No 4 ~ Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING"

Transkriptio

1 No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut 6 Energy Vaasa 7 Uusi työntekijä 8 Elorieha 10 Liikuntailtapäivät VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 12 Vireä Vaasa 14 Pegasos 16 Vaasan Marssi 18 Syksyn koulutukset No 4 ~ 2012 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 33. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Tiina Salonen ja Jenni Tuliniemi Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Autio Sannasirkku, Vaasa-opisto Kaunismäki Sirkka, sosiaali- ja terveysvirasto Jussila Johanna, sosiaali- ja terveysvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Suomela Seija, luottamusmiehet Lillback Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos Vuorjoki Jyrki, Vähäkyrö, vt.talousjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kuva: Pekka Mäkynen Rakennemuutosten keskeltä kumpuaa uusia toimintamalleja Nya verksamhetsmodeller uppstår i strukturförändringar Keskustelu rakennemuutoksista on ollut vilkkaan puoleinen jo pidemmän aikaa ja nyt näyttää siltä, että niihin mennään kovaa vauhtia. Hallitusohjelmassa viitattiin jo vahvasti, että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja parasta aikaa mietitään ympäri Suomen maata miten uudet Sote-alueet tulisi muodostaa ja hallinnoida. Itse näen, että järjestämisvastuu kuntakentän palveluista tulisi myös jatkossa järjestää peruskuntalähtöisesti. Toteama voi jonkun mielestä kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta asettaa itse asiassa kovia haasteita meidän palvelutuotannon suunnittelulle, samalla kun se myös tarjoaa mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Valtiohallinnon uudistusten pääasiallisena selittävänä tekijänä on tänä päivänä useimmiten rahoituksen riittävyyden turvaaminen. Valitettavasti näyttää siltä, että olemme myös kuntatalouden suhteen menossa samaan suuntaan. Nyt on se aika, jolloin on viimeistään syytä ruveta tarkastelemaan toimintojamme, ihan aikuisten oikeasti. Taloudelliset ennusteet viittaavat vahvasti siihen, että olemme todella tärkeän valinnan edessä. Voimme joko jatkaa entiseen malliin, ikään kuin tämä asia ei koskisi meitä, minua tai minun tulosaluettani tai pohtia sitä, miten asiat voisi tehdä toisin. Ensiksi mainittu tie vie suhteellisen nopeasti siihen tilanteeseen, jossa tiukassa taloudellisessa asemassa joudutaan perinteiseen tapaan jakamaan tasaisesti haasteet ja laatimaan leikkauslistoja. Tähän ei kuitenkaan toivottavasti päädytä. Jos me sen sijaan unohdetaan hetkeksi rakenteet ja ensiksi mietitään meidän tavoitteita ja keskitytään siihen, miten on mahdollista muuttaa tapaamme toimia, voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia jotka samalla tuovat kestävyyttä kuntatalouteemme ja sitä kautta toimintaamme. Tähän suuntaan on myös tarkoitus käyttää meneillään olevat talouden kehittämistoimikuntien työt ja rakenneselvitysten tulokset. Tässä työssä omaan arvoonsa nousee kaikkien omaaloitteisuus, innovatiivisuus, ja yhteisvastuu samalla kun huolehditaan toinen toisistamme. Det har en längre tid flitigt diskuterats om strukturförändringar och nu ser det ut att vi är på väg in i ett skede där de förverkligas. Redan i regeringsprogrammet signalerades det kraftigt att sjukvårdsdistrikten upphör och arbetet med att fundera på hur de nya social- och hälsovårdsområden skall skapas och förvaltas pågår som bäst runt om i Finland. Själv anser jag att upprätthållaransvaret för den service som kommunerna idag ger även i framtiden bör ordnas med grundkommunen som utgångspunkt. Vissa kan anse att detta är en självklarhet, men konstaterandet ställer i själva verket stora krav på planeringen av vår serviceverksamhet samtidigt som det ger möjligheter att göra saker och ting på ett nytt sätt. Den huvudsakliga förklaringen till de reformer som sker inom statsförvaltningen är idag tryggandet av finansieringen. Tyvärr ser utvecklingen av den kommunala ekonomin ut att gå åt samma håll. Nu är det verkligen dags att gå igenom våra funktioner, på riktigt. De ekonomiska prognoserna visar kraftigt på att vi står inför ett mycket viktigt val. Vi kan antingen fortsätta som förr och låtsas som om läget inte skulle beröra oss, mig eller mitt resultatområde eller så kan vi fundera på alternativa funktionssätt. Den först nämnda vägen leder rätt snabbt till en situation, där vi i en ansträngd ekonomisk situation hamnar att dela på utmaningarna och nedskärningslistorna. Förhoppningsvis är detta inte vår väg. Ifall vi istället för ett ögonblick glömmer strukturerna och först funderar på våra målsättningar och fokuserar på hur det är möjligt att ändra på vårt sätt att fungera, så kan vi uppnå betydande förbättringar, som samtidigt ger en hållbarhet i den kommunala ekonomin och därmed också i våra verksamhetsförutsättningar. Det är i denna riktning som det även är avsett att använda de arbete som nu utförs i de ekonomiska utvecklingskommittéerna och de strukturanalyser som är under uppgörande. I detta arbete värdesätts initiativförmåga, innovativitet och samansvar samtidigt som vi måsta ha omsorg om varandra. Tomas Häyry Kaupunginjohtaja Stadsdirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Kuntaliitosvalmistelut hyvässä vauhdissa Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitosvalmistelut etenevät suunnitelmien mukaisesti. Työryhmät ovat tehneet valmistelutöitään ja prosessit etenevät eri toimialoilla. Merituuli selvitteli yleistilannetta eri toimialoilta sekä tunnelmia pääluottamusmiehiltä. Henkilöstöhallinnon ryhmän puheenjohtaja ja vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto, Vaasa: Hallinto- ja talousosastojen henkilöstöstä osa tulee sekä Vaasaan erilaisiin koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin että jäämään Vähäänkyröön. Vähäänkyröön jäävien henkilöiden työtehtävissä tulee olemaan muun muassa sekä yhteispalvelupisteen tehtäviä että osittain toimialoille suoritettavaa toimistotyötä. Kaikilta osin sijoittelut eivät ole selvinneet lehden painoon mennessä. Henkilöstöä siirtyy Vaasaan mm. taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtäviin. Sijoittamiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä, joiltakin osin neuvotteluja käydään edelleen nimikkeiden, tehtäväkuvien ja sijoituspaikkojen osalta. Pääosin tilanne on hyvin selvillä, Kaunisto kertoo. Perusturvajohtaja Jussi Björninen, Vähäkyrö: Sosiaali- ja terveyspalveluiden ryhmä on valmistellut kuntaliitosta perusturvajohtaja Jukka Kentalan johdolla. Pääpaino valmistelussa on ollut koti- ja laitoshoidon sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueilla. Terveyspalvelut ovatkin jo yhteistoiminta-alueen hoidettavana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen ja perusturvajohtaja Jussi Björninen muistuttavat, että kuntaliitoksen rakentamisessa riittää töitä vielä vuoden vaihteen jälkeenkin. Suuret linjat ovat olleet selvillä jo varhaisessa vaiheessa. Vanhustenhuollon palvelut jatkuvat Vähässäkyrössä kuten tähänkin asti ilman suurempia muutoksia. Sosiaalityön ja perhepalveluiden sekä hallinnon osalta muutokset ovat suurempia. Nyt siirrytään Vaasan organisaatiomalliin, jossa tehtävät ovat tarkemmin rajattuja. Tarkempi tehtävä mahdollistaa asiantuntijuuden keskittymisen. Vuodenvaihteen jälkeen asiointi Vähänkyrön toimipisteessä on edelleen mahdollista. Mikä tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt on aika siirtää katse rakenteista kohti käytännön järjestelyitä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarkemmin liitokseen liittyvistä käytännön asioista. Tietojärjestelmien, arkistoiden ja asiakirjahallinnon yhteensovittaminen vaatii huolellista suunnittelua. Tiedottaminen työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyötahoille on tämän syksyn tärkeimpiä hommia. Työntekijöiden on jo tämän vuoden puolella osattava kertoa asiakkaille, miten asiat hoituvat uudessa Vaasassa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstön osalta suurimmat muutokset liittyvät työnjohdollisiin asioihin. Vähänkyrön perusturvajohtajan virka lakkaa , joten ainakin esimiehen esimies istuu kaikilla jatkossa Vaasassa. Koti- ja laitoshoidossa Vähäänkyröön muodostetaan alueellinen palvelukokonaisuus, joka käytännössä vastaa nykyisiä Vähänkyrön vanhuspalveluja. Näin ollen siirtymisiä tai muita muutoksia ei siellä juuri tapahdu. Toimiston puolella muutokset ovat suurempia ja niitä toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa lähiviikkojen aikana. Tekninen johtaja Saara Vuorinen, Vähäkyrö Työryhmissä sekä virkamiestyönä tehdyn valmistelun ja neuvottelujen tuloksena tulevaisuuden toimintakuviot ovat pääpiirteiltään valmiina, joitakin on vielä valmistelun alla. Haasteelliseksi työn on tehnyt kuntien kokoerosta johtuva tehtävien täysin erilainen organisointi. 4

5 Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista? Nyt ollaan siirtymässä palveluiden yksityiskohtaisempaan suunnitteluun huomioiden erityisesti asiakaspalvelun toiminta Vähänkyrön kaupunginosassa. Sekä asiakaspalveluun että työskentelyyn vaikuttava tietokantojen yhdistäminen on loppuvuoden suurimpia haasteita ja varmasti siinä riittää työtä vielä pitkälti vuoden vaihteen jälkeenkin. Uuden yhteisen rakennusjärjestyksen laatiminen on aloitettu ja se valmistuu ensi vuoden aikana, siihen saakka Vähänkyrön alueella noudatetaan nykyisin voimassa olevaa. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta,? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat? Henkilöstöllä alkaa olla kotipesät tiedossa ja useimmilla tehtävät ja sijoituspaikka säilyy nykyisellään. Kaikilla toimihenkilöillä tapahtuu jonkinasteisia muutoksia. Toisilla se tarkoittaa tehtävien osittaista muuttumista, toiset siirtyvät Vaasaan uusiin tehtäviin. Heidän osaltaan keskustelua tarkoista tehtävänkuvista yms. jatketaan, unohtamatta myöskään merkittävissä muutoksissa tarvittavaa yhteistoimintamenettelyä. Laaditun aikataulun mukaan lopulliset päätökset syntyvät lokakuun aikana, mutta henkilöstöä on informoitu niin, että jokaisella on tietoa todennäköisestä tulevasta tehtävästään. Sivistystoimen erityisasiantuntija, Sari Tarvonen Mikä on yleistilanne sivistystoimen osalta koskien kuntaliitosta? Sivistystoimen ryhmä on valmistellut kuntaliitosta omalta osaltaan hyvässä hengessä. Työ on ennenkaikkea organisaation hallinnollista yhteensovittamista. Meillä on neljä eri alaryhmää, jossa Vaasan ja Vähänkyrön virastopäälliköt ovat selvittäneet keskenään yksityiskohtaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kirjaston ja kulttuurin sekä urheiluun ja vapaa aikaan liittyvän hallinnon ja toiminnan järjestämistä. Ryhmät ovat raportoineet sektoriryhmällemme, jonka puheenjohtaja on sivistystoimen johtaja Christina Knookala. Työ on alkanut jo vuonna 2010 jolloin silloinen koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden työtyhmä on tehnyt raporttinsa yhteenliittämisestä ja siitä syntyvistä eduista, kuten isomman kokonaisuuden tarjoamasta monipuolisesta ja laajasta tarjonnasta ja mahdollisuuksista vastata nopeammin tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Mikä on ajankohtaista tällä hetkellä? Yhdistysmisopimuksen mukaan palveluiden järjestämisessä tulisi erityisesti ottaa huomioon mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen. Yksi kuntaliitosta eteenpäin vievistä ryhmistä on tietohallinnon ryhmä, joka vastaa tieto- ja viestintätekniikan järjestelmien yhteensovittamisesta. Sivistystoimen alaryhmät ovat kuitenkin avainasemassa suunnitellessaan palveluiden järjestämistä käytännössä. Syyskuun kokouksessa Sivistystoimen ryhmä ottaa kantaa Vähänkyrön aluehallinnon järjestämiseen. Tärkeää on, että aluejohtaja ja sektorijohtajat toimivat hyvässä yhteistyössä. Mikä on tilanne nimenomaan henkilöstön osalta? Ja millä aikataululla asiat varmistuvat. Henkilökunta jatkaa omissa toimipisteissään pitkälti ihan niin kuin ennenkin, siirtoja tulee olemaan hyvin vähän, neuvottelut ovat osittain vielä kesken. Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että alaryhmät keskustelevat henkilöstövaikutuksista keskenään ja tuovat yhteisen mietityn esityksensä sivistystoimen sektoriryhmälle. Vähänkyrön koulut siirtyivät jo elokuun lopulla Vaasan koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen johtoon.. Yhdistyvissä virastoissa tulee kuunnella henkilökunnan mielipiteitä. Tärkeää on, että henkilökunta saa olla mukana rakentamassa uutta Vaasaa. Marita Linna, JHL, PLM, Vähäkyrö Kovalla vauhdilla nyt mennään eteenpäin, palkkojen harmonisointityöryhmä on juuri aloittanut työnsä. Henkilöstö on sitä mieltä, että kaikki palkat pitäisi saada heti vuoden alusta samalle tasolle, kun kerran olemme saman kaupungin palveluksessa, emme halua olla eriarvoisessa asemassa. Yhteistyötoimikunnan palaverissa tuli myös esille kysymys tästä palkkojen eroavaisuudesta, kun haetaan henkilöstöä. Osalla henkilöstöstä on vielä epäselvää missä on tuleva työntekopaikka. Kaikki eivät varmastikaan pääse sinne minne haluaisivat, mutta töitä varmasti kaikille löytyy. Kyllä henkilöstöllä on osalla vielä pelkoja, mitä tämä kuntaliitos tuo tullessaan, tästä varmastikin selviämme lisää tiedottamalla. Marja Huovari, pääluottamusmies /JUKO, Vaasa Suunnitelmia, ohjeita, ehdotuksia ja päätöksiäkin on kaikissa työryhmissä laadittu ahkerasti. Henkilöstön osalta valmistelun alla ovat mm, siirtosopimus ja palkkojen harmonisointi. Ei kuitenkaan riitä, että asiat ovat paperilla. Tärkeää on saada päätökset siirrettyä käytäntöön yhteistoiminnan ohjeitten mukaisesti. Aina muutos pelottaa, mutta tiedotuksella, yhteistyöllä ja avoimuudella päästään eteenpäin. Muutos koskee myös vaasalaisia. Esimiehiltä vaaditaan muutosjohtamisen taitoja, kun organisaatioon tulee uusia yksiköitä, joissa toimintatavat voivat poiketa Vaasassa käytössä olevista. Avoimin mielin, toinen toisilta oppien ja uusiin työkavereihin tutustumalla jo etukäteen, voidaan nopeammin päästä yhteiseen työkulttuuriin. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Energia ja suunta: Energy Vaasa Henkilöstön ja keskijohdon rooli on suuri strategiatyössä Esimiespassi-koulutussarjassa pureuduttiin kevään aikana kaupungin toiminnan strategiseen johtamiseen ja strategiatyöhön. Koulutusosiota vetää Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen Professori Marko Kohtamäki. Koulutussisällöissään Kohtamäki korosti erityisesti esimiesten ja henkilöstön osallistumista strategiatyöhön. Strategialla tarkoitetaan toimintamalleja, joilla organisaatio pyrkii saavuttamaan halutun tavoitetilan. Strategiatyöllä puolestaan tarkoitetaan prosesseja, jolla strategiaa pyritään rakentamaan. Selkeä suunta, tavoitetila, kuten Energy Vaasa, jonka saavuttamiseen organisaation henkilöstö sitoutuu, on organisaation tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta keskeistä. Työpajoissa olemme purkaneet strategian näkökulmasta relevantteja käsitteitä sekä hyödyntäneet erilaisia työkaluja analyysien teossa. Minusta esimiesten sitoutuminen ja energiataso ovat olleet korkealla tasolla, Kohtamäki kertoo. Usein organisaatioiden strategia pitää sisällään tyhjiä lauseita, jotka eivät merkitse henkilöstölle paljonkaan. Merkitys syntyy sitä kautta, että strategiasta keskustellaan eri tulosyksiköiden näkökulmasta. Etsitään yhteistä kieltä, sanoja ja sisältöjä niille aktiviteeteille, joilla tavoitetila saavutetaan. Strategian ydin on sen toimintaa ohjaavassa vaikutuksessa. Koko henkilöstön on tärkeää sisäistää, mihin suuntaan organisaatio, eli Vaasan Kaupunki on liikkeessä ja mikä on oman tulosyksikön rooli tuossa kokonaisuudessa. Tämä helpottaa oman työn merkityksen ymmärtämistä osana kokonaisuutta. Vaasan kaupungin henkilöstöllä on keskeinen rooli Vaasan kehittymisessä. Vaasan kaupunki on työyhteisönä iso ja sirpaleinen organisaatio eri toimialoineen. Kohtamäen mukaan on kuitenkin tärkeätä muistaa, että jokainen yksikkö ei tee pelkästään omaa työtään, vaan kaikkien työ tukee Vaasan kaupungin menestymistä. Strategian toteutuminen ja tavoitetilaan pääseminen vaatii aktiivista toimintaa koko organisaatiolta. Toimintaa voidaan saada aikaan asettamalla tavoitteita, mittaamalla ja palkitsemalla niiden saavuttamisesta. Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Minusta tämä on sisäistetty Vaasan kaupungin organisaatiossa. Henkilöstöllä ja esimiehillä iso vastuu Kohtamäki korostaa strategiatyössä henkilöstön ja keskijohdon roolia. Yhteisen strategian kehittäminen edellyttääkin jatkuvaa vuoropuhelua koko organisaation kesken aina johdosta henkilöstöön. Ideaalitapauksessa strategia onkin osa kaikkea tekemistä, eikä vain ajoittainen huoneentaulu. Henkilöstön ja keskijohdon rooli on keskeinen, koska heidän osallistumisensa kautta voidaan saada paljon uusia ideoita ja näkökulmaa työhön. Henkilöstössä on paljon voimavaroja ja tietotaitoa ja on tärkeää, että nämä välittyisivät esimiehille. Strategiatyön kannalta onkin siis todella merkityksellistä, että henkilöstön ja esimiesten keskusteluyhteys säilyy tiiviinä. Samassa veneessä tässä kuitenkin ollaan, minäkin Vaasan kaupungin asukkaana, Kohtamäki korostaa. Kohtamäen mukaan Vaasan kaupungin organisaatiossa strategiatyö on hyvässä vaiheessa. Kaupungin johto on ilmaissut oman tukensa työlle ja keskijohto sekä henkilöstö pystyvät vaikuttamaan prosessin etenemiseen. Tärkeää on, että prosessin eri vaiheessa suunnitelmat viedään aktiivisesti käytäntöön, esimiehille ja työntekijöille annetaan myös tilaa hyödyntää luovuutta. Hyvä strategia energisoi ihmisiä ja suuntaa energiaa; Energia ja Suunta: Energy Vaasa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää " Strategia on sitä mitä organisaatio tekee, ei sitä mitä suunnitelmissa lukee. Marko Kohtamäki Professori Marko Kohtamäki korostaa luovuuden merkitystä strategiatyössä. Suvi Einola-Uuro on aktiivisella otteellaan auttanut esimiehiä strategiakoulutuksessa ja jatkaa kaupungin strategiatyön tukemista osana henkilöstöpalveluiden organisaatiota. 6

7 UUSI TYÖNTEKIJÄ Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? Vinkkaa löydöstäsi osoitteeseen Uusi työntekijä - Auli Jämsänen 1. Nimi, ikä ja ammatti? Auli Jämsänen, 50, taideintendentti 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Vaasaan minut houkutteli mahdollisuus tehdä töitä Pohjanmaan museon upean taidekokoelman parissa. Halusin myös päästä kaksikieliseen kaupunkiin, sillä pidän ruotsin kielestä. 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Tähän asti kuvani on ollut hyvin myönteinen. Muutin kaupunkiin loppukesästä, joten olen saanut nauttia kaupungin vehreydestä ja rantamaisemista. Minut on otettu ystävällisesti vastaan. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Kerrosteinen, ajallinen, monivivahteinen, keskusteleva, aina erilainen 5. Mikä on parasta työssäsi? Itse työn sisältö ja sen tarjoamat kehitysnäkymät sekä mahdollisuus työskennellä monialaisessa työympäristössä 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Tähän osaan vastata paremmin vuoden kuluttua. Mutta sanotaan, että Vaasan monipuolinen kuvataide-elämä ansaitsisi laajempaa valtakunnallista huomiota. 7. Miten vietät vapaa-aikaasi? Retkeillen eri kaupunkien kulttuurimaisemissa ja pyöräilemällä lähiympäristössä luonnosta nauttien. Pidän myös lukemisesta. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Ovikelloni soidessa yllättäen on vieraalle luvassa kahvia, jäätelöä ja juttuseuraa. Vaasaan tuleville yllätysvierailleni tarjoan tutustumiskierroksen kaupungin monipuoliseen rakennuskulttuuriin. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Pirkko Lindbergin Hotelli Kaipaus. 10. Mikä on mottosi? Jokainen ihminen on taulun arvoinen. Kuva: Erkki Salminen MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Tunnelmapaloja Eloriehasta 2012 Hietalahden Villa tarjosi jälleen tunnelmalliset ja idylliset puitteet Eloriehalle. Torstaina vietetyn juhlan järjestäjinä toimivat tekniset liikelaitokset (Vaasan Vesi, Vaasan satama, Vaasan talotoimi) sekä Tekninen toimi. Illan aikana nautittiin perinteiseen tapaan tarjoiluista sekä hyvästä seurasta. Laadukkaiden ja monipuolisten musiikkiohjelmanumeroiden lisäksi eloriehalaiset saivat kuulla mm. kaupunginjohtaja Tomas Häyryn tervehdyksen sekä energialähettiläs Tuomas Vanhasen mietteitä. Illan hämärtyessä saatiin ihastella upeaa tulitanssia sekä flamenco-esityksiä sekä todistaa kun Elorieha-kapula luovutettiin ensi vuoden järjestäjille Aluetyöterveydelle. Kuvat: Jenni Tuliniemi ja Tiina Salonen 8

9 MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Hyvinvointia hevosen selästä Liikuntailtapäivät ovat osa kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa Katriina Strandwall pääsi kokeilemaan ratsastusta kirjastolaisten liikuntailtapäivässä. Vaasan kaupunginkirjastossa on järjestetty henkilökunnan yhteisiä liikuntailtapäiviä jo useamman vuoden ajan. Toukokuussa yhdeksän kirjastolaista kiipesi rohkeasti hevosen selkään, osa aivan ensimmäistä kertaa. Vaasalaisella Hubertuksen ratsastuskoululla kirjastolaiset saivat ratsastuksenopettajilta ensin yleistietoa hevosista ja niiden hoitamisesta, minkä jälkeen noustiin hevosten selkään maneesissa eli ratsastushallissa. Kaikki saivat vuorollaan ratsastaa käynnissä sekä halutessaan kokeilla myös nopeatempoisempaa ravia. Minulle pelkkä käveleminen oli tarpeeksi jännittävää ison hevosen selässä. Tämä on varmasti hyvä liikuntamuoto rohkeille ihmisille, mutta minulle kaksipyöräinen vaihtoehto tuntuu turvallisemmalta, naurahtaa pyöräilyä harrastava Katriina Strandwall. Eija Håkans on aikaisemminkin istunut hevosen selässä toisen taluttaessa. Oli tosi mukavaa, varsinkin kun meille pidettiin ihan oikea ratsastustunti. Minun ratsuni Manu oli ihanan kiltti ja ymmärtäväinen heppa, vaikka selässä istuikin kokematon ratsastaja, Håkans kuvailee. Fyysistä ja henkistä Liikuntailtapäivät ovat osa Vaasan kaupungin virallista työhyvinvointiohjelmaa. Kirjaston liikuntailtapäivinä on mm. käyty avannossa, melottu, pelattu sulkapalloa ja biljardia, kävelty lumikengillä, hiihdetty ja zumbattu. Fyysisen virkistäytymisen ohella on aina tarjolla myös kulttuuripitoista piristäytymistä, kuten esimerkiksi tutustumisia museoihin tai teatteriin. Näin osallistumaan 10

11 pääsevät myös sellaiset henkilöt, joille liikunnallisempi tekeminen ei esimerkiksi terveydellisistä syistä sovi. Joka kevät järjestetään useampi liikuntailtapäivä, joista on mahdollisuus valita yksi mieleinen laji. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua useampaan kuin yhteen tapahtumaan, mutta vain yhteen työajalla. Liikuntailtapäiviä, kuten muutakin tyky-toimintaa koordinoi kirjaston oma tyky-ryhmä. Liikuntailtapäivät suunnitellaan henkilökunnalta saatujen toiveiden pohjalta, ja lajeja pyritään valitsemaan useita erilaisia, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. Uusia ja erikoisempia lajeja, kuten vaikka melontaa on mukavampi kokeilla ryhmän kanssa kuin yksin. Osa on löytänyt liikuntailtapäivien kautta uuden liikuntaharrastuksen, kertoo tyky-ryhmän jäsen Terhi Piikkilä. Yhteistyötä ja ideointia Tänä vuonna kirjaston tyky-toimintaan on saatu mukaan lisää väkeä kulttuurikeskuksesta (entinen kulttuurivirasto), sillä yksiköiden hallinto yhdistettiin vuoden alussa. Myös tyky-ryhmään on valittu edustaja kulttuurikeskuksen henkilökunnasta. Tyky-ryhmä on mukana suunnittelemassa myös jokavuotista henkilökunnan yhteistä kehittämisja virkistyspäivää. Päivä sisältää sekä koulutus- että tykytoimintaa. Esimerkiksi viime vuonna aamupäivä kuunneltiin luentoa alan ajankohtaisista asioista ja iltapäivällä käveltiin, jumpattiin tai saunottiin ja uitiin kukin makunsa mukaan. Lisäksi tyky-ryhmä suunnittelee Eija Håkans (vas.) ja Kristina Grönberg paneutuivat huolella Manu-hevosen harjaamiseen. vuosittain myös muutamia vapaaajalla tapahtuvia terveyttä ja henkistä virettä ylläpitäviä yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi jouluaskarteluja ja suklaamaistiaisia. Teksti ja kuvat: Susanna Saari MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Kaupungin työntekijöille ilmainen liikuntatarjotin! Kaikki kaupungin työntekijät voivat osallistua maksutta Vireä Vaasa terveysliikuntaryhmiin esittämällä oman henkilökuntakorttinsa ryhmässä. Kortti on oltava mukana jokaisella tunnilla ja vaadittaessa esitettävä. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin on tarkoitettu kaikille Vaasan kuntalaisille. Ne jotka eivät ole kaupungin työntekijöitä ostavat terveysliikuntakortin 45 /kausi tai 35 /kausi (työtön, opiskelija, eläkeläinen). Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalta 3.9 lähtien. Vireä Vaasa terveysliikuntatarjotin Gratis motionsbricka för stadens anställda! MAANANTAI Alla stadens anställda kan delta avgiftsfritt i Välmående Vasa-hälsomotionsgrupperna genom att uppvisa LETKEÄT sitt LADYT, personalkort Tervis-Sali1 i gruppen. Kortet ska tas med till varje timme och visas upp TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, på begäran. TEVI KAHVAKUULAHARJOITTELU, Urheilukeskus Hälsomotionsbrickan ROMURALLISTA Välmående VIRTAA Vasa MIEHILLE, är avsedd Urheiluhalli för alla Vasabor VENYTTELY, Tervis-Sali De som inte KUNTONYRKKEILY, är anställda hos staden Urheiluhalli kan köpa ett hälsomotionskort för 45 /säsong eller 35 /säsong (arbetslös, studerande, SELKÄJUMPPA, pensionär). Steiner koulu Korten säljs i simhallens kassa fr.o.m TIISTAI KUNTOLENTOPALLO, Vöyrinkaupungin kouluns. V-kiint ZUMBA, Tervis-Sali HUOM! ALKAA 11.9!! KUNTOKIMPPA, Onkilahden koulu FYSIOBALANCE, Onkilahden koulu KESKIVIIKKO LOUNASTUNTIJUMPPA, TEVI ROMURALLI KUNTOSALIRYHMÄ (miehet), TEVI TULESKUNTOON-KUNTOSALIRYHMÄ, TEVI MOTIONSGYMNASTIK (ARBIS), Sundomin koulu KUNTOPIIRI, Tervis-Sali TORSTAI VENYTTELY, Tervis-Sali GYMSTICK-JUMPPA, Keskuskoulun yläsali NAISTEN SÄHLY, Urheilukeskus KUNTOKIMPPA, Länsimetsänkoulu POSTIOSOITE POSTADRESS KÄYNTIOSOITE BESÖKSADRESS PUHELIN TELEFON TELEFAX PL 3 PB 3 MIESTEN SÄHLY, Vaasanpuistikko Urheilukeskus VAASA/VASA Vasaesplanaden 20 B VAASA/VASA Lisää tietoa: kaupungin intranetistä, terveysliikuntakoordinaattori Kuvat: Stockphotos 12

13 Mitä kätkeytyy katukyltin nimeen? ADELCRANTZINKUJA Vanhassa Vaasassa sijaitseva Adelcrantzinkuja on saanut nimensä Kustaa III:n hovi-intendentti Carl Fredrik Adelcrantzin ( ) mukaan. Carl Fredrik Adelcrantz syntyi Tukholmassa ja kuoli siellä Suvun alkuperäinen nimi oli Törnqvist, joka aateloitiin 1712 Adelcrantziksi. C.F Adelcrantz aloitti työuransa isänsä toivomuksesta virkamiehenä, vaikka hänen sielunsa paloi taiteelle. Vasta isän kuoltua 1739 hän uskaltautui neljäksi vuodeksi taideoppiin Italiaan ja Ranskaan. Palattuaan opintomatkaltaan valvoi hän tuolloin meneillään olevan Tukholman kuninkaanlinnan rakennustöiden loppuunsaattamista. Hänen hienostunut tyylinsä ja tieteellinen sivistyksensä havaittiin pian hovissa ja hänelle satoi nimityksiä kuten: hovijunkkari, hovi- ja yli-intendentti ja 1766 hänestä tuli vapaaherra. Vuonna 1768 hänet valittiin C.G. Tessin vuonna 1735 perustaman piirustusakatemian johtajaksi. Hänen johdollaan siitä kehittyi Maalaus- ja kuvanveistoakatemia. Adlecrantzin menestyminen ja nopea uralla eteneminen herätti kateutta aikalaisissaan ja häntä vastaan juoniteltiin ja yritettiin sysätä syrjään halpamaisin keinoin. Adelcrantz eli poikamiehenä taiteelle ja arkkitehtuurille voimiaan ja varallisuuttaan säästämättä. Kun Drottningholmin linnan kunnostamiseen tarvittiin rahaa, panttasi hän omat pöytähopeansa rahavarojen saamiseksi. Hän ei puhunut asiasta sen koomin, jopa unohti sen. Vasta paljon myöhemmin Kustaa III antoi luvan lunastaa pöytähopeat ja palauttaa ne Adelcrantzille. Sisarensa lapsista hän huolehti kuin omistaan ja tuhlasi rahaa heidän kasvatukseensa. Yli liikenevän osan hän antoi taiteelle, joka merkitsi hänelle paljon. rakennus muutettiin keisarin määräyksellä ja kaupunginarkkitehti C.A. Setterbergin piirustusten mukaan Mustasaaren kirkoksi1863. Muita Adelcrantzin suunnittelemia rakennuksia ovat mm. Ruotsissa sijaitsevat Drottningholmin linnan teatteri 1766, Kiinalainen paviljonki 1769, joka on Ruotsin kuninkaallisten kesänviettopaikka sekä Adolf Fredrikin kirkko Carl Fredrik Adelcrantz oli kuningas Kustaa III:n hovin keskeinen vaikuttaja ja C.G Tessin jälkeen merkittävin arkkitehti Ruotsissa ja etenkin Euroopassa. Arkkitehti Adelcrantzin luomuksia Kustaa III perusti 1776 Suomen 2. hovioikeuden Vaasaan. C.F. Adelcrantz sai tehtäväkseen suunnitella tulevalle hovioikeudelle näyttävät puitteet. Talo valmistui 1786 ja se on varhaiskustavilaisen tyylin merkittävin edustaja Suomessa. Vaasan palon ( ) jälkeen hovioikeuden Teksti: Eva Reinikainen Lähde: Svenskt biografiskt handlexikon MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Pegasos-pääkäyttäjät Päivi, Petra, Susanna ja Paula Nimestä Pegasos monien mieleen tulee siivekäs taruhevonen. Pegasos-pääkäyttäjät eivät kuitenkaan hyppää ratsaille, vaan käyvät teknisten ongelmien kimppuun. Kyseessä on potilastietojärjestelmä Pegasos, jonka kautta hoidetaan myös Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspuolen laskutusasiat. Pegasos on erittäin laaja ja moniosainen ohjelma, johon kootaan vaasalaisten, laihialaisten ja vähäkyröläisten sosiaali- ja terveystiedot vauvasta vaariin. Pegasos-ohjelmalla on noin 1500 käyttäjää ja kymmeniä vastuukäyttäjiä. Jos vastuukäyttäjä ei pysty auttamaan, apua pyydetään Pegasos-pääkäyttäjiltä Päivi Syrjälältä, Petra Nybergiltä, Susanna Kiikeriltä ja Paula Sillanpäältä. Tarvittaessa he ottavat yhteyttä ohjelman tuottajaan Logicaan. Päivi Syrjälä on ollut Vaasan kaupungin palveluksessa jo vuodesta -87 perushoitajana ja osastonsa Pegasos-vastuukäyttäjänä. Hyppy vastuukäyttäjästä pääkäyttäjäksi v oli kuitenkin suuri, sillä ennen riitti oman alueen tuntemus, nyt on tunnettava sekä organisaatiot että jokaisen työtehtävät. Vaikka apua annetaan pääsääntöisesti puhelimitse, käy Päivi mielellään paikan päällä, tällöin ongelman havaitsee nopeammin. Valitettavasti Pegasos-pääkäyttäjillä ei ole mahdollisuutta etäyhteyteen. Susanna Kiikeri (vas.), Petra Nyberg ja Päivi Syrjälä hallitsevat Pegasoksen. Kuvasta puuttuu Paula Sillanpää. Susanna Kiikeri on tässä työssä ollut puoli vuotta. Takanaan hänellä on kotipalvelun laskutustyötä vuodesta Aika kuluu todella nopeasti. Yhteydenotot Pegasos-asioissa muokkaavat työpäivän. Joskus pienen ongelman ratkaiseminen voi viedä koko päivän tai sitten asia hoituu nopeasti. Työkaverit ovat ihania, kuvailee Susanna. Paljon taustatehtäviä Paula Sillanpää on toiminut Pegasos-pääkäyttäjänä järjestelmän käyttöönotosta alkaen. Ennen Pegasos-pääkäyttäjäksi siirtymistä, hän toimi sairaanhoitajana. Kaupungin palveluksessa hän on ollut jo yli 30 vuotta. Haastattelun aikaan hän on lomalla. Mm. sairaaloiden laboratoriolähetteiden ja -vastausten sekä lähete-palaute-viestien tiedonsiirrot Pegasosjärjestelmään varmistetaan, tietoteknisien yhteyksien toimivuudet eri ohjelmien välillä testataan. Myös koulutukset ovat osa pääkäyttäjien työtä. Terveysalan työkokemus ja organisaatiotuntemus on välttämätöntä, lisäksi kaikkein kanssa on tultava toimeen. Datanomikoulutus antaa tuntemusta teknisiin asioihin, siksi Petra ja Susanna aloittavat tammikuussa kolmivuotisen datanomikoulutuksen oppisopimuksella työn ohessa. Päivi valmistui datanomiksi vuonna Petra Nyberg on työskennellyt pääkäyttäjänä kahden vuoden ajan. Petran aiempi työ-kokemus on osastonsihteerin työstä vuodesta -90. Aloittaessaan pääkäyttäjänä Petralle tuli yllätyksenä se, että pelkästään Pegasos-järjestelmän tuntemus ei riitä, tiedettävä on todella paljon kaikesta muusta. Työhön kuuluu paljon perustehtäviä, joita hoidetaan taustalla koko ajan, ne eivät näy käyttäjille. Esimerkiksi vastasyntyneet perustetaan Pegasokseen, Vaasan keskussairaalan palautteet kohdistetaan neuvoloihin ja lääkäreille, kerran viikossa ajetaan väestörekisteri-päivitykset. Teksti ja kuva: Johanna Jussila 14

15 Uniryhmä alkaa Vaasan Aluetyöterveydessä Hyvällä unella on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä toiminta- ja työkyvylle. Unettomuusoireet ovat kuitenkin yleisiä ja pidempään jatkuessa niillä voi olla monenlaisia haitallisia seurannaisvaikutuksia. Lääkkeettömiä hoitomuotoja, erityisesti kognitiivis-behavioraalisista hoitoa pidetään ensisijaisena pitkäkestoisessa unettomuudessa. Ryhmämuotoisen uniohjauksen tavoitteena on parantaa pitkäkestoisesta (yli kuukausi) unettomuudesta kärsivien, työikäisten osallistujien unettomuusoireita ja vähentää koettua unettomuuden aiheuttamaa haittaa, uneen liittyviä haitallisia ajatusmalleja sekä psyykkisiä ja somaattisia oireita. Ryhmämuotoinen tapaaminen toteutetaan pienryhmätapaamisina (5-8 henkilöä/ryhmä) kuutena kertana. Ryhmän ohjaajina toimivat uniohjauksen koulutuksen käyneet työterveyshoitajat. Unitiimiimme kuuluvat lisäksi uniongelmiin perehtyneet työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Seuraava ryhmä alkaa torstaina kello kokoontuen noin viikon välein Vaasan Aluetyöterveydessä. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä uniryhmän ohjaajiin. Uniryhmäohjaajat Satu Kyntäjä työterveyshoitaja puh Maarit Malin työterveyshoitaja puh MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Vaasan Marssin avajaisissa nähtiin upea taiwanilaisten tanssiesitys, jota seuraamassa oli runsaslukuinen väkimäärä. Vaasan Marssilla kansainvälinen tunnelma Vaasassa elokuun toisena viikonloppuna järjestettiin 16. kertaa Vaasan Marssi. Kauniin ilman siivittämänä Vaasaa ja lähiympäristöä kiersi suuri joukko kävelijöitä, lähes 300 ulkomaalaista 21 eri maasta sekä lähes 400 suomalaista, joista oli aiempaa enemmän kotoisin eri puolilta Suomea. Kävelijämäärä oli suurin viimeisten 6 vuoden aikana ja 4. paras määrä 16 vuoden aikana. Mukana oli taas satamäärin myös kaupungin työntekijöitä. Perjantaina vieraat saivat nauttia auringosta, lauantain ja sunnuntain pilvipouta oli mitä mainioin kävelysää. Vieraita oli eniten Norjasta, Alankomaista ja Taiwanista. Myös Saksasta ja Tsekistä oli runsaasti osanottajia, noin 20 molemmista. Tapahtuma onkin oiva tapa tutustua muiden maiden kävelijöihin ja harjoittaa kielitaitoaan. Tänäkin vuonna mukaan oli lähtenyt työpaikkajoukkueita, mutta toivottavasti työpaikat ottavat tapahtuman omakseen tulevina vuosina vielä innokkaammin. Viime vuonna mukaan otetut 5 km:n reitit eivät houkutelleet mukaan kovinkaan monia lapsiperheitä. Yhtenä syynä lienee tiedottaminen, mihin yhdistyksellä ei ole riittävästi resursseja. Lapsille oli järjestetty reitin varrelle myös pientä puuhaa ja se olisi oiva ja helppo tapa myös kansainvälisyyskasvatukseen. Myös vanhemmille ihmisille ja esim. kuntoutuville 5 km:n reitit tarjoavat mukavaa yhdessäoloa, joten niiden mukanaolo tulevaisuudessakin olisi tarpeen. Etenkin ulkomaalaiset kävelijät nauttivat Vaasan seudun luonnosta ja rauhallisuudesta, sekä siitä ettei täällä ole tungosta. Vaasan Marssin etuna on myös, että lähtö, maali ja majoituspaikat sijaitsevat varsin lähekkäin. Tapahtuman luonteeseen kuuluu, että jokainen maaliviivan ylittänyt on voittaja. Vaasan Marssi on hyväksytty Suomen edustajaksi kansainvälisen kävelyjärjestön tapahtumarenkaaseen (IML) IML:n toiminta-ajatuksena on edistää kansojen välistä ystävyyttä ja ihmisten terveyttä kävelyharrastuksen- ja tapahtumien avulla. Ruotsin Linnemarchén Boråsissa sai nämä oikeudet Barcelonassa syksyllä 2011 pidetyssä kokouksessa. Ruotsi haki ensimmäisen kerran IML-oikeuksia samaan aikaan kuin Suomi, eli vuonna Ruotsalaisten osallistujien määrän Vaasan Marssissa ei odotuksista huolimatta ollut aiempaa suurempi. Tulevan vuoden Vaasan Marssin ajankohdan, , voi jo tallentaa omaan kalenteriin. Teksti: Helana Kyröläinen 16

17 Sorakadun "joukkueessa" marssivat Aira Helala, Seija Suomela, Margareeta Verronen, Vesa Isomöttönen ja Tiina Ojala. "Satapäin kaupungin työntekijöitä" Vaasan kaupungin työntekijät osallistuivat jälleen marssille innokkaasti. Vaasan Kävelyklubin Helena Kyröläisen mukaan ainakin satakunta kaupungin palveluksessa olevaa suoritti marssin eri muodoissaan tai kokoonpanolla läpi. Mukana nähtiin myös paljon kokonaisia työporukoita ja työyhteisöjä. Yksi tällaisista ryhmistä oli työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet Sorakadulta. Pääluottamusmies Seija Suomelan mukaan Vaasan Marssista on tarkoitus tehdä perinne, ja ensi vuonna Sorakadun väki uskaltautuu jo kymmenen kilometrin lenkille. Ilman muuta ollaan mukana jatkossakin. Otimme tämän työpaikan liikuntailtapäivänä ja samalla nostimme yhteishenkeä, Suomela kertoo. Kiitokset/Tack till Kiitos ruokahuollolle, ammattiosastolle, Isolahden koulun väelle, sekä erityiskiitos, Ullalle ja Liisalle jäädessäni eläkkeelle. Raili Rappe Tuhannet kiitokset juhlapuheista, kansiosta, kynttilöistä, kukkasista ja toteutuvista haaveista. T: Tuija Kuivinen 50.v MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta SYKSY 2012 Henkilöstöpalvelut järjestävät syksyn ja talven 2012 aikana monenlaista mielenkiintoista koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteriohjelman kautta, tai sähköpostitse oman hallintokuntasi yhteyshenkilön kautta. Heiltä saat myös tunnuksia koulutuskalenterin käyttöä varten. Koulutuskalenterista löydät aina tarkat tiedot koulutuksista. Palkka ja palvelussuhdeasiat Info- ja keskustelutilaisuus OVTES:in esimiehille, Paikka: Teatterikahvio Kulma. Aika: 14:00 16:00. Kohderyhmä: OVTES- sopimusalan esimiehet. Alustajina: Henkilöstöpäälliköt Päivi Berg, Kirsi Ikäheimonen sekä Juha Suikkanen. Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KVTES- koulutus, Aiheena: KVTES- koulutus: työaika, vuosiloma, virka- ja työvapaat sekä perhevapaat (KVTES luvut 3-5) Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 08:00 16:00 Kohderyhmä: Esimiehet sekä henkilöstö- ja palkka-asioista vastaavat. Kouluttajana: Kirsti Paloniemi, Henkilöstötieto Paloniemi Oy Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. KEVA - Eläkeinfo Aiheena: Julkisen ja yksityisen alan työntekijät saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa työeläkeotteen, jossa on kaikki työeläkettä kartuttavat tiedot. Tilaisuudessa saat lisätietoa työeläkeotteesta sekä uudistuvista Kevan verkkopalveluista. Paikka: Vaasan Yliopisto, Tervahovirakennus, Wolffintie 34. Aika: Ilmoittautuminen: Verkon kautta osoitteesta: info2012/sivut/default.aspx tai puhelimella: Viimeinen ilmoittautumispäivä: Rekrytointi ja palvelussuhteen alkaminen, Aiheena: mm. Hakumenettelyt, kelpoisuudet, ansiovertailut, soveltuvuudet. Lisäksi myös valintapäätökset, toistaiseksi vai määräajaksi palkkaaminen, terveydentilan selvittäminen, koeaika, työsopimukset ja virkamääräykset ja palvelussuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen. Paikka: Opistotalo, Auditorio. Aika: 09:00 15:00. Kohderyhmä: Esimiehet, palvelussuhde ja rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöt. Kouluttajana: Noora Nordberg, henkilöstöpäällikkö. Vihdin kunta Ilmoittautuminen: Koulutuskalenterin kautta viimeistään klo 14:00 mennessä. Kysymyksiä: Voit lähettää koulutuksen aiheisiin liittyen kysymyksiä, joihin kouluttajamme pyrkii koulutustilaisuudessa vastaamaan osoitteeseen viimeistään mennessä. Esimiespassi Ihmisten ja hyvinvoinnin johtaminen, Syyskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Viesti viisaasti, Lokakuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Hallinto ja kaupungin sisäiset ohjeet, Marraskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Talous kuntoon ja riskit minimiin, Joulukuu Yhteisluento: Joulukuussa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 18

19 Muut henkilöstökoulutukset Työnohjaajien täydennyskoulutuspäivä, Paikka: Opistotalo, luokkahuone 325 Aika: 08:30 15:00 Kohderyhmä: Työnohjaajat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Viestintäpäivä, Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin. Aika: Ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Kuntien ja virastojen tiedotus- ja markkinointivastaavat sekä aktiivisesti tiedotukseen ja markkinointiin osallistuvat. Ilmoittautuminen: Viimeistään klo 14:00 mennessä. Henkilöstön kielikoulutus Vaasa-opistolla ja Arbiksella Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta. Henkilöstöpalvelut maksavat osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen kielen opiskelussa.. Kielikoulutuksiin ilmoittaudutaan suoraan Arbiksen ja Vaasa-opiston sivustojen kautta. Kesäyliopiston kanssa yhteistyössä (Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kesäyliopiston jäsenille 40e ja muilta 50e) Lasten ja nuorten kiusaaminen Huomaa, puutu ja ehkäise, Paikka: Elokuvateatteri Gloria, Hovioikeudenpuistikko 16, 3krs. Workshop: ABC i medierelationer, Paikka: Lilla auditorium i Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad. Yksityisyyden rajat: Työ ja siviiliminä verkossa, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Esiintymiskoulutus, Paikka: Auditorio, Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki (Rastaantaival 2). På nätet i yrkesrollen och som privatperson, Paikka: Vaasan Yliopisto. Tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. Yksityiskohtaiset tiedot koulutuksista löydät koulutuskalenterista. Koulutuksiin liittyviin kysymyksiin saat apua Vaasan kesäyliopistolta osoitteesta tai soittamalla Tina Martins, puh ATK- koulutukset Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös ATK- koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaikki ATK- koulutukset järjestetään klo: 12:30 16:00. Opiskelupaikkana Opistotalon luokkahuone 217, paitsi SmartBoard - koulutuksessa 402. Word 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Excel 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi PowerPoint 2010: Peruskurssi sekä Jatkokurssi Access 2010: Peruskurssi, sekä Jatkokurssi PhotoShop Elements 2010: Koulutus on kaksiosainen. Koulutuspäivät 8 ja SmartBoard: Peruskurssi, Asiakirjan laadinta: Perusasiakirjatekstin asettelu standardin mukaan. Koulutuspäivä Koulutuksiin ilmoittautumiset määräaikaan mennessä (3-5 pv. ennen koulutuksen alkamista) viimeistään klo. 14:00 koulutuskalenterin kautta. Katso tarkat ajankohdat koulutuskalenterista. Suuren kysynnän vuoksi Excel 2010 koulutuksia ollaan mahdollisesti lisäämässä marraskuulle. Seuraathan tilannetta koulutuskalenterista! MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2005 Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään 6/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Toimitussihteeri

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Työaikaasiaa LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Vielä lomautuksista LUE LISÄÄ SIVULTA»6 Kvaliteten gnids in

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas 1/2015 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry Levitys internetissä www.talentia.fi/keski-suomi

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot