Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E"

Transkriptio

1 NRO 7 Wire uudessa kuosissa WireUutisten ulkoasua on uudistettu vastaamaan tämän päivän jakeluvaihtoehtoja. Sivukoko on nyt A4, joten lehtemme jakelun muuttuessa nykyistä enemmän sähköiseksi, myös lehden luettavuus näyttöruudulta ja tarvittaessa myös tulostaminen on entistä tännöllisempää. käy- Ulkoasun muutos ja jakelun painottuminen sähköpostiin ja esilläoloon omilla nettisivuillamme, mahdollistavat myös sen, että Wire ilmestyy tulevaisuudessa nykyistä useammin. Tämän ensimmäisen uudella formaatilla tehdyn lehden myötä keräämme kokemuksia ja kuulemme myös mielellämme lukijapalautetta, jotta voimme kehittää lehdestä entistä paremman. Erkki Puheloinen toimitusjohtaja Verkonrakentaja Wire Oy 2007 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä N VAHVUUDET * Yli 130 monitaitoista ammattilaista * Verkostoitunut toimintarakenne * Laatuvastuu-urakointi * Yli 15 vuoden kokemus * Nykyaikaiset IT-järjestelmät * Kehittyneet logistiikkapalvelut * Monipuoliset työkoneet ja laitteet * Keskeinen sijainti ja nopeat palvelut N ydinosaamista ovat sähkönjakelu-, viestiliikenne-, valaistus- ja tilapäissähköverkkojen rakentaminen, suunnittelu ja kunnossapito. ylläpitää ja rakentaa myös teollisuus- ja palveluyritysten keskijännitemuuntamoita ja pienjänniteverkkoja. Johtoryhmän koko kuva Verkonrakentaja Wire Oy:n johtoryhmä koolla yhtiön Hyvinkään toimitiloissa. Kuvassa vasemmalta talouspäällikkö Jaana Aalto, toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, tuotantojohtaja Harri Helminen ja markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * Verkostourakoinnin haasteet s. 2 Kohti kokonaispalveluja s. 2 Kokonaisuus ratkaisee s. 3 vastaa asiakasodotuksiin s. 3 Selkeä vastuunjako ja luotettavuus... s. 4 Urakkakoot kasvavat s. 4 Laatu ja kustannukset ratkaisevat s. 5 Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa... s. 6 Työtehtävät hallittava... s. 6 Myrskyihin on varauduttava s. 7 Myrskyn tuhoja korjaamaan... s. 7 Moniosaaja ja edelläkävijä s. 8 1 M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E * tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan * tarjoaa Sinullekin mahdollisuuden kehittyä alan ammattilaiseksi huippuosaajien joukossa * TULE meille töihin tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi yhdessä kanssamme H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä

2 Toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, Verkostourakoinnin haasteet Verkostourakointi on muutosprosessissa, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, joka on nyt luotsannut alan edelläkävijäyritystä runsaan vuoden. Puheloisella on pitkä kokemus toimialalla ja hän on mm. ollut mukana Wiren hallituksessa lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta toiminnan alusta alkaen. Urakointimallin kehitys lähti liikkeelle vuotta sitten. Urakointitoimiala sähköverkon omistajien palvelijana on siten suhteellisen tuore. Kehitysvauhti on ollut kovaa, ja näinä vuosina on päästy pitkälle siitä mistä lähdettiin liikkeelle, eikä vauhti näytä hidastuvan. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana palvelua tuottavia yrityksiä oli suhteellisen vähän ja nekin olivat vahvassa ja läheisessä yhteistyössä entisten emojensa kanssa, eli palvelivat yritystä, joista ulkoistus oli tapahtunut. Toiminnan ulkoistanut yritys on ollut ja on vielä edelleen mukana monen urakointiyhtiön omistajana. Työskentely on ollut helppoa tuttujen henkilöiden kanssa tutussa ympäristössä, vaikkakin se alussa tuntui vaikealta. Niin kuin yleensä elämän ilmiöissä on tapana käydä, ns. kriittisen massan ylittyminen panee vauhtia pyöriin. Ja näin on tapahtunut: urakointiyhtiöiden omistus on ollut kierrossa viime vuosina, ja samanaikaisesti uudet perustetut yritykset ovat alkaneet hakea siivuaan kakusta. Kun ostajat ovat samalla oppineet ostamaan paremmin ja tiukemmin, niin tätä toimialaa ei ainakaan pysty moittimaan uusien kehitysloikkien puutteesta. Tarvitaan uutta ja luovaa ajattelua Toimiminen ympäristössä, jossa sopimusajat ovat lyhen- tyneet ja asiakkuudet ovat koko ajan liikkeessä edellyttää uutta ja luovaa ajattelua, painottaa Erkki Puheloinen. On itsestään selvää, että palvelun on oltava hintainen, kilpailijasta erottaudutaan toiminnan laadulla ja markkina- täsmällisyydellä. Palvelun hoitaminen asiakkaan aikataulun mukaan edellyttää kykyä joustavuuteen ja reagointiin. Se asettaa haasteet koko ketjulle niin asiakkaalle kuin Wiren yhteistyöurakointikumppaneille ja materiaalin toimittajille, sanoo Puheloinen. Tämä tarkoittaa sitä, että asennusresurssit, maarakennuskumppanit ja materiaalit on ohjattava oikeaan aikaan työmaalle, ja on pidettävä myös huoli siitä, että työmaiden kokonaisuus pyörii. Wiren toiminta on jatkossa entistä selkeämmin toiminnan ohjausta: palasten yhteen sovittamista. Wire on ottanut kehittämisen painopisteeksi tämän alueen. Tuotannon ohjauksen järjestelmiä on uudistettu. Järjestelmät sinänsä eivät ohjaa, vaan ihmiset ohjaavat järjestelmiä käyttämällä. Se edellyttää uuden toimintamallin oppimista. Wiren vastaus asiakashaasteeseen on kilpailukyvyn sekä toiminnan täsmällisyyden jatkuva kehittäminen. Wire on ollut historiassa toimialansa edelläkävijä. Edelläkävijyys velvoittaa, toteaa toimitusjohtaja Erkki Puheloinen. Rakennuspäällikkö Jaakko Laitila, Vattenfall Verkko Oy Kohti kokonaispalveluja Pidemmän aikavälin suuntauksena on vastuuttaa palveluntuottajia enemmän kokonaispalvelujen toimittamisen suuntaan, sanoo rakennuspäällikkö Jaakko Laitila Vattenfall Verkko Oy:stä ja jatkaa, että kumppanuussopimuksissa pyritään pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä kehittämisalueina ovat teknisen ja asiakaspalvelun laadun parantaminen, Laitila toteaa ja sanoo, että projektitoimitukset tulevat olemaan jatkossakin yhtenä osana sopimuskokonaisuutta. Asiakaslupausten lunastaminen edellyttää, että palveluntuottaja toimittaa palvelut täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti ja että asiakaskontakteissa toimitaan asiakaslähtöisesti Vattenfallin menettelyohjeiden ja asiakaspalvelukoulutuksissa opittujen toimintatapojen mukaisesti, korostaa Laitila. Yhteistyöstä Verkonrakentaja Wiren kanssa Laitila sanoo, että toimitusaika- ja teknisen laadun seurannassa Wire sijoittuu keskiarvon paremmalle puolelle. Hän toteaa, että aina on kuitenkin kehitettävää. Töiden viimeistelyssä ovat suurimmat haasteet toiminnan kehittämisessä, sanoo Jaakko Laitila. 2

3 Johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto Kokonaisuus ratkaisee Tällä toimialalla markkina on muuttunut viimeisimmän 10 vuoden aikana voimakkaasti. Sähköverkkojen urakointipuolella on toimiva markkina ja kuvaan ovat tulleet selkeät ja kehittyneet tuotteet, sanoo johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto. Alkuvaiheessa hinta oli määräävin tekijä, mutta nyttemmin alalla tiedostetaan, että se kokonaisuus on tärkein tekijä. Kehittyneen tuotteistumisen myötä ensisijaiseksi ovat nousseet asiakkaiden tarpeet ja niiden mahdollisimman joustava hoitaminen eikä oman kapasiteetin mahdollisimman tehoas hyödyntäminen. Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä varsin pitkään. Alkuun projektit saattoivat olla hyvin lyhytkestoisiakin, mutta pyrimme pidempikestoiseen yhteistyöhön, sillä pitkäjänteisyys hyödyttää kaikkia osapuolia. Wiren kanssa tehtävässä yhteistyössä on ollut monia eri kehitysvaiheita, jotka osaltaan heijastavat toimialan kehittymistä. Voidaan sanoa, että Wire oli alkuvaiheessa integroitunut osa ja sittemmin siitä on tullut markkinoilla muiden alan toimijoiden kanssa samojen pelisääntöjen mukainen toimija. Wire on omalla alueellaan meidän kentässämme merkittävä yhteistyökumppani, sanoo johtaja Ari Koponen Fortum Sähkönsiirrosta. 3 Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, vastaa asiakasodotuksiin Yksi Wiren arvoista, joihin kaikilla tasoilla me, on asiakastyytyväisyys. Lupaamme taata asiakkaidem- sitoudumme tyytyväisyyden työmme tuloksiin nyt ja jatkossa, sanoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Verkonrakentaja Wire sai vuonna 2005 mänsä sertifikaatit ISO 9001 (laatu), OHSAS (työ- laatujärjestelturvallisuus) ja ISO (ympäristö), joiden mukaiseen toimintaan Wire on sitoutunut koko henkilöstönsä voimin, Koivuniemi sanoo ja jatkaa, että sertifikaatit antavat pohjan toimintamallille, jolla asiakasodotuksiin vastataan. Jokaisella asiakkaalla on omia vaatimuksiaan, jotka oidaan Wiren toiminnassa. Asiakasodotuksiin vastaamme myös verkostoituneella huomitoimintarakenteellamme, jolla lupaamme täyttää asiakkaidemme niin laadulliset, kuin aikataulullisetkin odotukset. Tavoitteenamme on toimia yhdenmukaisin, siin tietoteknisiin menetelmiin perustuvalla toimintamal- nykyaikaileilla. Uusilla tietoteknisillä toimintamalleilla voimme tarjota asiakkaillemme esimerkiksi heidän odotustensa mukaisia seurantamahdollisuuksia omien tilaustensa etenemisiin ja aikatauluihin. Olemme keskikokoinen ja ketterä organisaatio, joka tyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa muut- pystuviin tarpeisiin, hallintojohtaja Koivuniemi painottaa.

4 Projektimyyntipäällikö Mika Saari, Philips Oy Selkeä vastuunjako ja luotettavuus painottuvat Tievalaistusurakointi on muuttunut ja muuttumassa SRU urakointiin. Ja tällöin vaaditaan valaistusurakoitsijalta suunnittelutaitoja sekä elinkaariasioiden ymmärtämistä. Näin saadaan tehdyksi paras mahdollinen tarjous ja perusteltua se kokonaistaloudellisuudella asiakkaalle. Tievalokustannuksista noin 40 % tulee investoinnista, joten urakoitsijalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa alentavasti asiakkaan kokonaiskustannuksiin. Ja tulevaisuudessa voidaan puhua jonkinlaisesta leasing-sopimuksesta. Urakoitsija rakentaa valaistuksen ja huoltaa sitä seuraavat 25 vuotta. Tämä taas vaatii urakoitsijalta laadukkaiden tuotteiden käyttöä ja ennen kaikkea elinkaarikustannusten ymmärtämistä. Tällä mallilla meillä toteutetaan jo E18 moottoritiehanketta, sanoo projektimyyntipäällikkö Mika Saari, Philips Oy, Valaisimet. Asiakkaat arvostavat luotettavaa urakoitsijaa. Ja tietysti urakoitsijan tarjoama kokonaisuus painaa valittaessa vaakakupissa. Kaikkia asioita pisteytetään suurimpien asiakkaiden toimesta, joten halvin ei välttämättä ole ykkönen. Mutta ennen kaikkea luotettavuus ja työn jälki edellisissä projekteissa ovat asiakkaan mielessä. Valaisinvalmistajan näkökannalta projektit ovat muuttuneet entistä ammattimaisempaan suuntaan. Joten on tärkeää, että heti projektin tarjousvaiheessa on sovittava selkeät vastuunjaot. SRU urakan yhteydessä urakoitsijan on löydettävä kokonaisuudessaan halvin ratkaisu, joka on myös kokonaistaloudellinen asiakkaallekin, siitä saadaan pisteitä. -Tulevaisuus tuo varmasti lisääntyvissä määrin älykästä tievalaistusta, jossa ohjausjärjestelmän toimittaja on oma aliurakoitsija projektissa. Tämä korostaa ammattimaisen projektityöskentelyn merkittävyyttä, sopimukset ja vastuunjako pitää olla kunnossa ennen projektia. Kokemuksia Wiren kanssa on syntynyt useastakin vaativasta älyvalaistusprojektista. On huomattu, että uusilla alueilla vastuunjako ei joskus ole ollut aivan kirkkaanselvä. Yhteistyön sujuvuutta on kehitetty aina projektin edetessä. Vaativissa projekteissa vastuun jakaminen vaatii pitkää yhteistyötä ja pitkäaikaisia suhteita sekä ennen kaikkea kummankin osapuolen sitoutumista ja joustavuutta. Mutta jokaisesta kokemuksesta on opittu uusia asioita, kiteyttää Mika Saari. 4 Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri Urakkakoot kasvaneet Yhteistyötä Wiren kanssa olemme tehneet jo noin 7-8 vuotta ja yhteistyömme on sujunut mukavasti ilman suurempia ongelmia, sanoo sähkövastaava Markku Ijäs Tiehallinnon Hämeen tiepiiristä ja jatkaa, että Wire on ollut mukana sekä uuden rakentamisessa että huoltoprojekteissa. Nykyisin kaikki työt kilpailutetaan, joten kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta tilataan, sanoo Ijäs. Aiemmin, kymmenkunta vuotta sitten, osa töistä tilattiin ns. suoratilauksena eli ilman kilpailutusta, mutta nyt toimitaan kilpailuttamisen kautta. Alan toimijoiden lukumäärä on pysynyt melko vakiona, mutta vaihtumista on kyllä tapahtunut melko paljon. Ajan myötä urakoiden koko on kasvanut sekä määrällisesti että sisällöllisesti, toteaa sähkövastaava Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Hankinta.

5 Johtaja Jari Lietzén, Lohjan Puhelin Oy Laatu ja kustannukset ratkaisevat valinnan Laatu ja kustannukset ovat merkittävimmät, kun haetaan projekteille toteuttajaa. Laadulla on merkitystä niin verkkojen rakentamisessa kuin korjaustoiminnassa. Verkkojen käyttöajat ovat tyypillisesti erittäin pitkiä ja tavoitteena on toteuttaa luotettavia ratkaisuja, joissa ei normaalin käyttöiän puitteissa esiinny ongelmia. Vikojen korjauksen yhteydessä laadulla, ja myös nopeudella, on tänä päivänä erittäin suuri merkitys. Asiakkaiden odotukset viestintäpalvelujen toiminnalle ja luotettavuudelle ovat hyvin korkealla. Toisaalta liian pitkistä katkoksista joudutaan asiakkaille maksamaan korvauksia. Rakentamisen ja ylläpidon kustannukset ovat myös erittäin tärkeässä asemassa projektien toteuttamisessa, sanoo Lohjan Puhelin Oy:n Verkkoliiketoiminnan johtaja Jari Lietzén. Wire toteuttaa tällä hetkellä suurimman osan Lohjan Puhelimen kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentamisesta. Lohjan alueen asuntorakentamisessa on kohtuullista kasvua ja kasvu nähtävästi jatkuu samanlaisena. Toistaiseksi jokaiseen asuntoon toimitetaan perinteisen puhelinliittymän mahdollistava yhteys, vaikka niitä tänä päivänä lähes yksinomaan käytetäänkin laajakaistaliittymien toteuttamiseen. Kokemukset yhteistyöstä ovat pääosin hyviä. Kokemusta on karttunut puolin ja toisin vuosien varrella verkostourakoinnin ostamisesta ja myymisestä. Lohjan Puhelimelle nykyisen kaltainen malli, jossa suunnittelu ja rakennuttaminen ovat omissa käsissä, tuntuu sopivan varsin hyvin. Muutamat poikkeamatkin on käsitelty laatujärjestelmän mukaisesti ja toimintaa niiltä osin korjattu, toteaa johtaja Jari Lietzén. TARJOAA TIETOLIIKENNEVERKOT Puhelinverkot Dataverkot Kaapeli-TV -verkot IT-erikoisverkot Radiopuhelinverkot Valokaapelityöt * Kuparikaapelityöt IT-verkkotyöt * Radiomastotyöt Verkostomittaukset Maankaivu ja kaapelien veto Viankorjaus Kaapelien näyttö ja kartoitus Kunnossapito Logistiikkapalvelu Suunnittelu 5 Alalla uusia haasteita Asiakkaiden odotusten painopiste on siirtynyt viime vuosina. Perinteistä lankapuhelinliittymää käyttävien osuus on vähentynyt voimakkaasti, mutta toisaalta tilalle on tullut laajakaistaliittymien käyttäjiä. Laajakaistaliittymien käyttäjien määrän kasvu on jo hidastunut, mutta seuraavana askeleena nähdään liittymien nopeuksien kasvattaminen. Tulevat palvelut, kuten esim. laajakaistaliittymän kautta tarjottavat TV-kanavat, vaativat moninkertaista nopeutta tämän hetken yleisiin liittymänopeuksiin verrattuna. Toisaalta suurempia nopeuksia saadaan tarjottua asiakkaille muuttamalla päätelaitteita sekä asiakkaan että operaattorin tiloissa, mutta yhtälailla nopeuksien kasvu näkyy myös paineena muuttaa fyysisen verkon rakennetta. Vähimmillään tämä tarkoittaa pyrkimystä lyhentää asiakkaiden yhteyspituuksia. Kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentaminen on tällä hetkellä melko maltillista. Kupariverkko kattaa koko Lohjan Puhelimen toimialueen ja kaikki laitetilat on liitetty toisiinsa valokaapeliverkolla. Suurimpana hankkeena on käynnissä Helsinki Turku moottoritien viimeisen osuuden rakentamiseen liittyvät verkkojen siirto- ja muutostyöt. Jonkin verran uusia asunto- ja liikekiinteistöalueita rakentuu lähinnä Lohjan kaupungin alueelle. Myös kaapelitelevisioverkkoa on saneerattu ja laajennettu viime vuosina. KTV-verkkoa on muutettu kaksisuuntaiseksi mahdollistamaan esim. laajakaistaliittymän toteuttamisen KTV-verkona kautta, sekä verkon siirtokapasiteettia on kasvatettu vastaamaan digitaalisen jakelun vaatimuksia, sanoo johtaja Lietzén.

6 Asiakkaiden vaatimukset aikataulujen suhteen ovat kiristyneet ja lupaukset on täytettävä. Wiren projektien ja töiden aikataulujen pitävyyteen tullaan sisäisesti kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja tulemme pitämään aikataulut entistä paremmin, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n tuotantojohtaja Harri Helminen. Mottomme on: sähköasentaja, materiaali ja kaivaja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteistyönä RTA:n kanssa on kehitteillä yhteinen extranet-palvelu, minne projektin kukin osapuoli voi toisesta riippumatta päivittää mahdolliset tärkeimmät tulevat päivämäärät ja toteutuneet päivämäärät sekä projektin tärkeimmät tapahtumat; esimerkiksi luvat saatu, materiaali saapunut, kaivuu tehty. Näin pyrimme siihen, että joka projektin osavaihe on reaaliaikaisesti tiedossa tarvitsevilla, Helminen toteaa. Projekteissa materiaalin oikea-aikaisuudella on tärkeä osuus. Niinpä me Wiressä asetammekin erityistä painoa logistiikkaprosessin kehittämiseen, Helminen sanoo. Tuotantojohtaja Harri Helminen, Oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeat toimenpiteet Työtehtävät hallittava entistä laajemmin Toimialalla on tapahtunut viimeisimmän 10 vuoden aikana muutos, joka asettaa entistä kovemmat vaatimukset työn toteuttajien ammattitaidolle, koska toteutusajat ovat lyhentyneet, tekniikka on monipuolistunut ja myös kilpailu on kiristynyt, toteavat Wiren Vantaan toimipaikalla tiimipäälliköt Seppo Sarkola ja Mikko Malmipuro sekä asentaja Matti Koskinen. Jo tarjousvaiheessa on pystyttävä kohdentamaan asiat niin että kun projekti alkaa niin edetään joustavasti työvaiheesta toiseen, koska nykypäivänä ei esimerkiksi enää ole suuria materiaalivarastoja, vaan tarvikkeet tilataan kohdennetusti sanoo Mikko Malmipuro. Seppo Sarkola toteaa, että tämä voi aiheuttaa myös ongelmia kriisitilanteissa, kuten suurten myrskytuhojen korjauksien yhteydessä, koska tarvittavat uudet osat saatetaan joutua tilaamaan jopa valtameren takaa. Matti Koskinen sanoo, että kenttätasolla töitä tekevien tietämys on tärkeä tarjouslaskennassakin, koska asiakkaiden vaatimukset ovat lisääntyneet ja silloin tekijät, jotka ovat 6 aiemmin olleet käytännön toimissa tilaajan kanssa, pystyvät antamaan kokemusperäistä tietoa kokonaisuuden hahmottamiseksi. Asiakkaiden asettamat vaatimukset ovat myös hyvin yhtiökohtaisia. Tekijöiden on osattava tehdä esimerkiksi pöytäkirjat, merkkaukset ja mittaukset tilaajan omalla tavalla, jotta asiakassuhteella on jatkuvuutta, sanovat Sarkola ja Malmipuro. Kaikki myöntävät että ala on murrosvaiheessa. On tullut uusia pieniä toimijoita, joten myös tilaajapuolella tarkastellaan kokonaisuutta uudelta pohjalta. Wire on ollut koko toimintansa ajan edelläkävijä ja töitä varmasti riittää ja ne jopa lisääntyvät, mutta se vaatii kovaa työtä, sanoo Koskinen ja jatkaa, että tekijöiden on tulevaisuudessa hallittava entistä laajemmin koko tehtäväkenttä. Tämä on työllisyyden kannalta turvallinen ala, mutta jostakin syystä nuoret eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita, vaikka työ tarjoaa monenlaisia haasteita, sanoo Sarkola. Näitä töitä ei voida tehdä Suomen ulkopuolella. Hyville osaajille on käyttöä, hän sanoo. Wire on aina ollut vahva osaamisen antaja, sanoo Malmipuro. Tiimit ovat pieniä, joten niissä on hallittava kaikki työt. Kolmikon näkemys on myös, että vaikka nykyisin linjaorganisaatio onkin vahvemmin esillä, niin tiimien itsenäinen työskentely projekteissa on ensiarvoisen tärkeää. H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Seppo Sarkola (oik.), Mikko Malmipuro ja Matti Koskinen, Verkonrakentaja Wire Oy, Vantaa.

7 Käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist, Fortum Sähkönsiirto Myrskyihin on varauduttava Viime aikoina myrskyt ja kovat tuulet ovat koetelleet sähkönjakelua, mutta käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist Fortum Sähkönsiirto Oy:stä toteaa, että Fortumin osalta tilanne on pystytty hoitamaan tyydyttävästi, vaikka olosuhteet ovat olleet varsin vaikeat. Näppituntumalla voisi sanoa, että myrskyt ovat lisääntyneet, mutta tilastoja meillä ei asiasta ole, Dahlqvist sanoo ja jatkaa, että myrskyt ovat aina arvaamattomia. Me olemme viime aikoina panostaneet varautumiseen, eli siihen että pystymme ennakoimaan tilanteen ja nostamaan tarvittaessa valmiustasoamme. Tässä suhteessa säätieteilijöiden ennakkovaroitukset ovat hyvin keskeisesessä asemassa. Olemme myös uusineet valmiussuunnitelmiamme, Dahlqvist kertoo ja jatkaa, että Wire Oy on keskeinen yhteistyökumppani Etelä-Suomen alueella mm. vianhoidossa. Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, Myrskyn tuhoja korjaamaan vaikka koko henkilökunta Wirellä on useampivuotinen kokemus suurhäiriöiden hoidosta yhdessä tilaajaorganisaatioiden kanssa, kertoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että omat resurssit, tarvittaessa koko henkilökunta, valjastetaan asiakkaiden suurhäiriöiden hoitoon asiakastarpeiden mukaisesti. Wire varmistaa tarvittavien resurssien saannin erilaisilla yhteistyötahojen kanssa tehdyillä sopimuksilla. Meillä on useamman vuoden kokemus mm. Lohjan maatalousyrittäjien kanssa tehdystä yhteistyöstä myrskyjen aiheuttamien puiden poistosta. Olemme varustaneet työryhmiämme suurhäiriötapauksissa tarvittavalla raskaallakin kalustolla, jotta varmistetaan liikkumisemme maastossa kaikissa olosuhteissa, Koivuniemi kertoo. Työtä tehdään vaikeissa olosuhteissa Olosuhteet ovat suurhäiriötilanteissa lähes poikkeuksetta todella vaikeat. Kaatuneet puut eivät vain katko linjoja, vaan ne tukkivat myös teitä, joten liikkuminenkin voi olla hankalaa. Puut voivat olla myös konkelossa, jolloin niitä raivattaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta, sanoo Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että työturvallisuusasiat ovatkin tärkeimpiä suurhäiriötilanteessa huomioonotettavia asioita. Verkonrakewntaja Wire Oy on yrityksenä juuri sen kokoinen, että voimme ketterästi siirtää resurssejamme tarvittaviin kohteisiin ja saamme riittävät resurssit koottua tarpeen mukaan, painottaa hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Jorma Koivuniemi toteaa, että kovat myrskyt ovat viime vuosina riepotelleet eteläistä Suomea niin usein, että tuntuma vaikeisiin olosuhteisiin on varmasti säilynyt alan toimijoilla. TARJOAA * Sähkönjakeluverkot * Teollisuus- ja tilapäissähköverkot * Tievalaistus- ja liikennevaloverkot * Liikennetelematiikan tietoverkot * Tele- ja informaatioverkot 7

8 Markkinointijohtaja Hannu Mikkonen, Moniosaaja ja edelläkävijä H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Verkonrakentaja Wire Oy on koko olemassaolonsa ajan ollut edelläkävijä toimialalla ja me haluamme toki säilyttää tuon aseman tulevaisuudessakin, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Haastetta riittää, sillä pelikenttä on laaja, sanoo Mikkonen ja jatkaa, että niistä selvitään, sillä Verkonrakentaja Wire Oy on sähkö-, tele-, valaistus- ja liikenteen telematiikkaverkkojen rakentamisen ja ylläpidon osaaja ja uudistaja, joka pystyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa ja yhteistyökumppaniensa muuttuviin tarpeisiin tarjoten kokonaistaloudellisia etuja ja lisäarvoa, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Verkonrakentaja Wire Oy Toimitusjohtaja ERKKI PUHELOINEN Markkinointijohtaja HANNU MIKKONEN Hallintojohtaja JORMA KOIVUNIEMI Tuotantojohtaja HARRI HELMINEN HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA HEINOLA KARJAA LOHJA VANTAA edelläkävijä TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto MediaWallius, Kuopio DI G I T U L O S T U S Kopijyvä, Kuopio

laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa,

laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa, nro 6 Kohti HuippuWirettä irettä 2005 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä Tulevaisuuden tuulivoimaa I Verkonrakentaja Wire Oy:s historia var 2004 ett mycket betydelsefullt år. I början av året skedde en omorganisation

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa SLO asiakaslehti 3 / 2008 Tässä numerossa mm: 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa 12 Puistomuuntamokaupassa puhaltavat uudet tuulet 14 Vikavirtasuojaus lisää sähkölaitteiden

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lappeenranta ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lappeenranta ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo Mikko Nikkinen Lappeenranta REIM Lappeenranta Oy Väinö Valveen katu 2 53900 Lappeenranta p. 0207

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot