Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti"

Transkriptio

1 vuosikertomus

2 SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19

3 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA TIETOLIIKENNEYHTEISTYÖTÄ Finnet-ryhmän muodostavat 35 itsenäistä puhelinyhtiötä eri puolella Suomea sekä Finnet Oy ja Finnet-liitto. Finnetin päämarkkina-alue on Suomi, missä se työllistää noin henkilöä. Finnet-ryhmän talous pysyi vakaana vuoden aikana. Yhteenlaskettu liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla ollen 1,04 miljardia euroa. MONIPUOLISET PALVELUT Finnet-yhtiöt ovat rakentaneet yhdessä valtakunnallisen mobiili-ja runkoverkon, keskittäneet hankintoja ja koordinoineet toimintaa niin, että ne pystyvät tarjoamaan modernit mobiili- ja internetpalvelut kilpailukykyiseen hintaan. Verkostoitumisen ansiosta Finnet voi hyödyntää sekä valtakunnallista että paikallista asiantuntemustaan. KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Finnet-ryhmän toiminta on suunnattu kestävän kehityksen tielle. Puhelinyhtiöt kantavat vastuuta yhteiskunnallisista asioista ja pitävät huolta lähiyhteisöjensä hyvinvoinnista. Samoja arvoja ja periaatteita on noudatettu valtakunnallisessa toiminnassa. 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kehitämme toimintaamme vahvalla paikallistuntemuksella Vuosi oli Lohjan Puhelin Oy:n 93. toimintavuosi. Sille oli tunnusomaista teleliiketoiminnassa jatkuva kova kilpailu ja laajakaistaliittymien kasvu. Muutokset ja mullistukset teleliikenteessä jatkuivat koko vuoden. Asiakkaita siirtyi yhä enemmän laajakaistan ja mobiilin käyttäjiksi, mikä näkyi perinteisten lankaliittymien voimakkaana vähenemisenä. Lohjan Puhelin Oy saavutti toiminnallisesti tyydyttävän tuloksen ja kiinteiden liittymien osalta tapahtui edelleen lisäystä. Kasvuun vaikuttivat eniten laajakaistaliittymien ja kaapelitelevisioliittymien lisääntyminen. Yhtiö sai säilytettyä kannattavuutensa erittäin tiukassa kilpailutilanteessa. Yhtiön liikevoitto oli 1,6 milj. (v. 1,0) ja liikevoittoprosentti 12,5 % (7,1 %). Liiketoiminnallisesti merkittävä muutos oli luetteloliiketoimintojen myynti Fonecta Oyj:lle ja oman toiminnan keskittäminen paikalliseen palveluun. Lohjan Puhelin Oy hankki omistukseensa Hiisivisio Oy:n koko osakekannan ja osti myös Lohjan Viestihuolto Oy:n koko liiketoiminnan. Hiisivision kaapelitelevisioverkon saneeraus kokonaan digitaaliseksi aloitettiin. Vuoden loppuun mennessä digitaalilähetykset toteutettiin Nummelan alueelle. Lohjan Puhelin Oy:llä on asiakaspalvelupiste Lohjalla sekä dna+ myymälät Lohjalla, Nummelassa sekä Iso Omena -kauppakeskuksessa Espoossa. Olemme keskittäneet sekä kuluttaja- että yritysmyynnin saman katon alle Suurlohjankatu 14:ään helpottamaan asiakkaidemme asiointia. Keskeisimpiä investointitoimintoja ja hankkeita olivat edelleen moottoritien rakentamisen aiheuttamat lisätyöt sekä uuden toimitalon rakennushanke, jota valmisteltiin vuoden aikana. Varsinaiset toimitalon rakennustyöt aloitettiin Asemanrinteessä marraskuussa. Vuoden aikana aloitettuja teknisiä IT-koulutuskokonaisuuksia jatkettiin vuoden aikana, ja koko henkilökunnalle suunnattuja ATK- ja englannin kielen koulutuskokonaisuuksia toteutettiin ulkopuolisia kouluttajia käyttäen. Valtakunnallisen ja paikallisen kilpailun seurauksena matkapuhelimien käyttömaksut laskivat edelleen ja laajakaistaliittymien kustannukset putosivat lähes 40 %. Kiinteästä televerkosta soitetut puhelumäärät jatkoivat laskuaan samalla kun mobiilipuheluiden osuus jatkoi tasaista kasvuaan. Lohjan Puhelin Oy:ssä dnaliittymien markkinaosuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Valtakunnallisesti suoritettiin koko Finnetryhmän toimintojen uudelleenorganisointi, ja samalla mobiililiiketoiminnot sekä kiinteän verkon liiketoiminnot eriytettiin erillisiin yhtiöihin. Toimiala elää edelleen muutosten kourissa. Alkaneen vuoden aikana lankaverkosta soitetut puhelut tulevat siirtymään ITpohjaisiksi VoIP-puheluiksi tuoden teknisesti ja kaupallisesti uusia haasteita. Kilpailu telealalla tulee jatkumaan ja vaatii harkittuja toimenpiteitä kannattavuuden säilyttämiseksi. Myös monia uusia teknisiä ratkaisuja on näköpiirissä. Kiitän omalta osaltani yrityksen asiantuntevaa hallintoa ja henkilöstöä saavutetusta tuloksesta ja panoksesta yrityksen kehittämisessä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa asiakkaillemme ja omistajillemme hyvästä yhteistyöstä sekä luottamuksesta. Jyrki Välkkynen, toimitusjohtaja 4

5 HALLINTO HALLINTONEUVOSTO Puheenjohtaja Räsänen Pekka, talousjohtaja Varapuheenjohtaja Peltomaa Ritva, toimitusjohtaja Jäsenet Ahlskog John, toimitusjohtaja Heinonen Marja-Leena, toimitusjohtaja Honkanen Raimo, talousjohtaja Härmä Antero, maanviljelijä Johansson Veli, toimitusjohtaja Kaikkonen Arto, toimitusjohtaja Kasurinen Kari, eversti Lantto Reijo, toimitusjohtaja Piekka Heikki, maanviljelijä Puomila Jaakko, toimitusjohtaja Pöhö Juhani, tehtaanjohtaja Siltasaari Reijo, rehtori Varis Lippo, poliisipäällikkö Vikholm Kari, henkilökunnan edustaja HALLITUS Puheenjohtaja Johansson Thor, toimitusjohtaja Varapuheenjohtaja Sevón Pentti, toimitusjohtaja Jäsenet Hietanen Mikko, talousjohtaja Haapasalo Seppo, hallintojohtaja Leijamaa Juhani, toimitusjohtaja Mustila Simo, talousjohtaja Hallituksen sihteeri, toimitusjohtaja Välkkynen Jyrki, insinööri TILINTARKASTAJAT Tilintarkastajina toimivat toimitusjohtaja Veikko Salminen (HTM) ja isännöitsijä Paul Packalén (HTM) Valvontatarkastajana hallituksen nimityksellä toimi kauppatieteiden maisteri Jorma Anttila (KTM, KHT) 5

6 HALLINNON TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Lohjan Puhelin Oy -konsernin vuoden tulos oli kilpailun sävyttämä ja budjetoitua pienempi. Emoyhtiön liikevaihto laski 5,7 % ja kertaluontoisista eristä puhdistettu tulos jäi odotettua pienemmäksi. Lankapuhelinliittymien määrän väheneminen jatkui hieman odotettua voimakkaammin ja dna-matkapuhelinliittymien määrän kasvu myötäili markkinoiden yleistä kehitystä kasvaen 3 4 %. Luetteloliiketoiminta ja numeropalveluliiketoiminta myytiin Fonecta Oyj:lle. RAKENNE Hiisivisio Oy:stä tuli Lohjan Puhelin Oy:n 100 % tytäryhtiö allekirjoitetulla kauppakirjalla. Lisäksi Lohjan Viestihuolto Oy:n liiketoiminta siirtyi kokonaisuudessaan Lohjan Puhelin Oy omistukseen LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN Laajakaista- ja internetpalvelujen kasvu jatkui edelleen Lohjan Puhelin Oy:n toiminta-alueella. Laajakaistaliittymiä toimitettiin kuluneen vuoden aikana oman perinteisen toimialueen lisäksi myös Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan alueille. Perinteisten puhelinliittymien määrän väheneminen jatkui ennakoitua voimakkaammin. Vuoden lopussa lankaliittymiä oli kpl. Lankaliittymäasiakkaille markkinoitiin voimakkaasti Finnet Kotisopimuksia, jotka tarjoavat asiakkaillemme edelleen edulliset lähi-, kauko- ja ulkomaanpuhelut. Laajakaistaliittymien määrä oli vuoden lopussa kpl ja kaapelitelevisioliittymien kpl. Verkoston rakennus- ja saneeraustöitä tehtiin edellisten vuosien tapaan. Merkittävimpiä kohteita olivat VT1:n ja KT25:n aiheuttamat kaapelireittien siirto- ja muutostyöt. Vaikeista maantieteellisesti laajoista kohteista huolimatta rakennuttaminen onnistui suunnitellussa aikataulussa. Hiisivisio Oy:n kaapeliverkossa Nummelassa saatettiin loppuun verkon saneeraus digitaaliseksi, minkä jälkeen asiakkaille pystyttiin tarjoamaan samat lisäpalvelut kuin Lohjan kaapelitelevisioverkon alueella. Vihdin keskustan alueella vuoden aikana saatiin verkon saneerauksesta toteutettua noin kolmasosa. 6

7 TOIMINNAN KEHITTYMISTÄ KOSKEVAT KESKEISET SEIKAT Konsernin liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa vuonna ). Liikevaihdon laskuun ovat eniten vaikuttaneet laajakaistaliittymien hintaeroosio ja luetteloliiketoimintojen myynti. Konsernin liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,0) ja liikevoittoprosentti 11,7 (7,0). Vuonna kertaluontoiset erät nostivat liikevoittoa merkittävästi. Investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 2,6 milj. euroa ja toimitalorakennusinvestointeja vuodelle oli 0,5 milj. euroa. Teleliiketoiminta edellyttää merkittävää panostusta tuotekehitykseen. Koska resurssit ovat kovenevassa kilpailussa niukat, teleyritykset ovat perinteisesti tehneet tällä saralla yhteistyötä. KOKOUKSET Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa hallintoneuvoston jäsenyydestä olivat erovuorossa Veli Johansson, Arto Kaikkonen, Jyri Mela, Tapani Mikola ja Lippo Varis. Uudelleen valittiin Veli Johansson, Arto Kaikkonen, Lippo Varis ja uusina jäseninä Raimo Honkanen sekä Reijo Lantto. Tilintarkastajiksi valittiin Paul Packálen, HTM ja Veikko Salminen, HTM. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 5 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,6 milj. euroa. Koska osakkeenomistaja lähes poikkeuksetta omistaa ainakin 5 osaketta, oli osinko osakkeenomistajalle vähintään 25 euroa. Hallintoneuvoston kokoukset olivat , , ja Hallitus kokoontui tilikauden aikana 16 kertaa. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEI- SET OLENNAISET TAPAHTUMAT Lohjan Puhelin Oy yhtiöitti vuoden 2006 alusta teleliiketoiminnan Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta -nimiseen yhtiöön ja kaapelitelevisioliiketoiminnan Hiidenverkot Oy:öön. Vuoden 2006 alkuvuoden aikana tullaan Lohjan Puhelin Oy:n 100 % omistama Hiisivisio Oy sulauttamaan Hiidenverkot Oy:öön. Eriyttämistoiminnoilla pyritään toteuttamaan viranomaisten vaatima kustannusten läpinäkyvyys ja selkeyttämään kaapelitelevisioverkossa harjoitettava liiketoiminta erilleen teletoiminnasta. Lohjan Puhelin Oy on päättänyt myydä omistamansa gsm-verkon Finnet Verkot Oy:lle ja samalla sitoutunut pääomittamaan Finnet Oy:tä vastaavalla määrällä. Kaupasta saatava myyntivoitto parantaa kuluvan vuoden tulosta, mutta pienentää liikevaihtoa, koska verkosta saadut investointikorvaukset loppuvat. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhteistyö Finnet-yhtiöiden kanssa tuotekehityksen ja toimintatapojen virtaviivaistamiseksi jatkuu. Hintakilpailu kaikilla televiestinnän osa-alueilla jatkuu ja kiristyy entisestään. Kaapelitelevision kehittyminen tulee jatkumaan vakaana myös perinteisten toiminta-alueidemme lähialueilla. Lohjan Puhelin Oy -konsernin liikevaihdon kehityksen arvioidaan jatkossa kääntyvän hienoiseen laskuun. Riskinä on varsinkin kiinteän verkon tuottojen hiipuminen sekä kovan kilpailun jatkuminen mobiililiiketoiminnassa ja laajakaistamarkkinoilla. Myös operatiivisen liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan heikkenevän nykyisestä. 7

8 TILASTOJA VUODELTA 1000 Liikevaihto % Omavaraisuusaste 1000 Liikevoitto ,9 % Investoinnit Henkilöstömäärä

9 TULOSLASKELMA 1000 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

10 TASE VASTAAVAA 1000 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Tytäryritysten osakkeet Omistusyhteysyritysten osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Muut saamiset konserniyhtiöltä Konserniaktiiva 130 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Muut saamiset 3 16 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

11 TASE VASTATTAVAA 1000 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ylikurssirahasto Liittymismaksurahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset VÄHEMMISTÖOSUUS 19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 34 Lainat muilta Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta 4 23 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 RAHOITUSLASKELMA 1000 LIIKETOIMINTA Liikevoitto Varaston muutos Poistot Osinkotuotot osakkuusyrityksistä Rahoitustuotot ja kulut Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Aineellisen käyttöomaisuuden muutos Aineettoman käyttöomaisuuden muutos Aineellisen käyttöomaisuuden luovutustulot Sijoitusten muutos Luovutustulot sijoituksista Ennakomaksujen muutos Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Saamisten muutos Pitkäaikaisen vieraan pääoman muutos Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos Liittymismaksurahaston muutos Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Likvidit varat Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LAADINTAPERIAATTEET Tuloslaskelman, taseen ja muiden tilinpäätöksessä esitettävien erien laskentaja esittämisperiaatteissa ei ole tehty olennaisia muutoksia vuoden aikana. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty kaikki 4 täysin omistettua tytäryhtiötä. Lohjan Viestihuolto Oy:stä tuli tytäryhtiö allekirjoitetulla kaupalla, ja se on huomioitu 1.7. alkaen. Omien pääomien eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä. Konserniaktiiva poistetaan kolmessa vuodessa. Tytäryhtiöissä ei ole vähemmistöosuuksia. Osakkuusyhtiönä on huomioitu Puhelinpartnerit Oy, josta omistusosuus on 23,3 %. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Yhtiön omistamat osakkeet on myös arvostettu hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu jäännösarvoista. Todennäköistä taloudellista käyttöikää vastaavina poistoprosentteina on käytetty elinkeinoverolain maksimipoistoja paitsi siirtoverkoston osalta, jonka suunnitelmanmukainen poistoprosentti on 20%. Tilikauden aikana käyttöönotetuista hyödykkeistä tehdään puolet em. poistoista. Poistosuunnitelma: Rakennukset, menojäännöspoisto 4% ja 7% Kevyet rakennelmat, menojäännöspoisto 20% Siirtoverkosto, menojäännöspoisto 20% Koneet ja kalusto, menojäännöspoisto 25% Muut aineelliset hyödykkeet, tasapoisto 20% Muut pitkävaikutteiset menot, tasapoisto 20% Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintahintaan, myös suurimman yksittäisen sijoituskohteen, Finnet Oy:n osakkeiden osalta tehdyn arvonmäärityksen perusteella. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan alimman arvon periaatetta noudattaen. RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. ELÄKEMENOJEN KÄSITTELY Henkilöstön eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. 13

14 HENKILÖSTÖ TILIKAUDEN AIKANA Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tilikauden keskimääräinen henkilöstö HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilöstökulut Aktivoidut palkat Aktivoidut eläkekulut Aktivoidut muut henkilöstökulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut Palkkiot hallituksen jäsenille Palkkiot hallintoneuvoston jäsenille SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Konserniliikearvon poistot RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osinkotuotot Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Korkotuotot Muilta Sijoitusten arvonmuutokset Rahoitusarvopaperien arvonalennukset Rahoitusarvopaperien kirjaamaton arvonnousu hankintahinnan ylittävältä osalta Korkokulut ja muut rahoituskulut

15 1000 VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta Poistoerosta johtuva verovelka Poistoeron muutoksesta johtuva verovelka Poistoerosta johtuva verovelka Pakollisista varauksista johtuva verosaatava KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat oikeudet Menojäännös Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös Lisäykset Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Menojäännös Lisäys Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Menojäännös Lisäykset Vähennykset Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Telelaitteet ja verkosto Menojäännös Lisäykset Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Menojäännös Lisäykset Vähennykset 4 4 Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Menojäännös Lisäykset Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Menojäännös Lisäykset Kirjanpitoarvo

16 1000 Omistusosuus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo LOHJAN PUHELIN OY:N OMISTAMAT OSAKKEET Tytäryhtiöosakkeet Hiisivisio Oy 100,0 % 201 Hiidenverkot Oy 100,0 % 9 Lohjan Viestihuolto Oy 100,0 % 112 Uudenmaan Puhelin Oy 100,0 % Osakkuusyhtiöosakkeet Puhelinpartnerit Oy 23,3 % Yhteensä Muut osakkeet ja osuudet Lisäykset Vähennykset Yhteensä SIIRTOSAAMISET Verot DNA-jälleenmyyntikorvaukset Muut Yhteensä RAHOITUSARVOPAPERIT Osakket ja osuudet Muut arvopaperit Yhteensä OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Liittymismaksurahasto Lisäys Liittymismaksurahasto Käyttörahasto Käyttörahasto Tulos edellisiltä vuosilta Osingonjako Tilikauden tulos Kertynyt tulos Oma pääoma yhteensä

17 1000 Laskelma jakokelpoisista varoista Muut rahastot Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto Yhteensä VARAUKSET Kertynyt poistoero Kirjanpidossa tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Siirtoverkosto Yhteensä Pakolliset varaukset Ympäristövaraus painekyllästetyistä pylväistä SIIRTOVELAT Lomapalkat Henkilöstön tulospalkkiot Fonectalle kuuluvat luettelotuotot Muut Yhteensä OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Pantit Annetut kiinnitykset Emoyhtiön pantit ja kiinteistökiinnitykset ovat shekkitilin limiitin vakuutena. Limiitti ei ollut käytössä vuoden päättyessä. TAKAUKSET MUIDEN PUOLESTA Omavelkaiset takaukset Finnet konsernin yhtiöiden puolesta. MUUT VASTUUT Emoyhtiön leasingvastuut Tilikaudella 2006 maksettavat autoleasingmaskut 12 Myöhemmin maksettavat autoleasingmaksut 71 Leasingmaksuihin ei ole sisällytetty vähäisiä konttorikoneiden leasingmaksuja. 17

18 HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISEKSI Lohjan Puhelin Oy:n vapaa pääoma on 20,34 miljoonaa euroa, jotka kaikki ovat jakokelpoisia varoja. Konsernin jakokelpoiset varat ovat 20,29 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 10 euroa osakkeelle eli yhteensä euroa, joka katettaisiin tilikauden voitosta ja loppu voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus. Lohjalla 9. päivänä maaliskuuta 2006 Lohjan Puhelin Oy, hallitus: Thor Johansson (puheenjohtaja), Pentti Sevón, Mikko Hietanen, Juhani Leijamaa, Seppo Haapasalo, Simo Mustila ja Jyrki Välkkynen (toimitusjohtaja). TILINTARKASTUSKERTOMUS Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajille. Olemme tarkastaneet Lohjan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Emoyhtiön tilikauden voitto on 1,552 miljoonaa euroa ja konsernin tilikauden voitto 1,471 miljoonaa euroa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Lohjalla 15. päivänä maaliskuuta 2006 Paul Packálen, HTM Veikko Salminen, HTM HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on pitämässään kokouksessa tarkastanut Lohjan Puhelin Oy:n tilinpäätöksen vuodelta ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen vahvistetaan ja vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta. Lohjalla 15. päivänä toukokuuta 2006 Hallintoneuvosto Pekka Räsänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja 18

19 LYHYESTI Lohjan Puhelin Oy Liikevaihto * 12,8 13,5 Liikevoitto * 1,6 1,0 Investoinnit * 3,1 3,1 Taseen loppusumma * 37,3 36,0 Omavaraisuusaste % 89,9 90,6 Henkilöstömäärä *milj.

20 Lohjan Puhelin Oy Suurlohjankatu 10, PL 92, Lohja Puh. (019)

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot