Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy"

Transkriptio

1 Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

2 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Keski-Suomen maaseudun toimintaympäristön muutostekijät OSA 4 Keski-Suomen maaseudun voimavarat ja rajoitteet LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

3 3 OSA 1 Johdanto

4 4 Johdanto Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Tulevaisuustyöpajan tulosten on tarkoitus toimia syötteenä ja yhtenä lähtökohtana alueen maaseudun tulevan kehittämisen suuntaamisessa. Työpajassa syntynyt tulos on tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden näkemys alueen maaseudun kehittämisestä. Alueellista työpajaa edelsi ennakkokysely alueen maaseudun voimavaroista ja rajoitteista sekä ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 26% (48 / 186 vastaajaa) Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin alueen maaseudun nykyisiä voimavaroja ja rajoitteita sekä pohdittiin toimintaympäristön tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehtiin strategisia johtopäätöksiä ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehittämisteemoja. Työpajaan osallistui kaikkiaan 82 henkeä.

5 5 Tilaisuuden tarkoitus ja tavoitteet TAVOITTEET Systemaattinen alueelta lähtevä työskentely valtakunnallisen ohjelmatyön tueksi Aluetyön jatkosta sopiminen alueen toimijoiden kanssa Tulevaisuuspajoja edeltävä ennakkokysely Kerätä alueilta lähtöaineisto tulevaisuustyöpajojen työskentelyn pohjaksi Tunnistaa alueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä: Mitä kysyntää maaseudulla on tulevaisuudessa? Kuvata alueen maaseudun nykytilassa tapahtuneita muutoksia: Voimavarat ja rajoitteet vastata kysyntään. Tulevaisuustyöpajat Määrittää alueiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutukset maaseutuun ja sen kehittämiseen uudet mahdollisuudet ja välttämättömät toimenpiteet Kerätä nykytilanteesta nousevia kehittämistarpeita ja parantamisehdotuksia Jatkojalostaa ja priorisoida tunnistettuja kehittämisteemoja Raportointi Kuvata alueiden työpajojen tulokset jäsennetysti ja havainnollisesti

6 6 Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Maaseudun toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Maaseudun trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön kehitys Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Alueen maaseudun nykytila-analyysit Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet Johtopäätökset Mitä kysyntää maaseudulle? Miten kysyntään vastataan ja miten hyödynnetään tämän ja tulevan kauden rahoitusmahdollisuudet ja eri EU-rahastot? Alueen maaseutu

7 7 OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

8 8 Keskeisiä kehittämisteemoja (1/4) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 1. MAHDOLLISTAVA RAHOITUS, JOKA ON SAATAVILLA HALLINNOLLISESTI KEVYIN MENETTELYIN (yht. 60) Villi kortti: Sopimuksia rahoitukseen päätösten sijaan (20) Yhden luukun periaatteen kehittäminen rahoituksessa (18) Tiedon kokoaminen Yrittäjien palvelu Villi kortti: kokeiluseteli, esim (11) Hallinnollisesti kevyt menettely (=sopimus) Yritykselle 50% Yleishyödyllisille yhteisöille 90% Kokeiluihin rahaa kevyellä menettelyllä, myös pieniin hankkeisiin (6) Tavoitteen mukainen rahoitus hakijasta riippumatta (julkinen, ohjelmarahoitus ) (5) Villi kortti: Yksi sanktioton konkurssi per yrittäjä sallitaan, ellei taustalla ole rikosta (4) Henkilökohtainen omaisuus säilyy Yrityksen verat ja varat nollautuvat Uudelleenkoulutus Rakennemuutoksen jälkihoidon rahoitus palveluita ihmisille tarpeen mukaisesti kuntauudistuksen pyörteissä 2. MAASEUDUN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖLLÄ, STRATEGIOIDEN YHDISTÄMISELLÄ JA IMAGOMARKKINOINILLA (yht. 22) Strategioiden yhdistäminen (12) Keski-Suomi on nähtävä yhtenä kokonaisuutena Varmistaa sen, että maaseudun kehittämistä ei marginalisoida pelkästään maaseuturahastolle Kannustava, monimuotoisuuden salliva ja mahdollistava strategia Keski-Suomeen Imagomarkkinointi ja yhteinen tahtotila (6) Asenteiden muutos, yritystoiminnan tukeminen, kuluttajiin vaikuttaminen Uudet rajoja rikkovat ajattelu- ja yhteistyömallit (2) Uusia toimijoita mukaan kehittämistyöhön (esim. nelikanta toimintaryhmien hallituksiin) Asenteisiin vaikuttaminen Ideapajat (esim. yhden ongelman ympärille rakennetut laajapohjaiset työpajat) Maaseutu-hub Sähköinen alusta ideoiden tuomiseksi esille Opiskelijoiden luovuuden hyödyntäminen Hankementorointi (kattavasti eri rahastojen hankkeiden virittelyä varten) Rohkaiseva asenneilmapiiri Villi kortti: Strategiayhteiskunnasta sopimusyhteiskuntaan (2)

9 9 Keskeisiä kehittämisteemoja (2/4) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 3. INNOVATIIVISUUDEN JA DYNAAMISUUDEN MAHDOLLISTAVAT KEHITTÄMISKONSEPTIT JA TYÖKALUT (ERITYISESTI UUSYRITTÄJYYDEN TUKEMISEKSI) (yht. 20) Uudet yrittämisen mallit ja arvonmuodostus (8) Osuuskunta-yrittäjyyden kehittäminen (riskien jakaminen, osa-aikainen yrittäjyys) Green Care Stailaus asiakkaat ja kehittäjät itse Verkkoasioinnin kehittäminen luo kansainvälistymisen mahdollisuuksia Villi kortti: Sähköinen virtuaalinen kansainvälinen uusyrittäjyyden ideoiden ja palveluiden jalostamo ja kiitorata (4) Saavutettavuus ja kohtaanto paranevat Kv-näkökulma lähtökohtana ja tavoitteena Maaseutu-Protomo kehittämiskonseptin luominen (3) Keskeneräisten ideoiden luotettava testausympäristö Ideapankki Konkreettinen speden paja Tuotteille uudet asiakaslähtöiset kauppatavat (1) Sähköiset kanavat Yhteistyö (tuotepaketti) Uusien työtapojen löytäminen Asenne uusyrittäjyyden kehittämiseen (4) Asiakaslähtöinen Ammattitaitoinen Pois turvallisuushakuisesta kehittämisestä ja toiminnasta Sallivuus ja avoimuus rohkeille, uusille kokeiluille Reilusti ylpeä maalaisuus Erilaisen osaamisen hyödyntäminen

10 10 Keskeisiä kehittämisteemoja (3/4) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 4. LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HYÖDYNTÄMINEN JA GREEN CARE (yht. 16) Keskisuomen perusluonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi (6) Ekosysteemipalvelun turvaaminen Kannustava kasvu Maaseutu green care/ green power alueena (5) Tulevaisuuden toimeentulon mahdollistajana Sisältää voimaa, virkistystä, hoitoa, hoivaa ja ympäristön hoitoa Paikallisten (kulttuuri) vahvuuksien hyödyntäminen Tulovirtaa maaseudulle Suljetun ravinnekierron yhdyskunta (5) Esim. muoviton Keski-Suomi 5. YRITYSTEN TUKEMINEN NEUVONTA- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTELMIEN AVULLA (yht. 15) Neuvonta- ja tukijärjestelmien uudistaminen (4) Mahdollistetaan kokeiluluontoinen yrittäjyys keventämällä byrokratiaa Aloittavan ja käynnistävän yrittäjän tukeminen Neuvontapalvelujen jäntevöittäminen ja palvelumuotoilu Neuvonnan työvälineiden ja ohjelmien kehittäminen ja integroiminen Tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen (4) Aitoa vuoropuhelua Yrityksiä suoraan hyödyttävää Hankesäännöt muutettava sellaiseksi, että voidaan tehdä suoraan yrittäjää ja yritystä koskevaa ja hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistyötä Asiakkaat ovat jossain (4) Asiantuntija/neuvontajärjestelmän uudistaminen (3) Tehokkuus Ilmaiset palvelut loppu Kasvuyritysten ja yrittäjien tunnistaminen Asiakasvastaavat Tuki, arviointi ja seuranta

11 11 Keskeisiä kehittämisteemoja (4/4) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 6. TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN PALVELUISSA JA LIIKETOIMINNASSA (yht. 13) Palvelujen ja toimeentulon mahdollistajana Vapaa-ajan asukkaista vakituisemmiksi palvelujen käyttöä etänä: etätyöhotelli, palvelutalo, ruokahuolto Verkkoliiketoiminnasta uutta potentiaalia kysynnän kasvamiseen Villi kortti: Lande birdit eli virtuaalinen Keski-Suomen maaseutupeli 7. MYÖNTEISET ASENTEET JA ARVOT (yht. 5) Arvot ja asenteet kuntoon (5) Ihmislähtöiset arjen arvot avoin asenneilmasto, sallivuus ja myönteisyys 8. MAASEUTUJAOSTOLLE RIITTÄVÄT RESURSSIT JA PÄÄTÖSVALTA (yht. 2) Sihteeri/sihteeristö Jaostolle maaseudun kehittämisen johtajuus Keski-Suomessa Hankkeiden yhteensovitus ja kokonaisuuden hallinta Jaoston jäseniksi oikeat ihmiset 9. MATKAILU- JA PALVELUYRITYSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN (yht. 1) Tavoitteena maaseudun palvelu- ja matkailukeskittymät Uudet tavoitteet ja verkostot 10. MONIPUOLISET ASUMISMUODOT JA ENERGIARATKAISUT. MUUTTOVIRRAN VARMISTAMINEN JA TYÖN JA ASUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN (yht. 1) Muuttovirtaa: uusia asukkaista saatava maaseudulle ja kylille (1) Työperäinen maahanmuutto Vapaa-ajan maaseutu: mökkiasumisen muuttaminen vakituiseksi Asuinpaikkojen löytäminen: kaikki keinot käyttöön Monipuoliset asumismuodot Työn ja asumisen yhdistäminen Vapaus valita Proto-kokeilut: kokeiluasunnot, väliaikaiset ja vuokra asunnot, senioritalot palveluineen Kylätaloilla palvelutoimintaa Villi kortti: maaseutuasumisen energiaratkaisujen kokeilupilotit kaupalliset protokokeilut Bioenergia, vesivoima, tuuli, aurinko, hevosenlanta, biojäte jne. Esim. omakotitalo, maatilaratkaisut, rivitalot, kerrostalot, vapaa-ajan asunnot (Living lab)

12 12 Alueen maaseudun kehittämisen ulottuvuudet MAHDOLLISTAVA RAHOITUS, JOKA ON SAATAVILLA HALLINNOLLISESTI KEVYIN MENETTELYIN MAASEUDUN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖLLÄ, STRATEGIOIDEN YHDISTÄMISELLÄ JA IMAGOMARKKINOINILLA INNOVATIIVISUUDEN JA DYNAAMISUUDEN MAHDOLLISTAVAT KEHITTÄMISKONSEPTIT JA TYÖKALUT LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HYÖDYNTÄMINEN Toimialat Maa- ja metsätalous Palvelusektori Läpäisevät osaamisalueet Elintarvikkeiden jalostus Matkailu Bioenergia

13 13 OSA 3 Keski-Suomen maaseudun toimintaympäristön muutostekijät

14 14 Muutostekijöiden tunnistaminen Arvot Geopolittiikka Kontekstuaalinen toimintaympäristö (Factors) Välitön toimintaympäristö (Actors) Sisäinen toimintaympäristö (Actions) Media Väestö EU -politiikka Maaseudun väestö ja työvoima Osaaminen ja koulutus Ilmastonmuutos Aluekehityspolitiikka Lainsäädäntö Maaseudun elinkeinorakenne Tuotantomuodot Kansallinen politiikka Maaseudun kehittäminen Kehittämisohjelmat ja - toimenpiteet Teknologia Maaseudun yrittäjyys Maaseudun palvelut Talous Annetut tekijät Vaikutettavissa olevat tekijät Ohjattavissa olevat tekijät

15 15 Muutostekijöiden tunnistamisessa käytetyt lähteet Elinkeinoelämän valtuuskunta (2009): EVAn globaalit skenaariot Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2006): Suomen maaseutu 2015 Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Pihlaja, R., Helsingin yliopisto (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa Sitra: Maamerkit-ohjelman aineistot TEM (2011): Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille

16 16 Muutostekijät Maaseudun ulkoinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKIJÄT 1. Globalisaatio ja kansainvälistyminen 2. Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla 3. Suomen vientimarkkinoiden kehitys 4. Ympäristö ja ilmastonmuutos 5. Energian hinta 6. Raaka-aineiden kansainvälinen hintataso 7. Euroopan talouden kehitys 8. Suomen talous ja kilpailukyky 9. Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus 10. EU:n poliittinen kehitys 11. Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 12. Kuntarakenteen muutokset 13. Kuntatalous ja palveluiden rahoitus 14. Kolmannen sektorin rooli 15. Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri 16. Tietoliikenneyhteydet 17. Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 18. Vapaa-ajan asuminen maaseudulla 19. Kuluttajien ikääntyminen Suomessa 20. Maahanmuuttajat maaseudulla 21. Maaseudun elinkeinorakenne 22. Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat 23. Metsien käyttö 24. Muutokset elintarvikeketjussa (maatilalta kauppaan) 25. Luomu- ja lähiruoan suosio 26. Maaseutumatkailun kysyntä 27. Bio- ja lähienergian tuotanto 28. Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 29. Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä)

17 17 Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus 10 SUURI 9 Kuluttajien ikääntyminen Suomessa Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne E N N U S T E T T A V U U S PIENI EU:n poliittinen kehitys Euroopan talouden kehitys Metsien käyttö Tietoliikenneyhteydet Vapaa-ajan asuminen maaseudulla Maaseutumatkailun kysyntä Tieverkko/liikenneinfra Bio- ja lähienergian tuotanto Luomu- ja lähiruoan suosio Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus Maaseudun elinkeinorakenne Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset Muutokset elintarvikeketjussa Energian hinta Raaka-aineiden kysyntä ja hinta Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla Kuntatalous ja palveluiden rahoitus Globalisaatio ja kansainvälistyminen Työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat Kuntarakenteen muutokset Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset Ympäristö ja ilmastonmuutos Suomen talous ja kilpailukyky Suomen vientimarkkinoiden kehitys Maahanmuuttajat maaseudulla Kolmannen sektorin rooli Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 4 PIENI V A I K U T T A V U U S SUURI 10

18 18 OSA 4 Keski-Suomen maaseudun voimavarat ja rajoitteet

19 19 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET V O I M A V A R A T Vahva maa- ja metsätalous: yhteistyötä ja osaavaa elintarviketuotantoa (lisävahvuutena alueen meijeri ja teurastamo) Monipuolinen ja puhdas luonnonympäristö Runsaat hyödynnettävät luonnonvarat ja niitä jalostava teollisuus Yrittäjyyshenki ja monipuolinen yritystoiminta Maaseudun rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö Yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset Runsaat puhtaat vesistöt Osaaminen ja aktiivinen kehittämistoiminta Kohtuulliset palvelut Elinvoimaiset kylät ja kunnat Sijainti keskellä suomea: hyvä saavutettavuus Luomu- ja lähiruoan tuotanto Matkailupotentiaali Paikalliskulttuuri Tyydyttävä infrastruktuuri Suhteellisen hyvä ikärakenne Kesäasukkaat Maatalouden kannattavuuden ongelmat: pieni tilakoko, peltolohkojen hajanaisuus, sukupolvenvaihdokset ja epävarma tukipolitiikka Asenteisiin ja arvostukseen liittyvät ongelmat: yhteistyön ja kehitysilmapiirin puutteet Heikot liikenneyhteydet ja tiestön huono kunto Väestön vähentyminen, nuorisokato ja harventuva asutus Väestön ikääntyminen Talouden kiristyminen ja yritysosaamisen sekä investointien vähäisyys Pitkät välimatkat ja markkinoiden kaukaisuus Hallinnon ja politiikan luomat rajoitteet: keskittämispolitiikka ja kehitystyön hajanaisuus Palvelujen väheneminen ja loitontuminen Vesistöjen saastuminen turpeennoston vaikutuksesta Työttömyys Heikot tietoliikenneyhteydet R A J O I T T E E T

20 20 LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

21 21 Learning Café Keski-Suomi 7 kpl pöytää ja teemaa (toimialaa, joiden kehitystä pitäisi mahdollistaa, mutta miten?) Pöydän kattajat Kohtalon kysymys Ulkoinen toimintaympäristö Alueen maaseutu Asumisen maaseutu ihmislähtöinen maaseutu Kuntatalouden ahdinko kutistaa palveluja, pakottaa pois maaseudulta Ihmisten maaseututoiveet ja realistinen taloudellinen tilanne lyövät toisiaan korville: realismia, esteiden purkua, hallinnollinen sääntely Pohjoismaiden maaseudun vahvuus: maalla ja kaupungissa voidaan elää samalla tavalla: mahdollisuus asiakaslähtöisyyteen Olemassa olevan yrittäjyyden kehittäminen Infran kunnossapito ja turvaaminen (=edellytykset) Global Grant yritysrahoitukseen Ymmärryksen lisääminen: yrittäjien todellisten tarpeiden tunnistaminen ja tarjontaan saattaminen Kasvuyritysten palvelutarjonnan ajantasaistaminen = johtopäätöksenä Yrittäjyyden/-yritystoiminnan palvelumuotoilun kehittäminen yritysten tulevaisuuden tarpeisiin! Kansainvälisyys Follow-up (seuranta): Kehittämistyöhön osallistuneiden yritysten jatkoyhteydenpito, kiinteän suhteen luominen Eija Heinonen pj Mari Puro Hilkka Laine pj Tiina Seppälä Risto Piesala pj Arja-Leena Pieponen 4 Uusyrittäjyyden kehittäminen Yrittäjyyden /yritystoiminnan siirto ja uusien yrittäjien /yrittäjyyden/ -liiketoiminnan käynnistäminen. Sukupolvenvaihdokset Yrittäjyyskasvatus ja asenne (Good to Great!) Pienet yritykset Tarja Niemelä pj Leena Anttila

22 22 Learning Café Keski-Suomi 7 kpl pöytää ja teemaa (toimialaa, joiden kehitystä pitäisi mahdollistaa, mutta miten?) Pöydän kattajat Luonnonvarojen ja luonnon hyödyntäminen Maisemahinnoittelupalvelut (Keski-Suomen brändi-mielikuva) Vahvuuksien esiin kaivaminen (esim. vesi, nykyisten luonnonvarojen parempi hyödyntäminen) Pienille tuotteille uusia liiketoimintatapoja käyttöön (tarvitaan uusia vaikutteita) Asiakaslähtöiset toimintaverkostot, uudet arvot esiin LUVAlle maailman parhaat luonnonvara-asiantuntijat töihin ja sitten käytäntöön Uudistuva kehittäminen kehittämistoiminnan kehittäminen Sovelletaan säädöksiä aina yritys- ja asiakaslähtöisesti Yrittäjälähtöisyys? Maaseutukäsitteen ja kytkentöjen hahmottaminen: kategorisoinnin vaarat ja riskit Nuorten osallistaminen kehittämistyössä, kouluyhteistyötä (TET), ideaa Millaisia vaikutuksia tavoittelemme? Uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden rajapinnoilla Kohtaavatko alue,- kunta,- elinkeino,- maaseutu,- kylä,- leader-strategiat? Aluekehittäminen Jyväskylän ulkopuolella= maaseudun kehittämistä! Löydettävä keinot yhteen sovittaa eri rahastojen resursseja Yhteenvetona edellisistä: Tarvitaanko erikseen omia eri ohjelmia ja strategioita, tarvitaanko erikseen Maaseutustrategiaa, Maaseutuohjelmaa..? Ja jos yhteen sovitamme, niin yhteensopivuus pitäisi näkyä ja tuntua yhteisessä strategiassa! Uusien rahoitusmallien kehittäminen Välineet joustaviksi (rahoitus, luvat, riskirahoitus, kokeilut) Yhden luukun Keski-Suomi (rajat pois yrityspalveluiden, neuvonnan, kehittäjien ym. väliltä, yhteydenotto yrittäjiin päin) Uudet rahoitusmallit -julkisen lisäksi (säätiöt, osakeyhtiöt, bisnesenkelit, kummiyritystoiminta, yrittäjien yhteistyö) Yhteinen tahtotila ja mahdollistava asenne! Matti Sipponen pj Risto Janhunen Veli Koski pj Hanna-Mari Kuhmonen Ulla Mehto-Hämäläinen pj Raisa- Saarilahti-Kulju

23 23 Keski-Suomen maaseudun kohtalonkysymykset (1/4) Pöytä 1: Kohtalonkysymykset Kohtalonkysymyksiä: Asukkaat vähenevät, ikärakenteen vinoutuminen kulutusta vähemmän mitä tarkoittaa tuotannolle ja yrittäjyydelle? Voiko Keski-Suomessa nähdä 20 vuoden kuluttua lehmän tai muuta maataloutta? Onko puulle kysyntää, mille määrälle, mihin rahat menevät? Mihin puuta käytetään? Voidaanko ajella ilman nelivetomaasturia pikiteiden ulkopuolella? (etenkin metsätalouden kohtalonkysymys) Tietoliikenneyhteyksien edistyminen? Kuka pitää huolen kulttuuriympäristöistä? Säästetäänkö itsemme hengiltä palvelutuotannossa, säästetäänkö väärin päin? Saako maaseudulle enää rakentaa? alkaako säännöstely, kun palveluita pitää tuottaa? Koulut, päivähoito, yhdyskuntarakenteen keskittäminen? Voiko joku muu tuottaa palveluita kuin kunta / valtio? Mitä rajoitteita ilmastonmuutos tuo, onko huomioitu? Miten puun jalostus ja energiakäyttö kehittyy? - Jalostusarvon näkökulmasta puun energiakäyttö huono - Metsäteollisuus uhanalainen laji, energiakysymys voi hidastaa - Metsänomistajuus kaupungeissa, tulo tulee kaupunkiin - Miten saadaan jalostusarvo korkeammaksi? Miten saadaan raha kiertämään? Onko maaseudulta oikeat yhteydet globaalisti oikeisiin tahoihin? Osataanko etsiä oikeaa tietoa, oikeita asiantuntijoita, uusia asiakkaita? Mikä on jyväskylän tulevaisuus eli keskuskaupungin kohtalo? (menestymättömyys säteilee maaseudulle, win win tilanne) Nähdäänkö meille tavanomaiset asiat erikoisina, liian lähellä meitä? Kuinka kaukana on, että kotimaastakin löytyy uusi asiakasryhmä? luontoa ei tunneta Uusmetsänomistajat; harrastus, erilaiset hoitotavat? Elämäntapavalintojen merkitys? Miten tieto omista hyvistä kokemuksista on jaettavissa? Viimeinenkö sammuttaa valot? Oikea asennoituminen ja yhteinen tahtotila käyttöön? Kohtalonkysymysten tiivistys: Asenne ja tahtotila: mitä halutaan yhdessä, nähdäänkö maaseudun mahdollisuudet? Yrittäjyys: väestön väheneminen vaikuttaa tuotantotoimintaan? Infra: tieverkoston, tietoliikenneverkoston, maaseutuasumisen, kulttuuriympäristön tila? Jyväskylän tulevaisuus (maakunnan tulevaisuus?)

24 24 Keski-Suomen maaseudun kohtalonkysymykset (2/4) Pöytä 1: Kohtalonkysymykset Johtopäätöksiä kohtalonkysymyksistä: Keskustelua johtopäätöksistä: Byrokratia, säädösten purkaminen, esteiden raivaaminen (terveisiä isolle kirkolle) Tieverkoston kunto ja kulkumahdollisuudet. Kulkemisen tavat harvaan asutulla maaseudulla Alkutuotantotuotteiden jatkojalostus, pieni kunniaan Ruokapiirikoordinaattoreiden yhteistyö keskenään ja suoramyynnin kanssa Potentiaaliset asiakkaat tunnistettava Lopulliset strategiset johtopäätökset: Asiakkaat ovat jossain muualla! Uusien työtapojen löytäminen! Asenteet kuntoon, arvo(perintö) myös! Kuinka isoa uhkaa odotetaan ennen yhteistyötä? Villi kortti: Strategiayhteiskunnasta sopimusyhteiskuntaan! Jos ollaan samaa mieltä, ei olla keksimässä mitään uutta Pitää olla haastajia ajattelemaan uudella tavalla Arvoketjut suurteollisuuteen perustuvia, määrittelee toimintaympäristön arvoketjujen logiikkaa pitäisi muuttaa Miten opetetaan ostamisen kulttuuria, luodaan kysyntää Rahoituksessa riskien ottaminen, riskeihin kannustaminen Juuret käyttöön, kotiseuturakkaus Start-up yritysten rahoitusmahdollisuus, kasvuhalukkaita yrittäjiä Mitä jos ihmisellä olisi jo syntyessään y-tunnus Pienyrittäjyys kunniaan, miten houkutellaan kasvuun Byrokratiaesteet esim. lähiruoassa, kotikutoista Säädökset on tehty isoille yrityksille Vastuullinen kuluttaminen kasvaa, yrityksille mahdollisuus tuottaa Ruoan alkuperämerkinnät näkyvät jo joissain tuotteissa Viranomaisilla tulee olla yhteinen tahtotila Valtakunnan tasolla eri ministeriöiden taistelu pois, kuka sanoo Viimeisen sanan Mitä raporteista seuraa, luetaanko niitä, otetaanko opiksi Mikä on turhaa, ei enää tätä päivää, säästetään ketjun alapäästä Arvoketjujen haltuunotto ja logiikka; lämmitys globaalisti öljyllä, arvoketju otettu paikalliseen energiaan, lähiruoka; Ferraria ei saa Ladan hinnalla Paikallisen kaupallisen toiminnan edistäminen, kannustaminen, tukeminen Case äitien vakuutus, yhdessä rahaa tietylle tilille, josta lasten sairauskulut Mihin varat suunnataan liikkumisessa, infrassa; onko todella pakko muuttaa kaupunkiin, tarvitaanko lentokenttää, junayhteyksiä Keskustelu johtopäätöksistä jatkuu seuraavassa diassa

25 25 Keski-Suomen maaseudun kohtalonkysymykset (3/4) Pöytä 1: Kohtalonkysymykset Keskustelu johtopäätöksistä jatkuu: Kulkeminen maaseudulla, miten järjestetään liikkuminen harvaan asutulta maaseudulta palvelujen ääreen Matkakustannusten korvaukset, maaseudulla ei mahdollisuutta julkisiin yhteyksiin Alkutuotantotuotteiden jatkojalostus ja saatavuus Pienuuden ihannointi, kevyemmällä byrokratia Järviosaaminen, talviosaaminen (esim. lentokenttähoito) Luontoarvot meille itsestään selvää, liiankin selvää? Kuinka paljon maksaisi rakentaa idyllinen kylä? Olemme riippuvaisia infrasta Liian paljon yrittäjyyden esteitä byrokratiaa Riskinottoa ei oikeasti kannusteta Tuotannonrakenteet ja arvoketjut rakennettu suuryrityksiä varten Yrittäjä ei ajattele tulevaa sukupolvea; ei myönteistä puhetta, pakko olla yrittäjä Tarvitaanko tukiverkostoja, kuka niitä markkinoi, miten yrittäjä ne löytää Muutosvastaisuus; vanhanaikaiseen voi luottaa, se on ainakin toiminut. Vai onko? Ei haluta maaseudun asuttamista; asiat on oikeasti ratkaistavissa, uudet Palvelutuotannon mallit vrt. äitien vakuutus Asenne; yhteiskunta tuottaa kaiken, tarvitaan uudenlaista ajattelua, uusia Keksintöjä, ongelmanratkaisuun kasvatusta Silmälle kaunis maakunta tarvitaan Yhteisiä teemoja, jolla ihmiset kytketään yhteen Luodaan strategiavapaa Keski-Suomi Ennakkoluulottomuutta; erilaisuuden hyväksyminen kaikenikäisten ja eri kulttuurien yhdessä toimiva Keski-Suomi Voittajajoukkueiden sanomaa: me oltiin yhtä, miten saadaan vaikka kuntien ja kylien välille Keski-Suomi eri heimojen sulatusuuni, jossa ei kuitenkaan ole yhteistä identiteettiä Yhteiset uhat yhdistää, eikö niitä jo ole tarpeeksi Mitä voidaan tehdä sellaista, jota voidaan viedä? Suljettu ravinnekierto, palattaisiin pieneen, kierrättämään ravinteet ja hyödyntämään, omavaraisuus Luonnon varaan matkailun rakentaminen, luo edellytyksiä puhtaalle tuotannolle Matkailu; ei ajatella resurssilähtöisesti vaan asiakaslähtöisesti, mitä halutaan Vetovoimainen maaseutu, miten saadaan tienvarret puhtaaksi pusikoista, yhteinen tahtotila, resurssit ja voimat palkitaan puhtaimmat kylät, luoda laadulliset brändit Tienvarsien hoidolle tietyt kriteerit, biomassa hyötykäyttöön, jolloin hoito paranee Kokonaisvaltaisemmat hoitomallit, kokonaisuudet (esim.laukaa ja Luhanka esimerkit käyttöön) Yrittämisen ja yrittäjyyden kehittäminen, kunnallinen ja valtiollinen päätöksenteko mahdollistava eikä tappava Pitäisikö palata juurilleen; maa- ja metsätalouden tuotanto, maidosta vientituote Keskitettyä tuotantoa maataloudessa, riski jakaantuu Maaseudusta bisnestä, ei pelkkä virkistymispaikka Metsälaidunnuksen alue, luomu- ja lähituotteiden mahdollisuus, luonnontuotteiden hyödyntäminen Ei tarvita hurlumheitä matkailussa; hiljaisuus, luonnon läheisyys Keskustelu johtopäätöksistä jatkuu seuraavassa diassa

26 26 Keski-Suomen maaseudun kohtalonkysymykset (4/4) Pöytä 1: Kohtalonkysymykset Keskustelu johtopäätöksistä jatkuu: Esim. hunajatuotanto, miten innovatiivisesti voidaan jalostaa innovaatiojärjestelmän kehittäminen, löytyykö sparraajia esim. hunajatuotteen kehittämiseen Metsäapteekki; villiruoka osattava hyödyntää Yliopistotutkimus ja amk mukaan yrittäjien ja tuottajien tueksi, miten tutkimus siirretään käytäntöön Luonnonhyödyntäminen; Keski-Suomi vihreän hoivan keskus, metsä, järvi, ruoka Green Care edelläkävijäksi, vaatii kyllä jo pikaisia toimenpiteitä, ollaan maakuntana jäljessä Green Care = Green Power Jos ei meillä ole maakuntaa, onko toimeentulon edunvalvontamahdollisuuksia, miten käy maaseudun? Oma edunvalvonta hajautuu, alue hajaantuu maakunta kokenut kovia; ei saatu tiemäärärahoja, varuskuntien lakkautukset, työttömyysluvut, hätäkeskus, sairaanhoitopiirin pirstaloituminen Onko Keski- Suomi uhanalainen maakunta? syntynyt paloista, kenties herkästi paloiteltavissa Maaseudun näkökulmasta huoli ei ole aiheeton kuntauudistuksessa, maaseudun kokoisia hallintoyksikköjä tarvitaan edunvalvontaan Miten saadaan vuorovaikutusta maaseutu / kaupunki, maaseutu mahdollistaa Jyväskylän suuret yritykset, jotka ovat maaseutulähtöisiä Vahva riippuvuussuhde maaseudulla eri toimijoilla, toimijat tunnetaan ja apua odotetaan, kaupunkikeskus pyörii itseriittoisemmin Yhteenhiilenpuhaltamisen käytäntö; Pohjoisen Keski-Suomen jory (kuntien yhteistyö) Pystyykö maaseutu ylläpitämään ja kehittämään peruselinkeinoja, niidenkin pitää kehittyä! Arvostuksen lisääminen maataloudessa, samaa yrittäjyyttä kuin mikä tahansa muukin Jalasjärvellä maanviljelijät yrittäjäyhdistyksen jäseniä, saatava vahvemmin myös kehittämisyhtiöiden asiakkaiksi kuten muutkin yrittäjät Sallivuus ja mahdollistavuus; klustereihin menee kaikki arvostus, muut kärsivät arvostuksen puutteesta Kokeileva, salliva ja erilaistava strategia Elämyspalvelut mennään metsään Muutama juttu, johon laitetaan voimat: kokonaisuuksia tarjolla Kokeiluasunto maaseudulla Asiakkaat täytyy hakea muualta, rahaa täytyy tulla ulkopuolelta, paikallinen kierto ei riitä Metsäraaka-aineiden hyödyntäminen ja jatkojalostus Opiskelijat eivät löydä täältä työpaikkaa, meillä ei saada työvoimaa käyttöön Mitä Tallinnan lentoreitti voisi tuoda? juna Pietarista? Täällä kehitetty yritystoimintaa, joka siirretään muualle, estettävä Turvallisuus; hätäkeskus, puolustusvoimat, hoiva poistuneiden työpaikkojen väki uuteen käyttöön, venäjämahdollisuus Kameralennokkia kehitelty, miten hyödynnetään Verkoston avulla tuotetut kokonaisvaltaiset palvelut Hautomoita verkostoitumiseen Maahanmuuttajat tarvitsevat yhteisön tukea, maaseutu voi olla liian hiljainen Tekemätön työ näkyviin

27 27 Keski-Suomen maaseudun vahvuudet ja heikkoudet ja strategiset johtopäätökset (1/8) Pöytä 2: Asumisen maaseutu ihmislähtöinen maaseutu Vahvuudet Luonto ja maisemat, vesistöt ja järvet Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö Sosiaaliset verkostot ja yhteisöllisyys, perhe ja suku lähellä, naapuriapu lähellä Asuminen ja työ vielä yhdistettävissä jollain tavoin etäisyys maakuntakeskukseen suhteellisen lyhyt pääosasta maakuntaa Erityiset vahvuudet Kesä-asukkaat tuovat uutta ajattelutapaa ja mahdollisuuksia Yrittäjyyshenki ja monipuolinen yritystoiminta Metsät ja järvet, maiseman vaihtelevuus Meillä maakunnassa on vielä varaa valita asuinpaikkoja suhteellisen hyvin Toimeentuloa mahdollisuus saada matkailusta, jolle hyvä luonnonolosuhteet Paikalliskulttuuri, kesäteatterit, ruoka ym. Puutteet Työmahdollisuudet vähäisiä tietyillä ammattiryhmillä, toimeentulomahdollisuudet vähentyneet Maakunnan äärirajoilta liian pitkä matka maakuntakeskukseen työssäkäyntiin Tekijät alkavat vähentyä ikääntymisen myötä sekä yrityksissä että sosiaalisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä Asiakkaiden kysyntä ja maaseudun tarjonta eivät aina kohtaa Tietoliikenneyhteydet vielä paikoin huonot Kehittämistoimet Toimeentulomahdollisuuksien lisääminen kunkin alueen omista vahvuuksista käsin, työtä on oltava kohtuullisen matkan päässä. Järjestöjen voimien yhdistäminen ja yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen, harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja lisääminen Uusien asukkaiden saaminen kylille Kysynnän, tarpeiden ja toiveiden huomioiminen, halutaanko ja osataanko vastata kysyntään? Tuotteita kehitettävä tavallisille kuluttajille (matkailun tuotteistaminen) Asumismuotojen kehittäminen monipuolisemmaksi, vapaus valita Yritysvakoilun lisääminen uusien avausten löytämiseksi ja toimentulon lisäämiseksi Matkailun kehittäminen, tulovirtojen saaminen Suomen ulkopuolelta Green care kysyntä toimeentulon tulevaisuuden mahdollistajana Viestintäosaamisen lisääminen ja näkyminen oikeissa paikoissa Käyttäjälähtöisyyden tuominen kaikkeen kehittämiseen ja toimintaan Tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen asiakaslähtöisesti Työn- ja asumisen yhdistävien asumismuotojen edistäminen Strategiset johtopäätökset Maaseutu Green care alueena: tulevaisuuden toimeentulon yksi mahdollistaja Tietoliikenneyhteydet palvelujen ja toimeentulon mahdollistajana Muuttovirtaa: uusia asukkaita saatava maaseudulle ja kylille Monipuoliset asumismuodot: työn ja asumisen yhdistyminen ja uudet kokeilut Villi kortti: Erilaiset maaseudun asumismuotojen kaupalliseen käyttöön helposti tuotavat energiakokeilut

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Uusimaa 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Uudenmaan maaseudun

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden VIISI TULEVAISUUS- IKKUNAA 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA/tiivistelmä Johdanto Arvot ja asenteet VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA Ensimmäinen

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot