1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä."

Transkriptio

1 1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, SATSHP Minna Nevalainen, SATSHP Niko Vahala, SATSHP Riikka Ylitörmänen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, SATSHP Kaisa Impilä, projektipäällikkö, SATSHP Kirsi Harjula, projektisihteeri, SATSHP sihteeri MUISTIO 2/ Kokouksen aloitus Projektipäällikkö Kaisa Impilä avasi kokouksen. Kokouksen alussa hanketyöntekijät kertoivat työhistoriastaan, josta esille mm. seuraavaa: Kirsi Lukka-Arolla on vahva osaaminen kuntouttamisesta. Anu Kärki on ennen hanketyötä työskennellyt lähihoitajana tehostetun palveluasumisen puolella. Arja Santapukki työskenteli ennen tätä hanketta Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeessa ja hankkeiden väliajan hän työskenteli palveluohjaajana neuvontakeskuksessa, joka perustettiin Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Aiemmin hän on työskennellyt kotihoidon puolella. Sirpa Levy on työskennellyt kotihoidon puolella. Hän on toiminut myös sas-hoitajana. Eliisa Mannila on toiminut mm. kotiutushoitajana, esimiestehtävissä terveyskeskuksen puolella ja palvelusäätiön asiamiehenä. Riikka Ylitörmänen on työskennellyt mm. vastaavana hoitajana palvelutalossa sekä kotihoidon sairaanhoitajana. Johanna Ahde-Koponen on toiminut mm. omaishoitajana ja fysioterapeuttina. Tarja Lindgren on työskennellyt mm. sairaanhoitajana ja muistihoitajana. Niko Vahala on työskennellyt Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden puolella Antinkartanon yksikössä hoitajana ja viime vuodesta alkaen hän on ollut siellä muuttovalmentajana. Muuttovalmentaja auttaa erityistä tukea tarvitsevaa tai kehitysvammaista nuorta sekä aikuista että perhettä siirtymävaiheessa muuttamisessa kotoa pois omaan asuntoon. Muuttovalmentajia ei ole vielä Suomessa montaa. Kehitysvammasäätiö tuottaa muuttovalmennuspalveluita. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 2(4) Minna Nevalainen on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen Tekes rahoitteisessa Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian puolen Zappa-projektissa projektipäällikkönä. Keskustelu: Paraisten hankesuunnitelmaa ollaan tarkentamassa realistisemmaksi. Hanketyö on erityisen haasteellista kuntayhtymissä, kun mukana on useampi kunta. PoSassa pilotoidaan kotipalvelussa mobiililaitteita. Mobiililaitteen avulla mm. tarkistetaan asiakkaiden lääkeannokset, avataan kotipalvelun asiakkaiden ovet. Kotihoito on nyt nostettava keskiöön, koska vanhuspalvelulakikin velvoittaa palveluiden kehittämistä kotihoidon puolelle. Keskusteltiin juurruttamisen haasteista. Miksi juurruttaminen on vaikeaa? Ovatko kotihoidon henkilökunnan asenteet juurruttamisen yhtenä esteenä? Voisiko mentorointia hyödyntää tässä hankkeessa? Esim. juurruttamisen apuvälineenä. Mentoroinnin juurruttaminen työvälineenä tämän hankkeen aikana on mahdollista. Olisiko ikäihmisilläkin tarve muuttovalmennukselle. 2. Hanketyön menestystekijät Käytiin läpi asioita projektipäällikön diaesityksen pohjalta, joka on liitteenä 1. Käytiin läpi mm. projektityön vaiheita, menestystekijöitä, mahdollisuuksia ja haasteita sekä edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hanke antaa kuntiin mahdollisuuden kokeilla uusia juttuja. Epäonnistumista ei saa pelätä. Jonkin asian epäonnistuminen on myös hankkeen tulos, jota on hyvä analysoida, mistä syystä jokin asia ei onnistunut ja mitä asialle voisi jatkossa tehdä. Kuntien on tärkeää bencmarkata toisiltaan hyviä käytäntöjä, koska aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Huomioidaan Innokylä tässä hyvänä työvälineenä mm. toimintamallien ja hyvien käytäntöjen bencmarkaamisessa. Muistetaan, että hankebyrokratia auttaa myös hanketyöntekijöitä, koska se selkiyttää asioita ja on yksi edellytys onnistuneelle hankkeelle. Hankkeessa järjestetään koulutusta juurrutukseen liittyen. Toimintasuunnitelmiin avataan kehitettävät asiat ja hankkeessa tehtävät toimenpiteet käytännönläheisesti. Toimintasuunnitelma on hanketyössä tärkeä työväline, mistä tarkistetaan asioita, jos tuntee olevansa hukassa. Tärkeää on matalan kynnyksen sisäinen viestintä hanketoimijoiden välillä. Muistetaan hyödyntää Innokylän Verkostot työvälinettä mm. materiaalien jakamisessa hanketyöntekijöiden kesken. Hanketyö on matka, jonka prosessiarviointi on yhtä tärkeää kuin hankkeen lopputulos. Matkan ajalta ajatusten dokumentointi esim. hankepäiväkirjaan auttaa loppuraportoinnin työstövaiheessa Seuraavaan kokoukseen hanketyöntekijät tekevät SWOT-analyysin. Sosten sivuilta löytyy valmis SWOT-analyysin pohja. SWOT-analyysin löydät tämän linkin kautta SWOT-analyysit käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Thl on julkaissut oppaan arviointiin: Näkökulmia arviointiin Kaste-hankkeissa,

3 3(4) 3. Pieni piiri palvelun esittely etäyhteydellä Matti Kari Pieni piiri Oy:stä esitteli Pieni piiri -palvelua etäyhteydellä. Pienen piirin -palvelulla tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita erityisesti ikääntyville asiakkaille. Liitteenä on Pieni piiri palvelun diaesitys. Kotisivut ovat Hankkeen nettisivuilla voi tutustua Pieni piiri toiminnan mahdollisuuksiin. Helsingin kaupungilla on kotihoidon asiakkailla pilotoitu Pieni piiri toimintaa eli osa kotihoidon käynneistä on korvattu kuvapuheluilla. Sipoossa Pieni piiri käyttäjät koottiin samaan ryhmään (50 hlöä) ja sen kautta on syntynyt ikäihmisten välillä uusia ystävyyssuhteita. Miina Sillanpään säätiössä Pieni piiri toiminnan avulla on tehty muistisairaan kuntoutusta. Hinnoittelusta on esite liitteenä. Lisätietoja hinnoittelusta tai 4. Kehittämisosioiden tilannekatsaus Kirsi Lukka-Aro kertoi Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion tilannekatsauksen. Kehittämisosiossa liikutaan kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa. Kehittämisosiossa testataan Living lab toimintamallia, joka toimii pohjatyönä kehittämisosion hanketyölle. Etälaitteiden selvittämistyötä tehdään syksyllä Satakunnan sairaanhoitopiirissa on oma kuntoutuksen kehittämisryhmä Kuntoutus 2020, joka toimii jatkossa kehittämisosion tukiryhmänä. Hankkeessa pyritään löytämään yhtenäiset mittarit. Syksyyn on suunnitteilla ehkä koko sairaanhoitopiirin alueelle osaamisen kartoitus koulutusten suunnittelun pohjaksi. Mentoroinnin hyödyntäminen työvälineenä on suunnitteilla. Yhtenä palikkana kehittämisosiossa on omaishoitajien tukeminen. Arja Santapukki kertoi Paraisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Syksyllä on tarkoitus varmistaa hanketyöntekijän työajan riittävyys hankkeelle hankesuunnitelman mukaisesti. Paraisten hankesuunnitelma tarkennetaan. Sirpa Levy Akselin kehittämisosiosta on luonut verkostoja ja tehnyt hanke-esittelyjä Akselin alueella. Päivätoiminnan kanssa on viritteillä yhteistyötä, joka tukisi kotihoidon toimintaa. Turussa ollaan järjestämässä Vertaisliikuttaja koulutusta, johon hanketyöntekijä on osallistumassa. Alku- ja osaamiskartoitus kotihoidon henkilöstölle toteutetaan syksyllä Suunnitteilla on Bikva-haastattelu kotihoidon asiakkaille alkusyksyyn Eliisa Mannila kertoi Ksthky:n kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Ksthky:ssä on tehty alkukartoituskysely. Moniammatillisten työryhmien perustamiset ovat suunnitteilla. PoSan kehittämisosion kanssa on viritelty yhteistyötä. Hanketyöntekijä on on esitellyt vanhusneuvostoille hanketta. Johanna Ahde-Koponen kertoi PoSan kehittämisosion tilannekatsauksen. Kotiutusfysioterapeuttitoiminta aloitettiin, mutta toiminta on nyt jäädytetty väliaikaisesti. Toimintaa on tarkoitus jatkaa syksyllä Arkiliikuntasopimuksen suunnittelu on kesken, johon tarvitaan koulutusta. Tutustumiskäynti Heinolaan on suunnitteilla, aiheena on päivätoiminnan ja kuntouttavan toiminnan yhdistäminen. PoSalla on oma arviointiryhmä, johon tarvitaan vielä kotihoidon edustaja. Gerontologinen kokonaisarviointi toimintaa on aloiteltu tk:n osastolla. Kuntoutumisyksikön perustaminen on suunnitteilla. Kotihoitoon ja osastoille on tehty asennekysely, joka uusitaan ehkä ensi vuonna. Kuntoutuskoulutuksen järjestäminen on kysymysmerkillä. Tätä koulutusta on jo järjestetty osalle lähi- ja kodinhoitajia.

4 4(4) Anu Kärki kertoi Huittisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Hanketyöntekijä on osallistunut Perhehoidon kouluttaja koulutukseen sekä kansainvaliseen omaishoidon konferenssiin. Vireillä syksylle 2014 on muistihoitajan kanssa tapaaminen yhteistyön suunnittelemiseksi. Huittisten tk:ssa on tarkoitus aloittaa ikäihmisten säännölliset terveystapaamiset. Arkiliikkumissopimusten juurruttamisen jatkaminen on suunnitteilla, joka on jäänyt hieman kesken aiemmin. Soste-risteilylle on osallistumassa Pois syrjästä- ja Yhteisvoimin kotona hankkeen työntekijät. Projektipäällikkö Kaisa Impilä kokoaa ilmoittautumiset ja hoitaa ilmoittautumisen Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 22.9 Satakunnan keskussairaalan auditoriossa. Harriet Finnet-Soveri STM:stä ja Länsi-Suomen alueellinen Kaste-ohjelmapäällikkö ovat seminaarissa asiantuntijoina. Seminaariin haetaan vielä yhtä asiantuntijaa hankkeen aiheeseen liittyen, josta voi lähettää ehdotuksia projektipäällikölle. Seminaarin tarkoituksena on saada hankkeelle näkyvyyttä ja tunnettuvuutta. Seminaariin kutsutaan media. Seminaariin on suunniteltu postereita sekä kehittämisosioiden esitteitä samalla sabluunalla toteutettuna. Voiko posteri olla vain koko hankkeen yksi posteri ja jokaisella kehittämisosiolla olisi flyereita jaettavana. Seminaarin ajankohdasta laitetaan ennakkotieto Kestiin. Projektipäällikkö lähettää tiedot Kestin toimitussihteerille. Seminaarista tiedotetaan myös Innokylässä. Keskusteltiin seminaarin nimiehdotuksista ja päätettiin seminaarin nimeksi Kyl määki yhres koton. Mikä voisi olla seminaarin vetovoimainen ohjelmanumero, jolla saataisiin houkuteltua osallistujia? Projektipäällikkö ottaa ehdotuksia vastaan. Seminaariin liittyen järjestetään suunnittelupalaveri Satakunnan sairaanhoitopiiristä käsin videoyhteydellä Syksyn 2014 kehittämispäivät Sovittiin syksyn 2014 kehittämispäivät pidettäviksi to 11.9 Paraisilla, pe 17.10, pe ja pe Kehittämispäivät voivat pitää vaihdellen eri kehittämisosioiden kunnissa. Ilmoittakaa projektisihteerille ja projektipäällikölle mahdollisimman pikaisesti minkä kehittämispäivän haluaisitte pitää omassa kunnassanne. LIITTEET Liite 1 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet diaesitys, projektipäällikkö Kaisa Impilä Liite 2 Pieni piiri kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille diaesitys Liite 3 Pieni piiri hinnasto organisaatioasiakkaalle 6/2014

5 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet! Yhteisvoimin kotona hankkeen 2. kehittämispäivä Kaisa Impilä

6 On sanottu, että projektin vaiheet ovat: 1. Valtava innostus 2. Jumalaton hämminki 3. Helvetillinen sekaannus 4. Järkiintymisvaihe 5. Syyllisten etsintä 6. Syyttömien rankaisu 7. Niiden palkitseminen jotka eivät osallistuneet projektiin

7 Voisiko olla toisin? Miten Me onnistumme? Miten vältämme karikot? Työkaluja?

8 Hanketyön mahdollisuudet: Saadaan resursseja kehittämistyöhön ja työllistämiseen Hanke lisää osaamista ja ammattimaisuutta Luodaan uusia yhteistyösuhteita ja verkostoja Hanketoiminta tuo vireyttä ja rohkeutta Hanke auttaa toiminnan juurruttamisessa laajemmin toimintaympäristöön

9 Kehittäminen on prosessi

10 Hanketyön haasteet: Kolmannen sektorin ominaispiirteet tuovat haasteita hanketyöhön Hankebyrokratia turhauttaa ja vie aikaa varsinaiselta kehittämistyöltä Kehittämistyö hedelmien hyödyntäminen hankkeen jälkeen on haastavaa Muutokset toimintaympäristössä voivat tuoda hankkeelle yllättäviä haasteita

11 Edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Toimivat tukirakenteet mahdollistavat onnistuneen hankkeen! Toimiva viestintä ja tietojen vaihto! Laajat yhteistyöverkostot! Hankkeen tavoitteiden ja ajatusten sisäistäminen!

12 Hyvä muistaa Hanketyö on muutostyötä, eli matka on yhtä tärkeä kuin lopputulos Hanke on työväline muutokseen; ei vain lopputulos ole ainoa tärkeä asia vaan myös muutos mikä hankkeen avulla halutaan saada aikaan on oleellista Dokumentoi koko hankkeen aikana; ei vain loppuraporttia kirjoittaessa Tee riskianalyysi; mikä voi mennä pieleen? Mikä voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista? Tee voitavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

13 Muista tukiryhmän valitsemisessa: kenen osaamista tarvitaan? Kenestä on hyötyä hankkeelle? Kenellä on aikaa ja kiinnostusta sitoutua hankkeeseen ja tukemiseen? Kaikkien, jotka osallistuvat hankkeeseen, tulisi tietää mitä heiltä odotetaan ja ymmärtää oma tehtävä/rooli suhteessa kokonaisuuteen. Verkostoidu! Jaa tietämystä ja opi muilta. Osallistu eri tapahtumiin, tutustu ihmisiin! Verkostoilla on keskeinen rooli menestyksessä, hankkeen oma verkosto on avain menestykseen!

14 Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee Kiitos!

15 Lähteet: Kiti Linden Hankehallinnnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raprtointi: 3.pdf Minna Ruusuvirta Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet: https://www.innokyla.fi/documents/859508/a9d47371-eedc-46c2-8ce7-

16 SWOT-analyysi Tee omasta kehittämisosoistasi SWOT-analyysi: Strengths Hankkeen vahvuudet Weaknesses Hankkeen heikkoudet Opportunities Hankkeen mahdollisuudet Threats Hankkeen uhat

17 Pieni piiri -kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille " Tärkeimmät ihmiset ja palvelut yhden kosketuksen päässä

18 Esitteen sisältö Pieni piiri Pieni piiri käyttäjälle Pieni piiri kunnalle Pieni piiri palveluntarjoajalle Nykyiset käyttötilanteet Yksityiset asumispalvelut Kunnan palvelut Kuntoutuspalvelut Laitteet ja yhteydet Yhteystiedot

19 Ella on yksinäinen, mutta ei yksin Ella on 80-vuotias ja asuu yksin kotona Kodin ulkopuolelle lähteminen ilman apua on vaikeaa tai mahdotonta On usein yksinäinen, kuten muuta yli 75-vuotiasta suomalaista Ellan tytär on yksi omaishoitajasta, jonka hoidettava asuu eri kaupungissa Ellan poika ja lapsenlapset asuvat ulkomailla, kuten yli muuta suomalaista

20 Pieni piiri käyttäjälle Kuvapuheluihin perustuva yhteisöllinen palvelu, jossa tärkeimmät ihmiset ja palvelut ovat yhden kosketuksen päässä Suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla ei ole aikaisempaa tietoteknistä kokemusta tai joiden toimintakyky on rajoittunut Vastaa haasteeseen, jossa yhä useampi ikääntynyt tuntee olonsa yksinäiseksi, turvattomaksi tai merkityksettömäksi, vaikka autonomia, sosiaaliset suhteet ja merkityksellinen tekeminen ovat hyvän elämän peruspalikoita Mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen, vertaistuen sekä hoivan ja kuntoutuksen asiakkaan tai palveluntarjoajan fyysisestä paikasta riippumatta Toimii mobiileilla kuluttajalaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla, ja liikkuvassa 3G-verkossa, mikä mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton

21 Pieni piiri kunnalle Pienen piirin käyttö tuo kunnalle välittömiä lyhyen aikavälin säästöjä, kun esimerkiksi osa koti- tai lääkärikäynneistä voidaan tehdä videon välityksellä. Pienen piirin käyttö myös kohdistaa hoidon resursseja paremmin, kun kunta arvioi, mitkä kotikäynnit vaativat fyysistä läsnäoloa ja mitkä voidaan tehdä Pienessä piirissä. Pieni piiri on kuntien palvelukanava, jossa kunta voi palvella jokaista kuntalaista heidän tietoteknisistä taidoistaan, liikuntarajoitteistaan tai fyysisestä olinpaikastaan riippumatta Pitkällä aikavälillä yhteisöllinen kuvapuhelupalvelu vahvistaa läheisten, lähiyhteisön ja vertaisten roolia kuntalaisen hyvinvoinnissa. Osasta palveluita, joita kunta nyt joutuu tuottamaan, tulee tarpeettomia. Pieni piiri on konkreettinen ratkaisu vastata kuntien kasvaviin velvoitteisiin yhä pienemmillä resursseilla, kun kotona itsenäisesti asuminen on useammalle kuntalaiselle paras vaihtoehto

22 Pieni piiri laitteissa

23 Nykyiset käyttötilanteet Asumispalvelut Tuettu asuminen Yhteys läheiseen Kunnan palvelut Kotihoito Kotiutus ja kuntoutus Lääkärin etäkonsultointi 24/7 päivystys Omaishoidon tuki Virtuaalipäivätoiminta Kuntoutuksen tuottajat Kaatumisen ehkäisy Kognitiivinen kuntoutus

24 Asumispalvelut

25 Tuettu asuminen Ongelma: Tuetun asumisen henkilöstön on kierrettävä asiakkaiden kodeissa käynneillä, vaikka asiakkailla olisikin kaikki hyvin. Tarpeettomat käynnit tuottavat henkilöstölle turhaa liikkumista ja toisinaan häiritsevät asiakasta. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan korvata kuvapuheluilla, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja matkakustannuksia sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta Asiakas: Aspa palvelut Oy

26 Yhteys läheiseen Ongelma: Vaikeasti vammainen tehostetun asumispalvelun asiakas ei ole nähnyt ikääntynyttä ja toisella paikkakunnalla asuvaa äitiään kymmeneen vuoteen liikuntarajoitteiden vuoksi. Ratkaisu: Helppokäyttöinen kuvapuhelupalvelu mahdollistaa kasvokkain tapaamisen etäisyyksistä, liikuntarajoitteista ja tietoteknisista taidoista riippumatta. Hyödyt: Parantaa elämänlaatua ja sosiaalista elämää Asiakas: Aspa palvelut Oy

27 Kunnan palvelut

28 Kotihoito Ongelma: Kotihoidon henkilöstö tekee kotikäyntejä tarkistaakseen onko asiakas ottanut lääkkeensä, syönyt lounaansa tai noussut aamulla sängystään. Käynnit, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, tuottavat turhaa liikkumista. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan tehdä kuvapuheluina, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja polttoainetta sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta. Esimerkiksi matkantekoon käytetty aika voidaan käyttää mielekkääseen keskusteluun Pienen piirin välityksellä. Asiakas: Helsingin kaupunki

29 Kotiutus ja kuntoutus Ongelma: Perinteisesti kuntoutuksen osallistuminen edellyttää asiakkaan liikkumista. Etäkuntoutuksessa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät lievittävät matkustamisen tarvetta, mutta edellyttävät usein kiinteitä nettiyhteyksiä, joiden toimitusajat puolestaan hidastavat kuntoutuksen aloittamista. Ratkaisu: Pienen piirin avulla kotikuntoutus voidaan aloittaa nopeasti ja toteuttaa kustannustehokkaasti 3G-verkossa. Hyödyt: Nopeuttaa kotiuttamista sairaalajaksolta, parantaa kuntoutuksen saatavutta ja helpottaa osallistumista Asiakas: Helsingin kaupunki

30 Lääkärin etäkonsultointi Ongelma: Rajallisten resurssien vuoksi lääkäreitä on vaikea saada kotikäynneille. Terveydenhoitaja voi joutua toimimaan asiakkaalla ilman lääkärin tukea. Ratkaisu: Pienen piirin avulla terveydenhoitaja voi kutsua lääkärin virtuaalisesti paikalle kotikäynnille. Hyödyt: Lisää lääkärien kotikäyntejä edullisesti Asiakas: Helsingin kaupunki

31 24/7 päivystys Ongelma: Puhelinpäivystys ja turvapuhelimet mahdollistavat asiakkaan asumisen kodissaan palveluasumisen sijaan. Pelkkä ääniyhteys ei kuitenkaan aina riitä asiakkaan tilanteen arvioimiseen tai esimerkiksi asiakkaan rauhoittamiseen. Ratkaisu: Pienen piirin avulla päivystäjä saa kuvayhteyden päivystykseen soittaneeseen tai hälytyksen tehneeseen asiakkaaseen. Hyödyt: Tilanteen arvioiminen kuvan avulla vähentää turhia hälytyskäyntejä ja säästää kustannuksia. Kuvayhteys auttajaan lisää erityisesti yksinasuvan asiakkaan kokemaa turvallisuuden tunnetta. Asiakas: Helsingin kaupunki (Palmia)

32 Omaishoidon tukeminen Ongelma: Omaishoitajat auttavat kuntia vähentämään palvelutarvetta, mutta samaan aikaan omaishoitajan työ on erittäin kuormittavaa. Kunnat tarvitsevat uusia keinoja tukea omaishoitajia ja heidän arvokasta tehtäväänsä. Ratkaisu: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla vertaistukea tai yksityistä konsultointia ja osallistuvat ryhmäkeskusteluihin ja muuhun toimintaan. Hyödyt: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla ohjausta ja tukea vertaisiltaan ja ammattilaisilta sekä pieniä hengähdystaukoja tehtävästään. Omaishoitajan työpanos auttaa kuntaa vähentämään esimerkiksi palvelusaumisen tarvetta. Asiakas: Sipoon kunta

33 Virtuaalipäivätoiminta Ongelma: Päivätoimintaan osallistuvat vanhukset ovat joutuneet jäämään tauolle antaakseen paikkansa uusille osallistujille. Määrää joudutaan rajoittamaan erityisesti kuljetuspalveluiden niukkojen resurssien vuoksi. Ratkaisu: Pienen piirin avulla asiakkaat voivat osallistua päivätoimintaan omasta kodistaan ilman, että heidän tarvitsee liikkua. Ohjelmatoiminnasta vastaavat ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hyödyt: Vantaan kaupunki voi lisätä päivätoiminnan osallistujien määrää, parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja säästää kuljetuskustannuksissa. Asiakas: Vantaan kaupunki

34 Kuntoutuksen tuottajat

35 Kaatumisen ehkäisy Ongelma: Vanhusten kaatumisesta aiheutuvat lonkkamurtumat (yms.) kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltoa. Riittävän kustannustehokas ja matalan osallistumiskynnyksen kuntoutus auttaisi vähentämään kaatumisalttiutta. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa kotiin vietävän etäkuntoutuksen ikääntyneille. Ryhmämuotoisella etäkuntoutuksella saavutetaan kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta vastaavia vaikuttavuustuloksia. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

36 Kognitiivinen kuntoutus Ongelma: Pitkät välimatkat ja liikuntarajoitteet hankaloittavat ja tuovat lisäkustannuksia kognitiiviseen kuntoutukseen osallistumiseen. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa räätälöityjen muisti- ja musiikkiharjoitteiden tekemisen ja seuraamisen kotoa käsin. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

37 Laitteet ja yhteydet Android: Pieni piiri -sovellus toimii Samsung Galaxy - sarjan älypuhelimissa (S2 ja uudemmat) sekä tableteissa (Tab2 ja uudemmat). Se toimii mahdollisesti myös muissa laitteissa, joissa on Android 4.1 tai uudempi. ios: Pieni piiri -sovellus toimii iphone 4 -, iphone 5 -, iphone 5s - ja iphone5c -älypuhelimissa sekä ipadissa ja ipod touchissa. Sovellus vaatii ios 6.0:n tai uudemman. Vuoden 2014 alkupuolella Pieni piiri on koekäytössä myös tavallisilla tietokoneilla Chrome-selaimessa

38 Yhteystiedot Matti Kari Perustaja Mikko Järvinen Toimitusjohtaja Hilla Pyykkönen Asiakkuudet

39 PIENI PIIRI HINNASTO ORGANISAATIOASIAKKAALLE (6/2014) Palvelu Hinta (alv 0%) Pieni piiri palvelupaketti (kts. sisältö liitteestä Pieni piiri palvelupaketti) 990,00 per kk + 9,00 per laite/kk Huolto ja asennuskäynnit Sovelluskehitys (sovelluksen kustomoinnit tarvittaessa) 70,00 per käynti 100,00 per tunti Laitteet ja liittymät Hinta (alv 0%) Samsung Galaxy Tab 3 LTE 10.1 tablet tietokone Sonera Liikkuva Netti 4G Teho (4G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera Liikkuva Netti Plus (3G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera kiinteä laajakaista henkilöstön toimistoon 241,13 per laite 16,05 per laite/kk 10,40 per laite/kk 50,00 per kk Pidätämme oikeudet muutoksiin.

40 PIENI PIIRI PALVELUPAKETTI Rajoittamattomat kuvapuhelut kaupalliseen käyttöön: Organisaatioasiakas voi tuottaa maksullisia palveluitaan (kuten kotihoidon käynnit ja suorat lähetykset) loppukäyttäjilleen, jotka ovat Pienen piirin käyttäjiä. Organisaation henkilöstö voi käyttää Pientä piiriä myös olemassaolevilla mobiililaitteillaan ja tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Rajoittamattomat kuvapuhelut omaiskäyttöön: Perheenjäsenet ja ystävät voivat liittyä loppukäyttäjän piiriin veloituksetta omilla mobiililaitteillaan tai tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Asiakaspalvelu: Pieni piiri palvelee organisaation henkilöstöä ongelmatilanteissa arkisin puhelimitse klo 9 17 sekä sähköpostitse. Tämän ajan ulkopuolisesta palvelusta voimme sopia erikseen. Henkilöstön koulutus ja kuukausitapaamiset: Koulutamme organisaation henkilöstön käyttöönoton yhteydessä ja perehdytämme heidät ohjelman ja palvelunhallinnan käyttöön. Tarjoamme veloituksetta myös mahdollisuuden kuukausittaiseen palautekeskusteluun Pienen piirin välityksellä. Laitteiden esiasennus ja lukitus: Toimitamme laitteita, joihin on asennettu Pieni piiri sovellus sekä liikkuva laajakaistayhteys. Kun loppukäyttäjä käynnistää laitteensa ensimmäistä kertaa, se avautuu suoraan Pieneen piiriin. Lukitsemme toimittamamme laitteet yksinomaan Pieneen piiriin, jolloin loppukäyttäjät eivät vahingossa pääse asetuksiin ja saa laitetta sekaisin. Lukitus on mahdollista purkaa kokeneemmille käyttäjille, mutta emme voi luonnollisesti vastata avattujen laitteiden laajasta asiakaspalvelusta. Palvelunhallinta: Palvelunhallintatyökalun avulla organisaation henkilöstö voi luoda käyttäjätunnuksia, hallinnoida piirejä ja esimerkiksi tarkistaa loppukäyttäjien laitteiden akun varausta tai verkkoyhteyden tilaa käymättä loppukäyttäjien luona. Ylläpito: Teemme ohjelmistopäivitykset toimittamiimme laitteisiin niin, ettei loppukäyttäjien tarvitse itse tehdä mitään. Vastaamme myös viallisten laitteiden takuuvaihdoista ja huolloista. Veloitamme vaihdettavien laitteiden noudosta toteutuneen kustannuksen mukaan. Toiminnallisuudet organisaation käyttöön: Ryhmäpuhelut ja paikallis TV: Sovellus mahdollistaa kuuden hengen ryhmäpuhelut sekä paikallistelevision, jonka avulla henkilöstö voi lähettää yksisuuntaisesti ohjelmaa jopa kymmenille loppukäyttäjille Puhelun automaattinen avaus: Kaksisuuntainen kuva ja ääniyhteys voidaan tarvittaessa avata ilman, että asiakkaan tarvitsee edes koskea laitteeseen. Automaattinen avaus sopii tilanteisiin, joissa loppukäyttäjä ei pysty avaamaan yhteyttä esimerkiksi muistisairauden tai liikuntarajoitteen vuoksi

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Järjestölähtöiset lähipalvelut Järjestölähtöiset lähipalvelut ASTA JUNTUNEN (toim.) Toimintamalleja käytännön työhön SININAUHA-JULKAISUT Järjestölähtöiset lähipalvelut Toimintamalleja käytännön työhön ASTA JUNTUNEN (toim.) Järjestölähtöisten

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Potilasturvallisuudesta 12 20

Potilasturvallisuudesta 12 20 Terveysalan ammattilehti 3/2013 Potilasturvallisuudesta 12 20 Kuntoutusta 24-29 Vanhusten hoidosta 30 39 UUTUUS SFINXiä täydentävä sovellus PHARAO on suunniteltu potilaan lääkehoidon haittojen arviointiin.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot