Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj vpj pj I vpj II vpj III vpj Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen Ilpo Leppänen Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen Markku Toikkanen Juha Urpilainen* Marja Lehtonen* (-) (-) (-) Henkilökohtaiset varajäsenet Kari Eskola Anita Urpilainen klo Tapio Pekkarinen Riitta Voutila Marko Kinnunen Leena Viinikainen Virpi Piispanen 267 klo * esteellisiä ja poissa kokouksesta klo sekä klo () () () () () kunnanjohtaja, esittelijä sivistystoimen päällikkö, vt. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kirsi Alonen-Kinnunen Kuultavana 263 klo , 267 klo , Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Marjatta Koivukoski ja Ilkka Leppänen tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Mikko Ihanti Tarkastusaika Marjatta Koivukoski Kalevi Kinnunen Marja Lehtonen Kirsi Alonen-Kinnunen Ilkka Leppänen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus Sivistystoimen päällikkö, vt. hallintojohtaja Marja Lehtonen

2 SOPIMUS LAAJAKAISTAYHTEYDESTÄ KINNULAN KUNNAN JA LAAJA- KAISTAAN OIKEUTETTUJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHAL- TIJOIDEN KESKEN Esityslistan liite 1 Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan ( 7) päättänyt, että alkaen jokaiselle kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenelle sekä lautakuntien/jaoksien puheenjohtajille ja kunnan hallintosäännössä mainituille kunnan johtoryhmän viranhaltijoille sekä ylilääkärille myönnettyä laajakaistayhteyden nopeutta nostetaan 4 100Mb/s saatavuudesta riippuen virka- ja luottamustehtävien hoitamista varten. Kinnulan kunta on myöhemmin päättänyt rakentaa kunnallisen laajakaistayhteyden mahdollisimman monelle kinnulalaiselle hintaan 995 /liittymä. Tämän vuoksi on tarkoituksen mukaista, että niiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa, jotka eivät tässä vaiheessa halua ostaa omaksi laajakaistaliittymää, solmitaan sopimus/velkakirja siksi ajaksi, jonka he ovat luottamushenkilönä tai viranhaltijana Kinnulan kunnassa. päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sopimuksen laajakaistaliittymän hankkimisesta luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

3 LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE Esityslistan liite 2. Ympäristöpäällikkö Seppo Lappalainen on Kinnulan kuntaan saapuneessa kirjelmässään pyytänyt lausuntoa ja budjetointia varten ympäristötoimen yhteisen talousarvion vuodelle Lausuntoa pyydetään mennessä. pitää pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen talousarvioesitystä vuodelle 2013 Kinnulan kunnan osalta ylimitoitettuna ja kustannusvaikutuksiltaan liian suurilta. Tämän lisäksi Kinnulan kunnan hallitus pyytää Seppo Lappalaisen seuraavaan Kinnulan kunnanhallitukseen neuvottelemaan asiasta. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

4 KIINTEISTÖKAUPPA KINNULAN KUNNAN JA SEPPO JA ERKKI MUHOSEN VÄLILLÄ Esityslistan liite 3 Kinnulan kunta on ostamassa Seppo ja Erkki Muhoselta Kiinteistö Oy Kinnuskeskuksen osakkeet ja , jotka oikeuttavat 141 neliöisen liiketilan hallintaan osoitteessa Keskustie 46, Kinnula. Osakkeiden kokonaishinta on euroa päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta ostaa Seppo ja Erkki Muhoselta 141 m2 kokoisen liikehuoneiston osakekannan osoitteessa Keskustie 64, Kinnula. Liikehuoneiston kauppahinta on euroa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

5 KIINTEISTÖKAUPPA KINNULAN KUNNAN JA HSE MUHONEN OY:N VÄ- LILLÄ Esityslistan liite 4 Kinnulan kunta on myymässä Asunto Oy Kinnulan Korsut (Y-tunnus ) koko osakekannan. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kahta asuinrivitaloa, kylmävarastoa sekä kiinteistöä palvelevia sähkö-, vesi- ja viemäri- ja lämpöliittymiä. Asunto Oy Kinnulan Korsut omistaa tilan Kinnulan Korsut Kiinteistön osoite on Viljatie 6, Kinnula. Osakekaupan kokonaishinta on euroa. Kinnulan kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mukaisen kauppakirjan, jolla Kinnulan kunta myy Asunto Oy Kinnulan Korsut koko osakekannan HSE Muhonen Oy:lle hintaan euroa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen,

6 POIKKEUSLUPAHAKEMUS TAPANI TOIKKANEN Esityslistan liite 5 Tapani Toikkanen hakee poikkeuslupaa muuttaa loma-asunto kokoajan asunnoksi. Asunto sijaitsee osoitteessa Häähkäniementie 100, Muhola. Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Kinnula 256 Kylä: 402, Saari Tila: Alonen RN:o: Kaavallinen tilanne: rantayleiskaava Rakennuspaikan käyttötarkoitus: RA-loma-asuntoalue Rakennushanke ja kerrosala: Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi Rakennuspaikan pinta-ala: 8232 m 2 Hakemuksessa esitetyt perustelut, lisätiedot ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: Loma-asunto muutetaan kokoajan asunnoksi. Rakennuspaikalla on kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä. Rakennusrajoitus, josta poikkeusta haetaan: Loma-asunto paikka muutetaan vakituiseksi asuinpaikaksi. Naapurien kuuleminen, lausunnot ja asian käsittely: Hakemuksen johdosta rajanaapurit on kuultu kunnan toimesta, hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Päätösesityksen perustelut: Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee rantayleiskaavaalueella loma-asuntoalueella. Loma-asunnon rakennuspaikka soveltuu vakituiseen asumiseen. Edellä mainituin perusteluin hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

7 Sovelletut säännökset: MRL MRL 172 Voimassaolo ja jatkotoimet Kunnanhallituksen päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Rakennuslupa on haettava vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallituksen päätökseen liitetään valitusosoitus. Jakelu ja suoritemaksu Kunnanhallituksen päätös lähetetään viipymättä tiedoksi Keski- Suomen ELY -keskukselle ja hakijalle (julkipanon jälkeen). Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 110 euroa. Suoritemaksun lisäksi peritään poikkeamishakemuksesta aiheutuneet ilmoitus-, kopioja postituskulut. Lasku lähetetään erikseen. Asiaa on valmistellut rakennustarkastaja Petri Syrjä. päättää myöntää Tapani Toikkaselle poikkeusluvan muuttaa osoitteessa Häähkäniementie 100, Muhola oleva lomaasunto kokoajan asunnoksi. Päätöksen perustelut ovat seuraavat: Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee rantayleiskaavaalueella loma-asuntoalueella. Loma-asunnon rakennuspaikka soveltuu vakituiseen asumiseen. Edellä mainituin perusteluin hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Sovelletut säännökset: MRL MRL 172 Lisäksi kunnanhallitus päättää että, kunnanhallituksen päätös annetaan

8 julkipanon jälkeen. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Rakennuslupa on haettava vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallituksen päätökseen liitetään valitusosoitus. Jakelu ja suoritemaksu Kunnanhallituksen päätös lähetetään viipymättä tiedoksi Keski- Suomen ELY -keskukselle ja hakijalle (julkipanon jälkeen). Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 110 euroa. Suoritemaksun lisäksi peritään poikkeamishakemuksesta aiheutuneet ilmoitus-, kopioja postituskulut. Lasku lähetetään erikseen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

9 PERUSTURVAN MENOKEHITYKSEN RAPORTOINTI Esityslistan liite 6 on kokouksessaan päättänyt, että jokaisessa kunnanhallituksessa vuoden loppuun asti raportoidaan perusturvan menokehityksestä. Edelleen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että perusturvan menokehitys raportoidaan kunnanhallitukselle kustannuspaikoittain loppuvuoden kokouksiin. Sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen selvittää kokouksessa perusturvan talouden tämän hetkistä toteumaa. päättää merkitä asian tiedoksi. Kirsi Alonen-Kinnunen oli kunnanhallituksen kuultavana klo hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

10 KINNULAN KUNNAN KESKUSTIEN, JÄÄJOENTIEN JA SILKKIPERÄNIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄ- VILLE ASETTAMINEN Esityslistan liite 7 Kaavaprosessi: Päätös Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatimisesta Kh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kaavaluonnos käsiteltiin hallituksessa ja hallitus päätti asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Asemakaavan muutos- ja laajennus on ollut luonnoksena nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydettiin kommentit Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Viranomaisista kommentin jättivät Keski-Suomen museo ja Keski- Suomen pelastuslaitos. Keski-Suomen museo kommentin tiivistelmä: tiealueita muutettaessa tulee selvittää muutostöiden mahdolliset vaikutukset Kinnulan kirkonkylän Keskustien varrella oleviin maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin (Kinnulan kirkko ja Warvikon matkustajakoti). Tiehankkeilla ei tule heikentää näiden maakuntakaavalla vaalittaviksi ympäristöiksi määriteltyjen kohteiden maakunnallista maisemallista tai kulttuuriympäristöllistä arvoa kirkonkylän taajamakuvassa. Vastine: Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoitus on muuttaa tiealueiden hallinnollinen luokitus niin, että teiden ylläpito ja hallinnointi siirtyy Kinnulan kunnalle. Hankkeeseen liittyy myös vuonna 2009 Destia Oy:n ja Tiehallinnon laatimat suunnitelmat teiden parantamisesta. Parantamistoimenpiteet koskevat kuitenkin vain Silkkiperäntietä. Jääjoentien ja Keskustien alueilla suoritetaan ainoastaan hallinnollinen muutos, joten se ei tule vaarantamaan Keski-Suomen museon kommentissa mainittujen kohteiden maakunnallista maisemallista tai kulttuuriympäristöllistä arvoa kirkonkylän taajamakuvassa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen sähköpostitse jättä-

11 mässä kommentissa todetaan, että asemakaavamuutoksesta ei ole lausuttavaa. Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana jätettiin yksi mielipide. Marketta Paalanen toteaa mielipiteessään mm. seuraavaa: (mielipiteen tiivistelmä): Esimerkiksi välillä Bitti- tori- Osuuspankin talo liikenne ja väylät toivottavasti selkiytyvät. Nyt jalkakäytävä on kahden ajoväylän välissä ja jalankulkijoille ja varsinkin pyöräileville lapsille paikka on vaarallinen, koska autoja tulee monelta suunnalta, jopa jalkakäytävää pitkin.... Jalkakäytävän (Mäkelän tontin kohdalla) reuna on korkeammalla kuin kivijalan yläreuna, väliin ei mahdu tekemään salaojaa tai muuta rakennuksen kunnossa pitämiseksi. Mäkelän (eli Varvikon) tontilla on erotettu ja tietojeni mukaan varastettu melko suuri näkemäalue, joka lähtee viistosti talon nurkalla. Ehkä siihen on ollut tarvetta aikanaan. Kaupungissa ei ole tainnut vastaavia leikkauksia nähdä. Pienempi kulman erotus ja pensasaidan lyhyenä pitäminen voisivat riittää. esitän, että jalkakäytävää siirretään 1,5-2 metriä talon seinästä poispäin. Samoin esitän, että näkemäaluetta pienennetään niin, että raja myötäilee aluksi jalkakäytävää muutaman metrin ja leikkaa sitten hiukan nykyistä jyrkemmän kulman. Pensasaita jätettäisiin riittävän matalaksi. Vastine: Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoitus on muuttaa tiealueiden hallinnollinen luokitus niin, että Keskustien, Jääjoentien välillä Keskustie-Kivijärventie ja Silkkiperäntie n 3,08 km:n matkalta teiden ylläpito ja hallinnointi siirtyy Kinnulan kunnalle. Hankkeeseen liittyy myös Destia Oy:n ja Tiehallinnon vuonna 2009 laatimat suunnitelmat teiden parantamisesta. Parantamistoimenpiteet koskevat kuitenkin vain Silkkiperän tien alueita. Jääjoentien ja Keskustien alueilla suoritetaan ainoastaan hallinnollinen muutos. Tässä kaavahankkeessa ei ole mahdollista puuttua mielipiteessä esitettyihin epäkohtiin, mutta kaavahanke mahdollistaa jatkossa kunnan päättämään toimenpiteistä, joilla voidaan parantaa katualueiden toimivuutta. Vaarallisille tai liikenteellisesti huonosti toimiville katuosuuksille kunta voi laatia katusuunnitelmat ja niiden avulla parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Mahdollisesti myöhemmin laadittavissa asemakaavamuutoksissa on mahdollista asemakaavaa tarkistaa niin, että tarpeettoman leveistä katualuevarauksista osa liitetään viereisiin tontteihin. Asemakaavamuutos ja -laajennus noudattavat Keski-Suomen Destia

12 Oy:n ja Tiehallinnon (nyk. ELY-keskus) vuonna 2009 laatimien tie suunnitelmien sekä Saarijärven maanmittaustoimiston vireillä olevan tietoimituksen aluerajauksia. Tietoimituksen maastotyöt on tehty kesän 2012 aikana ja Silkkiperäntien parantaminen paaluvälillä on jo toteutettu. Kaavaluonnosta on täydennetty laatimisvaiheen kuulemisen jälkeen jatkamalla Silkkiperäntien katualuevarausta noin 1.2 kilometriä Silkkiperälle päin. Luonnosvaiheessa pohjakartan puuttumisen takia tätä katuosuutta ei voitu kaavapiirroksessa esittää. Nähtävillä olleessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavahankkeen laajuus esitettiin kuitenkin kokonaisuudessaan. Äänekartta Oy on laatinut pohjakartan puuttuvilta osin ja kartta on hyväksytty Maanmittauslaitoksella Jääjoen paikallistien nimi välillä Keskustie-Kivijärventie on muutettu Kirkkotie nimiseksi kaduksi, koska Jääjoentie jatkuu samannimisenä kiertoliittymän jälkeen pohjoiseen. Tieosuuksien välissä on kiertoliittymän lisäksi pätkä Kivijärventietä. Samannimisistä teistä voi aiheutua sekaannuksia esim. palo- ja pelastustoimen hälytystilanteissa. Kaavan sisältö: Kaavaehdotus on valmistunut päiväyksellä Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Keskustien, Jääjoentien (välillä Keskustie-Kivijärventie) sekä Silkkiperäntien asemakaavan mukaisia maantiealueita, jotka asemakaavamuutoksella muutetaan katualueiksi. Asemakaavan laajennuksella asemakaavoitetaan nykyisen asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa Silkkiperäntien paikallistietä kaduksi noin kahden kilometrin matkalta. Silkkiperäntietä muutetaan kaduksi yhteensä noin 3,08 kilometrin matkalta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu ha katualuetta sekä 0,7311 ha maatien aluetta. Jääjoentien katunimi muutetaan Kirkkotie nimeksi. Ehdotusaineiston nähtäville asettaminen kuulutetaan Kotiseudun Sanomissa ja kunnan ilmoitus-taululla sekä kunnan internet-sivuilla. Asiaa on valmistellut rakennustarkastaja Petri Syrjä. Kinnulan kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä viranomaisten kommentteihin sekä mielipiteeseen laaditut vastineet sekä kaavakartalle valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehdyt täydennykset ja korjaukset 2. asettaa Kinnulan kunnan Keskustien, Jääjoentien ja Silkkipe-

13 räntien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotuksena yleisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen

14 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 49 vt. hallintojohtaja päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Raimo Pekkarinen jääväsi itsensä vt. hallintojohtajan viranhaltijapäätöksen 81 ajaksi.

15 MUUT ASIAT Liite 9 päättää hakea Keski-Suomen ELY-keskukselta investointiavustusta Saarenkylän Lossivuoren, Salonpään, Kivikkoniementien ja Muholan Mäentauksen alueen vesihuolto/valokuituhankeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta Kinnulan kunta hakee ELY-keskukselta 45 % eli euron avustusta. on kokouksessaan päättänyt perustaa hankkeelle rakentamistoimikunnan, jonka tehtävänä on hankkeen toteuttaminen vuoden 2012 aikana. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan tiedoksianto: hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anitta Hakkarainen kertoi, että asianajotoimiston mukaan Milla Kinnunen on kieltäytynyt neuvotteluista. Kinnulan kunnalla on asianajotoimiston mukaan vaihtoehtona joko nostaa Milla Kinnuselle maksettavaa korvaussummaa tai viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. nä tiedoksiannon aikana toimi Kirsi Alonen- Kinnunen. Kunnanjohtaja Juha Urpilainen ja vt. hallintojohtaja Marja Lehtonen jääväsivät itsensä tiedoksiannon ajaksi. (Poissa klo ) Kokouksessa käytiin keskustelua sisäisestä tarkastuksesta. päätti yksimielisesti, että asia on valmisteltu kunnanhallituksen päätettäväksi. (Juha Urpilainen ja Marja Lehtonen esteellisinä poissa kokouksesta klo ).nä toimi Kirsi Alonen-Kinnunen Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidetään klo

16 RAUNO KINNUSEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN TEKE- MÄÄN PÄÄTÖKSEEN , Esityslistan liite 8. Rauno Kinnunen vaatii oikaisua ja päätöksen kumoamista kunnanhallituksen ( 250) tekemään päätökseen liitteessä 8 esitetyin perustein (kohdat 1 10). Kunnanhallituksen päätös koskee kunnan lausuntoa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen liittyen sisäisen tarkastuksen tekemiseen. Asian käsittely tapahtuu kokoukseen tämän pykälän ajaksi valitun puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanjohtaja Juha Urpilainen, vt. hallintojohtaja Marja Lehtonen, vpj Anitta Hakkarainen, Raimo Pekkarinen, Mikko Ihanti ja Jonna Leppänen poistuivat esteellisinä klo kokouksesta nä tässä asiassa toimi sosiaalijohtaja Kirsi Alonen- Kinnunen alkaen klo Kokouksen puheenjohtajan selostus: Marjatta Koivukoski avasi kunnanhallituksen vanhimpana jäsenenä pykälän. Ilkka Leppänen esitti Kalevi Kinnusta puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi, Marjatta Koivukoski kannatti esitystä ja Kalevi Kinnunen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. tutustui Rauno Kinnusen tekemään oikaisuvaatimukseen. Kalevi Kinnusen esitti, että oikaisuvaatimus on aiheeton, koska oikaisuvaatimuksen kohdissa 3-11 on uudistettu jo aikaisemmassa oikaisuvaatimuksessa olleet asiat, eikä oikaisuvaatimusta voi uudistaa. Em. seikoista johtuen oikaisuvaatimus on aiheeton. hyväksyi yksimielisesti Kalevi Kinnusen esityksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot