Vuosikertomus PL 4 ( Jaakonkatu 3), Vantaa Puh. (09) 89471, Fax (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 1 9 9 6 1996 PL 4 ( Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa Puh. (09) 89471, Fax (09) 878 5855"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1996

2 Finvest-konserni Jaakko Pöyry -yhtiöt Metsäteollisuuden konsultointi Metsäteollisuus Energia Ympäristö Rakentaminen Prosessiurakointi Evox Rifa -ryhmä Siirtotekniikka SITE Oy Sijoitusosakkuudet Finvestin vuosisata Finvest Oy:n juuret ovat satavuotiaat. Lokakuun 22. päivänä 1897 perustivat Tampereen Seurahuoneelle kokoontuneet 107 maanviljelijää Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiön. Kauppaliike keskittyi siementen, lannoitusaineiden ja väkirehun sekä maanviljelys- ja meijerialan koneiden kauppaan. Liiketoiminnan laajentuessa 1920-luvun nousukaudella yhtiön nimeksi vaihdettiin Suomen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö, joka sittemmin tunnettiin lyhenteellä SMK. Yhtiön osakkeet noteerattiin Helsingin Arvopaperipörssissä jo vuonna 1942, nykyinen Finvest on maamme vanhimpia toimivia pörssiyhtiöitä. Vuonna 1985 yhtiön osakaspohja laajeni merkittävästi ja toiminta-ajatus muutettiin kehitysyhtiöksi. Syntyi Finvest Oy, joka ryhtyi ostamaan ja kehittämään potentiaalisia teollisuusyrityksiä. Jaakko Pöyry -yhtiöiden hankkimisen yhteydessä vuonna 1995 Finvest Oy:n omistusrakenne ja toiminnan luonne uusiutuivat olennaisesti. Tänään Finvest on kansainvälinen monialakonserni, jonka päätoimialat ovat tekniset suunnittelu- ja toteutuspalvelut sekä elektroniikkateollisuuden komponenttien valmistus. Konsernin emoyhtiönä toimivan Finvest Oy:n tehtävänä on lisätä pitkäjänteisellä kehitystyöllä toimialaryhmiensä ja osakkuusyhtiöidensä arvoa ja kasvattaa siten Finvest Oy:n osakkeiden arvoa.

3 Sisältö Yhtiökokouskutsu Finvest Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 1997 klo Pöyry-talossa, osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Taloudelliset katsaukset Finvest Oy julkaisee vuonna 1997 kaksi osavuosikatsausta. Osavuosikatsaus tammi - huhtikuulta julkaistaan viikolla 25 ja osavuosikatsaus tammi - elokuulta viikolla 42. Vuosikertomuksensa Finvest Oy julkaisee maaliskuussa. Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä Finvest Oy:stä, puhelin (09) , fax (09) Toimitusjohtajan katsaus... 2 Finvest-konserni lyhyesti... 4 Jaakko Pöyr y -yhtiöt... 5 Evox Rifa -ryhmä...14 Siirtotekniikka SITE Oy...16 Sijoitusosakkuudet...17 Hallituksen toimintakertomus...18 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma...25 Tase...26 Tunnusluvut Osakkeiden omistus ja osakkeet...32 Tilinpäätöksen liitetiedot...34 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle...49 Tilintarkastusker tomus...49 Osoite- ja yhteystiedot

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 1996 aikana keskityttiin Finvest-konsernin rakenteiden ja toimintatapojen selkeyttämiseen kannattavuuden parantamiseksi. Finvest-konsernin suurimman toimialaryhmän Jaakko Pöyry -yhtiöiden juridinen rakenne vastaa kuluvan vuoden alusta toiminnallista organisaatiota. Jaakko Pöyry -yhtiöiden emoyhtiöksi muodostettiin konsernihallinnon ja rahoituksen tehtäviä hoitava Jaakko Pöyry Group Oy, jonka alaisuudessa toimii kuusi liiketoimintaryhmää: metsäteollisuuden konsultointi (pääyhtiönään Jaakko Pöyry Consulting Oy), metsäteollisuus (Jaakko Pöyry Oy), energia (Energia-Ekono Oy), ympäristö (Maa ja Vesi Oy), rakentaminen (JP-Terasto Oy, JP-Kakko Oy, JP-Talotekniikka Oy) ja prosessiurakointi (JPI Process Contracting Oy). Finvest Oy:n ja Jaakko Pöyry Group Oy:n konsernihallinnot yhdistettiin vuoden 1996 aikana tehokkuuden lisäämiseksi. Jaakko Pöyr y -yhtiöiden liiketoiminta ja tulos kehittyivät pääosin suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Ranskan toiminnot järjestettiin vastaamaan nykyistä organisaatiota ja metsäteollisuuden ja prosessiurakoinnin toimipisteet siirrettiin Pariisista Lyoniin. Järjestelyistä aiheutui huomattavia kustannuksia, jotka osaltaan aiheuttivat Ranskan toiminnan tuloksen jäämisen selvästi tappiolliseksi. Kokonaisuudessaan Jaakko Pöyry -yhtiöt tekivät vuodelta 1996 hyvän tuloksen, vaikka se jäi edellisvuotisesta. Tilauskanta oli kuluvan vuoden alkaessa edellisen vuodenvaihteen tasolla, joten voimme suhtautua varsin luottavaisesti myös vuoden 1997 toimintaan ja tuloskehitykseen. Konsernin toisen päätoimialan, elektroniikkateollisuuden kondensaattoreita valmistavan Evox Rifa -ryhmän vuosi oli vaikea. Ryhmän liikevaihto laski ja tulos painui tappiolliseksi. Vasta vuoden lopulla voitiin nähdä merkkejä markkinatilanteen hitaasta paranemisesta. Toimintakuluja karsittiin vähentämällä henkilökuntaa pohjoismaisilla tehtailla. Samanaikaisesti tehtiin ratkaisuja Indonesiassa toimivan tehtaan tuotannon lisäämiseksi, tuotanto uusissa tehdastiloissa Batamin saarella käynnistyy tämän kevään aikana. Evox Rifa -ryhmän tuloksen odotetaan markkinatilanteen elpymisen ja kustannustehokkuuden kasvamisen myötä parantuvan oleellisesti kuluvana vuonna, vaikka tuotteiden hintakehitys jäänee edelleen heikoksi. 2

5 Siir totekniikka SITE Oy:n tulos oli tappiollinen. Yhtiö ei pystynyt hallitsemaan liikevaihtonsa nopeaa kasvua, mikä aiheutti tuotannollisia ongelmia. Tilanteen odotetaan paranevan tehtyjen avainrekrytointien ja kehitystyön ansiosta. Teollisten konserniyhtiöiden lisäksi Finvest-konsernin tuloksen painoivat tappiolliseksi kaksi merkittävää satunnaiserää, osakkuusyhtiö Interbank Osakepankille maksuunpantu leimavero ja aiemmilta vuosilta periytyneet vastuut saksalaisessa Metalex GmbH:ssa. Toimenpiteet Finvest-konsernin tase- ja velkarakenteen keventämiseksi pienensivät konsernin nettovelkoja 235,1 miljoonaa markkaa. Nettovelan vähentäminen toteutettiin omaisuusrealisoinnein, käyttöpääomaa pienentämällä ja toiminnan varsin vahvalla kassavirralla. Taserakenteen keventämistä jatketaan myös kuluvana vuonna. Pettymykseksi muodostunut tulos vuodelta 1996 ei ole heikentänyt Finvest Oy:n osakkaiden uskoa konsernin tulevaisuuteen. Yhtiön osakekannan markkinaarvo kehittyi vuonna 1996 suotuisasti. Uskon, että Finvest-konsernin kuluvan vuoden toiminnallinen tulos on viimevuotista parempi. Tiedossani ei ole sellaisia satunnaiseriä, jotka heikentäisivät tämän vuoden tulosta. Kiitän Finvest-konsernin asiakkaita, henkilöstöä, osakkaita ja muita yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä päättyneen tilivuoden aikana. Evox Rifa -ryhmä 24% Evox Rifa -ryhmä 32% Mmk 400 Siirtotekniikka SITE Oy 3% Siirtotekniikka SITE Oy 2% Liikevaihto Finvest Oy 1% Henkilöstö Finvest Oy 0% Osakekannan markkina-arvo Jaakko Pöyry -yhtiöt 72% Jaakko Pöyry -yhtiöt 66% 350 Vantaalla maaliskuun 11. päivänä Niilo Pellonmaa toimitusjohtaja

6 Finvest-konserni lyhyesti TUNNUSLUVUT Liikevaihto, Mmk 1 711, ,3 Finvest Oy Liikevoitto, Mmk 60,7 120,3 Tulos rahoituserien jälkeen, Mmk 13,0 81,7 Tulos/osake, mk 0,05 0,70 Oma pääoma/osake, mk 5,68 6,56 Omavaraisuusaste, % 31,1 36,4 Taseen loppusumma, Mmk 1 744, ,0 Jaakko Pöyry -yhtiöt Evox Rifa -ryhmä Sijoitusosakkuudet Siirtotekniikka SITE Oy Investoinnit, Mmk 56,4 46,4 Henkilöstö konserniyhtiöissä Henkilöstö osakkuusyhtiöissä mk 12,0 10,0 Osakkeiden kurssikehitys Finvest A Finvest B 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 92/01 93/01 94/01 95/01 96/01 97/01 mk 0,8 Tulos/osake mk 7 Oma pääoma/osake 0,6 6 0,4 5 0,2 0-0, ,4 2-0,6 1-0,

7 Jaakko Pöyry -yhtiöt Jaakko Pöyry -yhtiöiden toiminta-ajatuksena on luoda ja toteuttaa ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaalle merkittävää lisäarvoa ja varmistavat investointien kannattavuuden. Palveluissa hyödynnetään keskeisten osaamisalueiden synergiaetuja ja kansainvälistä toimistoverkkoa. Jaakko Pöyr y -yhtiöiden ydinosaaminen kattaa biomassan hyödyntämisen koko elinkaaren: metsätalouden, sellun ja paperin valmistuksen, kierrätyksen, energiatuotannon ja niihin liittyvän ympäristönsuojelun. Yhdysvaltalaisen Engineering News Record -julkaisun mukaan Jaakko Pöyry -yhtiöt oli vuonna 1995 kansainväliseltä laskutukseltaan maailman viidenneksi suurin suunnittelutoimisto. Metsäteollisuuden alalla konserni on markkinajohtaja maailmanlaajuisesti ja kaikilla toimialoillaan Suomen johtava suunnittelutoimisto. Vuoden 1996 liikevaihto oli 1,2 miljardia markkaa, josta noin 64 prosenttia koostui ulkomailla toteutetuista toimeksiannoista. Keskeisiä menestystekijöitä Jaakko Pöyry -yhtiöiden kannalta ovat korkeatasoisen osaamisen ja tekniikan kehittäminen, sitoutuminen asiakkaan tavoitteisiin, monipuolisten palvelukokonaisuuksien tarjoaminen ja hintakilpailukyky. Jaakko Pöyr y -yhtiöiden toimistoverkko 25 eri maassa kattaa kaikki maanosat. Konserniyhtiöissä työskentelee ja osakkuusyhtiöissä yli asiantuntijaa. Jaakko Pöyr y -yhtiöiden organisaatio jakautuu liiketoimintaryhmiin, joista moni muodostaa myös oman alakonserninsa. Ympäristön ja rakentamisen liiketoimintaryhmä eriytettiin kahdeksi eri ryhmäksi vuoden 1997 alussa. Konsernin emoyhtiönä toimii alkaen Jaakko Pöyr y Group Oy. Jaakko Pöyry -yhtiöt tarjoaa teknisiä suunnittelu- ja toteutuspalveluita sekä konsultointia maailmanlaajuisesti. Konsernin päätoimialat ovat metsäteollisuus, energia ja ympäristö. Osaaminen kattaa teollisen investointihankkeen kaikki vaiheet projektin määrittelystä valmiin tuotteen markkinointiin. Jaakko Pöyry -yhtiöiden liiketoiminta oli kannattavaa ja kehittyi pääosin suunnitelmien mukaisesti vuonna

8 Jaakko Pöyry -yhtiöt Energia Konsultointi Suunnittelu Projektintoteutus Metsäteollisuus Investointiprojektien suunnittelu ja toteutus Metsäteollisuuden konsultointi Liikkeenjohdon konsultointi Luonnonvarojen kehittäminen Ympäristö Konsultointi Suunnittelu Projektintoteutus Rakentaminen Konsultointi Suunnittelu Rakennuttaminen Prosessiurakointi Metsäteollisuus Kemia ja biotekniiikka Ympäristö Tilauskannan kehitys liiketoimintaryhmittäin TUNNUSLUVUT Mmk 700 Liikevaihto, Mmk 1 248, , ,8 Liikevoitto, Mmk 83,0 126,5 48,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,7 16,0 7,6 Investoinnit, Mmk 29,5 31,7 48,0 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk - suunnittelu 540,9 617,4 487,0 - kokonaistoimitukset 139,3 92,7 380, Muut 300 Rakentaminen 200 Ympäristö Energia 100 Prosessiurakointi Metsäteollisuus 0 12/95 4/96 8/96 12/96 Metsäteollisuuden konsultointi Liikevaihto markkina-alueittain Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Henkilöstö Pohjois- Amerikka 6% Kaukoitä 14% Muu Eurooppa 22% Muut 8% Suomi 36 % Muut Pohjoismaat 14% Prosessiurakointi 5% Rakentaminen 7% Ympäristö 7% Energia 7% Muut 7% Metsäteollisuuden konsultointi 14% Prosessiurakointi 2% Rakentaminen 11% Metsäteollisuus 53% Ympäristö 10% Energia 7% Muut 9% Metsäteollisuuden konsultointi 10% Metsäteollisuus 51% 6

9 METSÄTEOLLISUUDEN KONSULTOINTI Vuoden 1995 lopulla alkanut metsäteollisuuden markkinatilanteen heikkeneminen jatkui vuonna Elpyminen on ollut varsin hidasta. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut konsultointiliiketoimintaan, joka on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Liiketoimintaryhmän kannattavuus vuonna 1996 oli hyvä. Kysyntä jatkui vilkkaana Liiketoiminta- ja markkinastrategiayksikkö keskittyy metsäteollisuusyritysten strategiseen konsultointiin laatimalla analyysejä markkinatilanteesta ja lopputuotteiden kysynnästä. Vuoden aikana tehtiin perusteellisia selvityksiä muun muassa pakkausmateriaalien ja graafisten papereiden loppukäyttötrendeistä. Samoin ympäristökysymyksistä laadittiin useita merkittäviä analyysejä. Yritys- ja investointianalyysiyksikkö tuottaa investointiprojekteihin tarvittavaa tietoa sekä konsultoi yritysten omistajia, johtoa ja rahoittajia arvioimalla kasvumahdollisuuksia, kilpailukykyä ja yrityksen tuloksentekokykyä. Metsäteollisuuden keskittyminen jatkui vuonna Suuret yritykset keskittyivät ydinliiketoimintojensa kasvattamiseen ja myivät niihin kuulumattomia osia. Jaakko Pöyry Consulting toimi neuvonantajana lukuisissa yrityskauppojen valmisteluissa ja toteutuksissa. Kuituvarojen ja mekaanisen metsäteollisuuden yksikkö tekee kannattavuus-, kilpailukyky- ja markkina-analyyseja. Erityisesti kuituhuoltoon liittyvät strategiat olivat vuonna 1996 aktiivisen markkinoinnin kohteena. Jaakko Pöyr y Consulting menestyi hyvin EU:n ja kansainvälisten kehityspankkien hankkeissa. Metsäteollisuuden kasvu on edelleen voimakkainta Kaakkois-Aasiassa. Konsultointipalvelujen monipuolistamiseksi lisättiin erityisesti Singaporessa sijaitsevan Jaakko Pöyr y Consulting (Asia-Pacific) Pte Ltd:n resursseja. Jaakko Pöyry Consulting Oy auttaa asiakkaitaan löytämään parhaat keinot liiketoiminnan tuloksen parantamiseksi ja yrityksen markkina-arvon kehittämiseksi. Yhtiö toimii myös metsäteollisuuden rahoittajien neuvonantajana sekä konsultoi ylikansallisia organisaatioita metsätaloutta ja -teollisuutta koskevissa kysymyksissä. Tehtaiden toiminnan tehostamiseen panostetaan Keväällä 1996 perustettiin uusi yhtiö, joka keskittyy metsäteollisuuden tuotannollisen toiminnan tehostamiseen. JP Operations Management Ltd Oy auttaa metsäteollisuusyrityksiä parantamaan käynnissä olevien tehtaiden tuloksentekokykyä. Paperin ja kartongin kysynnän kasvu Aasiassa Kiina Etelä-Korea Intia Etelä-Korea Taiwan Kiina Indonesia Intia Taiwan Hongkong Thaimaa Thaimaa Filippiinit Malesia Hongkong Filippiinit Malesia Singapore Kysyntä 1995 Kasvu Singapore Indonesia Milj. tonnia Istutettujen metsien osuus kasvaa eniten metsäteollisuuden kuituvaroista. Toimistot: Australia Ranska Suomi Englanti Ruotsi Uusi-Seelanti Indonesia Singapore Yhdysvallat Liikevaihto, Mmk 180,3 173,0 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 124,3 52,1 7

10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden osaaminen muodostaa Jaakko Pöyry -yhtiöiden kivijalan. Palvelut kattavat teollisen investointiprojektin eri vaiheet esisuunnittelusta laitoksen käyntiinajoon. Jaakko Pöyry on maailman johtava metsäteollisuuden suunnittelutoimisto. Metsäteollisuuden investointien suunnittelu- ja toteutuspalvelut muodostavat Jaakko Pöyr y -yhtiöiden suurimman liiketoimintaryhmän. Ryhmän palveluita ovat perus- ja prosessisuunnittelu, hankintapalvelut, detaljisuunnittelu, projektinjohtopalvelut, asennus- ja rakennusvalvonta sekä käyntiinajopalvelut. Liiketoimintaryhmän kannattavuus vuonna 1996 oli hyvä. Jaakko Pöyr y -yhtiöillä on metsäteollisuuden suunnittelusta Euroopassa noin 60 prosentin markkinaosuus ja koko maailmassa 40 prosentin osuus. Vuodesta 1958 alkaen Jaakko Pöyry -yhtiöt on toteuttanut yli 300 sellu- ja paperitehdasprojektia eri puolilla maailmaa. Kotimarkkinoilla uusintaprojekteja, kasvua Kaakkois-Aasiassa Palvelujen tilauskanta säilyi vahvana vuonna Suomessa ja Skandinaviassa metsäteollisuuden uusinvestoinnit vähenivät ja painopiste siirtyi laatua parantaviin ja tuotantoa lisääviin uusintaprojekteihin. Erityisesti Pohjoismaissa kasvoi lähipalvelujen, kuten DOC järjestelmän kysyntä. JP-Suunnittelu Oy:n kehittämä DOC 2000 tarjoaa sähköisen hallintajärjestelmän tuotantolaitoksen teknisten dokumenttien ylläpitoon. Keski- ja Etelä-Euroopassa on valmisteilla eräitä uusinvestointihankkeita, jotka toteutuessaan loisivat tilauskantaa vuodelle 1997 ja erityisesti vuodelle Kaakkois- Aasiassa tilauskantaa kasvatettiin merkittävästi ja kysynnän uskotaan jatkuvan voimakkaana. Toimistoverkko täsmentyi Jaakko Pöyry Oy vastaa liiketoimintaryhmän teknologia- ja menetelmäkehityksestä ja ohjaa metsäteollisuuden suunnittelu- ja projektinjohtotoimintaa maailmanlaajuisesti. Tärkeimmillä markkina-alueilla toimii paikallispalveluja tarjoava toimistoverkko, kuten JP-Suunnittelu Oy Suomessa ja JP Projektteknik AB Ruotsissa. Jaakko Pöyr y Deutschland GmbH:n toiminta organisoitiin uudelleen ja samalla parannettiin edellytyksiä tarjota ryhmän palveluita saksankielisellä alueella ja Itä- Euroopassa. Ranskan liiketoiminta oli tappiollista, minkä vuoksi suunnitteluresursseja supistettiin ja toiminnot siirrettiin Pariisista Lyoniin. Yhteistoimintaa yhdysvaltalaisen Fluor Daniel -konsernin kanssa selkeytettiin. Jaakko Pöyry -yhtiöt hankki omistukseensa Fluor Danielin osuudet yhteisistä toimistoista Etelä-Afrikassa ja Australiassa. Yhteistyö jatkuu edelleen Yhdysvaltain markkinoilla. Sellu- ja paperitehtaan nykyaikainen valvomo tarjoaa ikkunan tuotannon kokonaisvaltaiseen seuraamiseen ja ohjaamiseen tilauksen toimitukseen asti. Toimistot: Australia Norja Suomi Brasilia Ranska Thaimaa Etelä-Afrikka Ruotsi Yhdysvallat Indonesia Saksa Liikevaihto, Mmk 661,1 672,8 Ympäristöasioihin panostetaan Maaliskuussa 1996 käynnistynyt Metsä-Rauma on maailman ensimmäinen uusi sellutehdas, jossa massa valkaistaan ilman kloorikemikaaleja. Jaakko Pöyr y Oy toimi tehtaan pääsuunnittelijana. Tutkimus- ja kehityshanketta valkaisimon jätevesikiertojen sulkemiseksi jatkettiin. Hanke tähtää metsäteollisuuden ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Jaakko Pöyry Oy osallistuu myös kehitysprojektiin, jonka tavoitteena on hyödyntää agrokuitua paperinvalmistuksessa. Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 280,9 382,4 8

11 Metsä-Serla Oy:n Kirkniemen tehtaan edistyksellinen hienopaperilinja käynnistettiin edellä aikatauluaan elokuussa Jaakko Pöyr y Oy toimi 2,4 miljardin markan investoinnin pääsuunnittelijana. Tärkeimmät valmistuneet projektit Holmen Paper, Braviken PM53, sanomalehtipaperitehdas Ruotsissa Stora Skoghall BM8, nestepakkauskartonkitehdas Ruotsissa Metsä-Serla, Kirkniemi PM3, hienopaperitehdas Metsä-Rauma, sellutehdas UPM-Kymmene, Kaukaan sellutehtaan laajennus Uudet suunnittelutoimeksiannot Stora Port Hawkesbury PM2, SCA+ paperitehdas Kanadassa Riau Andalan, hienopaperikoneet PM1 ja PM2 Indonesiassa Korsnäs PM5, kar tonkikoneen modernisointi Ruotsissa Parenco PM1, sanomalehtikoneen modernisointi Hollannissa APRIL, Changshu, hienopaperitehdas Kiinassa Advance-Oji, NCR-paperitehdas Thaimaassa Jaakko Pöyry sai kahden paperikoneen suunnittelutoimeksiannon Riau Andalanin sellu- ja paperitehtaalle Indonesiaan. 9

12 ENERGIA Energia-Ekono Oy tytäryhtiöineen vastaa Jaakko Pöyry -yhtiöiden energiaosaamisesta. Yhtiö tarjoaa alan kattavat konsultointi-, suunnittelu- ja projektintoteutuspalvelut. Suotuisten kehitysnäkymien vuoksi energialiiketoiminnan laajentaminen ja kansainvälistäminen on Jaakko Pöyry -yhtiöiden keskeinen tavoite. Energia-Ekonon palveluihin kuuluvat energiahuoltostrategiat, energiahankkeiden esisuunnittelu ja optimointi, kaukolämpö-, voimalaitos- ja kattilaprojektien suunnittelu ja toteutus sekä voimalaitosten käyttöön ja kehittämiseen liittyvä tietotaito. Uusia toimistoja ulkomaille Vuoden 1996 aikana energialiiketoiminta kasvoi kotimaassa ja tärkeimmille markkinaalueille perustettiin uusia toimistoja. Liiketoimintaryhmän kannattavuus oli hyvä. Singaporeen perustettiin Ekono Energy (Asia) Pte Ltd, joka keskittyy energiakonsultointiin ja voimalaitosprojektien kehittelyyn. Ruotsissa aloittanut uusi toimisto erikoistuu sekä teollisuuden että yhdyskuntien energiaprojekteihin ja ympäristönsuojelutehtäviin. Lontooseen perustettu Ekono Energy (UK) Ltd vastaa Englannin kaukolämpömarkkinoista ja kansainvälisestä energiakonsultoinnista. Thaimaassa Energia-Ekono on mukana Advance Ekono Co. Ltd -yhtiössä, joka keskittyy yksityisten voimalaitosten projektinjohto- ja rakennuttamistehtäviin. Korea District Heating Engineering Co. on laajentanut toimintaansa muun muassa jätteenpolttolaitosten suunnitteluun ja työllistää noin 80 henkeä. Kysyntä kasvaa Suomeen suunnitellaan lähivuosina lisää voimalaitoskapasiteettia. Teollisuus tarvitsee lisää energiaa ja kunnat korvaavat vanhoja yksiköitä uusilla. Uusien projektien käynnistymistä edistää energiaverotuksen selkiintyminen. Kansainvälisesti energian kulutus kasvaa voimakkaimmin Aasiassa. Itä-Euroopassa ja Venäjällä tehdään laajoja suunnitelmia energiasektorin modernisoimiseksi ja tehostamiseksi. Nämä tarpeet johtavat toteutusprojekteihin lähivuosina. Länsi-Euroopassa erityisesti metsäteollisuuden investoinnit luovat Energia- Ekonolle voimalaitosmarkkinoita. Tärkeimmät valmistuneet projektit Enso Española, 50 MWe:n kombilaitos Espanjassa Jandar, 700 MW:n kaasukombilaitos Syyriassa Taegu Talso, kaukolämpövoimalaitos Koreassa Merkittävät uudet projektit Enso Españolan kombilaitos lähellä Barcelonaa käynnistettiin syksyllä Ener gia-ekono vastasi voimalaitoshankkeen suunnittelusta, valvonnasta ja hankinnoista. Toimistot: Englanti Korea Ruotsi Singapore Suomi Liikevaihto, Mmk 84,8 83,7 Sarajevon kaukolämpöjärjestelmän kunnostus Thaimaan hiilivoimalaitoksen suunnittelu ja toteutus Neste Oy:n kaasukombilaitoksen suunnittelu ja valvonta Nokian Lämpövoima Oy:n kaasukombilaitoksen suunnittelu Mussalo III:n hankesuunnittelu ja mahdollinen toteutus Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 37,0 27,2 10

13 YMPÄRISTÖ Maa ja Vesi Oy tarjoaa ympäristön ja infrastruktuurin konsultointi-, suunnittelu- ja projektintoteutuspalveluita. Asiakkaita ovat teollisuuden ohella kunnat, valtiolliset organisaatiot ja kehitysrahastot. Ympäristöosaaminen on Jaakko Pöyry -yhtiöissä olennainen osa teollisen investointihankkeen toteuttamista. Maa ja Vesi Oy:n kannattavuus vuonna 1996 oli tyydyttävä. Ympäristöosaamista Egyptiin Maa ja Vesi Oy sai tarjouskilpailulla toteutettavakseen FINNIDAn hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää teollisuuslaitosten ympäristöhaittoja Egyptissä. Projekti kestää kuusi vuotta ja on suuruudeltaan 25 miljoonaa markkaa. Vietnamissa jatkuivat vuoden aikana Hanoin ja Haiphongin kaupunkien haastavat vesihuoltohankkeet. Ympäristöliiketoiminnan ytimen muodostaa Maa ja Vesi Oy, joka on erikoistunut ympäristöteknologiaan ja vesihuoltoon sekä infrastruktuurin suunnitteluun. Yhtiö on Suomen johtava alallaan, liikevaihdosta kolmannes on vientiä. Kansainvälisesti ympäristöalan kehitysnäkymät ovat mittavat. Kotimaassa kunnallisia projekteja Kotimaassa valtio ja kunnat ovat liiketoimintaryhmän keskeisiä asiakkaita. Espoossa jatkui Suomenojan jätevedenpuhdistamon mittava typenpoistoprojekti. Helsingin kaupungille Maa ja Vesi Oy on laatimassa Vuosaaren satamaradan alustavaa yleissuunnitelmaa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti modernia paikkatietotekniikkaa. Maa ja Vesi Oy suunnitteli vuoden aikana useiden kuntien jätehuoltoalueita ja valvoi niiden toteutusta. Yhtiö osallistui myös tiehankkeiden linjausten ja tiemiljöiden suunnitteluun. Metsäteollisuudelle suunnitelluista ympäristöhankkeista valmistuivat Metsä-Serlan Kirkniemen paperitehtaan alue- ja vesihuolto ja Ruotsissa Stora Kvarnsvedenin paperitehtaan jätevedenpuhdistamo. Saastuneet maat käsittelyyn Saastuneen maaperän ja pohjavesien tutkiminen ja kunnostaminen yleistyi Suomessa vuonna Tyypillisiä kohteita ovat kyllästämö- ja saha-alueet, huoltoasemat, kaatopaikat ja erilaiset teollisuusalueet. Toimeksiantajina ovat olleet sekä yritykset, ympäristökeskukset että kunnat. Palvelut ulottuvat esiselvityksistä kunnostuksen konsultointiin. Maa ja Vesi Oy on mukana myös käytöstä poistettujen huoltoasemien maaperän kar toitus- ja kunnostusprojektissa, joka alkaa vuonna Digitaalista paikkatietotekniikkaa hyödyntävään suunnitteluun kuuluvat oleellisena osana värilliset teemakarttatulosteet. Toimistot: Suomi Viro Liikevaihto, Mmk 88,6 85,0 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 35,0 42,8 11

14 RAKENTAMINEN Jaakko Pöyry -yhtiöt tarjoaa rakennusinvestointeihin projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut, rakennesuunnittelun sekä LVISA-suunnittelun. Liiketoimintaryhmän yhtiöt ovat markkinajohtajia ja EPCM-toteutusmallin edelläkävijöitä Suomessa. Rakentamisalan Jaakko Pöyry -yhtiöiden toimintoja järjestettiin uudelleen vuoden 1996 aikana. Tavoitteena oli organisaation tehostaminen ja kustannusrakenteen keventäminen sekä tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen. Yhtiöryhmän kannattavuus vuonna 1996 oli tyydyttävä. JP-Terasto Oy on projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijayritys. Yhtiön liikevaihto oli 27 miljoonaa markkaa. JP-Kakko Oy on erikoistunut sekä teollisuuskohteiden että toimisto- ja liikerakennusten rakennesuunnitteluun. Yhtiö muodostettiin Rakennus-Ekonon rakennesuunnitteluosastosta ja insinööritoimisto Heimo Kakosta. JP-Kakko Oy:n liikevaihto oli 32 miljoonaa markkaa. JP-Talotekniikka Oy keskittyy talotekniikan suunnitteluun teollisuudessa ja rakentamisen alalla. Yhtiö koostuu LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmien suunnitteluosastoista. Yhtiön liikevaihto oli 50 miljoonaa markkaa. Kotimaan kysyntä heikkoa, vientiin panostettiin Liike- ja teollisuusrakentamisen kysyntä jäi kotimaassa edeltäneitä vuosia alhaisemmaksi, vaikkakin korjaus- ja uusintaprojekteja käynnistyi aiempaa enemmän. Lisäpanostukset vientitoimintaan ovat tuoneet merkittäviä projekteja. Liiketoimintaryhmän ulkomaantoiminta painottuu lähialueille. JP-Terasto avasi vuonna 1996 toimiston Moskovaan, tytäryhtiöt toimivat Pietarissa ja Tallinnassa. JP-Kakko sai vaativia suunnittelutehtäviä myös Kaakkois-Aasiasta. Rakentamisen yhtiöt hyödynsivät useissa teollisuusprojekteissa EPCM-toteutusmallia (Engineering, Procurement, Construction Management). Merkittäviä uusia projekteja UPM-Kymmene Oy, Rauman paperitehtaan rakenne- ja LVISA-suunnittelu Riau, Indonesia, kahden paperikoneen perustusten suunnittelu Neste Oy, Porvoon kombivoimalaitos Ambiotica, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos ja Keski-Suomen ympäristökeskus Primalco Oy, Rajamäen tuotantolaitos Vena-panimon valmisteluvaihe, Pietari Arctia Oy, Hotelli Marskin ja Hotelli Kalastajatorpan uudistaminen McDonald s Oy, toimitalon rakennuttaminen Helsinkiin ICL:n uusi toimitalo valmistui Helsingin Pitäjänmäelle vuonna Projektinjohtokonsulttina toimi JP- Terasto. Toimistot: Suomi Venäjä Viro Liikevaihto, Mmk 87,5 139,9 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 37,3 82,7 12

15 PROSESSIURAKOINTI Jaakko Pöyr y -yhtiöiden prosessiurakointi keskitettiin vuoden 1996 aikana kahteen yhtiöön, JPI Process Contracting Oy toimii Suomesta ja JPI Process Contracting S.N.C. Ranskasta käsin. Lisäksi JPI:llä on toimisto Pekingissä. Liiketoimintaryhmän kannattavuus pysyi epätyydyttävänä. Alhaisen tilauskannan vuoksi henkilökuntaa vähennettiin. Kiinan markkinoilla vaikeuksia, mäntyöljyllä menekkiä Kiina on JPI:n keskeinen markkina-alue. Markkinointi- ja myyntiponnisteluista huolimatta Kiinassa ei saatu alkuun uusia merkittäviä projekteja. Käynnissä olevien hankkeiden asennusvaihetta haittasi asiakkaiden paikallisrahoituksen puute. Projektien mahdollinen viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta JPI:n kannattavuuteen. Parantaakseen kilpailukykyään ja hyödyntääkseen myynnissä paikallisosaamista JPI on luomassa yhteyksiä kiinalaisiin alihankkijoihin ja laitetoimittajiin. JPI on määrätietoisesti laajentanut markkina-aluettaan Kiinasta Eurooppaan. Mäntyöljylaitosten kysyntä oli vuoden aikana vilkasta ja useita uusia projekteja ollaan toteuttamassa. Samoin polttoainealkoholitehtaiden kysyntä kasvoi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ranskasta saatu toinen tehdasprojekti vahvistaa JPI:n markkinaasemaa Euroopan kasvavilla polttoainealkoholimarkkinoilla. JPI Process Contracting tarjoaa teollisten investointihankkeiden kokonaistoimituksia metsäteollisuudelle, kemian ja biotekniikan toimialoille sekä ympäristöalalle. Liiketoimintaryhmä hyödyntää prosessiurakoinnissa Jaakko Pöyry -yhtiöiden suunnittelu- ja projektiosaamista. JPI:n erikoisosaamista ovat etanoli- ja mäntyöljyteknologia. Luovutetut projektit Rauman mäntyöljylaitos, Jakatitin alkoholitehdas Intiassa ja Anhuin alkoholitehdas Kiinassa luovutettiin asiakkaille. Laitokset toimivat hyvin. Uudet projektit Soho, Yowon alkoholitehtaiden perussuunnittelu Etelä-Koreassa Primalco Oy, Zyrardowin alkoholitislaamon toteuttaminen Puolassa Mäntyöljylaitosten toimittaminen Puolaan, Kanadaan ja Ruotsiin Jiamusi, sellutehtaan automaatioprojekti Kiinassa Bazancourt, polttoainealkoholitehtaan kokonaistoimitus Ranskaan Du Pont, kemian tehdas osittain EPCM-toteutuksena ja osittain kokonaistoimituksena Ranskaan Mäntyöljykeittämön kokonaistoimitus luovutettiin Metsä-Rauman sellutehtaalle vuonna Toimistot: Kiina Ranska Suomi Liikevaihto, Mmk 61,8 263,3 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 139,3 91,1 13

16 Evox Rifa -ryhmä Evox Rifa -ryhmä suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kondensaattoreita elektroniikkaja autoteollisuudelle sekä tietoliikennealalle. Päämarkkinaalueillaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa Evox Rifa on alan johtavia valmistajia ja tuotekehittäjiä. TUNNUSLUVUT Liikevaihto, Mmk 413,4 486,1 431,9 Liikevoitto, Mmk 2,5 36,9 45,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,5 18,2 21,8 Investoinnit, Mmk 23,4 21,5 14,0 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 87,3 129,7 123,8 Evox Rifan tuotteita ovat muovi- ja paperieristeiset häiriönpoistokondensaattorit, muovikalvokondensaattorit ja elektrolyyttikondensaattorit. Ryhmän asiakkaita ovat tietokone- ja tietoliikennealan yritykset sekä auto-, teollisuuselektroniikka-, instrumentti- ja kulutuselektroniikkateollisuus. Evox Rifan tuotantolaitokset sijaitsevat Ruotsissa Kalmarissa ja Grännassa, Suomessa Suomussalmella ja Virkkalassa sekä Kaukoidässä Singaporessa ja Batamin saarella Indonesiassa. Ryhmään kuuluvat myös myyntiyhtiöt Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä myyntikonttorit Englannissa, Sveitsissä ja Malesiassa. Markkinatilanne vaikea Kondensaattoreiden markkinatilanne jatkui vaikeana kysynnän heikennyttyä rajusti vuodenvaihteessa Edeltäneiden vuosien vahva markkina-aktiviteetti oli johtanut toimitusaikojen venymiseen ja varastojen kasvamiseen. Suurten varastojen purku ja heikko kysyntä merkitsivät koko alan liikevaihdon laskemista. Vasta vuoden 1996 viimeisellä neljänneksellä tilauskannat alkoivat hitaasti elpyä. Evox Rifan myynnin kehitys vastasi markkinoiden yleistä kehitystä. Joissakin tuoteryhmissä, kuten elektrolyyttikondensaattoreissa tilanne säilyi stabiilimpana. Markkinaongelmat aiheuttivat myös suuria hintapaineita. Evox Rifa -ryhmän tulos jäi vuonna 1996 tappiolliseksi. Tuotanto: Indonesia Ruotsi Singapore Suomi Myynti: Englanti Malesia Saksa Sveitsi Yhdysvallat 14

17 Tuotantoa tehostettiin Alentuneiden tuotantovolyymien vuoksi Evox Rifa käynnisti ja toteutti mittavia rationalisointiprojekteja. Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi henkilöstöä vähennettiin 240 hengellä ja tehostettiin tuotantomenetelmiä. Kustannusrakenteen tehostamiseksi osaa tuotannosta alettiin siirtää Kalmarin tehtaalta Ruotsista Batamin tehtaalle Indonesiaan. Virkkalan tehtaalla otettiin käyttöön uusi muovikalvon metallointikone. Tuotekehitykseen ja laatuun panostettiin Evox Rifan kilpailuvaltteja ovat tuotteiden korkea laatu, toimitusvarmuus, asiakaspalvelu ja tekninen neuvonta. Kehitystyö tuotteiden laadun ja ominaisuuksien parantamiseksi entisestään jatkui voimakkaana. Markkinoille tuotiin lukuisia asiakaskohtaisia tuotesovellutuksia, kuten uusi sytytinkondensaattorimalli valaisinteollisuudelle. Edistyksellisistä pintaliitoskondensaattoreista kehitettiin uusia tuoteperheitä vaativiin olosuhteisiin, muun muassa autoteollisuuden tarpeisiin. Kysyntänäkymät paranemaan päin Amerikka 20% Aasia ja Australia 18% Kaakkois-Aasia 28% Muu Eurooppa 1% Iso-Britannia 6% Liikevaihto Henkilöstö Pohjois-Amerikka 2% Keski-Eurooppa 26% Pohjoismaat 30% Suomi 15 % Muut Pohjoismaat 54% Kondensaattoriteollisuuden tilauskannat ovat er ittäin alhaisella tasolla vuoden 1997 alussa. Hitaasti alkaneen markkinatilanteen elpymisen uskotaan kuitenkin jatkuvan. Toisaalta tuotteiden yksikköhinnat ovat laskeneet. Pitkällä tähtäimellä erityisesti elektroniikkateollisuuden kasvu lisännee kondensaattoreiden kysyntää keskimäärin muutaman prosenttiyksikön vuodessa. Evox Rifan tavoitteena on kasvu ja myönteinen tuloskehitys. Autoelektroniikka 6% Jakelu 16% Liikevaihto teollisuusaloittain Muu 4% Telekommunikaatio 21% Kulutuselektroniikka 11% Toimistoelektroniikka 15% Valaistus 8% Teollisuuselektroniikka 19% TOIMISTO- ELEKTRONIIKKA näyttöpäätteet kopiokoneet tietokoneet kirjoittimet TEOLLISUUS- ELEKTRONIIKKA tehoelektroniikka prosessinohjaus hakkuriteholähteet häiriönpoisto pulssi kytkentä häiriönpoisto pulssi teho elektrolyytti AUTO- ELEKTRONIIKKA moottorin ohjausjärjestelmät turvatyynyt ABS-jarrut ilmastointijärjestelmät kytkentä elektrolyytti Evox Rifa kondensaattorit häiriönpoisto pulssi kytkentä elektrolyytti pulssi tarkkuus kytkentä elektrolyytti häiriönpoisto pulssi kytkentä TELEKOMMUNIKAATIO siirtojärjestelmät matkapuhelinjärjestelmät KULUTUS- ELEKTRONIIKKA väritelevisiot äänentoistolaitteet kotitalouskoneet VALAISTUS elektroniset liitäntälaitteet sytyttimet valolähteet 15

18 Siirtotekniikka SITE Oy Siirtotekniikka SITE Oy toimittaa jauhemaisten aineiden käsittelyjärjestelmiä teollisuudelle sekä säiliöajoneuvoja maantiekuljetuksiin ja lentokoneiden tankkaukseen. SITE on Suomen johtava yritys molemmilla tuotealueillaan, kolmannes tuotannosta menee vientiin. SITE suunnittelee tuotteensa yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin ja panostaa kokonaistoimituksiin. Tehdas Kuortaneella on erikoistunut alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettaviin säiliöihin ja muihin hitsattuihin rakenteisiin sekä tuotteiden kokoonpanoasennuksiin. TUNNUSLUVUT Liikevaihto, Mmk 50,8 32,4 35,0 Liiketulos, Mmk 2,5 + 0,7 + 2,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. 4,4 13,1 Investoinnit, Mmk 2,3 1,2 0,5 Henkilöstö Tilauskanta, Mmk 16,8 26,2 12,0 Vuonna 1996 Siirtotekniikka SITEn toiminta laajeni merkittävästi, mutta tulos heikentyi tappiolliseksi. Tuotantoa hankaloittivat kone- ja laitehankintojen viivästyminen alkuvuodesta, toisaalta uusien tuotteiden kehittäminen ja markkinointi aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi volyymin kasvaminen aiheutti tuotannollisia ongelmia. Tilanteen odotetaan paranevan vuoden aikana tehtyjen avainrekrytointien ja kehitystyön ansiosta. Jauhemaisten aineiden käsittelyjärjestelmät muodostuvat pneumaattisista ja mekaanisista siirtojärjestelmistä, varastosiilostoista, annostelujärjestelmistä, suodatinja pölynpoistolaitteista sekä jauheiden seulontalaitteista. SITE tarjoaa käsittelyjärjestelmien kokonaistoimituksia raskaalle prosessiteollisuudelle, asiakkaita ovat erityisesti metsä- ja kemianteollisuuden yritykset. Merkittävimpiä projekteja vuonna 1996 olivat Kiilto Oy:n uuden liimatehtaan kuiva-aineiden vastaanotto-, varastointi-, annostelu- ja siirtojärjestelmä, nestepakkauskar tongin päällystemuovin siirtojärjestelmä Enso Oy:n Imatran tehtaille ja IVO Oy:n Naantalin voimalaitoksen lentotuhkan siirto-, varastointi- ja autolastausjärjestelmä. Pastakeittiöiden varastosiilostot myytiin Jylhäraisio Oy:lle Metsä-Serlan KIRIprojektia ja UPM-Kymmenen Rauman paperitehdasprojektia varten. Säiliöajoneuvovalmistus täyteen vauhtiin SITEn valmistamat säiliö- ja siiloajoneuvot muodostavat kattavan malliston jauhemaisten aineiden, polttonesteiden, nestemäisten kemikaalien ja nesteytettyjen kaasujen maantiekuljetuksiin. Yritys valmistaa myös lentokoneiden tankkausajoneuvoja. SITEn säiliöajoneuvovalmistus lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kasvua siivitti polttonesteiden maantiekuljetuskaluston tuotannon käynnistyminen täydessä laajuudessa. SITE on Suomen suurin säiliöajoneuvojen valmistaja, tuotannosta puolet suuntautuu vientiin. Asiakkaita ovat säiliökuljetuksiin erikoistuneet pohjoismaiset kuljetusliikkeet sekä polttoaineiden jakelua ja lentokoneiden tankkausta hoitavat öljy-yhtiöt. 16

19 Sijoitusosakkuudet Konserniyhtiöiden ja niiden liiketoimintaa täydentävien osakkuusyhtiöiden lisäksi Finvest-konsernilla on kaksi merkittävää sijoitusosakkuutta. Interbank Osakepankki tarjoaa yksityishenkilöille ja sijoittajayhteisöille talletus-, sijoitus- ja rahoituspalveluja. InterGlobiakonserni on erikoistunut kansainvälisiin kiinteistösijoituksiin. INTERBANK OSAKEPANKKI Interbank Osakepankin rahoituskate ja liikevoitto paranivat vuonna Tilikauden tulos oli kuitenkin 40,3 miljoonaa markkaa tappiollinen, sillä satunnaisia kuluja ja aiempiin toimintavuosiin liittyneitä leimaveroja kirjattiin yhteensä 45,2 miljoonaa markkaa. Johtokunta esittää leimaverosta ja arvonalennuksesta aiheutuneen tappion kattamista vararahastosta. Talletusten määrä oli vuoden lopussa miljoonaa markkaa. Vuoden aikana avattiin yli uutta verotonta käyttötiliä, vuoden lopussa yli puolet talletuksista oli verovapailla käyttötileillä. Käyttötiliin liittyvä pikapankkiyhteistyö käynnistyy kevään 1997 aikana. Vuoden 1997 näkymät ovat edellisvuotta positiivisemmat, joten rahoituskatteen ja liiketuloksen odotetaan paranevan. Johtokunta katsoo pankilla olevan edellytykset osingonmaksukyvyn palautumiseen kuluvana vuonna. TUNNUSLUVUT Rahoituskate 29,7 26,1 44,0 Liiketulos, Mmk +4,5 +3,0 66,8 Vakavaraisuussuhde, % 14,8 21,1 12,7 Tulos/osake, mk 0,41 0,20 12,08 Oma pääoma/osake, mk 9,66 13,34 16,42 Henkilöstö INTERGLOBIA-KONSERNI InterGlobia Oy on vuonna 1989 perustettu ulkomaisiin kiinteistöihin sijoittava yhtiö. Yhtiö omistaa toimistoja ja tontteja Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Portugalissa, Ranskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtiöllä on noin 350 osakkeenomistajaa. InterGlobia-konsernin omistuksessa on toimistoja yhteensä noin kerrosneliömetriä, saneerattavia kiinteistöjä kaikkiaan noin kerrosneliömetriä sekä tontti, jolla on rakennusoikeutta kerrosneliömetriä. InterGlobia-konsernin omistuksessa olevat toimistot on vuokrattu noin 60 prosenttisesti. Toimistojen keskimääräinen vuokratuotto on 8,4 prosenttia vuoden 1996 lopun tasearvoille sen hetkisin vuokrasopimuksin. Vuoden 1996 liikevaihto oli 19,1 miljoonaa markkaa, joka muodostui vuokratuotoista. Kiinteistöjen kirjanpitoarvo oli 142,2 miljoonaa markkaa. TUNNUSLUVUT Liikevaihto, Mmk 19,1 10,7 131,6 Liiketulos, Mmk 14,5 27,8 + 17,3 Tulos ilman arvonalennuksia, varauksia, veroja ja vähemmistöosuutta 4,7 + 1,2 + 4,4 Omavaraisuusaste, % 54,5 62,3 58,7 Henkilöstö

20 Hallituksen toimintakertomus Finvest Oy:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa vasemmalta lukien tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyr y, 72, toimitusjohtaja Niilo Pellonmaa, 56, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, diplomiekonomi Henrik Ehrnrooth, 42 (varapuheenjohtaja), vuorineuvos Matti Kankaanpää, 69 (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Jouhki, 46, toimitusjohtaja Kari Stadigh, 41 ja toimitusjohtaja Christer Granskog, 49. Toiminnan yleispiirteet Finvest-konsernin liikevaihto oli 1 711,8 (suluissa edellisen tilikauden tieto: 1 636,3) miljoonaa markkaa. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,0 (81,7) miljoonaa markkaa. Tuloksen heikentyminen johtui pääosin kondensaattoriryhmän Evox Rifan huonosta tuloksesta ja osakkuusyhtiö Interbank Osakepankin leimaverosta, jonka maksuunpano vei pankin tuloksen tappiolliseksi. Emoyhtiö Finvest Oy:n liikevaihto oli 19,3 (20,8) miljoonaa markkaa. Sen tulos rahoituserien jälkeen oli 3,8 (17,8) miljoonaa markkaa. Konsernitaseen loppusumma oli 1 744,3 (2 033,0) miljoonaa markkaa. Oma pääoma ja vapaaehtoiset varaukset olivat 436,0 (531,8) miljoonaa markkaa, vähemmistöosuus oli 78,2 (89,3) miljoonaa markkaa. Omavaraisuusaste oli 31,1 (36,4) prosenttia. Omavaraisuusaste laski noin seitsemällä prosenttiyksiköllä konsernin lainasalkun uudelleenjärjestelyn yhteydessä, jolloin 120,0 miljoonan markan pääomalaina poistui konsernitaseesta. Konsernin kassavarat, joista 267,1 (165,1) miljoonaa markkaa oli sijoitettu lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, olivat 353,3 (263,1) miljoonaa markkaa, joka on 20,2 (12,9) prosenttia taseen loppusummasta. Finvest-konsernin likviditeetti oli hyvä ja omavaraisuusaste tyydyttävä tilikauden aikana. Päättynyt tilikausi oli Finvestin nykymuotoisen toiminnan kahdestoista ja 99. vuosi yrityksenä. 18

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus I Tammi-maaliskuu 22 29.4.22 2 KONSERNIN TULOS JA TASE Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1,4 (edellisvuonna 21 113,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003 Osavuosikatsaus II Tammi-kesäkuu 23 31.7.23 2 Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,3 (edellisvuonna 22 23,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III. Tammi-syyskuu

Osavuosikatsaus III. Tammi-syyskuu Osavuosikatsaus III Tammi-syyskuu 22 29.1.22 2 KONSERNIN TULOS JA TASE Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 3, (edellisvuonna 21 321,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot