TULEVAISUUS ON TEHTÄVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUS ON TEHTÄVÄ"

Transkriptio

1 TULEVAISUUS ON TEHTÄVÄ First North -listautuminen ja osakeanti Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisesite. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua listautumisesitteeseen, joka on saatavissa osakeannin merkintäpaikoista sekä internet-osoitteesta Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

2 Esitteessä käytetty paperia, jolle on myönnetty EU-ympäristömerkki. Cleantech Invest

3 Yleistä First North -listautumisesta ja osakeannista cleantech invest on listautumassa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle. Osakeannissa tarjotaan Cleantech Investin osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille ( Yleisösijoittaja ) ja institutionaalisille sijoittajille ( Institutionaalinen Sijoittaja ) Suomessa. Osakeannissa tarjotaan enintään Cleantech Investin uutta A-sarjan osaketta. Yhtiön nykyiset omistajat eivät annin yhteydessä myy osakkeitaan. Lisäksi pääomistajat (Lassi Noponen, Lassi Noposen määräysvaltayhtiö Prila Oy, Timo Linnainmaa, Tarja Teppo, Feodor Aminoff ja Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb) ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka antaminen on ehdollinen Access Partners Oy:n antamalle suostumukselle, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet, ennen kuin yksi (1) vuosi on kulunut Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa. Yhtiössä voi olla K-sarjan osakkeita, A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Jokainen K-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta. Mikäli osakeanti ja First North -listautuminen toteutuvat, Yhtiön hallitus tulee osakeannin merkintöjen hyväksymisen yhteydessä päättämään yhtiön nykyisten B-sarjan osakkeiden muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi. tärkeitä päivämääriä ma klo 9.30 Osakeanti alkaa pe Osakeanti voidaan aikaisintaan keskeyttää pe klo Osakeanti päättyy (arvio) pe Osakeannissa tehdyt merkinnät hyväk - sytään ja annin tulos ilmoitetaan (arvio) ke Osakkeet kirjautuvat sijoittajien arvo-osuus tileille (arvio) to Kaupankäynti Yhtiön A-sarjan merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta. osakkeilla alkaa First Northissa (arvio) merkintäpaikka Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa FIM:in verkkopalvelussa osoitteessa Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki p ). Institutionaalisten Sijoittajien merkintäsitoumuksia ottaa vastaan FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki (dealing, p ). Katso tarkemmat tiedot esitteen kohdasta Osakeannin ehdot. 3

4 cleantech invest oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) on yksityinen vuonna 2005 perustettu puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö. Yhtiöllä on omistuksia kahdessatoista suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä. Yhtiö kehittää aktiivisesti osakkuusyhtiöitään, jatkorahoittaa niitä sekä etsii aktiivisesti uusia kohteita. Cleantech Invest sijoittaa toimialansa aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyrityksiin pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissa sekä myös muualla Itämeren alueella. Cleantech Invest tavoittelee First North -listautumisella muun muassa kasvun rahoittamista ja osakkeidensa likviditeetin parantamista. Osakeannissa kerättävillä varoilla Cleantech Investillä on aikomus mm. tukea omistamiaan yhtiöitä (40 % sijoituksiin käytettävistä varoista), sijoittaa myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin (40 % varoista) ja uusiin aikaisen vaiheen yrityksiin (20 % varoista). Syyt sijoittaa Cleantech Investiin voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Kasvu, 2.Hajautus ja 3. Johto. Cleantech Invest sijoituskohteena 1. Kasvu mahdollisuus sijoittaa kasvavaan cleantech-alaan Sijoittamalla Cleantech Investiin sijoittaja pääsee mukaan cleantech-alan kasvuyhtiöihin. Cleantech Invest sijoittaa markkinaan, joka on murroksessa johtuen suurista globaaleista muutoksista fossiilisten polttoaineiden saatavuudessa, energian hinnan noususta ja muuttuneista ympäristövaatimuksista. Cleantech Investin tunnettuus sekä startup-yrityksille tarjolla olevan rahoituksen niukkuus tarjoaa yhtiölle lukuisia sijoitusmahdollisuuksia vuosittain. Vuonna 2013 Cleantech Investille tarjottiin 304 sijoitusmahdollisuutta, joista sijoitettiin viiteen yhtiöön. Cleantech Investin johto pystyy arvioimaan isoa kohdemäärää tehokkaasti perustuen johdon toimialatuntemukseen ja kokemukseen puhtaasta teknologiasta. Yleisesti hajautettu sijoittaminen kasvuyrityksiin vaatii melko paljon pääomia ja sijoitukset ovat sidottuna jopa vuotta. Cleantech Invest tarjoaa tähän sijoittajalle uuden vaihtoehdon. Jos yhtiön listautuminen toteutuu, sen osakkeilla voidaan käydä kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ja sijoittajalla on mahdollisuus joustavasti kasvattaa tai realisoida omistustaan. 4

5 2. Hajautus yhtiö omistusosuus* kuvaus * Omistusosuus sisältää mahdollisen epäsuoran omistuksen Clean Future Fund Ky:n kautta sekä Cleantech Investille myönnetyt optiot, joiden kautta osakkeita on mahdollista merkitä hyvin alhaisella merkintähinnalla. ** Netcycler Oy *** Savo-Solar Oy on saneerausohjelmassa, joka on vahvistettu Enersize odottaa saneerausohjelman hyväksyntää. Enersizen suurimmat velkojat ja selvittäjä eivät esitteen päivämääränä vastusta yrityssaneerauksen jatkamista ja saneerausohjelman hyväksymistä. Taulukossa ei ole esitetty Enercomp Oy:tä ja Ultranat Oy:tä, jotka on asetettu konkurssiin sekä MatOx Ltd:tä, jossa on alkamassa likvidaatiomenettely. omistukset hajautettu useisiin mielenkiintoisiin kasvuyhtiöihin Cleantech Investillä on tällä hetkellä omistusta kahdessatoista suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä. Cleantech Investin tavoitteena on kasvattaa kannattavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka ratkovat puhtaan energian ja luonnonvarojen tehokkaan käytön haasteita. Nykyisillä osakkuusyhtiöillä, jotka on kuvattu ohessa olevassa taulukossa, on hallussaan teknologioita, joilla voidaan parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä teollisuudessa että kotitalouksissa. Portfolion sisältämät osakkuus yhtiöt ovat keskenään eri kehitysvaiheissa, niillä on erilaiset kasvupotentiaalit sekä erilaiset tulevat rahoitustarpeet. Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuudesta on tällä tavalla muodostunut kasvavalle puhtaan teknologian markkinalle kiinnostava sijoituskohde, jonka riski on kohtuullisempi kuin yksittäisten yritysten riski. Tällöin pidemmälle kehittyneillä ja matalamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden ja korkeamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan räjähtävän kasvun ja arvonnousun mahdollisuutta. Cleantech Invest pyrkii ylläpitämään tasapainoista ja myös maantieteellisesti riskihajautettua kokonaisuutta tulevaisuudessakin. *** Aurelia Turbines 2,5% 19,2% 29,8% Lumeron 14,3% ** 5,4% 10,5% 30,0% 12,9% 11,0% 5,6% 24,3% 22,0% 3,5% Erittäin tehokas mikroturbiini pienvoimaloihin Ekologista puunkäsittelyä Teollisuuden energiansäästöjä Energiatehokkuuden rahoitusta Tehokkuutta entsyymeillä Sähköntuotantoa kehittyville markkinoille Kiinteistöjen energianjohtamisjärjestelmä Saarekeverkkoja uusiutuvalla energialla Energiatehokas Internet Kustannustehokasta veden hapetusta Maailman tehokkain aurinkokeräin Läpimurto teollisessa vedenpuhdistuksessa Käytettyjen tavaroiden verkkokauppa 5

6 timo linnainmaa Partneri timo linnainmaa on Cleantech Investin perustajia ja on toiminut alalla vuodesta 2002 alkaen, sekä neuvonantajana että sijoittajana. Timo Linnainmaa on toiminut myös Cleantech Investin toimitusjohtajana Hän on aikaisemmin vuosina työskennellyt TKK:n Ympäristöjohtamisen yksikössä mm. yksikönjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. feodor aminoff Partneri, toimitusjohtaja feodor aminoff on toiminut ennen nykyistä tehtävää enkelisijoittajana pienissä alkavissa yrityksissä. Hän on aikaisemmin työskennellyt Please User Experience Design Oy:n toimitusjohtajana , Sanitec Oy:n IDO-ryhmän johtoryhmässä ja KCI Konecranes Oyj:n projektijohtajana Hän on toiminut myös hallituksen varajäsenenä/ jäsenenä Veho Group Oy:ssä 1996 lähtien. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 3. Johto menestyksekäs tausta cleantechja start-upsijoitustoiminnasta Cleantech Investin tiimin jäsenet ovat cleantech-uransa aikana keränneet yhteensä noin 180 miljoonaa euroa rahoitusta cleantech-yrityksiin, tehneet cleantech-sijoituksista onnistuneita irtautumisia sekä avustaneet Suomen suurimpia instituutiosijoittajia yhteensä yli 100 miljoonan euron sijoituksissa cleantech-alueella. Cleantech Investin tiimin kokemusta hyödynnetään mm. kokeneiden avainhenkilöiden rekrytoinnissa osakkuusyhtiöihin sekä jatkorahoituksen varmistamisessa. lassi noponen Partneri, hallituksen puheenjohtaja lassi noponen on harjoittanut ammattimaista cleantech-alan sijoittamista vuodesta 2000 alkaen. Hän on yksi Proventia Group Oy:n perustajista ja toiminut toimitusjohtajana Lisäksi hän on työskennellyt Evli Corporate Finance Oy:n osakkaana vuosina ja sitä ennen Neste Oyj:ssä useissa johtotehtävissä vuosina , viimeksi corporate controllerina. Lassi on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja MSc (mgmt.) (London Business School). tarja teppo Partneri tarja teppo on Cleantech Investin perustajia ja on toiminut vuodesta 1999 alkaen venture capital -alalla. Ennen Cleantech Investin omaa sijoitustoimintaa hän on toiminut neuvonantajana instituutioiden ja strategisten teollisten sijoittajien cleantech-sijoituksissa. Hän työskenteli vuosina TKK:n Ympäristöjohtamisen yksikössä, ja hän on aikaisemmin työskennellyt myös Nokia-konsernissa tuotekehityksessä sekä johtajana Nokia Ventures Organization -yksikössä Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina Hän on koulutukseltaan diplomiinsinööri ja tekniikan tohtori. 6

7 Sijoita kanssamme kasvuun 7

8 cleantech investin osakkuusyhtiöistä merkittävä osa keskittyy energia- ja materiaalitehokkuuteen. Energiatehokkuutta parantamalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Energiatehokkuusinvestoinnit ovat teollisuudelle kannattavia ja ne vähentävät perusvoiman tarvetta luvulla myös materiaalitehokkuuden merkitys on maailmanlaajuisesti kasvanut samanaikaisesti kun luonnonvarojen kysyntä kiihtyy, raaka-aineiden hinnat nousevat ja ympäristökuormitusta halutaan hallita. Materiaalitehokkuudessa tehostetaan luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttöä, minimoidaan jätteiden syntyä sekä hyödynnetään jätemateriaaleja. Näin säästetään sekä tuotantopanoksia ja -kustannuksia että ympäristöä. Cleantech Invest sijoittaa kasvaville toimialoille perinteiset energiamuodot ja resurssit kallistuvat Fossiiliset polttoaineet vähenevät Raaka-aineiden hinnat nousevat Saastuttamisesta tulee kalliimpaa Cleantech Investin fokusalueet puhdas energia luonnonvarojen tehokas käyttö Energian tuotanto Energian siirto, laatu, varastointi ja tehokkuus Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys Puhdas vesi Aurelia Turbines Esimerkkejä omistuksista, jotka voivat muuttaa alaa jolla toimivat 8

9 Liiketoiminta cleantech invest on sijoitus- ja kehitysyhtiö, jonka toiminnassa yhdistyvät pääomasijoitus- ja teollinen liiketoiminta. Kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa jatkorahoittamalla valikoituja nykyisiä osakkuusyhtiöitä sekä sijoituksilla uusiin yhtiöihin. Cleantech Invest voi strategiansa mukaisesti olla kohdeyhtiöissä joko vähemmistö- tai enemmistöomistaja ja se voi, kohdeyhtiöiden omistajayrittäjien ja Cleantech Investin yhdessä niin päättäessä, konsolidoida kohdeyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Cleantech Invest toimii ns. evergreen-mallilla, mikä tarkoittaa, että omistuksista ei ole pakko luopua tietyssä ajassa, vaan Cleantech Invest voi jatkaa yrityksen kehitystä optimaaliseen irtautumisajankohtaan saakka. Osakkuusyhtiöiden tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti merkittäviksi toimijoiksi omilla tuotealueillaan, ja useat niistä ovatkin saaneet laajaa kansainvälistä huomiota ja tunnustuksia. Cleantech Invest toimii konserninomaisesti osallistumalla aktiivisesti osakkuusyhtiöidensä operatiivisten toimintojen ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja tarjoamalla osakkuusyhtiöilleen konsernipalveluja, kuten hallinnon parhaita käytäntöjä ja niiden kehittämistä ja ulkoistettujen palveluiden keskitettyä hankintaa. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö (www.vigo.fi). Vigo-kiihdyttämön suomalaisilla kohdeyhtiöillä on mahdollisuus saada aikaisessa vaiheessa kiihdytetyllä prosessilla enintään miljoona euroa valtionavustusta Tekesin NIY-rahoituksen (Nuori Innovatiivinen Yritys) ehtojen mukaisesti. Vigo-ohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön hanke saada aikaan tehokas sijoittajavetoinen yrityskiihdyttämömalli, jossa yhdistetään paras yksityinen liiketoimintaosaaminen ja julkiset rahoitustuet parhaiden yritysaihioiden kehittämiseen. Yritykset voivat NIY-rahoituksen lisäksi samanaikaisesti saada Tekesin T&K-rahoitusta. puhdas energia Energian tuotanto Energian siirto, laatu, varastointi ja energiatehokkuus luonnonvarojen tehokas käyttö Uudet materiaalit ja materiaalin kierrätys Puhdas vesi ja ilma myöhemmän vaiheen kasvuyhtiö myyntimallin ja -kanavien viimeistely tuotekehitys Aurelia Turbines 9

10 Omistusyhtiömme mahdollistavat siirtymisen resurssitehokkaaseen talouteen 10

11 Omistusyhtiömme Käytettyjen tavaroiden tavaratalo Swap.com on USA:ssa toimiva käytettyjen tavaroiden verkkotavaratalo, jossa käytettyjä tavaroita voi ostaa, myydä ja vaihtaa. Swap.com tuo uusien tavaroiden verkkokaupoista totutun operatiivisen tehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen käytetyn tavaran verkkokauppaan. Yhtiö keskittyy tällä hetkellä lastenvaatteisiin ja -tarvikkeisiin. Saarekeverkkoja uusiutuvalla energialla One1 tuottaa maa- ja aurinkolämpöä keskitetysti asuinalueille. Yhtiön asiakkaana ovat energiayhtiöt, jotka myyvät lämpöä kuluttajille ja kiinteistöille. Kustannustehokkuuden lisäksi One1:n etuna on helppous: rakennuskohtaisten ratkaisuiden sijaan kuluttajat ostavat uusiutuvaa lämpöenergiaa palveluna. Läpimurto teollisessa vedenpuhdistuksessa Sofi Filtration tuo teollisuuden prosessivesien puhdistukseen suodatusratkaisun, jonka käyttökustannukset ovat murto-osa nykyisistä. Sofi Filtration korvaa kertakäyttösuodattimet ja pystyy käsittelemään suuria vesimääriä perinteisiin suodatinteknologioihin nähden. Energiatehokas Internet Oricane on kehittänyt teknologian, joka mahdollistaa suurten tietomäärien (Big Data) analysoinnin reaaliaikaisesti. Ratkaisu on sovelluskohteesta riippuen jopa 50-95% nykyjärjestelmiä tehokkaampi energian kulutuksessa ja laitteistotarpeessa. Yhtiö lisensioi teknologiaansa suurille Big Data -laitevalmistajille. 11

12 Maailman tehokkain aurinkokeräin Savo-Solar on kehittänyt markkinoiden tehokkaimman aurinkolämpökeräimen, jonka energiatuotanto on 20% kilpailijoita parempi. Aurinkolämpö on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin aurinkosähkö, ja se on jo nyt kilpailukykyistä perinteisen lämmöntuotannon kanssa. Tehokkuutta entsyymeillä Metgen valmistaa entsyymejä, joilla saadaan aikaan huomattavia energian säästöjä metsäteollisuudessa ja biopolttoaineteollisuudessa. Metgenin entsyymeillä voidaan mm. tehokkaasti esikäsitellä sellupohjaisia raaka-ainevirtoja ja jätevesiä. Kiinteistöjen energianjohtamisjärjestelmä Nuuka Solutions tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä. Pilvipalveluina toimitettavat automaattiset energiankulutuksen seuranta- ja raportointijärjestelmät liitetään osaksi kiinteistöjen nykyisiä automaatiojärjestelmiä. Palvelulla saavutetaan tyypillisesti 10 30% energiansäästö. Aurelia Turbines Erittäin tehokas mikroturbiini pienvoimaloihin Aurelia Turbines kehittää uudenlaista, korkeahyötysuhteista mikro turbiinia. Turbiinin hyötysuhteen arvioidaan olevan jopa poltto moottoreita parempi, mikä laskee asiakkaan energiantuotantokustannuksia merkittävästi. Yhtiön tuote perustuu 30 vuoden tutkimukseen suurnopeustekniikan alalta. Sähköntuotantoa kehittyville markkinoille Nocart toimittaa sähköntuotantoyksiköitä uusiutuvaan energiantuotantoon. Nocart mahdollistaa useiden eri energialähteiden käytön hyvällä hyötysuhteella. Tuotetta voidaan käyttää mm. aurinko-, tuuli-, bio- ja pienvesivoiman tuotannossa. Tuote soveltuu sekä verkkoon kytketyissä sovelluksissa että off-grid alueilla esimerkiksi kehittyvissä talouksissa. 12

13 Teollisuuden energiansäästöjä Enersize tarjoaa energiansäästöpalveluita keskittyen teollisuuden paineilmajärjestelmiin. Enersize on kehittänyt mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmän, jolla teollisen paineilman sähkönkulutusta saadaan vähennettyä jopa 30 %. Ekologista puunkäsittelyä BT Wood kehittää myrkyttömiä puunsuojauskemikaaleja teollisuudelle. Yhtiö on kehittänyt mm. palonsuojausaineita yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Kysyntä perustuu kiristyvään ympäristölainsäädäntöön. Lumeron Energiatehokkuuden rahoitusta Lumeron on aloitusvaiheessa oleva yhtiö, jonka tarkoituksena on rahoittaa energiatehokkuusprojekteja. Asiakas ei aina pysty rahoittamaan itse tarvittavia investointeja, jolloin Lumeron voi tarjota ratkaisun. Rahoitettavia kohteita olisivat mm. teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkuusteknologiat. Kustannustehokasta veden hapetusta Sansox on kehittänyt energiatehokkaan hapetusjärjestelmän veden happipitoisuuden säätelyyn. Vedenpuhdistuksessa hapetus on keskeisessä roolissa, jotta esimerkiksi metallien ja muiden kiinteiden aineiden saostusprosessit toimivat optimaalisesti. Sansoxin suoraan vesikiertoon liitettävällä hapetusjärjestelmällä voidaan osittain tai kokonaan korvata kalliit hapetusaltaat teollisuudessa. 13

14 alla olevassa taulukossa on kuvattu Cleantech Investin keskeisimmät taloustiedot. Yhtiön liikevaihto laski vuonna 2013 merkittävästi, koska Yhtiö päätti luopua kiihdyttämöpalvelumaksujen laskuttamisesta osakkuusyhtiöiltään. Sen sijaan Yhtiö pyrkii neuvottelemaan paremmat kaupalliset ehdot sijoitusvaiheessa. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti eniten liikevaihdon lasku sekä keskimääräisen henkilöstömäärän ja palkkojen kasvun aiheuttama henkilöstökulujen nousu. Yhtiön omaan pääomaan ja taseen loppusummaan vaikutti suuresti Yhtiössä vuonna 2013 suoritettu rahoituskierros. Keskeisimmät taloustiedot Liikevaihto 58825, ,00 Liikevoitto , ,82 Tilikauden voitto , , Oma pääoma ,56 2,94 Taseen loppusumma , ,70 osakeannin ehdot Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja ) sekä institutionaalisten sijoittajien ( Institutionaalinen Sijoittaja ) merkittäväksi Suomessa ( Osakeanti ). Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Yleisösijoittajille, joilla on kotipaikka Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa, ja Institutionaalisille Sijoittajille Suomessa. Osakeantiin osallistuvan Yleisösijoittajan merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään Antiosaketta ja Institutionaalisen Sijoittajan merkintäsitoumuksen vähintään Antiosaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi. Antiosakkeiden merkintähinta on 0,65 euroa Antiosakkeelta ( Merkintähinta ). Yleisösijoittajien osalta merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko on näin ollen euroa ja Institutionaalisten Sijoittajien osalta euroa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa Yhtiön aiemmat rahoituskierrokset, vallitseva markkinatilanne, osakkuusyhtiöiden omistuksen ja niiden tulevaisuudenodotusten kautta muodostuvat Yhtiön tulosodotukset sekä samalla toimialalla toimivien yritysten arvostuskertoimet. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön A-sarjan osakkeiden käyvästä arvosta. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy arviolta klo ( Merkintäaika ). Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Osakeannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote 14

15 on annettava viimeistään Osakeannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy. Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa FIM:in verkkopalvelussa osoitteessa Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki p ). Institutionaalisten Sijoittajien merkintäsitoumuksia ottaa vastaan FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki (Dealing, p ). Yleisösijoittajien osalta Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Institutionaalisten Sijoittajien osalta merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäpaikan tulee saada maksu viimeistään merkintäpaikan vahvistamana ajankohtana, arviolta Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kuvatulla tavalla Listausesitteen oikaisun tai täydennyksen johdosta. Yhtiön hallitus päättää arviolta Antiosakkeiden määrän ja Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta arviolta Yhtiö vahvistaa Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille merkintäsitoumuksen antaneille arviolta Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Mikäli Antiosakkeita ei allokoida merkintäsitoumuksessa mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään Antiosaketta Institutionaalisille Sijoittajille ja Antiosaketta Yleisösijoittajille tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida Antiosakkeita Institutionaalisille Sijoittajille ja Yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen. Yleisösijoittajille allokoitavien Antiosakkeiden määrä on kuitenkin vähintään Antiosaketta, tai jos Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. Mikäli sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen sekä Institutionaalisten Sijoittajien että Yleisösijoittajien allokaatiossa, sisällytetään kaikki tällaisen sijoittajan antamat merkintäsitoumukset Institutionaalisten Sijoittajien allokaatioon. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö voi huomattavassa ylikysyntätilanteessa suorittaa allokoinnin arpomalla siten, että osalle merkintäsitoumuksen antaneista ei jaeta Antiosakkeita lainkaan. Listautumisesitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi listautumisesitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla listautumisesitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin listautumisesite. Oikaisun tai täydennyksen saa julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen listautumisesitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua kokonaisuudessaan päätöksensä vähintään kahden (2) pankkipäivän aikana siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että yllä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Antiosakkeiden toimittamista sijoittajille. Antiosakkeiden merkinnän peruuttamisesta kokonaisuudessaan on ilmoitettava sille merkintäpaikalle, jossa merkintä tehtiin. Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön A-sarjan osakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakeanti voidaan peruuttaa kuitenkin viimeistään ennen Yhtiön hallituksen päätöstä allokaatiosta, jonka ajankohta on arviolta Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimia. Yhtiö tiedottaa asiasta sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli Osakeanti peruutetaan, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Malminrinne 1 B (5. krs), Helsinki. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. riskitekijät Alla oleva kuvaus on lyhennetty versio osakeantia ja First North -listautumista varten laaditussa listautumisesitteessä olevasta riskitekijöiden kuvauksesta. Yksityiskohtaiset tiedot riskitekijöistä kerrotaan listautumisesitteessä. Sijoittajien tulee ennen A-sarjan osakkeiden merkitsemistä harkita huolellisesti listautumisesitteessä tarkemmin kuvattuja riskejä. Näitä ovat muun muassa: Yleiseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä Makrotaloudessa ja pääomamarkkinoilla on esiintynyt viime aikoina runsaasti epävarmuutta. Ukrainan kriisillä saattaa olla vaikutuksia yleistaloudelliseen tilanteeseen Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön liiketoimintakokonaisuudet muodostuvat tällä hetkellä toimintansa alkuvaiheessa olevista yhtiöistä, joiden liiketoimintaan ja joihin tehtyihin sijoituksiin liittyy huomattavia riskejä Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu myymään omistuksiaan osakkuusyhtiöissä taloudellisesti kannattavasti tai että omistusten myynti ylipäänsä on mahdollista muutoin hyväksyttävin ehdoin tai suunnitellussa tai strategian mukaisessa aikataulussa Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä ja mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta ja/tai suorita kustannussäästöjä Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä laaditun kassavirtaennusteen perusteella sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin Ei ole varmuutta, että Yhtiö säilyttää Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämön statuksensa jatkossa Cleantech Invest on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät Cleantech Invest on riippuvainen toimivista johtamis-, tieto- ja operatiivisista järjestelmistä Cleantech Invest on ulkoistanut merkittävän osan toiminnoistaan ja on riippuvainen näiden palveluiden toimittamisesta Veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan Lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt ja hallinnolliset menettelyt Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden toimintaan liittyviä riskejä Ei ole varmuutta, että Yhtiön osakkuusyhtiöt onnistuvat hankkimaan tarvitsemaansa rahoitusta Ei ole varmuutta, että Savo-Solar Oy saa lisärahoitusta, jota se tarvitsee selvitäkseen saneerausohjelmastaan Ei ole varmuutta, että osakkuusyhtiöiden immateriaalioikeudet on suojattu riittävällä tavalla Teknologiamuutokset saattavat vaikuttaa osakkuusyhtiöiden kilpailuasemaan negatiivisesti Kiristyvä kilpailu osakkuusyhtiöiden liiketoiminta-alueilla saattaa vaikuttaa niiden menestymismahdollisuuksiin negatiivisesti Viranomaismääräysten muutoksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden liiketoimintaan Osa osakkuusyhtiöistä harjoittaa teollista toimintaa suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta, mihin saattaa liittyä riski ympäristön pilaantumisesta Usean osakkuusyhtiön liiketoiminta on vahvasti riippuvainen yksittäisistä asiakkaista Mahdollisilla luottotappioilla saattaa olla olennaisen negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan Tuotannossa käytettävien alumiiniprofiilien hintakehityksellä ja saatavuudella voi olla haitallinen vaikutus Savo-Solar Oy:n kannattavuudelle Osakkuusyhtiöiden tuotteisiin liittyvien takuuvastuiden realisoitumisella saattaa olla negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan Vahinkotapahtumat, vakuutusturvan riittämättömyys tai osakkuusyhtiön korvausvaatimusten epääminen voivat vaikuttaa negatiivisesti osakkuusyhtiön liiketoimintaan Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä Esitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että Cleantech Investin FN-listautuminen toteutuu tai että se toteutuu tässä Esitteessä kuvatussa aikataulussa Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ja likviditeetti Osakesarjojen äänivaltaero ja osakeomistuksen keskittyminen Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta Mahdollisten tulevien osakeantien sekä luovutusrajoituksen (Lock-up) päättymisen vaikutus osakkeiden markkinahintaan Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rajoitettu äänioikeus Merkinnän peruuttamattomuus 15

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot