ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA"

Transkriptio

1 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (56). Liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa (333). Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan matkaviestinnän liittymämäärä ilman virtuaalioperaattoriliittymiä kasvoi noin liittymällä ja vaihtuvuus aleni 39 prosentista 34 prosenttiin Laajakaistaliittymien myynti jatkui voimakkaana, liittymäkanta kasvoi vuoden vaiheesta noin liittymällä Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 49 prosenttia (49, vuoden 2004 lopussa) ja nettovelka 489 miljoonaa euroa (462, vuoden 2004 lopussa) Tammi-maaliskuussa Elisan tunnusluvut olivat: Tuloslaskelma 1-3/ / /2004 miljoonaa euroa Liikevaihto Käyttökate 97* 120** 455*** Liikevoitto Tulos ennen veroja Tulos/osake, euroa 0,23 0,28 1,10 Investoinnit käyttöomaisuuteen * Käyttökatteeseen sisältyy Yomi Software Oy:n myyntivoitto 8 miljoonaa euroa ** Sisältää myyntivoittoja ja saatu vahingonkorvaus, yhteensä 5 miljoonaa euroa *** Sisältää edellisen lisäksi pääkonttorin myyntivoiton ja eläkevarauksen tuloutuksen, yhteensä 23 miljoonaa euroa Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut: Rahoitusasema Nettovelka Omavaraisuusaste, % Rahoituslaskelma Kassavirta investointien jälkeen 1-3/ / / Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan liittymien määrä kasvoi voimakkaasti Elisa menestyi alkuvuoden kilpailussa hyvin matkaviestinliittymän ja laajakaistaliittymän lisäykset ovat erittäin merkittävät kovana jatkuneessa kilpailussa. Markkinaasemamme vahvistui ennakoitua enemmän sekä matkaviestintä- että laajakaistamarkkinassa. Tämä lisäsi kustannuksiamme arvioitua enemmän.

2 2 Ennakoimme kilpailun jatkuvan kireänä. Panostamme edelleen markkina-aseman vahvistamiseen, mikä voi lyhyellä tähtäimellä heikentää kannattavuutta. Olemmekin asettaneet lisätavoitteita toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kolmannen sukupolven matkaviestinpalvelut ottavat ensi askeleitaan. Liikenne- ja viestintäministeriössä pohdittu kytkykaupankiellon purkaminen 3G-liittymiltä ja puhelimilta on oikeansuuntainen toimi uuden sukupolven markkinoiden edistämiseksi. Elisan mielestä kielto voitaisiin purkaa kokonaan ja välittömästi myös GSM-liittymiltä ja puhelimilta. Elisa Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 säännösten mukaan. Elisa julkisti pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä vuoden 2004 keskeiset IFRS-vertailuluvut. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. ELISA OYJ Velipekka Nummikoski Viestintäjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet

3 3 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2005 Markkinatilanne Kilpailutilanne säilyi kireänä. Elisa panosti myyntiin voimakkaasti ja jatkoi vahvaa markkinointia. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti niin omien kuin Elisan verkossa toimivien palveluoperaattoreiden osalta. Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräisten minuuttihintojen lasku jatkui ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja perinteisten liittymien määrä ja käyttö pienenivät. Liikevaihdon kehitys miljoonaa euroa 1-3/ /2004 muutos Matkaviestintä % Kiinteä verkko % Muut liiketoiminnat % Segmenttien välinen myynti % Yhteensä % Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihtoon vaikuttivat yhdysliikennehintojen ja kuluttajahintojen lasku, jonka kompensoi liittymien käytön kasvu. Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Tuloskehitys miljoonaa euroa 1-3/ /2004 muutos Matkaviestintä käyttökate käyttökate- % liikevoitto % % % -36 % Kiinteä verkko käyttökate käyttökate- % liikevoitto Muut liiketoiminnat ja konsernitoiminnot käyttökate liikevoitto Konserni yhteensä käyttökate käyttökate- % liikevoitto % * 29 % 45 * Käyttökatteeseen sisältyy Yomi Software Oy:n myyntivoitto 8 miljoonaa euroa ** Sisältää myyntivoittoja ja saatu vahingonkorvaus, yhteensä 5 miljoonaa euroa % ** 36 % % -52 % -19 % -33 % Elisan käyttökate heikkeni 19 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen laskuun vaikuttivat matkaviestinnän hintojen ja kiinteän verkon lii-

4 4 kennemäärien lasku. Lisäksi käyttökatetta heikensivät matkaviestintä- ja laajakaistaliittymien voimakkaaseen kasvuun liittyneet myyntikustannukset. Elisa on uudistanut toimintamalliaan ja samassa yhteydessä asettanut tavoitteet kannattavuuden parantamiseksi vuosille 2006 ja Käyttökatteeseen sisältyi Yomi Software Oy:n myyntivoittokirjaus 8 miljoonaa euroa. Elisan eläkesäätiön kannatusmaksut toteutuivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -6 miljoonaa euroa (-10). Rahoituskulujen väheneminen johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta. Tuloslaskelman tuloverot olivat - 6 miljoonaa euroa (-17). Suomen verokanta muuttui vuoden 2005 alusta 29 prosentista 26 prosenttiin. Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 33 miljoonaa euroa (40). Konsernin tulos/osake oli 0,23 euroa (0,28). Konsernin oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 6,07 euroa (6,23 vuoden 2004 lopussa). Konsernirakenteen muutokset Elisa myi 100 prosenttisesti omistamansa Yomi Software Oy:n koko osakekannan Sysopen Digia Oyj:lle. Kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa, ja lisäksi Elisa vapautui 1,5 miljoonan euron velkavastuusta. Kauppa kuuluu Elisan rakennemuutosohjelmaan ja vapauttaa ydinliiketoimintaan kuulumattomia sitoutuneita pääomia. Yomi Software on yhdistetty Elisan konsernilukuihin maaliskuun loppuun asti. Elisa siirtää henkilöstönsä eläketurvan hoidon alkaen TEL- eläkkeiden osalta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja lisäeläketurvan osalta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle. Samassa yhteydessä Elisa-konsernin Eläkesäätiö siirtää TEL- eläkevastuun ja sitä vastaavat varat Varmalle ja lisäeläkevastuun ja sitä vastaavat varat Henki-Sammolle. Elisa ja IBM allekirjoittivat tammikuussa aiesopimuksen Elisan sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle. Sopimuksen mukaan Elisan tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyöstä vastaava henkilöstö siirtyy IBM:lle ja Elisan nykyisten sovellushallintatoimittajien hallinnointi siirtyy IBM:n vastuulle. Seitsenvuotinen palvelusopimus tuli voimaan Samalla Elisasta siirtyi 150 henkilöä IBM:n palvelukseen. Liedon Puhelin Oy:n sulautuminen Lounet Oy:hyn merkittiin kaupparekisteriin Elisa omisti aiemmin Liedon Puhelimesta 16,8 prosenttia. Yritysjärjestelyn jälkeen Elisan omistus Lounetista laski 50,2 prosentista 46,7 prosenttiin. Lounet on edelleen yhdistetty Elisaan konserniyhtiönä. Kestel Oy:n ja Kesnet Oy:n sulautuminen Elisaan merkittiin kaupparekisteriin

5 5 Matkaviestintäliiketoiminta 1-3/ / Liittymien määrä, Suomi* Liittyminen määrä, Viro** Liikevaihto/liittymä**(ARPU), 34,6 38,6 37,8 Vaihtuvuus (churn)**, % 33,5 47,4 33,7 Käyttö, milj. min.* Käyttö, min./liittymä/kk** SMS, milj. kpl* SMS, kpl/liittymä/kk** Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % * Elisan verkko-operaattori Suomessa, ei virtuaalioperaattoreiden liittymiä ** Elisan palveluoperaattori Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi liittymällä. Elisan oman palveluoperaattorin liittymät kasvoivat noin liittymällä ja muiden palveluoperaattoreiden liittymät laskivat noin liittymällä. Lasku aiheutui pääosin vanhojen pre-paid liittymien poistumisesta. Liittymäluvuissa ei ole virtuaalioperaattoreiden liittymiä. Elisan oman palveluoperaattorin soitettujen puheluminuuttien määrä liittymää kohden kasvoi noin 5 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin soitettujen minuuttien määrä kasvoi 20 prosenttia ja tekstiviestit 34 prosenttia. Verkko-operaattorin kasvaneeseen liikennemäärään vaikutti oleellisesti virtuaalioperaattorien tuoma lisäliikenne. Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 10 prosenttia vertailukauteen verrattuna, mikä johtui yhdysliikennemaksujen ja kuluttajahintojen laskusta. Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa (15,4), käyttökate 5,8 miljoonaa euroa (4,5) ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa (2,3). Liittymämäärä oli maaliskuun lopussa ( ). Elisa, Digita, MTV, Nelonen, Nokia, Sonera ja YLE aloittivat maaliskuussa mobiili-tv pilotin. Hankkeessa mukana olevat yritykset testaavat pääkaupunkiseudun alueella televisio-ohjelmien katselua ja vastaanottoa matkapuhelimissa. Lisäksi selvitetään mobiili-tv - palvelujen käyttöä ja kuluttajien käyttökokemuksia. Elisa kehitti kaksi interaktiivista mobiili-tv -palvelua: IndicaTV:n ja SnadiTV:n. Palvelujen avulla yritykset, yhteisöt tai yksityiset ihmiset voivat lähettää omaa sisältöä tv-kanaville. Ohjelmia voidaan seurata älypuhelimella, jossa on lisälaite tv-lähetysten vastaanottoon.

6 6 Kiinteän verkon liiketoiminta kappaletta Laajakaistaliittymät ISDN-kanavat Kaapeli-TV liittymät Analogiset ja muut liittymät Liittymät yhteensä Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui alkuvuonna voimakkaana. Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta liittymällä. Vuosikasvu oli liittymää, eli 82 prosenttia. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin. Elisa lisäsi laajakaistayhteyksien saatavuutta Pohjois-Suomessa 19 uuteen kuntaan. Maaliskuun alussa tuli voimaan lankaverkosta matkapuhelimeen soittamisen hinnoitteluperusteiden muutos. Tämä mahdollisti loppuasiakkaille halvemmat hinnat soitettaessa lankaverkosta matkapuhelimeen. Elisan Matkasoitto puhelusopimusten markkinointi ja sopimusten solmiminen onnistui suunnitellusti. If Vahinkovakuutusyhtiö on valinnut Elisan ja Telenorin toimittamaan kaikki tietoliikennepalvelunsa Pohjoismaissa. Suomessa Ifin tietoliikenteestä vastaa Elisa. Yhteistyön puitteissa merkittävin pohjoismaisilla tietoliikennemarkkinoilla tehty palvelusopimus yhdistää saumattomasti toisiinsa neljä Pohjoismaata ja kaksi tietoliikenneyhtiötä. Sopimus mittavasta kokonaispalvelun toimittamisesta Ifille on Elisan ja Telenorin strategisen partneruuden tulosta. Elisan yhtiökokous Elisan varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2004 maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka oli merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja siihen valittiin uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen, Mika Ihamuotila ja Jussi Länsiö. Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajana jatkamaan Keijo Suilan ja varapuheenjohtajana jatkamaan Ossi Virolaisen. Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Keijo Suila (pj), Mika Ihamuotila ja Pekka Ketonen sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi Virolainen (pj), Matti Aura ja Jussi Länsiö. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 28,3 miljoonaa kappaletta.

7 7 Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa vuoden ja valtuutukset koskevat korkeintaan omaa osaketta. Yhtiökokous päätti yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myymisestä osakeyhtiölain 3a luvun 3a mukaisesti. Henkilöstö Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin henkilöä (5 590 keskimäärin vuonna 2004) Matkaviestintä Kiinteä verkko Muu liiketoiminta Konsernitoiminnot Yhteensä Henkilöstömäärässä ei ole mukana Yomi Softwaren henkilöstö, 258 henkilöä. Henkilömäärä sisältää sovellushallinnan ulkoistuksessa IBM:lle siirtyneet 150 henkilöä. Investoinnit miljoonaa euroa 1-3/ / /2004 Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta - matkaviestintäliiketoiminta - GSM-rahoitussopimusten takaisinostot - kiinteän verkon liiketoiminta - muut Osakkeet Yhteensä IFRS:ään siirtyminen Elisa siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Elisa käyttää IFRS 1 standardin sallimia helpotuksia yksittäisten standardien takautuvaan soveltamiseen. Merkittävin käytettävä helpotus koski niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka ovat tapahtuneet ennen siirtymispäivää. Nämä tytär- ja osakkuusyrityshankinnat yhdistellään alkuperäisellä hankintameno- tai yhdistelmämenetelmällä jälkeen tapahtuneisiin hankintoihin on sovellettu IFRS 3 standardia. Arvonalentumistestit on suoritettu eikä siirtymähetken taseeseen eikä sen jälkeen päättyneen tilikauden taseeseen ole kirjattu arvonalentumisia.

8 8 Etuuspohjaisiksi työsuhde-etuuksiksi tulkittujen eläkkeiden osalta käytetään helpotusta, jonka mukaisesti IAS 19 standardia ei sovelleta takautuvasti, vaan siirtymähetkellä etuuspohjaisten järjestelyjen eläkevelvoite kirjataan avaavaan taseeseen sen hetkiseen käypään arvoon. Käyttöomaisuuden arvonkorotukset peruutettiin. Oikaisun jälkeen Elisan käyttöomaisuus perustuu kokonaisuudessaan alkuperäisiin hankintahintoihin. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu omaisuus vähennettynä kertyneillä poistoilla on kirjattu aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet vastaavasti korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksista johtuvat vuokrat on korvattu kirjauksilla rahoituskuluihin sekä velan vähennykseksi. Rahoitusleasingsopimusten koroilla ei ole merkittävää vaikutusta rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Rahoitusasema Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän vaikutti erityisesti positiivinen tulos. Konsernin tammi-maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 32 miljoonaa euroa (36). Osingot tilikaudelta 2004 tulivat maksuun Osinkojen kokonaismäärä oli 56,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tytäryhtiö Comptel maksoi osinkoja muille kuin emoyhtiölle 3,6 miljoonaa euroa. Rahoituksen keskeiset tunnusluvut miljoonaa euroa Nettovelka Gearing, % 55,0 87,4 50,6 Omavaraisuusaste, % 49,3 40,9 49,3 1-3/ / /2004 Kassavirta investointien jälkeen Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt miljoonaa euroa Enimmäismäärä Käytössä Komittoitu luottolimitti Yritystodistusohjelma 1) EMTN-ohjelma 2) ) Ohjelma ei ole komittoitu 2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu Pitkien lainojen luokitukset Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä Moody s Investor Services Baa2 vakaa Standard & Poor s BBB vakaa Osake Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa kappaletta, ja markkinaarvo oli miljoonaa euroa.

9 9 Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-maaliskuussa kaikkiaan 40,3 miljoonaa kappaletta 514,3 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 28,4 prosenttia ulkona olevien osakkeiden määrästä. Elisan vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli kappaletta ja vuoden 2000 B- optio-oikeuksien määrä kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 0,3 miljoonaa euroa. Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty. Kappaletta Elisa Oyj:n omistamat omat osakkeet Tytäryhtiöiden omistamat Elisan osakkeet Omat osakkeet yhteensä Osuus osakepääomasta ja äänistä 0,15 % 0,57 % 0,15 % Elisan Eläkesäätiön omistamat osakkeet Osuus osakepääomasta ja äänistä 0,14 % 0,19 % 0,14 % Merkittävät oikeudelliset asiat Elisan vuosikertomuksen 2004 ilmestymisen jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa: Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy jätti Helsingin käräjäoikeudelle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Sonera Mobile Networks Oy:lle matkaviestinnän yhdysliikennemaksuja koskevan palautus- ja vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimus koskee ajanjaksoa Elisan vaatimuksen suuruus on yhteensä noin 300 miljoonaa euroa, josta ylihinnan osuus on 116,3 miljoonaa euroa ja loput korkoa ja vahingonkorvausta. TeliaSonera Finland Oyj ja Sonera Mobile Networks Oy antoivat tiedoksi Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:lle vaatimuksen välimiesmenettelyn aloittamisesta. Radiolinjan kevään 2000 yhtiökokouksen moitekanteen pääkäsittely on pidetty Helsingin käräjäoikeudessa. Päätös asiassa annetaan Euroapaja Oy:n ja Euro-Tele Oy:n konkurssipesät ovat nostaneet Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä vastaan kanteen vaatien eri perustein yhteensä noin 1,7 miljoonan euron korvauksia ja korkoja liittyen väitettyihin maksamattomiin liittymäpalkkioihin ja markkinointikorvauksiin 1990-luvun puolivälistä. Elisa kiistää kanteen perusteettomana. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Välimiesoikeus on päättänyt Yomi Oyj:n sulautumiseen liittyvässä osakeyhtiölain 14. luvun 12 :n mukaisessa lunastusmenettelyssä osakkeen lunastushinnaksi 7,30 euroa osakkeelta. Lunastus koskee kappaletta Yomi Oyj:n entistä osaketta.

10 10 Välimiesoikeuden antamasta päätöksestä osapuolet voivat valittaa käräjäoikeuteen kahden kuukauden kuluessa. Kolumbus käynnisti uuden ulkomaanpuhelupalvelun huhtikuun alusta. Uusi alkuinen ulkomaanpuhelu toimii kaikista lanka- ja matkapuhelinliittymistä. Elisa ja Kapiteeli Oyj allekirjoittivat huhtikuun alussa sopimuksen, jolla Elisa myi Kapiteelille Tampereella toimisto- ja teletilakiinteistön sekä toimisto- ja liikekiinteistön. Lisäksi kauppaan kuului Helsingissä sijaitseva Elisan entinen toimisto- ja teletilakiinteistö. Kauppahinta oli yhteensä 19,2 miljoonaa euroa, josta kirjautuu myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa. Kauppa kirjataan kuluvan vuoden toiselle vuosineljännekselle. Elisa uudisti liiketoiminnan toimintamalliaan entistä asiakassuuntautuneemmaksi ja tehokkaammaksi strategisten valintojen mukaisesti. Tähän liittyen Elisan johtoryhmässä tapahtui kiertoa ja vastuujaot muuttuvat. Muutokset astuvat voimaan Elisa tuo markkinoille Vodafone Push -palvelun, jonka avulla sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen matkapuhelimella helpottuu. Palvelu mahdollistaa sähköpostien siirtymisen automaattisesti ja tietoturvallisesti matkapuhelimeen. Loppuvuoden näkymät Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kilpailutilanne jatkuu kireänä. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö kasvaa edelleen melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on markkina-aseman vahvistaminen. Vuoden 2005 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän hieman edellisestä vuodesta uuden yhdysliikennelaskutuksen ja hintojen laskun takia. Toteutettujen ja uusien tehostamistoimenpiteiden ansiosta yhtiön kilpailukyky paranee edelleen ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Vuoden toisen neljänneksen vertailukelpoisen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan ensimmäisen neljänneksen tasolla. Osakekohtaiseen tulokseen vaikuttavat myönteisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnit ja rakennejärjestelyt. Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit ovat korkeintaan 13 prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi positiivinen. HALLITUS

11 11 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja KONSERNIN TULOSLASKELMA milj. euroa Liikevaihto 332,9 332, ,0 Liiketoiminnan muut tuotot 11,2 6,6 27,0 Liiketoiminnan kulut -247,0-219,5-928,2 Käyttökate 97,1 119,8 454,8 Poistot ja arvonalentumiset -52,4-53,2-213,2 Liikevoitto 44,7 66,6 241,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,7 0,0 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -6,5-10,3-30,4 Voitto ennen veroja 38,9 56,3 212,5 Tuloverot -5,9-16,7-53,2 Tilikauden voitto 33,0 39,6 159,3 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 32,1 38,4 151,7 Vähemmistölle 0,9 1,2 7,6 Tilikauden voitto 33,0 39,6 159,3 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,23 0,28 1,10 Laimennettu 0,23 0,28 1,10 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu

12 12 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 179,0 179,2 712,8 Kiinteä verkko 161,5 164,3 653,6 Muut yhtiöt Comptel 14,5 12,5 59,7 Muut yhtiöt 6,4 10,1 48,7 Allokoimattomat erät 2,4 Segmenttien välinen liikevaihto -28,5-33,4-121,2 Konserni yhteensä 332,9 332, ,0 KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 49,2 63,7 227,0 Kiinteä verkko 39,6 55,4 200,7 Muut yhtiöt Comptel 3,2 3,4 18,3 Muut yhtiöt 7,2-0,4 2,0 Allokoimattomat erät -2,1-2,3 6,8 Konserni yhteensä 97,1 119,8 454,8 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN milj. euroa Matkaviestintä 26,7 42,2 138,1 Kiinteä verkko 13,3 27,2 91,1 Muut yhtiöt Comptel 2,3 2,6 14,8 Muut yhtiöt 4,4-1,6-4,6 Allokoimattomat erät -2,0-3,8 2,2 Konserni yhteensä 44,7 66,6 241,6

13 13 KONSERNITASE milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 76,4 48,2 75,8 Konserniliikearvo 465,2 456,7 466,2 Aineelliset hyödykkeet 706,9 776,9 724,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 12,4 12,5 11,7 Muut sijoitukset 9,8 8,1 10,4 Laskennallinen verosaaminen 42,3 129,3 42,5 Muut saamiset 50,4 41,3 46, , , ,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14,9 13,7 15,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 328,7 374,8 308,5 Rahavarat 114,7 67,8 162,8 458,3 456,3 486,4 Varat yhteensä 1 821, , ,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 860,6 712,8 883,5 Vähemmistöosuus 28,9 71,4 31,0 Oma pääoma yhteensä 889,5 784,2 914,5 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 29,7 36,3 29,8 Varaukset 24,0 31,0 21,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 468,8 608,9 593,4 Muut pitkäaikaiset velat 9,9 7,2 10,3 532,4 683,4 654,9 Lyhytaikaiset velat Varaukset 1,1 14,3 3,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 135,2 144,7 31,8 Ostovelat ja muut velat 263,5 302,7 259,2 399,8 461,7 294,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 821, , ,7

14 14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osake- Ylikurssi- Omat Muut Kertyneet Vähemmis- Oma pääoma milj. euroa pääoma rahasto osakkeet rahastot voittovarat töosuus yhteensä Oma pääoma ,0 516,7-24,7 3,4 110,0 73,3 747,7 Rahavirran suojaukset 0,0 Muut muutokset -3,1-3,1 Tilikauden voitto 38,4 1,2 39,6 Oma pääoma ,0 516,7-24,7 3,4 148,4 71,4 784,2 Oma pääoma ,0 561,9-3,1 3,0 250,7 31,0 914,5 Rahavirran suojaukset -0,1-0,1 Omat osakkeet -1,7 1,7 0,0 Maksetut osingot -56,8-3,6-60,4 Muut muutokset -0,1 2,0 0,6 2,5 Tilikauden voitto 32,1 0,9 33,0 Oma pääoma ,9 561,9-4,8 2,9 229,7 28,9 889,5

15 15 TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA milj.euroa Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta FAS:n mukaan 32,9 113,9 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä: Liikearvon poiston peruutus 11,2 44,6 Työsuhde-etuudet 1,2 10,7 Vuokrasopimukset -6,7-9,6 Rahoitusinstrumentit -0,6 0,5 Tuloverot 1,6-0,8 IFRS-oikaisut yhteensä 6,7 45,4 Tilikauden voitto IFRS:n mukaan 39,6 159,3 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 38,4 151,7 Vähemmistölle 1,2 7,6 39,6 159,3 OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA milj.euroa Oma pääoma FAS:n mukaan 699,1 730,5 851,0 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä: Liikearvon poiston peruutus 11,2 44,6 Työsuhde-etuudet -24,0-22,8-13,5 Vuokrasopimukset 4,7-2,0-4,9 Arvonkorotusten peruutus -11,1-11,1 Rahoitusinstrumentit 0,9 0,5 1,1 Muut oikaisut 1,7 1,6 1,6 Tuloverot 3,2 4,8 3,6 IFRS-oikaisut yhteensä -24,6-17,8 32,5 Emoyhtiön osakkeenomistajille 674,5 712,7 883,5 Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan 77,4 75,7 33,6 IFRS-oikaisut -4,1-4,2-2,6 Vähemmistölle 73,3 71,5 31,0 Oma pääoma IFRS:n mukaan 747,8 784,2 914,5

16 16 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 38,9 56,3 212,5 Oikaisut yhteensä 51,5 62,4 199,7 Käyttöpääoman muutos -30,1-24,2 4,9 Liiketoiminnan rahavirta 60,3 94,5 417,1 Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot -7,1-22,7-45,8 Maksetut verot -0,6-5,2-16,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 52,6 66,6 355,3 Investointien rahavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen -40,6-42,7-171,4 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin 0,9-0,4-10,4 Omaisuuden myynnit 13,0-14,7 51,4 Investointien nettorahavirta -26,7-57,8-130,4 Rahavirta investointien jälkeen 25,9 8,8 224,9 Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden myynti 6,4 Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) 0,1 24,3 Pitkäaikaisten lainojen maksut (-) -15,0-110,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-) 0,5-1,6-15,3 Rahoitusleasingvelkojen maksut (-) -4,4-6,7-21,0 Maksetut osingot -55,1-13,0 Rahoituksen nettorahavirta -74,0-8,2-129,3 Rahavarojen muutos -48,1 0,6 95,6 Rahavarat tilikauden alussa 162,8 67,2 67,2 Rahavarat tilikauden lopussa 114,7 67,8 162,8

17 17 VASTUUT milj. euroa Kiinnitykset, pantit ja takaukset Kiinnitykset Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta 19,0 77,5 27,6 Annetut pantit Vakuudeksi annetut talletukset 0,9 23,6 0,2 Annetut takaukset Muiden puolesta 11,0 Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 19,9 112,1 27,8 Johdannaissopimukset Termiini- ja swapsopimukset Nimellisarvo 11,8 14,7 13,5 Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet Leasingvastuut 17,3 20,6 18,3 Takaisinostovastuut 0,9 1,8 1,2 Vuokravastuut kiinteistöistä 73,1 72,8 77,2 Vuokravastuut yhteensä 91,3 95,2 96,7 Muut vastuut Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen keskeytysriski (ns. QTE-järjestely) 21,4 25,3 22,8 QTE-järjestelyn kokonaisarvo 156,6 166,0 149,8 Muut vastuut 5,2 5,1 9,1

18 18 TUNNUSLUVUT milj. euroa Oma pääoma/osake, (euroa) 6,07 5,19 6,23 Korollinen nettovelka 489,3 660,4 462,2 Gearing 55,0 % 87,4 % 50,6 % Omavaraisuusaste 49,3 % 40,9 % 49,3 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 42,0 43,9 180,6 josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 1,4 1,2 10,4 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 12,6 % 13,2 % 14,1 % Sijoitukset osakkeisiin 2,9 0,4 61,1 Henkilöstö keskimäärin Tunnuslukujen laskentakaavat Korolliset velat - rahavarat Gearing % x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuudet Oma pääoma + vähemmistöosuudet Omavaraisuusaste % x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma/osake Oma pääoma ilman vähemmistön osuutta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Tulos/osake Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaan. Noudatettuja laadintaperiaatteita on selostettu yksityiskohtaisesti Elisan julkaisemassa IFRS-tiedotteessa. Tiedote on saatavissa Elisan verkkosivuilta

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto oli 367 miljoonaa euroa (378) Liikevaihtoa heikensi noin 7 miljoonan euron liikevaihtokorjaus vuodelta

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 7.2.2014

Tilinpäätös 2013 7.2.2014 Tilinpäätös 2013 7.2.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 Loka joulukuu 2013 Liikevaihto oli 401 miljoonaa euroa (396) Käyttökate oli 122 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 16.7.2015 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.7.2015 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Toinen neljännes 2015 Liikevaihto oli 390 miljoonaa euroa (384)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2012 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 Kolmas neljännes 2012 Liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Tilinpäätös 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahavirtalaskelma Laskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-MAALISKUUSSA 13 PROSENTTIA PANOSTUKSISTA JOHTUEN TULOS ENNAKOIDUSTI VIIME VUOTTA ALHAISEMPI Elisa Communications konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Alma Media Oyj Q1 2014

Alma Media Oyj Q1 2014 Alma Media Oyj Q1 2014 29.4.2014 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00 1 (31) Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014: PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU

Lisätiedot

*) Vuosi 2012: liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen arvonalentumista Ruotsissa.

*) Vuosi 2012: liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen arvonalentumista Ruotsissa. Oriola KD Oyj:n pörssitiedote 25.4.2013 klo 8.30 Oriola KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Taloudellinen kehitys tammi maaliskuussa 2013 Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 612,3 (590,8) milj. euroa.

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj

Elisa Communications Oyj Elisa Communications Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001 Elisa Communications konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 664 miljoonaa euroa (593) ja huhti-kesäkuulta 331 (299) miljoonaa euroa. Kasvu

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus get the world Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoimintayksiköittäin...6

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 * RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA * ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE

Lisätiedot