RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot...18 Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset...26 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista...26 Tilintarkastuskertomus...27

3 Hallituksen toimintakertomus 2014 Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hyvä tuottokehitys kääntyi vuoden aikana laskuun. Yhtenä syynä tähän oli pitkittynyt talouden epävarmuus, joka heijastui myös kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt voimakkaasti, ja palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot näyttävät alenevan edelleen. Myös kuluttajien vapaa-ajankulutus on muuttumassa. Euroopan rahapelimarkkinat ovat myös alkaneet osoittaa saturoitumisen merkkejä. RAY:n rahapelitoimintaa on kehitetty vuoden 2013 syksyllä hyväksytyn strategian mukaisesti. Strategia rakentuu kahden peruskiven, RAY:n itsenäisyyden ja rahapelitoiminnan yksinoikeuden varaan. Tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Yhteiskuntavastuun näkökulma on korostunut arpajaislain muutosten tultua voimaan vuoden 2012 alusta. Vuoden 2014 aikana hallitus hyväksyi uuden strategian mukaiset rahapelitoiminnan, avustustoiminnan, henkilöstöpolitiikan, viestinnän ja ICT-linjaukset. Jatkossa panostetaan näiden linjausten toimeenpanoon. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi alkuvuodesta 2014 toimenpiteitä rahapelimonopolin vahvistamiseksi. Joulukuussa 2014 talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi linjausehdotukset, joiden tavoitteena on suomalaisen yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen noudattamalla EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Sisäministeriö käynnisti alkuvuodesta 2015 selvityksen suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun puoleen väliin mennessä. Tässä yhteydessä tultaneen tarkastelemaan yhtenä vaihtoehtona myös mahdollisuutta yhdistää peliyhteisöt. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön asettama työryhmä esitti yksimielisesti, että sosiaali- ja terveysministeriö perustaa arviointiryhmän rahapelien toimeenpanoa koskevien haittariskien ja haittojen arviointia varten. RAY:llä on valtioneuvoston asetuksen mukaan lupa perustaa uusi kasino Itä-Suomeen. RAY:n hallitus päätti syksyllä 2012 asetuksen mukaisen kasinon sijoittamisesta Vaalimaalle. Hallitus päätti kuitenkin syksyllä 2014, että RAY vetäytyy hankkeesta aikataulusyistä. Päätöstä mahdollisesta uudesta hankkeesta ei ole tehty. Komissio julkaisi sähköistä rahapelaamista koskevat suositukset. Komissio kannustaa jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti kuluttajia, pelaajia ja alaikäisiä hyväksymällä periaatteet, jotka koskevat sähköisiä rahapelipalveluja sekä niiden vastuullista mainontaa ja sponsorointia. Tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja minimoida mahdolliset taloudelliset vahingot, joita pakonomainen tai liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa. Suositukset eivät ole juridisesti sitovaa sääntelyä, mutta RAY pyrkii osaltaan noudattamaan suosituksia. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Komissio on esittänyt, että kaikki rahapelaaminen tulisi direktiivin soveltamisalaan. Suomen näkemyksen mukaan kasinon ulkopuoliset raha-automaatit (esim. huoltoasemilla ja kauppojen aulatiloissa olevat automaatit) voitaisiin jättää direktiivin soveltamisen ulkopuolelle, koska niihin ei Suomessa liity merkittävää rahanpesuriskiä. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapelien osalta kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

4 Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uusi direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, josta alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Suomessa kansallista lainsäädäntöä valmistellaan valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä. Lakiesitysluonnos lienee valmis lausunnolle syksyllä EU:ssa on valmisteilla myös tietosuoja-asetus, joka voimaan tulleessaan aiheuttaa muutoksia myös RAY:n toimintaan. Näihin muutoksiin on alettu jo varautua. Raha-automaattiavustuksista annetun lain osittaisuudistus tuli voimaan Keskeinen muutos on, että avustusten jakamisesta päättää valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Raha-automaattiyhdistyksestä annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtiin alkaen muutoksia, jotka koskevat RAY:n jäsenyydestä erottamista sekä johtoryhmän jäsenten nimittämistä. Asetusmuutoksen jälkeen yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä ilman kuulemista, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se eronneeksi yhdistyksestä. Toimialajohtaja-termi korvattiin asetuksessa johtoryhmän jäsen -termillä. Hallitus nimittää RAY:n johtoryhmän jäsenet. RAY:lle vuosiksi nimitettyyn hallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui vuoden 2014 aikana muutoksia. Strategiajohtaja Matti Hokkasen työsuhde päättyi marraskuun lopussa. Uusi viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Jari Elo aloitti samasta ajankohdasta lukien johtoryhmän jäsenenä. Vuonna 2014 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen sekä KHT, JHTT Jor-ma Nurkkala. Vuoden 2014 tulos Rahapelitoiminnan tuotot olivat 776,4 milj. euroa ja liikevaihto oli 683,5 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 93,0 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 410,1 milj. euroa, missä oli laskua edellisvuoteen 9,4 milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski hieman, 0,2 prosenttiyksikköä, ollen nyt 60,0. Tilikauden voitto oli 410,6 milj. euroa. (Milj. eur) 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Tuotot 776,4-1,9 % 791,4 2,1 % 775,1 Liikevaihto 683,5-1,9 % 696,7 2,1 % 682,3 Liikevoitto 410,1-2,2 % 419,5 2,8 % 408,0 Liikevoitto-% 60,0 60,2 59,8 Tilikauden voitto 410,6-2,3 % 420,1 2,7 % 409,2 Tilikauden voitto-% 60,1 60,3 60,0 Kulut tilikaudella 276,1-1,1 % 279,3 0,7 % 277,3 Oman pääoman tuotto-% 71,6 75,2 75,0 Omavaraisuusaste-% 79,2 76,3 75,1 Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta laski edellisestä vuodesta 0,2 prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset laskivat 1,1 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 1,4 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 36,4 milj. euroa (43,4 milj. euroa vuonna 2013 ja 36,8 milj. euroa vuonna 2012), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 25,5 milj. euroa (30,3 milj. euroa vuonna 2013 ja 29,3 milj. euroa vuonna 2012). 4 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

5 Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 995 kokoaikaista (994 vuonna 2013 ja 959 vuonna 2012) ja 637 osa-aikaista (637 vuonna 2013 ja 659 vuonna 2012) eli yhteensä työntekijää (1 631 vuonna 2013 ja 1618 vuonna 2012). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 69,2 milj. euroa (66,8 milj. euroa vuonna 2013 ja 65,4 milj. euroa vuonna 2012). Rahapelitoiminta Rahapelitoiminnan tuottokehitys vuonna 2014 oli odotettua heikompaa eikä asetettuihin tuottotavoitteisiin päästy. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen vaikutti myös RAY:n liiketoimintaan: tuotot laskivat 1,9 % 776,4 milj. euroon. Tuotot laskivat kaikissa jakelukanavissa, myös digitaalisessa kanavassa. Mobiilipelaaminen ja pöytäpelien pelaaminen kehittyivät kuitenkin myönteisesti. TUOTOT JAKELUKANAVITTAIN (Milj. eur) 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Pelipisteet 581,0-2,1 % 593,3 1,0 % 587,4 RAY-pelisalit 94,6-1,5 % 96,1 1,2 % 95,0 Ravintolakasinopelit 13,5-4,0 % 14,1-2,8 % 14,5 Casino Helsinki 27,7-0,5 % 27,9-3,0 % 28,7 Digitaaliset kanavat 59,5-0,8 % 60,0 21,5 % 49,4 Pelipistetoiminnan vuoden 2013 lopussa alkanut kasvu katkesi odotuksista poiketen heti vuoden 2014 alussa. Yleinen talouskehitys vaikutti raha-automaattien jakeluverkostoon, kun yritykset karsivat toimipisteitään kysynnän muutosten tahdissa; esimerkiksi huoltoasemien määrä väheni merkittävästi. Asiakasmäärien supistumista ei onnistuttu korjaamaan uusien pelituotteiden lanseerauksilla, vaan tuotto ja liikevoitto laskivat. Investointeja uusiin raha-automaatteihin jatkettiin, ja kumppaniyhteistyötä uudistettiin. Pelisaleissa jatkettiin uudistetun Pelaamo-pelisalikonseptin levitystä. Yhteistyötä kauppakeskustoimijoiden kanssa tiivistettiin näkyvyyden ja asiakasmäärien kasvattamiseksi. Kokemukset uudentyyppisten raha-automaattipelien tarjoamisesta olivat rohkaisevia. Pelitarjonnan ja aktiivisen asiakaspalvelun kehittämisen kautta tavoiteltu tuottojen kasvu ei toteutunut, vaan tuotot laskivat ja liikevoitto heikkeni. Ravintolakasinopelit elivät osana vaikeaa iltaravintolatoimialaa. Kumppaniyhteistyötä tiivistettiin edelleen, ja onnistumisia saavutettiin erityisesti tapahtumayhteistyössä sekä aktiivisen asiakaspalvelun kehittämisessä. Valmiuksia pankkikorttimaksamiseen pelipöydissä lisättiin. Uusissa pelituotteissa onnistuttiin löytämään pelaajia kiinnostavia lisäominaisuuksia, joiden levitys saatiin käyntiin. Isomman, Club-tyyppisen konseptin toimivuutta kokeiltiin eri puolella Suomea. Nämä ja lukuisat muut toimet eivät olleet riittäviä estämään tuoton ja liikevoiton pienenemistä. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Casino Helsingin asiakaskäyntien määrä kasvoi, uusien asiakkaiden määrä jopa 10 %. Pöytäpelitoiminnan tuotot kasvoivat peräti 14,5 %, mikä vahvisti pöytäpelitarjonnan merkitystä kasinon palveluvalikoimassa. Raha-automaattipelaamisen vähenemisen myötä tuotot jäivät hivenen viime vuodesta; liikevoitto sen sijaan parani. Viime vuosien suuret tilauudistukset saatiin toimintavuoden aikana loppuun, kun Piazza-alueen remontti valmistui. Ravintolakonseptien uudistustyö (erityisesti Sporttibaari) ja tiivistynyt yhteistyö Royal Ravintoloiden kanssa siivittivät ravintolapalvelut kasvuun toimialan yleisestä trendistä poiketen. Casino Vaalimaa -hankkeen lopettamiseen liittyvät toimet toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Digitaalisista kanavista haettiin voimakasta kasvua, mutta tässä ei onnistuttu. Kilpailu kansainvälisiä verkkopalveluja vastaan jatkui, mutta ray.fi ei kyen- HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

6 nyt kanavoimaan lisää pelaamista lailliselle pelisivustolle. Vuoden tärkeimmän uutuustuotteen, Live-kasinon, lanseeraus viivästyi. Pelaaminen lähti kasvuun syksyllä useiden lanseerausten ja muiden toimenpiteiden avulla. Erityisen voimakasta kasvu oli mobiilipalvelussa, jonka tuotot kasvoivat edellisen vuoden 2,7 milj. eurosta 8,2 milj. euroon. Odotusten mukaisesti kasvu siirtyi perinteisestä desktop-pelaamisesta mobiilipeleihin. Vuoden aikana valmisteltiin jatkosopimus pelijärjestelmätoimittaja Playtechin kanssa. Liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä olleissa pelijärjestelmän uudistuksessa sekä asiakkuusohjelmien ja kumppaniyhteistyömallien kehittämisessä onnistuttiin, ja uudet toimintamallit otetaan käyttöön vuonna Rahapelitoiminnan strategiatyö vietiin läpi toimintavuoden aikana. Vuosien rahapelitoiminnan kokonaissuunnitelman pohjalta päivitettiin syksyn 2014 aikana rahapelitoiminnan johtamisjärjestelmä sekä liiketoiminnan organisointi. Rahapelitoiminnan operoinnin luotettavuus sekä vastuullisuus olivat korkealla tasolla ja kehittyvät edelleen positiivisesti. AVAINLUKUJA 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Pelipisteet Lkm ,2 % ,1 % Automaatteja ,5 % ,1 % Kasinopelejä 210 1,9 % 206-8,8 % 226 RAY-pelisalit Lkm ,5 % 80 Automaatteja ,5 % ,9 % Kasinopelejä 55 3,8 % 53-8,6 % 58 Casino Helsinki Automaatteja 298 2,1 % 292-1,4 % 296 Kasinopelejä 21 5,0 % 20-4,8 % 21 Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuoden 2014 merkittävin kehityspanostus oli RAY:n oman, jakelukanava-riippumattoman pelijärjestelmän kehittäminen. Raha-automaattien pelikehityksen merkittävimmät tuotteet olivat Väinö-peli sekä Kulta-Jaskan Karttakenoja Marja Tyrni -pelit sekä aivan loppuvuonna tuotettu Videopokeri-peli. Osa lanseerauksista tehtiin myös internetiin ja mobiiliin. RAY käytti vuonna 2014 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa vuonna 2013). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Vuonna 2014 RAY-avustuksia jaettiin sosiaali- ja terveysministeriön tekemällä päätöksellä yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle eri avustuskohteeseen. Uudet avustustoiminnan linjaukset vuosille valmisteltiin ja RAY:n hallitus hyväksyi ne alkusyksystä. Osaston henkilöstön piirissä linjausten analysointi aloitettiin loppuvuodesta, ja linjauksia koskeva koulutuskiertue sosiaalija terveysalan järjestöille toteutetaan kahdeksalla paikkakunnalla maaliskuussa Linjaukset ohjaavat vuodelle 2016 myönnettävien avustusten valmistelua. Avustusasioiden ohjausta ja neuvontaa lisättiin avoimuuden edistämiseksi. Koulutuksista suurimpia olivat alkuvuodesta viidellä paikkakunnalla toteutettu Haku päällä -koulutus, johon osallistui 550 järjestöjen ja kuntien edustajaa, sekä syksyllä kuudella paikkakunnalla toteutettu seurannan ja valvonnan 6 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

7 kysymyksiin painottuva Vaikuttavaa!-koulutus, jossa osallistujamäärä oli 700. Avustustoiminnan verkkosivut uudistettiin kesällä Vuonna 2014 käynnistyi nuorten työllistymisedellytysten vahvistamiseksi uusi avustusohjelma Paikka auki, jonka tavoitteina on sekä työllistymistä edistävien toimintamallien kehittäminen että nuorten työllistäminen saamaan työelämäkokemusta. Aiemmin käynnistyneet avustusohjelmat, lapsiperheiden hyvinvointia edistävä Emma ja Elias sekä ikäihmisten toimintakykyä edistävä Eloisa ikä, jatkuivat suunnitelmiensa mukaisesti. Avustusviestintä tuki ohjelmien toteuttamista merkittävästi. Osaston työjärjestys ja toimihenkilöiden tehtäväkuvat uudistettiin ja avustusosaston toimintoja selkiytettiin. Toimintojen kehittämisessä panostettiin avustuslinjausten uudistamisen lisäksi erityisesti avustetun toiminnan seurantajärjestelmään. Myös valvonnan toimintatapoja uudistettiin, ja uusi valvontametodologia otettiin käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sovitun tulostavoitteen mukaisesti. Avustustoiminnan uuden tietojärjestelmän toteuttamissuunnitelma uudistettiin, järjestelmän toteuttaja valittiin, ja järjestelmän rakentamisesta allekirjoitettiin sopimus siten, että järjestelmän ensimmäinen osa voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Järjestelmä mahdollistaa raha-automaattiavustuksiin liittyvän sähköisen asioinnin. RAY ja sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelivat syksyllä avustustoiminnan tulostavoitteiden tarkistuksista vuodelle Neuvottelut perustuivat vuosille laadittuun tulossopimukseen. Sopimus allekirjoitettiin , ja uuden nelivuotiskauden sopimuksen valmistelut aloitetaan keväällä RAY:n hallituksen avustusehdotus vuodelle 2015 valmistui ja se toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriölle Avustuksia esitettiin 309,3 milj. euroa 790 järjestölle ja 1622 toimintoon tai hankkeeseen. Valtion talousarvion mukaisesti Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen ja hoitoon 117 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään yhteensä 426,3 milj. euroa ja jakamatta jätetään 42,6 milj. euroa. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Vuoden 2014 aikana toiminnossa oli useita organisaatiomuutoksia. Vuoden alussa viestintäyksikkö siirtyi toimitusjohtaja Velipekka Nummikosken alaisuuteen. Syyskuussa muodostettiin uusi yhteiskuntavastuusta, markkinointiviestinnästä ja viestinnästä vastaava yksikkö, jolle valittiin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Vuoden aikana otettiin käyttöön RAY:n hallituksen hyväksymät strategiakauden voimassa olevat pelitoiminnan vastuullisuusnormit. Syksyllä Deloitte auditoi RAY:n pelitoiminnan vastuullisuuden ja totesi toiminnan vastaavan European Lotteries -järjestön standardeja. Henkilökunnan tietämystä RAY:n laajasta yhteiskuntavastuusta edistettiin toteuttamalla vastuullisuus-verkkokurssi. Edellisenä vuonna laadittu henkilökunnan pelaamisen hallinnan ohjelma otettiin käyttöön ja koulutettiin esimiehille. Helmi- ja elokuussa kerrottiin paikallisia pelauslukuja paikallistiedotekampanjassa. Elokuussa tuettiin ray.fi:n Live-kasinon julkistamista valtakunnallisella medianäkyvyydellä. Lokakuussa avattiin raymond.fi-verkkosivusto, joka keräsi kolmessa kuukaudessa eri kävijää. Emma & Elias-, Eloisa ikä- ja Paikka auki -avustusohjelmia tuettiin viestinnällä. Järjestötoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta edistettiin viestimällä Vaikuttavaa-palkinnon saajista toukokuussa, ja syyskuussa järjestettiin järjestöille viestintäpäivä. Joulukuussa avustusehdotuksen julkaiseminen ylitti uutiskynnyksen lehdistön lisäksi radiossa ja tv:ssä; lisäksi asiantuntujat keskustelivat ehdotuksesta yleisön kanssa Twitterissä. RAY tukee -merkki uudistettiin ja lanseerattiin järjestöjen käyttöön "Inhimillisiä Uutisia"-kampanjalla, joka jatkuu vuonna Ajatusjohtajuus-nimisessä hankkeessa kartoitettiin RAY:n henkilöstöstä asiantuntijoita, jotka voivat edustaa RAY:tä niin mediassa kuin muillakin foorumeilla. Hanke jatkuu vuonna HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

8 2015, ja asiantuntijoiden valmiuksia parannetaan kohtaamaan ja käyttämään sekä perinteistä että sosiaalista mediaa. RAY:n yritys-, avustus-, vastuullisuus- ja kumppanuussivut osoitteessa ray. fi uudistettiin kesäkuussa, ja uusia päätelaiteriippumattomia sivuja on helpompi käyttää. Sivujen kehitys jatkuu vuonna Vuosi- ja vastuullisuusraportti julkaistiin edellisvuosien tapaan verkossa. Vuonna 2014 RAY teki viestintäyhteistyötä Helsingin Juhlaviikkojen, Lux Helsingin ja Flow Festivalin kanssa. Yhteistyössä painottuivat erityisryhmien osallisuus ja Inhimillisiä Uutisia -kampanja. Lisäksi osallistuttiin World NGO Day -seminaarin järjestelyihin sekä oikeusministeriön Demokratiapalkinnon viestintään. Henkilöstö Vuonna 2014 laadittiin RAY:n henkilöstöpoliittiset linjaukset, joiden tavoitteena on tukea RAY:n strategian toteuttamista henkilöstöjohtamisen keinoin. Organisaation uudelleenjärjestelyjä jatkettiin. Tavoitteena on strategian ja strategisten linjausten mukainen tehokas ja tuloksellinen toiminta. Esimiestoiminnan kehittämisen teemana vuonna 2014 oli innostava ja kannustava esimiestyö. Perinteisten valmennusten lisäksi jatkettiin RAY:n sisäisiä esimiesfoorumeita ja mentorointia sekä varhaisen välittämisen valmennuksia. RAY:n ensimmäinen Talent-ohjelma saatiin päätökseen kesäkuussa. Syksyllä valittiin osallistujat vuoden 2015 ryhmään. Ikäohjelmassa jatkettiin aiempaa 55+ teemaa, mutta samalla valmisteltiin uuden ryhmän ottamista mukaan ikäohjelmaan. Seuraavaksi mukaan pääsevät vasta työuransa aloittaneet. RAY:n tavoitteena on olla nuorille paras ensimmäinen työpaikka. Maalis-huhtikuussa toteutetussa henkilöstötutkimuksessa tulos oli parantunut edellisvuodesta ja oli keskimäärin parempi kuin vertailuaineiston tulos. Johtamisen laadusta kertova johtamisindeksi oli selvästi suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden tavanomaista tasoa parempi. Erityisesti RAY:läiset arvostavat työhyvinvoinnista huolehtimista. Verkkokurssit otettiin entistä laajemmin käyttöön. Vuonna 2014 valmistuivat kurssit mm. vastuullisuudesta, eettisistä ohjeista, tietoturvasta ja tuotetietoudesta sekä kurssi uudelle rahislaiselle teemalla meidän kaikkien RAY. Työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön Vuonna 2014 oli käytössä koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Työterveyshuollon valtakunnallinen sopimus kilpailutettiin vuonna Sen tuloksena uutena työterveyshuollon yhteistyökumppanina aloitti Terveystalo. Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistettiin edelleen tukemalla omaehtoista liikuntaa sekä henkilöstön ryhmäosallistumista liikuntatapahtumiin. Vuoden 2015 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä RAY:n hallitus on asettanut vuoden 2015 liikevoittotavoitteeksi 410,3 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 36,1 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. Rahapelitoiminta Vuoden 2015 tavoitteet on asetettu edellistä vuotta varovaisemmin. Tuottotavoitteeksi asetettiin 787,7 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1,4 %. Odotukset kohdistuvat erityisesti digitaalisiin kanaviin, joissa pelaaminen kääntyi uudestaan kasvuun syksyllä Rahapelitoiminnan tärkein lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoite on pelaajakunnan supistumisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun kasvattamalla uusien vuosipelaajien määrää sekä aktivoimalla harvoin pelaavia asiakkaita. 8 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

9 Vapaaehtoisuuteen perustuvaa tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään debit-korttien käytön edistämisen sekä vuoden 2014 lopussa päivitetyn RAY Etuasiakkuuskonseptin avulla. Tuotekehityksessä panostetaan mobiilipeleihin sekä pelaajakuntaa laajentaviin pelituotteisiin. Lisäksi uuden Voitto-automaattikabinetin laaja levitys alkaa vuoden 2015 lopulla. Uusi, vuonna 2014 julkaistu automaattialustaohjelmisto mahdollistaa uusien toimintojen tuomisen pelipiste- ja pelisaliautomaatteihin. Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelukulttuurin kehittäminen tapahtuu vuonna 2014 käynnistetyn RAY Experience -palvelumuotoiluhankkeen ohjaamana. Pelipistetoiminnassa keskitytään tuote- ja laiteinvestointeihin sekä kumppaniyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi panostetaan somisteiden ja näkyvyyden parantamiseen. Vuonna 2015 otetaan käyttöön sijoituspaikkakorvauksen laskentaperusteen muutoksen ensimmäinen vaihe, mikä keventää jakelukanavan kustannusrasitetta. Pelisalijakelukanavan uudistaminen ja profilointi jatkuu vuoden 2014 tapaan. Uusia pelisaleja avataan kolme kappaletta. Vuonna 2014 aloitetut investoinnit sekä pelisalien remontin aikaiset käyttökatkokset rasittavat jakelukanavan tulosta. Investoinnit raha-automaattikannan monipuolistamiseksi käynnistyvät. Lisäksi toteutetaan työajan seurantajärjestelmän korvausinvestointi. Ravintolakasinopelien tuottokehitys pyritään kääntämään positiiviseksi konseptin kehittämisen sekä palvelutarjonnan parantamisen avulla. Casino Helsingissä keskitytään erityisesti pelituotteiden ja asiakaspalvelun tasalaatuisuuden parantamiseen sekä sisältöpalveluiden jatkokehittämiseen. Panostuksia ICT-järjestelmiin sekä viranomaisten kanssa tehtävään valvontayhteistyöhön lisätään. Investointitaso on vuotta 2014 alempi. Digitaalisissa kanavissa jatketaan HTML5-pohjaisen mobiilipelipalvelun kehittämistä. Saadut kokemukset vahvistavat käsitystä siitä, että ajasta ja paikasta riippumaton pelaaminen kasvattaa osuuttaan ja että mobiilipelaaminen kasvaa ja syrjäyttää osittain tietokoneella pelaamista. Kansainväliset online-operaattorit ovat vuoden 2014 aikana vallanneet aggressiivisten markkinointikeinojen ja regulaatiosta riippumattoman pelitarjonnan avulla ray.fi:n markkinaosuutta. Tässä tilanteessa viranomaisyhteistyön merkitys korostuu. Avustustoiminta Avustusosaston toiminnassa keskeisiä tavoitteita ovat uusien avustuslinjausten sisällön avaaminen järjestöille, avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönotto sekä tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan vakiinnuttaminen. Avustusprosessin läpinäkyvyyden, tuloksellisuuden ja toiminnallisen tehokkuuden lisääminen pohjautuvat sekä RAY:n strategiaan että sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Suunnitelmavuoden haasteita ovat uusien avustuslinjausten sisäistäminen ja linjauksia tukevien toimintakäytäntöjen kehittäminen. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustuslinjausten ohjaavuuden vahvistamista. Käynnissä olevien avustusohjelmien loppuun saattamisen ohessa ohjelmarahoituskonseptin kehittäminen ja uusien ohjelmien valmistelu toteutetaan siten, että seuraava uusi ohjelma voidaan julkistaa nykyisten päättyessä joko vuonna 2017 tai Avustustoiminnan viestintää ja sen kehittämistä ohjataan erillisellä viestintäsuunnitelmalla. Viestintään panostetaan sekä avustustoiminnan tavoitteiden saavuttamisen, avoimuuden ja asiakaspalvelun varmistamiseksi että kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyön edistämiseksi. Viestinnän osaaminen on keskeistä myös avustustoiminnan julkisuuskuvan hallinnassa kansalaisjärjestötoiminnan näkyvyyden parantamisessa. Avustustoiminnan tieto- ja asianhallintajärjestelmän rakentaminen on aikataulutettu siten, että uusi järjestelmä ja sähköinen asiointi saadaan ensimmäisiltä osiltaan käyttöön alkuvuonna 2015 ja järjestelmä kokonaisuudessaan HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

10 vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Järjestelmä luo uudenlaisia mahdollisuuksia sekä avustuksiin liittyvän tiedon hallinnalle että avustusosaston toimintojen integroimiselle. Järjestelmä avaa sähköisen asioinnin myötä kokonaan uudenlaisen kosketuspinnan avustustoiminnan asiakkaisiin. Viestintä ja yhteiskuntavastuu RAY-brändiä vahvistetaan markkinointiviestinnän ja viestintäyhteistyön keinoin. RAY:n avustaman järjestötyön tuloksista kertova Inhimillisiä uutisia -kampanjointi jatkuu yhteistyössä järjestöjen kanssa. RAY-brändin osana kehitetään suuren yleisön mielikuvaa pelihaitat tuntevasta ja vastuunsa kantavasta RAY:stä mm. rahapelaamisen ikärajoista ja pelihaittojen ehkäisemisestä kertovalla mainonnalla. RAY:n tavoitteena ovat yksinoikeuden säilyttäminen sekä rahapelaamisen hyväksynnän ja suosion säilyminen tai laajeneminen. Näihin pyritään laajalla yhteiskuntavastuulla, joka sisältää osallistumisen pelihaittojen ehkäisyyn ja rikollisuuden torjuntaan edistämällä vapaaehtoista tunnistautumista, kehittämällä pelaamisen hallintavälineitä ja pelaajille tarjottavaa peli-informaatiota sekä estämällä alaikäisten pelaaminen. Lisäksi laaditaan yhdistyksen ympäristöohjelma. Riskienhallinta Riskienhallinnallisia menetelmiä on kehitetty eri osa-alueilla, ja käytössä olevien menettelyiden ja hallintatyökalujen on todettu tukevan päätöksentekoa erinomaisesti. Vastuuhenkilöille on järjestetty koulutustilaisuuksia, joissa muuttuvan toimintaympäristön läpikäynti on parantanut hallintatoimien vaikuttavuutta. Strategisten riskien painopisteitä ja hallintatoimia selkiytettiin strategiatyön yhteydessä. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n hallitus määritteli yhdistyksen sisäisen valvonnan periaatteet, joiden mukaan johtamistavan perustana RAY:ssä on lakien ja muiden säädöksien sekä RAY:n arvojen ja eettisten periaatteiden noudattaminen. Työjärjestystä ja Corporate governance -ohjeistusta päivitettiin vastaamaan RAY-asetuksen muutoksia, uudistettua organisaatiota ja uutta strategiaa. Erillisestä työjärjestyksestä luovuttiin ja dokumentit yhdistettiin RAY:n Hallintosäännöksi. Eettisten ohjeiden jalkauttamista jatkettiin mm. perehdytystilaisuuksissa ja uuden verkko-oppimisohjelman avulla. 10 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

11 TULOSLASKELMA Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,53 Valmistus omaan käyttöön (+) ,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,80 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,83 Sijoituspaikkamaksut , ,41 Ulkopuoliset palvelut , ,14 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,18 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,90 Henkilöstökulut yhteensä , ,96 Poistot , ,77 Liiketoiminnan muut kulut , ,07 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,11 VOITTO ENNEN VEROJA , ,70 Tuloverot , ,66 TILIKAUDEN VOITTO , ,04 TULOSLASKELMA RAY:n tilinpäätös

12 TASE Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,77 Muut pitkävaikutteiset menot , ,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,26 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,14 Koneet ja kalusto , ,58 Muut aineelliset hyödykkeet , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,91 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,07 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty sosiaali- ja terveysministeriölle , ,07 Muut saamiset , , , ,57 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,71 Siirtosaamiset , ,28 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 12 RAY:n tilinpäätös 2014 TASE

13 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,33 Tilikauden voitto , , , ,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Kohdentamattomat avustukset , ,07 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,57 Siirtovelat , ,07 Maksamattomat avustukset , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,10 TASE RAY:n tilinpäätös

14 RAHOITUSLASKELMA euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa RAY:n tilinpäätös 2014 RAHOITUSLASKELMA

15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19, sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Raha-automaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseesen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on saman kuin edellisenä vuonna. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAY:n tilinpäätös

16 KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN POISTOAJAT Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5-10 Koneet ja kalusto 3-7 Aineettomat oikeudet 3-10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7-20 Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleen arvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilkautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahan määräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakkoon esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksestaavustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. 16 RAY:n tilinpäätös 2014 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

17 Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAY:n tilinpäätös

18 Tuloslaskelman liitetiedot euroa Liike- Liike- 1 LIIKEVAIHTO JAKELUTEITTÄIN 2014 vaihdosta 2013 vaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,6 % ,7 % RAY-pelisalit ,2 % ,1 % Digitaaliset kanavat ,7 % ,6 % Casino Helsinki ,6 % ,5 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,7 % ,8 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,2 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut 0-59 Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä RAY:n tilinpäätös 2014 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

19 5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liikekulut Yhteensä TULOSLASKELMAAN SISÄLTYVÄT VEROT Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 0 10 Muut palkkiot Yhteensä TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT RAY:n tilinpäätös

20 Taseen liitetiedot euroa Muut Aineettomat pitkävaikutteiset 9 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET oikeudet menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Rakennukset ja 10 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Osuudet saman Muut osakkeet 11 SIJOITUKSET konsernin yrityksissä ja osuudet Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset 0-3 Hankintameno Kirjanpitoarvo RAY:n tilinpäätös 2014 TASEEN LIITETIEDOT

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS Sisältö Sisältö... 2 Hallituksen toimintakertomus 2015... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2015...15

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, %

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, % Tilinpäätös 2015 Sisällys Konsernin avainluvut Samlinkin hallintoelimet Taloustiedot Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot