ryhmänimikkeen kolme ensimmäistä kirjainta tulevat näkyviin ajanvarausluetteloon osoittamaan sitä kohderyhmää, johon varattava kohde kuuluu. Anna siis niin tarkka ryhmänimi kuin on tarpeen. Esimerkiksi: Lääkäri, Optikko, Hioja; Huone, Leikkaussali, Tutkimushuone; Laite, Tlaite, Mittalaite. Ellei aikakalenterin muodostaminen kohteelle ole tässä vaiheessa tarpeen, tallenna kohteen tiedot sisältävä aikakalenteri-pohja painamalla Ctrl_Enter. Huom! Vastaa ei aikojen lisäykseen. VARATTAVIEN AIKOJEN MUODOSTAMINEN Yksittäisen varattavan (tai varatun) ajan lisääminen INS Ruudun alareunaan ilmestyy rivi: "Lisää: uusiaika Kalenterin_mukaisesti Selite. A Kohde Päivä Aika Selite Paina A. Esiin tulee pieni (harmaa) ruutu: "Varattavan ajan lisäys". Kirjoita kohteen tunnus täsmällisesti tai ensimmäinen kirjain ja paina Enter, jolloin kohde etsitään valikosta. Jos aika koskee tätä päivää, kirjoita joku kirjain ja paina Enter. Muita päiviä koskevissa kirjoita riittävät numerot ja paina Enter. Kirjoita alkamis- ja (jos tarpeen) päättymiskelloaika. Ellei kelloajoilla ole merkitystä, ne voi myös jättää pois. Jos kyseessä on esim. jokin tilaisuus, jota varten kohde (esim. huone) varataan, kirjoita tilaisuuden nimi. Jos kyseessä on varattavan ajan lisääminen, jätä kohta tyhjäksi. Ctrl_Enter tallentaaksesi. Jos lisäsit varattavan ajan, voit tehdä varauksen siihen heti (aloittaen Enter tai V). Selitteen lisääminen tai muuttaminen yksittäiseen aikavarausmerkintään INS Edellyttäen, että aikaa ei ole varattu asiakkaalle (potilaalle), ajanvaraustaulukossa olevan aikamerkinnän kohdalle voidaan (asiakas/potilas- kohtaan) merkitä mielivaltaista tekstiä sisältävä selite. Paina INS. Ruudun alareunaan ilmestyy teksti: "Lisää: uusiaika Kalenterin_mukaisesti Selite. S Paina S. Kursori hyppää sen ajan kohdalla, jossa olit, asiakas-(potilas-) sarakkeelle. Voit kirjoittaa kursoritangon tummennuksen pituisen selitetekstin. Jos kohdassa on jo aikaisemmin tekstiä, uusi teksti kirjoittuu sen päälle. Jos haluat vain korjata entistä

18 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 16 tekstiä, paina INS, jonka jälkeen kirjoitettavat kirjaimet kirjoittuvat olevien kirjainten väliin (jos kirjoitetun tekstin kokonaispituudessa on tilaa). Tallenna Enter-painalluksella. Huom! Mikäli aika on varattu asiakkaalle, ohjelma ei anna kirjoittaa selitetekstiä, ellei varausta ensin poisteta. Aikojen lisääminen aikakalenterin avulla INS Paina INS ja K ja valitse varausten kohde esiin tulevasta valikosta. (Mikäli kohde ei ole valikossa, se on lisättävä kuten ylempänä on selostettu). Paina Enter. Kursori hyppää aikakalenteripohjalle kohtaan Tunnus. Paina niin monta kertaa Enter, että kursori hyppää kohtaan Selite. Selite Päivät Mikäli tälle samalle kohteelle on tarpeen muodostaa useampia erilaisia kalentereita, esimerkiksi jos vastaanottoajat (kohteen käyttöajat) vaihtelevat eri päivinä, kirjoita normaaleista poikkeaville selite, joka ilmaisee mikä kalenteri on kyseessä. (Esim: VIIKONLOPPU, TORSTAISIN jne.). Paina Enter. Kirjoita ne aikavälit, joille tämän kalenterin mukaiset ajat nyt lisätään ko. kohteelle varattaviksi ajoiksi. Esimerkiksi: 1.5 Enter 30.6 Enter 13.8 Enter 30.9 Enter, jolloin muodostuu taulukko: Päivät: Kun aikavälit, joille haluat nyt merkitä varattavissa olevat ajat, on merkitty, paina kaksi kertaa PgDn. Kursori hyppää kohtaan Pois. Pois: (päivä+aika) Voit merkitä korkeintaan 10 yksittäistä päivää ja niissä kelloaikaa, jotka sattuvat kohdassa Päivät merkityille aikaväleille. Kun ohjelma muodostaa varattavissa olevat ajat (kalenterin tallentamisen yhteydessä), näille ajoille ei tule merkityksi varattavissa olevia aikoja. Huom! Poissaolopäivien lisäksi on merkittävä myös kelloaikavälit, joita poissaolo koskee. Jos kohde on poissa koko päivän, merkitse alkuajaksi kohdan Kellonajat ensimmäinen aika ja loppuajaksi viimeisen päättymisaika. Turhat ja väärin merkityt ajat saat poistetuksi painamalla ko. ajan kohdalla välilyönti ja Enter. Kun olet kirjoittanut viimeisen poissaoloajan, paina PgDn. Kursori hyppää kohtaan Viikko. Viikko: Jaksotusväli: Kellonajat: Varattavissa olevat ajat (edellä kohdissa Päivät ja Poissa määritetyillä aikaväleillä ja alempana kohdassa kellonajat ilmoitettaville kelloajoille) muodostuvat vain niille viikonpäiville, joiden kohdalla on tähti *. Tähden saa merkittyä mitä tahansa kirjainta painamalla ja poistettua välilyönnillä. Anna minuutteina varauskohteen normaali "vastaanottoaika" kullakin varauskerralla (korkeintaan 60 min). Kirjoita kohteen päivittäisen "vastaanoton" alkamisaika ja paina Enter. (Jos alkamisaika on täyden tunnin kohdalla, riittää tunti ja Enter). Käyttöjakson (vastaanoton) päättymisaika tulee samalla ruutuun edellä annetun jaksotusvälin mukaisesti ja kursori vilkkuu päättymisajan jälkeisen kirjaintilan kohdalla. Voit kirjoittaa päättymisajan perään yhden selitekirjaimen tai merkin. Paina Enter.

19 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 17 Mikäli kohteen seuraava käyttöjakso alkaa välittömästi edellisen päättyessä ja jatkuu annetun jaksotusvälin mukaisena, voit täyttää kaikki käyttöajat pitämällä Enterpainiketta alhaalla siksi kunnes päivän viimeinen käyttöaika (vastaanottoaika) tulee ruutuun. (Selitekirjaimet voit lisätä sen jälkeen,kun kaikki aikajaksot on merkitty). Selitekirjain aikajakson perässä: Ruokatunnit, kahviajat jne. voit merkitä selitekirjaimella tms. merkillä niitä koskevien aikajaksojen perään. (Ajanvarausluetteloon ko kohdalle tulee annettua kirjainta vastaava selväkielinen teksti). Jos kirjoitat selitekirjaimen kohdalle kirjaimen tai merkin, tulee sen olla käytössä selitevalikossa. Jollet ole käyttämästäsi tunnuksesta aivan varma, voit painaa ko. ajan kohdalla F2 ja antaa tunnuksen. Jos selite on merkittynä selitevalikkoon, ohjelma hyväksyy sen Enter- painalluksella. Jos sen sijaan kirjoitat kirjaimen, jota vastaavaa selitettä ei ole valikossa, ohjelma siirtyy Enter- painalluksella selitevalikkoon. Mikäli valikosta ei löydy valmiina tarkoittamaasi selitettä, voit lisätä sen Insert- painalluksella aloittaen. Huom! Voit muuttaa kesken kalenterin laatimisen jaksotusväliä (palaamalla kohtaan Jaksotusväli esim. PgUp- näppäimellä). Muutos vaikuttaa seuraavan tyhjänä olevan jakson alkamisajan merkitsemisestä alkaen. Voit myös muuttaa minkä tahansa yksittäisen aikajakson pituutta. Mikäli edellä sanottuja muutoksia tehdään sen jälkeen, kun vastaanottoaikoja koskeva taulukko on laadittuna muutoskohtaa pidemmälle, on otettava huomioon, että korjataan myös muutettuja aikoja seuraavat jaksot todellisia aikoja vastaaviksi. Usein pääsee tällöin helpoimmalla poistamalla kaikki jäljempänä olevat ajat (välilyönti - Enter- painalluksia vuorottelemalla) ja muodostamalla ajat uudelleen (siirtymällä viimeisen merkityn ajan kohdalle ja painelemalla Enter- näppäintä, mikäli jaksotusvälin on määritetty sopivaksi). Ctrl_Enter Aikakalenterin tallentaminen aloitetaan Ctrl_Enter- painalluksella. Ohjelma kysyy tällöin: "Lisää uudet ajat ajanvaraukseen (K/E). Vastataan k tai e. K-vastauksella ohjelma alkaa lisätä aikoja ajanvarausluetteloon. Ohjelman edistyminen on nähtävissä ruudun alareunassa. Kun kaikki ajat on lisätty, ohjelma palaa valikkoon, josta on vielä nähtävissä kohde, jolle ajat lisättiin. 2.4 Varattavissa olevien ja vanhentuneiden aikojen poistaminen Vanhentuneiden aikamerkintöjen poistaminen joukkona Ajanvaraustaulukossa merkityksensä menettäneet aikamerkinnät poistetaan kohderyhmittäin. HUOM! Poisto on yleensä järkevää vain, mikäli vanhat ajat hidastavat ohjelman käyttöä. DEL K Poistaminen aloitetaan kuten edellä DEL- painalluksella. Alareunaan ilmestyvistä Poista- valinnoista valitaan K. Paina K. Esiin tulee pieni (punainen) ruutu otsikolla: "Poista aikoja". Toimi: Ohjelma antaa oletusarvoksi sen kohderyhmän, jonka kohdalla kursoritanko oli K- kirjainta painettaessa. Mikäli kohderyhmä on joku muu, anna sen tunnus tai, ellet muista sitä varmasti, paina sen ensimmäinen kirjain ja etsi valikosta. Kohde Päivä Oletusarvoksi tulee kohde, jonka kohdalla kursoritanko oli K-kirjainta painettaessa. Mikäli kohde on oikein, paina Enter. Ellei, niin anna kohteen kolmimerkkinen tunnus. Anna rajapäivät, joiden välillä olevat ajat haluat poistaa.

20 2. Ajanvaraus DAPAL KÄYTTÖOPAS 18 Ctrl_Enter Kun poiston rajaustekijät on annettu, paina Ctrl_Enter. Ohjelma kysyy: "Poista (K/E). vastataan k tai e. Poistamisen edistymistä voit seurata ruudun alimmalta riviltä. Ohjelma tulostaa haluttaessa paperille listan niistä poistettavaksi määritetyistä ajoista, joiden kohdalle oli merkittynä varaus. Kun kaikki on poistettu, kursoritanko asettuu ensimmäisen ajanvarausluetteloon jääneen ajan kohdalle. Huom! Kun aikoja poistetaan em. menettelyllä, tallentuu Dapal-ohjelmiston hakemistoon (palvelimen/pääkoneen kovalevyllä) tiedosto, joka sisältää poistettujen aikojen tiedot. Aikoja ei voi palauttaa sen perusteella, mutta sen avulla voi syöttää virheellisesti poistetut varaukset käsin takaisin ajanvaraukseen. Tiedoston nimi muodostuu käyttäjätunnuksesta ja kellonajasta, tiedostotunnisteena on txt (esim. OOP_1355.TXT). Jos aikoja poistetaan samana kellonhetkenä (vaikka eri päivänä) tallentuu uusi tiedosto edellisen päälle. Yksittäisen ajan (ja siihen liittyvien kaikkien merkintöjen) poistaminen DEL Siirrä kursoritanko ajanvaraustaulukossa poistettavan aikamerkinnän kohdalle ja paina DEL. Ruudun alareunaan ilmestyy teksti: "Poista: Asiakkaan_Varaus Aika Kohteen_vanhoja_aikoja". A Paina A, jolloin ohjelma kysyy: "Poista varausaika (K/E). Vastataan k tai e. Kyllävastauksella kaikki kursoritangon kohdalla olleet merkinnät poistuvat ja tanko jää seuraavan olleen varattavan aikamerkinnän kohdalle. Ei-vastauksella kursori palaa ajanvaraustaulukkoon käsiteltävänä olleen ajan kohdalle. Asiakkaan varauksen tai selitteen poistaminen DEL Siirrä kursoritanko ajanvaraustaulukossa poistettavan varauksen tai selitteen kohdalle ja paina DEL. Ruudun alareunaan ilmestyy teksti: "Poista: Asiakkaan_Varaus Aika Kohteen_vanhoja_aikoja". V Paina V. Ohjelma poistaa varauksen tai selitteen ja palaa ajanvarauslistassa seuraavan ajan kohdalle. Huom! Jo varatun ajan varaaminen toiselle asiakkaalle/potilaalle (esim. peruutuksen vuoksi) täytyy aina aloittaa vanhan varauksen poistamisella (jonka jälkeen uusi varaus tehdään normaalisti).

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut 2 (12) Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä... 3 1.1 Kirjautuminen... 4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Hoitoilmoituksen tallennusohje

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan voi tallentaa hoitoja yksittäiselle eläimelle tai koota hoidettu eläinryhmä (nupoutus, loishäätö tms.) jolloin sama tieto monistuu kullekin valitulle eläimelle. Lääkkeiden määrät ilmoitetaan aina

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postittamisen työpöytä, Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot