Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä 0,6 miljoonaan euroon. Toimintavuoden aikana solmittiin aiesopimus Iisalmen Puhelin Oy:n kanssa liiketoimintojen yhdistämisestä yhteiseen liiketoimintayhtiöön. Kaisanet Oy aloitti toimintansa , KPO omistaa yhtiöstä 66 % ja Iisalmen Puhelin Oy 34 %. Liiketoimintojen yhdistämisellä halutaan varmistaa Kainuun ja Ylä-Savon alueiden tietoliikenneverkkojen ja palvelujen jatkuva kehittyminen asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Samalla turvataan alueiden työpaikat ja osaaminen sekä investointien tehokkuus. Myös tärkein asia, asiakaspalvelujen läheisyys, pystytään järjestelyllä hoitamaan entistä paremmin. Liikevaihto pieneni hieman johtuen laitekaupan vähenemisestä. Investoinnit sen sijaan kasvoivat. KPO on mukana rakentamassa Kainuuseen kuitupohjaista tietoliikenneverkkoa ja kantaa osaltaan merkittävää vastuuta valtion tukemassa 100 megan Suomi -hankkeessa. Uskomme, että hyvät tietoliikenneolot antavat hyvän lähtökohdan sekä yrityksien liiketoiminnan kehittämiselle että kotitalouksille monipuolisten palvelujen käytössä. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat myös julkisten, sähköisten palvelujen kehittämisen kuntien ja kuntayhtymän palvelutuotannon tehostamiseksi. KPO:lla oli vuoden lopussa yhteensä asiakasliittymää. Kaapeli-TV -liittymiä oli eniten eli noin , liittymämäärä kasvoi vuoden aikana 100 liittymällä. Puhelinliittymien määrä pysyi noin liittymässä, lankapuhelimen palveluja käyttävät eniten yritysasiakkaat. Puhelinpalvelujen käyttäjät ovat myös osuuskunnan jäseniä ja omistajia. Laajakaistaliittymien määrä laski yli tuhannella, kun asiakkaat vaihtoivat hitaat kiinteän verkon laajakaistat edullisemmiksi mobiililaajakaistoiksi. Samaan aikaan alkoi oikeiden laajakaistojen eli nopeiden yhteyksien kysyntä ja myynti kasvaa. Supernopeiden kuituliittymien määrä kasvaa verkkojen rakentumisen ja laajentumisen myötä. Palveluista internet oli suosituin, ip-pohjainen TV-palvelu yleistyi ja erilaisten hyötypalvelujen kuten valvontakameroiden käyttö kasvoi nopeiden laajakaistaliittymien lisäpalveluna myös kotikäytössä. Osuuskunta oli mukana kumppanina useassa kainuulaisessa kehittämishankkeessa, merkittävimpiä alueen kannalta oli esiselvitys Renforsin Rannan yritysalueen konesalihankkeesta yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n kanssa. Hankkeen käynnistäjinä olivat UPM ja CSC Tieteen Tietotekniikkakeskus Oy. Merkittävä kehitystyö oli käynnissä myös tytäryhtiössä Iscom Oy:ssä, joka julkisti Mirella-hoivatuotteensa yhteistyökumppaninsa Respecta Oy:n kanssa vuoden vaihteen jälkeen. Vaikka vuosi 2010 oli sellaisenaan osuuskunnalle viimeinen toimintavuosi, osuuskunta jatkaa jäseniensä omistamana liiketoiminta- ja hallintayhteisönä entistä voimakkaampana. Konserniin kuuluvat Kaisanet Oy:n lisäksi Ebsolut Oy ja Iscom Oy. Kaisanet Oy:n strategiana on tuoda maailma lähelle ihmistä, sen teemme yhdessä onnistumalla lähempää, turvallisemmin ja nopeammin.katsomme entistä valoisammin mielin tulevaisuuteen. Osaavan henkilöstön voimin tulemme kyllä pärjäämään ja lunastamaan asiakaslupauksemme. Lämpimät kiitokset asiakkaille luottamuksesta, jäsenille oman paikallisen osuuskunnan tukemisesta sekä KPO:n henkilöstölle ja hallinnolle eteenpäin katsovasta asenteesta. Marja Karjalainen toimitusjohtaja 2

3 Vuosi 2010 lyhyesti Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) 2010 perustettu 1898 päätoiminta-alueena Kainuu verkko- ja palveluoperaattori Kainuussa tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalvelut kaapeli-tv paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut 045 matkapuhelut Henkilökunta...69 Liikevaihto...16,1 M Liiketulos...0,6 M Tase...37,8 M Investoinnit... 5,7 M Omavaraisuusaste... 91,0 % Tytäryhtiöt Ebsolut Oy Iscom Oy Vippet Solutions Oy Omistusyhteysyritykset BMS Webweaver Oy Kainuun Taksivälitys Oy Muut FNE-Finland Oy Puhelinosuuskunta IPY Savonlinnan Puhelinosuuskunta SPY Itä-Suomen Rahasto Oy Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky Gridit Oy Softera Oy Länsilinkki Oy 3

4 Hallituksen toimintakertomus Yleinen toimintaympäristö Katsaus KPO:n liiketoimintaan Toimintavuoden 2010 aikana talouselämä elpyi monella tavalla. Kotitalouksien ostovoima lisääntyi, mikä näkyi palvelujen hankinnassa. Yritysten käynnistivät hankintojaan ja haastattelututkimuksien mukaan IT-palveluja aiotaan ostaa entistä enemmän ulkoistettuina kokonaispalveluina. Suomessa operaattoritoimiala näyttää selviytyneen hyvin viime vuosien taantumasta. Hintakilpailua ja aggressiivista markkinointia esiintyi aiempien vuosien tapaan. Mobiiliasiakkaan keskimääräinen liittymätuotto on edelleen pienenemässä. Asiakassopimuksissa määräaikaisuus yleistyi edelleen. Uutta liittymäkasvua ei mobiilipuheen osalta ole enää ollut muutamaan vuoteen. Mobiilidatasiirron eli mokkuloiden käyttö ja liittymät ovat edelleen kasvussa. Vuoden 2010 aikana erilaiset viihdepaketit tulivat tarjolle kaikkien toimijoiden tuotevalikoimaan. Asiakas halutaan sitouttaa liittymää tarjoavaan operaattoriin erilaisten lisäpalvelujen avulla. Kainuun talousbarometrit osoittivat vuoden aikana lievästi positiivisia odotuksia. Työttömyys pysyi kohtuullisella tasolla ja yrityksien kannattavuus alkoi parantua. Suurimmat odotukset kohdistuvat edelleen kaivosteollisuuteen, johon liittyen alueella tehtiin uusia avauksia mm. maa- ja jalometalleihin liittyen. Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottosuunnitelmat puhuttivat kainuulaisia laajasti mediassa YVA-menettelyn käynnistyttyä. Kuntatalous on myös Kainuussa edelleen suurissa haasteissa tulevaisuuden kestävyysvajeen johdosta. Tilastojen valossa Kainuu-mallin käyttööotto on hillinnyt kustannusten nousua sosiaali- ja terveyspalveluissa. Renforsin Rannan yritysalueelle on syntynyt useita satoja työpaikkoja korvaamaan paperitehtaan alasajon aiheuttamaa työpaikkakatoa. Viime vuoden lopussa käynnistyi esiselvitys alueelle muodostuvasta datavarantokeskittymästä, joka voisi onnistuessaan merkitä mittavaa kehityspanostusta uudeksi toimialaksi. Yleispalveluvelvoite otettiin Suomessa käyttöön Se tarkoittaa 1 Mbit/s internet-yhteyden ulottamista kaikille suomalaisille tekniikkariippumattomasti. Kainuun Puhelinosuuskunta on Kainuun alueen yleispalveluyritys lukuun ottamatta Vaalan kuntaa. Yleispalveluliittymiä toimitettiin loppuvuonna 2010 yhdelle asiakkaalle. Finnet-liitto ry. linjasi ja karsi toimintaansa vuoden 2010 aikana edunvalvontaa harjoittavaksi kattojärjestöksi. Edunvalvonta kattaa erityisesti kiinteitä ja kuituverkkoja koskevan lainsäädännön seurannan ja siihen vaikuttamisen. Supernopean yhteyden tarjonta kiihdyttää myös palvelujen kehittymistä, kun hitaudet eivät enää rajoita monipuolista palvelujen käyttöä. Kainuun Puhelinosuuskunnalle kulunut vuosi oli tuloksiltaan toimintahistorian parhaimpia vuosia. Liiketoiminnan tulos oli budjettiennusteeseen verrattuna lähes 10-kertainen eli noin 0,75 m. Laajakaista on edelleen suurin yksittäinen liiketoiminnan osa-alue. Laajakaistaliittymämäärä aleni yli 1000 liittymällä, mutta liittymäkohtainen tuotto kasvoi asiakkaiden siirtyessä käyttämään nopeampia yhteyksiä. Toisessa merkittävässä liiketoiminnassa, kaapeli-tv-toiminnassa, lisääntyi myös ktvasiakasliittymien määrä. KPO:n kokonaisvolyymi asiakasliittymillä mitattuna pysyi noin liittymän tasolla. Lankapuhelimen liittymät ja käyttö pieneni edelleen. KPO:n ylläpitämien IT-alustapalvelujen myynti kasvoi ja niiden tekniikka-alustojen käyttöaste parani. Verkkoliiketoiminnassa KPO:n omistaman verkonvuokraus mm. mobiilioperaattoreiden tarpeisiin on merkittävä osa osuuskunnan liiketoiminnasta ja myös investoinneista. Internetin palveluja kehitettiin Kainuu.com -portaalin palveluina ja yhteistyössä Gridit Oy:n kanssa lähiverkkokauppakonseptissa. Internetpohjaisia etävalvonta- ja hallintapalveluita sekä kameravalvontapalveluita kehitettiin ja myytiin yrityksien tarpeisiin. Kuiturakentaminen käynnistyi toden teolla 2010 aikana Kajaanissa sekä Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen taajamissa. Hajaasutusalueen osalta Kainuun maakunta-kuntayhtymä kilpailutti kesällä Sotkamon, Suomussalmen, Puolangan ja Vaalan kuntia koskevat Laajakaista 2015-hankkeet. KPO oli ainoa hanke-ehdotuksen tekijä ja tuli valituksi hankkeiden toteuttajaksi Hankkeet toteutetaan kuituverkkoina ja rakentaminen alkaa Kaisanet Oy:n toimesta kesällä Kuituyhteyksien kautta voidaan toimittaa esimerkiksi HD-tasoiset TV-palvelut asiakkaille. Tällä hetkellä KPO:n alueella noin 4 sadasta asiakasliittymästä on kuituyhteyksillä toteutettuja. Supernopean yhteyden tarjonta kiihdyttää myös palvelujen kehittymistä, kun hitaudet eivät enää rajoita monipuolista palvelujen käyttöä. Kainuun kuntien taloudellinen tilanne on hidastanut erityisesti Paltamon ja Kajaanin päätöksiä laajakaistahankkeiden toteuttamisesta. Kuituverkkojen rakennuttaminen ja nopeiden yhteyksien tarjoaminen asiakkaille on keskeistä toimintaa myös Kaisanet Oy:ssä. Verkkojen laajentuminen tulee vaatimaan lähivuosina mittavat investoinnit. Osuuskunnan kauaskantoisin päätös tehtiin, kun KPO:n hallitus allekirjoitti yhdessä Iisalmen Puhelin Oy:n ja Puhelinosuuskunta IPY:n hallituksen kanssa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan yhtiöiden liiketoiminnat siirretään alkaen yhteiseen liiketoimintayhtiöön. Näin syntyi Kaisanet Oy jatka- 4

5 maan alueellista tele-, tieto- ja viestintäliiketoimintaa Kainuussa ja Ylä-Savossa. KPO omistaa Kaisanet Oy:stä 66 % ja Iisalmen Puhelin Oy:n osuus on 34 %. Yhteenliittymisellä halutaan varmistaa myös tulevaisuudessa alueellisen tele- ja ICT-toiminnan kilpailukyky ja jatkuvuus menettämättä läheistä asiakaspalvelua ja paikallista päätöksentekoa. Henkilöstö molemmista yhtiöistä siirtyi entisin ehdoin uuteen yhtiöön. Vuosi 2010 oli KPO:n 112. toimintavuosi ja sellaisenaan viimeinen emo-osuuskunnalle. Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) jatkaa jäsenien omistamana liiketoiminta- ja hallintoyhteisönä ja KPO-konsernina liiketoimintaa harjoittavine tytäryhtiöineen. Osuuskunta omistaa lisäksi edelleen Pohjolankadun pääkiinteistön ja pääosan rahavaroista. Kuluneen vuoden investoinnit kohdistuivat kuituverkkojen rakentamisen lisäksi verkko- ja IT-palvelualustojen laajentamiseen. Kuituverkon rakentamissuunnitelma tukee uutta vapaaseen palveluvalintaan perustuvaa liiketoimintamallia, joka sisältää myös asiakkaan itsepalvelumahdollisuuden ja paikallisen palvelutuen. Toimintastrategia uudistettiin Kaisanet Oy:n hallituksen päätöksellä joulukuussa 2010 vastaamaan uuden liiketoimintayhtiön tavoitteita. Uudistettu strategia vahvistettiin myös emo-osuuskunnan hallituksessa. KPO:n hallituksen työssä täsmennettiin lisäksi emo-osuuskunnan ydintehtäviä liiketoimintaja hallintoyhteisönä. Toiminnan volyymi ja tulokset Kainuun Puhelinosuuskunnan vuoden 2010 liikevaihto oli 16,1 (17,4) milj. euroa. Vähennystä edelliseen tilikauteen oli noin -7,3 prosenttia. Tilikauden kulut 15,9 (17,6) milj. euroa pienenivät myös noin -9,5 prosenttia. Osuuskunnan liiketulos oli noin 0,6 (0,2) milj. euroa ylijäämäinen. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy rahoitusarvopaperien noin 0,8 milj. euron arvonnousu sekä sijoituksien ja vaihtuvien vastaavien noin 0,1 milj. euron arvonalennus. Satunnaisiin eriin on kuluksi kirjattu tytäryhtiölle annettu noin 0,2 milj. euron konserniavustus. Poistoeroa tuloutui tilikaudella noin 0,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli noin 1,0 (1,4) milj. euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste on 91,0 % (91,2 %). Rahoitus Rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Liiketoiminnan tarpeen ylittävät rahoitusvarat on sijoitettu korko- ja osakerahastoihin 10,9 (10,1) milj. euron arvosta. Muut likvidit varat on sijoitettu pankkitalletuksiin. Investoinnit Kainuun Puhelinosuuskunnan investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat noin 5,3 (3,2) milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin Kainuun alue- ja runkoverkon rakentamiseen. Lisäksi laajennettiin tietoliikenteen ja tietotekniikan palvelualustoja. Sijoitukset osakkeisiin olivat noin 0,6 (3,4) milj. euroa. Investoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 5,9 (6,6) milj. euroa. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 66 (65) vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi- ja projektihenkilöstöä on ollut noin 3 (4) henkilötyövuoden verran. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 43,5 (43,4) vuotta ja työsuhteen keskimääräinen pituus 15,3 (15,4) vuotta. Ikäryhmät 40 49, ja vuotiaat edustavat kukin noin 27 % osuutta vakinaisesta henkilökunnasta. Työsuhteen pituuden osalta suurin ryhmä on 5 9 palvelusvuotta tehneet henkilöt, jotka edustavat 23 % koko henkilökunnasta. Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) -konserni Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on Kainuun Puhelinosuuskunta -konsernin emoyhtiö, kotipaikka Kajaani. Konserniin kuuluu osuuskunnan 70 % omistama Iscom Oy -tytäryhtiö, 66 % omistama Kaisanet Oy -tytäryhtiö, 100 % omistama Ebsolut Oy -tytäryhtiö sekä tämän 100 % omistama Vippet Solutions Oy -tytäryhtiö. KPO-konsernin liikevaihto oli noin 17,9 (19,1) milj. euroa ja liikealijäämä oli -0,2 (-0,7) milj. euroa. Konsernin tulosta heikentävät tytäryhtiöiden Iscom Oy:n ja Ebsolut Oy:n liiketappiot. Tilikauden ylijäämää konserniin kertyi noin 0,4 (0,2) milj. euroa. Tunnusluvut Emoyhtiön tunnuslukuja vuosittain Liikevaihto (1000 ) Liiketoiminnan tulos (1000 ) Yli-/alijäämä (1000 ) Investoinnit yhteensä (1000 ) Tase (1000 ) Omavaraisuusaste 78,4 % 82,2 % 91,2 % 91,0 % Nettovelkaantumisaste (gearing) -52,6 % -47,1 % -40,9 % -38,6 % Henkilöstö keskimäärin

6 Konsernin rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Ulkoinen rahoitustarve on hoidettu keskitetysti emoyhtiön kautta. Konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä sijoituksiin olivat 6,5 (7,1) milj. euroa Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 110 (125) vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi- ja projektihenkilöstöä on ollut noin 6 (5) henkilötyövuoden verran. Näkymät ja riskit uudessa liiketoimintakonseptissa Talouden elpymisen vauhti vaikuttaa vastaavalla tavalla myös liiketoimintaa jatkavan Kaisanet Oy:n liiketoimintaan. Elpymisen vauhti on ollut julkaistujen tietojen valossa yllättävänkin nopeaa, jolloin tulevaisuuteen voidaan katsoa realistisen positiivisesti. Kaisanet-ratkaisu vahvistaa uskoa selviytyä tulevaisuudessa sekä teknologiamurroksesta että suunniteltujen investointien menestyksekkäästä hoitamisesta. Kotiasiakasmarkkinoilla laajakaistapalvelu on katsottava peruspalveluksi, heikommassa taloudellisessa tilanteessa asiakas valitsee mahdollisimman edullisen palvelun. Vaikka kiinteän verkon laajakaista on aito laajakaista, mobiililaajakaistan etuna on edullinen hinnoittelu. Julkinen sektori Kainuussa ja Itä-Suomessa on merkittävässä asemassa kehityksen suunnan määräämisessä. Kuntien hankintaprosesseissa korostetaan yleensä pääasiassa hankintahinnan merkitystä, tällöin on vaarana osaoptimointi koko toimintaketjua ajatellen. Hankintahintaa voidaan saada alemmalle tasolle vain hankintavolyymeja kasvattamalla, tällöin toimittajaksi valikoituu aina vähintään valtakunnallinen, jatkossa globaali toimija. Toimintatrendin jatkuessa tähän suuntaan alueen omat palveluyritykset joutuvat vaikean tilanteen eteen ja jopa lopettamaan toimintansa. Aluetalouden näkökulmasta tämä on huono kehityssuunta. Myös yritysten ketjuuntuminen valtakunnallisten tai globaalien toimijoiden ketjuiksi muodostaa uudelle liiketoimintayhtiölle asiakkuuksien menetysriskin, hankintapäätökset siirtyvät pois alueelta ja hankinnat pois paikallistoimijan ulottuvilta. Kaisanet-konseptilla pystytään osin vastaamaan volyymiriskiin palvelutuotannossa, jotta pystyttäisiin tuottamaan palveluja kilpailukykyiseen hintaan. Kilpailukykyisen tuotannon ylläpitäminen edellyttää yhteistyötä kumppaniyritysten kanssa, mutta myös tarpeeksi suurta markkinaosuutta alueen IT- ja viestintäpalvelumarkkinassa. Uuden yhtiön toimintaan liittyvät suurimmat riskitekijät liittyvät henkilöstön onnistuneeseen sitouttamiseen uudessa organisaatiossa, yhtenäisen palveluprosessin aikaan saamiseen ja käyttöönottoon sekä myynnissä onnistumiseen. Jos yhteensovittaminen ei onnistu lähivuosien aikana, päällekkäistoiminnoista aiheutuvat kustannukset kasvavat ja tehokkuus huonontuu. Joustava ja tehokas toimintaprosessi vaatii modernin, liiketoimintaa tukevan ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Isoveli-kameravalvontapalveluissa sekä IsCom Oy:n etähallintapalveluissa taloustilanne on osittain vaikuttanut positiivisesti. Erityisesti valtakunnalliset asiakkaat etsivät kustannuksia säästäviä ratkaisuja, joita etähallintaan perustuvat palvelukonseptit tarjoavat. Myös tälle toimialalle tulleiden palvelutarjoajien määrä on kasvanut eli kilpailu kovenee. Mikäli kehittämistyöllä tytäryhtiöissä Iscom Oy:ssä ja Ebsolut Oy:ssä ei saavuteta riittäviä myynti- ja tulostavoitteita, voidaan emo-osuuskunnassa joutua kirjaamaan arvonalennuksia näihin osakeomistuksiin ja saamisiin. Kaisanet Oy:n strategisena linjauksena on Kainuun ja Ylä-Savon verkkoinfran kehittäminen vaiheittain kuitupohjaiseksi. Kuiturunkoverkon palveluita tullaan alueella jatkossakin tarvitsemaan mm. kuntien ja muiden operaattoreiden palveluverkkojen tarpeisiin. Mikäli toiminta-alueen väestö- ja yrityspohja voimakkaasti laskee, nopean kuituyhteyden rakentaminen kotiin tai yritykseen asti haja-asutusalueilla jää turhaksi investoinniksi. Investointiriskiä pienentää julkinen tuki Laajakaista kaikille v hankkeen kautta, yhteistyö kylätoimijoiden kanssa ja myös langattomien ratkaisujen (Wimax, 3G ja 4G) hyödyntäminen loppupään tilaajayhteydellä. Oman tuotekehityksen sisältämät riskit ovat merkittäviä johtuen pienistä volyymipotentiaaleista, erityisesti kilpaillulla peruspalvelun kotiasiakassektorilla. Riskejä pienentää Gridit Oy:ssä yhteistyössä kehitetty vapaan palveluvalinnan konsepti, tällöin Kaisanet Oy toimii valmiiden, maailman luokan palvelujen välittäjänä ja laskuttajana kotiasiakaskäyttäjille ja pienyrityksille. Liiketoiminnan laajentuessa internet- ja tieto- ja viestintäpalveluihin henkilöstön osaamisen ja henkilöiden jatkuvan kehittymisen ja sitoutumisen merkitys korostuu. Kaisanet-ratkaisu pienentää henkilöstöön liittyviä riskejä esim. osaamisessa, näitä riskejä voidaan pienentää myös yhteistyöllä lähiyhtiöiden ja kumppaniyritysten kanssa. Kehitystoiminta Kehitystoimintaan on panostettu Finnet-yhtiöiden yhteisessä kehittämistyössä sekä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä. KPO oli mukana kylien yhteistyössä Kainuun Nuotta ry:n hoitamassa Laajakaista hyödyksi -hankkeessa. KPO on tukemassa myös kuntien ja kuntayhtymän laajakaistahankkeen toteuttamista Kainuussa. KPO on pääomasijoittajana pohjoissuomalaisessa Ihmisten ja Ympäristön Hyvinvointi -rahastossa. Rahaston tarkoituksena on sijoittaa seed-vaiheen hyvinvointialan yrityksiin. Rahastoa hoitaa ja hallinnoi oululainen Fortel Oy ja toiminnallisesti keskeinen toimija on noin 20 toimijan muodostama Oulu Wellness Instituutti -säätiö. Kainuusta yhteistyösopimuksen piiriin kuuluu sotkamolainen Snowpolis Oy. Kainuun Pääomarahasto sulautui Itä-Suomen Rahasto Oy:öön, jossa Kainuun Puhelinosuuskunta on edelleen mukana pienellä osuudella. Finnetin hankkeista kestoltaan pisin on kahtena hankkeena etenevä Supermatrix. Tekesin tukemassa osahankkeessa on rahoittajana Finnet-yhtiöiden lisäksi laitevalmistajia. Supermatrix-liiketoimintahankkeen rahoittavat yksinomaan Finnet-yhtiöt. Riskinä molemmissa hankkeissa on time-to-market näkökulma, uudenlaisten palvelujen on suunniteltu olevan käytössä vasta vuoden 2015 vaiheilla. Riskiä pienentää se, että sitoutuminen hankkeisiin on vuodeksi kerrallaan. Tärkeä hanke on uuden sukupolven liiketoiminnan tukijärjestelmän suunnittelu, hankinta ja kehittäminen yhdessä Finnet-yhtiöiden kanssa. Kehitys- ja integrointityö tehdään Softera Oy:n toimesta. Keskeisenä kehityspiirteenä on internetin palvelumaailman hyödyntäminen, prosessien 6

7 automatisointi ja asiakkaan sähköisen asioinnin mahdollistaminen. Päätöksiä hankkeesta tehdään vuoden 2011 alkupuolella. Vuoden 2010 lokakuussa alkoi Kajaanin Datacenter-hankkeen esisuunnittelu. Hankkeen tavoitteena on saada Renforsin Rannan yritysalueelle maailman ekotehokkaimpiin kuuluva konesali-keskittymä, jonne ensimmäisten joukossa sijoittuisi vuonna 2012 CSC Tieteen Tietoteknikkakeskus Oy:n supertietokone. Esiselvityksessä ovat mukana UPM Oyj, CSC ja KPO sekä aluekehitysyhtiö Kainuun Etu Oy. Ympäristöasiat Kainuun Puhelinosuuskunnan ympäristöpolitiikan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten ja riskien tiedostaminen sekä ympäristölainsäädännön tunteminen ja noudattaminen. KPO kehittää liiketoimintaprosessejaan ympäristöä vähemmän kuluttavaan suuntaan. Painopistealueina ovat hankinnat, energian käyttö ja jätteiden hallinta. KPO:n kiinteistöjen ympäristökuormitusta on pyritty vähentämään lämmön talteenottojärjestelmillä, keskitetyillä vapaakiertoisilla vesijäähdytysjärjestelmillä sekä jätehuollon hallinnalla. Verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä muissa teknisissä ratkaisuissa huomioidaan monikäyttöisyys ja yhteiskäyttö. Myös muissa hankinnoissa otetaan huomioon materiaalien kestävyys ja pitkäikäisyys. Tietoliikenneyhteydet edistävät omalta osaltaan ympäristön suojelua vähentämällä ihmisten ja tavaroiden tarpeetonta siirtelyä paikasta toiseen. KPO on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmiinsä ja ympäristöön liittyvistä hankkeista sekä niiden vaikutuksista tiedotetaan avoimesti. Osuuskunnan hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 31. toukokuuta Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, mukaan lukien hallituksen jäsenten valinnat vuonna 2011 alkavalle toimikaudelle. Martti Huusko ja Antti Soininen valittiin yksimielisesti uudelleen toimikaudelle Hallituksen kokoonpano on vuonna 2010 ollut: - varatuomari Jorma Ipatti, puheenjohtaja - toimitusjohtaja Timo Leppänen, varapuheenjohtaja - toimitusjohtaja Paula Ala-Nojonen, jäsen - kauppaneuvos Esko Hakala, jäsen - päätoimittaja Martti Huusko, jäsen - hallituksen puheenjohtaja Antti Soininen, jäsen - kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, jäsen Toimitusjohtajana on toiminut Marja Karjalainen. Tilintarkastaja Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko. Osuuskunnan jäsenet Kainuun Puhelinosuuskunnassa oli vuoden 2010 lopussa (15630) osuutta. Osuuksien määrä laski tilikauden aikana 11 (18) kappaleella. Jäseniä osuuskunnassa on noin (12.300). Osuuksista on lankapuhelinkäytössä noin 34 % (39 %). Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kaisanet Oy aloitti toimintansa suunnitelmien mukaisesti Kajaanin Datacenter-hankkeeseen liittyen KPO on perustanut hallinnointi- ja operointiyhtiöksi Herman IT Oy:n. KPO on myös jättänyt Kainuun Ely-keskukselle Herman IT Oy:n lukuun investointitukihakemuksen, joka koskee konesalin sisäinfran rakentamista. Toteuttamispäätökset ovat esiselvitysten pohjalta tehtävissä maalis-huhtikuun aikana Konesalin toteuttamiseen haetaan toimialan osaavaa, resursseiltaan merkittävää kumppania. KPO on pyytänyt Laajakaista hankepäätösten siirtoa Kaisanet Oy:lle Kainuun maakunta-kuntayhtymän tekemien valintapäätösten osalta. Viestintävirasto lähetti asiaa koskevan kirjeen, jossa omalta osaltaan hyväksyi Kaisanet Oy:n hankkeiden toteuttajaksi, mutta edellytti Kainuun maakunnan suostumusta. Näkymät Suhdannetilanteen parantumisen jatkuminen on edelleen epävarmaa. Toimialalla on kuitenkin positiiviset näkymät koskien yritysten IT-ulkoistustarpeita ja -haluja, joiden ennustetaan kasvavan edelleen. Tietoliikenne tarjoaa edelleen sellaisia etähallittavuuteen liittyviä hyötypalveluita, joilla yritykset ja yhteisöt pystyvät vähentämään toiminnallisia kustannuksiaan. Yhdistymisen jälkeen alkuvuosi näytti lähtevän käyntiin yllättävän hitaasti johtuen osaksi kahden organisaation yhdistämisen aiheuttamista haasteista. Laajakaistan asiakasliittymien määrä on edelleen laskussa, mutta ei niin voimakkasti kuin 2010 lopussa. Toiminta tehostuu ja toiminnan laatu parantuu, kun uudistetut toimintatavat saadaan käyttöön koko organisaatiossa. Myös uusien Kaisanet-tuotteiden odotetaan uutuuksina menevän hyvin kaupaksi. Emo-osuuskunnan tulot koostuvat vuodesta 2011 lähtien pääosin liiketoimintaan liittyvien tilojen vuokratuloista sekä liiketoimintaan liittyvistä erilaisista rahoitustuotoista. Kaisanet Oy:n liikevaihtotavoite vuodelle 2011 noin 24,1 milj. euroa ja liiketulos noin 1,9 milj. euroa. Suunnitellut investoinnit ovat yhteensä lähes 9 milj. euroa. KPO-konsernin tulos muodostuu vuodesta 2011 alkaen toistaiseksi pääosin Kaisanet Oy:ssä. Ylijäämän käyttö Osuuskunnan tilikauden tuloslaskelma osoittaa ,09 euron ylijäämää. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tuloksesta siirretään ,00 euroa käyttörahastoon ja loput ,09 euroa edellisten tilikausien ylijäämään. 7

8 TULOSLASKELMA Emoyhtiö Konserni (euroa) LIIKEVAIHTO , , , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,82 Materiaalit ja palvelut , , , ,40 Henkilöstökulut , , , ,18 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,15 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,29 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,30 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ , , , ,74 Satunnaiset erät , ,36-114,98-183,73 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,01 Tilinpäätössiirrot , ,09 0,00 0,00 Tuloverot , , , ,76 Laskennallisest verot , ,55 Vähemmistön osuus , ,84 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,64 TASE-VASTAAVAA Emoyhtiö Konserni (euroa) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,59 Konserniliikearvo , ,02 Aineelliset hyödykkeet , , , ,54 Sijoitukset , , , ,19 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , , ,70 Pitkäaikaiset saamiset , , , ,76 Lyhytaikaiset saamiset , , , ,48 Rahoitusarvopaperit , , , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,55 8

9 TASE-VASTATTAVAA Emoyhtiö Konserni (euroa) OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , , , ,20 Vararahasto , , , ,32 Muut rahastot , , , ,11 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,70 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) , , , ,64 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,97 VÄHEMMISTÖOSUUS ,52 573,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,12 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,00 Pitkäaikainen , , , ,09 Lyhytaikainen , , , ,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,55 RAHOITUSLASKELMA Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeyli-/alijäämä Oikaisut liikeyli-/alijäämään Käyttöpääoman muutos Korot ja maksut Muut tuotot ja kulut Saadut osingot Saadut korot ja maksut Verot Jälkiverot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointi tytäryrityksiin + + Vähemmistöosuuden muutos Luovutustulot muista sijoituksista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) Rahoitusarvopaperit Liittymismaksurahastojen lisäys RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on Kainuun Puhelinosuuskunta konsernin emoyhtiö, kotipaikka Kajaani. Konserniin kuuluu osuuskunnan 70 % omistama Iscom Oy -tytäryhtiö, 66 % omistama Kaisanet Oy tytäryhtiö, 100 % omistama Ebsolut Oy tytäryhtiö sekä tämän 100 % omistama Vippet Solutions Oy tytäryhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty emoyhtiö ja tytäryhtiöt. Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on vähennetty. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneet konserniliikearvot poistetaan 5 vuodessa. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Konsernitilinpäätöksen laajuuden osalta todetaan, että omistusyhteisyritykset BMS Webweaver Oy ja Kainuun Taksivälitys Oy osakeyhtiöt on jätetty pois Kainuun Puhelinosuuskunta konsernista. Kaisanet Oy on jätetty pois konsernitilinpäätöksestä koska yhtiö on perustetttu tilikauden lopussa eikä yhtiöllä ole ollut liiketoimintaa tilikauden 2010 aikana. Kyseisillä yhtiöillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tuloksen eikä oman pääoman osalta. Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 3 10 vuotta 25 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 4 20 vuotta 5 vuotta 10

11 Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusarvopapereiden arvostus Rahoitusarvopaperit (korko- ja osakerahasto-osuudet) on arvostettu käypään arvoon, eli tilinpäätöshetken pörssikurssien mukaiseen markkinahintaan. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Emoyhtiön tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Tytäryhtiön tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi tai kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät tutkimus- ja tuotekehitysmenot on aktivoitu ja poistetaan vaikutusaikanaan. Pitkävaikutteiset menot Emoyhtiön kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät pitkävaikutteiset menot on aktivoitu ja poistetaan 5 tai 10 vuoden aikana. Tytäryhtiön kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät pitkävaikutteiset menot on aktivoitu ja poistetaan 4 vuoden aikana. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Välittömät verot Tilikaudelle kuuluvat välittömät tuloverot on jaksotettu ja kirjattu tuloslaskelmaan. Taseen vastattavaa erän, poistoeron, laskennallinen verovelka on esitetty konsernitaseessa ja liitetiedoissa. Laskennallisen verovelan muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Emoyhtiössä tilikaudella tehdyn verotarkastuksen seurauksena osuuskunnalle pantiin maksuun edellisille tilikausille kohdistuneita veroja ,31 euroa. Kyseiset verot on kirjattu tilikaudella edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliryhmää rasittaen. Liittymismaksut Emoyhtiön siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverollisina erinä alkaen ja kirjattu taseen liittymismaksurahastoihin. Kyseessä olevat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverottomina erinä saakka. 11

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihtoon sisältyvät liittymismaksut 3 009, , , ,06 2. Liiketoiminnan muut tuotot Perintäkorvaukset , , , ,91 Saadut tuet , ,45 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , , ,58 Hallintopalvelut , , ,21 0,00 Muut , , , ,88 Yhteensä , , , ,82 3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,79 Varaston muutos , , , ,70 Yhteensä , , , ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,31 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,40 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , , , ,78 Eläkevakuutusmaksut , , , ,32 Muut henkilöstökulut , , , ,88 Aktivoidut henkilöstökulut , , , ,80 Yhteensä , , , ,18 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , ,00 5. Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , , , ,44 Poistot konserniliikearvosta , ,71 Yhteensä , , , ,15 6. Liitetiedot tilintarkastajan palkkiosta Tilintarkastus , , , ,54 Tilintarkastuslain 1 :n 1 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot 5 880, , , ,00 Veroneuvonta , , , ,00 Muut palvelut , , , ,00 Yhteensä , , , ,54 7. Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot 4 241, , , ,00 Arvonnousut vaihtuvien vastaavien sijoituksista , , , ,08 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 4 910, ,12 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta , , , ,07 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,00 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista , , , ,23 Korkokulut saman konsernin yrityksille -11,12-11,75 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoituskulut muille -554, ,97-871, ,62 Yhteensä , , , ,30 8. Satunnaiset erät Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myyntivoitto 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut konserniavustukset , ,00 0,00 0,00 Muut satunnaiset erät -22,36-2,36-114,98-183,73 Yhteensä , ,36-114,98-183,73 9. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,09 0,00 0, Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä , , , ,61 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,37 Laskennallisen verovelan muutos , ,55 Yhteensä , , , ,21 12

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Taseen liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 11. Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Hankintameno ,00 0, , ,00 Lisäykset 0,00 0, , ,79 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0, , ,79 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0, , ,72 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,07 Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,37 Lisäykset , , , ,62 Vähennykset 0, ,85 0, ,85 Hankintameno , , , ,14 Kertyneet sumu-poistot , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,21 Liikearvo Hankintameno , , , ,81 Lisäykset 0,00 0,00 0, ,62 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,43 Kertyneet sumu-poistot , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,50 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,01 Lisäykset , , , ,41 Vähennykset , ,87 0,00 Hankintameno , , , ,42 Kertyneet sumu-poistot , , , ,61 Kirjanpitoarvo , , , ,81 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , , Konserniliikearvo Hankintameno ,00 0, , ,29 Lisäykset 0,00 0,00 0, ,28 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0, , ,57 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0, , ,55 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , , , ,74 Lisäykset , , , ,89 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,63 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,39 Lisäykset , , , ,37 Hankintameno , , , ,76 Kertyneet sumu-poistot , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,78 Lisäykset , , , ,58 Vähennykset , , , ,03 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumu-poistot , , , ,77 Kirjanpitoarvo , , , ,56 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,94 Lisäykset 136, ,20 136, ,20 Hankintameno , , , ,14 Kertyneet sumu-poistot , , , ,52 Kirjanpitoarvo , , , ,62 Keskeneräiset investoinnit Hankintameno , , , ,81 Lisäykset , , , ,92 Vähennykset 0,00 0, ,97 0,00 Hankintameno , , , ,73 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,54 13

14 14. Sijoitukset Osakkeet tytäryritys Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Lisäys , , ,00 0,00 Arvonalennus 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , ,00 0,00 Osakkeet omistusyhteysyritys Hankintameno , , , ,59 Lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,59 Osakkeet ja osuudet muut Hankintameno , , , ,10 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset -2,00 0,00-2,00 0,00 Arvonalennus , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,10 Muut sijoitukset Hankintameno , , , ,50 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,50 Sijoitukset yhteensä , , , ,19 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,70 Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,70 Saamiset 16. Pitkäaikaiset saamiset Muut lainasaamiset , ,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset saamiset , , , , , , , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,35 Muut saamiset 8 448, , , ,84 Siirtosaamiset , , , ,29 Saamiset yhteensä , , , ,48 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 0,00 0,00 Myyntisaamiset , ,82 0,00 0,00 Muut saamiset 0, ,11 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,31 0,00 0,00 Yhteensä , ,24 0,00 0, Rahoitusarvopaperit Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kapitalisaatiosopimus 0,00 0,00 0,00 0,00 Korko- ja osakerahasto-osuudet , , , , , , , ,99 Konserniyritykset Emoyhtiön omistusosuus Konsernin omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos Tytäryhtiöt Iscom Oy 70 % , ,14 Kaisanet Oy 66 % 4 000,00 - Ebsolut Oy 100 % , ,87 Vippet Solutions Oy 100 % 5 416, ,93 Omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos BMS Webweaver Oy (2009 tilinp.) 21,05 % ,41 756,53 Kainuun Taksivälitys Oy (2009 tilinp.) 21,70 % , , Oma pääoma Osuuspääoma , , , ,54 Vähennys -370,04-605,52-370,04-605,52 Osuuspääoma , , , ,02 Vararahasto , , , ,50 Lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Vararahasto , , , ,50 Liittymismaksurahastot , , , ,34 Lisäys , , , ,96 Liittymismaksurahastot , , , ,30 Käyttörahastot , , , ,81 Lisäys , , , ,00 Käyttörahastot , , , ,81 14

15 Edellisten tilik. ylijäämä , , , ,18 Siirto vararahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto käyttörahastoon , , , ,00 Ylijäämä edelliseltä tilikaudelta , , , ,68 Edellisen tilikauden virheen oikaisu ,80 0, , ,16 Edellisten tilik. ylijäämä , , , ,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,64 Oma pääoma yhteensä , , , ,97 Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , , , ,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,64 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,45 Yhteensä , , , , Tilinpäätössiirtojen kertymä TP-siirtojen kertymä koostuu poistoerosta , ,12 0,00 0,00 Kertymään siirtyvä verovelka , , Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Eläkelainat 9 869, , , ,40 Muut pitkäaikaiset velat , , , ,69 Yhteensä , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta / vuosilyhennys 0,00 0,00 0, ,00 Eläkelainat / vuosilyhennys 742,87 798,78 742,87 798,78 Saadut ennakot 7 212,30 0, ,30 0,00 Ostovelat , , , ,13 Muut velat , , , ,45 Siirtovelat , , , ,97 Yhteensä , , , ,33 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostovelat , ,48 0,00 0,00 Muut velat , ,10 0,00 0,00 Siirtovelat 0, ,48 0,00 0,00 Yhteensä , ,06 0,00 0,00 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , , , ,36 Verot , , , ,50 Korot 237,45 170,22 237,45 253,98 Muut , , , ,13 Yhteensä , , , ,97 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0, ,00 Annetut yrityskiinnitykset 0,00 0, , ,00 Emoyhtiön kiinteistö- ja yrityskiinnitykset ovat yhtiön omassa hallussa Velat, joiden vakuudeksi annettu vastasitoumuksia Eläkelainat , , , ,18 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,18 Annetut takaus- ja vastatakaussitoumukset Takaussitoumukset Osuuskunnan omiin velkoihin , , , ,76 Muiden puolesta 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,76 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 956,12 465, ,12 465,49 Myöhemmin maksettavat 739, ,89 739, ,89 Yhteensä 3 695, , , ,38 Muut sitoumukset Omapääomaehtoinen rahoitussitoumus Kainuun Pääomarahasto Oy:lle 0, ,00 0, ,00 Vuokravakuus ,00 Saadut takaukset ja vastuusitoumukset Saadut takaukset 0,00 720,00 0,00 720,00 15

16 Kaisanet kick-off hyvää ruokaa ja juomaa. Iltaan kuului virallisia puheita sekä

17 Kainuun Puhellinosuuskunnan ja Iisalmen Puhelimen henkilökunta ja hallinto kokoontuivat juhlimaan yhdistymistä ja uutta Kaisanet-nimeä Olvihalliin Iisalmeen marraskuussa. Illan lopuksi pistettiin jalalla koreasti paikallisen MadStick Bandin tahdissa. 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa 21. päivänä maaliskuuta 2011 Jorma Ipatti puheenjohtaja Paula Ala-Nojonen Esko Hakala Martti Huusko Timo Leppänen Antti Soininen Erkki Vähämaa Marja Karjalainen toimitusjohtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kajaanissa 1. huhtikuuta 2011 Ernst & Young Oy Eero Huusko KHT 18

19 TILINTARKASTUS- KERTOMUS Kainuun Puhelinosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kainuun Puhelinosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavaila tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kajaanissa 1. huhtikuuta 2011 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Eero Huusko KHT 19

20 Kainuun Puhelinosuuskunta, Pohjolankatu 20, Kajaani Puhelin (08) 61771, Faksi (08) , 20

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Valoisin mielin tulevaisuuteen

Valoisin mielin tulevaisuuteen V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 Valoisin mielin tulevaisuuteen Osuuskunnan 111. toimintavuotta voidaan pitää torjuntavoittona. Vaikka vuosi oli syvän taantuman aikaa,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot