Osakemyynti: Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden määrästä ilmoitetaan Yhtiön antamalla pörssitiedotteella arviolta LISTALLEOTTOESITE SEP Osakemyynti: Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Outokumpu Technology Oyj:n ( Yhtiö ) ainoa osakkeenomistaja Outokumpu Oyj ( Myyjä tai Outokumpu ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään Yhtiön osaketta ( Osake ), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa Osakkeelta. Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti (i) Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutiomyynti ) ja (ii) Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisömyynti ja yhdessä Instituutiomyynnin kanssa Osakemyynti ). Myyjä on ilmoittanut antavansa Järjestäjille (määritellään jäljempänä) oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa milloin tahansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiön Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssi Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ), enintään Osaketta yllä mainittujen Osakkeiden lisäksi yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Katso Osakemyynnin järjestäminen. Yllä mainittu Osakkeiden lukumäärä ja myyntihinta ovat alustavia, ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta Osakkeelta voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) on kuvattu. Osakemyynnissä tarjotut Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin myöhemmin mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakemyyntiä. Yhtiö on jättänyt Osakkeita koskevan listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta ja pörssilistalla arviolta Osakkeisiin sijoittamista harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät alkaen sivulta 12. Nordea Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin pääjärjestäjä Nordea Kansainvälinen koordinaattori Lehman Brothers Instituutiomyynnin pääjärjestäjä

2 OSAKEMYYNTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö, Outokumpu Technology ja Outokumpu Technology -konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Outokumpu Technology Oyj:tä tai Outokumpu Technology Oyj:tä ja sen yhdisteltyjä tytäryhtiöitä, ja Outokumpu ja Outokumpu-konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen Outokumpu Oyj:tä tai Outokumpu Oyj:tä ja sen yhdisteltyjä tytäryhtiöitä. Ketään ei ole valtuutettu Osakkeita tarjottaessa antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Osakemyynnin järjestäjinä toimivien Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea ) tai Lehman Brothers International (Europe):n ( Lehman Brothers ja yhdessä Nordean kanssa Järjestäjät ) hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuva Osakkeiden myynti ei missään olosuhteissa merkitse, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Outokumpu Technologyn liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Mitkään tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule sellaisina pitää. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (liitteet I ja III), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä antaman asetuksen (452/ ) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja standardien mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen (diaarinumero 119/250/2006, poikkeusluvan diaarinumero 140/250/2006), mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakemyynnin ehdoista, mukaan lukien sijoituspäätöksen etujen ja riskien tarkastelun. Listalleottoesite on saatavissa Osakemyynnin myyntipaikoista, Yhtiön pääkonttorista, Helsingin Pörssin palvelupiste OMX Waystä sekä internet-osoitteista ja Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden tarjoamiselle ja myymiselle. Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy toimenpiteisiin, jotka sallisivat Osakkeiden tarjoamisen yleisölle muualla kuin Suomessa. Yhtiö, Myyjä ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät vastaa mistään sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista riippumatta siitä, onko Osakkeiden mahdollinen ostaja tietoinen sanotuista rajoituksista. Tätä Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista Osakkeiden tarjoamiseksi tai myymiseksi tai tarjoamisen tai myynnin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakkeita tarjotaan Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettua Regulation S -säännöstä. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tarkoittamalla tavalla eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Kaikki Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa ja Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Lisätietoa eräistä tähän Listalleottoesitteeseen, Osakemyyntiin sekä Yhtiön taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista, Stabilointi, Tulevaisuutta koskevat lausumat, Tilinpäätöksiin liittyviä ja eräitä muita tietoja, Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Listalleottoesitteeseen sekä Saatavilla olevia tietoja. ii

3 SISÄLLYS Osakemyyntiin liittyviä tietoja... ii Tiivistelmä... 1 Outokumpu Technology... 1 Keskeiset vahvuudet... 2 Strategia... 2 Outokumpu Technologyn liiketoimintarakenne... 3 Riskitekijät... 3 Osakemyynnin tausta ja syyt... 3 Yhteenveto Osakemyynnistä... 5 Yhteenveto Yhtiön yhdistellyistä tilinpäätöstiedoista... 8 Riskitekijät Outokumpu Technologyn liiketoimintaan liittyviä riskejä Outokummusta irtautumiseen liittyvät riskit Osakemyyntiin liittyviä riskejä Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista Stabilointi Tulevaisuutta koskevat lausumat Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Listalleottoesitteeseen Saatavilla olevia tietoja Osakemyynnin ehdot Osakemyynnin yleiset ehdot Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot Osakemyynnin tausta ja syyt Hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Outokumpu Technologyn liiketoiminta Outokumpu Technology Yhtiön historia Keskeiset vahvuudet Strategia Taloudelliset tavoitteet Liiketoimintarakenne Osakkuusyhtiö Asiakkaat Kilpailu Outokumpu Technologyn projektityypit ja projektiriskien hallinta Markkinointi Tutkimus- ja kehitystoiminta; testaus- ja koelaitokset Immateriaalioikeudet Henkilöstö Konsernin oikeudellinen rakenne Oikeudenkäynnit Toimitilat Vakuutukset Merkittävät sopimukset Toimialakatsaus Kaivos- ja metalliteknologiatoimiala Kaivos- ja metalliteollisuus Kaivos- ja metalliteknologiatoimialaan vaikuttavat avaintekijät ja markkinatrendit Yleiskuvaus metallien valmistusprosesseista Eräitä Yhtiön yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yleistä Sivu iii

4 Myydyt liiketoiminnat Rakenteelliset ja organisatoriset muutokset Viimeaikaiset tapahtumat Tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätösten laadintaperiaatteet Tilauskanta Liiketoiminnan tulos Liikevaihto sijaintimaan mukaan Maksuvalmius ja pääomalähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Osakepalkkiojärjestelmät Sopimusvastuut Investoinnit Taseen ulkopuoliset vastuut Riskienhallinta Hallitus, johto ja tilintarkastajat Yleistä Hallitus ja johtoryhmä Eräitä lisätietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä Eturistiriidat Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitseminen Yhtiön johdon omistukset Tilintarkastajat Myyjä Omistusrakenne Lähipiiriliiketoimet Liiketoimet ja avoimet saldot Outokumpu-konsernin kanssa Liiketoimet ja avoimet saldot Intune Circuits Oy:n kanssa Ylimmän johdon työsuhde-etuudet Muut järjestelyt Osakkeet ja osakepääoma Yleistä Osakkeet ja osakepääoma Osakepääoman kehitys Osakkeenomistajien oikeudet Omat osakkeet Osakkeiden luovutus Ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset Valuuttakontrolli Suomen arvopaperimarkkinat Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä Arvopaperimarkkinoiden sääntely Arvo-osuusjärjestelmä Verotus Yleistä Osinkojen verotus Pääomatulot Varainsiirtovero Osakemyynnin järjestäminen Oikeudelliset seikat Nähtävillä olevat asiakirjat Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot Sanasto Tilintarkastajien lausunto Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tulosennusteista Yhdisteltyjen tilinpäätöstietojen sisällysluettelo... F-1 Liite A: Outokumpu Technology Oyj:n yhtiöjärjestys... A-1 Sivu iv

5 TIIVISTELMÄ Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Listalleottoesitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin kokonaisuutena eikä ainoastaan tähän tiivistelmään. Listalleottoesitteestä vastaavat henkilöt vastaavat tässä tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen tämän Listalleottoesitteen muihin osiin nähden. Mikäli Euroopan talousalueella nostetaan tässä Listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin liittyvä kanne, kantajalta voidaan vaatia Listalleottoesitteen käännöskustannusten maksamista ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Outokumpu Technology Outokumpu Technology on yksi maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen toimittajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle. Outokumpu Technology hyödyntää pitkäaikaista kokemustaan ja perusteellista prosessien tuntemustaan tarjoten pääasiassa omaan teknologiaansa perustuvia laitoksia, prosessilaitteita ja palveluja. Outokumpu Technologyn liiketoiminnot on organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, Base Metals ja Metals Processing. Outokumpu Technologyn johdon arvion mukaan kaikki Outokumpu Technologyn divisioonat ovat tällä hetkellä markkinajohtajia keskeisissä teknologioissaan toimitusten lukumäärällä mitattuna. Outokumpu Technology tarjoaa ratkaisuja koko tuotantoketjuun mineraaleista metalleiksi. Outokumpu Technologyn ratkaisuja käytetään raudan, ferroseosmetallien, alumiinioksidin ja alumiinin, kuparin, nikkelin, sinkin, jalometallien, niobin, synteettisen rutiilin sekä eräiden teollisuusmineraalien ja rikkihapon tuotannossa. Sen ratkaisut vaihtelevat yksittäisten prosessilaitteiden toimituksista tuotantolinjoihin ja kokonaisiin toimintavalmiisiin laitoksiin. Lisäksi Outokumpu Technology tarjoaa erikoistunutta teknologiaa ja tietotaitoa kemianteollisuudelle ja muulle prosessiteollisuudelle. Optimoimalla asiakkaidensa investointi- sekä käyttökustannukset ja toimittamalla energiatehokkuuden sekä ympäristönsuojelun kannalta parhaita teknologioita, Outokumpu Technology pyrkii auttamaan asiakkaitaan vastaamaan tuotannollisiin ja kilpailun asettamiin haasteisiin. Tämän lisäksi Outokumpu Technology tarjoaa huoltopalveluja, joihin sisältyy tavallisesti varaosatoimituksia, rajoitettuja kunnossapitopalveluja, asiakkaiden prosessilaitosten tarkastuksia ja käyttökoulutusta asiakkaille. Outokumpu Technology keskittyy toiminnoissaan alueille, joilla sillä on kilpailijoihinsa nähden selkeä kilpailuetu. Näihin toiminta-alueisiin kuuluvat esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuudessa käytettävien omien erikoisteknologioiden kehittäminen sekä tällaisten teknologioiden räätälöinti asiakkaiden erityistarpeisiin suunnittelemalla ja testaamalla asiakkaan tarpeita vastaava prosessi. Voidakseen hyödyntää tehokkaasti liiketoimintamahdollisuuksia, joita syntyy epäsäännöllisin väliajoin eri puolilla maailmaa, Yhtiö on päättänyt olla rakentamatta merkittäviä omia tuotanto- tai detaljisuunnitteluresursseja; tämän sijaan Yhtiö hyödyntää ulkopuolisia resursseja, joita on usein saatavilla paikallisesti siellä, missä projektit toteutetaan. Outokumpu Technologyn asema yhtenä johtavista kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiatoimittajista on viime vuosina edelleen vahvistunut yritysostojen kautta. Vuonna 2001 Outokumpu osti Lurgi AG:ltä globaalin metallurgiateknologiayhtiön Lurgi Metallurgie GmbH:n. Yhdistämällä Lurgi Metallurgien asiantuntemuksen, kokemuksen ja teknologiat Outokumpu Technologyyn Yhtiö on kyennyt laajentamaan omien teknologioiden valikoimaansa alumiinioksidin, rautamalmin, rikkipitoisten mineraalien sekä rikkihapon prosessointiin liittyvillä teknologioilla. Lisäksi Yhtiö on Lurgi Metallurgien asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä kyennyt laajentamaan tarjontaansa asiakkailleen kattavilla teknologiapaketeilla, mukaan lukien suuret avaimet käteen -laitostoimitukset. Myös alumiinisulattojen anoditeknologioita toimittavan KHD Aluminium Technology GmbH:n ja Nordberg Millsin jauhinmyllyliiketoiminnan ostaminen vuonna 2001 vahvistivat edelleen Outokumpu Technologyn asemaa yhtenä alansa johtavista teknologiatoimittajista. 1

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön liikevaihto, liikevoitto/-tappio ja tilauskertymä mainituilla ajanjaksoilla sekä kauden lopun tilauskanta ja henkilöstön määrä: (tilintarkastettu) (1) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa, paitsi henkilöstötiedot) Liikevaihto ,9 425,6 556,2 216,7 320,9 Liikevoitto/-tappio... 7,9 10,8 24,3 3,4 14,1 Tilauskertymä kauden aikana ,1 (2) 542,0 678,5 278,0 425,9 Tilauskanta kauden lopussa ,5 (2) 450,2 596,0 519,5 693,8 Henkilöstön määrä kauden lopussa (1) Tilintarkastettu lukuun ottamatta tilauskertymää kauden aikana sekä tilauskantaa ja henkilöstön määrää kauden lopussa. (2) Myydyn suodatinliiketoiminnan osuus oli 37,7 miljoonaa euroa tilauskertymästä ja 5,7 miljoonaa euroa tilauskannasta. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Myydyt liiketoiminnat. Keskeiset vahvuudet Outokumpu Technologyn johto uskoo, että Yhtiön asema yhtenä maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen tarjoajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin: vahva markkina-asema ja pitkäaikaiset asiakassuhteet; oma teknologia sekä laajat tutkimus- ja kehitysresurssit; maailmanlaajuinen toiminta; vankka kokemus projektien toteuttamisesta; ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat teknologiat ja kokenut ja sitoutunut henkilöstö ja johto. Strategia Outokumpu Technologyn tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen tarjoajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle. Tämän mukaisesti Outokumpu Technology toteuttaa liiketoimintastrategiaansa, jonka kulmakiviä ovat: Pyrkimys jatkuvaan kasvuun Outokumpu Technologyn johto uskoo, että Yhtiö voi edelleen kasvaa toteuttamalla toimenpiteitä, joihin odotetaan kuuluvan muun muassa: uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja lanseeraaminen; Yhtiön nykyisten teknologioiden soveltaminen uusilla asiakastoimialoilla; toiminnan laajentaminen valituilla maantieteellisillä markkina-alueilla; huoltopalvelu- ja varaosaliiketoiminnan kasvattaminen ja yritysostojen tekeminen. Kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen Vaikka Outokumpu Technology on viime vuosina huomattavasti parantanut kannattavuuttaan, Yhtiön johto uskoo, että tällä osa-alueella on edelleen parannettavaa. Outokumpu Technologyn johto uskoo myös, että Yhtiö voi vähentää alttiuttaan taloudellisille suhdanteille. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet: tehostamalla toimintaa; optimoimalla kustannusrakennetta ja kiinteiden kustannusten joustavuutta ja kasvattamalla lisäarvoa tuottavien toimitusten osuutta myynnissään. 2

7 Outokumpu Technologyn liiketoimintarakenne Outokumpu Technologyn liiketoiminnot on organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, Base Metals ja Metals Processing. Vuonna 2005 Minerals Processing -divisioona muodosti 31,7 prosenttia, Base Metals -divisioona 27,4 prosenttia ja Metals Processing -divisioona 35,3 prosenttia Outokumpu Technologyn liikevaihdosta. Eräät pienemmät liiketoiminnot raportoidaan Muina liiketoimintoina, jotka muodostivat noin kuusi prosenttia liikevaihdosta vuonna Minerals Processing Minerals Processing -divisioona tarjoaa prosesseja ja omaan teknologiaan perustuvia prosessilaitteita jauhatukseen, vaahdotukseen, fysikaaliseen erotteluun ja sakeuttamiseen sekä analysaattoreita ja prosessiautomaatiojärjestelmiä. Divisioona tarjoaa myös kokonaisvaltaisia rikastamoratkaisuja, jotka yhdistävät useita prosessilaitteita ja prosesseja ja perustuvat useiden vuosikymmenten tutkimukseen ja kehitystyöhön Outokummun omissa rikastamoissa ja tutkimuskeskuksessa. Minerals Processing -divisioonan toimituksiin kuuluu prosessiteknologian lisäksi sovellus- ja prosessiosaamista ja metallurgista tietotaitoa laajoihin projekteihin, sekä palveluita, kuten varaosien toimittamista, tuotantolaitoksen huoltoja tarkastuspalveluja ja muita asiantuntijapalveluja. Base Metals Base Metals -divisioona tarjoaa metallurgista prosessiteknologiaa kuparin, nikkelin, sinkin, jalometallien ja ferroseosmetallien tuottajille. Base Metals -divisioona toimittaa teknologiaansa maailmanlaajuisesti toimien tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja määrittäen näiden liiketoiminnalle kannattavimmat ratkaisut. Base Metals -divisioona kehittää uusia teknologioita yhteistyössä avainasiakkaittensa kanssa ja divisioonan syvällinen prosessien asiantuntemus on johtanut useisiin uraauurtaviin teknologiakeksintöihin perusmetallien prosessoinnissa. Metals Processing Metals Processing -divisioona tarjoaa teknologiaa ja laitoksia rautamalmin prosessointiin, bauksiitin prosessointiin alumiinioksidiksi ja alumiinin tuotantoon, ilmeniitin prosessointiin synteettiseksi rutiiliksi sekä erilaisten värimetallirikasteiden pasutukseen ja rikkihapon tuotantoon. Omien teknologioidensa sekä Outokumpu Technologyn ja entisen Lurgi Metallurgie GmbH:n pitkän laitosrakentamisesta saadun kokemuksen ansiosta Metals Processing -divisioona kykenee tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman ratkaisuja teknologiapaketeista kiinteähintaisiin avaimet käteen -laitostoimituksiin, sekä uusia laitoksia että asiakkaiden tehtaiden modernisointeja, laajennuksia ja niitä koskevia tutkimuksia, tarkastuksia ja tuotannon pullonkaulojen poistamista. Riskitekijät Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät Outokumpu Technologyn liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla luonteeltaan olennaisia. Outokumpu Technologyn toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin riskeihin. Outokumpu Technology voi lisäksi altistua monille muille kaivos- ja metalliteollisuuteen liittyville riskeille sekä sellaisille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Osakkeiden markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen johdosta, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Outokumpu Technologyn liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa kaivos- ja metalliteollisuuden suhdanneherkkyys, kilpailuympäristö ja asiakkaiden vaatimusten muutokset sekä erilaiset projekteihin liittyvät riskit. Yhtiön Outokummusta irtautumiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa lyhyt itsenäisen toiminnan historia, valvontariskit, Outokumpu Technologyn uuden toiminimen ja siihen liittyvien brändien onnistunut käyttöönotto sekä kyky toimia tehokkaasti itsenäisenä yhtiönä. Osakemyyntiin liittyviä riskejä ovat muun muassa Outokummun omistusosuuteen liittyvät riskit, tulevat osakeannit tai merkittävien Osakemäärien myynnit ja aikaisempien jälkimarkkinoiden puute. Näitä riskejä on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa Riskitekijät. Osakemyynnin tausta ja syyt Outokumpu Technology on tällä hetkellä Outokummun täysin omistama tytäryhtiö. Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan keskittyvä yhtiö. Outokumpu Technologya on 3

8 johdettu itsenäisenä liiketoimintana Outokumpu-konsernissa, ja Yhtiö on kehittänyt organisaatiotaan, oikeudellista rakennettaan, identiteettiään sekä toimintamalliaan tavoitteenaan toimia tehokkaasti itsenäisenä yhtiönä. Outokummun johdon käsityksen mukaan Outokumpu Technologyn listautuminen Helsingin Pörssiin itsenäisenä, ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle suunnattuihin prosessiratkaisuihin, teknologiaan ja palveluihin keskittyvänä yhtiönä parantaa kummankin yhtiön strategista fokusta ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, ottaen huomioon myös näiden kahden yhtiön väliset vähäiset synergiat. Outokumpu Technologyn listautuminen antaa sijoittajille paremmat valintamahdollisuudet varojensa kohdentamisessa sekä lisää läpinäkyvyyttä. Osakkeiden pörssilistaus mahdollistaa myös Osakkeiden käytön maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa sekä luo uuden potentiaalisen rahoituslähteen, jota voidaan käyttää Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. 4

9 Yhteenveto Osakemyynnistä Yhtiö... Myyjä... Outokumpu Technology Oyj, suomalainen osakeyhtiö. Outokumpu Oyj, suomalainen osakeyhtiö, joka välittömästi ennen Osakemyyntiä omistaa 100 prosenttia Yhtiön Osakkeista. Osakemyynti... Myyjä tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi yhteensä Osaketta, joista alustavasti Osaketta tarjotaan ostettavaksi Instituutiomyynnissä ja alustavasti Osaketta Yleisömyynnissä. Instituutiomyynti... Myyjä tarjoaa ostettavaksi Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä (i) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers). Yleisömyynti... Allokaatioetuoikeus... Lisäosakeoptio... Myyntihinta... Myyjä tarjoaa ostettavaksi Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yleisömyynnissä myytävien Osakkeiden vähimmäismäärä on tai, jos ostositoumuksia annetaan tätä vähemmän, ostositoumusten kokonaismäärä. Henkilöt, jotka ovat Yhtiön hallituksen tai laajennetun johtoryhmän jäseniä siitä lähtien kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, voidaan asettaa etusijalle Osakkeiden allokoinnissa Yleisömyynnissä. Myyjän tarkoituksena on hyväksyä sanottujen hallituksen ja laajennetun johtoryhmän jäsenten ostositoumukset täysimääräisinä Osakkeen ylärajaan asti henkilöä kohden Yleisömyynnin ehtojen mukaisesti. Näin allokoitavien Osakkeiden osuus Osakemyynnissä ostettavaksi tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä on enintään noin 0,45 prosenttia. Myyjä on ilmoittanut antavansa Järjestäjille oikeuden ostaa ylikysyntätilanteissa milloin tahansa 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti Osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä enintään Osaketta yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Alustava hintaväli on 12,00 15,50 euroa Osakkeelta ( Alustava hintaväli ). Myyntihinta määritellään Myyjän ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa. Yllä mainittu tarjottavien Osakkeiden lukumäärä ja hintaväli ovat alustavia ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta voivat olla enemmän tai vähemmän kuin yllä on kuvattu. Osakemyynnin lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden määrästä ilmoitetaan Yhtiön antamalla pörssitiedotteella arviolta

10 Myyntiaika... Instituutiomyynnin myyntiaika alkaa ja päättyy viimeistään klo Yleisömyynnin myyntiaika alkaa ja päättyy viimeistään klo Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutiomyynnin myyntiajan ja Yleisömyynnin myyntiajan keskeyttämiseen toisistaan riippumatta aikaisintaan klo Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrä... Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrä oli välittömästi ennen Osakemyyntiä Osakemyynti ei vaikuta liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrään. Yli- ja alikysyntätilanteet... Myyjä päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)... Lukuun ottamatta Osakemyynnissä myytäviä Osakkeita (mukaan lukien Lisäosakeoption käyttämisen perusteella mahdollisesti myytävät Osakkeet) Yhtiö ja Myyjä ovat ilmoittaneet sitoutuvansa siihen, että ne eivät ilman Nordean etukäteistä ja kirjallista suostumusta (jonka antamista ei voi kohtuuttomasti viivyttää tai evätä) omasta puolestaan ja Lehman Brothersin puolesta (konsultoituaan ensin Lehman Brothersia) ajanjaksolla, joka alkaa Järjestämissopimuksen (määritellään jäljempänä) päivämäärästä ja päättyy 180 päivän kuluttua Osakemyyntiin liittyvän myyntihinnan julkistamisesta, (i) laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, lainaa, myy, tarjoudu tai sitoudu myymään, osta optioita tai johdannaisia tai oikeutta myydä, anna optioita tai johdannaisia tai oikeutta ostaa käteissuorituksena tai muun oikeustoimen kautta tai muuten luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa edellä mainittuihin arvopapereihin tai jotka edustavat oikeutta saada edellä mainitun arvopaperin, tai ryhdy oikeustoimeen, joka liittyy edellä mainittuihin arvopapereihin tai (ii) ryhdy vaihto- tai muuhun järjestelyyn, jolla siirretään kokonaan tai osittain Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia, riippumatta siitä selvitetäänkö yllä kohdissa (i) ja (ii) mainitut transaktiot Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopaperien toimittamisella, käteisellä tai muulla tavoin. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Osakkeiden listaaminen ja kaupankäynti... Osingot... Verotus... Osakkeiden listaamisesta on jätetty hakemus Helsingin Pörssille. Osakkeet odotetaan otettavan Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi prelistalla arviolta ja pörssilistalla arviolta Osakemyynti on tarkoitus toteuttaa pörssikauppoina Helsingin Pörssissä Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä. Osakemyynnissä myytävät Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Katso Osakkeet ja osakepääoma. Kohdassa Verotus kuvataan tiettyjä Osakkeiden ostamiseen liittyviä veroseuraamuksia. 6

11 Hankittavien varojen käyttö... Yhtiö ei saa mitään osuutta Myyjän Osakemyynnissä myymistä Osakkeista saatavista varoista. Maksut ja selvitys... Yleisömyynnissä myytävät Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi arviolta ja Instituutiomyynnissä myytävät Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan arviolta Suomen arvo-osuusjärjestelmän, Euroclearin tai Clearstreamin kautta. Osakemyynnin tuloksesta tiedottaminen... Osakkeiden tunnistenumero... Yhtiö tiedottaa Osakemyynnin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta ISIN: FI Kaupankäyntitunnus... OTE1V Kansainvälinen koordinaattori... Instituutiomyynnin järjestäjät... Yleisömyynnin järjestäjä... Nordea Nordea ja Lehman Brothers Nordea 7

12 Yhteenveto Yhtiön yhdistellyistä tilinpäätöstiedoista Seuraava Yhtiön tilinpäätöstietojen yhteenveto tulisi lukea yhdessä muualla tässä Listalleottoesitteessä olevien , , päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen yhdisteltyjen tilinpäätösten sekä ja päättyneiden kuuden kuukauden jaksojen tilintarkastamattomien yhdisteltyjen välitilinpäätösten ja muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen asiaankuuluvien tietojen kanssa. Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätökset , , päättyneiltä tilikausilta ja tilitarkastamattomat yhdistellyt välitilinpäätökset ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on laadittu Euroopan Unionin käyttöönottaman IFRS:n mukaisesti kuten yhdisteltyjen tilinpäätösten liitetietoina olevissa laadintaperiaatteissa on tarkemmin kuvattu alkaen tämän Listalleottoesitteen sivulta F-27. Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätökset on tarkastanut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka tilintarkastuskertomukset sisältyvät tähän Listalleottoesitteeseen. Tämä Listalleottoesite sisältää Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätöstiedot , ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomat yhdistellyt tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta, ja nämä tilinpäätöstiedot on laadittu siten kuin Yhtiö olisi toiminut itsenäisesti kyseiset jaksot. Yhdistellyt tilinpäätöstiedot on johdettu Outokumpukonsernin tilinpäätöksistä ja ne perustuvat varojen ja velkojen historiallisiin hankintamenoihin ja toiminnan historialliseen tulokseen ja rahavirtoihin siten kuin Yhtiö ja sen tytäryhtiöt olisivat muodostaneet erillisen itsenäisen konsernin esitetyillä ajanjaksoilla. Yhdistellyt tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta kuvaavat aikaa, jolloin Outokumpu Technologya johdettiin yhtenä kokonaisuutena Outokumpu-konsernin yhteydessä. Yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja ei voida pitää viitteenä siitä, että Outokumpu Technology -konsernin toiminnan toteutunut tulos olisi ollut esitetyn mukainen kyseisillä ajanjaksoilla jos Yhtiö ja sen tytäryhtiöt olisivat tuolloin toimineet itsenäisenä konsernina erillään muusta Outokumpu-konsernista, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä Outokumpu Technology -konsernin tulevista toiminnan tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta. Juridinen Outokumpu Technology -konserni muodostui, kun Outokumpu-konsernin määräysvallassa olleet Outokumpu Technology -yhtiöt on siirretty Outokumpu Technologyn omistukseen tai aiemmin. Tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätöstiedot , , päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat yhdistellyt tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta käsittävät Outokumpu Technology -yhtiöt, jotka on esitetty tilintarkastetun yhdistellyn tilinpäätöksen liitetiedossa 33 ja ne ovat olleet Outokumpu-konsernin määräysvallassa esitellyillä kausilla. Näistä yhtiöistä Outokumpu Shanghai Co. Ltd, OOO Outokumpu Norilsk, Outokumpu Holding GmbH, Kumpu GmbH, Outokumpu Deutschland GmbH, Outokumpu Technology GmbH, Petrobau Ingenieur Bulgaria EOOD, Outokumpu Technology AB, ZAO Outokumpu Moskva, Outokumpu Poland Sp. z o.o. ja Outokumpu Research Oy siirrettiin Outokumpu Technologyn omistukseen Outokumpu-konsernin sisäisin yritysjärjestelyin ja ne sisältyvät Yhtiön tulevaan toimintaan siten kuin tässä Listalleottoesitteessä on esitetty. Yhtiön entinen tytäryhtiö Outokumpu Metals Off-Take Oy on jätetty yhdistelemättä, koska Yhtiö on myynyt sen Outokummulle ennen ja se ei näin ollen sisälly Yhtiön tulevaan toimintaan siten kuin tässä Listalleottoesitteessä on esitetty. Outokumpu Technology hankki Boliden Contech AB:n (nykyisin Outokumpu Technology AB) ja se sisältyy yhdisteltyihin tilinpäätöksiin hankintahetkestä lähtien. Suodatinliiketoiminta, joka on myyty Larox Oyj:lle tammikuussa 2004, on esitetty myytynä liiketoimintana, katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Myydyt liiketoiminnat. Yhdistellyn tilinpäätöksen liitetietoina olevat laadintaperiaatteet on esitetty alkaen tämän Listalleottoesitteen sivulta F-27. Outokumpu Technologyn yhdisteltyihin tilinpäätöksiin siirrettyjen ja pois luettujen yhtiöiden hankintojen ja myyntien vaikutus korollisiin lyhytaikaisiin saamisiin ja velkoihin sekä korkomenoihin ja -tuloihin on otettu huomioon vertailukelpoisuuden vuoksi siten kuin kyseiset Outokumpu-konsernin sisäiset yrityskaupat olisivat tapahtuneet jo Outokumpu Technologyyn siirrettyjen ja pois luettujen yhtiöiden kertyneet voittovarat on yhdistelty Outokumpu Technologyn tilinpäätöksiin siten, että oman pääoman ja hankintamenon välinen erotus on sisällytetty yhdisteltyyn omaan pääomaan. Yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja varten lasketut korkokulut ovat markkinaehtoisia. Yhtiöllä ei ole asti ollut omaa keskitettyä rahoitusosastoa, vaan palvelu on ostettu Outokumpu-konsernilta. On mahdollista, että Yhtiö ei itsenäisesti olisi saanut rahoitusta yhtä edullisin ehdoin kuin se on saanut Outokumpu-konsernin jäsenenä. 8

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta

15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Munksjö Oyj PERUSESITE

Munksjö Oyj PERUSESITE 16.11.2012 Munksjö Oyj PERUSESITE (REKISTERÖINTIASIAKIRJA) 1 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Munksjö Oyj ( Munksjö tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Tämän Perusesitteen

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities MYYNTIESITE 31.5.2002 Tässä myyntiesitteessä esitetyt tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden määrästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot