Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E"

Transkriptio

1 NRO 7 Wire uudessa kuosissa WireUutisten ulkoasua on uudistettu vastaamaan tämän päivän jakeluvaihtoehtoja. Sivukoko on nyt A4, joten lehtemme jakelun muuttuessa nykyistä enemmän sähköiseksi, myös lehden luettavuus näyttöruudulta ja tarvittaessa myös tulostaminen on entistä tännöllisempää. käy- Ulkoasun muutos ja jakelun painottuminen sähköpostiin ja esilläoloon omilla nettisivuillamme, mahdollistavat myös sen, että Wire ilmestyy tulevaisuudessa nykyistä useammin. Tämän ensimmäisen uudella formaatilla tehdyn lehden myötä keräämme kokemuksia ja kuulemme myös mielellämme lukijapalautetta, jotta voimme kehittää lehdestä entistä paremman. Erkki Puheloinen toimitusjohtaja Verkonrakentaja Wire Oy 2007 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä N VAHVUUDET * Yli 130 monitaitoista ammattilaista * Verkostoitunut toimintarakenne * Laatuvastuu-urakointi * Yli 15 vuoden kokemus * Nykyaikaiset IT-järjestelmät * Kehittyneet logistiikkapalvelut * Monipuoliset työkoneet ja laitteet * Keskeinen sijainti ja nopeat palvelut N ydinosaamista ovat sähkönjakelu-, viestiliikenne-, valaistus- ja tilapäissähköverkkojen rakentaminen, suunnittelu ja kunnossapito. ylläpitää ja rakentaa myös teollisuus- ja palveluyritysten keskijännitemuuntamoita ja pienjänniteverkkoja. Johtoryhmän koko kuva Verkonrakentaja Wire Oy:n johtoryhmä koolla yhtiön Hyvinkään toimitiloissa. Kuvassa vasemmalta talouspäällikkö Jaana Aalto, toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, tuotantojohtaja Harri Helminen ja markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * Verkostourakoinnin haasteet s. 2 Kohti kokonaispalveluja s. 2 Kokonaisuus ratkaisee s. 3 vastaa asiakasodotuksiin s. 3 Selkeä vastuunjako ja luotettavuus... s. 4 Urakkakoot kasvavat s. 4 Laatu ja kustannukset ratkaisevat s. 5 Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa... s. 6 Työtehtävät hallittava... s. 6 Myrskyihin on varauduttava s. 7 Myrskyn tuhoja korjaamaan... s. 7 Moniosaaja ja edelläkävijä s. 8 1 M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E * tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan * tarjoaa Sinullekin mahdollisuuden kehittyä alan ammattilaiseksi huippuosaajien joukossa * TULE meille töihin tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi yhdessä kanssamme H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä

2 Toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, Verkostourakoinnin haasteet Verkostourakointi on muutosprosessissa, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, joka on nyt luotsannut alan edelläkävijäyritystä runsaan vuoden. Puheloisella on pitkä kokemus toimialalla ja hän on mm. ollut mukana Wiren hallituksessa lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta toiminnan alusta alkaen. Urakointimallin kehitys lähti liikkeelle vuotta sitten. Urakointitoimiala sähköverkon omistajien palvelijana on siten suhteellisen tuore. Kehitysvauhti on ollut kovaa, ja näinä vuosina on päästy pitkälle siitä mistä lähdettiin liikkeelle, eikä vauhti näytä hidastuvan. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana palvelua tuottavia yrityksiä oli suhteellisen vähän ja nekin olivat vahvassa ja läheisessä yhteistyössä entisten emojensa kanssa, eli palvelivat yritystä, joista ulkoistus oli tapahtunut. Toiminnan ulkoistanut yritys on ollut ja on vielä edelleen mukana monen urakointiyhtiön omistajana. Työskentely on ollut helppoa tuttujen henkilöiden kanssa tutussa ympäristössä, vaikkakin se alussa tuntui vaikealta. Niin kuin yleensä elämän ilmiöissä on tapana käydä, ns. kriittisen massan ylittyminen panee vauhtia pyöriin. Ja näin on tapahtunut: urakointiyhtiöiden omistus on ollut kierrossa viime vuosina, ja samanaikaisesti uudet perustetut yritykset ovat alkaneet hakea siivuaan kakusta. Kun ostajat ovat samalla oppineet ostamaan paremmin ja tiukemmin, niin tätä toimialaa ei ainakaan pysty moittimaan uusien kehitysloikkien puutteesta. Tarvitaan uutta ja luovaa ajattelua Toimiminen ympäristössä, jossa sopimusajat ovat lyhen- tyneet ja asiakkuudet ovat koko ajan liikkeessä edellyttää uutta ja luovaa ajattelua, painottaa Erkki Puheloinen. On itsestään selvää, että palvelun on oltava hintainen, kilpailijasta erottaudutaan toiminnan laadulla ja markkina- täsmällisyydellä. Palvelun hoitaminen asiakkaan aikataulun mukaan edellyttää kykyä joustavuuteen ja reagointiin. Se asettaa haasteet koko ketjulle niin asiakkaalle kuin Wiren yhteistyöurakointikumppaneille ja materiaalin toimittajille, sanoo Puheloinen. Tämä tarkoittaa sitä, että asennusresurssit, maarakennuskumppanit ja materiaalit on ohjattava oikeaan aikaan työmaalle, ja on pidettävä myös huoli siitä, että työmaiden kokonaisuus pyörii. Wiren toiminta on jatkossa entistä selkeämmin toiminnan ohjausta: palasten yhteen sovittamista. Wire on ottanut kehittämisen painopisteeksi tämän alueen. Tuotannon ohjauksen järjestelmiä on uudistettu. Järjestelmät sinänsä eivät ohjaa, vaan ihmiset ohjaavat järjestelmiä käyttämällä. Se edellyttää uuden toimintamallin oppimista. Wiren vastaus asiakashaasteeseen on kilpailukyvyn sekä toiminnan täsmällisyyden jatkuva kehittäminen. Wire on ollut historiassa toimialansa edelläkävijä. Edelläkävijyys velvoittaa, toteaa toimitusjohtaja Erkki Puheloinen. Rakennuspäällikkö Jaakko Laitila, Vattenfall Verkko Oy Kohti kokonaispalveluja Pidemmän aikavälin suuntauksena on vastuuttaa palveluntuottajia enemmän kokonaispalvelujen toimittamisen suuntaan, sanoo rakennuspäällikkö Jaakko Laitila Vattenfall Verkko Oy:stä ja jatkaa, että kumppanuussopimuksissa pyritään pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä kehittämisalueina ovat teknisen ja asiakaspalvelun laadun parantaminen, Laitila toteaa ja sanoo, että projektitoimitukset tulevat olemaan jatkossakin yhtenä osana sopimuskokonaisuutta. Asiakaslupausten lunastaminen edellyttää, että palveluntuottaja toimittaa palvelut täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti ja että asiakaskontakteissa toimitaan asiakaslähtöisesti Vattenfallin menettelyohjeiden ja asiakaspalvelukoulutuksissa opittujen toimintatapojen mukaisesti, korostaa Laitila. Yhteistyöstä Verkonrakentaja Wiren kanssa Laitila sanoo, että toimitusaika- ja teknisen laadun seurannassa Wire sijoittuu keskiarvon paremmalle puolelle. Hän toteaa, että aina on kuitenkin kehitettävää. Töiden viimeistelyssä ovat suurimmat haasteet toiminnan kehittämisessä, sanoo Jaakko Laitila. 2

3 Johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto Kokonaisuus ratkaisee Tällä toimialalla markkina on muuttunut viimeisimmän 10 vuoden aikana voimakkaasti. Sähköverkkojen urakointipuolella on toimiva markkina ja kuvaan ovat tulleet selkeät ja kehittyneet tuotteet, sanoo johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto. Alkuvaiheessa hinta oli määräävin tekijä, mutta nyttemmin alalla tiedostetaan, että se kokonaisuus on tärkein tekijä. Kehittyneen tuotteistumisen myötä ensisijaiseksi ovat nousseet asiakkaiden tarpeet ja niiden mahdollisimman joustava hoitaminen eikä oman kapasiteetin mahdollisimman tehoas hyödyntäminen. Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä varsin pitkään. Alkuun projektit saattoivat olla hyvin lyhytkestoisiakin, mutta pyrimme pidempikestoiseen yhteistyöhön, sillä pitkäjänteisyys hyödyttää kaikkia osapuolia. Wiren kanssa tehtävässä yhteistyössä on ollut monia eri kehitysvaiheita, jotka osaltaan heijastavat toimialan kehittymistä. Voidaan sanoa, että Wire oli alkuvaiheessa integroitunut osa ja sittemmin siitä on tullut markkinoilla muiden alan toimijoiden kanssa samojen pelisääntöjen mukainen toimija. Wire on omalla alueellaan meidän kentässämme merkittävä yhteistyökumppani, sanoo johtaja Ari Koponen Fortum Sähkönsiirrosta. 3 Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, vastaa asiakasodotuksiin Yksi Wiren arvoista, joihin kaikilla tasoilla me, on asiakastyytyväisyys. Lupaamme taata asiakkaidem- sitoudumme tyytyväisyyden työmme tuloksiin nyt ja jatkossa, sanoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Verkonrakentaja Wire sai vuonna 2005 mänsä sertifikaatit ISO 9001 (laatu), OHSAS (työ- laatujärjestelturvallisuus) ja ISO (ympäristö), joiden mukaiseen toimintaan Wire on sitoutunut koko henkilöstönsä voimin, Koivuniemi sanoo ja jatkaa, että sertifikaatit antavat pohjan toimintamallille, jolla asiakasodotuksiin vastataan. Jokaisella asiakkaalla on omia vaatimuksiaan, jotka oidaan Wiren toiminnassa. Asiakasodotuksiin vastaamme myös verkostoituneella huomitoimintarakenteellamme, jolla lupaamme täyttää asiakkaidemme niin laadulliset, kuin aikataulullisetkin odotukset. Tavoitteenamme on toimia yhdenmukaisin, siin tietoteknisiin menetelmiin perustuvalla toimintamal- nykyaikaileilla. Uusilla tietoteknisillä toimintamalleilla voimme tarjota asiakkaillemme esimerkiksi heidän odotustensa mukaisia seurantamahdollisuuksia omien tilaustensa etenemisiin ja aikatauluihin. Olemme keskikokoinen ja ketterä organisaatio, joka tyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa muut- pystuviin tarpeisiin, hallintojohtaja Koivuniemi painottaa.

4 Projektimyyntipäällikö Mika Saari, Philips Oy Selkeä vastuunjako ja luotettavuus painottuvat Tievalaistusurakointi on muuttunut ja muuttumassa SRU urakointiin. Ja tällöin vaaditaan valaistusurakoitsijalta suunnittelutaitoja sekä elinkaariasioiden ymmärtämistä. Näin saadaan tehdyksi paras mahdollinen tarjous ja perusteltua se kokonaistaloudellisuudella asiakkaalle. Tievalokustannuksista noin 40 % tulee investoinnista, joten urakoitsijalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa alentavasti asiakkaan kokonaiskustannuksiin. Ja tulevaisuudessa voidaan puhua jonkinlaisesta leasing-sopimuksesta. Urakoitsija rakentaa valaistuksen ja huoltaa sitä seuraavat 25 vuotta. Tämä taas vaatii urakoitsijalta laadukkaiden tuotteiden käyttöä ja ennen kaikkea elinkaarikustannusten ymmärtämistä. Tällä mallilla meillä toteutetaan jo E18 moottoritiehanketta, sanoo projektimyyntipäällikkö Mika Saari, Philips Oy, Valaisimet. Asiakkaat arvostavat luotettavaa urakoitsijaa. Ja tietysti urakoitsijan tarjoama kokonaisuus painaa valittaessa vaakakupissa. Kaikkia asioita pisteytetään suurimpien asiakkaiden toimesta, joten halvin ei välttämättä ole ykkönen. Mutta ennen kaikkea luotettavuus ja työn jälki edellisissä projekteissa ovat asiakkaan mielessä. Valaisinvalmistajan näkökannalta projektit ovat muuttuneet entistä ammattimaisempaan suuntaan. Joten on tärkeää, että heti projektin tarjousvaiheessa on sovittava selkeät vastuunjaot. SRU urakan yhteydessä urakoitsijan on löydettävä kokonaisuudessaan halvin ratkaisu, joka on myös kokonaistaloudellinen asiakkaallekin, siitä saadaan pisteitä. -Tulevaisuus tuo varmasti lisääntyvissä määrin älykästä tievalaistusta, jossa ohjausjärjestelmän toimittaja on oma aliurakoitsija projektissa. Tämä korostaa ammattimaisen projektityöskentelyn merkittävyyttä, sopimukset ja vastuunjako pitää olla kunnossa ennen projektia. Kokemuksia Wiren kanssa on syntynyt useastakin vaativasta älyvalaistusprojektista. On huomattu, että uusilla alueilla vastuunjako ei joskus ole ollut aivan kirkkaanselvä. Yhteistyön sujuvuutta on kehitetty aina projektin edetessä. Vaativissa projekteissa vastuun jakaminen vaatii pitkää yhteistyötä ja pitkäaikaisia suhteita sekä ennen kaikkea kummankin osapuolen sitoutumista ja joustavuutta. Mutta jokaisesta kokemuksesta on opittu uusia asioita, kiteyttää Mika Saari. 4 Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri Urakkakoot kasvaneet Yhteistyötä Wiren kanssa olemme tehneet jo noin 7-8 vuotta ja yhteistyömme on sujunut mukavasti ilman suurempia ongelmia, sanoo sähkövastaava Markku Ijäs Tiehallinnon Hämeen tiepiiristä ja jatkaa, että Wire on ollut mukana sekä uuden rakentamisessa että huoltoprojekteissa. Nykyisin kaikki työt kilpailutetaan, joten kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta tilataan, sanoo Ijäs. Aiemmin, kymmenkunta vuotta sitten, osa töistä tilattiin ns. suoratilauksena eli ilman kilpailutusta, mutta nyt toimitaan kilpailuttamisen kautta. Alan toimijoiden lukumäärä on pysynyt melko vakiona, mutta vaihtumista on kyllä tapahtunut melko paljon. Ajan myötä urakoiden koko on kasvanut sekä määrällisesti että sisällöllisesti, toteaa sähkövastaava Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Hankinta.

5 Johtaja Jari Lietzén, Lohjan Puhelin Oy Laatu ja kustannukset ratkaisevat valinnan Laatu ja kustannukset ovat merkittävimmät, kun haetaan projekteille toteuttajaa. Laadulla on merkitystä niin verkkojen rakentamisessa kuin korjaustoiminnassa. Verkkojen käyttöajat ovat tyypillisesti erittäin pitkiä ja tavoitteena on toteuttaa luotettavia ratkaisuja, joissa ei normaalin käyttöiän puitteissa esiinny ongelmia. Vikojen korjauksen yhteydessä laadulla, ja myös nopeudella, on tänä päivänä erittäin suuri merkitys. Asiakkaiden odotukset viestintäpalvelujen toiminnalle ja luotettavuudelle ovat hyvin korkealla. Toisaalta liian pitkistä katkoksista joudutaan asiakkaille maksamaan korvauksia. Rakentamisen ja ylläpidon kustannukset ovat myös erittäin tärkeässä asemassa projektien toteuttamisessa, sanoo Lohjan Puhelin Oy:n Verkkoliiketoiminnan johtaja Jari Lietzén. Wire toteuttaa tällä hetkellä suurimman osan Lohjan Puhelimen kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentamisesta. Lohjan alueen asuntorakentamisessa on kohtuullista kasvua ja kasvu nähtävästi jatkuu samanlaisena. Toistaiseksi jokaiseen asuntoon toimitetaan perinteisen puhelinliittymän mahdollistava yhteys, vaikka niitä tänä päivänä lähes yksinomaan käytetäänkin laajakaistaliittymien toteuttamiseen. Kokemukset yhteistyöstä ovat pääosin hyviä. Kokemusta on karttunut puolin ja toisin vuosien varrella verkostourakoinnin ostamisesta ja myymisestä. Lohjan Puhelimelle nykyisen kaltainen malli, jossa suunnittelu ja rakennuttaminen ovat omissa käsissä, tuntuu sopivan varsin hyvin. Muutamat poikkeamatkin on käsitelty laatujärjestelmän mukaisesti ja toimintaa niiltä osin korjattu, toteaa johtaja Jari Lietzén. TARJOAA TIETOLIIKENNEVERKOT Puhelinverkot Dataverkot Kaapeli-TV -verkot IT-erikoisverkot Radiopuhelinverkot Valokaapelityöt * Kuparikaapelityöt IT-verkkotyöt * Radiomastotyöt Verkostomittaukset Maankaivu ja kaapelien veto Viankorjaus Kaapelien näyttö ja kartoitus Kunnossapito Logistiikkapalvelu Suunnittelu 5 Alalla uusia haasteita Asiakkaiden odotusten painopiste on siirtynyt viime vuosina. Perinteistä lankapuhelinliittymää käyttävien osuus on vähentynyt voimakkaasti, mutta toisaalta tilalle on tullut laajakaistaliittymien käyttäjiä. Laajakaistaliittymien käyttäjien määrän kasvu on jo hidastunut, mutta seuraavana askeleena nähdään liittymien nopeuksien kasvattaminen. Tulevat palvelut, kuten esim. laajakaistaliittymän kautta tarjottavat TV-kanavat, vaativat moninkertaista nopeutta tämän hetken yleisiin liittymänopeuksiin verrattuna. Toisaalta suurempia nopeuksia saadaan tarjottua asiakkaille muuttamalla päätelaitteita sekä asiakkaan että operaattorin tiloissa, mutta yhtälailla nopeuksien kasvu näkyy myös paineena muuttaa fyysisen verkon rakennetta. Vähimmillään tämä tarkoittaa pyrkimystä lyhentää asiakkaiden yhteyspituuksia. Kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentaminen on tällä hetkellä melko maltillista. Kupariverkko kattaa koko Lohjan Puhelimen toimialueen ja kaikki laitetilat on liitetty toisiinsa valokaapeliverkolla. Suurimpana hankkeena on käynnissä Helsinki Turku moottoritien viimeisen osuuden rakentamiseen liittyvät verkkojen siirto- ja muutostyöt. Jonkin verran uusia asunto- ja liikekiinteistöalueita rakentuu lähinnä Lohjan kaupungin alueelle. Myös kaapelitelevisioverkkoa on saneerattu ja laajennettu viime vuosina. KTV-verkkoa on muutettu kaksisuuntaiseksi mahdollistamaan esim. laajakaistaliittymän toteuttamisen KTV-verkona kautta, sekä verkon siirtokapasiteettia on kasvatettu vastaamaan digitaalisen jakelun vaatimuksia, sanoo johtaja Lietzén.

6 Asiakkaiden vaatimukset aikataulujen suhteen ovat kiristyneet ja lupaukset on täytettävä. Wiren projektien ja töiden aikataulujen pitävyyteen tullaan sisäisesti kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja tulemme pitämään aikataulut entistä paremmin, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n tuotantojohtaja Harri Helminen. Mottomme on: sähköasentaja, materiaali ja kaivaja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteistyönä RTA:n kanssa on kehitteillä yhteinen extranet-palvelu, minne projektin kukin osapuoli voi toisesta riippumatta päivittää mahdolliset tärkeimmät tulevat päivämäärät ja toteutuneet päivämäärät sekä projektin tärkeimmät tapahtumat; esimerkiksi luvat saatu, materiaali saapunut, kaivuu tehty. Näin pyrimme siihen, että joka projektin osavaihe on reaaliaikaisesti tiedossa tarvitsevilla, Helminen toteaa. Projekteissa materiaalin oikea-aikaisuudella on tärkeä osuus. Niinpä me Wiressä asetammekin erityistä painoa logistiikkaprosessin kehittämiseen, Helminen sanoo. Tuotantojohtaja Harri Helminen, Oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeat toimenpiteet Työtehtävät hallittava entistä laajemmin Toimialalla on tapahtunut viimeisimmän 10 vuoden aikana muutos, joka asettaa entistä kovemmat vaatimukset työn toteuttajien ammattitaidolle, koska toteutusajat ovat lyhentyneet, tekniikka on monipuolistunut ja myös kilpailu on kiristynyt, toteavat Wiren Vantaan toimipaikalla tiimipäälliköt Seppo Sarkola ja Mikko Malmipuro sekä asentaja Matti Koskinen. Jo tarjousvaiheessa on pystyttävä kohdentamaan asiat niin että kun projekti alkaa niin edetään joustavasti työvaiheesta toiseen, koska nykypäivänä ei esimerkiksi enää ole suuria materiaalivarastoja, vaan tarvikkeet tilataan kohdennetusti sanoo Mikko Malmipuro. Seppo Sarkola toteaa, että tämä voi aiheuttaa myös ongelmia kriisitilanteissa, kuten suurten myrskytuhojen korjauksien yhteydessä, koska tarvittavat uudet osat saatetaan joutua tilaamaan jopa valtameren takaa. Matti Koskinen sanoo, että kenttätasolla töitä tekevien tietämys on tärkeä tarjouslaskennassakin, koska asiakkaiden vaatimukset ovat lisääntyneet ja silloin tekijät, jotka ovat 6 aiemmin olleet käytännön toimissa tilaajan kanssa, pystyvät antamaan kokemusperäistä tietoa kokonaisuuden hahmottamiseksi. Asiakkaiden asettamat vaatimukset ovat myös hyvin yhtiökohtaisia. Tekijöiden on osattava tehdä esimerkiksi pöytäkirjat, merkkaukset ja mittaukset tilaajan omalla tavalla, jotta asiakassuhteella on jatkuvuutta, sanovat Sarkola ja Malmipuro. Kaikki myöntävät että ala on murrosvaiheessa. On tullut uusia pieniä toimijoita, joten myös tilaajapuolella tarkastellaan kokonaisuutta uudelta pohjalta. Wire on ollut koko toimintansa ajan edelläkävijä ja töitä varmasti riittää ja ne jopa lisääntyvät, mutta se vaatii kovaa työtä, sanoo Koskinen ja jatkaa, että tekijöiden on tulevaisuudessa hallittava entistä laajemmin koko tehtäväkenttä. Tämä on työllisyyden kannalta turvallinen ala, mutta jostakin syystä nuoret eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita, vaikka työ tarjoaa monenlaisia haasteita, sanoo Sarkola. Näitä töitä ei voida tehdä Suomen ulkopuolella. Hyville osaajille on käyttöä, hän sanoo. Wire on aina ollut vahva osaamisen antaja, sanoo Malmipuro. Tiimit ovat pieniä, joten niissä on hallittava kaikki työt. Kolmikon näkemys on myös, että vaikka nykyisin linjaorganisaatio onkin vahvemmin esillä, niin tiimien itsenäinen työskentely projekteissa on ensiarvoisen tärkeää. H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Seppo Sarkola (oik.), Mikko Malmipuro ja Matti Koskinen, Verkonrakentaja Wire Oy, Vantaa.

7 Käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist, Fortum Sähkönsiirto Myrskyihin on varauduttava Viime aikoina myrskyt ja kovat tuulet ovat koetelleet sähkönjakelua, mutta käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist Fortum Sähkönsiirto Oy:stä toteaa, että Fortumin osalta tilanne on pystytty hoitamaan tyydyttävästi, vaikka olosuhteet ovat olleet varsin vaikeat. Näppituntumalla voisi sanoa, että myrskyt ovat lisääntyneet, mutta tilastoja meillä ei asiasta ole, Dahlqvist sanoo ja jatkaa, että myrskyt ovat aina arvaamattomia. Me olemme viime aikoina panostaneet varautumiseen, eli siihen että pystymme ennakoimaan tilanteen ja nostamaan tarvittaessa valmiustasoamme. Tässä suhteessa säätieteilijöiden ennakkovaroitukset ovat hyvin keskeisesessä asemassa. Olemme myös uusineet valmiussuunnitelmiamme, Dahlqvist kertoo ja jatkaa, että Wire Oy on keskeinen yhteistyökumppani Etelä-Suomen alueella mm. vianhoidossa. Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, Myrskyn tuhoja korjaamaan vaikka koko henkilökunta Wirellä on useampivuotinen kokemus suurhäiriöiden hoidosta yhdessä tilaajaorganisaatioiden kanssa, kertoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että omat resurssit, tarvittaessa koko henkilökunta, valjastetaan asiakkaiden suurhäiriöiden hoitoon asiakastarpeiden mukaisesti. Wire varmistaa tarvittavien resurssien saannin erilaisilla yhteistyötahojen kanssa tehdyillä sopimuksilla. Meillä on useamman vuoden kokemus mm. Lohjan maatalousyrittäjien kanssa tehdystä yhteistyöstä myrskyjen aiheuttamien puiden poistosta. Olemme varustaneet työryhmiämme suurhäiriötapauksissa tarvittavalla raskaallakin kalustolla, jotta varmistetaan liikkumisemme maastossa kaikissa olosuhteissa, Koivuniemi kertoo. Työtä tehdään vaikeissa olosuhteissa Olosuhteet ovat suurhäiriötilanteissa lähes poikkeuksetta todella vaikeat. Kaatuneet puut eivät vain katko linjoja, vaan ne tukkivat myös teitä, joten liikkuminenkin voi olla hankalaa. Puut voivat olla myös konkelossa, jolloin niitä raivattaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta, sanoo Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että työturvallisuusasiat ovatkin tärkeimpiä suurhäiriötilanteessa huomioonotettavia asioita. Verkonrakewntaja Wire Oy on yrityksenä juuri sen kokoinen, että voimme ketterästi siirtää resurssejamme tarvittaviin kohteisiin ja saamme riittävät resurssit koottua tarpeen mukaan, painottaa hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Jorma Koivuniemi toteaa, että kovat myrskyt ovat viime vuosina riepotelleet eteläistä Suomea niin usein, että tuntuma vaikeisiin olosuhteisiin on varmasti säilynyt alan toimijoilla. TARJOAA * Sähkönjakeluverkot * Teollisuus- ja tilapäissähköverkot * Tievalaistus- ja liikennevaloverkot * Liikennetelematiikan tietoverkot * Tele- ja informaatioverkot 7

8 Markkinointijohtaja Hannu Mikkonen, Moniosaaja ja edelläkävijä H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Verkonrakentaja Wire Oy on koko olemassaolonsa ajan ollut edelläkävijä toimialalla ja me haluamme toki säilyttää tuon aseman tulevaisuudessakin, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Haastetta riittää, sillä pelikenttä on laaja, sanoo Mikkonen ja jatkaa, että niistä selvitään, sillä Verkonrakentaja Wire Oy on sähkö-, tele-, valaistus- ja liikenteen telematiikkaverkkojen rakentamisen ja ylläpidon osaaja ja uudistaja, joka pystyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa ja yhteistyökumppaniensa muuttuviin tarpeisiin tarjoten kokonaistaloudellisia etuja ja lisäarvoa, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Verkonrakentaja Wire Oy Toimitusjohtaja ERKKI PUHELOINEN Markkinointijohtaja HANNU MIKKONEN Hallintojohtaja JORMA KOIVUNIEMI Tuotantojohtaja HARRI HELMINEN HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA HEINOLA KARJAA LOHJA VANTAA edelläkävijä TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto MediaWallius, Kuopio DI G I T U L O S T U S Kopijyvä, Kuopio

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Mikko Kurtti toimitusjohtaja, CEO Kaisanet Oy mikko.kurtti@kaisanet.fi 044 7344 240 22.4.2016 Kurtti Mikko 1 Omistus ja hallinto Kaisanet Oy jatkaa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi Näkökulmia urakoitsijan laadunvalvontaan Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi 1 Turvaamme yhteiskunnan elintärkeitä verkostoja Eltel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja,

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan DI Vesihuoltopäivät 2016 Miksi paineenhallintaa? Verkostopaineen optimointi Verkoston hallinnan lisääminen Tukee vedenjakelun ohjausta Verkoston pilkkominen

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA Tekninen lautakunta 79 27.11.2008 Tekninen lautakunta 84 18.12.2008 Tekninen lautakunta 25 25.02.2009 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA Tekltk 79 Konetyö

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja KUIVAKETJU10 Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli Sisäilmapaja Tre16.11.2016 Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Kuivaketju10-toimintamalli pähkinänkuoressa Miksi Kuivaketju10

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot