KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012"

Transkriptio

1 1/3 KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS Aika: klo Paikka: Karvion Koulu 1. Kokouksen avaaminen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Karvinen avasi kokouksen klo. 13:00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. 2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksessa oli läsnä 21 Karvion ja Lepikkomäen kylien asukasta/kesäasukasta. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Pekka Hartikainen ja sihteeriksi Paavo Kolari. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Mikkonen ja Hannele Pakarinen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myöskin ääntenlaskijoina. 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksesta on ilmoitettu kyläyhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla vähintään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden lehdessä. Kokouskutsu on jaettu myöskin postilaatikoihin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen asialistaksi. Liite 1

2 2/3 5. Esiteltiin kokoukselle yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastajien lausunto liitteenä 2 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. 6. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Toimintasuunnitelma ja talousarvio, liite 3 Kokous evästi tulevaa hallitusta selvittämään seuraavia asioista. Hallituksen tulee selvittää Destialta mahdollisuutta saada Karvion kanavan ympäristön tienvarsien siivouksesta kyläyhdistykselle rahallinen palkkio Joulujuhla (puuroilta) tai vastaava kylien asukkaille. Selvitettävä mahdollisuus järjestää tilaisuus yhdessä esim. Pohjois-Heinäveden kylät ry:n kanssa Selvitettävä mahdollinen yhteistyö teatteriyhdistyksen kanssa Selvitettävä Heinäveden kunnan kanssa mahdollisuus saada Lepikkomäen koulukiinteistö vapautettua kiinteistöverosta Sunniteltava tietokoneen käyttökurssit (internet, sähköposti, sosiaalinen media) halukkaille kylien asukkaille. Alustavasti kurssien vetäjäksi lupautui Juha Katila. Kyläyhdistyksen kotisivujen hoitaminen. Ahti Koponen on hoitanut tehtävää, mutta haluaisi luovuttaa sen halukkaalle kyläyhteisön asukkaalle. Juha Katila lupasi alustavasti harkita asiaa. Uutena harrastuslajina ehdotettiin frisbie-golf:a 7. Päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi hallituksen esityksen mukaisesti 10 (kymmenen) / talous. 8. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Tolvanen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Maria Matsi, Marjut Loikkanen, Hannu Karvinen, Tero Loikkanen, Teuvo Kolari ja Paavo Kolari. toiminnantarkastajiksi valittiin Risto Kuikka ja Timo Koponen.

3 3/3 9. Käsiteltiin muut kokoukselle esitetyt asiat. Kokous käsitteli Lepikkomäen koulukiinteistön tilannetta. Kohonneiden kiinteistön ylläpitokustannusten (lämpö ja sähkö) kiinteistöstä saadut tulot eivät riitä kattamaan ylläpito- ja korjauskustannuksia. Lämpöjärjestelmän muuttaminen maa- tai pellettilämmitykseen vaatii kymmenien tuhansien Eurojen investointeja. Lisäksi lämmitysputkiston peruskorjaus ja kattoremontti tulevat ajankohtaisiksi lähi vuosina. Potentiaalisina vaihtoehtoina ovat kiinteistön myynti tai pitkäaikainen vuokraus. Kokous ohjeisti hallitusta selvittämään eri vaihtoehdot ja tekemään tarvittavat esitykset kyläyhdistykselle. Vesa Kervinen esitteli kokoukselle Isän varjo näytelmän tilannetta. Teatteriyhdistys tarvitsee näytöksiin liikenteenohjausryhmän n. 5 (viisi) henkilöä/näytös. Kyläyhdistykselle hän tarjosi mahdollisuutta hoitaa liikenteenohjaus. Korvaus liikenteenohjauksesta on 200 (kaksisataa)/näytös, yhteensä koko jaksolta. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:15 Pöytäkirjan vakuudeksi Paavo Kolari Pöytäkirjan tarkastajat: Marja-Liisa Mikkonen Hannele Pakarinen

4 Liite 1 ESITYSLISTA KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS Aika: klo Paikka: Karvion Koulu 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Säännöt: (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille. 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta. (10 e / talous hallituksen esitys) 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 6 muuta hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa varahenkilöineen. 9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. Lepikkomäen koulukiinteistön tulevaisuus. Isän varjo näytelmän esittely: tuottaja Vesa Kervinen 10. Kokouksen päättäminen hallitus

5 KARVIO-LIiPIKKOMIiKI I(YLÄYHDISTYS RY TULOSLASKELMA sivu 'l Rahayksikkö: euro Tulostuspäivå: Varcinainen toiminta Toiminnanala 2 Tuotot 5100 asuinhuoneisto vuokrat 5120 muut huoneistovuokrat Kulut hallinto 6110 kokouskulut 6111 toimistokulut 6112 pankkikulut 6113 iäsenmaksut. Käyftö ja huolto v 6120 pihojen kunnossapito 6122 lämmitys kulut 6125 sähkö 6126 iätehuolto 6127 vahinkovakuutukset 6128 vuokrahuoneisto korjaukset 6129 huoltokulut Muut kulut 6130 ladutja ulkoalueet 6132 muut kulut Tuottojäämä Varainhankinta Tuotot 7000 kannatusjäsenmaksutulot 7100 muutvarainhankintatulot Tuottojäämä $ijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut 7700 korkomenot 7900 kiinteistövero Tuottojäämä Yleisavustukset 8200 kunnan avustus Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 9100 lopulliset vero ,00 983, ,10-158,37 0,00-100,43-45,00-303,80-25, ,16-821,65-159,38-326,34 -'153,31-70, ,90-142,24-43,06-185,30 850, ,40 447,32-642, ,11 300,00-230, , , , , , ,39 300, , ,00 0, ,00-140,65-126,00-82,63-35,00-384,28-227, ,25 :709,77-147,72-314,09-41,02-941, ,79-140,59 0,00-140,59 284,34 380,00 250,00 284,34 630,00 630,00-146,74-671,23-817,97?50,00 914,34 250, ,40-817,97 -!!:-- 96,37 346,37-230,44-230,44-337,40-337,40

6 -.'.-i F-= ge;- KA,Rvlo-LÄnxrcorwixr rwåvnustys RY TULOSLASKELMA sivu 2 RahaYksikkö: euro Tulostuspäivä : 03'02' t Tilikauden Yliiäämä 3 087,95 8,97 Karvio /tu koir! d,t* J:l' - ^/, - lloau-,4 fj :WT{T Ttu<:{*I,'Ps ot) Tlv'+t> l,tue4$asi-1 { v a a Tz N Jn 7 tl t^)tv t-*asfvcj$fl Yhevto 14,1,2ot1 l-aop,1n Vfvf <: wlejanprfö- ad f&ua,f.u 4^r^)aTiU daefouuj. f 'J ru Ku taa.a (/t, o 11etPoul{4)

7

8 KARvlo-LÄpuarow$<r rvr,ävnorsrys TASE RY sivu 2 Rahayksikkö: euro Tulostuspåivä: t4 v Vastattavaa OMAPMOMA Yhdistyspääoma 3000 yhdistyspåäoma Muut rahastot Sääntöjen mukaiset rahastot 3060 remonttirahasto. Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) ylijäämå-lalijäåmäjåännös Tilikauden ylijäämä7alijåämä 3155 tilikauden tulos Oma päcloma yhteensä Vastattavaa yhteensä 1221, , , , , , , , ,04 't 221,41 n21,41-2w,25-28y,25 8, , ,25 8, ,91 Karvia. /t / 't' ^/ / / 4,ULq4 w,

9 TILINTARKASTUSKERTOMUS Olemme tarkastaneet Karvio - Lepikkomäki- nimisen rekisteröidyn kyläyhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta l.l.20ll - 3l.lz.z0lI. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on - tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi,.it.i tilinpäätö; sisällä v olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta. Lausuntonamme esitämme, ettå tilinpäätös on laadittu kirj anpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetullatavallaoikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta j a taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myontdä hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Leppävinalla 19. maaliskuuta Z0I2 A"^/LrU^q Risto Kuikka I Timo Koponen

10 Liite 3 1/2 KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS ry Karvionkanava TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kyläyhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kehittämishankkeiden työkaluna ja olla kylien elinvoimaa edistämässä. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Vuosikokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestetään hallituksen järjestäytymiskokous. Hallitus, puheenjohtaja, sihteeri ja 6 jäsentä, kokoontuu tarpeen vaatiessa. TALOUS Talousarvio 2012 Kulut Tuotot Yleiskulut 800 EUR Hiihtoladun hoito 150 EUR Hallintokulut 400 EUR Kentän hoito 200 EUR Yhteensä EUR Kannatusjäsenmaksun 700 EUR Kunnan avustus 350 EUR Koulun tuotosta - EUR Yleisten tilojen vuokrat 500 EUR Yhteensä EUR Koulukiinteistön tulot ja kulut eivät kuulu edellä olevaan laskelmaan. Koulun osalta pyritään voitolliseen tulokseen, tulevia remontteja varten. Kannatusjäsenmaksupankkisiirrot jaetaan keväällä.

11 Liite 3 2/2 MUU TOIMINTA Alueiden hoito ja tapahtumissa avustaminen Hoidetaan kesällä pallokentän nurmet ja talvella ladut ja koulun piha-alueet Lepikkomäessä. Siivotaan keväällä Karvion keskustan tienvarret. Tilaisuudet Pyritään järjestämään joku juhla tai tilaisuus kyläläisille. Koulutukset Kouluille pyritään saamaan kurssitoimintaa. Julkaisutoiminta Ylläpidetään kyläyhdistyksen kotisivut. Kannatusjäsenmaksun yhteydessä pyritään kertomaan aina jotain kylän kuulumisia. Suunnittelu Aloitetaan uusien kylähankkeiden suunnittelu tuleville vuosille ja haetaan rahoitusta. TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Pyritään käyttämään kylän kotisivuja ja paikallislehteä apuna tapahtumista kerrottaessa. Sisäinen tiedottaminen Sisäisessä tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan puhelinta, tekstiviestejä ja sähköpostia. Vuosikokousten kutsut ilmoitetaan paikallislehdessä. Hallituksen kokoukset kutsutaan kokoon tekstiviestein ja/tai sähköpostilla. LOPUKSI Tulevana toimikautena on mietittävä koulun kiintestön ylläpidon haasteita ja pyrittävä saamaan kestävä ratkaisu ylläpidon kustannuksiin. Mahdollisuudet saada valaistu latu kylän alueelle selvitettävä. Yhteistyö Heinäveden Teatteriyhdistyksen kanssa, teatterikatsomo hankkeen läpiviemiseksi.

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 Sivu 1 / 12 Kuivajärven Eränkävijät ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 2015 Aika klo 10.13-11.27 Paikka Kuivajärventie 195, 89840 Yli-Vuokki (Domnan pirtti) Läsnä Tommi Niskanen puheenjohtaja Mika Karhunen sihteeri Ari

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 1.2.2004 TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Hankkeen käynnistyminen Pohjois-Kuoreveden vesihuoltohanke käynnistyi 16.10.2002 Kuokkalan seurantalolla järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot