Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä"

Transkriptio

1

2 1 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4 Ensiaskeleita steiner-äitinä 5 Pihlajassa on aikaa leikkiä 6 Sirkustelua 7 5. lk näytelmä Peppi Pitkätossu 8 Ihana kokemus Leireily kannattaa aina 10 Kahdeksan vuotta yhdessä 11 Toimintaa tuntien tiimellyksessä luokan näytelmä: Pikku Pietarin piha 13 Steinerkoulu päättyi voittoisasti 14 Mitä iloa on säännöistä? vuotta sitten koulusta lähteneet 19 Kasvunpaikka II 21 Uusi opettajien sukupolvi perehdyttämisryhmä steinerpedagogiikkaan 23 I and body kansainväliset opettajapäivät Sveitsin Dornachissa 24 Koulumme kestävän kehityksen viikko Missäs tyttö ne moottorisahat on? 28 Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry:n vuosikatsaus Henkilökunta Lahden Rudolf Steiner -koulun oppilaat lukuvuonna Kouluvuoden tapahtumia ja juhlia 39 Kiitokset 40 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Vuosikertomuksen kokoajat haluavat lämpimästi kiittää kaikkia vuosikertomukseen kirjoittaneita ja kuvanneita. Erityiskiitos Andreja Valtaselle kannen toteutuksesta

3 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä Kulunut kouluvuosi on ollut täynnä toiminnan tohinaa ja puuhailun puhinaa. Olemme saaneet oppia paljon, elää vahvasti ja kasvaa ihmisinä. Kun selaa kalenteria taaksepäin, muistuu mieleen monia henkilöitä ja tapahtumia. Kouluelämä suuntautuu usein niin vauhdikkaasti eteenpäin, että saa oikein pinnistellä muistaakseen menneitä. Kouluvuoden jälkitarkastelu havahduttaa huomaamaan, kuinka paljon koulussa tapahtuu ja kuinka monesta asiasta saamme olla ylpeitä ja kiitollisia. Tämän vuosikertomuksen loppuun koottiin kiitoksia. Listasta tuli pitkä ja kaikkia ei edes voitu kirjata. Oppilaskunta on toiminut uutterasti. He ovat järjestäneet kivoja tempauksia, kuten lapsiparkkeja, pikkujouluja, vappuhulinat, ovikilpailuja ja KeKe-keksijä kisan. Ideoita he kokosivat ruokailun ja keilauksen lomassa. Tukioppilaiden herkkuvälkät ja postipäivät ovat ilahduttaneet kaikkien mieltä. Kouluvuotena valmistetut isommat näytelmät olivat 4. luokan Kalevala, 5. luokan Peppi Pitkätossu, 8. luokan Arsenikkia ja vanhoja pitsejä ja 12. luokan Pikku Pietarin piha. Näytelmien aikana tilat kävivät taas ahtaaksi. Onneksi uusi salihanke on herännyt. Siitä voitte lukea tarkemmin Kasvunpaikka II kirjoituksesta. Luokat ovat retkeilleet ja järjestäneet leirikouluja. Pisimmät luokkaretket ovat vieneet 8. luokan oppilaat Islantiin, 9. luokan oppilaat Viroon ja lukiolaiset Lappiin sekä Berliiniin. Kestävän kehityksen teemat ovat olleet aktiivisesti esillä. Teemoja on laajennettu jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä hyvinvointiin ja hyviin tapoihin, sillä kestävään kehitykseen sisältyvät myös sosiaaliset ja henkiset arvot, kuten miten huolehdimme terveydestämme, ihmissuhteistamme ja jaksamisestamme? Millaiset asiat tuottavat elämänvoimaa ja mitkä sitä heikentävät? Lahden kouluverkkokeskusteluun on liittynyt vahvasti rakennusten kunto ja ilmanvaihto. Kuntotarkastusten ja sisäilmamittausten mukaan steinerkoulu on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa ja sisäilmaongelmia ei ole. Tästä aiheesta voitte lukea lisää johtokunnan vuosikatsauksesta. Terveeseen kouluumme mahtuu lisää oppilaita lähes kaikille perusopetuksen luokille ja lukioon; siksi markkinointia miettimään lähti keväällä uusi Mari-ryhmä. Kotisivut uudistettiin ja koulun näkyvyyttä lisättiin sosiaalisessa mediassa. Lukion osalta siirrytään yhteishakuun vuonna Uusi yhteistyömuoto, josta toivottavasti tulee perinne, oli eskareiden toivottaminen tervetulleiksi kouluun. Ekojen ja eskareiden perheet tapasivat toisensa toukokuussa Lepakko-laavulla ja tutustuivat toisiinsa luonnon keskellä. Yhteisöllisyys on yksi koulumme vahvuuksista ja tämän kipinän toivomme syttyvän heti koulutaipaleen alussa nuotiotulen äärellä. Mitä sitten ensi vuonna? Steinerpedagoginen mediakasvatus ja tvt-opetus on ollut esillä rehtoreiden ja koulujaoston tapaamisissa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Ensi vuonna paneudumme muun muassa siihen. Tähän tarkoitukseen tarvitaan myös uusi atk-luokka. Nyt tarvitaan viisaita päitä miettimään, miten se parhaiten toteutetaan. Opettajakunnan puolesta kiitän kaikkia kuluneesta kouluvuodesta ja toivotan virkistävää kesälomaa. Aloitetaan uusi kouluvuosi uusin voimin maanantaina klo 9. Ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä klo 10. Outi Vallius 1

4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 2 Uusi oppilashuoltoa ja oppilaan koulunkäynnin tukea koskeva laki, joka astui voimaan , jakaa tarkemmin vastuuta ja vaikuttaa koulujen toimintatapoihin. Tuen tarpeet pyritään tunnistamaan ajoissa, ja tukitoimet suunnitellaan sekä toteutetaan yksilöllisesti. Suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa korostetaan yhteistyötä. Monet uuden lain velvoitteet ovat jo olleet koulumme käytäntöinä. Uutta on entistä tarkempi asioiden kirjaaminen. Meilläkin asiat sovitaan usein suullisesti. Nyt opetellaan kirjoittamaan sopimukset tarkasti muistiin. Laki jakaa tuen yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Koulunkäynnin yleinen tuki milloin ja mitä tehdään? Koulunkäynnissä voi tulla hetkiä, jolloin asiat eivät suju odotusten mukaisesti. Vanhemmilla tai opettajilla herää huoli. Silloin on syytä tavata ja suunnitella yhdessä, mitä kukin voi tehdä koulutyön tukemiseksi. Asiasta keskustelemassa voi olla vanhempien, luokanopettajan tai -valvojan lisäksi aineenopettajia tai erityisopettaja. Yhdessä sovitaan tukemisen tavoista ja ne kirjataan. Tuki voi olla esimerkiksi opetuksen eriyttämistä: oppilaalle annetaan omia tehtäviä, erilaisia kokeita, lisäharjoituksia, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, kouluavustajan tukea tai muuta. Jos tukitoimet ovat jatkuvat pidemmän ajan, voidaan laatia oppimissuunnitelma. Koulunkäynnin tehostettu tuki milloin ja mitä tehdään? Jos perusopetuksen yleinen tuki ei riitä, niin siirrytään tehostettuun tukeen. Se on yleistä tukea vahvempaa, yksilöllisempää ja pitkäjänteisempää. Tehostettuun tukeen kuuluvat kaikki tukimuodot, joita koululla on käytössä. Tehostettua tukea varten laaditaan pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyen on ehkä hyvä saada arvioita myös muilta asiantuntijoilta. Pedagogisen arvio tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjoitetaan myös, miten arvioidaan ja seurataan tavoitteiden saavuttamista ja tuen riittävyyttä. Jos tehostettu tuki ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen. Erityinen tuki on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista. Tavoitteena on, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Kaikki tukimuodot ovat käytettävissä. Rehtori tekee päätöksen erityisestä tuesta sen jälkeen, kun asia on käsitelty oppilashuoltoryhmässä, on laadittu pedagoginen selvitys ja oppilasta sekä vanhempia on kuultu. Oppilaalle laaditaan vanhempien, oppilaan ja opettajien yhteistyönä henkilökohtaisen opetussuunnitelman järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkastetaan lain edellyttämissä vaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös ja siitä on valitusoikeus. Oppilaan oppimista ja edistymistä seurataan Opettajien ja vanhempien huomiot sekä oppilaan omat kokemukset ovat tärkein tapa havainnoida lapsen oppimista. Ollaan kiinnostuneita lapsen asioista, iloista ja suruista, kasvusta ja kehityksestä, kotiläksyjen ja koulutehtävien tekemisestä. Seurataan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Perusopetuksessa lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon osaamista seurataan

5 3 myös perusopetuksen tasotesteillä. Oppilashuoltoryhmässä seurataan monista eri näkökulmista luokkien kuulumisia. Opetussuunnitelman terapeuttisuus ja koulutyön muut tukimuodot Koulumme opetussuunnitelmassa on jo monia sisäänrakennettuja työmuotoja ja opetusmenetelmiä, jotka tukevat oppilaita: koko opetuksen läpäisevä taiteellinen työskentely, steinerkoulun omat oppiaineet, juhlat ja tapahtumat, luonnehtiva kevätlausunto, yhtenäiskoulumuoto kokonaisuutena, tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä. Jo steinerpedagogiikan lähtökohta, oppilaslähtöisyys ja lapsikeskeisyys, auttaa meitä toimimaan ratkaisukeskeisesti ja oppilaan edun mukaisesti. Koulutyötä tukevat myös iltapäivätoiminta, kerhot, kummioppilastoiminta, tukioppilaat ja oppilaskuntatoiminta. Uusien työtapojen opettelu on aina vaativaa, mutta myös innostavaa ja palkitsevaa. Yhteistyössä oppiminen sujuu. Oppilashuoltoryhmän puolesta Outi Vallius

6 Ensiaskeleita steiner-äitinä Muistan sen jännityksen viime elokuun alussa, juuri ennen päiväkodin aloitusta. Päiväkoti oli jatkuva keskustelunaihe perheessämme, kaikkia jännitti. Olin luvannut eskariin menevälle esikoiselleni, että en lähtisi pois tarhalta ensimmäisenä päivänä ennen kuin hän löytää leikkikavereita. Siihen menikin huimat viisi minuuttia! Minulla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta Steinerpäiväkodin ja -koulun toiminnasta. En siis oikein tiennyt mitä odottaa ennen kuin ihana steiner-arkemme alkoi. Inhimillinen ja yhteisöllinen arki, joka antaa lasten olla lapsia turvallisten ja välittävien aikuisten ympäröimänä. Onnistumisen elämykset, joita lapsemme saavat kokea päivittäin, antavat hienon ja vakaan perustan tiedonjanolle ja uskallukselle kokeilla uusia asioita. Miten ylpeinä lapset esittelevät tekemiään taideteoksia ja miten ylpeinä me vanhemmat ne otamme vastaan! Käsitöitä itsekin rakastavana ihmisenä, minusta on ollut upeaa huomata, että jo päiväkodissa lapsille annetaan mahdollisuus tutustua käsitöiden ihmeelliseen maailmaan. Pannunalusia, joulukoristeita, 4 pääsiäistipuja ja -pupuja ja kaikkea muuta ihmeellistä on kotiin kulkeutunut. Niin ja ne kaarnalaivat! On myös ollut upeaa huomata, että vanhemmat ovat kiinnostuneita päiväkodin hyvinvoinnista. Yhdessä tekeminen antaa meille vanhemmillekin mahdollisuuden tutustua toisiimme ja se luo yhteishengen, joka on nykypäivänä hyvin harvinaista. Päiväkoti on yhä suosittu pöytäkeskustelujemme aihe. Jännitys on kadonnut kuin tuhka tuuleen ja lapset juttelevat päiväkodin touhuista, kavereista ja aikuisista niin innostuneena, että me vanhemmat emme voi kuin kuunnella ja olla onnellisia onnistuneesta valinnasta. Onni on ihana päiväkoti! Leena Adler

7 Pihlajassa on aikaa leikkiä Lukuvuosi on vietetty iltapäiväkerho Pihlajassa leikin ja touhun merkeissä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa. Ryhmä saatiin tänäkin vuonna täyteen 26 kerholaisen voimin. Meillä iltapäivätoiminnassa tavoitteena on, että koulun jälkeen lapset saavat leikkiä ja olla yhdessä raskaankin koulupäivän jälkeen. Lapsille vapaa-aika on tärkeää vastapainoa koulun ja harrastusten lomassa. Iltsissä lapset pääsevät viettämään yhteistä vapaa-aikaa turvallisesti tuttujen ohjaajien kanssa. Touhukas talvi alkaa olla takanapäin, ja kevätaurinko houkuttaa pihaleikkeihin niin lapset kuin meidät ohjaajatkin. Voimme ilolla todeta, että lapset ovat tämän työn suola! Terveisin iltsin väki 5

8 Sirkustelua 2. luokka esitti saksan kielellä hilpeän der Zirkus Tortellini esityksen. 6

9 5.lk:N näytelmä Peppi Pitkätossu Peppi Pitkätossu täytti 65v vuonna Pepistä on käyty aikanaan kiivasta väittelyä ja yleisesti nähtiin, että Peppi antoi kasvattamattomuudellaan huonon esikuvan lapsille. Näin opettajan näkökulmasta tarkasteltuna Peppi näytelmä vapautti luokassa uusia voimia oppilaissa ja luokan yhteishenki parani huomattavasti. Peppi paljastaa käytöksellään yhteiskunnalliset ja kasvatukselliset näkemykset ja kyseenalaistaa ne. Pepissä on aikuisiin kohdistuvaa näsä viisautta. Hän on mistään säännöistä piittaamaton, hän on maailman vahvin ja puolustaa lapsia. Ahdasmielisyys, pahantahtoinen juoruilu ja tekopyhyys saavat kyytiä. Peppi pukeutuu epäsiististi, valvoo myöhään ja leikkii hengenvaarallisia leikkejä, kohtelee epäkunnioittavasti vanhempia ihmisiä ja pilkkaa auktoriteetteja opettajia, tätejä, setiä. Ei siis ole ihme, jos lapset innostuvat Pepistä. Jokaisessa oppilaassa uinuu Peppi. On varmasti riemullista saada ilmaista luokan kanssa yhdessä näytelmän avulla lasten oma näkemys koulun ja yhteiskunnan luutuneista asenteista. Peppi kanavoi monet lasten pelot ja ahdistukset ja antaa samalla rohkeutta ja lohtua kasvaa aikuiseksi. Peppi on peruspositiivisuuden perikuva. Peppi puhuttaa kaikenikäisiä. Oli upeata huomata, miten arinkin oppilas, uskalsi, vaikka pienemmän roolin kautta, tuoda itsessään olevaa kapinallista esille. Itse opettajana uskon, että kun lapset saavat eläytyä Pepin anarkismiin, he löytävät itsessään uudenlaisen tavan esittää eriäviä mielipiteitään, nimittäin huumorin. Kasvatuksessa olisi opittava kohtaamaan lapsen uhma. Se on meille aikuisille joskus vaikeata, sillä emme ole itse saaneet sitä ilmaista. Uhma on kuitenkin sisäisen voiman, oman tahdon ilmaus. Peppi antaa meille esimerkin siitä, kuinka voimme ilmaista uhmaa, ja samalla sisäisesti kasvaa viisaaksi, lämpimäksi ja ystävälliseksi toisia kohtaan. 7 Kirsti Temmes

10 Ihana kokemus Leireily kannattaa aina! 8 Hiihtokisoissa oleminen oli aivan loistava kokemus. Hiihtokisojen tunnelma oli hauska. Se jäi mieleen aina kun kuuluttaja kertoi kuka tuli maaliin ja kuka lähti matkaan. Kisoissa oli koko ajan kova hälinä. Jouduimme odottamaan kisapaikalla ennen Matildan ja minun Bean hiihtoa, joimme sillä aikaa lämmintä mehua. Hiihtokisoissa oleminen oli ihana kokemus. Voisin mennä uudestaankin. Steinerkoulujen eräs erityinen piirre lienee lukuisien retkien ja leirien järjestäminen eri luokka-asteilla. Jo kolmasluokkalaiset suuntaavat useita kertoja lukuvuoden aikana tutustumaan nk. vanhoihin ammatteihin ja kädentyötaitoihin. Monilla luokilla on tapana viettää sitten myöhemmin vaikkapa ystävänpäiväleirejä tai tähtileirejä (öisen tähtitaivaan tutkimista) ja muitakin oppiaineen otsikolla järjestettyjä leirejä. Monet luokat ovat suunnistaneet 6.-7-luokilla käsivarren Lappiin ja Norjankin puolelle. Leirit ovat olleet poikkeuksetta suuria elämyksiä täynnä, ja opettajat sekä mukana olleet vanhemmatkin ovat palanneet runsaasti rikkaampina leireiltä. Tässä muutamia leirimuistoja nykyiseltä 7.luokan teksteistä koottuna. Viivyimme leireillämme yhdestä yöstä jopa viikkoon, riippuen leiristä. Leireillä meillä on ollut paljon ohjattua toimintaa sekä omaa vapaa-aikaa. Ohjatun toiminnan aikana olemme tehneet ryhmätöitä, draamaleikkejä sekä paljon muuta. Joskus olemme harjoitelleet näytelmiä. Yksi suosittu yhteistoimintaleikki on ollut Parinpellonleirillä se kuuluisa norjalainen lumisota, missä kaksi joukkuetta rakentaa ensin lumivalleja ja piilottavat oman joukkueen lipun. Sitten pillin soidessa on tarkoitus saada vastapuolen lippu haltuun, mutta reitti lipulle on onkin täynnä lentäviä lumipalloja. Peli voi kestää pitkäänkin, ennen kuin tilanne ratkeaa. Leiri-iltaisin olemme rakentaneet hauskoja sketsejä ja sketsihahmokilpailujakin tai istuskelleet kodassa leiritulen äärellä, lettuja ja makkaraa paistellen. Kaikki tähän mennessä olleet luokkaleirimme ovat olleet hauskoja ja tulevat varmasti aina olemaan, sillä onhan mukanamme hyvää seuraa ja iloinen leirimieli. Nora

11 Luokkamme on perinteisesti käynyt melkein joka vuosi Parinpellon leirillä. Onhan vuoteen mahtunut muitakin leirejä, eripituisia ja erilaisia. Suurin leirikoulumme oli Lapinleiri, joka kesti viikon. Sen aikana vaelsimme käsivarren Lapissa ja vierailimme kaksi kertaa Norjankin puolella ihmettelemässä vuonoja ja jäätiköitä. Luokkaretkiltä olemme aina oppineet jotain uutta ja myös tuntemaan toisemme paremmin. Leireillä riittää jännitystä ja hullunkurisia tapahtumia. Kotiin palaamme yleensä väsyneinä, mutta jo seuraavaa leiriä odotellen. Anne Luokkamme käy melko usein leireilemässä. Leirit ovat olleet hauskoja. Ne ovat kestäneet kahdesta päivästä viikkoon. Ohjelma on ollut aina vaihtelevaa. Uskon, että leirikoulu vahvistaa luokkahenkeä. On aina hauskempaa olla leirillä kuin koulunpenkillä, joten toivottavasti niitä tulisi vielä lisää! Pienet luvattomuudet, kuten tyttöjen huoneisiin tunkeutuminen kuuluu asiaan. Pitää vaan muistaa raja hauskan ja ei hauskan välillä. Oskari Minä olen aina pitänyt leirikouluista. Ne ovat kivaa vaihtelua koulunpenkillä istumiseen. Leireillä saa olla kivan luokan kanssa yhdessä, pelaten ja leikkien. Yleensä ohjattu toiminta ja pienet koulutyöt ovat kiva osa leiriä. Upeaa on, että saa olla yhdessä niiden luokkakavereiden kanssa, joita ei tunne vielä niin hyvin. Juho Hassuja muistoja leireiltä Paistoimme lapinleirillä tyttöjen kanssa pannukakkuja koko luokalle. Unohdimme sokerin, joten lopputulos muistutti mahtavaa Saanatunturia, joka kohosi uunin kattoon asti. Elvira Savonlinnan leirin leirikasteesta jäi ikuinen trauma, kun joimme leirilitkut (resepti salainen) ja kylvimme mudassa ym. Nette On ikijäätikkö nyt meille tuttu ja huolehtimisen arvoinen juttu. Koskemattomana Saana on nätti ja luonnossa oikea JÄTTI Pieni puro solisee ja sen juurella kirmailevien porojen kellot kolisee Savonlinnassa neitojen huone nähtiin ja illalla katsoimme taivaan tähtiin. Lapin luonnossa vaelsimme ja taivaan rantaan taivalsimme. 9

12 Kahdeksan vuotta yhdessä Kahdeksannen luokan aikana saimme kokea yhdessä kirkkaan tähtiyön, tosin klo 3.30 ei innokkaita tähtien tarkkailijoita oikein enää löytynyt kovin montaa. Teimme näytelmän Arsenikkia ja vanhaa pitsiä. Oppilaat tekivät uutterasti töitä näytelmän eteen. He muokkasivat käsikirjoitusta, suunnittelivat puvustusta ja hoitivat maskeerauksen. Ne, jotka eivät nähneet kahta viimeistä esitystä, jäivät paljosta paitsi. Mikkeliin matkustimme katsomaan samaista näytelmää ammattilaisten tekemänä. Kahdeksan vuoden yhteiselo huipentui leirikouluun Islannissa. Johanna Ruokosalmi 10 Kahdeksan vuotta sitten aloitti 25 energistä lasta koulutaipaleensa. Samalla alkoi kahdeksan vuoden yhteinen taival luokanopettajan kanssa. Näihin vuosiin mahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita. Alaluokilla retkiemme kohteina olivat mm. nukketeatteri, pellavatila, vanhan ajan maatila ja monet museot. Kuudennella luokalla teimme neljän päivän kiertomatkan eri steinerkouluihin ja tapasimme niiden kuudesluokkalaisia. Retki oli ikimuistoinen. Seitsemännellä luokalla saimme Helsingissä mahdollisuuden tehdä animaatioelokuvan. Se oli oikein onnistunut.

13 Toimintaa tuntien tiimellyksessä Oppilaskuntamme hallituksen ensimmäinen vuosi on sujunut hyvin. Syksyllä aloimme muodostaa hallitusta Sanna Paanasen ja Kirsi Peräjärven johdolla. Melko nopeasti tämän jälkeen aloimme suunnitella omia lyhytelokuviamme Steiner-päiville Turkuun, johon matkustimme yhdessä Joulun alla pidimme yhteisen joulutapahtuman tukioppilaiden kanssa. Heti uudenvuoden jälkeen, ensimmäisellä kouluviikolla, pidimme nuorten presidenttivarjovaalien ensimmäisen kierroksen. Nyt kevätkaudella olemme myös pitäneet mm. suurkokouksen yhdessä koulumme lukion oppilaskunnan hallituksen kanssa ja olemme perustaneet kouluumme oppilaskunnan hallituksen kahvilan, joka on avoinna joka maanantai. Pidimme myös vapputapahtuman tukioppilaiden kanssa, jonka tarkoituksena oli tuoda vanhaa taideiltaperinnettä takaisin. Kevätkaudella perusopetuksen oppilaskuntaamme kuuluivat Stiina Luoma, Hanna Laakso, Elma Varjos, Opri Korhonen, Pihla Punkanen, Claudia Toivonen, Emma Määttä, Lempi Leinonen, Elvira Korhonen ja Julia Kvist. Lukion oppilaskunnan hallituksen muodostivat puolestaan Hiljalotta Savola, Roope Ulmanen, Mari Auranen, Aino Varjos ja Reetta Multanen. Päijät-Hämeen lukioiden oppilaskunnat ovat pitäneet suurkokouksia yhdistääkseen toimintaansa. Tänä vuonna muut koulut vierailivat steinerissa. Vierailu meni hyvin, ja muut koulut saivat varmasti hieman uutta tietoa koulustamme! Lukion oppilaskunta on järjestänyt koulupäivien koristukseksi vuodenaikoihin ja juhlapyhiin liittyviä ovikilpailuja ja järjestänyt lukion epävirallisen maskottikisan. Yläasteen oppilaskunnan kanssa on yhdessä järjestetty vappupäivä. Steinerpäivien videokisassa lukion 11.luokan video tuli jaetulle 1.sijalle. Wohoo! 11

14 12. LUOKAN NÄYTELMÄ Näytelmä Pikku Pietarin piha on Aapelin eli kirjailija Simo Puupposen käsialaa vuodelta Puutalokortteli 1920-luvun pienessä Kuopiossa heräsi eloon Satu Säävälän ohjauksessa. Näytelmässä esiintyivät ja runsaasti kehuja saivat: Jerry Aakala, Sebastian Behrmann, Eetu Hirvonen, Dino Hämäläinen, Melissa Juola, Simo Lähderinne, Lilli Merinen, Timo Nurminen, Jarkko Sumanen ja Julia Taulo 12

15 Steinerkoulu päättyi voittoisasti Tämän vuoden Lahden steinerlukion abiturientit saavuttivat omien hienojen ylioppilastulostensa lisäksi näkyvän palkinnon. Yhteisellä vanhusteemalla tuunattu auto äänestettiin parhaaksi Etelä-Suomen Sanomien lukijaäänestyksessä. 13

16 Mitä iloa on säännöistä? 14 Otsikon kysymys on hyvä. Maailmassa on paljon sääntöjä fysiikan lakien kirjosta yhteiskunnan normeihin ja kielioppiin. Kautta aikojen ihminen on myös rikkonut sääntöjä. Minäkin rikon sääntöjä harva se päivä. Kirjoitan tahallani erikseen kuuluvia sanoja yhteen, syön aamiaiseksi jäätelöä, roikun netissä kun väitän lukevani matikkaa ja piirrän kissoja muistiinpanovihkoon. Sääntöjen rikkominen tuo elämään jännitystä ja vaihtelua (on esim. tosi ihokarvat nostattavaa huomata, että siinä missä pitäisi olla lista hyvistä esseen lopetustavoista, maukuukin lauma lihavia siamilaisia). Minun tapani poiketa vallitsevista ihanteista on vielä harmitonta tavausharjoittelua boheemielämän esikoulussa, mutta toiset vievät sääntöjen rikkomisen eriparisukkia pidemmälle. Alkoholista löytyy vastike monen nuoren kapinankaipuulle, kun taas jotkut pääsevät kosketuksiin luovuutensa kanssa spraymaalit kourassa. Siinä missä minä saan hykerryttävät vibat minihameesta ja överimeikeistä, esimerkki-erkin adrealiinit virtaavat vasta, kun naapurin Audista on kumit puhki ja tuulilasi sirpaleina. Kaikilla on omat mit- tapuunsa siinä mikä on hurjaa ja erilaiset tapansa päästää sisäinen anarkistinsa valloilleen. Joitakin vuosia sitten televisiosta tuli piirretty nimeltä Henrin maailma. Sarjan nimikkohenkilön äiti kokkasi tälle taikaporkkanoita, jotka toteuttivat pojan hurjimmatkin toiveet. Eräässä jaksossa Henriä alkoi ärsyttää vanhempien asettamat kiellot ja velvollisuudet, joten hän toivoi porkkanoilta tulevansa merirosvoksi, sillä merirosvoilla ei ole sääntöjä lainkaan. Niinpä hän pääsi parrakkaan kapteenin luotsaamaan laivaan, jossa vapauden idea ilmeni riemukkaana riehumisena, mutta käytäntö yksinkertaisten asioiden sekä erilaisten pelien ja leikkien mahdottomuutena. Lopulta Henristä ei ollut yhtään kivaa elää ilman sääntöjä ja hän palasi tyytyväisenä takaisin kotinsa hierarkiaan. Kuten Henrikin joutui myöntämään, säännöt ovat ihan hyvä juttu, vaikka päällisin puolin ne vaikuttavat tylsiltä ja kurjilta. On kieltämättä ikävää, että pitää opiskella päästäkseen töihin ja vielä ikävämpää, että pitää tehdä töitä saadakseen rahaa. Punaisissa liikennevaloissa seisominen uuvuttaa, kaupassa jonottamisesta puhumattakaan. Näiden sivistyneen elämän pienten epäkohtien ketuttavuudesta huolimatta kaikki tietävät, että ilman niitä järjestelmä kaatuisi alta aikayksikön. Jos bussikuski tai Fazerin työntekijä voisivat tulla ja mennä miten huvittaa, muut kiireiset kansalaiset myöhästyisivät töistä eivätkä voisi ostaa konvehteja kahvin kanssa (tai sitten taksifirmat ja Haribo kaappaisivat vallan). Sama pätee kaikkiin talouden ja elämän aloihin ylipäätään, ilman inhoamiani liikennesääntöjä suojateiden viivat muuttuisivat punaisiksi ja jos kielikokeissa saisi luntata, en lukisi niihin ja harva ruotsin sana jäisi muistiin. Sitä paitsi, jos kaikki olisi sallittua, mitä mieltä missään kielletyssä enää olisi? Moni ihana asia varhaisteinityttöjen yön yli valvomisesta konservatiivisen liikemiehen korsettifetissiin menettää merkityksensä, jos sitä ei katsota pahalla. Jos äiti ja isä roudaavat Ärrältä energiajuomaa, uni alkaa luultavasti yllättäen maistua, eikä rautatienkadun erikoisputiikeista ostettu ällösäläkään ole varmana enää niin siistiä, kun mieskuorokaverit hienoilla illalliskutsuilla alkavat avautua omista pitsipöksyistään ja yöpöydän lukitun laatikon sisällöstä. Minuakaan ei huvittaisi lähetellä lappuja tunnilla, jos opettaja sanoisi: Hei

17 kaikki, puhukaa niin paljon kuin tahdotte ja mielellään niin kovaa, ettei opetuksesta kuulu sanaakaan! Kiroilusta saa tänne kalenteriin oikein kunniamerkinnän! Jos koulussa tarjottaisiin joka päivä hampurilaisia, ranskalaisia ja pitsaa ja maitoautomaatti korvattaisiin pehmiskoneella, luulen, etten olisi ainoa, joka toisi lounaalle omat salaatit ja kevytmaidot. Ja jos hankkisin neonpinkin irokeesin ja äiti sanoisi sitä kauniiksi, pistäisin pipon päähän ja palaisin parturiin. Elämä olisi yksioikoista, jos kaikki tekisivät niinkuin sopivaksi katsotaan. Lehtitalot kaatuisivat myyvien uutisten puutteeseen ja kulttuuri junnaisi muutenkin paikoillaan, kun kukaan ei uskaltaisi rikkoa tabuja ja kokeilla uutta. Luulen, että kuten kuulut sanonnat kuuluvat, säännöt on tehty rikottaviksi ja mitä vaan saa tehdä, kunhan ei jää kiinni luokan opiskelijan essee

18 16 10 vuotta sitten koulusta lähteneet

19 Maria Engren (Heino) Kymmenen vuotta olen ollut turkulainen ja tänne olen oman perheeni perustanut. Eli Turusta on muodostunut oma kotikaupunkini ja viihdynkin täällä erinomaisesti. Muutama vuosi sitten valmistuin sairaanhoitajaksi ja töitä olen tehnyt lasten parissa. Viimeisin työpaikkani oli TYKSin vastasyntyneiden teho-osasto. Pikkuruisin vauveli, jota olen hoitanut oli painoltaan 700 g. Mutta nyt on hetkeksi aika unohtaa työt ja olla kotona. Nuorimmaiseni Emil on 3 kuukautta ja esikoiseni My 3-vuotta. Heidän kanssaan aika ei todellakaan käy pitkäksi. Maailman ihanimmat muksut! Arvi Korhonen Koulun jälkeen suoritin siviilipalveluksen Sylvia-kodissa ensimmäisen luokan avustajana. Siviilipalveluksen loputtua pakkasin laukkuni ja muutin vähin kamppein ja suunnitelmin siellä tutustumani saksalaisen tytön perässä Berliiniin. Tein vuoden pari töitä pyörälähettinä, jonka jälkeen aloin opiskelemaan Humboldtin yliopistolla egyptologiaa, klassista arkeologiaa ja kulttuuritieteitä pääaineina. Siinä sivussa myös mm. latinaa, arabiaa, sosiaalitieteitä ja filosofiaa. Opintojeni ohella olen käynyt vuosittain, jopa silloin tällöin kaksi kertaa vuodessa, eri puolilla Egyptiä 1-2kk kestävillä arkeologisilla kaivauksilla. Vaatimattoman elantoni tienaan yliopistolla, pitämällä vuosittain hieroglyfien kieliopin ja tieteellisen työskentelyn alkeiskursseja. Maisteriksi valmistun (toivottavasti) syksyn aikana. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sen saa nähdä sitten. Mitäs siitä murehtia, mikä ei vielä ole ajankohtaista. Muuten skeittaan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Sini Pankka Olen tällä hetkellä asiakkuusjohtajana & Digital Managerina mainostoimisto NetBooster Finlandissa. Asiakkaitani ovat mm. WWF, Lumene, Sanoma Magazines ja Ulkoministeriö. Koulun jälkeen ehdin opiskella markkinointia mm. Intiassa ja asua joitain kuukausia Englannissa. Ostimme viime kesänä poikaystäväni kanssa asunnon yli 100 vuotta vanhasta tornitalosta Helsingin keskustasta. Lapsia meillä ei ole, mutta häät on suunnitteilla kesäksi Täti minusta tuli ensimmäistä kertaa viime syksynä, kun siskoni sai pienen tyttövauvan. Paula Orpana 10 vuotta sitten päätin jatkaa heti opiskeluja, joten valmistuin merkonomiksi ja restonomiksi. Koulujen ohella tein töitä ravintoloissa ja avarsin maailmaani muutamalla työharjoittelulla USA:ssa. Koulujen päätyttyä tein hetken töitä hotellissa Helsingissä. Työmatka oli kuitenkin liian pitkä ja nykyisin työskentelen Vierumäen Scandicissa. Tällä hetkellä olen kuitenkin äitiyslomalla pienen Toomaksen, 5kk kanssa. Vauhtia elämään tuo myös esikoiseni Eelis 2,5 vuotta. Asun edelleen Lahdessa yhden isomman ja kahden pienen pojan kanssa. Selina Sillanpää Asun tällä hetkellä Helsingissä. Valmistuin Lahden Ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta keväällä 2008 ja jatkoin seuraavana syksynä musiikin opintoja Sibeliusakatemiassa, jossa yhä opiskelen. Toimin pop/jazz laulun opettajana kahdessa koulussa Helsingin keskustassa ja teen freelancerina muita opetustöitä. Toimin aktiivisesti laulajana ja muusikkona sekä omassa yhtyeessäni että muissa projekteissa. Paljon teen myös sävellys- ja sanoitustyötä. Teatteriakaan en ole unohtanut. 17

20 18 Maria Koiranen Kirjoitusten jälkeen vietin neljä välivuotta, joista ensimmäiset puolivuotta olin Yhdysvalloissa au-pairina ja loput Lahdessa koulunkäyntiavustajana syksyllä muutin Vantaalle ja aloitin opinnot sairaanhoitajaksi. Kolmannen vuoden olin vaihdossa Yhdysvalloissa ja Unkarissa, joissa suoritin hoitoalan kaksoistutkintoa sain opinnot päätökseen ja valmistuin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen olen työskennellyt alan töissä PHKS:ssa keväällä valmistuin myös Nazareth Collegesta Yhdysvalloista sairaanhoitajaksi. Tällä hetkellä asun Lahdessa avomieheni kanssa ja odotamme esikoistamme syntyväksi ensi syksynä. Essi Nevalainen (Kaipio) Heippa! Olen valmistunut huonekaluentisöinti- ja taidekehystäjäartesaaniksi Käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta v Tällä hetkellä olen naimisissa ja 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti. Työskentelen Isku Oy:lla verhoilijana. Jonathan Holopainen Lukion jälkeen suoritin siviilipalveluksen Sylvia-kodissa. Sen jälkeen meni muutama vuosi matkustellessa kavereitten kanssa ja töitä tehden. Kävin kiertämässä Eurooppaa ja Etelä-Amerikkaa. Jälkimmäisen matkan jälkeen olin vielä vuoden Sylvia-kodissa töissä. Tällöin tutustuin myös nykyiseen tyttöystävääni. Sylvia-kodissa vietetyn vuoden jälkeen aloitin opiskelun Helsingin yliopistolla Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Kolmantena opiskeluvuotena pidin kevään vapaata opiskeluista ja lähdin Aasiaan kiertelemään tyttöystäväni sekä yhteisten ystäviemme kanssa. Nykyään asumme opiskelija-asunnossa Helsingissä. Tarkoitukseni on valmistua ensi syksynä, mutta en vielä tiedä haluanko siirtyä sitten työelämään vai jäänkö vielä jatkamaan opintoja. Lasse Ursin Lähdin suureen maailmaan 2002, kun sain lukion päättötodistuksen Lahden Rudolf Steinerkoululta. Tein pätkätöitä ennekuin minut laitettiin armeijaan. Hennalan ratsujääkäripataljoonassa viihdyin 8 päivää, jonka jälkeen vaihduin siviilipalvelusmieheksi. Espoon Steinerkoulu palkkasi minut kouluisännäksi kahdeksi vuodeksi, siviilipalveluksen päätyttyä kyseisessä koulussa. Sisälläni kuitenkin kutitti päästä opiskelemaan kuvataiteilijaksi ja Lahden Taideistituutista valmistuin vuonna Nykyään teen töitä vapaana taiteilijana, näyttelyjä pidellen ja omalla työhuoneella työskennellen. Teen veistoksia ja maalauskoneita, jotka liikkuvat sähkömoottorien avulla. Teokset ovat haastavia ja palkitsevia tekijälleen, kuin myös katsojalleen. Anne Hännikäinen Lähdin koulun jälkeen suoraan meikkitaiteilijakouluun ja sen jälkeen toimin hetken teatterilla maskeeraajana ja tein muutamaan elokuvaan päämaskeeraajan hommia, sitten muutin Helsinkiin ja menin kampaamokouluun hakemaan lisäosaamista. Nyt minulla on pari vuotta ollut oma kauneudenalanyritys Lahdessa ja seuraavaksi olisi suunnitelmat lähteä sisustuspuolta ulkomaille opiskelemaan ja jättää muut pyörittämään yritystä tänne. Luokalla oli myös Hanna Haverinen, Anne Hoffren, Totte Koskelainen ja Juho Korkala.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 3/2010 ADHD-liiton jäsenlehti Tule mukaan vaikuttamaan, mielipiteesi on tärkeä s. 12-13 Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 Jäsenyhdistykseltä Sählärit pelaavat taas s. 20-21 1 3/ 2 0 10 s i

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kurkistus Niilon ja Lassin kouluun Viisaaksi vanhemmaksi Nyt on aika etsiä kesätyötä

Kurkistus Niilon ja Lassin kouluun Viisaaksi vanhemmaksi Nyt on aika etsiä kesätyötä 1 2009 Kurkistus Niilon ja Lassin kouluun Viisaaksi vanhemmaksi Nyt on aika etsiä kesätyötä Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 Pääkirjoitus Asennetta työnhakuun Työn saaminen

Lisätiedot

Yritys Hyvä 2006. Voittajat ja heidän aineensa. 10+5+5 parasta KERHOKESKUS - KOULUTYÖN TUKI YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ

Yritys Hyvä 2006. Voittajat ja heidän aineensa. 10+5+5 parasta KERHOKESKUS - KOULUTYÖN TUKI YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ Yritys Hyvä 2006 Voittajat ja heidän aineensa 10+5+5 parasta KERHOKESKUS - KOULUTYÖN TUKI YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle. 2 Yritys Hyvä 2006 -kirjoituskilpailussa voittaneet. 3 Voittajakirjoituksien

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa

rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Perustehtävän äärellä Koulun tietä alkamassa Jooseppi empatiseeraa rihveli 2 2013 Ryhdy yhteysopettajaksi Koulun tietä alkamassa Perustehtävän äärellä Jooseppi empatiseeraa Oi kirkas, kirkas, oi kirkas, kirkas, kirkas, oi kirkas kirkas. Kirkas, oi kirkas, kirkas kirkas

Lisätiedot

Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Kyläkoulu keskellä kaupunkia 1 Rauman freinetkoulun tiedotuslehti 2013 Kyläkoulu keskellä kaupunkia Rauman freinetkoulu sijaitsee Karjalankadulla entisissä postin tiloissa. Koulumme on maksuton, valtakunnallista opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat Medinan hyvä elämä 1 2010 tässä numerossa 3 4 7 8 11 14 16 19 21 22 25 Pääkirjoitus Medinan hyvä elämä

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

NUORTEN LEHTI NUORILLE URLY. Toteutettu yhteistyössä OPPIA IKÄ KAIKKI!

NUORTEN LEHTI NUORILLE URLY. Toteutettu yhteistyössä OPPIA IKÄ KAIKKI! NUORTEN LEHTI NUORILLE URLY Toteutettu yhteistyössä A NIIN KUIN AMMATTILAINEN YHDESSÄ YSTÄVIEN KANSSA OPPIA KAUHEA, KAUHEAMPI, KIUSAAMINEN MEDIALLA VAIKUTTAMAAN IKÄ KAIKKI! CURLY 1/2012 1 SiSällySluettelo

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013 14 32 24 11 SISÄLLYS Kulttuuri Gallup 4 Media-assistentit 6 Kulttuuri-instituutti 12 Kuva-artesaanit 16 Pop & Jazz Konservatorio 22 Vaatetusartesaanit 28 Louen artesaanit 32 Aikuiset opiskelijat 36 Yrittäjyys

Lisätiedot

NUORTEN LEHTI NUORILLE #46. 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574. Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI. www.curly.fi 3/2009 CURLY

NUORTEN LEHTI NUORILLE #46. 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574. Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI. www.curly.fi 3/2009 CURLY NUORTEN LEHTI NUORILLE #46 3/09 2.10.2009 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574 Surffailua sohvalta sohvalle Ekoilua Usko itseesi Venäläisessä kielikylvyssä Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI www.curly.fi 3/2009 CURLY

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta 1 2 Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Julkaisija Pakilan musiikkiopisto Toimitus Arja Ahlajoki Kuvat Pakilan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu

VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu Yhteystiedot Tampereen Rudolf Steiner -koulu Muotialantie 79 81 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi Sähköposti etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot