Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä"

Transkriptio

1

2 1 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4 Ensiaskeleita steiner-äitinä 5 Pihlajassa on aikaa leikkiä 6 Sirkustelua 7 5. lk näytelmä Peppi Pitkätossu 8 Ihana kokemus Leireily kannattaa aina 10 Kahdeksan vuotta yhdessä 11 Toimintaa tuntien tiimellyksessä luokan näytelmä: Pikku Pietarin piha 13 Steinerkoulu päättyi voittoisasti 14 Mitä iloa on säännöistä? vuotta sitten koulusta lähteneet 19 Kasvunpaikka II 21 Uusi opettajien sukupolvi perehdyttämisryhmä steinerpedagogiikkaan 23 I and body kansainväliset opettajapäivät Sveitsin Dornachissa 24 Koulumme kestävän kehityksen viikko Missäs tyttö ne moottorisahat on? 28 Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry:n vuosikatsaus Henkilökunta Lahden Rudolf Steiner -koulun oppilaat lukuvuonna Kouluvuoden tapahtumia ja juhlia 39 Kiitokset 40 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Vuosikertomuksen kokoajat haluavat lämpimästi kiittää kaikkia vuosikertomukseen kirjoittaneita ja kuvanneita. Erityiskiitos Andreja Valtaselle kannen toteutuksesta

3 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä Kulunut kouluvuosi on ollut täynnä toiminnan tohinaa ja puuhailun puhinaa. Olemme saaneet oppia paljon, elää vahvasti ja kasvaa ihmisinä. Kun selaa kalenteria taaksepäin, muistuu mieleen monia henkilöitä ja tapahtumia. Kouluelämä suuntautuu usein niin vauhdikkaasti eteenpäin, että saa oikein pinnistellä muistaakseen menneitä. Kouluvuoden jälkitarkastelu havahduttaa huomaamaan, kuinka paljon koulussa tapahtuu ja kuinka monesta asiasta saamme olla ylpeitä ja kiitollisia. Tämän vuosikertomuksen loppuun koottiin kiitoksia. Listasta tuli pitkä ja kaikkia ei edes voitu kirjata. Oppilaskunta on toiminut uutterasti. He ovat järjestäneet kivoja tempauksia, kuten lapsiparkkeja, pikkujouluja, vappuhulinat, ovikilpailuja ja KeKe-keksijä kisan. Ideoita he kokosivat ruokailun ja keilauksen lomassa. Tukioppilaiden herkkuvälkät ja postipäivät ovat ilahduttaneet kaikkien mieltä. Kouluvuotena valmistetut isommat näytelmät olivat 4. luokan Kalevala, 5. luokan Peppi Pitkätossu, 8. luokan Arsenikkia ja vanhoja pitsejä ja 12. luokan Pikku Pietarin piha. Näytelmien aikana tilat kävivät taas ahtaaksi. Onneksi uusi salihanke on herännyt. Siitä voitte lukea tarkemmin Kasvunpaikka II kirjoituksesta. Luokat ovat retkeilleet ja järjestäneet leirikouluja. Pisimmät luokkaretket ovat vieneet 8. luokan oppilaat Islantiin, 9. luokan oppilaat Viroon ja lukiolaiset Lappiin sekä Berliiniin. Kestävän kehityksen teemat ovat olleet aktiivisesti esillä. Teemoja on laajennettu jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä hyvinvointiin ja hyviin tapoihin, sillä kestävään kehitykseen sisältyvät myös sosiaaliset ja henkiset arvot, kuten miten huolehdimme terveydestämme, ihmissuhteistamme ja jaksamisestamme? Millaiset asiat tuottavat elämänvoimaa ja mitkä sitä heikentävät? Lahden kouluverkkokeskusteluun on liittynyt vahvasti rakennusten kunto ja ilmanvaihto. Kuntotarkastusten ja sisäilmamittausten mukaan steinerkoulu on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa ja sisäilmaongelmia ei ole. Tästä aiheesta voitte lukea lisää johtokunnan vuosikatsauksesta. Terveeseen kouluumme mahtuu lisää oppilaita lähes kaikille perusopetuksen luokille ja lukioon; siksi markkinointia miettimään lähti keväällä uusi Mari-ryhmä. Kotisivut uudistettiin ja koulun näkyvyyttä lisättiin sosiaalisessa mediassa. Lukion osalta siirrytään yhteishakuun vuonna Uusi yhteistyömuoto, josta toivottavasti tulee perinne, oli eskareiden toivottaminen tervetulleiksi kouluun. Ekojen ja eskareiden perheet tapasivat toisensa toukokuussa Lepakko-laavulla ja tutustuivat toisiinsa luonnon keskellä. Yhteisöllisyys on yksi koulumme vahvuuksista ja tämän kipinän toivomme syttyvän heti koulutaipaleen alussa nuotiotulen äärellä. Mitä sitten ensi vuonna? Steinerpedagoginen mediakasvatus ja tvt-opetus on ollut esillä rehtoreiden ja koulujaoston tapaamisissa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Ensi vuonna paneudumme muun muassa siihen. Tähän tarkoitukseen tarvitaan myös uusi atk-luokka. Nyt tarvitaan viisaita päitä miettimään, miten se parhaiten toteutetaan. Opettajakunnan puolesta kiitän kaikkia kuluneesta kouluvuodesta ja toivotan virkistävää kesälomaa. Aloitetaan uusi kouluvuosi uusin voimin maanantaina klo 9. Ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä klo 10. Outi Vallius 1

4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 2 Uusi oppilashuoltoa ja oppilaan koulunkäynnin tukea koskeva laki, joka astui voimaan , jakaa tarkemmin vastuuta ja vaikuttaa koulujen toimintatapoihin. Tuen tarpeet pyritään tunnistamaan ajoissa, ja tukitoimet suunnitellaan sekä toteutetaan yksilöllisesti. Suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa korostetaan yhteistyötä. Monet uuden lain velvoitteet ovat jo olleet koulumme käytäntöinä. Uutta on entistä tarkempi asioiden kirjaaminen. Meilläkin asiat sovitaan usein suullisesti. Nyt opetellaan kirjoittamaan sopimukset tarkasti muistiin. Laki jakaa tuen yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Koulunkäynnin yleinen tuki milloin ja mitä tehdään? Koulunkäynnissä voi tulla hetkiä, jolloin asiat eivät suju odotusten mukaisesti. Vanhemmilla tai opettajilla herää huoli. Silloin on syytä tavata ja suunnitella yhdessä, mitä kukin voi tehdä koulutyön tukemiseksi. Asiasta keskustelemassa voi olla vanhempien, luokanopettajan tai -valvojan lisäksi aineenopettajia tai erityisopettaja. Yhdessä sovitaan tukemisen tavoista ja ne kirjataan. Tuki voi olla esimerkiksi opetuksen eriyttämistä: oppilaalle annetaan omia tehtäviä, erilaisia kokeita, lisäharjoituksia, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, kouluavustajan tukea tai muuta. Jos tukitoimet ovat jatkuvat pidemmän ajan, voidaan laatia oppimissuunnitelma. Koulunkäynnin tehostettu tuki milloin ja mitä tehdään? Jos perusopetuksen yleinen tuki ei riitä, niin siirrytään tehostettuun tukeen. Se on yleistä tukea vahvempaa, yksilöllisempää ja pitkäjänteisempää. Tehostettuun tukeen kuuluvat kaikki tukimuodot, joita koululla on käytössä. Tehostettua tukea varten laaditaan pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyen on ehkä hyvä saada arvioita myös muilta asiantuntijoilta. Pedagogisen arvio tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjoitetaan myös, miten arvioidaan ja seurataan tavoitteiden saavuttamista ja tuen riittävyyttä. Jos tehostettu tuki ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen. Erityinen tuki on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista. Tavoitteena on, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Kaikki tukimuodot ovat käytettävissä. Rehtori tekee päätöksen erityisestä tuesta sen jälkeen, kun asia on käsitelty oppilashuoltoryhmässä, on laadittu pedagoginen selvitys ja oppilasta sekä vanhempia on kuultu. Oppilaalle laaditaan vanhempien, oppilaan ja opettajien yhteistyönä henkilökohtaisen opetussuunnitelman järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkastetaan lain edellyttämissä vaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös ja siitä on valitusoikeus. Oppilaan oppimista ja edistymistä seurataan Opettajien ja vanhempien huomiot sekä oppilaan omat kokemukset ovat tärkein tapa havainnoida lapsen oppimista. Ollaan kiinnostuneita lapsen asioista, iloista ja suruista, kasvusta ja kehityksestä, kotiläksyjen ja koulutehtävien tekemisestä. Seurataan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Perusopetuksessa lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon osaamista seurataan

5 3 myös perusopetuksen tasotesteillä. Oppilashuoltoryhmässä seurataan monista eri näkökulmista luokkien kuulumisia. Opetussuunnitelman terapeuttisuus ja koulutyön muut tukimuodot Koulumme opetussuunnitelmassa on jo monia sisäänrakennettuja työmuotoja ja opetusmenetelmiä, jotka tukevat oppilaita: koko opetuksen läpäisevä taiteellinen työskentely, steinerkoulun omat oppiaineet, juhlat ja tapahtumat, luonnehtiva kevätlausunto, yhtenäiskoulumuoto kokonaisuutena, tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä. Jo steinerpedagogiikan lähtökohta, oppilaslähtöisyys ja lapsikeskeisyys, auttaa meitä toimimaan ratkaisukeskeisesti ja oppilaan edun mukaisesti. Koulutyötä tukevat myös iltapäivätoiminta, kerhot, kummioppilastoiminta, tukioppilaat ja oppilaskuntatoiminta. Uusien työtapojen opettelu on aina vaativaa, mutta myös innostavaa ja palkitsevaa. Yhteistyössä oppiminen sujuu. Oppilashuoltoryhmän puolesta Outi Vallius

6 Ensiaskeleita steiner-äitinä Muistan sen jännityksen viime elokuun alussa, juuri ennen päiväkodin aloitusta. Päiväkoti oli jatkuva keskustelunaihe perheessämme, kaikkia jännitti. Olin luvannut eskariin menevälle esikoiselleni, että en lähtisi pois tarhalta ensimmäisenä päivänä ennen kuin hän löytää leikkikavereita. Siihen menikin huimat viisi minuuttia! Minulla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta Steinerpäiväkodin ja -koulun toiminnasta. En siis oikein tiennyt mitä odottaa ennen kuin ihana steiner-arkemme alkoi. Inhimillinen ja yhteisöllinen arki, joka antaa lasten olla lapsia turvallisten ja välittävien aikuisten ympäröimänä. Onnistumisen elämykset, joita lapsemme saavat kokea päivittäin, antavat hienon ja vakaan perustan tiedonjanolle ja uskallukselle kokeilla uusia asioita. Miten ylpeinä lapset esittelevät tekemiään taideteoksia ja miten ylpeinä me vanhemmat ne otamme vastaan! Käsitöitä itsekin rakastavana ihmisenä, minusta on ollut upeaa huomata, että jo päiväkodissa lapsille annetaan mahdollisuus tutustua käsitöiden ihmeelliseen maailmaan. Pannunalusia, joulukoristeita, 4 pääsiäistipuja ja -pupuja ja kaikkea muuta ihmeellistä on kotiin kulkeutunut. Niin ja ne kaarnalaivat! On myös ollut upeaa huomata, että vanhemmat ovat kiinnostuneita päiväkodin hyvinvoinnista. Yhdessä tekeminen antaa meille vanhemmillekin mahdollisuuden tutustua toisiimme ja se luo yhteishengen, joka on nykypäivänä hyvin harvinaista. Päiväkoti on yhä suosittu pöytäkeskustelujemme aihe. Jännitys on kadonnut kuin tuhka tuuleen ja lapset juttelevat päiväkodin touhuista, kavereista ja aikuisista niin innostuneena, että me vanhemmat emme voi kuin kuunnella ja olla onnellisia onnistuneesta valinnasta. Onni on ihana päiväkoti! Leena Adler

7 Pihlajassa on aikaa leikkiä Lukuvuosi on vietetty iltapäiväkerho Pihlajassa leikin ja touhun merkeissä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa. Ryhmä saatiin tänäkin vuonna täyteen 26 kerholaisen voimin. Meillä iltapäivätoiminnassa tavoitteena on, että koulun jälkeen lapset saavat leikkiä ja olla yhdessä raskaankin koulupäivän jälkeen. Lapsille vapaa-aika on tärkeää vastapainoa koulun ja harrastusten lomassa. Iltsissä lapset pääsevät viettämään yhteistä vapaa-aikaa turvallisesti tuttujen ohjaajien kanssa. Touhukas talvi alkaa olla takanapäin, ja kevätaurinko houkuttaa pihaleikkeihin niin lapset kuin meidät ohjaajatkin. Voimme ilolla todeta, että lapset ovat tämän työn suola! Terveisin iltsin väki 5

8 Sirkustelua 2. luokka esitti saksan kielellä hilpeän der Zirkus Tortellini esityksen. 6

9 5.lk:N näytelmä Peppi Pitkätossu Peppi Pitkätossu täytti 65v vuonna Pepistä on käyty aikanaan kiivasta väittelyä ja yleisesti nähtiin, että Peppi antoi kasvattamattomuudellaan huonon esikuvan lapsille. Näin opettajan näkökulmasta tarkasteltuna Peppi näytelmä vapautti luokassa uusia voimia oppilaissa ja luokan yhteishenki parani huomattavasti. Peppi paljastaa käytöksellään yhteiskunnalliset ja kasvatukselliset näkemykset ja kyseenalaistaa ne. Pepissä on aikuisiin kohdistuvaa näsä viisautta. Hän on mistään säännöistä piittaamaton, hän on maailman vahvin ja puolustaa lapsia. Ahdasmielisyys, pahantahtoinen juoruilu ja tekopyhyys saavat kyytiä. Peppi pukeutuu epäsiististi, valvoo myöhään ja leikkii hengenvaarallisia leikkejä, kohtelee epäkunnioittavasti vanhempia ihmisiä ja pilkkaa auktoriteetteja opettajia, tätejä, setiä. Ei siis ole ihme, jos lapset innostuvat Pepistä. Jokaisessa oppilaassa uinuu Peppi. On varmasti riemullista saada ilmaista luokan kanssa yhdessä näytelmän avulla lasten oma näkemys koulun ja yhteiskunnan luutuneista asenteista. Peppi kanavoi monet lasten pelot ja ahdistukset ja antaa samalla rohkeutta ja lohtua kasvaa aikuiseksi. Peppi on peruspositiivisuuden perikuva. Peppi puhuttaa kaikenikäisiä. Oli upeata huomata, miten arinkin oppilas, uskalsi, vaikka pienemmän roolin kautta, tuoda itsessään olevaa kapinallista esille. Itse opettajana uskon, että kun lapset saavat eläytyä Pepin anarkismiin, he löytävät itsessään uudenlaisen tavan esittää eriäviä mielipiteitään, nimittäin huumorin. Kasvatuksessa olisi opittava kohtaamaan lapsen uhma. Se on meille aikuisille joskus vaikeata, sillä emme ole itse saaneet sitä ilmaista. Uhma on kuitenkin sisäisen voiman, oman tahdon ilmaus. Peppi antaa meille esimerkin siitä, kuinka voimme ilmaista uhmaa, ja samalla sisäisesti kasvaa viisaaksi, lämpimäksi ja ystävälliseksi toisia kohtaan. 7 Kirsti Temmes

10 Ihana kokemus Leireily kannattaa aina! 8 Hiihtokisoissa oleminen oli aivan loistava kokemus. Hiihtokisojen tunnelma oli hauska. Se jäi mieleen aina kun kuuluttaja kertoi kuka tuli maaliin ja kuka lähti matkaan. Kisoissa oli koko ajan kova hälinä. Jouduimme odottamaan kisapaikalla ennen Matildan ja minun Bean hiihtoa, joimme sillä aikaa lämmintä mehua. Hiihtokisoissa oleminen oli ihana kokemus. Voisin mennä uudestaankin. Steinerkoulujen eräs erityinen piirre lienee lukuisien retkien ja leirien järjestäminen eri luokka-asteilla. Jo kolmasluokkalaiset suuntaavat useita kertoja lukuvuoden aikana tutustumaan nk. vanhoihin ammatteihin ja kädentyötaitoihin. Monilla luokilla on tapana viettää sitten myöhemmin vaikkapa ystävänpäiväleirejä tai tähtileirejä (öisen tähtitaivaan tutkimista) ja muitakin oppiaineen otsikolla järjestettyjä leirejä. Monet luokat ovat suunnistaneet 6.-7-luokilla käsivarren Lappiin ja Norjankin puolelle. Leirit ovat olleet poikkeuksetta suuria elämyksiä täynnä, ja opettajat sekä mukana olleet vanhemmatkin ovat palanneet runsaasti rikkaampina leireiltä. Tässä muutamia leirimuistoja nykyiseltä 7.luokan teksteistä koottuna. Viivyimme leireillämme yhdestä yöstä jopa viikkoon, riippuen leiristä. Leireillä meillä on ollut paljon ohjattua toimintaa sekä omaa vapaa-aikaa. Ohjatun toiminnan aikana olemme tehneet ryhmätöitä, draamaleikkejä sekä paljon muuta. Joskus olemme harjoitelleet näytelmiä. Yksi suosittu yhteistoimintaleikki on ollut Parinpellonleirillä se kuuluisa norjalainen lumisota, missä kaksi joukkuetta rakentaa ensin lumivalleja ja piilottavat oman joukkueen lipun. Sitten pillin soidessa on tarkoitus saada vastapuolen lippu haltuun, mutta reitti lipulle on onkin täynnä lentäviä lumipalloja. Peli voi kestää pitkäänkin, ennen kuin tilanne ratkeaa. Leiri-iltaisin olemme rakentaneet hauskoja sketsejä ja sketsihahmokilpailujakin tai istuskelleet kodassa leiritulen äärellä, lettuja ja makkaraa paistellen. Kaikki tähän mennessä olleet luokkaleirimme ovat olleet hauskoja ja tulevat varmasti aina olemaan, sillä onhan mukanamme hyvää seuraa ja iloinen leirimieli. Nora

11 Luokkamme on perinteisesti käynyt melkein joka vuosi Parinpellon leirillä. Onhan vuoteen mahtunut muitakin leirejä, eripituisia ja erilaisia. Suurin leirikoulumme oli Lapinleiri, joka kesti viikon. Sen aikana vaelsimme käsivarren Lapissa ja vierailimme kaksi kertaa Norjankin puolella ihmettelemässä vuonoja ja jäätiköitä. Luokkaretkiltä olemme aina oppineet jotain uutta ja myös tuntemaan toisemme paremmin. Leireillä riittää jännitystä ja hullunkurisia tapahtumia. Kotiin palaamme yleensä väsyneinä, mutta jo seuraavaa leiriä odotellen. Anne Luokkamme käy melko usein leireilemässä. Leirit ovat olleet hauskoja. Ne ovat kestäneet kahdesta päivästä viikkoon. Ohjelma on ollut aina vaihtelevaa. Uskon, että leirikoulu vahvistaa luokkahenkeä. On aina hauskempaa olla leirillä kuin koulunpenkillä, joten toivottavasti niitä tulisi vielä lisää! Pienet luvattomuudet, kuten tyttöjen huoneisiin tunkeutuminen kuuluu asiaan. Pitää vaan muistaa raja hauskan ja ei hauskan välillä. Oskari Minä olen aina pitänyt leirikouluista. Ne ovat kivaa vaihtelua koulunpenkillä istumiseen. Leireillä saa olla kivan luokan kanssa yhdessä, pelaten ja leikkien. Yleensä ohjattu toiminta ja pienet koulutyöt ovat kiva osa leiriä. Upeaa on, että saa olla yhdessä niiden luokkakavereiden kanssa, joita ei tunne vielä niin hyvin. Juho Hassuja muistoja leireiltä Paistoimme lapinleirillä tyttöjen kanssa pannukakkuja koko luokalle. Unohdimme sokerin, joten lopputulos muistutti mahtavaa Saanatunturia, joka kohosi uunin kattoon asti. Elvira Savonlinnan leirin leirikasteesta jäi ikuinen trauma, kun joimme leirilitkut (resepti salainen) ja kylvimme mudassa ym. Nette On ikijäätikkö nyt meille tuttu ja huolehtimisen arvoinen juttu. Koskemattomana Saana on nätti ja luonnossa oikea JÄTTI Pieni puro solisee ja sen juurella kirmailevien porojen kellot kolisee Savonlinnassa neitojen huone nähtiin ja illalla katsoimme taivaan tähtiin. Lapin luonnossa vaelsimme ja taivaan rantaan taivalsimme. 9

12 Kahdeksan vuotta yhdessä Kahdeksannen luokan aikana saimme kokea yhdessä kirkkaan tähtiyön, tosin klo 3.30 ei innokkaita tähtien tarkkailijoita oikein enää löytynyt kovin montaa. Teimme näytelmän Arsenikkia ja vanhaa pitsiä. Oppilaat tekivät uutterasti töitä näytelmän eteen. He muokkasivat käsikirjoitusta, suunnittelivat puvustusta ja hoitivat maskeerauksen. Ne, jotka eivät nähneet kahta viimeistä esitystä, jäivät paljosta paitsi. Mikkeliin matkustimme katsomaan samaista näytelmää ammattilaisten tekemänä. Kahdeksan vuoden yhteiselo huipentui leirikouluun Islannissa. Johanna Ruokosalmi 10 Kahdeksan vuotta sitten aloitti 25 energistä lasta koulutaipaleensa. Samalla alkoi kahdeksan vuoden yhteinen taival luokanopettajan kanssa. Näihin vuosiin mahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita. Alaluokilla retkiemme kohteina olivat mm. nukketeatteri, pellavatila, vanhan ajan maatila ja monet museot. Kuudennella luokalla teimme neljän päivän kiertomatkan eri steinerkouluihin ja tapasimme niiden kuudesluokkalaisia. Retki oli ikimuistoinen. Seitsemännellä luokalla saimme Helsingissä mahdollisuuden tehdä animaatioelokuvan. Se oli oikein onnistunut.

13 Toimintaa tuntien tiimellyksessä Oppilaskuntamme hallituksen ensimmäinen vuosi on sujunut hyvin. Syksyllä aloimme muodostaa hallitusta Sanna Paanasen ja Kirsi Peräjärven johdolla. Melko nopeasti tämän jälkeen aloimme suunnitella omia lyhytelokuviamme Steiner-päiville Turkuun, johon matkustimme yhdessä Joulun alla pidimme yhteisen joulutapahtuman tukioppilaiden kanssa. Heti uudenvuoden jälkeen, ensimmäisellä kouluviikolla, pidimme nuorten presidenttivarjovaalien ensimmäisen kierroksen. Nyt kevätkaudella olemme myös pitäneet mm. suurkokouksen yhdessä koulumme lukion oppilaskunnan hallituksen kanssa ja olemme perustaneet kouluumme oppilaskunnan hallituksen kahvilan, joka on avoinna joka maanantai. Pidimme myös vapputapahtuman tukioppilaiden kanssa, jonka tarkoituksena oli tuoda vanhaa taideiltaperinnettä takaisin. Kevätkaudella perusopetuksen oppilaskuntaamme kuuluivat Stiina Luoma, Hanna Laakso, Elma Varjos, Opri Korhonen, Pihla Punkanen, Claudia Toivonen, Emma Määttä, Lempi Leinonen, Elvira Korhonen ja Julia Kvist. Lukion oppilaskunnan hallituksen muodostivat puolestaan Hiljalotta Savola, Roope Ulmanen, Mari Auranen, Aino Varjos ja Reetta Multanen. Päijät-Hämeen lukioiden oppilaskunnat ovat pitäneet suurkokouksia yhdistääkseen toimintaansa. Tänä vuonna muut koulut vierailivat steinerissa. Vierailu meni hyvin, ja muut koulut saivat varmasti hieman uutta tietoa koulustamme! Lukion oppilaskunta on järjestänyt koulupäivien koristukseksi vuodenaikoihin ja juhlapyhiin liittyviä ovikilpailuja ja järjestänyt lukion epävirallisen maskottikisan. Yläasteen oppilaskunnan kanssa on yhdessä järjestetty vappupäivä. Steinerpäivien videokisassa lukion 11.luokan video tuli jaetulle 1.sijalle. Wohoo! 11

14 12. LUOKAN NÄYTELMÄ Näytelmä Pikku Pietarin piha on Aapelin eli kirjailija Simo Puupposen käsialaa vuodelta Puutalokortteli 1920-luvun pienessä Kuopiossa heräsi eloon Satu Säävälän ohjauksessa. Näytelmässä esiintyivät ja runsaasti kehuja saivat: Jerry Aakala, Sebastian Behrmann, Eetu Hirvonen, Dino Hämäläinen, Melissa Juola, Simo Lähderinne, Lilli Merinen, Timo Nurminen, Jarkko Sumanen ja Julia Taulo 12

15 Steinerkoulu päättyi voittoisasti Tämän vuoden Lahden steinerlukion abiturientit saavuttivat omien hienojen ylioppilastulostensa lisäksi näkyvän palkinnon. Yhteisellä vanhusteemalla tuunattu auto äänestettiin parhaaksi Etelä-Suomen Sanomien lukijaäänestyksessä. 13

16 Mitä iloa on säännöistä? 14 Otsikon kysymys on hyvä. Maailmassa on paljon sääntöjä fysiikan lakien kirjosta yhteiskunnan normeihin ja kielioppiin. Kautta aikojen ihminen on myös rikkonut sääntöjä. Minäkin rikon sääntöjä harva se päivä. Kirjoitan tahallani erikseen kuuluvia sanoja yhteen, syön aamiaiseksi jäätelöä, roikun netissä kun väitän lukevani matikkaa ja piirrän kissoja muistiinpanovihkoon. Sääntöjen rikkominen tuo elämään jännitystä ja vaihtelua (on esim. tosi ihokarvat nostattavaa huomata, että siinä missä pitäisi olla lista hyvistä esseen lopetustavoista, maukuukin lauma lihavia siamilaisia). Minun tapani poiketa vallitsevista ihanteista on vielä harmitonta tavausharjoittelua boheemielämän esikoulussa, mutta toiset vievät sääntöjen rikkomisen eriparisukkia pidemmälle. Alkoholista löytyy vastike monen nuoren kapinankaipuulle, kun taas jotkut pääsevät kosketuksiin luovuutensa kanssa spraymaalit kourassa. Siinä missä minä saan hykerryttävät vibat minihameesta ja överimeikeistä, esimerkki-erkin adrealiinit virtaavat vasta, kun naapurin Audista on kumit puhki ja tuulilasi sirpaleina. Kaikilla on omat mit- tapuunsa siinä mikä on hurjaa ja erilaiset tapansa päästää sisäinen anarkistinsa valloilleen. Joitakin vuosia sitten televisiosta tuli piirretty nimeltä Henrin maailma. Sarjan nimikkohenkilön äiti kokkasi tälle taikaporkkanoita, jotka toteuttivat pojan hurjimmatkin toiveet. Eräässä jaksossa Henriä alkoi ärsyttää vanhempien asettamat kiellot ja velvollisuudet, joten hän toivoi porkkanoilta tulevansa merirosvoksi, sillä merirosvoilla ei ole sääntöjä lainkaan. Niinpä hän pääsi parrakkaan kapteenin luotsaamaan laivaan, jossa vapauden idea ilmeni riemukkaana riehumisena, mutta käytäntö yksinkertaisten asioiden sekä erilaisten pelien ja leikkien mahdottomuutena. Lopulta Henristä ei ollut yhtään kivaa elää ilman sääntöjä ja hän palasi tyytyväisenä takaisin kotinsa hierarkiaan. Kuten Henrikin joutui myöntämään, säännöt ovat ihan hyvä juttu, vaikka päällisin puolin ne vaikuttavat tylsiltä ja kurjilta. On kieltämättä ikävää, että pitää opiskella päästäkseen töihin ja vielä ikävämpää, että pitää tehdä töitä saadakseen rahaa. Punaisissa liikennevaloissa seisominen uuvuttaa, kaupassa jonottamisesta puhumattakaan. Näiden sivistyneen elämän pienten epäkohtien ketuttavuudesta huolimatta kaikki tietävät, että ilman niitä järjestelmä kaatuisi alta aikayksikön. Jos bussikuski tai Fazerin työntekijä voisivat tulla ja mennä miten huvittaa, muut kiireiset kansalaiset myöhästyisivät töistä eivätkä voisi ostaa konvehteja kahvin kanssa (tai sitten taksifirmat ja Haribo kaappaisivat vallan). Sama pätee kaikkiin talouden ja elämän aloihin ylipäätään, ilman inhoamiani liikennesääntöjä suojateiden viivat muuttuisivat punaisiksi ja jos kielikokeissa saisi luntata, en lukisi niihin ja harva ruotsin sana jäisi muistiin. Sitä paitsi, jos kaikki olisi sallittua, mitä mieltä missään kielletyssä enää olisi? Moni ihana asia varhaisteinityttöjen yön yli valvomisesta konservatiivisen liikemiehen korsettifetissiin menettää merkityksensä, jos sitä ei katsota pahalla. Jos äiti ja isä roudaavat Ärrältä energiajuomaa, uni alkaa luultavasti yllättäen maistua, eikä rautatienkadun erikoisputiikeista ostettu ällösäläkään ole varmana enää niin siistiä, kun mieskuorokaverit hienoilla illalliskutsuilla alkavat avautua omista pitsipöksyistään ja yöpöydän lukitun laatikon sisällöstä. Minuakaan ei huvittaisi lähetellä lappuja tunnilla, jos opettaja sanoisi: Hei

17 kaikki, puhukaa niin paljon kuin tahdotte ja mielellään niin kovaa, ettei opetuksesta kuulu sanaakaan! Kiroilusta saa tänne kalenteriin oikein kunniamerkinnän! Jos koulussa tarjottaisiin joka päivä hampurilaisia, ranskalaisia ja pitsaa ja maitoautomaatti korvattaisiin pehmiskoneella, luulen, etten olisi ainoa, joka toisi lounaalle omat salaatit ja kevytmaidot. Ja jos hankkisin neonpinkin irokeesin ja äiti sanoisi sitä kauniiksi, pistäisin pipon päähän ja palaisin parturiin. Elämä olisi yksioikoista, jos kaikki tekisivät niinkuin sopivaksi katsotaan. Lehtitalot kaatuisivat myyvien uutisten puutteeseen ja kulttuuri junnaisi muutenkin paikoillaan, kun kukaan ei uskaltaisi rikkoa tabuja ja kokeilla uutta. Luulen, että kuten kuulut sanonnat kuuluvat, säännöt on tehty rikottaviksi ja mitä vaan saa tehdä, kunhan ei jää kiinni luokan opiskelijan essee

18 16 10 vuotta sitten koulusta lähteneet

19 Maria Engren (Heino) Kymmenen vuotta olen ollut turkulainen ja tänne olen oman perheeni perustanut. Eli Turusta on muodostunut oma kotikaupunkini ja viihdynkin täällä erinomaisesti. Muutama vuosi sitten valmistuin sairaanhoitajaksi ja töitä olen tehnyt lasten parissa. Viimeisin työpaikkani oli TYKSin vastasyntyneiden teho-osasto. Pikkuruisin vauveli, jota olen hoitanut oli painoltaan 700 g. Mutta nyt on hetkeksi aika unohtaa työt ja olla kotona. Nuorimmaiseni Emil on 3 kuukautta ja esikoiseni My 3-vuotta. Heidän kanssaan aika ei todellakaan käy pitkäksi. Maailman ihanimmat muksut! Arvi Korhonen Koulun jälkeen suoritin siviilipalveluksen Sylvia-kodissa ensimmäisen luokan avustajana. Siviilipalveluksen loputtua pakkasin laukkuni ja muutin vähin kamppein ja suunnitelmin siellä tutustumani saksalaisen tytön perässä Berliiniin. Tein vuoden pari töitä pyörälähettinä, jonka jälkeen aloin opiskelemaan Humboldtin yliopistolla egyptologiaa, klassista arkeologiaa ja kulttuuritieteitä pääaineina. Siinä sivussa myös mm. latinaa, arabiaa, sosiaalitieteitä ja filosofiaa. Opintojeni ohella olen käynyt vuosittain, jopa silloin tällöin kaksi kertaa vuodessa, eri puolilla Egyptiä 1-2kk kestävillä arkeologisilla kaivauksilla. Vaatimattoman elantoni tienaan yliopistolla, pitämällä vuosittain hieroglyfien kieliopin ja tieteellisen työskentelyn alkeiskursseja. Maisteriksi valmistun (toivottavasti) syksyn aikana. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sen saa nähdä sitten. Mitäs siitä murehtia, mikä ei vielä ole ajankohtaista. Muuten skeittaan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Sini Pankka Olen tällä hetkellä asiakkuusjohtajana & Digital Managerina mainostoimisto NetBooster Finlandissa. Asiakkaitani ovat mm. WWF, Lumene, Sanoma Magazines ja Ulkoministeriö. Koulun jälkeen ehdin opiskella markkinointia mm. Intiassa ja asua joitain kuukausia Englannissa. Ostimme viime kesänä poikaystäväni kanssa asunnon yli 100 vuotta vanhasta tornitalosta Helsingin keskustasta. Lapsia meillä ei ole, mutta häät on suunnitteilla kesäksi Täti minusta tuli ensimmäistä kertaa viime syksynä, kun siskoni sai pienen tyttövauvan. Paula Orpana 10 vuotta sitten päätin jatkaa heti opiskeluja, joten valmistuin merkonomiksi ja restonomiksi. Koulujen ohella tein töitä ravintoloissa ja avarsin maailmaani muutamalla työharjoittelulla USA:ssa. Koulujen päätyttyä tein hetken töitä hotellissa Helsingissä. Työmatka oli kuitenkin liian pitkä ja nykyisin työskentelen Vierumäen Scandicissa. Tällä hetkellä olen kuitenkin äitiyslomalla pienen Toomaksen, 5kk kanssa. Vauhtia elämään tuo myös esikoiseni Eelis 2,5 vuotta. Asun edelleen Lahdessa yhden isomman ja kahden pienen pojan kanssa. Selina Sillanpää Asun tällä hetkellä Helsingissä. Valmistuin Lahden Ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta keväällä 2008 ja jatkoin seuraavana syksynä musiikin opintoja Sibeliusakatemiassa, jossa yhä opiskelen. Toimin pop/jazz laulun opettajana kahdessa koulussa Helsingin keskustassa ja teen freelancerina muita opetustöitä. Toimin aktiivisesti laulajana ja muusikkona sekä omassa yhtyeessäni että muissa projekteissa. Paljon teen myös sävellys- ja sanoitustyötä. Teatteriakaan en ole unohtanut. 17

20 18 Maria Koiranen Kirjoitusten jälkeen vietin neljä välivuotta, joista ensimmäiset puolivuotta olin Yhdysvalloissa au-pairina ja loput Lahdessa koulunkäyntiavustajana syksyllä muutin Vantaalle ja aloitin opinnot sairaanhoitajaksi. Kolmannen vuoden olin vaihdossa Yhdysvalloissa ja Unkarissa, joissa suoritin hoitoalan kaksoistutkintoa sain opinnot päätökseen ja valmistuin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen olen työskennellyt alan töissä PHKS:ssa keväällä valmistuin myös Nazareth Collegesta Yhdysvalloista sairaanhoitajaksi. Tällä hetkellä asun Lahdessa avomieheni kanssa ja odotamme esikoistamme syntyväksi ensi syksynä. Essi Nevalainen (Kaipio) Heippa! Olen valmistunut huonekaluentisöinti- ja taidekehystäjäartesaaniksi Käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta v Tällä hetkellä olen naimisissa ja 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti. Työskentelen Isku Oy:lla verhoilijana. Jonathan Holopainen Lukion jälkeen suoritin siviilipalveluksen Sylvia-kodissa. Sen jälkeen meni muutama vuosi matkustellessa kavereitten kanssa ja töitä tehden. Kävin kiertämässä Eurooppaa ja Etelä-Amerikkaa. Jälkimmäisen matkan jälkeen olin vielä vuoden Sylvia-kodissa töissä. Tällöin tutustuin myös nykyiseen tyttöystävääni. Sylvia-kodissa vietetyn vuoden jälkeen aloitin opiskelun Helsingin yliopistolla Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Kolmantena opiskeluvuotena pidin kevään vapaata opiskeluista ja lähdin Aasiaan kiertelemään tyttöystäväni sekä yhteisten ystäviemme kanssa. Nykyään asumme opiskelija-asunnossa Helsingissä. Tarkoitukseni on valmistua ensi syksynä, mutta en vielä tiedä haluanko siirtyä sitten työelämään vai jäänkö vielä jatkamaan opintoja. Lasse Ursin Lähdin suureen maailmaan 2002, kun sain lukion päättötodistuksen Lahden Rudolf Steinerkoululta. Tein pätkätöitä ennekuin minut laitettiin armeijaan. Hennalan ratsujääkäripataljoonassa viihdyin 8 päivää, jonka jälkeen vaihduin siviilipalvelusmieheksi. Espoon Steinerkoulu palkkasi minut kouluisännäksi kahdeksi vuodeksi, siviilipalveluksen päätyttyä kyseisessä koulussa. Sisälläni kuitenkin kutitti päästä opiskelemaan kuvataiteilijaksi ja Lahden Taideistituutista valmistuin vuonna Nykyään teen töitä vapaana taiteilijana, näyttelyjä pidellen ja omalla työhuoneella työskennellen. Teen veistoksia ja maalauskoneita, jotka liikkuvat sähkömoottorien avulla. Teokset ovat haastavia ja palkitsevia tekijälleen, kuin myös katsojalleen. Anne Hännikäinen Lähdin koulun jälkeen suoraan meikkitaiteilijakouluun ja sen jälkeen toimin hetken teatterilla maskeeraajana ja tein muutamaan elokuvaan päämaskeeraajan hommia, sitten muutin Helsinkiin ja menin kampaamokouluun hakemaan lisäosaamista. Nyt minulla on pari vuotta ollut oma kauneudenalanyritys Lahdessa ja seuraavaksi olisi suunnitelmat lähteä sisustuspuolta ulkomaille opiskelemaan ja jättää muut pyörittämään yritystä tänne. Luokalla oli myös Hanna Haverinen, Anne Hoffren, Totte Koskelainen ja Juho Korkala.

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Ympäristöraadin terveiset Viikolla 13 kiinnitimme ruokalassa huomiota hyvään ruokalakäyttäytymiseen ja ruokahävikin

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio REIPPAAN TYTöN URAPOLKU Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio Olipa kerran reipas tyttö, joka oli niin reipas ettei hänestä tarvinnut huolta kantaa. Hän piti puolensa, ilmaisi asiansa, lunasti lupauksensa

Lisätiedot

Puisto kuuluu kaikille

Puisto kuuluu kaikille 4 Neljäs oppitunti Rekvisiitta: Leikkiraha, Helsingin kaupungin yhteiset rahat -laatikko (kopiopohja 4) Valokuvia/digikuvia puistosta: penkki, roska-astia, keinu, isoin leikkiväline, puu, lamppu, vesi-aihe

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot