KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali vuosiksi Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi Kuntarakenneselvitys ja yhdistymissopimuksen käsittely 8 6 Sauvosaaren katsomohanke 9 7 ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon organisaatio 11 8 Kahden palveluohjaajan viran perustaminen 12 9 Työllisyyspäällikön viran perustaminen Työllisyyspäällikön avoimen viran hoitajaksi ottaminen Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2014 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin/ Mari Sjöholm 12 Valtuuston koollekutsumistavan päättäminen Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 14 Kutsu Pohjois-Suomen kunnille sote-alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 15 Lapin aluemalli -hankkeen ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 16 SDP:n valtuustoryhmän aloite Lindorffin kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta 17 Valtuutettu Harri Tauriaisen ja neljän muun valtuutetun aloite riittävien määrärahojen varaamisesta pitkäaikaislaitoshoitoon lautakuntien/tuottajan esittämällä tavalla 18 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 19 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 27 muun valtuutetun aloite hoitoisuusluokituksen käyttöönotosta Sauvosaaren sairaalassa 20 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-17:40 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-17:40 1. varapj. Pasoja Jouko 14:00-17:40 2. varapj. Sonntag Ritva 14:00-17:40 3. varapj. Hyötylä Pirita 14:00-17:40 jäsen Juntunen Jouko 14:00-17:30 jäsen Kettunen Matti 14:00-17:40 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-17:40 jäsen Leskio Marko 14:00-17:40 jäsen Tauriainen Harri 14:00-17:40 jäsen Nissinen Tero 14:00-17:40 KJ Vilén Jukka 14:00-17:40 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 14:00-17:40 KLM Päkkilä Matti 14:00-17:40 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-17:40 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 14:00-17:40 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 14:00-15:45 valtuuston 3. vpj. Holopainen Raimo 14:00-17:40 varajäsen Sääksniemi Teemu 14:00-14:20 henkilöstöpäällikkö POISSA Ikäläinen Jukka jäsen ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Marko Leskio Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Marko Leskio.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen jäsenten vaali vuosiksi / /2014 Kaupunginhallitus Kuntalaki 35 Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kaupunginhallituksen johtosääntö 2 Kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se - valitsee kaupunginhallitukseen vuosiksi yksitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, ja - valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi / /2014 Kaupunginhallitus Kuntalaki 12 Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestys 1 2 mom. Valtuustossa on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan tammikuun kokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee vuosiksi puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kuntarakenneselvitys ja yhdistymissopimuksen käsittely Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginjohtaja Tero Nissinen Meri-Lapin kuntajakoselvittäjät Martti Ruotsalainen ja Timo Mäkitalo päättivät ehdottaa, että Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kunta. Tämä toteutettaisiin siten, että kaikki kolme kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Näiden kolmen kunnan valtuustot päättävät asiasta kokouksissaan. Selvitysmiehet esittelevät ehdotustaan kuntalaisille vielä helmikuun alussa ja se on julkisesti nähtävillä Kuntajakoselvittäjät ovat pyytäneet ko. kunnilta alustavia näkemyksiä yhdistymissopimusluonnokseen mennessä ja kuntien asiaa koskeva neuvottelu on kutsuttu koolle Neuvottelua varten kutakin kuntaa on pyydetty nimeämään 3-4 edustajaa. Esityslistan liitteenä on kuntajakoselvittäjien kirje, esityslista, kuntarakenneselvitys, ehdotus kuntajaon muuttamisesta sekä yhdistymissopimusluonnos. Kaupunginhallitus päättää merkitä kuntarakenneselvityksen ja yhdistymissopimusluonnoksen tiedoksi ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun alustavasta Kemin kannanotosta yhdistymissopimusluonnokseen ja valitsee neljä edustajaa pidettävään kuntien yhteisneuvotteluun. Kaupunginhallitus valitsi edustajiksi kuntien yhteisneuvotteluun: Matti Päkkilän, Sari Moisasen, Jouko Pasojan ja Ritva Sonntagin. Kaupunginhallitus kävi asiasta keskustelua myönteisessä hengessä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Meri-Lapin kuntajakoselvittäjien kirje Liite 2 Kuntajakoselvitysneuvottelun esityslista Liite 3 Meri-Lapin kuntajakoselvitys Liite 4 Kuntajakoselvittäjien ehdotus Kemin, Keminmaan ja Simon kuntajaon muuttamisesta Liite 5 Meri-Lapin kuntajakoselvitys / Kemin kaupungin, Keminmaan ja Simon kunnan yhdistysmissopimus

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Sauvosaaren katsomohanke Kaupunginhallitus Valmistelu: kaupunginjohtaja Tero Nissinen sekä nuoriso- ja liikuntajohtaja Matti Molander PS Kemi Kingsin miesten edustusjoukkue nousi kaudeksi 2015 jalkapallon ykköseen. Suomen Palloliiton miesten ykkösen lisenssimääräykset edellyttävät ykkösessä pelaavalta joukkueelta stadionia, joka täyttää mm. seuraavat vaatimukset: Stadionilla tulee olla katsomo (tai katsomoita), jossa on vähintään 1000 istumapaikkaa, joista vähintään 500 on katettua istumapaikkaa. Vierasjoukkueen kannattajille on varattava stadionilta omat turvalliset istumapaikat, joiden määrä on vähintään viisi (5) prosenttia stadionin katsomokapasiteetista, ja stadionilla on oltava sopiva lehdistökatsomo vähintään 10 henkilölle. PS Kemi Kings ry on teettänyt joulukuussa 2014 Miraplan Oy:llä rakennus-suunnitelmat ja kustannusarvion katetun katsomon rakentamisesta Sauvosaaren kentälle, joka täyttäisi Suomen Palloliiton asettamat lisenssimääräykset. Miraplan Oy:n rakennussuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti n. 760 henkilön katetun, puurakenteisen, katsomon kokonaiskustannusarvio olisi euroa euroa. Mahdollisen uuden katsomon ja sen tontin omistaja olisi Kemin kaupunki. PS Kemi Kings on hakenut kyseiseen mahdolliseen katsomohankkeeseen Suomen Palloliitolta UEFA:n (Union of European Football Associations) jakamaa HatTrick avustusta. Suomen Palloliitto on myöntänyt katsomohankkeelle euron avustuksen Kemin kaupunki on jättänyt Lapin aluehallintovirastolle (AVI) liikuntapaikkarakentamisen avustushakemuksen AVI:lle jätetyssä hakemuksessa on mainittu Suomen Palloliiton alustavasti myöntämä euron tuki, joten Kemin kaupunki hakee avustusta euron kokonaissummalle. Vuonna 2014 Lapin AVI myönsi keskimäärin 25 % avustuksen liikuntapaikkojen rakentamiseen. Vuoden 2015 osalta tarkkaa AVI:n mahdollista euromääräistä avustussummaa tai prosenttiosuutta ei voida varmuudella tietää, koska AVI:n mahdollisesti myöntämä avustus on riippuvainen mm. haettavien avustuskohteiden lukumäärästä, haettavien avustuskohteiden kokonaissummasta, jaettavasta avustusmäärärahasta ja haettavien avustuskohteiden priorisoinnista. Lapin AVI tekee päätökset liikuntapaikkojen avustuksista toukokuussa PS Kemi Kingsien kanssa on myös neuvoteltu alustavasti euron rahoitusosuudesta hankkeeseen pitkäaikaisen (10 v) käyttövuokrasopimuksen muodossa. PS Kemi Kingsien nousulla on Kemin kaupungille imagon ja tunnettuuden kannalta merkittävä vaikutus. Lisäksi Kingsien nousulla on motivoiva ja kannustava merkitys kemiläisten lasten ja nuorten (Kemissä on 531 alle 18-vuotiasta lisenssipelaajaa) jalkapallon harrastamiselle. Sauvosaaren katsomon avulla voidaan varmistaa jalkapallon ykkösen tasoisten pelien pelaaminen Kemissä, millä on positiivisia vaikutuksia Kemin kaupungin imagolle

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus ja tunnettuudelle sekä jalkapalloa harrastaville lapsille ja nuorille. Myös naisten liigassa pelaavan Meri-Lappi Unitedin kotipelien järjestämispaikka ja siihen liittyvät katsomoratkaisut on asiassa huomioitava seikka. Mikäli Sauvosaaren takakentän elinkaari päättyy lähivuosina esim. Sarius -hankkeen rakentumisen vuoksi, olisi katsomot siirrettävissä pääkentälle. Palloliitolle ja AVI:lle on avustushakemusten vuoksi ilmoitettava lähiviikkoina sitoutuuko kaupunki hankkeeseen vuonna 2015 tai myöhemmin. Hankkeen suunnittelukuvat toimitetaan kokoukseen. Kaupunginhallitus käy asiasta keskustelun ja päättää kaupungin linjauksesta hankkeeseen sitoutumisen suhteen. Kaupunginhallitus suhtautuu katsomahankkeeseen myönteisesti, mutta koska vuoden 2015 talousarviossa ei ole hankkeeseen varausta, asiaa käsitellään tarkemmin vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon pykälän käsittelyn aikana. Mikko Kurtti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:45. Harri Tauriainen esitti, että asiasta tehdään periaatepäätös olla mukana hankkeessa ja asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon organisaatio 216/ /2014 Kaupunginhallitus Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n kirje "Meri-Lapin kehittämiskeskus on laadituttanut selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista. Alueen viiden kunnan lisäksi selvitys koski Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä ja Koulutuskuntayhtymä Lappiaa. Suunnitelmassa esitetään, että em. tukipalvelut tuotetaan joko perustamalla uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kuntayhtymän toimintaa muuttamalla. Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämissuunnitelmaa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kunnille ja kuntayhtymille, että muodostetaan tukipalveluorganisaatio, jonka tehtäviä ovat ICT, talous- ja henkilöstöhallintoja mahdolliset muut palvelut. Päätösten jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskus käynnistää valtion rahoituksen turvin toimeenpanohankkeen, jossa suunnitellaan tukipalveluorganisaation toimintamalli. Edellä olevaan viitaten lähetämme suunnitelman käsiteltäväksenne." Ict-, talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämissuunnitelma on luettavissa osoitteesta Kaupunginhallitus päättää lähettää asian kaupunginkanslian ja kehittämis- ja talousosaston tietoon jatkovalmistelua varten. Kaupunginhallitus kannattaa tukipalveluiden mahdollisessa kokoamisessa olemassaoleviin organisaatioihin tukeutumista. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kahden palveluohjaajan viran perustaminen Kaupunginhallitus Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Temu Sääksniemi Kemin kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa keskusviraston kehittämis- ja talousosastolle työllisyyspalvelut yksikön lukien. Yksikön tehtävänä on mm. Kemin alueen työttömien työllisyyden hoito yhteistyössä kaupungin, te-toimiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palveluohjaajat osallistuvat kemiläisten työttömien palveluohjaukseen ja aktivointisuunnitelmien laatimiseen, joista aktivointisuunnitelmien laatimisia ei voida tehdä ilman kuntalain edellyttämää virkasuhdetta. Palveluohjaajien tehtävät edellyttävät virkojen perustamista, koska kuntalain mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Edellä mainittuja tehtäviä on hoitanut Kemiläinen työllistämismalli hankkeen kaksi määräaikaista työsopimussuhteista työntekijää, jotka eivät nykyisellään saa laatia työnhakija-asiakkaiden ja te-toimiston viranomaisten kanssa aktivointisuunnitelmia johtuen puuttuvista viroista. Tarkoituksenmukaisinta olisi perustaa virat lukien ja täyttää virat määräaikaisesti Kemiläinen työllistämismalli -hankkeen päättymiseen saakka. Kemiläinen työllistämismalli hanke päättyy Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 2 LUKU 4 edellyttää virkasuhteeseen ottamisesta julkista hakumenettelyä ellei kysymyksessä ole sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Virkoihin valinnan tekee keskusviraston johtosäännön 7 :n perusteella tulosyksikön päällikkö, joka huolehtii siitä, että olemassa olevat henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä. Kemin kaupungin voimassaolevan hallintosäännön 25 :n mukaan Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja siihen kuuluvista virkatehtävistä, viran kelpoisuusehdoista, viran lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi sekä virkojen nimikemuutoksista, kaupunginvaltuuston täyttämien virkojen osalta kuitenkin kaupunginvaltuusto.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää perustaa kaksi määräaikaista palveluohjaajan virkaa ja asettaa virkojen kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman vastaavan opistotasoisen tutkinnon sekä riittävän kokemuksen työllisyyden hoitamisesta sekä työttömien asiakaspalvelusta. Virat sijoitetaan hinnoitteluun 04SOS050. Virat on kaupungin yhteisiä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Työllisyyspäällikön viran perustaminen Kaupunginhallitus Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi Kemin kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa keskusviraston kehittämis- ja talousosastolle työllisyyspalvelut yksikön. Yksikön tehtävänä on mm. Kemin alueen työttömien työllisyyden hoito yhteistyössä kaupungin, te-toimiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yksikön päällikön tehtävät edellyttävät viran perustamista kaupungin hallintosäännön mukaisten tehtävien hoitamiseksi lukien. Yksikön päällikön toimivalta todetaan voimassaolevassa hallintosäännössä ja määritellään tarkemmin keskusviraston johtosäännössä tai muussa kaupungin johtosäännössä. Kuntalaki edellyttää viran perustamista sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Kemin kaupungin voimassaolevan hallintosäännön 25 :n mukaan Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja siihen kuuluvista virkatehtävistä, viran kelpoisuusehdoista, viran lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi sekä virkojen nimikemuutoksista, kaupunginvaltuuston täyttämien virkojen osalta kuitenkin kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päättää perustaa määräaikaisen työllisyyspäällikön viran ja asettaa viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä alaan perehtyneisyyden. Virka sijoitetaan hinnoittelemattomien palkkaryhmään. Virka on kaupungin yhteinen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Työllisyyspäällikön avoimen viran hoitajaksi ottaminen Kaupunginhallitus Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi Kemilänen työllistämismalli hanke on sijoitettu lukien keskusviraston kehittämis- ja talousosastolle työllisyyspalvelut yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Kemin kaupungin työllisyyden hoito yhteistyössä palvelualueiden, te-toimiston, Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työllisyyspalvelut yksikköön siirtynyt Kemiläinen työllistämismalli hanke on työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymä kuntakokeiluhanke, mikä on oikeutettu Lapin ELY-keskuksen myöntämiin työllisyyspoliittisiin avustuksiin ajalla Kemiläinen työllistämismalli -hankkeessa kaupunki on koordinoinut pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja vastannut siitä, että palvelut muodostavat kaupunkitasolla työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Tämä on tarkoittanut kaupungin vahvaa osallistumista kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja palveluprosessien suunnitteluun ja niiden etenemisen seurantaan. Hankkeesta ja koordinoinnista on vastannut hankkeen projektipäällikkö Riitta Hakala. Hankkeen siirryttyä lukien työllisyyspalvelut yksikköön, on kaupungin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisinta jättää työllisyyspäällikön pysyvä virka täyttämättä siihen saakka kunnes Kemiläinen työllistymismalli hanke päättyy ja täyttää kyseinen avoin virka määräaikaisesti saakka. Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 2 LUKU 4 edellyttää virkasuhteeseen ottamisesta julkista hakumenettelyä ellei kysymyksessä ole sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Kemin kaupungin sekä määräaikaisen työllisyydenhoidon hankkeen yhteismitallisen koordinoinnin ja resurssien säästämisen kannalta on tärkeää, että projektipäällikkö Riitta Hakalan työpanosta voidaan käyttää määräaikaisesti avoinna olevan työllisyyspäällikön virkatehtävissä. Kaupunginhallitus päättää ottaa työllisyyspäällikön avoimen viran hoitajaksi ajalle viran kelpoisuusehdot täyttävän yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Hakalan. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2014 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin/ Mari Sjöholm 473/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kuntaliitto/ Mari Sjöholm on koonnut tietoja 58 suurimman kunnan, Ete lä-kar jalan ja Kainuun tammi-elokuun nettotoimintamenoista. Kuntaliiton raportti on (erillis liit tee nä nro 2) liitteenä. Vertailussa mukana olevien sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot ilman las ten päivähoitoa kasvoivat tammi-elokuussa yhteensä 2,6 %. Vuonna 2013 menot kasvoivat 5,1 %, v ,8 % ja v ,3 %. Kemin sosiaali- ja terveystoimen net to toi min ta me no jen kasvu tammi-elokuussa oli 3,2 %. Sosiaalitoimen nettotoimintamenot ilman lasten päivähoitoa kasvoivat kes ki määrin 3,5 %. Vuonna 2013 kasvu oli 4,9 %. Toimeentulotuen nettomenot olivat edel li sen vuoden suuruiset. Kemin sosiaalitoimen nettomenot kasvoivat 6,1 %. Toi meen tu lo tuen menot puolestaan alenivat -5,2 %. Terveydenhuollon yhteenlasketut nettotoimintamenot kasvoivat keskimäärin 2,1 %. Vuonna 2013 kasvu oli 5,2 %. Kansanterveystyön kasvu oli 0,1 % ja eri koissai raan hoi don 3,2 %. Kemin terveydenhuollon menot kasvoivat 1,5 %. Kan santer veys työn menot kasvoivat 4,2 % ja erikoishoidon menot olivat v tasolla. Raportissa on suhteutettu terveydenhuollon nettomenot kuntajoukon kes ki määräi siin nettomenoihin ja vertailtu myös muutaman kunnan indeksoituja menoja ja sai ras ta vuut ta. Kunta Menot indeksi Sairastavuusindeksi Savonlinna Kemi Pieksämäki Kotka Vaasa Espoo Tuusula Jyväskylä Vantaa Kirkkonummi Kun menoja vertailee sairastavuustietoihin, niin Kemi ja Pieksämäki ovat käyt täneet tätä kuntajoukkoa vähemmän rahaa terveydenhuoltoon suhteessa väestön sai ras ta vuu teen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Kuntaliiton raportin tiedoksi. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti lähettää raportin tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle järjestettäväksi valtuuston iltakoulun vuoden 2014 tammi-joulukuun raportin ja keskisuurten kaupunkien kustannusvertailun valmistuttua. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Lautakunnan esittämä iltakoulu järjestetään kustannusvertailun valmistuttua. Kaupunginhallitus kutsuu iltakouluun osallistumaan myös yksiköiden esimiehiä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Kuntien soster nettotoimintamenot 2014 tammi-elokuu

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Valtuuston koollekutsumistavan päättäminen Kaupunginhallitus Valmistelu: Kansliajohtaja Jukka Vilén Kuntalaki 54 Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään Kemin kaupungin ilmoitukset on kilpailutettu joulukuussa Edullisimman tarjouksen jätti Lounais-Lappi Oy. Kaupunginvaltuuston kokousilmoitukset tulee julkaista Lounais-Lapissa. Valtuuston työjärjestyksen 8 ja 9 8 Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 9 Esityslista. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksistä, on toimitettava kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että - valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan Lounais-Lappi lehdessä - valtuuston esityslista liitteineen toimitetaan varavaltuutetuille seuraavasti: VAS 5 SDP 3 KESK 2 KOK 2 PS 1 VIHR 1 Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kemissä 402/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Oikeusministeriön kirje koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja on saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja vaalipäivä on sunnuntai Kirjeessä on sanottu, että kuntien on ehdottomasti merkittävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat mennessä vaalitietojärjestelmään. Europarlamenttivaaleissa 2014 kaupunki järjesti ennakkoäänestyksen kuudessa paikassa: kulttuurikeskus/kirjasto, kaupungintalo, Syväkankaan koulu, Karihaaran koulu, Hepolan koulu ja kauppakeskus Corona/Prisma. Vaalitoimitsijoina oli kaupungin henkilöstöä, jolta palkanpidätystä ei toimituspäiviltä tehty, ja opiskelijoita. Keskusvaalilautakunnan esitys on, että kaupunki järjestäisi yleisen ennakkoäänestyksen seuraavissa paikoissa: Asiakaspalvelukeskus, kaupungintalo Karihaaran koulu Syväkankaan koulu Hepolan koulu Kauppakeskus Corona (Prisma) Kulttuurikeskus

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat päätetään seuraavasti: I II III IV V VI VII VIII IX X XI Sauvosaaren äänestysalue Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 Ruutti-Koivuharjun äänestysalue Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 Marttalan äänestysalue Karihaaran koulu, Marttalankatu 8 Torvisen äänestysalue Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1 Ristikangas-Kivikon äänestysalue Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 Tervaharjun äänestysalue Päväkoti Tervarölli, Kyllikinraitti 17 Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue Takajärven koulu, Oklaholmankatu 18 Syväkangas-Ritikan äänestysalue Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 Peurasaaren äänestysalue Kemin Energia Oy:n tila, Kalkkinokantie 5 Hepola-Rytikarin äänestysalue Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 Ajoksen äänestysalue Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie 45 Suomen Kuntaliiton suositus ulkomainonnan aloittamisesta on eli viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kaupunginhallitus päättää järjestää eduskuntavaalien yleisen ennakkoäänestyksen Kemissä kaupungin toimesta keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja hyväksyy vaalipäivän äänestyspaikat. Päätös saatetaan heti keskusvaalilautakunnan tietoon, joka saattaa vaadittavat tiedot edelleen vaalitietojärjestelmään. Eduskuntavaalien ulkomainonta sallitaan aloittaa

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (39 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös KH : Jaana Niskanen saapui pykälän käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ennakkoäänestyspaikkojen uudelleenjakoa varten. Kaupunginhallitus Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Keskusvaalilautakunnan toimesta on asiaa valmisteltu mm. Citymarketin ennakkoäänestyspaikan osalta. Listan painamiseen mennessä esitystä ei ole saatu ja kun se saadaan toimitetaan tieto kokoukseen osallistuville ja kirjallisena viimeistään ennen maanantain kokousta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on ilmoittanut, että paikalla käynnin jälkeen on voitu todeta, että ennakkoäänestys voidaan Citymarketin aulatiloissa toimittaa. Paikka on kuitenkin haasteellinen varsinkin vaalivapauden osalta, sillä perinteisesti tavaratalon sisäänkäynnin edustalla on järjestetty erilaisia vaalitempauksia ja harjoitettu vaalimainontaa. Nämä eivät jatkossa ole mahdollisia. Keskusvaalilautakunnan puolesta ei siis nähdä estettä sille, että Citymarket (Asemakatu 1, Kemi) toimii ennakkoäänestyspaikkana. Aukioloajat ovat samat kuin Prismassa. Keskusvaalilautakunta on pohtinut asiaa ja todennut, että ennakkoäänestyspaikkoina asiakaspalvelukeskus voisi jatkaa, Karihaarassa palvelukeskus Purola (kustannukset eivät tiedossa) soveltunee yhtä hyvin ennakkoäänestyspaikaksi kuin Karihaaran koulukin, missä on vaalipäivän äänestyspaikka. Jatkuvuus on tärkeää. Syväkankaan koululle ei ole vaihtoehtoja, ei Hepolan koululle, ei kauppakeskus Coronalle eikä kulttuurikeskukselle. Kulttuurikeskuksen ja Citymarketin etäisyys on 550 metriä. Keskusvaalilautakunnan mielestä ennakkoäänestyspaikkoja ei ole syytä vähentää. Kemin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen toimittamat äänestykset on lähetetty sähköpostitse kokoukseen osallistuville.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (21 ) Kulttuurilautakunta 10.06.2014 AIKA 10.06.2014 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupunginkirjasto, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot