Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

2 Sisältö Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilipäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Toimitusjohtajan katsaus 2013 JNT:n kasvu on jatkunut edelleen vuoden 2013 aikana. Kasvutekijöitä ovat olleet yhä lisääntynyt internetin käyttö, TV-asiakkaiden lisääntyminen, yhä useampi kuituverkkoon liittynyt asiakas ja lisääntynyt laitteistomyynti. Nopea kehitys ja positiivinen palaute asiakkailtamme kuvaavat mennyttä vuotta. Tekninen kehitys tuo mahdollisuuksia, mutta on samalla haaste. Telecom-alan monivuotinen rakennemuutos jatkui vuonna Alaa konsolidoitiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vanhoja liiketoimintamalleja uudistetaan ja uusia palveluntoimittajia tulee markkinoille uusin, kiinnostavin konseptein. Yksi esimerkki tästä on Netflix, josta on lyhyessä ajassa tullut suosittu palvelu monissa maissa, mm. Suomessa. JNT:lle on äärimmäisen tärkeää, että asemoidumme oikein teknisessä kehityksessä ja pysymme mukana nopeassa muutostahdissa. Tarvitsemme hyvin rakennetun kuituinfrastruktuurin, joka suoriutuu myös tulevasta kapasiteetintarpeesta ja tarvitsemme myös taloudellista voimaa, jolla panostaa tulevaan kehitykseen. Lisäksi tarvitsemme pätevän ja omistautuneen henkilökunnan, ja meidän tulee työskennellä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme jatkuvasti tehdä kaikkemme asiakkaiden ja seudun parhaaksi. Vuoden 2013 toimintakertomus osoittaa selvästi, että edellytykset menestyksen jatkumiselle ovat erinomaiset. Iloitsemme menestyksestä, se antaa meille voimia työskennellä määrätietoisesti ja järjestelmällisesti tulevaisuuden menestys tähtäimessä. Toimintaympäristömme vaatii nopeita päätöksiä perustuen pitkäntähtäimen strategisiin valintoihin. JNT:n strategia ja pitkäntähtäimen tavoitteet päivitettiin vuoden aikana. Strategia keskittyy alueen edellytyksiin panostamiseen datan ja telecomin sekä verkkopalveluiden kasvun osalta. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla tekniikan ja asiakaspalvelutason osalta huipulla. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja työ niiden saavuttamiseksi on jo aloitettu. Haluan kiittää kaikkia asiakkaita, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta Antakaamme menestyksen inspiroida meitä työskentelemään yhdessä katseet kohdistettuina kehitykseen ja vauhdikkaaseen tulevaisuuteen! Maria Höglund toimitusjohtaja Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Pietarsaari

3 Hallituksen toimintakertomus Yleistä JNT toimii telekom-alalla. Pääasiallinen markkina-alueemme on Pohjanmaa ja erityisesti sen rannikkoalue. Palvelemme sekä yksityisasiakkaita että yrityksiä ja haluamme olla luonnollinen valinta kaikille telekompalveluita tarvitseville. Arvoihimme kuuluu olla luotettava yhteistyökumppani, paikallinen toimija ja tarjota palveluja asiakkaan ehdoilla - haluamme mahdollistaa asiakkaillemme tekniikan ja palvelut, joita toiminta-alueellamme on tarjolla. Palvelut Muutokset ja kehitys alalla on nopeaa. Vahvoja trendejä vuoden aikana ovat olleet internetin käytön jatkuva voimakas lisääntyminen sekä mobiililaitteiden ja internetin kautta lähetettävien liikkuvien kuvien lisääntyminen. Konkreettinen esimerkki yhä kasvavasta internetin käytöstä on asiakkaidemme internetin käytön tuplaantuminen viime vuoden aikana. Laajakaistaliittymät ovat myös yhä nopeampia, 8 MB tai sitä nopeampien liittymien määrä on kasvanut voimakkaasti vuoden aikana ja niiden osuus on nyt runsas 63% kaikista liittymistä (2012: 55%). Suurin osa datasiirrosta myös mobiililaitteisiin tapahtuu kiinteissä verkoissa kotitalouksien ja julkisten paikkojen langattomien liittymien kautta. Samalla kaistanleveyden tarve lisääntyy myös matkapuhelinverkossa. 4 G- verkon laajentamista on vauhditettu, jotta tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan ja me myymme yhä enemmän siirtokapasiteettia puhelinoperaattorien tukiasemille. Yhä useammat kotitaloudet käyttävät JNT:tä TV-palveluiden toimittajana ja TV-palveluiden liikevaihto on kasvanut runsaat 4%. Kevään 2013 aikana JNT on ottanut vastuulleen Teerijärven keskustan kaapeli-tv-verkon Terjärv Centralantenn Andelslagilta ja me palvelemme nyt TV-palveluissa niitä asiakkaita, jotka on kytketty kaapeli-tv-verkkoon Teerijärvellä. IP-TV:n volyymi on kasvanut tasaisesti vuoden aikana, kuten myös maksu-tvliittymien määrä. Sitä mukaa, kun yhä useampia kanavia tarjotaan HD-laatuisina ja kotitalouksien TV-laitteistoa uusitaan, ovat yhä useammat siirtyneet katsomaan TV-kanavia HD-laatuisina. Yhä useammat yritykset siirtyvät vanhemmista puhelinjärjestelmistä JNT:n IP-puhelujärjestelmään. Puhelinliittymien määrä on vähentynyt jonkin verran vuoden aikana, mutta JNT:n osalta lasku on ollut huomattavasti pienempi kuin muualla maassa. Mobiilipalveluiden osalta yhteistyö DNA:n kanssa on jatkunut vuoden aikana. Mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten ja tablettien yhä lisääntynyt käyttö näkyy meillä laitteistomyynnin voimakkaana kasvuna. Vuoden aikana kasvu on ollut runsaat 15%. Yritysasiakkaiden kiinnostus IT-palveluitamme kohtaan on ollut suurta ja yhä useammat yritykset hankkivat meiltä palvelinhotellipalvelun sekä IT-tuen. Liikevaihto on näiltä osin kasvanut runsaat 6% vuoden aikana. Verkko Kuituverkon laajentaminen Pietarsaaren seudulla on jatkunut nopeaan tahtiin vuoden aikana. Kysyntä on ollut suurta ja liittymiä on toimitettu koko toiminta-alueellemme. Aivan uutena alueena kuituverkon osalta on Evijärvi, jossa rakennamme kuituverkkoa koko Evijärven kuntaan. Suurin osa rakennustöistä on jo saatu päätökseen, ja viimeiset kotitaloudet liitetään kuituverkkoon kevään 2014 aikana. Yksi viime vuoden merkittävistä hankkeista on ollut kuidun toimittaminen sähköasemille voimalaitoksien ohjausta ja valvontaa varten. Kotitalouksien kuituliittymien määrä kasvoi vuoden aikana niin, että 55 prosentilla kaikista JNT:n verkkoon kuuluvista talouksista oli kiinteistössään kuituliittymä (2012: 50%). Vuodenvaihteeseen mennessä toimitetuista laajakaistaliittymistä toteutettiin 47% kuidun kautta (2012: 39%). Viestintäviraston kartoitus vahvistaa JNT:n olevan Suomen kärjessä kuituverkon rakentamisen osalta. Kartoituksen mukaan JNT:n ydinalueella sijaitsevat kunnat kuuluvat ehdottomaan kärkijoukkoon kuituliittymien saatavuudessa Suomessa. 3

4 Taloudellinen tulos Yhtiön vuoden 2013 liikevaihto oli ,92, jossa on 3,3 % lisäystä. Liikevoittona tilitetään ,44 ja tilikauden tulos on ,17. Taseen loppusumma vuonna 2013 on ,16 ja vakavaraisuusaste 84,3 %. Sijoitukset Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat ,47, joista yli 95 % on kuituoptiseen verkkoon ja teknisiin laitteisiin tehtyjä investointeja. Suhdeluvut: Liikevaihto t Liiketulos t Liikevoitto %:eina liikevaihdosta 17,1 % 16,0 % 17,9 % Oman pääoman tuotto 14,7 % 12,4 % 15,2 % Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö ei harjoita varsinaista tutkimustoimintaa. Useita kehityshankkeita on jatkuvasti käynnissä, osittain omalla johdolla, osittain yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Kehityskustannukset on ilmoitettu tuloslaskelmassa. Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 56 henkilöä. Palkkoina ja palkkioina on tilikauden aikana maksettu ,34. Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana aktiivisesti pätevyyttä lisääviin koulutuksiin ja suorittanut sertifikaatteja JNT:n ja asiakkaiden kannalta tärkeillä osa-alueilla. Henkilöstön viihtyvyyttä ja työmotivaatiota lisääviä aktiviteetteja on järjestetty laaditun TYKY-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi koko henkilökunta on osallistunut työhyvinvointikoulutukseen. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Yhtiön jakokelpoiset varat ovat ,14, joista ,17 muodostaa tilikauden tuloksen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset voittovarat käytetään seuraavasti: Osinkona maksetaan 2,50 /osake (=25 /osakekirja) Eli yhteensä ,00 Omaan pääomaan jätetään , ,14 Yhtiö omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä ,9 % 16,9 % Sekä osakepääoman että tilikauden aikana hankittujen osakkeiden äänimäärän yhteenlaskettu osuus on 1,7 %. Omien osakkeiden hankkimisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Tulevaisuuden näkymät Asiakkaiden liittymien kapasiteetin tarpeen odotetaan kasvavan jatkuvasti. Asiakkaiden odotetaan ostavan yhä enemmän palveluja, jotka toimitetaan laajakaistaliittymien kautta, osittain JNT:ltä ja osittain muilta toimijoilta. Liikevaihdon odotetaan vuonna 2014 olevan vakaa, ja liikevoiton arvioidaan olevan hiukan korkeampi kuin vuonna Merkittävät riskit Kiinteän puhelinverkon vähentyneet liittymämäärät ja muiden palvelujen hintapaineet voivat myös merkitä riskejä JNT:n toiminnalle. Nämä riskit vähenevät toiminnan jatkuvalla tehostamisella ja kehittämisellä. Telekom-alaa säännellään huomattavissa määrin lainsäädännön kautta. Muutokset lainsäädännössä ja viranomaisten toiminta voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa JNT:n toimintaan. Yhtiön toimintaan liittyy olennaisilta osin vakuutussuoja mahdollisten vahinkojen ja keskeytysten osalta. 4

5 Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 20 euroa / osakekirja. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita osaketta käsittävä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin korkeintaan 18 kuukautta. Valtuutuksen puitteissa on yhtiöön hankittu omaa osaketta mennessä keskihintaan 72,62 / osake. Hallituksen kokoonpano vuoden aikana: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Peter Boström Kurt Betlehem Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Rabbe Ede, Mikael Jakobsson, Stefan Storholm ja Agneta Ström-Hakala. Hallintoneuvoston kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Gun Kapténs Jan-Erik Backa Jan Anderssén, Sten Bobacka, Tony Eklund, Kjell Fellman, Stefan Granberg, Lena Holmberg, Kenneth Holmgård, Michael Jungell, Timo Kumpu, Guy Käcko, Gunilla Lillbacka, Lotta Lindén-Svarvar (alk ), Mats Nyby, Tommy Olin, Thomas Pettersson, Bjarne Sjöblom, Rolf Snellman, Nils Staffans ( asti), Gunnar Stara ja Niklas Talling. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtajana toimii Maria Höglund. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Ab, päätilintarkastajana Benita Öling, KHT sekä Anders Mattsson, KHT. Pietarsaaressa 14. maaliskuuta 2014 Liittymien määrän kehitys Yhteensä Kaapeli-TV Puhelin Laajakaista

6 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,17 Liiketoiminnan muut tulot , ,54 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,55 Varaston muutos , ,11 Ulkopuoliset palvelut , , , ,71 Henkilöstökulut , ,90 Poistot ja arvonalentumiset , ,57 Liiketoiminnan muut kulut , ,31 LIIKEVOITTO , ,22 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,25 Pysyvien arvopaperien arvonalentumiset ,40 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,58 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,33 Välittömät verot , ,76 TILIKAUDEN VOITTO , ,71 6

7 Tase VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,33 Aineelliset hyödykkeet , ,77 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,14 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,77 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,73 Siirtosaamiset , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,65 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 VASTATTAVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,88 Ylikurssirahasto , ,22 Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Edellisten tilikausien voitto , ,52 Tilikauden voitto , , , ,09 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,29 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,33 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,61 Siirtovelat , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84 7

8 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,25 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,54 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,77 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,02 Saadut osingot , ,00 Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista , ,18 Maksetut verot , ,90 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Liiketoiminnan rahavirta(a): , ,94 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,72 Investoinnit muihin sijoituksiin ,70 Investointien rahavirta(b): , ,72 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten velkojen vähennys/lisäys , ,17 Omien osakkeiden osto , ,52 Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta(c): , ,69 Rahavirtojen muutos (A+B+C) , ,47 Rahavirrat tilikauden alussa , ,44 Fuusiossa tulleet rahavarat Rahavirrat tilikauden lopussa , ,97 8

9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Käyttöomaisuuden poistot on tehty suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan poistoajat perustuvat omaisuuden arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot tehdään tasapoistoina. Poistoajat ovat: Kiinteistöt 25 v 4 % Modulit 12 v 8,30 % Keskuslaitteisto 8 v 12,50 % Johtoverkko, KTV-verkko ja telemastot 12 v 8,30 % Yleisöpuhelinlaitteet 5 v 20 % Muut telelaitteet 5 v 20 % Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 v % Aineettomat hyödykkeet ei poisteta Maa- ja vesialueet ei poisteta Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on esitetty hankintamenon tai todennäköisen alemman myyntihinnan määräisenä. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Avoimet ennakot vähennetään myyntisaamisista alkaen. Vuodet 2012 ja 2013 eivät tältä osin ole vertailukelpoisia. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Muut tuotot , ,54 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,04 Rakennukset ja rekennelmat , ,52 Telelaitteet, suunnitelmanmukaiset poistot , ,10 Koneet ja kalustot , , , ,57 9

10 HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Eläkekulut , ,67 Muut henkilösivukulut , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , ,90 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Asentajia 9,0 8,5 Teknikkoja ja toimihenkilöitä 46,6 48,6 Yhteensä 55,6 57, Palkat ja palkkiot johdolle Hallitus ja hallintoneuvosto , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat ja leasingkulut , ,70 Ostetut palvelut , ,63 Henkilöstö- ja matkakulut , ,46 Polttoaineet, sähkö ja vesi , ,28 Kiinteistökulut , ,47 Muut , , , ,31 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus , ,00 Muut palvelut 1 897, , ,00 OSINKOTULOT, KORKOTULOT JA -KULUT Osingot , ,00 Korkotulot , ,25 Muut rahoitustuotot ,23 Korkokulut , , , ,98 POISTOEROJEN MUUTOS Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Telelaitteet , , , ,33 TULOVERO Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,76 10

11 Vastaavan liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT *) AINEETON OMAISUUS Hankintameno , ,39 +lisäys 6 000,00 575,00 Hankintameno , ,39 Kertyneet sumupoistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,34 KÄYTTÖOMAISUUS MAA-ALUEET Hankintameno , ,46 Hankintameno , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno , ,22 +lisäys ,26 Hankintameno , ,22 Kertyneet sumupoistot , ,88 Kirjanpitoarvo , ,34 TELELAITTEET Hankintameno , ,95 +lisäys , ,20 Hankintameno , ,15 Kertyneet sumupoistot , ,96 Kirjanpitoarvo , ,19 KONEET JA KALUSTO Hankintameno , ,10 +lisäys , ,59 Hankintameno , ,69 Kertyneet sumupoistot , ,46 Kirjanpitoarvo , ,23 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno , ,00 +lisäys 6 532, ,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 KESKENERÄISET HANKINNAT , ,94 Käyttöomaisuus yhteensä: Hankintameno , ,34 +lisäys , ,73 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumupoistot , ,30 Kirjanpitoarvo , ,77 11

12 OSAKKEET JA OSUUDET Hankintameno , ,49 -vähennys ,47 -arvonalentumiset ,40 Hankintameno , ,09 Kirjanpitoarvo , ,09 Pysyvät vastaavat yhteensä: Hankintameno , ,22 +lisäys , ,73 -vähennys ,47 -arvonalentumiset ,40 Hankintameno , ,55 Kertyneet sumupoistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,20 Osakkeenomistus Osakkuusyritykset: Oy Novasec Ab 47,8 % ,14 - oma pääoma 2013: ,32 - tulos 2013: ,89 Muut yhtiöt: DNA Oy ,97 S4F Holding Oy ,00 Softera Oy ,95 Kontaktia Oy 4 204,70 Pirilö Golf Ab 3 363,76 Oy Omnitele Ab 1 345,50 Muut yhtiöt 1 429,60 Arvopaperit yhteensä ,62 12

13 Vastattavan liitetiedot OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma Osakepääoma , ,38 Osakepääoma , ,38 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto 1.1 och , ,22 Vararahasto ja muut rahastot Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Voittovarat Voittovarat , ,54 Omien osakkeidin osto , ,52 Osinko , ,00 Omaan pääomaan palautettu osinko , ,00 Tilikauden voitto , ,71 Voittovarat , ,73 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voittovarat , ,73 Yhtiön osakepääoma on jaettu saman arvoisiin osakkeisiin. KERTYNYT POISTOERO Muut pitkävaikutteiset menot , ,88 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Telelaitteet , ,02 Koneet ja kalusto , , , ,29 13

14 Liitetiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksista Shekkitilin limiitti , ,00 Omat vastuut: Kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnitykset , ,75 Vastuut yhteensä , ,75 MUUT VASTUUT Leasingvastuut Tilikaudella maksettavat , ,60 Myöhemmin maksettavat , , , ,19 14

15 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä Pietarsaaressa 11. maaliskuuta 2014 hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Tarkastuksesta on tänään annettu tarkastuskertomus Pietarsaaressa 25. maaliskuuta 2014 Anders Mattson KHT Ernst & Young Oy KHT-yhdistys Benita Öling KHT Tilintarkastuskertomus Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että he antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan koskien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista. Hallitus vastaa siitä, että tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen on järjestetty asianmukaisella tavalla ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Käsityksemme mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta Suomessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta voimassa olevien säännösten mukaan. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pietarsaaressa Ernst & Young Oy Anders Mattson KHT Hallintoneuvoston lausunto Benita Öling KHT Hallintoneuvosto on tutustunut Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2013 ja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista sekä hallituksen esitystä tilikauden voiton käytöstä. Pietarsaaressa Hallintoneuvoston puolesta: Gun Kapténs puheenjohtaja 15

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot