TÄRKEÄ HUOMAUTUS Dokumentt Piippo Yhtiö Neuvonantaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄRKEÄ HUOMAUTUS Dokumentt Piippo Yhtiö Neuvonantaja"

Transkriptio

1 Piippo 2015

2 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämä dokumentti ("Dokumentti") tai mikään sen osa ei muodosta tarjousta tai kutsua tehdä tarjousta, ostaa, myydä, vaihtaa tai siirtää mitään arvopapereita. Piippo Oyj hakee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Piippo Oyj on julkaissut First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic - sääntöjen mukaisesti laaditun yhtiöesitteen. Sijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti yhtiöesitteeseen, erityisesti siinä kuvattuihin riskitekijöihin. Tämä Dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia liittyen Piippo Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä Piippo tai Yhtiö ) liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen ja/tai Yhtiön toimialaan. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja niitä voidaan kuvata ilmaisuilla "uskoo", "odottaa", "ennustaa", "aikoo", "suunnittelee", "arvioi", "tavoittelee", "ennakoi", "pitää todennäköisenä", "tähtää" ja muilla vastaavilla ilmaisuilla. Tämän Dokumentin sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat, mukaan lukien Yhtiön ja kolmansien osapuolien lähteistä lainatut oletukset, mielipiteet ja näkemykset sisältävät luonteensa vuoksi riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita, ja joiden vuoksi todelliset tapahtumat voivat merkittävästi poiketa kyseisten lausumien sisällöstä. Yhtiö ja mikä tahansa sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö tai UB Securities Oy ("Neuvonantaja") tai heidän työntekijänsä eivät ota mitään vastuuta siitä, että tällaisten tulevaisuutta koskevien lausumien taustalla olevat oletukset ovat virheettömiä, eivätkä tässä Dokumentissa esitettyjen tulevaisuutta koskevien lausumien paikkaansa pitävyydestä tai ennustettujen tapahtumien toteutumisesta tulevaisuudessa. Lukuun ottamatta laissa erikseen säädettyjä velvoitteita, Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tässä Dokumentissa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia. Yhtiö ja mikä tahansa sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö tai Neuvonantaja tai heidän työntekijänsä eivät suoraan tai epäsuoraan anna mitään sitoumusta eivätkä välittömästi tai välillisesti ota mitään vastuuta tässä Dokumentissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä tämän Dokumentin käytöstä. 2

3 PIIPPO OYJ:N MATKA GLOBAALIKSI MENESTYJÄKSI - OUTOKUMMUSTA MAAILMALLE 70 VUODESSA Toiminta Aloitettiin 1985 Paalauslankojen vienti alkaa Englantiin, Ruotsiin ja Norjaan 2012 Myynti Pohjois- Amerikkaan alkaa Paalausverkkotuotannon ja tilojen 5. laajennus. PiippoRus aloittaa, myynnin kasvu yli 30 % Synteettisten köysien ja narujen valmistus alkaa 2000 Paalausverkot -liiketoiminta alkaa ja vienti ylittää kotimaan myynnin. Yhtiö irtaantuu paperin ja kartongin jalostuksesta sekä ruiskuvalusta. Menestyskonsepteja ja uusiutumista jo vuodesta 1942.

4 PIIPPO LYHYESTI GLOBAALISTI TOIMIVA SUOMALAINEN PERHEYRITYS Piippo on suomalainen perheyritys, jonka liiketoimina on aloiettu vuonna 1942 Piippo valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri Kuluttajat Business to Business (B2B) Yhtiö arvioi olevansa Pohjois-Euroopan johtava köysien, lankojen ja verkkojen valmistaja Piipon tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa ja Yhtiö toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan Yhtiön suurimmat markkinat ovat suuret maatalousmaat kuten Saksa, Puola, USA, Venäjä ja Australia Yhtiön omistavat Antti Piippo (42,5%), Pekka Piippo (42,5%) ja TJ Kari Hirvonen (15%) Liikevaihto 2014 ~ 15,6 milj. euroa Liikevaihdon kasvu 2014 yli 30% EBITDA 2014 ~ 930k euroa Osuus Agrisegmentin maailman markkinoista 3% VIENNIN OSUUS ~ 70% 4

5 VIENTIMARKKINAT VIENTIÄ YLI 30 MAAHAN 5

6 TAVOITTEENA ENTISTÄ NOPEAMPI KASVU 6

7 YHTIÖN TAVOITTEENA ON KASVAA MARKKINOITA NOPEAMMIN Vuonna 2000 Piippo irtautui paperin ja kartongin jalostuksesta ja ruiskupuristustuotteiden valmistuksesta ja aloitti paalausverkkojen valmistuksen uutena liiketoimintana. Tästä lähtien Piippo on kasvanut orgaanisesti ja tasaisesti investoiden erityisesti tuotantoon ja markkinointiin Yhtiön tuotteilla on erinomainen maine ja jakelu yli 30 maassa Yhtiö on arvionsa mukaan alan viidenneksi suurin paalausverkkojen valmistaja maailmassa Väestönkasvu kiihdyttää edelleen elintarvikkeiden kysyntää, minkä Yhtiö uskoo heijastuvan Yhtiön Agri-segmentin tuotteiden kysyntään Yhtiö on laajentanut Outokummun-tehdastaan vuonna Tehdaslaajennus on lisääntyneen kysynnän vuoksi jo täydessä käytössä Yhtiö suunnittelee mahdollistavansa kasvun lisäämällä alihankkijoiden käyttöä tai investoimalla kapasiteetin kasvattamiseen Osana kasvun mahdollistamista Yhtiö voi harkita yritysostoa tai tuotannon käynnistämistä lähempänä markkinoita, mikä lisäisi toimitusnopeutta ja kilpailukykyä 7

8 VISIONA JOHTAVA BRÄNDI Visio Piipon visiona on olla köysimäisten kuluttajatuotteiden johtava brändi Itämeren alueella sekä saavuttaa asema toiseksi tunnetuimpana brändinä rehunkäsittelytuotteiden tavararyhmässä globaalisti. Strategia Loppuasiakkaiden ymmärtäminen ja kumppaneiden kunnioittaminen ovat auttaneet Yhtiötä saavuttamaan merkittävän aseman kansainvälisillä markkinoilla. Toimialallamme olemme tunnettuja tuotteiden erilaisuudesta ja innovatiivisuudesta, joka on nostanut Yhtiön globaaliksi toimijaksi. Yhtiön kasvu perustuu syvään markkinatuntemukseen ja aikaisten muutostrendien havaitsemiseen, johon Yhtiön tuotekehitys pystyy vastaamaan riittävällä nopeudella. Asiakkuuksien hallinta ja toimiminen heidän kanssaan yhdessä antavat tätä tarvittavaa syvätietoa markkinoista. Arvot Avoimuus, innovatiivisuus, yhteisöllisyys ja kannattavuus korostuvat Yhtiön arvoissa. Yli 30 vuoden työurat eivät ole Yhtiössä harvinaisia, samoin kuin lähes yhtä pitkät yhtäjaksoiset asiakassuhteet. Nämä ovat rakentaneet pohjaa Yhtiön 70-vuotiselle historialle köysien, lankojen ja verkkojen suomalaisena perheyhtiönä. Omistajien pitkäaikainen sitoutuminen sekä huonoina että hyvinä aikoina ovat luoneet kestävän pohjan, jolle on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa. 8

9 LIIKETOIMINTASEGMENTIT 9

10 LIIKEVAIHDON JAKAUMA AGRI 75% liikevaihdosta KULUTTAJA- TUOTTEET 15% liikevaihdosta B2B 10% liikevaihdosta 10

11 AGRI 75% liikevaihdosta Yhtiö valmistaa paalauslankoja ja verkkoja sekä jakelee agrimuoveja tietyillä markkinoilla Piippo paalauslangat - markkinoiden korkein suhteellinen lujuus Piippo Hybrid premium verkko ammattiasiakkaille, pisin-lujin-kevein Magic Blue perinteinen joka miehen laatuverkko Green Cap hintataistelija Vientiä 2014 yli 30 maahan Piippo-brändi on lupaus laadusta kaikilla tasoilla Markkinatilanne ja kilpailijat Yhtiön arvion mukaan maailmanlaajuinen markkinakoko on liikevaihdossa mitattuna noin 470 milj. euroa. Markkinoilla n. 40 merkittävää yritystä Yhtiö arvioi oman osuutensa Agri-segmentin markkinoista olevan maailmanlaajuisesti lähes 3% Merkittävimmät kilpailijat: Tama plastic industry (Israel), Cotesi ja Cordex (Portugali). Yhtiön vahvuudet Hybrid-konsepti raaka-ainetehokkuus Markkinoiden mahdollisesti jopa lujin verkko ja lanka Tuotannon laadun tasaisuus, uusi konekanta ja tiukka laatukontrolli Jakeluverkon ja asiakkuuksien hallinta globaalisti 11

12 KULUTTAJATUOTTEET 15% liikevaihdosta Piippo-brändi sisältää köydet, ketjut ja vaijerit, sekä UUSI funktionaalinen Rolleri-tuoteperhe Kilpailuetuna lähes 100 tuotteen 24 tunnin toimitusvalmius kaukomaiden ns. bulkkituotteisiin verrattuna Yhtiön myymäläkonsepti tukee jakelijoiden esillepanoa ja myyntiä sekä minimoi jakelijan varastoon sitoutunutta pääomaa Yhtiön kilpailukyky perustuu kykyyn toimittaa pieniä määriä erilaisia köysimäisiä tuotteita nopealla rytmillä jakelukanaviin, minimoiden jakelijan tarvitsema käyttöpääoma ja tarjoen mahdollisemman laaja tuotevalikoima yhdestä paikasta nopeasti Markkinatilanne ja kilpailijat Yhtiö arvioi olevansa markkinajohtaja kotimaassa omalla, erilaisella tuotevalikoimalla ja kokonaisvaltaisella palvelukonseptilla jakeluketjuille. JOT toimintamalli pienentää jakelukanavien varastointitarvetta ja vähentää näin jakelukanavien varastoon sitoutunutta pääomaa. Yhtiön vahvuudet Kokonaisvaltainen ja ainutlaatuinen palvelukonsepti Laadukkaat ja kestävät tuotteet Kattava tuotevalikoima ja kyky toimittaa noin 100 erilaista tuotetta "yön yli" pienissä erissä Nopeat toimitukset pienentävät asiakkaiden varastointitarvetta 12

13 B2B 10% liikevaihdosta Piippo tuottaa merenalaisiin voimavirtakaapeleiden voimavirtajohtimien väliin tulevaa filleriä ja päällyslankaa Markkinatilanne ja kilpailijat Tuotteet suunnitellaan projektikohtaisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti Piippo kaapelifillerit varmistavat kaapelien muodon pysymisen pyöreänä. Jopa yli m pituudet vähentävät seisonta-aikaa kaapelitehtailla Tuulivoiman yleistyminen ja energiakaupan vapautumisen ennakoidaan tukevan B2B-segmentin kasvua keskipitkällä aikajänteellä Asiakkaiden suuret energiaprojektit ja vaihtelevat investointitarpeet saattavat aiheuttaa merkittävääkin kysynnän vaihtelua. Vain harvoja toimijoita Euroopassa kysynnän vaihtelevuudesta johtuen Yhtiö toimii jatkuvasti yhtenä tuotantokumppanina merkittävimmille eurooppalaisille kaapelinvalmistajille Yhtiön vahvuudet Erityispitkät tuotteet kaapeliteollisuudelle mahdollistavat pitempien kaapeleiden valmistamisen Tuotteiden erinomaiset täyttöominaisuudet 13

14 TALOUDELLISET TAVOITTEET Piipon liikevaihtotavoite vuoden 2017 loppuun mennessä on noin 20 miljoonaa euroa. Orgaanisen kasvun lisäksi Yhtiö tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia yritysostoon kasvattaakseen markkinaosuuttaan, laajentaakseen tuotevalikoimaansa ja lisätäkseen kapasiteettiaan. Mahdollisten yritysostojen odotettaisiin nostavan Yhtiön liikevaihtoa ja nopeuttavan liikevaihdon kasvua. Käyttökatetavoite (EBITDA) 8% Yhtiön omavaraisuus -astetavoite 4 vuoden tarkastelujaksolla 40% Yhtiön tavoite on jakaa vähintään 50% nettovoitosta osinkoina 14

15 TEUR MEUR MEUR TEUR TALOUDELLINEN KEHITYS (KONSERNI) Liikevaihto Liikevoitto ,1 8,3 9,3 8,9 9,7 12,2 11,5 11,2 13,2 11,6 11,9 15, Liiketulos Viennin kehitys , ,0 11, ,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,6 4,9 5,74 5,2 5,6 7,9 7,5 7,4 8,9 8,1 8,1

16 euroa MAKSETUT OSINGOT * Vuonna 2014 ei maksettu osinkoja koska Yhtiö investoi ja Ranskan markkinoiden hintataso romahti, mikä vaikutti koko Euroopan hintoihin. Tämän lisäksi 3 kilpailijaa poistui markkinoilta. ** Perustuu hallituksen ehdotukseen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Voitonjaosta päätetään pidettäväksi suunnitellussa varsinaisessa yhtiökokouksessa. 16

17 VUODEN 2015 NÄKYMÄT Yhtiö odottaa kysynnän pysyvän hyvänä vuonna 2015, mutta lopputuotteiden hintojen laskevan raaka-aineiden hinnan laskusta johtuen. Yhtiö olettaa kannattavuuden (EBITDA %) kuitenkin säilyvän vuoden 2014 tasolla. 17

18 Piippo Oyj:n Hallitus ANTTI PIIPPO PEKKA PIIPPO KARI HIRVONEN MIKKO TAPOLA Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen & TJ Hallituksen jäsen Antti Piippo on toiminut Piipon hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1979 lähtien. Antti Piippo on tehnyt uran Aspo Oy Elektroniikan johtajana vuosina , Lohja Oy Elektroniikkateollisuuden johtajana vuosina ja Elcoteq SE:n ja sen edeltäjän hallituksen puheenjohtajana vuosina Helsinki Contemporary Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Antti Piippo on suorittanut insinöörin tutkinnon vuonna Kokemusta useista hallitus- ja hallintoneuvostojäsenyyksistä sekä puheenjohtajuuksista eri yhtiöissä/elinkeinoelämän järjestöissä Piipon hallituksen jäsen vuodesta 1979 lähtien. Hallituksen puheenjohtajana Piiplast Oy:ssä vuodesta 1998, Pakkaus Piippo Oy:ssä vuodesta 1999 ja Albus Ecus Oy:ssä vuodesta toiminut Yleisen Teollisuusliiton sekä Pahvin ja paperinjalostajien yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Yhtiön toimitusjohtaja vuosina Ennen toimitusjohtajaksi siirtymistä Pekka Piippo työskenteli erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1969 alkaen Piipon edeltäjäyhtiöissä. Pekka Piippo on suorittanut insinöörin tutkinnon vuonna Kari Hirvonen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1999 lähtien sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2000 alkaen. Hirvonen on tullut Yhtiön palvelukseen 1979 ja toiminut ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään vuodesta 1980 erilaisissa johtotehtävissä Piipon edeltäjäyhtiöissä. Hirvonen on suorittanut embatutkinnon vuonna Mikko Tapola on toiminut Piipon hallituksen jäsenenä vuodesta 1989 alkaen. Tapola on toiminut asianajajan tehtävissä vuodesta 1973 lähtien. Tapola on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1969 ja saanut varatuomarin arvonimen sekä suorittanut asianajotutkinnon vuonna

19 KIITOS!

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali.

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali. VUOSIKERTOMUS 2009 2 KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ Ruukki Group Oyj RAPORTOINTISEGMENTIT Mineraali Puunjalostus TYTÄRYHTIÖT Erikoisferrokromi Etelä-Eurooppa Metalliseokset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 1 PÖRSSITIEDOTTEIDEN VUOSIKOOSTE 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 3 Revenio Group lyhyesti 4 Icare Finland 6 Finnish Led-Signs 8 Boomeranger Boats 10 Midas Touch 12 Done Information

Lisätiedot

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Itämereltä Siperiaan.

Itämereltä Siperiaan. Itämereltä Siperiaan. Huippuvuorilta Mustallemerelle. Vuosikertomus 2010 Johtavat brändit erikoisosaamista vaativilla toimialoilla ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka huolehtii

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena OMX

Lisätiedot