1. Taustaa 3 2. Kilpailustrategiatyön tavoitteet 4 3. Nykytilan analyysi 5 4. Kilpailutoiminnan missio 8 5. Toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Taustaa 3 2. Kilpailustrategiatyön tavoitteet 4 3. Nykytilan analyysi 5 4. Kilpailutoiminnan missio 8 5. Toimenpiteet 2013-2016 9"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN YLEISURHEILUN KILPAILUTOIMINNAN STRATEGIA

2 Sisältö 1. Taustaa 3 2. Kilpailustrategiatyön tavoitteet 4 3. Nykytilan analyysi 5 4. Kilpailutoiminnan missio 8 5. Toimenpiteet Hyväksytty Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa

3 1. Taustaa Suomalaisen yleisurheilun kilpailutoiminnan strategia vuosille pohjautuu alkuvuodesta 2012 tehtyyn nykytilan analyysiin, keskusteluihin lajin eri tason vaikuttajien kanssa, strategiatyöryhmän kannanottoihin ja lopuksi strategiakierrokseen viidellä alueella ja sieltä saatuun palautteeseen. Kilpailutoiminnan strategiaa on muodostettu siten, että lähtökohtana on ollut kilpailutoiminnan edistäminen kokoamalla tasapainoinen ryhmä eritason kilpailuja, jotka kokoavat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla lajin kansallisia urheilijoita. Taustalla on huomioitu realiteetit vähenevistä aikuisurheilijoista ja haasteesta saattaa runsas passimäärä alimmissa ikäluokissa näkymään myös myöhäisemmällä iällä. Strategiaesitys sisältää runsaasti uutta ajatusta, jopa osaltaan muuttaen hyvin perinteisen lajin kilpailurakenteita. Yleisurheilun on hyvä uudistua kilpailutoiminnan kehittämisen kautta. Lajin säännöt ovat kansainväliset ja niihin vaikuttaminen on erittäin hidasta ja tuskin lyhyellä aikavälillä vaikuttaa kansalliseen kilpailutoimintaan. Lajin vahvuudet löytyvät vankoista perinteistä ja nämä asiat on myös huomioitu. Kiitos Suomen Urheiluliitolle luottamuksesta vuoden 2012 kestänyttä strategiatyötä kohtaan. Kiitos kuuluu myös taustalla ryhmänä ja yksilöinä vaikuttaneelle strategiatyöryhmälle. Pirkkalassa Pasi Oksanen 3

4 2. Kilpailustrategiatyön tavoitteet Kilpailutoiminnan strategiatyölle määritettiin alkuvuodesta 2012 seuraavat keskeiset tavoitteet: - Koota ydinryhmä kehittämään yleisurheilun kilpailutoiminnan päälinjauksia - Analysoida kilpailutoiminan nykytila ja tehdä siitä tarvittavat johtopäätökset - Tehdä 2-3 vaihtoehtoista mallia kilpailutoiminnan kehittämiselle ja esittää ne SUL hallitukselle/liittovaltuustolle - Määrittää operatiiviset toimenpiteet lyhyellä tähtäimellä (2013) ja pidemmällä tähtäimellä ( ) Vuoden aikana tehdyssä työssä pystyttiin varsin hyvin pitämään näistä tavoitteista kiinni. On kuitenkin selvää, että kilpailutoiminnassa pitää tavoitteet ja toimenpiteet jakaa kahteen erilliseen ryhmään TV-kilpailut ja niiden kehittäminen. Tähän ryhmään kuuluvat Eliittikisat, Kalevan kisat ja Suomi-Ruotsi maaottelu sekä muut yksittäiset TV-kilpailut. Tämä ryhmä takaa lajin yleisen näkyvyyden medioissa, kerää edelleen erinomaiset TV-katsojaluvut ja näissä kisoissa paikanpäällä on suurin yleisömäärä. Muun kansallisen kilpailutoiminnan voimakas kehittäminen. Tämä on kriittistä toteuttaa mahdollisimman nopeasti, koska tällä alueella ovat suurimmat ongelmat. Lisäksi taustat ja tarvittavat toimenpiteet ovat erilaisia kuin TV-kilpailuissa ja esimerkiksi markkinoinnilla on erilainen rooli. 4

5 3. Nykytilan analyysi Strategian rakentamisen tavoitteena oli koota mahdollisimman laaja näkemys kilpailutoiminnan nykytilasta ja tarvittavista kehityskohteista. Tämän mahdollisti helmikuussa 2012 toteutettu kilpailutoiminnan tilaa koskeva kysely. Kysely lähetettiin noin 50 henkilölle, jotka edustivat eri tasoilla ja myös maantieteellisesti mahdollisimman laajasti yleisurheilukentän ääntä. Kyselyyn vastasi eri tavoin noin 25 henkilöä. Lisäksi kevään aikana käytiin taustakeskusteluja eri henkilöiden kanssa. Strategiakyselyn tulokset käytiin pääosiltaan läpi strategiatyöryhmässä ja keskustelun perusteella vahvistettiin kehityksen suuntaviivoja. Ehkä yllättävää oli se, että varsin moni jätti myös vastaamatta kyselyyn vaikka tässä olisi ollut hyvä tilaisuus vaikuttaa lajin tulevaisuuden suuntauksiin. Nykytilan analyysin kysymykset: S: Mitä vahvuuksia on nykyisessä kilpailujärjestelmässä? W: Mitä heikkouksia on nykyisessä kilpailujärjestelmässä? O: Mitä mahdollisuuksia on nykyisessä kilpailujärjestelmässä? T: Mitä uhkia on nykyisessä kilpailujärjestelmässä? Mitä asioita et missään tapauksessa muuttaisi nykyisessä kilpailujärjestelmässä? Mitä asioita pitäisi ehdottomasti muuttaa nykyisessä kilpailujärjestelmässä? Muut kommentit liittyen kilpailujärjestelmään? Analyysin vastaukset on koottu erilliselle dokumentille. Tässä on esitetty pääkohdat vastauksista kuhunkin kysymykseen. Nykyisen kilpailujärjestelmän vahvuudet Suurena vahvuutena nähtiin TV-kisat kokonaisuutena. Laji kerää paljon lähetysaikaa maksuttomilla kanavilla ja se takaa lajin näkyvyyden. Myös katsojaluvut ovat erittäin suuria. Yleisesti SM-kilpailujen arvostus ja taso ovat hyvät. Tämä koskee muitakin kuin Kalevan kisoja, eli laajemmin myös junioreiden SM-kilpailuja. Vattenfall seuracup koetaan positiivisena tapahtumana. Kilpailukalenteri.fi järjestelmä on toimiva ja luo positiivista kuvaa lajista. Kilpailuiden määrä on vähintäänkin riittävä eri tasoilla. Kilpailuiden tekninen osaaminen on hyvällä tasolla. 5

6 Nykyisen kilpailujärjestelmän heikkoudet Tasoero ja näkyvyys Eliittikisojen ja seuraavan tason kilpailujen välillä on liian suuri Urheilijamäärien ja tason lasku suhteessa kisojen suureen määrään aiheuttaa hajanaisuutta ja kärkiurheilijoita ei aina saada samoihin kilpailuihin. Kansainvälisen GP-kisan puute nähdään haittana lajin imagolle. Ahdas ja etupainotteinen kesän kalenteri tarjoaa ruuhkaa alkuvuodesta mutta loppukaudesta ei enää kisoja olekaan samaan tapaan. Heikot pm-kisat tulivat esille monissa vastauksissa. Urheilijamäärät ovat pieniä ja tulostaso ei paikoin ole pm-kisojen arvoista. Kilpailujen haussa moitittiin kankeaa hakujärjestelmää ja koordinoinnin puutetta. Osittain oli myös tiedon puutetta siitä kuinka kisoja haetaan ja miten niistä päätetään. Nykyisen kilpailujärjestelmän mahdollisuudet TV-kisojen edelleen kehittäminen nähtiin hyvänä mahdollisuutena lisätä entisestään lajin näkyvyyttä Kalevan kisojen irrottaminen kiertojärjestyksestä nähtiin hyvänä asiana (Tämä päätös tehtiinkin Liittovaltuustossa ) Into järjestää kilpailuja on korkealla. Nykytekniikan hyödyntäminen on mahdollisuus, jolla saadaan nostettua lajin imagoa modernille tasolle. Keinoja on jo nyt olemassa ja eri paikkakunnilla toteutetut livetulospalvelut ovat saaneet suuria käyttäjämääriä. Tasokkaat SM-kisat ovat mahdollisuus sekä kilpailullisesti että olosuhteiden parantamisen kannalta Kilpailujärjestelyiden korkea laatutaso Nykyisen kilpailujärjestelmän uhat Kotimaisen tason lasku on yksittäisistä uhista suurin. Esimerkkinä voidaan pitää mäkihyppyä, jonka kiinnostavuus on tutkimuksissa laskenut vuodessa merkittävästi kotimaisten urheilijoiden heikon menestymisen johdosta Urheilijamäärien pienentyminen ja samalla tason laskeminen kertautuvat uhkana. Jatkuvuuden kannalta erityisen huolestuttavaa on vuotiaiden lisenssiurheilijoiden vähäinen osallistuminen pm-kisoihin sekä lisenssien määrän pienentyminen Myynti- ja markkinointiosaamisen puute ja osittain myös tämän alan perinteen puuttuminen lajin parista. Muut ns. nuorekkaammat ja uudet lajit hyödyntävät markkinoinnin paremmin. 6

7 Talkoilla toimivien tuomareiden vähentyminen Kuntarakenne ja alueelliset epätasaisuudet ovat jo realisoitumassa enemmänkin kuin uhaksi. Tilannetta on seurattava tarkasti ja oltava valmis muuntumaan jos olosuhteet sitä vaativat. Urheilukenttien rapistuminen on uhka monella paikkakunnalla liikunnalle suunnattujen määrärahojen pienentyessä ja myös kenttien käyttäjien vähentyessä. Mitä asioita ei pidä muuttaa TV-kisat ja niiden laatutaso on säilytettävä. YLE takaa erittäin korkealuokkaisen tuotannon ja on jopa globaalissa mittakaavassa harvinaista toteuttaa näin laajaa kansallista kilpailutoimintaa valtakunnan laajuisesti maksuttomilla TV-kanavilla. Aktiivisuus hakea kansainvälisiä suurtapahtumia oli korkealla vastauksissa vielä helmikuussa Voi olla että kesän omat EM-kisat ja niiden katsojatavoitteesta jääminen olisi saattanut vaikuttaa vastauksiin jos kysely olisi toteutettu kisojen jälkeen. Vattenfall seurakilpailu on kiinteä osa seurojen välistä kilpailutoimintaan ja se on rakenteeltaan toimiva. SM-kilpailujen asema ja järjestäminen eri puolilla Suomea vievät lajia eteenpäin erityisesti olosuhteiden parantuessa SM-kilpailuiden paikkakunnilla. Piirihuipentumat on hyvä pitää edelleen lähellä urheilijoita 9-15v sarjojen osalta. Kilpailutoimintaan liittyvä koulutus pitää säilyttää korkealla tasolla. Mitkä asiat tulee muuttaa Erityisesti YLE:n taholta on tullut tavoite päästä Eliittikisoissa suoriin TV-lähetyksiin. Osittain tätä kokeiltiin jo kesän 2012 muutamassa kisassa. Tarvitaan kansainvälinen GP-kilpailu Talvikauteen tulisi saada oma Eliittisarja TV-lähetyksineen. Kyse olisi kahdesta erillisestä päivän kisasta ja SM-hallien yhdistelmästä, joiden perusteella voidaan laskea sarjapisteet. Kalevan kisojen kehittäminen pidemmällä tähtäimellä Tähtikisojen tuotteistaminen ja parempi koordinointi pm-kisojen ja kansallisten kisojen iso remontti 7

8 4. Kilpailutoiminnan missio Tehdyn nykytilan analyysin ja käytyjen palaverien sekä keskustelujen perusteella on määritetty kilpailutoiminnan missio ja keskeiset kehitysalueet strategiakaudelle Kuva 1. Kilpailutoiminnan missio ja keskeiset strategiakauden kehitysalueet Kilpailutoiminnan näkyvyys on tärkeätä lajin tunnettavuuden kannalta kovassa kilpailutilanteessa eri lajien kesken. Tämä toteutetaan keskeisten kärkikilpailuiden laadukkaalla toteutuksella ja televisioinnilla. Samanaikaisesti on kuitenkin taattava sekä kansallisen tason vireä kilpailutoiminta sekä aikuisten että nuorten tasolla. Strategiakauden kehityksen painopistealueet jakautuvat neljään osaan; TV-kisat, Kalevan kisat omana kokonaisuutenaan, kansallisen tason kilpailutoiminnan täysremontti ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä nuorten kilpailutoiminnan kehittäminen. 8

9 5. Toimenpiteet Seuraaville sivuille on koottu jokaisen osa-alueen keskeiset toimenpidesuunnitelmat strategiakaudelle TV-kisat ja niiden kehittäminen Suomi-Ruotsi maaottelu on yleisurheilun pohjoismainen instituutio, jonka asema urheilun kartalla on ollut vankkumaton jo kymmeniä vuosia. Lähitulevaisuudessa on nähtävissä haasteita ottelun suhteen etenkin Ruotsissa. Katsojamäärältään vuoden 2012 tapahtuma Göteborgissa oli vaisu ja jo ennakkoon oli tehty päätös siirtää maaottelu jatkossa Tukholman stadionille. Kamppailu käydään seuraavan kerran Suomessa vuonna 2014 ja oleellinen kysymys koskee ottelun pitopaikkaa. Olympiastadion menee laajaan remonttiin ja remontin lopullinen toteutustapa ratkaisee voidaanko siellä samanaikaisesti järjestää tapahtumia vai pitääkö maaottelulle etsiä Suomesta väliaikainen järjestäjä 1-2 kerraksi. Näiden asioiden päätökset ja sen mukaiset ratkaisut ajoittuvat strategiakaudelle ja lajin edunvalvonnan kannalta on hyvä pysyä lähellä päätöksentekoa. Eliittikisajärjestelmä on toinen lajin kotimainen kulmakivi. YLE:n toteuttama erittäin korkeatasoinen TV-tuotanto kotimaisesta yleisurheilusta on maailmanlaajuisestikin harvinaista. Haasteita strategiakaudelle tuo kilpailusarjan merkittävän panoksen tuovan pääsponsorin löytäminen ja sitä kautta rahoituksen turvaaminen sekä järjestäjien että osallistuvien urheilijoiden kannalta. Kärkiurheilijoita on kisoihin saatu hyvin mutta kansallisen maajoukkuetason urheilijoiden osittain vähäinen osallistuminen tai viime hetken poisjäännit ovat ongelma kisojen toteutuksen kannalta. Vuonna 2012 toteutettu kisakonseptin muutos, jossa kaikkein lajien urheilijoilla oli mahdollisuus kerätä Eliittikisapisteitä vaikutti onnistuneelta. Eliittikisasarjan TV-näkyvyys on hyvä ja keskeisenä tavoitteena strategiakaudelle on jatkaa samalla tasolla. Uutena avauksena strategiakaudelle on otettu Eliittitasoisen hallikisasarjan muodostaminen. Neuvotteluja on käyty YLE:n kanssa ja saatu pääosin positiivista suhtautumista. Tällä hetkellä suurimpana ongelmana on TV-tuotannon rahoitus, eli riittääkö se kaikkiin suunniteltuihin tapahtumiin. Ajatuksena on sarjamuotoinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta yksittäisestä kilpailutapahtumasta ja aikuisten SMhalleista. Kisasarjan toteutuminen jo hallikaudelle 2013 on vielä epävarmaa, mutta tavoite on saada kilpailusarja toteutettua ja vakiinnutettua strategiakaudella. Kansainvälisiin kilpailusarjoihin kuuluva GP-tason tapahtuma on puuttunut Suomesta jo muutaman vuoden ajan. Tämäntyyppinen kilpailu edellyttää rohkean taloudellisen riskin ottamista ja sen takia realiteetit ovat olleet vähäiset tehdä tapahtumaa perinteisesti seura ja liittopohjalta. Vuoden 2011 Turun Kalevan kisojen innoittamana Turun kaupunki on ilmaissut kiinnostusta sijoittamaan huomattaviakin summia GP-tason kilpailuun kaupungissa. Toteutustapa olisi Göteborgin tyyppinen, jossa kaupunki on erittäin vahvasti mukana tapahtumien järjestämisessä ja ei odota suoraa tulosta itse kilpailusta vaan hyöty kaupungille tulee välillisesti matkailusta, liike-elämästä ja positiivisesta imagosta. 9

10 Strategiakaudella selviää toteutuuko Turun hanke ja mille tasolle portaittain etenevät tavoitteet voidaan realistisesti asettaa. Nuorten Eliittikisasarjasta on joka kesä yksi tapahtuma televisioitu. YLE:n mukaan tämä lähetys kerää hyvin paljon spontaania positiivista yleisöpalautetta ja heille perinteen jatkaminen on tässä mielessä motivoivaa. Valittavaan kisaan tulee panostaa enemmän TV-toteutuksen lähtökohdista. Lajimäärää ei pidä kasvattaa niin isoksi, että osa lajeista pitää toteuttaa aikataulullisesti niin, että YLE purkaa jo omaa kalustoaan kisan aikana. Myös nuoria kärkitason urheilijoita tulee kannustaa osallistumaan TV-kisaan. Tapahtuma on tärkeä näyttämö paitsi lajille myös urheilijoille itselleen Kalevan kisojen kehittäminen Kalevan kisat voi tuotteena erittäin hyvin. Ehkä Lahden kisojen 2012 katsojamäärät eivät yltäneet aiemmalle tasolle, mutta TV-katsojamäärät olivat edelleen erittäin korkealla tasolla. Koska tuote voi hyvin niin nopeat ja osin harkitsemattomat muutokset eivät ole toivottavia. Syksyn 2012 aikana kootaan erillinen työryhmä pohtimaan Kalevan kisojen kehitystarpeita pidemmällä aikavälillä. Toteutettavat parannukset voisivat astua voimaan aikaisintaan strategiakauden loppupuolella. Keväällä 2012 liittovaltuusto teki päätöksen Kalevan kisojen irrottamisesta kiertojärjestyksestä. Tämän lisäksi tulee määrittää kriteerit tapahtuman hakemiselle sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Samassa yhteydessä esitetään käyttöön karanteenijärjestelmää, jossa Kalevan kisat järjestänyt taho ei voi hakea kisoja kuutena seuraavan vuotena. Näin ollen vuoden 2016 kisajärjestäjä voi hakea seuraavan kerran tapahtumaa vuonna Työryhmän tulee ottaa kantaa ainakin seuraaviin kohtiin - Kilpailukonsepti, ääripäät kaksi päivää vs neljä päivää - Tulosrajat vai ranking perustana osallistumiselle - Villit kortit vai joku alemman tason kilpailu, josta sijoituksella kisoihin - Haetaanko kisoista kattavaa urheilijamäärää vai kovaa tasoa Optimaalinen kokoonpano työryhmälle on ryhmä entisiä ja tulevia kisajärjestäjiä, YLE:n edustus ja luonnollisesti SUL kilpailun ja markkinoinnin edustus. Unohtaa ei voi urheilijoiden näkemystä asiaan Kansallisen kilpailutoiminnan rakenteen uudistaminen Kansallisen kilpailutoiminnan rakenteen tulee palvella erityisesti sitä urheilijakaartia, joka kilpailee pääasiassa kotimaassa. Urheilija voi olla maajoukkuetasoa tai kilpailla enemmän harrastuksen pohjalta. Näitä kilpailuja ei pääsääntöisesti näytetä TV:ssä mutta nykytekniikkaa voidaan tällä alueella muuten hyödyntää nykyistä tehokkaammin. 10

11 Tähtikisasarjan kehittäminen Tähtikisasarjan tapahtuma tulee nostaa lähemmäksi Eliittikisatasoa. Näistä kisajärjestäjistä voidaan jatkossa saada uusia potentiaalisia Eliittijärjestäjiä, mikäli kuilua kahden kilpailusarjan välillä pystytään kaventamaan. Tähtikisasarjalle asetetaan seuraavat keskeiset tavoitteen, joiden toteuttamiseen pyritään strategiakauden kuluessa: - Noin kahdeksan hyvin koordinoitua tapahtumaa - Valmennuksen johdon puolesta koordinoidut kilpailupäivämäärät ja ohjeelliset lajiohjelmat siten, että kilpailusarjan merkitystä voidaan korostaa. Päivämäärät ja lajit sisältävät karsintoja maaotteluihin ym. mikä lisää automaattisesti urheilijoiden kiinnostusta. - Sarjamuotoisuuden tuominen mukaan Eliittisarjan tapaan, vaatii toteutuakseen sarjalle oman yhteistyökumppanin. Sarjapalkinnot hoitaa SUL. - Kisakohtaiset palkinnot ja sponsorointi järjestäjän taholta - Yhteiset palaverit, joissa sovitaan sarjan kehittämisestä yhdessä kisajärjestäjien kanssa. SUL koordinoi. - Tietotekniikan voimakas hyödyntäminen ja sitä kautta modernin imagon luominen kilpailusarjalle. Käsittää Live-tulospalvelun, liikkuvan kuvan tuottamisen internetin välityksellä, mobiililaitteiden huomioimisen kehityksessä. Kansallisten kilpailujen määrän karsiminen Suomessa järjestetään vuosittain kansallista kilpailua kattavalla lajiohjelmalla. Näin suuri määrää asettaa haasteen kilpailukalenterin luomiselle. Urheilijoita ei riitä kaikkiin kilpailuihin ja lisäksi väkisin tulee alueellisia päällekkäisyyksiä. Tavoitteena on järjestää kesäkaudella noin 30 kansallisen tason kilpailua kattavalla lajiohjelmalla. Kisojen jakautumisesta ja päätöksistä vastuuta siirretään alueiden koordinointiin. Avoimet aluekisat Avoimet aluekisat korvaavat vanhat nimikkeet kuten pk-kisat ja piirien myöntämät kilpailut. Edelleen piireillä säilyy vastuu kilpailujen koordinoinnista ja myöntämisestä. Tämän kategorian kisoina voidaan järjestää anottuna arvokisojen yksittäisen lajin karsintakisoja tai näytösluonteisia tapahtumia kuten esim. seiväshyppy keskellä kaupunkia. Rajoitteita kilpailujen määrille ei ole. Aluemestaruuskisat Kilpailijamäärien pienentyessä pm-kisojen merkitys ja taso on monilla alueilla madaltunut huolestuttavasti. Strategikauden aikana pyritään siirtymään Aluemestaruuskilpailuihin sekä yleisessä sarjassa että yli 17v sarjoissa. Alle 15v osalta tilanteeseen vaikuttaa myöhemmin esitettävään ELMO-järjestelmään liittyvät päätökset. Aluemestaruuskisat koskevat maastoja, otteluita, viestejä ja henkilökohtaisia kilpailuja. Tavoitteena on että vuoteen 2015 mennessä kaikilla näillä kisaluokilla pidetään Aluemestaruuskilpailut. Alueet voivat itsenäisesti päättää millä aikataululla he siirtyvät uuteen järjestelmään eri ikäryhmien ja kilpailuiden osalta. Aluemestaruuskilpailuille määritetään kiinteät päivät siten, että kilpailut 11

12 on mahdollisuus järjestää viikolla tai viikonloppuna tai jopa mahdollisesti kahtena erillisenä yhden päivän kilpailuna noin kuukauden välein. Piirit voivat edelleen järjestää itsenäisesti pm-kilpailuja tai piiriotteluita. Tavoitteellinen kilpailutoiminta ranking pohjainen osallistumisoikeus Strategiakaudella tutkitaan mahdollisuutta siirtyä tiettyjen mestaruuskilpailuiden osalta ranking-pohjaiseen osallistumisoikeuden määrittelyyn. Kysymykseen tulevat aluksi lähinnä Kalevan kisat sekä tulosrajattomat SM-kilpailut yli 17-vuotiaille. Kalevan kisoissa tavoitteena olisi tarkemmin rajata eri lajien osallistujamääriä, jolloin aikataulun laadinta tulisi selkeämmäksi ja malli mahdollistaisi myös helpommin paluun 12 urheilijan finaaleihin. Järjestelmä toimisi periaatteeltaan seuraavasti: - Pohjalla kuluvan vuoden tilastoranking, jossa vain määrätyt kisat huomioidaan eli 5 Eliittikisaa, 8 Tähtikisaa, 30 kansallista kisaa, Aluemestaruuskisat - K&OS päättää osallistujamäärät kunkin vuoden SM-kisoihin eri lajeihin kunkin lajin tason mukaan. Esimerkiksi: o Keihääseen 24 parasta -> tarvitaan karsinta o Kolmiloikkaan 12 parasta -> suoraan loppukilpailuna o 100m 24 parasta > kolme alkuerää, joista finaaliin o Jonotuslista käytäntö poisjääntien varalle - Vain kuluvan kauden tulokset ratkaisevat, otteluissa kaksi kautta - Tuomarineuvostolla edelleen mahdollisuus myöntää osallistumisoikeus Järjestelmää tullaan simuloimaan kaudella 2013 vaikka se ei virallisesti olekaan käytössä. Näin saadaan kokemuksia ja voidaan tehdä tarvittavia parannuksia. Tulosrajattomissa kisoissa rankingia voidaan hyödyntää urheilijoiden motivointiin kilpailemaan. Osanottajamääriä ei tarvitse rajata liian tiukoiksi, mutta joka tapauksessa vaaditaan tulosta kuluvalta kaudelta osallistumiseen SM-tason kisaan Nuorisokilpailuiden kehittäminen ELMO-konsepti Nuorisokilpailutoiminnassa tärkein yksittäinen asia liittyy ELMO-konseptiin ja päätöksiin siihen siirtymisestä tai konseptin hylkäämisestä. Asiaa on valmisteltu jo muutaman vuoden ja tällä strategiakaudella hanke realisoituu. Kyseessä on alle 15-vuotiaiden kilpailutoiminnassa siirtyminen piiritasolla yksittäisten lajien pm-kilpailuiden sijaan miniottelupohjaisesta pm-kilpailusta. Eri ikäryhmille tämä tarkoittaa seuraavaa 9-13v piiritasolla miniottelut, moniottelut, viestit ja maastot, ei aluetasoa siirtyminen vaiheittain nuorimmasta alkaen. esim nykyinen 12-13v ikäluokka ei siirry ELMOon vaan lähdetään liikkeelle 9-10v iästä 12

13 14-15v nykyiset 12-13v jatkavat edelleen kuten ovat lajin aloittaneet päätöksiä tulee tehdä siinä vaiheessa kun nykyiset 10-11v siirtyvät sarjoihin Strategiakauden alussa tavoitteena on 15-sarjan Aluemestaruuskilpailut, joissa ei ole erillistä 14-sarjaa ja joka käydään henkilökohtaisissa lajeissa. Alempien ikäluokkien piiritason miniotteluista kerätään kokemuksia ja parin vuoden sisään tehdään päätös onko tarpeen siirtyä vuotiaiden SM-tasolla miniotteluihin vai jatketaanko henkilökohtaisilla lajeilla. ELMO-konseptin päätökset tulee tehdä SUL-hallitus ja liittovaltuustotasolla syksyn 2012 aikana. Yläasteiden kotiratakisa Yläkouluikäisten osallistumista yleisurheiluun pyritään parantamaan kouluihin tarjottavan kotiratakonseptin avulla. Tarkoitus on lähteä liikkeelle vuoden 2013 aikana. Opettajille tarjotaan liikuntatunneille yu-pakettia, jossa toteutetaan naisten 7-ottelu muutaman liikuntatunnin aikana. Opettaja kirjaa tulokset web-sivustolle ja viiden parhaan tytön ja pojan sarja muodostaa koulun tai luokan tuloksen. Koulujen paremmuutta ja tilanteen kehitystä voi seurata koko ajan internetistä. Tarkoituksen ei ole järjestää erillisiä finaaleja matkustuksineen vaan kyse on puhtaasti omilla oppitunneilla toteutettavasta kilpailusta. Parhaat koulut ja luokat palkitaan kilpailukauden päätteeksi. Muita päätettäviä asioita SM-halleissa tulee päättää linjauksesta jossa moniottelut sarjoissa muutettaisiin SMarvoisiksi, mutta 17-sarja määritettäisiin suljetuksi henkilökohtaisessa halli SM-kilpailussa YAG arvoa tulee nostaa kesän merkittävimmäksi nuorisokilpailuksi. Kilpailu on vapaasti haussa ja se voi olla kiertävä. Nuorten tilastointiin voidaan lisätä ottelutyylisesti : kuka kerää eniten pisteitä? tyyppinen tilasto. Pisteet kerätään moniottelu taulukon mukaan kaikista niistä lajeista, joihin urheilija osallistuu. Tämä kannustaa monipuolisuuteen. Mitään erityistä ei tarvita, järjestelmä pystyy hoitamaan tämän tilastoinnin automaattisesti. 13

Suomen yleisurheilun kilpailustrategia 2013-> Syyskuu 2012 - Pasi Oksanen

Suomen yleisurheilun kilpailustrategia 2013-> Syyskuu 2012 - Pasi Oksanen Suomen yleisurheilun kilpailustrategia 2013-> Syyskuu 2012 - Pasi Oksanen Strategiasta mitä halutaan? Vanha Strategia Uusi Strategia Ohjeet, säännöt tms. Ohjeet, säännöt tms. Sisältö Kilpailustrategiatyön

Lisätiedot

18.5.2016. Mikko Nieminen (kohd. 1-7) erikseen kutsuttuna Hannu Nurmi Hannu Nurminen Ingemar Sundelin

18.5.2016. Mikko Nieminen (kohd. 1-7) erikseen kutsuttuna Hannu Nurmi Hannu Nurminen Ingemar Sundelin Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kilpailu 18.5.2016 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.5.2016, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

Vuoden 2012 kans. ja kv. kilpailujen sekä vuoden 2014 SM-kilpailujen hakeminen

Vuoden 2012 kans. ja kv. kilpailujen sekä vuoden 2014 SM-kilpailujen hakeminen Vuoden 2012 kans. ja kv. kilpailujen sekä vuoden 2014 SM-kilpailujen hakeminen Kilpailujen luokittelu ja hakuajat SM-kilpailut 2014; haku 15.10.2011 mennessä Eliittikisat 2012; haku 30.9.2011 mennessä

Lisätiedot

Seuraluokittelun pistelaskuohjeet

Seuraluokittelun pistelaskuohjeet Seuraluokittelun pistelaskuohjeet JOHDANTO Seuraluokittelusäännöt uudistettiin SUL:n liittovaltuustossa 22.4.2006. Uusitut säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 pistelaskentakauden alusta. Suomen Urheiluliiton

Lisätiedot

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 1 NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 2 Tilanne: -Nokian Urheilijoilla on tällä hetkellä yleisurheilujoukkueessaan iso joukko erinomaisia nuoria huippu-urheilijoita.

Lisätiedot

KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA

KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA Suomen Urheiluliitto Pöytäkirja 21.11.2012 / KW KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA Kokous 4/2012 Aika: 14.11.2012, klo 15.00 Paikka: Läsnä: SLU-talo, Sali I Yrjö Kelhä, pj. Harri Aalto Anne Fröberg Harri

Lisätiedot

11.11.2015. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen (kohdat 1-9.3) Esa Kaihlajärvi Jaana Kujala

11.11.2015. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen (kohdat 1-9.3) Esa Kaihlajärvi Jaana Kujala Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kilpailu 11.11.2015 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 11.11.2015, klo 15.01 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kilpailu 21.5.2015. Aika 21.5.2015, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kilpailu 21.5.2015. Aika 21.5.2015, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kilpailu 21.5.2015 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 21.5.2015, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 26.2.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kilpailu 17.9.2014. Aika 17.9.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kilpailu 17.9.2014. Aika 17.9.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kilpailu 17.9.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 17.9.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-7) Anne Fröberg Harri

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kilpailu 12.5.2014. Aika 12.5.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kilpailu 12.5.2014. Aika 12.5.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kilpailu 12.5.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 12.5.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Heikki Holmberg

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SM-kilpailut ja SuomiCUP

SM-kilpailut ja SuomiCUP SM-kilpailut ja SuomiCUP SISÄLTÖ 1. Kilpailut 1.1 SM-kilpailut 1.2 SuomiCup 1.3 Kilpailumuodot 2. Tulokset 2.1 Pistelasku SuomiCupissa 2.2 Kilpailukohtaiset pisteet 3. Vakuutus 4. Kilpailukausi 5. Anti-doping

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Pyrinnön toimintakalenteri kevät kesä 2014

Pyrinnön toimintakalenteri kevät kesä 2014 Pyrinnön toimintakalenteri kevät kesä 2014 Ma 28.4. Maasto-cup, 1. osakilpailu Kaupin uusi huoltorakennus klo 18.00 T/P 8, 9,10,11 903 metriä (klo 18.00 ja 18.10) T/P 12, 13, 14 ja 15 1806 metriä (klo

Lisätiedot

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Sisältö 1 Seurakisa lyhyesti... 3 2 Seurakisan periaatteet... 3 3 Vinkkejä toteutukseen... 3 4 Valtakunnallinen Seurakisat - ketju... 5 5 Tukimateriaali...

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

18.9.2013. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-8.1) Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen Raimo Kallioniemi Yrjö Kelhä

18.9.2013. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-8.1) Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen Raimo Kallioniemi Yrjö Kelhä Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kilpailu 18.9.2013 KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA Aika 18.9.2013, klo 14.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-8.1)

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kilpailu 17.9.2015. Aika 17.9.2015, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kilpailu 17.9.2015. Aika 17.9.2015, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kilpailu 17.9.2015 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 17.9.2015, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Vesa Harmaakorpi (kohta 5) erikseen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Juni 5.-6.3.2016 Indoor Games r Lauantaina 5.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

14.5.2013. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-4 ja 7-12) Anne Fröberg

14.5.2013. Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-4 ja 7-12) Anne Fröberg Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kilpailu 14.5.2013 KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA Aika 14.5.2013, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto (kohdat 1-4 ja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Anne Pussinen avasi kokouksen klo 10.15. Etukäteen jaettu esityslista käsiteltiin sovitun järjestyksen mukaisesti.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Anne Pussinen avasi kokouksen klo 10.15. Etukäteen jaettu esityslista käsiteltiin sovitun järjestyksen mukaisesti. Paikka: Lempäälä Aika: 16.2.2013 klo 10.00 Osallistujat : Anne Pussinen, Ilkka Ryhänen, Martti Luoto, Pete Perkiö, Auli Kuisma, Neena Kuukasjärvi, Seppo Perkiö (NRHA Finland) ) Ilkka mukana esityslistan

Lisätiedot

Kotimaisten kilpailuiden työskentely ja kehittäminen - tulokset

Kotimaisten kilpailuiden työskentely ja kehittäminen - tulokset Kotimaisten kilpailuiden työskentely ja kehittäminen - tulokset Vastauksia yhteensä 230 kpl Oletko: 194 86 % perusluokassa 32 42 % yleisluokassa Esiteltiin leiriyleisölle Räyskälässä 17.7.2010 Mitä seuraavista

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2010 1. KKI-HANKKEEN LOPPUUN SAATTAMINEN SEKÄ RYHMIEN JATKAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

JUNNUKISAT ULKOKAUDELLA 2012

JUNNUKISAT ULKOKAUDELLA 2012 JUNNUKISAT ULKOKAUDELLA 2012 Vaikka junnujen hallikausi päättyikin vasta, alkavat ulkokauden kisat täydellä tohinalla heti huhtikuusta. Helsyn hallikisoissa ihmetytti ulkopuolisista piireistä mukaan tulleet

Lisätiedot

Vuoden 2013 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2015 SM-kilpailujen ja vuoden 2016 Kalevan Kisojen hakeminen

Vuoden 2013 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2015 SM-kilpailujen ja vuoden 2016 Kalevan Kisojen hakeminen Vuoden 2013 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2015 SM-kilpailujen ja vuoden 2016 Kalevan Kisojen hakeminen Kilpailujen luokittelu ja hakuajat Kalevan Kisat 2016; haku 15.2.2013 mennessä

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Toiminta 2013 2014. Seurakokous Tampere 8.11.2014

Suomen Urheiluliitto Toiminta 2013 2014. Seurakokous Tampere 8.11.2014 Suomen Urheiluliitto Toiminta 2013 2014 Seurakokous Tampere 8.11.2014 Suomen Urheiluliitto toiminta-ajatus Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoitus on eettisesti kestävällä tavalla innostaa ja palvella

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Vuoden 2014 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2016 SM-kilpailujen ja vuoden 2017 Kalevan kisojen hakeminen

Vuoden 2014 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2016 SM-kilpailujen ja vuoden 2017 Kalevan kisojen hakeminen Vuoden 2014 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2016 SM-kilpailujen ja vuoden 2017 Kalevan kisojen hakeminen Kilpailujen luokittelu ja hakuajat Kalevan kisat 2017; haku 15.2.2014 mennessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS. Loppuseminaari 22.8.2014

SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS. Loppuseminaari 22.8.2014 SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS Loppuseminaari 22.8.2014 ARVIOINTITYÖN TAVOITTEET Ramboll Management Consulting Oy:n arviointi on ulkopuolinen näkökulma Kilta-hankkeen ja laajemmin

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA!

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Harjoitteleminen Leirit Valmennuksen kehittämisryhmä Kilpailut ja tapahtumat Vanhempaintoiminta Ajankohtaiset asiat Monipuolisuus ja perusliikkumistaidot harjoittelun

Lisätiedot

Vattenfall Seuracup 2015

Vattenfall Seuracup 2015 Vattenfall Seuracup 2015 Giga-sarjan finaali Varkaudessa 29.8.2015 Suomen Urheiluliitto on myöntänyt Vattenfall Seuracupin Giga-sarjan finaalin järjestämisoikeuden Varkauden Kenttä-Veikoille. Giga-sarjan

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Eliittikisojen 2015 hakeminen (haku 26.9.2014 mennessä)

Eliittikisojen 2015 hakeminen (haku 26.9.2014 mennessä) Vuoden 2015 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2016 Pohjoismaisten maaotteluiden, vuoden 2017 SM-kilpailujen ja vuoden 2018 Kalevan kisojen hakeminen Kilpailujen luokittelu ja hakuajat

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Yleisurheilun kevät-kesä toimintakalenteri 2015

Yleisurheilun kevät-kesä toimintakalenteri 2015 Yleisurheilun kevät-kesä toimintakalenteri 2015 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Terve urheilija menestyy Kymppiympyrästä tutkittua tietoa harjoittelun tueksi Lajin vaatimukset LAJIN LUONNE Olosuhteet

Lisätiedot

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011

LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011 LeKi Yleisurheilun yhteistyötarjous 2011 Yleistä LeKi-Yu:sta Lempäälän Kisalla on pitkä perinne. Seura on perustettu jo vuonna 1904. LeKi -Yu:ssa on tällä hetkellä lähes 300 aktiivista urheilijaa. Seurassamme

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Pohjoismaiset maaottelut/mestaruuskilpailut 2017 (haku 31.1.2016 mennessä)

Pohjoismaiset maaottelut/mestaruuskilpailut 2017 (haku 31.1.2016 mennessä) Vuoden 2016 kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen, vuoden 2017 Pohjoismaisten maaotteluiden, vuoden 2018 SM-kilpailujen ja vuoden 2019 Kalevan kisojen hakeminen Kilpailujen luokittelu ja hakuajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 20.11.2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 20.11.2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 20.11.2014 Toiminta-ajatuksena on toteuttaa Suomen Urheiluliitto ry:n (SUL) päämääriä ja suunnitelmia sekä kehittää Pohjois-Pohjanmaan alueen yleisurheilua, palvella lajia

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Junior 7.-8.3.2015 Indoor Games Lauantaina 7.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

SUOMALAISEN YLEISURHEILUN STRATEGIA 2013 2016 TAUSTA SISÄLTÖ JA PERUSTEET TOIMEENPANO

SUOMALAISEN YLEISURHEILUN STRATEGIA 2013 2016 TAUSTA SISÄLTÖ JA PERUSTEET TOIMEENPANO SUOMALAISEN YLEISURHEILUN STRATEGIA 2013 2016 TAUSTA SISÄLTÖ JA PERUSTEET TOIMEENPANO 2 Hyväksytty Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa 29.9.2012. SISÄLTÖ 1. Nykytilanne ja toimintaympäristössä tapahtuvat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO MIESTEN RANKINGJÄRJESTELMÄN PERUSTEET

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO MIESTEN RANKINGJÄRJESTELMÄN PERUSTEET SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO MIESTEN RANKINGJÄRJESTELMÄN PERUSTEET VERSIO 1.6 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tiedot...2 1.1 Dokumentin historia...2 2 Yleistä...3 3 Pelaajan pistearvo...3 4 Kilpailuista saatavat

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

OHJEITA URHEILIJOILLE JA HUOLTAJILLE

OHJEITA URHEILIJOILLE JA HUOLTAJILLE OHJEITA URHEILIJOILLE JA HUOLTAJILLE Kilpailuaikataulu... 2 Paikoitus... 2 Kisakanslia... 2 Huoltajakortti ja ohjelma... 2 Verryttelyalueet... 3 Kulunvalvonta ja oleskelu kentällä... 3 Kenttälajien suorituspaikat...

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015 Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 Kisanostajan opas Sisällysluettelo 1. Oppaan tarkoitus... 2 2. Kisatarjonta, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen... 2 2.1 Salikisat... 2 2.2 Kansalliset kisat... 3

Lisätiedot

Satakunnan Yleisurheilu ry

Satakunnan Yleisurheilu ry SATY Satakunnan Yleisurheilu ry Tiedotelehti 1/2014 - helmikuu Tiedotelehden sisältö Toiminnanjohtajan tervehdys...2 KesäStartti 2014...3 Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, Pori 2014...4 Nuorten Viking

Lisätiedot

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015

KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 KEV:n yleisurheilujaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio1.1.2015 31.12.2015 YLEISTÄ Kuusamon Erä-Veikkojen yleisurheilujaoston toiminta painottuu lasten ja nuorten ohjattuun harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO

LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO 29.3.2016 CreaMentors Oy Erja Koivula j Mihin Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsenjärjestöön kuulut tai mikäli kuulut useampaan jäsenjärjestöön, missä järjestössä toimit

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

YAMA-ARASHI RY 3/2007

YAMA-ARASHI RY 3/2007 YAMA-ARASHI RY 3/2007 JUDO Varapuheenjohtajalta Kesä mennyt on ja syksy saapuu. Vai olisiko Vielä on kesää jäljellä. -iskelmän sanat ja ajatukset paremmin kohdallaan raapustaessani alkuvuoden muisteloita

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ

HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ Suomen Urheiluliitto ry Opetusministeriö Kunniamerkki (KM) - kunniapuheenjohtaja - kunniajäsen - arvokisamenestys Kultainen ansiomerkki ruusukkein (KAR) - liitto,- piiri- tai

Lisätiedot