sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma..."

Transkriptio

1 TAKOMA vuosikertomus 2013

2 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... 7 Asiakkaamme Steerprop... 8 Asiakkaamme TTS Group... 9 Hallitus ja johto Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Tilinpäätös tietoa SIJOITTAJILLE VUOSIKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tammikuun 29. päivänä 2014 alkaen klo Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, Kalevantie 2, Tampere. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina kello mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostin kautta osoitteella tai kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen/Takoma Oyj, Sorkkalantie 394, Pirkkala Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014 Tilikaudella Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3 kk) (6 kk) (9 kk) Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 2

3 TAKOMA lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii kapealla asiakassegmentillä ja on erikoistunut tarjonnassaan tuotteisiin ja palveluihin, joilla ratkaistaan sen vaativissa olosuhteissa toimivien asiakkaiden haasteita ja tarpeita. Takoma konsernin tuotantoyhtiöt ovat Takoma Gears Oy Parkanossa, jonka tuotteita ovat muun muassa hammastetut ja erikoiskäsitellyt komponentit sekä Tampereen Laatukoneistus Oy Akaassa, jonka tuotteita ovat hydrauliikkasylinterit. (milj. euroa) TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS Liikevaihto 23,2 28,9 27,5 19,1 15,4 Liikevoitto -8,2-5,4-1,4-1,7-0,4 % liikevaihdosta -35,3-18,7-4,9-8,8-2,6 Voitto ennen veroja -8,6-5,9-1,7-1,8-0,3 % liikevaihdosta -37,2-20,4-6,1-9,5-1,7 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,6 5,5 9,5 1,1 Henkilöstö keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE), % -136,7-34,9-6,8-7,1-1,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -48,6-21,4-4,8-6,7-0,9 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Taseen loppusumma 20,4 27,7 33,8 30,4 23,7 Velat yhteensä 17,4 15,5 16,4 11,9 3,8 Osakepääoma 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Muu oma pääoma 1,4 11,2 16,4 17,6 19,0 Omavaraisuusaste, % 11,3 43,8 51,2 60,9 84,1 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 420,6 72,3 62,7 23,8-28,3 Korolliset nettovelat 9,7 8,8 10,9 4,4-5,6 Osingonjako OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa -0,630-0,328-0,078-0,087-0,012 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,630-0,328-0,078-0,087-0,012 Oma pääoma/osake, euroa 0,15 0,78 1,10 1,18 1,27 P/E-luku -0,4-1,3-10,5-13,5-80,9 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 3,8 6,6 12,8 18,5 15,8 Osakkeiden vaihto pörssissä vaihdon arvo, milj. euroa 1,9 0,5 1,2 1,7 0,9 vaihdon määrä, kpl osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 27,3 6,0 7,2 10,5 5,9 OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS, EUROA ylin 0,93 0,82 1,21 1,30 1,21 alin 0,21 0,42 0,82 0,90 0,81 keskikurssi 0,45 0,55 1,09 1,05 0,97 kauden lopussa 0,24 0,42 0,82 1,18 1,01 Osakkeiden lukumäärä, osakeantioikaistu keskimäärin, kpl kauden lopussa, kpl

4 toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö ja markkinat LIIKETOIMINTA VUONNA 2013 Takoman liiketoimintaympäristö oli tilikautena 2013 edelleen haasteellinen yleisen kansainvälisen talouskehityksen ja siitä johtuvan taloudellisen epävarmuuden seurauksena. Kysyntä Takoman perinteisillä asiakassektoreilla oli heikompaa aikaisempiin vuosiin verrattuna läpi koko tilikauden. Koneistus- ja alihankintaliiketoiminnan jatkaminen sellaisena, kuin se on Takoma konsernissa ollut, ei liiketaloudellisesti ollut enää perusteltavissa ja Takoman projektiliiketoiminta kärsi volyymien puutteesta ja korkeasta kustannustasosta. Takoman perinteiset hydrauliikkasylinteri ja lohkoasiakkaat muuttivat hankintaansa Aasiaan ja EU-alueen ulkopuolisiin maihin. Hintakilpailu kiristyi entisestään kaikissa tuoteryhmissä ja globaali talouden epävakaus näkyi kaikilla segmenteillä. Edellä olevasta johtuen Takoma aloitti vuoden 2013 alussa sopeuttamistoimet, jotka jatkuvat edelleen tilikauden 2013 jälkeenkin. Tilikauden 2013 aikana Takoma lopetti kahden toimipisteen (Takoma Systems Oy Keminmaalla ja Hervannan Koneistus Oy Tampereella) toiminnat johtuen asiakaskysynnän merkittävästä vähenemistä ja yksiköiden kilpailukyvyn puuttumisesta. Samanaikaisesti kun edellä mainittujen yhtiöiden toimintaa on ajettu alas, on Takoma keskittänyt kehitystyönsä ja johdon fokuksen Tampereen Laatukoneistus Oy:n ja Takoma Gears Oy:n liiketoimintojen uudelleen järjestelyyn ja niiden toimintojen kannattavuuden parantamiseen. Takoma oli tehnyt strategisen päätöksen keskittyä valituille markkinasegmenteille vuoden 2012 lopulla ja niistä offshore ja siihen liittyvä meriteollisuus osoittautuivat oikeiksi kohdemarkkinoiksi. Euroopassa Norja on kehittänyt ja kasvattanut öljyn sekä kaasun tuotantoaan ja vuoden 2013 kysyntä Takoman tuotteille oli Norjassa kasvussa. Kilpailu Norjan markkinoilla on erittäin kova ja 4

5 Tulevalla tilikaudella 2014 tullaan kiinnittämään huomioita kaikkien tuotteiden valmistettavuuden parantamiseen ja kansainvälisen toimitusketjun rakentamiseen. kansallisten määräysten voimakkaasti sääntelemä. Osin tämän seurauksena hydrauliikkasylintereiden myynnin volyymit eivät lähteneet sellaiseen nousuun kuin oli perusteltua odottaa asiakaskiinnostuksen ja kysynnän perusteella. Takoma perusti Oslon lähelle oman tytäryhtiön kesän aikana ja resursoi sen paikallisin voimin vastaamaan Norjan markkinoiden tarpeita. Tilikauden 2013 lähes kaikki uudet asiakkuudet tulivatkin Norjasta, liittyen offshore-porauslauttojen, -tukialusten ja seismisten tutkimusalusten hydrauliikkajärjestelmiin. Takoma on seurannut raaka-aine tuotannon (öljy, kaasu ja kaivostoiminta) markkinakehitystä myös Venäjän markkinoilla, mutta vuosi 2013 antoi edelleen odottaa selkeää investointiboomia. Euroopassa Hollanti jatkaa laivan rakennusta offshore ja meriteollisuuden tarpeisiin lähes samalla volyymilla kuin ennenkin. Brasilian ja muiden offshore-tuottajamaiden markkinat eivät olleet Takoman fokuksessa vuonna Lisäksi Takoma aloitti markkinointiponnistelut saksankielisellä markkina-alueella Keski-Euroopassa. strategisen ja operatiivisen fokuksen muuttaminen sekä yrityksen filosofian muuttuminen kohti teknologia- ja palveluyhtiö mallia. Takoman tarjonta tilikauden 2013 aikana liittyy hydrauliikan ja mekaanisen voimansiirron tuotteisiin niille asiakkuuksille, jotka toimivat vaikeissa olosuhteissa ja vaativat sovelluksissaan merkittävää erityisosaamista. Takoman tavoite on ottaa isompaa jalansijaa vuoden 2014 aikana valitsemillaan markkinasegmenteillä, luoda pitkäaikaisia asiakkuussuhteita, joihin liittyy myös kehityshankkeita ja yhteisesti asetettuja tulevaisuuden tavoitteita ja muodostaa palvelukokonaisuuksia, joilla voidaan tarjota korkeampaa lisäarvoa asiakkaille. Takoman suunnittelu ja tuotekehitys panostus vuoden 2013 aikana kohdistui pääosin hydrauliikkasylintereihin ja niiden tuotteistamiseen. Tulevalla tilikaudella 2014 tullaan kiinnittämään huomioita kaikkien tuotteiden parempaan ja tehokkaampaan valmistettavuuteen ja kansainvälisen toimitusketjun rakentamiseen. Tavoitteena on kannattavuuden nostaminen, parempi saatavuus, lyhyempi tuotannon läpimenoaika ja laajennettu tarjonta. Kaivannaisteollisuus, pääasiassa kaivos- ja louhintatoiminta, olivat pettymys Takomalle tilikauden aikana. Kaivostoiminnan alenevasta trendistä ja metallien hinnoista johtuen ei tilannetta kuitenkaan voi pitää yllätyksenä. Muilla teollisuuden segmenteillä Takoma toimi vain lyhyen ajan nyt jo suljetun Takoma Systemsin kautta. TAKOMAN RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA MUUTTUMINEN KOHTI KANSAINVÄLISTÄ TEKNOLOGIAYHTIÖTÄ Takoma oli tähän asti toiminut ja profiloitunut selkeästi konepajayhtiönä ja alihankintapartnerina. Aikaisemmat markkinat ja asiakkuudet ovat kuitenkin hävinneet tai muuttuneet merkittävästi ja pysyvästi pienemmiksi. Alkuvuodesta aloitetun voimakkaan muutosprosessin olennaisia tavoitteita ovat olleet Takoman koko Mekaanisen voimansiirron komponenttituotannossa tavoitteet ovat olleet yhtenevät hydrauliikka toimintojen kanssa. Tilikauden aikana on tarkasteltu tarjonnan laajuutta ja mahdollisuuksia sen kasvattamiseksi. Takoma Gears saavutti vuoden 2013 aikana merkittävän tavoitteen kun se sai OHSAS sertifioinnin ja näin ollen se täyttää periaatteessa kaikki nykyisten ja tulevien potentiaalisten asiakkaidensa laatukriteerit. Liiketoimintavuoden aikana eräät Takoman uudet asiakkaat auditoivat Takoman toimintaa ja niistä saatuja palautteita ollaan ottamassa käytäntöön vuoden 2014 aikana. 5

6 Takoman liiketoimintaympäristö VAATIMUKSET JA NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Energia teollisuuden kehitys, raaka-aineiden tuotanto (mukaan lukien offshore-tuotanto ja sen tukitoiminnot), sekä infran peruskorjaukset lähimarkkina-alueilla tulevat määrittämään Takoman vuoden 2014 tuloksen. Norjan markkinoita koskeva markkinatutkimus on melko yksiselitteinen ja antaa ymmärtää, että markkina kasvaa ainakin vuoteen 2017 saakka. Syksyn 2013 aikana Barentsin merellä tehdyt uudet kaasu ja öljy esiintymät antavat luvan odottaa jopa pidempää kasvua. Norjan tuotannon painopiste alkaa siirtyä enemmän pohjoiseen ja silloin Takoman osaaminen arktisissa olosuhteissa tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. On oletettavaa, että Venäjän kehitys vauhdittuu teollisen tuotannon ja siihen liittyvän energiapainotuksen takia. Kazakstan ja Kaukasian tuottajamaat jatkavat tuotannon nostamista, mutta markkina-alueina ne ovat Takomalle vielä vuoden 2014 aikana pääosin tutkimuskohteina. Kaivos- ja kaivannaisteollisuus ovat suuressa alasyklissä. Ainoana poikkeuksena voidaan mainita sementtituotanto, josta Takoma Gearsilla on yli 40 vuoden kokemus. Takoma jatkaa markkinaponnisteluaan koko kaivannaissegmentillä ja kaikilla lähimarkkina-alueilla. Takoman tavoitteena on tilikauden 2014 aikana vahvistaa ja laajentaa jakeluverkosto rakennettaan. Pyrkimyksenä on huomattavasti parempi läsnäolo markkinoilla ja lähellä asiakasta. Jo tehtyjä jakelutieratkaisuja tullaan vahvistamaan tarpeen mukaan ja uusia rakenteita tullaan muodostamaan, perustuen kuitenkin kannattavuuden parantamiseen. Takoma jatkaa panostustaan toimitusketjun kehittämisessä ja tuotannon sekä hankinnan rationalisoimisessa. Takoman asiakassovelluksissa tarvitaan entistä vaativampia materiaaleja ja niiden saatavuus ja ostokyky ratkaisee merkittävästi kannattavuutta tulevaisuudessa. yksiköitä ja pyrkivät sitä myöten vähentämään toimitta lukumääräänsä. Takoman pyrkimys on vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja päästä mukaan verkostomaiseen toimintaa, jossa pystytään hyödyntämään best practise mallia kaikissa tuotannon vaiheissa. Energian säästö, vihreät arvot ja kestävän kehityksen ottaminen huomioon, ovat tulleet vaatimuksina ja argumentteina toimittajavalinnoissa. Nämä vaatimukset kasvavat ympäristötietoisuuden sekä sääntelyn lisääntyessä ja vaikuttavat teknisiin ratkaisuihin. Erilaiset turvallisuusmääräykset eri asiakas segmenteillä asettavat niin sekä myynnille että koko operatiiviselle toiminnalle omat vaatimuksensa. Teknologia ja osaaminen niillä kansainvälisillä markkinoilla ja markkinasegmenteillä, joilla Takoma toimii, ovat vielä hajanaiset ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistymisen voidaan odottaa vauhdittuvan vuoden 2014 aikana Euroopassa, koska pudotuspeli ja hintakilpailu eivät kanna kaikkia toimittajia. Takoman kilpailuetuja tässä tilanteessa ovat pitkäaikainen teknologiaosaaminen, riittävän laaja-alainen tarjontapohja, jo aloitettu tehostettu verkostoituminen sekä panostus arktisen osaamisen kasvattamiseen. Takoman merkittävimmät kilpailijat tulevat Saksasta, Kiinasta sekä päämarkkina-alueilta Norjasta ja Hollannista, joissa yrityksillä on kotimarkkinaetu. Takomalla ei ole merkittävää skaalaetua kilpailijoihinsa, mutta Takoman strategisena kehityslähtökohtana on rakentaa verkostomallista osaamista, jolla hankitaan tarvittavaa volyymia ja kasvumahdollisuutta. Takoman tuotekehityksen keskeisiä ajureita ovat asiakkaiden tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen, erilaisten ympäristöolosuhteiden pinnoitteille asettamat vaatimusten huomioiminen ja ominaisuuksien parantaminen sekä sovelluskohteiden fyysisen koon kasvu. KILPAILUTILANNE JA SIIHEN VASTAAMINEN Takoman päämarkkina-alueella Norjassa (myös Venäjällä ja muissa offshore ja meriteollisuuden maissa) asiakkaat vaativat kasvavassamäärin laajempia toimituskokonaisuuksia sekä toiminnallisia 6

7 yksi TAKOMA yksi BRÄNDI yhdet KASVOT Takoman brändi on muodostumassa yhtenäiseksi, tuoreeksi kokonaisuudeksi samalla kun Takoman yhtiörakenteen uudistuminen ja strateginen muutos konepajasta teknologia- ja osaamisorganisaatioksi on prosessissa. Takoma tulee uudistamaan markkinointiviestintäänsä ja sitä tullaan aktivoimaan niin kotimaassa, kuin vientimarkkinoillakin. Uutta visuaalista ilmettä on lähdetty toteuttamaan uudistetuilla internet-sivuilla, jotka pyrkivät luomaan vision nuorekkaasta ja nopealiikkeisestä organisaatiosta, jolla on selkeä tavoite. Graafinen ilme tukee omalta osaltaan Takoman uudistumista. 100% TAKOMA QUALITY POWER TRANSMISSION SOLUTIO N S 7

8 asiakkaamme STEERPROP Meille Steerpropissa on tärkeää palvella asiakkaitamme hyvin. Takaamme tuotteidemme laadukkaan toiminnan korkealaatuisella suunnittelulla, projektinhoidolla sekä täsmällisyydellä. Toimintamme edellyttää toimivaa ja luotettavaa alihankintaverkostoa. Takoma Gears on luotettava yhteistyökumppani, jolla on korkealaatuiset tuotteet, hyvä palvelu sekä täsmälliset toimitusajat. Asiantuntija-apua on myös aina saatavilla. Hyvä asiakaspalvelu on helppoa, kun meillä on Takoma Gearsin kaltainen suomalainen asiantuntija osana verkostoamme. Steerprop Ltd. valmistaa Azimuth propulsiolaitteita kolmessa pääkategoriassa Arctic, Offshore ja Cruise & Cargo, mitkä on räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Takoma Gears Oy on toimittanut laitteisiin luokitettuja induktiokarkaistuja kytkinkomponentteja n. 10 vuoden ajan. Takoma Gears Oy:n voimansiirtokomponenttien laatu sekä luokitusosaaminen vastaa marine-teollisuuden alati kiristyviin vaatimuksiin. Lisäksi Takoman Gears Oy:n joustava tuotanto ja nopea reagointi auttaa myös Serviceen liittyvissä kiireellisissä toimituksissa. Steerprop Ltd:n ja Takoma Gears Oy:n hyvien keskinäisten kontaktien avulla varmistetaan toimivin ja kustannustehokkain sekä laadullisesti paras ratkaisu tarvittaessa yksittäisiinkin toimituksiin. i Induktiokarkaisu on luotettava ja kustannustehokas lämpökäsittelymenetelmä, kun komponenteilta vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä muista mekaanisista arvoista tinkimättä. 8

9 asiakkaamme TTS GROUP Takomalla on pitkä yhteistyösuhde TTS:n kanssa hydrauliikkasylintereiden ja niihin liittyvien sovellusten kehitystyössä. Takoma on luotettava kumppani jolta löytyy asiantuntemusta ja palvelualttiutta niin vanhojen toimitusten huoltojen kuin uusien ratkaisujen kehityksen suhteen. TTS Group ASA on maailmanlaajuisesti toimiva yritys joka suunnittelee, kehittää ja toimittaa laitteita ja palveluita meri- ja offshore-teollisuudelle. TTS on yksi kolmesta johtavasta tälle alalle erikoistuneesta toimittajasta. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bergenissä Norjassa ja yritys on listattu Oslon pörssiin. TTS:n palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti n henkilöä ja sillä on yli 40 vuoden kokemus meriteollisuudesta. TTS:n tarjoamat ratkaisut parantavat kannattavuutta ja kilpailukykyä nostamalla tuottavuutta, laatua sekä järjestelmien kapasiteettia. Maailmanlaajuinen toimipiste-, huolto- ja agenttiverkosto varmistavat TTS:n tarjoamien palveluiden saatavuuden jokaisella merkittävällä laivanrakennukseen ja merenkulkuun liittyvällä alueella. Takoma on toimittanut hydrauliikkasylintereitä ja komponentteja TTS:n laitteisiin monelle eri segmentille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat RoRo-laitteistot, lastiluukut sekä kansinosturit. Tuotteet toimitetaan lähes aina luokituslaitoksen sertifikaatin kanssa. 9

10 HALLITUS osakkeita kpl Puheenjohtaja Juha Sarsama VT, M.S.M (Boston University Brussels) s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, Hallintojohtaja Saarioinen Oy, Talousjohtaja OpusCapita Oyj, Tampereen Kauppakamarin hallituksen jäsen Harri Kumpu Insinööri, Msc Quality in Business Management, University of Glamorgan, Wales s Thomas Rönnholm KTM (Syracuse University), Dipl. Ekon. (Svenska Handelshögskolan) s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Senior Advisor, AB Wescon Oy Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja GS-Hydro Group, Senior Vice President Global Marketing KONE Oyj, Toimitusjohtaja KONE Tanska, Kanada, Suomi Talousjohtaja KONE USA Varatoimitusjohtaja Primo Oyj Hallituksen jäsen seuraavissa yhtiöissä: Kansiopalvelu Oy, Left Shoe Company Oy, A. Häggblom Ab, Cron-Tek Oy osakkeita kpl (lähipiirin omistus) Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Pajakulma Oy:n myyntipäällikkö Aikaisempi työkokemus: Myyntipäällikkö Bronto Skylift, Tuotepäällikkö Bronto Skylift, Koneensuunnittelija Gardner Denver Oy Harri Launonen DI, s Esa Pyöriä DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Toimitusjohtaja PG Mechanika Sp z00 Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Promeco Group Oy, KMT Group Oy Hallituspaikat: Promeco Group Oy Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Toimitusjohtaja ProMill Oy Tapio Tommila KTM, s Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja Finlux Oy, Toimitusjohtaja Evox Rifa Group Oy ja Evox Rifa AB, ABB Oy Markkinointijohtaja kotimaa ja eurooppa, Toimitusjohtaja Suomen Puhallintehdas Oy/ ABB Fläkt Oy Hallitusjäsenyydet seuraavissa yhtiöissä Nykyiset: Treston Group Oy, Malkit Oy Aiemmat mm: GaVGroup AB, Högfors Oy, Transtech Oy osakkeita 467 kpl Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Panostaja Oyj:n sijoitusjohtaja Aikaisempi työkokemus: Yritysanalyytikko Panostaja Oyj, Yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy, Tilintarkastaja Pricewaterhouse Coopers Oy 10

11 JOHTO osakkeita kpl (2,0 % osakeja äänimäärästä) Ari Virtanen MBA, ins., s Takoma Oyj:n toimitusjohtaja alkaen Luottamustehtävät: Offshore Technology Center Oy hallituksen jäsen alkaen, AS Teraskompanjon hallintoneuvoston jäsen alkaen Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja: Plastilon Oy, Högfors Oy, AS Finmec (Viro), Tamrock de Mexico SA de CV (Meksiko) / Markkinointi, myynti ja materiaalihallinnon tehtävissä Kalmar Industries Oy Ab ja Tamrock konserneissa eri yksiköissä Suomessa, Etelä-Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa / Hallituksen puheenjohtaja Sulmu Oy Ilkka Miettinen KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja alkaen Hallituksen sihteeri Aikaisempi työkokemus: KHT osakas KHT-yhteisö Nexia Oy, KHT aluejohtaja Tampere Tuokko Tilintarkastus Oy, Vice President Portfolio Development, VP Financial Control Metso Minerals, Talousjohtaja/Business Controller Pilkington, Automotive Finland Oy, KHT-tilintarkastaja PwC, Talouspäällikkö Kvaerner Tamturbine Oy, Tampereen Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen Raimo Holma Teknikko, s Gears Toimialajohtaja, Takoma Oyj 2010 alkaen Aikaisempi työkokemus: Valmistuksen ja myynnin eri tehtävät Rauma-Repola, Tehtaanjohtaja Moventas Parkano Ari Kesti kauppat. yo, s Jani Perälä insinööri, ylempi (AMK) s Takoma Oyj:n hankintajohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus: Logistiikkajohtaja, Patria Land Services Oy Hankintapäällikkö, Millog Oy Ostopäällikkö, Sisu Akselit Oy Hankintapäällikkö, Patria Vehicles Oy Ostopäällikkö, Patria Vehicles Oy (komennus Puolassa) Ostaja, Patria Vehicles Oy Takoma Oyj:n myyntijohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus Myyntipäällikkö, Takoma Gears Oy Ostopäällikkö, Moventas Parkano Oy Vientipäällikkö, Moventas Parkano Oy Timo Lehto koneenrakennusinsinööri s Takoma Oyj:n suunnittelujohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus: Tehtaanjohtaja, Tampereen Laatukoneistus Oy Tekninen johtaja, Takoma Systems Oy Tekninen johtaja, TL-Tuotanto Oy Toimitusjohtaja, TL-Tuotanto Oy Tuntiopettaja, Kemi-Tornio AMK Tuntiopettaja, Oulun Teknillinen Oppilaitos Kari Rintala DI, koneenrakennus (1994) s 1965 Hydraulics Toimialajohtaja, Takoma Oyj alkaen Aikaisempi työkokemus: Tehtaanjohtaja IC2 Feeniks Oy (aikaisemmin Suojasauma Oy) Tuotantojohtaja, Nidecon Technologies Oy Tehtaan johtaja, Elcoteq AS (Tallinna Viro) Toimitusjohtaja, Trafocomp Kft (Pécs Unkari) Tuotantopäällikkö, Levypyörä Oy Toimitusjohtaja, Nasmec Oy Projektipäällikkö YIT Environment Oy 11

12 SELVITYS hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta kohdasta Sijoittajille/Hallinto. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Takoman kuusihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2013 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä riittävä määrä hallituksen jäseniä, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset osakepääoman korottaminen tai alentaminen Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous on Takoman ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Aamulehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna YHTIÖKOKOUS 2013 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 85,12 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Juhani Vesteristä, Takoman toimitusjohtaja sekä ulkopuoliset tilintarkastajat olivat läsnä. HALLITUS Kokoonpano ja toimikausi Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi 12

13 päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestystään vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja on merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa: pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet, konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia, konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat. Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan, käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästään, tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 27 mukaisesti, käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa, arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa. Valiokunnat Takoman hallitus on todennut, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä erillisten valiokuntien perustamista. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin, joista hallitus vastaa, kuuluu suosituksen 27 mukaisesti: tilinpäätösprosessin ja taloudellisen raportointiprosessin valvonta yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuranta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvään taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta lakisääteisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja tarjottujen oheispalvelujen arviointi tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta lakien ja määräysten noudattamisen arviointi Hallitus tilikaudella 2013 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä Juha Sarsama, Harri Kumpu, Tapio Tommila ja Thomas Rönnholm olivat hallituksessa edellisellä tilikaudella. Kimmo Korhosen tilalle hallitukseen valittiin Esa Pyöriä ja Juhani Vesterisen tilalle Harri Launonen. Hallituksen tilikauden 21 kokouksesta 5 oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilötiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johto. Nimi Syntymä-vuosi Jäsen alkaen/ajalla Asema hallituksessa Läsnäolo kokouksissa Juha Sarsama puheenjohtaja 21/21 Kimmo Korhonen jäsen 4/21 Juhani Vesterinen * jäsen 21/21 Harri Kumpu * jäsen 21/21 Tapio Tommila varapj. 21/21 Thomas Rönnholm * jäsen 21/21 Harri Launonen * jäsen 21/21 Esa Pyöriä * jäsen 21/21 * Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 13

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus... 6 Johto... 7 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 8 Riskienhallinta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo Tietoja sijoittajille Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Takoman arvot ja tavoitteet... 5 STRATEGIA JA ASIAKASTOIMIALAT... 6 Takoman työkalupakki...

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Glaston Oyj Abp:n toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS SOLTEQIN TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2014 - vuoden tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus perjantaina 14.2.2014 klo 9.00 - osavuosikatsaus 1-3/2014 torstaina 24.4.2014 klo 9.00

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA Sisällysluettelo Basware ja vuosi 2012 lyhyesti 4 Strategia vuoden 2015 loppuun 7 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ratkaisut & palvelut 12 Baswaren asiantuntijatyöyhteisö

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Glaston Oyj Abp Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27. maaliskuuta 2012 klo 16.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Terassi-salissa,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Sisältö SISÄLTÖ Operatiivisen toiminnan liikevoiton muodostuminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...2 Hallitus...8 Johtoryhmä...10 Hallituksen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan... katsaus 4 Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6 Varsinainen... yhtiökokous 7 Hallitus... 9 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet.

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet. Vuosikertomus 2014 Vaahto Group Vaahto Group on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti. Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012. (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012. (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 (Corporate Governance Statement) TOIMIELIMET 2 Yhtiökokous 2 Varsinainen yhtiökokous 2012 3 Osakkeenomistajien oikeudet 3 Hallitus 3 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013. (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013. (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 (Corporate Governance Statement) TOIMIELIMET 2 Yhtiökokous 2 Varsinainen yhtiökokous 2013 3 Osakkeenomistajien oikeudet 3 Hallitus 3 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot