Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011"

Transkriptio

1 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta (II tilikausi)

2 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN TULOKSET -raportti tilikaudelta (II tilikausi) on Pohjois-Kymen Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös, joka on toteutettu Uusi ura ammattipajasta projektista. Projekti on 3-vuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, jota Pohjois-Kymen Setlementti ry hallinnoi. Hanke päättyy Sosiaalisen tilinpidon ensimmäisen tilikauden ( ) tulokset on esitetty omassa tilinpäätöksessään, joka on julkistettu Tilinpäätös löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta Aineiston koonti: projektikoordinaattori Mervi Rocklin-Syd sekä projektipäällikkö Iina Uttermark. Sosiaalisena tilintarkastajana toimi Tytti Siltanen Develooppi Oy:stä. Ammattipajojen päätöskahvit Setlementin toimistossa Kuva: Mervi Rocklin-Syd 1

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tilikauden kokemuksia 3 I Sosiaalinen tilinpito toiminnan arvioinnissa 5 II Uusi ura ammattipajasta hanke III Sosiaalinen budjetti II tilikaudella IV Ammattipajan sosiaaliset tulokset 14 V Johtopäätöksiä 37 VI Tilintarkastuslausunto sosiaalisesta tilinpäätöksestä 44 VII Liitteet Kyselylomake työntekijälle 2. Kyselylomake työnantajalle 3. Kyselylomake ydinsidosryhmän edustajalle 4. Kyselylomake sidosryhmän edustajalle 5. Haastattelurunko työntekijälle 6. Haastattelurunko työnantajalle 7. Haastattelurunko sidosryhmien edustajalle 2

4 Esipuhe Tulokset tilikaudelta raportti on Pohjois-Kymen Setlementti ry:n toisen tilikauden sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös. Raportti on tuotettu Pohjois-Kymen Setlementin hallinnoimasta ja RAY:n rahoittamasta Uusi ura ammattipajasta projektista ( ). Hankerahaa kolmevuotiseen hankkeeseen myönnettiin yhteensä euroa. Tässä raportissa tehdään näkymättömät tulokset näkyviksi, osoitetaan ja todistetaan sosiaaliset saavutukset ko. tilikaudelta. Uusi ura ammattipajasta hanke käynnistyi ja hanke päättyy Kolmevuotisen projektin aikana ehtii toteutua kaksi tilikautta. Sosiaalisen tilinpidon ensimmäisen tilikauden ( ) tulokset on esitetty omassa tilinpäätöksessään, joka on julkistettu Tilinpäätös on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla Toisen tilikauden sosiaalisessa budjetissa tililuokkia on neljä: I II III IV Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille. Tilikauden kokemuksia Ensimmäinen tilikausi oli pitkälti sosiaalisen tilinpidon opettelua. Aineistoa kertyi yllättävän paljon. Ensimmäisellä tilikaudella ammattipajojen mestari-kisälli -pareille sekä ydinsidosryhmien jäsenille tehdyt kirjalliset kyselyt tuottivat laajan materiaalin, jota haluttiin hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. Näitä aiemmin tehtyjä kirjallisia kyselyjä syvennettiin toisen tilikauden syksyllä 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Kirsti Järvisen tekemillä suullisilla haastatteluilla. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan oppilaitos on ollut ammattipajahankkeessa muutoinkin tiiviisti mukana. Vaikka emme onnistuneetkaan saamaan opiskelijaa lopputyön tekoon, olemme tehneet yhteistyötä kahden Laadukkaat palvelut tutoriaalin puitteissa, syksyllä 2010 sekä keväällä 2011, antamalla opiskelijoille 3

5 ryhmätenttitehtäväksi käytännön kysymyksen elävästä elämästä. Ammattipajahankkeessa koottiin työntekijälle ja yrittäjälle Kisällistä Mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena - palvelupaketti, jonka kokoamisessa opiskelijat olivat mukana. Kiitos siitä! Kaiken kaikkiaan sosiaalisen tilinpidon prosessi on ollut hyödyllinen kokemus. Siten hankkeessamme saavutetut tulokset on voitu viestiä niin ydinsidosryhmille, muille yhteistyökumppaneille kuin rahoittajallekin. Valtakunnallista näkyvyyttä hanke ja sosiaalinen tilinpitomme sai Helsingissä projektikoordinaattori Mervi Rocklin- Sydin osallistuessa Sosiaalialan asiantuntijapäiville. Hän esitteli workshopissa käytännön kokemuksia otsikolla Asiakkaan mielipide esiin aikuissosiaalityössä; sosiaalinen tilinpito vaikuttavuuden ja arvioinnin mittaamisessa Uusi ura ammattipajasta hankkeessa. Vuonna 2011 myös RAY korostaa rahoittamissaan hankkeissa niiden tulosten ja vaikutusten arvioinnin tärkeyttä esimerkiksi sosiaalista tilinpitoa toteuttamalla. Olemme ylpeitä saadessamme olla pienenä yhdistyksenä alueemme pilottina sosiaalisen tilinpidon käytössä toimintamme arvioinnissa. Kouvolassa Iina Uttermark Projektipäällikkö, Uusi ura ammattipajasta - hanke

6 Projektikoordinaattori Mervi Rocklin-Syd sekä projektipäällikkö Iina Uttermark Kuva: Heidi Hoikkala I Sosiaalinen tilinpito toiminnan arvioinnissa Sosiaalinen tilinpito on menetelmä toiminnalla aikaansaatujen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten ja vaikutusten osoittamiseen. Sen avulla voidaan osoittaa ja todistaa työn merkitys. Sosiaalinen tilinpito täydentää perinteistä, taloudellista tilinpitoa. Taloudellisten kriteerien rinnalle kaivataan jatkuvasti myös sosiaalisia mittareita. Sosiaalisessa tilinpidossa määritellään etukäteen toiminnalle asettavat tavoitteet ja seurataan tämän jälkeen niiden toteutumista järjestelmällisesti. Samoin kuin taloudellisessa kirjanpidossa, niin myös sosiaalisessa tilinpidossa pidetään kirjanpitoa koko toimintakauden ajan. Lopuksi tositteet analysoidaan ja kootaan sosiaaliseksi tilinpäätökseksi (=aikaansaadut tulokset), jonka ulkopuolinen, sosiaalinen tilintarkastaja tarkastaa ja hyväksyy. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden saattaa näkymättömiksi jäävät tulokset näkyviksi. Se tarjoaa erään työkalun omien tavoitteiden konkretisointiin, arvokeskusteluihin ja osuvien mittauskohteiden määrittelyyn yhteistyössä oleellisten 5

7 sidosryhmien kanssa. Se on myös itsearvioinnin väline: tilinpidon kautta tuotetaan tarpeellista tietoa, jonka avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa ja toimia tuottavammin ja tehokkaammin. Samalla se tuottaa myös viestinnällistä lisäarvoa organisaatiolle. Tilinpidon tunnusmerkit Sosiaalisen tilinpidon tunnusmerkkejä ovat järjestelmällisyys: budjetti päätetään etukäteen, sitä seuraavat kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus säännöllisyys: tilinpito on jatkuvaa ja säännöllisesti toistuvaa, se tehdään esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi tasapaino: tilinpäätöksessä on tasapaino laadullisten ja määrällisten sisältöjen välillä läpinäkyvyys: osoitetaan, miten tiedot on hankittu ja ilmoitetaan tulokset oikeudenmukaisesti uskottavuus: seuratuista ehdoista on tosite ja tilinpito, mitkä tarkastetaan ulkopuolisessa tilintarkastuksessa vertailtavuus: verrataan tuloksia edellisiin tilikausiin, organisaation eri toimintojen välillä ja mahdollisesti myös muihin samalla toimialalla toimiviin organisaatioihin saatavuus: tilinpäätös saatetaan sidosryhmien ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettäväksi oppiminen: tuloksia hyödynnetään toiminnan tietoon pohjautuvassa kehittämisessä. 6

8 II Uusi ura ammattipajasta hanke Hankkeen tehtävänä oli kehittää yrityksen sisällä toimiva, mestari-kisälli -työtapaa noudattava työllistämismalli, joka auttaa syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä pääsemään työelämään ja samalla auttaa mikro- ja pk-yrittäjiä löytämään uusia, koulutettavia työntekijöitä. Tämä toteutui: Ammattipajamalli otettiin alueella pilottina käyttöön vaihtoehtoisena työllistämismallina. Ammattipajamalli on tuotteistettu ja hankkeessa on koottu palvelupaketti, opas Kisällistä Mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena, johon on koottu mm. työsuhdevinkkejä sekä työlainsäädäntöä niin mestarin kuin kisällinkin tueksi. Hankkeella on ollut myös yhteiskunnallinen sekä yksilöllinen, ennaltaehkäisevä merkitys. Hankkeen visio, tulevaisuuden tavoite vuonna 2011 oli Ammattipaja ilman seiniä, joka myös toteutui. Tavoitteena oli käynnistää 5-10 ammattipajaa, joista syntyisi pysyviä työpaikkoja myös mahdollisten työllistämistukien päättymisen jälkeen. Ammattipajoja syntyi kaikkiaan kahdeksan ja nyt toisen tilikauden päättyessä ( ) pysyviksi työpaikoiksi on voitu todentaa kolme. Lopuissa pajoista oppisopimussuhteet sekä palkkatukijakso jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin, joten työpaikkojen pysyvyydestä niiden kohdalla ei ehdi tulla näyttöä tämän hankkeen puitteissa. Lähtökohta ja edellytys hankkeeseen mukaan pääsyyn sekä ammattipajaksi syntymiseen on kuitenkin ollut pysyvä työpaikka. Tavoitteena oli myös laajentaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden välille sekä luoda toimivia käytäntöjä ja moniammatillisia verkostoja. Yhdistämällä eri toimijoiden ammattitaitoa ja osaamista on voitu tarjota niin mestareille kuin kisälleillekin yksilöllistä, yrittäjän ja työnhakijan tarpeista ja tavoitteista lähtevää henkilökohtaista palvelua. Hankkeen arvot Setlementti on siltä ihmisten välillä Setlementti on linkki työttömän yrityksen viranomaisen välillä. Setlementtiliikkeen toimintaa ohjaavat mm. yksilön oikeuksien kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan, paikallisuus, tasa-arvoisuus sekä heikommassa tilanteessa olevien ihmisten auttaminen. Nämä ovat myös paikallisten yhdistysten toimintaa ohjaavia arvoja. Kaikenlainen työ on arvokasta koulutuksesta riippumatta. Hankkeessa on haluttu levittää myönteistä asennetta sekä hyvän välittämisen kierrättämistä. Hankkeen strategia Avaimet käteen palvelua. Aktiivisen verkostoyhteistyön ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisen avulla on voitu tarjota yrityksille ja työnhakijoille 7

9 erilaista, heidän tarpeistaan lähtevää palvelua. Samalla on tehty setlementtitoimintaa tunnetuksi. Sosiaalisen tilinpidon avulla on saatettu toiminnan tulokset näkyviksi, niin rahoittajan, sidosryhmien kuin muidenkin toimijoiden tarkasteltavaksi. Keskeiset käsitteet Ammattipaja-sanaa on käytetty eri yhteyksissä eri merkityksessä: 1) Ohjauksellista työn järjestämistä mikro- ja pk-yrityksissä yhteiskunnan työllistämiskeinoin tavoitteena pysyvä työpaikka 2) hankkeesta käytetty erisnimi tarkoitettaessa kaikkea hankkeessa tehtävää toimintaa (esim. hanketyöntekijän käytännön toiminta) Kisälli Mestari Työntekijä, jolla ei ole ammatillista peruskoulutusta/ valmiuksia ko. tehtävään Työnantaja, mikro- tai pk-yrittäjä, joka toimii kisällin perehdyttäjänä ja kouluttajana Mestari-kisälli työtapa Palvelupaketti Sosiaalinen tilinpito Työtapa, missä työntekijä-opastajapari, jossa ammatillinen osaaminen siirretään kokeneelta ammattilaiselta kokemattomalle vasta-alkajalle. Työnantajan ja työntekijän tueksi painettu työsuhdeopas Kisällistä mestariksi: ammattipajamalli työllistämisen tukena. Siinä esitellään hankkeessa kehitetty ammattipajamalli. Oppaaseen on koottu lisäksi työsuhteisiin ja työllistämiseen liittyviä lakisääteisiä asioita, yleistä työelämätietoa sekä hyödyllisiä nettilinkkivinkkejä. Menetelmä toiminnalla aikaansaatujen sosiaalisten tulosten ja vaikutusten osoittamiseen. 8

10 Yhdistyksen puheenjohtaja Katja Airaksinen ja varapuheenjohtaja/ohjausryhmän puheenjohtaja Mauri Kauppinen toukokuussa Kuva: Heidi Hoikkala Ohjausryhmä Henkilö Mauri Kauppinen, ohjausryhmän puheenjohtaja Katja Airaksinen, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Merja Nurmi, yhdistyksen sihteeri Niina Holm Niina Korpelainen Tommi Neuvonen Terhi Lähteenaro (varalla: Riina Nuuttila) Taustayhteisö Pohjois-Kymen Setlementti ry Kouvola Innovation Oy KINNO/yrityspalvelut Pohjois-Kymen Setlementti ry ( saakka) Työvoiman palvelukeskus, TYP Kouvolan kaupunki, perusturva/ sosiaalipalvelut Kouvolan kaupunki, oppisopimustoimisto Kouvolan Työ- ja elinkeinotoimisto, TE-toimisto 9

11 Katja Valkeinen (varalla: Tuomas Valtonen) Heli Ollikainen-Zaretski (varalla: Heikki S von Hertzen) Mervi Rocklin-Syd Iina Uttermark Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry Työväen Sivistysliitto TSL, Moks 2 hanke projektipäällikkö, sihteeri ( ), projektikoordinaattori, sihteeri ( ) projektipäällikkö, sihteeri ( ) Ohjausryhmä toukokuussa 2011: Katja Valkeinen (Kouvolan Korttelikodit ry), Terhi Lähteenaro (TE-toimisto), Tommi Neuvonen (Kouvolan oppisopimustoimisto, ), Mauri Kauppinen (Pohjois-Kymen Setlementti ry) sekä Katja Airaksinen (Kouvola Innovation KINNO). Kuvasta puuttuvat: Niina Korpelainen (Kouvolan perusturva, sosiaalipalvelut), Niina Holm (Työvoiman palvelukeskus), Heli Ollikainen-Zaretski (TSL, Moks 2-hanke) Kuva: Heidi Hoikkala 10

12 Arvioimme tavoitteidemme saavuttamista seuraavin symbolein: Ylitimme tavoitteemme erinomaista! Saavutimme tavoitteemme hyvä! Emme saavuttaneet täysin tavoitteitamme - on syytä tarkastella asiaa lisää! Epäonnistuimme tässä tavoitteessa kehittämishaaste! Tavoitteiden toteutumisessa hymiöt sosiaalisessa tilinpäätöksessä päätettiin yksimielisesti pääluokkien osalta ohjausryhmän kokouksessa

13 III Sosiaalinen budjetti II tilikaudella Uusi Ura Ammattipajasta- hanke SOSIAALINEN BUDJETTI kirjanpitokaudelle Tililuokka 10: Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle Tavoitteet Indikaattorit Mittausväline 100 Ammattipaja on auttanut työtä vailla 101 työntekijöistä 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen Työntekijäkysely, ka kysymyksistä nro x,x,x olevia henkilöitä työllistymisen polulla 102 kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työllistymisestä Case-kuvaus 103 korkeintaan 20 % työtekijöistä on keskeyttänyt työpaikassaan tilasto 104 mahdollisen keskeyttämisen syyt ovat 80% ei-ammattipajan tilasto toiminnasta johtuvia 105 muut positiiviset polut tilasto 106 työntekijöistä 80 %:lla työsuhde on jatkunut tukijakson jälkeen tilasto 107 uusien ammattipajojen työttömät työnhakijat sitoutuvat ammattipajahankkeeseen Uudet ammattipajasopimukset Tililuokka 20: Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle 200 Ammattipaja on auttanut työnantajia löytämään uusia työntekijöitä 201 työnantajista 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 12 Työnantajakysely, ka kysymyksistä nro x,x,x 202 yrittäjistä 80 % on jatkanut työsuhdetta tukijakson jälkeen tilasto 203 kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työntekijän Case-kuvaukset löytämisessä 204 uudet yrittäjät ovat halukkaita rekrytointiin ja tarjoamaan pysyvän työpaikan Uudet ammattipajasopimukset tilasto, work-shopit, 205 I tilikauden ammattipajat ("vanhat yrittäjät") jatkavat hankkeessa tukijakson jälkeenkin ja jakavat kokemuksiaan hankkeesta edelleen tapaamiset, kirjalliset palautteet Tililuokka 30: Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille 300 Alueella on käytettävissä toimiva Ammattipaja-malli työmenetelmänä työpaikan ja potentiaalin työntekijän kohtaamiseen 301 Ammattipajamalli on tuotteistettu Ammattipajamallin esite, mallin kuvaus sisältäen: palvelupaketti työnantajalle, palvelupaketti työntekijälle, yhteistyötahoille tarjottava ammattipajakonsultointi 302 Hankkeesta on julkaistu materiaalia, joka kertoo ammattipajan koetuista hyödyistä eri sidosryhmille. Tavoitteena näkyvyys kohdealueella ja materiaali eri sidosryhmien käytössä Lehtiartikkelit, muu aineisto, esitteet, power point

14 303 Kouvolan alueen keskeisimmät viranomaiset ovat kiinnostuneita hyödyntämään Ammattipajamallia työllistämistehtävässään Kouvolan TE-toimisto, Työvoiman palvelukeskus, oppisopimustoimisto ovat nimenneet ammattipajayhteyshenkilön ja sopineet yhteistyökäytännöistä 304 MOKS2 on kiinnostunut hyödyntämään Ammattipajamallia? nimetty ammattipajayhteyshenkilö 305 Kouvolan korttelikotiyhdistys on kiinnostunut hyödyntämään nimetty Ammattipajamallia ammattipajayhteyshenkilö 306 KINNO on kiinnostunut edistämään Ammattipajamallin hankkeesta tiedottaminen levittämistä 307 Kouvolan kaupungin sosiaalipalvelut on kiinnostunut nimetty hyödyntämään Ammattipajamallia ammattipajayhteyshenkilö 308 RAY on kiinnostunut rahoittamaan ja edistämään Jatkohanke? Ammattipajamallia hyvää esimerkkikuvausta kiinnostuksesta hyödyntää Ammattipajaa Case-kuvaus 310 Pohjois-Kymen Setlementti on löytänyt tahon, joka sitoutuu Pohjois-Kymen Setlementti tuottamaan Ammattipajan mukaisia palveluita on saanut jatkohankkeita, jolloin voisi toimia itse tuottajana tai on tehty sopimus jonkun muun tahon kanssa palvelun tuottamisesta Tililuokka 40: Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille 400 Ammattipaja-malli on herättänyt kiinnostusta myös 401 Eri puolella Suomea olevat työllistämisen toimijat ovat muualla Suomessa kiinnostuneita Ammattipajamallin olemassaolosta 402 Eri puolella Suomea olevat työllistämisen toimijoilla on mahdollisuus käyttää Ammattipajamallin tuotteistettua aineistoa Ely-keskukset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Uusi Ura Ammattipajahanketta kohtaan Aineisto julkaistu kirjallisena ja saatavilla nettisivuilla Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen toiminnallisten sopimusten/yhteydenottojen määrä 13

15 IV AMMATTIPAJAN SOSIAALISET TULOKSET 10 Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle (=kisällille) 20 Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle (=mestarille) 30 Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt Kouvolan alueen työllistymistä edistäville toimijoille 40 Ammattipajamallin kehittämisen hyödyt muun Suomen työllistymistä edistäville toimijoille 14

16 10 Ammattipajamallin hyödyt työtä vailla olevalle henkilölle 100 Ammattipaja on auttanut työtä vailla olevia henkilöitä työllistymisen polulla 101 Työntekijöistä 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 79 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä hankkeelta saamaansa apuun ja tukeen, tavoiteprosentin ollessa 80 %. Lomakkeen kysymykset 8,9 ja 10 työntekijöille: - Olen tyytyväinen Ammattipajan toimintaan (aktiivisuus, tuki ym.) - Ammattipaja on tarpeellinen linkki työnantajan ja viranomaisten välillä - Ammattipaja antoi minulle jotakin ja/tai koin sen roolin merkittäväksi Kysymyksissä Ammattipajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan ammattipajahankkeen/hanketyöntekijän käytännön toimintaa ja työskentelyä. 15

17 Kisällien kommentteja: - Parasta antia on ollut työpaikka - Työllistyminen oli nopea ja helppo, kuviot olivat selkeät - Aina on kysytty miten menee ja huolta on pidetty - Sain riittävästi tukea - Paperitöissä saatu apu oli hyödyllistä - Suosittelen! Jos haaveita on, tässä sen voi toteuttaa! - Varma työ tuo turvallisuutta. Ja jatkuvuus. 102 Kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työllistymisessä Ammattipajatarina 1 esimerkki NOPEASTA JA LUOTETTAVASTA PALVELUSTA LÖYTÄÄ UUSI TYÖNTEKIJÄ Huoltamoalan yrittäjä tarvitsi pikaisesti kahvilapuolelle työntekijää hän kääntyi Ammattipajan puoleen Projektikoordinaattorin apu yrittäjälle oli konkreettista toimintaa: asiakirjojen toimittamista viranomaiselle, työntekijäehdokkaiden valintaa yhteistyössä TE-toimiston kanssa sekä ehdokkaiden haastattelua. Uusi työpaikka syntyi ja uusi työtön työnhakija työllistyi kun palkkatukityöntekijä aloitti yrityksessä Pysyvä työpaikka syntyi Ammattipajatarina 2 esimerkki INNOVATIIVISUUDESTA Edellä mainitussa haastattelussa oli mukana työntekijäehdokas, joka kertoi mukanaolostaan kyläyhdistyksen toiminnassa. Ammattipajan oivalluksesta jatkotyöskentelyssä yhdistyivät kyläyhdistyksen, -yhteisön sekä yksilön tarpeet. Kyläyhdistys oli toivonut kylätalon vireyttämistä ja palvelutarjonnan laajentamista asukkailleen. Toisaalta haastattelussa ollut työnhakija oli pitkään miettinyt yrittäjäksi ryhtymistään. Hyvänä lisänä tilanteeseen osui alueen eri hanketyöntekijöiden kyläkierros kyseiseen kylätaloon: akuuttia yritysneuvontaa oli saatavilla saman tien. Kylätilaisuudessa sovittiin asian jatkotyöstämisestä. 16

18 Ammattipaja auttoi yrittäjäksi harkitsevaa ratkaisevan askeleen ottamisessa, Starttirahan hakemisessa ja palvelutuotteen miettimisessä. Yritys tulee palvelemaan kylän ihmisiä tarjoamalla ruokapalvelua kylätalossa sekä sen ympäristön asukkaille kotiin toimitettavaksi. Ammattipajan edustaja lupasi olla käytettävissä yrityksen käynnistämis- ja jatkokehittelyssä. Ammattipaja ei auttanut löytämään uutta työntekijää, vaan uuden yrittäjän ja yrityksen! 103 Korkeintaan 20 % työntekijöistä on keskeyttänyt työpaikassaan Kahdeksasta aloittaneesta ammattipajasta kolme ammattipajasopimusta keskeytyi: Elintarvikealan työntekijän keskeytys lomautuksen takia ja uuden työpaikan löytyminen avoimilta markkinoilta Hoivapalvelutyöntekijän lopettaminen hänen siirtyessään opiskelijaksi Toisen elintarvikealan työntekijän keskeyttäminen asuinpaikkakunnan ja työpaikanvaihdon myötä. Keskeyttämisprosentiksi tuli kokonaisuudessaan 37,5 %. Keskeyttämisen syistä tarkemmin seuraavissa tilikohdissa. 104 Mahdollisen keskeyttämisen syyt ovat 80 % ei-ammattipajan toiminnasta johtuvia Elintarvikealan työntekijän lomautusjaksosta oli sovittu työsopimusta tehdessä. Huhtikuussa 2010 alkanut oppisopimus keskeytyi siis sovitusti lomautukseen lähtien, kolmen kuukauden ajaksi. Työntekijä irtisanoutui kuitenkin oppisopimuspaikastaan saatuaan vakituisen työpaikan avoimilta markkinoilta. Samalla hän keskeytti aloittamansa oppisopimuskoulutuksen. Voidaan todeta, että keskeyttämiset johtuivat ammattipajakisällien henkilökohtaisista, elämäntilanteeseen liittyvistä syistä: 1. elintarvikealan työntekijä sai vakituisen työpaikan, 2. hoivapalvelutyöntekijä hakeutui siivousalan koulutukseen ja 3. työntekijä muutti toiselle paikkakunnalle. 17

19 105 Muut positiiviset polut Ammattipajatarina 1 esimerkki KISÄLLIN URAVALINNAN MUUTOKSESTA Hoivapalvelun ammattipajassa oli työelämävalmennuksessa työntekijä, jolla oli kokemusta vanhustyöstä. Hän haki alan koulutukseen, siinä onnistumatta. Ammattipaja auttoi työntekijää koulutuksen testaustilaisuuteen pääsemisessä sekä sen rahoitusjärjestelyissä. Ammattipaja tuki henkilön hakeutumista toiselle, hänelle paremmin sopivammalle siivousalalle, mistä hän oli myös kiinnostunut. Soveltuvuustestiä ei tähän koulutushakuun tarvittu Ammattipajatarina 2 esimerkki LUOTTAMUKSESTA HYVÄN TYÖNTEKIJÄN LÖYTÄMISEKSI Ensimmäisenä syntyneessä elintarvikealan ammattipajassa oppisopimuskoulutuksessa ollut työntekijä irtisanoutui muutettuaan toiselle paikkakunnalle. Hän sai samalla uuden saman alan työpaikan, missä pystyi jatkamaan oppisopimuskoulutustaan. Yrittäjä turvautui aikaisemman kokemuksensa perusteella uudelleen Ammattipajan apuun saadakseen tilalle uuden työntekijän. Ammattipaja tunsi niin yrittäjän kuin tämän työyhteisönkin. Lisäksi yrittäjän erityistoiveet sekä eettiset periaatteet olivat tuttuja, joten uuden työntekijän ehdokasvalinta helpottui. Yrittäjä valtuutti Ammattipajan laajempaan työskentelyyn: käymään esikarsintaa haarukoimalla yksilöhaastatteluun kutsuttavia. Yrityksestä tuli jälleen Ammattipaja uuden palkkatukityöntekijän myötä ja uusi kisälli sai työpaikan. Ensimmäinen ammattipaja syntyi Kuva: Heidi Hoikkala 18

20 Pyörivä kylä kiertue Oravalassa Kuva: Pohjois-Kymen Kasvu 106 Työntekijöistä 80 %:lla työsuhde on jatkunut tukijakson jälkeen Kahdeksasta aloittaneesta ammattipajasta on hankkeen päättymiseen mennessä kolmesta syntynyt vakituinen palkkatyöpaikka. Rakennusalan palkkatukityöntekijä aloitti työpaikassaan Asevelvollisuuttaan hän lähti suorittamaan sovitusti Asevelvollisuuden päättymisen jälkeen työntekijä palasi työpaikkaansa ja jatkoi oikeana palkkatyöntekijänä , joten tästä ammattipajasta syntyi pysyvä työpaikka. Hoiva-alan palkkatukipaikkaan valittu työntekijä jatkoi tehtävässään palkkatuen päättymisen jälkeen pysyvässä työsuhteessa Myös hänen kohdallaan hankkeen tavoite täyttyi. Huoltamoalan työntekijän palkkatukijakso päättyi ja hän jatkoi sen jälkeen palkkatyössä pysyvässä työpaikassaan. 19

21 Muissa kahdessa elintarvikealan työpaikoissa ensimmäisessä palkkatuki päättyy ja toisessa oppisopimus puolestaan on kolmivuotinen. Näiden ammattipajojen osalta työpaikkojen pysyvyyden todentaminen jää hankkeen sekä tilikauden päättymiseen mennessä auki. Kahdeksasta paikasta kolmessa (37,5 %) työsuhde on jatkunut tukijakson päättymisen jälkeen, kahta (25 %) ei hankeaikana pystytä todentamaan ja kolmessa paikassa (37,5 %) työ keskeytyi. 107 Uusien ammattipajojen työttömät työnhakijat sitoutuvat ammattipajahankkeeseen Ammattipajatyöskentelyn tuloksena syntyi kahdeksan pysyväksi tarkoitettua työpaikkaa. Sitoutuminen sinetöitiin kirjallisella kolmikantasopimuksella, minkä kaikki kolme osapuolta (työnantaja, työntekijä sekä ammattipaja) allekirjoittivat. 20 Ammattipajamallin hyödyt työntekijää vailla olevalle yrittäjälle 200 Ammattipaja on auttanut työnantajia löytämään uusia työntekijöitä 201 Työnantajista 80 % on tyytyväisiä Ammattipajan antamaan apuun ja tukeen 91 % vastanneista oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä hankkeelta saamaansa apuun ja tukeen, tavoiteprosentin ollessa 80 %. 20

22 Yhteenveto kyselystä työnantajalle Täysin samaa mieltä 66 % Jokseenkin samaa mieltä 25 % Neutraali 6 % Jokseenkin eri mieltä 0 % Täysin eri mieltä 0 % Ei osaa sanoa 3 % Lomakkeen kysymykset 7, 8, 9 ja 11 työnantajalle: - Ammattipajasta oli apua työntekijän kriteerien valinnassa - Ammattipaja on helpottanut asiointia viranomaisiin päin - Voin suositella Ammattipajaa toisille yrittäjille/työnantajille - Ammattipaja antoi minulle jotakin ja/tai koin sen merkittäväksi Kysymyksissä Ammattipajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan ammattipajahankkeen/hanketyöntekijän käytännön toimintaa ja työskentelyä Mestareiden kommentteja: - Tarpeet ja tarjonta kohdallaan - Nopeutti työntekijän löytämistä, oli kivutonta - Turvallisuus, tuki ja oman ajan säästö ollut parasta - Pääsi helpommalla työhönotossa - Hanke hoitanut paperiasiat, siitä ollut iso apu - Hyvä systeemi. Haastattelussa tuki tärkeää - Tuotiin kuin hopeatarjottimella, sopiva henkilö löytyi - Positiivinen kokemus, voin suositella muillekin 21

23 202 Yrittäjistä 80 % on jatkanut työsuhdetta tukijakson jälkeen Kahdeksasta syntyneestä ammattipajasta kolme (37,5 %) on jatkunut normaalina työsuhteena myös palkkatukijakson jälkeen (ks. tilikohta ). Kahdessa kolmesta keskeytyneestä ammattipajasta yrittäjät halusivat jatkaa hyvin alkanutta ammattipajakäytäntöä ja keskeyttäneiden kisällien tilalle löytyivät uudet työntekijät. Lopuista kahdesta elintarvikealan paikoista ensimmäisessä palkkatuki päättyy ja toisessa oppisopimus puolestaan on kolmivuotinen. Näiden ammattipajojen osalta työpaikkojen pysyvyyden todentaminen jää hankkeen sekä tilikauden päättymiseen mennessä auki. 203 Kaksi hyvää esimerkkiä Ammattipajan avusta työntekijän löytämisessä Ammattipajatarina 1 esimerkki TOIMINNASTA YLI RAJOJEN Hankealueen ulkopuolelta oleva yrittäjä otti yhteyttä Ammattipajaan. Yrityksellä oli ollut jo pidempään työntekijähaku vireillä - kiinnostuneita oli ollut henkilöä. Sopivaa työntekijää ei kuitenkaan ollut löytynyt. Nyt yrittäjän ja TEtoimiston kanssa lähdettiin hakemaan sitä oikeaa työntekijää yritykseen. Hakua laajennettiin yli paikkakuntarajojen sekä hankealueen että toisen työssäkäyntialueen työnhakijarekistereihin. Perusteena oli yrityksen sijainti julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa ja lähikunnan parempi sijainti työmatkaa ajatellen. Oppisopimustoimisto oli myös mukana prosessissa, koska oppisopimus oli yrittäjän toivoma työllistämistapa. Toimeksianto kuitenkin keskeytettiin, kun yrittäjä ilmoitti palkanneensa heillä jo aiemmin työskennelleen henkilön kyseiseen tehtävään. Ammattipajatarina 2 esimerkki OPISKELIJATAPAHTUMAN HYÖDYN- TÄMISESTÄ Ammattipaja osallistui omalla messuosastollaan Kouvolan ensimmäisiin KOUahead koulutus- ja ura messuihin , missä eri oppilaitokset, yritykset ym. tahot esittelivät toimintaansa nuorille. Tarkoituksena oli myös saada hankkeeseen opiskelija opinnäytetyöntekijäksi. Ammattipaja kalasti aktiivisesti opiskelijaa mm. kävelevänä mainospylväänä (kuva). Lisäksi näyttelyosastoilla vierailut ja yrittäjien kanssa käydyt keskustelut 22

24 toivat esiin kaksi kiinnostunutta yrittäjää, joilla oli tarvetta löytää uusi työntekijä yritykseensä. Toinen, painoalan yrittäjä, mietti asiaa, mutta totesi jättävänsä tilanteen vielä hautumaan. Kampaamoalan yrittäjä puolestaan kiinnostui heti palkkaamaan oppisopimukseen meikkaus- ja kampaamoalasta kiinnostuneen työttömän nuoren. Yrittäjä valtuutti Ammattipajan tekemään TE-toimiston hakujen perusteella ennakoivaa karsintaa. Tarkoitus oli, että Ammattipaja lähettää kolme parasta haastateltua ehdokasta yrityksen tarkempaan syyniin ja käytännön testiin. Näin tapahtuikin. Yrittäjä löysi haluamansa kampaamoalasta kiinnostuneen nuoren. Harmittavaa oli kuitenkin se, että lyhyen tutustumisjakson jälkeen nuori kuitenkin perääntyi. Uutta opiskelijaa yrittäjä lähti etsimään oman, avoimen työnhakunsa turvin, mikä hänellä oli samaan aikaan voimassa TE-toimistossa. Samalla hakijavalintaa laajennettiin muihinkin kuin vain työttömiin nuoriin. KOUahead - Kouvolan koulutus- ja uramessut, Mervi Rocklin-Syd. Kuva: Iina Uttermark 23

25 204 Uudet yrittäjät ovat halukkaita rekrytointiin ja tarjoamaan pysyvän työpaikan Ammattipajatarina 1 esimerkki TYYTYVÄISESTÄ YRITTÄJÄSTÄ Elintarvikealan oppisopimustyöntekijän vaihdettua asuin- ja työpaikkaa vapautui yrityksessä paikka uudelle kisällille. Yrittäjä kääntyi heti Ammattipajan puoleen löytääkseen uuden työntekijän. Käytännössä jo toinen pysyvä työpaikka syntyi. Uusi työntekijä aloitti palkkatuella Ammattipajatarina 2 esimerkki PITKÄJÄNTEISESTÄ TOIMINNASTA Ruokapalvelua tarjoava yritys otti yhteyttä toukokuussa 2009 tilanteessa, missä pohti, mistä saada jatkaja omalle toiminnalleen ja yritykselleen. Tilanteessa oli mahdollisuuksia moneen: ryhtyä itse yrittäjäksi, jolloin ammattipajayrittäjä toimisi ensin perehdyttäjänä, mestarina opettaen ammatin salat kisällille. Koulutuksen jälkeen työntekijäehdokkaalla olisi mahdollisuus ryhtyä pikku hiljaa yrittäjäksi: ensin vuokraamalla kalustoa ja tiloja, myöhemmin ehkä lunastaa koko yritys itselleen. Sukupolvenvaihdostilanne oli siis taustalla. Työntekijäehdokas löytyi hänen kanssaan yrittäjä sopi muutamia käytännön työkomennuksia harjoittelumielessä. Heidän yhteistyönsä kuitenkin tyrehtyi työntekijän elämäntilanteen muuttumisen takia. Pitkäjänteinen yhteistyö Ammattipajan kanssa jatkui. Marraskuussa 2010 syntyi uutta yhteistyötä: nyt haettiin oppisopimuksesta ja yrittämisestä kiinnostunutta työnhakijaa, joka voisi jatkaa alalla koulutuksen jälkeen. Yrityksen haltuunotto myöhemmin sisältyi mahdollisena jatkotyöskentelynä. Uusi kisälliehdokas löytyi jälleen toukokuussa Mestari ja kisälli tekivät taasen koekeikkoja tutustuakseen toisiinsa sekä toimialaan. Ammattipaja toimi tukena myös kisällin yrittäjäksi ryhtymiseen: liiketoimintasuunnitelman ym. työstämiseen Kinnossa. Yhteistyö jatkuu siellä. Uutta työpaikkaa ei vielä syntynyt, mutta syntyikö uusi yrittäjä ja siirtyykö uusi yritys uudelle yrittäjälle? 24

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON JYVÄLÄ Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä NÄKY Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutus OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON Björk & Siltanen 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Millaisia tuloksia halutaan näkyville?

Millaisia tuloksia halutaan näkyville? Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan ja vaikutusten arviointi Välkky-hanke, sosiaalisten yritysten teema- ja kehittämisryhmä 8.4.2010 Jaana Merenmies, Syfo Millaisia tuloksia halutaan näkyville? tarve

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON:

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: Sosiaalinen tilinpito on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi, analysoimiseksi ja esittämiseksi. Käytännössä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa

Lisätiedot

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Petri Puroaho Lähtökohtien käsittelytapa 1. Taustana viime syksyn yhteistyö 2. Etukäteisvastausten lyhyt esittely 3. Kommentointikierros: MIELIKUVAT

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012

Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 Sosiaaliset tavoitteet ja tulokset 2012 ESIPUHE Tämä raportti on arviointi Pohjois-Kymen Setlementti ry:n Uusi ura ammattipajasta hankkeen

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Pohjois-Kymen Setlementti ry. Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012

Pohjois-Kymen Setlementti ry. Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 2. Päätavoite: Yhteistyö TE-toimiston kanssa uusien ammattipajojen käynnistämiseksi Osatavoitteen Osatavoite 2.1 TE-toimiston edustus

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin?

Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Palkkaa mut! Mitä kunta voi tehdä edistääkseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin? Kuntamarkkinat 14.9 Tea Kairi 1 9/7/2016 Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014 Suomessa

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Mestari Kisälli -malli Marina Steffansson Marjo Pulliainen Sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämiskeskus/ Diak MESTARI-KISÄLLI MALLI 11.6.2013 MESTARI-KISÄLLI

Lisätiedot

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE:

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE: KAMPANJAN TAUSTAA: - Avoimet työmarkkinat nuorille aina ensisijainen vaihtoehto - Markkinamekanismien hyödyntäminen työllistämisessä - Laadullisia ja määrällisiä tavoitteita - Toteutus Savon Sanomien,

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Niina Laitisen opinnäytetyö

Niina Laitisen opinnäytetyö Niina Laitisen opinnäytetyö Työnantajien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutujat takaisin työpolulle 9.5.2012

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot