Sininauhasäätiö TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sininauhasäätiö TASEKIRJA"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 3-9 Tilinpäätös Tuloslaskelma 10 Tase Tuloslaskelmat seurantakohteittain Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus 30 Tilinpäätösmerkintä 30 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 31

3 n toimintakertomus 2005

4 1. Toiminta-ajatus, tavoitteet ja päämäärät Sininauhasäätiö on perustettu vuonna Vuonna 2005 uudistettujen sääntöjen mukaan Sininauhasäätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia päihdehuollon asumispalveluja ja nuorten päihdehoitoyksiköitä, ja niissä annettavan hoivan ja kasvatuksen kautta auttaa päihdeongelmaisia ihmisiä juomatavasta vapautuneina, työhaluisina, rehellisinä ja kunniallisina kansalaisina täyttämään paikkansa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö: 1) rakentaa ja rakennuttaa sekä ostaa, kunnostaa ja kunnostuttaa kiinteistöjä ja huoneistoja; 2) harjoittaa vuokraustoimintaa; 3) tuottaa ja kehittää asumisen tukipalveluja; 4) konsultoi viranomaisia ja yhteisöjä palveluhankkeissa; ja 5) toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen ja ylipäätään elämisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tuetun asumisen ja tuetun tekemisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen ja elämisen muotojen, kokeilujen, kehittämisprojektien ja konsultoinnin avulla kokonaisratkaisuja mielekkäämpään ja ihmisarvoisempaan elämään. 2. Toiminnan kuvaus ja olennaiset tapahtumat tilikaudella Tarjoamme sisällön tuottajina kokonaisvaltaisen isännöinnin mahdollisuuksia käyttäen tuettua asumista ja tukiasumispalveluja, ylläpidämme päiväkeskuksia sekä annamme mahdollisuuksia erilaisiin kuntouttavan tekemisen ja työn muotoihin. Tehtävämme on rakentaa, ostaa ja kunnostaa tukiasuntoja sekä tukea niidenkin ihmisten asumista, jotka eivät pysty tai halua muuttaa elämäntapojaan. Omaa kokemustamme sisällön tuottajana sekä asuntojen hankkijana ja ylläpitäjänä jaamme kolmannen sektorin toimijoille ja kunnille palveluiden ja konsultoinnin muodossa. Visiomme on, että asunnottomuutta voidaan vähentää asuntojen määrää lisäämällä, mutta erityisesti turvaamalla asumisen edellytykset ja kehittämällä keinoja vähentää asumista uhkaavia tekijöitä Kulku-Kissa: Säätiön toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä valtakunnallisten asumispalvelujen tarjonta Sininauhasäätiö on jatkanut valtakunnallisesti järjestöille ja kunnille osoitettuja, tukiasumiseen liittyviä asiantuntijapalveluja ja konkreettisten palveluiden kehittämistä, tuotteistamista, tuottamista ja ylläpitoa. Palveluiden tuottajina olemme Vantaalla, Tuusulassa, Helsingissä, Espoossa, Nurmijärvellä ja Järvenpäässä. Palveluita ostavien kuntien määrä on kasvanut. Niissä kunnissa, joissa toiminta on vakiintunut, on se näkynyt ostopalveluiden, asiakkaiden ja työntekijöiden määrän kasvuna. Tuusulan kunnan osoittamalle, Hyrylässä sijaitsevalle tontille aloitettiin päihteettömän puolimatkankodin ja päiväkeskuksen rakentamiseen tähtäävä suunnittelu. Raha-automaattiyhdistys myönsi avustuksen perustamisja suunnittelumenoihin. Suunnitelmat saatiin urakkakilpailuttamisvaiheeseen.

5 Arinatien hankkeen kaaduttua Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, ostettiin Mäkelänkadulta tilat purkuehdoin asunnon rakentamiseksi. Hanke on saanut lainvoimaisen rakennusluvan. Suunnittelu käynnistetään Raha-automaattiyhdistyksen avustuspäätöksen voimaantulon jälkeen keväällä Sininauhasäätiö on ostanut toimintavuoden aikana Raha-automaattiyhdistyksen tuella seitsemän osakehuoneistoa. Neljä osakehuoneistoa ostettiin Helsingistä ja Vantaalta kolme osakehuoneistoa. Puolimatkankoti Topi-Katti Topi-Katissa (Hämeentie 62, Helsinki) on 45 Sininauhasäätiön hallinnoimaa asuntoa, yksiöitä ja kaksioita. Näistä kolme ostettiin toimintavuoden aikana Samaria rf:ltä. Kahden työntekijän työpanoksella ja kahden vastuunkantajaperheen voimin on ylläpidetty sekä tukiasunnot että päivä- ja toimintakeskus. Toimintakeskuspalveluja on tarjottu myös samassa kiinteistössä toimivan, vankilasta vapautuvien matalan kynnyksen kohtauspaikka Rediksen asiakkaille. Kontaktipiste Redis on päihteetön kohtauspaikka vankilasta vapautuneille. Redis on Kriminaalihuollon tukisäätiön, Sininauhasäätiön ja Kalliolan Setlementin yhteishanke, jonka rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Kertomusvuoden aikana yksikkö tiivisti yhteistyötä mm. Vantaan Puolimatkankoti Myrrin sekä Jatko-Myrrien asukkaiden kanssa tarjoamalla heille erilaisia kuntouttavan työn muotoja Topi-Katissa. Topi-Katti on tarjonnut toimintavuoden aikana kolmelle yhdyskuntapalvelun suorittajille suorituspaikan. Asukkaiden tukemiseen on erityisesti kuulunut tiivis yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa. Näistä erikseen mainittavia ovat mm. sosiaalitoimisto, Kela ja työvoimatoisto. Toimintakeskus-Karvinen Toimintakeskus-Karvisella tarkoitetaan kaikkia asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ym. käytössä olevia Asunto Oy Kinaporinpihan C-talossa sijaitsevia yhteisiä tiloja sekä A- ja B-talon harrastetiloja. Karvisen toiminta keskittyy päiväkeskukseen, joka on avoinna viitenä päivänä viikossa klo Päiväkeskuksen aukiolosta ja toiminnasta vastaavat kannustinrahoilla työskentelevät Topi-Katin asukkaat. Usein päiväkeskus on vapaaehtoisvoimin avoinna myös viikonloppuisin. Karvinen on talon ja Jatko-Kattien asukkaiden sekä satunnaisten vieraiden sosiaalisen kanssakäymisen paikka, kaikkien yhteinen olohuone. Sillä on tärkeä merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Jatko-Katit Raha-automaattiyhdistyksen tuella hankittuja Jatko-Katteja, yksiötä ja pieniä kaksioita on vuoden 2005 lopussa yhteensä 17 kappaletta. Jatko-Katit on tarkoitettu tuettuun ja itsenäisempään asumiseen kykeneville asunnottomille helsinkiläisille, jotka pärjäävät pienen avun turvin. Puolimatkankoti Myrri ja päiväkeskus Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Sininauhasäätiön päihteettömässä yksikössä, Myrrissä, on 12 yksiötä ja kaksi perheasuntoa. Toinen perheasunnoista on tukiperheen käytössä ja toisen perheasunnon tilat jakaa kolme yhden hengen ruokakuntaa. Puolimatkankoti Myrri on tarkoitettu vailla vakinaista asuntoa oleville vantaalaisille, jotka haluavat sitoutua päihteettömään asumismuotoon. Yksikössä työskentelee kaksi työntekijää. Vastuuperhe vastaa valvonnasta ja asiakastyöstä työajan ulkopuolella klo ja viikonloppuisin. Asukkaiden kanssa on tehty retkiä esimerkiksi Merimaailmaan, Vartiosaareen, japanilaiseen puutarhaan,

6 Syysrastitapahtumaan, AC Allianssin jalkapallopeliin sekä keilahalliin. Puolimatkankoti Myrrissä järjestettiin lokakuussa Asunnottomien yö tapahtuma. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja Vantaan kaupunki. Jatko-Myrri-asunnot Jatko-Myrrejä on kertomusvuoden lopussa yhteensä seitsemän Vantaalla. Kertomusvuoden aikana uusia Jatko- Myrri asuntoja hankittiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella kolme kappaletta. Jatko-Myrri asunnoissa asuminen on itsenäistä ja asukkaiksi valitaan henkilöitä joiden tuen tarve on vähäisempää. Pääsääntöisesti asukkaat tulevat Myrrin puolimatkankodista, mutta asukkaiksi voidaan valita myös muualta tulevia asunnottomia vantaalaisia. Oikeus Omaan Oveen projekti Projekti antaa tukea ja valmennusta asumiseen, estää häätöjä sekä pyrkii katkaisemaan päihdeongelmaisen laitoskierteen niiltä, jotka ovat laitoksissa asunnottomuuden vuoksi. Asumisen tukeminen tapahtuu yksilöllisellä palvelulla kokonaisvaltaisen ja sosiaalisen isännöinnin sekä asumisneuvonnan keinoja kehittämällä. Projektin tehtävänä on kartoittaa asunnottomuuden syitä ja asunnon saamisen esteitä ja luoda asumispolkuja yhdessä asunnottomien ja yhteistyöverkostojen kanssa. Projekti on käynnistynyt huhtikuussa Projektin taustalla ovat projektia hallinnoiva Sininauhasäätiö, Helsingin Vieraskoti - Helsingfors Gästhem, Kodittomien Tuki - Hemlösas Stöd sekä SLEY:n Väinölä-koti. Projektilla on projektivastaava ja kolme projektityöntekijää, sille on asetettu ohjausryhmä sekä ulkopuolinen arvioija. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Tuusulan Kulkurit ja Kulkurittaret Sininauhasäätiö teki vuonna 2003 Tuusulan kunnan kanssa kolmevuotisen sopimuksen päihdekuntoutujien tuetun asumisen kokeiluun liittyvän tuen toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan kunta osoittaa asiakkaat työntekijälle, jonka tehtävänä on tuottaa sosiaalisen isännöinnin palveluja eli yksilöllistä tukea asumiseen, päihteettömyyteen ja elämänhallintaan. Yksikössä työskentelee yksi työntekijä alussa kokeiluyksikkö muutti pois Möllerin kiinteistöstä Kelan taloon ja Kuntouttavan Työn toimitiloihin. Kokeilun aikana 24 asiakasta on saanut asunnon sekä yhteistyö asuntotoimen kanssa on entisestään parantunut. Järvenpään Kissan-Kulma Sininauhasäätiö ja Järvenpään sosiaali- ja terveystoimi solmivat kaksivuotisen sopimuksen sosiaalisen isännöinnin ja asumisneuvonnan järjestämisestä Järvenpäässä. Toiminta alkoi yhden työntekijän voimin marraskuun alussa Nurmijärven Katin-Kontti Sininauhasäätiö teki Nurmijärven kunnan kanssa sopimuksen asumisen tukipalveluiden antamisesta kunnan sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille. Kesäkuun alusta alkoi toiminta kunnassa sekä palvelupiste Katin-Kontissa. Kesän alusta asiakkaita oli seitsemäntoista ja vuoden loppuun mennessä määrä tasaantui kymmeneen palvelusopimukseen. Nurmijärvelle avattiin myös päiväkeskus. Tuusulan Kellokosken Kissan-Kello

7 Sosiaalisen isännöinnin palveluja tuottavan Kissan-Kellon toiminta käynnistyi , kun sopimus Tuusulan kunnan kanssa astui voimaan. Työntekijän toimistotilojen yhteyteen avattiin päiväkeskus. Päiväkeskus Kissan- Kello toimii kerrostalossa, jossa on viisi rappua ja kolme kerrosta. Huoneistoja on 45 ja viereisessä talossa huoneistoja on 15. Päiväkeskus on päihteetön. Siellä voi lukea lehtiä, katsoa televisiota, kuunnella radiota ja käyttää tietokonetta. Toimintaa rahoittaa Tuusulan kunta. Liika on aina liikaa Sininauhasäätiön osaprojekti Sininauhaliiton koordinoiman ikääntyvien päihdeongelmaan pureutuva Liika on aina liikaa hanke valitsi yhdeksi osahanketoteuttajaksi Sininauhasäätiön. Projektityöntekijä aloitti marraskuun alusta Viestintä, koulutus ja työllistäminen Omat internetsivut ovat osana Sininauhaliiton sivustoa (www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio). Palvelut ostetaan verkkoviestintään erikoistuneelta ecredo Oy:ltä. Työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa (päiväkirjat ja asiakaskortit) tärkeä työkalu on internetpohjainen intranet. Syksyn aikana lähdettiin kehittämään Nebula Oy:n kanssa yhteistyössä SharePoint-ohjelmaan pohjautuvaa sisäistä tiedotus- ja tallennusjärjestelmää. Sininauhasäätiön Vuosikirja lähetettiin jokaiselle Sininauhaliiton lähes sadalle jäsenjärjestölle ja sitä on jaettu myös kunta- ja järjestötapaamisissa. Henkilöstön osaamisen edistämiseksi yhä useampi työntekijä on käyttänyt työnantajan suomaa mahdollisuutta kouluttautua työn ohessa oppisopimuskoulutuksessa tai muussa, tavoitteellisessa, ammatillista osaamista kehittävässä koulutuksessa. Olemme myös tarjonneet usealle opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa työssäoppimisjaksojaan työyhteisössämme. Erilaisten kannustinrahoilla tapahtuvien työmahdollisuuksien lisäksi olemme ottaneet vastaan työkokeilijoita, työharjoittelijoita ja yhdyskuntapalvelun suorittajia. 3. Talous ja rahoitus 3.1. Rahoitusasema Säätiön talous on ollut tasapainossa ja maksuvalmius on ollut hyvä. Lainojen ja osamaksujen lyhennykset hoidettiin tehtyjen sopimusten mukaisesti. Säätiön toimesta on haettu edellisellä tilikaudella syntyneitä vuokrasaatavia oikeuden päätöksellä perintäkelpoisiksi Tavoitteet Sininauhasäätiön tavoitteena on säilyttää hyvä maksukyky pitämällä vuokrahuoneistojen hintataso sellaisella tasolla, että se mahdollistaa lakisääteisten enimmäispoistojen tekemisen sekä kaikkien juoksevien kulujen maksamisen vapaista käyttövaroista. Sen tavoitteena on edelleen tehdä sellaista taloudellista tulosta että se pystyy toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista toimintaa Ylijäämän käyttö Tilikauden ylijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille. Ylijäämiä on synnytetty tulevien investointien omarahoitusosuuden kattamiseksi. Ylijäämän käytöstä investointeihin on laadittu erillinen rahoituslaskelma.

8 3.4. Vakuutukset Yhtiön omaisuus on vakuutettuna seuraavasti: Pohjolan yritysvakuutus, Hämeentie 62, Helsinki, sijaitseva säätiön omaisuus a) palo-, murto- ja ryöstö- ja vuotovakuutettuna b) toiminnan vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahingossa Pohjolan kiinteistön täysarvovakuutus, Solkikuja 8a, Vantaa Pohjolan ajoneuvovakuutukset perävaunulle ja autoille. 4. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Sininauhasäätiöllä on useita käynnistyviä investointihankkeita, joiden omarahoitusosuuden kattamiseksi Sininauhasäätiön on viimevuosina pyrkinyt tekemään ylijäämää. Vuonna 2006 käynnissä olevat hankeet: Mutterimajaksi nimetty Puolimatkankoti ja päiväkeskus Tuusulassa, jonka kustannusarvio on euroa. Helsinkiin Mäkelänkadun kiinteistöön rakennetaan Puolimatkankodit Pessi ja Illusia sekä toimintakeskus. Säätiö jatkaa pääkaupunkiseudulta asunnottomuusohjelman mukaisesti tukiasuntojen hankkimista. Ensisijaisesti hankitaan ja kunnostetaan yksiöitä ja pienehköjä kaksioita, jotka soveltuvat vailla vakinaista asuntoa oleville, yhden ja kahden hengen ruokakunnille. Edellä lueteltuihin hankkeisiin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen myöntämää investointiavustusta, mutta noin puolet hankkeiden kustannuksista katetaan lainarahalla. Hankkeisiin käytetään mahdollisuuksien mukaan ylijäämän synnyttämiä vapaita käyttövaroja. 5. Henkilöstö ja hallintoelimet 5.1. Toimihenkilöiden lukumäärä ja muutos tilikaudella Henkilöstö Sininauhasäätiön toiminta on jatkanut hallittua kasvuaan. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ympäristökuntineen asumislähtöisten sisältöpalveluiden kehitys on ollut merkittävää. Henkilökunnan määrä on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2005 lopussa henkilöstön määrä oli 16. Sininauhasäätiön operatiivisen johdon muodostavat toimitusjohtaja Jorma Soini, toimialavastaava Päivi Strandén ja projektivastaava Juha Järvinen. Oikeus Omaan Oveen -projektin projektivastaavana toimi Juha Järvinen ja projektityöntekijöinä toimivat Kari Lamberg, Veikko Koskipää ja Kirsi Hujanen. Helsingissä Puolimatkankoti Topi-Katin ja Toimintakeskus-Karvisen työntekijöinä ovat toimineet Marko Soini ja Raimo Sulin. Vantaan yksikössä (Puolimatkankoti Myrri ja päiväkeskus) ovat työskennelleet Sinikka Kärkkäinen, Päivi Soini ja Nina Vartia. Tuusulan Hyrylän työtä (Kulkurit ja Kulkurittaret) on hoitanut Marjut Jokinen. Tuusulan Kellokosken työssä (Kissan-Kello) aloitti Virpi Hyvönen. Järvenpään työhön (Kissan-Kulma) siirtyi Hannu Kärkkäinen. Nurmijärven työssä (Katin-Kontit) aloitti Jarkko Soihtu. Sininauhaliiton Liika on aina liikaa -osaprojektin, jonka toteuttaja on Sininauhasäätiö, työntekijänä aloitti Anja Hautaviita. Kuukausipalkkaista henkilöstöä on täydentänyt kuntouttavaan työtoimintaan kuuluvana yhtäaikaisesti 5-10

9 asiakas-statuksella olevaa palveluidemme käyttäjää ja vastuunkantajaa. Taloushallinnon palvelut (yli yksi henkilötyövuosi) on ostettu Sininauhaliiton taloushallinnolta, Sinitililtä, jonka palveluiden kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa Hallintoelimien kokoukset tilikaudella Hallitus Sininauhasäätiötä hallinnoi Sininauhaliiton hallituksen valitsema seitsenjäseninen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana on jatkanut Timo Mutalahti. Varapuheenjohtajana on toiminut Vesa Lehtelä ja hallituksen jäseninä Leo Jokisalo, Aarne Kiviniemi, Raimo Leppälä, Tauno Mäkelä ja Ulla- Maija Nikula. Hallituksen kokouksia on kertomusvuoden aikana ollut yhdeksän.

10 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot , ,71 Vuokratuotot , ,46 Avustukset , ,66 Varsinaisen toiminnan muut tuotot , ,26 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä , ,09 Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , ,47 Varsinaisen toiminnan muut kulut , ,49 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , ,49 Varsinainen toiminta yhteensä , ,60 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , , , ,60 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 920,56 78,74 Kulut , ,35 Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä , , , ,99 Yleisavustukset Tilikauden tulos , ,99 Tilikauden ylijäämä , ,99

11 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat Hyödykkeet Muut pitkävaikutt. menot , ,84 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,84 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,24 Koneet ja kalusto , ,84 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,08 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,44 Sijoitukset yhteensä , ,44 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,36 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,63 Muut saamiset 3.663, ,13 Siirtosaamiset 4.572, ,72 Lyhytaik. saamiset yhteensä , ,48 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,45 Rahat ja pankkisaam. yhteensä , ,45 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,93 Vastaavaa yhteensä , ,29

12 TASE Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma , ,65 Arvonkorotusrahasto 2.196, ,00 Edell.tilikausien yli-/alijääm , ,12 Tilikauden yli-/alijäämä VI TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,99 Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä , ,99 Oma pääoma yhteensä , ,76 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Ostovelat 6.398, ,40 Pitkäaik. vieras pääoma yhteensä , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,82 Saadut ennakot , ,46 Ostovelat , ,60 Muut velat , ,07 Siirtovelat , ,60 Lyhytaik. vieras pääoma yhteensä , ,55 Vieras pääoma yhteensä , ,53 Vastattavaa yhteensä , ,29

13 Tuloslaskelmayhteenveto Tilikausi EUR Sivu 13 Kustannuspaikat: Oikeus Omaan Oveen -projekti Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontaisedut Saadut korvaukset palkoista Luontaisetujen vastatili Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä 352, , , , , , , , , ,14-104, ,30-749, , , , , , , ,98 472, ,12 220, , , , , , , , ,94-156, , , , , , , , , ,44 3,93 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä 3,93 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä 3,93-3,93-3,93 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä

14 EUR Tilikausi Sivu 14 Kustannuspaikat: Myrri-palvelut (2200) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä 495, , , , , , , , , ,26-724,69-864,25-551,10-143,72-478,41-640, , , , , , , , , , ,65-694, ,63-54,10-298,16-581,79-258, ,50-652, , , , ,54 5,00 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä 5,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä 5,00-5,00-5,00 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä

15 EUR Tilikausi Sivu 15 Kustannuspaikat: Liika on aina liikaa -projekti (23 Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontaisedut Luontaisetujen vastatili Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Toteutunut Edellinen vuosi , , , ,63-333, ,97-249,75-162, ,39-526,63-46,00-163, ,00-89,00-90, , ,24 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä

16 EUR Tilikausi Sivu 16 Kustannuspaikat: Karvinen (3100) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä , , , , , , , , , , ,84-122,31-316,99-447, , , , , , ,38 535, , , , , , , , ,40-156,63-516, ,87-391,04-543, , , , , ,45-523,32 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä ,58-523,32 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä ,58-523, Tilikauden tulos , ,58-563,32-563,32 Tilikauden alijäämä ,58-563,32

17 EUR Tilikausi Sivu 17 Kustannuspaikat: Kulku-Kissa (3200) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontaisedut Luontaisetujen vastatili Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä 1 570, , , , , ,26-212, ,66-241,79-947,28-477, , ,33-364, , , , , , , , , ,92-683,60-146,53-862,34-821, ,74-633,73-731,09-597, , , , ,38 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,38 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä ,30-0,38-0, ,38 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Tilikauden alijäämä , , , , , , , ,38

18 EUR Tilikausi Sivu 18 Kustannuspaikat: Kissan-Kello / Tuusula (5000) Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Toteutunut Edellinen vuosi , , , , ,49-359, ,28-176,30-848,40-311,71-411,65-297,53-201,30-840, , , ,70 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä ,70 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä , , , ,70

19 EUR Tilikausi Sivu 19 Kustannuspaikat: Katin-Kontit / Nurmijärvi (6000) Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutuotot Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Toteutunut Edellinen vuosi , , , ,30-981, , ,94-350,10-349,35-137,08-186, , , , ,83 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä 1 943,83 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä 1 943, , , ,83

20 EUR Tilikausi Sivu 20 Kustannuspaikat: Topi-Katti (7100) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Vuokratuotot Avustukset Varsinaisen toiminnan muut tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontaisedut Saadut korvaukset palkoista Luontaisetujen vastatili Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk- ja toimistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä , , , , , , , , , , ,09-158,00-510,12-615,34-475, , , , , , , , , ,77 787, , , , ,14-767, , ,45-914, ,37-607,04-117,90-414, , , , , ,10 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä ,85 357, , , ,10 78, , ,55 Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä , , , , , ,55

21 EUR Tilikausi Sivu 21 Kustannuspaikat: Jatko-Katit (7200) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Vuokratuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä , ,02-15, ,46-863,00-31,30-75, , , , , , , ,00-35,50-35,50-26, ,14-108,55-50,32-129,40-386, , , , , ,08 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,08 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä ,13 13, , , , , ,07 Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä , , , , , ,01

22 EUR Tilikausi Kustannuspaikat: Myrri-asunnot (7300) Toteutunut Edellinen vuosi Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Vuokratuotot Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Varsinaisen toiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Asunto- ja toimitilakulut Ajoneuvokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Kokous, neuvottelu ja edustus Viestintä ja markkinointi Palvelut Muut kulut Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä , ,47-10,25-10, , ,39-44,90-16,72-158, , , , , , , , , ,85-295, , ,33-26, ,37-7,00-91,70-96,22-151,93-486, , , , , ,27 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,27 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä ,90 41, , , , , ,25 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Tilikauden alijäämä , , , , , , , ,98

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 1. Toiminta-ajatus, tavoitteet ja päämäärät Sääntöjen mukaan Säätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia raittiuskoteja ja nuorten

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot