* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi."

Transkriptio

1 VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli ja kulttuuri 8 N/S IT Ilmaisutaito 9 N KOV Kotitalous* 10 N Kotitalouden lyhytkurssit JP Jauhopeukalot* 13 S KK Kokkikurssi* 14 S KUV Kuvataide 14 N Kuvataiteen lyhytkurssit PIMA Piirustus ja maalaus 16 S MS Muotoilu ja syventävä taide 16 S LI/E Erikoisliikunta 17 N LI/P Liikunta/palloilu 18 N LI/SP Sporttikurssi 19 N Liikunnan lyhytkurssit LI/E Erikoisliikunta 20 N/S LI/T Tanssi 20 S LK Luova kirjoittaminen 21 N/S MAS Matematiikan syventävät opinnot 22 N MEPA Mediatyöpaja 22 N MUV Musiikki 23 N Musiikin lyhytkurssit KIPA Kitarapaja 24 S LT Laulutunti 25 S RK Rock-musiikin klassikot 25 S SURP Suomirockin parhaat 24 S RAB2 Ranskan kieli 25 N/S SAA2 Saksan kieli (alkanut 4. luokalla) 27 N/S SAB2 Saksan kieli 28 N/S Valinnainen käsityö 30 TNV Tekninen työ 31 N TNL Tekninen työ, lisäkurssi 32 N TSV Tekstiilityö 31 N NÄP Näppärät näpit, lyhytkurssi 32 S TK Tekstinkäsittely 32 N VEB2 Venäjän kieli 35 N/S N = numeroarviointi S = arviointi suoritusmerkinnällä * Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. 1

2 VALINTAMENETTELYT Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja auttaa seitsemännen luokan oppilaita ja heidän huoltajiaan tekemään tarvittavat valinnat. Kustakin tarjottavasti aineesta kerrotaan tavoitteet, sisällöt, arvioinnin perusteet sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 tai hyväksytyn suorituksen kriteerit (sanallinen arviointi). Valinnaisten kielten kohdalla mainitut kielitaidon tasojen kuvausasteikot löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta (Perusopetus). Oppilaiden kokonaistuntimäärä on 8. luokalla 30 viikkotuntia ja 9. luokalla 31 viikkotuntia. Valinnaisaineiden osuus on 6 tuntia viikossa 8. luokalla ja 7 tuntia viikossa 9. luokalla. Tarjoamme valinnaisaineita joko kahden viikkotunnin mittaisina, jolloin ainetta opiskellaan tasaisesti läpi koko lukuvuoden 2 tuntia viikossa, tai yhden viikkotunnin mittaisina, jolloin kyseistä ainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa puolen vuoden ajan (lyhytkurssit). Vapaaehtoisen saksan (A2-oppimäärä) valinneet oppilaat valitsevat 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia muita valinnaisaineita. Saman kurssin voi valita vain kerran. Joissakin aineissa on edellytyksenä edeltävän kurssin suorittaminen. Näistä kaikista saatte tietoa tästä oppaasta. Samaan yhteiseen oppiaineeseen (esim. kotitalous, liikunta tai musiikki) liittyvää valinnaisainetta voi valita enintään kolme viikkotuntia. Oppilaat merkitsevät 8. luokan valintansa valmiisiin palkkeihin niin, että joka palkista valitaan yksi kahden tunnin kokonaisuus. Kokonaistuntimääräksi tulee siis 6 tuntia. 9. luokan valinnat merkitään luetteloon niin, että kokonaistuntimääräksi tulee 7 tuntia. Tämän vaiheen jälkeen voi joitakin aineita jäädä pois tarjonnasta liian vähäisen kiinnostuksen takia. Tällöin oppilas ja hänen huoltajansa tekevät uuden valinnan. Lopullisesti valintojen toteutuminen selviää vasta, kun koulujen tuntikehykset on jaettu huhtikuussa. Oppilaat merkitsevät siis palkkeihin vain 8. luokan valintansa. 9. luokan valinnaisainepalkit tulevat oppilaille täytettäväksi 8. luokan keväällä. Tällöin voi myös valintoja vielä tarkistaa. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy Hermannin koulun yhteisten, vapaaehtoisten ja valinnaisten aineiden tuntijako vuosiluokittain. 2

3 TAULUKKO 1. Hermannin koulun oppiaineet ja niiden viikkotuntimäärät Oppiaineet Yhteiset oppiaineet Luokkataso 7.lk 8.lk 9.lk Viikkotunnit Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (englanti; opiskelu alkoi 3. lk:lla) B1-kieli (ruotsi; opiskelu alkoi 7. Ik:lla) Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto 0,5 1,5 1 Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö (TN, TS) Liikunta Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 Yhteiset Vapaaehtoiset aineet (saksa A2-kielenä) 2 (2)* (2)* Valinnaisaineet ja -kurssit Kuten taulukosta näkyy, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö päättyvät 7. luokan jälkeen, ellei oppilas valitse niitä valinnaisaineekseen. * Sisältyy valinnaisiin aineisiin 8. ja 9. luokalla. 3

4 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVIOINTI Valinnaiset oppiaineet arvioidaan opintojen aikana joko numeroarvostelua (4-10) tai suoritusmerkintää (hyväksytty/hylätty) käyttäen. Tämän lehtisen kannessa olevassa sisällysluettelossa on merkitty valinnaisaineen arviointikäytäntö. Päättöarvioinnissa Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan niiden valinnaisten aineiden, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroarvostelua (5-10). Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisen aineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio "osallistunut". Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä "hyväksytty". Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (ns. lyhytkurssit) arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä "hyväksytty", minkä lisäksi niistä voidaan laatia sanallinen arvio päättötodistuksen liitteeksi. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, voi sen suoritus vaikuttaa lisäksi yhteisen aineen arvosanaan korottavasti. 4

5 VALINNAISKURSSIT SEKÄ NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT EK = EKONOMIA Ekonomiaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Ekonomian opetuksessa pyritään ymmärtämään talouselämää ja siinä tapahtuvia muutoksia syineen ja seurauksineen. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta vastuulliseksi kuluttajaksi sekä sisäiseen yrittäjyyteen ja myönteiseen suhtautumiseen yritystoimintaan. Oppilas oppii talouselämästä sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Tavoitteet Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kunkin sisältöalueen tärkeimmät käsitteet ja käyttää niitä oikein hallitsee eri sisältöalueiden rakenteet ja niiden muutokset ymmärtää sisältöalueiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön kannalta pystyy hankkimaan tietoa itsenäisesti ja käsittelee sitä kriittisesti kiinnostuu talousasioista. Työtavat Ekonomian opetus tapahtuu luokkatunteina, käytännön harjoituksina sekä mahdollisesti myös vierailuina. Osa harjoituksista tehdään yksilötöinä ja osa pari- tai ryhmätöinä. Opetuksessa edetään oppilaan lähiympäristöstä laajempiin kokonaisuuksiin. Tutustuminen johonkin aihealueeseen omassa lähiympäristössä voidaan myös toteuttaa omatoimisesti. Aihekokonaisuuksien ajankohtaisuutta pyritään ylläpitämään seuraamalla jatkuvasti taloustapahtumia. 8. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt raha pankki sijoittaminen Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt kauppa ja kuluttaminen matkailu ja kulttuurit viestintä (esim. posti ja puhelin) 5

6 9. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt asuminen vakuutukset Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt yrittäjyys markkinointi Tavoitteiden saavuttamista seurataan havainnoimalla jatkuvaa näyttöä, kokeilla ja oppilaan omien tuotosten avulla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää rahan merkityksen ja arvon tunnistaa suurimmat suomalaiset pankkiryhmittymät sekä tietää pankkien tehtävät tunnistaa erilaisia sijoitusvaihtoehtoja tunnistaa kauppatyyppejä ja suomalaisia kaupparyhmittymiä oppii selvittämään matkailun erilaisia vaihtoehtoja ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja osaa käyttää erilaisia viestintävälineitä (esim. posti, puhelin) tietää erilaisia asumisen muotoja ja niihin liittyviä kustannuksia ymmärtää vakuutustoiminnan periaatteita ja tuntee erilaisia vakuutuksia tietää yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa yritysmuodot sekä ymmärtää yrityksen perustamiseen liittyviä toimia tuntee markkinoinnin eri kilpailukeinoja. ENAS = ENGLANNIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI Tavoite Oppilas kartuttaa sanavarastoaan ja lisää puhesujuvuuttaan. 9.lk Oppilas harjoittelee pääasiallisesti suullista kielitaitoaan pareittain ja ryhmissä. Suullistamisen pohjana ovat kaunokirjalliset tekstit, elokuvat, videot, teatterikäynnit tai 6

7 vieraskielinen esiintyjäryhmä, kulloisistakin resursseista riippuen. Oppilaat voivat halutessaan dramatisoida osia materiaaleista ja tuotoksia voidaan myös taltioida. Opettaja antaa oppilaalle työskentelystä sanallisen ja/tai kirjallisen palautteen ja oppilas arvioi myös itse omaa toimintaansa ja kehittymistään. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osallistuu oppitunneille kykyjensä mukaan myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas suoriutuu opettajan avulla osasta annettuja tehtäviä. ES = ESPANJAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin ja antaa valmiudet toimia sujuvasti arkielämän puhetilanteissa. Työskentelytavat vaihtelevat pareittain ja ryhmässä tehtävistä itsenäisesti suoritettaviin. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen tuottamisen harjoittelemisessa. Kurssin aikana tutustutaan Espanjan eri alueisiin ja kaupungeista erityisesti pääkaupunki Madridiin ja Barcelonaan. Tämän lisäksi tutustutaan muihin espanjan kieltä puhuviin maihin Väli- ja Etelä- Amerikassa. 9.lk Syyslukukausi Kurssin aikana opitaan tervehtimään ja esittäytymään kertomaan itsestä, mistä tulee, missä asuu jne. ääntämään ja kirjoittamaan lukusanat tilaamaan kahvilassa persoonapronominit keskeisimpien verbien taivutuksia ja käyttöä sukulaisiin liittyvää sanastoa Kevätlukukausi Kurssin aikana opitaan asioimaan lentokentällä, hotellissa ja turisti-infossa lukusanat sanomaan, mistä pitää ja mistä ei espanjan kielen aakkoset viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat ja päiväykset kellonajat kertomaan säästä 7

8 käymään ostoksilla tilaamaan ravintolassa Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IA = ITALIAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle perustaidot selviytyä italian kielellä yksinkertaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja mahdollisena turistina Italiassa. Oppilas tutustuu italialaiseen kulttuuriin, ts. ruokaan, musiikkiin, urheiluun, elokuvaan, historiallisiin paikkoihin, elämäntyyliin jne. 9. lk Aihepiirit tervehtiminen ja tutustuminen kahvilassa ja ravintolassa: italialaisia herkkuja asioiminen eri kaupoissa, pankissa, postissa, hotellissa kellonajat ja muut ajanilmaukset säätilat itsestä ja perheestä kertominen asuminen vapaa-aika ja juhlat musiikki, muoti, urheilu, elokuva nähtävyyksien tiedustelu ja tutustuminen Italian eri nähtävyyksiin: Rooma historiallisine paikkoineen, Venetsia kanaaleineen, Firenze ja sen nähtävyydet ym. Rakenteet sanojen ääntäminen ja kirjoittaminen substantiivien suvut ja artikkelit lukusanat verbin preesens substantiivien yksikkö ja monikko adjektiivit 8

9 prepositiorakenteita pronominit menneen ajan aikamuotoja Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IT = ILMAISUTAITO Tavoitteet "Roolin takaa" on oppilaan kehitysmatka kohti omaa itseä. Sanallisia, kuvallisia ja kehollisia virikkeitä työstämällä ja tulkitsemalla pyritään henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin. 8.lk Sisällöt Syyslukukausi ryhmään tutustuminen aistiharjoitukset rentoutuminen liikeharjoitukset improvisaatioharjoitukset "kasvotusten" tekstin tuottaminen yleisesti käsikirjoituksen laatiminen edellä mainitut omaan tekstiin sovellettuna; tuloksena julkinen esitys Kevätlukukausi syventäviä ilmaisuharjoituksia ajankohtaisen "nykydraaman" laatiminen näytelmän harjoittelu ja esitys korostaen oppilaan henkilökohtaisen itseilmaisun kehittämistä 9

10 Kurssille hakeutunee pääsääntöisesti kahdentyyppisiä oppilaita: niitä, jotka kaipaavat tukea ja rohkaisevia kokemuksia esiintymisessään, sekä niitä, jotka jo melko valmiina ja mahdollisesti esiintymistä harrastaneina kaipaavat lisää harjoitusmahdollisuuksia. Em. heterogeenisyydestä sekä oppiaineen rakenteesta seuraa, että arviointi kohdistuu ensisijaisesti harrastuneisuuteen ja työskentelytapoihin ja vasta toissijaisesti lopputulokseen. Oppilas arvioidaan numeerisesti sekä tarvittaessa sanallisesti. Oppilas suorittaa kurssin aikana itsearviointia omasta edistymisestään. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osallistuu itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä tapahtuviin harjoitteisiin ja prosesseihin yleensä hyvin keskittyen ja parhaan kykynsä mukaan sekä myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas saattaa työnsä loppuun annetussa määräajassa. KOV = KOTITALOUS Kotitaloutta voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. 8. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden perustaitojen vahvistaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on sekä itsenäisen työskentelyn taitojen kartuttaminen että yhteisöllisyyteen kasvaminen. Oppilaan taidot suunnitella, toimia sekä tehdä päätöksiä ja arvopohdintoja kehittyvät. Ruokarumba rullaamaan Syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta. Harjoitetaan ateriasuunnittelun taitoja. Valmistetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna. Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. 10

11 Hankitaan tietoa ruoan turvallisuudesta, luomu-, lähi- ja kausiruoasta sekä funktionaalisista elintarvikkeista. Erityinen ruokailija Tutustutaan erityisruokavalioihin. Valmistetaan erityisruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia. Makumatkalla Suomessa Pohditaan mistä ruokakulttuuri syntyy. Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Arkea riittää aina nyt juhlitaan Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. Tutustutaan kalenterivuoden ja elämänkaaren juhlatapoihin. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Järjestetään juhlia, esimerkiksi rippijuhla. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Tarkastellaan kulutustottumuksia ympäristön näkökulmasta. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan omasta työympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan rahankäytön rajallisuuksia ja valitsijan velvollisuuksia. Tutustutaan kuluttajan velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Mietitään kannattaako ostaa vai tehdä itse. 9. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden taitojen syventäminen ja soveltaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on yksilöllisen luovuuden ja työskentelyn tuottavuuden kehittäminen. Oppilaan kyky ymmärtää asiayhteyksiä johtaa voimaantumiseen ja innostaa oman työn kehittämiseen. Ruokarumba rullaamaan Sovelletaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Laajennetaan ruoka-aineiden tuntemusta erikoistuotteisiin. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Hyödynnetään erilaisia ruokavalmisteita kiireisen kokin apuna. 11

12 Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. Hankitaan elämyksiä tuttua ja tavallista kehittäen ja soveltaen. Erityinen ruokailija Tutustutaan elämäntaparuokavalioihin. Valmistetaan erilaisille ruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia Ruokaelämyksiä kotoa ja kaukomailta Kokataan turvallista Suomesta ja etsitään erilaista Euroopasta. Tutustutaan eri maanosien ruokakulttuureihin ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita. Arkea riittää aina juhlaa tehdään Harjoitellaan juhlatapoja ja -tarjoilua. Perehdytään elämänkaaren ja kalenterivuoden juhlaperinteisiin. Suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan juhlia mm. lastenkutsut. Pohditaan kodin viihtyisyyden merkitystä ja lisäämistä. Harjoitellaan kukkien asettelun perusteita ja ruukkukasvien hoitoa. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Harjoitellaan toimimaan harkitsevina kuluttajina. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan kotitalouden toimintaympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan kuluttajan velvollisuuksia ja oikeuksia. Suunnitellaan hankintoja ja käydään ostoksilla mm. ateriabudjetin puitteissa Pohditaan mitä eläminen maksaa - aika on rahaa, ostanko vai teenkö itse. Askel aikuisuuteen Tarkastellaan itsenäisesti asuvan nuoren kokonaisvastuuta. Pohditaan arkielämää erilaisissa perheissä. Kotitaloudessa yhdistyy ilmiöiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta, jonka vuoksi jatkuva arviointi on keskeinen menetelmä. perustuu myös kirjallisiin tuotoksiin, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa keskimäärin kurssin arviointikriteerien edellyttämää osaamista Käytännön toimintataidot Oppilas työskentelee vastuullisesti yksin ja ryhmässä toimii annettujen ohjeiden mukaan ja osaa jossain määrin soveltaa taitojaan 12

13 tekee perusteltuja valintoja tiedostaa ajankäytön ja voimavarojen rajallisuuden. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas toimii ryhmässä myönteisesti ja neuvotellen noudattaa hyviä käytös- ja ruokailutapoja. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja tulkita sitä tietää kokonaisuuksia kaikilta kotitalouden sisältöalueilta. KOTITALOUDEN LYHYTKURSSIT 8.lk JP = JAUHOPEUKALOT Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja soveltaminen leivontatehtäviin. Opiskelun keskeisenä painotuksena on onnistumisen ja tuottamisen ilo sekä esteettisyyden huomioiminen. Leivonnan ulottuvuudet Hyödynnetään monipuolisesti leivonnan teknologiaa. Integroidaan eri oppiaineiden tietoa leivontaan mm. mittaamisen matematiikkaa ja kohotusaineiden kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Vertaillaan ja arvioidaan erilaisia sovelluksia. Pohditaan voimavarojen merkitystä, esimerkiksi leivonko itse vai ostanko valmiina. Leivonnan perustaidot Omaksutaan hygieeniset työskentelytavat. Opitaan valitsemaan oikeat valmistustavat ja -välineet. Opitaan uunissa kypsentämisen perusteet. Tunnistetaan onnistuneen leivonnaisen ominaisuudet ja onnistumisen edellytykset. Leivonnaiset taikinatyypeittäin toteutettuna ovat kohottamattomat pikaleivonnaiset hiivataikinaleivonnaiset munavaahtoleivonnaiset murotaikinaleivonnaiset voitaikinaleivonnaiset erikoistaikinat. 13

14 Jauhopeukaloissa syntyy suolaista ja makeaa arkista ja juhlavaa kalenterivuoden leivonnaisia kekristä kesään omaa suunnittelua ja ohjeiden kehittelyä erityisruokavalioleivonnaisia. perustuu tuntityöskentelyyn, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. 9.lk KK = KOKKIKURSSI Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja tulosvastuun, omatoimisuuden ja tuottavuuden lisääminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on suunnittelu- ja organisointitaidon lisääminen ja sekä yksilöllisen luovuuden kehittäminen. Oppilaan kyky hallita muuttuvia tilanteita ja oman työn suunnittelua lisääntyy. Ruoanvalmistuksen tekniikoista rutiineja, ideoista luovuutta Kehitetään monipuolisesti ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sovelluksia. Kehitetään yrittäjyyttä oman kodin jäsenten hyväksi Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kotitalousalan erikoisosaajan työhön (työnäytökset, messut yms.). perustuu tuntityöskentelyyn ja -näyttöön sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit (kotitalouden lyhytkurssit): Oppilas pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen ja osoittaa tavoitteiden mukaista kehittymistä. KUV = KUVATAIDE Tavoite Syvennetään 7. luokan perusopintoja kuvataiteen eri osa-alueilla kuten kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, sekä media ja kuvaviestintä. Kursseilla opitaan kuvan tekemisen taitoja sekä tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin. 14

15 Tavoitteena on tukea oppilaan persoonallista ilmaisua ja suhdetta kuvataiteeseen siten, että oppilas oppii kuvallisesti ilmaisemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuvia. Opiskelussa korostuvat prosessinomaisuus ja teemallisuus sekä oppiaineen sisäinen integraatio. 8.lk harjoitellaan ja syvennetään monipuolisesti piirtäen, maalaten, muovaillen kuvan tekemisen taitoja ja tietoja tutustutaan grafiikan eri menetelmiin graafinen suunnittelu: typografian ja taiton perusteita, pakkaukset, logot, julisteet muotoilu, esineet ja kolmiulotteinen rakentaminen kuvitetaan satu, tarina tai runo Suomen taidehistoriaan tutustuminen kuvallisin keinoin museo- ja näyttelyvierailut 9.lk yhteisen taidenäyttelyn ideointi ja toteutus on kurssin päätavoite omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin: piirustus, maalaus, kolmiulotteinen muovailu ja grafiikka taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista mediakasvatus: kuvitus, sarjakuva, valokuva, logot (9.lk huppari), julisteet muotoiluprosessiin tutustuminen: esineet, esineiden suunnittelu ja tuunaus taiteen historiaan tutustumista kuvallisin keinoin vapaavalintainen lopputyö, johon sisältyy kirjallinen osio museo- ja näyttelyvierailut Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin tehtävän edellyttämillä välineillä tai medioilla osaa käyttää työvälineitä ja materiaaleja niille luonteenomaisilla tavoilla ja osaa useimmiten ottaa huomioon materiaalin ja tekniikan mahdollisuudet kykenee usein työskentelemään ja tekemään kokeiluja oman ideansa pohjalta 15

16 osaa selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin ja osaa taltioida työskentelyprosessiaan osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa. KUVATAITEEN LYHYTKURSSIT 8.lk PIMA = PIIRUSTUS JA MAALAUS monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä piirtäen ja maalaten tutustutaan taidemaalauksen (öljy, akryyli, akvarelli) erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä (lyijykynä, hiili, pastelliliitu, värikynät) ja piirtämisen tekniikoita tutustutaan lyhyesti nykytaiteen ja taidehistorian tyylisuuntiin kuvallisin keinoin tehdään maalauksia erilaisiin kohteisiin ja esineisiin (ovet, tuolit, T-paidat, kengät) suurennetaan sarjakuvia museo- ja näyttelyvierailut 9.lk MS = MUOTOILU JA SOVELTAVA TAIDE monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä eri materiaaleilla: savi, kipsi, muovailuvaha, massat painotus kolmiulotteisessa työskentelyssä: pienoismallit, korut, kranssit pakkaus-suunnittelu muotoiluprosessiin tutustumista: esineet/tuotteet suunnitteluprosessi ja tuunaus museo- ja näyttelyvierailut tila- tai ympäristötaideteoksen toteutus Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset. sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen lyhytkurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 16

17 Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas sitoutuu tehtäviin ja pyrkii uutta oppien tekemään tuotoksensa valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Ryhmän jäsenenä toimittaessa jokainen tekee sovitun osuuden ja kantaa vastuuta koko ryhmän tuotoksen valmistumisesta. Arvioinnissa painotetaan innostunutta ja ahkeraa otetta tehtäviin sekä hyvää työmoraalia. LI/E = ERIKOISLIIKUNTA Erikoisliikuntaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssin tai kaikki kurssit. 8. lk Tavoitteet Oppilaat voivat tutustua sellaisiin liikuntalajeihin, jotka eivät sisälly varsinaiseen liikunnan opetussuunnitelmaan. Lisäksi kurssi antaa mahdollisuuden harrastaa opetussuunnitelmaan liittyviä liikuntalajeja laajemmin kuin normaaleilla tunneilla on mahdollista. Oppilaat tutustuvat myös eri alueiden liikuntamahdollisuuksiin ja koulun omaan kuntosaliin. Lajivalinta perustuu pitkälti oppilaiden kiinnostukseen tai harrastuneisuuteen. Lajit voivat vaihdella vuosittain. 1-2 oppituntia lukuvuodessa voidaan pitää kouluajan ulkopuolella iltaisin, jolloin vanhemmat vastaavat kuljetuksista ja mahdollisista kuljetuskustannuksista. Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Jos kurssin edetessä ilmenee ongelmia rahoituksen tai kuljetuksen suhteen, oppilaan kurssi voidaan vaihtaa toiseen. Arvioinnissa painottuu aktiivisuus ja positiivinen asenne sekä toisen huomioon ottaminen. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (jos oppilaalla 2 tai 3 kurssia suoritettuna): Oppilas osoittaa halua ja kiinnostusta oppia ja kokea uusia asioita liikunnassa osallistuu tunneille asiallisesti ja säännöllisesti sekä varustautuu tunnin vaatimalla tavalla huomioi oppilastoverit tunneilla. 17

18 Hyväksytyn suorituksen kriteerit (jos oppilaalla ainoastaan 9. luokan kurssi): Oppilas osallistuu tunneille ottaa tunneille vaadittavat liikuntavarusteet mukaansa osoittaa jonkin verran kiinnostusta uusia lajeja kohtaan. LI/P = PALLOILU Palloilua voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Kurssi on tarkoitettu sekä tytöille että pojille. 8.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja -tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana pakollisissa kursseissa. Lisaksi kurssilla on tavoitteena tutustuttaa oppilaat sellaisiin palloilulajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten kurssien ohjelmaan. Kurssin jälkeen oppilaat hallitsevat lajien pistelaskun ja osittain tuomaritehtävät. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pistelasku ja osittain tuomaritehtävät harvinaisemmat lajit Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: koripallo, lentopallo, jalkapallo, sisäjalkapallo, jääpelit, heittopallopeli, vesikoripallo ja lippupallo (vrt. amerikkalainen jalkapallo). Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 9.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja - tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana jo pakollisissa kursseissa. Kurssin jälkeen oppilaat suoriutuvat pistelaskusta ja osittain tuomarintehtävistä. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pelien pistelasku ja osittain tuomarintehtävät tutustuminen harvinaisempiin lajeihin Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: pesäpallo, jääkiekko, jääpallo, salibandy (sähly), sulkapallo, pöytätennis (pingis), squash, tennis ja golf. Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 18

19 Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Arvioinnissa fyysinen kunto ja motorinen taitavuus ovat peruselementtejä, varsinkin uusiin lajeihin tutustuttaessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että useilla oppilailla perustaidot ovat jo kunnossa, joten harrastuneisuus, aktiivisuus ja positiivinen käyttäytyminen ovat vielä merkittävämpiä asioita arviointiprosessissa. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa halukkuutta oppia uusia tekniikoita ja taktiikoita yleisimmistä pallopeleistä hallitsee yleisimpien pallopelien perustekniikan kohtuullisen hyvin osaa myös joitakin erikoistekniikoita yleisimmissä pallopeleissä toimii aktiivisesti eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitaktiikan yleisimmissä pallopeleissä osaa yleisimpien pallopelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun osaa toimia yleisimmissä pallopeleissä tuomaritehtävissä (aputuomarina) ymmärtää fair play -hengen merkityksen pallopeleissä. LI/SP = SPORTTIKURSSI Tavoite Valinnaisen liikunnan puitteissa syvennetään tietoja ja taitoja jo tutuissa lajeissa sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Kurssilla on tarkoitus tutustua ja pelata sellaisia liikuntalajeja, joita oppilaan on myös helppo harrastaa vapaa-aikanaan. Kurssin sisältö määräytyy vuosittain tarkemmin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla perehdytään mm. kuntosaliharjoitteluun. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan pelataan myös joukkuepelejä, kuten pesäpallo, jalkapallo, sähly, ultimate, ringette, jääkiekko jne. Liikunta tapahtuu sekä sisällä että ulkona ryhmissä/yksin. Arvioinnissa painottuu oppilaan yritteliäisyys oppitunneilla. Oppilaan arvioinnissa otetaan myös huomioon heidän erilaiset liikuntataustansa. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa kiinnostusta oppia uusia tekniikoita ja lajeja toimii positiivisesti aktiivisena eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitekniikat ja säännöt eri liikuntalajeissa osaa/ymmärtää yleisimpien joukkuepelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun 19

20 ymmärtää fair play- hengen merkityksen urheilussa pukeutuu tunneille asianmukaisin varustein. LIIKUNNAN LYHYTKURSSIT LI/E = ERIKOISLIIKUNTA 9. lk ja arviointi (katso s. 17) LI/T = TANSSIKURSSI 9.lk Tavoitteet Tutustuttaa oppilaat tanssin peruselementteihin (keho, liike, musiikki, tila, ryhmä). Antaa oppilaille tietoa tanssilajeista ja perehdyttää heitä tanssitekniikoihin, jolloin heillä on helpompi hakeutua harrastamaan kyseistä tanssia. Tutustuttaa omaan kehoon ja ilmaisuun sen kautta. Tutustuttaa tanssin historiaan ja kulttuuriperinteisiin. erilaiset tanssilajit kehon käytön opettelu omien pienten koreografioiden tekeminen esitysten katselu Arvioinnin pohjana on harrastuneisuus, uuden oppiminen, idearikkaus ja ryhmässä toimiminen. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osaa liikkua musiikin mukana osaa perustekniikat eri tanssilajeista pukeutuu asiallisesti tunnille työskentelee ryhmässä. 20

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka

Valinnaisaineopas 9. luokka Valinnaisaineopas 9. luokka lukuvuosi 2017-2018 Yläkoulun tuntijako OPPIAINEET 7.lk 8.lk 9.lk Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 4 10 A1-KIELI 2 3 3 8 B1-KIELI 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10 FYSIIKKA/KEMIA

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot