No 4 ~ Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut 6 Energy Vaasa 7 Uusi työntekijä 8 Elorieha 10 Liikuntailtapäivät VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 12 Vireä Vaasa 14 Pegasos 16 Vaasan Marssi 18 Syksyn koulutukset No 4 ~ 2012 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 33. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Tiina Salonen ja Jenni Tuliniemi Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Autio Sannasirkku, Vaasa-opisto Kaunismäki Sirkka, sosiaali- ja terveysvirasto Jussila Johanna, sosiaali- ja terveysvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Suomela Seija, luottamusmiehet Lillback Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos Vuorjoki Jyrki, Vähäkyrö, vt.talousjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kuva: Pekka Mäkynen Rakennemuutosten keskeltä kumpuaa uusia toimintamalleja Nya verksamhetsmodeller uppstår i strukturförändringar Keskustelu rakennemuutoksista on ollut vilkkaan puoleinen jo pidemmän aikaa ja nyt näyttää siltä, että niihin mennään kovaa vauhtia. Hallitusohjelmassa viitattiin jo vahvasti, että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja parasta aikaa mietitään ympäri Suomen maata miten uudet Sote-alueet tulisi muodostaa ja hallinnoida. Itse näen, että järjestämisvastuu kuntakentän palveluista tulisi myös jatkossa järjestää peruskuntalähtöisesti. Toteama voi jonkun mielestä kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta asettaa itse asiassa kovia haasteita meidän palvelutuotannon suunnittelulle, samalla kun se myös tarjoaa mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Valtiohallinnon uudistusten pääasiallisena selittävänä tekijänä on tänä päivänä useimmiten rahoituksen riittävyyden turvaaminen. Valitettavasti näyttää siltä, että olemme myös kuntatalouden suhteen menossa samaan suuntaan. Nyt on se aika, jolloin on viimeistään syytä ruveta tarkastelemaan toimintojamme, ihan aikuisten oikeasti. Taloudelliset ennusteet viittaavat vahvasti siihen, että olemme todella tärkeän valinnan edessä. Voimme joko jatkaa entiseen malliin, ikään kuin tämä asia ei koskisi meitä, minua tai minun tulosaluettani tai pohtia sitä, miten asiat voisi tehdä toisin. Ensiksi mainittu tie vie suhteellisen nopeasti siihen tilanteeseen, jossa tiukassa taloudellisessa asemassa joudutaan perinteiseen tapaan jakamaan tasaisesti haasteet ja laatimaan leikkauslistoja. Tähän ei kuitenkaan toivottavasti päädytä. Jos me sen sijaan unohdetaan hetkeksi rakenteet ja ensiksi mietitään meidän tavoitteita ja keskitytään siihen, miten on mahdollista muuttaa tapaamme toimia, voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia jotka samalla tuovat kestävyyttä kuntatalouteemme ja sitä kautta toimintaamme. Tähän suuntaan on myös tarkoitus käyttää meneillään olevat talouden kehittämistoimikuntien työt ja rakenneselvitysten tulokset. Tässä työssä omaan arvoonsa nousee kaikkien omaaloitteisuus, innovatiivisuus, ja yhteisvastuu samalla kun huolehditaan toinen toisistamme. Det har en längre tid flitigt diskuterats om strukturförändringar och nu ser det ut att vi är på väg in i ett skede där de förverkligas. Redan i regeringsprogrammet signalerades det kraftigt att sjukvårdsdistrikten upphör och arbetet med att fundera på hur de nya social- och hälsovårdsområden skall skapas och förvaltas pågår som bäst runt om i Finland. Själv anser jag att upprätthållaransvaret för den service som kommunerna idag ger även i framtiden bör ordnas med grundkommunen som utgångspunkt. Vissa kan anse att detta är en självklarhet, men konstaterandet ställer i själva verket stora krav på planeringen av vår serviceverksamhet samtidigt som det ger möjligheter att göra saker och ting på ett nytt sätt. Den huvudsakliga förklaringen till de reformer som sker inom statsförvaltningen är idag tryggandet av finansieringen. Tyvärr ser utvecklingen av den kommunala ekonomin ut att gå åt samma håll. Nu är det verkligen dags att gå igenom våra funktioner, på riktigt. De ekonomiska prognoserna visar kraftigt på att vi står inför ett mycket viktigt val. Vi kan antingen fortsätta som förr och låtsas som om läget inte skulle beröra oss, mig eller mitt resultatområde eller så kan vi fundera på alternativa funktionssätt. Den först nämnda vägen leder rätt snabbt till en situation, där vi i en ansträngd ekonomisk situation hamnar att dela på utmaningarna och nedskärningslistorna. Förhoppningsvis är detta inte vår väg. Ifall vi istället för ett ögonblick glömmer strukturerna och först funderar på våra målsättningar och fokuserar på hur det är möjligt att ändra på vårt sätt att fungera, så kan vi uppnå betydande förbättringar, som samtidigt ger en hållbarhet i den kommunala ekonomin och därmed också i våra verksamhetsförutsättningar. Det är i denna riktning som det även är avsett att använda de arbete som nu utförs i de ekonomiska utvecklingskommittéerna och de strukturanalyser som är under uppgörande. I detta arbete värdesätts initiativförmåga, innovativitet och samansvar samtidigt som vi måsta ha omsorg om varandra. Tomas Häyry Kaupunginjohtaja Stadsdirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Kuntaliitosvalmistelut hyvässä vauhdissa Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosvalmistelut etenevät suunnitelmien mukaisesti. Työryhmät ovat tehneet valmistelutöitään ja prosessit etenevät eri toimialoilla. Merituuli selvitteli yleistilannetta eri toimialoilta sekä tunnelmia pääluottamusmiehiltä. Henkilöstöhallinnon ryhmän puheenjohtaja ja vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto, Vaasa: Hallinto- ja talousosastojen henkilöstöstä osa tulee sekä Vaasaan erilaisiin koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin että jäämään Vähäänkyröön. Vähäänkyröön jäävien henkilöiden työtehtävissä tulee olemaan muun muassa sekä yhteispalvelupisteen tehtäviä että osittain toimialoille suoritettavaa toimistotyötä. Kaikilta osin sijoittelut eivät ole selvinneet lehden painoon mennessä. Henkilöstöä siirtyy Vaasaan mm. taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtäviin. Sijoittamiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä, joiltakin osin neuvotteluja käydään edelleen nimikkeiden, tehtäväkuvien ja sijoituspaikkojen osalta. Pääosin tilanne on hyvin selvillä, Kaunisto kertoo. Perusturvajohtaja Jussi Björninen, Vähäkyrö: Sosiaali- ja terveyspalveluiden ryhmä on valmistellut kuntaliitosta perusturvajohtaja Jukka Kentalan johdolla. Pääpaino valmistelussa on ollut koti- ja laitoshoidon sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueilla. Terveyspalvelut ovatkin jo yhteistoiminta-alueen hoidettavana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen ja perusturvajohtaja Jussi Björninen muistuttavat, että kuntaliitoksen rakentamisessa riittää töitä vielä vuoden vaihteen jälkeenkin. Suuret linjat ovat olleet selvillä jo varhaisessa vaiheessa. Vanhustenhuollon palvelut jatkuvat Vähässäkyrössä kuten tähänkin asti ilman suurempia muutoksia. Sosiaalityön ja perhepalveluiden sekä hallinnon osalta muutokset ovat suurempia. Nyt siirrytään Vaasan organisaatiomalliin, jossa tehtävät ovat tarkemmin rajattuja. Tarkempi tehtävä mahdollistaa asiantuntijuuden keskittymisen. Vuodenvaihteen jälkeen asiointi Vähänkyrön toimipisteessä on edelleen mahdollista. Mikä tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt on aika siirtää katse rakenteista kohti käytännön järjestelyitä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarkemmin liitokseen liittyvistä käytännön asioista. Tietojärjestelmien, arkistoiden ja asiakirjahallinnon yhteensovittaminen vaatii huolellista suunnittelua. Tiedottaminen työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyötahoille on tämän syksyn tärkeimpiä hommia. Työntekijöiden on jo tämän vuoden puolella osattava kertoa asiakkaille, miten asiat hoituvat uudessa Vaasassa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstön osalta suurimmat muutokset liittyvät työnjohdollisiin asioihin. Vähänkyrön perusturvajohtajan virka lakkaa , joten ainakin esimiehen esimies istuu kaikilla jatkossa Vaasassa. Koti- ja laitoshoidossa Vähäänkyröön muodostetaan alueellinen palvelukokonaisuus, joka käytännössä vastaa nykyisiä Vähänkyrön vanhuspalveluja. Näin ollen siirtymisiä tai muita muutoksia ei siellä juuri tapahdu. Toimiston puolella muutokset ovat suurempia ja niitä toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa lähiviikkojen aikana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen, Vähäkyrö Työryhmissä sekä virkamiestyönä tehdyn valmistelun ja neuvottelujen tuloksena tulevaisuuden toimintakuviot ovat pääpiirteiltään valmiina, joitakin on vielä valmistelun alla. Haasteelliseksi työn on tehnyt kuntien kokoerosta johtuva tehtävien täysin erilainen organisointi. 4

5 Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt ollaan siirtymässä palveluiden yksityiskohtaisempaan suunnitteluun huomioiden erityisesti asiakaspalvelun toiminta Vähänkyrön kaupunginosassa. Sekä asiakaspalveluun että työskentelyyn vaikuttava tietokantojen yhdistäminen on loppuvuoden suurimpia haasteita ja varmasti siinä riittää työtä vielä pitkälti vuoden vaihteen jälkeenkin. Uuden yhteisen rakennusjärjestyksen laatiminen on aloitettu ja se valmistuu ensi vuoden aikana, siihen saakka Vähänkyrön alueella noudatetaan nykyisin voimassa olevaa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta,? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstöllä alkaa olla kotipesät tiedossa ja useimmilla tehtävät ja sijoituspaikka säilyy nykyisellään. Kaikilla toimihenkilöillä tapahtuu jonkinasteisia muutoksia. Toisilla se tarkoittaa tehtävien osittaista muuttumista, toiset siirtyvät Vaasaan uusiin tehtäviin. Heidän osaltaan keskustelua tarkoista tehtävänkuvista yms. jatketaan, unohtamatta myöskään merkittävissä muutoksissa tarvittavaa yhteistoimintamenettelyä. Laaditun aikataulun mukaan lopulliset päätökset syntyvät lokakuun aikana, mutta henkilöstöä on informoitu niin, että jokaisella on tietoa todennäköisestä tulevasta tehtävästään. Sivistystoimen erityisasiantuntija, Sari Tarvonen Mikä on yleistilanne sivistystoimen osalta koskien kuntaliitosta? Sivistystoimen ryhmä on valmistellut kuntaliitosta omalta osaltaan hyvässä hengessä. Työ on ennenkaikkea organisaation hallinnollista yhteensovittamista. Meillä on neljä eri alaryhmää, jossa Vaasan ja Vähänkyrön virastopäälliköt ovat selvittäneet keskenään yksityiskohtaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kirjaston ja kulttuurin sekä urheiluun ja vapaa aikaan liittyvän hallinnon ja toiminnan järjestämistä. Ryhmät ovat raportoineet sektoriryhmällemme, jonka puheenjohtaja on sivistystoimen johtaja Christina Knookala. Työ on alkanut jo vuonna 2010 jolloin silloinen koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden työtyhmä on tehnyt raporttinsa yhteenliittämisestä ja siitä syntyvistä eduista, kuten isomman kokonaisuuden tarjoamasta monipuolisesta ja laajasta tarjonnasta ja mahdollisuuksista vastata nopeammin tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Mikä on ajankohtaista tällä hetkellä? Yhdistysmisopimuksen mukaan palveluiden järjestämisessä tulisi erityisesti ottaa huomioon mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen. Yksi kuntaliitosta eteenpäin vievistä ryhmistä on tietohallinnon ryhmä, joka vastaa tieto- ja viestintätekniikan järjestelmien yhteensovittamisesta. Sivistystoimen alaryhmät ovat kuitenkin avainasemassa suunnitellessaan palveluiden järjestämistä käytännössä. Syyskuun kokouksessa Sivistystoimen ryhmä ottaa kantaa Vähänkyrön aluehallinnon järjestämiseen. Tärkeää on, että aluejohtaja ja sektorijohtajat toimivat hyvässä yhteistyössä. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat. Henkilökunta jatkaa omissa toimipisteissään pitkälti ihan niin kuin ennenkin, siirtoja tulee olemaan hyvin vähän, neuvottelut ovat osittain vielä kesken. Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että alaryhmät keskustelevat henkilöstövaikutuksista keskenään ja tuovat yhteisen mietityn esityksensä sivistystoimen sektoriryhmälle. Vähänkyrön koulut siirtyivät jo elokuun lopulla Vaasan koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen johtoon.. Yhdistyvissä virastoissa tulee kuunnella henkilökunnan mielipiteitä. Tärkeää on, että henkilökunta saa olla mukana rakentamassa uutta Vaasaa. Marita Linna, JHL, PLM, Vähäkyrö Kovalla vauhdilla nyt mennään eteenpäin, palkkojen harmonisointityöryhmä on juuri aloittanut työnsä. Henkilöstö on sitä mieltä, että kaikki palkat pitäisi saada heti vuoden alusta samalle tasolle, kun kerran olemme saman kaupungin palveluksessa, emme halua olla eriarvoisessa asemassa. Yhteistyötoimikunnan palaverissa tuli myös esille kysymys tästä palkkojen eroavaisuudesta, kun haetaan henkilöstöä. Osalla henkilöstöstä on vielä epäselvää missä on tuleva työntekopaikka. Kaikki eivät varmastikaan pääse sinne minne haluaisivat, mutta töitä varmasti kaikille löytyy. Kyllä henkilöstöllä on osalla vielä pelkoja, mitä tämä kuntaliitos tuo tullessaan, tästä varmastikin selviämme lisää tiedottamalla. Marja Huovari, pääluottamusmies /JUKO, Vaasa Suunnitelmia, ohjeita, ehdotuksia ja päätöksiäkin on kaikissa työryhmissä laadittu ahkerasti. Henkilöstön osalta valmistelun alla ovat mm, siirtosopimus ja palkkojen harmonisointi. Ei kuitenkaan riitä, että asiat ovat paperilla. Tärkeää on saada päätökset siirrettyä käytäntöön yhteistoiminnan ohjeitten mukaisesti. Aina muutos pelottaa, mutta tiedotuksella, yhteistyöllä ja avoimuudella päästään eteenpäin. Muutos koskee myös vaasalaisia. Esimiehiltä vaaditaan muutosjohtamisen taitoja, kun organisaatioon tulee uusia yksiköitä, joissa toimintatavat voivat poiketa Vaasassa käytössä olevista. Avoimin mielin, toinen toisilta oppien ja uusiin työkavereihin tutustumalla jo etukäteen, voidaan nopeammin päästä yhteiseen työkulttuuriin. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Energia ja suunta: Energy Vaasa Henkilöstön ja keskijohdon rooli on suuri strategiatyössä Esimiespassi-koulutussarjassa pureuduttiin kevään aikana kaupungin toiminnan strategiseen johtamiseen ja strategiatyöhön. Koulutusosiota vetää Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen Professori Marko Kohtamäki. Koulutussisällöissään Kohtamäki korosti erityisesti esimiesten ja henkilöstön osallistumista strategiatyöhön. Strategialla tarkoitetaan toimintamalleja, joilla organisaatio pyrkii saavuttamaan halutun tavoitetilan. Strategiatyöllä puolestaan tarkoitetaan prosesseja, jolla strategiaa pyritään rakentamaan. Selkeä suunta, tavoitetila, kuten Energy Vaasa, jonka saavuttamiseen organisaation henkilöstö sitoutuu, on organisaation tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta keskeistä. Työpajoissa olemme purkaneet strategian näkökulmasta relevantteja käsitteitä sekä hyödyntäneet erilaisia työkaluja analyysien teossa. Minusta esimiesten sitoutuminen ja energiataso ovat olleet korkealla tasolla, Kohtamäki kertoo. Usein organisaatioiden strategia pitää sisällään tyhjiä lauseita, jotka eivät merkitse henkilöstölle paljonkaan. Merkitys syntyy sitä kautta, että strategiasta keskustellaan eri tulosyksiköiden näkökulmasta. Etsitään yhteistä kieltä, sanoja ja sisältöjä niille aktiviteeteille, joilla tavoitetila saavutetaan. Strategian ydin on sen toimintaa ohjaavassa vaikutuksessa. Koko henkilöstön on tärkeää sisäistää, mihin suuntaan organisaatio, eli Vaasan Kaupunki on liikkeessä ja mikä on oman tulosyksikön rooli tuossa kokonaisuudessa. Tämä helpottaa oman työn merkityksen ymmärtämistä osana kokonaisuutta. Vaasan kaupungin henkilöstöllä on keskeinen rooli Vaasan kehittymisessä. Vaasan kaupunki on työyhteisönä iso ja sirpaleinen organisaatio eri toimialoineen. Kohtamäen mukaan on kuitenkin tärkeätä muistaa, että jokainen yksikkö ei tee pelkästään omaa työtään, vaan kaikkien työ tukee Vaasan kaupungin menestymistä. Strategian toteutuminen ja tavoitetilaan pääseminen vaatii aktiivista toimintaa koko organisaatiolta. Toimintaa voidaan saada aikaan asettamalla tavoitteita, mittaamalla ja palkitsemalla niiden saavuttamisesta. Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Minusta tämä on sisäistetty Vaasan kaupungin organisaatiossa. Henkilöstöllä ja esimiehillä iso vastuu Kohtamäki korostaa strategiatyössä henkilöstön ja keskijohdon roolia. Yhteisen strategian kehittäminen edellyttääkin jatkuvaa vuoropuhelua koko organisaation kesken aina johdosta henkilöstöön. Ideaalitapauksessa strategia onkin osa kaikkea tekemistä, eikä vain ajoittainen huoneentaulu. Henkilöstön ja keskijohdon rooli on keskeinen, koska heidän osallistumisensa kautta voidaan saada paljon uusia ideoita ja näkökulmaa työhön. Henkilöstössä on paljon voimavaroja ja tietotaitoa ja on tärkeää, että nämä välittyisivät esimiehille. Strategiatyön kannalta onkin siis todella merkityksellistä, että henkilöstön ja esimiesten keskusteluyhteys säilyy tiiviinä. Samassa veneessä tässä kuitenkin ollaan, minäkin Vaasan kaupungin asukkaana, Kohtamäki korostaa. Kohtamäen mukaan Vaasan kaupungin organisaatiossa strategiatyö on hyvässä vaiheessa. Kaupungin johto on ilmaissut oman tukensa työlle ja keskijohto sekä henkilöstö pystyvät vaikuttamaan prosessin etenemiseen. Tärkeää on, että prosessin eri vaiheessa suunnitelmat viedään aktiivisesti käytäntöön, esimiehille ja työntekijöille annetaan myös tilaa hyödyntää luovuutta. Hyvä strategia energisoi ihmisiä ja suuntaa energiaa; Energia ja Suunta: Energy Vaasa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää " Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Marko Kohtamäki Professori Marko Kohtamäki korostaa luovuuden merkitystä strategiatyössä. Suvi Einola-Uuro on aktiivisella otteellaan auttanut esimiehiä strategiakoulutuksessa ja jatkaa kaupungin strategiatyön tukemista osana henkilöstöpalveluiden organisaatiota. 6

7 UUSI TYÖNTEKIJÄ Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi osoitteeseen Uusi työntekijä - Auli Jämsänen 1. Nimi, ikä ja ammatti? Auli Jämsänen, 50, taideintendentti 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Vaasaan minut houkutteli mahdollisuus tehdä töitä Pohjanmaan museon upean taidekokoelman parissa. Halusin myös päästä kaksikieliseen kaupunkiin, sillä pidän ruotsin kielestä. 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Tähän asti kuvani on ollut hyvin myönteinen. Muutin kaupunkiin loppukesästä, joten olen saanut nauttia kaupungin vehreydestä ja rantamaisemista. Minut on otettu ystävällisesti vastaan. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Kerrosteinen, ajallinen, monivivahteinen, keskusteleva, aina erilainen 5. Mikä on parasta työssäsi? Itse työn sisältö ja sen tarjoamat kehitysnäkymät sekä mahdollisuus työskennellä monialaisessa työympäristössä 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Tähän osaan vastata paremmin vuoden kuluttua. Mutta sanotaan, että Vaasan monipuolinen kuvataide-elämä ansaitsisi laajempaa valtakunnallista huomiota. 7. Miten vietät vapaa-aikaasi? Retkeillen eri kaupunkien kulttuurimaisemissa ja pyöräilemällä lähiympäristössä luonnosta nauttien. Pidän myös lukemisesta. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Ovikelloni soidessa yllättäen on vieraalle luvassa kahvia, jäätelöä ja juttuseuraa. Vaasaan tuleville yllätysvierailleni tarjoan tutustumiskierroksen kaupungin monipuoliseen rakennuskulttuuriin. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Pirkko Lindbergin Hotelli Kaipaus. 10. Mikä on mottosi? Jokainen ihminen on taulun arvoinen. Kuva: Erkki Salminen MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Tunnelmapaloja Eloriehasta 2012 Hietalahden Villa tarjosi jälleen tunnelmalliset ja idylliset puitteet Eloriehalle. Torstaina vietetyn juhlan järjestäjinä toimivat tekniset liikelaitokset (Vaasan Vesi, Vaasan satama, Vaasan talotoimi) sekä Tekninen toimi. Illan aikana nautittiin perinteiseen tapaan tarjoiluista sekä hyvästä seurasta. Laadukkaiden ja monipuolisten musiikkiohjelmanumeroiden lisäksi eloriehalaiset saivat kuulla mm. kaupunginjohtaja Tomas Häyryn tervehdyksen sekä energialähettiläs Tuomas Vanhasen mietteitä. Illan hämärtyessä saatiin ihastella upeaa tulitanssia sekä flamenco-esityksiä sekä todistaa kun Elorieha-kapula luovutettiin ensi vuoden järjestäjille Aluetyöterveydelle. Kuvat: Jenni Tuliniemi ja Tiina Salonen 8

9 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Hyvinvointia hevosen selästä Liikuntailtapäivät ovat osa kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa Katriina Strandwall pääsi kokeilemaan ratsastusta kirjastolaisten liikuntailtapäivässä. Vaasan kaupunginkirjastossa on järjestetty henkilökunnan yhteisiä liikuntailtapäiviä jo useamman vuoden ajan. Toukokuussa yhdeksän kirjastolaista kiipesi rohkeasti hevosen selkään, osa aivan ensimmäistä kertaa. Vaasalaisella Hubertuksen ratsastuskoululla kirjastolaiset saivat ratsastuksenopettajilta ensin yleistietoa hevosista ja niiden hoitamisesta, minkä jälkeen noustiin hevosten selkään maneesissa eli ratsastushallissa. Kaikki saivat vuorollaan ratsastaa käynnissä sekä halutessaan kokeilla myös nopeatempoisempaa ravia. Minulle pelkkä käveleminen oli tarpeeksi jännittävää ison hevosen selässä. Tämä on varmasti hyvä liikuntamuoto rohkeille ihmisille, mutta minulle kaksipyöräinen vaihtoehto tuntuu turvallisemmalta, naurahtaa pyöräilyä harrastava Katriina Strandwall. Eija Håkans on aikaisemminkin istunut hevosen selässä toisen taluttaessa. Oli tosi mukavaa, varsinkin kun meille pidettiin ihan oikea ratsastustunti. Minun ratsuni Manu oli ihanan kiltti ja ymmärtäväinen heppa, vaikka selässä istuikin kokematon ratsastaja, Håkans kuvailee. Fyysistä ja henkistä Liikuntailtapäivät ovat osa Vaasan kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa. Kirjaston liikuntailtapäivinä on mm. käyty avannossa, melottu, pelattu sulkapalloa ja biljardia, kävelty lumikengillä, hiihdetty ja zumbattu. Fyysisen virkistäytymisen ohella on aina tarjolla myös kulttuuripitoista piristäytymistä, kuten esimerkiksi tutustumisia museoihin tai teatteriin. Näin osallistumaan 10

11 pääsevät myös sellaiset henkilöt, joille liikunnallisempi tekeminen ei esimerkiksi terveydellisistä syistä sovi. Joka kevät järjestetään useampi liikuntailtapäivä, joista on mahdollisuus valita yksi mieleinen laji. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua useampaan kuin yhteen tapahtumaan, mutta vain yhteen työajalla. Liikuntailtapäiviä, kuten muutakin tyky-toimintaa koordinoi kirjaston oma tyky-ryhmä. Liikuntailtapäivät suunnitellaan henkilökunnalta saatujen toiveiden pohjalta, ja lajeja pyritään valitsemaan useita erilaisia, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. Uusia ja erikoisempia lajeja, kuten vaikka melontaa on mukavampi kokeilla ryhmän kanssa kuin yksin. Osa on löytänyt liikuntailtapäivien kautta uuden liikuntaharrastuksen, kertoo tyky-ryhmän jäsen Terhi Piikkilä. Yhteistyötä ja ideointia Tänä vuonna kirjaston tyky-toimintaan on saatu mukaan lisää väkeä kulttuurikeskuksesta (entinen kulttuurivirasto), sillä yksiköiden hallinto yhdistettiin vuoden alussa. Myös tyky-ryhmään on valittu edustaja kulttuurikeskuksen henkilökunnasta. Tyky-ryhmä on mukana suunnittelemassa myös jokavuotista henkilökunnan yhteistä kehittämisja virkistyspäivää. Päivä sisältää sekä koulutus- että tykytoimintaa. Esimerkiksi viime vuonna aamupäivä kuunneltiin luentoa alan ajankohtaisista asioista ja iltapäivällä käveltiin, jumpattiin tai saunottiin ja uitiin kukin makunsa mukaan. Lisäksi tyky-ryhmä suunnittelee Eija Håkans (vas.) ja Kristina Grönberg paneutuivat huolella Manu-hevosen harjaamiseen. vuosittain myös muutamia vapaaajalla tapahtuvia terveyttä ja henkistä virettä ylläpitäviä yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi jouluaskarteluja ja suklaamaistiaisia. Teksti ja kuvat: Susanna Saari MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Kaupungin työntekijöille ilmainen liikuntatarjotin! Kaikki kaupungin työntekijät voivat osallistua maksutta Vireä Vaasa terveysliikuntaryhmiin esittämällä oman henkilökuntakorttinsa ryhmässä. Kortti on oltava mukana jokaisella tunnilla ja vaadittaessa esitettävä. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin on tarkoitettu kaikille Vaasan kuntalaisille. Ne jotka eivät ole kaupungin työntekijöitä ostavat terveysliikuntakortin 45 /kausi tai 35 /kausi (työtön, opiskelija, eläkeläinen). Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalta 3.9 lähtien. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin Gratis motionsbricka för stadens anställda! MAANANTAI Alla stadens anställda kan delta avgiftsfritt i Välmående Vasa-hälsomotionsgrupperna genom att uppvisa LETKEÄT sitt LADYT, personalkort Tervis-Sali1 i gruppen. Kortet ska tas med till varje timme och visas upp TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, på begäran. TEVI KAHVAKUULAHARJOITTELU, Urheilukeskus Hälsomotionsbrickan ROMURALLISTA Välmående VIRTAA Vasa MIEHILLE, är avsedd Urheiluhalli för alla Vasabor VENYTTELY, Tervis-Sali De som inte KUNTONYRKKEILY, är anställda hos staden Urheiluhalli kan köpa ett hälsomotionskort för 45 /säsong eller 35 /säsong (arbetslös, studerande, SELKÄJUMPPA, pensionär). Steiner koulu Korten säljs i simhallens kassa fr.o.m TIISTAI KUNTOLENTOPALLO, Vöyrinkaupungin kouluns. V-kiint ZUMBA, Tervis-Sali HUOM! ALKAA 11.9!! KUNTOKIMPPA, Onkilahden koulu FYSIOBALANCE, Onkilahden koulu KESKIVIIKKO LOUNASTUNTIJUMPPA, TEVI ROMURALLI KUNTOSALIRYHMÄ (miehet), TEVI TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, TEVI MOTIONSGYMNASTIK (ARBIS), Sundomin koulu KUNTOPIIRI, Tervis-Sali TORSTAI VENYTTELY, Tervis-Sali GYMSTICK-JUMPPA, Keskuskoulun yläsali NAISTEN SÄHLY, Urheilukeskus KUNTOKIMPPA, Länsimetsänkoulu POSTIOSOITE POSTADRESS KÄYNTIOSOITE BESÖKSADRESS PUHELIN TELEFON TELEFAX PL 3 PB 3 MIESTEN SÄHLY, Vaasanpuistikko Urheilukeskus VAASA/VASA Vasaesplanaden 20 B VAASA/VASA Lisää tietoa: kaupungin intranetistä, terveysliikuntakoordinaattori Kuvat: Stockphotos 12

13 Mitä kätkeytyy katukyltin nimeen? ADELCRANTZINKUJA Vanhassa Vaasassa sijaitseva Adelcrantzinkuja on saanut nimensä Kustaa III:n hovi-intendentti Carl Fredrik Adelcrantzin ( ) mukaan. Carl Fredrik Adelcrantz syntyi Tukholmassa ja kuoli siellä Suvun alkuperäinen nimi oli Törnqvist, joka aateloitiin 1712 Adelcrantziksi. C.F Adelcrantz aloitti työuransa isänsä toivomuksesta virkamiehenä, vaikka hänen sielunsa paloi taiteelle. Vasta isän kuoltua 1739 hän uskaltautui neljäksi vuodeksi taideoppiin Italiaan ja Ranskaan. Palattuaan opintomatkaltaan valvoi hän tuolloin meneillään olevan Tukholman kuninkaanlinnan rakennustöiden loppuunsaattamista. Hänen hienostunut tyylinsä ja tieteellinen sivistyksensä havaittiin pian hovissa ja hänelle satoi nimityksiä kuten: hovijunkkari, hovi- ja yli-intendentti ja 1766 hänestä tuli vapaaherra. Vuonna 1768 hänet valittiin C.G. Tessin vuonna 1735 perustaman piirustusakatemian johtajaksi. Hänen johdollaan siitä kehittyi Maalaus- ja kuvanveistoakatemia. Adlecrantzin menestyminen ja nopea uralla eteneminen herätti kateutta aikalaisissaan ja häntä vastaan juoniteltiin ja yritettiin sysätä syrjään halpamaisin keinoin. Adelcrantz eli poikamiehenä taiteelle ja arkkitehtuurille voimiaan ja varallisuuttaan säästämättä. Kun Drottningholmin linnan kunnostamiseen tarvittiin rahaa, panttasi hän omat pöytähopeansa rahavarojen saamiseksi. Hän ei puhunut asiasta sen koomin, jopa unohti sen. Vasta paljon myöhemmin Kustaa III antoi luvan lunastaa pöytähopeat ja palauttaa ne Adelcrantzille. Sisarensa lapsista hän huolehti kuin omistaan ja tuhlasi rahaa heidän kasvatukseensa. Yli liikenevän osan hän antoi taiteelle, joka merkitsi hänelle paljon. rakennus muutettiin keisarin määräyksellä ja kaupunginarkkitehti C.A. Setterbergin piirustusten mukaan Mustasaaren kirkoksi1863. Muita Adelcrantzin suunnittelemia rakennuksia ovat mm. Ruotsissa sijaitsevat Drottningholmin linnan teatteri 1766, Kiinalainen paviljonki 1769, joka on Ruotsin kuninkaallisten kesänviettopaikka sekä Adolf Fredrikin kirkko Carl Fredrik Adelcrantz oli kuningas Kustaa III:n hovin keskeinen vaikuttaja ja C.G Tessin jälkeen merkittävin arkkitehti Ruotsissa ja etenkin Euroopassa. Arkkitehti Adelcrantzin luomuksia Kustaa III perusti 1776 Suomen 2. hovioikeuden Vaasaan. C.F. Adelcrantz sai tehtäväkseen suunnitella tulevalle hovioikeudelle näyttävät puitteet. Talo valmistui 1786 ja se on varhaiskustavilaisen tyylin merkittävin edustaja Suomessa. Vaasan palon ( ) jälkeen hovioikeuden Teksti: Eva Reinikainen Lähde: Svenskt biografiskt handlexikon MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Pegasos-pääkäyttäjät Päivi, Petra, Susanna ja Paula Nimestä Pegasos monien mieleen tulee siivekäs taruhevonen. Pegasos-pääkäyttäjät eivät kuitenkaan hyppää ratsaille, vaan käyvät teknisten ongelmien kimppuun. Kyseessä on potilastietojärjestelmä Pegasos, jonka kautta hoidetaan myös Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspuolen laskutusasiat. Pegasos on erittäin laaja ja moniosainen ohjelma, johon kootaan vaasalaisten, laihialaisten ja vähäkyröläisten sosiaali- ja terveystiedot vauvasta vaariin. Pegasos-ohjelmalla on noin 1500 käyttäjää ja kymmeniä vastuukäyttäjiä. Jos vastuukäyttäjä ei pysty auttamaan, apua pyydetään Pegasos-pääkäyttäjiltä Päivi Syrjälältä, Petra Nybergiltä, Susanna Kiikeriltä ja Paula Sillanpäältä. Tarvittaessa he ottavat yhteyttä ohjelman tuottajaan Logicaan. Päivi Syrjälä on ollut Vaasan kaupungin palveluksessa jo vuodesta -87 perushoitajana ja osastonsa Pegasos-vastuukäyttäjänä. Hyppy vastuukäyttäjästä pääkäyttäjäksi v oli kuitenkin suuri, sillä ennen riitti oman alueen tuntemus, nyt on tunnettava sekä organisaatiot että jokaisen työtehtävät. Vaikka apua annetaan pääsääntöisesti puhelimitse, käy Päivi mielellään paikan päällä, tällöin ongelman havaitsee nopeammin. Valitettavasti Pegasos-pääkäyttäjillä ei ole mahdollisuutta etäyhteyteen. Susanna Kiikeri (vas.), Petra Nyberg ja Päivi Syrjälä hallitsevat Pegasoksen. Kuvasta puuttuu Paula Sillanpää. Susanna Kiikeri on tässä työssä ollut puoli vuotta. Takanaan hänellä on kotipalvelun laskutustyötä vuodesta Aika kuluu todella nopeasti. Yhteydenotot Pegasos-asioissa muokkaavat työpäivän. Joskus pienen ongelman ratkaiseminen voi viedä koko päivän tai sitten asia hoituu nopeasti. Työkaverit ovat ihania, kuvailee Susanna. Paljon taustatehtäviä Paula Sillanpää on toiminut Pegasos-pääkäyttäjänä järjestelmän käyttöönotosta alkaen. Ennen Pegasos-pääkäyttäjäksi siirtymistä, hän toimi sairaanhoitajana. Kaupungin palveluksessa hän on ollut jo yli 30 vuotta. Haastattelun aikaan hän on lomalla. Mm. sairaaloiden laboratoriolähetteiden ja -vastausten sekä lähete-palaute-viestien tiedonsiirrot Pegasosjärjestelmään varmistetaan, tietoteknisien yhteyksien toimivuudet eri ohjelmien välillä testataan. Myös koulutukset ovat osa pääkäyttäjien työtä. Terveysalan työkokemus ja organisaatiotuntemus on välttämätöntä, lisäksi kaikkein kanssa on tultava toimeen. Datanomikoulutus antaa tuntemusta teknisiin asioihin, siksi Petra ja Susanna aloittavat tammikuussa kolmivuotisen datanomikoulutuksen oppisopimuksella työn ohessa. Päivi valmistui datanomiksi vuonna Petra Nyberg on työskennellyt pääkäyttäjänä kahden vuoden ajan. Petran aiempi työ-kokemus on osastonsihteerin työstä vuodesta -90. Aloittaessaan pääkäyttäjänä Petralle tuli yllätyksenä se, että pelkästään Pegasos-järjestelmän tuntemus ei riitä, tiedettävä on todella paljon kaikesta muusta. Työhön kuuluu paljon perustehtäviä, joita hoidetaan taustalla koko ajan, ne eivät näy käyttäjille. Esimerkiksi vastasyntyneet perustetaan Pegasokseen, Vaasan keskussairaalan palautteet kohdistetaan neuvoloihin ja lääkäreille, kerran viikossa ajetaan väestörekisteri-päivitykset. Teksti ja kuva: Johanna Jussila 14

15 Uniryhmä alkaa Vaasan Aluetyöterveydessä Hyvällä unella on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä toiminta- ja työkyvylle. Unettomuusoireet ovat kuitenkin yleisiä ja pidempään jatkuessa niillä voi olla monenlaisia haitallisia seurannaisvaikutuksia. Lääkkeettömiä hoitomuotoja, erityisesti kognitiivis-behavioraalisista hoitoa pidetään ensisijaisena pitkäkestoisessa unettomuudessa. Ryhmämuotoisen uniohjauksen tavoitteena on parantaa pitkäkestoisesta (yli kuukausi) unettomuudesta kärsivien, työikäisten osallistujien unettomuusoireita ja vähentää koettua unettomuuden aiheuttamaa haittaa, uneen liittyviä haitallisia ajatusmalleja sekä psyykkisiä ja somaattisia oireita. Ryhmämuotoinen tapaaminen toteutetaan pienryhmätapaamisina (5-8 henkilöä/ryhmä) kuutena kertana. Ryhmän ohjaajina toimivat uniohjauksen koulutuksen käyneet työterveyshoitajat. Unitiimiimme kuuluvat lisäksi uniongelmiin perehtyneet työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Seuraava ryhmä alkaa torstaina kello kokoontuen noin viikon välein Vaasan Aluetyöterveydessä. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä uniryhmän ohjaajiin. Uniryhmäohjaajat Satu Kyntäjä työterveyshoitaja puh Maarit Malin työterveyshoitaja puh MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Vaasan Marssin avajaisissa nähtiin upea taiwanilaisten tanssiesitys, jota seuraamassa oli runsaslukuinen väkimäärä. Vaasan Marssilla kansainvälinen tunnelma Vaasassa elokuun toisena viikonloppuna järjestettiin 16. kertaa Vaasan Marssi. Kauniin ilman siivittämänä Vaasaa ja lähiympäristöä kiersi suuri joukko kävelijöitä, lähes 300 ulkomaalaista 21 eri maasta sekä lähes 400 suomalaista, joista oli aiempaa enemmän kotoisin eri puolilta Suomea. Kävelijämäärä oli suurin viimeisten 6 vuoden aikana ja 4. paras määrä 16 vuoden aikana. Mukana oli taas satamäärin myös kaupungin työntekijöitä. Perjantaina vieraat saivat nauttia auringosta, lauantain ja sunnuntain pilvipouta oli mitä mainioin kävelysää. Vieraita oli eniten Norjasta, Alankomaista ja Taiwanista. Myös Saksasta ja Tsekistä oli runsaasti osanottajia, noin 20 molemmista. Tapahtuma onkin oiva tapa tutustua muiden maiden kävelijöihin ja harjoittaa kielitaitoaan. Tänäkin vuonna mukaan oli lähtenyt työpaikkajoukkueita, mutta toivottavasti työpaikat ottavat tapahtuman omakseen tulevina vuosina vielä innokkaammin. Viime vuonna mukaan otetut 5 km:n reitit eivät houkutelleet mukaan kovinkaan monia lapsiperheitä. Yhtenä syynä lienee tiedottaminen, mihin yhdistyksellä ei ole riittävästi resursseja. Lapsille oli järjestetty reitin varrelle myös pientä puuhaa ja se olisi oiva ja helppo tapa myös kansainvälisyyskasvatukseen. Myös vanhemmille ihmisille ja esim. kuntoutuville 5 km:n reitit tarjoavat mukavaa yhdessäoloa, joten niiden mukanaolo tulevaisuudessakin olisi tarpeen. Etenkin ulkomaalaiset kävelijät nauttivat Vaasan seudun luonnosta ja rauhallisuudesta, sekä siitä ettei täällä ole tungosta. Vaasan Marssin etuna on myös, että lähtö, maali ja majoituspaikat sijaitsevat varsin lähekkäin. Tapahtuman luonteeseen kuuluu, että jokainen maaliviivan ylittänyt on voittaja. Vaasan Marssi on hyväksytty Suomen edustajaksi kansainvälisen kävelyjärjestön tapahtumarenkaaseen (IML) IML:n toiminta-ajatuksena on edistää kansojen välistä ystävyyttä ja ihmisten terveyttä kävelyharrastuksen- ja tapahtumien avulla. Ruotsin Linnemarchén Boråsissa sai nämä oikeudet Barcelonassa syksyllä 2011 pidetyssä kokouksessa. Ruotsi haki ensimmäisen kerran IML-oikeuksia samaan aikaan kuin Suomi, eli vuonna Ruotsalaisten osallistujien määrän Vaasan Marssissa ei odotuksista huolimatta ollut aiempaa suurempi. Tulevan vuoden Vaasan Marssin ajankohdan, , voi jo tallentaa omaan kalenteriin. Teksti: Helana Kyröläinen 16

17 Sorakadun "joukkueessa" marssivat Aira Helala, Seija Suomela, Margareeta Verronen, Vesa Isomöttönen ja Tiina Ojala. "Satapäin kaupungin työntekijöitä" Vaasan kaupungin työntekijät osallistuivat jälleen marssille innokkaasti. Vaasan Kävelyklubin Helena Kyröläisen mukaan ainakin satakunta kaupungin palveluksessa olevaa suoritti marssin eri muodoissaan tai kokoonpanolla läpi. Mukana nähtiin myös paljon kokonaisia työporukoita ja työyhteisöjä. Yksi tällaisista ryhmistä oli työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet Sorakadulta. Pääluottamusmies Seija Suomelan mukaan Vaasan Marssista on tarkoitus tehdä perinne, ja ensi vuonna Sorakadun väki uskaltautuu jo kymmenen kilometrin lenkille. Ilman muuta ollaan mukana jatkossakin. Otimme tämän työpaikan liikuntailtapäivänä ja samalla nostimme yhteishenkeä, Suomela kertoo. Kiitokset/Tack till Kiitos ruokahuollolle, ammattiosastolle, Isolahden koulun väelle, sekä erityiskiitos, Ullalle ja Liisalle jäädessäni eläkkeelle. Raili Rappe Tuhannet kiitokset juhlapuheista, kansiosta, kynttilöistä, kukkasista ja toteutuvista haaveista. T: Tuija Kuivinen 50.v MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta SYKSY 2012 Henkilöstöpalvelut järjestävät syksyn ja talven 2012 aikana monenlaista mielenkiintoista koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteriohjelman kautta, tai sähköpostitse oman hallintokuntasi yhteyshenkilön kautta. Heiltä saat myös tunnuksia koulutuskalenterin käyttöä varten. Koulutuskalenterista löydät aina tarkat tiedot koulutuksista. Palkka ja palvelussuhdeasiat Info- ja keskustelutilaisuus OVTES:in esimiehille, Paikka: Teatterikahvio Kulma. Aika: 14:00 16:00. Kohderyhmä: OVTES- sopimusalan esimiehet. Alustajina: Henkilöstöpäälliköt Päivi Berg, Kirsi Ikäheimonen sekä Juha Suikkanen. Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KVTES- koulutus, Aiheena: KVTES- koulutus: työaika, vuosiloma, virka- ja työvapaat sekä perhevapaat (KVTES luvut 3-5) Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 08:00 16:00 Kohderyhmä: Esimiehet sekä henkilöstö- ja palkka-asioista vastaavat. Kouluttajana: Kirsti Paloniemi, Henkilöstötieto Paloniemi Oy Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KEVA - Eläkeinfo Aiheena: Julkisen ja yksityisen alan työntekijät saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa työeläkeotteen, jossa on kaikki työeläkettä kartuttavat tiedot. Tilaisuudessa saat lisätietoa työeläkeotteesta sekä uudistuvista Kevan verkkopalveluista. Paikka: Vaasan Yliopisto, Tervahovirakennus, Wolffintie 34. Aika: Ilmoittautuminen: Verkon kautta osoitteesta: info2012/sivut/default.aspx tai puhelimella: Viimeinen ilmoittautumispäivä: Rekrytointi ja palvelussuhteen alkaminen, Aiheena: mm. Hakumenettelyt, kelpoisuudet, ansiovertailut, soveltuvuudet. Lisäksi myös valintapäätökset, toistaiseksi vai määräajaksi palkkaaminen, terveydentilan selvittäminen, koeaika, työsopimukset ja virkamääräykset ja palvelussuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen. Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 09:00 15:00. Kohderyhmä: Esimiehet, palvelussuhde ja rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt. Kouluttajana: Noora Nordberg, henkilöstöpäällikkö. Vihdin kunta Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. Kysymyksiä: Voit lähettää koulutuksen aiheisiin liittyen kysymyksiä, joihin kouluttajamme pyrkii koulutustilaisuudessa vastaamaan osoitteeseen viimeistään mennessä. Esimiespassi Ihmisten ja hyvinvoinnin johtaminen, Syyskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Viesti viisaasti, Lokakuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Hallinto ja kaupungin sisäiset ohjeet, Marraskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Talous kuntoon ja riskit minimiin, Joulukuu Yhteisluento: Joulukuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 18

19 Muut henkilöstökoulutukset Työnohjaajien täydennyskoulutuspäivä, Paikka: Opistotalo, luokkahuone 325 Aika: 08:30 15:00 Kohderyhmä: Työnohjaajat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Viestintäpäivä, Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin. Aika: Ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kuntien ja virastojen tiedotus- ja markkinointivastaavat sekä aktiivisesti tiedotukseen ja markkinointiin osallistuvat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Henkilöstön kielikoulutus Vaasa-opistolla ja Arbiksella Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta. Henkilöstöpalvelut maksavat osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen kielen opiskelussa.. Kielikoulutuksiin ilmoittaudutaan suoraan Arbiksen ja Vaasa-opiston sivustojen kautta. Kesäyliopiston kanssa yhteistyössä (Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kesäyliopiston jäsenille 40e ja muilta 50e) Lasten ja nuorten kiusaaminen Huomaa, puutu ja ehkäise, Paikka: Elokuvateatteri Gloria, Hovioikeudenpuistikko 16, 3krs. Workshop: ABC i medierelationer, Paikka: Lilla auditorium i Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad. Yksityisyyden rajat: Työ ja siviiliminä verkossa, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Esiintymiskoulutus, Paikka: Auditorio, Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki (Rastaantaival 2). På nätet i yrkesrollen och som privatperson, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Yksityiskohtaiset tiedot koulutuksista löydät koulutuskalenterista. Koulutuksiin liittyviin kysymyksiin saat apua Vaasan kesäyliopistolta osoitteesta tai soittamalla Tina Martins, puh ATK- koulutukset Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös ATK- koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaikki ATK- koulutukset järjestetään klo: 12:30 16:00. Opiskelupaikkana Opistotalon luokkahuone 217, paitsi SmartBoard - koulutuksessa 402. Word 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Excel 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi PowerPoint 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Access 2010: Peruskurssi, sekä Jatkokurssi PhotoShop Elements 2010: Koulutus on kaksiosainen. Koulutuspäivät 8 ja SmartBoard: Peruskurssi, Asiakirjan laadinta: Perusasiakirjatekstin asettelu standardin mukaan. Koulutuspäivä Koulutuksiin ilmoittautumiset määräaikaan mennessä (3-5 pv. ennen koulutuksen alkamista) viimeistään klo. 14:00 koulutuskalenterin kautta. Katso tarkat ajankohdat koulutuskalenterista. Suuren kysynnän vuoksi Excel 2010 koulutuksia ollaan mahdollisesti lisäämässä marraskuulle. Seuraathan tilannetta koulutuskalenterista! MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta OTSIKOISSA TÄLLÄ KERTAA: * Päätoimittajalta * RSN:n tulevia tapahtumia * Muuta muistettavaa * MOKOMA Hei kaikille tänne syksyn ja talven harmaaseen välimaastoon. Marraskuu on RSN: ssä lähtenyt vauhtiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan Paras on edessä

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan  Paras on edessä Ohje esittelijälle Tämän ohjaustekstin tarkoitus on auttaa sinua kertomaan lyhyesti ja vapaasti mitä valkokankaalla lukee. Tavoite on, että sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan valkokankaalta

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika LIEDON LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS nro 9 Aika 13.1.2016 Klo 12.00 14.20 Paikka Liedon kunnantalo, kokoushuone 3, 3 kerros Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Paula Väisänen Valonia

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Välittäminen on puuttumistakin

Välittäminen on puuttumistakin Välittäminen on puuttumistakin 5.6.2015 Työhyvinvointi syntyy työssä Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Työhyvinvointi

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot