Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa"

Transkriptio

1 Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa Maakaasuyhdistyksen kevätkokous Janne Rauhamäki Pöyry Energy Oy 1

2 Tausta Julkinen energiakeskustelu EU:n energiapaketin julkistamisen jälkeen: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla hiiltä metsähakkeella, esim. pääkaupunkiseutu tuulivoiman lisärakentaminen ydinvoima liikenteen biopolttoaineet Mistä on puhuttu vähemmän: tuotantokapasiteetin riittävyys uusiutuvan energian ja biopolttoainevarojen riittävyys uusiutuvien sitovien osuuksien asettaminen, kun primäärisenä tavoitteena on päästöjen vähentäminen maakaasun rooli/hyväksyttävyys päästöjen vähentäjänä 2

3 Sisältö 1. Maakaasun mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä 2. Uusiutuvan energian tavoitteet 3

4 Skenaariotarkastelu Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaalin arvioimiseksi vuonna 2020 Tarkastelun pohjana KTM:n WAM-skenaario (with additional measures) yleisten reunaehtojen osalta (sähköntarve, tuontisähkö, ydin-, vesi- ja tuulivoima) sekä Pöyryn oma näkemys energian tuotantorakenteesta, joiden mukaan Suomen energianhankinta on mallinnettu sähkön ja lämmön osalta laitoskohtaisesti Työssä tarkastellaan Perusskenaarioon nähden päästöjen lisävähentämismahdollisuuksia sekä energiantuotannon rakennetta Maakaasuskenaariossa, jossa maksimoidaan maakaasupohjaista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) Tuloksena saadaan Perusskenaariossa ja Maakaasuskenaariossa sähkönhankinnan rakenne polttoaineiden käyttö CO 2 -, NO x -, SO 2 - ja hiukkaspäästöt 4

5 Skenaarioiden lähtöoletuksia Kansantalouden kehitys tasaista (2 2,5 %/a) ja energian maailmanmarkkinahinnat vakaat Energiantuotannon rakenteelliset muutokset ei kuudetta ydinvoimayksikköä vuoteen 2020 mennessä ei merkittävää vesivoiman lisärakentamista maakaasuverkostoa laajennetaan Turun seudulle sähkön tuontikapasiteetissa ei merkittäviä muutoksia Politiikkatoimet EU:n päästökauppa (20 /tco 2 ) Kioton mekanismit käytössä julkinen edistämispanostus uuteen teknologiaan ja energiansäästöön kasvussa muutoksia energiaverotukseen ja uusiutuvan energian tukimekanismeihin VAIKUTUKSET Sähkön ja lämmön tuotannossa maakaasun, puupolttoaineiden, peltobiomassan ja kierrätyspolttoaineiden käyttö kasvaa Kivihiilen ja turpeen käyttö vähenee Energiatehokkuuden lisääminen ja energian hinnannousu johtavat kiinteistöjen lämmitysenergian tarpeen pienenemiseen Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvaa kiinteistöjen lämmityksessä lämpöpumput puupolttoaineet Liikenteen energiankulutus laskee ja dieselin osuus kasvaa 5

6 Perusskenaariossa maakaasun kulutus kasvaa maltillisesti Uusia maakaasukombivoimalaitoksia Verkostoa laajennetaan Turkuun Espoo KL 270/225 MW Turku/Naantali KL/Teoll. 115/150 MW KL/Teoll. 150/150 MW Vantaa KL 120/120 MW 6

7 Maakaasuskenaariossa kasvatetaan maakaasun käyttöä Maksimoidaan maakaasuun perustuva CHP-tuotanto korkean rakennusasteen ja alhaisempien päästöjen takia Maakaasuverkostoa laajennetaan Poriin Heinolaan Mänttään sekä yksittäisiin pienempiinkin kulutuskohteisiin nykyisen ja laajennetun maakaasuverkoston alueella Verkostoa laajennetaan: Poriin, Heinolaan ja Mänttään Maakaasukombeilla korvattavia laitoksia suuri osa hiililaitoksista osa turvetta pääpolttoaineena käyttävistä CHP-laitoksista lisäksi maakaasu vaihdetaan polttoaineeksi osaan öljyä käyttävistä lämpökeskuksista 7

8 laajentamalla verkostoa ja rakentamalla uusia laitoksia Uusia maakaasukombivoimalaitoksia perusskenaarion lisäksi Heinola KL 30/30 MW Espoo KL 120/120 MW Helsinki KL 350/350 MW Helsinki KL 450/450 MW Vantaa KL 60/60 MW Valkeakoski Teoll. 70/70 MW Tampere KL 120/120 MW Mänttä Teoll. 55/55 MW Pori KL 100/100 MW Lahti KL 140/140 MW Lisäkapasiteettia kaasulle lähes MW pa 8

9 Maakaasun kulutus kasvaa yli 30 TWh maakaasuskenaariossa Maakaasun kulutus v TWh TWh Maakaasun kulutus 90 Maakaasun kulutus Perusskenaariossa 2020 Energiantuotanto 42,8 TWh Prosessi- ja raaka-ainekäyttö 12,3 TWh Yhteensä 55,1 TWh Maakaasun kulutus Maakaasuskenaariossa 2020 Energiantuotanto 63,6 TWh Prosessi- ja raaka-ainekäyttö 13 TWh Yhteensä 76,6 TWh TWh WAM 2020 Perus 2020 Maakaasu 9

10 Yhteistuotannossa merkittävä kasvupotentiaali TWh e Sähkönhankinnan rakenne Toteutunut Perus Maakaasu Nettotuonti Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima Lauhde CHP-teollisuus CHP-yhdyskunnat Maakaasu CHP:n tuotannon lisäys: Perusskenaariossa 3,0 TWh e nykyisestä vuoteen 2020 Maakaasuskenaariossa 8,2 TWh e verrattuna perusskenaarioon Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) odotetaan kasvavan merkittävästi korvausinvestointien myötä Yhteistuotantosähkön kasvupotentiaali yhdyskunnissa yli puolet ja teollisuudessa kolmannes nykyiseen verrattuna Maakaasulla merkittävä rooli yhteistuotannon lisäämisessä kombilaitosten korkean rakennusasteen takia Yhteistuotannon ja ydinvoiman kasvu korvaa lauhdetta ja tuontia sekä kattaa sähköntarpeen kasvun Yhteensä yli 11 TWh e 10

11 Maakaasulla merkittävä rooli sähköntuotantokapasiteetin kasvussa MW e Sähköntuotantokapasiteetti Maakaasukombien myötä saatava lisäkapasiteetti Perus Maakaasu Maakaasukombien myötä saatava lisäkapasiteetti: Perusskenaariossa 330 MW e nykyisestä vuoteen 2020 Maakaasuskenaariossa 750 MW e verrattuna perusskenaarioon Sähkönhankintakapasiteetti kasvaa vuoteen 2020 viides ydinvoimayksikkö CHP-tuotannon korvausinvestoinnit vesivoiman koneistouusinnat jätteenpolttolaitokset tuulivoima Maakaasulla merkittävä rooli CHP-tuotantokapasiteetin kasvussa korkean rakennusasteen ansiosta: sähköntuotanto voidaan kaksinkertaistaa kombitekniikalla verrattaessa konventionaaliseen tekniikkaan Yhteensä lähes 1100 MW e 11

12 Maakaasulla voidaan korvata kivihiiltä ja turvetta Perusskenaariossa: kivihiilen (myös turpeen) kulutus laskee lauhdetuotannon pienenemisen myötä puu korvaa merkittävästi turvetta maakaasun kulutuksen kasvu on maltillista Tärkeimmät voimalaitospolttoaineet sähkön ja lämmön tuotannossa Kiinteä puu (sis. peltoenergia) Maakaasuskenaariossa: maakaasun käyttö kasvaa merkittävästi (yli 50 % nykyiseen verrattuna) korvaten kivihiiltä ja myös turvetta puun käyttö pysyy yhtä korkeana kuin Perusskenaariossa TWh Toteutunut Perus Maakaasu Turve Kivihiili Maakaasu 12

13 Maakaasun osuus Suomen energianhankinnassa kasvaa Maakaasuskenaariossa kaasun osuus Suomen sähkönhankinnasta kaksinkertaistuu nykyisestä yli viidenneksen osuuteen Osuus primäärienergian kulutuksessa kasvaa maakaasuskenaariossa 17 %:in % Maakaasu Suomen energianhankinnassa Maakaasun osuus sähkönhankinnasta Maakaasun osuus primäärienergiasta Maakaasu maailman energiahankinnassa Perus 2020 Maakaasu % Alankomaat Venäjä Italia Turkki Iso-Britania Unkari Portugali Belgia Tanska Japani Espanja Maakaasun osuus sähköntuotannossa, 2004 Maakaasun osuus primäärienergiankulutuksesta, 2006 Maakaasun osuus sähköntuotannossa maakaasuskenaariossa USA Itävalta Etelä-Korea Kreikka Suomi Saksa Intia Slovakia Tsekki Ranska Puola Sveitsi Ruotsi Kiina Norja Muihin maihin verrattuna maakaasun osuus energianhankinnasta on kuitenkin maltillinen myös maakaasuskenaariossa Useissa maissa maakaasun osuus sekä sähköntuotannosta että primäärienergiankulutuksesta on yli 20 % 13

14 Hiilidioksidipäästöjä mahdollista vähentää lähes puoleen nykyisestä Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (CO 2, 1000 tonnia) Hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi jo Perusskenaariossa puupolttoaineen käytön kasvu turpeen ja hiilen käytön väheneminen 5. ydinvoimala maakaasu Turkuun (+ Suomenoja) päästövähenemä vuoteen 2004 nähden 13 miljoonaa tonnia 1000 tonnia Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät maakaasuskenaariossa Päästöt maakaasuskenaariossa Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät perusskenaariossa Päästöt perusskenaariossa Päästöt 2004 Lisäämällä kaasulla tuotetun sähkön ja lämmön tuotantoa on mahdollista päästä vielä 5,6 miljoonan tonnin päästövähenemään korvataan pääasiassa käytöstä poistuvia hiilivastapainelaitoksia mahdollistaa energiantuotannon päästöjen puolittamisen vuoteen 2004 nähden Maakaasun käytön lisäämisellä on mahdollista päästä jopa 8 milj. hiilidioksiditonnin päästövähenemään 0 Päästöt 2004 Perusskenaario Maakaasuskenaario Vuoden 2004 päästöt 40,3 Mtonnia Päästöt Perusskenaariossa 27,7 Mtonnia päästövähenemä 12,6 Mt maakaasun osuus 2,5 Mt Päästöt Maakaasuskenaariossa 22,1 Mtonnia päästövähenemä perusskenaariosta 5,6 Mt päästövähenemä vuodesta ,2 Mt 14

15 Rikkipäästöjen vähentämisessä maakaasulla suuri rooli Energiantuotannon rikkidioksidipäästöt (SO 2, tonnia) Rikkidioksidipäästöt on mahdollista puolittaa oikeilla polttoainevalinnoilla Merkittävimmät rikkipäästöjen lähteet energiantuotannossa ovat hiili, öljy ja turve Perusskenaariossa päästään jo merkittävään päästövähenemään, kun turpeen käytöstä syntyviä päästöjä voidaan vähentää puupolttoaineiden käyttöä lisäämällä kivihiilivastapainetuotantoa korvataan maakaasulla Espoossa, Turussa ja Vantaalla lauhdetuotanto (kivihiili) vähenee ydinvoiman ja maakaasun käytön vaikutuksesta Maakaasuskenaariossa maakaasun käytön lisäämisellä voidaan puolittaa vuoden 2004 rikkidioksidipäästöt suuri osa päästövähenemistä syntyy hiilivastapaineen korvaamisesta Maakaasun käytön lisäämisellä on mahdollista päästä jopa t rikkidioksidipäästövähenemään tonnia Päästöt 2004 Perusskenaario Maakaasuskenaario Vuoden 2004 päästöt tonnia Päästöt Perusskenaariossa tonnia päästövähenemä t maakaasun osuus t Päästöt Maakaasuskenaariossa tonnia Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät maakaasuskenaariossa Päästöt maakaasuskenaariossa Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät perusskenaariossa Päästöt perusskenaariossa Päästöt 2004 päästövähenemä Perusskenaariosta t päästövähenemä vuodesta t 15

16 Päästövähennyspotentiaali typenoksideissa merkittävä Energiantuotannon typpioksidipäästöt (NO x, tonnia) Perusskenaariossa maakaasun lisäämisellä on jo merkittävä vaikutus Lähes puolet saavutettavasta päästövähenemästä maakaasun lisäämisellä merkittävä osa kivihiilellä tuotetun lauhteen korvaamisesta ydinvoiman lisärakentaminen laskee myös osaltaan hiililauhdetuotannon päästöjä Puupolttoaineiden käytön kasvu turpeen kustannuksella ei vaikuta typenoksidipäästöihin merkittävästi Maakaasuskenaariossa onnistutaan leikkaamaan lähes kolmannes vuoden 2004 päästöistä suuri osa päästövähenemistä syntyy hiilivastapaineen korvaamisesta Maakaasun käytön lisäämisellä on mahdollista päästä jopa t typpioksidipäästövähenemään tonnia Päästöt 2004 Perusskenaario Maakaasuskenaario Vuoden 2004 päästöt tonnia Päästöt perusskenaariossa tonnia päästövähenemä t maakaasun osuus t Päästöt Maakaasuskenaariossa tonnia Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät maakaasuskenaariossa Päästöt maakaasuskenaariossa Maakaasun käytön lisäämisellä saavutetut päästövähenemät perusskenaariossa Päästöt perusskenaariossa Päästöt 2004 päästövähenemä perusskenaariosta t Päästövähenemä vuodesta 2004: t 16

17 Maakaasulla lisäkapasiteettia sähköntuotantoon - vaikutukset energiantuotannon päästöihin merkittäviä Nykytilanne Maakaasun käyttö vuonna TWh, TWh Sähköntuotantokapasiteetti vuoden 2008 alussa oli MW e Sähkön kulutus vuonna TWh, josta nettotuontia oli hieman yli 12,5 TWh Energiantuotannon päästöt vuonna 2006 CO 2 : 40,3 milj. tonnia SO 2 : tonnia NO x : tonnia Maakaasuskenaario Maakaasun käyttö 76,6 TWh Maakaasun käytön kasvattaminen muuttaa energiantuotantorakennetta nykytilaan nähden lisää CHP-pohjaista sähköntuotantokapasiteettia MWe maakaasu CHP:n tuotannon lisäys 11,0 TWh e Maakaasulla saavutetaan merkittäviä päästövähenemiä CO 2 : 8 milj. tonnia SO 2 : tonnia NO x : tonnia Maakaasun käytön lisäys ei ole esteenä puupolttoaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa! 17

18 Maakaasuskenaarion toteutumisen edellytyksiä CHP-tuotannon maksimointi esitetyssä laajuudessa ja aikataulussa edellyttäisi todennäköisesti hallinnollisia toimia kivihiilen käytön kielto vaatimus kivihiililaitosten hiilidioksidipäästöjen talteenotosta Eräänä rajoitteena kivihiilen täydelliselle korvaamiselle maakaasulla etenkin lämmitysvoimalaitoksissa on pidetty huoltovarmuusnäkökohtia putkiyhteys Latvian kaasuvarastoihin (joihin LNG:n tuontimahdollisuus) ja sopimukset varastossa olevan kaasun käyttömahdollisuudesta pienentäisivät rajoitetta Edellytys maakaasun käytön laajamittaiselle lisäämiselle on sen kilpailukyky muihin tuotantomuotoihin ja sähkön hintaan nähden ilmastopolitiikan toteuttaminen ja muiden ympäristöpäästöjen vähentämistavoitteet parantavat maakaasun kilpailukykyä hyväksytäänkö maakaasu keinoksi vähentää hiilidioksidipäästöjä? Todennäköisin hallinnollinen tukitoimi ovat vihreät sertifikaatit ja/tai syöttötariffi, koska eivät edellytä valtion rahoitusta eikä EU:n hyväksyntää sovelletaan todennäköisimmin uusiutuvalle energialle, etenkin metsähake, tuulivoima, peltoenergia, biokaasu 18

19 Sisältö 1. Maakaasun mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä 2. Uusiutuvan energian tavoitteet 19

20 Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen haaste Suomelle EU:n tavoitteena on uusiutuvan energianlähteiden käytön osuuden kasvattaminen 20 %:iin nykyisestä 7 %:sta energian loppukulutuksesta. Energiankulutus Suomessa ja uusiutuvan tavoite Suomelle komission taakanjaossa tuli 9,5 %-yksikön lisäystavoite nykyisestä 28,5 % 38 % energian loppukulutuksesta uusiutuvaa vuonna 2020 Uusiutuvan energian osuuden kasvu katetaan pääasiassa puupolttoaineilla vuonna 2006 puun osuus kaikista uusiutuvista 84% koska metsäteollisuuden prosesseista syntyvien puupolttoaineiden määrän arvioidaan hieman laskevan nykytasosta, tulisi metsähakkeen ja peltoenergian käytön yli viisinkertaistua tavoitteiden saavuttamiseksi Tavoitteen toteuttamiseksi tarvittaneen rakenteellisia aikaa vieviä muutoksia PJ Uusiutuvat 38 % Pöyryn laskelmien perusteella uusiutuvien kokonaislisäys on laskentatavasta ja vuoden 2020 kokonaiskulutustilanteesta riippuen joka tapauksessa TWh vuoteen 2005 verrattuna! Sähkön nettotuonti Ydinvoima Fossiiliset polttoaineet Polttoturve Muut uusituvat energalähteet Biopolttoaineet 20

21 Uusiutuvien tavoite edellyttää kaikkien uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä Vuonna 2005 uusiutuvien osuus 94 TWh (2004: 101 TWh ja 2006: 99 TWh) lisäystarve noin TWh (lähes 50 % lisäys nykykäytöstä) Mistä lisää? Tuulivoiman lisäys maksimi vuodelle 2020: 6-8 TWh, n yksikköä Vesivoima: max. 1-2 TWh, sis. Kollaja, Vuotos ja kaikki tehonkorotukset Lämpöpumput: 2006: 2,4 TWh, UEO 2025: 4,4 TWh Muut: marginaalinen lisäys Pääpaino tulee olemaan bioenergiassa Yhteensä 10 TWh 21

22 mutta ennen kaikkea bioenergian voimakasta lisäystä! Bioenergian kasvutavoite TWh nykytilasta 10% uusiutuvien osuus liikennekäytössä korvaa öljyä noin 5 TWh Kevyen polttoöljyn käyttö rakennusten lämmityksessä 11 TWh pelletit, bioöljy, muut (pellettien soveltuvuus ~80 %) lämpöpumput korvaavat myös osan Biokaasu, peltoenergia, jätteenpoltto: potentiaali 6-7 TWh Metsäteollisuuden sivutuotteiden määrä laskusuunnassa ei apua tavoitteen saavuttamisessa Metsähakkeen merkitys korostuu Kaikkien uusiutuvien jälkeen lisäystavoitteesta uupuu vielä TWh 22

23 Päätelmiä uusiutuvien tavoitteista Tavoitteet äärimmäisen haastavia Uusiutuvan energian lisäämisessä bioenergialla merkittävin rooli suurin potentiaali metsähakkeessa metsäteollisuuden tulevaisuus avainasemassa Investointeja tarvitaan merkittävästi pääpaino perinteisessä teknologiassa uudet teknologiat tukevat Energian loppukulutus / energiansäästö merkittävin yksittäinen vaikuttaja Eri maiden tukipolitiikat vaihtelevat ja vääristävät markkinoita Bioenergian virtaus maan rajojen ulkopuolelle vältettävä Tavoitteisiin ei päästä nykytoimilla 23

24 Päätelmiä kasvihuonekaasujen vähentämisestä Ensisijainen tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. EU:n päästökauppajärjestelmän harmonisointi vuodesta 2013, ei kansallisia jakosuunnitelmia. Uusiutuvien tavoitteet sen sijaan kansallisia, samoin keinot ja tuet. Voi johtaa vääristymiin. Puhutaan vain 20 %:n päästövähennysvelvoitteesta, myös 30 %:n velvoite mahdollinen. Kaikkia päästöjen vähentämiskeinoja tarvitaan Uusiutuvat Energiansäästö Ydinvoima Myös maakaasu pidettävä hyväksyttävänä keinona 24

25 Kiitos! Pöyry Energy Oy Puh

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA Vertailevia skenaarioita Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiatalous 2025 -skenaariotarkasteluihin Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 Työ ja elinkeinoministeriö Loppuraportti 5.12.2012 Joulukuu 2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Polttoaineiden ja päästöoikeuden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot