KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 8 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 9 KONSERNITALOUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS YLEISHALLINNON VASTUUALUE ELINKEINOLAUTAKUNTA PERUSTURVA HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyspalvelujen hallinto Varhaiskasvatus (Päivähoito) Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Perusopetus... 52

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Lukio Kansalaisopisto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kirjastotoimi Kulttuuritoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO VIRAT JA TOIMET LUVUITTAIN GRAAFISET ESITYKSET KONSERNI/Kinnulan Vuokratalot Oy KONSERNI/As OY Kinnulan Myllymäki

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kinnulan kunnan taloudellinen tilanne parani tilikaudella 2014 edelleen vuoden 2013 hyvästä tuloksesta huomattavasti vuoden 2012 heikkoon tulokseen verrattuna. Vuonna 2013 aloitettu pitkäaikainen kunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisprosessi on onnistunut hyvin, vaikka vuoteen 2014 kohdistui valtionosuuksien euron leikkaus. Kunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisen onnistuminen on jatkossakin erittäin tärkeää 100-vuotiaan Kinnulan itsenäisenä ja elinvoimaisena säilymiselle, erityisesti edelleen jatkuvien valtionosuuksien leikkausten vuoksi Vuonna 2014 kunnan investointien määrä laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Vesihuoltoa ei enää laajennettu, koska valtaosalla vesihuoltoalueesta on kattava verkko aikaisempien vuosien investoinneista johtuen. Investoinnit olivat lähinnä uusien kiinteistöjen liittämisiä vesihuollon piiriin. Lämmönjakoverkkoon tehtiin pienimuotoista laajennusta teollisuuskylän alueelle uusien teollisuushallien kaukolämpöön liittymisen vuoksi. Vanhaa betonista jätevesiviemäristöä on uusittu suunnitelman mukaisesti. Valokuituverkko on pääsääntöisesti valmis, eikä uutta valokuituverkkoa ole rakennettu tehtyjen liittymien lisäksi. Tilapalvelun osalta tehtiin lähinnä peruskorjauksenomaisia korjaustöitä. Vanhainkodin sprinklausjärjestelmä -suunnitelman toteuttaminen ja terveyskeskuksen osittainen peruskorjaus olivat osa näitä investointeja. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2014 yhteensä euroa. Nettoinvestointien taso jäi suunniteltua alhaisemmaksi, vaikka investointitulot merkittävästi alittivat budjetoidun tason. Kinnulan väkiluvun kehittyminen on tasaantunut vuoden 2012 notkahduksen jälkeen Kinnulan kunnassa asui 1767 henkilöä, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Muuttotappion kääntäminen kestävälle uralle on yksi valtuuston asettamista keskeisistä kunnan kehittämistavoitteista. Kinnulan työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 20,4 %. Työttömyysaste pysyi korkealla tasolla, nousten kaksi prosenttiyksikköä edellisen vuoden lopusta. Työttömyys lisääntyi voimakkaasti vuoden lopulla kausityöttömyyden vaikutuksesta (heinäkuussa 2014 työttömyysaste oli 14,7 %) Talouden tasapainottamisohjelman kautta kunnan palveluntuotantoa on voitu kehittää. Yksi tuloksia tuoneista toimenpiteistä on ollut selkeä ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Ennaltaehkäisevän toiminnan tuomia säästöjä kannattaa arvioida tulevaisuudessakin, koska siellä voidaan nähdä edelleen säästöpotentiaalia (esim. mielenterveyspalvelut). Kaikki toimialat pysyivät annettujen määrärahojen puitteissa. Keskushallinnon (kunnanhallituksen) määrärahojen alitusta ( ) selittää osittain se, että kunnanjohtaja aloitti työnsä vasta elokuussa, johon asti viran tehtävät oli jaettu muille viranhaltijoille. Elinkeinolautakunta alitti määrärahansa yli 13 %:lla ( ). Perusturvatoimialan talousarvion alittuminen ( ), sivistystoimen talousarvion alittuminen ( ) ja teknisen toimen talousarvion alittuminen ( ) antoivat kunnan tuloksen muodostumiselle hyvän lähtökohdan. Teknisen toimialan tulos muodostui kuitenkin osittain tehdyistä kiinteistökaupoista, joissa ei ollut tehty omaisuuden arvojen korjauksista nykytasolle. Jäljellä olevan omaisuuden arvot korjataan vastaamaan todellisia arvoja vuoden 2015 aikana. Korollista lyhytaikaista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä euroa, joka on yhtä paljon kuin vuoden 2013 lopulla. Kunnan velkamäärä kuitenkin väheni euroa, koska vuoden 2013 lopulla velkaa lyhennettiin kassasta kuukaudeksi yhdellä miljoonalla, joka palautettiin lainaksi takaisin tammikuun lopulla. Tällä tilinpäätöstoimella lainakanta saatiin näyttämään

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 paremmalta. Lainaa asukasta kohden Kinnulan kunnalla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä euroa/asukas. Lyhennyksistä huolimatta kunnan kassavarat ovat pysyneet tyydyttävällä tasolla ollen vuoden vaihteessa euroa. Kinnulan kunta on myöntänyt turvaavilla vakuuksilla kunnan yrittäjille elinkeinojen kehittämislainoja yhteensä euroa. Elinkeinojen kehittämislainoja on lyhennetty vuonna euroa. Verotulojen toteutuma vuonna 2014 ylitti budjetoidun 4,5 %, eli euroa, ollen yhteensä euroa. Valtionosuudet alittivat budjetoidun (1,2 %) eli Valtionosuudet jäivät tasaisesti kuukausittain kumuloivasti alle budjetoidun, joka näyttäisi viittaavan siihen, että talousarviossa olisi jäänyt huomioimatta valtionosuuden alenema (50 /asukas). Valtionosuuksien toteuma vuonna 2014 oli yhteensä euroa. Vuoden 2012 heikon tuloksen jälkeen kunnan tilinpäätös toteutui vuonna 2013 jo toisen kerran merkittävän ylijäämäisenä. Kunnan tilikauden tulos oli euroa, poistoero ( euroa) huomioiden tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate oli euroa (vuoden 2013 vuosikatteen ollessa euroa), ollen 884 euroa/asukas. Kunnan taseessa on tilikauden 2014 jälkeen ylijäämää yhteensä euroa (2013 vuonna euroa). Sote-uudistuksen ja kuntien valtionosuusuudistuksen sekä kuntalain selvitys- ja lausuntovelvoitteet ovat työllistäneet niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin pitkin vuotta Meneillään olevat reformit ovat ajaneet kunnan pitkän aikavälin suunnittelun erittäin vaikeaan tilanteeseen. Niin suunnitellun uuden SOTE-mallin kaatuminen viime metreillä kuin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen asettavat Kinnulankin kunnan rahoituspohjan suurten haasteiden eteen lähivuosina. Valtiovarainministeriön julkisen talouden 6 miljardin euron säästötavoite kirpaisee 2 miljardin osalta kuntia. Ilman merkittäviä velvoitteiden vähennyksiä kunnilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin korottaa verojaan. Odotettavissa on, että myös jäljelle jäävästä valtion säästötavoitteesta osa valutetaan kuntien maksettavaksi, kuten edellisen hallituksen aikana. Kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta tehty päätös Äänekosken tehtaan rakentamisesta tuo mahdollisesti helpotusta tulevaisuuteen. Suurinvestointi on merkittävä varsinkin metsätalousyrittäjille ja niille yrittäjille, jotka toimivat puun käsittelyssä metsästä tehtaalle, Lisäksi mahdollinen tuleva lähialueen tuulivoimarakentaminen voi olla merkittävä työllistäjä Kinnulan kunnan yrittäjille. Taloudellisen epävakauden aika näkyi kunnan tilivuoden 2014 tuloksessa mm. luottotappioiden suurehkolla määrällä (yhteensä euroa). Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 26 kertaa (37 kertaa vuonna 2013) ja valtuusto yhteensä 10 kertaa (12 kertaa vuonna 2013). Kokousten määrän väheneminen kertoo osaltaan mahdollisesta tilanteen rauhoittumisesta vuoden aikaan. Kuntaa kuitenkin kiusasi vuonna 2013 alkanut valituskierre, joka vei edelleen voimavaroja toiminnan kehittämisestä. Kinnulan kunta teki sovintosopimuksen kunnanjohtajan virkaa vuodesta 2004 hoitaneen Juha Urpilaisen kanssa. Sopimus vahvistettiin kunnanvaltuustossa Sopimuksesta huolimatta kunnan tilanne ei ole rauhoittunut, vaan kunnan toimintaa on rasitettu suurella määrällä erilaisia valituksia, kanteluita ja selvityspyyntöjä. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2014 lopussa oli 92 henkilöä (-2 verrattuna vuoteen 2013). Kunnan henkilöstön työssäjaksaminen on kunnan sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden vuoksi ollut kiistattomasti koetuksella ajoittain ja erityisesti keskushallinnon osalta. Kuitenkin henkilöstön sairauspoissaolot nousivat noin 19 % vuoteen 2013 verrattuna, ollen yhteensä 2333 sairauspoissaolopäivää vuonna Sairaspoissaolojen määrän nousua kuitenkin selittävät yksitäiset pitkät sairaspoissaolot. Henkilöstö on ansainnut suuret kiitokset sitoutumisesta ja yhteispe-

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 lihengestä, jolla saavutimme hyvän taloudellisen tuloksen. Samaa sitoutumista tarvitsemme yhtä suuresti vastaisuudessakin. Tämänhetkisestä kuntakentän suuresta epävarmuudesta ja valtion ja kuntien taloudellisesta rakennemuutoksesta huolimatta Kinnulan kunta katsoo luottavaisena ja päättäväisenä tulevaisuuteen. Kinnulassa Pekka Kanervio, kunnanjohtaja

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kinnulan kunnan vuoden 2015 talousarvio on euroa ylijäämäinen. Talousarviossa verotulojen on arvioitu pysyvän vuoden 2014 tasolla, mutta valtionosuuksien arvioitiin vähenevän euroa. Osa tästä vähennyksestä on edellisen vuoden talousarviossa olleen valtionosuusvirheen korjaamista ja osa edelleen kiristyvää valtionosuuden vähentymistä (yhteensä 100 euroa/asukas). Itse leikkaukset tehtiin hyvässä sovussa, mutta talousarvion toteutuminen edellyttää erittäin niukkaa ostopalveluiden sekä henkilöstökulujen kasvua, sekä talouden tasapainotus-ohjelman toimenpiteiden mahdollisimman suunnitelman mukaista toteutumista. Valtiovarainminiteriön julkisen talouden 6 miljardin euron leikkausesitykset merkitsevät suurta haasteen Kinnulan kunnan talouden tasapainolle. Uudistuksen aikatauluna on leikkausten tekeminen hallituskauden aikana. Kinnulan kunnan kohdalla vanhan valtionosuusuudistuksen vaikutus on yhteensä 370 euroa/asukas, eli yhteensä n euroa. Muutos johtuu kuntien omarahoitusosuuden kasvusta ja valtionosuuskriteereihin tehdyistä muutoksista. Muutoksen kustannusvaikutus on jaettu viiden vuoden siirtymäajalle siten, että vuodelle 2015 muutos olisi 50 euroa/asukas ja vuodelle euroa/asukas (yhteensä 100 euroa/asukas). Kunnan talouden tasa-painottamiselle n euron vuotuinen valtionosuuksien vähenemä asettaa suuren, mutta ratkaistavissa olevan lisähaasteen. Nyt suunnitteilla olevat uudet leikkaukset vaikuttaisivat vähintään 200 euroa/asukas, joka tarkoittaa yli euron leikkausta kunnan talouteen. Kokonaisvaikutus jo tehtyjen päätösten kanssa olisi euroa. Lisäksi on odotettavissa, että valtion talouden tasapainottamisesta osa valuu kunnille, kuten aiemmin työllisyyden hoito. Pahimmillaan vaikutus voi siis olla toiset euroa, jolloin kokonaisvaikutus olisi euroa, eli lähes 10 prosenttia budjetista, seuraavien neljän vuoden aikana. Valtionvarainministeriö myönsi Kinnulalle yhdessä Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kanssa poikkeamisluvan kuntarakennelain asettamien kriteerien mukaisesta selvitysalueesta. Viiden kunnan yhteisen selvitystyön kautta Kinnulan kunta etsii kuntayhteistyön kehittämisen ja syventämisen mukanaan tuomia palvelutuotannon hyötyjä, sekä alueellisen elinvoiman edistämistä. Tämä selvitystyö päättyy 2015 ja sen tuloksia päästään näkemään aikaisintaan 2016 vuoden alusta. Koko pohjoisen Keski-Suomen työllisyysnäkymät ovat yhä huolestuttavat. KVL-Pipe yhtiön tuleminen paikkakunnalle on luonut edellytykset työllisyyden paranemiselle. Vuoden 2014 lopulla tapahtunut työttömyyden raju nousu kuitenkin vaikeuttaa tilannetta. Valopilkkuna synkkyyden keskellä voidaan pitää biosellutehtaan rakentamispäätöstä Äänekoskelle. Sen välilliset vaikutukset seudun elinvoimaan voivat olla yllättävät. Lisäksi mahdolliset tuulivoimarakentamisen vaikutukset voivat olla hyvinkin merkittävät Kinnulalle. Alueemme vahvuuksien kehittämistä mm. palvelujen osalta on joka tapauksessa jatkettava suunnitelmallisesti, eikä vahvaa maa- ja metsätaloutta sovi jatkossakaan unohtaa. Kinnula, kuten koko pohjoinen Keski-Suomi, on muuttotappioaluetta. Kinnulassa muuttotappio on viime vuosina ollut pysähdyksissä. Väestöennusteiden mukaan väestön väheneminen ja huoltosuhteen huononeminen tuovat toiminnan suunnitteluun vaikuttavia haasteita. Yksi tällainen haaste on osaavan työvoiman saaminen paikkakunnalle. Jo nyt on nähtävissä merkkejä vaikeudesta rekrytoida osaajia kuntaan ja sen yrityksiin. Kinnulan pitäisikin pystyä tarjoamaan opiskelemaan lähteville nuorille näkymä siitä, että myös Kinnulassa on tulevaisuus ja työpaikka. Kunnan nettoinvestoinnit pyritään pitämään lähivuosina erittäin maltillisina, tarpeellisia palvelu- ja elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Tärkeimpänä investointina tulevaisuuteen voidaan

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 pitää uuden päiväkodin rakentamisinvestointia, joka sijoittuu vuosille , suunnittelun tapahtuessa pääosin vuoden 2015 aikana. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kunnan toimintojen riskikartoitus ei ole edennyt edellisestä vuodesta. Riskikartoituksen hitauteen on vaikuttanut varmasti vuonna 2014 olleet hallinnon ongelmat, koska kunnalla ei ollut kunnanjohtajaa kuin vasta elokuusta lähtien. Vähäisestä henkilöstöresurssista johtuen voimavarat eivät ole riittäneet riskien kartoittamiseen. Samaan aikaan kunnassa on kuitenkin edistetty kuntastrategiaa ja keskeisiä asiakirjoja, kuten hallintosääntöä. Kun hallinnon järjestelyt saadaan tehtyä vuonna 2015, voimavarojen pitäisi riittää paremmin myös riskienhallinnan alueelle. Kunnalle on valmistumassa kuntastrategiaa, jossa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin nojautuen alempitasoiset toimintasuunnitelmat, kuten elinkeino-ohjelma tai palvelustrategia voidaan laatia. Strategisen suunnittelun ja tavoitteenasettelun valmistuttua, myös talousarvioprosessissa asetettavia vuosittaisia ja monivuotisia tavoitteita voidaan asettaa kuntasuunnittelun vaativalla tavalla. Tätä edellyttää myös voimaan tullut uusi kuntalaki. Edelleenkin henkilöstövoimavaroihin kohdistuu merkittävä toiminnallinen riski, mm. varahenkilöjärjestelmien puutteista ja osaamispääoman keskittymisestä johtuen. Tämä on näkynyt vuoden 2014 taloushallinnon ongelmina, joihin on ollut vaikea saada ratkaisua. Riski korostuu erityisesti, koska se on hidastanut tilinpäätösprosessia ja vaarantanut sen aikataulun. Jatkossa pitää tarkastella mahdollisuutta saada kuntayhteistyön kautta helpotusta myös henkilöstövoimavaroihin jopa mahdollisella varahenkilöjärjestelyllä. Lisäksi kunnan keskushallinnon työjakoa tulee kehittää. Kunnan lainamäärän kehittyminen on parantanut jonkin verran korkotason muutoksen tuomaa riskiä. Mahdolliset tulevat korkotason vaihtelut luovat edelleen merkittävän taloudellisen riskin kunnan talouden tasapainolle. Pääsääntöisesti investoinneissa tulee olla varovainen. Tuleva päiväkotirakentaminen luo rahoituksen kautta riskin. Jos muut investoinnit pidetään kurissa, päiväkoti-investoinnin vaikutusta voidaan rajoittaa. Tuleva investointitaso pyritään pitämään maltillisena, tarpeellisia palvelu- tai elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Korkotason muuttuessa tarpeelliset korkosuojausmekanismit otetaan käyttöön. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on edelleen vireillä useita kunnallisvalituksia, joita on tehty Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksistä, koskien mm. virkavalintoja. Lisäksi ongelmaksi on muodostunut kunnansihteerin viran perustaminen, joka on jouduttu jäädyttämään valituksen vuoksi. Valituksista onkin tullut merkittävä riski kunnan päivittäistoiminnalle, erityisesti, koska valitusten käsittely saattaa olla jopa 18 kuukautta. Osa tehdyistä päätöksistä ehtii menettää tuossa ajassa jo merkityksensä.

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Vuoden 2013 alussa (päivätty ) valmistui Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti, jonka laati BDO Oy. Raportin esiin nostamien hallinnon ja taloudenhoidon puutteiden joukosta merkittävin oli kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuusongelmat. Ongelmien ratkaisemiseksi aloitettiin sisäisen valvonnan ohjeistuksen ajantasaistaminen, joka kuitenkin viivästyi alkuperäisestä aikataulustaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön Sisäisen valvonnan ohjesäännön liitteenä uudistettiin myös sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Kunnassa suoritettiin koko vuoden 2014 aikana mittava määrä kunnan johtosääntöjen päivityksiä. Koska myös osasta näitä on valitettu, on jouduttu toimimaan jatkoajalla. Vuoden 2015 aikana valmistuu uusi johtosääntö, joka seuraa uutta voimaan tullutta kuntalainsäädäntöä. Sisäinen tarkastuksen tehtävä on arvioida sisäisen valvonnan toteuttamista ja antaa siitä kehitysesityksiä kunnan johdolle. Vuoden 2014 aikana kunnan hallintokuntien omat luottamushenkilöistä valitut sisäiset tarkastajat toimivat varsin vaihtelevasti. Joillakin toimialoilla sisäiset tarkastajat eivät suorittaneet käytännössä laisinkaan tarkastustoimia vuoden 2014 aikana. Asiantilaa on pyritty parantamaan mm. sisäisten tarkastajien koulutuksella ja sisäisen valvonnan johtosäännön jalkauttamisella. Yleisenä arviona sisäisen tarkastuksen toimivuutta vuonna 2014 ei voi pitää riittävänä sisäisen valvonnan järjestelmän kokonaisuuden toimivuutta ajatellen. Tähän alueeseen on syytä paneutua paremmin myös kunnan johdon osalta. Sisäistä tarkastusta tulee jatkossa terävöittää suunnitelmallisuuden lisäämisellä. Sisäisen tarkastuksen toimijoilla tulee olla selkeä vuosikohtainen tarkastussuunnitelma. jossa on esillä eri tarkastuksen keskeinen teema. Yhtenä vuoden teemana tulisi olla nimenomaan toimialan riskienhallinta ja sen kehittämisen seuraaminen, koska se on yksi tarkastustoiminnan tehtävä. Kinnulassa Pekka Kanervio, kunnanjohtaja

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 KONSERNITALOUS Kinnulan kuntakonserniin kuuluu kolme kiinteistö- ja asuntoyhtiötä ja kolme kuntayhtymää. Lisäksi kunta on osakkaana kahdeksassa yhteisössä, joita ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Kunnalla ei ole selkeää konserniohjauksen järjestämisen mallia. Kunnan tuleekin vuoden 2015 aikana tehtävän hallintosäännön uudistuksen yhteydessä lisätä selkeä konserniohjauksen malli. Kinnulan kunnan kokonaan omistaman Kinnulan Vuokratalot Oy:n osalta tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta, johon pyritään esimerkiksi korkealla vuokra-asuntojen käyttöasteella. Tässä on myös onnistuttu vuonna Asunto-osakeyhtiön hallitus koostuu kunnan luottamushenkilöistä ja isännöitsijänä toimii kunnan rakennustarkastaja Petri Syrjä. Asunto-osakeyhtiön kirjanpito on kunnan kirjanpidon yhteydessä. Kunnan valvontaa ja tiedonsaantia voidaan pitää hyvänä. Kiinteistö Oy Kinnuskeskuksen (osuus 55,6 %) osalta tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta, joka kattaa rahoituksesta ja toiminnasta syntyvät kulut. Tämä tavoite on saavutettu vuonna Asunto-osakeyhtiön hallituksessa on ollut va. kunnanjohtaja/kunnansihteeri ja isännöitsijänä toimii kunnan rakennustarkastaja Petri Syrjä. Asunto-osakeyhtiön kirjanpito on kunnan kirjanpidon yhteydessä. Kunnan valvontaa ja tiedoksisaantia voidaan pitää hyvänä. Asunto Oy Kinnulan Myllymäen (osuus 57,0 %) osalta tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta, joka kattaa rahoituksesta ja toiminnasta syntyvät kulut. Tämä tavoite on saavutettu vuonna Asunto-osakeyhtiön hallituksessa on ollut kunnan hallintojohtaja ja isännöitsijänä toimii kunnan rakennustarkastaja Petri Syrjä. Asunto-osakeyhtiön kirjanpito on kunnan kirjanpidon yhteydessä. Kunnan valvontaa ja tiedoksisaantia voidaan pitää hyvänä. Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (osuus 0,99 %). Kunnalla on edustus sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kunnan konserniohjaus jää heikoksi, koska äänimäärä ei yksin anna siihen mahdollisuutta. Konserni tiedottaa toiminnastaan hyvin ja toiminnan seuranta on kohtuullisen helppoa. KSSHP on kuitenkin vuosien mittaan tehnyt yli euron edestä tappiota, joka aiheuttaa kunnan taloudella euron riskin, jos konsernin tappio siirretään omistajille maksettavaksi. Kaksi muuta konserniin kuuluvaa yhtiössä, Keski-Suomen liitto (osuus 0,49 %) ja Äänekosken seudun koulutuskuntayhtymä (osuus 2,87 %), on edustuksellinen läsnäolo. Nykyisellään kummastakin saadaan riittävästi tietoa, eivätkä yhtiöt tuota taloudellista riskiä. Kinnulassa Pekka Kanervio, kunnanjohtaja

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,92 Maksutuotot , ,20 Tuet ja avustukset , ,21 Muut toimintatuotot , ,26 Toimintatuotot , ,59 Valmistus omaan käyttöön ,53 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,74 Palvelujen ostot , ,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 Avustukset , ,90 Muut toimintakulut , ,72 Toimintakulut , ,47 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 Verotulot , ,63 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,46 Muut rahoitustuotot , ,78 Korkokulut , ,83 Muut rahoituskulut , ,94 VUOSIKATE , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 TILIKAUDEN TULOS , ,36 Poistoeron muutos , ,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,34 Toimintatuotot/Toimintakulut,% 20,61 21,68 Vuosikate/Poistot, % 208,91 146,36 Vuosikate /asukas 883,71 614,69 Asukasmäärä

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , ,76 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,98 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,10 Rahoitusosuudet investointeihin ,30 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Käyttöomaisuuden varsinainen , ,00 Käyttöomaisuuden myyntivoito , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,80 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,18 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,75 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7.117, ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET 7.117, ,25 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom -18,55 796,81 Vaihto-omaisuuden muutos , ,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,99 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,49 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkoj , ,28 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,97 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,46 RAHAVARAT , ,14 RAHAVARAT , ,68 RAHAVAROJEN MUUTOS , , Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus,% 474,51 106,39 Pääomamenojen tulorahoitus,% 474,51 101,48 Lainanhoitokate 77,18 17,02 Kassan riittävyys (pv) 47,35 3,83 Asukasluku

14 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 13 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Aineettomat hyödykkeet , ,61 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,78 Rakennukset , ,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,63 Koneet ja kalusto , ,99 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki Keskeneräiset hankinnat , ,26 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki , ,26 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss , ,70 Kuntayhtymäosuudet , ,42 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,13 Muut lainasaamiset , ,00 Sijoitukset , ,13 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3.267,82 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1.164, ,71 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1.164, ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,74 Lainasaamiset , ,59 Muut saamiset 3.732, ,95 Pitkäaikaiset saamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,64 Lainasaamiset , ,70 Muut saamiset , ,48 Siirtyvät korot ,22 Muut siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset saamiset , ,31 Saamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,70

15 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,21 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,80 Tilikauden yli-/alijäämä , ,34 OMA PÄÄOMA , ,35 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,26 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3.267,82 Lahjoitusrahastojen pääomat 1.164, ,71 Muut toimeksiantojen pääomat 2.381, ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3.545, ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat , ,63 Pitkäaikainen , ,63 Lyhytaikainen Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 7.117,88 Saadut ennakot , ,76 Ostovelat , ,31 Muut velat , ,21 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,41 Valtionosuusennakot 9.891, ,00 Muut siirtovelat , ,67 Siirtovelat , ,08 Lyhytaikainen , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,99 VASTATTAVAA , ,70 Omavaraisuusaste,% 61,24 58,71 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 54,29 57,64 Lainakanta , ,00 Lainat /asukas 3 682, Lainasaamiset , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä , ,14 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas 2 468, Asukasmäärä

16 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 15 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT euroa MENOT euroa Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut Valtionosuudet Muut rahoituskulut Korkotuotot Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien Investointimenot hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei-yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 1 Kuntayhtymät 3 Osakkuus- ja muut omistusyhteisöt 8 Yhteensä 5 9

17 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 16 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset men Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja lait Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkee 6 11 Ennakkomaksut ja keskenerä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

18 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vi Pitkäaikainen koroton viera Lyhytaikainen korollinen vi Lyhytaikainen koroton viera VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 56,40 53,40 Kertynyt ylijäämä/alij., Kertynyt ylijäämä/alij., /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Konsernin henkilöstömäärä, vakituinen TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen, ,24 euroa, käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,98 euroa - tilikauden ylijäämä ,22 euroa lisätään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

19 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto - päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista - päättää hallinnon järjestämisen perusteista - päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion - päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista - päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta - valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä - päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista - valitsee tilintarkastajat - hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä - päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on kasvava, hyvät peruspalvelut tarjoava omaleimainen maaseutukunta, joka arvostaa yhteistyötä ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Positiivinen väestökehitys Asukasluvun pienenemi- Toteutui osin, väestö ei vähene sen pysäytt asukasta asukasta Ylijäämäinen tilinpäätös Tulos positiivinen Toteutui, Tp. reilusti positiivinen Lainamäärä Alle /asukas 3 682,58 /asukas

20 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 19 Toteutuminen vuonna 2014 Kunnan väestökehitys toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti, asukasluku pysyi samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Vuosikate muodostui reilusti positiiviseksi ( ). Tilikausi oli ylijäämäinen Kunnan kokonaislainamäärä oli euroa, eli /asukas. Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään Kinnulan kunnalle tasapainotusohjelman vuosille Tasapainotusohjelma hyväksyttiin ohjeellisena. Valtuusto valitsi uuden kunnanjohtajan päätöksellään Muita valtuuston tekemiä tärkeitä päätöksiä vuoden 2014 aikaan olivat mm. talousarviopäätös vuodelle 2015, valtuusto sekä investointiohjelma vuodelle Investointiohjelma sisälsi mm. määrärahavarauksen päiväkotirakentamista varten. Päiväkotirakentamisen suunnittelumäärärahasta valtuusto teki päätöksen kokouksessaan Vuosi 2014 oli valtakunnallisesti suurten rakenne- ja talousasioiden valmistelun aikaa, joihin kunnanvaltuusto antoi oman lausuntonsa, mm. sote-lausunto kunnanvaltuustossa Kunnan henkilöstöohjelman kunnanvaltuusto on päättänyt hyväksyä kokouksessaan Sisäisen valvonnan ohjesääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Vuonna 2014 hyväksytyt hallintosäännöt ja matkustussääntö on päivitetty kunnanvaltuustossa ja 24. Kunnanvaltuusto TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kunnanvaltuuston toimintakate oli euroa Kustannuslaskennalliset menot 1 376

21 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 20 Kunnanvaltuuston tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot 8 271, ,04 Toimintatuotot 8 271, ,04 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,34 864,34 Palvelujen ostot , ,99-942,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,94 Muut toimintakulut , , ,00 Toimintakulut , , ,73 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,77 VUOSIKATE , , ,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 0,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 0,32 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,66 Laskennalliset erät , ,66 TILIKAUDEN TULOS , , ,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,79

22 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 21 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella ; VALTUUTETTU Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Leo Urpilainen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen* Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala PUOLUE Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen SDP: Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio KOK: Anita Urpilainen Kirsti Häkkinen Anneli Ripatti PS: Harri Virtala *Virpi Piispanen siirtyi SDP:stä Keskustan valtuustor

23 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 22 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuualue Tilintarkastus Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii siihen, että toiminta koetaan avoimeksi. Visio Mittari Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta. Asetettujen tavoitteiden seuranta. Mittarin tavoitearvo Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta. Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta. Suunnitelmavuosien tavoitteet Tilintarkastustoiminta vuosiksi kilpailutetaan kunnanvaltuuston toimesta joulukuussa Tilintarkastajana toimii kunnanvaltuuston tehdyn päätöksen mukaisesti valtuustokauden BDO Audiator Oy JHTT yhteisö. Tilintarkastus TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Kustannuslaskennalliset erät -122

24 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 23 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintakulut Henkilöstökulut , ,96-787,04 Palvelujen ostot , ,92-423,08 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00-13,66-286,34 Toimintakulut , , ,46 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,46 VUOSIKATE , , ,46 Laskennalliset erät Vyörytykset -122,21 122,21 Laskennalliset erät -122,21 122,21 TILIKAUDEN TULOS , , ,25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,25

25 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 24 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuualue Vaalit Vastuualueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri. Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Visio Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä myös tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. Toteutuminen vuonna 2014 Vuonna 2014 järjestettiin EU vaalit ( ). Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Toteuma Sitova Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti säädösten edellyttämällä tavalla. Valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 Vuonna 2014 järjestettiin EU-vaalit. Määräaikatavoite ja =- prosessivirhetavoitteet toteutuivat Vaalit TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vaalien (keskusvaalilautakunta) toimintakate oli 209 Kustannuslaskennalliset erät -128

26 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 25 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Tuet ja avustukset , ,00-372,00 Toimintatuotot , ,00-372,00 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,56-737,44 Palvelujen ostot ,00-387, ,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00-313,29 113,29 Toimintakulut , , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00 208, ,86 VUOSIKATE ,00 208, ,86 Laskennalliset erät Vyörytykset -128,48 128,48 Laskennalliset erät -128,48 128,48 TILIKAUDEN TULOS ,00 80, ,38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 80, ,38

27 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 26 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 1. Kunnanhallitus 2. Yleishallinto KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanhallitus ja va. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi sekä Kunnanjohtaja Pekka Kanervio alkaen. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Visio Kinnulan kunta luo edellytyksiä itsenäisen Kinnulan kunnan maaseutumaiselle tulevaisuudelle vahvistamalla elinkeinorakennetta ja parantamalla asukkaittensa henkistä ja aineellista hyvinvointia. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset - Kehitetään palvelurakennetta ja palveluketjuja sekä uudistetaan palveluja. - Käynnistetään taloudellisia ja toiminnallisia selvityksiä talouden turvaamiseksi. - Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa ja pyrkii houkuttelemaan uusia. ajanmukaisilla tukimuodoilla (esim. kehittämislaina). - Kehitetään toimenpiteitä asukasluvun säilyttämiseksi. - Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmää ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta.

28 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 27 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Toteutuminen Sitova Kuntastrategian laadukas valmistelu Sitova Sitova Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset: - Positiivinen asukasluvun kehitys uutta työpaikkaa - uusinvestoinnit pienemmät kuin poistot Viihtyisän ja edullisen asumisen kunta Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa 2014 Asukasluvun kehitys Työpaikkakehitys Tilinpäätös Veroprosentit, taksat ja maksut Maakunnan taso Toteutui laadukkaan valmistelun osalta. Aikataulullisesti ei toteutunut, työ kesken. Ei toteutunut, asukasluku ennallaan Toteutui osin Toteutunut Toteutui osittain Toteutui osittain Sitova Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan uusiutuvia työtehtäviä. Tarvittaessa täsmäkoulutuksen järjestämistä. Henkilöstön koulutussuunnitelma henkilöstösuunnittelun osana. Henkilöstön koulutussuunnitelma hyväksyttiin kesällä 2014, henkilöstösuunnitelma talvella 2014 * uudet yritysrekisteröinnit, pois lukien asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä- ja kasvinviljelytilat; sisältää myös omistajanvaihdokset, toimialalaajennukset, yhtiömuodonmuutokset ja jakautumiset. Uusien työpaikkojen lukumäärä jäi arviolta alle tavoitteen. Toteutuminen vuonna 2014 Uusi kunnanjohtaja aloitti Kunnansihteerin virkatehtäviä hoidettiin jaettuna. Työvapaiden aikana tehtäviä on jaettu ja mm. kirjanpitoon oli yrityksistä huolimatta vaikea saada sijaisia. Viran- ja toimenkuvausten tarkastelu/päivittäminen on aloitettu loppuvuonna Henkilöstösuunnitelma on vahvistettu talvella Henkilöstöjärjestelyt keskushallinnon osalta on aloitettu, mutta ne ovat vielä kesken. Kunnanhallitus TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kunnanhallituksen toimintakate oli euroa. Kustannuslaskennalliset menot 3 632

29 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 28 YLEISHALLINNON VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnansihteeri Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista: Toiminta-ajatus 1.Hallintopalvelut 2.Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat) 3.Palvelut (hallintopalvelut, yhteispalvelupiste, talouspalvelut ja atk-palvelut sekä työllistäminen) Kunnanvaltuuston hyväksymän työllistämisstrategian mukaisesti työllistämistoimet siirtyivät kunnanhallituksen alaisuuteen, yleishallinnon vastuualueelle. Työtä on tehty yhdessä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle ja palvelutuotannolle sekä edistää kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista. Visio Yleishallinto ohjaa ja kehittää kuntaa kuntastrategiaa, ohje- ja johtosääntöjä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen. Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset - Sähköisten hallinto- ja talouspalveluiden edelleen kehittäminen, myynti- ja ostolaskut sähköisessä käsittelyssä. - Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden hoitoa.

30 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 29 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Toteuma Sitova Päätösten ja käsiteltävien asioiden joustava käsittely Asiat tuodaan päätöksentekoon kuukauden sisällä niiden vireille tulosta. Aikataulun osalta tavoite toteutui Päätökset liitteineen netissä heti kokouksen jälkeen. Sitova Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen: - Kuntoutukseen osallistuminen - Säännölliset henkilöstökokoukset -Sairauspoissaolot 5 % henkilöstöstä Hallintokunnittain tarpeen mukaan Keskushallinnossa n. 1 krt./kk Koko henkilöstölle 2 krt/vuosi 6,5% toteutui. Toteutui Ei toteutunut Yksi vuoden 2014 aikana Sairauspoissaolot: (2333 pv/v 2014) (1967 pv/v. 2013) (2932 pv/v. 2012) (3459 pv/v. 2011) (3246 pv/v. 2010) (2587 pv/v. 2009) - Järjestetyt virkistystapahtumat Vuonna 2014 kuntoutuspäivien lukumäärä oli yhteensä 322 päivää. Luku koostuu Kevan määräaikaisella kuntoutustuesta (273) ja Kelan kuntoutuspäivistä (49 päivää). Sairauspoissaolojen määrä nousi vuonna 2014, vuoteen 2013 verrattuna noin 19 %. Toteutuminen vuonna 2014 Kunnan IT-hallinnon palveluiden tulevaisuuden järjestämismalliin tehtiin määrällisiä muutoksia ja uusia palveluja kehitettiin mm. Tieran kanssa. Kunnan henkilöstöohjelman laadinta saatiin valmiiksi (hyväksymispäätös kvalt ). Kunnan henkilöstön ammatillisen osaamisen suunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesällä 2014.

31 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 30 Yleishallinto TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Yleishallinnon toimintakate oli euroa. Kustannuslaskennalliset menot Kustannuslaskennalliset tulot Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , ,95 Maksutuotot 3 600, ,00 Tuet ja avustukset , , ,66 Muut toimintatuotot 10,00-10,00 Toimintatuotot , , ,29 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,97 Palvelujen ostot , , ,64 Aineet, tarvik. ja tavar , , ,57 Avustukset , , ,91 Muut toimintakulut , ,82 507,82 Toimintakulut , , ,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 46,40-46,40 Muut rahoituskulut -0,34 0,34 Rahoitustuotot ja -kulut 46,06-46,06 VUOSIKATE , , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,76 Poistot ja arvonalentumiset , , ,76 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,64 Laskennalliset erät , ,64 TILIKAUDEN TULOS , , ,44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,44

32 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 31 ELINKEINOLAUTAKUNTA Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista: 1. Hallintopalvelut 2. Lomituspalvelut 3. Elinkeinopalvelut Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Elinkeinolautakunta Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset ja takaisinperinnät. Visio Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani kunnan kaikille yrittäjille. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä. Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston lainahakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

33 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 32 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Toteuma 2014 Sitova Kaikki tuet saadaan haettua ja maksatettua aikataulussa Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksuun Toteutunut Sähköisen tukihaun lisääminen Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti. Sähköisiä hakemuksia 77,6 % Ripeä kehittämisrahaston lainahakemusten käsittely Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä Toteutunut Toteutuminen: Elinkeinolautakunta kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa käsitellen 27 asiaa. Kehittämisrahaston lainoja myönnettiin kolme kappaletta. Hallintopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot , ,39 Toimintakate , ,28 Kustannuslaskelmalliset menot 696,77 euroa

34 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 33 Vastuualue Lomituspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua. Visio Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien toimet pysyvät koko-aikaisina. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Tavoitteet Tuetaan maksullista lomittaja-apua n %/tunti. Sitovuus Tavoite Mittari Toteuma 2014 Sitova Maatalousyrittäjät käyttävät maksullista lomittaja-apua Käyttö vähintään 50 tuntia/palveluja käyttävä yrittäjä 42 tuntia/yrittäjä Toteutuminen: Kunnan tuki maksulliseen lomittaja-apuun oli 3,40 euroa/tunti. Lomittajatilanne oli kohtuullinen, ja maksullista lomittaja-apua oli käytettävissä lähes kysyntää vastaavasti. Lomituspalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskelmalliset menot - 12,53 euroa

35 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 34 Vastuualue Elinkeinopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Elinkeinolautakunta Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille. Visio Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuympäristössä. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Tavoitteet Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas Oy. Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana rakentamassa toimitiloja yrityksille. Kunta tukee yritysten toimintaa olemalla mukana yritysten kehittämishankkeissa tarpeen vaatiessa. Sitovuus Tavoite Mittari Toteuma 2014 Sitova Hyvät elinkeinojen kehittymisen Yritysten ja työpaikkojen Ei toteutunut edellytykset määrä + merkkinen Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla ja mahdollisimman läheltä Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin Palaute yrittäjiltä on ollut positiivista. Elinkeinopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot 0 0 Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot 162,95 euroa

36 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 35 Elinkeinolautakunnan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti+ Toteutuma Poikkeama muutos 2014 Toimintatuotot Muut toimintatuotot 892,89-892,89 Toimintatuotot 892,89-892,89 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,64 Palvelujen ostot , , ,91 Aineet, tarvik. ja tav ,00-252,36 52,36 Avustukset , , ,03 Muut toimintakulut , ,20 549,20 Toimintakulut , , ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 325,59-325,59 Rahoitustuotot ja - 325,59-325,59 VUOSIKATE , , ,50 Laskennalliset erät Vyörytykset -872,25 872,25 Laskennalliset erät -872,25 872,25 TILIKAUDEN TULOS , , ,25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,25

37 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 36 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää asukkaiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Toiminnassa on keskeistä matalan kynnyksen toimintamalli ja sujuvat, ensisijaisesti ennaltaehkäisevät palveluketjut. Tavoitteena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadullisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perusturvajaos toimii hallintopalveluista vastaavana paikallisena toimielimenä, joka valmistelee sosiaali- ja terveystoimen asioita kunnanhallitukselle erityisesti henkilöstö-, talous- ja muissa kuntakohtaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa. Seudullista hallinnollista yhteistyötä tehdään Kinnulan ja Wiitaunionin (Pihtipudas, Viitasaari) yhteisen perusturvalautakunnan kanssa; lautakuntatyöskentelyn avulla pyritään mm. saamaan alueen toimintoja linjaavat asiakirjat, toimintatavat ja - käytännöt yhtenäisemmäksi. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on selkeät kokousrakenteet eri yksiköissä. Asiakaspalautetta on kerätty erityisesti vanhuspalveluissa kotihoidon ja Kotipihan asiakkailta, omaisilta, henkilöstöltä. Kehittämistyötä tehdään jatkuvasti, jotta saadaan painopistettä pidettyä ennaltaehkäisyssä, palveluketjujen sujuvoittamisessa ja palvelujen sisällöllisessä laadun kehittämisessä.

38 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 37 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Työpaikkakokous Määrä 4 kertaa/vuosi Toteutui Sitova Henkilöstökokous Määrä 1 kerta/vuosi Toteutui Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Perusturvalautakunnan/ yhteislautakunta/kokoukset Perusturvajaoksen kokoukset Hallintopalvelujen nettomeno euroa. Hallintopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa Kustannuslaskennalliset tulot euroa PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön, lastensuojelun avohoidon, lastensuojelun perhetyön, lastensuojelun perhehoidon, lastensuojelun laitoshoidon, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun oston, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaaliasiamiespalvelu ostettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

39 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 38 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Lastensuojelutehtävät Lasten 100 % palveluun Tavoitearvo toteutui hoidetaan lain mukaisesti lkm/lastensuojelun piirissä olevat lapset oikeutetuista Sitova Toimeentulotukea myönnetään kaikille Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv Tavoitearvo toteutui Sitova Sitova siihen oikeutetuille Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaikille siihen oikeutetuille % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista Tavoitearvo toteutui % asiakasryhmästä 100 % hakemuksista Tavoitearvo toteutui. Toiminta organisoitiin yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Matalan kynnyksen palvelut lapsiperheille Sosiaalitoimessa on kehitetty matalan kynnyksen toimintamallia lapsiperheille. Perheet voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä kotipalvelutyöntekijään tai perhetyöntekijään, kun kokevat tarvitsevansa arjessa apua. Kotipalvelutyöntekijä/ perhetyöntekijä käy perheessä 1-3 kertaa, minkä jälkeen perheen palvelutarve arvioidaan yhdessä viranhaltijan kanssa ja laaditaan asiakassuunnitelma. Kotipalvelutyöntekijän kotikäynnit perheissä vuonna 2014 yhteensä 240 kotikäyntiä. Asiakasperheitä keskimäärin Lastensuojelutehtävät hoidetaan lain mukaisesti Lastensuojelun sosiaalityöstä vastaavat työparityöskentelynä sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Heidän tukenaan on toiminut Keski-Suomen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä vaativimmissa asiakastilanteissa. Paikallisella tasolla on tehty yhteistyötä Wiitaunionin lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijöiden kanssa, päihde- ja mielenterveystyön tiimin kanssa ja maakunnallisella tasolla tiiviisti lastenpsykiatrian kanssa. Lastensuojelun asiakkaita on suositusmitoitusten mukaisesti keskimäärin asiakasta/ sosiaalityöntekijä. Vuoden aikana on saapunut yhteensä 18 lastensuojeluilmoitusta. Sosiaalityöntekijän työajasta 20% (1pv/viikko) on ohjautunut syksystä 2015 koulukuraattoripalveluihin.

40 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Toimeentulotukea on myönnetty kaikille siihen oikeutetuille. Toimeentulotukihakemukset käsitellään määräajan sisällä (max.7tpv) Toimeentulotuen soveltamisohjeistuksia on päivitetty uudelleen loppuvuodesta 2013 Wiitaunionin kanssa. Uudet päivitetyt soveltamisohjeistukset on hyväksytty perusturvalautakunnassa Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Päihdepalveluita tarjotaan ja annetaan kaikille sitä tarvitseville. Aktiivisena työkäytäntönä on päihteiden käytön ja sen haittavaikutuksien puheeksiottaminen. Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa on toimivaa yhteistyötä ja heiltä on ostettu päihdetyöntekijän palveluita avohuollon asiakkaille, sekä ennaltaehkäisevää työtä koululle. 5. Aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta Lakisääteiset aktivointisuunnitelmat on tehty yhteistyössä te-toimiston kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua on järjestetty tarpeen mukaan yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. 6. Kinnulan kunta on mukana Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisessä sosiaalipäivystyksessä. Kunnassa toimii myös kriisityöryhmä, joka kokoontuu 4krt/vuosi ja kriisitilanteissa useammin. Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon kustannukset sekä palvelevan puhelimen. Nettomeno euroa. Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön, nettomeno euroa. Perhepalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

41 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 40 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Vanhusten laitos- ja asumispalvelut 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten asumispalvelut 4. Koti- ja tukipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 90 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa Toteuma Toteutunut 2. Toimiva hoidon porrastus Toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arviointi Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain ympärivuorokauden apua tarvitsevia Toteutunut. Moniammatillinen SAS-ryhmä arvioi asiakkaan tilannetta ja päättää hoitopaikoista. 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut Asiakaspalaute ja kyselyt Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu huhti-/ toukokuussa kotihoidon ja Kotipihan asiakkaille, palaute pääsääntöisesti positiivista Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ennaltaehkäisevän työn osalta on kehitetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 järjestettiin yhteistyössä Suomen Punaisen ristin paikallisosaston ja seurakunnan kanssa koulutusta ystäväpalvelutoiminnasta kiinnostuneille; koulutukseen osallistui yli 20 vapaaehtoista, joista pyritään saamaan vapaaehtoisystäviä ikäihmisille. 2. Kuntouttavaa työotetta toteutettiin kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoitopalveluissa tukemalla ja aktivoimalla asiakkaiden toimintakykyä resurssien antamissa rajoissa. 3. Hoidon porrastusta toteutettiin päättämällä hoitopaikkasijoituksista sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työvälineenä käytetään mm. yli 65- vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoitettua RAVA-mittaria ja MMSE-testiä.

42 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu Palveluseteli oli käytössä rajoitetusti sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyissä kuljetuspalveluissa. 5. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (nk.hehko-käynti) toteutettiin toukokuussa 75-vuotiaille. 6. Omaishoitajien tukeminen, omaishoidon tuen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja hoitoja palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille, lain edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön nk. naapuriapu tilanteissa, joissa omaishoidon kriteerit eivät täyty, mutta naapuriavun turvin voidaan korvata kotihoidon käyntejä. Vanhusten laitos- ja asumispalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Palvelukeskus Kotipihan laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät Suoritteiden hinta / TP13 TA14 TP14 Hoitopäivän hinta (Palvelukeskus Kotipihan lyhytja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen) Palvelukeskus Kotipihan nettomeno vuonna 2014 on euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on 14 työntekijää. Iltavuoron yksi työntekijä hoiti päivittäin kotihoidon iltakierroksen. Hoitotyöntekijöiden määrä vastaa valtakunnallisen suosituksen mukaista ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitusta (0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden). Kotipihassa asiakaspaikkoja on 24, joista kaksi laitospaikkaa ja yksi intervallipaikka. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset ym. menot euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin sekä ostopalvelun, nettomeno euroa.

43 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 42 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, vammaisten asumispalvelun oston Marjan Kodilta, vanhusten asumispalvelun oston Eevakodilta, vanhusten päiväkeskustoiminnan, vammaispalvelun taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä euroa. Vanhusten ja TA 2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama vammaisten palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

44 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 43 TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet 1. Vastaanottopalvelut 2. Terveyspalvelujen tukitoimet 3. Vuodeosastopalvelut 4. Hammashuolto 5. Työterveyshuolto 6. Erikoissairaanhoito Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät Väestön tervey- toimenpiteet (tiedotdentilan parane- Sairauksien ennaltaehkäisy taminen, neuvonta, minen, sairauk- seulontatutkimukset) sien varhainen toteaminen Toteuma Vuosittaiset seulontatutkimukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatkettiin edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes, reuma, astma, dementia, sydän). 2. Terveysneuvonnalla on edistetty kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjattu asukkaita oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. Johtava hoitaja on toiminut seudullisessa terveydenedistämistyöryhmässä. 3. Lastenneuvolan palveluiden painopiste oli edelleen riskiperheissä. Toimintavuoden aikana vakiintui uusi vauvaperhetyön toimintamalli. Työmuotoon sisältyy, että terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä vierailevat vauvaperheissä ensimmäistä lastaan odottavien perheissä ennen synnytystä ja perhetyöntekijä käy lisäksi n. 1-2 kk kuluttua synnytyksestä ja lapsen ollessa n.6-8 kk ikäinen. Jos perheessä on jo lapsia, silloin perhetyöntekijä tekee yksin kaikki edellä mainitut käynnit. Perhetyöntekijä on tehnyt neuvolan kautta 80 kotikäyntiä. 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytettiin terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuettiin asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjasi ja neuvoi asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

45 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 44 Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja kahden terveyskeskuslääkärin virat. Ainoastaan ylilääkärin virka on vakinaisesti täytetty. Lisälääkärien palveluita on ostettu tuntitöinä Attendolta ja muilta tilapäisiltä sijaisilta. Lääkärin vastaanoton nettomeno on euroa. Terveyskeskuksen muita kuin lääkärissä käyntejä oli yhteensä kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan ja kotisairaanhoidon käynnit. Vuonna 2014 kotihoidossa työskenteli kokoaikaisesti 3 työntekijää, sekä 0,5 henkilön resurssi Kotipihasta iltavuorossa. Kotihoidon nettomeno euroa. Kinnulan perusterveydenhuollon psyk.palvelut hoidettiin vuonna 2014 väestövastuuperiaatteella. Psyk.yksikkö koostuu lääkäripalveluista, psykiatrian avohoito- ja psykologipalveluista. Toiminnasta vastaa kokonaisuutena perusterveydenhuollon ylilääkäri. Psykiatrian avovastaanotto, jossa lääkärityön lisäksi ostopalveluina tuotettu psykiatrian erikoissairaanhoitajan palveluita yhteistyössä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa yhtenä päivänä / vko, käsittää aikuis- ja nuorisopsykiatristen asiakkaiden pitkäaikais- ja akuuttihoidon, lääkehoidon seurannan ja tarvittaessa toteutuksen. Psykiatristen akuuttien kriisien yhteydessä on toteutettu päivystysluonteisesti tarveharkintaisesti kotikäyntejä. Lisäksi psykiatrian sairaanhoitajan palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta ja depressiohoitajan palveluita on ostettu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykologityö perusterveydenhuollossa käsittää psykologiset tutkimukset, koulu- ja neuvolapsykologityön, ennaltaehkäisevää työtä, vanhemmuuden tuki- ja neuvontakäynnit sekä lääkärin lähetteellä muistitutkimukset. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn, yhteistyöhön perusterveydenhuollon erityistyöntekijöiden, sosiaalitoimen ja alueellisten yhteistyötahojen kanssa. Psykologin sijaisuus oli hoitamatta Psykologin virka on hoidettu 50 % alkaen. Psykologityötä hoiti viransijainen ajalla Loppuvuonna 2014 psykologin sijaisuutta ei saatu täytettyä. Psykososiaalinen kriisityö tapahtuu virkatyönä sosiaali- ja terveystoimen ammattiryhmien kesken. Mielenterveystyön nettomeno euroa. Kunnassa on oma osa-aikainen puheterapeutti, puheterapian nettomeno on euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä euroa.

46 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 45 Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP13 TA14 TP14 Lääkärin vastaanotto Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 /käynti Lääkärin vastaanotto Terveyspalvelut/tukitoimet tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Alle kouluikäiset, koululaiset ja alle 18-vuotiaat kutsuttiin tarkastukseen suunnitellun tarkistusvälin mukaisesti. Aikuiset ovat päässeet hoitoon 3-6 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Jonossa oli 30 asiakasta v lopussa. Hammaslääkäri Manu Hulkko hoiti särkypotilaat hammaslääkäri Daria Kotsetkovan lomien aikana. Päivystysaikaa oli varattu joka päivä 0,5-1 tunti kiireellistä hoitoa tarvitseville. Asiakaskäyntejä hml Daria Kotsetkovalla oli Oikomishoitoa ostettiin keskimäärin 1 päivä kuukaudessa erikoishammaslääkäri Leena Tammelalta. Oikomishoidon asiakaskäyntejä oli yhteensä 284 kpl. Kirurgisen hoidon toimenpiteitä on ostettu kirurg.hml Petri Nurmenniemeltä Pihtiputaan hammashoitolasta. Hammaslääkäri Manu Hulkko teki potilastyötä 1-2 päivänä kuukaudessa ja hoiti särkypotilaita tarvittaessa. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 309 kpl. Toiminta Nettomeno euroa. Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 /käynti Käynnit Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Hammashoito euroa/käynti

47 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 46 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostettiin Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno euroa. Terveyspalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa. Perusturvan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos 2014 Toimintatuotot Myyntituotot , , ,03 Maksutuotot , , ,33 Tuet ja avustukset , , ,09 Muut toimintatuotot , , ,46 Toimintatuotot , , ,91 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,50 Palvelujen ostot , , ,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,73 Avustukset , , ,24 Muut toimintakulut , , ,34 Toimintakulut , , ,47 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 465,86-465,86 Muut rahoituskulut -314,11 314,11 Rahoitustuotot ja -kulut 151,75-151,75 VUOSIKATE , , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,66 Poistot ja arvonalentumiset , , ,66 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,88 Laskennalliset erät , ,88 TILIKAUDEN TULOS , , ,97 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,97

48 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 47 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuualue Sivistyslautakunta toimii kunnan varhaiskasvatuksen, koulutuksen, vapaa-aika-, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopistotoiminnan järjestäjänä. Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Kinnulan, Lestijärven ja Toholammin kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta. Sivistyspalvelujen hallinto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Koulutoimi suunnittelee ja koordinoi ja toteuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen (lukio) palvelutuotantoa. Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen hoidetaan sivistystoimen päällikön, lukion/perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 sekä perusopetuksen 0 6 vuosiluokkien rehtorien yhteistyönä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sivistystoimen laadun kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Sivistystoimen laatumittarit, laadinta ja käyttöönotto -CAF - OPH, perusopetuksen, apip- toiminnan sekä kerhotoiminnan laatu Osaamiskartoitus, henkilöstön kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma Ensimmäiset kortit laadittuina ja käytössä syksyllä (CAF, opisto, perusopetuksen laatu, oph:n laatumittarit). Apip-toiminnan ja kerhotoiminnan laatukriteerit valmiina Kehittämis- ja rakennesuunnitelma valmiina mennessä, eläköitymiset huomioitu. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet huomioitu suunnitteluun Liikunta- ja nuorisotyön suunnittelu Rakennesuunnitelma; liikuntapaikat ja alueet, nuorisotyö ja ohjaus Suunnitelma valmiina (mahdollinen yhteistyö etsivä nuorisotyö, pajaohjaus, kumppanuus)

49 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 48 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kehittämishankkeet 1. Kehittämistyö, rakenteet ja henkilöstön osaaminen. Työstö rehtorikokouksessa + henkilöstön kesken. 2. Koko toimialan yhteistyön kehittämiseen liittyvien käytänteiden muodostaminen ja kehittäminen.(koko toimialaa kattavat työkokoukset, valittujen kehittämisalueiden yhteissuunnittelu, suoritettujen toimenpiteiden arviointi). 1. Sivistystoimen arviointi ja henkilöstön osaaminen Toteutuminen vuonna Sivistystoimen rakenteellinen tarkastelu sekä henkilöstön määrään/osaamiseen liittyvä suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2013 ja jatkui vuonna 2014sivistystoimen tasapainottamisohjelman laadinnan yhteydessä. Työ keskittyi lähinnä henkilöstösuunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 2. Sivistystoimen yhteispalavereja ei toteutunut tavoiteltua määrää. 3. Rehtorit ovat osallistuneet aktiivisesti meneillään olevan ops-uudistuksen perehdyttämis- ja prosessikoulutuksiin. Osaava-hankkeessa pääpainopisteenä on ollut henkilöstön hyvinvointi ja tähän liittyvä koulutus. Ops-työ on edennyt suunnitelmien mukaan sekä alueellisissa että kuntakohtaisissa työryhmissä. Oppilashuollolliset työryhmät on perustettu ja ne ovat kokoontuneet. Koulutoimi TA 2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot 471,21-471,21 Toimintamenot , ,39 Toimintakate , , ,60 Koulutoimen toimintakate on ,40 Kustannuslaskennalliset menot euroa.

50 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 49 Vastuualue Varhaiskasvatus (Päivähoito) Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tavoitteet Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Päivähoidon toiminta-ajatuksena on, että kaikille päivähoitoon oikeutetuille lapsille järjestetään päivähoitolain mukaisesti hoitopaikka, joka tarjoaa lapselle hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Päivähoitopaikkaan oikeutetut ja hoitopaikkaa tarvitsevat lapset saavat päivähoitopaikan Hyväksytyt hoitopaikkahakemukset Käsittelyaika Hoitopaikka 100 %:lle tehdyistä hakemuksista Käsittelyaika max 2 viikkoa, kiiretapauksissa 3 työpäivää Varhaiskasvatuksen laadun arviointi Päivähoidon kasvatuksellisen osan painottaminen Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen työkäytäntöihin. Laatukriteeristö (OKM:n mittaristoa soveltaen) Vasun painopistealueiden määrittely vuosittain ja käytännön toteutumisen seuranta itsearviointina. Varhaiskasvatuksen ensimmäisten laatukriteerien laadinta ja käyttöönotto vuoden 2014 loppuun mennessä Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen Oppilaskerhot Toimintasuunnitelman jalkautus, lasten lkm Oppilaskerhot toimivat jokaisella koululla Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa lasta Kerhoja vähintään 6 vuositasolla Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Laaditun varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen ohjaamaan työkäytäntöjä 2. Turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen osaksi työkäytäntöjä Päivähoidossa on lapsia keskimäärin

51 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 50 Toteutuminen vuonna Vasut ovat vähitellen muodostuneet osaksi jokapäiväistä työtä, (vanhempainvartit, säännölliset suunnitteluajat mm. työvuorolistoissa). Tehty päätös vuorohoitohankkeeseen osallistumisesta yhdessä muiden Keski- Suomen kuntien kanssa. Laadun kehittäminen laatukorttien muodossa ei ole toivotulla tavalla alkanut johtuen mm. ohjaukseen liittyvästä henkilöstövajeesta. Henkilöstön vaihtuvuus myös estää laadun kehittämistä. Ohjaajaa ei saatu rekrytoitua yrityksistä huolimatta. 2. Turvallisuusasioihin on kiinnitetty huomiota mm. AVIn työpaikkakäyntien huomioiden perusteella. Leikkialue ja aitaukset on tehty. Päiväkodin suunnittelutyö käynnistyi syksyllä Päivähoitolapsia oli hoidossa keskimäärin 41/kk. Päivähoitopäiviä toteutui Näistä kokopäivän päivähoitopalvelujen myyntejä on toteutunut 213 päivää. Hoitolapsia on keskimäärin ollut 40 lasta/kk. Myös vuorohoitoa (iltahoito, viikonloppuna (la-su) tapahtunut hoito) on ollut tarjolla läpi vuoden säännöllisesti Vuorohoitopalveluja on myös säännöllisesti käytetty. Hoitopaikan saa tarvittaessa, ja määritellyssä ajassa. Päivähoitoon ovat päässeet kaikki sitä tarvitsevat. Varh.kasvatus TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot , ,48 Toimintamenot , ,45 Toimintakate , ,03 Toimintakate on ,97 Kustannuslaskennalliset menot ,65 euroa.

52 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 51 Vastuualue Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8a mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Tavoitteet: Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen Kehittämistarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi: Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan laadun kehittäminen Hyväksytyn toimintasuunnitelman jalkauttaminen ja laadun ke- Laatukortttikokeiluja hittäminen Osuus toimintaan oikeutetuista oppilaista Toimintaan osallistuu 20 % siihen oikeutetuista oppilaista 1. Laaditun toimintasuunnitelman jalkautuminen toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi 2. Ensimmäiset tuloskortit käytettävissä Toteutuminen vuonna Arviointi siirtyi edelleen vuoteen Opetushallituksen laatukriteeristöön pohjautuvat laatukortit kesken. Henkilöstörakenne saatiin vakiinnutettua. 2. Määrälliset tavoitteet (perusopetuksen luokkien oppilaat) saavutettiin, apiptoimintaan osallistuu n. 30 % alkuopetusikäisistä lapsista ainakin satunnaisesti.

53 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 52 Vastuualue Perusopetus Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Perusopetus antaa lapsille ja nuorille hyvät perustiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Esiopetuksella parannetaan Esiopetukseen osallistu- 100 % ikäluokasta kouluvalmiutta minen 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päästötodistuksen Oppivelvollisuuden suorittaminen 100 % Toisen asteen opintokelpoisuus Yhtenäisen peruskoulun kehittäminen Hyvä asianhallinta opetettavissa asioissa. Vision laadullisten tavoitteiden jalkauttaminen ohjaamaan työkäytäntöjä. Ops omaa työtä ohjaavana sekä resurssina TVTn hyödyntäminen kaikissa oppiaineissa osana opetusta Ammatillisen osaamisen lisääminen Siirtyminen jatkoopintoihin 9. lk:n päätyttyä Yhteiset virat Valtakunnalliset kokeet Vision ja laatukriteerien painotusten näkyminen koulujen opseissa ja lukuvuosisuunnittelussa. Osaamiskartoitukset Keket Täydennyskoulutus 100% 50 % täytettävistä viroista Valtakunnallisesti mitattuna vähintään keskitasoa Arviointi lukuvuoden lopussa itsearviointina. Lukuvuosisuunnittelulomakkeiden uusiminen. Laatumittarikokeiluja. Ensimmäinen laatumittari käyttöön mennessä.. Koko henkilöstölle vesojen lisäksi 1 2 koulutuspäivää ops-työhön

54 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 53 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Koko koulutoimesta tehdään strategiatyöhön liittyvä kehittämis- ja henkilöstösuunnitelma. Tämä tarkoittaa sitä, että koulujen toimintaa kehitetään oppilasmäärään sopivaksi sekä henkilöstöä koulutetaan mm. kolmiportaiseen tukeen ja tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä ja opetettavan (uuden) ainee4n opettamisessa. 2. Yhtenäisen peruskoulun edelleen kehittäminen. Eläke- ja muiden järjestelyjen kautta vapautuviin virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan kehittämissuunnitelman ja osaamisen täydentämisen kautta perusteella. 3. Atk-ohjelmistojen ja laitteiden hyödyntämistä opetuksessa kehitetään. Atk-ohjelmistojen (Kurre, Priimus, Wilma) käyttöönotto ja hyödyntämisen kehittäminen koulujen hallinnossa ja yhteydenpidossa kotien kanssa 4. Erityisluokanopettajan työpanosta käytetään myös puhe-, luki- ja kirjoittamishäiriöisten opettamisessa integroimalla erityisluokan oppilaita mahdollisimman paljon perusopetuksen ryhmiin. Koulutuksen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä. 5. Kehitetään arviointitoimintaa toiminnan tehostamiseksi. 6. Rehtoreiden osallistuminen johtamiskoulutukseen. Vahvistetaan johtamis- ja kehittämisnäkemystä sekä laaditaan oman yksikön kehittämissuunnitelma 7. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien sekä henkilöstön osaamisen kehittämis-, tarkistamis- ja arviointityö. Toteutuminen vuonna Henkilöstösuunnitelmaa tehtiin yhdessä rehtorien kanssa (eläköitymiset ja muu osaamisen poistuminen, koulutustarpeet). Rakenteellinen kehittäminen jatkui vuoden 2013 tauon jälkeen lähinnä hallinnon rakenteiden osalta. Henkilöstölle on tarjottu täydennyskoulutusta ja muuta osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa lähinnä opetussuunnitelmaan, sähköiseen suorittamiseen ja muihin atk-valmiuksiin sekä oppilashuollollisiin asioihin liittyen. Ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelma tehtiin koskien koko henkilöstöä. Rakennetyötä on uudelleen aloitettu ns. kuntakesu-prosessissa (OPH), johon on osallistunut Kinnulasta siihen nimetty työryhmä (vararehtorit kaikilta kouluilta ja sivistystoimen päällikkö). Työ jatkuu vuonna 2015, prosessi kesken. 2. Ajatus yhtenäisestä perusopetuksesta on vakiintunut toimiksi, osaamista on haettu koulutoimen sisältä eri kouluyksiköiden kanssa ristiin.

55 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu Wilman käytöstä mm. yläkoulussa on kodin ja koulun yhteistyön lisäämiseksi on hyviä kokemuksia ja toiminta on vakiintunut. Wilman kautta huoltajilla on mahdollisuus mm. seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja ja koulumenestystä sekä viestittää opettajan kanssa ja lukea koulun tiedotteita. Sähköinen ops-työkalu on otettu käyttöön. TVT:n käyttöön otto laajemmassa määrin ja siihen liittyvä osaaminen vaativat vielä toimenpiteitä. 4. Arviointitoiminta on ollut seesteisessä vaiheessa vuonna Toiminnassa on vielä kehitettävää. Laatukriteereiden laadinnassa pitää ottaa huomioon myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatu. 5. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittäminen ollut keskeytyneenä johtuen uudesta valtakunnallisesta ops-laadintaprosessista, jossa koko ops-työ tehdään uudelleen. Ops-työryhmät ovat toimineet sekä alueellisesti että paikallisesti. Oppiulashuollolliset kirjaukset on tehty uuteen opsiin ja ne on hyväksytty sivistyslautkunnassa kesällä 2014 ja astuneet voimaan Ruudukossa mainittujen määrällisten mittareiden tavoitearvot on saavutettu niin esiopetuksessa kuin perusopetuksen 9. luokalla. Kaikki esiopetusikäiset oppilaat ovat osallistuneet esikouluopetukseen ja perusopetuksen päättötodistuksen ovat saaneet kaikki kyseisen vuosiluokan oppilaat. Myös opintomenestys on ollut hyvää keskitasoa. Perusopetuksen menojen ylitys johtuu kuntaan tulevien kotikuntakorvausten alenemasta sekä kunnasta maksettavien kotikuntakorvausten noususta. Lisäksi ylitystä selittää muussa kunnassa tehty avustajan palkkaamispäätös vuonna 2014, josta tuli tieto Kinnulan kuntaan vasta tammikuussa Perus- ja esiop. TA2014 TAmuutoksesä TA yhteen- Toteuma Poikkeama Toimintatulot , ,65 Toimintamenot , ,71 Toimintakate , ,06 Toimintakate on ,03 Kustannuslaskennalliset menot ,68 euroa.

56 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 55 Vastuualue Lukio Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tavoitteet Sivistyslautakunta ja rehtori Anitta Hakkarainen Kinnulan lukio on yleissivistävä lukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoja varten ja kehittää heidän tieteellistä ajatteluaan sekä tukea heidän itsenäistymistään. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Ylioppilaskirjoitusten tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa * Yo-tulokset 50 % opiskelijoista saavuttaa yo-kirjoituksissa valtakunnallisen keskitason tai sitä paremman tuloksen Sähköisiin kirjoituksiin valmistautuminen Opiskelijoiden jatkoopintokelpoisuudesta huolehtiminen Peruskoulun 9. lk;n päättävien oppilaiden hakeutuminen Kinnulan lukioon Henkilöstökoulutus Tilastokeskuksen tiedot Lukion oppilasrekisteri Vähintään 5 sähköisten kokeiden kokeilua v 2014 Vähintään 80 % oppilaista pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Vähintään 50 % Kinnulan peruskoulun päättävistä hakeutuu opiskelemaan Kinnulan lukioon Lukion hallinnon kehittämistyön painottaminen Lukion opetuksen laadullinen kehittäminen Oppilasmäärän kasvattaminen Lukion johtokunta Strategian laadullisen osan jalkauttaminen ohjaamaan työskentelykäytäntöjä. TVT:n hyödyntämisen laadullinen kehittäminen Opstyö alkuun, uudistettu lukuvuosisuunnitelma alkuun. Oppilaiden lukumäärä. * Kinnulan lukiossa ei ole keskiarvorajaa valittaessa opiskelijoita Johtokuntatyön laadullinen kehittäminen, itsearviointi. Arviointi lukuvuoden päätteeksi. Vähintään, laatukortteja vuoden 2014 loppuun mennessä, lukuvuosisuunnitelma valmis Oppilasmäärän nousu + 3 vähintään (verrattuna ), tilanne

57 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 56 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Toteutuminen vuonna Strategiatyön jalkauttaminen osaksi käytäntöjä. 2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista TVT:n opetuskäytössä koulutuksen avulla sekä osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Kannettavien tietokoneiden hyödyntämismahdollisuutta opiskelussa tehostetaan. Wilman käyttöönotto mm. työjärjestyksissä. Älytaulujen, WeBLin ym. teknologian pedagogisen osaamisen lisääminen. 3. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Johtokunnan työn kehittäminen. 4. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämis-, tarkentamis- ja arviointityö 6. Opetusmenetelmien kehittäminen. 1. Kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämiseksi ja helpottamiseksi on lukiossa käytössä Wilma, joka on www-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään. Wilman kautta huoltajilla on mahdollisuus mm. seurata ja selvittää oppilaiden poissaoloja ja koulumenestystä sekä viestittää opettajien kanssa ja lukea koulun tiedotteita. TVT:n käytön osalta käyttö on ollut lähinnä opetusmateriaalin valmistamista ja jakelua oppilaille. Opettajien osaamista tulee vielä lisätä TVT:n pedagogiseen käyttöön mm. koulutuksen avulla. Koulutusta on annettu mm. älytaulujen käyttöön. Lukion työelämäyhteyksiä on avattu Keski-Suomen lukioiden yhteisellä hankkeella. Hanke päättyi vuonna Kinnulan lukio on toiminut aktiivisesti myös Keski-Suomen lukiohankkeessa. 2. Lukiota on käyty markkinoimassa usean henkilön osalta sekä Kivijärvellä että Lestijärvellä Myös oppilaat ovat olleet markkinoimassa omaa lukiotaan. Lisäksi yhdeksännen luokan oppilaita on kyseisistä kunnista Markkinoinnin uusien menetelmien kehittely on vielä kesken ja vaatii lisää panostusta. 3. Koulukohtaisia opetussuunnitelmia on täsmennetty yksittäisissä aineissa. Myös kurssikuvauksia on tarkennettu ja niiden sisältöihin on tehty painotuksia sekä modernisointia. Opetus- ja oppimismenetelmien kehittämiseen kurssisisältöjen toteutuksessa tulee vielä panostaa. Toiminnallisten työtapojen ja esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen mahdollisuuksia on tutkailtu. Varsinaisia sovelluksia näistä ei vielä ole. Työ jatkuu lukion uusien valtakunnallisten perusteiden saamisen jälkeen. 4. Ruudukossa mainituista määrällisistä mittareista ovat keskimäärin toteutuneet mm. oppilaiden opintomenestykseen liittyvät tavoitteet, Jatko-opiskelupaikkaa eivät kaikki saaneet/hakeutuneet, joten tässä suhteessa määrällinen tavoite ei täysin toteutunut.

58 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 57 Lukio TA2014 TAmuutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot , ,60 Toimintamenot , ,50 Toimintakate , ,10 Toimintakate on ,50 Kustannuslaskennalliset menot ,37 euroa. KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA KANSALAISOPISTON TULOSALUE Vastuualue Kansalaisopisto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kansalaisopiston johtokunta ja sivistystoimen päällikkö, rehtori Marja Lehtonen Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa, Lestijärvellä ja Toholammilla. Kansalaisopiston tavoitteena on edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla avoimen yliopiston opintomahdollisuuksia, täydennyskoulutusta ja yleissivistäviä monitasoisia opintoja. Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä on kansalaisopistolla tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys. Taiteen perusopetus on erillisen lain mukaista, tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja valmentautua alan ammatilliseen koulutukseen. Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön sekä verkko-opiskelun kehittämiseen.

59 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 58 Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakea myöhemmin alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa eikä se tarkoita esim. perusopetuslain ja asetuksen mukaista perusopetuksen taidekasvatusta. Kinnulassa taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä visuaalinen taide sekä Viitasaaren musiikkiopetuksen järjestämä musiikki. Molemmat taiteenalat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtionosuutta. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, sivistyksellinen tasaarvo Opiskelijoiden osuus asukasmääristä, palautteet opiston toiminnasta. Opiskelijoita noin 20 % yhteenlasketusta asukasmäärästä, myönteinen palaute Kiinnostavien lyhytkurssien määrän lisääminen Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista tiedottaminen toiminta-alueen kunnissa Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden (kuvataide) yleisen oppimäärän osallistujaja pyrkijämäärät korkeat Suunnitelmallisen visio- ja strategiatyön aloittaminen opiston osalta uuden valtuustokauden haasteiden näkökulmasta Taloudellinen ja tehokas toiminta Alueellinen, sukupuolinen ja ikäryhmittäinen tasaarvo Lyhytkurssien määrä Opiston tarjoamista opintomahdollisuuksista tiedottaminen Pyrkineiden lkm osallistujien lkm Toimintaa ohjaavat suunnitelmat lisättynä CAFarviointiin Määrälliset mittarit Aliedustettujen ryhmien osuuden kasvattaminen, väh. + 5 % Lyhytkurssien määrä vähintään + 10 % vakiintuneesta tasosta Vähintään 2 tietoiskua /kunta Toholampi: 40 pyrkijää, Kinnulan ja Lestijärven opiskelijamäärien vakiinnuttaminen, Yhteistyö työpajojen osalta opiston toiminta-alueen kuntien kesken. Suunnitelma-asiakirja ja CAF:n II-vaihe valmiina 12/2014 Määrälliset mittarit, esim. kustannukset/opiskelija. Kuntaosuuksien kurissapitäminen.

60 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 59 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Lyhytkurssien määrän kasvattaminen palvelemaan kuntalaisten tarpeita. 2. Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja vähintään 4970 vuodessa. Tunnit sisältävät taiteen perusopetuksen tunnit. Tavoitteellisesti etenevinä opintoina taiteen perusopintoihin pyritään turvaamaan riittävät resurssit. Opiston ohjelmaan perinteisillä aloilla (kädentaidot, taide- ja taitoaineet) kiinnitetään huomiota. Kysyntään vastataan ja tehokkuutta lisätään mm. lyhytkurssitoimintaa monipuolistamalla. Kurssitoimintaa kehitetään opiston toimintakuntien kesken mm kurssien tarkoituksenmukaisella vuorottelulla resurssien säästämiseksi. 3. Arvioinnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, tavoitteellinen toimintasuunnitelma hyödyntämään toiminta-alueen kuntia. Toteutuminen vuonna Lyhytkurssien määrää on pyritty nostattamaan, muuta kaikki niistä eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Lyhytkurssitarjontaa tulee miettiä uusiksi. 2. Vuonna 2014 toteutui 5626 tuntia. Edellisenä vuonna tunteja toteutui 5291 tuntia. 3. Opiston laatutyötä on tehty vuonna siten, että työ on lähtenyt liikkeelle itsearviointina. Käytössä tähän itsearviointiin on ollut CAF (Common Assessment Framework) mittaristo. Kyseinen mittaristo on kehitetty ensi sijaisesti itsearvioinnin työkaluksi julkiselle sektorille. Johtokunta on arviointikeskusteluissaan (2 erillistä) määritellyt kehittämistavoitteet lähimmille vuosille. Vuonna 2013 on sovittu, että talvella 2014 tarkastellaan CAF-päivityksen mahdollisuutta. Tavoite ei toteutunut vuonna CAF-II sijasta opiston johtokunta tutkaili erillistilaisuuksissa mm. laaja-alaisen kestävän kehityksen mukaisia toiminnan kehittämisen painopistealueita (erityisesti ennaltaehkäisevä työ ja sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys) 4. Taiteen perusopetukseen liittyviin määrällisiin tavoitteisiin ovat pääsääntöisesti toteutuneet. 5. Yhteistyöasiat vuonna 2014 eivät ole toteutuneet. Työnjakoja, vastavuoroisuutta tmv. ei ole pystytty kehittämään. 6. Määrällisistä mittareista toteutuivat (kuten edellä jo on todettu) taiteen perusopetuksen tavoitteet. Opiskelijoita vuonna 2014 oli yhteen kertaan laskettuna 1372 (lisäystä edelliseen oli siis 144 opiskelijaa eli peräti 11,5 %). Opiskelijoista 94.2 % oli kotoisin jostain toiminta-alueen kunnasta ja loput 5.8 muualta. Muualta tulleiden opiskelijoiden osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2013 vuoteen Luvuista pääteltynä alueellista sivistystarvetta on siis olemassa, joten tämän valtakunnallisen kriteerin perusteella opiston läsnäolo alueellaan on enemmän kuin perusteltu.

61 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 60 Opiston opiskelijoina oli vuonna 2014 yhteensä % kuntien yhteenlasketusta asukasmäärästä. (Edelliset vuodet: %; ,7 %; ,5 %). Kunnittain osallistumisaktiivisuus vaihteli seuraavasti: Kinnula 24,6 %, Lestijärvi 21,4 % ja Toholampi 20,4 %). Kuntakohtaiset erot osallistumisaktiivisuudessa ovat siis hieman tasaantuneet kuten seuraavana esitettävät luvut osoittavat: Kinnula, vuosi %, vuosi ,9 %, vuosi ,8 % ja 2010 vuosi 24,0 %), Lestijärvi, vuosi ,2 %, vuosi ,1 %, vuosi 2011 yht. 23,9 % ja vuosi ,3 %. Toholampi vuosi %, vuosi ,1 %, vuosi 2011yht % % ja vuosi %). Kans. op TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot , ,97 Toimintamenot , ,53 Toimintakate , ,50 Toimintakate on ,50 Kustannuslaskennalliset menot ,87 euroa.

62 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 61 Vastuualue Nuorisotoimi Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää Nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Nuorten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Osallistujien määrä Tilaisuuksien määrä Nuorten tilaisuuksien osallistujien määrä (brutto) vähintään 200/vuosi Erilliset nuorten tilaisuudet vähintään 4/vuosi Kinnulalaiset nuoret elävät nuoruutensa ilman päihdeongelmia Järjestyshäiriöiden/ (yhteiskunnan) omaisuuden kunnioittaminen Nuorten osallistumisen aktivoiminen Sanallinen arviointi Valistus- ja neuvontatilaisuuksia yhdessä koulu- ja poliisitoimen kanssa Painopiste ilkivallan ehkäisyyn ja toiminnan kanavoimiseen suotuisampaan suuntaan Nuorisovaltuuston kokoukset Nuorten tekemät aloitteet Laadullinen mittari, sanallinen arviointi, ilmoitusten väheneminen Valistustilaisuuksien määrä 1 2/vuosi, esim. poliisi Ilkivalta- ja rikosilmoitusten väheneminen väh. 3/vuosi Nuorisovaltuuston kokouksia vähintään 10/vuosi, aloitteita vähintään 2/vuosi

63 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 62 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkivallan ehkäisemisessä 2. Nuorisovaltuustotyöskentelyn ja muun nuorten osallistumiskanavien kehittäminen 3. Nuorten tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä nuorten itsensä sekä eri järjestöjen kanssa Toteutuminen vuonna Nuorisovaltuusto ei ole kokoontunut vuonna 2014 kuin satunnaisesti. Toiminta hakee edelleen uomiaan ja asioiden tiedottamisessa ja yhteydenpidossa kunnan toimijoihin on vielä kehittämistä. 2. Taulukossa olevista määrällisistä mittareista nuorisovaltuuston kokouksien määrä ei toteutunut. Nuorilla on ideoita, mutta niiden toteutus on jäänyt puuttumaan työntekijöiden vähyyden ja kolmannen sektorin aktiivitoimijoiden vähäisyyden vuoksi. 3. Etsivä nuorisotyötoiminta on käynnistynyt tauon jälkeen uudelleen vuonna Nuorisotilatoimintaa on kehitelty ja käynnistetty yhteistyössä Kinnulan 4Hyhdistyksen kanssa. Nuorisotoimi TA2013 TAmuutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot , ,07 Toimintamenot , ,59 Toimintakate , ,66 Toimintakate on ,34 Kustannuslaskennalliset menot -884,78 euroa.

64 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 63 Vastuualue Liikuntatoimi Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen Liikuntasali ja alueet Liikuntatoimen tehtävänä on edistää liikuntaa, kilpaurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Liikuntatoimi tarjoaa puitteet kunto- ja kilpaurheilun, sekä liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi huolehtii liikuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta, koordinoinnista ja hallinnossa. Tehtävässä painottuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä käytännön työtehtävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen ja kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto pyritään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Liikunta-alueiden ja -paikkojen kunnossapidosta huolehtiminen Sanallinen arviointi Asiakaspalautteet Palautteen kysyminen käyttäjiltä, laadullinen tavpitteisto (asiakastyytyväisyys) Lasten liikuntaker- Kerhojen määrä Väh. yksi liikuntakerho/ hojen jatkaminen Monipuolisten liikuntatapahtumien järjestäminen Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Edulliset liikuntatilat harrastajille Liikuntatapahtumien määrä Tapahtuminen kävijät/vuosi Liikuntavuorojen varausprosentti Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi koulu/lukuvuosi Tavoiteltava määrä 18 tapahtumaa/vuosi Kävijöiden palaute / ideat, toteutuminen 90 % käyttövuoroista varattuna 1. Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittämiseen osallistuminen. 2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja alue, kentät, uimalat, ladut) asiallinen kunnossapito pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa.

65 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista, sekä niihin osallistuminen. 4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä erityisryhmien (esim. vanhukset) huomioiminen. 5. Sisäliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa 6. Ohjatun opastuksen järjestäminen kuntosalilla välineiden käytöstä 7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Toteutuminen vuonna Kunnan liikuntatoimen yhteistyö mm. Kinnulan Kimmojen ja Muholan jalkapalloklubin kanssa on vakiintunut vuonna (Mm. kilpailujen järjestelyt, ilmoittautumiset, toimitsijaapu, lisenssi- ym. maksut, kyytijärjestelyt, palkintojen hankinta jne.). Järjestöjen omaan osallistamiseen on kannustettu ao. tahoja. Käytännössä kuitenkin monet tapahtumat on kuitenkin edelleen järjestetty kuntavetoisesti. Avustusmäärärahojen poistuttua, on järjestöjä kannustettu mm. omatoimiseen varainhankintaan. 2. Kunnan liikunta-alueista on pidetty huolta vapaa-aikaohjaajan ja kumppanuushankkeen kanssa. Kunnossapidosta on tullut pääasiassa myönteinen palaute. (Taviaikaiset järvialueen latuasiat tästä linjasta poiketen.) Jääkiekkokaukalo on kunnostettu yhteistyössä mm. teknisen toimen kanssa. 3. Erilaisista valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista on tiedotettu lähinnä suoraan kohderyhmille järjestöjen kautta. 4. Liikuntaan aktivointia on tehty erilaisten tempausten, pienten palkintojen ym. avulla. Tempauksissa on huomioitu ihmisen koko elämänkaari (päivähoitolapset, nuoret, aikuiset, ikääntyneet) Myös asiakaspalautetta ja toiveita on pyritty huomiomaan ja toteuttamaan (esim. aamu-uinnit, suora kohteistaminen eri ryhmille jne.). 5. Taulukossa olevien määrällisten mittareiden osalta tavoitteet ovat toteutuneet, jopa reilusti ylittyneet (mm. kerhot, tapahtumien määrät). Liikuntatoimi TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot ,20-6,20 Toimintamenot , ,86 Toimintakate , ,06 Toimintakate on ,94 Kustannuslaskennalliset menot ,77.

66 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 65 Vastuualue Kirjastotoimi Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tavoitteet Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen Kirjasto on kaikille avoin kulttuuri- ja tietopalvelukeskus, jonka tehtävänä on edistää kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää itseään, tietojaan ja taitojaan sekä antaa käyttäjille yhtäläiset palvelut, tarjoten maksutta käyttöön paikalliset ja alueelliset kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakuvälineet ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Aineistohankinnat resurssien puitteissa Uusien nimikkeiden määrä / asukas Kirjahankinta vähint. 400/ 1000 asukasta, sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vsk /1000 asukasta, muun aineiston hankinta vähint. 150 tallennetta/ Sitova Resurssien puitteissa tapahtuva laadukas, tarpeiden mukainen palvelu Lainaajia asukkaista Kirjastokäyntien määrä/ asukas Henkilökunta Täydennyskoulutus 1000 asukasta 40 % 10 käyntiä/asukas 1 htv/1000 asukasta vähint. 6 koulutuspäivää/ htv Sitova Tarpeita vastaava aineisto Kattava kirjasto- ja tietopalveluverkko Lainausten määrä/asukas 17 Internet-yhteydet asiakaskäytössä 1 asiakaskäytössä oleva työasema /1000 asukasta Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kirjaston palvelutason ylläpitäminen pitämällä aukioloajat ja henkilökunnan määrä tarkoituksenmukaisina. Yhteistoiminta sivistystoimen hallinnonalan sisällä. 2. Tietopalvelun tason säilyttäminen tarpeita vastaavina käytettävissä olevien tietokantojen, tietoverkkojen ja yhteisrekisterien avulla. 3. Kirjastoyhteistyön syventäminen toimintojen tehostamiseksi sekä uusien projektiluonteisten toimintojen aloittamiseksi.

67 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 66 Toteutuminen vuonna Palvelutason ylläpitäminen säilyi edellisvuoden tasolla aukioloaikojen suhteen, Valtakunnallinen suositus kirjaston henkilökunnan määrästä (yksi htv /1000 asukasta) on toteutumassa mm. sisäisten henkilöstöjärjestelyjen vuoksi. 2. Tavoitteiden mukainen tietopalvelun taso ja siihen liittyvä kirjasto- ja tietopalveluverkko säilyi hyvänä ja myös kehittyi laitehankintojen, ohjelmistojen ja koulutuksen osalta.. 3. Keski-kirjastot aloitti yhteistoimintansa 2013 ja toiminta vakiintui ja kehittyi vuonna Kirjastojärjestelmät uusittiin ja toimintoja ja yhteistyötä hiottiin. Palveluun saatiin lisää kattavuutta. (vrt. aineiston kuljetuspalvelu, koulutukset, hankinnat, siirtokokoelmat, yhteiset kiertonäyttelyt jne). 4. Tavoitetaulukon osa-alueet aineistohankinnan osalta ovat toteutuneet erinomaisesti. Henkilökunnan määrä lähenee tavoitetasoa. Koulutuksessa pystyttiin käymään tavoitteen mukaisesti resurssien puitteissa. Uusi, tutkintoon tähtäävä kirjastoammatillinen koulutus käynnistyi. Kirjasto toimi yhteistyössä koulujen kanssa sekä osallistui aktiivisesti mm. näyttelytoiminnan käytännön järjestelyihin. Kirjastossa järjestettiin myös ns. kirjallisuusiltoja uutena toimintamuotona. järjesti kirjastonkäytön opetusta eri luokka-asteille. Lisäksi kirjasto on tehnyt yhteistyö mm. päivähoidon (päivähoitolasten aamu) ja Kinnulan seurakunnan kanssa. Kirjasto TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot ,82-166,82 Toimintamenot , ,86 Toimintakate , ,68 Toimintakate on ,32 Kustannuslaskennalliset menot ,73 euroa.

68 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 67 Vastuualue Kulttuuritoimi Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Kulttuuritoimi toimii kulttuuripalvelujen tuottajana yksin tai yhdessä eri seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritehtävät hoidetaan edelleen sivistystoimen eri viranhaltijoiden toimesta. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Osallistujien määrä 600 henkilöä / vuosi Tilaisuuksien määrä 5 tilaisuutta /vuosi Kunnallisten kulttuuripalvelujen säilyminen ja tukeminen Kunnan omin voimin toteutetut tapahtumat Yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa 2 tapahtumaa /vuosi Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden kesken, sekä kunnan asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen pienenevien resurssien puitteissa. 2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen eri toimijoiden kanssa. Toteutuminen vuonna Yhteistyötä eri toimijoiden kesken on tehty mm. kesän Kinnula-päivien järjestelyissä. Yhteistyönä on tarjottu mm. konsertteja Kinnulan koulutoimen ja perusturvan (vanhainkoti) kanssa. 2. Taulukossa mainitut määrälliset tavoitteet on saavutettu vuonna Kulttuuritoimi suoritti oman panoksensa Kinnulan juhlavuoteen Kulttuuritoimi TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot ,70-218,30 Toimintakate ,70-218,30

69 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 68 Toimintakate on ,70 Kustannuslaskennalliset menot -90,88 euroa. Koko sivistystoimi 2014 ilman korkoja ja poistoja ja muita kustannuslaskennallisia eriä: (= toimintakate) yht ,13, varaus vuodelle 2014 yht ( ,98 ) Tilikauden tulos (sis. korot, poistot ja kaikki kustannuslaskennalliset erät: ,27. Tulos ,82 ylijäämäinen. Sisäinen valvonta ja tarkastus 2014 Sisäiset tarkastajat ovat tehneet sivistystoimen kuukausittaisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman tarkastuskohdemäärittelyineen. Sisäiset tarkastajat ovat myös osallistuneet vuonna 2014 järjestettyyn sisäisen tarkastuksen koulutukseen. Virallisia muistioituja tarkastuksia ei kuitenkaan ole tehty, kaksi keskustelukertaa toteutui kuitenkin. Kansalaisopistotoimintaan kohdistuva, tarkastuslautakunnan jäsenen tekemä tarkastus toteutui vuonna Sivistyslautakunnan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , ,82 Maksutuotot , , ,89 Tuet ja avustukset , , ,23 Muut toimintatuotot , , ,06 Toimintatuotot , , ,00 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,92 Palvelujen ostot , , ,36 Aineet, tarv. ja tav , , ,92 Avustukset , , ,52 Muut toimintakulut , , ,13 Toimintakulut , , ,13 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 150,77-150,77 Rahoitustuotot ja -kulut 150,77-150,77 VUOSIKATE , , ,64 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , , ,22 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,04 Laskennalliset erät , ,04 TILIKAUDEN TULOS , , ,82 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,82

70 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 69 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Tavoitteet Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuolto Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut. Alle 5 % käyttötalousmenoista. Toteutui. Kehittämisperiaatteet 1. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta. 2. Asioiden joustava käsittely.

71 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 70 Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Teknisen lautakunnan kokoukset Teknisen ltk:n päätökset Viranhaltijapäätökset Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 hallinnon kustannukset käyttötalousmenoista % 3,9 4,9 3,0 Hallintopalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,01 Vastuualue Kunnallistekniset laitokset Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Toiminta-ajatus Vesihuoltolaitos Valokuidun yksikkö Lämpöhuoltolaitos Jätehuolto Tuottaa vesi-, viemäri-, kaukolämpölaitos- ja laajakaistapalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti.

72 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 71 VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: 1. Vesilaitos 2. Viemärilaitos Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Laitokset ovat liiketaloudellisesti kannattavia Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %. Toteutui. Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys Lyhyitä keskeytyksiä, vuotokorjauksia ym. Koko toiminnan keskeytyk- Kehittämisperiaatteet Veden laatu täyttää terveellisyyden vaatimukset Jäteveden puhdistamon toiminta täyttää lupaehdot Tutkimustulokset Tutkimustulokset siä ei ollut. Vesinäytteet täyttävät ohjearvot. Vesioikeuden asettamat lupaehdot eivät aina täyttyneet BOD 7ATU osalta. 1. Käyttötoimintaa ja valvontaa tehostetaan (huoltohenkilöstö suorittanut vesihygieniapassin). 2. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. 3. Pohjavesialueiden suojelutoimintaa valvotaan ja vesihuollon varautuminen mm. pitkien sähkökatkosten varalta (varavoimajärjestelmien asentaminen). Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Vesiliittymät kpl Laskutettava vesi m 3 Viemäriliittymät kpl Laskutettava jätevesi m 3 Umpi- ja saostuskaivoliete m³ Huomioitavaa, että vesihuollon (vesi- ja viemäri) tilastoidut kiinteistöliittymämäärät ja laskutettavat liittymät eivät ole yhteneväisiä johtuen kiinteistöjen käytöstä poistumisesta (autioitunut tms.), nämä kiinteistöt näkyvät edelleen liittymien määränä tilastoissa. Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Puhdas vesi m 3 /euroa 1,04 1,06 1,06 Puhdistettu vesi m 3 /euroa 2,07 2,11 2,10

73 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 72 Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Veden jakeluverkoston pituus (m) Viemärilaitos verkoston pituus (m) Vesihuoltoa rakennettiin toiminta-alueella, yksittäisiä kiinteistöjä liitettiin viemäriverkostoon lähinnä Muholan ja Niemenkylän alueella. 2. Vesihuoltolaitoksen liittyjät v viemärilaitoksen osalta toteutui lähes toivotulla tavalla. Liittymien määrän osalta on suoritettu rekistereiden korjauksia ja laskutuksen tarkistamista. 3. Vanhaa betoniviemäriverkostoa saneerattiin kehittämissuunnitelman mukaisesti keväällä Kangaskylän vedenottamolle asennettiin varavoimajärjestelmä sähkökatkosten varalta. 5. Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamispäätös tuli Aluehallintovirastolta loppuvuodesta Vesihuoltolaitos TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,41 VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ Kehittämisperiaatteet 1. Kuituverkon rakentaminen koko kunnan alueelle vuoteen 2015 mennessä. Hanke liittyy valtakunnalliseen Laajakaista kaikille - hankkeeseen. Toiminta Valokuituliittymät kpl Kaapelin vuokra /kk Liittymähinta x) sis. alv:n TP13 TA14 TP x) 995 Uutta valokuituverkkoa rakennettiin v aikana lähinnä taloliittymien osalta. Operaattoripalveluita valokuituverkkoon tuotti ainoastaan PPO- Yhtiöt Oy/Elisa Oyj. Jatkossa palvelun tarjoajana toimii yrityskaupan jälkeen ELISA Oyj. Valokuitu TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot -313,36

74 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 73 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Toimintakate positiivinen Toteutui vuonna 2014 Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla. Toteutui Kehittämisperiaatteet 1. Käyttötoimintaa tehostetaan. 2. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Kaukolämpöasiakkaat kpl Myyty kaukolämpö Mwh Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Kaukolämpö Mwh / euroa 54,08 54,08 54,08 Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 verkoston pituus (m) Puupolttoaineen toimittaja saakka oli L&T Biowatti Oy, joka toimitti puuhaketta 4290 hake-m 3. Puupolttoaineen toimittaja alkaen oli KS Laatuenergia Oy, joka toimitti puuhaketta 6100 hake-m 3, eli yhteensä koko vuonna toimitettiin lämpölaitokselle hake-m Öljyä käytettiin n l (hakekattilan huoltoseisokki ). Kaukolämpölaitos TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,11

75 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 74 JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Tavoitteet Kinnulan jätehuolto hoidetaan yhteisen jätelautakunnan toimesta ja palvelun tuottajana on Sammakkokangas Oy. Muholan vanhan kaatopaikan jälkihoito. Jätehuollon tehtäväalueiden selkeyttäminen eri toimijoiden kesken, ympäristönsuojelu viranomainen, jätelautakunta ja jäteyhtiö. Toiminta Paperin keräysmäärä v oli kg. Kehittämisperiaatteet 1. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan. 2. Kiinteistöjen biojätteen lajittelun/kompostoinnin tehostaminen. Jätehuolto TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot -498,25 Vastuualue Tilapalvelu Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Tavoitteet Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huolto ja palvelut toimivaksi. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Kiinteistöjä hoidetaan Käyttökustannukset Alle 3,50 /m 2 taloudellisesti Toteutui

76 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 75 Kehittämisperiaatteet 1. Kunnan omistamia osakkeita ja teollisuuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti myyntiin. 2. Vuokria asuin-, teollisuus ja liikerakennusten osalta tarkistetaan käyttö- tai elinkustannusindeksiä vastaavaksi. 3. Kiinteistöjen energiakustannuksia pyritään alentamaan ja säästöt käytetään kiinteistöjen automatiikan kehitysinvestointeihin. Toiminta Kunnan omistamat rakennukset Palvelutuot. rakennukset kpl Liikerakennukset kpl Asuinrakennukset kpl Teollisuusrakennukset kpl TP13 TA14 TP Työpaja (ent. kuivaamot) myytiin keväällä Yläaste-liikuntasalin osalta suoritettiin energia PTS (Pitkän tähtäimen suunnitelma) laatiminen jonka toteutti Skapat Energia Oy. 3. Toteutettiin vanhainkoti Kotipihan sprinklaussuunnittelu. 4. Terveyskeskuksen aulan/käytävän lattiapinnoitteiden uusiminen kesällä Kunnantalon ja Muholan koulun ilmastointikanavien puhdistus kesällä Käynnistettiin päiväkodin suunnittelu syksyllä Tilapalvelu TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,58

77 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 76 Vastuualue Sisäiset palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Toiminta Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille sekä myy ulkoisia ruokapalveluja. Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset sekä edistää asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. TP13 TA14 TP14 ateriasuoritteet TP13 TA14 TP14 suoritehinta/ 3,71 3,85 3,50 Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen täydennyskoulutusten kautta. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi. Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen osoittamalle tasolle. Hankintakulujen tehostaminen, elintarvikkeet hankittu vuoden 2014 alusta KL-kuntahankintojen kautta. Sisäiset palvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,52

78 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 77 Vastuualue Liikenneväylät Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Liikenneväylien tulosalue huolehtii katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta sekä yksityisteiden talvi kunnossapidosta teknisen lautakunnan hyväksymissä kohteissa. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa sekä peruskorjausta kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan ylläpitämillä teillä Ei yhtään onnettomuutta. Toteutui Kehittämisperiaatteet Toiminta 1. Pyritään toteuttamaan v valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa. 2. Tiekuntien kunnossapitoyksiköinti pidettävä ajan tasalla, kunta avustaa valtionapuperusteisissa peruskorjaushankkeissa. 3. Katuvalojen syttymis- ja sammutus aikojen tarkastelua jatketaan. Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet, tievalot (km) -asemakaavatiet (km) Avustettavat yks.tiet km 9,6 14,9 69,83 12,8 17,5 0 12,8 17,5 70,97 Suoritteiden hinta TP13 TA14 TP14 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet euro/km -yksityistieavustus euro/km Yksityisteiden avustukset maksettiin yhtenä avustuksena (kesä/talvikunnossapito).

79 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 78 2.Keski-Suomen ELY- keskuksen toimeksiannosta käynnistyi Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke ja sen tiimoilta tekninen lautakunta nimesi Kinnulan kunnan liikenneturvallisuusryhmän jonka ensimmäinen kokous oli Kinnulassa Liikenneväylät TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,36 Vastuualue Maa- ja metsätilat Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Tavoitteet Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Suoritettu metsätaloussuunnitelman mukaiset Metsätalouden nettotuotto Nettotulo min euroa, ei toteutunut toimenpiteet Kehittämisperiaatteet Toiminta 1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman metsänhakkuu- ja hoitotyöt. 2. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 3. Maanvuokraussopimuksissa noudatetaan paikkakunnan yleistä hintatasoa. 4. Kunnan maa-alueiden (myös metsämaat) myynnin tehostaminen. Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Metsän parannustyöt (ha) Metsän myynti (m 3 ) x) 20, Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Metsätalousmaa (ha) x) Metsänhoitotyöt v jakautuivat seuraavasti: - taimikonhoitoa 8,7 ha

80 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 79 - taimikon varhaisperkausta 4,9 ha - laikkumätästystä 6,6 ha Maa- ja metsätilat TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot -839,81 Vastuualue Puistot ja muut alueet Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimaloita, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Tavoitteet Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Julkisilla piha- ja viheralueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä Saatu palaute Palaute pääosin positiivista. Kehittämisperiaatteet 1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä. 2. Keskusta-alueen kehittämissuunnitelmien myötä alueiden rakentaminen. 3. Ilkivaltakorjaukset pyritään tekemään välittömästi. 4. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan maauimala.

81 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 80 Toiminta Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Puistoalueet (ha) Uimalat (kpl) Venesatamat (kpl) Jäähileasemat (kpl) Torit (kpl) Yleisiä uimarantoja 1 kpl, vesinäytteet otettiin kaikilta uimarannoilta. 2. Kinnulan 100 v. juhlavuoden merkeissä yleisten alueiden siisteyteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja tekninen toimi yhdessä Kumppanuus- projektin kanssa hoiti alueiden siistimisen sekä tarvittavien mainosten ym. tiedotekylttien hankinnan ja asentamisen. Puistot ja yleiset alueet TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,41 Vastuualue Pelastustoimen palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Toiminta Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. Pelastustoimen palvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot -965,16

82 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 81 Vastuualue Ympäristöpalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja Petri Syrjä. Toiminta-ajatus Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Ympäristö on viihtyisä ja luonto kestää ihmisen toiminnan Ympäristön tilan heikentyminen Ympäristön tilan heikentymisen pysäyttäminen Sitova Rakennusluvat käsitellään joustavasti Asuntotoimen tehtävät hoidetaan joustavasti 2 viikon sisällä myönnettävien rakennuslupien %- osuus Korjausavustushakemusten käsittelyaika 60 % rakennusluvista Välittömästi kun on saatu ilmoitus myönnettävissä olevasta rahamäärästä Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Uutta rakennus- ja ympäristölainsäädäntöä noudatetaan joustavasti. 2. Seutuyhteistyötä kehitetään edelleen. 3. Myönnetään asuntorahaston lainat ja jaetaan korjausavustusrahat sekä suoritetaan maksatukset. 4. Rakennusvalvonnan alueellistaminen ministeriön vaatimusten mukaisesti. Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TP14 Rakennusluvat/kpl Viranhaltijapäätökset rakennusluvista/kpl Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Suoritettuja katselmuksia Myönnettiin asuntorahaston lainat ja jaettiin korjausavustusrahat sekä suoritettiin maksatukset Ympäristöpalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot ,32

83 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 82 Vastuualue Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja Petri Syrjä. Toiminta-ajatus Tavoitteet Ihmisystävällisen- ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asumistason korottaminen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi. 2. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi. 3. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta. 4. Kinnulan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus sekä ajantasaisuuden tarkistaminen. 5. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta. 6. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen. 7. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan. Toiminta Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TP14 Vireillä olevat kaavat Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien hintoihin 40 %:n alennuskampanja v (Kinnula 100- vuotta). 2. Häkkilänkartanon (kortteli 62) asemakaavan muutos. 3. Pienvesistöjen rantayleiskaava vireillä. 4. UPM:n kaavamuutokset vireillä. 5. Saarenkylällä rantayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan kumoaminen. 6. Tuulivoimayleiskaavan laadinta. Yhdyskuntasuunnittelupalvelut TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot 31,34

84 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 83 Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Toiminta-ajatus Ympäristötoimi on itsenäinen yksikkö Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi joka sopimuspohjaisesti huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Pohjoisessa Keski-Suomessa isäntäkuntanaan Viitasaaren kaupunki. Toiminta Toiminnan tarkemmat tiedot ovat yhteisen ympäristölautakunnan toimintakertomuksessa. Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta (Kari ja Katja Kalliokangas) v tilastoitiin koiria 9 kpl ja kissoja 7 kpl eli yht. 16 kpl. Ympäristöterveyden- TA2014 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama huolto Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot -128,48

85 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 84 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , ,05 Maksutuotot , ,40 600,60 Tuet ja avustukset 9 333, ,00 Muut toimintatuotot , , ,73 Toimintatuotot , , ,08 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,97 Palvelujen ostot , , ,29 Aineet, tarv. ja tavarat , , ,47 Avustukset , ,00-529,00 Muut toimintakulut , ,37-24,63 Toimintakulut , , ,36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot , ,45 Muut rahoituskulut -53,40 53,40 Rahoitustuotot ja -kulut 9 963, ,05 VUOSIKATE , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,98 Kertaluonteiset poistot 8 390, ,75 Poistot ja arvonalentumiset , , ,73 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,12 Laskennalliset erät , ,12 TILIKAUDEN TULOS , , ,10 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , ,98-0,98 Varausten ja rahastojen muut , ,98-0,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,08

86 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 85 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot , , ,89 Maksutuotot , , ,62 Tuet ja avustukset , , ,98 Muut toimintatuotot , , ,14 Toimintatuotot , , ,63 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,14 Palvelujen ostot , , ,84 Aineet, tarvik. ja tavarat , , ,44 Avustukset , , ,22 Muut toimintakulut , , ,86 Toimintakulut , , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,73 Verotulot , , ,88 Valtionosuudet , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , ,58 Muut rahoitustuotot , , ,48 Korkokulut , , ,09 Muut rahoituskulut , , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut , ,58 VUOSIKATE , , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,30 Kertaluonteiset poistot 8.390, ,75 Poistot ja arvonalentumiset , , ,05 TILIKAUDEN TULOS , , ,24 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , ,98-0,98 Varausten ja rahastojen muut , ,98-0,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,22

87 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 86 Verotulojen erittely TA TA muutos TA + muutos Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero , , , ,08 Osuus yhteisöveron , , , ,18 tuotosta Kiinteistövero , , , ,62 Verotulot yhteensä ,00 0, , , ,88 Vuosi Tuloveroprosentti ,00 % ,50 % ,50 % ,00 % ,00 % ,50 % Valtionosuuksien erittely TA TA muutos TA + muutos Toteutuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valt.os , , , ,00 Siitä: Verotuloihin perustuva valt.os.tasaus ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus 7 980,00 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.osuudet , , , ,00 Valtionosuudet yhteensä , , , ,00

88 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 87 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Budjetti Muutos Budj. + Toteutuma Poikkeama Kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , ,00 Hallintopalvelut (perust) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,60-492,40 INVESTOINNIT NETTO , ,60-492,40 Hallintopalvelut (sivistys) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , , ,97 INVESTOINNIT NETTO , , ,97 Lukio INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,04 INVESTOINNIT NETTO , ,04 Hallintopalvelut (tekninen) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , , ,46 INVESTOINNIT NETTO , , ,46 Kaukolämpölaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , , ,06 INVESTOINNIT NETTO , , ,06 Teollisuushallit INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTITULOT , ,42 INVESTOINNIT NETTO , , ,42 Liikerakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,32-786,68 INVESTOINNIT NETTO , ,32-786,68 Vuokra-asunnot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , ,00 Liikenneväylät INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , , ,09 INVESTOINNIT NETTO , , ,09 Maa- ja metsätilat INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT , , ,15 INVESTOINNIT NETTO , , ,15 Puistot ja muut alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , ,00 Kinnulan kunta INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT , , ,10 INVESTOINTITULOT , , ,73 INVESTOINNIT NETTO , , ,37

89 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 88 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,19 Tulorahoituksen korjauserät , ,98 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,21 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,10 Pysyvien vastaavien hyödyk.luov. Käyttöom.vars. myyntitul , ,73 Käyttöom. myyntivoitot , ,73 Pysyvien vastaav. hyödyk. luov , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,10 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,31 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Lyhytaikaisten lainojen muutos 7.117, ,88 LAINAKANNAN MUUTOKSET 7.117, ,88 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom.muutos -18,55 18,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,50 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,24 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,74 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muuto , ,06 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,87 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,75 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,06 RAHAVARAT , ,20 RAHAVARAT , ,14 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,06

90 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 89 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Määrärahat 2014 Alkup.TA Alkup.TA + Muutos Muutos Toteutuma Poikkema KÄYTTÖTALOUSOSA , ,73 toimintatuotot , ,63 valmistus omaan käyttöön toimintakulut , ,10 KUNNANVALTUUSTO , ,77 Kunnanvaltuusto toimintatuotot 8271, ,04 toimintakulut , ,73 TARKASTUSLAUTAKUNTA , ,46 Tilintarkastus toimintatuotot toimintakulut , ,46 KESKUSVAALILAUTAKUNTA , ,86 Vaalit toimintatuotot ,00-372,00 toimintakulut , ,86 KUNNANHALLITUS , ,98 toimintatuotot , ,29 toimintakulut , ,27 Kunnanhallitus toimintatuotot ,02 839,98 toimintakulut , ,73 Yleishallinto toimintatuotot ,69 847,31 toimintakulut , ,54 ELINKEINOLAUTAKUNTA , ,91 toimintatuotot 892,89-892,89 toimintakulut , ,02 Hallintopalvelut toimintatuotot 892,89-892,98 toimintakulut , ,39 Lomituspalvelut toimintatuotot toimintakulut ,20-3,80

91 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 90 Elinkeinopalvelut toimintatuotot Määrärahat 2014 Alkup.TA Muutos Alkup.TA + Muutos Toteutuma Poikkema toimintakulut , ,83 PERUSTURVA , ,44 toimintatuotot , ,91 toimintakulut , ,47 Hallintopalvelut toimintatuotot 8312, ,24 toimintakulut , ,47 Perhepalvelut toimintatuotot , ,59 toimintakulut , ,78 Vanhusten ja vamm.palvelut toimintatuotot , ,59 toimintakulut , ,19 Terveyspalvelut toimintatuotot , ,49 toimintakulut , ,97 SIVISTYSLAUTAKUNTA , ,87 toimintatuotot ,00 toimintakulut , ,13 Hallintopalvelut toimintatuotot 471,21-471,21 toimintakulut , ,39 Varhaiskasvatus toimintatuotot , ,48 toimintakulut , ,45 Esi- ja perusopetus toimintatuotot , ,65 toimintakulut , ,71 Lukio toimintatuotot , ,60 toimintakulut , ,50 Kansalaisopisto toimintatuotot , ,97 toimintakulut , ,53 Kirjastopalvelut toimintatuotot ,82-166,82 toimintakulut , ,86

92 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 91 Kulttuuripalvelut toimintatuotot Määrärahat 2014 Alkup.TA Muutos Alkup.TA + Muutos Toteutuma Poikkema toimintakulut ,70-218,30 Liikuntapalvelut toimintatuotot ,20-6,20 toimintakulut , ,86 Nuorisopalvelut toimintatuotot , ,07 toimintakulut , ,59 TEKNINEN LAUTAKUNTA , ,44 toimintatuotot , ,08 toimintakulut , ,36 Hallintopalvelut toimintatuotot 19011, ,99 toimintakulut , ,52 Kunnallistekniset laitokset toimintatuotot , ,68 toimintakulut , ,29 Tilapalvelu toimintatuotot , ,56 toimintakulut , ,39 Sisäiset palvelut toimintatuotot , ,72 toimintakulut ,22 256,22 Liikenneväylät toimintatuotot toimintakulut , ,59 Maa- ja metsätilat toimintatuotot , ,36 toimintakulut , ,08 Puistot ja muut alueet toimintatuotot , ,09 toimintakulut , ,94 Pelastustoimen palvelut toimintatuotot , ,00 toimintakulut , ,53 Ympäristöpalvelut toimintatuotot , ,60 toimintakulut , ,36

93 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 92 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Määrärahat 2014 Alkup.TA Muutos Alkup.TA + Muutos Toteutuma Poikkema toimintatuotot 9333, ,00 toimintakulut , ,16 Ympäristöterveydenhuolto toimintatuotot toimintakulut , ,66 Määrärahat 2014 Alkup.TA Muutos Alkup.TA + Muutos Toteutuma Poikkema INVESTOINTIOSA , ,37 investointitulot , ,73 investointimenot , ,10 KUNNANHALLITUS investointitulot investointimenot Osakkeet ja kiinteistöt investointitulot investointimenot PERUSTURVALAUTAKUNTA investointitulot investointimenot ,60-492,40 Irtaimisto investointitulot investointimenot ,60-492,40 SIVISTYSLAUTAKUNTA investointitulot investointimenot ,07-561,93 Irtaimisto investointitulot investointimenot ,07-561,93 TEKNINEN LAUTAKUNTA investointitulot , ,73 investointimenot , ,77 Irtaimisto investointitulot investointimenot Vesihuoltolaitos investointitulot investointimenot , ,46 Kaukolämpölaitos investointitulot

94 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 93 investointimenot , ,06 Teollisuushallit investointitulot 10769, ,42 investointimenot Liikerakennukset investointitulot investointimenot ,32-786,68 Vuokra-asunnot investointitulot investointimenot Palvelutuotannon rakennukset investointitulot investointimenot , ,48 Liikenneväylät investointitulot oma rakentaminen -1298, ,39 investointimenot , ,48 Maa-ja metsätilat investointitulot , ,15 investointimenot Puistot ja muut alueet investointitulot investointimenot

95 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu Alkup.TA Muutos TA + Muutos Toteutuma Poikkeama TULOSLASKELMAOSA , ,73 tuotot , ,63 kulut , ,10 Verotulot , ,88 Valtionosuudet , ,00 Korkotulot , ,58 Muut rahoitustulot , ,48 Korkokulut , ,09 Muut rahoituskulut , ,59 RAHOITUSOSA , ,88 tuotot kulut -7117, ,88 Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 7117, ,88 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ , ,41 tuotot , ,31 kulut , ,10

96 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,92 Maksutuotot , ,20 Tuet ja avustukset , ,21 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,31 Muut toimintatuotot , ,42 Valmistus omaan käyttöön ,53 Muut toimintatuotot , ,73 Toimintatuotot , ,06 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , ,87 Henkilösivukulut , ,50 Henkilöstökulut , ,74 Palvelujen ostot , ,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 Avustukset , ,90 Muut toimintakulut , ,72 Toimintakulut , ,47 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 Verotulot , ,63 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,46 Muut rahoitustuotot , ,78 Korkokulut , ,83 Muut rahoituskulut , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 VUOSIKATE , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 Kertaluonteiset poistot(poistojen oikaisu) 8.390,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 TILIKAUDEN TULOS , ,36 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , ,98 Varausten ja rahastojen muutokset , ,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,34

97 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 96 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , ,76 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,98 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,10 Rahoitusosuudet investointeihin ,30 Pysyvien vastaavien hyödyk. luov.tulot , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,80 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,18 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,75 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7.117, ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET 7.117, ,25 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom -18,55 796,81 Vaihto-omaisuuden muutos , ,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,99 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,49 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkoj , ,28 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,97 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,28 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,46 RAHAVARAT , ,14 RAHAVARAT , ,68 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,46

98 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 97 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Aineettomat hyödykkeet , ,61 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,78 Rakennukset , ,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,63 Koneet ja kalusto , ,99 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki , ,26 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,13 Muut lainasaamiset , ,00 Sijoitukset , ,13 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3.267,82 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1.164, ,71 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1.164, ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,74 Lainasaamiset , ,59 Muut saamiset 3.732, ,95 Pitkäaikaiset saamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,64 Lainasaamiset , ,70 Muut saamiset , ,48 Siirtyvät korot Siirtyvät korot liikelaitoksilta ,22 Siirtyvät korot ,22 Muut siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset saamiset , ,31 Saamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,70

99 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,21 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,80 Tilikauden yli-/alijäämä , ,34 OMA PÄÄOMA , ,35 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,26 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,26 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3.267,82 Lahjoitusrahastojen pääomat 1.164, ,71 Muut toimeksiantojen pääomat 2.381, ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3.545, ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat , ,63 Pitkäaikainen , ,63 Lyhytaikainen Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 7.117,88 Saadut ennakot , ,76 Ostovelat , ,31 Muut velat , ,21 Siirtovelat , ,08 Lyhytaikainen , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,99 VASTATTAVAA , ,70

100 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 99 KONSERNILASKELMAT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset men Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja lait Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkee 6 11 Ennakkomaksut ja keskenerä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

101 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vi Pitkäaikainen koroton viera Lyhytaikainen korollinen vi Lyhytaikainen koroton viera VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

102 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tulojen ja menojen kirjaamisperusteet Pysyvät vastaavat Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti poikkeuksena vähäiset liiketapahtumat sekä verotulot. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä Verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden tuloksi. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty laadittua poisto-suunnitelmaa. Ennen vuotta 2013 hankittuun käyttöomaisuuteen sovelletaan laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tulos-laskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien aktivointiraja on ollut Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.

103 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 102 Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Sisäiset liiketapahtumat Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöistä Kinnulan Vuokratalot Oy ja Asunto Oy Kinnulan Myllymäki. Kiinteistö Oy Kinnuskeskusta ei ole yhdistelty, sillä tilinpäätös on konsernitilinpäätöstä laatiessa ollut kesken. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kuitenkaan Keski- Pohjanmaan liittoa, jossa kunnalla on edunvalvontajäsenyys, ei ole yhdistelty. Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty. Konsernin sisäisiä kiinteistöveroja ei kuitenkaan olennaisuuden periaate huomioon ottaen ole eliminoitu. Keskinäisen omistuksen eliminointi Vähemmistöosuudet Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja poisto-oikaisuista konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Asunto- ja kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten poistot on edellisiltä tilikausilta oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja kertynyt poistovajaus on kirjattu konsernitaseessa rakennusten vähennykseksi ja oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Tilikauden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja poistovaje on kirjattu konserni-taseessa rakennusten vähennykseksi ja Tilikauden yli-/alijäämään. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty uusi osakkuusyhteisö Fimlab Laboratoriot Oy, jonka vuoksi vuosien 2013 ja 2014 välinen yli-/alijäämän jatkuvuus erottaa. Tasejatkuvuuteen vaikuttavat lisäksi poisto-oikaisut. Vertailutietoja vuodelta 2013 ei ole oikaistu. Konsernitilinpäätöksessä ei ole laadittu erillistä konsernituloslaskelmaa tai konsernirahoituslaskelmaa, koska konserniyhteisöjen liikevaihto on jäänyt alle euron. Myöskään päättyneen ja sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo ei ole ylittänyt yhtä kolmasosaa kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.

104 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 103 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Kunnanvaltuusto 8 271, ,05 Keskusvaalilautakunta 2 772,00 Kunnanhallitus , ,41 Elinkeinolautakunta 892,89 884,77 Perusturvalautakunta , ,52 Sivistyslautakunta , ,30 Tekninen lautakunta , ,01 Toimintatuotot yhteensä , ,06 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,65 Kiinteistövero , ,38 Osuus.yhteisöveron tuotosta , ,60 Verotulot yhteensä , ,63 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , ,00 Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus , ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus 7 980, ,50 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , ,00 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00 0,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00

105 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 104 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty laadittua poistosuunnitelmaa. Ennen vuotta 2013 hankittuun käyttöomaisuuteen sovelletaan laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kinnulan kunta Kvalt. Kvalt poistoaika (poistotapa tasapoisto Poistosuunnitelma PYSYVÄT VASTAAVAT ellei muuta mainita) 106 tasapoisto Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2 vuotta Aineettomat oikeudet 5 vuotta Liikearvo 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 2 vuotta 3 vuotta Muut 2 vuotta 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoja Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset 20 vuotta 40 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta 30 vuotta Talousrakennukset 10 vuotta Vapaa-ajan rakennukset 20 vuotta 15 vuotta Asuinrakennukset 30 vuotta 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15 vuotta 15 vuotta Sillat, laiturit ja uimalat 10 vuotta 15 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta 15 vuotta Vedenjakeluverkosto 30 vuotta 30 vuotta Viemäriverkko 30 vuotta 30 vuotta Kaukolämpöverkko 20 vuotta 30 vuotta Sähköjohdot, muuntoasemat, 15 vuotta 15 vuotta ulkovalaistuslaittet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 20 vuotta Maakaasuverkko 20 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta Sähkö-, vesi- yms.laitosten laitoskoneet 10 vuotta 20 vuotta ja laitteet Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet 10 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta

106 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 105 Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 15 vuotta 8 vuotta Muut kuljetusvälineet 4 vuotta 5 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms.laitteet 5 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön mukaan Arvo- ja taideesineet ei poistoaikaa ei poistoja Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa ei poistoja Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoja Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot ,31 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno ,80 Ero( ) ,49 Ero % -37,57 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittui poikkeuksellisen suuria investointihankkeita. Poistosuunnitelmaa, jossa käytetään osin lyhyempiä poistoaikoja vuodesta 2013 uusien pysyvien vastaavien pitoaikaa vastaavasti, on tarkistettu v Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Kunta Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot ,40 Rakennusten myyntivoitot ,58 Muut myyntivoitot 2 000,00 Muut toimintatuotot yhteensä , ,00

107 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 106 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Ennakko- Yhteensä tomat kävaikuttei- maksut oikeudet set menot Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet Ennakko- Yhteensä ja vesi- nukset rakenteet ja maksut ja alueet ja laitteet kalusto kes.er.h. Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalen. ja niiden palautukset Poistamaton hank.meno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , , , , , , , , , ,50 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet , , , , , , , , , ,13 JVK-, muut laina. ja muut saamiset JVK-laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä saamiset konserni- kunta- muut yhteisöt yhtymät yhteisöt , , , ,00 Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , , , ,00

108 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 107 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin omistus- omistusosuus osuus Kuntakonsernin osuus (1 000 ) omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kinnulan Vuokratalot Oy Asunto Oy Kinnulan Myllymäki Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Kinnuskeskus Kinnula 100 % 100 % Kinnula 57 % 57 % Kinnula 55,6 % 55,6 % Kuntayhtymät Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Keski-Suomen Liitto Yhdistelemättömät kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan Liitto Jyväskylä 0,99 % 0,99 % Äänekoski 2,87 % 2,87 % Jyväskylä 0,49 % 0,49 % Kokkola Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt Asunto Oy Kinnulan Kinnulatori Asunto Oy Kinnulan Mikonkuja Asunto Oy Kinnulan Honkalinna Yhdistelemättömät muut omistusyhteisöt Midinvest Fund KSV Ky Kehittämisyhtiö Witas Oy Suomenselän Lentokenttä Oy Pohjoisen K- Verkkopalvelut Oy Sammakkokangas Oy Kinnula 35,19% Kinnula 45,01% Kinnula Jyväskylä 1,53 Viitasaari 13,70 Kivijärvi 3,52 Karstula 6,51 Saarijärvi 5,99 tietoa ei saatavana tietoa ei saatavana tietoa ei saatavana Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Lainasaamiset Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Muut saamiset 6 847, , , , ,01

109 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 108 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Konserni Kunta Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , , , , , , , ,21 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1. Lisäykset Vähennykset Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto , , , ,65 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Rahaston pääoma , , , , , ,77 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisen tilikauden ylijäämä (sis.poisto-oikaisut) Edellisten tilikausien ylijäämä , , , , , , , , , , , ,80 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,34 Oma pääoma yhteensä , , , ,35 Vieras pääoma Pitkäaikaiset Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,55 Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Ostovelat

110 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 109 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kunta Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuusennakot Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä , , , , , , , , , ,08 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,70

111 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 110 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuiden yhteismäärä Kunta Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 9 456, , , , , ,41 Vastuusitoumukset Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma , , , , , , , ,29 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunta Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta ,34 0, , ,40 0, ,12 Muut taloudelliset vastuut Investointi- tai taloussuunnitelmaan perustuvia kiinteistön myyntejä tai kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksia ei ole tiedossa. Näin ollen arvonlisäveron palautusvastuuta ei synny. Kinnulan sivistystoimen stipendirahastot: Reisjärven Op, ylä-aste 2 508,66 Reisjärven Op, lukio 1 873,52

112 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 111 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE TOIMIALOITTAIN (Luokituksessa käytetty kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta, KT:n yleiskirje 10/2004) Luokittelu palvelussuhteen luonteen perusteella Keskushallinto Elinkeinotoimiala Perusturvatoimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä Kaikki yhteensä miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset vakinaiset määräaikaiset tukitoimenpitein työllistetyt oppisopimussuhteiset Yhteensä Henkilö tilastoidaan vakinaiseksi, vaikka hän hoitaisi kunnassa toisen vakanssin sijaisuutta, mutta alkuperäinen palvelussuhde on toistaiseksi voimassa oleva (vakinaisuus kuntaan nähden). Luokittelu päätoimisuuden perusteella Keskushallinto Elinkeinotoimiala Perusturvatoimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä Kaikki yhteensä miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset kokoaikainen osa-aikainen sivuvirka/-toimi Yhteensä Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , , , , ,21

113 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 112 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy x x Tilintarkastuspalkkiot 9 695, ,00 Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan siht. tehtävät 1 609, ,50 Muut palkkiot 180,00 YHTEENSÄ , ,50

114 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VESIHUOLTO TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset Liikevaihto Myyntituotot , ,76 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 4 628, , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,16 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,50 Muut henkilösivukulut , , , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet , ,56 Palvelujen ostot , , , ,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 Liikeylijäämä , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 99,58 13,60 Korkokulut , ,77 Korvaus jäännöspääomasta , , , ,85 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,66

115 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 114 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Jäännöspääoma , ,61 Muut pitkävaik.menot 6 714, ,34 Ed.tilikauden yli-/alijäämä , ,04 Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 Rakennukset , , , ,31 Kiinteät rakenteet , ,77 Koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat , ,00 Saamiset Ostovelat 8 109, ,61 Pitkäaikaiset Siirtovelat , ,40 Myyntisaamiset , , , ,01 Lyhytaikaiset VIERAS PÄÄOMA , ,01 Myyntisaamiset , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,72 VASTAAVAA , ,32 VASTATTAVAA , ,32 Taseen liitetiedot, laskennallisesti eriytetty liiketoiminta Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Ennakko- Yhteensä tomat kävaikuttei- maksut oikeudet set menot Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet Ennakko- Yhteensä ja vesi- nukset rakenteet ja maksut ja alueet ja laitteet kalusto kes.er.h. Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalen. ja niiden palautukset Poistamaton hank.meno , , , , , , , , , , , , , , ,28

116 Kinnulan kunnan tasekirja 115 Rahoituslaskelma Vesihuollon rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta liikeylijäämä , ,51 poistot , ,78 rahoitustuotot- ja kulut , ,17 Toiminnan rahavirta , ,12 Investointien rahavirta Investointimenot , ,07 Investointien rahavirta , ,07 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,05 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,50 Oman pääoman muutokset , ,68 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,87 Korottomien velkojen muutos , ,05 Rahoituksen rahavirta , ,64 Rahavarojen muutos , ,69

117 Kinnulan kunnan tasekirja ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Kinnulassa kuun päivänä Anitta Hakkarainen kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Toikkanen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Sampo Laitala kunnanhallituksen jäsen Jonna Laulumaa kunnanhallituksen jäsen Virpi Piispanen kunnanhallituksen jäsen Manu Toikkanen kunnanhallituksen jäsen Kari-Pekka Urpilainen kunnanhallituksen jäsen Pekka Kanervio kunnanjohtaja

118 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 117 TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ Vuoden 2014 tilintarkastajan tasemerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kinnulassa kuun päivänä BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Asko Vanhatupa, JHTT

119 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Vuoden 2014 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja ja tositelajeja: Kirjanpitokirjat: TASEKIRJA PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA Tositelajit: OSTORESKONTRA 670 Kerta sis.yleishallinto 040 Ostoreskontra, suoritukset 672 Kerta sis. Perusturva 470 Kierrätettävät laskut 675 Kerta sis.sivistystoimi MYYNTIRESKONTRA 677 Kerta sis.keskuskeittiö 020 Myyntireskontra, suoritukset 680 Kerta sis.tekninen toimi 021 Myyntireskontra, viitesuoritukset VESILASKUTUS 022 Intrum reskontra, suoritukset 641 Vesi- ja jätevesilaskutus YLEISLASKUTUS VANHUSTENHUOLTO 147 Vuokramaksut tyttäret 628 Kotihoidon saatavat 610 Muut saatavat yleishallinto POTILASLASKUTUS 618 Kehittämisrahaston lainat 627 Terveyskeskuksen saatavat 620 Muut saatavat perusturva HAMMASHUOLLON LASKUTUS 621 Työllisyysprojektit 626 Hammashoidon saatavat 622 Päivähoitomaksut PALKKAKIRJANPITO 630 Muut saatavat sivistystoimi 301 Palkat 635 Kansalaisopiston saatavat 310 Matkalaskut 639 Liikuntasalivuokrat MAKSULIIKENNE 640 Muut saatavat tekninen toimisto 005 Tiliotekirjaus 643 Aluelämmön laskut TOIMEENTULOTUET 644 Talonjohtotyöt 490 Toimeentulotuki 646 Vuokramaksut KIRJANPITO 650 Aravalainat 002 Muistiot 660 Keskuskeittiö 007 Vyörytykset 009 Käyttöomaisuusviennit

120 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 119 ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO TOIMIKUNNAT KUNNANVALTUUSTO 17 jäsentä HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS /TARKASTUSLTK Tilintarkastaja(t) KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS 7 jäsentä PERUSTURVAJAOS 5 jäsentä ELINKEINOLTK 7 jäsentä PERUSTURVALTK YHTEINEN WIITAUNIO- NIN KANSSA 2 jäsentä SIVISTYSLTK 7 jäsentä TEKNINEN LTK 7 jäsentä

121 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 120 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2014 Kunnanjohtaja* Johtoryhmä Yleinen toimisto Perusturva Sivistystoimisto Tekninen toimisto Elinkeinotoimisto Toimistopäällikkö/ vt. hallintojohtaja/ kunnansihteeri ** Palkkakirjanpitäjä Toimistonhoitaja Kirjanpitäjät (2) Apulaiskanslisti Toimistopäällikkö/ Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Toimistonhoitajat (2) Ylilääkäri Johtava hoitaja Toimistopäällikkö/ Kansalaisopiston rehtori Kansalaisopiston toimistonhoitaja Vapaa-aikaohjaaja Toimistonhoitaja (koulutoimisto) Apulaiskanslisti (ala-/yläkoulu, lukio) Toimistopäällikkö/ kunnanrakennusmestari Rakennustarkastaja Toimistonhoitaja Toimistopäällikkö/ maaseutusihteeri Kirjastotoimenjohtaja Alakoulun koulunjohtaja Yläkoulun ja lukion rehtori Kunnassa on johtoryhmä, joka koostuu kunnanjohtajasta, toimistopäälliköistä ja henkilöstön edustajasta. Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua luottamushenkilö. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokouksissa käsitellään asioiden valmistelua, päätösten täytäntöönpanoa ja yleisiin kehittämistarpeisiin liittyviä asioita. * Juha Urpilainen irtisanottiin valtuuston päätöksellä kunnanjohtajan virasta, luottamuspulan vuoksi. Vs. kunnanjohtajana toimi Marja Lehtonen ** Valtuusto perusti kunnansihteerin viran päätöksellä Kunnansihteerinä toimi Henrik Kiviniemi alkaen.

122 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 121 VIRAT JA TOIMET LUVUITTAIN VIRAT JA TOIMET Virka- ja tehtävänimike TP2013 TA 2014 TP 2014 Yleishallinto Kunnanjohtaja Hallintojohtaja* - - Kunnansihteeri** Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Toimistonhoitaja Apulaiskanslisti*** Yleishallinto yhteensä * Hallintojohtajan virka lakkautettiin kunnanvaltuuston päätöksellä ( lukien)** Kunnansihteerin virka perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä ( lukien)*** Yhteispalvelupiste siirtyi yleishallinnon vastuualueeseen Virka- ja tehtävänimike TP 2013 TA 2014 TP 2014 Perusturva Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Toimistonhoitaja Sosiaaliohjaaja Johtava hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja Perhetyöntekijä Osastoapulainen 4,5 4,5 4,5 Ylilääkäri (50%) Terveyskeskuslääkäri *)1 1,5 1*) Puheterapeutti (50%) Psykologi (81,08%) Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Hammaslääkäri Hammashoitaja 1,5 1,5 1,5 Työpajan ohjaaja (1-6/2013) Työpajalle työllistetyt Työnjohtaja Etsivä nuorisotyöntekijä (50%) (1-3/2013) Työllistämistoimet ( ) Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Henk.kohtainen avustaja/kotipalv.työntekijä **) 1 1 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 62 41,5 40 *) järjestetty ostopalveluna ja mahdollisuuksien mukaan virkalääkäritoimintana

123 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 122 **) organisoitu työllistämistoimien kautta Virka- ja tehtävänimike TP2012 TA2013 TP2013 TP2014 Sivistystoimi Sivistystoimen päällikkö Koulutoimisto Toimistonhoitaja Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoitaja Perusopetus Opetushenkilöstö Rehtori (yhd.ya/lu) 0,5 0,5 0,5 0,5 Luokanopettaja 6 7 7,6 7,5 Lehtori 7 7 5,4 4,5 Erityisopettaja Päätoiminen tuntiopettaja ,5 Sivutoiminen tuntiopettaja 0,5 0,7 0,2 0,5 Opetushenkilöstö yhteensä 19,0 19,2 18,7 17,5 Apulaiskanslisti 0,7 0,7 0,7 0,7 Koulunkäyntiavustaja 2,3 3,5 3,8 6,1 Lukio Opetushenkilöstö Rehtori (yhd. ya/lu) 0,5 0,5 0,5 0,5 Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja 0,5 0,3 0,3 0,3 Opetushenkilöstö yhteensä 6,0 5,8 5,8 5,8 Kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori *** Tekstiilityön aineiden opettaja Musiikin opettaja ** Toimistonhoitaja Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikaohjaaja Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja Sivistystoimi yhteensä 41,7 43,2 45,0 46,1 ** musiikin virka täytetty tuntiopetuksena *** kansalaisopiston rehtorin tehtäviin sisällytetty sivistystoimen päällikön tehtävät Kansalaisopiston palveluksessa on lisäksi vuosittain noin 50 sivutoimista tuntiopettajaa.

124 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 123 Virka- ja tehtävänimike TP2013 TA2014 TP2014 Tekninen toimi Kunnanrakennusmestari Rakennustarkastaja Ympäristötarkastaja Toimistonhoitaja Huoltomies 4,0 4,0 4,0 Laitoshuoltaja Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Eläinlääkäri 0,5 5,5-0,5 5,5 - Tekninen toimi yhteensä ,5 5,5 - TP 2013 TA 2014 TP 2014 Virat ja toimet yhteensä: 129* 108,5 108,1 * luvuissa mukana työllistetyt (perusturva) Avoimeksi jäävät virat ja toimet voitiin täyttää vain kunnanhallituksen luvalla (täyttölupamenettely).

125 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 124 GRAAFISET ESITYKSET Verotulot ja lainakanta VEROTULOT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero LAINAKANTA tuhat /asukas

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot