1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä."

Transkriptio

1 1(4) Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Kirsi Lukka-Aro, SATSHP Minna Nevalainen, SATSHP Niko Vahala, SATSHP Riikka Ylitörmänen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, SATSHP Kaisa Impilä, projektipäällikkö, SATSHP Kirsi Harjula, projektisihteeri, SATSHP sihteeri MUISTIO 2/ Kokouksen aloitus Projektipäällikkö Kaisa Impilä avasi kokouksen. Kokouksen alussa hanketyöntekijät kertoivat työhistoriastaan, josta esille mm. seuraavaa: Kirsi Lukka-Arolla on vahva osaaminen kuntouttamisesta. Anu Kärki on ennen hanketyötä työskennellyt lähihoitajana tehostetun palveluasumisen puolella. Arja Santapukki työskenteli ennen tätä hanketta Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeessa ja hankkeiden väliajan hän työskenteli palveluohjaajana neuvontakeskuksessa, joka perustettiin Toimintakykyisenä ikääntyminen juurruttamishankkeen aikana. Aiemmin hän on työskennellyt kotihoidon puolella. Sirpa Levy on työskennellyt kotihoidon puolella. Hän on toiminut myös sas-hoitajana. Eliisa Mannila on toiminut mm. kotiutushoitajana, esimiestehtävissä terveyskeskuksen puolella ja palvelusäätiön asiamiehenä. Riikka Ylitörmänen on työskennellyt mm. vastaavana hoitajana palvelutalossa sekä kotihoidon sairaanhoitajana. Johanna Ahde-Koponen on toiminut mm. omaishoitajana ja fysioterapeuttina. Tarja Lindgren on työskennellyt mm. sairaanhoitajana ja muistihoitajana. Niko Vahala on työskennellyt Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden puolella Antinkartanon yksikössä hoitajana ja viime vuodesta alkaen hän on ollut siellä muuttovalmentajana. Muuttovalmentaja auttaa erityistä tukea tarvitsevaa tai kehitysvammaista nuorta sekä aikuista että perhettä siirtymävaiheessa muuttamisessa kotoa pois omaan asuntoon. Muuttovalmentajia ei ole vielä Suomessa montaa. Kehitysvammasäätiö tuottaa muuttovalmennuspalveluita. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 2(4) Minna Nevalainen on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen Tekes rahoitteisessa Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian puolen Zappa-projektissa projektipäällikkönä. Keskustelu: Paraisten hankesuunnitelmaa ollaan tarkentamassa realistisemmaksi. Hanketyö on erityisen haasteellista kuntayhtymissä, kun mukana on useampi kunta. PoSassa pilotoidaan kotipalvelussa mobiililaitteita. Mobiililaitteen avulla mm. tarkistetaan asiakkaiden lääkeannokset, avataan kotipalvelun asiakkaiden ovet. Kotihoito on nyt nostettava keskiöön, koska vanhuspalvelulakikin velvoittaa palveluiden kehittämistä kotihoidon puolelle. Keskusteltiin juurruttamisen haasteista. Miksi juurruttaminen on vaikeaa? Ovatko kotihoidon henkilökunnan asenteet juurruttamisen yhtenä esteenä? Voisiko mentorointia hyödyntää tässä hankkeessa? Esim. juurruttamisen apuvälineenä. Mentoroinnin juurruttaminen työvälineenä tämän hankkeen aikana on mahdollista. Olisiko ikäihmisilläkin tarve muuttovalmennukselle. 2. Hanketyön menestystekijät Käytiin läpi asioita projektipäällikön diaesityksen pohjalta, joka on liitteenä 1. Käytiin läpi mm. projektityön vaiheita, menestystekijöitä, mahdollisuuksia ja haasteita sekä edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hanke antaa kuntiin mahdollisuuden kokeilla uusia juttuja. Epäonnistumista ei saa pelätä. Jonkin asian epäonnistuminen on myös hankkeen tulos, jota on hyvä analysoida, mistä syystä jokin asia ei onnistunut ja mitä asialle voisi jatkossa tehdä. Kuntien on tärkeää bencmarkata toisiltaan hyviä käytäntöjä, koska aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Huomioidaan Innokylä tässä hyvänä työvälineenä mm. toimintamallien ja hyvien käytäntöjen bencmarkaamisessa. Muistetaan, että hankebyrokratia auttaa myös hanketyöntekijöitä, koska se selkiyttää asioita ja on yksi edellytys onnistuneelle hankkeelle. Hankkeessa järjestetään koulutusta juurrutukseen liittyen. Toimintasuunnitelmiin avataan kehitettävät asiat ja hankkeessa tehtävät toimenpiteet käytännönläheisesti. Toimintasuunnitelma on hanketyössä tärkeä työväline, mistä tarkistetaan asioita, jos tuntee olevansa hukassa. Tärkeää on matalan kynnyksen sisäinen viestintä hanketoimijoiden välillä. Muistetaan hyödyntää Innokylän Verkostot työvälinettä mm. materiaalien jakamisessa hanketyöntekijöiden kesken. Hanketyö on matka, jonka prosessiarviointi on yhtä tärkeää kuin hankkeen lopputulos. Matkan ajalta ajatusten dokumentointi esim. hankepäiväkirjaan auttaa loppuraportoinnin työstövaiheessa Seuraavaan kokoukseen hanketyöntekijät tekevät SWOT-analyysin. Sosten sivuilta löytyy valmis SWOT-analyysin pohja. SWOT-analyysin löydät tämän linkin kautta SWOT-analyysit käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Thl on julkaissut oppaan arviointiin: Näkökulmia arviointiin Kaste-hankkeissa,

3 3(4) 3. Pieni piiri palvelun esittely etäyhteydellä Matti Kari Pieni piiri Oy:stä esitteli Pieni piiri -palvelua etäyhteydellä. Pienen piirin -palvelulla tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita erityisesti ikääntyville asiakkaille. Liitteenä on Pieni piiri palvelun diaesitys. Kotisivut ovat Hankkeen nettisivuilla voi tutustua Pieni piiri toiminnan mahdollisuuksiin. Helsingin kaupungilla on kotihoidon asiakkailla pilotoitu Pieni piiri toimintaa eli osa kotihoidon käynneistä on korvattu kuvapuheluilla. Sipoossa Pieni piiri käyttäjät koottiin samaan ryhmään (50 hlöä) ja sen kautta on syntynyt ikäihmisten välillä uusia ystävyyssuhteita. Miina Sillanpään säätiössä Pieni piiri toiminnan avulla on tehty muistisairaan kuntoutusta. Hinnoittelusta on esite liitteenä. Lisätietoja hinnoittelusta tai 4. Kehittämisosioiden tilannekatsaus Kirsi Lukka-Aro kertoi Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion tilannekatsauksen. Kehittämisosiossa liikutaan kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa. Kehittämisosiossa testataan Living lab toimintamallia, joka toimii pohjatyönä kehittämisosion hanketyölle. Etälaitteiden selvittämistyötä tehdään syksyllä Satakunnan sairaanhoitopiirissa on oma kuntoutuksen kehittämisryhmä Kuntoutus 2020, joka toimii jatkossa kehittämisosion tukiryhmänä. Hankkeessa pyritään löytämään yhtenäiset mittarit. Syksyyn on suunnitteilla ehkä koko sairaanhoitopiirin alueelle osaamisen kartoitus koulutusten suunnittelun pohjaksi. Mentoroinnin hyödyntäminen työvälineenä on suunnitteilla. Yhtenä palikkana kehittämisosiossa on omaishoitajien tukeminen. Arja Santapukki kertoi Paraisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Syksyllä on tarkoitus varmistaa hanketyöntekijän työajan riittävyys hankkeelle hankesuunnitelman mukaisesti. Paraisten hankesuunnitelma tarkennetaan. Sirpa Levy Akselin kehittämisosiosta on luonut verkostoja ja tehnyt hanke-esittelyjä Akselin alueella. Päivätoiminnan kanssa on viritteillä yhteistyötä, joka tukisi kotihoidon toimintaa. Turussa ollaan järjestämässä Vertaisliikuttaja koulutusta, johon hanketyöntekijä on osallistumassa. Alku- ja osaamiskartoitus kotihoidon henkilöstölle toteutetaan syksyllä Suunnitteilla on Bikva-haastattelu kotihoidon asiakkaille alkusyksyyn Eliisa Mannila kertoi Ksthky:n kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Ksthky:ssä on tehty alkukartoituskysely. Moniammatillisten työryhmien perustamiset ovat suunnitteilla. PoSan kehittämisosion kanssa on viritelty yhteistyötä. Hanketyöntekijä on on esitellyt vanhusneuvostoille hanketta. Johanna Ahde-Koponen kertoi PoSan kehittämisosion tilannekatsauksen. Kotiutusfysioterapeuttitoiminta aloitettiin, mutta toiminta on nyt jäädytetty väliaikaisesti. Toimintaa on tarkoitus jatkaa syksyllä Arkiliikuntasopimuksen suunnittelu on kesken, johon tarvitaan koulutusta. Tutustumiskäynti Heinolaan on suunnitteilla, aiheena on päivätoiminnan ja kuntouttavan toiminnan yhdistäminen. PoSalla on oma arviointiryhmä, johon tarvitaan vielä kotihoidon edustaja. Gerontologinen kokonaisarviointi toimintaa on aloiteltu tk:n osastolla. Kuntoutumisyksikön perustaminen on suunnitteilla. Kotihoitoon ja osastoille on tehty asennekysely, joka uusitaan ehkä ensi vuonna. Kuntoutuskoulutuksen järjestäminen on kysymysmerkillä. Tätä koulutusta on jo järjestetty osalle lähi- ja kodinhoitajia.

4 4(4) Anu Kärki kertoi Huittisten kehittämisosion tilannekatsauksen. Hanketyöntekijä on osallistunut Perhehoidon kouluttaja koulutukseen sekä kansainvaliseen omaishoidon konferenssiin. Vireillä syksylle 2014 on muistihoitajan kanssa tapaaminen yhteistyön suunnittelemiseksi. Huittisten tk:ssa on tarkoitus aloittaa ikäihmisten säännölliset terveystapaamiset. Arkiliikkumissopimusten juurruttamisen jatkaminen on suunnitteilla, joka on jäänyt hieman kesken aiemmin. Soste-risteilylle on osallistumassa Pois syrjästä- ja Yhteisvoimin kotona hankkeen työntekijät. Projektipäällikkö Kaisa Impilä kokoaa ilmoittautumiset ja hoitaa ilmoittautumisen Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 22.9 Satakunnan keskussairaalan auditoriossa. Harriet Finnet-Soveri STM:stä ja Länsi-Suomen alueellinen Kaste-ohjelmapäällikkö ovat seminaarissa asiantuntijoina. Seminaariin haetaan vielä yhtä asiantuntijaa hankkeen aiheeseen liittyen, josta voi lähettää ehdotuksia projektipäällikölle. Seminaarin tarkoituksena on saada hankkeelle näkyvyyttä ja tunnettuvuutta. Seminaariin kutsutaan media. Seminaariin on suunniteltu postereita sekä kehittämisosioiden esitteitä samalla sabluunalla toteutettuna. Voiko posteri olla vain koko hankkeen yksi posteri ja jokaisella kehittämisosiolla olisi flyereita jaettavana. Seminaarin ajankohdasta laitetaan ennakkotieto Kestiin. Projektipäällikkö lähettää tiedot Kestin toimitussihteerille. Seminaarista tiedotetaan myös Innokylässä. Keskusteltiin seminaarin nimiehdotuksista ja päätettiin seminaarin nimeksi Kyl määki yhres koton. Mikä voisi olla seminaarin vetovoimainen ohjelmanumero, jolla saataisiin houkuteltua osallistujia? Projektipäällikkö ottaa ehdotuksia vastaan. Seminaariin liittyen järjestetään suunnittelupalaveri Satakunnan sairaanhoitopiiristä käsin videoyhteydellä Syksyn 2014 kehittämispäivät Sovittiin syksyn 2014 kehittämispäivät pidettäviksi to 11.9 Paraisilla, pe 17.10, pe ja pe Kehittämispäivät voivat pitää vaihdellen eri kehittämisosioiden kunnissa. Ilmoittakaa projektisihteerille ja projektipäällikölle mahdollisimman pikaisesti minkä kehittämispäivän haluaisitte pitää omassa kunnassanne. LIITTEET Liite 1 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet diaesitys, projektipäällikkö Kaisa Impilä Liite 2 Pieni piiri kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille diaesitys Liite 3 Pieni piiri hinnasto organisaatioasiakkaalle 6/2014

5 Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet! Yhteisvoimin kotona hankkeen 2. kehittämispäivä Kaisa Impilä

6 On sanottu, että projektin vaiheet ovat: 1. Valtava innostus 2. Jumalaton hämminki 3. Helvetillinen sekaannus 4. Järkiintymisvaihe 5. Syyllisten etsintä 6. Syyttömien rankaisu 7. Niiden palkitseminen jotka eivät osallistuneet projektiin

7 Voisiko olla toisin? Miten Me onnistumme? Miten vältämme karikot? Työkaluja?

8 Hanketyön mahdollisuudet: Saadaan resursseja kehittämistyöhön ja työllistämiseen Hanke lisää osaamista ja ammattimaisuutta Luodaan uusia yhteistyösuhteita ja verkostoja Hanketoiminta tuo vireyttä ja rohkeutta Hanke auttaa toiminnan juurruttamisessa laajemmin toimintaympäristöön

9 Kehittäminen on prosessi

10 Hanketyön haasteet: Kolmannen sektorin ominaispiirteet tuovat haasteita hanketyöhön Hankebyrokratia turhauttaa ja vie aikaa varsinaiselta kehittämistyöltä Kehittämistyö hedelmien hyödyntäminen hankkeen jälkeen on haastavaa Muutokset toimintaympäristössä voivat tuoda hankkeelle yllättäviä haasteita

11 Edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Toimivat tukirakenteet mahdollistavat onnistuneen hankkeen! Toimiva viestintä ja tietojen vaihto! Laajat yhteistyöverkostot! Hankkeen tavoitteiden ja ajatusten sisäistäminen!

12 Hyvä muistaa Hanketyö on muutostyötä, eli matka on yhtä tärkeä kuin lopputulos Hanke on työväline muutokseen; ei vain lopputulos ole ainoa tärkeä asia vaan myös muutos mikä hankkeen avulla halutaan saada aikaan on oleellista Dokumentoi koko hankkeen aikana; ei vain loppuraporttia kirjoittaessa Tee riskianalyysi; mikä voi mennä pieleen? Mikä voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista? Tee voitavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

13 Muista tukiryhmän valitsemisessa: kenen osaamista tarvitaan? Kenestä on hyötyä hankkeelle? Kenellä on aikaa ja kiinnostusta sitoutua hankkeeseen ja tukemiseen? Kaikkien, jotka osallistuvat hankkeeseen, tulisi tietää mitä heiltä odotetaan ja ymmärtää oma tehtävä/rooli suhteessa kokonaisuuteen. Verkostoidu! Jaa tietämystä ja opi muilta. Osallistu eri tapahtumiin, tutustu ihmisiin! Verkostoilla on keskeinen rooli menestyksessä, hankkeen oma verkosto on avain menestykseen!

14 Ei tyyni meri taitavaa merimiestä tee Kiitos!

15 Lähteet: Kiti Linden Hankehallinnnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raprtointi: 3.pdf Minna Ruusuvirta Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet: https://www.innokyla.fi/documents/859508/a9d47371-eedc-46c2-8ce7-

16 SWOT-analyysi Tee omasta kehittämisosoistasi SWOT-analyysi: Strengths Hankkeen vahvuudet Weaknesses Hankkeen heikkoudet Opportunities Hankkeen mahdollisuudet Threats Hankkeen uhat

17 Pieni piiri -kuvapuhelut vanhuspalveluiden edelläkävijöille " Tärkeimmät ihmiset ja palvelut yhden kosketuksen päässä

18 Esitteen sisältö Pieni piiri Pieni piiri käyttäjälle Pieni piiri kunnalle Pieni piiri palveluntarjoajalle Nykyiset käyttötilanteet Yksityiset asumispalvelut Kunnan palvelut Kuntoutuspalvelut Laitteet ja yhteydet Yhteystiedot

19 Ella on yksinäinen, mutta ei yksin Ella on 80-vuotias ja asuu yksin kotona Kodin ulkopuolelle lähteminen ilman apua on vaikeaa tai mahdotonta On usein yksinäinen, kuten muuta yli 75-vuotiasta suomalaista Ellan tytär on yksi omaishoitajasta, jonka hoidettava asuu eri kaupungissa Ellan poika ja lapsenlapset asuvat ulkomailla, kuten yli muuta suomalaista

20 Pieni piiri käyttäjälle Kuvapuheluihin perustuva yhteisöllinen palvelu, jossa tärkeimmät ihmiset ja palvelut ovat yhden kosketuksen päässä Suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla ei ole aikaisempaa tietoteknistä kokemusta tai joiden toimintakyky on rajoittunut Vastaa haasteeseen, jossa yhä useampi ikääntynyt tuntee olonsa yksinäiseksi, turvattomaksi tai merkityksettömäksi, vaikka autonomia, sosiaaliset suhteet ja merkityksellinen tekeminen ovat hyvän elämän peruspalikoita Mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen, vertaistuen sekä hoivan ja kuntoutuksen asiakkaan tai palveluntarjoajan fyysisestä paikasta riippumatta Toimii mobiileilla kuluttajalaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla, ja liikkuvassa 3G-verkossa, mikä mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton

21 Pieni piiri kunnalle Pienen piirin käyttö tuo kunnalle välittömiä lyhyen aikavälin säästöjä, kun esimerkiksi osa koti- tai lääkärikäynneistä voidaan tehdä videon välityksellä. Pienen piirin käyttö myös kohdistaa hoidon resursseja paremmin, kun kunta arvioi, mitkä kotikäynnit vaativat fyysistä läsnäoloa ja mitkä voidaan tehdä Pienessä piirissä. Pieni piiri on kuntien palvelukanava, jossa kunta voi palvella jokaista kuntalaista heidän tietoteknisistä taidoistaan, liikuntarajoitteistaan tai fyysisestä olinpaikastaan riippumatta Pitkällä aikavälillä yhteisöllinen kuvapuhelupalvelu vahvistaa läheisten, lähiyhteisön ja vertaisten roolia kuntalaisen hyvinvoinnissa. Osasta palveluita, joita kunta nyt joutuu tuottamaan, tulee tarpeettomia. Pieni piiri on konkreettinen ratkaisu vastata kuntien kasvaviin velvoitteisiin yhä pienemmillä resursseilla, kun kotona itsenäisesti asuminen on useammalle kuntalaiselle paras vaihtoehto

22 Pieni piiri laitteissa

23 Nykyiset käyttötilanteet Asumispalvelut Tuettu asuminen Yhteys läheiseen Kunnan palvelut Kotihoito Kotiutus ja kuntoutus Lääkärin etäkonsultointi 24/7 päivystys Omaishoidon tuki Virtuaalipäivätoiminta Kuntoutuksen tuottajat Kaatumisen ehkäisy Kognitiivinen kuntoutus

24 Asumispalvelut

25 Tuettu asuminen Ongelma: Tuetun asumisen henkilöstön on kierrettävä asiakkaiden kodeissa käynneillä, vaikka asiakkailla olisikin kaikki hyvin. Tarpeettomat käynnit tuottavat henkilöstölle turhaa liikkumista ja toisinaan häiritsevät asiakasta. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan korvata kuvapuheluilla, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja matkakustannuksia sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta Asiakas: Aspa palvelut Oy

26 Yhteys läheiseen Ongelma: Vaikeasti vammainen tehostetun asumispalvelun asiakas ei ole nähnyt ikääntynyttä ja toisella paikkakunnalla asuvaa äitiään kymmeneen vuoteen liikuntarajoitteiden vuoksi. Ratkaisu: Helppokäyttöinen kuvapuhelupalvelu mahdollistaa kasvokkain tapaamisen etäisyyksistä, liikuntarajoitteista ja tietoteknisista taidoista riippumatta. Hyödyt: Parantaa elämänlaatua ja sosiaalista elämää Asiakas: Aspa palvelut Oy

27 Kunnan palvelut

28 Kotihoito Ongelma: Kotihoidon henkilöstö tekee kotikäyntejä tarkistaakseen onko asiakas ottanut lääkkeensä, syönyt lounaansa tai noussut aamulla sängystään. Käynnit, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, tuottavat turhaa liikkumista. Ratkaisu: Osa tarkistuskäynneistä voidaan tehdä kuvapuheluina, mikä mahdollistaa asiakkaan näkemisen ja tilanteen arvioinnin käymättä fyysisesti paikan päällä. Hyödyt: Säästää henkilöstön aikaa ja polttoainetta sekä lisää asukkaan itsenäisyyden tunnetta. Esimerkiksi matkantekoon käytetty aika voidaan käyttää mielekkääseen keskusteluun Pienen piirin välityksellä. Asiakas: Helsingin kaupunki

29 Kotiutus ja kuntoutus Ongelma: Perinteisesti kuntoutuksen osallistuminen edellyttää asiakkaan liikkumista. Etäkuntoutuksessa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät lievittävät matkustamisen tarvetta, mutta edellyttävät usein kiinteitä nettiyhteyksiä, joiden toimitusajat puolestaan hidastavat kuntoutuksen aloittamista. Ratkaisu: Pienen piirin avulla kotikuntoutus voidaan aloittaa nopeasti ja toteuttaa kustannustehokkaasti 3G-verkossa. Hyödyt: Nopeuttaa kotiuttamista sairaalajaksolta, parantaa kuntoutuksen saatavutta ja helpottaa osallistumista Asiakas: Helsingin kaupunki

30 Lääkärin etäkonsultointi Ongelma: Rajallisten resurssien vuoksi lääkäreitä on vaikea saada kotikäynneille. Terveydenhoitaja voi joutua toimimaan asiakkaalla ilman lääkärin tukea. Ratkaisu: Pienen piirin avulla terveydenhoitaja voi kutsua lääkärin virtuaalisesti paikalle kotikäynnille. Hyödyt: Lisää lääkärien kotikäyntejä edullisesti Asiakas: Helsingin kaupunki

31 24/7 päivystys Ongelma: Puhelinpäivystys ja turvapuhelimet mahdollistavat asiakkaan asumisen kodissaan palveluasumisen sijaan. Pelkkä ääniyhteys ei kuitenkaan aina riitä asiakkaan tilanteen arvioimiseen tai esimerkiksi asiakkaan rauhoittamiseen. Ratkaisu: Pienen piirin avulla päivystäjä saa kuvayhteyden päivystykseen soittaneeseen tai hälytyksen tehneeseen asiakkaaseen. Hyödyt: Tilanteen arvioiminen kuvan avulla vähentää turhia hälytyskäyntejä ja säästää kustannuksia. Kuvayhteys auttajaan lisää erityisesti yksinasuvan asiakkaan kokemaa turvallisuuden tunnetta. Asiakas: Helsingin kaupunki (Palmia)

32 Omaishoidon tukeminen Ongelma: Omaishoitajat auttavat kuntia vähentämään palvelutarvetta, mutta samaan aikaan omaishoitajan työ on erittäin kuormittavaa. Kunnat tarvitsevat uusia keinoja tukea omaishoitajia ja heidän arvokasta tehtäväänsä. Ratkaisu: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla vertaistukea tai yksityistä konsultointia ja osallistuvat ryhmäkeskusteluihin ja muuhun toimintaan. Hyödyt: Omaishoitajat saavat Pienen piirin avulla ohjausta ja tukea vertaisiltaan ja ammattilaisilta sekä pieniä hengähdystaukoja tehtävästään. Omaishoitajan työpanos auttaa kuntaa vähentämään esimerkiksi palvelusaumisen tarvetta. Asiakas: Sipoon kunta

33 Virtuaalipäivätoiminta Ongelma: Päivätoimintaan osallistuvat vanhukset ovat joutuneet jäämään tauolle antaakseen paikkansa uusille osallistujille. Määrää joudutaan rajoittamaan erityisesti kuljetuspalveluiden niukkojen resurssien vuoksi. Ratkaisu: Pienen piirin avulla asiakkaat voivat osallistua päivätoimintaan omasta kodistaan ilman, että heidän tarvitsee liikkua. Ohjelmatoiminnasta vastaavat ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hyödyt: Vantaan kaupunki voi lisätä päivätoiminnan osallistujien määrää, parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja säästää kuljetuskustannuksissa. Asiakas: Vantaan kaupunki

34 Kuntoutuksen tuottajat

35 Kaatumisen ehkäisy Ongelma: Vanhusten kaatumisesta aiheutuvat lonkkamurtumat (yms.) kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltoa. Riittävän kustannustehokas ja matalan osallistumiskynnyksen kuntoutus auttaisi vähentämään kaatumisalttiutta. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa kotiin vietävän etäkuntoutuksen ikääntyneille. Ryhmämuotoisella etäkuntoutuksella saavutetaan kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta vastaavia vaikuttavuustuloksia. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

36 Kognitiivinen kuntoutus Ongelma: Pitkät välimatkat ja liikuntarajoitteet hankaloittavat ja tuovat lisäkustannuksia kognitiiviseen kuntoutukseen osallistumiseen. Ratkaisu: Pieni piiri mahdollistaa räätälöityjen muisti- ja musiikkiharjoitteiden tekemisen ja seuraamisen kotoa käsin. Hyödyt: Osallistumiskynnys ja yksikkökustannukset laskevat. Asiakas: Miina Sillanpään Säätiö

37 Laitteet ja yhteydet Android: Pieni piiri -sovellus toimii Samsung Galaxy - sarjan älypuhelimissa (S2 ja uudemmat) sekä tableteissa (Tab2 ja uudemmat). Se toimii mahdollisesti myös muissa laitteissa, joissa on Android 4.1 tai uudempi. ios: Pieni piiri -sovellus toimii iphone 4 -, iphone 5 -, iphone 5s - ja iphone5c -älypuhelimissa sekä ipadissa ja ipod touchissa. Sovellus vaatii ios 6.0:n tai uudemman. Vuoden 2014 alkupuolella Pieni piiri on koekäytössä myös tavallisilla tietokoneilla Chrome-selaimessa

38 Yhteystiedot Matti Kari Perustaja Mikko Järvinen Toimitusjohtaja Hilla Pyykkönen Asiakkuudet

39 PIENI PIIRI HINNASTO ORGANISAATIOASIAKKAALLE (6/2014) Palvelu Hinta (alv 0%) Pieni piiri palvelupaketti (kts. sisältö liitteestä Pieni piiri palvelupaketti) 990,00 per kk + 9,00 per laite/kk Huolto ja asennuskäynnit Sovelluskehitys (sovelluksen kustomoinnit tarvittaessa) 70,00 per käynti 100,00 per tunti Laitteet ja liittymät Hinta (alv 0%) Samsung Galaxy Tab 3 LTE 10.1 tablet tietokone Sonera Liikkuva Netti 4G Teho (4G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera Liikkuva Netti Plus (3G mobiiliverkon laajakaistaliittymä) Sonera kiinteä laajakaista henkilöstön toimistoon 241,13 per laite 16,05 per laite/kk 10,40 per laite/kk 50,00 per kk Pidätämme oikeudet muutoksiin.

40 PIENI PIIRI PALVELUPAKETTI Rajoittamattomat kuvapuhelut kaupalliseen käyttöön: Organisaatioasiakas voi tuottaa maksullisia palveluitaan (kuten kotihoidon käynnit ja suorat lähetykset) loppukäyttäjilleen, jotka ovat Pienen piirin käyttäjiä. Organisaation henkilöstö voi käyttää Pientä piiriä myös olemassaolevilla mobiililaitteillaan ja tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Rajoittamattomat kuvapuhelut omaiskäyttöön: Perheenjäsenet ja ystävät voivat liittyä loppukäyttäjän piiriin veloituksetta omilla mobiililaitteillaan tai tavallisella tietokoneella Chrome selaimessa. Asiakaspalvelu: Pieni piiri palvelee organisaation henkilöstöä ongelmatilanteissa arkisin puhelimitse klo 9 17 sekä sähköpostitse. Tämän ajan ulkopuolisesta palvelusta voimme sopia erikseen. Henkilöstön koulutus ja kuukausitapaamiset: Koulutamme organisaation henkilöstön käyttöönoton yhteydessä ja perehdytämme heidät ohjelman ja palvelunhallinnan käyttöön. Tarjoamme veloituksetta myös mahdollisuuden kuukausittaiseen palautekeskusteluun Pienen piirin välityksellä. Laitteiden esiasennus ja lukitus: Toimitamme laitteita, joihin on asennettu Pieni piiri sovellus sekä liikkuva laajakaistayhteys. Kun loppukäyttäjä käynnistää laitteensa ensimmäistä kertaa, se avautuu suoraan Pieneen piiriin. Lukitsemme toimittamamme laitteet yksinomaan Pieneen piiriin, jolloin loppukäyttäjät eivät vahingossa pääse asetuksiin ja saa laitetta sekaisin. Lukitus on mahdollista purkaa kokeneemmille käyttäjille, mutta emme voi luonnollisesti vastata avattujen laitteiden laajasta asiakaspalvelusta. Palvelunhallinta: Palvelunhallintatyökalun avulla organisaation henkilöstö voi luoda käyttäjätunnuksia, hallinnoida piirejä ja esimerkiksi tarkistaa loppukäyttäjien laitteiden akun varausta tai verkkoyhteyden tilaa käymättä loppukäyttäjien luona. Ylläpito: Teemme ohjelmistopäivitykset toimittamiimme laitteisiin niin, ettei loppukäyttäjien tarvitse itse tehdä mitään. Vastaamme myös viallisten laitteiden takuuvaihdoista ja huolloista. Veloitamme vaihdettavien laitteiden noudosta toteutuneen kustannuksen mukaan. Toiminnallisuudet organisaation käyttöön: Ryhmäpuhelut ja paikallis TV: Sovellus mahdollistaa kuuden hengen ryhmäpuhelut sekä paikallistelevision, jonka avulla henkilöstö voi lähettää yksisuuntaisesti ohjelmaa jopa kymmenille loppukäyttäjille Puhelun automaattinen avaus: Kaksisuuntainen kuva ja ääniyhteys voidaan tarvittaessa avata ilman, että asiakkaan tarvitsee edes koskea laitteeseen. Automaattinen avaus sopii tilanteisiin, joissa loppukäyttäjä ei pysty avaamaan yhteyttä esimerkiksi muistisairauden tai liikuntarajoitteen vuoksi

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen - seminaari Aika: 22.9.2014 klo 9.00 14.45 Paikka: Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio OHJELMA 8.30 9.00

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys Vanhusneuvosto 7.10.2015 Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Teknologia-avusteisten palvelujen haasteet ikääntyneillä Teknologian

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu Hyvinvointialan asiantuntijaseminaari 9.12.2010 Mikkeli Helvi Janhunen Projektisuunnittelija Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu TULEVAISUUDEN VISIO Etelä-Savoon

Lisätiedot

kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013

kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013 Ikäihmisten i palvelut kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Omahoito ja oman vastuun osuus: Ilmaiset kuntoilumahdollisuudet 75 vuotta täyttäneille Liikuntapassi yli 70 vuotiaille

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Virtuaalipalvelu, hyvinvointia tabletista Virtuaalipalvelu on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua. Virtuaalipalvelu on aina asiakkaan

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu 2017 Järvenpää 12.6.2017 Taustaa.. Tehostettu kotihoito organisoitiin Vantaalla uudelleen 1.1.2017 alkaen: kotisairaala ja kotihoidon yöhoito siirtyivät

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Porin perusturvan mobiilitoiminta

Porin perusturvan mobiilitoiminta Porin perusturvan mobiilitoiminta YL Katriina Lähteenmäki Akuuttilääketieteen el Yleislääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys Porin perusturvan yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Yhteisöverkko. Pertti Niittynen Seniortek Oy

Yhteisöverkko. Pertti Niittynen Seniortek Oy Yhteisöverkko Pertti Niittynen Seniortek Oy SENIORTEK Oy Rantavitikantie 33 Rovaniemi Seniortek Oy on Rovaniemellä v.2005 perustettu Suomalainen vakavarainen innovatiivinen valtakunnallinen toimia. Toimistot

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9. Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.2015 Ennen henkilöpaikantimen valintaa- taustatyötä - Messut: Apuvälinemessut,

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Tampereen PEKKA-hanke

Tampereen PEKKA-hanke Tampereen PEKKA-hanke Yksi Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE-hankkeista Toimii ajalla 1.11.2011-31.10.2013 Projektipäällikkönä Laura Selin-Hannola Projektisuunnittelijana Wilhelmina Karikko Tavoitteet:

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus 2016-2020 "Hilla on osoitettuja säästöjä tuottava kotihoitomalli, jossa ihmislähtöisyys yhdistyy terveystiedolla johtamiseen." - Tiina Heikka, Lapinjärven

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä) ENONTEKIÖ 1 Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 890 22,3 % (430hlöä) 1 817 1 777 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 421 (22%)

Lisätiedot

Leila Mukkala projektipäällikkö

Leila Mukkala projektipäällikkö SenioriKaste-hanke Leila Mukkala projektipäällikkö p Tavoitteet Toimintalinja 1. Kotona asumisen tukeminen Toimintalinja 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Toimintalinja 3. Kuntouttavan

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Sopimusvuoren kotikuntoutus

Sopimusvuoren kotikuntoutus Association & Foundation Sopimusvuoren kotikuntoutus Tietokoneavusteinen kotikuntoutus on ry:n ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke 15.8.2010-31.12.2011. Osa hankkeen rahoituksesta tulee välittäjä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Sote-tietopaketit Siun sotessa

Sote-tietopaketit Siun sotessa Sote-tietopaketit Siun sotessa 17.11. Sairaaloiden vaikuttavuus- ja tuottavuuspäivät Kirsi Kinnunen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-tietopakettien taustaa Peruspalveluministeri

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Postin kotipalvelut. Internal

Postin kotipalvelut. Internal Postin kotipalvelut Tarjoamme kotipalveluverkoston ja monipuoliset palvelut koko Suomeen PALVELUT KILPAILUEDUT HOIVA KIINTEISTÖ TURVA Paikallinen läsnäolo ja tehokkuus Lyhyet palvelut tehokkaasti Luotettava

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus 11.11.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, 21250 Masku Aika: pe 17.10 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki,

Lisätiedot

Sote-valmistelu. Kari Nuuttila Kauhajoki

Sote-valmistelu. Kari Nuuttila Kauhajoki Sote-valmistelu Kari Nuuttila 12.5.2016 Kauhajoki Joitakin poimintoja 18 maakuntaa, joilla sote-järjestämisoikeus Laajan päivystyksen sairaalat Ensihoito Terveyskeskukset, joissa klo 8-16 jälkeen ajanvarauksellinen

Lisätiedot