Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E"

Transkriptio

1 NRO 7 Wire uudessa kuosissa WireUutisten ulkoasua on uudistettu vastaamaan tämän päivän jakeluvaihtoehtoja. Sivukoko on nyt A4, joten lehtemme jakelun muuttuessa nykyistä enemmän sähköiseksi, myös lehden luettavuus näyttöruudulta ja tarvittaessa myös tulostaminen on entistä tännöllisempää. käy- Ulkoasun muutos ja jakelun painottuminen sähköpostiin ja esilläoloon omilla nettisivuillamme, mahdollistavat myös sen, että Wire ilmestyy tulevaisuudessa nykyistä useammin. Tämän ensimmäisen uudella formaatilla tehdyn lehden myötä keräämme kokemuksia ja kuulemme myös mielellämme lukijapalautetta, jotta voimme kehittää lehdestä entistä paremman. Erkki Puheloinen toimitusjohtaja Verkonrakentaja Wire Oy 2007 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä N VAHVUUDET * Yli 130 monitaitoista ammattilaista * Verkostoitunut toimintarakenne * Laatuvastuu-urakointi * Yli 15 vuoden kokemus * Nykyaikaiset IT-järjestelmät * Kehittyneet logistiikkapalvelut * Monipuoliset työkoneet ja laitteet * Keskeinen sijainti ja nopeat palvelut N ydinosaamista ovat sähkönjakelu-, viestiliikenne-, valaistus- ja tilapäissähköverkkojen rakentaminen, suunnittelu ja kunnossapito. ylläpitää ja rakentaa myös teollisuus- ja palveluyritysten keskijännitemuuntamoita ja pienjänniteverkkoja. Johtoryhmän koko kuva Verkonrakentaja Wire Oy:n johtoryhmä koolla yhtiön Hyvinkään toimitiloissa. Kuvassa vasemmalta talouspäällikkö Jaana Aalto, toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, tuotantojohtaja Harri Helminen ja markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * Verkostourakoinnin haasteet s. 2 Kohti kokonaispalveluja s. 2 Kokonaisuus ratkaisee s. 3 vastaa asiakasodotuksiin s. 3 Selkeä vastuunjako ja luotettavuus... s. 4 Urakkakoot kasvavat s. 4 Laatu ja kustannukset ratkaisevat s. 5 Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa... s. 6 Työtehtävät hallittava... s. 6 Myrskyihin on varauduttava s. 7 Myrskyn tuhoja korjaamaan... s. 7 Moniosaaja ja edelläkävijä s. 8 1 M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E * tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan * tarjoaa Sinullekin mahdollisuuden kehittyä alan ammattilaiseksi huippuosaajien joukossa * TULE meille töihin tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi yhdessä kanssamme H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä

2 Toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, Verkostourakoinnin haasteet Verkostourakointi on muutosprosessissa, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n toimitusjohtaja Erkki Puheloinen, joka on nyt luotsannut alan edelläkävijäyritystä runsaan vuoden. Puheloisella on pitkä kokemus toimialalla ja hän on mm. ollut mukana Wiren hallituksessa lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta toiminnan alusta alkaen. Urakointimallin kehitys lähti liikkeelle vuotta sitten. Urakointitoimiala sähköverkon omistajien palvelijana on siten suhteellisen tuore. Kehitysvauhti on ollut kovaa, ja näinä vuosina on päästy pitkälle siitä mistä lähdettiin liikkeelle, eikä vauhti näytä hidastuvan. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana palvelua tuottavia yrityksiä oli suhteellisen vähän ja nekin olivat vahvassa ja läheisessä yhteistyössä entisten emojensa kanssa, eli palvelivat yritystä, joista ulkoistus oli tapahtunut. Toiminnan ulkoistanut yritys on ollut ja on vielä edelleen mukana monen urakointiyhtiön omistajana. Työskentely on ollut helppoa tuttujen henkilöiden kanssa tutussa ympäristössä, vaikkakin se alussa tuntui vaikealta. Niin kuin yleensä elämän ilmiöissä on tapana käydä, ns. kriittisen massan ylittyminen panee vauhtia pyöriin. Ja näin on tapahtunut: urakointiyhtiöiden omistus on ollut kierrossa viime vuosina, ja samanaikaisesti uudet perustetut yritykset ovat alkaneet hakea siivuaan kakusta. Kun ostajat ovat samalla oppineet ostamaan paremmin ja tiukemmin, niin tätä toimialaa ei ainakaan pysty moittimaan uusien kehitysloikkien puutteesta. Tarvitaan uutta ja luovaa ajattelua Toimiminen ympäristössä, jossa sopimusajat ovat lyhen- tyneet ja asiakkuudet ovat koko ajan liikkeessä edellyttää uutta ja luovaa ajattelua, painottaa Erkki Puheloinen. On itsestään selvää, että palvelun on oltava hintainen, kilpailijasta erottaudutaan toiminnan laadulla ja markkina- täsmällisyydellä. Palvelun hoitaminen asiakkaan aikataulun mukaan edellyttää kykyä joustavuuteen ja reagointiin. Se asettaa haasteet koko ketjulle niin asiakkaalle kuin Wiren yhteistyöurakointikumppaneille ja materiaalin toimittajille, sanoo Puheloinen. Tämä tarkoittaa sitä, että asennusresurssit, maarakennuskumppanit ja materiaalit on ohjattava oikeaan aikaan työmaalle, ja on pidettävä myös huoli siitä, että työmaiden kokonaisuus pyörii. Wiren toiminta on jatkossa entistä selkeämmin toiminnan ohjausta: palasten yhteen sovittamista. Wire on ottanut kehittämisen painopisteeksi tämän alueen. Tuotannon ohjauksen järjestelmiä on uudistettu. Järjestelmät sinänsä eivät ohjaa, vaan ihmiset ohjaavat järjestelmiä käyttämällä. Se edellyttää uuden toimintamallin oppimista. Wiren vastaus asiakashaasteeseen on kilpailukyvyn sekä toiminnan täsmällisyyden jatkuva kehittäminen. Wire on ollut historiassa toimialansa edelläkävijä. Edelläkävijyys velvoittaa, toteaa toimitusjohtaja Erkki Puheloinen. Rakennuspäällikkö Jaakko Laitila, Vattenfall Verkko Oy Kohti kokonaispalveluja Pidemmän aikavälin suuntauksena on vastuuttaa palveluntuottajia enemmän kokonaispalvelujen toimittamisen suuntaan, sanoo rakennuspäällikkö Jaakko Laitila Vattenfall Verkko Oy:stä ja jatkaa, että kumppanuussopimuksissa pyritään pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä kehittämisalueina ovat teknisen ja asiakaspalvelun laadun parantaminen, Laitila toteaa ja sanoo, että projektitoimitukset tulevat olemaan jatkossakin yhtenä osana sopimuskokonaisuutta. Asiakaslupausten lunastaminen edellyttää, että palveluntuottaja toimittaa palvelut täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti ja että asiakaskontakteissa toimitaan asiakaslähtöisesti Vattenfallin menettelyohjeiden ja asiakaspalvelukoulutuksissa opittujen toimintatapojen mukaisesti, korostaa Laitila. Yhteistyöstä Verkonrakentaja Wiren kanssa Laitila sanoo, että toimitusaika- ja teknisen laadun seurannassa Wire sijoittuu keskiarvon paremmalle puolelle. Hän toteaa, että aina on kuitenkin kehitettävää. Töiden viimeistelyssä ovat suurimmat haasteet toiminnan kehittämisessä, sanoo Jaakko Laitila. 2

3 Johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto Kokonaisuus ratkaisee Tällä toimialalla markkina on muuttunut viimeisimmän 10 vuoden aikana voimakkaasti. Sähköverkkojen urakointipuolella on toimiva markkina ja kuvaan ovat tulleet selkeät ja kehittyneet tuotteet, sanoo johtaja Ari Koponen, Fortum Sähkönsiirto. Alkuvaiheessa hinta oli määräävin tekijä, mutta nyttemmin alalla tiedostetaan, että se kokonaisuus on tärkein tekijä. Kehittyneen tuotteistumisen myötä ensisijaiseksi ovat nousseet asiakkaiden tarpeet ja niiden mahdollisimman joustava hoitaminen eikä oman kapasiteetin mahdollisimman tehoas hyödyntäminen. Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä varsin pitkään. Alkuun projektit saattoivat olla hyvin lyhytkestoisiakin, mutta pyrimme pidempikestoiseen yhteistyöhön, sillä pitkäjänteisyys hyödyttää kaikkia osapuolia. Wiren kanssa tehtävässä yhteistyössä on ollut monia eri kehitysvaiheita, jotka osaltaan heijastavat toimialan kehittymistä. Voidaan sanoa, että Wire oli alkuvaiheessa integroitunut osa ja sittemmin siitä on tullut markkinoilla muiden alan toimijoiden kanssa samojen pelisääntöjen mukainen toimija. Wire on omalla alueellaan meidän kentässämme merkittävä yhteistyökumppani, sanoo johtaja Ari Koponen Fortum Sähkönsiirrosta. 3 Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, vastaa asiakasodotuksiin Yksi Wiren arvoista, joihin kaikilla tasoilla me, on asiakastyytyväisyys. Lupaamme taata asiakkaidem- sitoudumme tyytyväisyyden työmme tuloksiin nyt ja jatkossa, sanoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Verkonrakentaja Wire sai vuonna 2005 mänsä sertifikaatit ISO 9001 (laatu), OHSAS (työ- laatujärjestelturvallisuus) ja ISO (ympäristö), joiden mukaiseen toimintaan Wire on sitoutunut koko henkilöstönsä voimin, Koivuniemi sanoo ja jatkaa, että sertifikaatit antavat pohjan toimintamallille, jolla asiakasodotuksiin vastataan. Jokaisella asiakkaalla on omia vaatimuksiaan, jotka oidaan Wiren toiminnassa. Asiakasodotuksiin vastaamme myös verkostoituneella huomitoimintarakenteellamme, jolla lupaamme täyttää asiakkaidemme niin laadulliset, kuin aikataulullisetkin odotukset. Tavoitteenamme on toimia yhdenmukaisin, siin tietoteknisiin menetelmiin perustuvalla toimintamal- nykyaikaileilla. Uusilla tietoteknisillä toimintamalleilla voimme tarjota asiakkaillemme esimerkiksi heidän odotustensa mukaisia seurantamahdollisuuksia omien tilaustensa etenemisiin ja aikatauluihin. Olemme keskikokoinen ja ketterä organisaatio, joka tyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa muut- pystuviin tarpeisiin, hallintojohtaja Koivuniemi painottaa.

4 Projektimyyntipäällikö Mika Saari, Philips Oy Selkeä vastuunjako ja luotettavuus painottuvat Tievalaistusurakointi on muuttunut ja muuttumassa SRU urakointiin. Ja tällöin vaaditaan valaistusurakoitsijalta suunnittelutaitoja sekä elinkaariasioiden ymmärtämistä. Näin saadaan tehdyksi paras mahdollinen tarjous ja perusteltua se kokonaistaloudellisuudella asiakkaalle. Tievalokustannuksista noin 40 % tulee investoinnista, joten urakoitsijalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa alentavasti asiakkaan kokonaiskustannuksiin. Ja tulevaisuudessa voidaan puhua jonkinlaisesta leasing-sopimuksesta. Urakoitsija rakentaa valaistuksen ja huoltaa sitä seuraavat 25 vuotta. Tämä taas vaatii urakoitsijalta laadukkaiden tuotteiden käyttöä ja ennen kaikkea elinkaarikustannusten ymmärtämistä. Tällä mallilla meillä toteutetaan jo E18 moottoritiehanketta, sanoo projektimyyntipäällikkö Mika Saari, Philips Oy, Valaisimet. Asiakkaat arvostavat luotettavaa urakoitsijaa. Ja tietysti urakoitsijan tarjoama kokonaisuus painaa valittaessa vaakakupissa. Kaikkia asioita pisteytetään suurimpien asiakkaiden toimesta, joten halvin ei välttämättä ole ykkönen. Mutta ennen kaikkea luotettavuus ja työn jälki edellisissä projekteissa ovat asiakkaan mielessä. Valaisinvalmistajan näkökannalta projektit ovat muuttuneet entistä ammattimaisempaan suuntaan. Joten on tärkeää, että heti projektin tarjousvaiheessa on sovittava selkeät vastuunjaot. SRU urakan yhteydessä urakoitsijan on löydettävä kokonaisuudessaan halvin ratkaisu, joka on myös kokonaistaloudellinen asiakkaallekin, siitä saadaan pisteitä. -Tulevaisuus tuo varmasti lisääntyvissä määrin älykästä tievalaistusta, jossa ohjausjärjestelmän toimittaja on oma aliurakoitsija projektissa. Tämä korostaa ammattimaisen projektityöskentelyn merkittävyyttä, sopimukset ja vastuunjako pitää olla kunnossa ennen projektia. Kokemuksia Wiren kanssa on syntynyt useastakin vaativasta älyvalaistusprojektista. On huomattu, että uusilla alueilla vastuunjako ei joskus ole ollut aivan kirkkaanselvä. Yhteistyön sujuvuutta on kehitetty aina projektin edetessä. Vaativissa projekteissa vastuun jakaminen vaatii pitkää yhteistyötä ja pitkäaikaisia suhteita sekä ennen kaikkea kummankin osapuolen sitoutumista ja joustavuutta. Mutta jokaisesta kokemuksesta on opittu uusia asioita, kiteyttää Mika Saari. 4 Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri Urakkakoot kasvaneet Yhteistyötä Wiren kanssa olemme tehneet jo noin 7-8 vuotta ja yhteistyömme on sujunut mukavasti ilman suurempia ongelmia, sanoo sähkövastaava Markku Ijäs Tiehallinnon Hämeen tiepiiristä ja jatkaa, että Wire on ollut mukana sekä uuden rakentamisessa että huoltoprojekteissa. Nykyisin kaikki työt kilpailutetaan, joten kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta tilataan, sanoo Ijäs. Aiemmin, kymmenkunta vuotta sitten, osa töistä tilattiin ns. suoratilauksena eli ilman kilpailutusta, mutta nyt toimitaan kilpailuttamisen kautta. Alan toimijoiden lukumäärä on pysynyt melko vakiona, mutta vaihtumista on kyllä tapahtunut melko paljon. Ajan myötä urakoiden koko on kasvanut sekä määrällisesti että sisällöllisesti, toteaa sähkövastaava Markku Ijäs, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Hankinta.

5 Johtaja Jari Lietzén, Lohjan Puhelin Oy Laatu ja kustannukset ratkaisevat valinnan Laatu ja kustannukset ovat merkittävimmät, kun haetaan projekteille toteuttajaa. Laadulla on merkitystä niin verkkojen rakentamisessa kuin korjaustoiminnassa. Verkkojen käyttöajat ovat tyypillisesti erittäin pitkiä ja tavoitteena on toteuttaa luotettavia ratkaisuja, joissa ei normaalin käyttöiän puitteissa esiinny ongelmia. Vikojen korjauksen yhteydessä laadulla, ja myös nopeudella, on tänä päivänä erittäin suuri merkitys. Asiakkaiden odotukset viestintäpalvelujen toiminnalle ja luotettavuudelle ovat hyvin korkealla. Toisaalta liian pitkistä katkoksista joudutaan asiakkaille maksamaan korvauksia. Rakentamisen ja ylläpidon kustannukset ovat myös erittäin tärkeässä asemassa projektien toteuttamisessa, sanoo Lohjan Puhelin Oy:n Verkkoliiketoiminnan johtaja Jari Lietzén. Wire toteuttaa tällä hetkellä suurimman osan Lohjan Puhelimen kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentamisesta. Lohjan alueen asuntorakentamisessa on kohtuullista kasvua ja kasvu nähtävästi jatkuu samanlaisena. Toistaiseksi jokaiseen asuntoon toimitetaan perinteisen puhelinliittymän mahdollistava yhteys, vaikka niitä tänä päivänä lähes yksinomaan käytetäänkin laajakaistaliittymien toteuttamiseen. Kokemukset yhteistyöstä ovat pääosin hyviä. Kokemusta on karttunut puolin ja toisin vuosien varrella verkostourakoinnin ostamisesta ja myymisestä. Lohjan Puhelimelle nykyisen kaltainen malli, jossa suunnittelu ja rakennuttaminen ovat omissa käsissä, tuntuu sopivan varsin hyvin. Muutamat poikkeamatkin on käsitelty laatujärjestelmän mukaisesti ja toimintaa niiltä osin korjattu, toteaa johtaja Jari Lietzén. TARJOAA TIETOLIIKENNEVERKOT Puhelinverkot Dataverkot Kaapeli-TV -verkot IT-erikoisverkot Radiopuhelinverkot Valokaapelityöt * Kuparikaapelityöt IT-verkkotyöt * Radiomastotyöt Verkostomittaukset Maankaivu ja kaapelien veto Viankorjaus Kaapelien näyttö ja kartoitus Kunnossapito Logistiikkapalvelu Suunnittelu 5 Alalla uusia haasteita Asiakkaiden odotusten painopiste on siirtynyt viime vuosina. Perinteistä lankapuhelinliittymää käyttävien osuus on vähentynyt voimakkaasti, mutta toisaalta tilalle on tullut laajakaistaliittymien käyttäjiä. Laajakaistaliittymien käyttäjien määrän kasvu on jo hidastunut, mutta seuraavana askeleena nähdään liittymien nopeuksien kasvattaminen. Tulevat palvelut, kuten esim. laajakaistaliittymän kautta tarjottavat TV-kanavat, vaativat moninkertaista nopeutta tämän hetken yleisiin liittymänopeuksiin verrattuna. Toisaalta suurempia nopeuksia saadaan tarjottua asiakkaille muuttamalla päätelaitteita sekä asiakkaan että operaattorin tiloissa, mutta yhtälailla nopeuksien kasvu näkyy myös paineena muuttaa fyysisen verkon rakennetta. Vähimmillään tämä tarkoittaa pyrkimystä lyhentää asiakkaiden yhteyspituuksia. Kupari- ja valokaapeliverkkojen rakentaminen on tällä hetkellä melko maltillista. Kupariverkko kattaa koko Lohjan Puhelimen toimialueen ja kaikki laitetilat on liitetty toisiinsa valokaapeliverkolla. Suurimpana hankkeena on käynnissä Helsinki Turku moottoritien viimeisen osuuden rakentamiseen liittyvät verkkojen siirto- ja muutostyöt. Jonkin verran uusia asunto- ja liikekiinteistöalueita rakentuu lähinnä Lohjan kaupungin alueelle. Myös kaapelitelevisioverkkoa on saneerattu ja laajennettu viime vuosina. KTV-verkkoa on muutettu kaksisuuntaiseksi mahdollistamaan esim. laajakaistaliittymän toteuttamisen KTV-verkona kautta, sekä verkon siirtokapasiteettia on kasvatettu vastaamaan digitaalisen jakelun vaatimuksia, sanoo johtaja Lietzén.

6 Asiakkaiden vaatimukset aikataulujen suhteen ovat kiristyneet ja lupaukset on täytettävä. Wiren projektien ja töiden aikataulujen pitävyyteen tullaan sisäisesti kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja tulemme pitämään aikataulut entistä paremmin, sanoo Verkonrakentaja Wire Oy:n tuotantojohtaja Harri Helminen. Mottomme on: sähköasentaja, materiaali ja kaivaja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteistyönä RTA:n kanssa on kehitteillä yhteinen extranet-palvelu, minne projektin kukin osapuoli voi toisesta riippumatta päivittää mahdolliset tärkeimmät tulevat päivämäärät ja toteutuneet päivämäärät sekä projektin tärkeimmät tapahtumat; esimerkiksi luvat saatu, materiaali saapunut, kaivuu tehty. Näin pyrimme siihen, että joka projektin osavaihe on reaaliaikaisesti tiedossa tarvitsevilla, Helminen toteaa. Projekteissa materiaalin oikea-aikaisuudella on tärkeä osuus. Niinpä me Wiressä asetammekin erityistä painoa logistiikkaprosessin kehittämiseen, Helminen sanoo. Tuotantojohtaja Harri Helminen, Oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeat toimenpiteet Työtehtävät hallittava entistä laajemmin Toimialalla on tapahtunut viimeisimmän 10 vuoden aikana muutos, joka asettaa entistä kovemmat vaatimukset työn toteuttajien ammattitaidolle, koska toteutusajat ovat lyhentyneet, tekniikka on monipuolistunut ja myös kilpailu on kiristynyt, toteavat Wiren Vantaan toimipaikalla tiimipäälliköt Seppo Sarkola ja Mikko Malmipuro sekä asentaja Matti Koskinen. Jo tarjousvaiheessa on pystyttävä kohdentamaan asiat niin että kun projekti alkaa niin edetään joustavasti työvaiheesta toiseen, koska nykypäivänä ei esimerkiksi enää ole suuria materiaalivarastoja, vaan tarvikkeet tilataan kohdennetusti sanoo Mikko Malmipuro. Seppo Sarkola toteaa, että tämä voi aiheuttaa myös ongelmia kriisitilanteissa, kuten suurten myrskytuhojen korjauksien yhteydessä, koska tarvittavat uudet osat saatetaan joutua tilaamaan jopa valtameren takaa. Matti Koskinen sanoo, että kenttätasolla töitä tekevien tietämys on tärkeä tarjouslaskennassakin, koska asiakkaiden vaatimukset ovat lisääntyneet ja silloin tekijät, jotka ovat 6 aiemmin olleet käytännön toimissa tilaajan kanssa, pystyvät antamaan kokemusperäistä tietoa kokonaisuuden hahmottamiseksi. Asiakkaiden asettamat vaatimukset ovat myös hyvin yhtiökohtaisia. Tekijöiden on osattava tehdä esimerkiksi pöytäkirjat, merkkaukset ja mittaukset tilaajan omalla tavalla, jotta asiakassuhteella on jatkuvuutta, sanovat Sarkola ja Malmipuro. Kaikki myöntävät että ala on murrosvaiheessa. On tullut uusia pieniä toimijoita, joten myös tilaajapuolella tarkastellaan kokonaisuutta uudelta pohjalta. Wire on ollut koko toimintansa ajan edelläkävijä ja töitä varmasti riittää ja ne jopa lisääntyvät, mutta se vaatii kovaa työtä, sanoo Koskinen ja jatkaa, että tekijöiden on tulevaisuudessa hallittava entistä laajemmin koko tehtäväkenttä. Tämä on työllisyyden kannalta turvallinen ala, mutta jostakin syystä nuoret eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita, vaikka työ tarjoaa monenlaisia haasteita, sanoo Sarkola. Näitä töitä ei voida tehdä Suomen ulkopuolella. Hyville osaajille on käyttöä, hän sanoo. Wire on aina ollut vahva osaamisen antaja, sanoo Malmipuro. Tiimit ovat pieniä, joten niissä on hallittava kaikki työt. Kolmikon näkemys on myös, että vaikka nykyisin linjaorganisaatio onkin vahvemmin esillä, niin tiimien itsenäinen työskentely projekteissa on ensiarvoisen tärkeää. H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Seppo Sarkola (oik.), Mikko Malmipuro ja Matti Koskinen, Verkonrakentaja Wire Oy, Vantaa.

7 Käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist, Fortum Sähkönsiirto Myrskyihin on varauduttava Viime aikoina myrskyt ja kovat tuulet ovat koetelleet sähkönjakelua, mutta käyttöpäällikkö Jörgen Dahlqvist Fortum Sähkönsiirto Oy:stä toteaa, että Fortumin osalta tilanne on pystytty hoitamaan tyydyttävästi, vaikka olosuhteet ovat olleet varsin vaikeat. Näppituntumalla voisi sanoa, että myrskyt ovat lisääntyneet, mutta tilastoja meillä ei asiasta ole, Dahlqvist sanoo ja jatkaa, että myrskyt ovat aina arvaamattomia. Me olemme viime aikoina panostaneet varautumiseen, eli siihen että pystymme ennakoimaan tilanteen ja nostamaan tarvittaessa valmiustasoamme. Tässä suhteessa säätieteilijöiden ennakkovaroitukset ovat hyvin keskeisesessä asemassa. Olemme myös uusineet valmiussuunnitelmiamme, Dahlqvist kertoo ja jatkaa, että Wire Oy on keskeinen yhteistyökumppani Etelä-Suomen alueella mm. vianhoidossa. Hallintojohtaja Jorma Koivuniemi, Myrskyn tuhoja korjaamaan vaikka koko henkilökunta Wirellä on useampivuotinen kokemus suurhäiriöiden hoidosta yhdessä tilaajaorganisaatioiden kanssa, kertoo hallintojohtaja Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että omat resurssit, tarvittaessa koko henkilökunta, valjastetaan asiakkaiden suurhäiriöiden hoitoon asiakastarpeiden mukaisesti. Wire varmistaa tarvittavien resurssien saannin erilaisilla yhteistyötahojen kanssa tehdyillä sopimuksilla. Meillä on useamman vuoden kokemus mm. Lohjan maatalousyrittäjien kanssa tehdystä yhteistyöstä myrskyjen aiheuttamien puiden poistosta. Olemme varustaneet työryhmiämme suurhäiriötapauksissa tarvittavalla raskaallakin kalustolla, jotta varmistetaan liikkumisemme maastossa kaikissa olosuhteissa, Koivuniemi kertoo. Työtä tehdään vaikeissa olosuhteissa Olosuhteet ovat suurhäiriötilanteissa lähes poikkeuksetta todella vaikeat. Kaatuneet puut eivät vain katko linjoja, vaan ne tukkivat myös teitä, joten liikkuminenkin voi olla hankalaa. Puut voivat olla myös konkelossa, jolloin niitä raivattaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta, sanoo Jorma Koivuniemi ja jatkaa, että työturvallisuusasiat ovatkin tärkeimpiä suurhäiriötilanteessa huomioonotettavia asioita. Verkonrakewntaja Wire Oy on yrityksenä juuri sen kokoinen, että voimme ketterästi siirtää resurssejamme tarvittaviin kohteisiin ja saamme riittävät resurssit koottua tarpeen mukaan, painottaa hallintojohtaja Jorma Koivuniemi. Jorma Koivuniemi toteaa, että kovat myrskyt ovat viime vuosina riepotelleet eteläistä Suomea niin usein, että tuntuma vaikeisiin olosuhteisiin on varmasti säilynyt alan toimijoilla. TARJOAA * Sähkönjakeluverkot * Teollisuus- ja tilapäissähköverkot * Tievalaistus- ja liikennevaloverkot * Liikennetelematiikan tietoverkot * Tele- ja informaatioverkot 7

8 Markkinointijohtaja Hannu Mikkonen, Moniosaaja ja edelläkävijä H Y V Ä S S Ä W I R E E S S Ä Verkonrakentaja Wire Oy on koko olemassaolonsa ajan ollut edelläkävijä toimialalla ja me haluamme toki säilyttää tuon aseman tulevaisuudessakin, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Haastetta riittää, sillä pelikenttä on laaja, sanoo Mikkonen ja jatkaa, että niistä selvitään, sillä Verkonrakentaja Wire Oy on sähkö-, tele-, valaistus- ja liikenteen telematiikkaverkkojen rakentamisen ja ylläpidon osaaja ja uudistaja, joka pystyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaittensa ja yhteistyökumppaniensa muuttuviin tarpeisiin tarjoten kokonaistaloudellisia etuja ja lisäarvoa, sanoo markkinointijohtaja Hannu Mikkonen. Verkonrakentaja Wire Oy Toimitusjohtaja ERKKI PUHELOINEN Markkinointijohtaja HANNU MIKKONEN Hallintojohtaja JORMA KOIVUNIEMI Tuotantojohtaja HARRI HELMINEN HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA HEINOLA KARJAA LOHJA VANTAA edelläkävijä TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto MediaWallius, Kuopio DI G I T U L O S T U S Kopijyvä, Kuopio

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015 Caruna Urakoitsijapäivät 2015 1 2 Uusi yritys sadan vuoden kokemus Uusi yhtiö sadan vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 kylässä nimeltä Karuna. Suomi oli silloin pimeä maa, johon halusimme

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Itsestään sammuva musta PVC-muovi. Nimellisjännite: 75 V. Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuvuus IEC 60332-1 KJAAM GM

Itsestään sammuva musta PVC-muovi. Nimellisjännite: 75 V. Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuvuus IEC 60332-1 KJAAM GM KJAAM Kaapelia on saatavana myös halogeenittomana versiona KJAAM-HF. Instrumentointi-, prosessinohjaus- ja äänentoistojärjestelmien kaapeli. KJAAM on tarkoitettu digitaalisten ja pienitasoisten analogisten

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010

ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010 ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010 Saumauksesta täyden palvelun korjausrakentajaksi Historia 1966 Yritys perustetaan Raitalinna

Lisätiedot

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein Nab Labs Oy Rauma sellu- ja paperiteollisuuden palvelut kemian- ja energiateollisuuden palvelut vesi-

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976.

Olemme palvelleet asiakkaitamme osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina jo vuodesta 1976. KETTERÄ JA TINKIMÄTÖN KUMPPANI Terässaari Oy on sertifioitu alihankintakonepaja, joka tuottaa koneita ja laitteita monipuolisesti teollisuuden eri tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia osia, osakokonaisuuksia

Lisätiedot

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen Aamuseminaari 25.5.2012 Toimitusvarmuuden parantaminen Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy Arto Jukka Gylén Ahonen 18.5.2012 1.4.2012 1/10 1/14 PKS Sähkönsiirto Oy Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 17 milj.

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta?

tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta? tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta? Optimointiin ja hätään Tilan määrä Kun pääkonttoriin iskee vesivahinko tai luokat täyttyvät koululaisista, vastaus on Cramo. Saat laadukkaat ratkaisut kaikkiin

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE Kiinteistöliitto Pirkanmaa, koulutusilta taloyhtiöille 27.1.2014 Technopolis Yliopistonrinne Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikko Tarri s. 1975 Porissa Perheellinen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun. 23.5.2013 Pertti Raatikainen ja Seppo Horsmanheimo VTT

Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun. 23.5.2013 Pertti Raatikainen ja Seppo Horsmanheimo VTT Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla 23.5.2013 Pertti Raatikainen ja Seppo Horsmanheimo VTT 2 Lähtökohta 1/2 2000-luvulla syys- ja talvimyrskyjen määrä on kasvanut Myrskytuhot aiheuttaneet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot