Osakemyynti: Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden määrästä ilmoitetaan Yhtiön antamalla pörssitiedotteella arviolta LISTALLEOTTOESITE SEP Osakemyynti: Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Outokumpu Technology Oyj:n ( Yhtiö ) ainoa osakkeenomistaja Outokumpu Oyj ( Myyjä tai Outokumpu ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään Yhtiön osaketta ( Osake ), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa Osakkeelta. Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti (i) Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutiomyynti ) ja (ii) Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisömyynti ja yhdessä Instituutiomyynnin kanssa Osakemyynti ). Myyjä on ilmoittanut antavansa Järjestäjille (määritellään jäljempänä) oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa milloin tahansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiön Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssi Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ), enintään Osaketta yllä mainittujen Osakkeiden lisäksi yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Katso Osakemyynnin järjestäminen. Yllä mainittu Osakkeiden lukumäärä ja myyntihinta ovat alustavia, ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta Osakkeelta voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) on kuvattu. Osakemyynnissä tarjotut Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin myöhemmin mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakemyyntiä. Yhtiö on jättänyt Osakkeita koskevan listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta ja pörssilistalla arviolta Osakkeisiin sijoittamista harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät alkaen sivulta 12. Nordea Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin pääjärjestäjä Nordea Kansainvälinen koordinaattori Lehman Brothers Instituutiomyynnin pääjärjestäjä

2 OSAKEMYYNTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö, Outokumpu Technology ja Outokumpu Technology -konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Outokumpu Technology Oyj:tä tai Outokumpu Technology Oyj:tä ja sen yhdisteltyjä tytäryhtiöitä, ja Outokumpu ja Outokumpu-konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen Outokumpu Oyj:tä tai Outokumpu Oyj:tä ja sen yhdisteltyjä tytäryhtiöitä. Ketään ei ole valtuutettu Osakkeita tarjottaessa antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Osakemyynnin järjestäjinä toimivien Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea ) tai Lehman Brothers International (Europe):n ( Lehman Brothers ja yhdessä Nordean kanssa Järjestäjät ) hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuva Osakkeiden myynti ei missään olosuhteissa merkitse, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Outokumpu Technologyn liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Mitkään tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule sellaisina pitää. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (liitteet I ja III), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä antaman asetuksen (452/ ) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja standardien mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen (diaarinumero 119/250/2006, poikkeusluvan diaarinumero 140/250/2006), mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakemyynnin ehdoista, mukaan lukien sijoituspäätöksen etujen ja riskien tarkastelun. Listalleottoesite on saatavissa Osakemyynnin myyntipaikoista, Yhtiön pääkonttorista, Helsingin Pörssin palvelupiste OMX Waystä sekä internet-osoitteista ja Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden tarjoamiselle ja myymiselle. Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy toimenpiteisiin, jotka sallisivat Osakkeiden tarjoamisen yleisölle muualla kuin Suomessa. Yhtiö, Myyjä ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät vastaa mistään sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista riippumatta siitä, onko Osakkeiden mahdollinen ostaja tietoinen sanotuista rajoituksista. Tätä Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista Osakkeiden tarjoamiseksi tai myymiseksi tai tarjoamisen tai myynnin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakkeita tarjotaan Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettua Regulation S -säännöstä. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tarkoittamalla tavalla eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Kaikki Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa ja Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Lisätietoa eräistä tähän Listalleottoesitteeseen, Osakemyyntiin sekä Yhtiön taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista, Stabilointi, Tulevaisuutta koskevat lausumat, Tilinpäätöksiin liittyviä ja eräitä muita tietoja, Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Listalleottoesitteeseen sekä Saatavilla olevia tietoja. ii

3 SISÄLLYS Osakemyyntiin liittyviä tietoja... ii Tiivistelmä... 1 Outokumpu Technology... 1 Keskeiset vahvuudet... 2 Strategia... 2 Outokumpu Technologyn liiketoimintarakenne... 3 Riskitekijät... 3 Osakemyynnin tausta ja syyt... 3 Yhteenveto Osakemyynnistä... 5 Yhteenveto Yhtiön yhdistellyistä tilinpäätöstiedoista... 8 Riskitekijät Outokumpu Technologyn liiketoimintaan liittyviä riskejä Outokummusta irtautumiseen liittyvät riskit Osakemyyntiin liittyviä riskejä Vakuutus Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista Stabilointi Tulevaisuutta koskevat lausumat Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Listalleottoesitteeseen Saatavilla olevia tietoja Osakemyynnin ehdot Osakemyynnin yleiset ehdot Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot Osakemyynnin tausta ja syyt Hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Outokumpu Technologyn liiketoiminta Outokumpu Technology Yhtiön historia Keskeiset vahvuudet Strategia Taloudelliset tavoitteet Liiketoimintarakenne Osakkuusyhtiö Asiakkaat Kilpailu Outokumpu Technologyn projektityypit ja projektiriskien hallinta Markkinointi Tutkimus- ja kehitystoiminta; testaus- ja koelaitokset Immateriaalioikeudet Henkilöstö Konsernin oikeudellinen rakenne Oikeudenkäynnit Toimitilat Vakuutukset Merkittävät sopimukset Toimialakatsaus Kaivos- ja metalliteknologiatoimiala Kaivos- ja metalliteollisuus Kaivos- ja metalliteknologiatoimialaan vaikuttavat avaintekijät ja markkinatrendit Yleiskuvaus metallien valmistusprosesseista Eräitä Yhtiön yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yleistä Sivu iii

4 Myydyt liiketoiminnat Rakenteelliset ja organisatoriset muutokset Viimeaikaiset tapahtumat Tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätösten laadintaperiaatteet Tilauskanta Liiketoiminnan tulos Liikevaihto sijaintimaan mukaan Maksuvalmius ja pääomalähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Osakepalkkiojärjestelmät Sopimusvastuut Investoinnit Taseen ulkopuoliset vastuut Riskienhallinta Hallitus, johto ja tilintarkastajat Yleistä Hallitus ja johtoryhmä Eräitä lisätietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä Eturistiriidat Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitseminen Yhtiön johdon omistukset Tilintarkastajat Myyjä Omistusrakenne Lähipiiriliiketoimet Liiketoimet ja avoimet saldot Outokumpu-konsernin kanssa Liiketoimet ja avoimet saldot Intune Circuits Oy:n kanssa Ylimmän johdon työsuhde-etuudet Muut järjestelyt Osakkeet ja osakepääoma Yleistä Osakkeet ja osakepääoma Osakepääoman kehitys Osakkeenomistajien oikeudet Omat osakkeet Osakkeiden luovutus Ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset Valuuttakontrolli Suomen arvopaperimarkkinat Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä Arvopaperimarkkinoiden sääntely Arvo-osuusjärjestelmä Verotus Yleistä Osinkojen verotus Pääomatulot Varainsiirtovero Osakemyynnin järjestäminen Oikeudelliset seikat Nähtävillä olevat asiakirjat Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot Sanasto Tilintarkastajien lausunto Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tulosennusteista Yhdisteltyjen tilinpäätöstietojen sisällysluettelo... F-1 Liite A: Outokumpu Technology Oyj:n yhtiöjärjestys... A-1 Sivu iv

5 TIIVISTELMÄ Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Listalleottoesitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin kokonaisuutena eikä ainoastaan tähän tiivistelmään. Listalleottoesitteestä vastaavat henkilöt vastaavat tässä tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen tämän Listalleottoesitteen muihin osiin nähden. Mikäli Euroopan talousalueella nostetaan tässä Listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin liittyvä kanne, kantajalta voidaan vaatia Listalleottoesitteen käännöskustannusten maksamista ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Outokumpu Technology Outokumpu Technology on yksi maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen toimittajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle. Outokumpu Technology hyödyntää pitkäaikaista kokemustaan ja perusteellista prosessien tuntemustaan tarjoten pääasiassa omaan teknologiaansa perustuvia laitoksia, prosessilaitteita ja palveluja. Outokumpu Technologyn liiketoiminnot on organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, Base Metals ja Metals Processing. Outokumpu Technologyn johdon arvion mukaan kaikki Outokumpu Technologyn divisioonat ovat tällä hetkellä markkinajohtajia keskeisissä teknologioissaan toimitusten lukumäärällä mitattuna. Outokumpu Technology tarjoaa ratkaisuja koko tuotantoketjuun mineraaleista metalleiksi. Outokumpu Technologyn ratkaisuja käytetään raudan, ferroseosmetallien, alumiinioksidin ja alumiinin, kuparin, nikkelin, sinkin, jalometallien, niobin, synteettisen rutiilin sekä eräiden teollisuusmineraalien ja rikkihapon tuotannossa. Sen ratkaisut vaihtelevat yksittäisten prosessilaitteiden toimituksista tuotantolinjoihin ja kokonaisiin toimintavalmiisiin laitoksiin. Lisäksi Outokumpu Technology tarjoaa erikoistunutta teknologiaa ja tietotaitoa kemianteollisuudelle ja muulle prosessiteollisuudelle. Optimoimalla asiakkaidensa investointi- sekä käyttökustannukset ja toimittamalla energiatehokkuuden sekä ympäristönsuojelun kannalta parhaita teknologioita, Outokumpu Technology pyrkii auttamaan asiakkaitaan vastaamaan tuotannollisiin ja kilpailun asettamiin haasteisiin. Tämän lisäksi Outokumpu Technology tarjoaa huoltopalveluja, joihin sisältyy tavallisesti varaosatoimituksia, rajoitettuja kunnossapitopalveluja, asiakkaiden prosessilaitosten tarkastuksia ja käyttökoulutusta asiakkaille. Outokumpu Technology keskittyy toiminnoissaan alueille, joilla sillä on kilpailijoihinsa nähden selkeä kilpailuetu. Näihin toiminta-alueisiin kuuluvat esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuudessa käytettävien omien erikoisteknologioiden kehittäminen sekä tällaisten teknologioiden räätälöinti asiakkaiden erityistarpeisiin suunnittelemalla ja testaamalla asiakkaan tarpeita vastaava prosessi. Voidakseen hyödyntää tehokkaasti liiketoimintamahdollisuuksia, joita syntyy epäsäännöllisin väliajoin eri puolilla maailmaa, Yhtiö on päättänyt olla rakentamatta merkittäviä omia tuotanto- tai detaljisuunnitteluresursseja; tämän sijaan Yhtiö hyödyntää ulkopuolisia resursseja, joita on usein saatavilla paikallisesti siellä, missä projektit toteutetaan. Outokumpu Technologyn asema yhtenä johtavista kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiatoimittajista on viime vuosina edelleen vahvistunut yritysostojen kautta. Vuonna 2001 Outokumpu osti Lurgi AG:ltä globaalin metallurgiateknologiayhtiön Lurgi Metallurgie GmbH:n. Yhdistämällä Lurgi Metallurgien asiantuntemuksen, kokemuksen ja teknologiat Outokumpu Technologyyn Yhtiö on kyennyt laajentamaan omien teknologioiden valikoimaansa alumiinioksidin, rautamalmin, rikkipitoisten mineraalien sekä rikkihapon prosessointiin liittyvillä teknologioilla. Lisäksi Yhtiö on Lurgi Metallurgien asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä kyennyt laajentamaan tarjontaansa asiakkailleen kattavilla teknologiapaketeilla, mukaan lukien suuret avaimet käteen -laitostoimitukset. Myös alumiinisulattojen anoditeknologioita toimittavan KHD Aluminium Technology GmbH:n ja Nordberg Millsin jauhinmyllyliiketoiminnan ostaminen vuonna 2001 vahvistivat edelleen Outokumpu Technologyn asemaa yhtenä alansa johtavista teknologiatoimittajista. 1

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön liikevaihto, liikevoitto/-tappio ja tilauskertymä mainituilla ajanjaksoilla sekä kauden lopun tilauskanta ja henkilöstön määrä: (tilintarkastettu) (1) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa, paitsi henkilöstötiedot) Liikevaihto ,9 425,6 556,2 216,7 320,9 Liikevoitto/-tappio... 7,9 10,8 24,3 3,4 14,1 Tilauskertymä kauden aikana ,1 (2) 542,0 678,5 278,0 425,9 Tilauskanta kauden lopussa ,5 (2) 450,2 596,0 519,5 693,8 Henkilöstön määrä kauden lopussa (1) Tilintarkastettu lukuun ottamatta tilauskertymää kauden aikana sekä tilauskantaa ja henkilöstön määrää kauden lopussa. (2) Myydyn suodatinliiketoiminnan osuus oli 37,7 miljoonaa euroa tilauskertymästä ja 5,7 miljoonaa euroa tilauskannasta. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Myydyt liiketoiminnat. Keskeiset vahvuudet Outokumpu Technologyn johto uskoo, että Yhtiön asema yhtenä maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen tarjoajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin: vahva markkina-asema ja pitkäaikaiset asiakassuhteet; oma teknologia sekä laajat tutkimus- ja kehitysresurssit; maailmanlaajuinen toiminta; vankka kokemus projektien toteuttamisesta; ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat teknologiat ja kokenut ja sitoutunut henkilöstö ja johto. Strategia Outokumpu Technologyn tavoitteena on jatkaa asemansa vahvistamista yhtenä maailman johtavista prosessiratkaisujen, teknologian ja palvelujen tarjoajista ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle. Tämän mukaisesti Outokumpu Technology toteuttaa liiketoimintastrategiaansa, jonka kulmakiviä ovat: Pyrkimys jatkuvaan kasvuun Outokumpu Technologyn johto uskoo, että Yhtiö voi edelleen kasvaa toteuttamalla toimenpiteitä, joihin odotetaan kuuluvan muun muassa: uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja lanseeraaminen; Yhtiön nykyisten teknologioiden soveltaminen uusilla asiakastoimialoilla; toiminnan laajentaminen valituilla maantieteellisillä markkina-alueilla; huoltopalvelu- ja varaosaliiketoiminnan kasvattaminen ja yritysostojen tekeminen. Kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen Vaikka Outokumpu Technology on viime vuosina huomattavasti parantanut kannattavuuttaan, Yhtiön johto uskoo, että tällä osa-alueella on edelleen parannettavaa. Outokumpu Technologyn johto uskoo myös, että Yhtiö voi vähentää alttiuttaan taloudellisille suhdanteille. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet: tehostamalla toimintaa; optimoimalla kustannusrakennetta ja kiinteiden kustannusten joustavuutta ja kasvattamalla lisäarvoa tuottavien toimitusten osuutta myynnissään. 2

7 Outokumpu Technologyn liiketoimintarakenne Outokumpu Technologyn liiketoiminnot on organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, Base Metals ja Metals Processing. Vuonna 2005 Minerals Processing -divisioona muodosti 31,7 prosenttia, Base Metals -divisioona 27,4 prosenttia ja Metals Processing -divisioona 35,3 prosenttia Outokumpu Technologyn liikevaihdosta. Eräät pienemmät liiketoiminnot raportoidaan Muina liiketoimintoina, jotka muodostivat noin kuusi prosenttia liikevaihdosta vuonna Minerals Processing Minerals Processing -divisioona tarjoaa prosesseja ja omaan teknologiaan perustuvia prosessilaitteita jauhatukseen, vaahdotukseen, fysikaaliseen erotteluun ja sakeuttamiseen sekä analysaattoreita ja prosessiautomaatiojärjestelmiä. Divisioona tarjoaa myös kokonaisvaltaisia rikastamoratkaisuja, jotka yhdistävät useita prosessilaitteita ja prosesseja ja perustuvat useiden vuosikymmenten tutkimukseen ja kehitystyöhön Outokummun omissa rikastamoissa ja tutkimuskeskuksessa. Minerals Processing -divisioonan toimituksiin kuuluu prosessiteknologian lisäksi sovellus- ja prosessiosaamista ja metallurgista tietotaitoa laajoihin projekteihin, sekä palveluita, kuten varaosien toimittamista, tuotantolaitoksen huoltoja tarkastuspalveluja ja muita asiantuntijapalveluja. Base Metals Base Metals -divisioona tarjoaa metallurgista prosessiteknologiaa kuparin, nikkelin, sinkin, jalometallien ja ferroseosmetallien tuottajille. Base Metals -divisioona toimittaa teknologiaansa maailmanlaajuisesti toimien tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja määrittäen näiden liiketoiminnalle kannattavimmat ratkaisut. Base Metals -divisioona kehittää uusia teknologioita yhteistyössä avainasiakkaittensa kanssa ja divisioonan syvällinen prosessien asiantuntemus on johtanut useisiin uraauurtaviin teknologiakeksintöihin perusmetallien prosessoinnissa. Metals Processing Metals Processing -divisioona tarjoaa teknologiaa ja laitoksia rautamalmin prosessointiin, bauksiitin prosessointiin alumiinioksidiksi ja alumiinin tuotantoon, ilmeniitin prosessointiin synteettiseksi rutiiliksi sekä erilaisten värimetallirikasteiden pasutukseen ja rikkihapon tuotantoon. Omien teknologioidensa sekä Outokumpu Technologyn ja entisen Lurgi Metallurgie GmbH:n pitkän laitosrakentamisesta saadun kokemuksen ansiosta Metals Processing -divisioona kykenee tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman ratkaisuja teknologiapaketeista kiinteähintaisiin avaimet käteen -laitostoimituksiin, sekä uusia laitoksia että asiakkaiden tehtaiden modernisointeja, laajennuksia ja niitä koskevia tutkimuksia, tarkastuksia ja tuotannon pullonkaulojen poistamista. Riskitekijät Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät Outokumpu Technologyn liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla luonteeltaan olennaisia. Outokumpu Technologyn toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin riskeihin. Outokumpu Technology voi lisäksi altistua monille muille kaivos- ja metalliteollisuuteen liittyville riskeille sekä sellaisille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Osakkeiden markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen johdosta, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Outokumpu Technologyn liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa kaivos- ja metalliteollisuuden suhdanneherkkyys, kilpailuympäristö ja asiakkaiden vaatimusten muutokset sekä erilaiset projekteihin liittyvät riskit. Yhtiön Outokummusta irtautumiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa lyhyt itsenäisen toiminnan historia, valvontariskit, Outokumpu Technologyn uuden toiminimen ja siihen liittyvien brändien onnistunut käyttöönotto sekä kyky toimia tehokkaasti itsenäisenä yhtiönä. Osakemyyntiin liittyviä riskejä ovat muun muassa Outokummun omistusosuuteen liittyvät riskit, tulevat osakeannit tai merkittävien Osakemäärien myynnit ja aikaisempien jälkimarkkinoiden puute. Näitä riskejä on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa Riskitekijät. Osakemyynnin tausta ja syyt Outokumpu Technology on tällä hetkellä Outokummun täysin omistama tytäryhtiö. Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan keskittyvä yhtiö. Outokumpu Technologya on 3

8 johdettu itsenäisenä liiketoimintana Outokumpu-konsernissa, ja Yhtiö on kehittänyt organisaatiotaan, oikeudellista rakennettaan, identiteettiään sekä toimintamalliaan tavoitteenaan toimia tehokkaasti itsenäisenä yhtiönä. Outokummun johdon käsityksen mukaan Outokumpu Technologyn listautuminen Helsingin Pörssiin itsenäisenä, ensisijaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle suunnattuihin prosessiratkaisuihin, teknologiaan ja palveluihin keskittyvänä yhtiönä parantaa kummankin yhtiön strategista fokusta ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, ottaen huomioon myös näiden kahden yhtiön väliset vähäiset synergiat. Outokumpu Technologyn listautuminen antaa sijoittajille paremmat valintamahdollisuudet varojensa kohdentamisessa sekä lisää läpinäkyvyyttä. Osakkeiden pörssilistaus mahdollistaa myös Osakkeiden käytön maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa sekä luo uuden potentiaalisen rahoituslähteen, jota voidaan käyttää Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. 4

9 Yhteenveto Osakemyynnistä Yhtiö... Myyjä... Outokumpu Technology Oyj, suomalainen osakeyhtiö. Outokumpu Oyj, suomalainen osakeyhtiö, joka välittömästi ennen Osakemyyntiä omistaa 100 prosenttia Yhtiön Osakkeista. Osakemyynti... Myyjä tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi yhteensä Osaketta, joista alustavasti Osaketta tarjotaan ostettavaksi Instituutiomyynnissä ja alustavasti Osaketta Yleisömyynnissä. Instituutiomyynti... Myyjä tarjoaa ostettavaksi Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä (i) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers). Yleisömyynti... Allokaatioetuoikeus... Lisäosakeoptio... Myyntihinta... Myyjä tarjoaa ostettavaksi Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yleisömyynnissä myytävien Osakkeiden vähimmäismäärä on tai, jos ostositoumuksia annetaan tätä vähemmän, ostositoumusten kokonaismäärä. Henkilöt, jotka ovat Yhtiön hallituksen tai laajennetun johtoryhmän jäseniä siitä lähtien kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, voidaan asettaa etusijalle Osakkeiden allokoinnissa Yleisömyynnissä. Myyjän tarkoituksena on hyväksyä sanottujen hallituksen ja laajennetun johtoryhmän jäsenten ostositoumukset täysimääräisinä Osakkeen ylärajaan asti henkilöä kohden Yleisömyynnin ehtojen mukaisesti. Näin allokoitavien Osakkeiden osuus Osakemyynnissä ostettavaksi tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä on enintään noin 0,45 prosenttia. Myyjä on ilmoittanut antavansa Järjestäjille oikeuden ostaa ylikysyntätilanteissa milloin tahansa 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti Osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä enintään Osaketta yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Alustava hintaväli on 12,00 15,50 euroa Osakkeelta ( Alustava hintaväli ). Myyntihinta määritellään Myyjän ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa. Yllä mainittu tarjottavien Osakkeiden lukumäärä ja hintaväli ovat alustavia ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta voivat olla enemmän tai vähemmän kuin yllä on kuvattu. Osakemyynnin lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden määrästä ilmoitetaan Yhtiön antamalla pörssitiedotteella arviolta

10 Myyntiaika... Instituutiomyynnin myyntiaika alkaa ja päättyy viimeistään klo Yleisömyynnin myyntiaika alkaa ja päättyy viimeistään klo Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutiomyynnin myyntiajan ja Yleisömyynnin myyntiajan keskeyttämiseen toisistaan riippumatta aikaisintaan klo Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrä... Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrä oli välittömästi ennen Osakemyyntiä Osakemyynti ei vaikuta liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrään. Yli- ja alikysyntätilanteet... Myyjä päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)... Lukuun ottamatta Osakemyynnissä myytäviä Osakkeita (mukaan lukien Lisäosakeoption käyttämisen perusteella mahdollisesti myytävät Osakkeet) Yhtiö ja Myyjä ovat ilmoittaneet sitoutuvansa siihen, että ne eivät ilman Nordean etukäteistä ja kirjallista suostumusta (jonka antamista ei voi kohtuuttomasti viivyttää tai evätä) omasta puolestaan ja Lehman Brothersin puolesta (konsultoituaan ensin Lehman Brothersia) ajanjaksolla, joka alkaa Järjestämissopimuksen (määritellään jäljempänä) päivämäärästä ja päättyy 180 päivän kuluttua Osakemyyntiin liittyvän myyntihinnan julkistamisesta, (i) laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, lainaa, myy, tarjoudu tai sitoudu myymään, osta optioita tai johdannaisia tai oikeutta myydä, anna optioita tai johdannaisia tai oikeutta ostaa käteissuorituksena tai muun oikeustoimen kautta tai muuten luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa edellä mainittuihin arvopapereihin tai jotka edustavat oikeutta saada edellä mainitun arvopaperin, tai ryhdy oikeustoimeen, joka liittyy edellä mainittuihin arvopapereihin tai (ii) ryhdy vaihto- tai muuhun järjestelyyn, jolla siirretään kokonaan tai osittain Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia, riippumatta siitä selvitetäänkö yllä kohdissa (i) ja (ii) mainitut transaktiot Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopaperien toimittamisella, käteisellä tai muulla tavoin. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Osakkeiden listaaminen ja kaupankäynti... Osingot... Verotus... Osakkeiden listaamisesta on jätetty hakemus Helsingin Pörssille. Osakkeet odotetaan otettavan Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi prelistalla arviolta ja pörssilistalla arviolta Osakemyynti on tarkoitus toteuttaa pörssikauppoina Helsingin Pörssissä Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä. Osakemyynnissä myytävät Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Katso Osakkeet ja osakepääoma. Kohdassa Verotus kuvataan tiettyjä Osakkeiden ostamiseen liittyviä veroseuraamuksia. 6

11 Hankittavien varojen käyttö... Yhtiö ei saa mitään osuutta Myyjän Osakemyynnissä myymistä Osakkeista saatavista varoista. Maksut ja selvitys... Yleisömyynnissä myytävät Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi arviolta ja Instituutiomyynnissä myytävät Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan arviolta Suomen arvo-osuusjärjestelmän, Euroclearin tai Clearstreamin kautta. Osakemyynnin tuloksesta tiedottaminen... Osakkeiden tunnistenumero... Yhtiö tiedottaa Osakemyynnin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta ISIN: FI Kaupankäyntitunnus... OTE1V Kansainvälinen koordinaattori... Instituutiomyynnin järjestäjät... Yleisömyynnin järjestäjä... Nordea Nordea ja Lehman Brothers Nordea 7

12 Yhteenveto Yhtiön yhdistellyistä tilinpäätöstiedoista Seuraava Yhtiön tilinpäätöstietojen yhteenveto tulisi lukea yhdessä muualla tässä Listalleottoesitteessä olevien , , päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen yhdisteltyjen tilinpäätösten sekä ja päättyneiden kuuden kuukauden jaksojen tilintarkastamattomien yhdisteltyjen välitilinpäätösten ja muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen asiaankuuluvien tietojen kanssa. Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätökset , , päättyneiltä tilikausilta ja tilitarkastamattomat yhdistellyt välitilinpäätökset ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on laadittu Euroopan Unionin käyttöönottaman IFRS:n mukaisesti kuten yhdisteltyjen tilinpäätösten liitetietoina olevissa laadintaperiaatteissa on tarkemmin kuvattu alkaen tämän Listalleottoesitteen sivulta F-27. Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätökset on tarkastanut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka tilintarkastuskertomukset sisältyvät tähän Listalleottoesitteeseen. Tämä Listalleottoesite sisältää Yhtiön tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätöstiedot , ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomat yhdistellyt tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta, ja nämä tilinpäätöstiedot on laadittu siten kuin Yhtiö olisi toiminut itsenäisesti kyseiset jaksot. Yhdistellyt tilinpäätöstiedot on johdettu Outokumpukonsernin tilinpäätöksistä ja ne perustuvat varojen ja velkojen historiallisiin hankintamenoihin ja toiminnan historialliseen tulokseen ja rahavirtoihin siten kuin Yhtiö ja sen tytäryhtiöt olisivat muodostaneet erillisen itsenäisen konsernin esitetyillä ajanjaksoilla. Yhdistellyt tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta kuvaavat aikaa, jolloin Outokumpu Technologya johdettiin yhtenä kokonaisuutena Outokumpu-konsernin yhteydessä. Yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja ei voida pitää viitteenä siitä, että Outokumpu Technology -konsernin toiminnan toteutunut tulos olisi ollut esitetyn mukainen kyseisillä ajanjaksoilla jos Yhtiö ja sen tytäryhtiöt olisivat tuolloin toimineet itsenäisenä konsernina erillään muusta Outokumpu-konsernista, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä Outokumpu Technology -konsernin tulevista toiminnan tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta. Juridinen Outokumpu Technology -konserni muodostui, kun Outokumpu-konsernin määräysvallassa olleet Outokumpu Technology -yhtiöt on siirretty Outokumpu Technologyn omistukseen tai aiemmin. Tilintarkastetut yhdistellyt tilinpäätöstiedot , , päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat yhdistellyt tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta käsittävät Outokumpu Technology -yhtiöt, jotka on esitetty tilintarkastetun yhdistellyn tilinpäätöksen liitetiedossa 33 ja ne ovat olleet Outokumpu-konsernin määräysvallassa esitellyillä kausilla. Näistä yhtiöistä Outokumpu Shanghai Co. Ltd, OOO Outokumpu Norilsk, Outokumpu Holding GmbH, Kumpu GmbH, Outokumpu Deutschland GmbH, Outokumpu Technology GmbH, Petrobau Ingenieur Bulgaria EOOD, Outokumpu Technology AB, ZAO Outokumpu Moskva, Outokumpu Poland Sp. z o.o. ja Outokumpu Research Oy siirrettiin Outokumpu Technologyn omistukseen Outokumpu-konsernin sisäisin yritysjärjestelyin ja ne sisältyvät Yhtiön tulevaan toimintaan siten kuin tässä Listalleottoesitteessä on esitetty. Yhtiön entinen tytäryhtiö Outokumpu Metals Off-Take Oy on jätetty yhdistelemättä, koska Yhtiö on myynyt sen Outokummulle ennen ja se ei näin ollen sisälly Yhtiön tulevaan toimintaan siten kuin tässä Listalleottoesitteessä on esitetty. Outokumpu Technology hankki Boliden Contech AB:n (nykyisin Outokumpu Technology AB) ja se sisältyy yhdisteltyihin tilinpäätöksiin hankintahetkestä lähtien. Suodatinliiketoiminta, joka on myyty Larox Oyj:lle tammikuussa 2004, on esitetty myytynä liiketoimintana, katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Myydyt liiketoiminnat. Yhdistellyn tilinpäätöksen liitetietoina olevat laadintaperiaatteet on esitetty alkaen tämän Listalleottoesitteen sivulta F-27. Outokumpu Technologyn yhdisteltyihin tilinpäätöksiin siirrettyjen ja pois luettujen yhtiöiden hankintojen ja myyntien vaikutus korollisiin lyhytaikaisiin saamisiin ja velkoihin sekä korkomenoihin ja -tuloihin on otettu huomioon vertailukelpoisuuden vuoksi siten kuin kyseiset Outokumpu-konsernin sisäiset yrityskaupat olisivat tapahtuneet jo Outokumpu Technologyyn siirrettyjen ja pois luettujen yhtiöiden kertyneet voittovarat on yhdistelty Outokumpu Technologyn tilinpäätöksiin siten, että oman pääoman ja hankintamenon välinen erotus on sisällytetty yhdisteltyyn omaan pääomaan. Yhdisteltyjä tilinpäätöstietoja varten lasketut korkokulut ovat markkinaehtoisia. Yhtiöllä ei ole asti ollut omaa keskitettyä rahoitusosastoa, vaan palvelu on ostettu Outokumpu-konsernilta. On mahdollista, että Yhtiö ei itsenäisesti olisi saanut rahoitusta yhtä edullisin ehdoin kuin se on saanut Outokumpu-konsernin jäsenenä. 8

13 Outokumpu Technology on aikaisemmin toiminut osana Outokumpu-konsernin verosuunnittelua. Voittojen ja tappioiden yhdistelemiseksi Suomen, Ruotsin ja Saksan verohallintoalueilla Outokumpu Technology on saanut konserniavustusta muilta ja antanut konserniavustuksia muille Outokumpukonsernin yhtiöille. Yhdistellyissä tilinpäätöksissä Outokumpu Technology yhtiöiden saamat tai antamat konserniavustukset on peruutettu kultakin yhdistellyltä vuodelta. Oikaisujen taloudellinen vaikutus on otettu huomioon avaavassa taseessa ja kullakin yhdistellyllä kaudella oikaisemalla omaa pääomaa, korollisia saamisia ja velkoja, veroja sekä korkotuloja ja -menoja. Outokumpu Technologyn tuloverot on esitetty siten kuin Yhtiö olisi toiminut itsenäisesti kyseisillä ajanjaksoilla. Outokumpu Technologyn laskennalliset verot on laskettu lain mukaisilla verokannoilla ja tasekeskeisen lähestymistavan mukaisesti kirjattu vastaamaan kirjanpidossa poistamattomien hankintamenojen ja verotuksessa poistamattomien hankintamenojen välisten väliaikaisten erojen nettoverovaikutusta. Outokumpu-konsernin menettelytapana on ollut veloittaa keskitetysti hoidettujen palveluiden kustannukset Outokumpu-konsernin tytäryhtiöiltä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Outokumpu Technology on ostanut keskitettyjä palveluita Outokummulta hankinnan, tietohallinnon, kirjanpidon, verotuksen, henkilöstöhallinnon, lakiasiain, rahoituksen, riskienhallinnan ja talousviestinnän hoitamisen osalta. Lisäksi Outokumpu-konserni on laskuttanut Yhtiöltä Outokumpu Technologyyn liittyvän osuuden konsernin hallinnon yleiskuluista. Outokumpu Technologyn yhdistellyt tilinpäätökset eivät kuitenkaan sisällä Outokumpu Technologyn itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimiseen liittyviä kustannuksia, kuten hallituksen kokousten, yhtiökokousten, tiettyjen pääkonttoritoimintojen ja konsernilaskennan, mukaan lukien sijoittajasuhteet liitännäiskuluineen, kustannuksia. Outokumpu Technologyn johto arvioi, että jos Yhtiö olisi toiminut itsenäisesti, tästä olisi aiheutunut vuosittain noin miljoonan euron nettomääräinen lisäkustannus tuloslaskelmaan kirjattujen kustannusten lisäksi (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa) TULOSLASKELMATIEDOT Liikevaihto ,9 425,6 556,2 216,7 320,9 Hankinnan ja valmistuksen kulut ,3 327,8 451,5 177,6 258,9 Bruttokate... 85,6 97,8 104,7 39,1 62,1 Liiketoiminnan muut tuotot... 3,9 3,9 2,2 0,5 1,4 Myynnin ja markkinoinnin kulut... 40,7 46,7 39,2 20,3 23,1 Hallinnon kulut... 26,9 30,2 28,0 14,2 15,8 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut... 11,7 13,5 13,9 6,9 8,5 Liiketoiminnan muut kulut... 2,3 0,6 0,8 1,4-1,6 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta... 0,6 0,1 0,4 Liikevoitto/-tappio... 7,9 10,8 24,3 3,4 14,1 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä... 3,9 1,1 1,3 1,5 1,5 Voitto/tappio ennen veroja ja myytyjä toimintoja... 4,0 11,9 25,6 1,9 15,6 Tuloverot... 0,4 2,4 9,2 1,5 7,0 Jatkuvien toimintojen kauden voitto/tappio... 4,4 9,5 16,4 3,4 8,7 Myytyjen toimintojen kauden voitto... 0,4 12,2 Kauden voitto/tappio... 4,8 21,7 16,4 3,4 8,7 RAHAVIRTALASKELMATIEDOT Liiketoiminnan nettorahavirta... 24,9 8,1 80,2 20,2 0,6 Investointien nettorahavirta... 25,5 22,4 10,1 6,8 3,4 Rahoituksen nettorahavirta... 6,8 7,8 1,6 0,4 0,1 TASETIEDOT Pitkäaikaiset varat yhteensä ,1 116,4 121,5 120,2 119,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä ,3 182,2 287,7 205,3 288,5 Varat yhteensä ,4 298,7 409,2 325,5 408,0 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma... 69,5 90,8 110,6 90,1 116,1 Vähemmistöosuus... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Oma pääoma yhteensä... 69,5 90,9 110,7 90,1 116,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä... 39,6 30,9 37,9 34,1 40,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,3 176,9 260,6 201,3 251,6 Oma pääoma ja velat yhteensä ,4 298,7 409,2 325,5 408,0 9

14 (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa lukuun ottamatta taloudellisia tunnuslukuja, henkilöstöä koskevia tietoja ja osakekohtaisia tietoja) TUNNUSLUVUT Bruttokate, %... 23,4 23,0 18,8 18,0 19,3 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta... 2,1 2,5 4,4 1,6 4,4 Korollinen nettovelka (1)... 13,4 41,4 116,1 55,7 108,5 Velkaantumisaste, % (2)... 19,3 45,5 104,9 61,8 93,4 Omavaraisuusaste, % (3)... 28,9 38,1 36,1 37,0 40,9 Sijoitettu pääoma (4)... 56,1 49,5 5,5 34,4 7,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % (5)... 14,2 20,5 110,3 16, ,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (6)... 11,5 14,5 24,3-3,6 29,7 Oman pääoman tuotto, % (7)... 6,6 11,8 16,3 14,8 15,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit... 26,6 11,7 12,1 5,7 3,8 Tilauskanta kauden lopussa (8) ,5 450,2 596,0 519,5 693,8 Tilauskertymä kauden aikana (8)(9) ,1 542,0 678,5 278,0 425,9 Henkilöstö kauden lopussa (8) Jatkuvien toimintojen kauden voitto/tappio, % liikevaihdosta.. 1,2 2,2 2,9 1,6 2,7 Kauden voitto/tappio, % liikevaihdosta... 1,3 5,1 2,9 1,6 2,7 OSAKEKOHTAISET TIEDOT (10) Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, euroa (11)... 0,10 0,23 0,39 0,08 0,21 Myytyjen toimintojen osakekohtainen tulos, euroa (11)... 0,01 0,29 Osakekohtainen tulos yhteensä, euroa (11)... 0,11 0,52 0,39 0,08 0,21 Osakekohtainen oma pääoma, euroa (12)... 1,65 2,16 2,63 2,14 2,76 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Minerals Processing Liikevaihto ,0 150,0 184,8 65,5 93,8 Liikevoitto/-tappio... 3,5 8,3 8,3 1,4 5,6 Base Metals Liikevaihto ,1 139,2 160,0 56,2 95,5 Liikevoitto/-tappio... 5,2 4,4 11,6-2,2 12,7 Metals Processing Liikevaihto ,3 134,8 205,9 91,0 130,4 Liikevoitto/-tappio... 4,7 1,6 7,1 2,0 10,2 Muut liiketoiminnat Liikevaihto... 24,7 34,7 32,2 15,8 14,7 Liikevoitto/-tappio... 2,8 2,4 0,2 0,5 0,3 Korolliset velat + siirtyvät korkokulut lainasaatavat (1) Korollinen nettovelka = myytävissä olevat sijoitukset siirtyvät korkotuotot rahavarat Korollinen nettovelka (2) Velkaantumisaste = Oma pääoma yhteensä 100 Oma pääoma yhteensä (3) Omavaraisuusaste = Taseen loppusumma saadut ennakot 100 (4) Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korollinen nettovelka Sijoitetun pääoman tuotto Liikevoitto (5) = 100 (ROCE) Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo) Liikevoitto + rahoitustuotot (6) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 Taseen loppusumma korottomat velat (kauden keskiarvo) Tilikauden voitto/tappio (7) Oman pääoman tuotto = 100 Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo) (8) Tilintarkastamaton. (9) Tilauskertymällä tarkoitetaan raportointikaudella saatujen sopimusten voimaantulon ehdot täyttävien tilausten kumulatiivista summaa. 10

15 (10) Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä Yhtiön osakkeiden lukumäärä päätettiin jakaa osakkeesta osakkeeseen. Päätös on rekisteröity kaupparekisteriin Osakekohtaiset tiedot on laskettu käyttäen osakemäärää Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto/tappio (11) Osakekohtainen tulos = Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, oikaistuna splitin vaikutuksella Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma (12) Oma pääoma/osake = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, oikaistuna splitin vaikutuksella 11

16 RISKITEKIJÄT Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät Outokumpu Technologyn liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla luonteeltaan olennaisia. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan tässä Listalleottoesitteessä esitettyihin tietoihin. Outokumpu Technologyn toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin riskeihin. Outokumpu Technology voi lisäksi altistua monille muille kaivos- ja metalliteollisuuteen liittyville riskeille sekä sellaisille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Osakkeiden markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen johdosta, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Outokumpu Technologyn liiketoimintaan liittyviä riskejä Kaivos- ja metalliteollisuuden suhdanneherkkyys Kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiantarjoajien markkinoita ohjaa pääasiassa kaivos- ja metalliteollisuuden yleinen aktiviteetti, johon puolestaan vaikuttavat metallien maailmanlaajuinen kulutus, metallien kysynnän ja tarjonnan tasapaino, teollisuudenalojen kapasiteetin rakenne sekä metallien hinnat. Siten Outokumpu Technologyn liikevaihdon vaihtelu suhdanteiden mukaan riippuu pääasiassa kaivos- ja metalliteollisuuden maailmanlaajuisista kulutuksen ja/tai tarjonnan muutoksista. Yhtiön liiketoimintaan voivat vaikuttaa muutkin tekijät, mukaan lukien olemassa olevan tuotantokapasiteetin uusimistarpeet, uudet kilpailevat teknologiat, kilpailupaineet sekä muut kaivos- ja metalliteollisuuteen vaikuttavat taloudelliset tekijät. Yhtiön teknologian ja palvelujen kysynnän supistuminen, joka voi aiheutua yleisistä taloudellisista olosuhteista, metallien hintojen vaihteluista tai muista tekijöistä, voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Outokumpu Technologyn johdon käsityksen mukaan Yhtiön toiminnan maantieteellinen monipuolisuus sekä se, että sen liiketoiminnan painopisteinä on monia eri mineraaleja ja metalleja, voivat pitkällä aikavälillä jossain määrin vaimentaa taloudellisten suhdanteiden vaikutusta. Kilpailuympäristö ja asiakkaiden vaatimusten muutokset Outokumpu Technology toimii erittäin kilpaillussa liiketoimintaympäristössä, ja kilpailu voi vielä kiristyä entisestään uusien markkinoille tulijoiden myötä. Jos Outokumpu Technologyn kilpailijat tuovat markkinoille uusia teknologioita tai hinnoittelukäytäntöjä tai jos käyttöön otetaan uusia standardeja tai käytäntöjä, Yhtiön nykyisistä teknologioista ja palveluista voi tulla kilpailukyvyttömiä tai vanhentuneita. Lisäksi Outokumpu Technologyn teknologian ja palvelujen markkinat voivat kärsiä muovin ja muiden korvaavien materiaalien käytön lisääntymisestä Yhtiön teknologian avulla tuotettujen metallien sijaan. Outokumpu Technologyn menestyminen tulevaisuudessa riippuu sen kyvystä parantaa olemassa olevia teknologioitaan ja palvelujaan, ottaa huomioon asiakkaidensa yhä kehittyneemmät ja monipuolisemmat tarpeet, pysyä teknologisen kehityksen etulinjassa sekä hoitaa liiketoimintaansa kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Jos Outokumpu Technology ei onnistu ennakoimaan teknologian kehitystä tai asiakkaiden vaatimusten muutoksia tai reagoimaan niihin nopeasti, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisätietoa Outokumpu Technologyn kilpailijoista on esitetty kohdassa Outokumpu Technologyn liiketoiminta Kilpailu. Projektiriskit Epävarmuus projektien alkamisesta Monet Outokumpu Technologyn sopimuksista saadaan tarjouskilpailun perusteella. Outokumpu Technology saattaa käyttää huomattavia voimavaroja, sekä johdon aikaa että Yhtiön rahavaroja, tehdessään tarjouksia projekteista, joista se ei kuitenkaan saa sopimusta. Lisäksi Outokumpu Technologylla on useita projekteja, joista on olemassa allekirjoitetut sopimukset, mutta joita koskevien sopimusten voimaantuleminen riippuu useista ehdoista, jotka liittyvät muun muassa ennakkomaksuihin tai hallinnollisiin lupiin, ja tällaisten ehtojen täyttyminen saattaa olla Outokumpu Technologyn ja/tai sen asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. On esimerkiksi mahdollista, että Yhtiön asiakas jättää vaadittavan etumaksun maksamatta rahavarojen puutteen vuoksi tai viivyttää maksamista muista syistä. Asiakkaalla ei myöskään välttämättä ole vaadittuja ympäristölupia, mikä voi lykätä projektin käynnistämistä. Outokumpu Technologyn tai sen asiakkaiden kyvystä täyttää tällaiset ehdot ja tehdä allekirjoitetuista sopimuksista toimitettuja projekteja ei voi olla varmuutta, minkä vuoksi Yhtiön tilauskantaan sisältyy vain projekteja, joiden osalta kaikki tällaiset ehdot ovat täyttyneet. Tämän vuoksi 12

17 Outokumpu Technologylle saattaa aiheutua vastuita ja kustannuksia, jotka liittyvät viivästyneisiin tai peruutettuihin projekteihin. Sopimusten hinnoittelu Kiinteähintaisten sopimusten ehtojen mukaisesti Outokumpu Technology on velvollinen rakentamaan (ennalta sovittuun hintaan) laitoksen tai toimittamaan prosessilaitteet, jotka toimivat ennalta sovittujen määrittelyjen mukaisesti. Osittain kiinteähintaisissa sopimuksissa osapuolet sopivat etukäteen, miltä osin projektin kustannukset ovat kiinteät ja miltä osin asiakas korvaa syntyneet kustannukset. Outokumpu Technology pyrkii huolellisesti arvioimaan jokaiseen projektiinsa liittyvät kustannukset. Lisäksi se tekee varauksia kunkin projektin aikana mahdollisesti ilmeneviä odottamattomia tapahtumia varten. Budjetti voi kuitenkin ylittyä laitoksen rakentamiseen tai prosessilaitteiden toimittamiseen luontaisesti liittyvien riskien vuoksi. Tällaiset ylitykset voivat olla merkittäviä ja erityisesti kiinteähintaisissa sopimuksissa ne voivat aiheuttaa Outokumpu Technologylle olennaisia tappioita. Sopimusten keskeytyminen, irtisanominen ja muuttaminen sekä sopimusrikkomusriskit Outokumpu Technologyn projektit ja muut liiketoimet ovat alttiita sopimusrikkomusriskeille johtuen tekijöistä, joita ovat muun muassa asiakkaiden maksuhäiriöt, projektin keskeytys tai sopimusten irtisanominen sen jälkeen kun Outokumpu Technologya sitovia projektiin liittyviä kustannuksia on jo ehtinyt syntyä, on demand -tyyppisten kaupallisten takausten tai vastaavantyyppisten projekteissa käytettyjen instrumenttien maksuunpanot sekä alihankkijoiden ja toimittajien toimitushäiriöt. Myös käteissijoituksiin ja projektien yhteydessä tehtyihin suojausinstrumentteihin liittyy sopimusrikkomus- tai vastapuoliriskejä. Jotkut Outokumpu Technologyn asiakassopimukset voidaan eräiden ehtojen täyttyessä koska tahansa keskeyttää tai irtisanoa asiakkaan päätöksellä ja ilmoituksella. Vaikka Outokumpu Technology saa yleensä tällaisissa tapauksissa korvauksen välittömistä kuluistaan ja kustannuksistaan, asiakkailla ei välttämättä ole velvollisuutta korvata mitään tällaisesta keskeytyksestä tai irtisanomisesta johtuvaa tuoton menetystä. Lisäksi tietyissä sopimuksissa ei ole mitään nimenomaisia rajoituksia, jotka koskevat asiakkaan mahdollisuuksia siirtää sopimus kolmansille osapuolille. Asiakassopimuksissa voidaan myös antaa asiakkaalle mahdollisuus muuttaa sovittua työn laajuutta muutostilausmekanismin avulla. Outokumpu Technology pyrkii ottamaan huomioon sopimustensa muutostilausmekanismista johtuvat muutokset, mutta toisinaan Outokumpu Technology voi kuitenkin joutua neuvottelemaan sopimustensa ehdot tai laajuuden uudelleen, ja uudet ehdot voivat olla aikaisempia ehtoja epäedullisemmat. Asiakassopimusten keskeyttäminen tai ennenaikainen irtisanominen, uudelleen neuvoteltujen sopimusten epäedulliset ehdot, realisoituneista suoritustakuista aiheutuvat velvoitteet, yhteiset korvausvastuuvelvollisuudet ja vastuun siirtämistä koskevat kiellot voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus toimittajista Asiakasprojektiensa aikana Outokumpu Technology on riippuvainen tiettyjen keskeisten raakaaineiden, komponenttien ja valmiiden tuotteiden sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden, liiketoimintakumppaneiden ja työntekijöiden palvelujen saatavuudesta. Outokumpu Technology on lisäksi riippuvainen toimittajiensa kyvystä tarjota sellaisia raaka-aineita, komponentteja, valmiita tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät Outokumpu Technologyn asettamat määrittelyt, laatuvaatimukset, toimitusaikataulut ja kustannusarviot sekä sääntelyn asettamat vaatimukset. Joissakin tapauksissa tiettyjä tuotteita tai palveluja tarjoaa vain rajallinen määrä sopivia alihankkijoita, mikä lisää Outokumpu Technologyn riippuvuutta sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista osapuolista. Outokumpu Technologyn täytyy myös hankkia keskeiset raaka-aineet, komponentit, valmiit tuotteet ja palvelut toimittajiltaan kilpailukykyisin hinnoin. Outokumpu Technologyn mahdolliset vaikeudet toimittajiensa kanssa voivat vaikuttaa epäedullisesti tuotantoaikatauluihin ja Yhtiön maineeseen, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kyky toteuttaa laajoja ja monimutkaisia asiakasprojekteja Projektit ja palvelut, joita Outokumpu Technologyn sopimukset koskevat, ovat usein laajoja, monimutkaisia ja arvoltaan suuria. Outokumpu Technologyn tulot voivat toisinaan riippua pienestä määrästä suuria projekteja. Outokumpu Technologyn kymmenen suurinta asiakasprojektia muodostivat lähes 40 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella verrattuna 34 prosenttiin vuonna 2004 ja 35 prosenttiin vuonna Outokumpu Technologyn onnistuminen projektiensa 13

18 toteuttamisessa riippuu suuressa määrin sen kyvystä kiinnittää sopiva määrä pätevää henkilöstöä kuhunkin projektiin. On myös tavanomaista, että Outokumpu Technology antaa asiakkailleen suoritustakuita, jotka liittyvät projekteihin tai toimitettaviin ratkaisuihin ja palveluihin. Joidenkin sopimusten mukaan Outokumpu Technology voi olla korvausvastuussa eräistä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tapahtumista silloinkin, kun tällaiset tapahtumat ovat Outokumpu Technologyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Merkittävällä epäonnistumisella suuren asiakasprojektin toteutuksessa tai loppuun saattamisessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Tuloksen ennustettavuus tilauskannan perusteella Outokumpu Technology raportoi tilauskantansa vuosikertomustensa ja osavuosikatsaustensa yhteydessä. Outokumpu Technologyn päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla saama tilauskertymä oli 425,9 miljoonaa euroa, ja Yhtiön tilauskanta oli 693,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta, joka sisältää vain tilauksen voimaantulon ehdot täyttäneet projektit, ulottuu yleensä useille tilikausille ja sen koostumus sekä mahdollinen vaikutus kannattavuuteen voivat ajan myötä vaihdella tilauskantaan sisältyvien projektien hinnoittelusta ja luonteesta riippuen. Tilauskanta ei välttämättä täysin kuvaa Outokumpu Technologyn tulevaa liikevaihtoa tai tulosta. Outokumpu Technologyn tilauskantaan kuuluvien sopimusten keskeytykset ja viivästykset eivät ole epätavallisia, ja toisinaan sopimuksia peruutetaan. Mikäli Outokumpu Technologyn tilauskannassa tapahtuu merkittäviä keskeytyksiä, viivästyksiä ja peruutuksia, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ammatillinen vastuu suunnitteluvirheistä Jos Outokumpu Technologyn tarjoamiin suunnittelupalveluihin liittyvästä prosessilaitteesta tai rakenteista taikka tällaisen prosessilaitteen tai tällaisten rakenteiden toimintavirheestä aiheutuu onnettomuus tai henkilövahinko, prosessilaitteiston omistajaa tai käyttäjää kohtaan nostettu suunnitteluvirhekanne voi johtaa kanteeseen myös Outokumpu Technologya kohtaan. Joissakin maissa, joissa Outokumpu Technology toimii, ympäristöä ja työntekijöitä koskeva korvausvastuu saattaa kuulua lain mukaan Outokumpu Technologylle. Asiakkailla, alihankkijoilla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole riittäviä taloudellisia resursseja mahdollisten vahingonkorvausvelvollisuuksiensa täyttämiseen Outokumpu Technologya kohtaan. Kattavista riskienhallintaprosesseista huolimatta tappioita voi aiheutua sellaisista riskeistä, joita Outokumpu Technologyn vahingonkorvausvastuuta koskevissa sopimuksissa tai vakuutussopimuksissa ei välttämättä ole otettu huomioon, eikä Outokumpu Technology välttämättä kykene hankkimaan joillekin riskeille riittävää vakuutusturvaa liiketaloudellisesti kohtuullisin ehdoin. Outokumpu Technologyn toimittamat suunnittelupalvelut ovat myös alttiit urakointiin luontaisesti liittyville riskeille, kuten tulipaloille, räjähdyksille tai erilaisille luonnonilmiöille. Nämä vaarat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja ihmisuhreja, liiketoiminnan keskeytyksiä, esinevahinkoja, prosessilaitteiston toimintavikoja, saastumista ja ympäristövahinkoja. Ellei Outokumpu Technology kykene suojautumaan tehokkaasti toimialan jostain edellä mainitusta syystä johtuvia riskejä vastaan, tämä voi asettaa Outokumpu Technologyn alttiiksi merkittäville kustannuksille, jotka voivat johtaa suuriin tappioihin ja tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Viimeaikaiset tapahtumat. Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät riskit Outokumpu Technologyn liiketoiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon markkinoiden mahdollisuudet, mahdollisuudet kehittää tai hankkia uusia teknologioita, ratkaisuja tai palveluja Yhtiön nykyisten asiakkaiden tai sen palvelemien toimialojen käyttöön sekä mahdollisuudet soveltaa nykyisiä teknologioita asiakkaiden uusiin käyttötarkoituksiin tai uusille toimialoille. Outokumpu Technologyn liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavat liiketoiminnan kehittämisen riskit liittyvät markkinatiedon paikkansapitävyyteen tai markkinatilanteen odottamattomiin muutoksiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja teknologioiden kaupallistamiseen. Uusien teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen saattaa kestää kauan, ja näihin voi liittyä Outokumpu Technologyn brändiin ja markkina-asemaan liittyviä riskejä. Uusien teknologioiden kehittämisvaiheessa tehtyjä investointeja saatetaan joutua kirjaamaan alas suurissa tuotekehitysprojekteissa, joissa ne on saatettu aktivoida taseeseen, jos tällaisten projektien suunniteltuja teknisiä ja/tai taloudellisia tavoitteita ei saavuteta. Tällä 14

19 voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn taloudelliseen kehitykseen. Lisäksi liiketoiminnan kehittämisen riskeihin kuuluu asiakastoimialoja koskevia riskejä, kuten metallien, mineraalien ja energian tarjonta ja saatavuus. Yhtiön henkilöstön jatkuva kehittyminen on Outokumpu Technologyn liiketoiminnan kehittämisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Vaikka Outokumpu Technologyn johto uskoo, että Yhtiön liiketoiminnan kehittämismenettelyt ovat nykyisissä olosuhteissa asianmukaisia, ei voi olla varmuutta, että ne ovat menestyksekkäitä. Mikä tahansa epäonnistuminen Outokumpu Technologyn liiketoiminnan kehittämisessä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus johdosta ja avainhenkilöstöstä Outokumpu Technologyn kyky ylläpitää ja kasvattaa liiketoimintaansa edelleen sekä tarjota korkealaatuista teknologiaa ja palveluja riippuu suurelta osin sen kyvystä pitää Yhtiön johto ja muut asiantuntijat palveluksessaan ja kehittää, kouluttaa ja motivoida heitä sekä palkata pätevää ja kokenutta uutta henkilöstöä. Kilpailu pätevästä henkilöstöstä on kireää kaikissa Outokumpu Technologyn toimipaikoissa ja saattaa tulevaisuudessa kiristyä entisestään. Yhtiön johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työsuhteen päättyminen tai Outokumpu Technologyn epäonnistuminen riittävän pätevän henkilöstön hankkimisessa ja palveluksessaan pitämisessä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Toimialan keskittyminen Outokumpu Technologyn asiakaskunnassa on tapahtunut keskittymistä. Yhtiön asiakastoimialoilla jatkossa tapahtuva keskittyminen saattaa vaikuttaa Yhtiön suhteisiin asiakasyritysten kanssa. Jos Outokumpu Technologyn kilpailijoiden asiakas hankkii omistukseensa jonkin Yhtiön asiakkaan, Outokumpu Technology saattaa menettää osan liiketoimintaansa. Kun Outokumpu Technologyn asiakkaat lisäksi kasvavat toimialan keskittymisen myötä, ne voivat käyttää hinnoittelupainetta kaikkia toimittajia vastaan, Outokumpu Technology mukaan lukien. Lisäksi jotkut Outokumpu Technologyn kilpailijoista ovat yhdistyneet. Mikäli Yhtiön kilpailijat yhdistyvät, ne voivat kasvattaa markkinaosuuksiaan ja saavuttaa suurtuotannon etuja, mikä parantaa niiden kykyä kilpailla Outokumpu Technologyn kanssa ja/tai hankkia lisää teknologioita ja tuotteita, jotka saattavat syrjäyttää Outokumpu Technologyn teknologioita ja palveluja. Ei voi olla varmuutta, ettei Outokumpu Technologyn kilpailijoiden ja/tai asiakastoimialojen keskittyminen vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Tulojen kausivaihtelu Eräiden Outokumpu Technologyn teknologioiden ja palveluiden kysynnässä on kausivaihtelua, joka heijastuu Outokumpu Technologyn tulovirtaan. Kausivaihtelu johtuu pääasiassa siitä, että Yhtiön asiakkaat, erityisesti Minerals Processing -divisioonan asiakkaat, odottavat projektien ja laitetoimitusten valmistumista vuoden loppuun mennessä. Outokumpu Technologyn liikevaihto ja kannattavuus ovat tyypillisesti korkeampia tilikauden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä kuin ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että tällainen kausivaihtelu jatkuisi tulevaisuudessa, vuoden 2006 kolmas ja neljäs vuosineljännes mukaan lukien. Outokumpu Technologyn tulouttamisperiaatteiden mukaan tietty osa liikevaihdosta ja etenkin voitoista kirjataan projektin päättyessä vasta sen jälkeen kun tietyt toimenpiteet ovat toteutuneet. Näihin kuuluvat muun muassa laitosten koeajot ja se, että asiakas hyväksyy projektin. Outokumpu Technology ei voi tavallisesti kontrolloida näiden toimenpiteiden ajoitusta, ja ajoituksesta riippuen projektien valmistuminen voi aiheuttaa huomattavia vaihteluja Yhtiön tuloksessa vuosineljänneksittäin tai vuosittain. Immateriaalioikeuksien suojaaminen Outokumpu Technologyn menestys perustuu suuressa määrin ratkaisuihin ja palveluihin, jotka se on kehittänyt tai hankkinut ja joita se kehittää tai hankkii edelleen ja joihin liittyvät immateriaalioikeudet Yhtiö omistaa kokonaan tai osittain. Outokumpu Technology on myös jossain määrin riippuvainen eräistä muista yrityksistä, joiden teknologioita se käyttää lisenssien perusteella, mistä syystä se on altis riskeille, jotka koskevat muun muassa tällaisten lisenssijärjestelyjen voimassaoloa. Outokumpu Technology pyrkii suojaamaan immateriaalioikeutensa pääasiassa patenteilla (mukaan lukien patenttihakemukset), salassapitosopimuksilla ja muilla sopimusjärjestelyillä sekä vähäisemmässä määrin tavaramerkkilainsäädännön avulla. Vaikka tällä hetkellä Outokumpu Technologya vastaan ei ole esitetty 15

20 merkittäviä immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevia väitteitä eikä Outokumpu Technology ole esittänyt tällaisia väitteitä kolmansia osapuolia vastaan eikä Yhtiön tiedossa ole uhkaa merkittävistä oikeudenloukkauksia koskevista väitteistä tai muista menettelyistä ja vaikka Yhtiö käyttää edistynyttä immateriaalioikeuksien suojaamisprosessia, menestyksekäs immateriaalioikeuksien loukkausväite tai muu vastaava menettely, joka kohdistuu Outokumpu Technologyyn taikka sen kykyyn suojata kehittämäänsä tietoa ja immateriaalioikeuksia oikeudenloukkauksia koskevan oikeudenkäynnin avulla, voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Vakuutusturvan riittävyys Outokumpu Technology aikoo jatkaa toimintansa vakuuttamista toimialan käytäntöjen mukaisesti ja hankkia vakuutusturvan sellaisia riskejä vastaan, joiden vakuuttamista se pitää tarkoituksenmukaisena Yhtiön tarpeiden ja liiketoiminnan olosuhteiden kannalta. Vakuutusturvaa ei kuitenkaan ole saatavilla jokaisen Outokumpu Technologyn kohtaaman riskin varalle. Vaikka Outokumpu Technology uskoo, että sillä on toimintojensa osalta riittävän kattavat vakuutukset ja että sen vakuutusturva on toimialan käytäntöjen mukainen, Yhtiön vakuutukset eivät joissakin olosuhteissa välttämättä kata lainkaan tai riittävästi kaikkien sen toimintaan liittyvien tapahtumien seurauksia. Lisäksi Outokumpu Technologyn vakuutuksiin voi kuulua omavastuita, ehdollisia omavastuita ja mahdollisia korjausedellytyksiä. Outokumpu Technologyn politiikkana on ollut näiden riskien kattaminen sopimusperusteisten vastuunrajoitusten, vahingonkorvausten ja vakuutusten avulla, mikä ei välttämättä ole aina tehokasta. Lisäksi on olemassa riski, että vakuutusmaksut nousevat niin korkeiksi, ettei Yhtiö katso asianmukaiseksi tai etujensa mukaiseksi pitää yllä nykyisentasoista vakuutusturvaa. Outokumpu Technology saattaa kustannus-hyöty -analyysin tuloksena päättää jättää joitakin riskejä vakuuttamatta sillä perusteella, että vakuutusmaksu on liian suuri verrattuna vakuutusturvan Yhtiölle tuottamaan mahdolliseen hyötyyn. Tällaiset mahdolliset puutteet Outokumpu Technologyn vakuutusturvassa saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Outokumpu Technologyn vakuutusturvaa on käsitelty myös jäljempänä kohdassa Outokummusta irtautumiseen liittyvät riskit Valvontariskit sekä kohdissa Outokumpu Technologyn liiketoiminta Vakuutukset ja Lähipiiriliiketoimet. Poliittiset, taloudelliset ja muut epävarmuustekijät Outokumpu Technologyn liiketoimintaan voivat vaikuttaa monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät, kuten kaupallisten pankkitakausten perusteltu tai perusteeton vaatiminen, varojen kansallistaminen, yhteiskunnallinen, poliittinen tai taloudellinen epävakaus, valuuttakurssien vaihtelu tai voittojen kotiuttamista tai käteissiirtoja koskevat rajoitukset sekä viranomaisista johtuvat projektien keskeyttämiset tai peruuttamiset, joilla kaikilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Outokumpu Technologyn liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen voi kuulua vakiintuneille taloudellisille ja poliittisille järjestelmille vieraita riskejä, kuten taloudellinen epävakaus, joiden takia Outokumpu Technologyn voi olla vaikeaa arvioida kyseisten markkinoiden tulevia liiketoimintaolosuhteita ja jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä sovittuja projekteja koskevien tilausten tekemisessä ja siten altistaa Outokumpu Technologyn markkinoiden epävarmuudelle. Lisäksi jotkin Outokumpu Technologyn projekteista toteutetaan alueilla, joilla voi ilmetä epidemioita, luonnonkatastrofeja, aseellisia yhteenottoja tai terrori-iskuja. Ei voi olla varmuutta, että Outokumpu Technologyn altistuminen tällaisille olosuhteille ei vaikuttaisi olennaisen haitallisesti sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Projekteihin ja projektipaikkoihin liittyvä ympäristöriski Outokumpu Technologyn laitostoimituksiin voi liittyä toimitusvastuu, joka päättyy yleensä tiettynä ajankohtana laitoksen asennuksen ja käyttöönottovaiheen valmistumisen jälkeen. Asennuksen ja käyttöönottovaiheen aikana voi sattua onnettomuuksia, joihin liittyy ympäristö- tai henkilövahinko ja tällaisesta onnettomuudesta seuraavassa oikeudenkäynnissä Yhtiö saatetaan nimetä vastaajaksi mahdollisesti mittaviin kanteisiin. Vakava henkilövahinko, ympäristö- tai esinevahinko tai tuotannon keskeytyminen voi myös aiheutua onnettomuuden seurauksena toimipaikalla, jossa Outokumpu Technology on aiemmin toteuttanut projektin. Tällaiset onnettomuudet voivat johtaa oikeusvaateisiin Outokumpu Technologya kohtaan teknologian toimittajana, mistä puolestaan voi seurata merkittäviä vastuita. Ei voi olla varmuutta siitä, että mahdollisen onnettomuus ja/tai ympäristövahinko, joka sattuu projektia toteutettaessa tai myöhemmin projektipaikalla, ei johtaisi vaateisiin Outokumpu Technologya 16

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.9.2006 klo 8.30 1 (8) Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10. 2 Hyvä liiketoiminnan tulos ja vahva bruttokate heinä-syyskuussa Milj. EUR 2007 Muutos-% Liikevaihto 318,1 245,9 + 29,4 Bruttokate,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 2 Hyvä tulos haasteellisessa markkinatilanteessa milj. EUR Q1 2009 Q1 2008 Muutos % Viim. 12 kk 2008 Liikevaihto 231,6 225,6 2,7 1 224,0 1 217,9 Bruttokate

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007. Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007. Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Tulos yli kaksinkertaistui milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 684,6 500,9 + 37 Liikevoitto 63,1 28,6 + 121 Voitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Outotec Oyj. - johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja

Outotec Oyj. - johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj - johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Aamuseminaari, 20.3.2009 WTC, Helsinki 2 Outotec lyhyesti

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot