No 4 ~ Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut 6 Energy Vaasa 7 Uusi työntekijä 8 Elorieha 10 Liikuntailtapäivät VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 12 Vireä Vaasa 14 Pegasos 16 Vaasan Marssi 18 Syksyn koulutukset No 4 ~ 2012 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 33. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Tiina Salonen ja Jenni Tuliniemi Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Autio Sannasirkku, Vaasa-opisto Kaunismäki Sirkka, sosiaali- ja terveysvirasto Jussila Johanna, sosiaali- ja terveysvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Suomela Seija, luottamusmiehet Lillback Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos Vuorjoki Jyrki, Vähäkyrö, vt.talousjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kuva: Pekka Mäkynen Rakennemuutosten keskeltä kumpuaa uusia toimintamalleja Nya verksamhetsmodeller uppstår i strukturförändringar Keskustelu rakennemuutoksista on ollut vilkkaan puoleinen jo pidemmän aikaa ja nyt näyttää siltä, että niihin mennään kovaa vauhtia. Hallitusohjelmassa viitattiin jo vahvasti, että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja parasta aikaa mietitään ympäri Suomen maata miten uudet Sote-alueet tulisi muodostaa ja hallinnoida. Itse näen, että järjestämisvastuu kuntakentän palveluista tulisi myös jatkossa järjestää peruskuntalähtöisesti. Toteama voi jonkun mielestä kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta asettaa itse asiassa kovia haasteita meidän palvelutuotannon suunnittelulle, samalla kun se myös tarjoaa mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Valtiohallinnon uudistusten pääasiallisena selittävänä tekijänä on tänä päivänä useimmiten rahoituksen riittävyyden turvaaminen. Valitettavasti näyttää siltä, että olemme myös kuntatalouden suhteen menossa samaan suuntaan. Nyt on se aika, jolloin on viimeistään syytä ruveta tarkastelemaan toimintojamme, ihan aikuisten oikeasti. Taloudelliset ennusteet viittaavat vahvasti siihen, että olemme todella tärkeän valinnan edessä. Voimme joko jatkaa entiseen malliin, ikään kuin tämä asia ei koskisi meitä, minua tai minun tulosaluettani tai pohtia sitä, miten asiat voisi tehdä toisin. Ensiksi mainittu tie vie suhteellisen nopeasti siihen tilanteeseen, jossa tiukassa taloudellisessa asemassa joudutaan perinteiseen tapaan jakamaan tasaisesti haasteet ja laatimaan leikkauslistoja. Tähän ei kuitenkaan toivottavasti päädytä. Jos me sen sijaan unohdetaan hetkeksi rakenteet ja ensiksi mietitään meidän tavoitteita ja keskitytään siihen, miten on mahdollista muuttaa tapaamme toimia, voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia jotka samalla tuovat kestävyyttä kuntatalouteemme ja sitä kautta toimintaamme. Tähän suuntaan on myös tarkoitus käyttää meneillään olevat talouden kehittämistoimikuntien työt ja rakenneselvitysten tulokset. Tässä työssä omaan arvoonsa nousee kaikkien omaaloitteisuus, innovatiivisuus, ja yhteisvastuu samalla kun huolehditaan toinen toisistamme. Det har en längre tid flitigt diskuterats om strukturförändringar och nu ser det ut att vi är på väg in i ett skede där de förverkligas. Redan i regeringsprogrammet signalerades det kraftigt att sjukvårdsdistrikten upphör och arbetet med att fundera på hur de nya social- och hälsovårdsområden skall skapas och förvaltas pågår som bäst runt om i Finland. Själv anser jag att upprätthållaransvaret för den service som kommunerna idag ger även i framtiden bör ordnas med grundkommunen som utgångspunkt. Vissa kan anse att detta är en självklarhet, men konstaterandet ställer i själva verket stora krav på planeringen av vår serviceverksamhet samtidigt som det ger möjligheter att göra saker och ting på ett nytt sätt. Den huvudsakliga förklaringen till de reformer som sker inom statsförvaltningen är idag tryggandet av finansieringen. Tyvärr ser utvecklingen av den kommunala ekonomin ut att gå åt samma håll. Nu är det verkligen dags att gå igenom våra funktioner, på riktigt. De ekonomiska prognoserna visar kraftigt på att vi står inför ett mycket viktigt val. Vi kan antingen fortsätta som förr och låtsas som om läget inte skulle beröra oss, mig eller mitt resultatområde eller så kan vi fundera på alternativa funktionssätt. Den först nämnda vägen leder rätt snabbt till en situation, där vi i en ansträngd ekonomisk situation hamnar att dela på utmaningarna och nedskärningslistorna. Förhoppningsvis är detta inte vår väg. Ifall vi istället för ett ögonblick glömmer strukturerna och först funderar på våra målsättningar och fokuserar på hur det är möjligt att ändra på vårt sätt att fungera, så kan vi uppnå betydande förbättringar, som samtidigt ger en hållbarhet i den kommunala ekonomin och därmed också i våra verksamhetsförutsättningar. Det är i denna riktning som det även är avsett att använda de arbete som nu utförs i de ekonomiska utvecklingskommittéerna och de strukturanalyser som är under uppgörande. I detta arbete värdesätts initiativförmåga, innovativitet och samansvar samtidigt som vi måsta ha omsorg om varandra. Tomas Häyry Kaupunginjohtaja Stadsdirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Kuntaliitosvalmistelut hyvässä vauhdissa Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosvalmistelut etenevät suunnitelmien mukaisesti. Työryhmät ovat tehneet valmistelutöitään ja prosessit etenevät eri toimialoilla. Merituuli selvitteli yleistilannetta eri toimialoilta sekä tunnelmia pääluottamusmiehiltä. Henkilöstöhallinnon ryhmän puheenjohtaja ja vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto, Vaasa: Hallinto- ja talousosastojen henkilöstöstä osa tulee sekä Vaasaan erilaisiin koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin että jäämään Vähäänkyröön. Vähäänkyröön jäävien henkilöiden työtehtävissä tulee olemaan muun muassa sekä yhteispalvelupisteen tehtäviä että osittain toimialoille suoritettavaa toimistotyötä. Kaikilta osin sijoittelut eivät ole selvinneet lehden painoon mennessä. Henkilöstöä siirtyy Vaasaan mm. taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtäviin. Sijoittamiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä, joiltakin osin neuvotteluja käydään edelleen nimikkeiden, tehtäväkuvien ja sijoituspaikkojen osalta. Pääosin tilanne on hyvin selvillä, Kaunisto kertoo. Perusturvajohtaja Jussi Björninen, Vähäkyrö: Sosiaali- ja terveyspalveluiden ryhmä on valmistellut kuntaliitosta perusturvajohtaja Jukka Kentalan johdolla. Pääpaino valmistelussa on ollut koti- ja laitoshoidon sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueilla. Terveyspalvelut ovatkin jo yhteistoiminta-alueen hoidettavana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen ja perusturvajohtaja Jussi Björninen muistuttavat, että kuntaliitoksen rakentamisessa riittää töitä vielä vuoden vaihteen jälkeenkin. Suuret linjat ovat olleet selvillä jo varhaisessa vaiheessa. Vanhustenhuollon palvelut jatkuvat Vähässäkyrössä kuten tähänkin asti ilman suurempia muutoksia. Sosiaalityön ja perhepalveluiden sekä hallinnon osalta muutokset ovat suurempia. Nyt siirrytään Vaasan organisaatiomalliin, jossa tehtävät ovat tarkemmin rajattuja. Tarkempi tehtävä mahdollistaa asiantuntijuuden keskittymisen. Vuodenvaihteen jälkeen asiointi Vähänkyrön toimipisteessä on edelleen mahdollista. Mikä tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt on aika siirtää katse rakenteista kohti käytännön järjestelyitä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarkemmin liitokseen liittyvistä käytännön asioista. Tietojärjestelmien, arkistoiden ja asiakirjahallinnon yhteensovittaminen vaatii huolellista suunnittelua. Tiedottaminen työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyötahoille on tämän syksyn tärkeimpiä hommia. Työntekijöiden on jo tämän vuoden puolella osattava kertoa asiakkaille, miten asiat hoituvat uudessa Vaasassa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstön osalta suurimmat muutokset liittyvät työnjohdollisiin asioihin. Vähänkyrön perusturvajohtajan virka lakkaa , joten ainakin esimiehen esimies istuu kaikilla jatkossa Vaasassa. Koti- ja laitoshoidossa Vähäänkyröön muodostetaan alueellinen palvelukokonaisuus, joka käytännössä vastaa nykyisiä Vähänkyrön vanhuspalveluja. Näin ollen siirtymisiä tai muita muutoksia ei siellä juuri tapahdu. Toimiston puolella muutokset ovat suurempia ja niitä toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa lähiviikkojen aikana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen, Vähäkyrö Työryhmissä sekä virkamiestyönä tehdyn valmistelun ja neuvottelujen tuloksena tulevaisuuden toimintakuviot ovat pääpiirteiltään valmiina, joitakin on vielä valmistelun alla. Haasteelliseksi työn on tehnyt kuntien kokoerosta johtuva tehtävien täysin erilainen organisointi. 4

5 Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt ollaan siirtymässä palveluiden yksityiskohtaisempaan suunnitteluun huomioiden erityisesti asiakaspalvelun toiminta Vähänkyrön kaupunginosassa. Sekä asiakaspalveluun että työskentelyyn vaikuttava tietokantojen yhdistäminen on loppuvuoden suurimpia haasteita ja varmasti siinä riittää työtä vielä pitkälti vuoden vaihteen jälkeenkin. Uuden yhteisen rakennusjärjestyksen laatiminen on aloitettu ja se valmistuu ensi vuoden aikana, siihen saakka Vähänkyrön alueella noudatetaan nykyisin voimassa olevaa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta,? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstöllä alkaa olla kotipesät tiedossa ja useimmilla tehtävät ja sijoituspaikka säilyy nykyisellään. Kaikilla toimihenkilöillä tapahtuu jonkinasteisia muutoksia. Toisilla se tarkoittaa tehtävien osittaista muuttumista, toiset siirtyvät Vaasaan uusiin tehtäviin. Heidän osaltaan keskustelua tarkoista tehtävänkuvista yms. jatketaan, unohtamatta myöskään merkittävissä muutoksissa tarvittavaa yhteistoimintamenettelyä. Laaditun aikataulun mukaan lopulliset päätökset syntyvät lokakuun aikana, mutta henkilöstöä on informoitu niin, että jokaisella on tietoa todennäköisestä tulevasta tehtävästään. Sivistystoimen erityisasiantuntija, Sari Tarvonen Mikä on yleistilanne sivistystoimen osalta koskien kuntaliitosta? Sivistystoimen ryhmä on valmistellut kuntaliitosta omalta osaltaan hyvässä hengessä. Työ on ennenkaikkea organisaation hallinnollista yhteensovittamista. Meillä on neljä eri alaryhmää, jossa Vaasan ja Vähänkyrön virastopäälliköt ovat selvittäneet keskenään yksityiskohtaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kirjaston ja kulttuurin sekä urheiluun ja vapaa aikaan liittyvän hallinnon ja toiminnan järjestämistä. Ryhmät ovat raportoineet sektoriryhmällemme, jonka puheenjohtaja on sivistystoimen johtaja Christina Knookala. Työ on alkanut jo vuonna 2010 jolloin silloinen koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden työtyhmä on tehnyt raporttinsa yhteenliittämisestä ja siitä syntyvistä eduista, kuten isomman kokonaisuuden tarjoamasta monipuolisesta ja laajasta tarjonnasta ja mahdollisuuksista vastata nopeammin tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Mikä on ajankohtaista tällä hetkellä? Yhdistysmisopimuksen mukaan palveluiden järjestämisessä tulisi erityisesti ottaa huomioon mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen. Yksi kuntaliitosta eteenpäin vievistä ryhmistä on tietohallinnon ryhmä, joka vastaa tieto- ja viestintätekniikan järjestelmien yhteensovittamisesta. Sivistystoimen alaryhmät ovat kuitenkin avainasemassa suunnitellessaan palveluiden järjestämistä käytännössä. Syyskuun kokouksessa Sivistystoimen ryhmä ottaa kantaa Vähänkyrön aluehallinnon järjestämiseen. Tärkeää on, että aluejohtaja ja sektorijohtajat toimivat hyvässä yhteistyössä. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat. Henkilökunta jatkaa omissa toimipisteissään pitkälti ihan niin kuin ennenkin, siirtoja tulee olemaan hyvin vähän, neuvottelut ovat osittain vielä kesken. Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että alaryhmät keskustelevat henkilöstövaikutuksista keskenään ja tuovat yhteisen mietityn esityksensä sivistystoimen sektoriryhmälle. Vähänkyrön koulut siirtyivät jo elokuun lopulla Vaasan koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen johtoon.. Yhdistyvissä virastoissa tulee kuunnella henkilökunnan mielipiteitä. Tärkeää on, että henkilökunta saa olla mukana rakentamassa uutta Vaasaa. Marita Linna, JHL, PLM, Vähäkyrö Kovalla vauhdilla nyt mennään eteenpäin, palkkojen harmonisointityöryhmä on juuri aloittanut työnsä. Henkilöstö on sitä mieltä, että kaikki palkat pitäisi saada heti vuoden alusta samalle tasolle, kun kerran olemme saman kaupungin palveluksessa, emme halua olla eriarvoisessa asemassa. Yhteistyötoimikunnan palaverissa tuli myös esille kysymys tästä palkkojen eroavaisuudesta, kun haetaan henkilöstöä. Osalla henkilöstöstä on vielä epäselvää missä on tuleva työntekopaikka. Kaikki eivät varmastikaan pääse sinne minne haluaisivat, mutta töitä varmasti kaikille löytyy. Kyllä henkilöstöllä on osalla vielä pelkoja, mitä tämä kuntaliitos tuo tullessaan, tästä varmastikin selviämme lisää tiedottamalla. Marja Huovari, pääluottamusmies /JUKO, Vaasa Suunnitelmia, ohjeita, ehdotuksia ja päätöksiäkin on kaikissa työryhmissä laadittu ahkerasti. Henkilöstön osalta valmistelun alla ovat mm, siirtosopimus ja palkkojen harmonisointi. Ei kuitenkaan riitä, että asiat ovat paperilla. Tärkeää on saada päätökset siirrettyä käytäntöön yhteistoiminnan ohjeitten mukaisesti. Aina muutos pelottaa, mutta tiedotuksella, yhteistyöllä ja avoimuudella päästään eteenpäin. Muutos koskee myös vaasalaisia. Esimiehiltä vaaditaan muutosjohtamisen taitoja, kun organisaatioon tulee uusia yksiköitä, joissa toimintatavat voivat poiketa Vaasassa käytössä olevista. Avoimin mielin, toinen toisilta oppien ja uusiin työkavereihin tutustumalla jo etukäteen, voidaan nopeammin päästä yhteiseen työkulttuuriin. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Energia ja suunta: Energy Vaasa Henkilöstön ja keskijohdon rooli on suuri strategiatyössä Esimiespassi-koulutussarjassa pureuduttiin kevään aikana kaupungin toiminnan strategiseen johtamiseen ja strategiatyöhön. Koulutusosiota vetää Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen Professori Marko Kohtamäki. Koulutussisällöissään Kohtamäki korosti erityisesti esimiesten ja henkilöstön osallistumista strategiatyöhön. Strategialla tarkoitetaan toimintamalleja, joilla organisaatio pyrkii saavuttamaan halutun tavoitetilan. Strategiatyöllä puolestaan tarkoitetaan prosesseja, jolla strategiaa pyritään rakentamaan. Selkeä suunta, tavoitetila, kuten Energy Vaasa, jonka saavuttamiseen organisaation henkilöstö sitoutuu, on organisaation tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta keskeistä. Työpajoissa olemme purkaneet strategian näkökulmasta relevantteja käsitteitä sekä hyödyntäneet erilaisia työkaluja analyysien teossa. Minusta esimiesten sitoutuminen ja energiataso ovat olleet korkealla tasolla, Kohtamäki kertoo. Usein organisaatioiden strategia pitää sisällään tyhjiä lauseita, jotka eivät merkitse henkilöstölle paljonkaan. Merkitys syntyy sitä kautta, että strategiasta keskustellaan eri tulosyksiköiden näkökulmasta. Etsitään yhteistä kieltä, sanoja ja sisältöjä niille aktiviteeteille, joilla tavoitetila saavutetaan. Strategian ydin on sen toimintaa ohjaavassa vaikutuksessa. Koko henkilöstön on tärkeää sisäistää, mihin suuntaan organisaatio, eli Vaasan Kaupunki on liikkeessä ja mikä on oman tulosyksikön rooli tuossa kokonaisuudessa. Tämä helpottaa oman työn merkityksen ymmärtämistä osana kokonaisuutta. Vaasan kaupungin henkilöstöllä on keskeinen rooli Vaasan kehittymisessä. Vaasan kaupunki on työyhteisönä iso ja sirpaleinen organisaatio eri toimialoineen. Kohtamäen mukaan on kuitenkin tärkeätä muistaa, että jokainen yksikkö ei tee pelkästään omaa työtään, vaan kaikkien työ tukee Vaasan kaupungin menestymistä. Strategian toteutuminen ja tavoitetilaan pääseminen vaatii aktiivista toimintaa koko organisaatiolta. Toimintaa voidaan saada aikaan asettamalla tavoitteita, mittaamalla ja palkitsemalla niiden saavuttamisesta. Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Minusta tämä on sisäistetty Vaasan kaupungin organisaatiossa. Henkilöstöllä ja esimiehillä iso vastuu Kohtamäki korostaa strategiatyössä henkilöstön ja keskijohdon roolia. Yhteisen strategian kehittäminen edellyttääkin jatkuvaa vuoropuhelua koko organisaation kesken aina johdosta henkilöstöön. Ideaalitapauksessa strategia onkin osa kaikkea tekemistä, eikä vain ajoittainen huoneentaulu. Henkilöstön ja keskijohdon rooli on keskeinen, koska heidän osallistumisensa kautta voidaan saada paljon uusia ideoita ja näkökulmaa työhön. Henkilöstössä on paljon voimavaroja ja tietotaitoa ja on tärkeää, että nämä välittyisivät esimiehille. Strategiatyön kannalta onkin siis todella merkityksellistä, että henkilöstön ja esimiesten keskusteluyhteys säilyy tiiviinä. Samassa veneessä tässä kuitenkin ollaan, minäkin Vaasan kaupungin asukkaana, Kohtamäki korostaa. Kohtamäen mukaan Vaasan kaupungin organisaatiossa strategiatyö on hyvässä vaiheessa. Kaupungin johto on ilmaissut oman tukensa työlle ja keskijohto sekä henkilöstö pystyvät vaikuttamaan prosessin etenemiseen. Tärkeää on, että prosessin eri vaiheessa suunnitelmat viedään aktiivisesti käytäntöön, esimiehille ja työntekijöille annetaan myös tilaa hyödyntää luovuutta. Hyvä strategia energisoi ihmisiä ja suuntaa energiaa; Energia ja Suunta: Energy Vaasa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää " Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Marko Kohtamäki Professori Marko Kohtamäki korostaa luovuuden merkitystä strategiatyössä. Suvi Einola-Uuro on aktiivisella otteellaan auttanut esimiehiä strategiakoulutuksessa ja jatkaa kaupungin strategiatyön tukemista osana henkilöstöpalveluiden organisaatiota. 6

7 UUSI TYÖNTEKIJÄ Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi osoitteeseen Uusi työntekijä - Auli Jämsänen 1. Nimi, ikä ja ammatti? Auli Jämsänen, 50, taideintendentti 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Vaasaan minut houkutteli mahdollisuus tehdä töitä Pohjanmaan museon upean taidekokoelman parissa. Halusin myös päästä kaksikieliseen kaupunkiin, sillä pidän ruotsin kielestä. 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Tähän asti kuvani on ollut hyvin myönteinen. Muutin kaupunkiin loppukesästä, joten olen saanut nauttia kaupungin vehreydestä ja rantamaisemista. Minut on otettu ystävällisesti vastaan. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Kerrosteinen, ajallinen, monivivahteinen, keskusteleva, aina erilainen 5. Mikä on parasta työssäsi? Itse työn sisältö ja sen tarjoamat kehitysnäkymät sekä mahdollisuus työskennellä monialaisessa työympäristössä 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Tähän osaan vastata paremmin vuoden kuluttua. Mutta sanotaan, että Vaasan monipuolinen kuvataide-elämä ansaitsisi laajempaa valtakunnallista huomiota. 7. Miten vietät vapaa-aikaasi? Retkeillen eri kaupunkien kulttuurimaisemissa ja pyöräilemällä lähiympäristössä luonnosta nauttien. Pidän myös lukemisesta. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Ovikelloni soidessa yllättäen on vieraalle luvassa kahvia, jäätelöä ja juttuseuraa. Vaasaan tuleville yllätysvierailleni tarjoan tutustumiskierroksen kaupungin monipuoliseen rakennuskulttuuriin. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Pirkko Lindbergin Hotelli Kaipaus. 10. Mikä on mottosi? Jokainen ihminen on taulun arvoinen. Kuva: Erkki Salminen MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Tunnelmapaloja Eloriehasta 2012 Hietalahden Villa tarjosi jälleen tunnelmalliset ja idylliset puitteet Eloriehalle. Torstaina vietetyn juhlan järjestäjinä toimivat tekniset liikelaitokset (Vaasan Vesi, Vaasan satama, Vaasan talotoimi) sekä Tekninen toimi. Illan aikana nautittiin perinteiseen tapaan tarjoiluista sekä hyvästä seurasta. Laadukkaiden ja monipuolisten musiikkiohjelmanumeroiden lisäksi eloriehalaiset saivat kuulla mm. kaupunginjohtaja Tomas Häyryn tervehdyksen sekä energialähettiläs Tuomas Vanhasen mietteitä. Illan hämärtyessä saatiin ihastella upeaa tulitanssia sekä flamenco-esityksiä sekä todistaa kun Elorieha-kapula luovutettiin ensi vuoden järjestäjille Aluetyöterveydelle. Kuvat: Jenni Tuliniemi ja Tiina Salonen 8

9 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Hyvinvointia hevosen selästä Liikuntailtapäivät ovat osa kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa Katriina Strandwall pääsi kokeilemaan ratsastusta kirjastolaisten liikuntailtapäivässä. Vaasan kaupunginkirjastossa on järjestetty henkilökunnan yhteisiä liikuntailtapäiviä jo useamman vuoden ajan. Toukokuussa yhdeksän kirjastolaista kiipesi rohkeasti hevosen selkään, osa aivan ensimmäistä kertaa. Vaasalaisella Hubertuksen ratsastuskoululla kirjastolaiset saivat ratsastuksenopettajilta ensin yleistietoa hevosista ja niiden hoitamisesta, minkä jälkeen noustiin hevosten selkään maneesissa eli ratsastushallissa. Kaikki saivat vuorollaan ratsastaa käynnissä sekä halutessaan kokeilla myös nopeatempoisempaa ravia. Minulle pelkkä käveleminen oli tarpeeksi jännittävää ison hevosen selässä. Tämä on varmasti hyvä liikuntamuoto rohkeille ihmisille, mutta minulle kaksipyöräinen vaihtoehto tuntuu turvallisemmalta, naurahtaa pyöräilyä harrastava Katriina Strandwall. Eija Håkans on aikaisemminkin istunut hevosen selässä toisen taluttaessa. Oli tosi mukavaa, varsinkin kun meille pidettiin ihan oikea ratsastustunti. Minun ratsuni Manu oli ihanan kiltti ja ymmärtäväinen heppa, vaikka selässä istuikin kokematon ratsastaja, Håkans kuvailee. Fyysistä ja henkistä Liikuntailtapäivät ovat osa Vaasan kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa. Kirjaston liikuntailtapäivinä on mm. käyty avannossa, melottu, pelattu sulkapalloa ja biljardia, kävelty lumikengillä, hiihdetty ja zumbattu. Fyysisen virkistäytymisen ohella on aina tarjolla myös kulttuuripitoista piristäytymistä, kuten esimerkiksi tutustumisia museoihin tai teatteriin. Näin osallistumaan 10

11 pääsevät myös sellaiset henkilöt, joille liikunnallisempi tekeminen ei esimerkiksi terveydellisistä syistä sovi. Joka kevät järjestetään useampi liikuntailtapäivä, joista on mahdollisuus valita yksi mieleinen laji. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua useampaan kuin yhteen tapahtumaan, mutta vain yhteen työajalla. Liikuntailtapäiviä, kuten muutakin tyky-toimintaa koordinoi kirjaston oma tyky-ryhmä. Liikuntailtapäivät suunnitellaan henkilökunnalta saatujen toiveiden pohjalta, ja lajeja pyritään valitsemaan useita erilaisia, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. Uusia ja erikoisempia lajeja, kuten vaikka melontaa on mukavampi kokeilla ryhmän kanssa kuin yksin. Osa on löytänyt liikuntailtapäivien kautta uuden liikuntaharrastuksen, kertoo tyky-ryhmän jäsen Terhi Piikkilä. Yhteistyötä ja ideointia Tänä vuonna kirjaston tyky-toimintaan on saatu mukaan lisää väkeä kulttuurikeskuksesta (entinen kulttuurivirasto), sillä yksiköiden hallinto yhdistettiin vuoden alussa. Myös tyky-ryhmään on valittu edustaja kulttuurikeskuksen henkilökunnasta. Tyky-ryhmä on mukana suunnittelemassa myös jokavuotista henkilökunnan yhteistä kehittämisja virkistyspäivää. Päivä sisältää sekä koulutus- että tykytoimintaa. Esimerkiksi viime vuonna aamupäivä kuunneltiin luentoa alan ajankohtaisista asioista ja iltapäivällä käveltiin, jumpattiin tai saunottiin ja uitiin kukin makunsa mukaan. Lisäksi tyky-ryhmä suunnittelee Eija Håkans (vas.) ja Kristina Grönberg paneutuivat huolella Manu-hevosen harjaamiseen. vuosittain myös muutamia vapaaajalla tapahtuvia terveyttä ja henkistä virettä ylläpitäviä yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi jouluaskarteluja ja suklaamaistiaisia. Teksti ja kuvat: Susanna Saari MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Kaupungin työntekijöille ilmainen liikuntatarjotin! Kaikki kaupungin työntekijät voivat osallistua maksutta Vireä Vaasa terveysliikuntaryhmiin esittämällä oman henkilökuntakorttinsa ryhmässä. Kortti on oltava mukana jokaisella tunnilla ja vaadittaessa esitettävä. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin on tarkoitettu kaikille Vaasan kuntalaisille. Ne jotka eivät ole kaupungin työntekijöitä ostavat terveysliikuntakortin 45 /kausi tai 35 /kausi (työtön, opiskelija, eläkeläinen). Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalta 3.9 lähtien. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin Gratis motionsbricka för stadens anställda! MAANANTAI Alla stadens anställda kan delta avgiftsfritt i Välmående Vasa-hälsomotionsgrupperna genom att uppvisa LETKEÄT sitt LADYT, personalkort Tervis-Sali1 i gruppen. Kortet ska tas med till varje timme och visas upp TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, på begäran. TEVI KAHVAKUULAHARJOITTELU, Urheilukeskus Hälsomotionsbrickan ROMURALLISTA Välmående VIRTAA Vasa MIEHILLE, är avsedd Urheiluhalli för alla Vasabor VENYTTELY, Tervis-Sali De som inte KUNTONYRKKEILY, är anställda hos staden Urheiluhalli kan köpa ett hälsomotionskort för 45 /säsong eller 35 /säsong (arbetslös, studerande, SELKÄJUMPPA, pensionär). Steiner koulu Korten säljs i simhallens kassa fr.o.m TIISTAI KUNTOLENTOPALLO, Vöyrinkaupungin kouluns. V-kiint ZUMBA, Tervis-Sali HUOM! ALKAA 11.9!! KUNTOKIMPPA, Onkilahden koulu FYSIOBALANCE, Onkilahden koulu KESKIVIIKKO LOUNASTUNTIJUMPPA, TEVI ROMURALLI KUNTOSALIRYHMÄ (miehet), TEVI TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, TEVI MOTIONSGYMNASTIK (ARBIS), Sundomin koulu KUNTOPIIRI, Tervis-Sali TORSTAI VENYTTELY, Tervis-Sali GYMSTICK-JUMPPA, Keskuskoulun yläsali NAISTEN SÄHLY, Urheilukeskus KUNTOKIMPPA, Länsimetsänkoulu POSTIOSOITE POSTADRESS KÄYNTIOSOITE BESÖKSADRESS PUHELIN TELEFON TELEFAX PL 3 PB 3 MIESTEN SÄHLY, Vaasanpuistikko Urheilukeskus VAASA/VASA Vasaesplanaden 20 B VAASA/VASA Lisää tietoa: kaupungin intranetistä, terveysliikuntakoordinaattori Kuvat: Stockphotos 12

13 Mitä kätkeytyy katukyltin nimeen? ADELCRANTZINKUJA Vanhassa Vaasassa sijaitseva Adelcrantzinkuja on saanut nimensä Kustaa III:n hovi-intendentti Carl Fredrik Adelcrantzin ( ) mukaan. Carl Fredrik Adelcrantz syntyi Tukholmassa ja kuoli siellä Suvun alkuperäinen nimi oli Törnqvist, joka aateloitiin 1712 Adelcrantziksi. C.F Adelcrantz aloitti työuransa isänsä toivomuksesta virkamiehenä, vaikka hänen sielunsa paloi taiteelle. Vasta isän kuoltua 1739 hän uskaltautui neljäksi vuodeksi taideoppiin Italiaan ja Ranskaan. Palattuaan opintomatkaltaan valvoi hän tuolloin meneillään olevan Tukholman kuninkaanlinnan rakennustöiden loppuunsaattamista. Hänen hienostunut tyylinsä ja tieteellinen sivistyksensä havaittiin pian hovissa ja hänelle satoi nimityksiä kuten: hovijunkkari, hovi- ja yli-intendentti ja 1766 hänestä tuli vapaaherra. Vuonna 1768 hänet valittiin C.G. Tessin vuonna 1735 perustaman piirustusakatemian johtajaksi. Hänen johdollaan siitä kehittyi Maalaus- ja kuvanveistoakatemia. Adlecrantzin menestyminen ja nopea uralla eteneminen herätti kateutta aikalaisissaan ja häntä vastaan juoniteltiin ja yritettiin sysätä syrjään halpamaisin keinoin. Adelcrantz eli poikamiehenä taiteelle ja arkkitehtuurille voimiaan ja varallisuuttaan säästämättä. Kun Drottningholmin linnan kunnostamiseen tarvittiin rahaa, panttasi hän omat pöytähopeansa rahavarojen saamiseksi. Hän ei puhunut asiasta sen koomin, jopa unohti sen. Vasta paljon myöhemmin Kustaa III antoi luvan lunastaa pöytähopeat ja palauttaa ne Adelcrantzille. Sisarensa lapsista hän huolehti kuin omistaan ja tuhlasi rahaa heidän kasvatukseensa. Yli liikenevän osan hän antoi taiteelle, joka merkitsi hänelle paljon. rakennus muutettiin keisarin määräyksellä ja kaupunginarkkitehti C.A. Setterbergin piirustusten mukaan Mustasaaren kirkoksi1863. Muita Adelcrantzin suunnittelemia rakennuksia ovat mm. Ruotsissa sijaitsevat Drottningholmin linnan teatteri 1766, Kiinalainen paviljonki 1769, joka on Ruotsin kuninkaallisten kesänviettopaikka sekä Adolf Fredrikin kirkko Carl Fredrik Adelcrantz oli kuningas Kustaa III:n hovin keskeinen vaikuttaja ja C.G Tessin jälkeen merkittävin arkkitehti Ruotsissa ja etenkin Euroopassa. Arkkitehti Adelcrantzin luomuksia Kustaa III perusti 1776 Suomen 2. hovioikeuden Vaasaan. C.F. Adelcrantz sai tehtäväkseen suunnitella tulevalle hovioikeudelle näyttävät puitteet. Talo valmistui 1786 ja se on varhaiskustavilaisen tyylin merkittävin edustaja Suomessa. Vaasan palon ( ) jälkeen hovioikeuden Teksti: Eva Reinikainen Lähde: Svenskt biografiskt handlexikon MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Pegasos-pääkäyttäjät Päivi, Petra, Susanna ja Paula Nimestä Pegasos monien mieleen tulee siivekäs taruhevonen. Pegasos-pääkäyttäjät eivät kuitenkaan hyppää ratsaille, vaan käyvät teknisten ongelmien kimppuun. Kyseessä on potilastietojärjestelmä Pegasos, jonka kautta hoidetaan myös Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspuolen laskutusasiat. Pegasos on erittäin laaja ja moniosainen ohjelma, johon kootaan vaasalaisten, laihialaisten ja vähäkyröläisten sosiaali- ja terveystiedot vauvasta vaariin. Pegasos-ohjelmalla on noin 1500 käyttäjää ja kymmeniä vastuukäyttäjiä. Jos vastuukäyttäjä ei pysty auttamaan, apua pyydetään Pegasos-pääkäyttäjiltä Päivi Syrjälältä, Petra Nybergiltä, Susanna Kiikeriltä ja Paula Sillanpäältä. Tarvittaessa he ottavat yhteyttä ohjelman tuottajaan Logicaan. Päivi Syrjälä on ollut Vaasan kaupungin palveluksessa jo vuodesta -87 perushoitajana ja osastonsa Pegasos-vastuukäyttäjänä. Hyppy vastuukäyttäjästä pääkäyttäjäksi v oli kuitenkin suuri, sillä ennen riitti oman alueen tuntemus, nyt on tunnettava sekä organisaatiot että jokaisen työtehtävät. Vaikka apua annetaan pääsääntöisesti puhelimitse, käy Päivi mielellään paikan päällä, tällöin ongelman havaitsee nopeammin. Valitettavasti Pegasos-pääkäyttäjillä ei ole mahdollisuutta etäyhteyteen. Susanna Kiikeri (vas.), Petra Nyberg ja Päivi Syrjälä hallitsevat Pegasoksen. Kuvasta puuttuu Paula Sillanpää. Susanna Kiikeri on tässä työssä ollut puoli vuotta. Takanaan hänellä on kotipalvelun laskutustyötä vuodesta Aika kuluu todella nopeasti. Yhteydenotot Pegasos-asioissa muokkaavat työpäivän. Joskus pienen ongelman ratkaiseminen voi viedä koko päivän tai sitten asia hoituu nopeasti. Työkaverit ovat ihania, kuvailee Susanna. Paljon taustatehtäviä Paula Sillanpää on toiminut Pegasos-pääkäyttäjänä järjestelmän käyttöönotosta alkaen. Ennen Pegasos-pääkäyttäjäksi siirtymistä, hän toimi sairaanhoitajana. Kaupungin palveluksessa hän on ollut jo yli 30 vuotta. Haastattelun aikaan hän on lomalla. Mm. sairaaloiden laboratoriolähetteiden ja -vastausten sekä lähete-palaute-viestien tiedonsiirrot Pegasosjärjestelmään varmistetaan, tietoteknisien yhteyksien toimivuudet eri ohjelmien välillä testataan. Myös koulutukset ovat osa pääkäyttäjien työtä. Terveysalan työkokemus ja organisaatiotuntemus on välttämätöntä, lisäksi kaikkein kanssa on tultava toimeen. Datanomikoulutus antaa tuntemusta teknisiin asioihin, siksi Petra ja Susanna aloittavat tammikuussa kolmivuotisen datanomikoulutuksen oppisopimuksella työn ohessa. Päivi valmistui datanomiksi vuonna Petra Nyberg on työskennellyt pääkäyttäjänä kahden vuoden ajan. Petran aiempi työ-kokemus on osastonsihteerin työstä vuodesta -90. Aloittaessaan pääkäyttäjänä Petralle tuli yllätyksenä se, että pelkästään Pegasos-järjestelmän tuntemus ei riitä, tiedettävä on todella paljon kaikesta muusta. Työhön kuuluu paljon perustehtäviä, joita hoidetaan taustalla koko ajan, ne eivät näy käyttäjille. Esimerkiksi vastasyntyneet perustetaan Pegasokseen, Vaasan keskussairaalan palautteet kohdistetaan neuvoloihin ja lääkäreille, kerran viikossa ajetaan väestörekisteri-päivitykset. Teksti ja kuva: Johanna Jussila 14

15 Uniryhmä alkaa Vaasan Aluetyöterveydessä Hyvällä unella on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä toiminta- ja työkyvylle. Unettomuusoireet ovat kuitenkin yleisiä ja pidempään jatkuessa niillä voi olla monenlaisia haitallisia seurannaisvaikutuksia. Lääkkeettömiä hoitomuotoja, erityisesti kognitiivis-behavioraalisista hoitoa pidetään ensisijaisena pitkäkestoisessa unettomuudessa. Ryhmämuotoisen uniohjauksen tavoitteena on parantaa pitkäkestoisesta (yli kuukausi) unettomuudesta kärsivien, työikäisten osallistujien unettomuusoireita ja vähentää koettua unettomuuden aiheuttamaa haittaa, uneen liittyviä haitallisia ajatusmalleja sekä psyykkisiä ja somaattisia oireita. Ryhmämuotoinen tapaaminen toteutetaan pienryhmätapaamisina (5-8 henkilöä/ryhmä) kuutena kertana. Ryhmän ohjaajina toimivat uniohjauksen koulutuksen käyneet työterveyshoitajat. Unitiimiimme kuuluvat lisäksi uniongelmiin perehtyneet työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Seuraava ryhmä alkaa torstaina kello kokoontuen noin viikon välein Vaasan Aluetyöterveydessä. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä uniryhmän ohjaajiin. Uniryhmäohjaajat Satu Kyntäjä työterveyshoitaja puh Maarit Malin työterveyshoitaja puh MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Vaasan Marssin avajaisissa nähtiin upea taiwanilaisten tanssiesitys, jota seuraamassa oli runsaslukuinen väkimäärä. Vaasan Marssilla kansainvälinen tunnelma Vaasassa elokuun toisena viikonloppuna järjestettiin 16. kertaa Vaasan Marssi. Kauniin ilman siivittämänä Vaasaa ja lähiympäristöä kiersi suuri joukko kävelijöitä, lähes 300 ulkomaalaista 21 eri maasta sekä lähes 400 suomalaista, joista oli aiempaa enemmän kotoisin eri puolilta Suomea. Kävelijämäärä oli suurin viimeisten 6 vuoden aikana ja 4. paras määrä 16 vuoden aikana. Mukana oli taas satamäärin myös kaupungin työntekijöitä. Perjantaina vieraat saivat nauttia auringosta, lauantain ja sunnuntain pilvipouta oli mitä mainioin kävelysää. Vieraita oli eniten Norjasta, Alankomaista ja Taiwanista. Myös Saksasta ja Tsekistä oli runsaasti osanottajia, noin 20 molemmista. Tapahtuma onkin oiva tapa tutustua muiden maiden kävelijöihin ja harjoittaa kielitaitoaan. Tänäkin vuonna mukaan oli lähtenyt työpaikkajoukkueita, mutta toivottavasti työpaikat ottavat tapahtuman omakseen tulevina vuosina vielä innokkaammin. Viime vuonna mukaan otetut 5 km:n reitit eivät houkutelleet mukaan kovinkaan monia lapsiperheitä. Yhtenä syynä lienee tiedottaminen, mihin yhdistyksellä ei ole riittävästi resursseja. Lapsille oli järjestetty reitin varrelle myös pientä puuhaa ja se olisi oiva ja helppo tapa myös kansainvälisyyskasvatukseen. Myös vanhemmille ihmisille ja esim. kuntoutuville 5 km:n reitit tarjoavat mukavaa yhdessäoloa, joten niiden mukanaolo tulevaisuudessakin olisi tarpeen. Etenkin ulkomaalaiset kävelijät nauttivat Vaasan seudun luonnosta ja rauhallisuudesta, sekä siitä ettei täällä ole tungosta. Vaasan Marssin etuna on myös, että lähtö, maali ja majoituspaikat sijaitsevat varsin lähekkäin. Tapahtuman luonteeseen kuuluu, että jokainen maaliviivan ylittänyt on voittaja. Vaasan Marssi on hyväksytty Suomen edustajaksi kansainvälisen kävelyjärjestön tapahtumarenkaaseen (IML) IML:n toiminta-ajatuksena on edistää kansojen välistä ystävyyttä ja ihmisten terveyttä kävelyharrastuksen- ja tapahtumien avulla. Ruotsin Linnemarchén Boråsissa sai nämä oikeudet Barcelonassa syksyllä 2011 pidetyssä kokouksessa. Ruotsi haki ensimmäisen kerran IML-oikeuksia samaan aikaan kuin Suomi, eli vuonna Ruotsalaisten osallistujien määrän Vaasan Marssissa ei odotuksista huolimatta ollut aiempaa suurempi. Tulevan vuoden Vaasan Marssin ajankohdan, , voi jo tallentaa omaan kalenteriin. Teksti: Helana Kyröläinen 16

17 Sorakadun "joukkueessa" marssivat Aira Helala, Seija Suomela, Margareeta Verronen, Vesa Isomöttönen ja Tiina Ojala. "Satapäin kaupungin työntekijöitä" Vaasan kaupungin työntekijät osallistuivat jälleen marssille innokkaasti. Vaasan Kävelyklubin Helena Kyröläisen mukaan ainakin satakunta kaupungin palveluksessa olevaa suoritti marssin eri muodoissaan tai kokoonpanolla läpi. Mukana nähtiin myös paljon kokonaisia työporukoita ja työyhteisöjä. Yksi tällaisista ryhmistä oli työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet Sorakadulta. Pääluottamusmies Seija Suomelan mukaan Vaasan Marssista on tarkoitus tehdä perinne, ja ensi vuonna Sorakadun väki uskaltautuu jo kymmenen kilometrin lenkille. Ilman muuta ollaan mukana jatkossakin. Otimme tämän työpaikan liikuntailtapäivänä ja samalla nostimme yhteishenkeä, Suomela kertoo. Kiitokset/Tack till Kiitos ruokahuollolle, ammattiosastolle, Isolahden koulun väelle, sekä erityiskiitos, Ullalle ja Liisalle jäädessäni eläkkeelle. Raili Rappe Tuhannet kiitokset juhlapuheista, kansiosta, kynttilöistä, kukkasista ja toteutuvista haaveista. T: Tuija Kuivinen 50.v MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta SYKSY 2012 Henkilöstöpalvelut järjestävät syksyn ja talven 2012 aikana monenlaista mielenkiintoista koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteriohjelman kautta, tai sähköpostitse oman hallintokuntasi yhteyshenkilön kautta. Heiltä saat myös tunnuksia koulutuskalenterin käyttöä varten. Koulutuskalenterista löydät aina tarkat tiedot koulutuksista. Palkka ja palvelussuhdeasiat Info- ja keskustelutilaisuus OVTES:in esimiehille, Paikka: Teatterikahvio Kulma. Aika: 14:00 16:00. Kohderyhmä: OVTES- sopimusalan esimiehet. Alustajina: Henkilöstöpäälliköt Päivi Berg, Kirsi Ikäheimonen sekä Juha Suikkanen. Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KVTES- koulutus, Aiheena: KVTES- koulutus: työaika, vuosiloma, virka- ja työvapaat sekä perhevapaat (KVTES luvut 3-5) Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 08:00 16:00 Kohderyhmä: Esimiehet sekä henkilöstö- ja palkka-asioista vastaavat. Kouluttajana: Kirsti Paloniemi, Henkilöstötieto Paloniemi Oy Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KEVA - Eläkeinfo Aiheena: Julkisen ja yksityisen alan työntekijät saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa työeläkeotteen, jossa on kaikki työeläkettä kartuttavat tiedot. Tilaisuudessa saat lisätietoa työeläkeotteesta sekä uudistuvista Kevan verkkopalveluista. Paikka: Vaasan Yliopisto, Tervahovirakennus, Wolffintie 34. Aika: Ilmoittautuminen: Verkon kautta osoitteesta: info2012/sivut/default.aspx tai puhelimella: Viimeinen ilmoittautumispäivä: Rekrytointi ja palvelussuhteen alkaminen, Aiheena: mm. Hakumenettelyt, kelpoisuudet, ansiovertailut, soveltuvuudet. Lisäksi myös valintapäätökset, toistaiseksi vai määräajaksi palkkaaminen, terveydentilan selvittäminen, koeaika, työsopimukset ja virkamääräykset ja palvelussuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen. Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 09:00 15:00. Kohderyhmä: Esimiehet, palvelussuhde ja rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt. Kouluttajana: Noora Nordberg, henkilöstöpäällikkö. Vihdin kunta Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. Kysymyksiä: Voit lähettää koulutuksen aiheisiin liittyen kysymyksiä, joihin kouluttajamme pyrkii koulutustilaisuudessa vastaamaan osoitteeseen viimeistään mennessä. Esimiespassi Ihmisten ja hyvinvoinnin johtaminen, Syyskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Viesti viisaasti, Lokakuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Hallinto ja kaupungin sisäiset ohjeet, Marraskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Talous kuntoon ja riskit minimiin, Joulukuu Yhteisluento: Joulukuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 18

19 Muut henkilöstökoulutukset Työnohjaajien täydennyskoulutuspäivä, Paikka: Opistotalo, luokkahuone 325 Aika: 08:30 15:00 Kohderyhmä: Työnohjaajat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Viestintäpäivä, Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin. Aika: Ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kuntien ja virastojen tiedotus- ja markkinointivastaavat sekä aktiivisesti tiedotukseen ja markkinointiin osallistuvat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Henkilöstön kielikoulutus Vaasa-opistolla ja Arbiksella Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta. Henkilöstöpalvelut maksavat osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen kielen opiskelussa.. Kielikoulutuksiin ilmoittaudutaan suoraan Arbiksen ja Vaasa-opiston sivustojen kautta. Kesäyliopiston kanssa yhteistyössä (Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kesäyliopiston jäsenille 40e ja muilta 50e) Lasten ja nuorten kiusaaminen Huomaa, puutu ja ehkäise, Paikka: Elokuvateatteri Gloria, Hovioikeudenpuistikko 16, 3krs. Workshop: ABC i medierelationer, Paikka: Lilla auditorium i Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad. Yksityisyyden rajat: Työ ja siviiliminä verkossa, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Esiintymiskoulutus, Paikka: Auditorio, Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki (Rastaantaival 2). På nätet i yrkesrollen och som privatperson, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Yksityiskohtaiset tiedot koulutuksista löydät koulutuskalenterista. Koulutuksiin liittyviin kysymyksiin saat apua Vaasan kesäyliopistolta osoitteesta tai soittamalla Tina Martins, puh ATK- koulutukset Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös ATK- koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaikki ATK- koulutukset järjestetään klo: 12:30 16:00. Opiskelupaikkana Opistotalon luokkahuone 217, paitsi SmartBoard - koulutuksessa 402. Word 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Excel 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi PowerPoint 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Access 2010: Peruskurssi, sekä Jatkokurssi PhotoShop Elements 2010: Koulutus on kaksiosainen. Koulutuspäivät 8 ja SmartBoard: Peruskurssi, Asiakirjan laadinta: Perusasiakirjatekstin asettelu standardin mukaan. Koulutuspäivä Koulutuksiin ilmoittautumiset määräaikaan mennessä (3-5 pv. ennen koulutuksen alkamista) viimeistään klo. 14:00 koulutuskalenterin kautta. Katso tarkat ajankohdat koulutuskalenterista. Suuren kysynnän vuoksi Excel 2010 koulutuksia ollaan mahdollisesti lisäämässä marraskuulle. Seuraathan tilannetta koulutuskalenterista! MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Henkilöstön tukeminen muutoksessa

Henkilöstön tukeminen muutoksessa Henkilöstön tukeminen muutoksessa Kuva aineistopankista, 200 dpi, pienennä case Helsingin yliopiston tietotekniikkaosasto (TIETOS) Pirkko Tikkanen, Helsingin yliopisto, Tietotekniikkaosasto IT2008 24.10.2008

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä -

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - 10.- 1 1. 2. 2 0 1 5 V A A S A T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - Aika: ti 10.2. klo 8-16 ke 11.2. klo 8-14 Paikka: auditorio Levón, Tervahovi Wolffintie

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä

Pentti O. Pohjola. Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Pentti O. Pohjola Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten virkistyspäivä 16.5.2008 Power Park, Alahärmä Luottamushenkilöt virkistäytymässä Power Parkissa Ammattiosasto vei luottamushenkilöt tänä vuonna virkistäytymään

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta OTSIKOISSA TÄLLÄ KERTAA: * Päätoimittajalta * RSN:n tulevia tapahtumia * Muuta muistettavaa * MOKOMA Hei kaikille tänne syksyn ja talven harmaaseen välimaastoon. Marraskuu on RSN: ssä lähtenyt vauhtiin

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 SAIRAALAN PUHTAANAPITO JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapitopalveluja,

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS Rovaniemen malli Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 Potilassiirtokorttikoulutus Rovaniemen malli Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Liikelaitoksen johtaja Ylilääkäri

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Aaahhh... HIIHTOLOMA

Aaahhh... HIIHTOLOMA Aaahhh... HIIHTOLOMA 2011 Poniratsastus Lauantai 26.02 Klo 13.00-14.00 Poniratsastus uuden ratsastuskoulun Nykarleby Ridingpoint:in maneesissa, Kovjokitie 87. Sekä hevosia että ponia. Drop in! Hinta: 1

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

TYKY OHJELMA 2016. Pääkohdat

TYKY OHJELMA 2016. Pääkohdat TYKY OHJELMA 2016 Pääkohdat 1. Tyky-Online liikuntaan ja kulttuuriin. 2. Liikuntatoimen Tyky-avustukset 3. Yhteiset tapahtumat Käyttösäännöt. Olet Tammelan kunnan palveluksessa palvelun käyttöhetkellä.

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ Hoivayrittäjävalmennushanke Kanta- ja Päijät-Hämeessä (1.7.2008-31.12.2011) on tarkoitettu hoiva- ja

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot