koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVI TIEDOTTAA 1/2012 Ristijärven kunta Kainuussa vuonna 2012 Ristijärven kunta on tekemässä niukasti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Kunnan järjestämät palvelut ovat pysyneet asetetuissa määrärahatavoitteissa, sen sijaan Kainuun maakunnalta tuleva ylimääräinen alijäämäkirjaus heikentää tulosta. Nyt kunnan talous on vielä tasapainossa. Julkisen talouden kestävyysvajeen vuoksi tehdyt toimenpiteet ja globaalit epävarmuustekijät eivät ole kunnan tulorakennetta ehtineet nujertaa. Muutamaksi vuodeksi kunnalla on puskureita, mutta ne hupenevat nopeasti. Valtiovarainministeriö on valmistelemassa uutta kunta- ja palvelura- kennetta, joka perustuu vahvoihin peruskuntiin. Kainuussa se on herättänyt kysymyksiä siitä, mikä on sen jälkeen kuntayhtymäpohjaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuus Suomessa? Koska olemme Kainuussa toimineet jo kahdeksan vuotta ja suunnittelemme toimivamme jatkossakin vahvaan yhteistoimintaan perustuvassa maakunnallisessa järjestelmässä. Kunnat käyvät parhaillaan neuvotteluja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja aluekehitystehtävän järjestämisestä ja neuvottelut etenevät kuntayhtymämalliin perustuvan toiminnan pohjalta. Vuoden 2013 alusta aloittavien kuntayhtymien tulevan toimintaajan pituuteen vaikuttavat monet seikat ja huomioitava on myös Vm:n Kainuulle esittämä kolmen kunnan vaihtoehto. Kunnallisten palvelujen rahoittaminen verorahoituksella tulee olemaan haaste, koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet heikkenevät jatkossa mm. huoltosuhteen heikkenemisen ym. tekijöiden seurauksena. Kunnat selviytyisivät paremmin itsenäisinä, jos niiden tehtäväkenttä olisi kapeampi kuin nykyisin. Tehtäväkentän kaventumisesta ei ole kuitenkaan merkkejä näkyvissä. Ristijärven kunta pitää tärkeänä, että asukkaille tarjotaan lähipalveluna omassa kuntakeskuksessa mm. lasten päivähoitoa, peruskouluopetusta, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja. Olipa kunta itsenäinen tai isomman kunnan osana, näitä palveluja asukkaiden on saatava lähipalveluna Ristijärveltä tulevaisuudessakin. Myös kauppa, pankki ja muut päivittäisen liiketoiminnan palvelut ovat tärkeitä. Elinvoimaisuutta vahvistaa se, että Ristijärvi on sijainniltaan sopivassa paikassa. Olemme valtatien varrella ja kohtuullisen etäisyyden päässä maakuntakeskus Kajaanista. Kunnasta johtavat maantiet Oulun, Vartiuksen, Kuusamon tai Sotkamon suuntaan, olemme siis työssäkäyntialueen keskellä. Kuntalaisten kansalaisaktiivisuus on vilkasta ja toiminta monipuolista. Näistä me elämme jatkossakin. Hyödyntäkäämme vahvuuksiamme! Raija Potila kunnanjohtaja Tasavallan presidentt on on myöntänyt peruskoulunopettaja Liisa Tähkäpäälle ja nuohoojamestari Paavo Oikariselle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Merkit luovutettiin kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä. Molemmat ovat pitkäaikaisia luottamushenkilöitä Ristijärven kunnassa. Liisa vuodesta 1996 lukien ja Paavo vuodesta 1989 lukien. Onnea Liisalle ja Paavolle! Kainuun Urheilugaala 2012 Kaisa Kurkinen palkittiin Kainuun Urheilugaalassa aktiivisesta talkootyöstä ṡ. 5

2 2 Ristijärvi tiedottaa Korjaus- ja Energia-avustukset 2012 Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin myönnettävät avustukset: Korjausavustukset 1. vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaaminen sosiaalisin perustein 2. terveyshaitan poistaminen sosiaalisin perustein 3. suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen (kuntoarvio, kuntotutkimus, huoltokirja) 4. hissin rakentaminen 5. liikuntaesteen poistaminen Energia-avustukset 1. uusiutuvan energian käyttöönotto 2. tarveharkintainen pientalojen energia-avustus 3. vähintään 3-asuntoiset kiinteistöt Avustusten hakuaika päättyy Terveyshaittojen poistamista ja uusien hissien rakentamista koskevia avustuksia voi hakea jatkuvasti käytettävien määrärahojen puitteissa. Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen avustuksen myöntämistä tai toimenpiteen hyväksymistä. Lisätiedot ja hakulomakkeet: Ristijärven Yhteispalvelupiste os. Aholantie 25 sekä rakennustarkastaja Harri Helenius, puh Lomakkeet ovat tulostettavissa myös ARA:n verkkosivuilta: Hakulomakkeiden palautus: Ristijärven kunta, Rakennustarkastaja, Aholantie 25, Ristijärvi. Taulutelevisio Terveyskeskuksen hoivaosastolle Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat Ristijärven kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä vuonna 2012 ajalla kesä-elokuu. Tukeen oikeutettuja ovat vuotiaat ristijärveläiset koululaiset ja opiskelijat. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kesätyöseteliin oikeutetut eivät kuulu tuen piiriin. Yksityiselle työnantajalle maksettava tuki kahden viikon työllistämisjaksosta on 130 euroa, kuitenkin enintään puolet nuorelle maksettavasta palkasta. Kunnalle työllistettäessä palkka kahden viikon työjaksosta on 260 euroa. Yritykset voivat ilmoittaa työpaikoistaan hakuajan puitteissa Yhteispalvelupisteeseen. Nuoret voivat myös itse hankkia työpaikan. Yrityksen tai muun työnantajan ei tarvitse olla Ristijärvellä. Hakuaika päättyy klo Lomakkeita saa yhteispalvelupisteestä tai ajankohtaista lähtien. Hakemusten palautus: Ristijärven yhteispalvelupiste Aholantie 25, faksi , sähköposti tai postitse Ristijärven kunta, Aholantie 19, RISTIJÄRVI Lisätietoja: Yhteispalvelupiste puh tai hallintosihteeri puh RISTIJÄRVEN VETERAANIT! Ristijärven kunnanhallitus KUNTOUTUS Valtiokonttorin maksaman kuntoutuksen lisäksi Ristijärven Sotaveteraanit ry kustantaa veteraanille, puolisojäsenelle tai leskelle kotikunnassa kaksi kokohierontaa tai vastaavan hoidon. Kuntoutusta antavat: - Minna-Liisa Laakso, puh , vastaanotto Willa Wanhan alakerrassa. - Helin Oikarinen, puh ja Jouko Oikarinen puh , vastaanotto päiväkodin vieressä tai kotona Ressantie 1. Kaikki kuntouttajat tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä. YHDISTYKSEN MUU TUKI Ristijärven Sotaveteraanit ry järjestää ja kustantaa kuljetuksia yhteisiin veteraanitapahtumiin, juhliin ja konsertteihin. Yhdistyksen kannattajajäsenet voivat auttaa veteraaneja myös muissa kulkemisiin liittyvissä asioissa. Jos veteraanin saamat palvelusetelit eivät riitä, myös yhdistys voi tarvittaessa avustaa palvelujen hankkimisessa. Soitelkaahan yhdistyksen sihteerille Martti Romppaiselle, puhelin LIITON AVUSTUKSET Sotaveteraaniliitto myöntää avustuksia esimerkiksi silmälasien hankintaan sekä suuriin sairaala- tai muihin kuluihin. Tarkempia tietoja ja hakemuslomakkeita saa Martti Romppaiselta. PALVELUSETELIT Kainuun maakunnan palveluseteleit on edelleen saatavissa. Veteraanit voivat käyttää näitä kotona asumista tukevien palveluiden hankintaan, kuten siivoukseen, pihatöihin tai polttopuuhuoltoon. Neuvontaa ja apua hakemuslomakkeiden täyttämiseen saa kunnan yhteispalvelupisteestä. Jokikylän kyläyhdistys haastoi Ristijärveläiset kyläyhdistykset tempaukseen, jolla hankittiin taulutelevisio Ristijärven terveysaseman hoivaosastolle. Mukana tempauksessa olivat seuraat kyläyhdistykset: Jokikylän kyläyhdistys, Uvan kyläyhdistys, Kirkonkylän kyläyhdistys, Pyhännänkylän kyläyhdistys, Koskenkylän kyläyhdistys, Hiisijärven kyläyhdistys sekä Suunnittelutoimisto Pertti Raninen. Televisio hankittiin Kajaanin Expertistä ja käyttöön ohjauksen kävi tekemässä Karppisen Olli-Petteri ja television toimitus tapahtui sopivasti joulun alla. Ristijärven kunnan viralliset ilmoitukset vuonna Ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. 2. Kunnanvaltuuston kokouskutsut julkaistaan Kainuun Sanomat -lehdessä. 3. Lakisääteiset kaavoitusta koskevat ilmoitukset, lukuun ottamatta vähäisiä kaavoitukseen liittyviä muutoksia julkaistaan Kainuun Sanomat -lehdessä tai KotiseutuPlus -lehdessä. 4. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan kunkin alan ammattilehdissä ja sanomalehdissä sekä työvoimahallinnon nettisivuilla. 5. Muut ilmoitukset voidaan kunnanhallituksen, lautakunnan tai viranhaltijan harkinnan mukaan julkaista muullakin tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnanhallitus Vapaa-aikatoimen avustukset vuodelle 2012 Ristijärven kunnassa Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu 5.000,00 euroa jaettavaksi ristijärveläisille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille liikunta t oiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi Ristijärvellä. Kunnanhallitus päättää, jakaako se avustussumman kokonaan. Hakeminen tapahtuu YP-pisteestä tai kunnan liikunnanohjaaja Elisa Karppiselta ( ) saatavalla lomakkeella. Lomakkeeseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle. Hakemukset tulee toimittaa torstaihin kello mennessä YP-pisteeseen tai kirjeitse osoitteella Ristijärven kunnanhallitus/rehtori, Aholantie 28, Ristijärvi. Kuoreen merkintä Liikuntatoimen avustus. Vauvaraha Tiedustelut rehtori Tiinaliisa Portano, Ristijärven kunta maksaa vauvarahaa ristijärveläisistä vuoden aikana syntyneistä vauvoista. Vauvarahan saannin edellytyksenä on, että vanhemmat ja lapsi ovat Ristijärven kunnan jäseniä lapsen syntymävuonna Rahaa haetaan yhteispalvelupisteestä saatavalla lomakkeella. Monilapsisynnytyksessä raha maksetaan yhdestä lapsesta. Vauvarahan määrä on 500 euroa ja se maksetaan ensimmäisen kerran vuonna 2011 syntyneistä lapsista, jotka ovat kirjoilla Ristijärvellä

3 Ristijärvi tiedottaa 3 JUMALANPALVELUKSET JA SEURAKUNNAN TOIMINTAA Su Messu kirkossa, kirkkokuoro. Elämän leipä - Rippikoululaisten palvelupäivä. Rippikoululaiset toimivat YV-kerääjinä kirkonkylän alueella. 13 Salokylän kinkerit Lakelassa, Maire Romppaisella. Ma Lähetyksen puuhapiiri srk-kodilla Ke Vohvelikahvit lähetyksen kirpputori srk-kodilla Virsituokio Kotokunnaalla. Su Marianpäivän sanajumalapalvelus kirkossa. Matti E. Mäkelä. Herran palvelijatar - Ma, ke ja pe 6.30 VIIKOLLA 13 RISTIJÄRVEN VUORO PITÄÄ AAMUHARTAUDET RADIO KAJAUKSESSA Ma Seija Lahdelma, ke Mirja Heikkinen, pe Esa Oikarinen. Ma Lähetyksen puuhapiiri srk-kodilla Ti Syöpäpotilaiden kerho srk-kodilla. Ke Lähetyksen kirpputori ja leipämyyjäiset yhdessä YV:n kanssa srk-kodilla. 10 Keskiviikkokerho srk-kodilla. Ke Ehtoollishartaus hoivaosastolla. Ke Keskiviikkokerhon yhteydessä lauletaan vanhoja koululauluja Liisa Tähkäpään johdolla. Leipämyyjäiset YV:n ja lähetyksen hyväksi. Su Palmusunnuntain perhemessu kirkossa. Kunnian kuninkaan alennustie - 13 Mustavaaran kinkerit Terva-ahossa Esa ja Irja Heikkisellä. 15 Isoskoulutus srk-kodilla. Ma 2.4. EI PUUHAPIIRIÄ Hiljainen viikko. 18 Ahtikirkko Ti Ahtikirkko Ke Lähetyksen kirpputori srk-kodilla Ehtoollisen vietto Kotokunnaalla 18 Ahtikirkko To Kiirastorstain messu kirkossa. Pyhä Ehtoollinen - Pe Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa. Jumalan Karitsa - Urut vaikenevat. Su Pääsiäisaamu Kappelissa. 10 Pääsiäispäivän messu kirkossa, kirkkokuoro. Kristus on ylösnoussut -. Kutsutaksia voi käyttää. Ma Pääsiäispäivän perinnekirkko Ylösnousseen kohtaaminen -. Ke Lähetyksen kirpputori srk-kodilla. 10 Keskiviikkokerho srk-kodilla. Kuulopäivä. Asiaa ikäkuulosta, mukana kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen Oulusta Su Sanajumalanpalvelus kirkossa Ylösnousseen todistajia - 13 Hiisijärven kinkerit Hiisipirtillä 18 Valokuva Jeesuksesta totta vai tarua? Torinon käärinliinan kertomaa tilaisuus srk-kodilla. Rovasti Martti Turunen Paltamosta. Ma Lähetyksen Puuhapiiri srk-kodilla. Ke Vohvelikahvit lähetyksen kirpputorilla Hartaushetki Kotokunnaalla. Martat tarjoavat kahvit. To KaVeRien tapaaminen srk-kodilla. Su Messu kirkossa. - Hyvä Paimen -. Jp:n jälkeen koko perheen YV-juhla srk-kodilla. Ma Lähetyksen Puuhapiiri srk-kodilla. Ti Syöpäpotilaiden kerho srk-kodilla. Ke Lähetyksen kirpputori srk-kodilla. 10 Keskiviikkokerho srk-kodilla Su Messu kirkossa. Jumalan kansan koti-ikävä -. Messun jälkeen srk-kodilla yhteinen juhla tänä vuonna 75 v. täyttäneille ja täyttäville. 13 Koskenkylän kinkerit Alanteelle Mika ja Tarja Tolosella. Ma Lähetyksen Puuhapiiri srk-kodilla. Ti Vapunpäivä. YV-juhla srk-kodilla. YV-arpajaisten voittajat julkistetaan. Simaa, kahvia, munkkeja ja keväistä ohjelmaa. Tervetuloa. Ke Lähetyksen kirpputori srk-kodilla Virsituokio Kotokunnalla Su Sanajumalanpalvelus kirkossa. Taivaan kansalaisena maailmassa -. Eläkeliiton Ristijärven yhdistys Kokoonnuttiin pitämään kerhoa tiistaina 28 päivän helmikuuta, yhdistyksen jäseniä oli tullut runsaslukuisesti paikalle. Alussa joimme Saimin keittämät makoisat kahvit. Sihteerimme Leena oli tuonut jäsenmaksu laput mukanaan jaettavaksi, jotkut olivat varanneet jo rahan maksua varten, toiset taas ottivat lapun mukaansa ja maksavat myöhemmin ja osa maksulapuista lähtee postiin. Leenan ympärillä kävi melkoinen melske, kun hän selasi lappu pinoa, onneksi ne ovat aakkosjärjestyksessä. Sellaiset jäsenet jotka ovat täyttäneet 85 vuotta ovat vapautuneet maksusta, mutta saavat edelleen EL-Sanomat -lehden ja ovat yhdistyksemme jäseniä. Miksi kirjoitan tästä yhdestä kerhosta? Oli normaalista poikkeava tilanne, siltä osin, että paikalle oli saapunut henkilöitä jotka olivat vasta muuttaneet ristijärvelle asumaan, ja halusivat liittyä yhdistyksemme jäseniksi. Oli kiinnostavaa kuulla heiltä itseltään mitä mieltä he ovat Ristijärvestä asuinpaikkana. Nämä ovat asioita, jotka innostaa ja antaa luottamusta jatkaa toimintaa. Kunnanjohtaja Raija Potila oli kertomassa kunnan tulevaisuuden suunnitelmista ja saimme tehdä kysymyksiä asioista, jotka mieltä askarruttaa. Totesimme, että kunnanjohtajan tapaamiseen on tarvetta useammin. Kerhosta olen aina lähtenyt hyvällä mielellä, mutta tästä kerhosta lähdin erikoisen innostuneena. Toivotan kaikille, niin entisille kuin uusille jäsenille, hyvää ja innostunutta kevään odotusta. Eeva Kemppainen puheenjohtaja Kerhossa Teija Kilpeläinen opastaa, miten tehdään neula huovutusta. Match Show Ristijärvellä Tervetuloa leikkimieliseen koiranäyttelyyn! Hyvä tilaisuus harjoitella kevään näyttelyihin, totuttaa pentua vieraisiin koiriin ja ihmisiin tai muuten vain viettää mukava talvipäivä koiramaisissa merkeissä. Luokat: Pennut (alle 1 v.), Pienet koirat, Isot koirat, Veteraanit (yli 8 v.) Monirotuiset, Junior Handler (esittäjä v.) Lapsi & koira (alle 10 v. esittäjille, saa osallistua oikean tai lelukoiran kanssa) Osallistumismaksu 5 /koira (maksetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä) Junior Handler ja Lapsi & koira 3 Rokotustodistukset mukaan! Ilmoittautuminen alkaa klo ja Match Show klo Järj. Ristijärven koiraharrastajat Match Show pidetään koulun parkkipaikalla. Samaan aikaan vietetään Onnellisten talvipäivää, joten alueelta löytyy muutakin talvista tekemistä koko perheelle, unohtamatta ruokaa, kahvia ja makkaraa. Kunnanjohtaja Raija Potila kertoo kunnan kuulumisia ja suunnitelmia.

4 4 Ristijärvi tiedottaa Kirjastoterveiset Kevään valon vallatessa alaa kerrataan vielä viime kuukausien tapahtumia ja valmistaudutaan tuleviin. Kirjastossa vietettiin Nallepäivää , kun Kainuun Museon maakuntatutkija Senja Säkkisen avulla saimme Paltamosta yksityiskokoelmasta 200 nallea vierailulle. Päiväkodin väki, esikoululaiset ja lähes kaikki alakoululaiset opettajineen osallistuivat päivään runojen, leikkien, satujen, tarinoiden, nallevisan ja tunnistustehtävän muodossa omat nallet mukanaan. Vuoden Lainaaja 2011 julkistettiin Elina Hutri perheineen palkittiin monipuolisesta aktiivisuudesta kirjastonkäyttäjänä. Elina on vuosia huolehtinut koko perheen kirjatarpeista. Kirjaston lainaustiskin takaa on seurattu lukemattomia kertoja, miten äiti tyttärineen hakee säännöllisesti luettavaa koko perheelle. Kiitokseksi ja kannustukseksi he saivat kunniakirjan ja lahjakortin kirjakauppaan. Tämä vuosi aloitettiin yläkoululaisten kanssa tiedonhakuharjoituksilla, joiden tarkoituksena on tutustuminen Kainet-verkkokirjaston käyttöön. Eskarilaisten kanssa tapaamme joka toinen viikko vaihtelevin teemoin. Tästä minä tykkäsin -lukupiirin vuoden ensimmäinen kokoontuminen toteutui 16.2., jolloin jutusteltiin mukana olleiden antoisista lukukokemuksista. Piiri toimii matalan kynnyksen periaatteella, jolloin jokainen piiriläinen voi vapaamuotoisesti kertoa suosikeistaan. Kokoontumisissa saamme meitä kaikkia rikastuttavia lukuvinkkejä. Jos oma lukuharrastus on vasta viriämässä, piiriin voi tulla kuulostelemaa muiden vinkkejä. Kevään aikana toteutetaan myös kirjailijavierailu. Vieraan nimi selviää lähiviikkoina. Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran torstaina klo Tervetuloa mukaan ja jakamaan lukukokemuksia! Helmikuun alussa kirjastossa oli esillä Olavi Oikarisen laaja markkakokoelma, muistoreplikat, juhlarahoja sekä rahoja Suomen koko rahahistorian ajalta sassanidien drakmasta lähtien jkr. Comenius-projektiin liittyen Minna Pyykkönen on tutustuttanut oppilaansa Antoine de Saint- Exupéryn Pikku Prinssiin. Parityönä tehdyt kuvataide-esitykset Vain sydämellä näkee hyvin ovat ihasteltavina kirjastossa helmi-maaliskuun vaihteessa. Kanervan Markkun viimeisimpiin kahvimyllylöytöihin ja kuparipannuihin saamme tutustua Lainausvuosi 2011 on tilastoissa positiivinen eli lainoja kertyi n enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiitokset teille kaikille aktiivisuudestanne! Tapaamisiin! Maritta, Maire ja Mikko RISTIJÄRVEN KOULUN HIIHTOKISAT Tytöt esikoulu 300m: 1. Neea Kemppainen 2,09 2. Iida-Mari Pyykkönen 2,20 3. Julia Töyräs 3,12 Pojat esikoulu 300m: 1. Juha Heikkinen 2,19 2. Niilo Oikarinen 2,26 Tytöt 1lk 500m: 1. Elina Korpela 2,39 2. Nella Pääkkö 2,51 3. Nella Hälinen 3,03 4. Tytti Mikkonen 3,18 6. Jenna Haarala 3,45 Pojat 1lk 500m: 1. Tommi Huusko 2,21 2. Kusti Kemppainen 3,20 3. Niko Heikkinen 3,32 4. Lauri Kovalainen 3,51 Tytöt 2lk 1km: 1. Lea Leinonen 6,38 2. Vilja Oikarinen 7,06 Pojat 2lk 1km: 1. Aatu Pulkkinen 6,05 2. Niko Heikura 6,21 3. Mikael Karhu 6,36 4. Iikka Laakso 6,41 5. Eetu Oikarinen 7,03 6. Jesse Oikarinen 7,18 Tytöt 3-4lk 1km: 1. Milla Huusko 4,20 2. Silja Leinonen 5,39 3. Sanni Karjalainen 6,12 Pojat 3-4lk 1km: 1. Elias Korhonen 4,17 2. Teemu Pääkkö 6,03 3. Aapeli Korpela 6,15 4. Arttu Hoffren 6,33 Tytöt 5-6lk 2km: 1. Alisa Korhonen 8,21 2. Noora Kangasharju 8,52 3. Minna Heikkinen 12,36 Eskarilainen Iida-Mari Pyykkönen lähdössä kilpaladulle. Pojat 5-6lk 2km: 1. Eero Heikkinen 9,26 2. Hannu Kariniemi 10,08 3. Toni Lahdelma 10,39 4. Leevi Heikkinen 10,50 5. Juhani Huusko 11,07 6. Arttu Pulkkinen 11,48 7. Seppo Heikkinen 12,05 8. Santtu Härkönen 13,57 Tytöt 7-8lk 2km: 1. Pauliina Oikarinen 7,23 2. Iris Heikkinen 10,45 Pojat 7-8lk 2km: 1. Antti Huusko 6,44 2. Visa Laakso 10,48 3. Janne Pääkkö 11,13 Tytöt 9lk 2km: 1. Susanna Mertanen 10,52 Pojat 9lk 2km: 1. Miro Tuohimaa 8,29 2. Pyry Laakso 10,15 3. Olli Leinonen 13,25

5 Ristijärvi tiedottaa 5 Satumaa esikoulun leikkitilan seinälle Eskarin opettajan Satu Pietilän ehdotuksesta päätimme kuvittaa eskareiden leikkihuoneen seinän. Ensimmäiseksi päätimme käydä kysymässä eskareilta, minkälaisia ehdotuksia kuvituksesta heillä olisi. He toivoivat prinsessoja, eläimiä, mönkijöitä ja muita ajoneuvoja. Sen jälkeen aloimme suunnitella seinämaalausta paperille. Eskarilaisten ideoiden pohjalta teimme luonnostelun seinämaalauksesta paperille. Samalla myös itse keksimme hyviä ideoita. Luonnostelun jälkeen lähdimme hahmottelemaan kuvitusta seinälle lyijykynällä. Rajasimme teipillä taivaan ja maan rajat. Vihdoin ja viimein pääsimme maalaamaan maalausta eri värein, mikä olikin oikein mukavaa. Ensin maalasimme isot pinnat ja sitten pienemmät pinnat. Maalaamisessa kestikin jonkun aikaa, sillä seinä oli aika iso. Lopuksi rajasimme ääriviivat mustalla tussilla. Työtä oli erittäin hauskaa tehdä ja tekeminen oli monipuolista. Toivomme, että lapset saavat viettää monia iloisia hetkiä maalausta katsellen. Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä, kun saimme Satu Pietilän ja kuvataideopettajamme Sirpa Mikkosen pyynnöstä tehdä tämän työn eskarilaisten iloksi. 8. luokan pitkän valinnaisen kuvataiteen ryhmä: Silja Hutri, Iris Heikkinen ja Severi Kurkinen Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnalle yhteiset nuorisotoimen ja liikuntatoimen henkilöt Ristijärven kunta on valinnut liikunnanohjaajan toimeen Elisa Karppisen Liikunnanohjaaja työskentelee kaksi päivää viikossa Hyrynsalmella ja kolme päivää Ristijärvellä. Vastaavasti Hyrynsalmen kunnan vapaa-aikasihteeri tekee nuorisotyötä Ristijärvellä kahtena päivänä viikossa. Elisa Karppinen työskentelee Ristijärvellä ke pe, työpiste on Keskuskoulun yläkerrassa. Torstaisin Elisan tavoittaa Virtaalasta. Puh Vapaa-aikaohjaaja Tuomo Turusen tavoittaa Nuokkarilta torstaisin ja perjantaisin. Puh , NUOKKARI on avoinna: Ti To Pe Kainuun Urheilugaala 2012 II Kainuun Urheilugaala järjestettiin keskiviikkona Kaukametsän salissa Kajaanissa. Yleisöjuhlassa palkittiin vuoden 2011 parhaat urheilijat ja saavutukset sekä kuntakohtaiset vuoden liikuntateot. Lisäksi ohjelmassa oli tasokkaita Kajaanin Tanssiteatterin, Suomussalmen Rastin Promenadetanssiryhmän, Kajaani Gymnasticin ja Kainuun konservatorion nuorten esityksiä. Palkitut urheilijat, saavutukset ja liikuntateot: Kuntakohtaiset vuoden liikuntateot: Ristijärvi Kaisa Kurkinen Kaisa on ohjannut 3 5 vuotiaiden liikuntakerhoja yli 30 vuoden ajan. Aina aktiivisesti mukana talkotyössä niin kunnan, urheiluseuran ja eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. Kunnanjohtaja Raija Potila luovuttamassa tilaisuudessa kunniakirjaa. Kainuun kasvatti: Kaisa Mäkäräinen Vuoden urheilija, Maailmanmestari, Maailman Cupin voittaja Vuoden kainuulaisena palkittiin Kaisa Mäkäräinen Kainuun Sanomien yleisöäänestyksen ylivoimainen ykkönen. Ristijärven Pyryn kasvatti uusi tittelinsä 526 äänellä, kun ääniä kertyi kaikkiaan Kaisan sairastuttua kunniakirjaa vastaanottamassa juhlassa isä Urho Mäkäräinen (keskellä).

6 6 Ristijärvi tiedottaa YHTEISPALVELUPIS- TEEN kalustusta ja laitteistoa uusittiin joulukuussa. Uudistuksella parannettiin asiakaspalvelun toimivuutta ja henkilöstön työtiloja. Yhteispalvelupisteen ja kirjaston toimintoja yhdistävän palvelukeskuskokonaisuudensuunnittelu on myös aloitettu. Kuvassa asennustöissä Iskusta Vesa Kiljunen ja Ristijärven kunnan palveluksessa oleva Matti Leinonen. Kunnan järjestämä joukkoliikenne alkaen Kunnan järjestämä joukkoliikenne ajetaan keskiviikkoisin Kutsutaksiperiaatteella osittain yhdistettynä koulukuljetuksiin. Jos keskiviikoksi sattuu arkipyhä, ajetaan joukkoliikenne edellisenä päivänä. Kuljetuksiin tulee ilmoittautua pääsääntöisesti edellisenä päivänä klo mennessä. Matkustaja maksaa joukkoliikenteestä linja-autotaksan mukaisen maksun. KESKUSKOULULLA päättyi elokuussa alkaneen lukuvuoden alussa luokissa aterioiminen, kun käyttöön otettiin kesän aikana keittiön yhteyteen valmistunut ruokasali linjastoineen. Ruokalassa järjestetään oppilasruokailun lisäksi kunnan ja maakunnan henkilöstön työpaikkaruokailu. Kuva joululounastilaisuudesta. Reitti ajetaan, jos kuljetukseen on ilmoittautunut vähintään kaksi matkustajaa. Sääntö ei koske kokonaan koulukuljetukseen yhdistettyä liikennettä koulun työpäivinä koulukuljetusreitillä eikä paluukuljetusta Kirkolta, jos matkustajia jää pois paluukuljetuksesta. Koulukuljetuksiin yhdistetyn joukkoliikenteen aikatauluissa noudatetaan koulun alkamis- ja päättymisaikoja. Tulo Kirkonkylälle noin klo Lähtö Kirkonkylältä klo Uva Peuravaara Tolosenjoki Aikataulu: Saapuminen Kirkonkylälle noin klo 9.30 (ajetaan erikseen) Paluu Kirkonkylältä klo (koulukuljetukseen yhdistettynä) Jokikylä Pihlajavaara Ajetaan yhdistettynä koulukuljetukseen. Aikataulu: Saapuminen Kirkonkylälle noin klo 8.30 Paluu Kirkonkylältä klo Hyvän iän kunnan palveluopas valmistuu pian Ristijärvi tarjoaa monipuolisia, hyvinvointiin, terveyteen, hoivaan, ravintoon, asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä matkailuun liittyviä tuotteita ja palveluja. Palveluiden löytämisen helpottamiseksi kunnan lähipalvelut kootaan yksiin kansiin teemalla Hyvän iän kunnan palveluopas. Sisällön ja ulkoasun suunnittelussa otetaan huomioon oppaan selkeys ja helppokäyttöisyys niin, että se palvelee hyvin niin seniorikansalaista kuin Ristijärvelle tulevaa matkailijaa. Opas julkistetaan huhtikuussa. Idea oppaaseen on noussut palautepäiväkyselyn pohjalta. Toisaalta opas kampanjoi ristijärveläisten palvelujen puolesta: Suosi ristijärveläistä! Opas laaditaan SeniorPolis in Kainuu ja Hyrinä-hankkeen yhteistyönä. Keskuskoulun keittäjä Anttipekka Korpela, oik. keittiöapulainen Sanna Tolonen ja työharjoittelussa oleva Heidi Lahdelma. Arkkitehti Liisa Korhonen ylitarkastajaksi ELY-keskukseen Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnan yhteinen aluearkkitehti Liisa Korhonen on nimitetty ylitarkastajaksi alueiden käyttö- ja luonnonvarat -yksikköön alueiden käytön ohjaustehtäviin alkaen. Kainuun ELY -keskukseen. Liisa on toiminut aluearkkitehtinä Ristijärvellä ja Puolangalla vuodesta lukien. Liisa Korhosen läksiäisiä vietettiin yhteispalvelupisteessä Kuvassa kunnanrakennusmestari Harri Helenius, aluearkkitehti Liisa Korhonen ja kunnanjohtaja Raija Potila. Mustavaara Koskenkylä Aikataulu: Lähtö Mustavaarasta klo Tulo Kirkonkylälle klo Paluukuljetus klo (koulukuljetuksessa). Hiisijärvi Pyhännänkylä Aikataulu: Lähtö Hiisijärveltä klo Tulo Kirkonkylälle klo 9.45 Paluukuljetus Kirkonkylältä klo (koulukuljetuksessa). Liikennöitsijä ilmoittaa tarkan aikataulun ja pysäkkipaikat ilmoittautumisen yhteydessä. Liikenne koulun lomien aikana: Koulukuljetuksiin yhdistetyn liikenteen saapumisaika Kirkonkylälle klo Kulkeminen koulukuljetuksissa muina päivinä Koulukuljetuksessa voi kulkea myös muina kuin joukkoliikennepäivänä, jos autoissa on tilaa. Mahdollisuudesta kulkea muina päivinä voi tiedustella asianomaista reittiä ajavalta liikennöitsijältä. Koulukuljetusten aikataulut: - saapuminen koululle: ti, ke, to, pe klo 8.30 ja ma, pe lähteminen koululta: ti, ke, to, pe klo ja joka päivä klo Kuljetuksiin ilmoittautuminen Uva Peuravaara Tolosenjoki: Taksiasema, puh Jokikylä Pihlajavaara: Taksiasema, puh Mustavaara Koskenkylä: Taksi Hilkka Heikkinen, puh (koulukuljetuksiin yhdistetty joukkoliikenne) Erikseen ajettava: Taksi Antti Vuoti, puh Hiisijärvi Pyhännänkylä: Taksi Esko Heikkinen, puh Taksi Urho Mäkäräinen, puh Tiedustelut koulukuljetuksista: Taksi Hilkka Heikkinen, puh Taksi Urho Mäkäräinen, puh Taksi Juha Mara, puh Taksi Pentti Huovinen, puh Lisätiedot kunnassa: hallintosihteeri Terttu Härkönen, puh

7 Ristijärvi tiedottaa 7 Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamista yhteistyössä Ristijärven kunnan kanssa kesällä Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista hanketta. Kuitukaapeli on nykyaikaisin tapa liittää kiinteistö yleiseen tietoliikenneverkkoon. Se mahdollistaa kaikki asiakkaan tarvitsemat informaatiopalvelut yhden liitäntäkaapelin kautta. Kuitukaapeli on turvallinen, pitkäikäinen ja hyvälaatuinen yhteys tietoliikenneverkkoon. Liittyminen kuituverkkoon mahdollistaa myös haja-asutusalueiden asukkaille erittäin nopeat ja laadukkaat Internet-yhteydet, monipuoliset TV-palvelut teräväpiirtolähetyksineen, turvapalvelut sekä erilaiset verkon välityksellä tarjottavat kaupalliset ja julkiset verkkopalvelut. Verkko rakentuu ns. runkoverkosta sekä siihen liitettävistä tilaajayhteyksistä. Runkoverkon rakentamiskustannuksista vastaavat Ristijärven kunta, Suomen valtio/ EU sekä Kaisanet Oy, joka vastaa kokonaisuudessaan myös varsinaisesta rakentamisesta. Kiinteistöjen tilaajayhteyksien rakentamiskustannuksista vastaavat kiinteistöjen omistajat. Lisätietoa kuituliittymän mahdollisuuksista voit lukea kirjeen mukana tulevasta Vauhtia verkkoon -oppaasta. RISTIJÄRVI hyvän iän kunta Valokuidulla toteutettu nopea laajakaista on sääolosuhteista riippumattomana toimintavarma. Verkon suuri nopeus mahdollistaa lukuisat uudet palvelut, jotka helpottavat elämää maaseudulla ja luovat turvallisuutta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, videovuokraus, kuvallinen puhelinyhteys sekä lehtien ja postin välittäminen verkon kautta. Laajakaista- ja Internet-yhteyden kautta voi olla vaivatta koska tahansa yhteydessä missä päin maailmaa hyvänsä asuviin sukulaisiin ja ystäviin. Nopea laajakaistayhteys tuo tähän yhteydenpitoon aivan uuden ulottuvuuden videokuvayhteys molempiin suuntiin. Kunnallisten hoiva- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamista laajakaistayhteys helpottaa huomattavasti, mikä puolestaan lisää merkittävästi kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta. Riittävän suuri yhteysnopeus mahdollistaa myös etätyön tekemisen maaseudulla ja uusien verkkopalvelujen kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Ystävällisin terveisin Marja Karjalainen toimitusjohtaja Kaisanet Oy Raija Potila kunnanjohtaja Ristijärven kunta Kuituliittymän asiakashinnoittelu: Liittyminen verkkoon Liittymismaksu kuituverkkoon on 150 m:n etäisyyteen saakka runkoverkosta Kauempana sijaitsevien kiinteistöjen liittymismaksu määräytyy sen mukaisesti, kuinka moni kiinteistö liittyy verkkoon samanaikaisesti samalta alueelta. 150 m ylimenevän matkan rakentamiskustannus (jos rakentamisreitillä on vain yksi kiinteistö) on: Kaisanetin kaivamana tarvikkeineen 6,15 /m asiakkaan itse kaivamana 1,85 /m (sisältää asennus ja valvontatyöt) Liittymismaksu sisältää kuitukaapelin kaivamisen ja päättämisen kiinteistön ulkoseinään, kiinteistön sisälle jakamotilaan tulevan kuitupäätelaitteen asennettuna sekä laajakaistaliittymäasennuksen liittymisen yhteydessä. Kiinteistön omistaja vastaa kustannuksellaan sisäverkon rakentamisesta ulkoseinästä jakamotilaan sekä muista sisäverkkoon liittyvistä asennus- ja muutostöistä. Liittymismaksun osalta on käytettävissä erilaisia maksuehtoja maksuaikojen suhteen. Maksuaikaa liittymälle voi saada jopa 48 kk. Lisäksi kiinteistöissä tehtävien sisäasennustöiden osalta asukas voi hyödyntää verotuksessa ns. kotitalousvähennystä, joka koskee myös tietoliikenneyhteyksien asennusta ja kunnossapitoa. Nopeat laajakaistaliittymät - Liittymän avaus sisältyy liittymismaksuun - Kk-maksut 10M/10M 35 /kk 30M/10M 45 /kk 100M/10M 54 /kk 100M/100M 72 /kk (kaikki esitetyt hinnat sis. alv:n 23%) Lisätietoja liittymisestä voit tiedustella: Kaisanet Oy Asiakaspalvelu Iisalmi puh , myymälä: Pohjolankatu 5, Iisalmi Kajaani puh , myymälä: Pohjolankatu 20, Kajaani Ristijärven kunta Terttu Härkönen puh Vastaa kyselyyn! Kun haluat nopean ja laadukkaan tietoliikenneyhteyden, joka samalla nostaa kiinteistösi arvoa, toimi ripeästi! Vastaa kyselyyn xx.xx.2012 mennessä, voit osallistua myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa www. kaisanet.fi. Puuta ja uusiutuvia energiamuotoja käyttämässä Puu on tärkein uusiutuva energiamuoto Kainuussa. Sen käytön edistäminen on nousemassa uudelleen tärkeäksi asiaksi lämmityskuluja pienennettäessä. Puun käyttöä suosii ilmeinen asia: Kainuussa on paljon puuta, jonka energiakäyttö on ratkaistava. Puun käyttöä voidaan lisätä pienkiinteistöissä ja taloyhtiöissä sekä kunnallisissa laitoksissa. Lämmitysala tarjoaa myös yritysmahdollisuuksia. Puun korjuun ja kuljetuksen rinnalle on noussut mahdollisuus myös muihin toimintamalleihin. Puun käyttöä voidaan lisätä muiden lämmitysmuotojen rinnalla. Puun rinnalla voi olla esimerkiksi öljy- tai sähkölämmitys-järjestelmiä tai aurinkokennoja, joita käytetään käyttöveden lämmittämiseen. Energia-avustus 2012 Tänä vuonna Energia-avustus on haettavissa saakka. Sitä voi hakea pienkiinteistöjen ja asuinkäytössä olevien taloyhtiöiden lämmitystapasaneerauksiin. Avustus on 20% laite- ja materiaalikustannuksista. Avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasi- allisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä, joita voivat olla esimerkiksi maalämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu. Avustusta haetaan kunnasta, rakennustarkastaja Harri Heleniukselta. Energia kysely Ristijärveläisille Ristijärveläisten pienkiinteistöjen lämmitysratkaisuja selvitetään maaliskuussa kyselyllä. Pyrimme saamaan paremman kuvan tilanteesta sekä selvittämään halua parantaa lämmitysratkaisuja. Tulosten pohjalta voimme miettiä jatkotoimenpiteitä: tarvitaanko lämmityskohteiden suunnitteluun suunnittelu- ja hankinta-apua, joka varten haettaisiin Leader-avustusta tai muuta yhteistoimintaa. Lämmitysratkaisujen parantamiseksi voidaan tehdä monenlaisia toimenpiteitä. Vanhan järjestelmän oikea käyttö ja kunnossapito on hyvä miettiä vanhan järjestelmän osalta. Rakennuksessa voi olla lämpövuotoja, joihin on helppo vaikuttaa. Päälämmitysmuodon valinta ja muuttaminen ovat pitkäkestoisia ratkaisuja, joiden valintaan vaikuttavat monet tekijät. Eri energiamuotojen hinta ja hinnan kehitys sekä käyttömukavuus ja vaivattomuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Ratkaisujen valinta on kuitenkin aina kiinteistökohtainen prosessi. Uusiutuvien energiamuotojen, puun, hakkeen, pelletin, aurinko- ja tuulivoiman lisäksi voidaan käyttää maalämpöä tai ilmalämpöpumppua. Energianeuvoja saa kunnan lisäksi Metsäkeskuksen Metsäenergia Kainuusta -hankkeen neuvojilta (p ). Esa Ojala Hyrinä-hanke, Kainuun Etu, p Harri Helenius rakennustarkastaja, Ristijärven kunta p Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalue aloitti Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen yhteinen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa tämän vuoden alusta alkaen. Kuntien välisen sopimuksen perusteella alueen hallinnoivana kuntana toimii Puolangan kunta. Uudistuksen taustalla on laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain vaatimusten toteuttaminen. Lain perusteella Suomen kuntien maaseutuhallintoa uudistetaan suurempiin yksiköihin vuoteen 2013 mennessä. Puolangan kunnan palvelukseen maaseutuhallinnon yksikköön siirtyi alkaen yhteistoimintakunnista pääosa yksikön tehtäviä hoitavasta henkilöistä. Nykyiset toiminta-alueen toimipisteet säilyvät jokaisessa toiminta-alueen kunnassa. Yksikön päätavoitteena on turvata alueen viljelijöille EU- ja kansallisten säädösten mukainen tukihakemusten käsittely ja maksaminen sekä muiden maaseutuelinkeinoviranomaisille annettujen tehtävien hoitaminen (mm. satovahinko- ja petoeläinvahinkoasiat, eläinrekistereiden ylläpito ja hukkakauran torjunta). Lisäksi yksikön henkilöstö osallistuu mm. maaseutu- ja kyläasioiden kehittämiseen alueen kunnissa sovitulla tavalla. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen toteutumista ja toiminnan kehittämistä seuraa Puolangan kunnan perustama yhteistoimintaryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina jäsenet jokaisesta sopimuskunnasta sekä kuntien alueella toimivien tuottajajärjestöjen edustajat. Lisäksi yksikön henkilöstö osallistuu yhteistoimintaryhmän kokouksiin. Maataloustoimistojen ulospäin suuntautuvaan toimintaan tulee hyvin vähän muutoksia aikaisempaan toimintaan verrattuna. Nykyiset kuntakohtaiset toimipisteet säilyvät lähes ennallaan ja asiakkaat voivat käyttää oman kuntansa toimipistettä kuten aikaisemminkin. Hyrynsalmen ja Ristijärven alueelle on haettu uutta maaseutusihteeriä. Tehtävään on valittu Kaija Korhonen, joka aloittaa yksikön tehtävissä Tuleva maaseutusihteeri tulee hoitamaan jatkossa sekä Hyrynsalmen että Ristijärven maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä. Ennen uuden maaseutusihteerin tuloa sekä Hyrynsalmella että Ristijärvellä palvelut jatkuvat aikaisempien vuosien tapaan. Merja Kemppainen jää Ristijärven lomitushallinnan palvelukseen.

8 8 Ristijärvi tiedottaa Tulevia tapahtumia La ONNELLISTEN TALVIPÄIVÄ Virtaalan ympäristössä. Kts. s. 1 Pe klo ILTAMAT Virtaalassa Ristijärvellä Ohjelmaa esittävät kansalaisopiston esiintyjäryhmät. Väliajalla Virtaalan kanttiini. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Pe klo YKSINLAULUKONSERTTI Korpitien koululla Kansalaisopiston yksinlaulun opiskelijat esiintyvät opettajansa Sanna Jaakon johdolla. Pianolla säestää Heljä Pylvänäinen. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Ma 7.5. Pe Yhteispalvelupisteitten teemaviikko Pe klo Pohjois-Suomen Sotilasläänin aluekonsertti Virtaalassa johtaa Ari Tamminen. Liput 15 Ma Su HÖLÖSEVIIKKO Hölöseviikon ohjelma lähemmin toukokuussa. Ilmoittakaa Hölöseviikon ohjelmista Yhteispalvelupisteeseen 14.5 mennessä. ristijarvi.fi, puh LASINSULATUSKURSSI kirpputorilla (Saukontie 2) Opettajana Irja Hachmann Kuopiosta.Järjestäjänä Pakki-hanke. Sitovat ilmoi ttautumiset mennessä ja tiedustelut 4H-yhdistys puh La 9.6. La Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry. järjestää NUOREN TEATTERIN -koulutustapahtuman 16. kerran Su klo SAVIJOEN MYLLYLLÄ nuotiokahvia, yhteislaulua ym. ohjelmaa Su Uvan MYLLYTAPAHTUMA Pe 3.8. Su Ristijärven VEISUUVESTIVAALI La KESÄTORI keskustan alueella La Su GALLERIA NAVETAN 10-vuotisjuhlat Syyskuussa 2012 SAUKONSELKÄ VAELLUS Lisää tapahtumista tulevassa Ristijärven Kesä lehdessä sekä www, RISTIJÄRVI hyvän iän kunta Ristijärven 10. Veisuuvestivaali Jaakko Ryhänen ja Anneli Sari tähdittävät veisuut! Veisuitten juhlavuoden kruunaavat maailmanluokan taiteilijat Jaakko Ryhänen ja Anneli Sari. Ryhäsellä ja Sarilla on molemmilla omat hengelliset konsertit kirkossa, urkureina Pertti Eerola ja Mikko Helenius. Sari vahvoine tulkintoineen nousee estradille myös Piirpauken kanssa konsertissa, jossa on sekä etnisiä että mustalais- ja balkanilaisen musiikin sävyjä. Musiikillisia nautintoja kainuulaisin voimin tarjoavat Minna Tuhkalan johtama Kainuu Kvartetti ja Kaukametsän Kamarikuoro Juha Mikkosen johdolla. Avajaisissa pappi ja runoilija Niilo Rauhala kertoo oman runoutensa ja virsilyriikan kielestä ja sanomasta. Toivevirsien yhteisveisuutilaisuudet, yhteislauluilta ja virsikaraoke kuuluvat edelleen olennaisesti tapahtumaan. Virsikaraoke ja yhteislauluilta toteutetaan Saukkovaaran ja Pirtin upeissa maisemissa. Tiedustelut: Tuottaja Stiina Kallioinen, puh Ensi kesänä Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry. järjestää Nuoren Teatterin koulutustapahtuman 16. kerran. Nuoren Teatterin leirillä tutustutaan teatterin ja esittävän taiteen eri muotoihin liikkeen, äänen, näyttelijäntyön ja dramaturgian opetuksen kautta. Vuonna 2012 koulutustapahtuman aikana kirjoitamme kohtauksia, harjoitamme näyttelemisen perustaitoja ja harjoittelemme kokonaisvaltaista fyysistä ilmaisua. Teemme pienimuotoisia demoja sekä yhteisen päätösesityksen, joka perustuu tapahtuman aikana tehtyihin harjoitteisiin. Koulutustapahtumaan voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä Nuoren teatterin koulutustapahtuma kesällä 2012 noin 50 nuorta (13-20 v.). Osallistujat ovat tulleet vuosittain eri puolilta Suomea painottuen Oulun lääniin ja Kainuuseen. Aikaisempi teatterikokemus ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on innostunut mieli ja halu oppia. Ohjaajina vuonna 2012 toimivat tanssija-koreografi Sonja Ryhänen, teatteriohjaajat Aune Kallinen ja Eino Saari, näyttelijä Heikki Törmi ja muusikko Ilkka Tolonen. Koulutustapahtuman ohjaajat ovat saaneet ammatillisen pätevyyden alan johtavissa oppilaitoksissa ja ovat ansioituneita oman alansa taiteilijoita sekä kouluttajia. Nuoren Teatterin tuottajana toimii Kristiina Kallioinen. Taiteellinen johtaja ja toiminnan vastaava on Heikki Törmi. Esitykset: Koulutustapahtuma huipentuu yleisötilaisuuteen lauantaina Silloin leirin aikana valmistuneet esitykset saavat ensi-iltansa. Esitys alkaa klo Talkooväkeä: Ilmoita Stiinalle, jos olet valmis talkootöihin. Haemme keittiöhenkilökuntaa, valvojia. Tiedustelut: Tuottaja Stiina Kallioinen tai Heikki Törmi Tervetuloa Nuoren Teatterin koulutustapahtumaan oppimaan ja viihtymään vuonna 2012!

9 Ristijärvi tiedottaa 9 opistopalvelut.fi/paltamo/ ILTAMAT pe klo Virtaalassa Ristijärvellä Ohjelmaa esittävät kansalaisopiston esiintyjäryhmät. Väliajalla Virtaalan kanttiini. Lopuksi 1,5 tuntia tanssia. Vapaa pääsy. Tervetuloa! YKSINLAULUKONSERTTI pe 4.5. klo Korpitien koululla Kansalaisopiston yksinlaulun opiskelijat esiintyvät opettajansa Sanna Jaakon johdolla. Pianolla säestää Heljä Pylvänäinen. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Ristijärven Kevähölöseviikkoa vietetään tänä vuonna Ma Su Kokoamme Yhteispalvelupisteessä viikon ohjelman, joka jaetaan toukokuussa monisteena joka kotiin. Ilmoita tapahtumista mennessä os. tai soita Katvelan kesänäyttelyssä Liisa Linkolan maalauksia - MUSTEEN SINISTÄ Näyttelyn nimi viittaa viime vuosisadan puolen välin koulumaailmaan. Musteen sinistä on sarja maalauksia, kuvallisia takaumia siihen todellisuuteen jossa suuret ikäluokat aloittelivat elämäänsä.

10 10 Ristijärvi tiedottaa kierrätyspiste ja Kirpputori Seniorpolis - projektista yhtiömuotoiseksi Seniorpolistoiminta siirtyy uuteen aikaan, kun se aloittaa toimintansa osakeyhtiömuotoisena 1.4. alkaen. Tutut toimintamuodot jatkuvat: hoiva-alan yrittäjien koulutus- ja valmennuspalvelut ja kehittämistoiminta ikääntymiseen liittyvissä asioissa. Uutena palvelukokonaisuutena Seniorpolis Oy:ssä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan yritysneuvontapalvelut niin alkaville yrittäjille kuin jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille. Avustamme tarpeen mukaisesti asiakasta mm. yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa kuin myös rahoituksen hakemisessa ja markkinoinnissa. Ikääntyminen voimavarana on ollut Seniorpolistoiminnan kantavana teemana jo kymmenen vuoden ajan. Koulutus- ja valmennuspalvelut niin alan yrityksille kuin itse senioreille on voitu tarjota kehittämisrahoituksen turvin. Siitä suuret kiitokset rhoittajille! Nyt on tullut aika jatkaa toimintaa itsenäisenä palvelun tarjoajana markkinatalouden ehdoin. Seniorpolis palvelee Sinua Ristijärven Yhteispalvelupisteellä osoitteessa Aholantie 25. Ajankohtaiset kuulumiset ja tapahtumat löydät parhaiten nettisivuiltamme osoitteesta Tervetuloa tutustumaan! Pro Armikin Plus-tuoli sai kiitosta koeistujilta palautteen tuolin toimivuudesta ja ulkonäostä. Uudenvuoden tienoon Plus-tuoli ilahdutti Virtaalan asiakaskuntaa ja palautelaatikko alkoi täyttyä. Viimeisimpänä hoivatuolin matka jatkui Willa Wanhan kautta hoivakoti RistiLepoon. Niissä asukkaat yhdessä hoitajien kanssa arvioivat tuolin toimivuutta hoivakodin arjessa. Tuolin suunnittellut Pro Armik Oy halusi saada tuolista aidon asiakaspalautteen ennen varsinaisen tuotannon käynnistämistä. Koekäyttäjien kokemukset vahvistivat pitkälti yrityksen omat arviot tuolin hyvistä puolista ja kehittämisen kohdista. Tuoli sai kiitosta erityisesti tukevuudestaan, istuminen siinä tuntui miellyttävältä. Yleisenä mielipiteenä tuolista nousi esille myös helppous nousta siitä pois. Testauksen tilaaja Pro Armik oli tyytyväinen Seniorpoliksesta saamaansa testitulosten yhteenvetoon, johon oli koottu käyttäjäpalaute sekä annettujen käyttökokemusten suhteellinen jakautuminen ryhmittäin. "Teimme pienen muutoksen myyntiin menevään tuoliin. Sama havainto kehittämisen kohteeksi nousi Seniorpoliksen testipalautteissa selkeästi esille", kertoo yrityksen toimitusjohtaja Ari Mikkonen. "Hoivakalustesarjamme myynti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kalusteiden ominaisuudet ja toimivuus on helppo perustella asiakkaille, kun niistä on aito käyttäjäpalaute olemassa", sanoo Mikkonen. Ristijärvellä Saukontie 2, avattiin kesäkuussa 2011 kirpputori ja kierrätyspiste. Kirpputorille voi tuoda myyntiin tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa esim. vaatteita, astioita, kirjoja, kenkiä jne. otamme vastaan myös huonekaluja. Huonekalujen tuonnista kannattaa sopia etukäteen koska huonekaluille varattu tila on rajallinen. Kirpputorilta on mahdollisuus vuokrata oma loosi tai tuoda tavarat myyntiin provisiolla. Jollei ei halua vuokrata loosia tai jättää tavaroita myyntiin provisiolla niin tavarat voi lahjoittaa kierrätyspisteelle joka huolehtii tavaroiden jatkokäsittelystä. Kirpputorin tiloissa toimii myös kyläläisten olohuone jossa yhdistykset voivat pitää kokouksia ja kursseja. Kirpputori ja olohuone toiminta on käynnistetty Elävä Kainuu leaderista ja ELY-keskuksesta saadulla hankerahoituksella. Hankkeen hallinnoijana toimii Ristijärven 4H-yhdistys. Muita toiminnassa mukana olevia järjestöjä ovat SPR Ristijärven osasto, Ristijärven kirkonkylän kyläyhdistys, MLL Ristijärven osasto sekä Ristijärven Martat. Myös muut Ristijärvellä toimivat järjestöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Kirpputori on avoinna: Maanantaisin klo Tiistaisin klo Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo Kirpputorin ja olohuone toiminnan lisäksi tiloissa toimii kuntosali. Kuntosalia voi käyttää kirpputorin aukiolo aikoina tai sopimalla ovien avauksesta henkilökunnan kanssa. Lisätietoja kirpputorista, olohuone toiminnasta sekä kuntosalista saa projektipäällikkö Annikki Hyttiseltä puh tai kirpputorilta puh Seniorpoliksessa oli testattavana kajaanilaisen Pro Armik Oy:n Plus Care-hoivatuoli. Yhteispalvelupisteellä joulukuun aikana asioivat saattoivat istahtaa tuoliin ja antaa Testauta sinäkin tuotteesi Seniorpoliksessa! Seniorpoliksen palveluvalikoimasta löytyvät Living Lab -palvelut. Mikäli haluat testauttaa uuden tuotteesi toimivuuden käytännössä, ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri Sinun tarpeittesi mukainen testauskokonaisuus. Ympäristömme soveltuu erityisesti hoiva-alan innovaatioiden testaamiseen sekä ikääntyvien arjessa selviytymistä tukevien tuotteiden ja palveluiden testaamiseen. Anne Piirainen projektipäällikkö Seniorpolis in Kainuu -hanke Aholantie 25, Ristijärvi p e. Vauhdikasta menoa Mannerheimin lastensuojeluliiton Ristijärven osaston järjestämässä peuhupäivässä Ristijärven Keskuskoululla

11 Ristijärvi tiedottaa 11 Ahti suo antejaan talvisin Tuli esteitä, menoja, sairastumisia. Silloin oltiin yksinään tai vaimon avittaessa. Kerranpa oli onnea, kun oltiin kahden. Ruusa sai kantaa kotiimme elämämme suurimman kuhan 5,7 kg ja minulla repussa pikkukalat. neensäkin meitä. Ei ole tullut kotiniememme kärkeen kiikaroimaan suksilatuamme pitkin vaan rannan kinosten suojassa, etteivät paljastuisi hänen jälkensä ja huolensa. Hyvä paikka on ollut kiikaroida yläkerran vessanpöntön päältä, mutta näköala suppea. On kestetty pakkaset, mitkä harvoin ovat siirtäneen verkkojen kokemista. Työelämämme ja keskitalven aikoihin viikonloppuisin. Kerran -40 C:ssa kokeilimme nuotiota sankossa. Ei ollut apua lämpötilan vaihtelu silmänräpäyksellinen. Ruusalle ja Pirkolle on talvikalastuksemme tuonut heidän elämäänsä jännitystä. Miksi siksikö, että saavatko pojat kaloja? Olimme ensimmäistä talvea viettäneet Karirannan kodissamme Tuliharjun koulun naapurissa, kun Teuvo kerran kevättalvella hiihti pihaamme ja pudotti repustaan hankeen meille ison matikan. Niinpä seuraavana syystalvena jo yhdessä jäätä kokeillen saavuimme Teuvolle tutulle apajapaikalle Heikkisensaaren läheisyyteen. Sinne näkyivät kirkonkylältä kohoavat kymmenet savupatsaat asukkaiden sytyttäessään aamuisin uunejaan. Kuljetuslaitteemme hitsaustyöt teki Kurkisen Veikko minun asentaessa ponttoonit mitkä tukevasti nostavat laitteen jäätä vasten. Seija-miniämme ja Teija-siskon appiukko, sveitsiläinen kenraali Verner Frey oli vihdoinkin unelmiensa polkupyörämatkalla Kilpisjärveltä Hankoon, yhtenä taukopaikkana Karirannan saunarantamme. Saunan kuuma löyly lienee tuonut kenraalin mieleen kylmän talvisen kalastuksen. Miten saatte verkot jään alle? Selitin ja selvitin -myös die Deutsche Sprache ei auttanut. Hain laitteen ja piirsin mitä jään alla tapahtuu ny ymmärrä, ny ymmärrä. Kala-apajamme sijaitsi pirtin rannasta Tuliniemeen suuntautuvan virtaaman takana Iirannan puolella. Jään niemellä vahvistuessa alkoi elämä Karirannassa kiristyä. Aamuiset hartioiden nykerrykset jäivät puhumattomuutta ette lähde ohuelle jäälle, eikö teillä ole järkeä -? Ei ollut jääpiikkejäkään eikä kellukkeita. Leponiemeläisetkin kertoivat aina ikkunastaan seuranneen miten pojat onnistuvat. Varhain tulleen talven myötä olimme laskeneet verkot niin aikaisin, että Pyhäinmiestenpäivänä läksimme niitä eka kerran kokemaan. Oli satanut vähän lunta, minkä alla näkemättämme oli jää halennut. Laitaa lohkesi. Aloimme vajota, pysyimme pystyssä ja toisiamme tyrkäten ja vetäen kantavalle jäälle vain osin kastuneena. Teuvolta unohtuivat märät kumisaappaat auton katolle. Ruusa palatessa jalan kirkkokuorosta löytää ensimmäisen saappaan Tuliharjun alta ja toisen 5-tieltä kääntyessään kotitielle. Mitä pojille tapahtunut? Loppukiri juosten kotiin, missä saappaat ja housujen puntit kuivumassa. Toistekin oli käännyttävä. Yksi jata jo rantaa kohden jään alla ja toinen menossa kohti syvyyttä, kun kuljetuslaitteen piikki tuli altapäin jään lävitse. Silloin poikia vietiin. Ruusa on korostanut aina elämässään Ennakoi tuleva vaara. Ahdistus oli vuosi vuodelta vain kasvanut. Päättänyt jopa kylmentää sydämensä, mutta ainakin teot puhuvat toista. Yritimme keinotella Valpurin päivän aikoihin verkkojen nostoon. Etsimme kohtaa, mistä pääsisi kokemisavannolle. Etsimme ja etsimme, mutta mitä löysimme? Tytöt Pirkko ja Ruusa köysinipun kanssa Tuliniemessä pensaan takana. Hätä meistä oli heidät sinne saattanut. Ihan löytö lämmitti kalastajien sydämiä. Onnistuimme lopuksi vain Teuvon kajakin avulla, joten tyttöjen huoli ei ollut aiheeton. Oli verkot haettava myös Heikkisensaaren länsipuoleltakin, missä niitä myös ahneena ollessamme pidettiin. Sulan virtaaman estäessä suoraanmenon oli yritettävä Pajujoelta pitäen. Ruusalla narunippu, jääpiikkinä lähinnä joulukinkun käsittelyssä tarvittava haarukka ja kirves, millä kaatoi ja karsi turvaseipään ja sitten saimme luvan lähteä. Ruusa kertoo vieläkin tarkkaan muistavansa Teuvon katseen ja pään pyörityksen. Kertoo myös hämän- Teuvon laulaessa Kajaanin Raatihuoneen torilla, olimme me varmasti silloin viettämässä kylmintä ja lumetonta Uutta vuotta kala-avannoilla. Luoksemme ajoi ainutkertaisena tapahtumana autolla Kymäläisen Eikka mukanaan anoppinsa, jota kertoi vievänsä Leppikosken sulien äärelle. Ja niin Eikka läksi kohti Leppikoskea, emmekä nähneet paluuta. Sovimme usein, ettei nyt kylällä kehuta ja liioitella saalistamme rouvat ihmettelisivät paljon saivat eivätkä yhtään tuoneet. Mutta niin kuin sanotaan sokeri on pohjalla. Aina ihmettelin, kun kuulin, että kutumatikasta heittävät mädit maksan ohella menemään. Meidän kalamiesten perheiden elämän ikuiset herkut. Kun Kuha oli harvinaisuus, katsoimme sitä sillä silmällä, kumpi sen saa. Nyt vuosia on katsottu sillä silmällä madetta - varsinkin kutuaikana.. Paras keittokalakin. Jossain vaiheessa vuosikymmeniä sitten Karppalan myllyn jauhoja hakiessamme tuli tietysti puheeksi kalastus. Rippikoulukaverit Eetuisäntä ja Ruusa löivät kättä päälle : Eetu säästää talven mätimöykyt, mitkä ovat konjakin arvoiset. Niin ne vuosia järven keväthankia hiihtäen haettiin kauppa kävi. Ruusan jäädessä eläkkeelle havaitsin tullessani kerran kotiini tutun mopon pihassamme ja ovea aukaistessani tulvahti vastaani lämmin, pehmyt kahvin ja konjakin tuoksu. Oli menossa muistojen hetki Eetun ja Ruusan nuoruuteen ja mätimöykyt pakkasessa. Tänä päivänä se herkku on vähintäänkin juhlistamassa Uutta vuottamme ja Vappuna kevättämme. Kerran kyllä olen saanut mätistä nuhteetkin. Ristijärven Vanhaintukisäätiön rakentamisvaihetta valmistellessani olin säätiön hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Kalle Moilasen kanssa Helsingissä. Tiesin Aleksanterinkadulla silloin sijainneen ravintolan lukuisine kalaja mätilajikkeineen, joilla kylläkseni herkuttelin Kallen kaivatessa pihvejään, mitkä sitten syötiin paluumatkalla Lahdessa. Tervehdyksemme kotiniememme turvallisemmilta verkkoavannoilta, missä me vanhukset vielä olemme leikissä mukana mutta kauanko? Terveyttä - voimia. Mutta päällimmäisenä ovat olleet moninaiset varsinkin kevättalvien juhlahetket tyttöjemme meitä avannoille muistaessaan. Päiväkirjamme 1994 mukaan: sunnuntai (13.11.) oli kaunis, tyyni aurinkopäivä. Olimme kaikki verkonlaskussa Pirkko, Teuvo ja me. Istuimme piirissä ja aurinko lämmitti. Kuva: Teuvon ottamana kevättalvelta 2011.

12 12 Ristijärvi tiedottaa Saukkovaara virkistyy Saukkovaaralla uusi asutusalue Sinisen vaaran rinteille, komealle näköalapaikalle on kaavoitettu pientalo- ja loma-asuntotontteja. OMAKOTITONTTI 1,95 m 2 LOMA-ASUNTOTONTTI 3 m 2 Alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa keväällä. Kuntakeskuksen hyvät palvelut ovat vain 2 km:n päässä. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat ulottuvillasi kaikkina vuoden aikoina. Jos Sinua kiinnostaa lyödä rahoiksi Saukkovaaran uudistuvassa matkailukeskuksessa, ei sekään ole mahdotonta. Etsimme erilaisia matkailualan yrittäjiä verkostoitumaan keskenään keskuksessa. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Oiva Jansson puh Majoitusta tarjoamme kauniin vaaran laella olevissa hirsimökeissä hintaan 60 /vrk. Motellihuone kahdelle 30 /henkilö, sisältäen aamupalan ja hissilipun rinteeseen. Varaa edullinen majoituspaketti! Ravintola tarjoaa ruokaa pienempään ja isompaan nälkään. Lounas arkisin klo , hinta 8,50 sisältäen leivät, salaattipöydän, juomat ja kahvin Rinteet 5 ja 2 hissiä ovat avoinna viikonloppuisin klo Tarjouksena hissilippu 10 /päivä. Vuokraamme laskettelu-välineitä uudistetusta valikoimasta. Saukkovaaran toiminta on taas muutaman hiljaisemman talvikauden jälkeen vakiintunut ympärivuotiseksi. Matkailukeskus on avoinna päivittäin ja tarjoaa vierailijoilleen lounasta ja majoitusta. Normaalisti hissit pyörivät viikonloppuisin, hiihtolomalla ja pääsiäisenä rinteet ovat auki joka päivä. Ravintolassa järjestetään joka kuukausi lauantaisin tansseja ja musiikki-iltoja. Tarkemmat tiedot Saukkovaaran Matkailukeskuksesta löydät Saukkovaaran kotisivuilta ajankohtaista-osiosta. Ladut ovat saaneet maastoliikuntapaikkahankkeen myötä uuden ilmeen. Latupohjat on uusittu ja levennetty. Samalla on huomioitu kesäkäyttö reittien pohjia uudistettaessa. Latujen kiertosuunta on sama kuin aiemminkin eli myötäpäivään. Opastus on vielä puutteellinen, mutta viimeistään keväällä reiteille saadaan uudet entistä ehommat opasteet. Stadionin ja hiihtolatujen valaistus on uusittu energiaystävällisillä led-valaisimilla. Ladut pidetään latukoneilla ulkopuolisen urakoitsijan toimesta hyvässä kunnossa. Lumisateen aika- na latuja ei ajeta, vaan liikkeelle lähdetään vasta sateen lakattua. Hiihtäjien on syytä väistää latukoneita ja noudattaa koneen kohdatessaan erityistä varovaisuutta. Moottorikelkoilla tai muilla moottoriajoneuvoilla kuin latukoneilla latupohjilla tai stadionalueella ajaminen on ehdottomasti kielletty. Maastoliikuntapaikkahankkeen myötä Saukkovaaralle on rakennettu yhdyskäytävä. Sen rakentaminen jatkuu keväällä, jolloin väylä saa mm. valaistuksen. Yhdyskäytävä tuo turvallisuutta Saukkovaaran ja kirkonkylän väliseen kevyeen liikenteeseen. Reitti on jo ulkoilijoiden käytössä, mutta reitin keskeneräisyyden vuoksi ulkoilijoita kehotetaan varovaisuuteen varsinkin Saukkovaaran yläosan puoleisessa päässä. Yläosan osalta olisi syytä käyttää kevättalven aikana olemassaolevaa tiestöä. Saukkovaaran kunnallistekniikan rakentaminen Saukkovaarantien yläpuoliselle alueelle alkaa maaliskuun loppupuolella. Alueelle rakennetaan vesi- ja viemäriputkisto sekä tiestöä. Asuinrakentaminen alkaa alueelle kesän aikana. Kunta pystyy nyt tarjoamaan isoja vakituisen asumisen tontteja komealta näköalapaikalta edulliseen hintaan. Myös loma-asuntotontit ovat nyt ulottuvillasi kehittyvässä Saukkovaarassa. Jos olet haaveillut omaa lomapaikkaa sinisen vaaran laelta järvinäköalalla, niin pidä kiirettä. Parhaat viedään käsistä. Tarkempaa tietoa tonteista saat kunnan teknisestä/asuntotoimistosta. Kaikenlaisen toimeliaisuuden myötä koko Saukkovaaran ilme kohentuu. Alueelle rakennetaan rinnan vakituisia asuntoja sekä lomaasuntoja. Matkailukeskus palvelee niin junioreita kuin senioreitakin erilaisten harrastusten ja ohjelmapalveluiden saralla kuin myös majoittumisen ja virkistäytymisen parissa. Toivon mukaan Saukkovaaralle on mukava tulla ja Saukkovaaralla on hyvä olla. Oiva Jansson kehittämispäällikkö Saukkovaaran hiihtoladut ovat huippukunnossa. Urat ovat leveät, latukoneella ajetut, sekä perinteistä että luisteluhiihtoa harrastaville. Raimo Laamanen tanssittaa la Miia Mäkelä tanssittaa pe Liput ennakkoon Saukosta 5 /hlö, ovelta 7 /hlö Lippuja rajoitettu määrä, varaa ajoissa. Saukkovaaran Matkailukeskus Saukkovaarantie 11, Ristijärvi Puh Esa Kemppainen, p

13 Ristijärvi tiedottaa 13 Episodi nimeltään UVAN URHEILUKENTTÄ Ristijärven kunta myi Uvan urheilukenttä nimisen kiinteistön päivätyllä kauppakirjalla. Tämä tapahtuma käynnisti ennalta arvaamattoman huhumylläkän ja sanailun pitäjässä. Tämän johdosta olen miltei pakotettu oikaisemaan julkisesti muutamia väärinkäsityksiä. Niihin väitteisiin, joissa on kerrottu kenttäkauppa tehdyn salaa ja kähmimällä, en sen kummemmin puutu, kaikki ymmärtänevät että kunta ei voi näin menetellä. Enkä ole kunnanhallituksen jäsen, niin kuin on erheellisesti luultu. Kunnanhallituksen puheenjohtajan varajäsenenä oleminen tunnetusti työllistää hyvin vähän. Antamani kirjallinen ostotarjous käsiteltiin asianmukaisessa järjestyksessä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa, luonnollisesti olin jäävi valtuustokäsittelyssä. Esityslistat ja pöytäkirjat kokouksista ovat olleet julkisia. Alueen myynti oli ensi kerran esillä jo olleessa yleisötilaisuudessa, jossa esiteltiin kunnan uusi metsätaloussuunnitelma. Uvalaiset kuitenkin heräsivät vasta kaupanteon jälkeen, päivätty adressi on otsikoitu selvityspyynnöksi ja osoitettu kunnanvaltuustolle. Paperissa vastustetaan Uvan urheilukentän myymistä Olavi Oikariselle ja esitetään kaupan perumista. Vaihtoehtoista ostajaa ei kuitenkaan ole esitetty. Kiinteistökauppa ei tunnetusti ole asia joka toisena päivänä tehdään ja toisena perutaan. Perättömän tiedon levittäminen on arveluttavaa Ainakaan mielikuvituksen puutteesta ei ketään voi syyttää huhujen levittämisessä. Kyläläisten taholta pistettiin liikkeelle täysin asiaton Uvan urheilukentän aktiivikäyttö näyttää keskittyneen puunkasvatukseen. ja provosoiva väite, jossa kerrottiin minun rakentavan urheilukentälle lietesäiliön. Minulta itseltäni ei ole mitään kysytty kentän käyttötarkoituksesta, eikä minun ole annettu sitä kenellekään selittää. Ainoan kerran kun puhelimessa olisin siitä voinut kertoa, minulle sanottiin en halua kuulla. Toisen kerran sain kaksi aktiivisinta toimijaa tulemaan kotiini metsästysoikeuden vuokraamisen merkeissä, olisin keskustellut ensin pöydän puhtaaksi ennen vuokraasioita, no sekään ei onnistunut kun miehet karkasivat. Samat henkilöt kuitenkin vaativat adressilla avointa keskustelua urheilukentän käytöstä. Minun kanssani ei siis ole asiasta tohdittu käydä keskustelua, talomme muuta väkeä on kyllä muistettu. Selvennettäköön siis vielä: Minulla ei ole ollut, eikä vieläkään ole minkäänlaisia rakentamissuunnitelmia Uvan urheilukentälle ja vain minä olen ainut talomme asianosainen edellä mainitussa kaupassa. Luulempa että väärän tiedon levittäjinä kunnostautuneet sanansaattajat saavat jatkossa varauksellisen vastaanoton, valheella on tunnetusti lyhyet jäljet. Perusteet kentän ostamiseen Maakauppoja ei kenenkään yksityisen tarvitse julkisesti perustella, teen kuitenkin nyt poikkeuksen asian selventämiseksi. 1. Ristijärven metsätaloussuunnitelman esittelyosassa kohdassa 8. Myyntikelpoiset palstat, mainitaan myös Uvan urheilukenttä. 2. Uvan urheilukenttä on aikoinaan myyty Ristijärven kunnalle Tervolan tilasta, sijainti siis lähes takapihallemme. 3. Kolmen viimeisen vuoden aikana kenttää ei ole käytetty käyttötarkoituksessaan. 4. Tulevaisuuden visiot, mm kuntaliitokset, antavat selvän perusteen kentän hankkimiselle. 5. Oman juhlavuoden suunnitelmat, kerron niistä seuraavassa. UVAN URHEILUKENTÄN KÄYTTÖ JATKOSSA Uvalaiset ovat tuoneet julki varsin selvästi kentän säilyttämistarpeen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, kyläläisten harrastuspaikkana. Valituksessa Oulun hallinto-oikeudelle on kuitenkin maininta toisesta käyttötarkoituksesta. Mistä lienee peräisin ajatus kentän käyttötarkoituksen muuttumisesta, ei ainakaan minulta. Meillä kylällä vallitsee siis tavaton yksimielisyys kentän käytöstä. Olen nyt pakotettu, hieman etuajassa, tuomaan julki yhden juhlavuoteni kommervenkeistä. Ostaessani kenttää, virisi ajatus paikasta ympäristöteokselle, jonka ajattelin pistää pystyyn ennen kesää. Samoin kentän metsittynyt ilme kaipasi mielestäni kirkastusta. Kunnalla ei syrjäkylän kenttiin enää ole resursseja, eipä juuri kylälläkään. Koska kaupasta on valitus vireillä, olen siis kentän haltija, en omistaja. Haltijan ominaisuudessa esitin Ristijärven kunnalle Uvan urheilukentän kunnostussuunnitelman, sillä puheella että jos huomautettavaa on, siitä keskustellaan. Suunnitelma näyttää hyväksytyn. Suunnitelman ensimmäinen vaihe, kivien ja metalliromun poistaminen ja vesakon murskaaminen toteutettiin Kevään tultua nurmi uusitaan, jalkapallo- ja lentopallokentät pystytetään, tuleepa kentän laidalle tarinatannerkin. Pääsytie kentälle on varsin heikkokuntoinen, suunnitelma sisältää tien kunnostuksen ja autojen parkkialueen raivaamisen. Ensimmäinen ympäristöteos alueelle valmistuu myös keväällä kentän länsipäähän. Kunta ei osallistu kunnostushankkeeseen. Olen kuullut lausuttavan mitenkä se kukkaa toesen moalle tulloo. Uvalla on kyllä totuttu liikkumaan toisenkin omistamalla maalla, ainakin metsästystarkoitukseen näyttää maa kelpaavan, harrastustoimintaa kenttäkin palvelee. Olen täysin yhtä mieltä adressin allekirjoittajien kanssa siitä että Kylän yhteinen harrastusalue tuo lisäarvoa kylälle. Olen iloinen että näin juhlavuonna voin olla osaltani tätä lisäarvoa tuomassa. Uskon, että kyläyhdistys ja kylän aktiivit vastaavat huutoonsa, ja toimivat kesän tullen. Olisihan kentän avajaiset hauskoine haastekilpailuineen oivallinen kylätapahtuma. Tapaamisiin Uvan urheilukentällä Olavi Oikarinen RISTIJÄRVI -hyvän iän kunta- OMAKOTI- TAI LOMA-ASUNTOTONTTI Kappale kauneinta sydän-kainuuta on nyt ulottuvillasi. RISTIJÄRVI hyvän iän kunta Ristijärven kunta on kaavoittanut SAUKKOVAARALLE omakoti- ja loma-asuntotontteja ja vakituiseen vakituiseen asumiseen asumiseen rantatontteja rantatontteja PUTKOSJÄRVELLE. ja IIJÄRVELLE. Myynnissä Ristijärvellä Senioriasuntoja Paritalossa 3h+k 71 m Rivitalossa 2h+k 56 m (Kalliopelto A) 3h+k 76 m (Kalliopelto A) 2h+k 56 m (Kalliopelto B) Lisätietoja kehittämispäällikkö Oiva Jansson, puh Ristijärven kunta on monella sektorilla senioriasumisen edelläkävijä Suomessa. SeniorPolis on testannut maaseutumaisen asumisen toimivuutta. Ristijärvelle on rakennettu erityisesti senioreille suunniteltuja laadukkaita rivitalohuoneistoja ja paritaloja. Lisätietoja Seniorpoliksen kehittämispäällikkö Oiva Jansson, puh

14 Ristijärvi tiedottaa Ristijärven kalastuskunnan pyydysyksikkömaksut v KALASTUSKUNNAN OSAKKAAT JA PAIKKAKUNNALLA ASUVAT (myös mökkiläiset) verkot, katiskat ym. (verkko enintään 2,2, m x 30 m) 1,50 / yksikkö verkko yli 2,2 x 30 m 2 yks. verkko enintään 2,2 m x 60 m 2 yks. verkko yli 2,2 m x 60 m 4 yks. rysä (vanteen halk. alle 1,5 m) 1 yks. isorysä (vanteen halk. yli 1,5 m) 20 yks. koukut (10 kpl) 1 yks. pitkäsiima (100 koukkua) 1 yks. nuotta ja paunetti 20 yks. ravustus 1,50 / merta koskikalastus, uistelu ja tuulastus (erillistä viehelupaa ei tarvita, mikäli ostanut vähintään 6 pyydysyksikköä) tai 10,00 / kausi 2. ULKOPAIKKAKUNTALAISET verkot, katiskat ym, enintään 5 yksikköä koskikalastus ja uistelu (koskee myös pyydysyksiköt ostaneita) vetouistelukilpailut (sallittu kilpailukala: hauki) 3,00 / yksikkö 4,00 / vrk. 7,00 / viikko 12,00 / kuukausi 17,00 / kausi 20,00 / kerta PYYNTIRAJOITUKSET -Verkon pienin sallittu silmäkoko 50 mm jään alta tapahtuvassa kalastuksessa. -Kalastuskunta suosittelee vähintään 50 mm silmäkoon verkkojen käyttöä myös avoveden kalastuksessa muikunpyyntiä lukuun ottamatta. Kalojen alamitat: Järvitaimen Kuha Harjus Rapu KALASTUSLUPIA MYYVÄT Ristijärven Yhteispalvelupiste Cafe 5-STOP T:mi R. Perhovaara Laahtasen leirintä- ja lomakylä Leirialue Ristijärven Pirtti Paltamon Viihde ja Vapaa-aika Erkki Tervo Sipilänniementie 26, Jorma Tolonen Ahmolahdentie 2, cm 40 cm 30 cm 10 cm (Kalastusalueen päätös) Kalastuskunnan esimies (ei luvanmyyntiä) Pekka Karppinen Papppilantie 11, RISTIJÄRVI p (työ), Saukkovaaran maastoliikuntapaikat 279:3 KOSTEIKKOPAIKKA 30m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm 30 Lihashuolto-/ levähdysalue Latu- ja reittikarttataulu Huoltorakennus UUSILATU-URA, PUUSTONPOISTO 8 METRINLEVEYDELTÄ 133,04 3KMLATU Maali Katsomo Stadionalue Hiihto-/ pyöräilykeskus 4KM 2 KM KOSTEIKKOPAIKKA n. 30 m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm UUSI LATU-URA, PUUSTON POISTO 8 METRIN LEVEYDELTÄ 138, Loppusuora 150 m KOSTEIKKOPAIKKA 70m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm KAKSISUUNTAINEN LATU 2KM - LEVEYS 8 METRIÄ - PINTAA NOSTETAAN 0,5m TÄYTEMAALLA + SUODATINKANGAS + MURSKE 150 MM - PUUSTON POISTO 10 METRIN LEVEYDELTÄ 101,23 UUSI LATU-URA, PUUSTON POISTO 8 METRIN LEVEYDELTÄ 130,52 Puustonpoistokokoalueelta Puuston harvennus, jäljelle vain mäntyjä 2KMLATU KOSTEIKKOPAIKKA 30m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm 1 KM 5KMLATU 2: KM 1:183 KOSTEIKKOPAIKKA 30m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm 1: KOSTEIKKOPAIKKA 30m: - POHJA TASATAAN TÄYTEMAALLA -SUODATINKANGASN2 - PINTAAN MURSKE KaM # mm Saukkovaaran maastoliikuntapaikkojen kunnostustyö on toteutettu etenkin stadionin ja latujen osaltapääosin menneen vuoden aikana. Eripituiset ladut/patikointireitit saavat opasteet kuitenkin vasta tulevan suven aikana. Myös yhdyskäytävän loppuunsaattaminen valaistuksineen ja pintamateriaaleineen tehdään tulevan kesän aikana. Yhdyskäytävän Saukkovaaran puoleiseen päähän rakennetaan näköalatasanne ja puolikota. Ladut oli aikoinaan suunniteltu palvelemaan perinteisen tavan hiihtoa, joten niiden leveys (3-4 m) ei enää riittänyt tämän päivän vapaan hiihtotavan ja perinteisen yhdistelmäladun reiteiksi. Nyt ladut levennettiin pääosin kuusimetrisiksi, jolloin samalle uralle saatiin sekä perinteisen että vapaan tyylin hiihtäjät. Latuverkostossa on hyödynnetty jo olemassa olevia latuverkostoja, vain kaavan muuttumisen johdosta on tehty pieniä reittimuutoksia. Ladut on yhdistetty toisiinsa kuten aiemminkin siten että pidempi lenkki jatkuu lyhyemmän kääntyessä takaisin kohti stadionia. Kiertosuunta laduilla on edelleenkin myötäpäivään. Stadionaluetta on pidennetty ja avarrettu nykyisten vaatimusten vaatimalle tasolle. Latujen mittaa voidaan säädellä stadionalueella ja samalla kisojen yleisölle tarjota mahdollisuus seurata kisan etenemistä viimeisen kilometrin aikana. Stadionalueelta on varmistettu yhteys laskettelurinteeseen, jotta kilpalatujen homologoinnin kannalta riittävät korkeuserot saadaan turvattua. Sprinttiura on suunniteltu siten että kuuluttajalla on lähes koko ajan näköyhteys hiihtäjiin kisan aikana. Ladut pidetään hyvässä kunnossa koko kauden. Opastuksen osalta tämän kevään aikana on vielä puutteita, mutta ulkoilijoilta pyydetään kärsivällisyyttä. Vanhat reittipohjat lienevät vielä muistissa ilman tarkkaa opastustakin. Laturetken reitti Tuulentuvalle lähtee edelleen vaaran alemmalta parkkipaikalta. Joten ei muuta kuin sukset jalkaan ja ladulle. Keväisiä ulkoilukelejä toivotellen oj

15 Ristijärvi tiedottaa 15 Tunnistettu neuvostosotilas Ristijärvellä, Kalliokosken rautatiesillan kupeeseen helmikuussa 1940 maahan syöksyneen neuvostokoneen lentäjä ei ole enää tuntematon. Flight- Forum.fi -sivuston ilmailukeskustelusta sekä tekniikan tohtori, DI Carl-Fredrik Geustin kirjoittaman, talvisodan ilmataisteluja käsittelevän teoksen tiedoista voidaan päätellä, että sillan läheiseen metsikköön on haudattu 9. Armeijan ilmavoimien 152. hävittäjälentorykmentin 4. laivueen nuorempi luutnantti VALENTIN IVANO- VITSH GOLUBEV. Tapahtumapaikan läheisyydessä asuva Ville Konttinen muistelee koneen lähteneen matkaan vienankarjalaisen Ylä-Kuittijärven lentokentältä. Geustin mukaan kyseessä on Vojnitshin (suom. Vuonninen) kylässä sijainnut tilapäinen lentotukikohta. Neuvostoarmeijan arkistoihin tukeutuva Geust on selvittänyt myös Golubevin kohtaloksi koituneen Polikarpov I-153 -hävittäjän sarjanumeron, Lentäjän hautaristiin maalattu kuolinpäivä, , on kuitenkin virheellinen: Geustin mukaan kyseisenä päivänä silloisella vihollisella ei huonon sään vuoksi ollut lainkaan lentotoimintaa alueella, ja oikea ajankohta on maanantai Golubevin tarkoituksena lienee ollut sodan huoltoyhteyksien kannalta tärkeän Kalliokosken sillan tuhoaminen tai siltaa pommittaneiden koneiden suojaaminen. Konttinen kertoo pohjoisesta klo 14 maissa tulleen koneen syöksyneen pudottamansa pommin alle ja syttyneen maahansyöksyn jälkeen tuleen. Myös silminnäkijähavaintoon tukeutuva Matti Salo uskoo 2-3 pommikoneen alla kierrelleen koneen tuhoutuneen niiden pudottamaan pommiin, mutta syynä saattoi olla myös vika polttoaineen syötössä. Paikalla ei ollut ilmatorjuntaa tai suomalaishävittäjiä. Geust myöntää koneen voineen osua pommiin rynnäkkösyöksyn aikana mutta pitää todennäköisempänä, että koneen alle kiinnitetty, yliherkkyytensä vuoksi epäluotettavaksi tiedetty FAB-50 -miinapommi räjähti jo ripustimissaan tai välittömästi irtoamisen jälkeen. Kalliokosken rautatiesillan kupeesta viimeisen leposijansa saaneen neuvostolentäjän kansallisuudesta, syntymäpaikasta ja -vuodesta ei ole toistaiseksi saatu varmuutta: Konttinen muistelee sotapoliisi Oskari Heikkisen koneen hylystä takavarikoimasta, ja sittemmin Puolangalla kadonneesta salkusta löytyneiden asiakirjojen osoittaneen lentäjän olleen ukrainalainen ja syntyneen 1917 tai -18. Geust katsoo Golubevin voineen olla perivenäläiseltä kalskahtavista nimistään huolimatta ns. ukrainalainen. On myös mahdollista, että alkujaan ukrainalainen etu-, isän- ja sukunimi on kirjoitettu asiakirjoihin venäläisittäin. Paavo Romppainen Revontulet Ristijärven Koiraniemellä. Kuva: Jouko Sievänen Pohjola on Leijonien pääyhteistyökumppani. Kirkonkylän kyläyhdistyksen kuulumisia Kutsumme kaikki mukaan. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Lähde mukaan ideoimaan! Älä aliarvioi osaamistasi! Yhteen hiileen puhaltaen onnistumme. Haasta ystäväsikin mukaan toimimaan! Daba-daba-duu. Ilo välittyy tekemisen kautta. Sinua tarvitaan. Tartu tilaisuuteen! Yllätä itsesi! Sinä olet tärkeä. Yhdistyksen johtokunta puh.joht. Sinikka Kähkönen sihteeri Pirjo Saarinen Hilkka Heikkinen, Erja Heikura Jussi Pietikäinen varajäsenet: Eila Repo, Helvi Grönberg Tervetuloa mukaan! AIKATAULU SUOMUSSALMI KAJAANI LENTOASEMA AJALLE Leijona-kortti? Kysyimme ihmisten mielipiteitä kevään halutuimman kortin kuvasta ja erittäin myönteisiä olivat. Ei ihme, sillä tätä korttia kelpaa kaivella lompakosta niin ennen kuin jälkeen pelin. Älä jää paitsioon vaan toimi heti, sillä Leijona-kuva on saatavilla vain rajoitetun ajan. Kortin hankkimalla tuet Jääkiekkoliiton junioritoimintaa. Lue kortista ja siihen liittyvistä eduista osoitteesta op.fi/leijonat Leijonakorttikuva saatavilla OP-Visa Electroniin ja OP-Visa-yhdistelmäkorttiin (rajoitettu erä). Kuvan vaihdosta peritään Osuuspankin hinnaston mukainen maksu. ma-to pe ma-to Suomussalmi kk Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Kontiomäki Kajaani ras Kajaani las Kajaani lentoasema ma-to x PALUUVUORO lentoasemalta n. 10 min. koneen saapumisen jälkeen TIEDUSTELUT: ,

16 16 Ristijärvi tiedottaa HIERONTA- PALVELU Ristijärvi, Aholantie 14 Koulutetut hierojat: Helinä Oikarinen puh Jouko Oikarinen puh Parturi-Kampaamo Ritva Seppänen Kirkkotie 9 a Ristijärvi Puh , Myös kotikäynnit. Tervetuloa! Parturikampaamo Tuula Karjalainen Tenhotie Ristijärvi Avoinna ma-pe 8-17 Puh Tervetuloa! Tervetuloa aamukahville yrittäjät Kuluvan kevään aikana tapaamme yrittäjiä Café5- Stopissa kuukauden ensimmäisinä keskiviikkoina aamukahvien merkeissä klo Tilaisuudet järjestetään yhdessä Hyrinä-hankkeen, Ristijärven yrittäjien ja kunnan kanssa. Aamukahveilla on yrittäjien kanssa keskustelemassa, joko Hyrinä-hankkeen projektikoordinaattori Esa Ojala tai kunnan puolesta kehitysvastaava Oiva Jansson tai kunnanjohtaja Raija Potila. Ristijärvi Tiedottaa 1/2012 Julkaisija: Ristijärven kunta Aholantie Ristijärvi Puh Vastaava toimittaja: Kunnanjohtaja Raija Potila Puh GSM Sivunvalmistus: Kajaanin Kirjapaino Oy Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2012 Vuokrattavana JUHLIIN YM.KÄYTTÖÖN: kahviastiasto n. 100 henk. ruoka-astiasto 50 henk. 10 l:n kahvinkeitin pikareita hääkakkuteline Tiedustelut: Pyhännänkylän kyläyhdistys Puh Leila Karppinen Puh Terttu Heikkinen Muista lahjakortit FYSIOTERAPEUTTI Minna-Liisa Laakso p Fys. hoidot lääkärin lähetteellä veteraanikuntoutus hieronta MYÖS KOTIKÄYNNIT KÄSITYÖKERHO -kudotaan, virkataan, ommellaan. Kirpputorin olohuoneessa (Saukontie 1) maanantaisin klo Tervetuloa kaikki mukaan ikään katsomatta...kahvittelemaan, rupattelemaan. Kevätsiivouksen aika! Kotisiivousta (viikko- ja suursiivoukset) Vanhusten ulkoilutus- asiointi- ym. palveluita Kysy lisää! Tuula, puh myös lahjakortit hyödynnä kotitalousvähennys Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan Green Care -hoiva- ja hyvinvointipalveluiden yrittämismahdollisuuksista maatiloilla ja pienyrityksissä perjantaina kello Kemppaalan maatilalomiin, Eskolantie 3, Hyrynsalmi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ohjelmassa: - Green Care tuo kehittämismahdollisuuksia paikallisella tasolla. Kehittäminen hanketoiminnalla. Anne Piirainen, Seniorpolis - Green Care osana matkailuyhdistys Ukkohalla ry:n toimintaa - Keskustelua paikallisten yritysten tuotteista ja kehitystarpeista. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa! Toivomme ennakkoilmoittautumisia mennessä numeroon tai Anne Piirainen, Seniorpolis Oy, p Esa Ojala, Hyrinä-hanke, Kainuun Etu Oy, p Matkailuyhdistys Ukkohalla ry, Tiina Ruotsalainen Lahjatavarat, kukkakimput ja -asetelmat sekä hautalaitteet Kahviosta makoisat kotileivonnaiset Leivon tilauksesta myös täytekakut Huhtikuun tarjous: 12 h TÄYTEKAKKU 25 Myymälässämme edelleen AUTOTARVIKKEET; öljyt, akut yms. Välitämme Teboilin polttoöljyä. Tervetuloa asioimaan liikkeeseemme tai soita! Kukkakauppa ja kahvio R. Perhovaara Saukontie 10 Ristijärvi Puh Avoinna: Ma-Pe 7-17 La 8-17 Su 9-17 Perustukset Kaivutyöt Kuormaus ja kuljetus Maa-ainestoimitukset Puh Kun maku ratkaisee Kauttamme pitopalvelu kaikkiin perheen juhliin - räätälöitynä asiakkaan mukaan - perinteiset, itsetehdyt tuotteet - myös ilman tarjoilua tai pelkkä tarjoilu Kotileivonnaiset tilauksesta esim. - hiivaton ruisleipä, rieskat, riisipiirakat, kukot - pullat, munkit, pasteijat, kuivakakut - täyte- ja voileipäkakut - myös erikoisruokavaliot Astiavuokraus KIVIKYLÄN KOTILEIPOMO & PIDOT Puh / Anna-Mari Hoffren / Eeva-Liisa Tolonen Tuulentie 4, Ristijärvi

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Rajala ja muision laatijaksi Markku Nivakoski

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Rajala ja muision laatijaksi Markku Nivakoski 1 Puolangan kunta Kokousmuistio 19.5.2011 Asia: LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKE Aika: Torstai 19.5.2011 Paikka: Puolangan kunnanvirasto Osallistujat: Esa Reis Kaisanet Antti Karjalainen Eltel Networks

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat FIS 37. Puolangan hiihdot 9.2. 2014 Honkavaarassa Lähtölistat Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; M45; M55; M65; N18; N20; N35; NYL; M18; M20; M35; MYL; Lähtöaika Nro Lisenssi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 Kokousaika 15.6.2016 kello 18.00 18.09 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle!

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle! Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle Ahvenanmaalle! Nyt kutsuu sua Kyrkogårdsö! Olet saanut paikan Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kesärippikoulusta, joka pidetään Ahvenanmaalla, Havsgårdenin matkailukeskuksessa

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot