1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä."

Transkriptio

1 1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, SATSHP Minna Nevalainen, SATSHP Niko Vahala, SATSHP Riikka Ylitörmänen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, SATSHP Kaisa Impilä, projektipäällikkö, SATSHP Kirsi Harjula, projektisihteeri, SATSHP sihteeri MUISTIO 2/ Kokouksen aloitus Projektipäällikkö Kaisa Impilä avasi kokouksen. Kokouksen alussa hanketyöntekijät kertoivat työhistoriastaan, josta esille mm. seuraavaa: Kirsi Lukka-Arolla on vahva osaaminen kuntouttamisesta. Anu Kärki on ennen hanketyötä työskennellyt lähihoitajana tehostetun palveluasumisen puolella. Arja Santapukki työskenteli ennen tätä hanketta Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeessa ja hankkeiden väliajan hän työskenteli palveluohjaajana neuvontakeskuksessa, joka perustettiin Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Aiemmin hän on työskennellyt kotihoidon puolella. Sirpa Levy on työskennellyt kotihoidon puolella. Hän on toiminut myös sas-hoitajana. Eliisa Mannila on toiminut mm. kotiutushoitajana, esimiestehtävissä terveyskeskuksen puolella ja palvelusäätiön asiamiehenä. Riikka Ylitörmänen on työskennellyt mm. vastaavana hoitajana palvelutalossa sekä kotihoidon sairaanhoitajana. Johanna Ahde-Koponen on toiminut mm. omaishoitajana ja fysioterapeuttina. Tarja Lindgren on työskennellyt mm. sairaanhoitajana ja muistihoitajana. Niko Vahala on työskennellyt Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden puolella Antinkartanon yksikössä hoitajana ja viime vuodesta alkaen hän on ollut siellä muuttovalmentajana. Muuttovalmentaja auttaa erityistä tukea tarvitsevaa tai kehitysvammaista nuorta sekä aikuista että perhettä siirtymävaiheessa muuttamisessa kotoa pois omaan asuntoon. Muuttovalmentajia ei ole vielä Suomessa montaa. Kehitysvammasäätiö tuottaa muuttovalmennuspalveluita. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 2(4) Minna Nevalainen on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen Tekes rahoitteisessa Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian puolen Zappa-projektissa projektipäällikkönä. Keskustelu: Paraisten hankesuunnitelmaa ollaan tarkentamassa realistisemmaksi. Hanketyö on erityisen haasteellista kuntayhtymissä, kun mukana on useampi kunta. PoSassa pilotoidaan kotipalvelussa mobiililaitteita. Mobiililaitteen avulla mm. tarkistetaan asiakkaiden lääkeannokset, avataan kotipalvelun asiakkaiden ovet. Kotihoito on nyt nostettava keskiöön, koska vanhuspalvelulakikin velvoittaa palveluiden kehittämistä kotihoidon puolelle. Keskusteltiin juurruttamisen haasteista. Miksi juurruttaminen on vaikeaa? Ovatko kotihoidon henkilökunnan asenteet juurruttamisen yhtenä esteenä? Voisiko mentorointia hyödyntää tässä hankkeessa? Esim. juurruttamisen apuvälineenä. Mentoroinnin juurruttaminen työvälineenä tämän hankkeen aikana on mahdollista. Olisiko ikäihmisilläkin tarve muuttovalmennukselle. 2. Hanketyön menestystekijät Käytiin läpi asioita projektipäällikön diaesityksen pohjalta, joka on liitteenä 1. Käytiin läpi mm. projektityön vaiheita, menestystekijöitä, mahdollisuuksia ja haasteita sekä edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hanke antaa kuntiin mahdollisuuden kokeilla uusia juttuja. Epäonnistumista ei saa pelätä. Jonkin asian epäonnistuminen on myös hankkeen tulos, jota on hyvä analysoida, mistä syystä jokin asia ei onnistunut ja mitä asialle voisi jatkossa tehdä. Kuntien on tärkeää bencmarkata toisiltaan hyviä käytäntöjä, koska aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Huomioidaan Innokylä tässä hyvänä työvälineenä mm. toimintamallien ja hyvien käytäntöjen bencmarkaamisessa. Muistetaan, että hankebyrokratia auttaa myös hanketyöntekijöitä, koska se selkiyttää asioita ja on yksi edellytys onnistuneelle hankkeelle. Hankkeessa järjestetään koulutusta juurrutukseen liittyen. Toimintasuunnitelmiin avataan kehitettävät asiat ja hankkeessa tehtävät toimenpiteet käytännönläheisesti. Toimintasuunnitelma on hanketyössä tärkeä työväline, mistä tarkistetaan asioita, jos tuntee olevansa hukassa. Tärkeää on matalan kynnyksen sisäinen viestintä hanketoimijoiden välillä. Muistetaan hyödyntää Innokylän Verkostot työvälinettä mm. materiaalien jakamisessa hanketyöntekijöiden kesken. Hanketyö on matka, jonka prosessiarviointi on yhtä tärkeää kuin hankkeen lopputulos. Matkan ajalta ajatusten dokumentointi esim. hankepäiväkirjaan auttaa loppuraportoinnin työstövaiheessa Seuraavaan kokoukseen hanketyöntekijät tekevät SWOT-analyysin. Sosten sivuilta löytyy valmis SWOT-analyysin pohja. SWOT-analyysin löydät tämän linkin kautta SWOT-analyysit käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Thl on julkaissut oppaan arviointiin: Näkökulmia arviointiin Kaste-hankkeissa,

3 3(4) 3. Pieni piiri palvelun esittely etäyhteydellä Matti Kari Pieni piiri Oy:stä esitteli Pieni piiri -palvelua etäyhteydellä. Pienen piirin -palvelulla tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita erityisesti ikääntyville asiakkaille. Liitteenä on Pieni piiri palvelun diaesitys. Kotisivut ovat Hankkeen nettisivuilla voi tutustua Pieni piiri toiminnan mahdollisuuksiin. Helsingin kaupungilla on kotihoidon asiakkailla pilotoitu Pieni piiri toimintaa eli osa kotihoidon käynneistä on korvattu kuvapuheluilla. Sipoossa Pieni piiri käyttäjät koottiin samaan ryhmään (50 hlöä) ja sen kautta on syntynyt ikäihmisten välillä uusia ystävyyssuhteita. Miina Sillanpään säätiössä Pieni piiri toiminnan avulla on tehty muistisairaan kuntoutusta. Hinnoittelusta on esite liitteenä. Lisätietoja hinnoittelusta tai 4. Kehittämisosioiden tilannekatsaus Kirsi Lukka-Aro kertoi Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion tilannekatsauksen. Kehittämisosiossa liikutaan kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa. Kehittämisosiossa testataan Living lab toimintamallia, joka toimii pohjatyönä kehittämisosion hanketyölle. Etälaitteiden selvittämistyötä tehdään syksyllä Satakunnan sairaanhoitopiirissa on oma kuntoutuksen kehittämisryhmä Kuntoutus 2020, joka toimii jatkossa kehittämisosion tukiryhmänä. Hankkeessa pyritään löytämään yhtenäiset mittarit. Syksyyn on suunnitteilla ehkä koko sairaanhoitopiirin alueelle osaamisen kartoitus koulutusten suunnittelun pohjaksi. Mentoroinnin hyödyntäminen työvälineenä on suunnitteilla. Yhtenä palikkana kehittämisosiossa on omaishoitajien tukeminen. Arja Santapukki kertoi Paraisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Syksyllä on tarkoitus varmistaa hanketyöntekijän työajan riittävyys hankkeelle hankesuunnitelman mukaisesti. Paraisten hankesuunnitelma tarkennetaan. Sirpa Levy Akselin kehittämisosiosta on luonut verkostoja ja tehnyt hanke-esittelyjä Akselin alueella. Päivätoiminnan kanssa on viritteillä yhteistyötä, joka tukisi kotihoidon toimintaa. Turussa ollaan järjestämässä Vertaisliikuttaja koulutusta, johon hanketyöntekijä on osallistumassa. Alku- ja osaamiskartoitus kotihoidon henkilöstölle toteutetaan syksyllä Suunnitteilla on Bikva-haastattelu kotihoidon asiakkaille alkusyksyyn Eliisa Mannila kertoi Ksthky:n kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Ksthky:ssä on tehty alkukartoituskysely. Moniammatillisten työryhmien perustamiset ovat suunnitteilla. PoSan kehittämisosion kanssa on viritelty yhteistyötä. Hanketyöntekijä on on esitellyt vanhusneuvostoille hanketta. Johanna Ahde-Koponen kertoi PoSan kehittämisosion tilannekatsauksen. Kotiutusfysioterapeuttitoiminta aloitettiin, mutta toiminta on nyt jäädytetty väliaikaisesti. Toimintaa on tarkoitus jatkaa syksyllä Arkiliikuntasopimuksen suunnittelu on kesken, johon tarvitaan koulutusta. Tutustumiskäynti Heinolaan on suunnitteilla, aiheena on päivätoiminnan ja kuntouttavan toiminnan yhdistäminen. PoSalla on oma arviointiryhmä, johon tarvitaan vielä kotihoidon edustaja. Gerontologinen kokonaisarviointi toimintaa on aloiteltu tk:n osastolla. Kuntoutumisyksikön perustaminen on suunnitteilla. Kotihoitoon ja osastoille on tehty asennekysely, joka uusitaan ehkä ensi vuonna. Kuntoutuskoulutuksen järjestäminen on kysymysmerkillä. Tätä koulutusta on jo järjestetty osalle lähi- ja kodinhoitajia.

4 4(4) Anu Kärki kertoi Huittisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Hanketyöntekijä on osallistunut Perhehoidon kouluttaja koulutukseen sekä kansainvaliseen omaishoidon konferenssiin. Vireillä syksylle 2014 on muistihoitajan kanssa tapaaminen yhteistyön suunnittelemiseksi. Huittisten tk:ssa on tarkoitus aloittaa ikäihmisten säännölliset terveystapaamiset. Arkiliikkumissopimusten juurruttamisen jatkaminen on suunnitteilla, joka on jäänyt hieman kesken aiemmin. Soste-risteilylle on osallistumassa Pois syrjästä- ja Yhteisvoimin kotona hankkeen työntekijät. Projektipäällikkö Kaisa Impilä kokoaa ilmoittautumiset ja hoitaa ilmoittautumisen Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 22.9 Satakunnan keskussairaalan auditoriossa. Harriet Finnet-Soveri STM:stä ja Länsi-Suomen alueellinen Kaste-ohjelmapäällikkö ovat seminaarissa asiantuntijoina. Seminaariin haetaan vielä yhtä asiantuntijaa hankkeen aiheeseen liittyen, josta voi lähettää ehdotuksia projektipäällikölle. Seminaarin tarkoituksena on saada hankkeelle näkyvyyttä ja tunnettuvuutta. Seminaariin kutsutaan media. Seminaariin on suunniteltu postereita sekä kehittämisosioiden esitteitä samalla sabluunalla toteutettuna. Voiko posteri olla vain koko hankkeen yksi posteri ja jokaisella kehittämisosiolla olisi flyereita jaettavana. Seminaarin ajankohdasta laitetaan ennakkotieto Kestiin. Projektipäällikkö lähettää tiedot Kestin toimitussihteerille. Seminaarista tiedotetaan myös Innokylässä. Keskusteltiin seminaarin nimiehdotuksista ja päätettiin seminaarin nimeksi Kyl määki yhres koton. Mikä voisi olla seminaarin vetovoimainen ohjelmanumero, jolla saataisiin houkuteltua osallistujia? Projektipäällikkö ottaa ehdotuksia vastaan. Seminaariin liittyen järjestetään suunnittelupalaveri Satakunnan sairaanhoitopiiristä käsin videoyhteydellä Syksyn 2014 kehittämispäivät Sovittiin syksyn 2014 kehittämispäivät pidettäviksi to 11.9 Paraisilla, pe 17.10, pe ja pe Kehittämispäivät voivat pitää vaihdellen eri kehittämisosioiden kunnissa. Ilmoittakaa projektisihteerille ja projektipäällikölle mahdollisimman pikaisesti minkä kehittämispäivän haluaisitte pitää omassa kunnassanne. LIITTEET Liite 1 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet diaesitys, projektipäällikkö Kaisa Impilä Liite 2 Pieni piiri kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille diaesitys Liite 3 Pieni piiri hinnasto organisaatioasiakkaalle 6/2014

5 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet! Yhteisvoimin kotona hankkeen 2. kehittämispäivä Kaisa Impilä

6 On sanottu, että projektin vaiheet ovat: 1. Valtava innostus 2. Jumalaton hämminki 3. Helvetillinen sekaannus 4. Järkiintymisvaihe 5. Syyllisten etsintä 6. Syyttömien rankaisu 7. Niiden palkitseminen jotka eivät osallistuneet projektiin

7 Voisiko olla toisin? Miten Me onnistumme? Miten vältämme karikot? Työkaluja?

8 Hanketyön mahdollisuudet: Saadaan resursseja kehittämistyöhön ja työllistämiseen Hanke lisää osaamista ja ammattimaisuutta Luodaan uusia yhteistyösuhteita ja verkostoja Hanketoiminta tuo vireyttä ja rohkeutta Hanke auttaa toiminnan juurruttamisessa laajemmin toimintaympäristöön

9 Kehittäminen on prosessi

10 Hanketyön haasteet: Kolmannen sektorin ominaispiirteet tuovat haasteita hanketyöhön Hankebyrokratia turhauttaa ja vie aikaa varsinaiselta kehittämistyöltä Kehittämistyö hedelmien hyödyntäminen hankkeen jälkeen on haastavaa Muutokset toimintaympäristössä voivat tuoda hankkeelle yllättäviä haasteita

11 Edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Toimivat tukirakenteet mahdollistavat onnistuneen hankkeen! Toimiva viestintä ja tietojen vaihto! Laajat yhteistyöverkostot! Hankkeen tavoitteiden ja ajatusten sisäistäminen!

12 Hyvä muistaa Hanketyö on muutostyötä, eli matka on yhtä tärkeä kuin lopputulos Hanke on työväline muutokseen; ei vain lopputulos ole ainoa tärkeä asia vaan myös muutos mikä hankkeen avulla halutaan saada aikaan on oleellista Dokumentoi koko hankkeen aikana; ei vain loppuraporttia kirjoittaessa Tee riskianalyysi; mikä voi mennä pieleen? Mikä voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista? Tee voitavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

13 Muista tukiryhmän valitsemisessa: kenen osaamista tarvitaan? Kenestä on hyötyä hankkeelle? Kenellä on aikaa ja kiinnostusta sitoutua hankkeeseen ja tukemiseen? Kaikkien, jotka osallistuvat hankkeeseen, tulisi tietää mitä heiltä odotetaan ja ymmärtää oma tehtävä/rooli suhteessa kokonaisuuteen. Verkostoidu! Jaa tietämystä ja opi muilta. Osallistu eri tapahtumiin, tutustu ihmisiin! Verkostoilla on keskeinen rooli menestyksessä, hankkeen oma verkosto on avain menestykseen!

14 Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee Kiitos!

15 Lähteet: Kiti Linden Hankehallinnnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raprtointi: 3.pdf Minna Ruusuvirta Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet: https://www.innokyla.fi/documents/859508/a9d47371-eedc-46c2-8ce7-

16 SWOT-analyysi Tee omasta kehittämisosoistasi SWOT-analyysi: Strengths Hankkeen vahvuudet Weaknesses Hankkeen heikkoudet Opportunities Hankkeen mahdollisuudet Threats Hankkeen uhat

17 Pieni piiri -kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille " Tärkeimmät ihmiset ja palvelut yhden kosketuksen päässä

18 Esitteen sisältö Pieni piiri Pieni piiri käyttäjälle Pieni piiri kunnalle Pieni piiri palveluntarjoajalle Nykyiset käyttötilanteet Yksityiset asumispalvelut Kunnan palvelut Kuntoutuspalvelut Laitteet ja yhteydet Yhteystiedot

19 Ella on yksinäinen, mutta ei yksin Ella on 80-vuotias ja asuu yksin kotona Kodin ulkopuolelle lähteminen ilman apua on vaikeaa tai mahdotonta On usein yksinäinen, kuten muuta yli 75-vuotiasta suomalaista Ellan tytär on yksi omaishoitajasta, jonka hoidettava asuu eri kaupungissa Ellan poika ja lapsenlapset asuvat ulkomailla, kuten yli muuta suomalaista

20 Pieni piiri käyttäjälle Kuvapuheluihin perustuva yhteisöllinen palvelu, jossa tärkeimmät ihmiset ja palvelut ovat yhden kosketuksen päässä Suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla ei ole aikaisempaa tietoteknistä kokemusta tai joiden toimintakyky on rajoittunut Vastaa haasteeseen, jossa yhä useampi ikääntynyt tuntee olonsa yksinäiseksi, turvattomaksi tai merkityksettömäksi, vaikka autonomia, sosiaaliset suhteet ja merkityksellinen tekeminen ovat hyvän elämän peruspalikoita Mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen, vertaistuen sekä hoivan ja kuntoutuksen asiakkaan tai palveluntarjoajan fyysisestä paikasta riippumatta Toimii mobiileilla kuluttajalaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla, ja liikkuvassa 3G-verkossa, mikä mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton

21 Pieni piiri kunnalle Pienen piirin käyttö tuo kunnalle välittömiä lyhyen aikavälin säästöjä, kun esimerkiksi osa koti- tai lääkärikäynneistä voidaan tehdä videon välityksellä. Pienen piirin käyttö myös kohdistaa hoidon resursseja paremmin, kun kunta arvioi, mitkä kotikäynnit vaativat fyysistä läsnäoloa ja mitkä voidaan tehdä Pienessä piirissä. Pieni piiri on kuntien palvelukanava, jossa kunta voi palvella jokaista kuntalaista heidän tietoteknisistä taidoistaan, liikuntarajoitteistaan tai fyysisestä olinpaikastaan riippumatta Pitkällä aikavälillä yhteisöllinen kuvapuhelupalvelu vahvistaa läheisten, lähiyhteisön ja vertaisten roolia kuntalaisen hyvinvoinnissa. Osasta palveluita, joita kunta nyt joutuu tuottamaan, tulee tarpeettomia. Pieni piiri on konkreettinen ratkaisu vastata kuntien kasvaviin velvoitteisiin yhä pienemmillä resursseilla, kun kotona itsenäisesti asuminen on useammalle kuntalaiselle paras vaihtoehto

22 Pieni piiri laitteissa

23 Nykyiset käyttötilanteet Asumispalvelut Tuettu asuminen Yhteys läheiseen Kunnan palvelut Kotihoito Kotiutus ja kuntoutus Lääkärin etäkonsultointi 24/7 päivystys Omaishoidon tuki Virtuaalipäivätoiminta Kuntoutuksen tuottajat Kaatumisen ehkäisy Kognitiivinen kuntoutus

24 Asumispalvelut

25 Tuettu asuminen Ongelma: Tuetun asumisen henkilöstön on kierrettävä asiakkaiden kodeissa käynneillä, vaikka asiakkailla olisikin kaikki hyvin. Tarpeettomat käynnit tuottavat henkilöstölle turhaa liikkumista ja toisinaan häiritsevät asiakasta. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan korvata kuvapuheluilla, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja matkakustannuksia sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta Asiakas: Aspa palvelut Oy

26 Yhteys läheiseen Ongelma: Vaikeasti vammainen tehostetun asumispalvelun asiakas ei ole nähnyt ikääntynyttä ja toisella paikkakunnalla asuvaa äitiään kymmeneen vuoteen liikuntarajoitteiden vuoksi. Ratkaisu: Helppokäyttöinen kuvapuhelupalvelu mahdollistaa kasvokkain tapaamisen etäisyyksistä, liikuntarajoitteista ja tietoteknisista taidoista riippumatta. Hyödyt: Parantaa elämänlaatua ja sosiaalista elämää Asiakas: Aspa palvelut Oy

27 Kunnan palvelut

28 Kotihoito Ongelma: Kotihoidon henkilöstö tekee kotikäyntejä tarkistaakseen onko asiakas ottanut lääkkeensä, syönyt lounaansa tai noussut aamulla sängystään. Käynnit, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, tuottavat turhaa liikkumista. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan tehdä kuvapuheluina, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja polttoainetta sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta. Esimerkiksi matkantekoon käytetty aika voidaan käyttää mielekkääseen keskusteluun Pienen piirin välityksellä. Asiakas: Helsingin kaupunki

29 Kotiutus ja kuntoutus Ongelma: Perinteisesti kuntoutuksen osallistuminen edellyttää asiakkaan liikkumista. Etäkuntoutuksessa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät lievittävät matkustamisen tarvetta, mutta edellyttävät usein kiinteitä nettiyhteyksiä, joiden toimitusajat puolestaan hidastavat kuntoutuksen aloittamista. Ratkaisu: Pienen piirin avulla kotikuntoutus voidaan aloittaa nopeasti ja toteuttaa kustannustehokkaasti 3G-verkossa. Hyödyt: Nopeuttaa kotiuttamista sairaalajaksolta, parantaa kuntoutuksen saatavutta ja helpottaa osallistumista Asiakas: Helsingin kaupunki

30 Lääkärin etäkonsultointi Ongelma: Rajallisten resurssien vuoksi lääkäreitä on vaikea saada kotikäynneille. Terveydenhoitaja voi joutua toimimaan asiakkaalla ilman lääkärin tukea. Ratkaisu: Pienen piirin avulla terveydenhoitaja voi kutsua lääkärin virtuaalisesti paikalle kotikäynnille. Hyödyt: Lisää lääkärien kotikäyntejä edullisesti Asiakas: Helsingin kaupunki

31 24/7 päivystys Ongelma: Puhelinpäivystys ja turvapuhelimet mahdollistavat asiakkaan asumisen kodissaan palveluasumisen sijaan. Pelkkä ääniyhteys ei kuitenkaan aina riitä asiakkaan tilanteen arvioimiseen tai esimerkiksi asiakkaan rauhoittamiseen. Ratkaisu: Pienen piirin avulla päivystäjä saa kuvayhteyden päivystykseen soittaneeseen tai hälytyksen tehneeseen asiakkaaseen. Hyödyt: Tilanteen arvioiminen kuvan avulla vähentää turhia hälytyskäyntejä ja säästää kustannuksia. Kuvayhteys auttajaan lisää erityisesti yksinasuvan asiakkaan kokemaa turvallisuuden tunnetta. Asiakas: Helsingin kaupunki (Palmia)

32 Omaishoidon tukeminen Ongelma: Omaishoitajat auttavat kuntia vähentämään palvelutarvetta, mutta samaan aikaan omaishoitajan työ on erittäin kuormittavaa. Kunnat tarvitsevat uusia keinoja tukea omaishoitajia ja heidän arvokasta tehtäväänsä. Ratkaisu: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla vertaistukea tai yksityistä konsultointia ja osallistuvat ryhmäkeskusteluihin ja muuhun toimintaan. Hyödyt: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla ohjausta ja tukea vertaisiltaan ja ammattilaisilta sekä pieniä hengähdystaukoja tehtävästään. Omaishoitajan työpanos auttaa kuntaa vähentämään esimerkiksi palvelusaumisen tarvetta. Asiakas: Sipoon kunta

33 Virtuaalipäivätoiminta Ongelma: Päivätoimintaan osallistuvat vanhukset ovat joutuneet jäämään tauolle antaakseen paikkansa uusille osallistujille. Määrää joudutaan rajoittamaan erityisesti kuljetuspalveluiden niukkojen resurssien vuoksi. Ratkaisu: Pienen piirin avulla asiakkaat voivat osallistua päivätoimintaan omasta kodistaan ilman, että heidän tarvitsee liikkua. Ohjelmatoiminnasta vastaavat ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hyödyt: Vantaan kaupunki voi lisätä päivätoiminnan osallistujien määrää, parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja säästää kuljetuskustannuksissa. Asiakas: Vantaan kaupunki

34 Kuntoutuksen tuottajat

35 Kaatumisen ehkäisy Ongelma: Vanhusten kaatumisesta aiheutuvat lonkkamurtumat (yms.) kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltoa. Riittävän kustannustehokas ja matalan osallistumiskynnyksen kuntoutus auttaisi vähentämään kaatumisalttiutta. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa kotiin vietävän etäkuntoutuksen ikääntyneille. Ryhmämuotoisella etäkuntoutuksella saavutetaan kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta vastaavia vaikuttavuustuloksia. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

36 Kognitiivinen kuntoutus Ongelma: Pitkät välimatkat ja liikuntarajoitteet hankaloittavat ja tuovat lisäkustannuksia kognitiiviseen kuntoutukseen osallistumiseen. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa räätälöityjen muisti- ja musiikkiharjoitteiden tekemisen ja seuraamisen kotoa käsin. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

37 Laitteet ja yhteydet Android: Pieni piiri -sovellus toimii Samsung Galaxy - sarjan älypuhelimissa (S2 ja uudemmat) sekä tableteissa (Tab2 ja uudemmat). Se toimii mahdollisesti myös muissa laitteissa, joissa on Android 4.1 tai uudempi. ios: Pieni piiri -sovellus toimii iphone 4 -, iphone 5 -, iphone 5s - ja iphone5c -älypuhelimissa sekä ipadissa ja ipod touchissa. Sovellus vaatii ios 6.0:n tai uudemman. Vuoden 2014 alkupuolella Pieni piiri on koekäytössä myös tavallisilla tietokoneilla Chrome-selaimessa

38 Yhteystiedot Matti Kari Perustaja Mikko Järvinen Toimitusjohtaja Hilla Pyykkönen Asiakkuudet

39 PIENI PIIRI HINNASTO ORGANISAATIOASIAKKAALLE (6/2014) Palvelu Hinta (alv 0%) Pieni piiri palvelupaketti (kts. sisältö liitteestä Pieni piiri palvelupaketti) 990,00 per kk + 9,00 per laite/kk Huolto ja asennuskäynnit Sovelluskehitys (sovelluksen kustomoinnit tarvittaessa) 70,00 per käynti 100,00 per tunti Laitteet ja liittymät Hinta (alv 0%) Samsung Galaxy Tab 3 LTE 10.1 tablet tietokone Sonera Liikkuva Netti 4G Teho (4G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera Liikkuva Netti Plus (3G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera kiinteä laajakaista henkilöstön toimistoon 241,13 per laite 16,05 per laite/kk 10,40 per laite/kk 50,00 per kk Pidätämme oikeudet muutoksiin.

40 PIENI PIIRI PALVELUPAKETTI Rajoittamattomat kuvapuhelut kaupalliseen käyttöön: Organisaatioasiakas voi tuottaa maksullisia palveluitaan (kuten kotihoidon käynnit ja suorat lähetykset) loppukäyttäjilleen, jotka ovat Pienen piirin käyttäjiä. Organisaation henkilöstö voi käyttää Pientä piiriä myös olemassaolevilla mobiililaitteillaan ja tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Rajoittamattomat kuvapuhelut omaiskäyttöön: Perheenjäsenet ja ystävät voivat liittyä loppukäyttäjän piiriin veloituksetta omilla mobiililaitteillaan tai tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Asiakaspalvelu: Pieni piiri palvelee organisaation henkilöstöä ongelmatilanteissa arkisin puhelimitse klo 9 17 sekä sähköpostitse. Tämän ajan ulkopuolisesta palvelusta voimme sopia erikseen. Henkilöstön koulutus ja kuukausitapaamiset: Koulutamme organisaation henkilöstön käyttöönoton yhteydessä ja perehdytämme heidät ohjelman ja palvelunhallinnan käyttöön. Tarjoamme veloituksetta myös mahdollisuuden kuukausittaiseen palautekeskusteluun Pienen piirin välityksellä. Laitteiden esiasennus ja lukitus: Toimitamme laitteita, joihin on asennettu Pieni piiri sovellus sekä liikkuva laajakaistayhteys. Kun loppukäyttäjä käynnistää laitteensa ensimmäistä kertaa, se avautuu suoraan Pieneen piiriin. Lukitsemme toimittamamme laitteet yksinomaan Pieneen piiriin, jolloin loppukäyttäjät eivät vahingossa pääse asetuksiin ja saa laitetta sekaisin. Lukitus on mahdollista purkaa kokeneemmille käyttäjille, mutta emme voi luonnollisesti vastata avattujen laitteiden laajasta asiakaspalvelusta. Palvelunhallinta: Palvelunhallintatyökalun avulla organisaation henkilöstö voi luoda käyttäjätunnuksia, hallinnoida piirejä ja esimerkiksi tarkistaa loppukäyttäjien laitteiden akun varausta tai verkkoyhteyden tilaa käymättä loppukäyttäjien luona. Ylläpito: Teemme ohjelmistopäivitykset toimittamiimme laitteisiin niin, ettei loppukäyttäjien tarvitse itse tehdä mitään. Vastaamme myös viallisten laitteiden takuuvaihdoista ja huolloista. Veloitamme vaihdettavien laitteiden noudosta toteutuneen kustannuksen mukaan. Toiminnallisuudet organisaation käyttöön: Ryhmäpuhelut ja paikallis TV: Sovellus mahdollistaa kuuden hengen ryhmäpuhelut sekä paikallistelevision, jonka avulla henkilöstö voi lähettää yksisuuntaisesti ohjelmaa jopa kymmenille loppukäyttäjille Puhelun automaattinen avaus: Kaksisuuntainen kuva ja ääniyhteys voidaan tarvittaessa avata ilman, että asiakkaan tarvitsee edes koskea laitteeseen. Automaattinen avaus sopii tilanteisiin, joissa loppukäyttäjä ei pysty avaamaan yhteyttä esimerkiksi muistisairauden tai liikuntarajoitteen vuoksi

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9. Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.2015 Ennen henkilöpaikantimen valintaa- taustatyötä - Messut: Apuvälinemessut,

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN 11.8.2016 JUHANA OJALA VideoVisit Oy VideoVisit Oy on suomalainen kansainvälisesti toimiva videoasiointi- ja videohoivapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotikuntoutusmallit Lahdessa

Kotikuntoutusmallit Lahdessa Kotikuntoutusmallit Lahdessa Pirkko Heinonen Kuntoutuspäällikkö 20.10.2016 Missio Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen tehtävänä on edistää kaikenikäisten lahtelaisten hyvinvointia yhteistyössä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille Merja Etholén-Rönnberg Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto Idän palvelualueen johtaja 22.1.2014 Vanhusneuvosto Strategiset/tärkeät linjaukset päihdepalvelujen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla

Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla Digipitäjät -kokeilu Hartolassa ja Pertunmaalla Terveydenhuolto Vertaistuki Tietoa Seurakunta Virastot Verkko palvelut Läheiset Viihdettä Pienet kunnat Suuret palvelut Digisyrjäytymisen vaara ei häviä

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Eduskunta 2.6.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Tulevaisuuden ikääntynyt asiakas on

Tulevaisuuden ikääntynyt asiakas on Asiakasohjaus Työryhmä kevät 2016 (21.3., 8.4., 25.4.,16.5.2016) Mirva Ämmälä pj., Reetta Kananoja siht., Marita Neiro, Päivi Niiranen, Hilkka Palomäki, Mervi Latomäki, Helena Kahra-Smedlund, Susanna Perttu

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Seudullisen gerontologisen sosiaalityön malli Kuusiokunnat 9.6.2010 Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Yleiset valtakunnalliset tavoitteet (suluissa tilanne Kuusiokunnissa v. 2008) Palvelurakenteen

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot