SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. uusiutuva syövän hoitomalli vaikuttaa myös paikkatarpeeseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. uusiutuva syövän hoitomalli vaikuttaa myös paikkatarpeeseen."

Transkriptio

1 LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 1/2006 Seppo Pyrhönen ennustaa, että lisääntyneen sädehoidon tarpeen vuoksi Tyks tarvitsee lisää laitteita ja henkilökuntaa viimeistään kahden vuoden kuluttua. Avohoitopainotteisuus lisääntyy Tyksin syöpätautien klinikalta vähenee 12 potilaspaikkaa vielä tänä keväänä Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien klinikalta poistuu pääsiäiseen mennessä 12 potilaspaikkaa. Näin 60-paikkainen klinikka supistuu 48-paikkaiseksi. Klinikan ylilääkäri Seppo Pyrhönen vakuuttaa, että tarkoitus ei ole huonontaa hoitotasoa. - Osastopaikat ovat olleet ihotautiklinikan yhteydessä. Nyt nämä paikat luovutetaan sisätautiosastolle, jolla on hirveä pula paikoista ja jonka potilaista koko ajan useita kymmeniä sairastaa käytävillä, Pyrhönen selvittää. Nyt poistuvat paikat ovat olleet ns. viikko-osastolla. Potilaat ovat olleet hoidossa maanantaista perjantaihin, viikonlopuksi heidät on kotiutettu. Pyrhösen mukaan poistuvat paikat korvataan osittain niin, että hoitoa annetaan aiempaa enemmän poliklinikalla. Toisaalta osa paikoista korvautuu sillä, että tähän asti Porista Turkuun matkanneista sädehoitopotilaasta osa saa huhtikuusta lähtien sädehoitoa Satakunnan keskussairaalassa, jonne avautuu huhtikuussa uusi sädehoitoosasto. Vaativampaa sädehoitoa annetaan edelleen Turussa. Muutos vähentää Tyksiltä tänä vuonna yli 250 potilasta ja liki sädehoitokertaa vuodessa. Sädehoidon tarve kasvaa nykyisellään noin seitsemän prosenttia vuodessa. Tästä syystä Tyks joutuu mahdollisesti jo ensi vuonna, viimeistään vuonna 2008, hankkimaan lisää laitteita ja henkilökuntaa. Tilat ovat jo valmiina. Konsulttilääkäri potilaan luo Pyrhönen muistuttaa, että uusiutuva syövän hoitomalli vaikuttaa myös paikkatarpeeseen. - Syövän hoito on muuttumassa aiempaa avohoitopainotteisemmaksi. Moni potilas haluaa asua kotona ja käydä sairaalassa päiväsaikaan hoidossa. Tyks pidentää sytostaattipoliklinikan aukioloaikoja. Tarkoitus on, että poliklinikka on avoinna iltakuuteen, nykyisin ovet suljetaan yleensä kello 16. Jatkossa hoitohenkilökunta työskentelee poliklinikalla kahdessa vuorossa. Tyks on saanut konsultoivan lääkärin viran, joka on jaettu eri lääkäreiden kesken. - Meiltä matkaa lääkäri Saloon, Loimaalle, Uuteenkaupunkiin sekä Forssaan konsultoimaan potilaan hoitoa paikan päälle. Lähtökohta on, että esimerkiksi huonokuntoisen potilaan ei tarvitsisi aina siirtyä sairaalasta toiseen. Ja yksinkertaisimpia lääkehoitoja voidaan toteuttaa myös aluesairaaloissa. Uudessa T-sairaalassa sijaitseva syöpätautien klinikka hoitaa suurimman osan Tyksissä syöpähoitoa saavista potilasta. - Syöpätautien klinikalla syöpää hoidetaan ei-kirurgisilla menetelmillä, lähinnä lääkehoidoilla ja sädehoidolla, Pyrhönen selvittää. Muuallakin Tyksissä syöpää toki hoidetaan. Gynekologisten syöpien hoitoon kuuluvat leikkaukset sekä lääkehoidot toteutetaan naistenklinikalla, lasten syövät hoidetaan lastenklinikalla, hematologiset syövät sisätautiosastolla. Hoito keskittyy entisestään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén korostaa, että syöpätautien klinikan paikkoja vähennetään hallitusti. Hänen mukaansa syövän hoito sairaanhoitopiirissä keskittyy jatkossa entisestään. - Aiemmin esimerkiksi rintasyöpää leikattiin sairaanhoitopiirin alueella monessa sairaalassa, nyt vain Tyksissä. Toisaalta toipilasvaihetta ja mahdollisesti muita myöhempiä vaiheita voidaan jatkossa hoitaa yhä enemmän aluesairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hoitokodeissa. Linden muistuttaa, että syöpäpotilaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa jo pelkästään siksi, että taudin ennuste paranee. - Tällöin ihminen on "syöpäpotilas" pidemmän ajan, tosin yhä useammin parantuneena. Teksti: Leena Korja-Kaskimäki Kuvat: Vesa-Matti Väärä Aki Lindén uskoo, että syövän varsinainen hoito keskittyy Tyksiin, toipilasvaihe on aluesairaaloiden ja terveyskeskusten harteilla.

2 N:o 1 Seiskarinkatu Turku puhelin (02) telefax (02) Sähköposti: Päätoimittaja: Kari Ojala Liisa Hyssälä peruspalveluministeri omsorgsminister NUORTEN TUPAKOINTIA KANNATTAA EHKÄISTÄ Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen on kansanterveyden haaste ja tärkeä väestömme paremman terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Tiedämme tupakkatuotteiden käyttöön liittyvät vaarat. Tupakkatuotteiden käyttö on suurin yksittäinen terveysriski niin meillä kuin kaikkialla muuallakin teollistuneissa yhteiskunnissa. Nuorten tupakointi on vähentynyt tällä vuosituhannella niin Kouluterveyskyselyn kuin Nuorten elämäntapatutkimuksenkin mukaan. Vuonna 2004 noin viidesosa peruskoulun yläluokkalaisista tupakoi päivittäin, kun vastaava luku vuonna 2000 oli neljännes. Lukiolaiset tupakoivat peruskoululaisia vähemmän. Ammattikorkeakouluopiskelijoista tupakoi päivittäin noin joka viides, mutta yliopisto-opiskelijoista vähemmän kuin joka kymmenes. Tilanne ei kuitenkaan kaikkien nuorten kohdalla ole näin hyvä. Yleisintä tupakointi on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskuudessa: heistä lähes puolet tupakoi päivittäin, naiset enemmän kuin miehet. Nämä tiedot ovat huolestuttavia myös siitä syystä, että epäterveellisillä terveystottumuksilla on taipumus kasautua tupakoinnin ympärille. Näin terveyserot kasvavat entisestään. Toinen huoli liittyy siihen, että nämä nuoret ovat tulevia äitejä ja isiä. Raskauden aikainen tupakointi vaikuttaa epäsuotuisasti niin äitiin kuin tulevaan lapseen. Tupakoivat vanhemmat antavat mallia lapsilleen ja savulla on monia haitallisia vaikutuksia kasvavaan lapseen ja hänen terveyteensä. Meidän on oltava jatkuvasti aktiivisia nuorten tupakoinnin ehkäisemiseksi ja käytettävä useita keinoja samanaikaisesti. Kouluissa vuodesta 2004 opetettu terveystieto tarjoaa jokaiselle nuorelle hyvät mahdollisuudet hankkia perusteelliset tiedot tupakoinnista, sen haitoista ja lopettamiskeinoista. Tärkeitä eivät ole vain tiedot, vaan tarvitaan myös taitoja. Pohjimmaltaan on kyse nuoren itsetunnosta ja elämänhallinnasta. Tavoitteena on, että nuori haluaa pitää huolta itsestään eikä vahingoita omaa kehitystään ja terveyttään. Kouluterveydenhuollon on seurattava jokaisen oppilaan terveystottumuksia ja elämänolosuhteita ja tarjottava riittävää tukea. Opiskeluterveydenhuoltoon tarvitsemme uutta panostusta etenkin ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden terveyden laaja-alaiseksi edistämiseksi. Tähän tarkoitukseen sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee tänä keväänä uuden opiskeluterveydenhuollon oppaan. Neuvoloissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota perheiden monipuoliseen ohjaukseen. Tupakoiville vanhemmille ei riitä, että kehotamme heitä lopettamaan, vaan heille on tarjottava tukea elämäntilanteen hallintaan, stressin käsittelyyn ja vanhemmuuteen kasvuun. Tärkeä tieto on se, että suurin osa tupakkaa käyttävistä nuorista pitää omaa tupakan käyttöään väliaikaisena ja aikoo lopettaa sen heti tultuaan aikuiseksi. Tupakoinnin lopettaminen on kuitenkin osoittautunut melko vaikeaksi. On erityisen tärkeää, että näille henkilöille tarjotaan tasokkaita vieroituspalveluja. Nuoret tarvitsevat ajoissa tietoa nikotiinista erittäin suurta riippuvuutta aiheuttavana aineena. Nuorille on tärkeää tuoda esille hyvä terveys, tupakoimattomuus ja sitä tukevat tekijät kaikissa yhteyksissä myönteisinä elämänarvoina. Sosiaali- ja terveysministeriö on osaltaan luomassa edellytyksiä savuttomaan yhteiskuntaan. Tupakkalain muuttamisesta annettiin syksyllä hallituksen esitys, jonka mukaan tupakointi ravintoloissa kiellettäisiin lukuun ottamatta erillistä tupakointitilaa. Tällainen muutos symboloi yhteiskunnan savuttomuutta tukevia asenteita ja vahvistanee samalla tupakoimattomuutta tukevaa nuorisokulttuuria myös Suomessa. Yhdysvalloissa on todettu, että tiukat tupakointimääräykset ravintoloissa edistävät myös nuorten tupakkakielteisten asenteiden syntymistä. Monilla järjestöillä on merkittävä rooli tupakoinnin ehkäisyssä ja lopettamisen tukemisessa. Terveyden edistämisen aluekierroksella tammikuussa palkittu SATASET-hanke on erinomainen esimerkki paikallisesta kekseliäisyydestä. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n hankkeessa on kehitetty toimintamalli, joka antaa suuntaviivat savuttomuuden edistämisestä opiskelijoiden, nuorison, lasten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten keskuudessa. Turussa terveysalan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus perehtyä tehostetusti savuttomuuden ehkäisytyöhön. Asiasta kiinnostuneet opiskelijat voivat mm. valita Tupakasta irti -ohjaajan opintoja, joissa he perehtyvät Käypä hoito -suosituksen toteutukseen. Tulevina ammattilaisina opiskelijat omaksuvat jo varhaisessa vaiheessa savuttomuuden ja saavat valmiuksia edistämistyöhön. Hankkeen tulokset ovat olleet hyviä. On suotavaa, että tätä savuttomuuden mallia siirretään aktiivisesti erilaisiin työ- ja opiskeluympäristöihin. DET LÖNAR ATT FÖREBYGGA UNGDOMARS RÖKNING Att främja ungdomars rökfrihet är en utmaning för folkhälsan och en viktig grund för en bättre hälsa och ett större välmående hos vår befolkning. Vi känner riskerna med användningen av tobaksprodukter. Användningen av tobaksprodukter är den största enskilda hälsorisken både hos oss och i de övriga industrialiserade samhällena. Rökningen bland ungdomar har minskat under detta millennium både enligt enkäten Hälsa i skolan och enligt undersökningen Nuorten elämäntapa (ungdomars livsstil). År 2004 rökte cirka en femtedel av eleverna i grundskolans högstadium dagligen medan motsvarande antal år 2000 var en fjärdedel. Eleverna i gymnasiet röker inte lika mycket som eleverna i grundskolan. Cirka var femte studerande i yrkeshögskolorna röker dagligen, men inte ens var tionde studerande i universiteten. Läget är dock inte lika bra för alla ungdomar. Mest allmänt förekommer rökning bland studerande i den yrkesinriktade utbildningen: nästan hälften av dessa röker dagligen, kvinnor mer än män. Dessa uppgifter är också oroväckande på grund av att osunda hälsovanor har en benägenhet att dras till rökningen. Därigenom växer skillnaderna i hälsa ytterligare. En annan farhåga i sammanhanget är att dessa ungdomar är blivande mammor och pappor. Under graviditeten har rökningen negativa effekter både på mamman och på barnet. Föräldrar som röker blir en modell för sina barn. Röken har även många skadliga effekter på ett växande barns hälsa. Vi måste hela tiden aktivt förebygga ungdomars rökning och använda flera olika metoder samtidigt. Från och med år 2004 ger skolornas undervisning i hälsokunskap alla ungdomar goda möjligheter att få ingående kunskaper om rökningen, dess skadliga effekter och metoderna för att sluta röka. Inte enbart kunskaperna är viktiga utan även färdigheter behövs. I grunden är det fråga om en ung persons självkänsla och förmåga att kontrollera sitt liv. Målsättningen är att ungdomarna skall vilja ta hand om sig själva och inte skada den egna utvecklingen och hälsan. Skolhälsovården måste följa varje elevs hälsovanor och levnadsförhållanden samt erbjuda tillräckligt stöd. Inom studenthälsovården behöver vi en ny satsning inriktad på ett brett främjande av hälsan hos de studerande i den yrkesinriktade utbildningen. För detta ändamål publicerar social- och hälsovårdsministeriet i vår en ny handbok för studenthälsovården. Rådgivningsbyråerna måste fästa större uppmärksamhet än tidigare på att ge en mångsidig handledning till familjerna. Det är inte tillräckligt att uppmana rökande föräldrar att sluta röka, utan de måste erbjudas stöd att kontrollera sin livssituation, hantera stress och utveckla sitt föräldraskap. Det är viktigt att veta att majoriteten av ungdomar som röker anser att rökningen är temporär och att de kommer att sluta röka omedelbart när de blir vuxna. Det har dock visat sig vara rätt svårt att sluta röka. Det är särskilt viktigt att högklassiga rökavvänjningstjänster erbjuds dessa personer. Ungdomar behöver information i tid om att nikotinet är ett ämne som skapar ett mycket stort beroende. Det är viktigt att framhålla för ungdomarna att god hälsa, rökfrihet och faktorer som stöder detta är positiva värden i livet i alla sammanhang. Social- och hälsovårdsministeriets håller för sin del på att skapa förutsättningar för ett rökfritt samhälle. Under hösten överlämnade regeringen en proposition om revidering av tobakslagen som medför att rökning förbjuds i restauranger förutom i särskilda rökutrymmen. En sådan förändring symboliserar de attityder i samhället som stöder rökfrihet och förstärker sannolikt den ungdomskultur som stöder rökfrihet även i Finland. I USA har man konstaterat att stränga regler för rökning i restauranger även främjar uppkomsten av negativa attityder till rökning hos ungdomar. Många organisationer spelar en viktig roll i förebyggandet av rökning och för stödet vid rökavvänjning. Ett utmärkt exempel på lokal uppfinningsförmåga är projektet SATASET som prisbelönades i januari under den regionala rundan för främjandet av hälsan. I projektet som bedrivs inom Sydvästra Finlands Cancerförening r.f. har en verksamhetsmodell utvecklats som ger riktlinjer för främjandet av rökfrihet bland studerande, ungdom, barn och de vuxna som arbetar tillsammans med dessa. I Åbo erbjuds de studerande inom hälsovårdsektorn en möjlighet att effektivt lära känna det arbete som utförs för att förebygga rökning. Intresserade studerande kan bl.a. välja studier till Tupakasta irti-handledare (fri från rökning), där de lär känna genomförandet av Gängse vårdrekommendationen (Käypä hoito). De studerande tillägnar sig redan i tidigt skede rökfrihet i egenskap av blivande yrkesmänniskor och får färdigheter att arbeta med främjandet av rökfrihet. Projektets resultat har varit goda. Det är önskvärt att denna rökfrihetsmodell införs aktivt i olika arbets- och studiemiljöer. Julkaisija: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. - Sydvästra-Finlands Cancerförening r.f. Painos: Painopaikka: Turun Sanomat Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2006 Ihalantie Konsantie Lapiokujan lastentarha Ounelantie Pirttikuja IHALA Ihalan kentt Knuutinkatu VUORELANPUISTO Konsan koulu Pitkäpellonkatu Turku Jokirannankatu Rauman valtatie ma pe 8 19, la 9 15 Puh. (02) Fax. (02) HIRVENSALON A P T E E K K I Turku Lääkehoidon kokonaisuuden arviointi lähelläsi Apteekilla oma kanta-asiakasohjelma - KYSY LISÄÄ! Meri Karina

3 N:o Etäpesäkkeiden esto etusijalla: Turkulaistutkijat syöpäsolun käyttämien avainten jäljillä - Yleensä vasta etäpesäkkeen synty tekee syövästä tappavan taudin. Siksi meidän on opittava ymmärtämään millä mekanismilla syöpäsolut kiinnittyvät kudoksiin ja synnyttävät etäpesäkkeitä. Kun tunnemme ne avaimet, joilla syöpäsolut kykenevät avaamaan veri- ja imusuonten pinnalla olevat tarttumismolekyylien lukot ja tunkeutumaan suoniston kautta kudoksiin pääsemme ehkäisemään syövän kehittymistä, tiivistävät akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen ja dosentti Marko Salmi. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Tiedämme jo aika paljon syövän syntymekanismeista, mutta syövän käyttäytymisessä on vielä paljon haasteellisia reittejä selvitettävänä. Solujen käyttäytymisen ymmärtäminen on osa syövän arvoituksen ratkaisua. Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen ja dosentti Marko Salmi ovat tutkineet soluliikennettä vuosia. Marraskuussa myönnetty Syöpäjärjestöjen suurapuraha tuo jatkuvuutta tutkimushankkeelle, jonka turvin parikymmentä tutkijaa ahertaa Turun MediCityn tutkimuslaboratoriossa. Sirpa Jalkanen toimii immunologian professorina Turun yliopistossa, ja ohjelman varajohtaja dosentti Marko Salmi on Kansanterveyslaitoksen bakteeri- ja tulehdustautien osaston laboratorionjohtaja. Esteitä etäpesäkkeille Jalkanen ja Salmi ryhmineen yrittävät tunnistaa syöpäsolujen liikkumisen erityispiirteitä. Etäpesäkkeiden synnyssä keskeistä on juuri syöpäsolujen hallitsematon kyky liikkua elimistössä paikasta toiseen. Syöpäsolut pyrkivät kiinnittymään elimistön kudoksiin joko verisuonten tai imusuonten läpi porautumalla. - Verenkiertoon joutunut syöpäsolu tarttuu verisuonen seinämään monimutkaisen ketjureaktion avulla. Siinä oleellisia ovat tarttumismolekyylit, jotka fyysisesti sitovat syöpäsolun verisuonen sisäpinnan soluihin. Tällöin syöpäsolujen pinnan valkuaisaineet tarttuvat verisuonen pinnalla oleviin vastinkappaleisiinsa kuin avain lukkoon. Näin verenkierrossa vapaana virtaava syöpäsolu pysähtyy, aktivoituu, ja se pystyy porautumaan verisuonen seinämän läpi uuteen kudokseen, havainnollistavat tutkijat. - Syöpäsolujen käyttäytymisen ymmärtämisessä on vielä paljon haasteita. Syöpäsolujen liikkuminen ja kiinnittyminen kudoksiin verisuoniston kautta tunnetaan jo melko hyvin, mutta imuteiden kautta tapahtuva leviäminen vaatii vielä paljon selvittämistä. Syöpäkasvain voi lähettää etäpesäkkeitä myös imuteiden kautta. Tällöinkin syöpäsolu irtoaa alkuperäisestä kasvaimesta, luikertelee imusuonen sisään ja kulkeutuu siellä vartijaimusolmukkeeseen. Tässä uudessa ympäristössä osa syöpäsoluista kykenee siirtymään imutien seinän läpi kudokseen ja muodostamaan näin etäpesäkkeen imusolmukkeeseen, tutkijat selvittävät. Myös syöpäsolujen keskinäinen erilaisuus on vasta aukeamassa. Esimerkiksi eturauhassyövän solut kiinnittyvät helpommin luustoon, kun taas aivoihin, ihoon, maksaan tai keuhkoihin ne eivät juuri kulkeudu. Paksusuolisyövän solut taas levittäytyvät mielellään maksaan. Miksi näin on, vaatii vielä selvittämistä. Kehitteillä varmuuslukkoja syöpäsoluja vastaan - Olemme löytäneet sekä veri- että imusuonten pinnalta useita uusia tarttumismolekyylejä. Tarkoituksenamme on tutkia näiden osuutta syöpäsolujen liikkumisessa elimistössä. Lääketieteen huimasta kehitysvauhdista huolimatta olemme edelleen usein voimattomia etäpesäkkeitä lähettävän syövän edessä. Tavoitteenamme on oppia salpaamaan syöpäsolujen vaatimia tarttumismolekyylejä niin, että etäpesäkkeiden syntyä voitaisiin hillitä. Koeputkessa monia mekanismeja on jo voitu todentaa. Kun nämä mekanismit tunnetaan, voidaan kehittää erilaisia vastaaineita ja pienimolekyylisiä yhdisteitä toimimaan mahdollisina lääkeaineaihioina, selvittää dosentti Marko Salmi. - Täsmäainemolekyylit estäisivät syöpäsolun tunkeutumisen verenkiertoon ja imuteiden kautta imusolmukkeisiin. Siinä on tulevaisuus, jota kohden työskentelemme. Maalin saavuttamiseen kuluu vielä vuosia, mutta tieto karttuu koko ajan. Tulevaisuudessa voimme ehkä varmistaa myös sen, ettei isoissa syöpäleikkauksissa syöpäsoluja karkaa elimistöön. Jos tunnemme syöpäsolujen toimintamekanismit nykyistä tarkemmin, voimme aloittaa niiden toimintaa lamaavan estohoidon ennen leikkausta ja varmistaa näiden syöpäsolujen jäämisen verenkiertoon, jossa ne kuolevat nopeasti, pohtii Sirpa Jalkanen. Teksti: Tuula Vainikainen Kuva: Jori Liimatainen Sirpa Jalkanen ja Marko Salmi tutkimusryhmineen saivat työhönsä marraskuussa Syöpäjärjestöjen Hellin ja Gösta Westerholmin rahaston suurstipendin, euroa. Soluliikenne-työryhmän ja Jalkasen tutkimustyö on noteerattu korkealle myös kansainvälisesti, viimeisimpänä Sirpa Jalkaselle myönnettiin syksyllä lääketieteen Pikku-Nobeliksikin kutsuttu Anders Jahren varttuneen tutkijan palkinto LIIKENNEPOLIISEJA SYÖPÄSOLUILLE Syöpäsolut liikkuvat ihmisen km pitkässä verisuonistossa huimaa vauhtia, joka vastaa henkilöauton n kilometrin tuntivauhtia pimeässä tunnelissa. Solujen ja erityisesti syöpäsolujen haitallisen liikennekäyttäytymisen säätelemiseksi tarvitaan tutkimukseen pohjaavia liikennepoliiseja, jotka osaavat myös sulkea lukkoja haitallisten solujen toiminnalta! Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen matkatoimisto Matkarin oopperajuhlamatkat Savonlinnaan , ja Savonlinnan oopperajuhlista on tullut yksi Suomen kulttuurielämän valovoimaisimmista ja kansainvälisesti merkittävimmistä tapahtumista. Korkealaatuinen oopperaesitys romanttisessa, keskiaikaisessa linnassa on ainutkertainen ja siksi unohtumaton elämys. Tämän vuoden kesällä ensimmäisellä matkalla nähdään Mozartin "Taikahuilun" ensi-iltaesitys ja Rizetin "Carmen". Toisella matkalla nähdään myös "Carmen". Verdin "Nabucco" on kolmannella matkalla nähtävä oopperaesitys. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen matkatoimisto Matkari Oy Itäinen Pitkäkatu 30 b, Turku, puh

4 N:o 1 Tukea Meri-Karinan kuntoutustoiminnalle Lions clubturku-archipelago järjesti viime vuoden keväällä Peurakallion tanssilavalla tanssit, joita vauhditti omalla talkoisiin osallistumisellaan maankuulu A. Aallon rytmiorkesteri.tanssien tuoton määrältään euroa klubi lahjoitti Lounais- Suomen Syöpäyhdistykselle käytettäväksi Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskuksessa kuntoutettavien syöpäpotilaiden hyväksi. Lahjoittajien edustajina tilaisuuteen osallistuivat klubimestari Mika Kölhi (vas.), presidentti Jorma Pitkonen, rahastonhoitaja Mika Lappalainen ja 107-A-piirin varapiirikuvernööri Erkki Ääritalo. Lahjoituksen vastaanotti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Kari Ojala. Kipupumppulahjoitus Karinakotiin Pirkko Ylikylän viettäessä merkkipäiväänsä hän pyysi ystäviään ohjaamaan mahdolliset onnittelu-varat merkkipäivälahjatilille. Varoja kertyikin euroa, jotka käytettiin kipupumpun hankintaan Karinakotiin. Pirkko ja Ilpo Ylikylän lahjoitusta vastaanottamassa va. vastaava hoitaja Merja Leinonen ja vastaava lääkäri Kadri Suija. SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUSKURSSIT SYÖPÄPOTILAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN MERI-KARINASSA TURUSSA VUONNA 2006 Syöpäjärjestöt toteuttavat syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen suunnattua sopeutumis- ja kuntoutuskurssitoimintaa. Toiminnan tavoitteena on, että jokainen syöpää sairastava ihminen saisi omaa elämäntilanteeseensa ja tarpeeseensa sopivaa kuntoutusta. Tärkeimpänä tehtävänä on järjestää toimintaa, joka edistää psykososiaalista kuntoutumista ja helpottaa potilaan ja hänen omaistensa selviytymistä sairauden aiheuttamasta muutostilanteesta sekä nopeuttaa paluuta terveen rooliin ja olosuhteisiin nähden parhaaseen mahdolliseen elämisen tasoon. Kurssit ovat osanottajille maksuttomia. Kursseja rahoittavat Kansaneläkelaitos (KELA), Raha-automaattiyhdistys (RAY), Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (TYKS) sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. (LSSY). Hakuaika kursseille päättyy kuukautta ennen kurssia, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysyä tämänkin jälkeen. Tässä luettelossa on mainittu ajalla järjestettävät kurssit. AVANNELEIKATUT: Avanneleikatut ja heidän läheisensä (RAY) ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT: Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Eturauhassyöpäpotilaat (RAY) Eturauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) GYNEKOLOGISET POTILAAT: Gynekologiset syöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) HEMATOLOGISET POTILAAT: Hematologiset syöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) KAIKKI SYÖPÄPOTILAAT: Sopeutumisvalmennuskurssi (KELA) Sopeutumisvalmennuskurssi (RAY) LAPSISYÖPÄPOTILASPERHEET: Lapsisyöpäpotilasperheiden palautekurssi (KELA) Lapsisyöpäpotilasperheet (KELA) Lapsisyöpäpotilasperheet ja isovanhemmat (TYKS) NUORET SYÖPÄPOTILAAT: Nuoret syöpäpotilaat ja heidän perheensä (KELA) Pärjää ilman vanhempia - sopeutumisvalmennuskurssi vuotiaille (KELA) Nuoret syöpäpotilaat ja heidän perheensä (KELA) PARIKURSSIT SYÖPÄPOTILAIL- Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) LE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN: Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (RAY) Parikurssi iäkkäille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi iäkkäille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) Parikurssi iäkkäille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen (KELA) RINTASYÖPÄPOTILAAT: Rintasyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Rintasyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Rintasyöpäpotilaat (KELA) Rintasyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Rintasyöpäpotilaat (KELA) Rintasyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) RUUANSULATUSKANAVAN Ruuansulatuskanavan syöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) SYÖPÄPOTILAAT: Ruuansulatuskanavan syöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) MUUT KURSSIT: Kilpirauhassyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Melanoomapotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Keuhkosyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Kantasolusiirtopotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Selkäydin- ja aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Pitkään syöpää sairastaneet ja heidän läheisensä (KELA) Kurkku- ja suusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä (KELA) Yllämainittujen kurssien osalta työikäisille kurssilaisille maksetaan kurssin ajalta toimeentuloturvana kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha on yleensä sairauspäivärahan suuruinen ja se on ensisijainen sairauspäivärahaan, erityishoitorahaan ja työttömyyspäivärahaan nähden. Kurssiin osallistuville omaisille voidaan maksaa kuntoutusrahaa, jos omainen on estynyt tekemästä työtä. Omavastuuosuuden ylittävät matkakulut korvataan. HAKEMUSLOMAKKEITA SEKÄ LISÄTIETOJA: Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Seiskarinkatu 35, TURKU Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimisto, Itäinen Pitkäkatu 30 b, TURKU ( alkaen Itäinen Pitkäkatu 34) Puhelimet , ja Telefax ja Lahjoitusvaroilla laatua kotihoitoon Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r. y. ja Aurajoen Puhelin Oy tekivät viime vuonna yhteistyötä mm.liittymien vaihdon ja uusien avattujen palveluiden osalta. Näiden palvelujen yhteydessä oli mahdollisuus liittymäetujen lisäksi saada mielensä hyväksi muutenkin, sillä jokaisesta uudesta kaupasta ohjattiin lahjoitus Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle. Erityisesti sen kotisaattohoitotoimintaa varten.varoja kertyi peräti 3000 euroa. "Olemme käynnistäneet tuotekehitysprojektin, jonka tavoite on yhdistää kodin tietoliikenne sekä jo olemassa olevaa kodin elektroniikkaa.viihde-, talouskäyttö- ja yhteydenpito elektroniikan monimutkaistuessa ja tullessa osaksi tietoverkkoja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun valmiiksi pureskeltuna pakettina. Tässä kohtaa voimme myös tehdä kodit entistä turvallisimmiksi ja näin helpottaa myös vaikkapa kotona tapahtuvaa hoitotoimintaa."-valotti toimitusjohtaja Samuli Salanterä lahjoituksen luovutuksen yhteydessä Aurajoen Puhelimen tulevaisuuden suunnitelmia. Kuvassa yhteistyöhön tyytyväiset kumppanit - myyntipäällikkö Pasi Vepsä (vas.) ja toimitusjohtaja Samuli Salanterä sekä lahjoituksen vastaanottajat toimitusjohtaja Kari Ojala ja varainhankintapäällikkö Heikki Kylliäinen. VUODEN TERVEYSTEKO -tunnustuspalkinto SATASET -hankkeelle savuttomuuden edistämisestä. "Terveys kannattaa - sanoista tekoihin" -aluekierroksella Turussa 27. tammikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinto SATA- SET (Savuttomat terveydenhuoltoalan ammattilaiset) -hankkeen toteuttajaryhmälle sidoshenkilöineen edistyksellisestä ja näkyvästä toiminnasta savuttomuuden edistämiseksi. Palkinnon luovutti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja sen vastaanotti Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n toimitusjohtaja sekä toteuttajaryhmän puheenjohtaja Kari Ojala ja hankkeen projektipäällikkö, lehtori Margetta Lotila. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. edistää SATASET -hankkeen rahoituksen turvin yhdessä sidosryhmiensä (Turun ammattikorkeakoulu/terveysala, Turun ammattiinstituutti/sosiaali- ja terveysala, Turun kaupungin terveystoimi sekä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) kanssa Turussa sijaitsevien terveysalan opiskelupaikkojen savuttomuutta. Lisätietoja SATASET -hankkeesta: ja projektipäälliköltä tai GSM

5 N:o NEITSYTRISTEILY ITÄMEREN UUSIMMALLA LOISTORISTEILIJÄ GALAXYLLA Lähde mukaan Itämeren uusimmalle loistoristeilyalus Galaxylle Risteilyn musiikkiohjelmasta vastaavat taiteilijat Jari Sillanpää, Marion Rung ja Helena Lindgren orkestereineen. Risteilyohjelma: Maanantai Lähtö klo monitoimitalo Karinan edestä, Itäinen Pitkäkatu 30 b, Turku. Ajo Helsingin Länsisatamaan. Klo risteilyalus lähtee Itämerelle. Laivalla koko risteilyn ajan konsertti- ja luento-ohjelmaa. Konserttiesitysten ja illallisen ajan risteilyalus seisoo Tallinnan satamassa. Seisokin vuoksi risteilylle tarvitaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai jälkeen myönnetty henkilökortti. Tiistai Aamiainen laivalla. Ennen saapumista Helsinkiin ohjelmaa laivalla. Lisäksi Buffet-ravintolassa on brunssikattaus klo euron hintaan. Varaukset Matkari Oy:n kautta. Aikaa jää myös ostoksiin laivan monipuolisella ostoskadulla. Klo saavutaan Helsinkiin. Kuljetus Turkuun, jonne saavutaan noin klo Suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä heti risteilylle ilmoittautumisen jälkeen. Hyttiluokat ja hinnat/henkilö: Syöpäjärjestöjen jäsenet ei-jäsenet Suite, ikkunallinen, parivuode Lux, ikkunallinen, parivuode A2T, ikkunallinen, parivuode A2 ikkunallinen, erilliset vuoteet A4 ikkunallinen, 2 ala- ja 2 ylävuodetta B2 sisähytti, 2 alavuodetta B4 sisähytti, 2 ala- ja 2 ylävuodetta Mikäli hytissä majoittuu vain yksi henkilö on lisämaksu 50 euroa. Yksin matkustavan varattava hytti omaan käyttöön. Hinnat sisältävät: risteilyn ja majoituksen valitussa hyttiluokassa kuljetuksen Turku-Helsinki-Turku buffet-illallisen ruokajuomineen meriaamiaisen risteilyohjelman matkanjohtajan palvelut Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Matkari Oy Itäinen Pitkäkatu 30 b Turku puh. (02) Avoinna ma klo 8-18, ti-pe 8-16 Ilmoittautuessa tulee kertoa syntymäaika. Peruutusehdot risteilyllä: 2-1 kk ennen risteilyä 25% risteilyn hinnasta, 1 kk ennen risteilyä 50% risteilyn hinnasta ja 14 vrk ennen risteilyä 100% risteilyn hinnasta.

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 1/2007 Dosentti Akseli Hemmingin mukaan virusten lääkekäyttö geeniterapiassa voisi olla huokeaa.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 2/2007 Hoitotahto helpottaa lopun ajan hoitoa Hoitotahdossa eli hoitotestamentissa rajataan elämän

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2009 2/2004 1/2005 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. toivoo voivansa jatkaa neljännesvuosisadan jatkunutta

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. 1940-luvun yhteiskunnassa

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. 1940-luvun yhteiskunnassa LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2008 2/2004 1/2005 - Kolmas sektori voisi olla se unilukkari, joka herättäisi huomaamaan, mitä ihmiset todella

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2001 Syöväntorjuntatyö koskettaa jokaista suomalaista. Toivotan 50-vuotisjuhlavuottaan viettävälle Lounais-Suomen

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet

SYÖVÄNTORJUNTA. Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2014 2/2004 1/2005 Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet Toimitusjohtaja Kari Ojalan kalenteriin

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2014 2/2004 1/2005 Rintaproteesi vai korjausleikkaus? Ultraäänilaitelahjoitus Karinakodille Ryhdy vapaaehtoiseksi

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2013 2/2004 1/2005 Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2010 2/2004 1/2005 Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse Melkein

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2009 2/2004 1/2005 Ylilääkäri Martti Nurmen mukaan leikkausrobotin hankkimiseksi Turkuun on tehty aloite. Hän

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2013 2/2004 1/2005 Syövän lääketutkimukset tehostavat hoitotuloksia Syövällä on edelleen pelottava kaiku, vaikka

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde

Keuhkosyöpäpotilaan. opas. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Keuhkosyöpäpotilaan opas Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde S i s ä l l y s Johdanto Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti Keuhkosyövän toteaminen Keuhkosyövän levinneisyysluokittelu

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot

On ollut ilo olla mukana

On ollut ilo olla mukana LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2011 2/2004 1/2005 Tellervo Koivisto On ollut ilo olla mukana Rouva Tellervo Koivisto on ollut Lounais- Suomen

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

Syöpä. cancer.fi. Jesse Haavisto. elää syövän kanssa. Seurannan monta tehtävää Kolme neuvoa pitkään elämään Roosa on lokakuun väri 4/2010

Syöpä. cancer.fi. Jesse Haavisto. elää syövän kanssa. Seurannan monta tehtävää Kolme neuvoa pitkään elämään Roosa on lokakuun väri 4/2010 Syöpä Seurannan monta tehtävää Kolme neuvoa pitkään elämään Roosa on lokakuun väri 4/2010 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Jesse Haavisto elää syövän kanssa Tässä numerossa 4/2010 www.cancer.fi

Lisätiedot

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET?

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Geenit selittävät eroja Nuoret tutkivat myös öisin Hyväntekeväisyys palkitsee SYÖPÄTUTKIMUS NYT 2013 MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Henkilökohtainen lääketiede löytää vastauksia syövän vaikeimpiin kysymyksiin.

Lisätiedot

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina S YÖ PÄ JÄ R J E S T Ö J E N A I K A K AU S L E H T I 5/13 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita 12 Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina 26 Sairaus ja toivo sekä muita kirjoja 20 Sirpa Jalkanen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

Syöpä. Rakkaudesta. cancer.fi. se tämäkin mies kelluu 5/2011. Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta

Syöpä. Rakkaudesta. cancer.fi. se tämäkin mies kelluu 5/2011. Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta Syöpä 5/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Vaaleanpunainen kuukausi on täällä taas Leikkaus antaa toivon paranemisesta Rakkaudesta se tämäkin mies kelluu 1 Tässä numerossa 5/2011 6 9 10 14 Leikkaus

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013 Kaikkea hyvää, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Potilaana olo vaatii jo taitoa, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille 2012..... SISÄLTÖ WWW Ajantasaiset tiedot Syöpäsäätiöiden myöntämistä apurahoista ja apurahan saaneiden esittely löytyvät osoitteesta www.cancer.fi. 3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI

Lisätiedot

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011 Syöpä 2/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Aivokasvainpotilasta hoitaa asiantuntijatiimi Toisenlainen tunti lukijakirjoitus Vuoden syöpälääkäri ja -hoitaja valittu Heidi Ahjoniemeltä on leikattu

Lisätiedot

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 1 2011 NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot