Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011"

Transkriptio

1 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta (II tilikausi)

2 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN TULOKSET -raportti tilikaudelta (II tilikausi) on Pohjois-Kymen Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös, joka on toteutettu Uusi ura ammattipajasta projektista. Projekti on 3-vuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, jota Pohjois-Kymen Setlementti ry hallinnoi. Hanke päättyy Sosiaalisen tilinpidon ensimmäisen tilikauden ( ) tulokset on esitetty omassa tilinpäätöksessään, joka on julkistettu Tilinpäätös löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta Aineiston koonti: projektikoordinaattori Mervi Rocklin-Syd sekä projektipäällikkö Iina Uttermark. Sosiaalisena tilintarkastajana toimi Tytti Siltanen Develooppi Oy:stä. Ammattipajojen päätöskahvit Setlementin toimistossa Kuva: Mervi Rocklin-Syd 1

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tilikauden kokemuksia 3 I Sosiaalinen tilinpito toiminnan arvioinnissa 5 II Uusi ura ammattipajasta hanke III Sosiaalinen budjetti II tilikaudella IV Ammattipajan sosiaaliset tulokset 14 V Johtopäätöksiä 37 VI Tilintarkastuslausunto sosiaalisesta tilinpäätöksestä 44 VII Liitteet Kyselylomake työntekijälle 2. Kyselylomake työnantajalle 3. Kyselylomake ydinsidosryhmän edustajalle 4. Kyselylomake sidosryhmän edustajalle 5. Haastattelurunko työntekijälle 6. Haastattelurunko työnantajalle 7. Haastattelurunko sidosryhmien edustajalle 2

4 Esipuhe Tulokset tilikaudelta raportti on Pohjois-Kymen Setlementti ry:n toisen tilikauden sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös. Raportti on tuotettu Pohjois-Kymen Setlementin hallinnoimasta ja RAY:n rahoittamasta Uusi ura ammattipajasta projektista ( ). Hankerahaa kolmevuotiseen hankkeeseen myönnettiin yhteensä euroa. Tässä raportissa tehdään näkymättömät tulokset näkyviksi, osoitetaan ja todistetaan sosiaaliset saavutukset ko. tilikaudelta. Uusi ura ammattipajasta hanke käynnistyi ja hanke päättyy Kolmevuotisen projektin aikana ehtii toteutua kaksi tilikautta. Sosiaalisen tilinpidon ensimmäisen tilikauden ( ) tulokset on esitetty omassa tilinpäätöksessään, joka on julkistettu Tilinpäätös on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla Toisen tilikauden sosiaalisessa budjetissa tililuokkia on neljä: I II III IV Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille. Tilikauden kokemuksia Ensimmäinen tilikausi oli pitkälti sosiaalisen tilinpidon opettelua. Aineistoa kertyi yllättävän paljon. Ensimmäisellä tilikaudella ammattipajojen mestari-kisälli -pareille sekä ydinsidosryhmien jäsenille tehdyt kirjalliset kyselyt tuottivat laajan materiaalin, jota haluttiin hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. Näitä aiemmin tehtyjä kirjallisia kyselyjä syvennettiin toisen tilikauden syksyllä 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Kirsti Järvisen tekemillä suullisilla haastatteluilla. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan oppilaitos on ollut ammattipajahankkeessa muutoinkin tiiviisti mukana. Vaikka emme onnistuneetkaan saamaan opiskelijaa lopputyön tekoon, olemme tehneet yhteistyötä kahden Laadukkaat palvelut tutoriaalin puitteissa, syksyllä 2010 sekä keväällä 2011, antamalla opiskelijoille 3

5 ryhmätenttitehtäväksi käytännön kysymyksen elävästä elämästä. Ammattipajahankkeessa koottiin työntekijälle ja yrittäjälle Kisällistä Mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena - palvelupaketti, jonka kokoamisessa opiskelijat olivat mukana. Kiitos siitä! Kaiken kaikkiaan sosiaalisen tilinpidon prosessi on ollut hyödyllinen kokemus. Siten hankkeessamme saavutetut tulokset on voitu viestiä niin ydinsidosryhmille, muille yhteistyökumppaneille kuin rahoittajallekin. Valtakunnallista näkyvyyttä hanke ja sosiaalinen tilinpitomme sai Helsingissä projektikoordinaattori Mervi Rocklin- Sydin osallistuessa Sosiaalialan asiantuntijapäiville. Hän esitteli workshopissa käytännön kokemuksia otsikolla Asiakkaan mielipide esiin aikuissosiaalityössä; sosiaalinen tilinpito vaikuttavuuden ja arvioinnin mittaamisessa Uusi ura ammattipajasta hankkeessa. Vuonna 2011 myös RAY korostaa rahoittamissaan hankkeissa niiden tulosten ja vaikutusten arvioinnin tärkeyttä esimerkiksi sosiaalista tilinpitoa toteuttamalla. Olemme ylpeitä saadessamme olla pienenä yhdistyksenä alueemme pilottina sosiaalisen tilinpidon käytössä toimintamme arvioinnissa. Kouvolassa Iina Uttermark Projektipäällikkö, Uusi ura ammattipajasta - hanke

6 Projektikoordinaattori Mervi Rocklin-Syd sekä projektipäällikkö Iina Uttermark Kuva: Heidi Hoikkala I Sosiaalinen tilinpito toiminnan arvioinnissa Sosiaalinen tilinpito on menetelmä toiminnalla aikaansaatujen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten ja vaikutusten osoittamiseen. Sen avulla voidaan osoittaa ja todistaa työn merkitys. Sosiaalinen tilinpito täydentää perinteistä, taloudellista tilinpitoa. Taloudellisten kriteerien rinnalle kaivataan jatkuvasti myös sosiaalisia mittareita. Sosiaalisessa tilinpidossa määritellään etukäteen toiminnalle asettavat tavoitteet ja seurataan tämän jälkeen niiden toteutumista järjestelmällisesti. Samoin kuin taloudellisessa kirjanpidossa, niin myös sosiaalisessa tilinpidossa pidetään kirjanpitoa koko toimintakauden ajan. Lopuksi tositteet analysoidaan ja kootaan sosiaaliseksi tilinpäätökseksi (=aikaansaadut tulokset), jonka ulkopuolinen, sosiaalinen tilintarkastaja tarkastaa ja hyväksyy. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden saattaa näkymättömiksi jäävät tulokset näkyviksi. Se tarjoaa erään työkalun omien tavoitteiden konkretisointiin, arvokeskusteluihin ja osuvien mittauskohteiden määrittelyyn yhteistyössä oleellisten 5

7 sidosryhmien kanssa. Se on myös itsearvioinnin väline: tilinpidon kautta tuotetaan tarpeellista tietoa, jonka avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa ja toimia tuottavammin ja tehokkaammin. Samalla se tuottaa myös viestinnällistä lisäarvoa organisaatiolle. Tilinpidon tunnusmerkit Sosiaalisen tilinpidon tunnusmerkkejä ovat järjestelmällisyys: budjetti päätetään etukäteen, sitä seuraavat kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus säännöllisyys: tilinpito on jatkuvaa ja säännöllisesti toistuvaa, se tehdään esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi tasapaino: tilinpäätöksessä on tasapaino laadullisten ja määrällisten sisältöjen välillä läpinäkyvyys: osoitetaan, miten tiedot on hankittu ja ilmoitetaan tulokset oikeudenmukaisesti uskottavuus: seuratuista ehdoista on tosite ja tilinpito, mitkä tarkastetaan ulkopuolisessa tilintarkastuksessa vertailtavuus: verrataan tuloksia edellisiin tilikausiin, organisaation eri toimintojen välillä ja mahdollisesti myös muihin samalla toimialalla toimiviin organisaatioihin saatavuus: tilinpäätös saatetaan sidosryhmien ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettäväksi oppiminen: tuloksia hyödynnetään toiminnan tietoon pohjautuvassa kehittämisessä. 6

8 II Uusi ura ammattipajasta hanke Hankkeen tehtävänä oli kehittää yrityksen sisällä toimiva, mestari-kisälli -työtapaa noudattava työllistämismalli, joka auttaa syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä pääsemään työelämään ja samalla auttaa mikro- ja pk-yrittäjiä löytämään uusia, koulutettavia työntekijöitä. Tämä toteutui: Ammattipajamalli otettiin alueella pilottina käyttöön vaihtoehtoisena työllistämismallina. Ammattipajamalli on tuotteistettu ja hankkeessa on koottu palvelupaketti, opas Kisällistä Mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena, johon on koottu mm. työsuhdevinkkejä sekä työlainsäädäntöä niin mestarin kuin kisällinkin tueksi. Hankkeella on ollut myös yhteiskunnallinen sekä yksilöllinen, ennaltaehkäisevä merkitys. Hankkeen visio, tulevaisuuden tavoite vuonna 2011 oli Ammattipaja ilman seiniä, joka myös toteutui. Tavoitteena oli käynnistää 5-10 ammattipajaa, joista syntyisi pysyviä työpaikkoja myös mahdollisten työllistämistukien päättymisen jälkeen. Ammattipajoja syntyi kaikkiaan kahdeksan ja nyt toisen tilikauden päättyessä ( ) pysyviksi työpaikoiksi on voitu todentaa kolme. Lopuissa pajoista oppisopimussuhteet sekä palkkatukijakso jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin, joten työpaikkojen pysyvyydestä niiden kohdalla ei ehdi tulla näyttöä tämän hankkeen puitteissa. Lähtökohta ja edellytys hankkeeseen mukaan pääsyyn sekä ammattipajaksi syntymiseen on kuitenkin ollut pysyvä työpaikka. Tavoitteena oli myös laajentaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden välille sekä luoda toimivia käytäntöjä ja moniammatillisia verkostoja. Yhdistämällä eri toimijoiden ammattitaitoa ja osaamista on voitu tarjota niin mestareille kuin kisälleillekin yksilöllistä, yrittäjän ja työnhakijan tarpeista ja tavoitteista lähtevää henkilökohtaista palvelua. Hankkeen arvot Setlementti on siltä ihmisten välillä Setlementti on linkki työttömän yrityksen viranomaisen välillä. Setlementtiliikkeen toimintaa ohjaavat mm. yksilön oikeuksien kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan, paikallisuus, tasa-arvoisuus sekä heikommassa tilanteessa olevien ihmisten auttaminen. Nämä ovat myös paikallisten yhdistysten toimintaa ohjaavia arvoja. Kaikenlainen työ on arvokasta koulutuksesta riippumatta. Hankkeessa on haluttu levittää myönteistä asennetta sekä hyvän välittämisen kierrättämistä. Hankkeen strategia Avaimet käteen palvelua. Aktiivisen verkostoyhteistyön ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisen avulla on voitu tarjota yrityksille ja työnhakijoille 7

9 erilaista, heidän tarpeistaan lähtevää palvelua. Samalla on tehty setlementtitoimintaa tunnetuksi. Sosiaalisen tilinpidon avulla on saatettu toiminnan tulokset näkyviksi, niin rahoittajan, sidosryhmien kuin muidenkin toimijoiden tarkasteltavaksi. Keskeiset käsitteet Ammattipaja-sanaa on käytetty eri yhteyksissä eri merkityksessä: 1) Ohjauksellista työn järjestämistä mikro- ja pk-yrityksissä yhteiskunnan työllistämiskeinoin tavoitteena pysyvä työpaikka 2) hankkeesta käytetty erisnimi tarkoitettaessa kaikkea hankkeessa tehtävää toimintaa (esim. hanketyöntekijän käytännön toiminta) Kisälli Mestari Työntekijä, jolla ei ole ammatillista peruskoulutusta/ valmiuksia ko. tehtävään Työnantaja, mikro- tai pk-yrittäjä, joka toimii kisällin perehdyttäjänä ja kouluttajana Mestari-kisälli työtapa Palvelupaketti Sosiaalinen tilinpito Työtapa, missä työntekijä-opastajapari, jossa ammatillinen osaaminen siirretään kokeneelta ammattilaiselta kokemattomalle vasta-alkajalle. Työnantajan ja työntekijän tueksi painettu työsuhdeopas Kisällistä mestariksi: ammattipajamalli työllistämisen tukena. Siinä esitellään hankkeessa kehitetty ammattipajamalli. Oppaaseen on koottu lisäksi työsuhteisiin ja työllistämiseen liittyviä lakisääteisiä asioita, yleistä työelämätietoa sekä hyödyllisiä nettilinkkivinkkejä. Menetelmä toiminnalla aikaansaatujen sosiaalisten tulosten ja vaikutusten osoittamiseen. 8

10 Yhdistyksen puheenjohtaja Katja Airaksinen ja varapuheenjohtaja/ohjausryhmän puheenjohtaja Mauri Kauppinen toukokuussa Kuva: Heidi Hoikkala Ohjausryhmä Henkilö Mauri Kauppinen, ohjausryhmän puheenjohtaja Katja Airaksinen, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Merja Nurmi, yhdistyksen sihteeri Niina Holm Niina Korpelainen Tommi Neuvonen Terhi Lähteenaro (varalla: Riina Nuuttila) Taustayhteisö Pohjois-Kymen Setlementti ry Kouvola Innovation Oy KINNO/yrityspalvelut Pohjois-Kymen Setlementti ry ( saakka) Työvoiman palvelukeskus, TYP Kouvolan kaupunki, perusturva/ sosiaalipalvelut Kouvolan kaupunki, oppisopimustoimisto Kouvolan Työ- ja elinkeinotoimisto, TE-toimisto 9

11 Katja Valkeinen (varalla: Tuomas Valtonen) Heli Ollikainen-Zaretski (varalla: Heikki S von Hertzen) Mervi Rocklin-Syd Iina Uttermark Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry Työväen Sivistysliitto TSL, Moks 2 hanke projektipäällikkö, sihteeri ( ), projektikoordinaattori, sihteeri ( ) projektipäällikkö, sihteeri ( ) Ohjausryhmä toukokuussa 2011: Katja Valkeinen (Kouvolan Korttelikodit ry), Terhi Lähteenaro (TE-toimisto), Tommi Neuvonen (Kouvolan oppisopimustoimisto, ), Mauri Kauppinen (Pohjois-Kymen Setlementti ry) sekä Katja Airaksinen (Kouvola Innovation KINNO). Kuvasta puuttuvat: Niina Korpelainen (Kouvolan perusturva, sosiaalipalvelut), Niina Holm (Työvoiman palvelukeskus), Heli Ollikainen-Zaretski (TSL, Moks 2-hanke) Kuva: Heidi Hoikkala 10

12 Arvioimme tavoitteidemme saavuttamista seuraavin symbolein: Ylitimme tavoitteemme erinomaista! Saavutimme tavoitteemme hyvä! Emme saavuttaneet täysin tavoitteitamme - on syytä tarkastella asiaa lisää! Epäonnistuimme tässä tavoitteessa kehittämishaaste! Tavoitteiden toteutumisessa hymiöt sosiaalisessa tilinpäätöksessä päätettiin yksimielisesti pääluokkien osalta ohjausryhmän kokouksessa

13 III Sosiaalinen budjetti II tilikaudella Uusi Ura Ammattipajasta- hanke SOSIAALINEN BUDJETTI kirjanpitokaudelle Tililuokka 10: Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle Tavoitteet Indikaattorit Mittausväline 100 Ammattipaja on auttanut työtä vailla 101 työntekijöistä 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen Työntekijäkysely, ka kysymyksistä nro x,x,x olevia henkilöitä työllistymisen polulla 102 kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työllistymisestä Case-kuvaus 103 korkeintaan 20 % työtekijöistä on keskeyttänyt työpaikassaan tilasto 104 mahdollisen keskeyttämisen syyt ovat 80% ei-ammattipajan tilasto toiminnasta johtuvia 105 muut positiiviset polut tilasto 106 työntekijöistä 80 %:lla työsuhde on jatkunut tukijakson jälkeen tilasto 107 uusien ammattipajojen työttömät työnhakijat sitoutuvat ammattipajahankkeeseen Uudet ammattipajasopimukset Tililuokka 20: Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle 200 Ammattipaja on auttanut työnantajia löytämään uusia työntekijöitä 201 työnantajista 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 12 Työnantajakysely, ka kysymyksistä nro x,x,x 202 yrittäjistä 80 % on jatkanut työsuhdetta tukijakson jälkeen tilasto 203 kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työntekijän Case-kuvaukset löytämisessä 204 uudet yrittäjät ovat halukkaita rekrytointiin ja tarjoamaan pysyvän työpaikan Uudet ammattipajasopimukset tilasto, work-shopit, 205 I tilikauden ammattipajat ("vanhat yrittäjät") jatkavat hankkeessa tukijakson jälkeenkin ja jakavat kokemuksiaan hankkeesta edelleen tapaamiset, kirjalliset palautteet Tililuokka 30: Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille 300 Alueella on käytettävissä toimiva Ammattipaja-malli työmenetelmänä työpaikan ja potentiaalin työntekijän kohtaamiseen 301 Ammattipajamalli on tuotteistettu Ammattipajamallin esite, mallin kuvaus sisältäen: palvelupaketti työnantajalle, palvelupaketti työntekijälle, yhteistyötahoille tarjottava ammattipajakonsultointi 302 Hankkeesta on julkaistu materiaalia, joka kertoo ammattipajan koetuista hyödyistä eri sidosryhmille. Tavoitteena näkyvyys kohdealueella ja materiaali eri sidosryhmien käytössä Lehtiartikkelit, muu aineisto, esitteet, power point

14 303 Kouvolan alueen keskeisimmät viranomaiset ovat kiinnostuneita hyödyntämään Ammattipajamallia työllistämistehtävässään Kouvolan TE-toimisto, Työvoiman palvelukeskus, oppisopimustoimisto ovat nimenneet ammattipajayhteyshenkilön ja sopineet yhteistyökäytännöistä 304 MOKS2 on kiinnostunut hyödyntämään Ammattipajamallia? nimetty ammattipajayhteyshenkilö 305 Kouvolan korttelikotiyhdistys on kiinnostunut hyödyntämään nimetty Ammattipajamallia ammattipajayhteyshenkilö 306 KINNO on kiinnostunut edistämään Ammattipajamallin hankkeesta tiedottaminen levittämistä 307 Kouvolan kaupungin sosiaalipalvelut on kiinnostunut nimetty hyödyntämään Ammattipajamallia ammattipajayhteyshenkilö 308 RAY on kiinnostunut rahoittamaan ja edistämään Jatkohanke? Ammattipajamallia hyvää esimerkkikuvausta kiinnostuksesta hyödyntää Ammattipajaa Case-kuvaus 310 Pohjois-Kymen Setlementti on löytänyt tahon, joka sitoutuu Pohjois-Kymen Setlementti tuottamaan Ammattipajan mukaisia palveluita on saanut jatkohankkeita, jolloin voisi toimia itse tuottajana tai on tehty sopimus jonkun muun tahon kanssa palvelun tuottamisesta Tililuokka 40: Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille 400 Ammattipaja-malli on herättänyt kiinnostusta myös 401 Eri puolella Suomea olevat työllistämisen toimijat ovat muualla Suomessa kiinnostuneita Ammattipajamallin olemassaolosta 402 Eri puolella Suomea olevat työllistämisen toimijoilla on mahdollisuus käyttää Ammattipajamallin tuotteistettua aineistoa Ely-keskukset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Uusi Ura Ammattipajahanketta kohtaan Aineisto julkaistu kirjallisena ja saatavilla nettisivuilla Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen toiminnallisten sopimusten/yhteydenottojen määrä 13

15 IV AMMATTIPAJAN SOSIAALISET TULOKSET 10 Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle (=kisällille) 20 Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle (=mestarille) 30 Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille 40 Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille 14

16 10 Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle 100 Ammattipaja on auttanut työtä vailla olevia henkilöitä työllistymisen polulla 101 Työntekijöistä 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 79 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä hankkeelta saamaansa apuun ja tukeen, tavoiteprosentin ollessa 80 %. Lomakkeen kysymykset 8,9 ja 10 työntekijöille: - Olen tyytyväinen Ammattipajan toimintaan (aktiivisuus, tuki ym.) - Ammattipaja on tarpeellinen linkki työnantajan ja viranomaisten välillä - Ammattipaja antoi minulle jotakin ja/tai koin sen roolin merkittäväksi Kysymyksissä Ammattipajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan ammattipajahankkeen/hanketyöntekijän käytännön toimintaa ja työskentelyä. 15

17 Kisällien kommentteja: - Parasta antia on ollut työpaikka - Työllistyminen oli nopea ja helppo, kuviot olivat selkeät - Aina on kysytty miten menee ja huolta on pidetty - Sain riittävästi tukea - Paperitöissä saatu apu oli hyödyllistä - Suosittelen! Jos haaveita on, tässä sen voi toteuttaa! - Varma työ tuo turvallisuutta. Ja jatkuvuus. 102 Kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työllistymisessä Ammattipajatarina 1 esimerkki NOPEASTA JA LUOTETTAVASTA PALVELUSTA LÖYTÄÄ UUSI TYÖNTEKIJÄ Huoltamoalan yrittäjä tarvitsi pikaisesti kahvilapuolelle työntekijää hän kääntyi Ammattipajan puoleen Projektikoordinaattorin apu yrittäjälle oli konkreettista toimintaa: asiakirjojen toimittamista viranomaiselle, työntekijäehdokkaiden valintaa yhteistyössä TE-toimiston kanssa sekä ehdokkaiden haastattelua. Uusi työpaikka syntyi ja uusi työtön työnhakija työllistyi kun palkkatukityöntekijä aloitti yrityksessä Pysyvä työpaikka syntyi Ammattipajatarina 2 esimerkki INNOVATIIVISUUDESTA Edellä mainitussa haastattelussa oli mukana työntekijäehdokas, joka kertoi mukanaolostaan kyläyhdistyksen toiminnassa. Ammattipajan oivalluksesta jatkotyöskentelyssä yhdistyivät kyläyhdistyksen, -yhteisön sekä yksilön tarpeet. Kyläyhdistys oli toivonut kylätalon vireyttämistä ja palvelutarjonnan laajentamista asukkailleen. Toisaalta haastattelussa ollut työnhakija oli pitkään miettinyt yrittäjäksi ryhtymistään. Hyvänä lisänä tilanteeseen osui alueen eri hanketyöntekijöiden kyläkierros kyseiseen kylätaloon: akuuttia yritysneuvontaa oli saatavilla saman tien. Kylätilaisuudessa sovittiin asian jatkotyöstämisestä. 16

18 Ammattipaja auttoi yrittäjäksi harkitsevaa ratkaisevan askeleen ottamisessa, Starttirahan hakemisessa ja palvelutuotteen miettimisessä. Yritys tulee palvelemaan kylän ihmisiä tarjoamalla ruokapalvelua kylätalossa sekä sen ympäristön asukkaille kotiin toimitettavaksi. Ammattipajan edustaja lupasi olla käytettävissä yrityksen käynnistämis- ja jatkokehittelyssä. Ammattipaja ei auttanut löytämään uutta työntekijää, vaan uuden yrittäjän ja yrityksen! 103 Korkeintaan 20 % työntekijöistä on keskeyttänyt työpaikassaan Kahdeksasta aloittaneesta ammattipajasta kolme ammattipajasopimusta keskeytyi: Elintarvikealan työntekijän keskeytys lomautuksen takia ja uuden työpaikan löytyminen avoimilta markkinoilta Hoivapalvelutyöntekijän lopettaminen hänen siirtyessään opiskelijaksi Toisen elintarvikealan työntekijän keskeyttäminen asuinpaikkakunnan ja työpaikanvaihdon myötä. Keskeyttämisprosentiksi tuli kokonaisuudessaan 37,5 %. Keskeyttämisen syistä tarkemmin seuraavissa tilikohdissa. 104 Mahdollisen keskeyttämisen syyt ovat 80 % ei-ammattipajan toiminnasta johtuvia Elintarvikealan työntekijän lomautusjaksosta oli sovittu työsopimusta tehdessä. Huhtikuussa 2010 alkanut oppisopimus keskeytyi siis sovitusti lomautukseen lähtien, kolmen kuukauden ajaksi. Työntekijä irtisanoutui kuitenkin oppisopimuspaikastaan saatuaan vakituisen työpaikan avoimilta markkinoilta. Samalla hän keskeytti aloittamansa oppisopimuskoulutuksen. Voidaan todeta, että keskeyttämiset johtuivat ammattipajakisällien henkilökohtaisista, elämäntilanteeseen liittyvistä syistä: 1. elintarvikealan työntekijä sai vakituisen työpaikan, 2. hoivapalvelutyöntekijä hakeutui siivousalan koulutukseen ja 3. työntekijä muutti toiselle paikkakunnalle. 17

19 105 Muut positiiviset polut Ammattipajatarina 1 esimerkki KISÄLLIN URAVALINNAN MUUTOKSESTA Hoivapalvelun ammattipajassa oli työelämävalmennuksessa työntekijä, jolla oli kokemusta vanhustyöstä. Hän haki alan koulutukseen, siinä onnistumatta. Ammattipaja auttoi työntekijää koulutuksen testaustilaisuuteen pääsemisessä sekä sen rahoitusjärjestelyissä. Ammattipaja tuki henkilön hakeutumista toiselle, hänelle paremmin sopivammalle siivousalalle, mistä hän oli myös kiinnostunut. Soveltuvuustestiä ei tähän koulutushakuun tarvittu Ammattipajatarina 2 esimerkki LUOTTAMUKSESTA HYVÄN TYÖNTEKIJÄN LÖYTÄMISEKSI Ensimmäisenä syntyneessä elintarvikealan ammattipajassa oppisopimuskoulutuksessa ollut työntekijä irtisanoutui muutettuaan toiselle paikkakunnalle. Hän sai samalla uuden saman alan työpaikan, missä pystyi jatkamaan oppisopimuskoulutustaan. Yrittäjä turvautui aikaisemman kokemuksensa perusteella uudelleen Ammattipajan apuun saadakseen tilalle uuden työntekijän. Ammattipaja tunsi niin yrittäjän kuin tämän työyhteisönkin. Lisäksi yrittäjän erityistoiveet sekä eettiset periaatteet olivat tuttuja, joten uuden työntekijän ehdokasvalinta helpottui. Yrittäjä valtuutti Ammattipajan laajempaan työskentelyyn: käymään esikarsintaa haarukoimalla yksilöhaastatteluun kutsuttavia. Yrityksestä tuli jälleen Ammattipaja uuden palkkatukityöntekijän myötä ja uusi kisälli sai työpaikan. Ensimmäinen ammattipaja syntyi Kuva: Heidi Hoikkala 18

20 Pyörivä kylä kiertue Oravalassa Kuva: Pohjois-Kymen Kasvu 106 Työntekijöistä 80 %:lla työsuhde on jatkunut tukijakson jälkeen Kahdeksasta aloittaneesta ammattipajasta on hankkeen päättymiseen mennessä kolmesta syntynyt vakituinen palkkatyöpaikka. Rakennusalan palkkatukityöntekijä aloitti työpaikassaan Asevelvollisuuttaan hän lähti suorittamaan sovitusti Asevelvollisuuden päättymisen jälkeen työntekijä palasi työpaikkaansa ja jatkoi oikeana palkkatyöntekijänä , joten tästä ammattipajasta syntyi pysyvä työpaikka. Hoiva-alan palkkatukipaikkaan valittu työntekijä jatkoi tehtävässään palkkatuen päättymisen jälkeen pysyvässä työsuhteessa Myös hänen kohdallaan hankkeen tavoite täyttyi. Huoltamoalan työntekijän palkkatukijakso päättyi ja hän jatkoi sen jälkeen palkkatyössä pysyvässä työpaikassaan. 19

21 Muissa kahdessa elintarvikealan työpaikoissa ensimmäisessä palkkatuki päättyy ja toisessa oppisopimus puolestaan on kolmivuotinen. Näiden ammattipajojen osalta työpaikkojen pysyvyyden todentaminen jää hankkeen sekä tilikauden päättymiseen mennessä auki. Kahdeksasta paikasta kolmessa (37,5 %) työsuhde on jatkunut tukijakson päättymisen jälkeen, kahta (25 %) ei hankeaikana pystytä todentamaan ja kolmessa paikassa (37,5 %) työ keskeytyi. 107 Uusien ammattipajojen työttömät työnhakijat sitoutuvat ammattipajahankkeeseen Ammattipajatyöskentelyn tuloksena syntyi kahdeksan pysyväksi tarkoitettua työpaikkaa. Sitoutuminen sinetöitiin kirjallisella kolmikantasopimuksella, minkä kaikki kolme osapuolta (työnantaja, työntekijä sekä ammattipaja) allekirjoittivat. 20 Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle 200 Ammattipaja on auttanut työnantajia löytämään uusia työntekijöitä 201 Työnantajista 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 91 % vastanneista oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä hankkeelta saamaansa apuun ja tukeen, tavoiteprosentin ollessa 80 %. 20

22 Yhteenveto kyselystä työnantajalle Täysin samaa mieltä 66 % Jokseenkin samaa mieltä 25 % Neutraali 6 % Jokseenkin eri mieltä 0 % Täysin eri mieltä 0 % Ei osaa sanoa 3 % Lomakkeen kysymykset 7, 8, 9 ja 11 työnantajalle: - Ammattipajasta oli apua työntekijän kriteerien valinnassa - Ammattipaja on helpottanut asiointia viranomaisiin päin - Voin suositella Ammattipajaa toisille yrittäjille/työnantajille - Ammattipaja antoi minulle jotakin ja/tai koin sen merkittäväksi Kysymyksissä Ammattipajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan ammattipajahankkeen/hanketyöntekijän käytännön toimintaa ja työskentelyä Mestareiden kommentteja: - Tarpeet ja tarjonta kohdallaan - Nopeutti työntekijän löytämistä, oli kivutonta - Turvallisuus, tuki ja oman ajan säästö ollut parasta - Pääsi helpommalla työhönotossa - Hanke hoitanut paperiasiat, siitä ollut iso apu - Hyvä systeemi. Haastattelussa tuki tärkeää - Tuotiin kuin hopeatarjottimella, sopiva henkilö löytyi - Positiivinen kokemus, voin suositella muillekin 21

23 202 Yrittäjistä 80 % on jatkanut työsuhdetta tukijakson jälkeen Kahdeksasta syntyneestä ammattipajasta kolme (37,5 %) on jatkunut normaalina työsuhteena myös palkkatukijakson jälkeen (ks. tilikohta ). Kahdessa kolmesta keskeytyneestä ammattipajasta yrittäjät halusivat jatkaa hyvin alkanutta ammattipajakäytäntöä ja keskeyttäneiden kisällien tilalle löytyivät uudet työntekijät. Lopuista kahdesta elintarvikealan paikoista ensimmäisessä palkkatuki päättyy ja toisessa oppisopimus puolestaan on kolmivuotinen. Näiden ammattipajojen osalta työpaikkojen pysyvyyden todentaminen jää hankkeen sekä tilikauden päättymiseen mennessä auki. 203 Kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työntekijän löytämisessä Ammattipajatarina 1 esimerkki TOIMINNASTA YLI RAJOJEN Hankealueen ulkopuolelta oleva yrittäjä otti yhteyttä Ammattipajaan. Yrityksellä oli ollut jo pidempään työntekijähaku vireillä - kiinnostuneita oli ollut henkilöä. Sopivaa työntekijää ei kuitenkaan ollut löytynyt. Nyt yrittäjän ja TEtoimiston kanssa lähdettiin hakemaan sitä oikeaa työntekijää yritykseen. Hakua laajennettiin yli paikkakuntarajojen sekä hankealueen että toisen työssäkäyntialueen työnhakijarekistereihin. Perusteena oli yrityksen sijainti julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa ja lähikunnan parempi sijainti työmatkaa ajatellen. Oppisopimustoimisto oli myös mukana prosessissa, koska oppisopimus oli yrittäjän toivoma työllistämistapa. Toimeksianto kuitenkin keskeytettiin, kun yrittäjä ilmoitti palkanneensa heillä jo aiemmin työskennelleen henkilön kyseiseen tehtävään. Ammattipajatarina 2 esimerkki OPISKELIJATAPAHTUMAN HYÖDYN- TÄMISESTÄ Ammattipaja osallistui omalla messuosastollaan Kouvolan ensimmäisiin KOUahead koulutus- ja ura messuihin , missä eri oppilaitokset, yritykset ym. tahot esittelivät toimintaansa nuorille. Tarkoituksena oli myös saada hankkeeseen opiskelija opinnäytetyöntekijäksi. Ammattipaja kalasti aktiivisesti opiskelijaa mm. kävelevänä mainospylväänä (kuva). Lisäksi näyttelyosastoilla vierailut ja yrittäjien kanssa käydyt keskustelut 22

24 toivat esiin kaksi kiinnostunutta yrittäjää, joilla oli tarvetta löytää uusi työntekijä yritykseensä. Toinen, painoalan yrittäjä, mietti asiaa, mutta totesi jättävänsä tilanteen vielä hautumaan. Kampaamoalan yrittäjä puolestaan kiinnostui heti palkkaamaan oppisopimukseen meikkaus- ja kampaamoalasta kiinnostuneen työttömän nuoren. Yrittäjä valtuutti Ammattipajan tekemään TE-toimiston hakujen perusteella ennakoivaa karsintaa. Tarkoitus oli, että Ammattipaja lähettää kolme parasta haastateltua ehdokasta yrityksen tarkempaan syyniin ja käytännön testiin. Näin tapahtuikin. Yrittäjä löysi haluamansa kampaamoalasta kiinnostuneen nuoren. Harmittavaa oli kuitenkin se, että lyhyen tutustumisjakson jälkeen nuori kuitenkin perääntyi. Uutta opiskelijaa yrittäjä lähti etsimään oman, avoimen työnhakunsa turvin, mikä hänellä oli samaan aikaan voimassa TE-toimistossa. Samalla hakijavalintaa laajennettiin muihinkin kuin vain työttömiin nuoriin. KOUahead - Kouvolan koulutus- ja uramessut, Mervi Rocklin-Syd. Kuva: Iina Uttermark 23

25 204 Uudet yrittäjät ovat halukkaita rekrytointiin ja tarjoamaan pysyvän työpaikan Ammattipajatarina 1 esimerkki TYYTYVÄISESTÄ YRITTÄJÄSTÄ Elintarvikealan oppisopimustyöntekijän vaihdettua asuin- ja työpaikkaa vapautui yrityksessä paikka uudelle kisällille. Yrittäjä kääntyi heti Ammattipajan puoleen löytääkseen uuden työntekijän. Käytännössä jo toinen pysyvä työpaikka syntyi. Uusi työntekijä aloitti palkkatuella Ammattipajatarina 2 esimerkki PITKÄJÄNTEISESTÄ TOIMINNASTA Ruokapalvelua tarjoava yritys otti yhteyttä toukokuussa 2009 tilanteessa, missä pohti, mistä saada jatkaja omalle toiminnalleen ja yritykselleen. Tilanteessa oli mahdollisuuksia moneen: ryhtyä itse yrittäjäksi, jolloin ammattipajayrittäjä toimisi ensin perehdyttäjänä, mestarina opettaen ammatin salat kisällille. Koulutuksen jälkeen työntekijäehdokkaalla olisi mahdollisuus ryhtyä pikku hiljaa yrittäjäksi: ensin vuokraamalla kalustoa ja tiloja, myöhemmin ehkä lunastaa koko yritys itselleen. Sukupolvenvaihdostilanne oli siis taustalla. Työntekijäehdokas löytyi hänen kanssaan yrittäjä sopi muutamia käytännön työkomennuksia harjoittelumielessä. Heidän yhteistyönsä kuitenkin tyrehtyi työntekijän elämäntilanteen muuttumisen takia. Pitkäjänteinen yhteistyö Ammattipajan kanssa jatkui. Marraskuussa 2010 syntyi uutta yhteistyötä: nyt haettiin oppisopimuksesta ja yrittämisestä kiinnostunutta työnhakijaa, joka voisi jatkaa alalla koulutuksen jälkeen. Yrityksen haltuunotto myöhemmin sisältyi mahdollisena jatkotyöskentelynä. Uusi kisälliehdokas löytyi jälleen toukokuussa Mestari ja kisälli tekivät taasen koekeikkoja tutustuakseen toisiinsa sekä toimialaan. Ammattipaja toimi tukena myös kisällin yrittäjäksi ryhtymiseen: liiketoimintasuunnitelman ym. työstämiseen Kinnossa. Yhteistyö jatkuu siellä. Uutta työpaikkaa ei vielä syntynyt, mutta syntyikö uusi yrittäjä ja siirtyykö uusi yritys uudelle yrittäjälle? 24

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin?

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Kuntamarkkinat 14.9 Tea Kairi 1 9/7/2016 Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 Suomessa

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU Vantaan kaupunki Perhepalvelut Vantaan Praksis Lasten suojelun Praksis Heidi Tondi Laura Kivistö 14.01.2010 AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU 1. YHTEYDENOTTO Opiskelija / oppilaitos ottaa

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Mestari Kisälli -malli Marina Steffansson Marjo Pulliainen Sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämiskeskus/ Diak MESTARI-KISÄLLI MALLI 11.6.2013 MESTARI-KISÄLLI

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot