RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot...18 Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset...26 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista...26 Tilintarkastuskertomus...27

3 Hallituksen toimintakertomus 2014 Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hyvä tuottokehitys kääntyi vuoden aikana laskuun. Yhtenä syynä tähän oli pitkittynyt talouden epävarmuus, joka heijastui myös kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt voimakkaasti, ja palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot näyttävät alenevan edelleen. Myös kuluttajien vapaa-ajankulutus on muuttumassa. Euroopan rahapelimarkkinat ovat myös alkaneet osoittaa saturoitumisen merkkejä. RAY:n rahapelitoimintaa on kehitetty vuoden 2013 syksyllä hyväksytyn strategian mukaisesti. Strategia rakentuu kahden peruskiven, RAY:n itsenäisyyden ja rahapelitoiminnan yksinoikeuden varaan. Tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Yhteiskuntavastuun näkökulma on korostunut arpajaislain muutosten tultua voimaan vuoden 2012 alusta. Vuoden 2014 aikana hallitus hyväksyi uuden strategian mukaiset rahapelitoiminnan, avustustoiminnan, henkilöstöpolitiikan, viestinnän ja ICT-linjaukset. Jatkossa panostetaan näiden linjausten toimeenpanoon. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi alkuvuodesta 2014 toimenpiteitä rahapelimonopolin vahvistamiseksi. Joulukuussa 2014 talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi linjausehdotukset, joiden tavoitteena on suomalaisen yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen noudattamalla EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Sisäministeriö käynnisti alkuvuodesta 2015 selvityksen suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun puoleen väliin mennessä. Tässä yhteydessä tultaneen tarkastelemaan yhtenä vaihtoehtona myös mahdollisuutta yhdistää peliyhteisöt. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön asettama työryhmä esitti yksimielisesti, että sosiaali- ja terveysministeriö perustaa arviointiryhmän rahapelien toimeenpanoa koskevien haittariskien ja haittojen arviointia varten. RAY:llä on valtioneuvoston asetuksen mukaan lupa perustaa uusi kasino Itä-Suomeen. RAY:n hallitus päätti syksyllä 2012 asetuksen mukaisen kasinon sijoittamisesta Vaalimaalle. Hallitus päätti kuitenkin syksyllä 2014, että RAY vetäytyy hankkeesta aikataulusyistä. Päätöstä mahdollisesta uudesta hankkeesta ei ole tehty. Komissio julkaisi sähköistä rahapelaamista koskevat suositukset. Komissio kannustaa jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti kuluttajia, pelaajia ja alaikäisiä hyväksymällä periaatteet, jotka koskevat sähköisiä rahapelipalveluja sekä niiden vastuullista mainontaa ja sponsorointia. Tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja minimoida mahdolliset taloudelliset vahingot, joita pakonomainen tai liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa. Suositukset eivät ole juridisesti sitovaa sääntelyä, mutta RAY pyrkii osaltaan noudattamaan suosituksia. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Komissio on esittänyt, että kaikki rahapelaaminen tulisi direktiivin soveltamisalaan. Suomen näkemyksen mukaan kasinon ulkopuoliset raha-automaatit (esim. huoltoasemilla ja kauppojen aulatiloissa olevat automaatit) voitaisiin jättää direktiivin soveltamisen ulkopuolelle, koska niihin ei Suomessa liity merkittävää rahanpesuriskiä. Näyttäisi siltä, että EU-käsittelyn myötä direktiiviin soveltamisalaan voidaan tehdä rahapelien osalta kansallisesti poikkeuksia (pl. kasinot). HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

4 Poissuljennan on perustuttava kansalliseen riskiarvioon ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Uusi direktiivi julkaistaneen maaliskuussa 2015, josta alkaa kahden vuoden siirtymäaika kansalliselle täytäntöönpanolle. Suomessa kansallista lainsäädäntöä valmistellaan valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä. Lakiesitysluonnos lienee valmis lausunnolle syksyllä EU:ssa on valmisteilla myös tietosuoja-asetus, joka voimaan tulleessaan aiheuttaa muutoksia myös RAY:n toimintaan. Näihin muutoksiin on alettu jo varautua. Raha-automaattiavustuksista annetun lain osittaisuudistus tuli voimaan Keskeinen muutos on, että avustusten jakamisesta päättää valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Raha-automaattiyhdistyksestä annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtiin alkaen muutoksia, jotka koskevat RAY:n jäsenyydestä erottamista sekä johtoryhmän jäsenten nimittämistä. Asetusmuutoksen jälkeen yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä ilman kuulemista, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se eronneeksi yhdistyksestä. Toimialajohtaja-termi korvattiin asetuksessa johtoryhmän jäsen -termillä. Hallitus nimittää RAY:n johtoryhmän jäsenet. RAY:lle vuosiksi nimitettyyn hallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui vuoden 2014 aikana muutoksia. Strategiajohtaja Matti Hokkasen työsuhde päättyi marraskuun lopussa. Uusi viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Jari Elo aloitti samasta ajankohdasta lukien johtoryhmän jäsenenä. Vuonna 2014 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen sekä KHT, JHTT Jor-ma Nurkkala. Vuoden 2014 tulos Rahapelitoiminnan tuotot olivat 776,4 milj. euroa ja liikevaihto oli 683,5 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 93,0 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 410,1 milj. euroa, missä oli laskua edellisvuoteen 9,4 milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski hieman, 0,2 prosenttiyksikköä, ollen nyt 60,0. Tilikauden voitto oli 410,6 milj. euroa. (Milj. eur) 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Tuotot 776,4-1,9 % 791,4 2,1 % 775,1 Liikevaihto 683,5-1,9 % 696,7 2,1 % 682,3 Liikevoitto 410,1-2,2 % 419,5 2,8 % 408,0 Liikevoitto-% 60,0 60,2 59,8 Tilikauden voitto 410,6-2,3 % 420,1 2,7 % 409,2 Tilikauden voitto-% 60,1 60,3 60,0 Kulut tilikaudella 276,1-1,1 % 279,3 0,7 % 277,3 Oman pääoman tuotto-% 71,6 75,2 75,0 Omavaraisuusaste-% 79,2 76,3 75,1 Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta laski edellisestä vuodesta 0,2 prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset laskivat 1,1 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 1,4 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 36,4 milj. euroa (43,4 milj. euroa vuonna 2013 ja 36,8 milj. euroa vuonna 2012), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 25,5 milj. euroa (30,3 milj. euroa vuonna 2013 ja 29,3 milj. euroa vuonna 2012). 4 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

5 Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 995 kokoaikaista (994 vuonna 2013 ja 959 vuonna 2012) ja 637 osa-aikaista (637 vuonna 2013 ja 659 vuonna 2012) eli yhteensä työntekijää (1 631 vuonna 2013 ja 1618 vuonna 2012). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 69,2 milj. euroa (66,8 milj. euroa vuonna 2013 ja 65,4 milj. euroa vuonna 2012). Rahapelitoiminta Rahapelitoiminnan tuottokehitys vuonna 2014 oli odotettua heikompaa eikä asetettuihin tuottotavoitteisiin päästy. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen vaikutti myös RAY:n liiketoimintaan: tuotot laskivat 1,9 % 776,4 milj. euroon. Tuotot laskivat kaikissa jakelukanavissa, myös digitaalisessa kanavassa. Mobiilipelaaminen ja pöytäpelien pelaaminen kehittyivät kuitenkin myönteisesti. TUOTOT JAKELUKANAVITTAIN (Milj. eur) 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Pelipisteet 581,0-2,1 % 593,3 1,0 % 587,4 RAY-pelisalit 94,6-1,5 % 96,1 1,2 % 95,0 Ravintolakasinopelit 13,5-4,0 % 14,1-2,8 % 14,5 Casino Helsinki 27,7-0,5 % 27,9-3,0 % 28,7 Digitaaliset kanavat 59,5-0,8 % 60,0 21,5 % 49,4 Pelipistetoiminnan vuoden 2013 lopussa alkanut kasvu katkesi odotuksista poiketen heti vuoden 2014 alussa. Yleinen talouskehitys vaikutti raha-automaattien jakeluverkostoon, kun yritykset karsivat toimipisteitään kysynnän muutosten tahdissa; esimerkiksi huoltoasemien määrä väheni merkittävästi. Asiakasmäärien supistumista ei onnistuttu korjaamaan uusien pelituotteiden lanseerauksilla, vaan tuotto ja liikevoitto laskivat. Investointeja uusiin raha-automaatteihin jatkettiin, ja kumppaniyhteistyötä uudistettiin. Pelisaleissa jatkettiin uudistetun Pelaamo-pelisalikonseptin levitystä. Yhteistyötä kauppakeskustoimijoiden kanssa tiivistettiin näkyvyyden ja asiakasmäärien kasvattamiseksi. Kokemukset uudentyyppisten raha-automaattipelien tarjoamisesta olivat rohkaisevia. Pelitarjonnan ja aktiivisen asiakaspalvelun kehittämisen kautta tavoiteltu tuottojen kasvu ei toteutunut, vaan tuotot laskivat ja liikevoitto heikkeni. Ravintolakasinopelit elivät osana vaikeaa iltaravintolatoimialaa. Kumppaniyhteistyötä tiivistettiin edelleen, ja onnistumisia saavutettiin erityisesti tapahtumayhteistyössä sekä aktiivisen asiakaspalvelun kehittämisessä. Valmiuksia pankkikorttimaksamiseen pelipöydissä lisättiin. Uusissa pelituotteissa onnistuttiin löytämään pelaajia kiinnostavia lisäominaisuuksia, joiden levitys saatiin käyntiin. Isomman, Club-tyyppisen konseptin toimivuutta kokeiltiin eri puolella Suomea. Nämä ja lukuisat muut toimet eivät olleet riittäviä estämään tuoton ja liikevoiton pienenemistä. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Casino Helsingin asiakaskäyntien määrä kasvoi, uusien asiakkaiden määrä jopa 10 %. Pöytäpelitoiminnan tuotot kasvoivat peräti 14,5 %, mikä vahvisti pöytäpelitarjonnan merkitystä kasinon palveluvalikoimassa. Raha-automaattipelaamisen vähenemisen myötä tuotot jäivät hivenen viime vuodesta; liikevoitto sen sijaan parani. Viime vuosien suuret tilauudistukset saatiin toimintavuoden aikana loppuun, kun Piazza-alueen remontti valmistui. Ravintolakonseptien uudistustyö (erityisesti Sporttibaari) ja tiivistynyt yhteistyö Royal Ravintoloiden kanssa siivittivät ravintolapalvelut kasvuun toimialan yleisestä trendistä poiketen. Casino Vaalimaa -hankkeen lopettamiseen liittyvät toimet toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Digitaalisista kanavista haettiin voimakasta kasvua, mutta tässä ei onnistuttu. Kilpailu kansainvälisiä verkkopalveluja vastaan jatkui, mutta ray.fi ei kyen- HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

6 nyt kanavoimaan lisää pelaamista lailliselle pelisivustolle. Vuoden tärkeimmän uutuustuotteen, Live-kasinon, lanseeraus viivästyi. Pelaaminen lähti kasvuun syksyllä useiden lanseerausten ja muiden toimenpiteiden avulla. Erityisen voimakasta kasvu oli mobiilipalvelussa, jonka tuotot kasvoivat edellisen vuoden 2,7 milj. eurosta 8,2 milj. euroon. Odotusten mukaisesti kasvu siirtyi perinteisestä desktop-pelaamisesta mobiilipeleihin. Vuoden aikana valmisteltiin jatkosopimus pelijärjestelmätoimittaja Playtechin kanssa. Liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä olleissa pelijärjestelmän uudistuksessa sekä asiakkuusohjelmien ja kumppaniyhteistyömallien kehittämisessä onnistuttiin, ja uudet toimintamallit otetaan käyttöön vuonna Rahapelitoiminnan strategiatyö vietiin läpi toimintavuoden aikana. Vuosien rahapelitoiminnan kokonaissuunnitelman pohjalta päivitettiin syksyn 2014 aikana rahapelitoiminnan johtamisjärjestelmä sekä liiketoiminnan organisointi. Rahapelitoiminnan operoinnin luotettavuus sekä vastuullisuus olivat korkealla tasolla ja kehittyvät edelleen positiivisesti. AVAINLUKUJA 2014 Muutos % 2013 Muutos % 2012 Pelipisteet Lkm ,2 % ,1 % Automaatteja ,5 % ,1 % Kasinopelejä 210 1,9 % 206-8,8 % 226 RAY-pelisalit Lkm ,5 % 80 Automaatteja ,5 % ,9 % Kasinopelejä 55 3,8 % 53-8,6 % 58 Casino Helsinki Automaatteja 298 2,1 % 292-1,4 % 296 Kasinopelejä 21 5,0 % 20-4,8 % 21 Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuoden 2014 merkittävin kehityspanostus oli RAY:n oman, jakelukanava-riippumattoman pelijärjestelmän kehittäminen. Raha-automaattien pelikehityksen merkittävimmät tuotteet olivat Väinö-peli sekä Kulta-Jaskan Karttakenoja Marja Tyrni -pelit sekä aivan loppuvuonna tuotettu Videopokeri-peli. Osa lanseerauksista tehtiin myös internetiin ja mobiiliin. RAY käytti vuonna 2014 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa vuonna 2013). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Vuonna 2014 RAY-avustuksia jaettiin sosiaali- ja terveysministeriön tekemällä päätöksellä yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle eri avustuskohteeseen. Uudet avustustoiminnan linjaukset vuosille valmisteltiin ja RAY:n hallitus hyväksyi ne alkusyksystä. Osaston henkilöstön piirissä linjausten analysointi aloitettiin loppuvuodesta, ja linjauksia koskeva koulutuskiertue sosiaalija terveysalan järjestöille toteutetaan kahdeksalla paikkakunnalla maaliskuussa Linjaukset ohjaavat vuodelle 2016 myönnettävien avustusten valmistelua. Avustusasioiden ohjausta ja neuvontaa lisättiin avoimuuden edistämiseksi. Koulutuksista suurimpia olivat alkuvuodesta viidellä paikkakunnalla toteutettu Haku päällä -koulutus, johon osallistui 550 järjestöjen ja kuntien edustajaa, sekä syksyllä kuudella paikkakunnalla toteutettu seurannan ja valvonnan 6 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

7 kysymyksiin painottuva Vaikuttavaa!-koulutus, jossa osallistujamäärä oli 700. Avustustoiminnan verkkosivut uudistettiin kesällä Vuonna 2014 käynnistyi nuorten työllistymisedellytysten vahvistamiseksi uusi avustusohjelma Paikka auki, jonka tavoitteina on sekä työllistymistä edistävien toimintamallien kehittäminen että nuorten työllistäminen saamaan työelämäkokemusta. Aiemmin käynnistyneet avustusohjelmat, lapsiperheiden hyvinvointia edistävä Emma ja Elias sekä ikäihmisten toimintakykyä edistävä Eloisa ikä, jatkuivat suunnitelmiensa mukaisesti. Avustusviestintä tuki ohjelmien toteuttamista merkittävästi. Osaston työjärjestys ja toimihenkilöiden tehtäväkuvat uudistettiin ja avustusosaston toimintoja selkiytettiin. Toimintojen kehittämisessä panostettiin avustuslinjausten uudistamisen lisäksi erityisesti avustetun toiminnan seurantajärjestelmään. Myös valvonnan toimintatapoja uudistettiin, ja uusi valvontametodologia otettiin käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sovitun tulostavoitteen mukaisesti. Avustustoiminnan uuden tietojärjestelmän toteuttamissuunnitelma uudistettiin, järjestelmän toteuttaja valittiin, ja järjestelmän rakentamisesta allekirjoitettiin sopimus siten, että järjestelmän ensimmäinen osa voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Järjestelmä mahdollistaa raha-automaattiavustuksiin liittyvän sähköisen asioinnin. RAY ja sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelivat syksyllä avustustoiminnan tulostavoitteiden tarkistuksista vuodelle Neuvottelut perustuivat vuosille laadittuun tulossopimukseen. Sopimus allekirjoitettiin , ja uuden nelivuotiskauden sopimuksen valmistelut aloitetaan keväällä RAY:n hallituksen avustusehdotus vuodelle 2015 valmistui ja se toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriölle Avustuksia esitettiin 309,3 milj. euroa 790 järjestölle ja 1622 toimintoon tai hankkeeseen. Valtion talousarvion mukaisesti Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen ja hoitoon 117 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään yhteensä 426,3 milj. euroa ja jakamatta jätetään 42,6 milj. euroa. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Vuoden 2014 aikana toiminnossa oli useita organisaatiomuutoksia. Vuoden alussa viestintäyksikkö siirtyi toimitusjohtaja Velipekka Nummikosken alaisuuteen. Syyskuussa muodostettiin uusi yhteiskuntavastuusta, markkinointiviestinnästä ja viestinnästä vastaava yksikkö, jolle valittiin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Vuoden aikana otettiin käyttöön RAY:n hallituksen hyväksymät strategiakauden voimassa olevat pelitoiminnan vastuullisuusnormit. Syksyllä Deloitte auditoi RAY:n pelitoiminnan vastuullisuuden ja totesi toiminnan vastaavan European Lotteries -järjestön standardeja. Henkilökunnan tietämystä RAY:n laajasta yhteiskuntavastuusta edistettiin toteuttamalla vastuullisuus-verkkokurssi. Edellisenä vuonna laadittu henkilökunnan pelaamisen hallinnan ohjelma otettiin käyttöön ja koulutettiin esimiehille. Helmi- ja elokuussa kerrottiin paikallisia pelauslukuja paikallistiedotekampanjassa. Elokuussa tuettiin ray.fi:n Live-kasinon julkistamista valtakunnallisella medianäkyvyydellä. Lokakuussa avattiin raymond.fi-verkkosivusto, joka keräsi kolmessa kuukaudessa eri kävijää. Emma & Elias-, Eloisa ikä- ja Paikka auki -avustusohjelmia tuettiin viestinnällä. Järjestötoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta edistettiin viestimällä Vaikuttavaa-palkinnon saajista toukokuussa, ja syyskuussa järjestettiin järjestöille viestintäpäivä. Joulukuussa avustusehdotuksen julkaiseminen ylitti uutiskynnyksen lehdistön lisäksi radiossa ja tv:ssä; lisäksi asiantuntujat keskustelivat ehdotuksesta yleisön kanssa Twitterissä. RAY tukee -merkki uudistettiin ja lanseerattiin järjestöjen käyttöön "Inhimillisiä Uutisia"-kampanjalla, joka jatkuu vuonna Ajatusjohtajuus-nimisessä hankkeessa kartoitettiin RAY:n henkilöstöstä asiantuntijoita, jotka voivat edustaa RAY:tä niin mediassa kuin muillakin foorumeilla. Hanke jatkuu vuonna HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

8 2015, ja asiantuntijoiden valmiuksia parannetaan kohtaamaan ja käyttämään sekä perinteistä että sosiaalista mediaa. RAY:n yritys-, avustus-, vastuullisuus- ja kumppanuussivut osoitteessa ray. fi uudistettiin kesäkuussa, ja uusia päätelaiteriippumattomia sivuja on helpompi käyttää. Sivujen kehitys jatkuu vuonna Vuosi- ja vastuullisuusraportti julkaistiin edellisvuosien tapaan verkossa. Vuonna 2014 RAY teki viestintäyhteistyötä Helsingin Juhlaviikkojen, Lux Helsingin ja Flow Festivalin kanssa. Yhteistyössä painottuivat erityisryhmien osallisuus ja Inhimillisiä Uutisia -kampanja. Lisäksi osallistuttiin World NGO Day -seminaarin järjestelyihin sekä oikeusministeriön Demokratiapalkinnon viestintään. Henkilöstö Vuonna 2014 laadittiin RAY:n henkilöstöpoliittiset linjaukset, joiden tavoitteena on tukea RAY:n strategian toteuttamista henkilöstöjohtamisen keinoin. Organisaation uudelleenjärjestelyjä jatkettiin. Tavoitteena on strategian ja strategisten linjausten mukainen tehokas ja tuloksellinen toiminta. Esimiestoiminnan kehittämisen teemana vuonna 2014 oli innostava ja kannustava esimiestyö. Perinteisten valmennusten lisäksi jatkettiin RAY:n sisäisiä esimiesfoorumeita ja mentorointia sekä varhaisen välittämisen valmennuksia. RAY:n ensimmäinen Talent-ohjelma saatiin päätökseen kesäkuussa. Syksyllä valittiin osallistujat vuoden 2015 ryhmään. Ikäohjelmassa jatkettiin aiempaa 55+ teemaa, mutta samalla valmisteltiin uuden ryhmän ottamista mukaan ikäohjelmaan. Seuraavaksi mukaan pääsevät vasta työuransa aloittaneet. RAY:n tavoitteena on olla nuorille paras ensimmäinen työpaikka. Maalis-huhtikuussa toteutetussa henkilöstötutkimuksessa tulos oli parantunut edellisvuodesta ja oli keskimäärin parempi kuin vertailuaineiston tulos. Johtamisen laadusta kertova johtamisindeksi oli selvästi suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden tavanomaista tasoa parempi. Erityisesti RAY:läiset arvostavat työhyvinvoinnista huolehtimista. Verkkokurssit otettiin entistä laajemmin käyttöön. Vuonna 2014 valmistuivat kurssit mm. vastuullisuudesta, eettisistä ohjeista, tietoturvasta ja tuotetietoudesta sekä kurssi uudelle rahislaiselle teemalla meidän kaikkien RAY. Työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön Vuonna 2014 oli käytössä koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Työterveyshuollon valtakunnallinen sopimus kilpailutettiin vuonna Sen tuloksena uutena työterveyshuollon yhteistyökumppanina aloitti Terveystalo. Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistettiin edelleen tukemalla omaehtoista liikuntaa sekä henkilöstön ryhmäosallistumista liikuntatapahtumiin. Vuoden 2015 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä RAY:n hallitus on asettanut vuoden 2015 liikevoittotavoitteeksi 410,3 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 36,1 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. Rahapelitoiminta Vuoden 2015 tavoitteet on asetettu edellistä vuotta varovaisemmin. Tuottotavoitteeksi asetettiin 787,7 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1,4 %. Odotukset kohdistuvat erityisesti digitaalisiin kanaviin, joissa pelaaminen kääntyi uudestaan kasvuun syksyllä Rahapelitoiminnan tärkein lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoite on pelaajakunnan supistumisen pysäyttäminen ja kääntäminen kasvuun kasvattamalla uusien vuosipelaajien määrää sekä aktivoimalla harvoin pelaavia asiakkaita. 8 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

9 Vapaaehtoisuuteen perustuvaa tunnistettua pelaamista pyritään lisäämään debit-korttien käytön edistämisen sekä vuoden 2014 lopussa päivitetyn RAY Etuasiakkuuskonseptin avulla. Tuotekehityksessä panostetaan mobiilipeleihin sekä pelaajakuntaa laajentaviin pelituotteisiin. Lisäksi uuden Voitto-automaattikabinetin laaja levitys alkaa vuoden 2015 lopulla. Uusi, vuonna 2014 julkaistu automaattialustaohjelmisto mahdollistaa uusien toimintojen tuomisen pelipiste- ja pelisaliautomaatteihin. Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelukulttuurin kehittäminen tapahtuu vuonna 2014 käynnistetyn RAY Experience -palvelumuotoiluhankkeen ohjaamana. Pelipistetoiminnassa keskitytään tuote- ja laiteinvestointeihin sekä kumppaniyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi panostetaan somisteiden ja näkyvyyden parantamiseen. Vuonna 2015 otetaan käyttöön sijoituspaikkakorvauksen laskentaperusteen muutoksen ensimmäinen vaihe, mikä keventää jakelukanavan kustannusrasitetta. Pelisalijakelukanavan uudistaminen ja profilointi jatkuu vuoden 2014 tapaan. Uusia pelisaleja avataan kolme kappaletta. Vuonna 2014 aloitetut investoinnit sekä pelisalien remontin aikaiset käyttökatkokset rasittavat jakelukanavan tulosta. Investoinnit raha-automaattikannan monipuolistamiseksi käynnistyvät. Lisäksi toteutetaan työajan seurantajärjestelmän korvausinvestointi. Ravintolakasinopelien tuottokehitys pyritään kääntämään positiiviseksi konseptin kehittämisen sekä palvelutarjonnan parantamisen avulla. Casino Helsingissä keskitytään erityisesti pelituotteiden ja asiakaspalvelun tasalaatuisuuden parantamiseen sekä sisältöpalveluiden jatkokehittämiseen. Panostuksia ICT-järjestelmiin sekä viranomaisten kanssa tehtävään valvontayhteistyöhön lisätään. Investointitaso on vuotta 2014 alempi. Digitaalisissa kanavissa jatketaan HTML5-pohjaisen mobiilipelipalvelun kehittämistä. Saadut kokemukset vahvistavat käsitystä siitä, että ajasta ja paikasta riippumaton pelaaminen kasvattaa osuuttaan ja että mobiilipelaaminen kasvaa ja syrjäyttää osittain tietokoneella pelaamista. Kansainväliset online-operaattorit ovat vuoden 2014 aikana vallanneet aggressiivisten markkinointikeinojen ja regulaatiosta riippumattoman pelitarjonnan avulla ray.fi:n markkinaosuutta. Tässä tilanteessa viranomaisyhteistyön merkitys korostuu. Avustustoiminta Avustusosaston toiminnassa keskeisiä tavoitteita ovat uusien avustuslinjausten sisällön avaaminen järjestöille, avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönotto sekä tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan vakiinnuttaminen. Avustusprosessin läpinäkyvyyden, tuloksellisuuden ja toiminnallisen tehokkuuden lisääminen pohjautuvat sekä RAY:n strategiaan että sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Suunnitelmavuoden haasteita ovat uusien avustuslinjausten sisäistäminen ja linjauksia tukevien toimintakäytäntöjen kehittäminen. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustuslinjausten ohjaavuuden vahvistamista. Käynnissä olevien avustusohjelmien loppuun saattamisen ohessa ohjelmarahoituskonseptin kehittäminen ja uusien ohjelmien valmistelu toteutetaan siten, että seuraava uusi ohjelma voidaan julkistaa nykyisten päättyessä joko vuonna 2017 tai Avustustoiminnan viestintää ja sen kehittämistä ohjataan erillisellä viestintäsuunnitelmalla. Viestintään panostetaan sekä avustustoiminnan tavoitteiden saavuttamisen, avoimuuden ja asiakaspalvelun varmistamiseksi että kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyön edistämiseksi. Viestinnän osaaminen on keskeistä myös avustustoiminnan julkisuuskuvan hallinnassa kansalaisjärjestötoiminnan näkyvyyden parantamisessa. Avustustoiminnan tieto- ja asianhallintajärjestelmän rakentaminen on aikataulutettu siten, että uusi järjestelmä ja sähköinen asiointi saadaan ensimmäisiltä osiltaan käyttöön alkuvuonna 2015 ja järjestelmä kokonaisuudessaan HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAY:n tilinpäätös

10 vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Järjestelmä luo uudenlaisia mahdollisuuksia sekä avustuksiin liittyvän tiedon hallinnalle että avustusosaston toimintojen integroimiselle. Järjestelmä avaa sähköisen asioinnin myötä kokonaan uudenlaisen kosketuspinnan avustustoiminnan asiakkaisiin. Viestintä ja yhteiskuntavastuu RAY-brändiä vahvistetaan markkinointiviestinnän ja viestintäyhteistyön keinoin. RAY:n avustaman järjestötyön tuloksista kertova Inhimillisiä uutisia -kampanjointi jatkuu yhteistyössä järjestöjen kanssa. RAY-brändin osana kehitetään suuren yleisön mielikuvaa pelihaitat tuntevasta ja vastuunsa kantavasta RAY:stä mm. rahapelaamisen ikärajoista ja pelihaittojen ehkäisemisestä kertovalla mainonnalla. RAY:n tavoitteena ovat yksinoikeuden säilyttäminen sekä rahapelaamisen hyväksynnän ja suosion säilyminen tai laajeneminen. Näihin pyritään laajalla yhteiskuntavastuulla, joka sisältää osallistumisen pelihaittojen ehkäisyyn ja rikollisuuden torjuntaan edistämällä vapaaehtoista tunnistautumista, kehittämällä pelaamisen hallintavälineitä ja pelaajille tarjottavaa peli-informaatiota sekä estämällä alaikäisten pelaaminen. Lisäksi laaditaan yhdistyksen ympäristöohjelma. Riskienhallinta Riskienhallinnallisia menetelmiä on kehitetty eri osa-alueilla, ja käytössä olevien menettelyiden ja hallintatyökalujen on todettu tukevan päätöksentekoa erinomaisesti. Vastuuhenkilöille on järjestetty koulutustilaisuuksia, joissa muuttuvan toimintaympäristön läpikäynti on parantanut hallintatoimien vaikuttavuutta. Strategisten riskien painopisteitä ja hallintatoimia selkiytettiin strategiatyön yhteydessä. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n hallitus määritteli yhdistyksen sisäisen valvonnan periaatteet, joiden mukaan johtamistavan perustana RAY:ssä on lakien ja muiden säädöksien sekä RAY:n arvojen ja eettisten periaatteiden noudattaminen. Työjärjestystä ja Corporate governance -ohjeistusta päivitettiin vastaamaan RAY-asetuksen muutoksia, uudistettua organisaatiota ja uutta strategiaa. Erillisestä työjärjestyksestä luovuttiin ja dokumentit yhdistettiin RAY:n Hallintosäännöksi. Eettisten ohjeiden jalkauttamista jatkettiin mm. perehdytystilaisuuksissa ja uuden verkko-oppimisohjelman avulla. 10 RAY:n tilinpäätös 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

11 TULOSLASKELMA Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,53 Valmistus omaan käyttöön (+) ,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,80 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,83 Sijoituspaikkamaksut , ,41 Ulkopuoliset palvelut , ,14 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,18 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,90 Henkilöstökulut yhteensä , ,96 Poistot , ,77 Liiketoiminnan muut kulut , ,07 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,11 VOITTO ENNEN VEROJA , ,70 Tuloverot , ,66 TILIKAUDEN VOITTO , ,04 TULOSLASKELMA RAY:n tilinpäätös

12 TASE Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,77 Muut pitkävaikutteiset menot , ,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,26 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,14 Koneet ja kalusto , ,58 Muut aineelliset hyödykkeet , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,91 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,07 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty sosiaali- ja terveysministeriölle , ,07 Muut saamiset , , , ,57 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,71 Siirtosaamiset , ,28 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 12 RAY:n tilinpäätös 2014 TASE

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI

VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI VASTUU- JA VUOSIRAPORTTI Sisältö Toimitusjohtajalta Haasteita edessä ja takana... 3 Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut... 6 RAY TÄNÄÄN... 8 Strategia... 8 Odotukset 2015 ja toiminnan arviointi...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallinto ja toimiva johto...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2011 2012...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot